TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)"

Átírás

1 TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös július 23.

2 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Képz. Munkarend Forma (félév) (félév) Fin. Képz. idő Önköltség Választható szak szint F N K emberi erőforrások (személyügyi) 4 F L K Ft F N K gazdálkodási és menedzsment (kis- és középvállalkozási) 4 F L K gazdálkodási és menedzsment (projektmenedzsment) Ft F L K gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök Ft F N K gazdaságinformatikus 4 F N K kereskedelem és marketing (kereskedelmi 4 F L K logisztika) Ft F L K kertészmérnök (1) Ft F N K környezetgazdálkodási agrármérnök 4 F L K (hulladékgazdálkodási) Ft F L K mezőgazdasági mérnök Ft F N K pénzügy és számvitel (pénzintézeti) 4 F N K pénzügy és számvitel (vállalkozási) 4 F L K Ft F N K szőlész-borász mérnök 4 F L K Ft F N K turizmus-vendéglátás (turizmus) 4 F N K turizmus-vendéglátás (vendéglátó) 4 F L K Ft A képzési szint oszlop betűjele: F felsőoktatási szakképzés. A munkarend oszlop betűjelei: N nappali tagozat, L levelező tagozat. A finanszírozási forma oszlop betűjele: K önköltséges képzés. (1) Specializáció: gyógynövénytermesztő. A képzés helyszíne Gyöngyös. A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira félévenként általában 8 alkalommal pénteki és/vagy szombati napokon kerül sor. A szakok indításának feltétele felsőoktatási szakképzésben nappali és levelező tagozaton emberi erőforrások [személyügyi], gazdaságinformatikus, szőlész-borász mérnök szakok esetén minimum 10 fő, gazdálkodási és menedzsment [kis- és középvállalkozási], gazdálkodási és menedzsment [projektmenedzsment] kereskedelem és marketing [kereskedelmi logisztika], pénzügy és számvitel [vállalkozási] turizmus-vendéglátás [turizmus], turizmusvendéglátás [vendéglátó] szakok esetén minimum 5 fő, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, kertészmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, mezőgazdasági mérnök szakok esetén minimum 8 fő jelentkezése a meghirdetett képzési helyekre. Felsőoktatási szakképzésben két érettségi vizsgatárgyat kell választani. A választható érettségi tantárgyak: Bármelyik két érettségi tantárgy. 2

3 2. ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Képz. Munkarend Forma (félév) (félév) Fin. Képz. idő Önköltség Választható szak szint Ft emberi erőforrások (BA) 6 A L K A L K gazdálkodási és menedzsment (BA) 6+1 gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc) Ft Ft gazdaságinformatikus (BSc) 7 A L K Ft Ft kereskedelem és marketing (BA) 6+1 A T K A L K környezetgazdálkodási agrármérnöki (BSc) Ft Ft mezőgazdasági mérnöki (BSc) 6+1 A L K Ft Ft pénzügy és számvitel (BA) 6+1 A L K Ft szőlész-borász mérnöki (BSc) 6+1 A L K Ft A L K vadgazda mérnöki (BSc) Ft A képzési szint oszlop betűjele: A alapképzés. A munkarend oszlop betűjelei: N nappali tagozat, L levelező tagozat, T távoktatási tagozat. A finanszírozási forma oszlop betűjele: K önköltséges képzés. A képzés helyszíne Gyöngyös. A levelező és távoktatási munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira félévenként általában 8 alkalommal pénteki és/vagy szombati napokon kerül sor. A szakok indításának feltétele alapképzésben nappali és levelező tagozaton minimum 8 fő jelentkezése a meghirdetett képzési helyekre. Alapképzésben két érettségi vizsgatárgyat kell választani. A választható érettségi tantárgyak emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing alapszakokon: gazdasági ismeretek vagy matematika vagy történelem vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy szakmai előkészítő tárgy. A választható érettségi tantárgyak a pénzügy és számvitel alapszakon: matematika kötelező és gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy. Szakmai előkészítő tárgyak emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel alapszakokon: kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátásidegenforgalom alapismeretek. A választható érettségi tantárgyak a gazdaságinformatikus alapképzési szakon: matematika kötelező és biológia vagy fizika vagy informatika vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy: informatikai alapismeretek. A választható érettségi tantárgyak gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, szőlész-borász mérnöki, vadgazda mérnöki alapszakokon: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy egy idegen nyelv (angol, német) vagy szakmai előkészítő tárgy. Szakmai előkészítő tárgyak gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, szőlészborász mérnöki, vadgazda mérnöki alapszakokon: építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek. 3

