A szilszkin. Kiadja: BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE. X. ÉVFOLYAM XII. SZAM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szilszkin. Kiadja: BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE. X. ÉVFOLYAM XII. SZAM."

Átírás

1 X. ÉVFOLYAM XII. SZAM XII. 15. Dr. LENDL ADOLF és Dr. MÁRKUS JENŐ közreműködésével szerkeszti RAITSITS EMIL. Kiadja: BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE. Előfizetési ára egy évre 8 K, félévre 4 K. Megjelenik minden hó l-.én és 15-én. Egyes szám a Mi Újság az Állatkertben" című melléklettel együtt 40 fillér. A szilszkin. Irta : Lósy József. csendes óceán északi részén élnek a medvefókák, a szűcsiparban rozmárfókának nevezett, gyapjas alsószőrrel bíró prémállatok, melyek a puha, meleg tapintatú, simuló pelucheszerű szőrmét adják, a mindig divatos, hódító és előkelő sealskint"-t. Haván szomorú fejezete az ember kapzsiságának, a természet háztartásába való durva beavatkozásának, úgy egyike a legszomorúbbaknak az, amely a medvefóka pusztítását mondja el. A medvefóka prémállat, gyapjas aljaszőrrel bír, míg az oroszlánfóka csak serteszőrrel. Északon három, délen nyolc faja él. A chilei parton 1815-ben medvefóka tanyázott még, pedig akkor már egy millió bőrt szállítottak el onnan. Dél Georgiában 1800-ban bőr volt a préda. Egy amerikai vadászbárka, Schooner, darabot hozott. Ausztráliából 1804-ben egy hajó bőrt, a Süd Shetland-szigetekről és 1821-ben a hajók darabot szereztek. Az utóbbi helyen 1821-ben legalább szopós állat pusztult el árván. Ma már kockázatos vállalkozás délen a vadászata, mégis évenkint vagy bőr a zsákmány. Északon hasonló esztelen módon irtották. A csendes óceánban az amerikai részen Kaliforniáig, az ázsiain a Kuritákon, a Kamcsatkán és a Sachalinszigeten volt található. Ma Szent Pál- és Szent Györgyszigetén, a négy Pribylow-szigeten és a Behringszorosban vadásszák ban Ujalaszkában bőrt halmoztak fel és mert ennyit kikészíteni nem tudtak és az árakat csökkenteni nem akarták, ennek legnagyobb részét elégették, vagy a vízbe hányták. Az orosz kormány már a XIX. század elején külön törvénnyel védte az állatot ben a Pribylowszigeteken már szemmel láthatólag kiveszőben volt, 1816-ban csak 3000 fókát ejtettek el. Aztán kímélni kezdték és újból felszaporodott. Az Egyesült Államok kormánya 1869-ben egy szőrmekereskedő társaságnak adta bérbe a vadászat jogát azzal a kikötéssel, hogy Szent György-szigetén évente és Szent Pálszigetén fiaial hímet szabad csak elpusztítani. Húsz év alatt a társaság könnyű szerrel 33 millió dollárt vágott zsebre év nyarán, negyvenöt ember, négy hét alatt több mint medvefókát terelt össze, bunkózott és nyúzott le. A 70-es években e területen Elliott szerint összesen 4, fóka jelent meg évenkint és ebből fiatal hímet zsákmányoltak. A Behring-szoros-

2 ban és Sachalin szigetcsoport vidékén a 60-as és 70-es években sok millió fóka tanyázott. Ma az alaskai kormányzó már a kiveszésüket jelenti ben Szent Pál-szigetén 3 milliónál több lehetett, ma már ritka. A pusztulás oka az, hogy a japán rablóhalászok is irtják. Sokat pusztítottak az angolok és oroszok is, de legtöbbet a Hudson társaság Schoonerei. Midőn Britt-Kolumbia határait szabatosan kijelölték és Alaskát az Egyesült Államok az oroszoktól megvették, a birtokosok ugyancsak nekiestek a zsákmányolásnak. A Hudson-társaság a prémet eleinte Wimpegbe, majd San-Franciskóba szállította. A furreal" a nyers fókabőr darabjáért 2 dollárt fizetett. A mult század végén St. Louis városa volt a prémkereskedelem központja és mert a bőrök drágábban keltek el, a Behring-szoros fókái néhány évtized alatt ugyancsak megfogyatkoztak. Roosevelt elnöksége alatt törvényt hoztak a védelmükre s azóta csak amerikai vadász vadászhat Alaska partjain, az is csak engedéllyel és meghatározott időben. A Behring-szorosban és a Pribylow-szigeteken csak annyit szabad ma leölni, amennyit az ivadék kipótol. Mégis az állat egyre ritkul. Ennek legfőbb oka az, hogy a terelés mellett a szabad hajók is vadásszák. A terelés" a medvefóka vadászata. A törvény a kajtár, azaz legényfókák közül a fiataloknak, 1 6 éveseknek a pusztítását engedi meg. Ezek a csordától elkülönülten, több mértföld távolságban verődnek össze csapatokba. Ötvenével, százával hajtják Állatok a háborúban. ( A TERMÉSZET" eredeti tárcája.) Irta : Zöldi Márton. Tehát bekövetkezett, mit századok óta oly vésztjóslóan hirdettek : a mindenki háborúja mindenki ellen. (Bellum omnes contra omnium.) Jegyezzük meg, hogy ezt a meghatározást még a XVI. században egy angol filozófus, Hobbes kreálta, ki éppen az örök háborút mondotta természetes állapotnak az emberek és állatok világában. Hát csakugyan igaz lenne? Hát csakugyan vérünk lobogásában benne volna a vágy: ölni? Hát az átávizmus annyi század kultúráján át szervezetünkben rejtegeti a barlanglakó ember vad tüzét, gyilkos indulatát. Milyen jó, hogy ebben a rettenetes világfelfordulásban, mikor az emberi míveltséget épp azok csúfolják meg, kik egykor vérüket ontották érte és féltő gonddal ápolták: még mindig vannak kisebb kulturterületek, szigetek, oázisok, hol a szemlélődés kibontogathatja logikai láncait! Ilyen szigetnek vagy oázisnak tekintem lapunkat A Természef"-et, melyet komoly hivatása útjáról a földet rendítő és eget reszkettető csatazaj sem zökkent ki. Arról akarunk néhány szót ejteni, hogy az emberek háborújában milyen szerep jut az állatoknak? A kérdésre könnyű felelni : Hadászati szempontból döntően fontos szerepe csakis a az emberek lassan a vágótér felé, a nehezebben mozgó öregeket kicsapva és elhagyva belőlük. Meleg időben nem igen terelik, mert az elfulladt állat könnyen veszti a szőrét. Egy-két ember ötven darabot is elhajt. A vágótéren sorban lebunkózzák és megnyúzzák őket. A szabad hajók csak nyilt vizén vadásznak, május és júniusban. A bárka, a Schooner kis csónakok raját bocsátja a vízre. Minden csónakban két evezős és egy vadász ül, két sörétes és egy golyós fegyverrel. A lelőtt fókát, nehogy elmerüljön, rögtön a csónakba emelik. Napról-napra vadásznak. Ma körülbelül ötven Schooner vadászik a Behring-szorosban. A legjelentősebb az északi medvefóka (Nordische Seebár, Pelzrobbe, Bárenrobbe, Pelzseehund, Biberseehund, Otaria ursina Peron, Callorhinus ursinus Gray., Arctocephalus ursinus L.), a gyapjúszőrös prémállat. A hím 6 éves korában 2 2'5 m. hosszú, kg. nehéz. A nőstény 5 éves korában 1'2 m. hosszú, kg. nehéz. A hím fekete, szürke, vagy vörhenyes futószínnel. A válla szürke, az orra, ajka barna. A melle barnás narancsszínű, a hasa vörhenyes barna. A nőstény világosabb szürke, alul rozsdás, vagy barna. Fiatal korában mind fekete. Öregségében megszürkül. Északon sötétebb, mint délen. Piciny, látható fülök van. A 70-es években az újszülött állat bőre volt a legbecsesebb, selyemhód," (Seidenbiber) volt a neve. A merev szőröket, az irha alsó részének éles késsel való levakarásával, tőben levágták, mert a hagymáik mélyebben fekszenek. Ma is így veszik ki a merev lónak van a háborúban. Mi avatja a katonát huszárrá vagyis mint most az oroszok üdvös félelemmel rebegik : vörös ördöggé? A ló Az embernek ez a hűséges munkatársa békében és háborúban, Kétségtelen, hogy a huszárlónak világtörténelmi jelentősége és híre van. Csodás dolgokat jegyeztek fel arról, mennyire érez együtt a rajta ülő lovassal. A rohamokban, azokban a félelmes huszár attakokban, melyeknek semmiféle teremtett lélek ellentállni nem tudott, a huszárló csodás fegyelmet és együttérzést tanúsított. Hiszen közmondássá avatták, hogy a harci mén a csatakürt szavára mily szilajon reagál. Az emberek és főleg maguk a lovasok ebben többet vélnek látni, mint a dreszura eredményét. Arról is sokat beszélnek a katonák, hogy a rohamra könnyebb. vezényelni a lovat, mint a hátrálásra. Erről egyik poétánk epigrammot is írt, mely így hangzik : Rágalom az, hogy Mák kardot sem ránta a harcban. Futva az ellen elől, karddal ülötte lovát. Tehát az elmés disztichon szerint a lovat karddal kell nógatni a hátrálásra. De nem igaztalanság-e csak azokról a lovakról beszélni, amelyek kombatténs katonákat hordanak hátukon? Nem ugyanolyan elismeréssel és hálával kell-e lennünk az élelmiszert és muníciót vonó lovak iránt, mintha akár Nagy Sándor Bucefalus nevű paripájáról esnék szó. De ebből látjuk, hogy a komoly és a hivatásénál fogva objektivitásra törekvő történelem sem étallotta a híres macedóniai királlyal együtt lovának nevét is megörökíteni.

