4.1. Válságmenedzsment fázisai, módszerei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4.1. Válságmenedzsment fázisai, módszerei"

Átírás

1 4.1. Válságmenedzsment fázisai, módszerei Vállalkozások válsága és annak leküzdése Az üzleti vállalkozás lényege, alapvető jellemzője az önálló tőke-és munkabefektetés, amellyel a vállalkozó kockázatot vállal a gazdasági haszon reményében. A vállalat előnyeinek három kategóriája: 1. nyereség: a vállalkozás pénzügyi hozadékának mindenekelőtt kárpótolnia kell a tulajdonost a befektetett személyes időért és személyes megtakarításokért. 2. önállóság: azoknál a vállalkozóknál, akik eladják cégüket egy nagyvállalatnak, de önálló egységként maguk működtetik tovább, nagyobb az önállóság igénye. A független tevékenység a vállalkozó másik jutalma. 3. kielégítő életstílus: személyes elégedettség a vállalkozásban. Vállalkozás hátrányai: a vállalkozásban költségek is felmerülnek. Üzletük beindítása és működtetése kemény munkát, energiát igényel. Az üzleti kudarc állandóan ott lebeg a vállalkozó feje felett. Az itt jelzett veszélytényezők elkötelezettséget és önfeláldozást igényelnek a vállalkozó részéről. A vállalkozókról olyan tulajdonságokat említenek, mint az előbbre jutás vágya, mérsékelt kockázatvállalás és erős önbizalom. A vállalkozók által az induláskor és működéskor vállalt kockázat mértéke különböző. Saját pénzük befektetése pénzügyi kockázatot jelent (politikai rendszer). Külső környezeti tényezők: 1. politikai-jogi környezet: a politikai rendszer milyen általános helyzetet teremt az üzleti tevékenység számára (magántulajdon védelme, állami beavatkozások). Olyan témák is említhetők, mint a gazdaság és politika kapcsolata, ezen belül a politika jelenlétének dinamikája a gazdaságban, a politikai erőviszonyok alakulása, a politika stabilitása és kiszámíthatósága. 2. technológiai környezet: a társadalom technikai, technológiai fejlettsége, a kutatásra fordított GDP hányada és a kutatás színvonala meghatározzák a szervezetek és a vállalkozások fejlesztési lehetőségeit, amely végső soron a termékek és szolgáltatások színvonalában, a vállalkozás piacképességében jelentkezik. 3. szociális-kulturális környezet: a legfontosabbak a demográfiai, az életmód és a szociális értékek. 4. gazdasági környezet: ez a nemzetköziesedés (globalizáció) jelensége és tényezői. A globalizáció folyamata teszi a vállalkozásokat a korábbinál még inkább, világgazdasági szinten is, környezetfüggővé. A vállalkozások környezete: egy vállalkozás környezete számos tényezőből áll. Vannak olyanok, amelyek direkt hatással bírnak a vállalkozás működésére (vállalkozásba befektetni szándékozók), de vannak olyanok is, amelyek közvetetten fejtik ki hatásukat. A mikrogazdaság különböző szereplőinek nagy szükségük van a makrogazdasági folyamatok alakulására vonatkozó információkra, amelyek egyfelől elengedhetetlenek a vállalkozás stratégiai céljainak és lehetséges mozgásformáinak kijelöléséhez, de ezek az információk szükségesek a végrehajtáshoz is.

2 A vállalkozások a gazdasági előrejelzések alapján hozzák meg beruházási és termelési döntéseiket. Ha gazdasági visszaeséssel számolnak, csökkentik készleteiket. Ha az árak emelkedni fognak, akkor előre beszerzik készleteiket, bővítik berendezéseiket. A piacgazdasági verseny körülményei között minden vállalkozás előtt ott lebeg a válság lehetősége Válság kiváltó okai 1. Belső ok (vezetési hiányosságok, nem megfelelő munkaerőállomány, nem piacképes termékek, nem megfelelő kutatás, fejlesztés) 2. Külső ok (piacromlás, versenytársak jelenléte, megváltozott vásárlási szokások, felgyorsult kutatás, támogatások megvonása) A vállalkozások nehéz helyzetbe kerülése egyszerre von maga után jogi és gazdasági következményeket. A válságból való kilábaláshoz jogi és gazdasági eszközöket használnak. A vállalati működés a válságmenedzselés szempontjából 3 jól elkülöníthető szakaszból áll: 1. A vállalati tevékenység normális mederben folyik, a vállalat piaci helyzete stabil, nyereséget realizál, de már ebben a szakaszban is foglalkozni kell a válság lehetőségével. A megelőző válságmenedzselés a vezető feladata, melynek alapvető célja a vállalat adott piaci helyzetének megtartása. 2. A vállalatnak már fenyegető, illetve bekövetkezett válsággal kell számolni. Itt el kell hárítani a fenyegető válságot, a válságból való kivezetés a cél. 3. A vállalat már menthetetlen, felszámolása elkerülhetetlen. Az aktív válságprevenció 3 részből áll: jövőkutatás futurológia trendek és prognózisok Válság fázisai 1. Fenyegető válság: A jövőbeni változásokra bizonyos jelzések figyelmeztetnek. Ez a szakasz kezelhető. A megoldás a vállalti stratégia módosítása. 2. Lappangó válság: Bekövetkezett a válság, de a vállalat még ezt a belső tartalékaival képes kezelni. Ekkor a zavarelhárító mechanizmusokat kell beindítani. Az okokat fel kell tárni, és meg kell szűntetni. 3. Konkrét válság: A probléma a vállalkozásban már érzékelhető. Komoly beavatkozásokra van szükség, ahol válságkezelő stratégiát kell kidolgozni. 4. Kifejlett fázis: A vállalkozás minden részterületére kiterjedt. Ezekre a folyamatokra azonnal és gyorsan kell reagálni, és a válságstratégia szerint kell dolgozni. 5. Akkut, heveny válság: A vállalat bármikor összeomolhat. Direkt és drasztikus beavatkozások szükségesek Válság típusai 1. Kialakulásának jellege alapján robbanásszerű, gyors 2. Kiterjedésük szélessége szerint

3 operatív válság (a vállalat 1-1 funkciójára terjed ki, rövid ideig tart) stratégiai válság (vállalkozás nagyobb részére, vagy egészére terjed ki) többdimenziós (a vállalaton kívül a gazdasági környezet is válságban van) Válságmenedzser a válságkezelés központi alakja Válság leküzdésének fázisai 1. Válság megjelenése 2. Válság felismerése (korábbi információk alapján) 3. Válságmenedzsment kezdeményezése (válságmenedzselés folyamatának elindítása) 4. Durva elemzés (gyors fénykép készítése a vállalkozásról és a fő veszteségforrásokat kell meghatározni) 5. Azonnali intézkedések (célja idő nyerése szükséges elbocsátások, költségcsökkentő intézkedések, munkaerő-szerkezet megváltoztatása) 6. Részletes elemzés (okok feltárása, konkrét hatás megállapítása) 7. Szanálási stratégiák kidolgozása (válságból kivezető célok meghatározása) 8. Szanálási stratégia végrehajtása 9. Válság sikeres leküzdése Likvidációs válságmenedzselés és a vállalat megszüntetése A vállalati válságból többféle kiút lehetséges 1. A vállalat új növekedési pályára állítása (ez a válságmenedzselés elsődleges célja, amennyiben ez lehetséges és gazdaságilag racionális) 2. A vállalat összeolvadása egy másik vállalattal (fúzió), vagy felvásárlása egy másik vállalat által. Ilyenkor a vállalat, mint önálló jogi személy megszűnik, jogutódja a fúzió nyomán létrejött vállalat, vagy a felvásárló vállalat. 3. A harmadik lehetőség az, hogy a vállalat jogutód nélkül megszűnik. Ez a vállalat felszámolása, ami a vállalat jogutód nélküli megszűnését eredményezi. A felszámolás lebonyolítása a likvidációs management feladata, aminek a vezetője a bíróság által kijelölt felszámoló, aki képes a vállalati vagyonmaradványok jó áron történő értékesítésére. A felszámolónak tehát össze kell gyűjteni az eszközöket, be kell hajtania a vállalat követeléseit. Az eszközbegyűjtés után egy módszert kell találnia az eszközök értékesítésére. A befektetett eszközökre, megmaradt készletekre árverést tűzhet ki, hirdetést adhat fel, vagy kereskedelemben értékesítheti azokat. Megegyezhet a hitelezőkkel is, hogy az eszközöket a kötelezettségek fejében átadja. Amennyiben a tárolási költségek meghaladják az értékesítésből származó bevételeket, meg is semmisítheti az érintett eszközöket, vagy a hulladék-kereskedelemben értékesítheti azokat. Az eszközök értékesítése után a felszámoló a törvényben meghatározott sorrendben kielégíti a hitelezői követeléseket. A felszámoló a munkájáért díjazást kap, amit a bíróság határoz meg.

4 A nehéz helyzetbe került vállalatok csődeljárást is kérhetnek, ami azt jelenti, hogy a hitelezők nem léphetnek fel a vállalattal szemben a követeléseik érvényesítése végett. A csődeljárásban vagyonfelügyelőt neveznek ki a vállalati ügyek rendbe tételére Csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás Csődeljárás: Csődeljárás olyan eljárás, amelynek során az adós fizetési haladékot kezdeményez azzal a céllal, hogy a fizetési haladék időtartama alatt a hitelezővel csődegyezést kössön. Csődeljárást egy cég ellen két éven belül csak egyszer lehet lefolytatni, mivel a csődeljárás során létrejövő megegyezés rendszerint az adóst juttatja előnyösebb helyzetbe. A csődeljárás az adós kezdeményezésére indul. Ha az adós törekvése sikerrel jár, akkor a hitelezők fizetési haladékot, azaz úgynevezett moratóriumot adnak neki. A tárgyalás eredményét be kell jelenteni a bíróságnak. A bíróság kétféleképpen dönthet: Megszünteti az eljárást, vagy Végzéssel határoz a fizetési haladék megadásáról és vagyonfelügyelőt rendel ki. A vagyonfelügyelő feladata a hitelezők érdekeinek védelme. A moratórium ideje alatt az adós fizetőképességének helyreállítására egyezségi javaslatot kell kidolgozni. A bíróság a csődeljárás befejezéséről végzéssel határoz, ha az egyezség létrejött, és az megfelel a törvényben foglaltaknak. A csődeljárás sikertelensége esetén az eljárás átfordulhat felszámolási eljárásba, ha annak megindítása iránt kérelem érkezik a bírósághoz. Felszámolási eljárás: Célja: a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése, és ennek keretében a hitelezők követelésének lehetséges kielégítése. Fizetésképtelen adós az, aki: A nem vitatott tartozását, az esedékességet követő 60 napon belül nem egyenlítette ki, vagy A vele szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy A fizetési kötelezettségét a csődeljárásban kötött egyezség ellenére nem teljesítette. A felszámolási eljárás megindítását az adós vagy bármelyik hitelezője kérheti a bíróságtól. A bíróság az adós felszámolását végzéssel rendeli el, és egyúttal kijelöli a felszámolót. A felszámoló felszólítja a hitelezőket a követeléseik bejelentésére, behajtja a kintlévőségeket, majd zárómérleget és vagyonfelosztási javaslatot készít. Az adós iratait átadja a területileg illetékes levéltárnak, a bíróság pedig a felszámolási eljárás befejezését és a cég megszüntetését végzésben mondja ki. A felszámolási eljárásban a hitelezői követelések kielégítésének sorrendjét törvény állapítja meg, ez a következő: 1. felszámolás költségei 2. zálogjoggal, óvadékkal biztosított követelés, de csak a zálogjog, óvadék erejéig 3. a céget terhelő tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék 4. természetes személy nem gazdasági tevékenységből eredő más követelése