4 3. MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Képz. szint Munkarend Forma (félév) (félév) Fin. Választható szak Képz. idő Önköltség M L K vállalkozásfejlesztés (MA) Ft M L K vezetés és szervezés (MA) Ft M L K vidékfejlesztési agrármérnöki (MSc) Ft A képzési szint oszlop betűjele: M mesterképzés. A munkarend oszlop betűjele: L levelező tagozat. A finanszírozási forma oszlop betűjele: K önköltséges képzés. A képzés helyszíne Gyöngyös. A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira félévenként általában 8 alkalommal pénteki és/vagy szombati napokon kerül sor. A szakok indításának feltétele minimum 4 fő jelentkezése. 4. FELVÉTELI INFORMÁCIÓ A szakokról továbbá a felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról a Hallgatói Információs és Szolgáltatási Központ ad felvilágosítást július 27-től. Jelentkezési határidő: augusztus 10. Hallgatói Információs és Szolgáltatási Központ elérhetősége: Telefon: 37/ Honlap: Levelezési cím: 3200 Gyöngyös, Mátrai út SZAKLEÍRÁSOK Az intézményben meghirdetett szakok részletes leírását megtalálja letölthető formátumban az intézmény honlapján (www.karolyrobert.hu) honlapon, Felvételi információk almenü. 4

5 6. A JELENTKEZÉS MÓDJA A felvételi eljárás a jelentkező kérelmére indul. A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. A jelentkezési kérelmet az e-felvételi során kitöltött elektronikus nyomtatványt kinyomtatva, aláírva, postai úton beküldve vagy az ügyfélkapu segítségével hitelesítve elektronikus úton beküldve lehet benyújtani július 26 és augusztus 10. között. A jelentkezési határidő: augusztus 10. A jelentkezési határidőt követően benyújtott jelentkezést nem lehet elfogadni! Csatolandó dokumentumok: felvételi pontokat igazoló bizonyítványok (oklevél, érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány(ok), középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsga-bizonyítvány(ok)), hátrányos helyzetet igazoló dokumentum(ok), fogyatékosságot igazoló dokumentum(ok), gyermeke gondozását igazoló dokumentum(ok), OKJ bizonyítvány(ok), tanulmányi versenyen elért eredmény igazolása, sportteljesítményt igazoló dokumentum. A mellékletek a felvételi eljárásban egyszerű másolatban benyújthatók, azonban a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele a beiratkozáskor az eredeti igazolások, bizonyítványok, okiratok bemutatása. A jelentkezési határidő rövidsége miatt hiánypótlásra nincs lehetőség. A felvételi eljárás jelentkezés díja 5000 Ft. A hátrányos helyzetű jelentkezők a felvételi eljárás alapdíjának összegéből kedvezményt kapnak, amennyiben a jelentkezési lapjukhoz csatolva megfelelő dokumentummal alátámasztják középfokú tanulmányaik idejére vonatkozóan hátrányos helyzetüket és a jelentkezési lap vonatkozó mezőjének megjelölésével nyilatkozatot tesznek. Ez a jelentkezői kör az alapdíj összegéből 50%-ot a besorolási döntést követő 60 napon belül visszakap, tehát a jelentkezési laphoz csatolva szükséges bankszámlaszámot, ennek hiányában a postai visszautalási címet megadni! 7. PONTSZÁMÍTÁS, FELTÉTELEK 7.1. ALAPKÉPZÉSRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ESETÉN Felvételi pontszám 1. Alapképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal kell értékelni, amelyet az alábbiak szerint kell számítani: a) a tanulmányi pontok és két érettségi tárgyból szerzett érettségi pontok összeadásával, vagy b) két érettségi tárgyból szerzett érettségi pontok kétszerezésével, c) a felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők esetében a korábbi, felsőfokú tanulmányaik alapján mindhárom esetben az esetleg szerzett többletpontok hozzászámításával. 2. Az 1. pont szerinti számítási módszerek közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb. 3. A felvételi eljárásban a jelentkező összesen: a) a középiskolai osztályzatai és az érettségi vizsgákon elért százalékos eredményei átlaga alapján legfeljebb 200 tanulmányi pontot, b) az érettségi vizsgaeredményei alapján legfeljebb 200 érettségi pontot, c) felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők esetében a korábbi felsőfokú tanulmányaik alapján legfeljebb 400 pont adható, d) az emelt szinten teljesített érettségiért legfeljebb 100 érettségi többletpontot, e) egyéb többletteljesítményért a pontban meghatározott többletpontokat, f) a pontban meghatározottak alapján legfeljebb 40 többletpontot szerezhet. 4. A 3. pont d)-e) pontjai alapján adható többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet. A jelentkező abban az esetben is csak 100 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná. 5. Alapképzésre csak az a legalább középfokú végzettséggel, azaz érettségi bizonyítvánnyal rendelkező jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért, a nyelvvizsgáért-, illetve az OKJ-szakképesítésrt járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 280 pontot. 6. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett Olimpiai Játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1-6. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma (amennyiben megfelelnek a jelentkezési és alkalmassági feltételeknek, és az emelt szintű érettségiért járó többletponttal, de egyéb többletpont nélkül számított pontszáma felsőoktatási szakképzés esetében 240 pont, alapképzés esetében 280 pont) 500 pont. 5

6 Tanulmányi pontok 1. A tanulmányi pontokat a jelentkező középiskolai osztályzataiból és az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeiből a következő módon kell kiszámolni: a) öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom átlaga) utolsó két (tanult) év végi érdemjegyeinek, valamint egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy utolsó két (tanult) év végi érdemjegyeinek, vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy utolsó (tanult) év végi érdemjegyeinek- a (2) és (3) bekezdésekre figyelemmel megállapított - összegét kettővel meg kell szorozni, b) az érettségi vizsgabizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy (legjobb) százalékos eredményeinek átlagát egész számra kell kerekíteni a kerekítés szabályai szerint. 2. Magyar nyelv és irodalomból, illetve nemzetiségi nyelv és irodalomból évente a két osztályzat számtani átlagát kerekítés nélkül kell figyelembe venni. 3. Amennyiben a középiskolai tanulmányai során nem tanult természettudományos tantárgyakat, akkor külön kérvényeznie kell, hogy helyettük más tantárgyat, tantárgyakat vegyenek figyelembe. Az ehhez szükséges kérvény a honlap Kérvénytár menüpontjában megtalálható. 4. A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett középfokú végzettség alapján történő pontszámításhoz kapcsolódó eredmények elbírálását az Oktatási Hivatal végzi. Külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányok esetében csak akkor számítható tanulmányi pont, amennyiben a jelentkezőnek magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, egy választott idegen nyelv és természettudományos tárgyakból van tanult utolsó két év végi eredménye, a magyar nyelv és irodalom a tanítás nyelve szerinti nyelv és irodalommal behelyettesítő. 5. A tanulmányi pontok a jelentkező középfokú tanulmányainak teljesítményét tükrözik, tehát az érettségi bizonyítvány megszerzését követően szerzett érettségi tanúsítványokban foglalt eredmények nem vehetők figyelembe a tanulmányi pontok érettségi átlagának számításakor. Amennyiben a jelentkező még a középfokú tanulmányai alatt előrehozott érettségit tett és ugyanabból a tárgyból a rendes érettségi időszakban újabb (szintemelő) érettségit is tesz és így az egyik eredményről tanúsítványt kap, úgy a két eredmény közül a jobb százalékos eredmény beszámítható a tanulmányi pontokba attól függetlenül, hogy az érettségi bizonyítványban vagy az azzal egyidejűleg kiállított tanúsítványban szerepel (célszerű a jobb százalékos eredményt beleíratni az érettségi bizonyítványba és a gyengébb százalékos eredményről tanúsítványt kérni) Érettségi pontok 1. Az érettségi pontok száma - a közép- és az emelt szintű érettségi vizsga esetén egyaránt - egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel. 2. Az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményét az érettségi bizonyítvány, illetve a tanúsítványok alapján kell figyelembe venni. 3. A kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt tett régi típusú tantárgyi érettségi vizsga 2005-től kezdve középszintű vizsgának minősül, és az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítésnek felelnek meg (ezeket a százalékokat kell a 2. pont szerint átszámítani felvételi pontokká): jeles (5) 100% jó (4) 79% közepes (3) 59% elégséges (2) 39% 4. A külföldi vagy külföldi rendszerű érettségi vizsgák eredménye alapján az Oktatási Hivatal egyedileg, saját hatáskörben dönt arról, hogy az abban szereplő vizsgatárgyak megfeleltethetők-e az előírt tárgyaknak Többletpontok 1. Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített legalább 45 százalékos eredményű érettségi vizsgáért érettségi többletpontra jogosult. 2. A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél után a besorolási alapképzési szakon, osztatlan mesterszakon az alábbiak szerint kapható többletpont: jeles záróvizsga eredmény alapján 30 többletpont, jó záróvizsga eredmény alapján 20 többletpont, közepes záróvizsga eredmény alapján 10 többletpont. 3. Ha a jelentkező az 1. pont alapján jogosult az érettségi többletpontra, emelt szintű érettségi vizsgatárgyanként 50 érettségi többletpontra jogosult. 4. A jelentkező az államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgáért nyelvenként: a) B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga esetén 28 többletpontra, vagy b) C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga esetén 40 többletpontra jogosult. 5. Ha a jelentkező a többletpontokra több különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga alapján is jogosult lenne, javára akkor is összesen legfeljebb 40 többletpontot lehet figyelembe venni, ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjainak összege ezt meghaladná. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. 6

7 6. Államilag elismert B2 (korábban középfokú) szóbeli típusú, vagy írásbeli típusú, illetve C1 (korábban felsőfokú) szóbeli típusú vagy írásbeli típusú nyelvvizsgával, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkező akkor jogosult 28, illetve 40 többletpontra, ha a sajátos nevelési igénye miatt - igazoltan - nem tudja a komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgát letenni. 7. Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg a nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is lenne jogosult többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg. 8. A jelentkező a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározottak szerint a felvételi eljárás során a) az adott sportág országos sportági szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, 1984-tol kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel esetén 50 többletpont, b) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban az adott sportág országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján világbajnokságon, Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 30 többletpont, c) az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért 20 többletpont, d) az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által a szakszövetségnek a jelentkezési határidő napján hatályos versenyszabályzatában meghatározottak szerinti, a Magyar Olimpiai Bizottság által igazoltan elismert sportágban az országos sportági szakszövetség által felnőtt és felnőtt alatti első utánpótlás korosztály részére szervezett országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 15 többletpont, e) a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért 10 többletpont adható, f) A 7. b-e pontokban szerepeltetett többletpontokat a jelentkező csak abban az esetben kaphatja meg, ha az arra jogosító eredményt legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte. g) Legfeljebb egy, a művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, az Emberi erőforrások Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1-3. helyezésért 20 többletpontra, h) tárgyanként legfeljebb egy, a ha)-hb) pontok szerinti tanulmányi versenyeken elért eredmény alapján, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. ha) az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén döntőbe jutott és ott elért helyezésért 100, helyezésért 50, helyezésért 25 többletpontra, hb) a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak 30, az első díjasoknak 20 többletpontra, i) az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 30 többletpontra, j) legfeljebb egy az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakirányú, emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért 24 többletpontra jogosult Előnyben részesítés 1. A hátrányos helyzetű jelentkező jogcímenként és összesen 40 többletpontra jogosult. 2. A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult. 3. A gyermeke gondozása céljából augusztus 10. és augusztus 26. közötti időszakban fizetés nélküli szabadságon lévő vagy terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő jelentkező, 40 többletpontra jogosult (amennyiben augusztus 10-ig igazolja a kedvezményre való jogosultságot). 7

8 Felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők pontszámítása Az alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkező felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők rangsorolása a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével és az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is történhet. Ebben az esetben maximum 400 pontot kaphatnak a jelentkezők, valamint az adható maximum 100 többletpont hozzáadásával történik számukra az összpontszám meghatározása. A pontszámítás módját részletesen az alábbi táblázatban szerepeltetjük: A korábbi felsőoktatási tanulmányok során szerzett oklevél minősítése Felvételi pontszám alapképzés, felsőoktatási szakképzés esetén (maximum 400 pont) Felvételi összpontszám alapképzés, felsőoktatási szakképzés esetén (maximum 500 pont) elégséges (2) közepes (3) jó (4) jeles/kitűnő (5) A fenti pontszámítási módot abban az esetben tudjuk figyelembe venni, amennyiben a jelentkező bármely felsőfokú végzettségét és szakképzettségét igazoló oklevél másolatát (amely tartalmazza az oklevél minősítését) mellékeli a jelentkezéshez. Amennyiben az oklevél minősítését nem tartalmazza az oklevél, úgy az oklevelet kiállító felsőoktatási intézmény oklevél minősítéséről szóló igazolását is csatolni szükséges A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ESETÉN 1. A felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a 7.1. pontban foglalt rendelkezéseket a következő eltérésekkel kell alkalmazni: d) a tanulmányi pontok kétszerezésével, vagy e) a tanulmányi pontok és két érettségi tárgyból szerzett érettségi pontok összeadásával, vagy f) két érettségi tárgyból szerzett érettségi pontok kétszerezésével, mindhárom esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok hozzászámításával. 2. Az 1. pont szerinti három számítási módszer közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb. Felsőoktatási szakképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 240 pontot MESTERKÉPZÉSRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ESETÉN A szakra való felvétel előírásai Vidékfejlesztési agrármérnöki szak felvételi előírásai 1. A szakra teljes kreditérték beszámításával a Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök, valamint az Informatikus és Szakigazgatási Agrármérnöki alapképzési (BSc) szakokon szerzett végzettségek jogosítanak. 2. A felvételre - meghatározott kreditek teljesítésével - az agrár- és a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési (BSc, BA) szakjai is elfogadhatóak: Agrár képzési terület alapképzési szakjai esetében meghatározott ismeretkörök, kreditek Ismeretkörök Kredit Alapozó ismeretek 37 Szakmai törzsanyag 76 Szabadon választható tárgyak 10 Szakdolgozathoz rendelt kreditérték 15 Összesen: 138 Gazdaságtudományok képzési terület szakjai esetében meghatározott ismeretkörök, kreditek Ismeretkörök Kredit Alapozó ismeretek 32 Szakmai törzsanyag 79 Szabadon választható tárgyak 10 Szakdolgozathoz rendelt kreditérték 15* Összesen: 136 * A szakdolgozat a gazdaságtudományok képzési területen kreditérték nélküli kritérium feltétel, az agrárképzési területeken viszont 15 kreditértéket rendelnek a szakdolgozathoz, ezért a mesterképzésre jelentkezőknél a 15 kreditértéket elismerjük. 8

9 A hiányzó kreditek a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, intézményünk tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint szerezhetők meg. 3. Felvételre azok az alap vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakokon, illetve a főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakokon szerzett végzettségek is elfogadhatóak, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézményünk kreditátviteli bizottsága elfogad. A 30 kredit értékű gyakorlati félév a gyakorlattal rendelkezőknél beszámoló teljesítése után elismerésre kerül. 4. Az előzetes kreditelismerési határozat kiállítását intézményünktől (Károly Róbert Főiskola Kreditátviteli Bizottság, 3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.) írásban a Leckekönyv és a végzettséget igazoló oklevél másolatának benyújtásával kell kérni augusztus 10-ig Vállalkozásfejlesztés szak felvételi előírásai 1. A szakra teljes kreditérték beszámításával a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakokon (illetve ezek főiskolai megfelelőin) szerzett végzettségek jogosítanak. 2. A bemenethez külön meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehetők az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, a kereskedelem és marketing, az emberi erőforrások, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az üzleti szakoktató alapképzési szakok (illetve ezek főiskolai megfelelői). 3. Ugyancsak külön meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a Károly Róbert Főiskola Kreditátviteli Bizottsága elfogad. 4. Az előzetes kreditelismerési határozat kiállítását intézményünktől (Károly Róbert Főiskola Kreditátviteli Bizottság, 3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.) írásban a Leckekönyv és a végzettséget igazoló oklevél másolatának benyújtásával kell kérni augusztus 10-ig. A 2. pontban felsorolt alapszakokról érkező hallgatóknak a kredit megállapítási alapjául szolgáló ismeretek felsőoktatási törvényben meghatározott összevetéséhez korábbi tanulmányaikból legalább 30 elismerhető kredittel kell rendelkezniük az alábbi ismeretkörökben: módszertani alapozó ismeretek: (matematika, statisztika) 8 kredit; elméleti-gazdaságtani alapozó ismeretek: (mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan): 10 kredit; egységes üzleti alapozó ismeretek: (marketing, gazdasági jog, vállalatgazdaságtan, számvitel, vállalati pénzügy) 12 kredit. Az esetlegesen hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szereznie az érintett hallgatóknak Vezetés és szervezés szak felvételi előírásai 1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak. 2. A bemenethez külön meghatározott feltételekkel kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, az üzleti szakoktató, valamint a közszolgálati alapképzési szakok 3. Ugyancsak külön meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a Károly Róbert Főiskola kreditátviteli bizottság elfogad. 4. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: - módszertani alapismeretek (15 kredit): matematika, statisztika, informatika; - közgazdasági alapismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezetgazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan; - üzleti alapismeretek (15 kredit): vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy, számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek; - társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU-ismeretek, közpolitikai ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia; - szakmai ismeretek (10 kredit): értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés és szervezés, üzleti tervezés, vállalkozás-menedzsment, stratégiai tervezés, controlling, emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs rendszerek. 5. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 9

10 6. Az előzetes kreditelismerési határozat kiállítását intézményünktől (Károly Róbert Főiskola Kreditátviteli Bizottság, 3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.) írásban a Leckekönyv és a végzettséget igazoló oklevél másolatának benyújtásával kell kérni augusztus 10-ig Pontszámítás 1. Mesterképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal kell értékelni, amelyet intézményünk az alábbiak összegzésével számítja: a) az oklevél minősítés alapján kapott pontok, b) a szakmai készség és motiváció alapján kapott pontok c) és többletpontok hozzászámításával. 2. A felvételi eljárásban a jelentkező összesen: a) az oklevél minősítés alapján legfeljebb 50 pontot, b) szakmai készség és motiváció alapján legfeljebb 40 pontot, c) az 5. pontban meghatározottak alapján legfeljebb 10 többletpontot szerezhet. 3. Az oklevél minősítése alapján 1-5-ig terjedő skálán mért minősítést 10-zel megszorozva áll elő a kapott pontszám. 4. Legfeljebb 40 pont szerezhető a szakmai készség és motiváció alapján, melynek felmérésére várhatóan augusztus 19-én kerül sor; konkrét időpontjáról és körülményeiről a jelentkező ben kap értesítést. 5. A jelentkező a felvételi eljárás során: a) OTDK/TDK-án elért 1-3. helyezésért 5 többletpontra, b) Sportteljesítményért: ba) világ és európa-bajnokságon elért 1-3. helyezésért 5 többletpontra, bc) országos bajnokságon elért 1-3. helyezésért 3 többletpontra, c) Nyelvvizsgáért: A második államilag elismert, vagy azzal egyenértékű, komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgáért, nyelvvizsgánként B2 (korábban középfok) esetén 3, C1 (korábban felsőfok) esetén 5 többletpontra, d) Hátrányos helyzetű jelentkező 4 többletpontra, e) Fogyatékossággal élő jelentkező 4 többletpontra, f) Az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül, 4 többletpontra, 6. A második államilag elismert B2 (korábban középfokú) szóbeli típusú vagy írásbeli típusú, illetve C1 (korábban felsőfokú) szóbeli típusú vagy írásbeli típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezőnek akkor jár 3, illetve 5 többletpont, ha a jelentkező sajátos nevelési igénye miatt - igazoltan - nem tudja a komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgát letenni. 7. Az 5. pont szerinti jogosultságot a jelentkezőnek igazolnia kell. 8. Mesterképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek pontszáma a meghatározott pontszám (a felvételi teljesítményért és a többletteljesítményért kapható maximális pontszám 100 pont) 50%-át eléri. 10

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. január 31. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK Képz. Munkarend

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE Gödöllő, 2013. február 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1)

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. (1) bekezdésének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer 2009. S z a b á l y z a t Oldal: 2/156. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás oktatási igazgató oktatási rektorhelyettes a

Részletesebben

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 5. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL egységes szerkezetben az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17. számú módosítással (a módosítások lábjegyzetben jelölve) Debrecen,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19. 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 1. Ki tehet érettségi vizsgát, milyen feltételekkel? Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

Érettségi, felsőoktatási felvételi tájékoztató: e-felvételi. 2015. január 22. Készítette: Jónyer Edit

Érettségi, felsőoktatási felvételi tájékoztató: e-felvételi. 2015. január 22. Készítette: Jónyer Edit Érettségi, felsőoktatási felvételi tájékoztató: e-felvételi 2015. január 22. Készítette: Jónyer Edit Érettségi 2015. május-június Érettségi vizsga lehet: rendes előrehozott szintemelő pótló javító ismétlő

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések 2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között

Részletesebben

A kétszintű érettségi rendszere

A kétszintű érettségi rendszere A kétszintű érettségi rendszere Vizsgafajták Rendes Javító Pótló Előrehozott Kiegészítő Szintemelő Ismétlő Vizsgaidőszakok május-június mindenhol rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, pótló, javító,

Részletesebben

Tudnivalók az érettségiről

Tudnivalók az érettségiről Tudnivalók az érettségiről Mennyit ér az emelt szint, és mennyit a közép? 1. Az emelt szintű vizsga előnyei 2 2. A középszintű vizsga elõnyei 2 3. Az emelt szintű érettségi vizsga 3 3.1. Az egyes vizsgatantárgyakból

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben. Kiskőrös, 2012. január 12-én

A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben. Kiskőrös, 2012. január 12-én A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben Kiskőrös, 2012. január 12-én Felsőoktatási törvény 54. (1) Az alapképzésben és a felsőfokú szakképzésben az államilag támogatott hallgatói helyeket a felvételi

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - 2015. Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Szeged 2015. Bevezetés A Gál Ferenc Főiskola a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Érvényes: 2015. február 02-től Tartalom Tartalom 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya... 1 2. A kreditrendszer... 1 3. A tanterv,

Részletesebben

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (MÓDOSÍTVA 2008.12.03) ALAPJÁN SZEGED, 2008. ELFOGADVA AZ SZTE TTIK KARI TANÁCS 2008. DECEMBER 12-I ÜLÉSÉN 11/2008-09-ES

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról OptiJus Opten Kft. I. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A 2015.1.1. óta hatályos szöveg összehasonlítva a 2013.1.1.

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar kiegészítéseivel GÖDÖLLŐ 2013.

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2011. augusztus 1. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Hallgatói Követelményrendszer hatálya...

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLTALÁNOS RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER HATÁLYA 1. (1) A jelen

Részletesebben

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév I. A 2013/2014. tanév fontos időpontjait és a tanév rendjét a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet határozza meg A tanítási

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2013. december 19. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet VII. RÉSZ HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE 1. fejezet A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK Államilag támogatott képzés 366. A jelen szabályzat alkalmazásában államilag

Részletesebben