3 szőrt a gyapjúszőrből. A selyem pelyhes selyemhódból régen a muckmuck" nevű sapkákat készítették. A lenyúzott bőröket besózzák és főleg Angliába szállítják. Ott bevermelik, a merev szőröktől több hónapi degesztés után, ványoló késsel megfosztják, a bőrt aztán gesztenyebarnára festik és sealskin" név alatt árúba bocsátják. A bőr minőségében is van különbség. A 70-es években az Ausztrália partvidékéről, Lobos, Falkland szigetéről kerülteket többre becsülték mint a Cap-ról származottakat. Lomer szerint az amerikai, északi oldalról szerzett db nyers bőr 7 9'6 millió korona értéket, a déli, ugyanannyi db 4'8 milliót képvisel. Az oroszok sipkának, az angolok, franciák női kabátok, ujjasok, derekak, mantillák, jackettek és galléroknak keresik több, mint száz év óta. A kidolgozott prém darabja korona. A közelmúltban, 1908-ban, a londoni szőrme-auctión a Hudson bay és a Lempsen vállalat együtt csak 2730 prémet mutatott be, így az értéke nőttön-nő. Két gallérra való korona, egy garnitúra korona, egy jackette-ra való korona, nem is a javából. Természetesen sok az utánzata. Közönségesen már az ára elárulja a hamisítványt. Az utánzott sealskinnak 4 10 korona az ára. A rasé nyúlprémből készül, 2 4 korona az értéke. Tiszta fehér zsebkendőt háromszor végighúzunk rajta, ereszti a színét. Nyírott szőrme, azért a felszíne lépcsős, nem egyenletes. A pézsmapatkányból hamisított bisam-seals (seal-bisam) prémet Európában három helyen gyártják. Collarbrillanttal Az ismert allegorikus képletek szerint a mostani csatatereken egyébként négy állat viaskodik életre-halálra : a francia kakas, a német sas, az orosz medve, és a britt oroszlán. Az utóbbiról konstatálhatjuk, hogy egyáltalában nem veszi ki a küzdelemből az oroszlánrészt. (Lehet, hogy a zsákmányolásnál kívánja majd jegyzőkönyvbe foglaltatni, hogy quoniam nominor leo"...) Sienkievitz írván a régi lengyel és kozák harcokról, felemlíti valahol, hogy a csaták után farkasok jelentek meg nagy csordákban és felfalták a holtakat és sebesülteket egyaránt. Ezek a középkori farkasok egy francia újságíró nekirugaszkodott fantáziója révén újra megjelentek az augusztovi csatatéren és elődeiknél nem kisebb mohósággal falták fel az összes halottakat és sebesülteket. Ez a hír bejárta az egész világsajtót. A természettudósok természetesen mosolyogtak rajta, de a laikusok is támaskodva csóválták a fejüket. Hogyan hangzott a kételkedés szava a farkas olyan bátor, elszánt állat lett egyszerre, hogy ágyú bömbölése, srapnelek pattogása és millió puska ropogása között nem fél zsákmány után járni? Kell-e magyaráznunk, hogy az egész üres rémlátás. Ha Augusztov körül voltak farkasok, (az minthogy lehettek) azok gyorsabban elinaltak onnan, mint azok a szegény kozákok, kiknek a huszár hatvágást verték a hátukra. Ilyen hírek csak a francia hírgyárakból kerülnek ki. Jól írta róluk valaki: ha egy francia tudóst megbíznak, hogy írjon festik hat hétig. Az értéke 3 6 korona s kivált gallérnak és bélésnek használják. Az igazi sealskin feketébe játszó barnaszínű, a gyapjúszőr alsó rétege selymes fényű és aranyszínű" amint mondják. Tapad, simul. Meleg, puhatestű, karcsú, szép, szőke asszonyoknak hódító prémje, mely lágyságával, simaságával, tapintatának érzéki varázsával, a szerető, hű asszony természetének a legjobban megfelel. Hamis sealskint csak hamis asszony érdemel. A gyöngytyúk. (Numida meleagris, Linn.) Irta : Cerva Frigyes. A gyöngytyúkok közül a mai korban 5 nemet és 22 fajt ismerünk. A legelterjedtebb a közönséges gyöngytyúk (N. meleagris L.) Ezt ismerjük általánosan, a családnak ez a valóságos tipusa és körülbelül 2000 esztendeje a baromfiudvaron él. A görög és római lakomák emlékei mutatják, hogy azok asztalán Meleagris" és Avis numidica" néven szerepelt. Miletosi Clytus, Aristoteles tanítványa megemlíti, hogy a miletosiak gyarmatán, a kis Leros-szigeten, amelyet az Aegei tenger övez, az Artemis templomának kertjében afrikai gyöngytyúkokat tartottak, amelyeket szabatosan le is ír. Hogyan kerültek oda, azt nem tudjuk. Lenz H. 0. Plinius művéből a következőket idézi: Meleager 1 sírján a gyöngytyúkok viaskodnak. Mikor a kalydoni királynak, Oeneusnak a fia, a kalydoni vadkanvadászat hőse, Meleager meghalt, nővérei nem 1 Dr. H. 0. Lenz : Zoologie der altén Griechen und Römer. P könyvet az elefántról, akkor azonnal felül az omnibuszra, kimegy a Jardin des Plantes-ba és egy egész órát tölt az elefánt háza előtt. A többit megcsinálja stilisztikai remekléssel. És nekem mégis úgy tetszik, hogy annak a francia zsurnalisztának, ki az augusztovi farkasokat vonultatta fel, van valamelyes igaza a dolog lényegét tekintve. Ismét ahoz a régi angol természetjogészhoz mister Hobbeshoz, térek vissza, akinek szavával ezeket a sorokat bevezettem. Nos, ugyanennek a mister Hobbes-nak volt bátorsága kimondani, hogy homo hominis lupas. (Az ember az ember farkasa.) Vagyis a farkas oly jelentéktelen percentarányban eszi az embert, hogy az szóra sem érdemes. De az ember az veszedelmes emberevő. Az ember egy háborúban több embert pusztít el, mint a farkascsordák hosszú évszázadok alatt. Nos, mister Hobbes, ebben igaza van önnek! Feltétlen igaza. Micsodafarkas étvággyal indultak az ön honfitársai például ebbe a mostani háborúba. De sőt kérdésessé kell tennünk, hogy kiütött volna-e egyáltalán a háború, ha éppen az angolok nem nézték volna a farkasok mohó, mindent megsemmisíteni vágyó irigységével a német kereskedelem és ipar egészséges lendületét? íme ezek az állatok a háborúban... Mert az mindegy, hogy az emlősök melyik fajtájához tartoznak... És hiába keresünk a ragadozók egész világában egyetlen egy tipust is, mely elvetemedettségben, kegyetlenségben csak megközetítené a háborúnak az a bestiális típusát, mely komitácsi és íranc-tireur név alatt szerepelt.

4 Gyöngytyúk. bírtak megvigasztalódni. A monda szerint az istenek részvétből aztán madarakká változtatták őket." Mi így írja Lenz az afrikai eredetű madarat palaszürke tollazatának fehér, gyöngyalakú csepp- A hű bajtárs. Irta : De Cordis. Bömböl az ágyú, pattog a gránát, robban a srapnel és ezernyi golyó süvít szerteszét. A hóval borított harcmezőn parancsra vár a vitéz magyar sereg. Fiúk rohamra! A trombita harsog. Vágtat az Alföld délibábos rónájának legnemesebb állatja, a délceg paripa. A magyar honvédhuszár csapat mint az orkán rohan előre. A vörös ördögök" félelmes csapatja úgy vágtat, úgy száguld, mintha nem is a földön járna, hanem a szél vinné, röpítené... Nem hallok semmit, nem látok semmit. A harci vágy, a lelkesedés izzó lángja elborítja szemem világát. Nem hallom a golyók süvítését, a gépfegyver kattogását, a srapnel izgató zaját, az ágyúk földetrázó bömbölését. Csak egy szózatot hallok, csak azt a lelkesítő szózatot, amely minden véremet agyamba hajtja : Győznünk kell!... Az őrült vágtatásban az egész század egygyé olvad Mind megannyi egy test, egy lélek, mert csak egyért, a legnemesebbért küzd : Az ezredéves sokat szenvedő édes magyar hazáért! A hóval fedett harcmezőn az ellenséges csapatokat már feltűnni látom. Még távol állnak tőlünk, de a távolság a nagy rohamban pillanatról-pillanatra mindinkább kisebbedik. Amint közelebbről láthatom a gyűlölt kozákok csapatját valami különös, kimondhatatlan érzés veszi át belsőmben az uralmat. Vérem forróbb, tüzesebb, de lelkem nyugodtabb, mert régi vágyam Fehér gyöngytyúk. foltjai miatt gyöngytyúknak nevezzük. Ezek a foltok természetesen az ókori görögöknek és rómaiaknak is szembetűntek és ha a mi költőink képzeletben a gyöngyfoltot a könnyel hozzák vonatkozásba, az teljesedését látom, Karomban földöntúli erőt érezek, karom kardommal egybeforr, egy acél az egész. Vágni, zúzni szeretnék, összetörni mindent, ami csak ellentáll. Végre rajtuk üthetek. Szenvedéseimet, az értem omló könnyeket megbosszulhatom. Mintha jó bajtársam, Csinos lovam is ezt érezné. Erősen prüszkölve kifúj, megrázza sörényét, okos fejét előre nyújtja és erős irammal a sorból kitör s vágtatva visz, miként a szélroham, az ellenség felé. Fiúk utánam!... Már messze hagytam enyéim. Fejem még jobban lüktet. Szivem erősebben dobog, arcomat, a tüzes kohót, hiába vágja tűszúrásként a hideg, fagyos, ólmos eső. Paripám sárkányként röpül... elértem őket s már... mér... kardom csapásra emelem... Tompa ütés éri homlokom... Vágtat a ló..., de én már nem hallok semmit, már nem látom magam előtt a kozák csapatot. Szemem világa mindjobban elborul, de a lankadó, bágyadt testben még erős lángot érezek. Szivemnek minden dobbanása csak azt mondja : Győznünk kell 1 Arcom lángja lohad. Végtagjaimban édes zsibbadás. Körülöttem néma csend; majd pillanatnyi furcsán hangzó bántó zűrzavar. Villámként szorongó érzés fut végig testemen, mintha a nagy, mély semmiségbe estem volna le. Ez a megsemmisülés? A teljes nyugalom? Még csak sejtve érzem, hogy vagyok. Már nem érzek semmit, csak fülem zúg, mint a mély sziklás völgyben a habzó patak. Mintha a mélyből, a tompa hangzavarból még hallanám a lódobogást, a golyók süvítő hangját, a gépfegyver kattogását és a távoli égyúdörgést. Mindez egybeolvad. A hangok kellemetlen zűrzavarja már inkább csengéssé válik, kedves ismerős