5 5. társadalombiztosítási tartozások, adók 6. egyéb követelések 7. adóhatóságnak fizetendő pótlék, bírság, más késedelmi kamat A felszámolás költségei nem csak az eljárással kapcsolatban felmerült költségeket jelenti, hanem idetartozik az adóst terhelő munkabér, a munkaviszony megszűnésekor járó végkielégítés is. Felszámolási eljárás egy egyszerű változata, az úgynevezett egyszerűsített felszámolás. Erre akkor kerül sor, ha: 1. az adós vagyona a felszámolás költségeit nem fedezi, vagy 2. a könyvvezetés hiányosságai miatt a felszámolási eljárást teljeskörűen lefolytatni nem lehet. Végelszámolási eljárás: Végelszámolási eljárás során a gazdálkodó szervezet tevékenységének jogutód nélküli megszüntetésére kerül sor. A végelszámolás látszólag a felszámoláshoz hasonlít, mivel mind a két esetben a céget jogutód nélkül megszüntetik. Valójában a két eljárásban csak ez az egyetlen hasonlóság van, s ez, ha áttekintjük a végelszámolási eljárás sajátosságait, akkor be igazolódik: 1. a cég megszüntetését a tulajdonosok kezdeményezik. 2. a cég fizetőképes, tehát a hitelezői követeléseket teljes összegben kiegyenlítik 3. a hitelezői követelések kielégítését követően megmaradó vagyont a tulajdonosok között felosztják.

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Vállalkozási ismeretek Ugyanazt csinálja a sikeres, mint a sikertelen. Elbukik olykor, de fel tud állni. Az a legfontosabb, hogy a mélyponton is ki kell jelölni az elérendő célt és afelé kell tartani folyamatosan.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Váradi Istvánné. Gazdasági társaságok közös jellemzői. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Váradi Istvánné. Gazdasági társaságok közös jellemzői. A követelménymodul megnevezése: Váradi Istvánné Gazdasági társaságok közös jellemzői A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul száma: 0001-06 A tartalomelem

Részletesebben

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására.

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására. 1. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK KÖZÖS ÉS SAJÁTOS JELLEMZŐI, A KÖZÖTTÜK VALÓ VÁLASZTÁS SZEMPONTJAI 2. A VÁLLALKOZÁSI FORMÁK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK GYAKORLATI TEENDŐI ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az ESETFELVETÉS

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A gazdasági társaságok megszűnése, csődeljárás. Vállalkozási alapismeretek 1. 5. előadás Onyestyák Nikoletta

A gazdasági társaságok megszűnése, csődeljárás. Vállalkozási alapismeretek 1. 5. előadás Onyestyák Nikoletta A gazdasági társaságok megszűnése, csődeljárás Vállalkozási alapismeretek 1. 5. előadás Onyestyák Nikoletta A VÁLLALATOK ÁTALAKULÁSA Jogi szabályozása: A gazdálkodó szervezetek és a gazdálkodó társaságok

Részletesebben

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. KERESKEDELEM, VÁLLALKOZÁS, ÜGYVITEL KOZMÁNÉ

Részletesebben

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL. 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd.

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL. 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd. 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd. A vállalkozás fogalma: Vállalkozáson azt az üzletszerűen végzett tevékenységet

Részletesebben

Rövidítések jegyzéke

Rövidítések jegyzéke Rövidítések jegyzéke Áe. - az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény Áht. - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény Alkotmány - 1949. évi XX. törvény a

Részletesebben

CSŐDELJÁRÁS REORGANIZÁCIÓ ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN *

CSŐDELJÁRÁS REORGANIZÁCIÓ ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA CSŐDELJÁRÁS REORGANIZÁCIÓ ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN * A csődtörvény minden piacgazdaságban

Részletesebben

EKF-GTK Gazdálkodás és menedzsment Záróvizsgatételek 2010

EKF-GTK Gazdálkodás és menedzsment Záróvizsgatételek 2010 15. A gazdasági társaságok alapításának gazdasági és jogi követelményrendszere. A gazdasági társaságok megszüntetésének esetei, különös tekintettel a fizetésképtelenség esetére vonatkozó jogi eljárásokra.

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Bevezető A vállalkozási ismeretek című jegyzet a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karán tanuló mérnök hallgatók részére készült. A jegyzet felépítése, az egyes témakörök megválasztása és azok súlya

Részletesebben

0886-06 Általános vállalkozási feladatok

0886-06 Általános vállalkozási feladatok Békéscsabai Regionális Képző Központ 0886-06 Általános vállalkozási feladatok modulfüzet Verzió: 1.0 Összeállította: Kiss Árpád Lektor: Nagy Mihály A modul címe: 0886-06 Általános vállalkozási feladatok

Részletesebben

1. tétel - A gazdasági vállalkozások célja, környezete

1. tétel - A gazdasági vállalkozások célja, környezete 1. tétel - A gazdasági vállalkozások célja, környezete A gazdasági vállalkozás fogalma : Gazdasági vállalkozáson olyan egyéni vagy társas szervezetet értünk, melynek a piaci környezetben önálló célja van,

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Mottó: A célod felé vezető úton minden apró lépés dicséretet érdemel (Spencer Johnson, Constanse Johnson) TARTALOMJEGYZÉK 1. VÁLLALKOZÓ, VÁLLALKOZÁS, VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója Előszó Tisztelt partnerünk/leendő partnerünk! Az alábbi kiadvány eredeti terveinktől eltérően azért nem könyv formájában készült, hogy ne a könyvespolcon landoljon, hanem a napi gyakorlatban, mintegy munkafüzetként

Részletesebben

A vállalkozás folytatásának elve

A vállalkozás folytatásának elve Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Pénzügyi Számvitel Tanszék A vállalkozás folytatásának elve Egy számviteli alapelv értelmezése a válság előtt és a válságban Készítette: Deli Nikolett

Részletesebben

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez p EQUAL NŐ az ESÉLY projekt SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt Oktatási segédlet A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez A tananyagot a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek Gazdálkodási ismeretek 1. A vállalkozás fogalma A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő

Részletesebben

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése OKTATÁSI SEGÉDANYAG SZERKESZTETTE AZ ATALANTA OKTATÓI MUNKAKÖZÖSSÉG 2007 T A R T A L OMJEGYZÉ K I. Rész... 8 Vállalkozási ismeretek...

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment Jegyzet

Vállalkozásmenedzsment Jegyzet Jegyzet Barhács Oktatóközpont 2008. Összeállította: Szuromi András Barhács Oktatóközpont 2008. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 VÁLLALKOZÁS... 2 A VÁLLALKOZÁS FOGALMA... 3 A VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Tartalomjegyzék Küldetés... 5 Célok.... 5 Bevezető... 5 A pénzügyi irányítás lényege... 6 A vállalat pénzügyi politikája... 13 A vállalat pénzügyi vezetésének

Részletesebben

2010. [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba. megszüntetése]

2010. [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba. megszüntetése] 2010. Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba CZIBULA ZOLTÁN közgazdásztanár [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, megszüntetése] Kidolgozott szóbeli vizsgatételek 1. Önnek vállalkozási

Részletesebben

Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1

Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1 Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Az informatika felhasználásának lehetősége a felszámolási eljárásokban egy integrált ügyviteli rendszer alkalmazásával

Részletesebben

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet Hogyan vállalkozzunk Jegyzet Referiri la websiteul programului: www.huro-cbc.eu Declaratie referitoare la refuzul responsabilitatii: The content of the present device does not necesarily reflect the official

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Ismerőse tanácsot kér Öntől, saját vállalkozást tervez, milyen feltételeket kell biztosítania leendő vállalkozásához? 1. Milyen alapvető szempontokat

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGED 55/2008 mottó a környezet változásáról: Azok számára alakulnak jól

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben