Molnár István, Lektor: Dr. Németh Gábor ISBN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Molnár István, 2010. Lektor: Dr. Németh Gábor ISBN 978-963-89063-0-4"

Átírás

1

2 A kiadvány a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával, a MEC_07_5- INNOVA09 azonosítójú kutatási projekt keretében készült. Szerzők: Dr. Bartha Ákos (3.2, 3.3. és 5. fejezet) Dr. Molnár István (1, 2, 4. és 5. fejezet) Dr. Török Ferenc (3.1. fejezet) Jeszenszky Tamás (6. és 7. fejezet) Kiri Marietta (4. és 7. fejezet) Nagyová Katarína (5, 6. és 7. fejezet) Onozó Ervin (3.3 és 6. fejezet) Molnár István, 2010 Minden jog fenntartva. A kiadvány egészének vagy bármely részének mechanikus, illetve elektronikus másolása, sokszorosítása, valamint információszolgáltató rendszerben való tárolása és továbbítása előzetes írásbeli kiadói engedélyhez kötött. Lektor: Dr. Németh Gábor ISBN Felelős kiadó: InnoAID Innovációs és gazdasági Tanácsadó Kft Kecskemét, Öntöző u. 9. Tel/fax: (+3676) Grafikai kivitelezés: Evista Informatikai Kft., Szeged Nyomdai kivitelezés: LAKOS NYOMDA Nyomdaipari Szolgáltató Kft., Dabas Felelős vezető: Lakos Ferenc 2

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Közfinanszírozású kutatás-fejlesztés: a szellemitulajdon-védelmi szabályzatok gyakorlati alkalmazása (Dr. Molnár István) A szellemitulajdon-védelmi szabályzatok normatív háttere A feltalálói érdekek védelme kutatóhelyi találmányok szabadalmazásakor Anyagátadási megállapodások: a másoktól kapott szellemi alkotások csapdája A találmány-átruházások buktatói: jár-e találmányi díj a kutatónak, ha az ipari partner átruházza a találmányt? Szabadalomjogi kérdések Hasznosítási kérdések A spin-off vállalkozás megalapításának nehézségei közfinanszírozású szabályozási viszonyok között Egyetemi közalkalmazottak cégalapítása, munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítése egy spinoff vállalkozásnál A szolgáltató laboratóriumok mint spin-off vállalkozások Egyetemi laboratóriumok bérbeadása Az egyetemi laboratórium által ellátandó oktatási és kutatási feladatok Iparjogvédelmi oltalomszerzés Szabadalmi esettanulmányok (Dr. Török Ferenc) Újdonság Feltalálói tevékenység Új anyag bevitele az európai szabadalmi jog alapján AZ EPO joggyakorlata az elsőbbség kérdése szempontjából Védjegyjogi esetek (Dr. Bartha Ákos) A védjegyek oltalmazhatóságának akadályai Nem hagyományos védjegyek: hang, illat és íz Second life márka-promóció és védjegybitorlás a virtuális világban A nemzet-márka Innováció és márkaépítés Formatervezési mintaoltalmi esetek (Dr. Bartha Ákos Onozó Ervin) A formatervezési minta gazdasági szerepe A formatervezési mintaoltalom törvényi feltételei, terjedelme Lajstromozás nélküli mintaoltalom A formatervezési mintaoltalom fontossága A nemzetközi és a közösségi formatervezési minta és a Daimler Találmány- és technológiaértékelés (Kiri Marietta) A tudásintenzív üzletágak sajátosságai A szellemi vagyonértékelés módszertana A citációs térkép A Költségalapú értékelési módszer A piaci alapú értékelési módszer A jövedelem alapú értékelési módszer Az opció alapú értékelési módszer Az LCF Magic Kft. szabadalmainak citációs elemzése Esetpélda A technológia értékelése Javasolt stratégia Gyógyszermolekula értékelése egy spin-off vállalatnál Esetpélda A technológia értékbecslése Javaslat a kutatási eredmények piaci hasznosítására Lézertechnológia értékelése Esetpélda A technológia értékbecslése Javaslatok Összefoglalás Szerződéses technológia-átadás és licenciaügyletek (Dr. Bartha Ákos Dr. Molnár István Nagyová Katarína) A licenciaszerződések megkötéséről A licenciaügyletek gazdasági jelentősége

4 A licenciaszerződések tárgyalása A licenciaszerződésekbe foglalt egyes rendelkezésekre vonatkozó szabályok Technológia-átadással kapcsolatos esetpéldák Átruházás vs. licencia: az egynapos kontaktlencse esete Nagy potenciálú, korai fázisú technológia kapcsán folytatott licenciatárgyalások Licencia-megállapodások egyetemi környezetben Tudásintenzív kisvállalakozás-alapítás és -működtetés (Jeszenszky Tamás Nagyová Katarína Onozó Ervin) A vállalkozás üzleti stratégiájának szellemitulajdon-védelmi aspektusai A szellemitulajdon-védelmi stratégia A vállalkozás arculata, a védjegy Az üzleti titok és a szellemitulajdon-védelem kapcsolata Esetpéldák a szellemitulajdon-védelem üzleti innovációba történő integrálására Az Osyris rugalmas profilváltása A szellemitulajdon-védelem szerepe az Intelligent Textiles stratégiájában A szellemitulajdon-védelem felhasználása a versenyelőny megtartására A találmányértékelés problémái az egészségiparban Az ötlet jelentősége az innovációs folyamatban A Contra Vision harca a szabadalombitorlók ellen Szellemitulajdon-védelem költséghatékonyan A Delphi Genetics szellemitulajdon-védelmi stratégiája Nagyvállalati innovációs modellek (Jeszenszky Tamás Kiri Marietta Nagyová Katarína) A Google modell A szellemitulajdon-védelem mint az üzleti stratégia szerves része A Nycomed sikerének kulcsa: a szabadalmak menedzselése Együttműködések a hatékonyabb szellemitulajdon-menedzsment érdekében

5 1. BEVEZETÉS 2008-ban a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával lehetőségünk volt megjelentetni Szellemi tulajdon-menedzsment és technológia-transzfer c. tananyagunkat. Az azóta eltelt két évben folytatott oktatás tapasztalatai rávilágítottak, hogy a törzsanyag fogalmai, az iparjogvédelem és a szellemitulajdon menedzsmentje meglehetősen távol áll a kutatók és vállalkozások napi tevékenységétől, ezért időnként még a fogalmak tisztázása után is nehézséget jelent a tananyag gyakorlati oldalának a bemutatása. Kézenfekvőnek tűnt ezért a hallgatók igényeire reflektáló esettanulmány-csokor összeállítása. A tematikát a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal ismét támogatásra érdemesnek találta 1, amiért a szerzők, a szerkesztő és a kiadó ezúton fejezi ki köszönetét. Esettanulmány-kötetünk meglehetősen szorosan illeszkedik a korábbi tananyag tematikájához, ezért az abban foglalt tárgyi ismeretekre gyakran hivatkozunk, ugyanakkor nem ismételjük meg az ott leírtakat. Ez a fajta tematikus kötöttség meglátszik az összegyűjtött esettanulmányokon is: eseteink inkább az innováció korábbi fázisaihoz kapcsolódnak. A kötetet úgy építettük fel, hogy az innováció legkorábbi fázisától, az ötlettől vagy találmánytól haladjunk az egyes védelmi lépéseken (iparjogvédelem) és menedzselési intézkedéseken (találmányértékelés, licencia-ügyletek, spin-off vállalkozások) keresztül az innováció érettebb fázisai felé (nagyvállalati innovációsmodellek). Az esetek összeválogatásakor arra törekedtünk, hogy a tudástermelő iparágak ágazati sokszínűségét is tükrözzük, képessé válva ezzel a tudásmenedzsment ágazati specifikumait is bemutatni. A közfinanszírozású kutatóhelyeknek mint szellemi termék kibocsátóknak az innovációban játszott fontos szerepét ma már senki sem vitatja. A közfinanszírozású kutatóhelyek jelentőségét az innováció területén az is mutatja, hogy egyrészt az Európai Unió decemberében hatályba lépett Lisszaboni Szerződésében 2 (más néven Reformszerződésében) is szerepel erre való utalás, másrészt számos munkaanyag és jelentés mellett, 2008 áprilisában napvilágot látott az Európai Bizottságnak egy olyan ajánlása is, amely kifejezetten a közfinanszírozású kutatóhelyeken képződött szellemitulajdon kezelésével 1 MEC_07_5-INNOVA09 2 Lisszaboni Szerződés az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról, amelyet Lisszabonban, december 13-án írtak alá 5

6 foglalkozik 3. Az előbbi ajánlás bevezetőjében a következőképpen fogalmaz a közfinanszírozású kutatóhelyek társadalmi-gazdasági jelentőségével kapcsolatban: A lisszaboni stratégia 2005-ös újraindításakor az állam- és kormányfők hangsúlyozták, hogy az állami kutatószervezetek beleértve az egyetemeket és az ipar közötti szorosabb kapcsolat kulcsszerepet játszhat a tudásalapú társadalmat lendületbe hozó ötletek elterjedésének és felhasználásának elősegítésében, valamint a versenyképesség és az életszínvonal növelésében. 4 A Lisszaboni Szerződés 1. cikkében deklarálja a következő általános célkitűzést: Az Unió elősegíti a tudományos és műszaki haladást. 5 Az előbbi célkitűzést a Lisszaboni Szerződés 2. cikke a következőkkel egészíti ki: Az Unió célja az, hogy egy európai kutatási térség létrehozásával, amelyen belül a kutatók, a tudományos ismeretek és a technológiák szabadon áramlanak, erősítse tudományos és technológiai alapjait, továbbá ösztönözze versenyképességének fejlődését ideértve az Unió iparát is, ugyanakkor támogassa a Szerződések egyéb fejezetei alapján szükségesnek ítélt kutatási tevékenységeket. 6 A közfinanszírozású kutatóhelyi szellemitulajdon-képzés és -menedzsment ilyen magas szintű elvárása Európa-szerte arra ösztönözte az egyetemeket és kutatóintézeteket, hogy tevékenységüket szellemitulajdon-kezelési szabályzatok mellett folytassák óta Magyarországon is lényegében valamennyi egyetem és kutatóintézet rendelkezik ilyen szabályzattal. A szabályzatok napi szintű alkalmazása néhány érdekes esettel és tanulsággal szolgált; ezeket ismertetjük tanulmánykötetünk 1. fejezetében. Kötetünk 2. Iparjogvédelmi oltalomszerzés c. fejezete kapcsolódik a tananyagunk első kötetében ismertetett fogalmakhoz. Az iparjogvédelmi fejezet egyik célja a legfontosabb szabadalmi alapfogalmak jogeseteken keresztüli bemutatása. Erre kiválóan megfelel az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) Technikai Fellebbezési Tanácsainak, illetve Kibővített Fellebbezési Tanácsának esetjoga, amit konkrét döntéseken keresztül ismerhetünk meg. Ezek közül a leglényegesebb néhány száz2 megtalálható az EPO által kiadott Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office c. kiadványban, amely alapul szolgált az újdonsághoz és a feltalálói tevékenységhez Commission Recommendation C(2008)1329 on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organizations Commission Recommendation C(2008)1329 on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organizations Lisszaboni Szerződés az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról, amelyet Lisszabonban, december 13-án írtak alá Lisszaboni Szerződés az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról, amelyet Lisszabonban, december 13-án írtak alá 6

7 kapcsolódó joggyakorlat ismertetéséhez. A fejezet további két alfejezete foglalkozik a "neuralgikus" kérdésnek nevezhető leírás-módosítás kérdésével (új anyag bevitele az európai szabadalmi jog alapján), illetve az EPO joggyakorlatával az elsőbbség kérdése szempontjából. A védjegy a gazdasági folyamatok tekintetében az egyik legfontosabb szellemi alkotás, mivel ez az árujelzők legfontosabb fajtájaként kiemelkedően fontos az egyes áruk és szolgáltatások egymástól való megkülönböztetése és beazonosíthatósága szempontjából. A védjegy ezért a fogyasztók tájékozódását is elősegíti, gazdasági funkciójához hozzátartozik ma már a minőség védelme és tanúsítása, valamint a fogyasztóvédelem is, így ez a gazdasági verseny alapvető eszköze, amely kiemelkedő szerepet játszik a marketing és a reklám területén. A formatervezés is igen lényeges gazdasági tényező, amely társadalomformáló képességgel is bír, a termék külső megjelenésének védelme pedig a védjegyhez hasonlóan igen fontos érdek. Esettanulmányaink a védjegyek és formatervezési minták gyakorlati megértését igyekeznek segíteni. A találmány- és technológia-értékelés szakterületünk intenzíven kutatott, népszerű témája. Az értékelés napi gyakorlata azonban érezhető bizonytalansággal jár. Az innováció korai fázisában előfordul, hogy késztermék és piac hiányában még a számszerű értékek kiszámítása is nehézséget jelent. Kötetünk vonatkozó a fejezetében igyekeztünk a szakirodalom bemutatásával olyan ismereteket átadni, amelyekből mind egy közfinanszírozású intézet kutatója, mind egy spin-off vállalkozás vezetője képet kaphat a találmány- és technológia értékelés alapelveiről. Esetpéldáinkkal törekedtünk arra, hogy az eleméleti bevezetőt gyakorlati tapasztalatainkkal kiegészítve, hozzájáruljunk a téma minél szélesebb közönségben való megismertetéséhez és az egyes módszerek elsajátításához. A technológia átadása a leggyakrabban kétféleképpen valósul meg: a licenciaszerződéssel, valamint a találmány-átruházási szerződéssel. Mindkettő alkalmazása mellett és ellen számos érv hozható fel, azonban koncepció kialakítása alapvetően a tárgyalófelek érdekeitől függ. A licencia vagy az átruházás gyakorlatának ismertetése során nagy hangsúlyt fektettünk a tárgyalások során alkalmazható alapelvek és technikák jellemzőinek, valamint a licenciaszerződésekbe foglalt egyes rendelkezésekre vonatkozó szabályoknak a bemutatására. Az egyes korai fejlesztési fázisban lévő technológiák működőképességének bizonytalanságai kapcsán kitértünk továbbá a technológia átadási szerződésekben felmerülő 7

8 szavatossági kérdésekre is, amelyek technológia-transzfer egyik legintenzívebb pontjaként a későbbi jogviták elkerülése érdekében különös figyelmet érdemelnek. A tananyagunk első kötetében foglalt, tudásintenzív (spin-off) vállalkozások alapításával és működtetésével kapcsolatos tárgyi ismeretek viszonylag könnyen átadhatók voltak a célcsoportnak. Ennek ellenére talán ez a terület az, ahol az érintettek a legszívesebben mások jó vagy rossz példáiból tanulnának. Úgy döntöttünk, hogy bár szerencsére már rendkívül tiszteletre méltó, magyar példák is vannak, ezúttal nyugat-európai, ugyanakkor a magyar spinoff-kal összemérhető erőforrásokkal rendelkező vállalkozások példáin keresztül mutatjuk be a témát. Ehhez nagymértékben támaszkodtunk az Európai Szabadalmi Hivatal és a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) által a tárgyban készült szakmai anyagokra is. A spin-offoknál különös figyelmet szenteltünk a tematikus sokszínűség megtartásának, és egyetlen esetben sem mellőztük annak bemutatását, hogy a vállalkozás hogyan integrálja a szellemitulajdon-védelmet napi termelő tevékenységébe, gazdálkodásába, piaci stratégiájába. A nagyvállalati innovációs modellek esetpéldái közé olyan vállalatok is bekerültek, amelyek nem olyan régen még tudásintenzív kisvállalkozások voltak, de a nagy növekedési képességüket kihasználva igen rövid idő alatt nagyvállalati státusba kerültek, de természetesen nem mellőzhettük egy igazi multi iparjogvédelmi és innovációs stratégiájának bemutatását sem. A Nokia példája rávilágít arra, hogy egy innovatív nagyvállalat esetében a növekvő szabadalmi portfólió menedzselése megalapozott szellemitulajdon-védelmi stratégiát követel meg. Amint azt látni fogjuk, ennek egyik eleme egy központi szellemitulajdon-védelmi osztály működtetése, amely szoros kapcsolatban van a kutatás-fejlesztési osztályokkal. A társaság nagyszámú innovatív termékének a védelme és hasznosítása érdekében igen aktívan használja a szellemitulajdon-védelem eszköztárát. Ezen túlmenően a vállalat üzleti stratégiájába integrálja a szellemitulajdon-védelmi stratégiát, amely hosszú távon a technológiába és a szellemitulajdonba való befektetések megtérülésének javulását vonja maga után. A kötet szerkesztője és kiadója ezúton fejezi ki köszönetét Dr. Bartha Ákosnak (3.2., 3.3. és 5. fejezet), Dr. Török Ferencnek (3.1. fejezet), Jeszenszky Tamásnak (6. és 7. fejezet), Kiri Mariettának (4. és 7. fejezet), Nagyová Katarínának (5. 6. és 7. fejezet) és Onozó Ervinnek (3.3 és 6. fejezet) a tananyag összeállításáért és Dr. Németh Gábor lektornak a lelkiismeretes munkáért és a jó tanácsokért. 8

Kutatás és üzlet az ELTE-n

Kutatás és üzlet az ELTE-n Kutatás és üzlet az ELTE-n Gyakorlati tanácsok kutatók számára Készítette: Az ELTE Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központ a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közreműködésével és lektorálásával

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK IPARJOGVÉDELMI TUDATOSSÁGA KÉT KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK IPARJOGVÉDELMI TUDATOSSÁGA KÉT KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TANULSÁGAI Dr. Huszák Loretta Mészáros Eleonóra A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK IPARJOGVÉDELMI TUDATOSSÁGA KÉT KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TANULSÁGAI A felmérés előzményei és módszertana A Magyar Szabadalmi Hivatal* 2009-ben ismétlő

Részletesebben

A szellemi tulajdon. A szellemi tulajdon

A szellemi tulajdon. A szellemi tulajdon A szellemi tulajdon A szellemi tulajdon Az innováció és a tudás eredményei egyrészt a versenyképesség és a gazdasági növekedés motorjai, másrészt alapvetően határozzák meg mindennapi életünket. Használati

Részletesebben

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI)

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI) Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu I. INNOVÁCIÓ

Részletesebben

Válogatás a Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményeiből 207 Könyv- és folyóiratszemle 254 Summaries 288

Válogatás a Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményeiből 207 Könyv- és folyóiratszemle 254 Summaries 288 Tartalom Simon Dorottya Hajdú Dóra A dizájn vs. formatervezésiminta-oltalom gazdasági szerepe 5 A magáncélú másolásra tekintettel fizetett díjak egyes értelmezési kérdései az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában

Részletesebben

SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYTA A SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT IGAZGATÓ TANÁCSA 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat

Részletesebben

stratégiaalkotás VIR stratégiai mutató adattár

stratégiaalkotás VIR stratégiai mutató adattár stratégiaalkotás VIR stratégiai mutató adattár felsőoktatási menedzsment Készült a Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.1.3 A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése kiemelt projekt

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

K+F TANÁCSADÓ. gazdálkodó szervezetek számára

K+F TANÁCSADÓ. gazdálkodó szervezetek számára K+F TANÁCSADÓ gazdálkodó szervezetek számára K+F TANÁCSADÓ gazdálkodó szervezetek számára alapfogalmak, lehetőségek, elszámolások, adókedvezmények TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2 1. A K+F TEVÉKENYSÉGEKKEL

Részletesebben

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), Neumann János Számítógép-tudományi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK. Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára

INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK. Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára MTA KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály Győr, 2014 A projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési

Részletesebben

Tudatos tudásmenedzselés a tudásgazdaságban

Tudatos tudásmenedzselés a tudásgazdaságban PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Tudatos tudásmenedzselés a tudásgazdaságban A tudásmenedzsment sajátosságainak vizsgálata a magyar szervezeteknél DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Az Európai Unió versenyszabályozása a kutatásfejlesztés és az innováció szolgálatában a csoportmentességi rendszereken keresztül

Az Európai Unió versenyszabályozása a kutatásfejlesztés és az innováció szolgálatában a csoportmentességi rendszereken keresztül Buzás N. (szerk.) 2005: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005. JATEPress, Szeged, 63-73. o. Az Európai Unió versenyszabályozása a kutatásfejlesztés

Részletesebben

Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009.

Háttértanulmány az Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése c. kutatáshoz 2009. AZ ÜZLETI TANÁCSADÁSI ÁGAZAT JELLEMZŐINEK ÉS INNOVÁCIÓS MODELLJÉNEK FELVÁZOLÁSA Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009. Szerzők: Dr.

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája 2013. - munkaanyag - Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 3 1.1. A régió gazdasági jellemzői... 3 1.2. A régió kutatás-fejlesztési és innovációs számszerűsíthető

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA A KECSKEMÉTI FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2. SZ. VERZIÓ A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA. 2009. január 1. (Érvényes visszavonásig) JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola a kutatás-fejlesztésről

Részletesebben

TECHNOLÓGIA TRANSZFER IRODA (TTI)

TECHNOLÓGIA TRANSZFER IRODA (TTI) 42/2005. (VI. 30.) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM TECHNOLÓGIA TRANSZFER IRODA (TTI) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2005 1 SZÓMAGYARÁZAT SE SZT BIMIP TTI Semmelweis Egyetem. Szentágothai Tudásközpont (az NKTH

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.6. COM(2010) 546 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI tagozat PUBLIC RELATIONS szakirány PR AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A MAGYARORSZÁGON JELENLÉVŐ NAGYVÁLLALATOK CSR TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása

A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása Budapest, 2012.05.31. Szerkesztette: Gonda János Felelős kiadó: Gábori László Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szellemitulajdon-védelmi útmutató

Szellemitulajdon-védelmi útmutató Szellemitulajdon-védelmi útmutató A bútor-, bőr-, cipő- illetve textiliparban tevékenykedő vállalkozások számára Az IP Awareness and Enforcement: Modular Based Actions for SMEs (IPeuropAware) projektet

Részletesebben

Esettanulmányok. Összeállította: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Esettanulmányok. Összeállította: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. Esettanulmányok Összeállította: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. Közreműködött: a DE KTK Menedzsment és Marketing Tanszék, Polónyi István professzor és

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT KÉZIKÖNV

INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT KÉZIKÖNV Magyar Innovációs Szövetség INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT KÉZIKÖNV Szerkesztették: Dr. Pakucs János Dr. Papanek Gábor Szerzők: Annus István Bándi Gábor Borsi Balázs Hollóné Kacsó Erzsébet Katona József Lengyel

Részletesebben

Innovációs Kutató Központ

Innovációs Kutató Központ IKU Pénzügykutató Zrt. / Financial Research Corp. Innovációs Kutató Központ / Innovation Research Centre 1023 Budapest, Felhévízi út 24. Telefon/Phone: (36-1) 346-0252 Fax: (36-1) 346-0205 E-mail: iku@uni-corvinus.hu

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben