Állathigiénia, állategészségtani alapok. Novotniné Dr. Dankó Gabriella Debreceni Egyetem MÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állathigiénia, állategészségtani alapok. Novotniné Dr. Dankó Gabriella Debreceni Egyetem MÉK"

Átírás

1 Állathigiénia, állategészségtani alapok Novotniné Dr. Dankó Gabriella Debreceni Egyetem MÉK

2 AZ ÁLLATHIGIÉNIA TÁRGYKÖRE, FELADATA

3 AZ ÁLLATHIGIÉNIA TÁRGYKÖRE Vizsgálja: Az élő és élettelen környezetnek a szervezetre gyakorolt hatását A termelés - környezeti hatások - állat egészségének kapcsolatát Célja: A betegség kialakulásának megelőzése (prevenció) A jó egészségi állapotot és a jó közérzetet nyújtó környezet biztosítása Komplex tudomány A kémia, biokémia, élettan, mikrobiológia, kórtan, kórélettan, takarmányozástan, toxikológia, járványtan, építészet, épületgépészet, stb. eredményeit tartalmazza. Az állati termék-előállítás szinte valamennyi kérdéskörét érinti, beleértve a környezet védelmét is.

4 Az állattenyésztés jelentős környezetszennyező tényezővé vált és termékei (állati hullák, hígtrágya, stb.) károsan hatnak az emberi szervezetre. Az állathigiénia nemcsak az állatállományt óvja a káros környezeti hatásoktól, hanem az ember környezetét is védi az iparszerű állattartás várható ártalmaitól, a környezetvédelmet is szolgálja.

5

6 Az állathigiénia történetéből (I.) HYGIEIA az egészség istenasszonya a görög mitológiában. Apja ASZKLÉPIOSZ a gyógyítás istene, anyja EPIONE az ápolás istennője. HYGIEIA feladata megakadályozni a betegségeket és a szenvedést, neve a fizikai és szellemi értelemben vett egészség fenntartásának művészetét jelenti.

7 Az állathigiénia történetéből (II.) Hippokratesz (i. e ) A higiénia alkalmazása DIOKLÉSZ nevéhez fűződik, nemcsak a beteg, hanem az egészséges ember is gondozásra szorul (egészségügyi szabályok betartása már az ókorban is) HIPPOKRATÉSZ-nek a helyekről, vízről, levegőről tehát környezethatásokról szóló munkája már igen jelentős alkotás. A görögök igen nagy gondot fordítottak a testápolásra, az edzett szervezet kifejlesztésére, amely minden betegségnek jobban ellenáll.

8 Az állathigiénia történetéből (III.) Mint különálló tudomány a XIX. század elején kezdett kibontakozni. MAX VON PETTENKOFFER 1865-ben alapította meg Münchenben az első higiéniai intézetet, ahol megkezdte az ember életére és egészségére ható környezeti tényezők vizsgálatát.

9 Az állathigiénia történetéből (IV.) Az állatorvosi egyetemek tananyagába KLIMMER (1914) vezette be a higiénia, mint preventív gyógyászat tudományát. Az állathigiéniai általános célja az állatok egészségesen tartása és megvédése mindazoktól a tényezőktől, amelyek ronthatják egészségüket és jóllétüket.

10 Az állathigiénia történetéből (V.) A Nemzetközi Állathigiéniai Társaság 1970 novemberében Budapesten alakult meg. 10 ország képviselőinek jelenlétében, mely az állathigiénia szakterületén dolgozó állatorvosok és más személyek egyesülete.

11 Az állathigiénia tudományterületei (I) Nagyüzemi állattartó telepek fertőtlenítése Takarmány- és takarmányozás higiénia Bioklimatológia Állatvédelem Levegőhigiénia A háziállatok etológiai szükségletei Az állattartó telepek környezet szennyező hatásai Az állati eredetű hulladékok megsemmisítése Az állattartó telepek által kibocsájtott szennyezőanyagok kezelése A híg- és szilárd trágya kezelés, - elhelyezés, hasznosítás

12 Az állathigiénia tudományterületei (II) Az állattartásban érvényesülő sugárzások és gázhatások A mikroklíma és az egészség A stressz és a betegségek kialakulása A tartási környezet és az állatbetegségek kapcsolata Az állati eredetű élelmiszerek minősége és biztonsága Állategészségügyi megelőző eljárások és járványvédelem

13 A II. világháború befejezése óta az állattenyésztés alapvetően megváltozott Európában. A haszonállatok tartására jellemző - az intenzitásnövekedés - a szakosodás - a regionális koncentráció. A gazdasági állatok életének kritikus szakaszai, amelyek károsan befolyásolhatják az állatok egészsége és jóllétét: az istállóban való elhelyezés, a berakás, a szállítás, a pihentetés, a vágás előtti pihentetési idő, a kábítás és a vágás. Az általánosan befolyásoló tényezők: - A tartástechnológia, - A takarmányozás - Az állatokkal való bánásmód.

14 Az állatállományok genetikai képességeinek kihasználásához nélkülözhetetlen a mesterséges környezet vizsgálata és annak tudományosan és ökonómiailag is megalapozott alakítása. Az állathigiéniai, üzemszervezési, gazdaságossági és technológiai feladatokat együttesen kell figyelembe venni. Technológiai rendszer: a termelés céljára igénybe vett összes műszaki és szellemi erőforrások egybekapcsolt láncolata.

15 A TERMELÉSI KÖRNYEZET ÉS AZ ÉLŐ SZERVEZET KÖLCSÖNHATÁSA

16 Környezet: az élő szervezet fennmaradását, fejlődését és szaporodását szolgáló tényezők összessége, amelyekkel a szervezet egységet alkot és szoros kölcsönhatásban van. Az élő szervezet számára a környezet az a közeg, amelyben az élethez szükséges feltételek (táplálék, víz, légkör, stb.) adva vannak, ugyanakkor maga az élőlény is környezetalkotó, környezetalakító tényező. A környezet állandóan hat az élő szervezetre, ugyanakkor az élő szervezet az életfolyamatokhoz kapcsolódóan termelődő produktumaival maga is alakítja a környezetet.

17 Vadon élő állat természetes élőhely Háziasított állat mesterséges környezet (szigorúan meghatározott termelési technológiák, kiszolgáltatottság) Belső környezet állandóságának fenntartása alkalmazkodás a technológiákhoz a többletenergiát a nettó energiából fedezi az állat

18 Gazdaságosan termelni csak egészséges állatállománnyal lehet

19 A kórokozók csoportosítása. Általános járványtani fogalmak. A betegségek lefolyása, kimenetele.

20 Kórokozók (patogének) Élő kórokok = kórokozók Vírusok, baktériumok, gombák, paraziták, prionok Feltétlen kórokozók (abszolút patogének) pl: sertéspestis vírusa Feltételes kórokozók (fakultatív patogének) pl: pasteurellák, Escherichia coli, Erysipelothrix rhusiopathiae

21 Fertőző betegség fogalma, kialakulása Fertőző betegségnek nevezzük azokat a bántalmakat, amelyeket alacsonyabb rendű kórokozók (vírusok, baktériumok, gombák, paraziták, prionok) magasabb rendű szervezetekben (emberben, állatokban) okoznak. A fertőző betegségek kialakulásának két feltétele van: A fertőző anyag felvétele (expozíció) A fertőződött szervezet fogékonysága (diszpozíció)

22 A kórokozó terjedése Bélsár Vizelet Nyál Ondó Hüvelyváladék Váladékokkal szennyezett tárgyak vektorok

23 A fertőződés módjai A fertőző anyag forrása csaknem mindig a fertőzött állat vagy ember (kivétel: talajfertőzések) Átvitel módja: közvetlen átvitel Két állat szöveteinek érintkezésével jön létre a fertőzés (pl. nemi érintkezés vagy harapás) közvetett fertőzés A beteg állat váladékaival fertőzött takarmány, ivóvíz, alom, por, eszközök, más állatok és az ember stb. lehetnek a fertőző anyag közvetítői Cseppfertőzés = kiköhögött permet útján (aerogén úton) terjesztett fertőzés Ízelt lábú vektorok

24 A fertőződés módjai- közvetett fertőzés Cseppfertőzésaerogén út Sok állat betegszik meg rövid idő alatt Pl.: influenza

25 Ízeltlábú vektorok Ízeltlábú vektorok Valódi vektor- ha benne a kórokozó el is szaporodik- az utódokba is átjutnemzedékeken keresztül fennmarad a fertőzés (kullancsencephalitis, Lyme- kór) Mechanikus vektor- nincs szaporodás

26 A fertőződés módjai - 2 A fertőzés átvitel iránya Vertikális (szülőről utódra) Germinatív (fertőzött ivarsejtek) MADÁR- EMLŐS!!! a magzat a placentán át fertőződik az újszülött az anyjától a tej útján fertőződik (leukózis) Horizontális az együtt tartott állatok között terjed Zoonózisok fogalma azok a fertőzések és a következményükként kialakuló betegségek, amelyek kórokozói állatról emberre vagy (ritkábban) emberről állatokra átjuthatnak

27 ZOONÓZISOK ORTHOzoonózis: közvetlenül és közvetve is terjednek állatról emberre (gümőkór) CYCLOzoonózis: ízelt lábú vektor kell METAzoonózis: sebfertőzés útján (sertésorbánc) SAPRONOZIS: az állat és az ember közös fertőzési forrásból fertőződik pl.: tetanus, botulizmus

28 A kórokozó bejutása, a fertőzés megeredése Fertőzés (infekció): valamely mikroorganizmus bejutása a magasabb rendű gazda szervezetbe. A kórokozó szervezetbe való bejutásának helye a fertőzés bemeneti kapuja. A fertőző betegség kialakulása számos tényezőtől függ: A bejutott kórokozó fajától, virulenciájától, mennyiségétől A bejutás helyétől és módjától (pl.: Cl. tetani) Az állat fajától, korától, ellenálló képességétől stb.

29 A fertőző betegségek lefolyása a generalizált fertőzések Részleges gyógyulás: tartós károsodások maradhatnak vissza Kórokozó hordozása és ürítése Szervi lokalizáció szakasza Varga (szerk.) 1999.

30 Tünetmentes fertőzések Abortív fertőzés- a szervezet elpusztította a kórokozókat, a tünetek előtt, nincs terjedés Tünetmentes fertőzés.: elterjed a kórokozó, de nincsenek tünetek, mert a szervezet legyőzi, de: vírushordozás és ürítés lehet.

31 A fertőző betegségek járványtana Járványtan (epidemiológia): vonatkozó ismeretek. a fertőző betegségekre A fertőző betegség akkor lesz járványos jellegű, ha nagy virulenciájú és terjedőképességű (ragályozóképességű) kórokozó sorozatban betegít meg nagyobb számú állatot. Ragályosak azok a betegségek, átterjednek egyik állatról a másikra. amelyek gyorsan Talajfertőzés: az állat a talajból veszi fel a kórokozót, de az állatról-állatra nem terjed. MORBIDITÁS: adott állomány egyedeinek hány %-a betegedett meg MORTALITÁS: elhullott állatok aránya LETALITÁS: megbetegedettek közül az elhullottak %- a

32 A fertőző betegségek térbeli elterjedése Endémia: a járvány kisebb körülhatárolt területre szorítkozik. (pl.: közös legelő- E. coli, torzító orrgyulladás) Epidémia: kifejezett a terjedési hajlama és egyik állományról a másikra terjedve nagyobb földrajzi területek állományait betegíti meg. (sertéspestis, ragadós tüdőlob) Pandémia: a járvány országhatárokon is átlépve egész földrészekre kiterjed. (RSZKF)

33 Kórfolyamatok (betegségek) általános jellemzői.

34 Alapvető kórfolyamatok Klinikai tünetek: az élő állatokon érzékszervileg észlelhető kóros elváltozások. A betegségek során jelentkező elváltozásokat meghatározó alapvető kórfolyamatok: Vérkeringési zavarok Hanyatló folyamatok Előrehaladó folyamatok Gyulladás Daganatok Fejlődési rendellenességek

35 Vérkeringési zavarok Helyi bővérűség Aktív bővérűség: artériák tágulása következtében kipirosodhat a bőr, a kötőhártya, a nyálkahártyák Passzív bővérűség: a vénákban lassan áramlik a vér. A látható nyálkahártyák kékesvörösek, mert a karbamino-hb mennyisége Vérzés Belső vérzés vérömleny Külső vérzés hajszáleres vénás vérzés artériás vérzés Perifériás vérkeringési elégtelenség (sokk) Trombózis (elzárhatja az ér üregét) Infarktus : végartéria záródik el a terület szövetei elhalnak Helyi kevésvérűség: a szövetek kevesebb artériás vért kapnak (érszűkület, adrenalin) a nyálkahártyák sápadtak

36 Hanyatló (regresszív) folyamatok Sorvadás a sejtek és a sejt közötti állomány méretcsökkenése Okai: hosszan tartó helyi kevésvérűség, hiányos tápanyag ellátás, éhezés senyvesség A sejtosztódás zavarai Okai: ionizáló sugarak, különféle mérgező anyagok több sejtmag képződik A vízforgalom zavarai vizenyő kiszáradás A szénhidrát anyagforgalom zavarai mukopoliszacharidokat tartalmazó nyálka felszaporodása Hurutos gyulladás esetén (nyálkamirigyek hámsejtjeiben) Kötőszövet sejt közötti állományában (pl. myxomatozis esetén) Zsíranyagcsere zavara (zsírcseppek lerakódása a sejtplazmában) Élettani zsíros beszűrődés Egyszerű kóros zsíros beszűrődés Elhalásos zsíros beszűrődés

37 Hanyatló (regresszív) folyamatok - 2 A fehérjeforgalom zavarai Köszvény zsigeri ízületi Pigment forgalmi zavarok (a Hb bomlástermékei a legjelentősebbek) Sárgaság Melanoma, melanosarcoma Hiánya: albinizmus Az elszarusodás zavarai Fokozott elszarusodás hiperkeratozis Szabálytalan elszarusodás parakeratozis Elhalás a sejtmag károsodása, zsugorodás, széttöredezés vagy feloldódás miatt a sejt elpusztul Alvadásos elhalás: a fehérjék kicsapódásával jár Lágyulásos elhalás: a fehérjék feloldódnak Az elhalt szövetek sorsa: száraz üszkösödés, nedves üszkösödés Kóros elmeszesedés (mészsók lerakódása) Szilárd képletek keletkezése Konkrementumok: váladékokból túltelítés esetén mészsók és más anyagok válhatnak ki szilárd képletek alakjában. Álkonkrementumok: a csöves szervek besűrűsödött tartalmából keletkező szilárd képletek.

38 Előrehaladó (progresszív) folyamatok A hanyatló (regresszív) folyamatra a szervezet sejtszaporodással (proliferáció) válaszol. Az elhalt sejtek a szervezet autolitikus enzimjei hatására szétesnek A sejttörmelékeket a falósejtek bekebelezik. A sejttörmelékek eltakarítása után az azonos szövetekhez tartozó szomszédos sejtek megszaporodnak (regeneráció). Ha az elpusztult szövet nem tud regenerálódni kötőszövet szaporodik el (reparáció) és a működésképtelen szövet átszövi (szervülés) vagy eltokolja (demarkáció). Sebgyógyulás: sarjadzó szövet sarjszövet túlburjánzás ( vadhús ) (megzavart sebgyógyulás esetén) Szerv alkalmazkodása Pl. erősebb igénybevétel esetén az izom megvastagodása A csont átépülése az igénybevétel szerint

39 Gyulladás A vérkeringési zavarok, a hanyatló és az előrehaladó folyamatok együttese. A szervezet összetett reakciója a kórokozó leküzdésére. A gyulladás tünetei: Duzzadt Kipirosodott Meleg Fájdalmas Megzavart működésű Enyhén savas kémhatású

40 Daganatok Rendellenes sejtek megszaporodása, amelyeket a szervezet immunreakcióval igyekszik leküzdeni. Daganatsejtté akkor alakulhat át egy sejt, ha valamilyen inger hatására az anyagcseréjét kódoló DNS-molekulák megváltoznak. A daganat lehet: Érett (a szervezet sejtjeihez hasonló sejtekből épül fel) Éretlen ( a sejtérés alacsonyabb fokán álló sejtekből áll) terjedésük és toxikus bomlástermékeik útján a szervezetet elpusztítják

41 A fejlődési rendellenességek Az egyed fejlődés során az egyes szervekre vagy a test nagyobb részére kiterjedő torz képződmény, fejlődési rendellenesség jöhet létre. Formái: Hiányos fejlődés (pl. malac végbélnyílás hiánya) Túlzott mértékű fejlődés (pl. kétfejű malac) Rendellenes helyen előforduló szövetképződés (heterotópia) és szervképződés (disztópia).

42 A betegség megállapítása

43 A betegség megállapítása az állatorvos feladata. Az állattenyésztésben dolgozó vezetőknek, gondozóknak a betegség tüneteit (az egészségestől való eltérést) kell helyesen felismerniük, hogy az állatorvost minél pontosabban tájékoztathassák.

44 A betegség felismerésének feltétele a minden szervre kiterjedő részletes és tervszerű vizsgálat. (Marek József )

45 A klinikai vizsgálat célja Betegvizsgálat: az állat betegségének a megállapítása, lehetőleg annak korai stádiumában. Azt akarjuk megtudni, hogy melyik szerv vagy szervrendszer és milyen mértékben betegedett meg. Egészségvizsgálat: az állat betegségtől való mentességének bizonyítása.

46 A klinikai vizsgálat részei Horváth, 1974

47 Kórismeret (diagnózis) Az állatorvosi vizsgáló tevékenység közvetlen eredménye, amelyen a vizsgált állat életének, egészségének, téteményképességének helyreállítása, illetve az egészséges állatok betegségtől való megóvása alapul. A diagnosztikai tevékenység célja a betegség okának kiderítése.

48 Az egészséges és a beteg állapot megítélése Kórelőzmény (anamnézis) Az állat klinikai vizsgálatának módszerei: Megtekintés Tapintás Kopogtatás Hallgatózás Általános vizsgálat Az állat leírása, azonosítása Belső hőmérséklet mérése, érverés- és légzésszám regisztrálása Részletes vizsgálat kívülről befelé, mindig azonos sorrendben

49 Kórelőzmény A jó kórelőzmény összeállításához a következőkre ki kell térni: Az állomány és az egyes állatok viselkedésében, valamint egyedi vizsgálatok során milyen rendellenességet mikor és hány állaton vettek észre és hány hullott el? Mikor, honnan, melyik állatot hozták a telepre? Észleltek-e kóbor állatot, ragadozót, rágcsálót, rovart, vadon élő madarat, idegen személyt? Nincs-e az állatok tartásában (klíma, pihenőhely stb.) és hasznosításában (fejés, ellés) technológiai hiányosság? A megszokott mennyiségben fogyott-e ivóvíz és takarmány, volt-e takarmányváltozás? A takarmány összetételének érzékszervi, helyszíni gyorsvizsgálati (esetleg laboratóriumi vizsgálatának) eredménye szerint vannak-e mérgező növények? Milyen a legelő növényzetének összetétele?

50 Egészség Betegség Dimanikus állapot, térben és időben folyamatosan változó folyamatok és jelenségek sorozata Várnagy (szerk.), 2002.

51 Egészség, egészséges állat Az egészséges állat fogalma: Genetikai képességeinek megfelelően termel betegségtől mentes állapot az az állat egészséges, amelynek a szervezetén belüli életfolyamatok egymással és a szervezete az őt közvetlenül körülvevő világgal egyaránt egyensúlyban van Az egészséges állatokra jellemző viselkedés: elevenen mozognak, élénk tekintetűek, a környezetükre figyelnek Szarvasmarha Sertés Juh, kecske Az egészséges állat jól táplált, jó erőállapotban van (a soványság önmagában nem kóros), étvágya jó, fajra jellemző minőségű és mennyiségű bélsarat ürít, vizelete is a faji sajátosságoknak megfelelő.

52 Betegség Betegség fogalmi meghatározása: nem egészséges állapot élet, kórosan megváltozott körülmények között megváltozik a szervezet reakciókészsége, és működéseiben kóros szabályozási folyamatok is megjelennek élő állatokon lezajló kóros szervműködések folyamata, ami együtt járhat az adott szervek alaktani elváltozásával is

53 Beteg állat Jellemző a rossz tápláltsági állapot, kifejezett soványság vagy senyvesség. A környezet iránt nem mutat érdeklődést, apatikus, szeme beesett, a fénye megtört. Testtartása is szokatlan, a gerinc vonala domború vagy homorú, a has lóg vagy felhúzott. A fejét lógatja, a végtagokat egyenlőtlenül terheli, járása bizonytalan, rogyadozó, sántító, a farok és a fülek lógnak. Az állat szőre fénytelen. Légzés- és pulzusszám eltér a normálistól. Gyakori a láz.

54

55 Várnagy (szerk.),

56 A betegség kialakulását befolyásoló tényezők külső tényezők belső tényezők Ha az állat számára az alkalmazkodást meghaladó mértékben megváltoznak a környezeti feltételek (külső tényezők) szervezetének belső tényezői is változni fognak. A külső tényezők és a belső tényezők önállóan is kiválthatnak betegséget.

57 Belső tényezők A betegség kialakulásában és a kórlefolyásban szerepet játszik: a konstitúció, a kondíció és a diszpozíció. Konstitúció (alkat): az állati szervezet alaki, anyagi és működési egysége (jó ha a biológiai és gazdasági jellegű tulajdonságok összhangban vannak). Kondíció (erőnlét): a pillanatnyi tápláltsági állapot. Diszpozíció: a betegségre való hajlamot jelenti (alapvetően meghatározza a betegségek kialakulását).

58 Külső tényezők Kórokok: megszabják az adott betegség klinikai, patomorfológiai és patofiziológiai sajátosságait. Biológiai ágensek Vírusok, baktériumok, gombák, paraziták, prionok Fizikai kórokok Mechanikai hatások (traumák) Hőmérséklet Levegő összetétele, légnyomás UV, RTG, elektromosság (áramütés, villámcsapás) Kémiai tényezők Mérgező anyagok (mérgező gázok, gőzök, peszticidek, toxinok, természetes mérgek stb.) Autointoxikáció (önmérgezés) Hiánybetegségek (ásványi anyagok, nyomelemek, vitaminok)

59 Külső tényezők Kóroktani feltételek: másodlagos kórokok, segítő, alkalmi kórokok az elsődleges kórokok hatását elősegítő negatív feltételek, hajlamosító tényezők. Élő környezet Tartási környezet Takarmányozási környezet

60 A nagy létszámú állományokban az élő csírák terjedésének és fennmaradásának igen kedvezőek a feltételei. A betegség kialakulása az élőcsíraterheléstől, illetve az állat védekező mechanizmusától függ.

61 Az iparszerű tartás jellemzői 1 állatfaj van Nagy létszám ( koca) Nagy mennyiségű vágósertés kibocsátás ( db/év) Bekerített a telep (fekete-fehér elv betartása a személyi és járműforgalomban is) Prevenció Magas fokú a gépesítettség (fűtés, hűtés, szellőztetés, takarmánykiosztás, stb.) Szakmailag felkészült vezetők,dolgozók üzemeltetik Épület és állomány rotáció van Folyamatos a termelés

62 A környezeti feltételek változásához a háziállatok az adott ingerre specifikus reakciókkal, reflexekkel illetve reflexek sorozatával reagálnak. Stresszor: a szokásos mértéket és időtartamot meghaladó, a szervezetet megterhelő környezeti inger(ek)

63

64 Ha nem optimális termelési környezetben tartjuk az adott állatfajt a genetikailag meghatározott termelési tulajdonságait nem képes teljesíteni.

65 Alkat- konstitúció Az alkat öröklött, veleszületett és az élet folyamán bizonyos mértékben változó tulajdonság, mellyel az állat alkalmazkodni képes környezetéhez. A háziállatok alkata akkor megfelelő, ha az állatot az adott viszonyok között maximális termelés kifejtésére képesíti, a az állat biológiai és gazdasági jellegű tulajdonsági összhangban vannak.

66 Alkalmazkodás- adaptáció A szervezet belső környezetének a külső viszonyokhoz való állandó hozzáigazodása. Lehetővé teszi, hogy a megváltozott feltételek (pl. más éghajlat) között életben maradjon, szaporodjon, termeljen. Amikor az alkalmazkodás olyan fokot ér el, hogy az állat új környezetében eredeti termelékenységét is meg tudja őrizni, akkor honosodásról beszélünk.

67 A technológiákhoz való alkalmazkodás az állatállomány tanulékonyságától függ. Tanulékonyság = tapasztalaton alapuló, adaptív válasz. Intelligencia = minimális gyakorlás is elegendő az adaptív válasz kialakításához. Klasszikus kondicionálás: az etetési időre, etetéssel járó fényre vagy zajra kialakuló gyomornedv elválasztás vagy a fejőgépek zajára bekövetkező tejleadás. Operatív kondicionálás: a tudatos tapasztalatgyűjtésen alapul (pl. malacok szopókás önitatóhoz való hozzászokása) Ne módosítsuk gyakran az egyes technológiai részmegoldásokat.

68 AZ ÁLLATTARTÓ TELEPEK LÉTESÍTÉSÉNEK, ÜZEMELTETÉSÉNEK HIGIÉNIÁJA

69 Állattartó telepet, illetve az állatok tartására szolgáló létesítményt az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20) Kormányrendeletben foglaltak szerint szabad létesíteni.

70 A TELEP HELYÉNEK KIJELÖLÉSE Talajtani szempontok a talaj felmelegedése annak víztartalmától és színétől függ; nedves talaj, illetve magas talajvízszintű terület nem alkalmas építkezésre; a nedves talajok elősegítik a paraziták fejlődését; egyes fertőző anyagok - pl. lépfene spórája- hosszabb ideig élet-és fertőző képesek maradnak A talaj vizsgálata: fizikai, kémiai és bakteriológiai vizsgálat. Domborzati viszonyok: Állattartó telepet nem szabad telepíteni: - mély fekvésű helyre, nedves környezetbe, völgy fenekére, ahol gyakori a köd és fagy képződés, mert légzőszervi betegségekre hajlamosít. - az É-ÉK-i lejtőkre - levegőszennyező ipari üzem szélárnyékába - ár- és belvízveszélyes helyre.

71 Célszerű a telepet erdősávval védeni az erős széljárástól (nyárfa védősávmegszűri a levegőt, megköti a port) Az állattartó telepet köz-és vasúttól, lakott területtől, valamint egyéb állategészségügyi szempontból kockázatot jelentő létesítménytől megfelelő védőtávolság biztosításával szabad létesíteni (Korm. Rendelet + szakhatóság határozza meg- járványvédelem!).

72

73 Az állattartó telep elhatárolását a tartós anyagból készített kerítés biztosítja. A kerítés vonalában kell elhelyezni: a kaput, az adminisztrációs épületet, a feketefehér öltözőt, az állatrakodó helyet, a szúróboncoló helyiséget, a hullatárolót, a karbantartó műhelyet, sertés és baromfitelepeken a keveréktakarmányok tárolásra szolgáló silókat, a tejházat, a fertőtlenítő berendezéseket. A kerítésen kívülre kerül: a víznyerő hely, a trágyatelep, az energiaellátást biztosító létesítmények. A telep jármű és személyforgalmát a lehető legkisebbre kell korlátozni.

74 Nincs általában jó épület. Az istálló épülettípusát az állat faja, a termelés célja és a gazdaságosság figyelembe vételével kell megválasztani. Higiéniai szempontból az építőanyagokat főként az istálló hő- és nedvességforgalma szempontjából értékeljük, valamint fontos az anyagok szilárdsága, tartóssága és az ára is.

75 A TELEP ÁLLATFORGALMA Nagy létszámú állattartó telepet betelepíteni - csak a területileg illetékes Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás engedélyével, - az országos mentesítés körébe vont betegségek kórokozóitól mentes állományokból származó - azonos fajú állatokkal - az előírt diagnosztikai vizsgálatok kedvező eredménye alapján szabad.

76 Sertéstelepre tenyészállat utánpótlásra csak az ún. négyes-mentes minősítéssel rendelkező egyedeket szabad beszállítani, ha azok szerológiai lelettel is rendelkeznek a - Brucellózis - Leptospirózis - Aujeszky-betegség és - PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) tekintetében

77 BRUCELLÓZIS A Brucella suis - nevű baktérium okozza, melynek ellenálló képessége nem túl nagy (60 o C fölött és ph 4 alatt elpusztul), az almos trágya füllesztése is elpusztítja, de híg trágyában, magzatburkokban hűvös helyen akár egy hónapig is fertőzőképes maradhat. Tenyészkocák vemhességének hetében a leggyakoribb, a lappangva fertőzött állatban ekkor aktiválódik. Magyarország az utóbbi két évtizedben ettől a betegségtől mentes. Mentes állományba leggyakrabban fertőzött tenyészállatokkal lehet behurcolni, a betegség terjesztésében különös jelentősége van a fertőzött kanoknak. A már fertőzött állományon belül a terjesztésben a magzatburkok, a magzatvíz, a hüvely- és méhváladékok játszanak szerepet, az ezekben nagy mennyiségben lévő kórokozókat a gondozók lábbelijével, eszközökkel, járművekkel, kutyákkal hurcolják szét. A terjesztésben a rágcsálókat sem szabad figyelmen kívül hagyni! Az állatok szájon át vagy búgatáskor fertőződnek, de az bekövetkezhet mesterséges termékenyítéskor is, ha az ondó fertőzött.

78 TÜNETEI, MEGELŐZÉSE Legszembetűnőbb megnyilvánulási formája a vemhes kocák vetélése és a kanok here-és mellékhere gyulladása. Megelőzésénél cél a mentesség megőrzése. Ennek érdekében: - - Általános járványvédelem betartása. - - Tenyészállatot csak négyes-mentes tenyészetekből vásároljunk. - - zugkanok kerülése - - gyanús ellések, vetélések kivizsgáltatása. - - Tenyészkanok, valamint a tenyészállomány kocái 10%-ának félévenkénti vérvizsgálata. A brucellózis bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző betegség, esetleges megállapítása után a gazda kötelessége a hatósági intézkedések maradéktalan betartása.

79 LEPTOSPIRÓZIS A sertésállományok fertőző eredetű vetéléseinek mintegy a felét a Leptospira-baktériumok okozzák, többségét a L. pomona, kisebb százalékát a L. hyos (L. tarassovi). A baktérium alakjáról kapta nevét (leptos=vékony, speira=csavarulat). A leptospirák ellenálló képessége kicsi, 60 o C-on, beszáradva, fagyponton, savas, lúgos, nagyobb só koncentrációjú közegben és a szokásos fertőtlenítőszerek hatására néhány percen belül elpusztulnak. Pár hétig is életképesek maradhatnak azonban enyhén lúgos közegben, a fertőzött állatok vizeletében, a hígtrágyában, vagy ha ezekkel nedves talajba, pocsolyákba, vízfolyásokba jutnak. A nedves, meleg időjárás kedvez nekik.

80 TÜNETEI Süldőkben és felnőtt, nem vemhes sertésekben a fertőzés legtöbbször észrevétlenül zajlik le, fogékony süldők fertőzött hizlaldákba történő beállításakor tapasztalhatunk legfeljebb influenzához hasonló tüneteket (láz, étvágytalanság). Leggyakoribb az előhasi vemhes kocák fertőződése. Magzatkárosodással, így vetélésekkel többnyire a vemhesség napja közötti fertőződés jár, vagyis vetélések a vemhesség második felében, legtöbbször annak végén fordulnak elő. (A vemhesség kezdeti szakaszában a magzatok a kórokozóra kevéssé érzékenyek, a 100. nap után pedig már nincs idő a magzatkárosodásra). Vemhes kocákban a fertőződés utáni 3. héttől kezdődően történik a magzatok károsodása, melynek következménye vetélés, koraellés vagy életképtelen magzatok születése. A magzatok a méhben legtöbbször fejlődésük különböző szakaszaiban, fokozatosan pusztulnak el, ilyenkor a rendes fialási idő előtt 1-3 héttel a koca különböző fejlettségű holt magzatokat vetél. A vetélések ritka kivételtől eltekintve a vemhesség második felében, legtöbbször annak végén történnek. A vetélt magzatokban anaemia (vérszegénység, sápadtak, fehérek), gyakran sárgaság látható.

81 MEGELŐZÉS - Általános járványvédelem. - Tenyészállatot csak mentes tenyészetből szerezzünk be! - Jó tartási viszonyok. - Telepi pocsolyák, vízfolyások megszüntetése. - Folyamatos rágcsálóirtás. - Tenyészkanok félévenkénti, tenyészkocák 10%-ának évenkénti szerológiai vizsgálata. - A nem túl durva fertőzöttség következményeinek megelőzésére: vakcinázás. (1. oltás búgatáskor, 2. oltás 3 héttel később, az alapimmunizálás után félévente vakcinázunk.)

82 AZ AUJESZKY-BETEGSÉG A betegség régi elnevezéséből ("álveszettség") is látható, hogy régen a veszettséggel tévesztették össze. Először 1902-ben Aujeszky Aladár (sz.:1869. január 11-én Budapesten) írta le önálló betegségként, megkülönböztetve a veszettségtől. A betegség alapvetően mint sertésbetegség vált ismertté, amely az egész világon előfordul. A Porcine herpesvirus-1 (PHV-1) okozza, és malacok között tömeges megbetegedést okozhat. Fogékonyak még a szarvasmarhák, juhok, de a kutya és macska is. Felnőtt sertésekben a betegség tünetmentesen is lefolyhat. Emberre a betegség nem veszélyes. A kutya és a macska a fertőzött sertések nyers húsának elfogyasztásával fertőződik. Fokozott veszélyt jelentenek: sertés gége, -garat és - tüdő. A lappangási idő 3-6 nap.

83 TÜNETEK Bágyadtság, nyugtalanság, étvágytalanság, ijedt tekintet. A bőr nagyon érzékennyé válik, és igen erősen viszket (paraesthesia). A betegek rágják, harapdálják magukat. A harapdálás mértéke akár az öncsonkításig fajulhat. Macskáknál a viszketegség esetenként nem alakul ki. A garatbénulás miatt a nyelés gátolt, ezért a beteg állatok szájából csurog a nyál. A légzés nehezített. Macskáknál jellemző a pupillák egyenlőtlenül tág volta, és a gyermeksírásszerű nyávogás. A tünetek megjelenése után órával bekövetkezik az elhullás (agyés gerincvelő gyulladás). Tekintettel arra, hogy a betegség kezdeti stádiumában nem különíthető el biztonsággal a veszettségtől, az ilyen tüneteket mutató állatokat fokozott óvatossággal kell kezelni, és feltétlenül gondolni kell a veszettség lehetőségére is.

84 GYÓGYKEZELÉS A betegség nem gyógyítható.

85 MEGELŐZÉS, VÉDEKEZÉS A kutyák és macskák megbetegedése a legegyszerűbben úgy előzhető meg, ha a sertéshúst minden esetben csak hőkezelés (főzés) után etetjük. Húsevők esetében a védőoltás nem vált be. Európa szerte folyik a sertés állományok Aujeszky-féle betegségtől való mentesítése. Hazánkban ez 1987-ben kezdődött, és ma is tart. mentes állományokban: szigorú járványvédelmi szabályok betartása (a vírus behurcolásának megakadályozása) fertőzött állományokban: mentesítés a megyei állategészségügyi állomások által jóváhagyott mentesítési terv alapján az állomány immunállapotának felmérése a telep adottságaihoz adaptált vakcinázási program következetes végrehajtása a fertőzési lánc telepen belüli megszakítása

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv. 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. -ának 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.

Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. Állattartás I. 1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. 2 ÁLLATTARTÁS I. DR. GYÖRKÖS ISTVÁN DR. FORGÓ ISTVÁN Dr. VÁGVÖLGYI

Részletesebben

Járványtan és a fertőző betegségek

Járványtan és a fertőző betegségek 1 Járványtan és a fertőző betegségek I. rész Bevezető A jegyzet célja, hogy egy összefoglalást adjon a témakör áttekintéséhez. Nyilvánvalóan bizonyos részek kissé elnagyoltnak tűnhetnek, de a téma nagy

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sváb Mihályné. A labor- és hobbiállatok gyakoribb betegségei. A követelménymodul megnevezése: Az állat és környezete

MUNKAANYAG. Sváb Mihályné. A labor- és hobbiállatok gyakoribb betegségei. A követelménymodul megnevezése: Az állat és környezete Sváb Mihályné A labor- és hobbiállatok gyakoribb betegségei A követelménymodul megnevezése: Az állat és környezete A követelménymodul száma: 1711-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-009-50

Részletesebben

VADEGÉSZSÉGTAN. Dr. Beregi Attila. Vadvilág Megőrzési Intézet Gödöllő

VADEGÉSZSÉGTAN. Dr. Beregi Attila. Vadvilág Megőrzési Intézet Gödöllő VADEGÉSZSÉGTAN Dr. Beregi Attila Szent-István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet Gödöllő 2007. A vadászat.. A vadászat szemlélődés, a vadászat merengés, a vadászat a beteljesülés varázsa, a vadászat hálálkodás,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Juhász Beáta. A ló egészségügyi ellátása. A követelménymodul megnevezése: Gondozási feladatok

MUNKAANYAG. Juhász Beáta. A ló egészségügyi ellátása. A követelménymodul megnevezése: Gondozási feladatok Juhász Beáta A ló egészségügyi ellátása A követelménymodul megnevezése: Gondozási feladatok A követelménymodul száma: 1688-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-30 A LÓ EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció Vidékfejlesztési Minisztérium 2013 1 Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Megalapozó dokumentáció ELŐSZÓ... 4 BEVEZETÉS... 5 1. AZ ÉLELMISZERLÁNC

Részletesebben

Disznóölés Magyarországon 1990-2011

Disznóölés Magyarországon 1990-2011 AGROFEED A Z AG RO F E E D K F T. S E R T É S H Í R L E V E L E 2011. 4. negyedéves szám Disznóölés Magyarországon 1990-2011 Az elmúlt évszázadban a sertéstenyésztés sikerágazatként járult hozzá a magyar

Részletesebben

Az állatbetegségek külső (élő és élettelen), valamint belső okai

Az állatbetegségek külső (élő és élettelen), valamint belső okai Dr. Kovács Attila Az állatbetegségek külső (élő és élettelen), valamint belső okai A követelménymodul megnevezése: Az állat és környezete, állat-egészségügyi ismeretek A követelménymodul száma: 1711-09

Részletesebben

AFRIKAI SERTÉSPESTIS KÉSZENLÉTI TERV

AFRIKAI SERTÉSPESTIS KÉSZENLÉTI TERV AFRIKAI SERTÉSPESTIS KÉSZENLÉTI TERV 2006. június 30. Tartalomjegyzék ASP KÉSZENLÉTI TERV MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA 4 1. FEJEZET JOGSZABÁLYI FELHATALMAZÁS 5 2. FEJEZET PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK 7 3. FEJEZET IRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p

18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p 18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A VESZETTSÉG-FERTŐZÉSRE

Részletesebben

Szarvasmarha tartás általános járványvédelmi és igazgatási kérdései. Dr. Hercsel György megyei igazgató főállatorvos Gy-M-S Kormhiv.

Szarvasmarha tartás általános járványvédelmi és igazgatási kérdései. Dr. Hercsel György megyei igazgató főállatorvos Gy-M-S Kormhiv. Szarvasmarha tartás általános járványvédelmi és igazgatási kérdései Dr. Hercsel György megyei igazgató főállatorvos Gy-M-S Kormhiv. ÉLBÁI 1 Népesség 448500 fő Terület 4088 km Népsűrűség 108 fő/km 2 Szm

Részletesebben

sertés hírlevél 2013/II. Július A sertés szalmonellózisa II. Hatékony telepi higiénia II. A Streptococcus okozta fertôzésekrôl I.

sertés hírlevél 2013/II. Július A sertés szalmonellózisa II. Hatékony telepi higiénia II. A Streptococcus okozta fertôzésekrôl I. sertés hírlevél 2013/II. Július A sertés szalmonellózisa II. Hatékony telepi higiénia II. A Streptococcus okozta fertôzésekrôl I. A választás utáni teljesítmény növelése sertés hírlevél BASF A sertés szalmonellózisa

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Tervezet! A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény

Részletesebben

KÓROK ÉS KÓROKOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET

KÓROK ÉS KÓROKOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET KÓROK ÉS KÓROKOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET 1. Betegség teszi az egészséget édessé és jóvá, éhség az elteltséget, fáradtság a megpihenést. /Hérakleitosz/ Mi az egészség, és ki a beteg? Számtalanszor feltett

Részletesebben

GOMBÁK, PROTOZOONOK, FÉRGEK, ÍZELTLÁBÚAK

GOMBÁK, PROTOZOONOK, FÉRGEK, ÍZELTLÁBÚAK GOMBÁK, PROTOZOONOK, FÉRGEK, ÍZELTLÁBÚAK TARTALOMJEGYZÉK A gombák mikológia... 4 A gombák felépítése... 5 Biológiai tulajdonságok... 5 Patogenitás... 7 A gombás megbetegedéseket elősegítő tényezők... 7

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium TERVEZET! Előterjesztés a Kormány részére az élelmiszerlánc biztonságáról és hatósági felügyeletéről szóló törvényről

Részletesebben

Dr. Mucsi Imre Lódi György Sztanó János Halbetegségek

Dr. Mucsi Imre Lódi György Sztanó János Halbetegségek Dr. Mucsi Imre Lódi György Sztanó János Halbetegségek Az egészséges halak élénkek, a környezeti ingerekre jól reagálnak. Testükön alaki rendellenes elváltozások vagy sérülések nem láthatók. A táplálékukat

Részletesebben

9. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2002. szeptember 2. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

9. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2002. szeptember 2. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2002. szeptember 2. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A RÁGCSÁLÓK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL 2 JOHAN BÉLA ORSZÁGOS

Részletesebben

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap 10. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2003. április 28. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap A "JOHAN BÉLA" ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A HÁZI LEGYEK

Részletesebben

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Bevezetés Az iparszerű mezőgazdasági termelés egyre jelentősebb környezetterhelő hatása, illetve a társadalom környezet iránti érzékenységének

Részletesebben

Kutya Betegség Lexikon Tartalomjegyzék

Kutya Betegség Lexikon Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 3 A kutyák leggyakoribb betegségei szervek, szervrendszerek szerint.... 4 1. Fülbetegségek... 5 2. Szembetegségek... 7 3. A fogak és a szájüreg betegségei...

Részletesebben

Kábítószerek használatával összefüggő fertőzések

Kábítószerek használatával összefüggő fertőzések Kábítószerek használatával összefüggő fertőzések 1. HIV/ AIDS - 1986-ban adta az AIDS kórokozójának a Nemzetközi Vírus Nomenclatura Bizottság a HIV (Human Immundeficiencia Vírus) nevet. - Az a vírustípus,

Részletesebben

16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. Epidemiológiai Információs Hetilap

16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. Epidemiológiai Információs Hetilap 16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. MÓDSZERTANI LEVELE A KULLANCSOK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL 2 AZ

Részletesebben

Egy új élet. gondoskodás. felelősség. védelem. biztonság

Egy új élet. gondoskodás. felelősség. védelem. biztonság Egy új élet gondoskodás felelősség védelem biztonság PLERASAN V szirup béta-(1,3/1,6)-d-glükán Javallat beteg állatoknál: - a betegség lefolyásának enyhítése, hosszan tartó antibiotikumos kezelés esetén,

Részletesebben

FŐBB EMBERI BETEGSÉGEK Czirják László

FŐBB EMBERI BETEGSÉGEK Czirják László 1 FŐBB EMBERI BETEGSÉGEK Czirják László A betegség a testi lelki szellemi egyensúly felborulása, amely akadályozza az ember mindennapos tevékenységét és a társadalmi életben való részvételét. A betegség

Részletesebben

A 10 leggyakoribb KUTYA betegség

A 10 leggyakoribb KUTYA betegség A 10 leggyakoribb KUTYA betegség Szerkesztette Stefan Siman, 2011 Minden jog fenntartva. Borító: Herczeg Dóra Az illusztrációk, fotók a szerző archívumából, Horváth Zsuzsanna KUTYA kozmetikus www.4tappancs-kutyakozmetika.hu

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

MIT KELL TUDNI AZ INFLUENZÁRÓL?

MIT KELL TUDNI AZ INFLUENZÁRÓL? MIT KELL TUDNI AZ INFLUENZÁRÓL? KÉZIKÖNYV ÚJSÁGÍRÓK RÉSZÉRE 2009. október A PANDÉMIA Pandémiának nevezzük a több országra, több földrészre, vagy a Föld egészére kiterjedő influenza járványokat. A XX. században

Részletesebben