5 Gyöngytyúk és pulyka korcs ivadéka ókori költők is e sötét, gyászszínű tollacskán levő gyöngyökben szintén megtalálták Meleager nővéreinek a könnyeit. A mondának más változata is van. Egy ó-régi görög rege szerint a jóslat Meleagernek végzetét úgy szabta volna meg, hogy csak addig marad életben, amig a születésekor a tűzhelyen égő fahasáb el nem hamvad. Mikor Althaa, az édesanyja, ezt megtudta, lekapta az égő fát a tűzről és a ládájába rejtette. Meleager azonban megölte a fivérétét és az anyja akkor elővette a fát, a tűzre vetette és Meleager meghalt. Althaa és Meleager neje, Cleopatra, felakasztotta magát. Bátyjuk halálán és a család elpusztultán kesergő nővérei olyan madarakká változtak, amelyeknek a tollán könnycseppek látszanak. így mesél róluk a hitrege. A gyöngytyúk eredeti hazája Nyugat-Afrika, Senegambiától a Nigerig és Cape Verde szigete. Tartózkodási helyéhez közelebb van Olaszország, mint Görögország, s oda valószínűleg a pún háborúban, Kr. e. 200 évvel kerülhetett Numidiából, a mai Algierből, ahová délnyugatról hozhatták. Varró és mások adatai szerint, a gyöngytyúk akkor még ritkaságszámba ment, pecsenyéje csemege volt. A rómaiak kezdték tenyészteni és a római birodalom bukása utón az is eltűnt a baromfiudvarokról. Nagy később, vagy ezer évvel ennek utána, kezdték Európában újból megismerni, amikor a portugál hajósok hozták Afrikából. Négyszáz év óta Európában mind jobban elterjedt és a XVIII. század elején Portugáliában, Spanyol-, Német-, Francia- és Angolországban egyaránt ismeretes. Amerika felfedezése után a spanyolok az újvilágba is elvitték és ott, a kedvező éghajlat alatt és körülmények között módfelett elszaporodott. Majd az ember házatájékáról a vadonba széledt és vagy másfél évszázad óta nyugatindiaí szigeteken vad állapotban él. Az a vélemény meg nem állja helyét, hogy a gyöngytyúknak gazdasági értéke nincsen. Megfelelő legelőhelyen, ahol nyáron vegyes növényi és állati tápláléka bőven van, gyorsan szaporodik és jól tenyészik. Szőlő, zöldséges kertekben és a szántóföldeken a káros rovarok irtásával hasznot is hajt. Különösen a barkót (répabogár), hamvas vincellér bogarat, fináncbogarat pusztítja. A fiatal jérce húsa ízletes, az öregebbé vadízű. Kellemetlen azonban a baromfiudvaron a többi baromfival való összeférhetlensége és a fületbántó rikácsolása. Minden idegent, állatot és embert éles hanggal jelez. Mégis szép tollazata miatt dísze az udvarnak és kertnek. hanggá olvad össze. Fülembe mindinkább tisztábban cseng a mélabús hang... a harangzúgós. Felismerem... Falucskánk harangja szól. Ott áll drága szülőfalum az alkonyat aranyvörös fényében. Csapatunk arra tart. Már elértük. Most befordulunk a nagy utcába. A muskátlis ablakok előtt áll a falu apraja, öregje. Ott várnak minket a fehér keszkenős kisírt szemű lányok és asszonyok. Amott a kiskapuból édes, jó, öreg anyám felém integet. Ott áll ő is, akit szememmel legjobban kerestem. 0 az, aki könnyel búcsúzott, amikor én kinn az állomáson, hogy fájdalmamat elfojtsam, azt daloltam : Mindnyájunknak el kell menni... Most is könnyes a szeme, de más most ennek a csillogása, nem a tompa, elmosódott fény, hanem csillogó, tüzes láng, az örömköny csillogása. Ö az én epedőszívű, szemérmes arám. Még a Bodri kuvasz is elém fut, farkét csóválva és üdvözlésül ugatva körül futkossa büszkén lépdelő paripám. Beteljesedett tehát! Régi álmom teljesült? Győztünk mert győznünk kellett. Otthon vagyok újra édes hazám földjén. Nem hiába voltunk vörös ördögök"! Szivem nagyot dobban... csengése, ajkának melege éleszt, ébreszt kínban halódó lelket... Feléledtem... Tágra nyílt szemekkel tekintek magam köré. Keresem őt, de nem találom. Puszta sík, hóborította zordon puszta körülöttem. A magas hórétegből csupán fejem és felső testem látszik. Nem hallom már álomképem édes hangját. Az elhagyott harcmezőn elnémult már a gépfegyver, nem hallok golyósüvítést. Az ágyúszó elhalt... a hideg fagyos szél csap végig olykor arcomon... néma csendes minden... A néma csendet olykor tompa zaj zavarja, figyelek, lesem a hangot... mintha a hóban toporzékolna valami. Minden erőmet összeszedem. Fáradt, fagyott testemet kivájom dermedt karjaimmal a hóréteg alól. Tisztán látok-e? Ébren vagyok vagy csak most álmodom... A meleg párát, a meleg leheletet még érzem. Nem álmodom, már tisztán látom az okos Csinos lovamnak szép fejét, mint rámhajolva szaglálja testemet. Te vagy az jó bajtárs, drága állatom, megmentőm, egyszóval mindenem! Győztünk? kérdem hűséges kis lovam. Az fejével bólint és nyerít, mintha azt mondaná : igen! A győzelmi mámort, a visszatérés nagy örömét nem bírom tovább. Édes anyám szólít, hívogat a házba s tántorogva fekszem a hófehér ágyba. A párnákat szivem választottja rakosgatja, simítgatja. Belefekszem, betakarnak, de fázom alatta. Didereg az egész testem, végig borzong hátam. Hiába melegíti az édesem az ágyamat szíve melegével... Érzem, hogy már dermed testem és elalszik egészen. Élesztget a szivem párja, lehelete éri ajkam s szól becéző hangon. Időnként meg-megrázza lankadt testemet. Hangjának

6 1- -, 4 isi ^^^KtmWmWK^L Gyöngytyúk és házityúk korcsa. Minthogy a gyöngytyúkot ma, elterjedésének tág köre miatt, általában ismerik, leírását mellőzzük. Képben azonban bemutatjuk. Megemlítjük, hogy az ősmustrázatúak mellett, sokféle színváltozatú gyöngytyúkot is tenyésztenek. Ezek között legszebb a fehér, amint ezt a második képünkön láthatjuk, amikor a tompább színű fehér alapon a gyöngyfehér foltok fénye feltűnik. Más változata az ezüstszürke, kékesszürke, a fehérmellű és a tarka. Helyenkint a nemes, vagy aranyfácánnal, a házityúkkal vagy a pulykával való korcsait is tenyésztik. Az elsővel való korcsát két példányban találjuk meg a Nemzeti Múzeumban; Prónay Gáborné és báró Podmaniczky Andor ajándékait. Az utolsóval való keresztezésének két korcsa Allatkertünkben látható. Ezeket képen is bemutatjuk. Általános a panasz, hogy a fiatal gyöngytyúk a hideg és nedvesség iránt nagyon érzékeny. Van azonban olyan eset is, mely az ellenkezőjét bizo- Gyöngytyúk tojások, a három kisebb meddő korcs tojás. ^HHl nyítaná. Dr. Fényes, minden védő fedél nélkül, a szabadban hagyta a gyöngytyúkokat és az szaporodott és az idő minden viszontagságának ellent tudott állni. Ritkán költi ki a gyöngytyúk a saját tojását, többnyire a közönséges házityúk vagy a pulyka kotol rajta. Az utóbbi kitűnően megfelel ennek, sőt a páva is, amint azt mostan Allatkertünkben magunk is tapasztaltuk. A gyöngytyúk előfordulásában és életmódjában rokonaihoz nagyban hasonlít. Sík, cserjés, bozótos, ritkás erdő gyepes napsütött tisztásain tartózkodik és a hegységek fensíkjain. Csapatosan járnak-kelnek mint állandó vagy kóbor madarak, csakúgy mint a foglyok, amelyek életmódjához az övék is hasonlít. Félénk madarak, veszélyben gyors futásban, repülésben és a fákra szállva menekülnek. Párzás idején párba szedődnek. A tojó gömbölyded, sárga vagy barnás, kevéssé fénylő, kb. 50 *%» hosszú és 38 '"U széles, vastag héja miatt súlyos tojást rak. A csirke 25 nap múlva kél ki és gyorsan nő. A gyöngytyúk szinváltozatainak megfelelően, a tojások között is van nagyságra és alakra nézve eltérés amint azt az ötödik ábra mutatja és megesik, hogy a szabályszerű nagyságnak alig harmadát üti meg a tojás. Ilyen rendellenesség minden madár fészekaljában előfordulhat, amint azt minden gazdasszony tudja. A gyöngytyúknak hazájában sok az ellensége, Brehm írja, hogy Afrika minden macskaféléje, a leopárdtól a hiúzig, minden sakálja, rókája leselkedik az öregre, fiatalra egyaránt; a cibetmacskák a csirkét és tojást pusztítják. Minden nagyobb ragadozó madár üldözi a könnyen elejthető vadat, sőt maguk a csúszómászók is könnyen ejtik zsákmányul. Brehm megemlíti, hogy egy 2'5 méter hosszú óriáskígyó gyomrában egy teljesen kifejlett gyöngytyúkot találtak. Az ember is kitartóan üldözi lőfegyverrel, csapdával egyaránt. Indiában egyszerűen hurokkal fogják, vagy hálóval az alacsony bozótban, mindkét módon tömegesen. Kordofánban a puszták lakói agarakkal vadásszák. Ezek igen ügyesen fogják el a futó gyöngytyúkokat. A tarajos gőte (Molge eristata Laur.) még egy sárga példánya. Irta : Dr. Greschik Jenő. Báró Fejérváry Géza A Természet" múltkori számában rendkívül érdekes cikk keretében, megemlékezett az állatkerti Aquarium egy sárga tarajos gőtéjéről. A M. Kir. Ornithologiai Központ szövettani laboratóriumában most is él még egy ilyen sárga tarajos gőte hímje, amelyet több neoténiás pettyes gőte (Molge vulgáris L.) és rendes színű tarajos gőte társaságában tavaly március vége felé a budai lágymányosi mocsarakból fogtunk. Minthogy az ilyen színű példányok tényleg igen ritkán fordulhatnak elő így Fíerman Ottó, a M. Kir. Ornithologiai Központ főnökének szives szóbeli közlése szerint, mert ilyen színű példány egyetlen egyszer sem akadt a kezébe, pedig ugyancsak sok példány fordult meg kezében legyen szabad ezt a példányt is ismertetnem.

7 A példány színruhája fogásakor a következő volt: Az állat egész felső teste világos sárga, helyenként, különösen az oldalakon egészen narancsszínű. A taraj halvány barna, mellette a háton egy-egy halványbarna foltocska. A végtagok felületén, valamint a száj körül is szintén egy kis barna folt. A farok egészen világos sárga, csupán oldalain a rendes színezetű példányokon is előforduló fehéres, gyöngyházszínű csík, valamivel halványabban. Testének alsó felületén csupán a torkán volt egy barna foltocska, a többi rész világos sárga és narancsszínű. A két sárga szín úgy oszlott meg, hogy azokon a helyeken, ahol a rendes színű példányokon a sötét foltok találhatók, ezen a példányon világos sárga helyek voltak, a közöket a narancsszín foglalta el. A példányt, hogy a színváltozást megfigyeljem egy aquariumba helyeztem és egy ugyanakkor fogott nőstényt adtam hozzá. Az aquarium feneke homok, vallisneriával és moszattal beültetve, úgy van berendezve, hogy az állatok szárazra nem kerülhetnek. Idén tavasszal az aquariumban petéket vettem észre, amelyekből ki is bújtak a lárvák. Amennyire észrevehettem a lárvák teljesen normális színűek voltak, kár, hogy tüzetesebben nem vizsgálhattam meg őket, mert idő előtt elpusztultak. Ma, november 20-án a példány színe a következő : Az állat testének felülete már jókora részén megbarnult, csak néhol láthatók még sárga foltok, amelyek már kezdenek a világos barnába átmenni, Ugyanilyen a végtagok felülete. Hasoldala még jórészt olyan, mint fogásakor volt. A torkán baloldalt van egy nagyobb barna folt, fehér pettyekkel tarkítva. A száj körül is fehér pettyek vannak. A mellső bal végtag alatt egy sötétebb folt van, ott ahol a rendes színűeknél is elő szokott fordulni. A hátsó bal végtag fölött is lenyúlik a hátról egy nagyobb folt. Az alfelnyílás körül nagyobb sötét tér. A farok világos barna, foltokkal tarkított, felső és alsó szélén sötétebb csík. A példány még most novemberben is megtartotta taraját. A csúnya állatokról. Irta : Hilbert Károly. meglehetős köves dombtetőn, bokor árnyékában fj ültem és élveztem a természet csendes nyugalmát. Egy pár eltévedt pille, egyegy madárhang igazolta, hogy e nagy némaság életet rejt magában. A nagy csendességet egyszerre csak gyermekzsivaly, csevegés, sikoltás, lárma törte meg. A közeli erdő felől futva jött egy játszadozó gyermeksereg. Egy másik csapat elől akartak elbújni, nehogy elfogják őket. A csapat szétoszlik, az egyik gyermek egy fára kapaszkodik, a másik az erdő szélén levő bokrok közé bújik el és mindegyik igyekszik eltűnni, hogy az ismét beállt csendet majd az utánok érkező, kereső csapat törje meg. Két fiú felém közeledik, a kisebbik tőlem nem messze fekvő bokorban húzódik meg, míg a nagyobbik tovább megy. Ezt a kis fiút figyelem; nézem a nyugodt, mozdulatlan, óvatos csendességét, amely lassan lázas türelmetlenségbe megy át. Már nézdelődik, már mozgolódik, keres valamit, hogy nyugtalan vérét, játszi kedvét lecsillapítsa. Még a körülötte fekvő köveket is felemeli. Egyszerre csak éles sikollyal felugrik az én vitézem és sírásra hajló szájjal, könnyes szemekkel bámul maga elé a földre. Odaszaladtam, hogy megtudjam az ijedtség okát, egy kis kigyó sikló mozgott a fű között. Vigasztaltam egy kicsit a kis vitézt, hogy a sikló nem bánt, nem harap, de azért a mécses már el volt törve és a játéknak vége. Egy ilyen ártatlan állat a csúfságával tette tönkre a gyermekek mulatságát, pedig sokan határozottan a kedves állatok közé sorozzák, de mivel egy olyan családnak a tagja, amelyben sok a veszedelmes faj Fali gekko. és mivel az első benyomásra rút állatnak tűnik föl, a legtöbb ember undorodik tőle. Pedig egy élőlény megnyerő, vagy visszataszító megjelenése valószínűleg nem az igazi és a legmegbízhatóbb módja a megismerésnek. A szépség a szimpátiát, a rútság pedig az élőlények félreismerését rejtik magukban. Hisz' így vagyunk az embertársainkkal is! Ez különösen áll az állatvilágra, hol a szépség és rútság fogalma nem olyan meghatározott, hogy ebben a tekintetben különböző vélemények ne állhatnának fenn. Az élőlények között nagy számmal akadnak olyanok is, amelyek határozottan csúfnak, sőt undorítóan rútnak mondhatók, de ezek a természettől arra vannak hivatva, hogy külsejükkel az undort, az utálat érzését váltsák ki a feléjük közeledő élőlényekben. Legnagyobbrészt ártatlan állatok, amelyeknek külső rútsága védelmi eszköz a létért való küzdelemben. Minden földi lénynek harcolnia kell és mivel ezeknél hiányzanak a harchoz szükséges eszközök, hát csalással a természet csudálatos tudományával félelmet és ellenszenvet gerjesztenek. A visszataszító rút fajokban kiválóan gazdag csúszómászók közé tartozik a moloch, vagy tüskésördög, amint az ausztráliai gyarmatosok nevezik. Ennek az undorító külsejű gyíknak a vastag, tompa, piszkos sárgaszínű teste túlon-túl kinövésekkel és tüskékkel van borítva. A fején két kifelé hajlított szarvformájú kinövést hord, lábai erős, éles karmokkal vannak ellátva- Valóságos kis ördög. Amilyen borzasztó a külseje, olyan ártatlan és nem veszedelmes. Egész jogosan egy nagyon kedves jellemű állatnak mondhatja az ember. Harapni egyáltalában nem tud, ha elakarják fogni, a legcsekélyebb ellen-

8 Tarajos sül. állást sem fejti ki a természetes fegyvereivel. Az erős karmait is csak akkor használja, ha ellenséges szándékkal közeledő lényt vesz észre, ilyenkor bámulatos gyorsasággal és ügyességgel egy szempillantás alatt a homokba ássa magát, hogy hirtelen eltűnhessen az ellenség szemei elől. Éppen ilyen mostohán bánt el, a természet a szépség adományozása közben Észak-Ausztrália némely vidékén gyakran található galléros gyíkkal. A nevét a nyaka körül gallér módjára elhelyezett bőrlapnak köszönheti, mely Erzsébet királyné idejében hordott Stuart-gallérra emlékeztet. A gallér, ha az állat nyugodt lelkiállapotban van, ráncolva a vállára és a hátára esik, míg a legcsekélyebb izgatottságra kifeszíti és egyúttal a hátsó lábaira ül. Hogy nagyobb és imponálóbb legyen a lábainak hosszú ujjaira támaszkodik, tűhegyes fogaival felfegyverzett száját kitátja és a hosszú farkával a földet korbácsolja. Igazán félelmetes látvány. Ez azonban mind csak ámítás, mert alig van félénkebb és harciatlanabb lény, mint e gyík. Egész nyugodtan megfoghatja az ember, legfeljebb egy csekély harapás a kísérletünk eredménye, mely fájdalom nem nagyobb, mint egy tű szúrás. A trópusi vidékeken él egy csodálatos kis gyík a gekko, rendesen a lakóházakat keresi fel és az ott alvókat kísérteties csúszásával rémítgeti. Ujjain tapadó korongok vannak, melyek segélyével a falon, vagy üvegen mászik, sőt néha még a menyezeten' is végig fut egy-egy jó falat után. Szokatlan és kellemetlen látvány, a hold által megvilágított kísérteties csúszású, a falakon ide-oda futkározó gekko, különösen, ha a rémmesék, hogy a gekkó tapadó korongja mérges, a gyíkok az alvó ember szájába másznak, foglalkoztatják az álmatlanul heverő idegeneket. A gekko ebben a tekintetben a nálunk honos béka fajok sorsát osztja, melyek szintén a kevésbbé kellemes külsejük miatt a meg nem érdemelt elbánásban részesülnek. A földközi tenger mellékén élő és a rágcsálókhoz tartozó sűl fajok az idegent, vagy egy kicsit félénkebb embert a támadó fellépésével annyira megijeszthetik, hogy az illető hátra arc és megfutamodik, mert a sűl, ha ellenséget lát közeledni, a testét borító hosszú (némelyik 40 cm. hosszú) tüskéit sajátságos módon csörgeti. A külső megjelenése megfélemlítő, de ha valaki bátran áll vele szembe, egy idő múlva a dicsőséget megunva odébb áll, ha pedig megakarja valaki fogni, akkor elegendő egy kendő és egy bot. A bottal a tüskéit lesimítjuk és a kendő segítségével megfogjuk. Annyira ostoba, hogy még az éles fogai sem jutnak eszébe, mellyel eredményesen operálhatna. Egyedüli menekülési kísérlete a földbe magát elásni, vagy ha az idő rövid, mint egy sündisznó összegömbölyödni. Sokban hasonló módon viselkedhetik a páncélos foghíjjasok közé tartozó és a pince bogárra emlékeztető armadillo, a harmadkori más páncélosok törpe ivadéka, mely a délamerikai erdők szélein tanyázik. Csak éjjel és akkor is csak egyedül csatangol, nappal pedig a maga által készített földalatti folyosóban tartózkodik. Rendesen a hangyabolyok közelében készíti az 1 2 méter hosszú üreget, hogy kényelmesen juthasson táplálékhoz. Különben közönbös, unalmas állat. Közeledő ellenség elől, ha lehet elmenekül, ha nincsen ideje, akkor háromszögletű homlokpáncélját szögezve támadó állásba helyezkedik. A várt támadás azonban abban marad, mert vagy elmenekül, vagy alázatosan megadja magát. Az indiánok vezetése mellett hegyesvégű, vagy buzogány formájú husánggal felszerelve vadásznak. A húsa jó, Hensel szerint valóságos csemege; gyönge és fehér, mint a tyúk húsa. Az ember vérét szívó, a szalonnát dézsmáló, tejetlopó és hajba kapaszkodó boszorkány természetű denevér sem örvendhet a közkedveltségnek. Sajátságos életmódjuk, hogy nappal sötét helyre barlangba, ócska vár vagy toronyromokba húzódva alszanak és csak éjjel járnak bogarak után vadászni sok szóbeszédre, sőt babonára adott alkalmat. Szürkületkor a fejünk felett röpködnek, suhannak el, mint kisértetek, pedig ezek az igazán ártatlan állatok a rovarok pusztításóval igen hasznosak; telhetetlen gyomruk megtöltéséhez igen sok rovar halála szükséges. Most már tűrhetőbb a sorsuk, de hogy évekkel ezelőtt mennyire utálták a denevéreket, bizonyítja ez a kis történet. 150 évvel ezelőtt a paróka idejében általánosan vadásztak a denevérekre. Minden ósdi, sötét épületet átkutattak és a bennök i tartózkodó kis szárnyasokat egy hosszú póznára függesztett égő kóccal elpusztították. Egy nap tűz ütött ki, leégett Armadillo, vagy öves állal.

9 11 ház és 19 kocsiszín mind egy kis jámbor denevér miatt. Talán a rovarok családjában van a legtöbb utált állat, de legalább itt az utálat érzése a legtöbb esetben nem oknélküli. A mi hazai pókunk, mely annyi emberben kelti fel a tűrhetetlen ellenszenvet, igazán nem lehetnek undorítók, ha tekintetbe vesszük szatócs munkájuk művészetét, okosságukat, leleményességüket. Csak azért utálják a pókokat, mert cselvetéssel, a zsiványok módszerével fogja meg az ügyetlen, vigyázatlan állatokat, hisz akkor az ember még inkább ilyen, mert csalárd módon saját embertársát teszi tönkre. Sokkal érthetőbb az undor az óriási pókokkal szemben, melyek a trópusi vidékeken honosak, pl. az úgy Indiában, mint Dél-Amerikában előforduló madárpók, mely némelykor egy középszerű patkánynak a nagyságát is eléri. A bőre szörmeszerű és a hosszú lábai is szőrrel vannak borítva. Nagy gyorsasággal mozog; sima lapon, pl. üvegtáblán is képes végigfutni. Hálót nem fon, hanem kis földi gödrökben, vagy a fák ágaiban él. Csak éjjel jár vadászni, áldozatai a trópusi vidéken az oly bőséggel előforduló nagy bogarak. Alkalmilag egy ilyen pókszörnyeteg kisebb madarakat is megtámad. Egy harapással megöli őket, mivel a harapás által okozott sebbe mérget bocsájt.mely azonnali megmerevedést idéz elő. Habár embert nem támad meg, csak védekezik, ha már nem menekülhet el, mégis a legfélelmesebb lény. Madárpók. Harapása ugyan az hanem gyulladást és emberre nézve nem halálos, fájdalmat okoz. Inkább a kellemetlen külsejük, mint veszedelmes voltuk miatt jutottak rossz hírhez a százlábúak. Nem nehéz elképzelni azt a hatást, mit egy ilyen állat, a kövek felemelése után, a semmit sem bájos mozdulataival előidéz. A trópusi vidéken előfordulók harapása mérges, a kisebb állatoknál gyors és okvelten halált okoz. A tenger mélyén a rút állatoknak valóságos eldorádóját találhatjuk. A mély tengeri háló mesébe illő szörnyetegeket hoz a napvilágra. Az élet-halál harc tipikus kifejezői, már a külső alakjuk is elárulja, hogy egyedüli tevékenységük a telhetetlen gyomruk tömése. Némely halnak aránytalanul nagy a szája és hatalmasak a fogai. Ez még talán nem is olyan borzasztó, de a hatalmas, óriási nagyságú szemek, melyeknek merev tekintete az üldözött halak előtt elég ijesztőnek tűnik fel. E sárkány kinézésű, mélyvízi halak mellett a magasabb légióban élő halak között is találunk olyanokat, melyek igazán utálatosak, télelmesek. Csak hogy egy példát említsek, az állatkerti akváriumban is látható rája is ilyen állat. A rajának sem lehet igénye, hogy az állat szépségversenyen szerepelhessen. Nemcsak utálatos, hanem igazán harcias és veszedelmes lény. A farka hosszú és igen éles, mindkét oldalt fürészes szélű tüskékkel van borítva. Hátán a tüskék elhelyezése egy mosolygó emberarchoz hasonlít, de ez nem bizonyítja a veszélyes fickó bájos és szimpatikus voltát. A rokona, az elektromos rája pedig egy olyan szervvel rendelkezik, mellyel elektromos kisütéseket hoz létre, mintha elektromos battériákkal lenne felszerelve. Ezek tehát igazán veszedelmes állatok, tőlük való félelem nem oknélküli, mert az érintésük fájdalmas sebeket vagy erős elektromos ütéseket okoz. A ráják kivételével az igazán ártatlan állatcsoportot, a Verne regényekben előforduló, fiatalkori fantáziákat foglalkoztató tengeri szörnnyel, a polippal egészíthetjük ki. Az írók szerint ez a csupa kar, több méter hosszú puhatestű állat, a hajókat karjaival átöleli és a mélységbe rántja. A tengeri halászok meséiben gyakran szerepel a 15 m. hosszú krák, mint ahogyan nevezni szokták ben Uj- Zéland és Japán, valamint későbben Uj-Fundland és Kalifornia partjain találtak óriási polipot. Létezésük kétségkívüli, de nem olyan hatalmasak, hogy karjaikkal egy hajót a mélységbe ránthatnának. Kicsibe is utálatosak, de nem ártalmasak, sőt némely faj, mint a sepia, hasznos is és mégis: ha polipról hallunk beszélni, megborzadunk, emlékezetünkben felújulnak a rémmesék és lelki szemeinkkel látjuk a borzasztó pusztításaikat, pedig a halcsarnokban, hol élettelenül hevernek, a puha testük nem imponál, sőt csodálkozunk, hogy ilyen testtel oly nagy dolgokat lehessen véghezvinni. Legtöbb állattól azért félünk, azért utáljuk, mert a rémmesék, a mendemondák sokkal nagyobb hatalmat biztosítanak nekik, mint azt megérdemelnék, pedig a valóságban ártatlan, sőt néha igazán tehetetlen állatok. Veqvesefc A jávorfa levelének feketesárga foltjai. A juharfélék, különösen a platánlevelű jávor (Acer platanoides L.) levelein nagy fekete foltok szoktak képződni keskeny, sárga szegéllyel. Ez a foltkepződés egész nyáron át tart, de rendszerint ősszel válik feltűnővé, mikor egyéb fák és bokrok lombleve is feltűnő, többékevésbbé tarka színekben pompáz. Ép ezért sokáig az volt a közhit, hogy a jávorfalevél e különös foltjai a lomb őszi színeváltozásának tünetei s a jelenség összefüggésben van az őszi levélhullással. Ujabb vizsgálatok azonban kétséget kizáró módon megállapították, hogy a jávorfalevél foltjai egy gombabetegség tünetei és előidézőjük a Rhytisma acerinum Pers. nevű gomba. Ez az apró gombafaj a discomycetes osztályába tartozik és közeli rokona az ismert szőlőpenésznek (Botrytis cinerea Pers.). Tavaszszal a Rhytisma az ősszel lehullott jávorfaleveleken spórákat fejleszt, melyeket a szél messze területen széthord s ilykép megfertőzi a környéken álló jávorfákat. Ezek új lombozatán ennek

10 következtében eleinte sárgaszínű foltok keletkeznek, melyek nyáron megfeketednek. Ezek a foltok a Rhytisma gomba sclerotiái. A jávorfát meglehetősen elcsúfító gombabetegség csökkentésének módja az, hogy az ősszel lehullott s foltoktól tarka leveleket elégetjük. (Z. V.) Bőrgyuladást okozó szobanövények. A primulák, e kedves és szép szobanövények virágzása idején gyakran előfordul, hogy azoknak kezén, akik e virágokkal bajlódnak, többé-kevésbbé fájdalmas, de mindig kellemetlen kiütés keletkezik. A rejtélyes tünemény oka sokáig ismeretlen volt s legkevésbbé esett a gyanú a kedves és felette ártatlanoknak látszó kankalinokra. Ujabban azonban A. Nestler prágai tanár és botanikus kétséget kizáró módon megállapította, hogy a bőrviszketegséget a primula néhány jól ismert, szobanövénynek használt faja okozza. Nevezetesen a bőrre veszedelmeseknek bizonyultak a Primula obconica, P. Sieboldi, P. sinensis és P. cortusoides, de különösen a P. mollis. Mindeme kankalinfajok földfeletti szervei szőrösek. Ezek a különböző hosszúságú, merev szőrök érintkezés következtében könnyen törnek s maró savat bocsátanak a bőrre, mely ott többé-kevésbbé égő viszketegséget, később heteken át újból meg újból kiújuló gyuladást okoz. A sav minősége még nincs pontosan megállapítva, de valószínű, hogy összetétele a csalán méregével rokon. Majdnem mindig gyuladást okoz a Pimula mollis, míg a többi kankalinfaj csupán a kényesebb bőrre veszedelmes. Az állatkert télen. Általánosan elterjedt vélemény szerint a tél, a trópusi vidékekről hozzánk került állatoknak, bút és szomorúságot jelent, mert a fagy, a hó és a jég előttük teljesen ismeretlen. Ez a vélemény nem egészen helyes. Az állatkertekben élő emlősök, madarak, amelyek ezelőtt a meleg éghajlatú Afrikában, Ázsiában, vagy Dél-Amerikában éltek, nem mutatják télen a szomorúság jeleit. Sokkal jobban szeretik a friss, de hideg levegőt, mint a téli helységek mesterséges melegét. A németországi állatkertekben tapasztalták, hogy az oroszlán nagy érdeklődéssel nézi a befagyott tavon korcsolyázó gyermekeket. A mi állatkertünkben, mikor az utakat, az egész környéket hó borította, de szép napos idő volt, az oroszlánok a szabad ég alatt élvezték a nap áldott melegét, pedig a sivatag homokja valamivel melegebb, mint a ketrecében az olvadásnak induló hó. Még érdekesebb a trópusok égető melegéhez hozzászokott papagályok magatartása. Ezek a legnagyobb hidegek alatt sincsenek lehangolva, sőt örömüknek adnak kifejezést, ha igazán tiszta és friss levegő éri őket. A nagy kérődzők közül a tevék a hosszú téli napokat a faházaikban töltik, de azért szívesen mennek az ajtó elé frisss levegőt szívni. Még több levegőre van szüksége a kis rokonának, a lámának, míg az antilopok és zsiráfok már kényesebbek, de azért ezeknél sincs szükség túlságosan temperált helységre. Egyáltalában nem szeretik a mesterséges meleget a ragadozó madarak. Mind a szabadban marad és csak a nagy szelek alkalmával keresik fel a védett helyeket. Az összes madárfajok között az úszómadarak bírják ki legjobban a telet; tömör, puha, pelyhes tollazat és soknál a bőr alatti gazdag zsírlerakodás képesíti erre. A fűtött helységen kívül az állatok testi melegét is kell fokoznunk. A hazai és velük hasonló éghajlatú vidéken élő állatokról maga a természet gondoskodott, a tél közeledtével téli bundákat osztogat, sőt a természet anyai gondoskodása a mostoha viszonyok közé jutott állatokra is kiterjed, mert a melegebb vidékhez szokott emlősök némelyike szintén megkapja a maga téli bundáját; igaz ugyan, hogy ez egy kicsit szegényesebb. Az állatok testi melegét fokozhatjuk azáltal is, ha mozgásra kényszerítjük őket. Az erre vonatkozó kísérletek azonban nem jártak kellő eredménnyel, mert a nagyobb helységben együvé zárt állatok csendes játszadozás helyett vad verekedéssel töltötték napjaikat. Az állatok többsége nem szereti a társas együttélést, az erősebbek a gyengébbeket még az ételtől is elzavarták úgy, hogv ez a kísérlet csak a szelídebb állatoknál, a majmoknál érte el a célját. Még a táplálék megvélogatásával is emelhetjük az állatok testének melegét. Általában azt mondhatjuk, hogy a száraz téli táplálék jobban fokozza az állatok testi melegét, mert az összeszáradt anyagok megemésztéséhez nagyobb munkát kell végeznie és így a nagyobb munkával járó nagyobb mérvű melegfejlődés az állatok testi melegét is növeli. H. A háború és a müncheni állatkert. A legtöbbet szenvedtek a fókák, míg meg nem szokták a folyami halat. Az étrend változásba három napi koplalás után nyugodtak bele. A húsevő állatok megfelelő ellátását megnehezítette Münchenben az a körülmény, hogy a tömeges lósorozások miatt lóhúshiány állott be. Az állatkert csak kevés és silány minőségű lóhúshoz jutott. Budapesti állatkertünk ezért sem panaszkodhatik, mert lóhús bőven akad, emellett mindezideig más egyébben sincs hiány. Az igazgatóság bőven gondoskodott a közönség kedvenceiről. Olvasóink figyelmébe! A folyamot, mostani habár számun is szívesen fogják cs mot a rendes polgáv Megjelent az ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT kiadásában ENDRŐDY BÉLA verseivel és FARAGÓ GÉZA rajzaival az ÁLLATKERTI MESEKÖNYV Ára 40 fillér. A befolyt összeg fele elhagyott gyermekek felruházására fog szolgálni. Az igen díszes kiállítású és kedves verseket tartalmazó mesekönyvet minden gyermeknek annál is inkább adjuk karácsonyi ajándékul, mert jótékonycélt szolgál. nnnnn A kiadásért felelős: RAITSITS EMIL. nnnnn

11 '»»» -» >. > <»» ««««* V» «* «V V f f M > M M t f M f V a < V t I V a V N V a V < n a l M a H H M e N H M j HIRDETÉSEK! i) a AZ ÁLLATKERT ÖSSZES VILLAMOS BE RENDEZÉSÉT ÉS A DÍSZVILÁGÍTÁST wm OLITSCHER ZSIGMOND ÉS TÁRSA ELEKTRO TECHNIKAI VÁLLALAT Budapest, V., Kálmán-u. 16. sz., telefon: 48-37, , készítette PÁLMA Elvállal mindennemű erős és gyengeáramú villamos berendezés tervezését és kivitelét, minden a szakmába vágó anyag szállítását. Külön osztály pneumatikus csőposták berendezésére. Költségvetés és mérnökünk látogatása kívánatra díjtalan. ANTAL HOSZÚ BUDAPEST, VII. KER., RÁKÓCZI-ÚT 18 ÉS BLOCH MÓR MODERN KÓRHÁZ-, SZANATÓRIUM- ÉS SZÁLLODA-BEREN DEZÉSI VÁLLALAT Pehelypaplanok és paplankülönlegességek és ster. hyg. ágytoll-gyára ^ A MARABÚHOZ" A FŐVÁROS LEGSZEBB Dl VATÁRÚHÁZA MEGNYÍLT Mintaraktár és közp. iroda: VII., Rombach-utca 4.1. em. Telefon Gyár: V., Kárpát-utca 7/b. Telefon

12 AMERIKAI CIPÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MSRGULIESHLÉSTÁRSA Első magyar gépbőr és gépszíjgyár Telefon Budapest. VI-, Eötvös-u. 39 LUKRÉCIA BUDAPEST IV., KIGYÓ-TÉR 1. SZ. (KIRÁLYI BÉRPALOTA) V., DOROTTYA-U (HITELBANKPALOTA) VII., ERZSÉBET-KŐRÚT 42. SZÁM ****** HUBERTUS-FLUID A LEGJOBB izomerösítő SZÉP FEKETE színre FESTI. PUHfUAÉSWZHAT-1 lannáimpregnáija ABŐRANYAGOT S»Tmentes Miyafokbtfl Alt /u» a. Ut. aremial Intézetnél 769/1907 «. a vegyelemcive. Árjegyzékkel, elismerő levelekkel szívesen szolgálunk-. : na aa ua aa na a nn aa aa aa na aa : : oa aa aa aa LG aa a aa nn aa aa au aa : szlmrwereíicz ftugc S.ÍSKIR.UDV.SZfllUTÓ w HALÁSZMESTER és HALNAGYKERESKEDŐ A BALATONI HALÁSZATI RÉSZV.-TÁRS. KIZÁRÓLAGOS KÉPVISELŐJE ALAPÍTVA: 1820 I. sz. (embereknek) kis üveg 1 K, nagy üveg 2 K II. SZ. (állatoknak) 2'50 K. Frissítő hatása felülmúlhatatlan, vadászoknak, turistáknak, sportolóknak nélkülözhetetlen Főraktár: GLÓRIA" DROGÉRIA BUDAPEST, VI. KER. KIRÁLY-UTCA 50. SZÁM Telefon: Központi vásárcsarnok József lakás fióküzlet V., József-tér Sürgönycím : Zimmer halászmester Budapest Levelek: Zimmer Ferenc cs. és kir. udvari szállító Budapest, Központi vásárcsarnok

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

Állatsereglet a szavannán A szavannák állatai II.

Állatsereglet a szavannán A szavannák állatai II. Állatsereglet a szavannán A szavannák állatai II. Nagytestű növényevők Sok fű kedvező élőhely. Évszakváltáskor vándorlások- A fű kevés tápanyagot biztosít, ezért szinte folyamatosan legelniük kell. Patások.

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II.

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II. 10/b tétel GERINCES RENDSZERTAN II. KÉTÉLTŰEK TÖRZS: GERINCESEK (VERTEBRATA) ALTÖRZS: ÁLLKAPCSOSAK (GNATHOSTOMATA) OSZTÁLY: KÉTÉLTŰEK (AMPHIBIA) REND: FARKOS KÉTÉLTŰEK» CSALÁD: SZALAMANDRAFÉLÉK Testük

Részletesebben

FCI-Standard Nr 243 / 09. 06. 1999

FCI-Standard Nr 243 / 09. 06. 1999 FCI-Standard Nr 243 / 09. 06. 1999 Az alábbi idézet Nagy Tamás: AZ ALASZKAI MALAMUT címû könyvébõl való. Az idézet a szerzõ külön engedélyével lett megjelenítve. Az itt látható szöveg szerzõi jogvédelem

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

LÁZÁR ERVIN: HAPCI KIRÁLY

LÁZÁR ERVIN: HAPCI KIRÁLY LÁZÁR ERVIN: HAPCI KIRÁLY http://mek.oszk.hu/02700/02731/02731.htm#6 Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag

Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag Szöveg típusa: magyarázó Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam. A folyópartok réme Szerencsére

Részletesebben

SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III.

SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III. SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III. Madarak voltunk 103_D.indb 21 2007.08.30. 11:39:18 103_D.indb 22 2007.08.30. 11:39:21 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN II. 3. ÉVFOLYAM 23 D1 TALÁLÓS KÉRDÉSEK,

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

Ki mit tud Magyarországi hüllők

Ki mit tud Magyarországi hüllők Ki mit tud Magyarországi hüllők Fürge gyík feje közelről, oldalt jól látszik a füle További információ a Magyarországon honos állatokról: MME Az összes magyarországi hüllő és kétéltű védett állat, befogásukat

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Bagoly Bodó Csiba Gizella: Bölcs bagoly (Fotó: Kiss Tamás) Váram ablakában éjjel figyelek

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Sütő Ãndrás. Földi ºsztºl, égi szék*

Sütő Ãndrás. Földi ºsztºl, égi szék* Sütő Ãndrás Földi ºsztºl, égi szék* Adventi szelek fújnak maholnap a Hargitán, menni, menni kéne Sikaszóba! Nyár eleje rég volt, hogy arra járhattam, káplánszoknyás fenyőfáim alatt megülhettem. Fülemben

Részletesebben

Éti csiga. Fekete csupaszcsiga

Éti csiga. Fekete csupaszcsiga Kedves Olvasó! Újságunk segítségével nem csak a Vadak Ura kártyajáték kedvelőinek szeretnénk további segítséget, tanácsokat adni, hanem szeretnénk információkat adni ahhoz a természettudományi versenyhez,

Részletesebben

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám 2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám Kalendárium ebruár - Böjtelő, Télutó hava A február igazi téli hónap, de azért a vége felé mind több jel mutat arra,

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

18 tiszatáj NÉMETH ZOLTÁN. Kórház

18 tiszatáj NÉMETH ZOLTÁN. Kórház 18 tiszatáj NÉMETH ZOLTÁN Kórház Mint az állat, úgy kéne meghalni, Összevérezni a hófehér ágyat, Szétrágni az ajtókilincset, amelyen A gyógyító lép be életünkbe. A csempén már keményedik az ember Félelmetesen

Részletesebben

Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014

Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014 Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014 Elemezze két oldal erejéig az alábbi szövegrészletet a teljes kisregény kontextusában. Kérjük, építse érvelését a következő szempontok köré: 1.

Részletesebben

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo)

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo) Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) Ó, Fortuna, mint a Luna egyre-másra változol: majd nagyobbodsz, majd meg elfogysz; hej, az élet ronda sor: gabalyítja s igazítja játszva az ember fejét:

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

A patkánysiklók élete a természetben. (Pantherophis obsoletus)

A patkánysiklók élete a természetben. (Pantherophis obsoletus) A patkánysiklók élete a természetben. (Pantherophis obsoletus) Írta: Thurn Tamás Köszönet a képekért: http://www.herp-pix.org http://www.edu.ge.ch/co/renard/coursfacbio/welcome.htm Ez a csodálatos hüllő

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

A HECSEDLI MEG A POSTÁS

A HECSEDLI MEG A POSTÁS SZEMLE 13 T. Ágoston László A HECSEDLI MEG A POSTÁS Hecsedli. Várjuk a postást mondta Bányai, az író, és letette a kagylót. Régi, jól bevált, mondhatni egyezményes szövegük volt ez Zsengellérrel, a költővel

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

1912 ÁPRILI S 1. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET. Szerkeszti:

1912 ÁPRILI S 1. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET. Szerkeszti: 1912 ÁPRILI S 1. ERDÉSZETI LAPOK Ll. ÉVF. AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE 7. FÜZET. KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET Szerkeszti: B U N D K Á R O L Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról.

Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról. Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról. Irta Erdődi Adolf. (Folytatás.) II. A gubacs értékitése. Az erdőbirtokosok a gubacsot minálunk rendesen a fán szokták ajánlatok vagy árverezés utján eladni. Az eladási

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

Bármennyire hihetetlen: a rovarvilág legjobb repülõi a vízhez kötõdnek. Általában. Élõ helikopterek HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK

Bármennyire hihetetlen: a rovarvilág legjobb repülõi a vízhez kötõdnek. Általában. Élõ helikopterek HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK 01-EloHeli.qxd 10/3/2007 4:34 PM Page 1 HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK Élõ helikopterek A nagyszitakötők szárnyainak töve és tori kapcsolódásuk bonyolult, fantasztikus röpképességüket lehetővé tevő architektúrája

Részletesebben

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom Jeremej Ajpin Kihunyó tűzhely mellett A Földet hallgatom Este, amidőn a Nap ott függött a fenyőfák csúcsán, Anyám lehalkított hangon szólt rám: Ne zajongj. Miért nem szabad zajongani? Mindjárt elül a Nap.

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Az úszó fekvő testhelyzetben, háton megközelíti a falat. Ne engedje le a csípőjét, megemelt állal hajtsa végre a fordulást. Fejjel is megközelíti

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

Kivilágosodó erdők. Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil

Kivilágosodó erdők. Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil Kivilágosodó erdők Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil 10-20. szélességi fokok között. Afrika > Ausztrália > India > Dél-Amerika Az esőerdők és a szavanna közötti átmenet:

Részletesebben

Előhang Butaság, kapzsiság, tévelygés, ferde vétek oltja testünkbe és lelkünkbe mérgeit; s mint koldús éteti öntestén férgeit, mi éppen úgy vagyunk sok drága búnknak étek. És bűnünk mind makacs, igaz bánatra

Részletesebben

E l é g i á k (2002-2012)

E l é g i á k (2002-2012) E l é g i á k (2002-2012) Ébredés Ordít a pillanat, gerince törik, édes hajnal tesz pontot éjszakára, s repít el fejemtől forró párnámra. Képei sem kísértek, csak a hídig, melyen még átérek a valóságba,

Részletesebben

SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL

SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL CSONKA MARGARÉTA Ma arra ébredtem, fejemben sétált Camille Claudell, egyre csak verte a márványkövet, majd elrohant döngetni nagykaput, Rodin, Rodin, nyissál kaput! Gyermekeim

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

brasnyó istván IN AETERNUM

brasnyó istván IN AETERNUM brasnyó istván versei IN AETERNUM Estelente a lehúzott redőny résein át jól látni a tengerészeket, ahogy tisztjeikkel együtt elhagyják a kocsmát az út túlsó felén, rézsút ablakunkkal szemben és körülállják

Részletesebben

Erskine Angelika: Lélekmadár

Erskine Angelika: Lélekmadár A vers- és prózaíró pályázat díjazott alkotói a 2011-12-es tanévben: Erskine Angelika 1.a Ring Dóra 1.b Robotka Ádám 2.b Both Noémi 3.a Miletics Maya 4.b Bonecz Bendegúz 5.b Bodóczy Iliáná 8.b Török Anna

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Gábor Áron, a székely ágyúhős

Gábor Áron, a székely ágyúhős Hankó Vilmos Gábor Áron, a székely ágyúhős 1848 novemberében már egész Erdély elveszett a magyar ügyre nézve. Enyed, Torda, Dés, Szamosújvár után Kolozsvár is elesett. A székely tábort Marosvásárhelyen

Részletesebben

TARTALOM. Ügyintézés A hivatalban. Használt autó eladó. Birtesttás.

TARTALOM. Ügyintézés A hivatalban. Használt autó eladó. Birtesttás. TARTALOM 1. lecke Az emberi külső Neked ki tetszik?. Tanúvallomás. Körözés. Nem is tudom..... A magyarok és nyelvrokonaik Fél füllel hallottam Tükröm, tükröm... 2. lecke Öltözködés Divatbemutatón. Mit

Részletesebben

Felvételi előkészítő, magyar, Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS

Felvételi előkészítő, magyar, Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS Felvételi előkészítő, magyar, 2016. Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS Szókészletünk részei az állandósult szókapcsolatok. Ezek olyan szókapcsolatok vagy

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Amazónia varázslatos állatvilága

Amazónia varázslatos állatvilága Amazónia varázslatos állatvilága Az Amazonas-medence állatvilága Óriási fajgazdagság. (egysejtűek, férgek, rovarok /lepkék, bogarak kicsik és óriásiak/ különféle kétéltűek, hüllők és emlősök) Nappal az

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

ÕTLETADÓ BÁRMELY FANTASY SZEREPJÁTÉKHOZ

ÕTLETADÓ BÁRMELY FANTASY SZEREPJÁTÉKHOZ Kocsmák és Fogadók ÕTLETADÓ BÁRMELY FANTASY SZEREPJÁTÉKHOZ...Emlékszem még azokra a kocsmákra és fogadókra, ahol kalandozásaink alatt megpihentünk. Ezek jó része büdös, éppen összedõlni készülõ tákolmány

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin 2011. október A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 10. szám Kalendárium - Október - Őszhó Zöld mozaik - A vidra Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - Őszi mese Tudod-e? -

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

Kercsmár Bella Noémi. A varázsló lehelete

Kercsmár Bella Noémi. A varázsló lehelete Kercsmár Bella Noémi A varázsló lehelete Xzçxw Ä ÜxéàxÅ ÅtztÅ Egy szomorúan fagyos, ám tökéletesen átlagos éjszakán Syl néni elhalálozott. A falusiaknak ez nem jelentett többet annál, mint ami. A néni

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Verzár Éva Kelj fel és járj!

Verzár Éva Kelj fel és járj! Verzár Éva Kelj fel és járj! A Tatárdombot megkerülte a viharos szél, ott fenn még egyszer jól összerázta a méltóságos, nehéz fellegeket, lehúzta őket egészen a földig, s mire Terike 1911 pityergő őszén

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

Fiatal lány vagy öregasszony?

Fiatal lány vagy öregasszony? Zöllner-illúzió. A hosszú, átlós vonalak valójában párhuzamosak, de a keresztvonalkák miatt váltakozó irányúnak látszanak. És bár egyiküket sem látjuk párhuzamosnak a szomszédjával, ha figyelmesen és tudatosan

Részletesebben

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála 2012 július 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Kétszáznegyvenezernyi orosz hadsereg hömpölyödött alá Magyarországra.

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Sárkányok a világban A sárkányok a föld szinte minden területének mitológiájában megjelent lények. Számos olyan dolog van bolygónkon szerteszét, amit

Sárkányok a világban A sárkányok a föld szinte minden területének mitológiájában megjelent lények. Számos olyan dolog van bolygónkon szerteszét, amit Sárkányok a világban A sárkányok a föld szinte minden területének mitológiájában megjelent lények. Számos olyan dolog van bolygónkon szerteszét, amit róluk neveztek el. Nézzünk ezek közül néhányat! Kék

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Az ember és a természet kapcsolatának rajza

Az ember és a természet kapcsolatának rajza A nyár kezdete Az ember és a természet kapcsolatának rajza Az Égbolt felosztása Dél Tiszta ragyogás Gabonaesõ A rovarok ébredése Tavaszi napéjegyenlõség Áradás A tavasz kezdete Nagy hideg Föld Nap Kis

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON Időpontja: 2009. Június 25-28. (4 nap) A rendezvény eszmeisége: Sok évszázados, vagy akár évezredes székely hagyomány megjelenítése történik meg, tehát minden program

Részletesebben

Fedezze fel négy kontinens madárvilágának szépségeit az Élet Bárkájában!

Fedezze fel négy kontinens madárvilágának szépségeit az Élet Bárkájában! Fedezze fel négy kontinens madárvilágának szépségeit az Élet Bárkájában! Szeretnénk a látogatás előtt egy áttekintést nyújtani a Bárka madarairól, amely talán tartalmasábbá teheti a látogatást. A Bárka

Részletesebben

MIMI O CONNOR. Margaret K. McElderry Books

MIMI O CONNOR. Margaret K. McElderry Books 1 2 MIMI O CONNOR Margaret K. McElderry Books New York * London * Toronto * SydNEY * Újdelhi 3 TARTALOM 5 6 Csak egyetlen dolgot kell tudnod: a történetek, amiket meséltek neked a szörnyetegekről, a tábortüzeknél

Részletesebben

A pellagra^betegség.

A pellagra^betegség. A pellagra^betegség. A pellagra (pel agra = durva bőr) sajátságos lefolyású, nehéz és rendesen évek hosszú során át elhúzódó betegség, mely kezdetben egyszerű bőrbetegség alakjában mutatkozik (a honnét

Részletesebben

ELBESZÉLŐ TÍPUSÚ SZÖVEGEK. 1. feladatsor

ELBESZÉLŐ TÍPUSÚ SZÖVEGEK. 1. feladatsor Szövegtípus: élményt kínáló, elbeszélő (mese). MEGOLDÁSOK 3. OSZTÁLY ELBESZÉLŐ TÍPUSÚ SZÖVEGEK 1. feladatsor Az 1-4. feladat gondolkodási művelete: információ-visszakeresés. Az 1-4 feladat célja: az információ

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel Természetmadárvédelem gyerekszemmel Tiszakécske Párkereső 1 izhá csaka 2 sitéve júvar 3 héref aglyó 4 artipcsekef 5 dajármég 6 nakadrilyás b d e 7 tulipán( t betűcsere = vízimadár ) a c f g Madártotó képben

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE 41

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE 41 IGAZSÁG ÉS ÉLET Lectio continua Bibliaolvasó kalauz alapján 2011. OKTÓBER 23. VASÁRNAP HAMAR ZOLTÁN Jismáél megöli a helytartót és híveit 41,1 A hetedik hónapban Jismáél, Netanjá fia, Elisámá unokája,

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

AJÁNLÁSOK BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA. (2007. június 18.)

AJÁNLÁSOK BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA. (2007. június 18.) 2007.7.30. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 197/1 II (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) AJÁNLÁSOK BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2007.

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Konzervált útipor. Ugyanaz ködös idõben, csak a jellegzetes hegygerincrõl és az iker-építésû magas házról lehet azonosítani.

Konzervált útipor. Ugyanaz ködös idõben, csak a jellegzetes hegygerincrõl és az iker-építésû magas házról lehet azonosítani. Etiópia A negyedik hét után a kistermetû, de magas beosztású hivatalnok a lakásosztályon megúnta látogatásaimat és lakást kaptam egy 12-emeletes ház 6. emeletén. A kisebbik szobából észak felé kitekintve

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők;

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők; Éves óraszám: 55,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra TANMENETJAVASLAT A harmadik osztályos természetismeret témakörei az új leckék óraszámával: 1. témakör: A növények és az állatok élete, életműködése 9 óra 2.

Részletesebben

Joy Adamson: Oroszlánhűség Gondolat Kiadó, Budapest, 1972.

Joy Adamson: Oroszlánhűség Gondolat Kiadó, Budapest, 1972. Joy Adamson: Oroszlánhűség Gondolat Kiadó, Budapest, 1972. Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 5 6. évfolyam.

Részletesebben

atlantisz: süllyedõ városok szigetek

atlantisz: süllyedõ városok szigetek Harkai Vass Éva atlantisz: süllyedõ városok szigetek versvázlat III. 18 hétvégén néha falura megyünk van ez a szó hogy falu úgy tűnik semmi közöm hozzá nem élek falun kezdhetnék akár egy cv-t is így az

Részletesebben

I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA

I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA VÖRÖS ISTVÁN I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA 1 A lét mint küldetéses sors, ami igazságot küld, rejtett marad. A rejtett vakfolt a szabadság szívén. A szív olyan szó, amit a kimondhatatlan felvágott mellkasából

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

TÚZOK TUSA II. FORDULÓ

TÚZOK TUSA II. FORDULÓ TÚZOK TUSA II. FORDULÓ 1. Képzeljétek el, hogy a cserebökényi pusztán vagytok. Kora tavasz van, a pusztai vízállásoknál madarak tömegei időznek. Van, aki nemrég érkezett haza a telelőterületről, van, aki

Részletesebben

Sebők zsigmond. Színfoltok

Sebők zsigmond. Színfoltok Sebők zsigmond Színfoltok 2011 Felolvasás közben A minap egy fölolvasáson voltam. Nagy közönség volt jelen, különösen sok elegáns asszony, a fővárosnak ama rétegéből, mely toalettjében egyesíti az ízlés

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben