A HIGIÉNÉS FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA MF09.B1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HIGIÉNÉS FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA MF09.B1"

Átírás

1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: A HIGIÉNÉS FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA MF09.B1 Készítette: Vattai Éva Rita folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Várvölgyi Csaba MICS vezető Jóváhagyta: Prof. Dr. Paragh György klinikaigazgató M ó d o s í t á s o k Sorszáma Dátuma Leírása október 17. A folyamat teljes körű átdolgozása szeptember 28. A folyamat teljes körű átdolgozása október 29. A folyamat teljes körű átdolgozása november 24. A folyamat teljes körű átdolgozása november 23. A folyamat teljes körű átdolgozása Kiadás dátuma: november 23. Oldalszám: 1/11

2 1. A folyamatleírás célja A folyamatleírás célja, hogy meghatározza azokat a módszereket, eszközöket, személyi, tárgyi feltételeket, amelyek segítségével a kórházhigiénés folyamat szabályozottsága és megbízhatósága kielégíti a törvényi előírásokban meghatározott követelményeket a DE KK én. 2. Alkalmazási terület A folyamatleírás kiterjed a DE KK A épület, annak valamennyi részlegére és az ott dolgozó munkatársakra. Ezen belül a leírás magában foglalja A A Épület zajló megelőző jellegű kórházhigiénés tevékenységet, a behurcolt és nozokomiális fertőzés esetén végzett járványügyi vizsgálatokat. 3. Hivatkozások 3.1. MF 09 A higiénés folyamat szabályozása 3.2. A 18/1998 (VI. 03) NM sz. rendelet a fertőző betegségek, és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről. (A higiénés orvos feladata.) /2014. (01.16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről 3.4. Országos Epidemiológiai Központ Dezinfekciós Osztálya: - Dr. Pechó Zoltán: Tájékoztató a sterilizálásról (Bp ) - Dr. Pechó Zoltán: Tájékoztató a fertőtlenítésről (Bp ) 3.5. Munkavédelmi Szabályzat ( ) /2001. OEC sz. körlevél A házi mentőgépkocsi igénybevételének rendjéről 3.7. MU 001 Megbízott Klinikai Higiénikus Orvos Feladatai 3.8. MU 002 Aerosolos fertőtlenítés 3.9. MU 004 Tetvesség és Egyéb Ektoparaziták Elleni Védekezés MU 011 A kommunális hulladékok kezelése MU 013 Takarítás MU 023 Ajánlott fertőtlenítőszerek listája MP 008 Higiénés kézfertőtlenítés és kesztyűhasználat protokollja SZ 012 Intézeti Betegszállítási Szabályzat MP 019 Fertőtlenítő Mosogatás Kiadás dátuma: november 23. Oldalszám: 2/11

3 4. Meghatározások Klinika: DE KK 5. Folyamatleírás tartalma 5.1. Felelősség A folyamatleírás elkészítéséért, és karbantartásáért a klinikai vezető ápoló, mint folyamatgazda, működtetéséért a Klinika igazgatója a felelős A Klinika higiénés tevékenységét irányító csoport összetétele: A klinikánkon működő higiénés munkacsoport tagjai: - orvosszakmai igazgató - klinikai vezető ápoló, - a klinika higiénés feladatokkal megbízott orvosa - osztályvezető főnővérek -diagnosztikus laborok vezető orvosai, asszisztensei 5.3. Higiénés szemlék A higiénés szemlék célja a megelőzés. Olyan környezet, állapot, tevékenység kidolgozására irányuló törekvés, amely az adott körülmények között csökkentheti a nozokomiális fertőzések előfordulását. A A épület fekvőbetegeket ellátó osztályain, részlegein, valamint egyéb munkahelyein (diagnosztikus laborok, szakrendelők) a nozokomiális fertőzések megelőzése érdekében kötelező időszakos, illetve célzott higiénés szemléket tartunk az MF 09 szerint Szemlék rendje: A A épületben végzett higiénés szemléket a Kórházhigiénés Osztály, a Klinikák higiénés feladatokkal megbízott Munkacsoportja közösen végzi (MU 001.KL) Szemlék gyakorisága. A Kórházhigiénés Osztály által kiadott MF 09 leírásnak megfelelően A fentieken túl részletes járványügyi vizsgálatokat kell tartani nozokomiális fertőzés előfordulásakor (MF 09). Kiadás dátuma: november 23. Oldalszám: 3/11

4 A higiénés szemle résztvevői: - higiénikus főorvos és/vagy beosztott szakdolgozója - a klinikai vezető ápoló - az ellenőrzendő osztály/részleg vezetője, vagy erre kijelölt orvosa, főnővére, vezető asszisztense A higiénés szemle szempontjai az MF 09 -ben leírtakkal megegyeznek Megelőző jellegű járványügyi tevékenység Sterilizálás A DE KK területén decentralizált sterilizálási rendszer működik. A Központ területén működő sterilizáló berendezésekről készült kimutatás (gép beszerzési éve, típusa) megtalálhatók a Kórházhigiénés Osztályon. A DE KK A épületében az eszközök/anyagok sterilizálásra való előkészítése folyik. A sterilizálásra előkészített anyagok közül az intenzív osztály, a fekvőbeteg részlegek és a Gasztroenterológiai Laboratórium anyagait előkészítés után a II. Telep Auguszta Központi Sterilizálóban sterilizálják. A klinikára sterilizálás után visszakerült eszközök ill. anyagok szavatosságának ellenőrzéséért felelős az illető részleg vezető főnővére, ill. vezető asszisztense. A sterilizálás előkészítése Dr. Pechó Zoltán: Tájékoztató a sterilizálásról (Bp. 2010) című kiadványban leírt módszerek szerint történik Fertőtlenítés A fertőtlenítés/dezinfekció célja a fertőző forrásból a külső környezetbe kikerült kórokozók elpusztítása, fertőzőképességének megszüntetése, számuk veszélyességi szint alá csökkentése. A megismert, kiválasztott, és igénybe vehető fertőtlenítőszerekről - alkalmazási terület szerint - minden évben listát készít a Kórházhigiénés Osztály, melyet megküld a szervezeti egységeknek. Ezeket a szereket lehet rendelni és használni.(mu 023) A klinikák a felhasználás szerinti ütemben vételeznek a kiválasztott szerek közül. Raktározási lehetőség valamennyi klinikán biztosított. A A épület a folyamatos beszerzés a Központi Raktárból a gazdasági előadó feladata. A vételezés a klinikai raktárból az egyes fekvő/járóbeteg osztályok/ szakrendelések/ ambulanciák vezető ápolóinak/ asszisztenseinek feladata. A vételezés egy héten egyszer történik. A klinikán a mindenkori, listán előre megadott fertőtlenítőszerek kerülnek csak felhasználásra. A klinikán - bőr/kéz fertőtlenítés, - felület fertőtlenítés, - műszerek fertőtlenítése, - aerosolos fertőtlenítés, Kiadás dátuma: november 23. Oldalszám: 4/11

5 - nyálkahártya fertőtlenítés történik. A klinika területén a bőr/kézfertőtlenítés a Dr. Pechó Zoltán Tájékoztató a fertőtlenítésről (Bp. 2012) című kiadványnak megfelelően történik. Az aerosolos fertőtlenítés az MU 002 szerint, az eszközfertőtlenítés az MP 020 szerint történik. A klinika területén a felületfertőtlenítés (helyiség, műszerek/berendezések felületének) módjai: a szervezeti egység saját személyzete, vagy a szerződés szerinti takarítók által az előírt takarítási rend alapján (napi rendszeres takarítás) a Kórházhigiénés Osztály fertőtlenítő munkatársa által (fertőző beteg környezetében, szeptikus betegen történő beavatkozás után, fertőző beteg távozásakor, stb.) MU 002 Aerosolos fertőtlenítés (eseti jelleggel) Takarítás Betegellátó intézményben takarításra csak fertőtlenítő eljárás alkalmazható, amelynek célja: az intézmény helyiségeiben, ezek felszerelési és berendezési tárgyain lévő patogén mikroorganizmusok és fizikai szennyeződések eltávolítása, elpusztítása. Takarítás rendje: A Klinikán szerződés alapján külső cég végzi a takarítási feladatokat. A takarítás megfelelő szerekkel, gépekkel, eszközökkel, a szerződésben leírtak szerint történik. A felsoroltakat a cégek biztosítják. A takarítással kapcsolatos oktatást, ellenőrzést, dokumentációt a külső vállalkozó végzi munkafolyamat leírása alapján. A takarítással kapcsolatos adminisztrációval, a takarítás elvégzésének és ellenőrzésének igazolásával a vállalkozó részéről a szolgáltatásvezető, ill. az I sz. Belgyógyászati Klinika részéről a klinikai vezető ápoló van megbízva,melyet az MU 013 Takarítás c. protokoll alapján végeznek. A nem közvetlenül betegellátást és szakrendelést szolgáló összes egyéb helyiségek takarítását a kisegítő állományban maradt közalkalmazottak végzik Egészségügyi dolgozók személyi higiénéje Védőruha Az egészségügyi dolgozóknak saját testi épségük védelmében a betegellátó intézményben védőruhát kell viselni. A védőruhát a munkáltató biztosítja a meghatározott norma szerint (Munkavédelmi Szabályzat), melynek kiadására a dolgozó munkába lépésekor kerül sor, mely a klinikavezető által megbízott munkatárs feladata. Selejt állapotúvá válás, elhasználódás esetén cseréjét a gazdasági előadó végzi, viselése kötelező. A szennyezett védőruhák összegyűjtése, tiszta Kiadás dátuma: november 23. Oldalszám: 5/11

6 védőruha kiadása heti egy alkalommal történik a klinikán. A szennyes begyűjtését, a tiszta védőruha névre szóló kiválogatását, kiadását a feladat ellátásával megbízott kisegítő dolgozók végzik. A védőruhák tisztítását Centrumszinten külső cég végzi (MF 09.). Az intenzív osztályon beteget látogató személyek, a látogatás során lábzsákot, védőruhát vesznek fel, csak így léphetnek be az osztályra. A speciális és kiemelt munkahelyeken (intenzív osztály) zsilipruha biztosított, műszakonkénti, vagy szükség szerinti váltásban. Zsilipruhában az intézeten/épületen belüli mozgáshoz a zsilipruha fölé fehér, begombolt orvosi köpeny viselése szükséges, zsilipruhában az intézet/épület nem hagyható el. Előbbi betartása minden dolgozó személyes felelőssége Kézfertőtlenítés és sebészeti bemosakodás A betegellátásban a kézmosásnak fertőtlenítő hatásúnak kell lenni. Mind a két eljárás fontos és nélkülözhetetlen része a személyi higiénének. Gyakorlati kivitelezését a Dr. Pechó Zoltán: Tájékoztató a fertőtlenítésről című kiadvány, és Módszertani levelek írják elő, valamint az MU 003 Műtéti Kézfertőtlenítés, Sebészi Bemosakodás, MP 008 Higiénés kézfertőtlenítés és kesztyűhasználat protokollja Gyógykezelés és betegellátás higiénéje Orvosi beavatkozások A klinikán kidolgozott, a beavatkozásokra vonatkozó eljárásleírásokat, protokollokat elkészültük után bemutatjuk a higiénikus főorvosnak, aki a protokoll higiénés részét szakmai szempontból véleményezi és aláírja kiadás előtt. A centrumszinten szabályozott, higiénikus folyamatleíráshoz kapcsolódó szakmai protokollokat adaptáljuk (MF 09) Betegek elhelyezése A többi betegtől elkülönítve kell elhelyezni a szeptikus betegeket, továbbá a fertőzés szempontjából különösen veszélyeztetetteket. A beteget, ha gyanú merül fel élősködők jelenlétére, vizsgálatnak kell alávetni, és az élősködők irtásáról gondoskodni szükséges. A tetvetlenítésre és egyéb ektoparaziták elleni védekezés rendjét az MU 004 leírás tartalmazza. A beteg elhelyezés további szabályozása a betegellátó egység MF 05 Fekvőbeteg ellátás című folyamatleírásában szerepel Betegszállítás Célja, hogy az orvos rendelése alapján biztosítsa az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, minden olyan esetben, ha erre a páciens valamilyen oknál fogva képtelen. Az ülő-, ill. fekvőkocsival történő szállítást az erre kiképzett betegszállítók végzik. A mentőszállításra vonatkozó fertőtlenítési és higiénés rendszabályokat az MF 09 tartalmazza. Kiadás dátuma: november 23. Oldalszám: 6/11

7 A folyamat az SZ 012 Intézeti Betegszállítási Szabályzat, illetve a 27/2001. OEC számú körlevél alapján történik Halott szállítás Klinikánkon a halott szállítás a Debreceni Egyetem és a Hajdú Bihar Megyei Temetkezési Vállalat között létrejött szerződés alapján történik. Klinikánk esetekben a halott átszállítását közvetlenül az elhalálozás helyéről (kórterem, osztály) kell elvégezni, amit munkatársunk a megadott szállítási időpont előtt nappal (5:30 20:00) 2 órával, éjszaka (20: ) ½ órával bejelent. A megadott időpontban a vállalkozó felkeresi az érintett kórtermet, osztályt a szállítás elvégzése céljából. Klinikánk alkalmazottjától átveszi az írásos megrendelő alapján az elszállítandó elhunytat, ellenőrizve a lábcédulák meglétét (szükség esetén pótoltatva azt) majd Vállalkozó koporsóban, a kegyeleti szempontok betartása mellett kiszállítják az elhunytat a gépkocsihoz és elvégzik a megfelelő boncintézetbe történő szállítást. A szállítás végrehajtásakor a megrendelőben megjelölt helyszínre történő fuvarozást követően a Patológiai Intézetben, illetve az Igazságügyi Orvostani Intézetben az erre a célra vezetett nyilvántartó könyvbe az elhunyt adatait bevezetik az Intézet boncmesterei, majd a halott átszállítását végzők az elhunytat a hűtőhelyiségbe helyezik Textilkezelés higiénéje A A épületben alkalmazott textíliák mosását, és az ezzel összefüggő egyéb teendőket külső vállalkozó végzi, szerződéses formában. A szerződés 1 példánya a Kórházhigiénés Osztályon megtalálható. A technológia pontos leírása a Textiltisztító Üzem vezetőjénél elérhető. A klinikán minden nap a reggeli órákban történik az egyes osztályokon, járóbeteg rendelőkben, ügyeleti szobákban a napi szennyes összegyűjtése erre kijelölt helyiségben (higiénés szempontból megfelelő szennyes gyűjtő tároló helyiség, mosható - fertőtleníthető felületekkel és kézmosási lehetőséggel). A szennyesek szállítása erre a célra kijelölt szállítóeszközön történik az Üzem kocsijáig a betegszállítók segítségével. Az Üzem gépkocsija előre meghatározott ütemterv szerint gyűjti össze a szennyest és szállítja az Üzembe. A DE KK A épület lévő szennyestárolók takarítását, fertőtlenítését külső vállalkozó végzi. A szennyessel foglalkozó személyzet személyi higiénéjének szabályozása ben foglaltak szerint történik. A tiszta textília minden nap pontos időpontban kerül vissza a Klinikákra fém konténerekben. A tiszta textília átvételét a részlegvezető főnővér végzi minden nap, azok tárolásának helyi módja az erre a célra kijelölt szekrény. A szekrény kül- és belfelületének rendszeres fertőtlenítő tisztítását külső vállalkozó végzi a szerződésben foglaltak szerint. Higiénés szemlék alkalmával a textiltárolás és kezelés körülményeit, textilmintázást, illetve a tároló polcok fertőtlenítettségét is a Kórházhigiénés Osztály végzi környezetbakteriológiai mintavételezéskor. A mintavételezés eredményét a higiénés szemle jegyzőkönyve tartalmazza, amelyeket a A épület, és a Kórházhigiénés Osztály archivál. A szemle során talált eltérések, esetleges hibák kijavításáért felelős az egyes osztályok főnővére. Kiadás dátuma: november 23. Oldalszám: 7/11

8 Mosogatás higiénés rendje Fertőtlenítő mosogatás A DE KK A épület osztályain végzett mosogatás a reggelihez és a vacsorához használt edényzetre korlátozódik, a Kórházhigiénés Osztály fertőtlenítő mosogatásra vonatkozó munkautasítása alapján (MP 019). A betegellátó osztályokon, használat után az evőeszközöket, ivóedényeket, konyhaedényeket és egyéb ilyen jellegű tárgyakat az MP 019 Fertőtlenítő mosogatás alapján kell elmosogatni, amennyiben azok nem egyszer használatosak Hűtőszekrények kezelése Élelmiszeres hűtőszekrények Klinikánk betegellátó osztályain lévő betegélelmiszeres hűtők, a Tálalókonyhákban található élelmiszeres hűtőszekrények tartalmának ellenőrzését, valamint a hűtőszekrények belső felületének fertőtlenítését heti rendszerességgel kell elvégezni és annak megtörténtét a Hűtőszekrény takarítás ellenőrzési lap -on dokumentálni kell. A betegélelmiszeres hűtőszekrénybe névvel és dátummal ellátva kell elhelyezni a betegek hűtést igénylő élelmiszereit. A hűtőszekrényben lévő, a betegek által behozott élelmiszereket és a hűtőszekrények fertőtlenítőszeres takarítását az osztályvezető ápoló ellenőrzi és azt dokumentálja Gyógyszeres hűtőszekrények kezelése A gyógyszerszobákban, kezelőkben, osztályokon hűtést igénylő gyógyszerek tárolására külön, kalibrált hőmérővel ellátott hűtőszekrényt kell biztosítani. A hűtőszekrények belső felületének fertőtlenítőszeres takarítását az MF 09. által meghatozott rendszerességgel el kell végezni, azt dokumentálni szükséges. A fertőtlenítőszeres takarítás ellenőrzését az osztályvezető főnővér végzi, melyet dokumentál Vér- és vérkészítményes hűtőszekrények kezelése A vér- és vérkészítmények tárolásra biztosított berendezések fertőtlenítőszeres takarítását a Kórházhigiénés Osztály által meghatározott gyakorisággal el kell végezni, melynek megtörténtét dokumentálni szükséges. Amennyiben a berendezést csak a beadásra váró készítmények tárolására használják hetente egyszer, melyet dokumentálni kell, ha a beadott készítmények tasakjainak tárolása 48 óráig a berendezés erre kijelölt részén kerül megőrzésre, ezen részt, az eltávolítást követően kell fertőtleníteni, amit dokumentálni nem szükséges. A fertőtlenítőszeres takarítást az erre kijelölt személy ellenőrzi és dokumentálja. Valamennyi berendezés esetében a Hűtőszekrény takarítás ellenőrzési lap vezetése szükséges, melyet havonta 1x a klinikai vezető ápoló ellenőriz. Kiadás dátuma: november 23. Oldalszám: 8/11

9 5.5 Behurcolt és nozokomiális fertőző megbetegedés esetén végzett járványügyi tevékenység Bejelentési kötelezettség A 63/1997 (XII.21.) NM. rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről, és a Fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 33/2006. (VIII.23.) EüM rendelet a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3) NM. rendelet módosításáról valamint az MU 054 Jelentésre kötelezett fertőző betegségek diagnosztizálása esetén követendő jelentési rend alapján kell a fertőző betegséget észlelő, kezelő orvosnak eljárni, úgy a be-, mint a kijelentés vonatkozásában. A folyamatot az MF 09 szabályozza Behurcolt fertőzések A A épületében fekvő beteg tünetei, illetve a már meglévő pozitív laboreredmény alapján a kezelőorvos értesíti a Kórházhigiénés Osztályt. Fertőző beteg be- és kijelentő lapokkal a Kórházhigiénés Osztály látja el a Klinikát a járványügyi kivizsgálás alkalmával. A fertőző beteg be- és kijelentő lapokat a kezelőorvos kitölti, aláírja, lepecsételi és továbbítja az ÁNTSZ Városi Intézetébe, a 18/1998. (VI.3) NM. rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló rendeletben és ennek módosítása 33/2006. (VIII.23.) EüM rendeletben meghatározott módon. A klinikákon fekvő fertőző betegek bejelentése után a kórházhigiénés felügyelő, MRSA és/vagy Clostridium difficile esetén az infekciókontroll nővér járványügyi kivizsgálást végez a helyszínen, melynek keretében a kezelő orvossal és az osztályvezető ápolóval megbeszéli a szükséges teendőket. Részletes feljegyzést készít a kivizsgálásról, amelyet aláírat a kezelő orvossal vagy az osztályos nővérrel. A dokumentumot a Kórházhigiénés Osztály és a klinikai vezető ápoló gyűjti. A fertőző beteg elkülönítéséről, a fertőzés továbbterjedésének megakadályozásáról, valamint a környezettel kapcsolatos teendők elvégzéséről a Kórházhigiénés Osztály az MF 09 szerint gondoskodik. Amikor a beteg általános állapota nem teszi lehetővé a felsorolt lehetőségeket, a kezelőorvos intézkedik a fertőző beteg helyben történő elkülönítéséről. A klinikán ápolt fertőző betegek esetében a folyamatos és záró fertőtlenítést a Kórházhigiénés Osztály végzi az MU 002 alapján Nozokomiális fertőzések Nozokomiális fertőzés bejelentése Az I. sz. Belgyógyászati Klinika érintett osztályáról a megbízott infekciókontroll felelős klinikai orvos telefonon jelenti a tudomására jutott kialakult nozokomiális fertőzés tényét. Az ezzel Kiadás dátuma: november 23. Oldalszám: 9/11

10 kapcsolatos feladatok a megbízott klinikai higiénikus orvos tevékenységéről szóló MU 001 utasításban találhatók Nosocomialis surveillance Előkészítés menete - egy kiválasztott klinikán, egy adott területre kiterjedő aktív surveillance keretében - a szaknővérek a higiénikus főorvos irányításával - gyűjtik a nosocomialis fertőzésekre vonatkozó adatokat - a surveillance beindítása előtt a szervezeti egység orvosaival meghatározzák azokat a definíciókat, amelyekkel dolgozni fognak - meghatározzák a surveillance hoz minimálisan szükséges gyűjtendő adatokat - a vizsgált fertőzések minél pontosabb regisztrációja érdekében meghatározzák a konzultációk rendjét - meghatározzák a surveillance tervezett idejét, az adatok feldolgozását követően a kapott eredményeket az adott terület vezetőjének megküldi a higiénikus főorvos - az előkészítés során egyeztetett pontokról feljegyzés készül, melyek megtalálhatók a Kórházhigiénés Osztályon, illetve az adott szervezeti egység igazgatójánál Az adatok gyűjtése és értékelése - az adatok gyűjtéséhez a higiénikus főorvos kérdőívet készít - a surveillance program befejezésekor értékelik azt, hogy a beavatkozások kapcsán mennyiben változott meg a rendszer és annak alapján kidolgozzák az ismételt surveillance körülményeit. Meghatározzák a szükséges intézkedéseket/változtatásokat az értékelésről feljegyzés készül, melyet a Kórházhigiénés Osztály archivál, illetve egy példányát a szervezeti egység igazgatója is megkap Rovar- és rágcsálóirtás A DE KK teljes területére így a A épületére is kiterjedő rovar- és rágcsálóirtást külső vállalkozó végzi a szerződésben lefektetettek szerint, melynek 1 példánya megtalálható a Kórházhigiénés Osztályon. A munkahelyi felügyeletet a DE KK Szolgáltatási Osztálya látja el. Soron kívüli igény esetén az észlelő munkatárs jelzi a gondnoknak a rovarirtás szükségességét, aki a 256/1995 sz. alapszerződés és az MU 012 Rovar- és rágcsálóirtás című munkautasítás alapján kéri a rovar- és rágcsálóirtás igényét. A munka elvégzését a gondnok ellenőrzi és a vállalkozó által kiállított munkalapon aláírásával, bélyegzővel igazolja azt. Kiadás dátuma: november 23. Oldalszám: 10/11

11 5.7. Hulladékok és veszélyes hulladékok kezelése. Intézményi szinten ezt a tevékenységet Munkavédelmi és Biztonságtechnikai Osztály koordinálja és ellenőrzi. A hulladékok és veszélyes hulladékok tárolása külön-külön, erre a célra használt tároló edényekben történik. Külső vállalkozó gondoskodik a szerződésben foglaltak szerint a hulladékok megfelelő, kijelölt helyre szállításáról (MU 011, SZ 010) A DE KK Higiéniával foglalkozó Bizottságai és Albizottságai. A DE KK tevékenységében jelentkező higiénés kérdésekkel: - Klinikai Bizottság - Minőségirányítási Bizottság - Infekciókontroll Bizottság - Sugársérülések és Bioterrorizmus Elleni Cselekvési Munkacsoport A higiénikus főorvos mind a négynek tagja. 6. Melléklet Nem alkalmazható 7. Hivatkozott formanyomtatványok F 0755.C F 0754.C Hűtőszekrény takarítás ellenőrzési lap Sterilizálási napló 8. A folyamat működésére jellemző mutatók Sorszám Mutató megnevezése Mutató számítása Számítás gyakorisága 1. Nozokomiális fertőzések száma eset/év évente Kiadás dátuma: november 23. Oldalszám: 11/11

A HIGIÉNÉS FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA MF 002.RE

A HIGIÉNÉS FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA MF 002.RE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: A HIGIÉNÉS FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA MF 002.RE Készítette: Dr. Szamosi Szilvia Átvizsgálta: Dr. Váncsa Andrea Jóváhagyta:

Részletesebben

A higiénés folyamat szabályozása MF 09.ST

A higiénés folyamat szabályozása MF 09.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: A higiénés folyamat szabályozása MF 09.ST Készítette: Dr. Vitályos Géza Folyamatgazda Átvizsgálta: Csege Ibolya MIB

Részletesebben

Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1

Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1 Készítette: Vattai Éva Rita Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Várvölgyi

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MF03.RE. Változtatás átvezetésére. Példány sorszám: Készítette: Dr.Domján Andrea tanszéki vezető ápoló

RAKTÁROZÁS MF03.RE. Változtatás átvezetésére. Példány sorszám: Készítette: Dr.Domján Andrea tanszéki vezető ápoló Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: RAKTÁROZÁS MF03.RE Készítette: Dr.Domján Andrea tanszéki vezető ápoló Átvizsgálta: Dr. Váncsa Andrea MICS vezető Jóváhagyta:

Részletesebben

Étkezési hozzájárulás kezelése MU 021.C

Étkezési hozzájárulás kezelése MU 021.C Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Étkezési hozzájárulás kezelése MU 021.C Készítette: Szentjóbi Attila Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Balatoni Ildikó

Részletesebben

VÉRKÉSZÍTMÉNY RENDELÉS, TÁROLÁS, ALKALMAZÁS MU003. RE

VÉRKÉSZÍTMÉNY RENDELÉS, TÁROLÁS, ALKALMAZÁS MU003. RE MUNKAUTASÍTÁS Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: VÉRKÉSZÍTMÉNY RENDELÉS, TÁROLÁS, ALKALMAZÁS MU003. RE Készítette: Dr. Szabó Zoltán Átvizsgálta: Dr. Váncsa

Részletesebben

Munkautasítás klinikai vezető ápoló részére MU024.B1

Munkautasítás klinikai vezető ápoló részére MU024.B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: klinikai vezető ápoló részére MU024.B1 Készítette: Vattai Éva Rita folyamatfelelős Jóváhagyta: Prof. Dr. Paragh György

Részletesebben

BESZERZÉS MF 04. B1. Változtatás átvezetésére. E példány sorszáma: folyamatgazda. MICS vezető. Belgyógyászati Intézet igazgatója

BESZERZÉS MF 04. B1. Változtatás átvezetésére. E példány sorszáma: folyamatgazda. MICS vezető. Belgyógyászati Intézet igazgatója Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: E példány sorszáma: BESZERZÉS MF 04. B1 Készítette: Jasákné Hricz Mária folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Várvölgyi Csaba MICS vezető Jóváhagyta:

Részletesebben

Képalkotó diagnosztikai tevékenységek MF 08.ST

Képalkotó diagnosztikai tevékenységek MF 08.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Képalkotó diagnosztikai tevékenységek MF 08.ST Készítette: Dr. Angyal János Folyamatgazda Átvizsgálta: Csege Ibolya

Részletesebben

Az in vitro diagnosztikai folyamatok szabályozása MF07.B1

Az in vitro diagnosztikai folyamatok szabályozása MF07.B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Az in vitro diagnosztikai folyamatok szabályozása MF07.B1 Készítette: Dr. Seres Ildikó Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr.

Részletesebben

A KÓRHÁZHIGIÉNE ÉS INFEKCIÓKONTROLL TANSZÉK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDJE (MR002. NK-KHIT)

A KÓRHÁZHIGIÉNE ÉS INFEKCIÓKONTROLL TANSZÉK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDJE (MR002. NK-KHIT) Változtatás átvezetésére: kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: A KÓRHÁZHIGIÉNE ÉS INFEKCIÓKONTROLL TANSZÉK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDJE (MR002. NK-KHIT) Készítette: Borbély Ágnes minőségügyi

Részletesebben

TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS, CSOMAGOLÁS MF 17. B1

TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS, CSOMAGOLÁS MF 17. B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: E példány sorszáma: TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS, CSOMAGOLÁS MF 17. B1 Készítette: Jasákné Hricz Mária folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Várvölgyi

Részletesebben

Mérőeszközök kezelése MF 15.ST

Mérőeszközök kezelése MF 15.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Mérőeszközök kezelése MF 15.ST Készítette: Kocsárdi József Folyamatgazda Átvizsgálta: Csege Ibolya MIB vezető Jóváhagyta:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: A betegek étkeztetésének szervezésével, adminisztrálásával kapcsolatos feladok MU020.B1 Készítette: Juhász Zsuzsa folyamatfelelős

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Képalkotó diagnosztikai tevékenységek MF 08.ST

Képalkotó diagnosztikai tevékenységek MF 08.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Képalkotó diagnosztikai tevékenységek MF 08.ST Készítette: Varga Emese Folyamatgazda Átvizsgálta: Csege Ibolya MIB

Részletesebben

A kézfertőtlenítés gyakorlata

A kézfertőtlenítés gyakorlata A kézfertőtlenítés gyakorlata 2012. október 24-25. Fábián Dóra Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve A KÉZHIGIÉNE JELENTŐSÉGE IX. század: Semmelweis gyermekágyi lázzal

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése OEC Centrumelnöki Rendelkezés MU001.B1

A veszélyes hulladékok kezelése OEC Centrumelnöki Rendelkezés MU001.B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: A veszélyes hulladékok kezelése 2001. OEC Centrumelnöki Rendelkezés MU001.B1 Készítette: Vattai Éva Rita folyamatgazda

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette:... Dátum: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Jóváhagyta:... Dátum: Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár, főigazgató 2014.05.06.

Részletesebben

A HACCP rendszer bevezetésének célja

A HACCP rendszer bevezetésének célja HACCP 4.tétel HACCP Lényege: - Nemzetközileg elfogadott módszer arra, hogy lehetséges veszélyeket azonosítsunk, értékeljünk, kezeljük a biztonságos élelmiszerek forgalmazása érdekében, - valamint rendszer

Részletesebben

Higiénés kézfertőtlenítés és kesztyűhasználat protokollja MP 008.KL

Higiénés kézfertőtlenítés és kesztyűhasználat protokollja MP 008.KL Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Higiénés kézfertőtlenítés és kesztyűhasználat protokollja MP 008.KL Készítette: Dr. Orosi Piroska folyamatgazda Átvizsgálta:

Részletesebben

A Fogorvostudományi Kar Arc-Állcsont és Szájsebészeti Műtőjének Működési Rendje MR 002.ST

A Fogorvostudományi Kar Arc-Állcsont és Szájsebészeti Műtőjének Működési Rendje MR 002.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: A Arc-Állcsont és Szájsebészeti Műtőjének Működési Rendje MR 002.ST Készítette: Morauszkiné Andriskó Szilvia főműtősnő

Részletesebben

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed.

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed. 6/2012. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás az 5./2009. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás módosításával egységes szerkezetben a külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Készítette: Dr. Váncsa Andrea Átvizsgálta: Dr. Szűcs Gabriella Jóváhagyta:

Részletesebben

BIZONYLATI ALBUM. Orvosi Biokémiai Intézet. Készítette: 2008. okt. 01. Dr. Kolev Kraszimir minőségirányítási vezető

BIZONYLATI ALBUM. Orvosi Biokémiai Intézet. Készítette: 2008. okt. 01. Dr. Kolev Kraszimir minőségirányítási vezető SEMMELWEIS EGYETEM Budapest, Üllő i út 26. BIZONYLATI ALBUM Orvosi Biokémiai Intézet Készítette: Dr. Kolev Kraszimir minőségirányítási vezető Dátum Jóváhagyta: Dr. Ádám Veronika egyetemi tanár intézet

Részletesebben

ÜGYELETI REND MU010.B1

ÜGYELETI REND MU010.B1 KLINIKAI KÖZPONT Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: ÜGYELETI REND MU010.B1 Készítette: Prof. Dr. Páll Dénes folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Várvölgyi Csaba

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A 28/2005. (IV. 28.) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A BETEGAZONOSÍTÓ RENDSZER HASZNÁLATÁRÓL BUDAPEST 2005 I. FEJEZET A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. (1) A szabályzat célja a betegellátás biztonságának

Részletesebben

Munkavédelmi oktatási tematika és napló

Munkavédelmi oktatási tematika és napló PTE Munkavédelmi Szabályzat 7. számú melléklete Munkavédelmi oktatási tematika és napló A Pécsi Tudományegyetemen (továbbiakban: Egyetem) munkavédelmi oktatásokhoz szükséges munkavédelmi oktatási tematika

Részletesebben

VESZÉLYES HULLADÉK FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE. Feladatok, szakszerű gyűjtés, gyűjtőhelyek és gyűjtési időpontok a Debreceni Egyetemen

VESZÉLYES HULLADÉK FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE. Feladatok, szakszerű gyűjtés, gyűjtőhelyek és gyűjtési időpontok a Debreceni Egyetemen VESZÉLYES HULLADÉK FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE Feladatok, szakszerű gyűjtés, gyűjtőhelyek és gyűjtési időpontok a Debreceni Egyetemen VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSI SZABÁLYZATA Jelenleg a DE-n három különálló

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Az egészségügyi intézmények helyes kialakításának jelentősége a nosocomiális fertőzések megelőzésében. Ifj. Pólya Endre

Az egészségügyi intézmények helyes kialakításának jelentősége a nosocomiális fertőzések megelőzésében. Ifj. Pólya Endre Az egészségügyi intézmények helyes kialakításának jelentősége a nosocomiális fertőzések megelőzésében Ifj. Pólya Endre VÁZLAT Főbb egységek Nosocomialis fertőzések Műszaki megoldások Meglepetés Az egészségügyi

Részletesebben

Sz 02 Panaszkezelési Szabályzat

Sz 02 Panaszkezelési Szabályzat Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology Sz 02 Panaszkezelési Szabályzat Készítette: Németh Erzsébet minőségirányítási szakreferens Átvizsgálta Jóváhagyta: Dr Boér András minőségirányítási

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5707 Thermoterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

A GYÓGYSZERELLÁTÁS FOLYAMATA MF10. RE

A GYÓGYSZERELLÁTÁS FOLYAMATA MF10. RE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: A GYÓGYSZERELLÁTÁS FOLYAMATA MF10. RE Készítette: Pöstényi Zoltánné Átvizsgálta: Dr. Váncsa Andrea Jóváhagyta: Prof.

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5708 Magneto-, fototerápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi

Részletesebben

Belső felülvizsgálat MF 16

Belső felülvizsgálat MF 16 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Belső felülvizsgálat MF 16 Készítette: Dr. Balatoni Ildikó folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Balatoni Ildikó mb. stratégiai

Részletesebben

Munkavédelmi oktatási tematika és napló

Munkavédelmi oktatási tematika és napló PTE Munkavédelmi Szabályzat 7. számú melléklete Munkavédelmi oktatási tematika és napló A Munkavédelmi Szabályzat IV. fejezet Munkavédelmi oktatás és vizsgáztatás rendjében foglalt oktatási feladtok tematikai

Részletesebben

Endoszkópos képalkotó diagnosztikai tevékenységek és terápiás beavatkozások MF 08.B1

Endoszkópos képalkotó diagnosztikai tevékenységek és terápiás beavatkozások MF 08.B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Endoszkópos képalkotó diagnosztikai tevékenységek és terápiás beavatkozások MF 08.B1 Készítette: Dr.Várvölgyi Csaba

Részletesebben

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06/1 AZ ÉLELMEZÉSI ÜZEMRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI, VALAMINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓIPARI HACCP NAPLÓK

VENDÉGLÁTÓIPARI HACCP NAPLÓK VENDÉGLÁTÓIPARI HACCP NAPLÓK Kiadás dátuma: 2012. A naplókat készítette: HACCP Tanácsadó Kft. 6723 Szeged, Felső Tisza-part 31-34. H/III-7 Megjegyzés: A naplók a HACCP Tanácsadó Kft. által készített HACCP

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés MF 13

Kutatás-fejlesztés MF 13 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Kutatás-fejlesztés MF 13 Készítette: Prof. Dr. Csernoch László folyamatgazda Jóváhagyta: Dr. Balatoni Ildikó stratégiai

Részletesebben

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Dr. Kovács Gábor mb. főigazgató Kiadás dátuma Változás helye 2004. 01. 01. Bevezetés 2008. 01. 31. módosítása 2012. 09. 30. Finanszírozási-Kontrolling-és

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5704 Elektroterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

A CSALÁDORVOSI ÉS FOGLALKOZÁS- EGÉSZSÉGÜGYI TANSZÉK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDJE (MR001.CST)

A CSALÁDORVOSI ÉS FOGLALKOZÁS- EGÉSZSÉGÜGYI TANSZÉK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDJE (MR001.CST) Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: A CSALÁDORVOSI ÉS FOGLALKOZÁS- EGÉSZSÉGÜGYI TANSZÉK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDJE (MR001.CST) Készítette: Dr. Albók Éva,

Részletesebben

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Készítette: Dr. Zagyi Bertalan Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(X.1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Epidemiológiai szakápoló szakképesítés Epidemiológiai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat november 16.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Epidemiológiai szakápoló szakképesítés Epidemiológiai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat november 16. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig minősítő neve: Vízvári László minősítő beosztása: főigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

Fogászati asszisztens dokumentációs feladatai fogpótlás készítésénél MP 033.ST

Fogászati asszisztens dokumentációs feladatai fogpótlás készítésénél MP 033.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Fogászati asszisztens dokumentációs feladatai fogpótlás készítésénél MP 033.ST Készítette: Szombathyné Nagy Erika Fogászati

Részletesebben

INFECTOLOGIA OSZTÁLY. Ágyszám: intenzív ágy Felnőtt: 35 ágy Gyerek: 20 ágy. Évi átlagos betegforgalom: 3000 fő.

INFECTOLOGIA OSZTÁLY. Ágyszám: intenzív ágy Felnőtt: 35 ágy Gyerek: 20 ágy. Évi átlagos betegforgalom: 3000 fő. INFECTOLOGIA OSZTÁLY Ágyszám: 55 + 2 intenzív ágy Felnőtt: 35 ágy Gyerek: 20 ágy Évi átlagos betegforgalom: 3000 fő 2009-ben 3061 fő 2010-ben 2612 fő ebből gyermek: 1067 Ambuláns betegforgalom: 2010-ben

Részletesebben

NEM MEGFELELŐSÉGEK KEZELÉSE 2011.

NEM MEGFELELŐSÉGEK KEZELÉSE 2011. A nem megfelelősségek kezelése 1.2 MU 2011 (A 345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a műsorelosztó szolgáltatást végzők részére) Dokumentum kontroll Szervezeti egység Funkció Név Aláírás Készítette:

Részletesebben

ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA

ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI REND 2015. március 31. 1/66 2/66 Tartalomjegyzék I. Általános és bevezető szabályok... 5

Részletesebben

2326-06 Aszepszis- antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2326-06 Aszepszis- antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Lakóhelyén nagy ellentéteket váltott ki a szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése. A polgármester felkéri mint egészségügyi dolgozót, hogy beszéljen az emberekkel a szelektív hulladékgyűjtésről,

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5711 Gyógytorna 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási forma,

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint.

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint. . napirendi pont EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY MOSODÁJÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRE Az Egyesített Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Cserháti Pálma MSc, biológus Országos Epidemiológiai Központ, Dezinfekciós osztály Biocidok és szabályozásuk Biocid termék: hatóanyag,

Részletesebben

I. JÁRÓBETEG ELÉGEDETTSÉG

I. JÁRÓBETEG ELÉGEDETTSÉG ÖSSZEFOGLALÓ A DE OEC 2011. ÉVI JÁRÓ- ÉS FEKVŐBETEG ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLATAINAK EREDMÉNYEIRŐL A minőségirányítási rendszer működtetése során folyamatosan követjük a betegek egészségügyi ellátással és

Részletesebben

BESZERZÉS MF04. RE. Változtatás átvezetésére. Példány sorszám: Készítette: Dr. Domján Andrea Tanszéki vezető ápoló

BESZERZÉS MF04. RE. Változtatás átvezetésére. Példány sorszám: Készítette: Dr. Domján Andrea Tanszéki vezető ápoló Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: BESZERZÉS MF04. RE Készítette: Dr. Domján Andrea Tanszéki vezető ápoló Átvizsgálta: Dr. Váncsa Andrea MICS vezető Jóváhagyta:

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 200/2016. (XI. 15.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 200/2016. (XI. 15.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fertőtlenítő sterilező szakképesítés Fertőtlenítés, sterilizálás modul. 1. vizsgafeladat április 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fertőtlenítő sterilező szakképesítés Fertőtlenítés, sterilizálás modul. 1. vizsgafeladat április 10. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Miskolc, 2012. 3.3. számú Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 375/2012. SZÁMÚ

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Az utasítás hatálya. Eljárás külföldi állampolgárok sürgősségi ellátása esetén

Az utasítás hatálya. Eljárás külföldi állampolgárok sürgősségi ellátása esetén 5./2009. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás a külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazolni nem tudó belföldi személyek sürgősségi ellátásával kapcsolatos ügyintézés

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

ÁOTK Kisállatklinikai Higiénés Protokoll

ÁOTK Kisállatklinikai Higiénés Protokoll ÁOTK Kisállatklinikai Higiénés Protokoll 2015 1. A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karának Kisállatklinikáján (a továbbiakban KOK) a fertőzések megelőzése illetve leküzdése céljából valamennyi

Részletesebben

Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa

Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa ISO BELLA KDK számokban 2000. ISO 9001 tanúsítvány 2006. ISO 14001 tanúsítvány 2008. MEES 4 különálló épületben 15 fekvőbeteg osztály/részleg Egynapos szemészeti ellátás 91 szakrendelés 4 diagnosztikai

Részletesebben

Takarítási megoldások a nem takarító személyzet részére Ápolók, egészségügyi asszisztensek, műtősegédek, műtőasszisztensek

Takarítási megoldások a nem takarító személyzet részére Ápolók, egészségügyi asszisztensek, műtősegédek, műtőasszisztensek Takarítási megoldások a nem takarító személyzet részére Ápolók, egészségügyi asszisztensek, műtősegédek, műtőasszisztensek Ki takarítja a kezelő asztalt? Ki takarítja a kezelő asztalt? o Ápolók o Egészségügyi

Részletesebben

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos XXII. Magyarországi Egészségügyi Napok, Debrecen 2015. október 7-9. Irányadó jogszabályok - Az

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Műtőtechnikus szakképesítés Fertőtlenítés, sterilizálás modul. 1. vizsgafeladat február 06.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Műtőtechnikus szakképesítés Fertőtlenítés, sterilizálás modul. 1. vizsgafeladat február 06. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez kötött.

Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez kötött. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MINTA VÉTELE VIZELET VIZSGÁLATÁHOZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 2. MELLÉKLETE Készítette: A dokumentum kódja: Lamár Ibolya 2012. április 10. Kiadás száma: Változat száma: 2 2 Ellenőrizte:

Részletesebben

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Pécs 2005 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 2. BEVEZETÉS... 3 2.1. AZ Informatikai Védelmi Szabályzat célja... 3 2.2.

Részletesebben

Eltérések kezelése MF 20

Eltérések kezelése MF 20 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Eltérések kezelése MF 20 Készítette: Dr. Balatoni Ildikó folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Balatoni Ildikó mb. stratégiai

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 32. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL,

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

Munkatársak képzése, munkakörnyezet MF 18.ST

Munkatársak képzése, munkakörnyezet MF 18.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Munkatársak képzése, munkakörnyezet MF 18.ST Készítette: Csege Ibolya Folyamatgazda Átvizsgálta: Csege Ibolya MIB vezető

Részletesebben

Kiosztási lista Köteles példányt kapnak: Főigazgatói titkárság Jogtanácsos Rendelőintézeti ig. Minőségirányítási ov. Ápolási ig.

Kiosztási lista Köteles példányt kapnak: Főigazgatói titkárság Jogtanácsos Rendelőintézeti ig. Minőségirányítási ov. Ápolási ig. Iktatószám: Í/2706-1/09 Hatályba lépés: 2010.01.05. OLDAL: 1/25 DÁTUM: 2012.06.18. Tárgyszó: Orvos-szakmai ellátás Azonosító: 192-113-16/09 Kiosztási lista Köteles példányt kapnak: Főigazgatói titkárság

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY Ágyszám: Akut ágy 116, Alkohológia ágy10, Krónikus ágy 10, Pszichiátriai Rehabilitációs ágy 34. Évi átlagos fekvő betegforgalom: 3200 fő ( 2010. évi adat ) Évi átlagos járó / ambuláns

Részletesebben

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA BELSŐ AUDIT MINŐSÉGÜGYI ME 08 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a minőségirányítási rendszer belső auditálásának szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti a belső audit megtervezésének, végrehajtásának folyamatát,

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. 2 I. Általános és bevezető szabályok 1.. A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai

Részletesebben

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató A HM ÁEK pótlékra jogosító ei és a pótlék mértéke a Magasabb vezető főigazgató helyettes igazgató ápolási igazgató Vezető hivatalvezető rendelőintézet igazgató intézetvezető rendelőintézet igazgató helyettes

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória:

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: A.6. 1. számú melléklet: Vizsgálati eljárások: A.6.1. Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: Műszaki felülvizsgálat és dokumentálás: A lajstromozásra nem kötelezett repülő eszközök műszaki

Részletesebben

Gazdasági Szabályzat

Gazdasági Szabályzat GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET Gazdasági Szabályzat A kiemelt igény szintű Pénzgazdálkodási osztály Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Pethőné Tarnai Erzsébet gazdasági igazgató Dr. Keszthelyi

Részletesebben

F.BEGY.13. standard A betegellátás során csak hatósági engedéllyel rendelkező anyagokat, gyógyszereket és felszereléseket használnak.

F.BEGY.13. standard A betegellátás során csak hatósági engedéllyel rendelkező anyagokat, gyógyszereket és felszereléseket használnak. F.BEGY.13. standard A betegellátás során csak hatósági engedéllyel rendelkező anyagokat, gyógyszereket és felszereléseket használnak. F.BEGY.13. standard magyarázata Az ellátás kockázatai számottevően

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3.

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SZ-22 KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: HÁRSFA GYULÁNÉ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA:

Részletesebben

TUDATOS TAKARÍTÁS. Egészségügyi Intézmények

TUDATOS TAKARÍTÁS. Egészségügyi Intézmények TUDATOS TAKARÍTÁS Egészségügyi Intézmények Minden jog fenntartva. A Tudatos takarítás cím a DiverseyLever védett márkaneve. A kiadványról vagy annak bármely részérôl másolatot készíteni bármilyen formában,

Részletesebben

SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA

SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA A példány sorszáma: A példány tulajdonosa: A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZABÁLYZAT A DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ

Részletesebben

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Gyakorlat áttekintése Tej és tejtermékek előállításának jó higiéniai gyakorlata Vonatkozó jogszabályok

Részletesebben