Amerikai Államok Szervezete. Amerikai Egyesült Államok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amerikai Államok Szervezete. Amerikai Egyesült Államok"

Átírás

1 Mandan indiánok bikatánca George Catlin festménye (1832) a Washingtoni National Collection of fine Artsban A perui partvidék egyik lokális kultúrája volt a mocsika (mochica). A plasztikus kerámia figurái között a hétköznapi élet alakjai is helyet kapnak a vallási világkép ábrázolásai mellett. Az agyagedényeket a fazekas szabadkézzel formázta, vagy előre elkészített fa- vagy agyagmintákba nyomkodva alakította ki az edények falát. A perui partvidék kultúráinak utolsó korszakaiban a művészet minden ágá322 ban különös, idegen elemek bukkantak föl, amelyek a fennsíki kultúrák terjedését mutatták: inka törzscsoport hatalmába kerítette az egész területet. Az inka építészet stílusa elüt a perui fennsík többi kultúrájától. A díszítés kevés, ám a kivitelezés aprólékos. A rézszerszámokkal kifaragott kőtömböket olyan pontosan csiszolták össze, hogy kötőanyag nélkül (amit nem ismertek) is szilárdan illeszkedtek egymáshoz. Nagyméretű megalitikus építmények jellemzik, mint pl. a Sacsahuamán- (Saxahuaman-) erődítmény, amelynek gránitkövei néha a 6 m-t is elérik. Az inka kerámia jellegzetes formája a szűk nyakú, hegyes fenekű hasaskorsó. A textilművészetre is a mértéktartás jellemző: gazdag, de nem túlzsúfolt motívumok borítják a kék, barna vagy vörös színű szöveteket. Amerikai Államok Szervezete angolul ORGANIZATION OF RICAN STATES, rövidítve OAS, a nyugati félteke csaknem összes államát tömörítő szervezet. Kanada nem tagja. Alapokmányát április 30-án írták alá a Bogotában (Kolumbia) megtartott kilencedik Pánamerikai Konferencián. A szervezet céljai közé tartozik a nyugati félteke békéjének és biztonságának erősítése, a tagállamok közötti viták békés rendezésének előmozdítása, a kollektív biztonság megteremtése, valamint a gazdasági, kulturális és szociális együttműködés ösztönzése. Az OAS hagyományosan antikommunista szervezet. Legfontosabb szerve az évente ülésező Amerikai Konferencia, ezt egészíti ki a Külügyminiszterek Tanácsadó Gyűlése, amely végrehajtó testületként működik támadás vagy a tagállamok közötti agresszió esetén. A folyamatosan ülésező Állandó Tanácsot a tagállamok nagykövetei alkotják, mint végrehajtó bizottságot, továbbá az egyes ügyrendi kérdésekkel különbizottságok foglalkoznak. A Főtitkárság székhelye Washington. Az OAS egyik fontos döntése volt, hogy 1962-ben támogatta John F. Kennedy elnök azon intézkedését, amellyel elrendelte a Kubába irányuló szovjet rakétaszállítást megakadályozó tengeri blokádot (ekkor Kuba OAS tagságát is felfüggesztették) ben támogatta az USA egyoldalú katonai beavatkozását a Dominikai Köztársaságban, hogy az országban ne tudjon baloldali kormány hatalomra kerülni. 1969ben a szervezet részt vállalt a Honduras és El Salvador közti ún. futballháború rendezésében, 1979-ben viszont az USA szorgalmazása ellenére sem avatkoztak be Nicaragua belügyeibe, ahol szintén baloldali politikai fordulat zajlott le ben Kubának ismét felajánlották az OAS tagságot, ám azt az ország elutasította. Ugyanebben az évben katonai puccs zajlott le Hondurasban, mely elűzte Manuel Zelaya elnököt. Ezt követően az új vezetés bejelentette, hogy az ország kilép az OAS-ból, azonban mivel a szervezet nem tekintette legitimnek a hondurasi kormányt, elutasította a tagságról való lemondást. Ugyanakkor, hogy Zelaya elnök támogatását jelezze, az OAS egyhangúan megszavazta Honduras tagságának felfüggesztését. Amerikai bölény (Bison bison) Alan G. Nelson/Root Resources szek voltak, a kézművesség terén pedig elsősorban a meghódítottak műveit vették át. A történelmi Peru kultúrái magukban foglalták a perui hegy- és partvidéken kívül Ecuador egy részét, a bolíviai fennsíkot, sőt Chile és ÉszakArgentína némely vidékét is. A kultúrák mindkét területén a földművelésen alapultak, a sivatagos parti sávon a folyó mentén fekvő vízgyűjtők, míg a fennsíkon a melegebb éghajlatú völgyek voltak alkalmasak a talajművelésre. A lelőhelyek legmélyebb rétegeiben is már kiművelt formájú emlékekkel találkozni. A kézművesség kifejlődését a természetes nyersanyagok nagy gazdagsága is megkönnyítette; kitűnő kerámiai anyag, gyapjú, gyapot, réz, ezüst és ón állt rendelkezésre. A fémművesség itt jutott a legnagyobb szerephez. Az Andok fennsíkjain két fontos civilizáció virágzott a régi időkben: a Chavin és a bolíviai Titicaca-tó partján kifejlődött tiahuanacói műveltség. A Chavin-kultúra építészeti, szobrászati és kerámiai emlékeket hagyott hátra, legnagyobb művük egy háromszintes, terjedelmes teraszos építmény, melynek belsejébe folyosók vezetnek, külsejét pedig nagy szobrok díszítik. Művészetük gyakori motívuma a jaguárfej. A tiahuanacói kultúra több korszakban, Kr. u között virágzott. A klasszikus időszakból származnak a kultúra monumentális építészeti emlékei, ezeket homokkő- és andezitoszlopok övezik, amelyeket alul faragott fal vesz körül. amerikai bölény (Bison bison), a párosujjú patások (Artiodactyla) rendjébe, a tülkösszarvúak (Bovidae) családjába tartozó kérődző. A szarvasmarhánál nagyobb, domború homloka és jellegzetes vállpúpja van. Szőre rendszerint sötétbarna. Mindkét ivar szarva nagy és görbe, bár a tehéné kisebb. A bika magassága kb. 2 m, és súlya több mint 900 kg. Csordákban él. A megközelítően 40 évig szaporodóképes tehén 9 hónapi vemhesség után, általában májusban, egyetlen borjat ellik. Nagysága ellenére mozgékony és fürge. Kiszámíthatatlan állat: néha egészen meg lehet közelíteni, máskor a legkisebb mozdulatra is pánikszerűen menekül. Az európaiak megérkezésekor még kb. 60 millió bölény élt Észak-Amerika prérijein: ezek az állatok voltak a síkvidéki indiánok gazdaságának egyik alappillére. Az európaiak azonban féktelenül mészárolták a bölényeket; az indiánok és a fehér emberek közötti ellenségeskedés nagy részét a csordák fokozatos eltűnése okozta. A XX. század elejére az állat a kihalás szélére került. A marhatenyésztők és a természetvédők együttes fellépésére védetté nyilvánították őket, a mai gondozott csordák már biztosítják a faj fennmaradását. angolul UNITED STATES OF RICA (USA), röviden RIKA, ÉszakAmerika egyik országa; 48, egy tömbben elhelyezkedő szövetségi állama nagyjából a 25. és 50. szélességi körök között terül el. Az észak-amerikai kontinens északnyugati részét elfoglaló Alaszkával és a Csendes-óceán középső részén fekvő Hawaii-szigetekkel együtt összesen 50 állam alkotja. Az egy tömbben fekvő szövetségi államokat északon Kanada, nyugaton a Csendes-óceán, délen Mexikó, a Mexikóiöböl és a Floridai-szoros, keleten pedig az Atlantióceán határolja. Fővárosa Washington D. C. Területe a Nagy-tavak USA-hoz tartozó részével együtt km2. Lakosságát 2010-ben főre becsülték. Természeti viszonyok. Az Egyesült Államok kontinentális része a következő öt nagy természetföldrajzi régióra osztható: Parti-síkság; Appalachehegység; Belső-síkság; észak-amerikai Kordillerák; és a közéjük ékelődő fennsíkok vidéke. A Parti-síkság annak az Észak-Amerika keleti partján végighúzódó alföldnek a része, amely ÚjAngliától a mexikói Yucatán-félszigetig terjed. Talajai általában gyenge minőségűek. A kivételt képező néhány terület azonban rendkívül termékeny: közéjük tartozik pl. a floridai mészkőfennsík, vagy az egykori híres gyapotöv (Kelet Texas Alabama Mississippi). Nagy szénhidrogénmezők vannak a Mexikói-öböl mentén. Délnyugatról északkeleti irányban 2400 km hoszszan húzódik az Appalache-hegység. Kőzetanyaga igen idős, magassága ritkán haladja meg az 1100 m-t, s csaknem mindenütt erdő borítja. Ásványkincsekben gazdag, de ezek közül csak néhány fordul elő kitermelésre is érdemes mennyiségben: ezek a vasérc, a gránit, a márvány és a pala. A Belső-síkság az Ontario-tótól (a Nagy-tavak legkeletibb tagjától) nyugat felé egészen a Szikláshegységig terjed. 600 millió éve mozdulatlan, kristályos kőzetű alapzat felett terül el. Ez az őspajzs Kanadában a felszínen van, az USA -ban üledékes kőzetek fedik. A vidék északi részén, a Felső-tó felvidékén található Minnesota és Michigan vasérce, amely a világ egyik legnagyobb készlete. Az Appalache-hegység előterében lévő óriási szénkészletek a vasérchez hasonlóan vezető szerepet játszottak az USA nehéziparának kialakulásában. A Belső-síkság szénhidrogénben is gazdag; a legnagyobb mezők Texasban, Oklahomában és Kansasban találhatók. A löszös, termékeny talaj az ország mezőgazdaságának egyik legfontosabb központja. Az Egyesült Államok nyugati részét az északamerikai Kordillerák két hegységrendszere uralja. A keleti hegyvonulatok, vagyis a Sziklás-hegység jelenti a Csendes-óceán és a Mexikói-öböl közötti vízválasztót. A nyugati rész két kisebb hegységrendszerből áll: a Sierra Nevada és a Cascade-hegység egy közbülső vonulatot alkot, a legnyugatibb hegylánc pedig a Parti-hegység. Ehhez tartozik a Mount McKinley, Észak-Amerika legmagasabb csúcsa (6194 m) is. A Sziklás-hegység vulkáni lávatakarójával, üledékes kőzeteivel és magas, csipkézett gránitcsúcsaival látványos felszíni formákat mutat. A Parti-hegység szinte közvetlenül a Csendes-óceánból emelkedik ki. Vonulataival párhuzamosan földrengésveszélyes tektonikai törésvonalak futnak, melyek közül a legnagyobb és legveszélyesebb a San Franciscót 1906ban leromboló földrengés fészke, a Szent András323 A washingtoni Smithsonian American Art Museum szívességéből Amerikai Államok Szervezete

2

3 326 ez folyamatosan csökken 250 mm-ig. Néhány hegységközi medencében a 100 mm-t sem éri el, az északnyugati partvidéken viszont már az 1700 mm-t is meghaladhatja. Az Egyesült Államok kontinentális tömbje bioklimatológiai szempontból öt nagy régióra osztható. A nedves keleti térségben a csapadék mindenütt bőséges, a nyár meleg: a különbségek a tél hosszából és keménységéből adódnak. Északon még tajgaszerű erdőt találni, délebbre ezt lombos erdő, majd nedves szubtrópusi övezet váltja fel. Ez utóbbi volt a történelmi gyapottermelő vidék. A nedves csendes-óceáni bioklíma a Sierra Nevada és a Cascade-hegység fő vonulatai és a Csendesóceán közti keskeny sávra korlátozódik. A csapadék az óceán felől, télen érkezik. A nyár aszályos, de a szárazság időtartama területenként eltérő: északon két, délen azonban csaknem öt hónap. Északon a telek felhősek és esősek, a nyarak napsütésesek, de hűvösek és gyakran párásak. Ez az éghajlat a világ egyik leghatalmasabb örökzöld erdőségének kialakulásához vezetett. Délebbre a csapadék csökkenésével mediterrán jellegű lesz az éghajlat, bár szinte egész évben a Csendes-óceán felől érkező, egyenletesen hűvös légáramlatok uralják az időjárást. A hatalmas száraz nyugati térség a Kordillerák nyugati hegyláncaitól keletre a Nyugati-fennsíkrendszer teljes területét magába foglalja. Ide már nem jutnak el a nedves, óceáni légtömegek. A rendkívül száraz területek csak sivatagi vegetációval rendelkeznek, míg a valamivel csapadékosabb vidékeken gyér sztyepp alakult ki. A száraz nedves átmenet zónája a száraz Nyugat és a nedves Kelet közt, kb. Texastól Észak-Dakotáig húzódik. Nagy kiterjedése, valamint a csapadéktöbblet és -hiány helyi váltakozása miatt sokféle talaj és növényzet jellemzi. Eredeti növénytakarója a hosszúfüvű préri volt, amelynek helyén ma szinte teljes egészében gabonát termesztenek. A térség éghajlata szélsőségesen kontinentális, hideg telekkel és perzselő nyarakkal. A Kordillerák térségét és a fennsíkok magasabban fekvő részeit hegyvidéki éghajlat jellemzi; a hőmérséklet és a csapadék a helyi felszínformák alakjától, fekvésétől és magasságától függően, mozaikszerű: a hegyközi völgyek szárazságtűrő sivatagi vagy sztyeppi növényzetétől a lombos és tűlevelű fajokon át az erdőhatár fölötti alpesi rétekig változhat. A legmagasabb csúcsokat örök hó fedi, bár állandó glecscserek az északkeleti vidéken kívül nemigen fordulnak elő. Növényzet és állatvilág. Az Egyesült Államok területének kb. egyötöde művelhető; a gabonával bevetett terület nagysága önmagában kb. akkora, mint Franciaország és Nagy-Britannia területe törésvonal. A part menti hegyvonulatok mögött terül el az a völgyrendszer, amely a Csendes-óceán partvidékének legnagyobb kiterjedésű síksága. Ezek a völgyek kiváló talajokkal és kedvező éghajlati viszonyokkal rendelkeznek. A Sierra Nevada magas láncai gránitból vannak. A hegyet kialakító hatalmas törések nyomán mintegy 3 km-es szakadékok keletkeztek: ezek közül a legnevezetesebb a sivatagos Death Valley ( Halálvölgy ), ahol az USA legmélyebb pontja található, 86 m-rel a tengerszint alatt. A Sierra Nevada északi folytatása, a Cascade-hegység számos vulkánjáról nevezetes, melyek közül néhány ma is aktív; közülük a legmagasabb a Mount Rainer (4392 m); a Mount St. Helens utoljára 1980-ban tört ki. Az észak-amerikai Kordillerák nyugati és keleti hegységvonulata száraz medencék, fennsíkok és elszigetelt hegyvonulatok hatalmas rendszerét fogja közre, amely a kanadai határtól Mexikóig terjed, szélessége pedig átlagosan 930 km. A Sziklás-hegységtől közvetlenül nyugatra elterülő Colorado-fennsíkot több tucat folyó sziklaszurdoka, kanyonja szabdalja fel: közülük a Grand Canyon a leghíresebb. Tőle nyugatra egészen a Sierra Nevadáig nyúlik a fennsíkrendszer központi tája, a Nagy-medence, melynek völgyeiben sós sivatagok keletkeztek; a medence óriási lefolyástalan vízgyűjtőterület, központja a Nagy-Sóstó. A legtöbb hegységrendszerhez hasonlóan a Kordillerák vidéke is változatos ásványkinccsel rendelkezik. A Sierra Nevada aranya indította el az évi kaliforniai aranylázat; a Nagy-medence nyugatnevadai része hatalmas ezüstlelőhelyeket foglal magában. Az iparban használt fémek, akárcsak a medencékben található olaj is fontos ásványkincs. A Föld molibdén készletének 40%-a, a réz egy hatoda, az ólom egy tizede az országban található, ezek zöme ehhez a területhez köthető. A Hawaii-szigeteket a vulkáni tevékenység hozta létre, Alaszka nagy része geológiailag szintén aktív terület. A keleti országrész vízrajzát a Mississippi (és két legnagyobb mellékfolyója, a Missouri és az Ohio) határozza meg. Ezen, s a Szent Lőrinc-folyón, ill. a Nagy-tavakon, melyek a Föld legnagyobb édesvízi tórendszerét alkotják, van a világ egyik legjelentősebb édesvízi hajózási rendszere. A Sziklás-hegységtől nyugatra a legtöbb folyó vízhozamát erősen befolyásolja a szárazság. Csak három nagy folyó éri el a Csendes-óceánt: a Columbia, a Colorado és a San Joaquin-Sacramento. A nyugati folyók jórészt hajózhatatlanok, de vizüket öntözésre és vízi energia termelésére használják. Az Egyesült Államok éghajlata nagyon változatos. A két, viszonylag nedves óceánpart között egy szárazabb, belső terület helyezkedik el. Keleten az évi csapadékmennyiség 1000 mm feletti, nyugatra haladva Larry Brownstein/Getty Images A Brooklynt és Manhattant összekötő Manhattan-híd New Yorkban együttvéve. Az ország területének további egynegyedét nagy kiterjedésű legelők, egyharmadát erdőségek borítják. A keleti és északi-középső területeken tűlevelű fák és lombhullatók (pl. tölgy, juhar, kőris, hárs) is előfordulnak. A nyugati partvidék erdőit mamut- és duglászfenyők, a hegységközi régiókat többnyire sivatagi bozót, kaktuszfélék, jukka és akácia jellemzi. Az alaszkai növényzet a partvidéki erdőtől a tundráig terjed; északi, parti síksága örökké fagyos, míg Hawaii vegetációja buja, trópusi. Az USA -ban mintegy 1000 őshonos fafaj található, amelyből 200 gazdasági (faipari, erdészeti) jelentőséggel bír. A virágos növények re becsült faja közül több százat Európából, Ázsiából, vagy a trópusi Dél-Amerikából telepítettek be. Az állatvilág őshonos élővilág és betelepített fajok keveréke. Az őshonos állatvilág sok faját, pl. az amerikai bölényt (amely a múlt században még milliós tömegben élt a kontinensen), továbbá egyes prémes és ragadozó állatfajokat szinte teljesen kiirtották, s ma már csak állatkertekben vagy vadvédelmi rezervátumokban élnek egyedeik. Sok egyéb faj a természeti környezet átalakításával, pl. a szántóföldek terjeszkedésével veszítette el természetes élőhelyét. A növényvédő szerek átgondolatlan használata is súlyos károkat okozott. Megfigyelhető egyes déli, trópusi állatfajok lassú, északi irányú vándorlása is, amit egyesek a globális felmelegedéssel hoznak összefüggésbe. Az őshonos fajok élőhelyét az új, bevándorló vagy a más kontinensről behozott és meghonosodott vadon élő fajok, de bizonyos esetekben más őshonos fajok foglalják el. Ez utóbbi figyelhető meg pl. a prérifarkas, az oposszum és a tarajos sül esetében is. A nagyobb számban jelen lévő fajok egy része eurázsiai rokonságot mutat, míg másik része csak Észak-Amerikára jellemző. Az előbbire példa az északi erdőkben élő jávorszarvas, hód, rozsomák, a déli területek kígyó- és békafajainak többsége. Az utóbbiak közé tartozik a kanadai tarajos sül, az Appalache-hegység sok szalamandrafaja, a síkságokon élő prérityúk, vagy a délnyugati sivatagok csörgőkígyói. Népesség. Az Egyesült Államok lakosságának öszszetétele jelenleg inhomogén. Az európai gyarmatosítók megérkezése előtt a területen élő indián népességet csupán néhány etnikum alkotta, bár ezek sokféle nyelvet beszéltek. Az első feketék, szabadként vagy rabszolgaként, már a gyarmatosítók megérkezése után néhány évvel megjelentek, de az Egyesült Államok népessége kb ig aránylag homogén volt. Az 1820 és 1860 közötti 5 millió európai bevándorló 90%-a Angliából, Írországból vagy Németországból érkezett. Az amerikai polgárháború után azonban egyre többen érkeztek a többi európai országból is. Ezek a csoportok kultúrájukat és nyelvüket tekintve élesen különböztek a korábban bevándoroltaktól: etnikailag összetartó, gyorsan fejlődő, általában városias közösségeket alapítottak, így a területek, ahol éltek, kulturális és társadalmi enklávékat alkottak a szélesebb társadalmi közegen 327

4 328 folyótól délre eső államok: Virginia, Nyugat-Virginia, Kentucky, Tennessee, Észak-Karolina, Dél-Karolina, Georgia, Alabama, Mississippi, Arkansas, Louisiana és Florida. A harmadik nagy amerikai kultúrtáj a Közép-Atlanti (The Midland) régió, amely átmenetet képez Új-Anglia és a Dél között. Ide tartozik New Jersey, Delaware, Maryland, New York állam és Pennsylvania. Az újabb amerikai kultúrtájak közé tartozik a Középnyugat (The Midwest), az óriási, háromszög alakú országrészt Ohio, Indiana, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Északés Dél-Dakota, Nebraska, Iowa, Illinois, Kansas és Missouri alkotja. A köztudatban élő ún. vadnyugati cowboy-kultúra régiója a Nyugat (The West). Ide tartozik Montana, Idaho, Wyoming, Colorado, Utah, Nevada, Új-Mexikó, Arizona, Oklahoma, Texas, valamint a csendes-óceáni államok. Gazdaságát, népességét és kultúráját tekintve külön egység Kalifornia, Oregon és Washington, akárcsak a Hawaii-szigetek és Alaszka. Gazdaság. Az egy főre jutó GDP-t tekintve a világelsők között van az ország. Ez 2010-ben több mint dollár volt. A mezőgazdaság túlnyomórészt gépesített; a GDP -nek alig 1%-át adja és a munkaerő kb. 0,7%-át foglalkoztatja. Ennek ellenére az ország a világ egyik vezető élelmiszer-exportőre, nagy területen és széles skálán termesztenek gabonanövényeket, gyümölcsöket, zöldségeket. Az állatállományt főleg a szarvasmarha, a sertés, a ló, a juh, és a baromfi képviseli. Fejlett a tejipar, ill. a bőr- és textilipar. Az ország a Föld vezető fakitermelője és halásznemzete. A sokoldalú gyáripar a GNP kb. 22%-át termeli és a munkaerő kb. 20%-át foglalkoztatja. A vezető iparágak a fémgyártás és -feldolgozás, az építőanyaggyártás, a gépgyártás és az elektronika sok ágazata, a dohány- és a vegyipar. Azonban, az elavuló belföldi gyárak és felszerelések, a viszonylag alacsony termelékenység és a magas gyártási költségek miatt sok termék nem tud versenyezni a külföldi árukkal, s ez sok hagyományos iparág hanyatlásához vezet. A kivitel fő tételei a vegyipari termékek, a gépjárművek, a számítógépek, a repülők, a gabona, ill. az általános ipari és elektromos berendezések. Az export elsősorban a kanadai, japán, mexikói, brit és kínai piacra irányul. A behozatal fő tételeit a gépjárművek, az alapvető vas- és acéláruk, valamint a nyersanyagok jelentik. Az import fő forrásai Kanada, Kína és Mexikó. A külkereskedelmi mérleg az 1970-es évek közepétől kezdve a legtöbb évben deficites. Az idegenforgalom egyrészt az ország szubtrópusi és trópusi vidékeire összpontosul, vagyis Florida, Dél-Kalifornia és Hawaii területére. Másrészt, a Sziklás-hegység, a Sierra Nevada és Új-Anglia természeti kincsei is kedvelt célpontok. Végül, a nagy- belül. A XX. században az amerikai kontinens többi országából és Ázsiából is özönleni kezdtek az emberek. A tömeges bevándorlásnak 1929-ben törvény vetett véget. Ez, és a törvény további változatai 1968-ig a bevándorlók arányát országokra lebontott kvótákban maximálta ban amnesztiát adtak a már az Egyesült Államokban élőknek, mivel a XX. század végétől kezdve az illegális bevándorlás komoly problémákat okozott és okoz napjainkban is. A népességet a XXI. század elején jelentős fehér többség (az összlakosság kb. 80%-a) alkotta, akik bár amerikaiaknak tartották magukat, még mindig erősen kötődtek eredeti nemzeti örökségükhöz. A 13%-ot képviselő fekete kisebbség az ország növekvő, de néhol még mindig aránytalanul hátrányos helyzetben élő népcsoportja. Az ázsiaiak, a csendesóceáni szigetlakók, az indián népek, az eszkimók (inuitok) és az aleutok az ország lakosságának összesen csak kb. 1%-át teszik ki. A lakosság zöme angolul beszél, a spanyolajkúak aránya mintegy 10%, többségük Mexikóból származik. Néhány ázsiai bevándorló, ill. amerikai őslakos csoportnak sikerült megőrizni saját nyelvét, és helyenként kiharcolták az oktatás és a közigazgatás kétnyelvűségét is. Az emberek túlnyomó többsége keresztény. Az ország több mint fele protestáns, a legnagyobb felekezetek a baptisták, a metodisták, a lutheránusok és a pünkösdiek. A lakosság kb. 24%-a római katolikus, 1,7%-a zsidó és 2%-a keleti ortodox vallású. A nők születéskor várható élettartama 81, a férfiaké 76 év. A legfőbb halálokok az öregkori krónikus betegségek, a keringési rendellenességek és a rák. A lakosság 30%-a városlakó, viszont 50%-a él a nagyvárosok elővárosaiban. Évente az összlakosság 10%-a elköltözik. Az amerikai nagyvárosok képe abban különbözik leginkább az európai városképtől, hogy nincs történelmi városmagjuk; még az 1620-as években alapított New York esetében sem utal semmi a városszerkezetben a település több száz éves történelmére. A vidéki kisvárosok szerkezetére a mértani, sakktáblaszerű utcahálózat jellemző. Európai értelemben vett falvak nem alakultak ki: a vidéki népesség egymástól távol fekvő, elszigetelt óriási farmok laza hálózatában él. Ugyanakkor, a nagyvárosok vonzáskörzetei a keleti partvidéken szinte átfedik egymást, pl. az ország keleti szegélyének jó része egyetlen óriási megapolisznak tekinthető. A hagyományos országrészek. Az amerikai függetlenségi háború után egy évszázadon át Új-Anglia (New England) volt az ország politikai, kulturális és gazdasági központja. Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Vermont, New Hampshire és Maine államok sorolhatók ide. A másik meghatározó, nagy terület a Dél (The South), ide sorolhatók az Ohio Digital Vision/Getty Images A Niagara-vízesés New York államban városok vonzó tényezői a múzeumok és a kulturális rendezvények. Az ország közlekedési hálózata fejlett. Vasútvonalainak hossza több mint km, bár a vasút ma már elsősorban teherforgalmat bonyolít le. Közútjainak hossza több mint 6,3 millió km, ebből km autópálya. Kiterjedt belvízi hajózási útvonalait több mint 50 kikötő szolgálja ki: ezek közül New York és New Orleans bonyolítja a legnagyobb forgalmat. A legforgalmasabb belföldi hajózóút a Mississippi. A légi közlekedés fejlett; a belföldi légi közlekedés legnagyobb csomópontja Chicago és Atlanta. Politikai és társadalmi viszonyok. Az Egyesült Államok olyan szövetségi köztársaság, amelyet egy szövetségi és 50 állami kormányzat irányít. 1789ben elfogadott alkotmánya a honvédelmet, a külpolitikát, a külkereskedelmet, a törvényhozás magasabb szintjeit, a belbiztonságot és az államok közötti kereskedelmet szabályzó rendszer működtetését a szövetségi, azaz az országos kormányzat hatáskörébe sorolja. A többi kérdésről az egyes szövetségi államok kormányai döntenek. (Ilyen területek pl. a mezőgazdaság, a közlekedésrendészet, a közbiztonság, a büntetés-végrehajtás, az oktatás, az egészségügy stb.) Az alkotmány a szövetségi kormány hatalmát három egyenlő fontosságú ágra bontja: törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltatási hatalom. Az egyes államok kormányzati szerkezete is ezt a felosztást követi. A legfelső végrehajtó hatalom az elnök kezében van, akit 4 éves időszakokra választ az 50 állam lakosságát képviselő, demokratikusan megválasztott ún. elektori (választói) testület. Az elnök az állam feje, a fegyveres erők főparancsnoka és az államközi szerződések megkötésére feljogosított személy, és egyben a kormány vezetője, a törvények kezdeményezője és a külpolitika formálója is. A törvényhozó hatalmat a 435 tagú Képviselőház és a 100 tagú Szenátus gyakorolja. Az utóbbiakat (államonként kettőt) 6 évente, az előbbieket (az egyes államok lakosságának függvényében) 2 évente választják. Az igazságszolgáltatási hatalom csúcsszerve a Legfelsőbb Bíróság; 9 tagját az elnök a Szenátus jóváhagyásával nevezi ki. Ez a legfelső fellebbviteli fórum az alsóbb bíróságok döntéseit illetően is. Az Egyesült Államok politikáját két párt uralja: a balközép Demokrata Párt és a jobbközép Republikánus Párt. Programjaikban szélsőséges elemek nem jelennek meg, mert mindkét párt a széles néptömegek megnyerésére törekszik. Az Egyesült Államok a világ katonai nagyhatalma. Különböző szerződések alapján csapatokat állomásoztat Nyugat-Európában, Japánban és DélKoreában. Az ország jelentős mennyiségű, magas technikai színvonalú atomfegyverrel rendelkezik. Mind az állami, mind a magánszféra működtet és fenntart népjóléti intézményeket. Segélyeket folyósítanak munkanélküliség, munkahelyi baleset, betegség, gyermekszülés, öregkor, munkaképtelenség és özvegység esetén. Az egészségügyi ellátás rendszerint jó. Az oktatás a legtöbb államban ingyenes és a 6 16 év közötti gyermekek számára kötelező. Az Egyesült Államokban jó néhány olyan felsőoktatási intézmény található, amelyet a világ legkiválóbb egyetemei között tartanak számon: Harvard (Massachusetts), Yale (Connecticut), Princeton (New Jersey), Massachusettsi Műszaki Egyetem, ill. 329

5 330 győzelmet arattak az angolok felett, és az ezt követő párizsi békeszerződés egészen a Mississippiig megállapította az Egyesült Államok határait. A konföderációt kimondó törvény alkalmatlannak bizonyult az egyre növekvő ország irányítására. Ezért 1789-ben egy új alkotmány lépett hatályba. Az első elnök George Washington lett. Az ország azonnal erőteljes növekedésnek indult, további államok csatlakoztak az Unióhoz. Amint az Egyesült Államok nyugat felé terjeszkedett, a rabszolgaság intézménye egyre feszültebbé tette a viszonyt a gyorsan iparosodó Észak és az ültetvényes Dél között. Az ezzel kapcsolatos kompromisszumok még sokáig együtt tartották az Uniót, de 1860-ban, amikor a rabszolgaság eltörlését követelő Abraham Lincolnt választották elnökké, Dél-Karolina kivált az Unióból, és példáját a következő évben 10 másik déli állam követte. Lincoln nem ismerte el a déli államok jogát az elszakadásra. A bekövetkező polgárháború megrázta az egész országot, de eredményeképpen fennmaradt az Unió, eltörölték a rabszolgaságot, és bevezették az általános választójogot a felnőtt férfilakosság körében. A polgárháború után az Egyesült Államokat a növekvő iparosodás, a nyugat felé való további terjeszkedés, a tömeges bevándorlás és a világhatalmi tényezővé válás lassú folyamata jellemezte. A földszerzés vágyától hajtott nyugati irányú előretörés az indiánok kisemmizéséhez, és kietlen rezervátumokba való kényszerítéséhez vezetett. Az I. világháború során Woodrow Wilson elnök ugyan semlegességet hirdetett, de az Egyesült Államok nem tudta kivonni magát a konfliktusból. A háborúba való 1917-es belépése döntő szerepet játszott az antanthatalmak győzelmében. Az I. világháborút követő évtizedet az uralkodó protestáns erkölcs intézkedései (pl. a szesztilalom vagy a daytoni majomper, amely kétségbe vonta az evolúció elméletét) és az ellene lázadók (pl. szeszcsempészek, női egyenjogúsági mozgalmak) közötti küzdelem jellemezte. A gazdaság viszont virágzott. A prosperitás időszaka 1929-ben, a tőzsde váratlan összeomlásával ért véget: kezdetét vette a gazdasági világválság. Franklin Delano Roosevelt elnöksége alatt a szövetségi kormányzat a válság enyhítése céljából erőteljes részt vállalt a gazdaság- és szociálpolitikában. A New Deal néven ismert törvények forradalmasították az országot, de teljes gazdasági talpra állást csak a II. világháború küszöbén beinduló hadiipari konjunktúra hozott. A japánok Pearl Harbor elleni támadása (1941. dec. 7.) belesodorta az USA -t a II. világháborúba, ahol sikerei nagyrészt annak voltak köszönhetőek, hogy termelőerői biztonságban voltak az ellenséges támadásoktól. Történelem a II. világháború után. A szövetségesek 1945-ös győzelme után az Egyesült Államok lett a nyugati világ vezető nagyhatalma. Tevékenyen részt vett Európa és Japán újjáépítésében, de a Szovjetunióval kialakult szembenállás a hidegháború kibontakozásához vezetett. Amikor szovjet sugallatra a kommunista Észak-Korea megtámadta Dél-Koreát, az Egyesült Államok belebonyolódott a koreai háborúba ( ). Ugyancsak a kommunisták által támogatott forradalom késztette az elhúzódó vietnami háborúban való részvételre ( ). E háború erkölcsi és szellemi válságot okozott az országban, mely 1973-ban végül kilépett a háborúból. Az amerikai űrkutatási technológia 1969-ben lehetővé tette, hogy ember lépjen a Holdra. Az 1980as évek végéig tartó időszakban az Egyesült Államok jelentősen megemelte a védelmi költségvetést, és ezzel olyan versenybe kényszerítette a Szovjetuniót, amely végképp megrendítette Moszkva gazdasági és politikai erejét. George Bush elnökségét ( ) külpolitikai téren a hidegháború lezárulta, a szovjet tömbnek és magának a Szovjetuniónak a felbomlása, továbbá az iraki megszállók ellen Kuvaitban megvívott rövid és kevés veszteséggel járó Öböl-háború határozta meg. Az 1993-ban hivatalba lépett Clinton-kormányzat külpolitikai kezdeményezései közül kiemelkedett a boszniai háborút lezáró daytoni megállapodás (1995), valamint a közel-keleti békefolyamatot gyorsítani hivatott lépések sora. A gazdasági fellendülés is jellemezte az 1990-es éveket: a kormányzat 1998-ra 30 év óta először kiegyensúlyozott költségvetést készíthetett, a saját otthonnal rendelkezők száma még sohasem volt magasabb, a munkanélküliség pedig csaknem három évtizedes mélyponton állt. A évi elnökválasztáson győztes George W. Bush kormányzatának első komoly erőpróbája a szeptember 11-ei támadások voltak, melynek mintegy 3000 ember esett áldozatul, a világ pedig globális háborút indított a terrorizmus ellen. A kormányzat szigorú biztonsági intézkedéseket hozott, kiterjesztve a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) és több más hatóság jogkörét. Bush a terroristák szellemi vezérének tartott Oszama bin Ladent, és szervezetét, az al-kaidát vádolta a támadások elkövetésével, az afganisztáni tálib rezsimet pedig azzal, hogy menedéket ad a terroristáknak. Az elnök nemzetközi koalíciót szervezett, és 2001 októberében elrendelte az afganisztáni célpontok bombázását, amivel rövid idő alatt megdöntötte a tálibok uralmát. Egy évvel később Bush hangot adott gyanakvásának, hogy Szaddám Huszein iraki rendszere tömegpusztító fegyverek kifejlesztésével próbálkozott. Az elnök diplomáciai úton próbált megoldást elérni, ám a kísérletek kudarcba fulladtak márciusában az amerikai és a brit erők megtámadták Irakot. Hamar győzedelmeskedtek, Szaddám Huszein rendszere öszszeomlott, de az ország stabilizálása azonban nehéz feladatnak bizonyult. Több száz olyan helyet is átkutattak, ahol az irakiak állítólag tömegpusztító fegyvereket tároltak vagy gyártottak, de semmit sem találtak. Busht és Tony Blair brit miniszterelnököt sokan bírálták, mondván, hogy az iraki fenyegetés eltúlzásával félrevezették a közvéleményt. Az amerikai gazdaságot a XXI. század elején újra a recesszió jellemezte. A gazdasági visszaesés, a terrorizmus elleni harc miatt növekvő szövetségi költségvetés és a 2001-es adócsökkentés következtében a szövetségi költségvetés 2003-ban hatalmas deficittel zárt, két év alatt csaknem 2 millió munkahely szűnt meg. a Chicagói (Illinois), Stanfordi (Kalifornia) és Kaliforniai Egyetemek. Kulturális élet. Az ország kultúrája alapvetően európai eredetű s elsősorban a keleti rész egykori brit gyarmataiban gyökerezik; az őslakosság kultúrája alig gyakorolt befolyást a mai amerikai életformára és művészetekre. Az amerikai kultúra sok kiemelkedő írót és művészt adott a világnak. Az ország XIX. századi irodalmát Mark Twain, Edgar Allan Poe, Herman Melville, Walt Whitman és Henry James, a XX. századot többek közt Ernest Hemingway, William Faulkner, John Steinbeck, H. L. Mencken, F. Scott Fitzgerald, Norman Mailer és Saul Bellow neve fémjelzi, a jelentős színpadi szerzők közé pl. Eugene O Neill és Tennessee Williams, a költők közé Ezra Pound, T. S. Eliot és Robert Frost tartozik. Nemzetközi viszonylatban is meghatározó a filmművészet, néhány elismert amerikai rendező: Howard Hawks, George Cukor, Orson Welles, Frank Capra, John Ford és John Houston. A könnyedebb, szórakoztató filmek és tévésorozatok központja Hollywood, ahol sok világszerte ismert színész és rendező alkot. A könnyűzenének több jellegzetes műfaja az USA ban fejlődött ki: a jazz, a blues, a country-and-western, és a rap, ám más műfajok (pl. a rock and roll) terén is sok művész alkotott maradandót. Történelem 1945-ig. Az Egyesült Államok mai területe a helyi régészeti leletek szerint már ezer évvel ezelőtt is lakott volt. Az első európaiak az őslakos indiánoktól vették el a földet, s tőlük tanulták meg a vadonban való túlélés módját. Az indiánok később vagy beolvadtak a betelepült lakosságba, vagy azok fejlettebb fegyvereikkel elűzték őket. A számtalan gyarmatosító birodalom közül a britek voltak a legsikeresebbek. Az első, állandó brit települést, Jamestownt és vele együtt Virginia gyarmatot 1607-ben alapították. Hamarosan a Massachusetts-öböl partján hatalmas puritán kolónia épült. Új-Anglia legnagyobb részét az I. Károly üldözése, ill. a massachusettsi puritánok vaskalapossága elől menekülők népesítették be. New Yorkot, New Jerseyt és Deleware-t a hollandoktól vették el a britek 1664-ben. Amikor 1763-ban a briteknek sikerült visszaszorítaniuk a franciákat Észak-Amerikában, zsarnoki politikát kezdtek folytatni. Az adókivetést célzó intézkedések, amelyek az anyaország kizsákmányoló, merkantilista gazdaságpolitikájával párosultak, elégedetlenséget szültek, s a lakosság szembeszállt ezekkel az intézkedésekkel. Anglia fokozta katonai jelenlétét a gyarmatokon, hogy erőszakkal érvényesítse akaratát. A fegyveres harc 1775-ben tört ki. A második Kontinentális Kongresszuson a 13 gyarmat július 4-én kikiáltotta függetlenségét, és megalkotta a konföderációs cikkelyeket ban MedioImages/Getty Images A Fehér Ház Washingtonban 331

6 Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia amerikai irodalom Bush elnökségének utolsó évét a továbbra is megoldatlan közel-keleti helyzet, az egyre magasabb költségvetési hiány, majd a 2008-ban kirobbant (hivatalosan 2007 decemberére datált) hitelválság árnyékolta be őszén az amerikai történelem első színes bőrű elnökjelöltjét, a demokrata Barack Obamát választották meg (2009. január 20-án lépett hivatalba). A kormányzat hatalmas összegeket fordított a legnagyobb amerikai cégek (mint pl. a General Motors) megmentésére, mialatt a hitelválság már nemzetközi szinten is egyre inkább éreztette hatását. A 2010-es évek elején az országot továbbra is az aggasztó munkanélküliség, és a megoldatlan közelés közép-keleti helyzet nyomasztotta. Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia, lásd Filmművészeti és Filmtudományi akadémia amerikai futball az Egyesült Államokban népszerű játék; két 11 tagú csapat játssza egy téglalap alakú, mindkét végén kapuval ellátott, kb. 110 m hosszú pályán. Mindkét csapat az ovális labdának az ellenfél gólvonala mögé juttatásával (ez kézben vagy a labda csapattársnak dobásával történhet), ill. a kapufák közé, a keresztléc fölé rúgásával próbál pontokat elérni. A pályán a csapatok vagy támadnak, vagy védekeznek, aszerint, hogy éppen melyikük birtokolja a labdát. Mivel akárhányszor lehet cserélni, a valóságban is más játékosok vannak a pályán támadáskor és védekezéskor. Amerikában és Kanadában a football szó alatt ezt a sportot értik, míg az európai futballt soccernek hívják. Az amerikai futball a XIX. században alakult ki a rögbi és a futball keverékeként. Az első egyetemközi futballmérkőzés a Princeton és a Rutgers Egyetemek közti 1869-es meccs volt. Akkoriban a játék még jobban hasonlított az európai futballra: inkább gólokkal (azaz a labda kapufák közé, a keresztléc fölé rúgásával), mint az ún. touchdownokkal (azaz a labda gólvonal mögé juttatásával) lehetett megnyerni. A játék kezdeti szabályait négy egyetem alkotta meg 1873-ban, ám ezt követően a futball gyors fejlődésnek indult. Walter Camp az 1880-as évektől kezdve sok újítást vezetett be; többek közt csökkentette a játékosok számát 15-ről 11-re, megalkotta a ma is használatos alapfelállásokat. Bár ezek az intézkedések a sportág biztonságosabbá tételét célozták, gyakoriak voltak a sérülések és halálesetek is előfordultak. Ez utóbbiak miatt az új szabályok szigorították a test test elleni küzdelmet, s lehetővé tették az előre passzolást. A National Football League (Nemzeti Futball Liga) ebben a formájában 1922 óta létezik, s ma is ez a játék vezető szervezete. A sport a II. világháború után, a televízió elterjedésével vált rendkívül népszerűvé. Az amerikai futball, bár jóval kevésbé ismert, Európában is terjedt. A Magyarországi Amerikai Futballcsapatok Ligája (MAFL) 2005-ben alakult meg. amerikai függetlenségi háború más néven - RIKAI FORRADALOM ( ), felkelés, melynek során Nagy-Britannia 13 észak-amerikai gyarmata elnyerte politikai függetlenségét, majd megalakította az at. A háború a brit birodalmon belüli konfliktusként indult, ám 1778-ban Franciaország, 1779-ben Spanyolország, majd ban Hollandia is csatlakozott az amerikaiakhoz, s így nemzetközi háborúvá vált. A brit kormány elhatározta, hogy miután megnyerte a Franciaország elleni hétéves háborút, ( ), a háború alatt felhalmozódott adósságok jelentős részét az észak-amerikai gyarmatokra hárította közt új adófajtákat vetett ki a gyarmatokra, és sok további, a bevételeit növelő intézkedést hozott. Az amerikaiak nehezményezték, hogy Nagy-Britannia a maga javára használta ki az erőforrásaikat, és azt is, hogy nincs képviseletük a brit parlamentben. A britek azonban hajthatatlannak bizonyultak. A nyílt háború 1775-ben kezdődött. Április 19-én Lexingtonnál és Concordnál tűzharc tört ki a birodalomhoz lojálisak és az amerikai hazafiak közt, majd a lexingtoni csata után visszaszorított briteket Bostonnál körülvették az amerikai erők. Egy másik amerikai csapat ősszel betört Kanadába, elfoglalta Montrealt, ám egy Québec elleni sikertelen támadás során a vezetőjük, Richard Montgomery tábornok elesett. A következő évben a britek kénytelenek voltak feladni Bostont, majd Lord Richard Howe admirálist és flottáját küldték a hadszíntérre az anyaországból, hogy tárgyaljon az amerikaiakkal. Bár megadás esetén amnesztiát ígértek, az amerikaiak visszautasították a békeajánlatot, és július 4-én kinyilvánították függetlenségüket. William Hove tábornok (Richard fivére) augusztusban legyőzte George Washingtonnak, az amerikai hadsereg főparancsnokának csapatait. Howe és Lord Charles Cornwallis tábornok vezetésével az év hátralevő részében a britek fokozatosan egyre északabbra szorították az amerikaiakat. Karácsony éjszakáján viszont Washington, átkelve a Delaware folyón megtámadta Cornwallis trentoni helyőrségét, és csaknem 1000 foglyot ejtett januárjában Princetonnál győzte le az erősítésül küldött brit csapatokat. Washington e két hadjárata nem is anynyira tényleges eredményei, hanem morális hatása miatt bizonyult döntőnek. John Burgoyne tábornok ugyanezen évben új brit hadjáratot indított Kanadából. Dél felé vonult Albanyba, végcélja New York volt, azonban kétszer is legyőzték őt a Horatio Gates és Benedict Arnold vezette amerikai csapatok, végül október 17-én Sara- Burgoyne tábora a Hudson folyó partján az amerikai függetlenségi háborúban togánál megadásra kényszerült. Ezalatt Howe New Yorkból a Chesapeake-öbölbe hajózott, majd szeptemberben Brandywine Creeknél legyőzte Washington hadait, és elfoglalta Philadelphiát, a fővárost. Washington elhagyta Philadelphiát, télre Valley Forge-nál szállásolta el fős csapatát. Itt Friedrich Wilhelm von Steuben báró, porosz tiszt harcászati kiképzést adott az amerikai csapatoknak. Ez nagymértékben hozzájárult Washington június 28-án Monmouth-nál (ma Freehold, New Jersey) aratott győzelméhez. A csata után az északi brit csapatok nagyrészt New York városában és annak környékén maradtak, ezen a hadszíntéren patthelyzet alakult ki. A franciák 1776-tól titokban pénzügyi segítséget nyújtottak az amerikaiaknak, 1778 júniusában pedig hadat üzentek Nagy-Britanniának. Délen olyan katonai vállalkozásokban vettek részt, mint a britek által birtokolt Savannah bevétele és Yorktown ostroma. Cornwallis augusztus 16-án Camdennél (Dél- Karolina) ugyan győzött, de súlyos vereséget szenvedett október 7-én King s Mountainnél, január 17-én pedig Cowpensnél. Miután Cornwallis március 15-én nagy veszteségek árán győzelmet aratott az észak-karolinai Guilford Court House-nál, behatolt Virginiába és Yorktownban állította fel főhadiszállását. Washington hadserege és a francia Jean- Baptiste de Rochambeau gróf csapatai ostrom alá vették Yorktownt, és Cornwallis több mint 7000 katonájával október 19-én letette a fegyvert. Ezt követően a háború áttevődött a tengerre. Az amerikai próbálkozások nagyrészt felfegyverzett kereskedelmi hajók akcióiban merültek ki; 1780-tól kezdve a tengeri háborút elsősorban Nagy-Britannia és Amerika európai szövetségesei vívták. Spanyolországnak és Hollandiának sikerült ellenőrzése alatt tartania a Brit-szigetek körüli vizek jelentős részét, így a brit erők zömére Európában volt szükség. A britek 1782 végére ráébredtek, nem fogják tudni megnyerni a háborút. Az előzetes béketárgyalások után végül szeptember 3-án a párizsi egyezmény vetett véget az amerikai függetlenségi háborúnak. Nagy-Britannia elismerte az Egyesült Államok függetlenségét, nyugaton a Mississippi folyót jelölve meg határként, Floridát pedig átengedte Spanyolországnak. A szerződésben továbbá felszólították az Egyesült Államokat a brit alattvalóknak járó magántartozások kifizetésére, s a Nagy-Britanniához hű gyarmatosok iránti méltányos magatartást is előírták. amerikai irodalom az Egyesült Államokban angol nyelven írott művek összessége; eredete a XVII. századig, a gyarmati idők kezdetéig nyúlik vissza, ám jellegzetesen amerikai irodalom megteremtésére irányuló törekvések csak az amerikai függetlenségi háború után jelentkeztek. A XVII. század. A legkorábbi amerikai irodalmi műveket angol gyarmatosítók írták a XVII. században azzal a szándékkal, hogy az új gyarmatokban rejlő gazdasági lehetőségek magasztalásával további telepeseket vonzzanak a kontinensre. A század egyéb gyakorlati célú írásai közé tartoznak az európai példákon alapuló életrajzok, politikai és vallási tárgyú értekezések, útibeszámolók és prédikációk. A magasabb színvonalú költészet Anne Bradstreet és Edward Taylor vallási témájú verseiben jelenik meg először, de mindkettejükön erősen érződik az angol költők hatása. A XVIII. század. A század első felére a puritán hagyomány és az általa szentesített műfajok tovább - Library of Congress

Európán kívüli földrészek földrajza

Európán kívüli földrészek földrajza Európán kívüli földrészek földrajza Földrajz kedvelők részére Tartalom 1. ÁZSIA TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÉPE... 2 2. KÍNA... 7 3. JAPÁN... 10 4. INDIA... 12 5. DÉLKELET ÁZSIA ORSZÁGAI... 16 6. NYUGAT-ÁZSIA...

Részletesebben

A VILÁG GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FÖLDRAJZA

A VILÁG GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FÖLDRAJZA A VILÁG GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FÖLDRAJZA oktatási segédanyag 10. osztály számára ÖSSZEÁLLÍTOTTA LEFKÓ JÁNOS CSAP 2013 A VILÁG POLITIKAI TÉRKÉPE. AZ ÁLLAMOK TÍPUSAI KÖZIGAZGATÁSI RENDSZERÜK SZERINT A Földnek

Részletesebben

AZ EU TAGORSZÁGAINAK BEMUTATÁSA

AZ EU TAGORSZÁGAINAK BEMUTATÁSA AZ EU TAGORSZÁGAINAK BEMUTATÁSA A 27 tagország öt csoportba sorolható: 1) Az EU15 három csoportot képez: a) a négy fejlett EU-tagország, b) a négy relatíve fejletlen GMU-tagország, c) az öt fejlett kis

Részletesebben

Segédanyag, vázlatok formájában

Segédanyag, vázlatok formájában 1, Természetföldrajz segédanyag Segédanyag, vázlatok formájában Földünk mozgásai 1. A Föld forog a saját tengelye körül, óramutató járásával ellentétesen, időtartama kb. 24 óra. A képzelt tengelyének felszíni

Részletesebben

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora Érettségi témakörök TÉMÁK 6.1. A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 6.2. A napóleoni

Részletesebben

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára Általános társadalomföldrajz a gimnáziumok számára Tartalom I. Témakör: Az ember szerepe a társadalmi és... 3 gazdasági folyamatokban... 3 1. A világnépesség növekedése... 3 2. A népességnövekedés tényezői

Részletesebben

Globális felelősség. Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben. Szerkesztette Friedmann Viktor

Globális felelősség. Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben. Szerkesztette Friedmann Viktor Globális felelősség Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben Szerkesztette Friedmann Viktor Globális felelősség Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben

Részletesebben

Gál Zsolt: Bevándorlás az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unióban. Enyhíti vagy elmélyíti az öregedés okozta problémákat?

Gál Zsolt: Bevándorlás az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unióban. Enyhíti vagy elmélyíti az öregedés okozta problémákat? Gál Zsolt: Bevándorlás az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unióban Enyhíti vagy elmélyíti az öregedés okozta problémákat? Világgazdasági Tanszék Témavezető: Dr. Palánkai Tibor, akadémikus egyetemi

Részletesebben

A DKMT EURORÉGIÓ STRATÉGIÁJA

A DKMT EURORÉGIÓ STRATÉGIÁJA A DKMT EURORÉGIÓ STRATÉGIÁJA A DKMT EURORÉGIÓ STRATÉGIÁJA A DKMT Eurorégió Fejlesztési Kht. megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete

Részletesebben

KITEKINTŐ ELEMZÉSEK 10.

KITEKINTŐ ELEMZÉSEK 10. KITEKINTŐ ELEMZÉSEK 10. A FELTÖREKVŐ CHILE: MERRE TOVÁBB, MINTAÁLLAM? Ablak a világra Budapest, Kiadja a Kitek Média Kft, felelős kiadó: Frank Tamás, lapigazgató A Kitekintő nem foglal állást politikai

Részletesebben

XVIII. évfolyam 1. (133.) szám. HORVÁTH KÁROLY: Mozgásban a világ erőviszonyai...2

XVIII. évfolyam 1. (133.) szám. HORVÁTH KÁROLY: Mozgásban a világ erőviszonyai...2 Világ proletárjai, egyesüljetek! A Marx Károly Társaság időszaki lapja Alapította: Ferencz Lajos XVIII. évfolyam 1. (133.) szám Tartalom HORVÁTH KÁROLY: Mozgásban a világ erőviszonyai...2 PILGER, JOHN:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K i e m e l t e n K ö z h a s z n ú S z e r v e z e t Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

AJapán-szigetek a monszunövbe

AJapán-szigetek a monszunövbe ÉVFORDULÓ Japán története dióhéjban A kezdetektõl napjainkig AJapán-szigetek a monszunövbe tartoznak, rizstermesztésre alkalmas kevés földdel (területének alig több mint 10%-a mûvelhetõ). A többi meredek,

Részletesebben

AZ ENSZ ÉS A NATO Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2002

AZ ENSZ ÉS A NATO Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2002 AZ ENSZ ÉS A NATO Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2002 A konferenciát és a kiadványt a Külügyminisztérium támogatta. ISBN 963 86322 0 8 Szerkesztette: Dr. Gömbös Ervin A kiadásért felelős: a Magyar ENSZ

Részletesebben

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szak A Nyugat Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Készítette:

Részletesebben

TAJVANI EMLÉKEK I. RÉSZ

TAJVANI EMLÉKEK I. RÉSZ S Z E M L E TAJVANI EMLÉKEK I. RÉSZ Előszó 2003. február 22. és április 3. között 6 hetes tanulmányúton vettem részt a Kínai Köztársaság pályázatát elnyerve Tajvanon. A tanulmányút során az ICLPST (International

Részletesebben

A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KIADVÁNYA. 2013 2. szám

A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KIADVÁNYA. 2013 2. szám A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KIADVÁNYA 2013 2. szám A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tudományos-szakmai folyóirata Felelős kiadó Kovács József altábornagy, főigazgató A Tudományos Tanács elnöke

Részletesebben

K L Í M A V Á N D O R L Á S K L Í M A I G A Z S Á G O S S Á G ÉS A GLOBÁLIS NGO-K AFRIKÁBAN GLIED VIKTOR BUMBERÁK MAJA

K L Í M A V Á N D O R L Á S K L Í M A I G A Z S Á G O S S Á G ÉS A GLOBÁLIS NGO-K AFRIKÁBAN GLIED VIKTOR BUMBERÁK MAJA 4 K L Í M A V Á N D O R L Á S K L Í M A I G A Z S Á G O S S Á G ÉS A GLOBÁLIS NGO-K AFRIKÁBAN GLIED VIKTOR BUMBERÁK MAJA 5 A klímaváltozásról A globális klímaváltozás, vagy ahogy a sajtó nyomán a közvélemény

Részletesebben

29. évfolyam 2014. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: VAJDA ZOLTÁN

29. évfolyam 2014. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: VAJDA ZOLTÁN 29. évfolyam 2014. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: VAJDA ZOLTÁN A kiadvány Nemzeti Együttműködési Alap, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A MAGYAROKNAK KAZAHSZTÁNRÓL

A MAGYAROKNAK KAZAHSZTÁNRÓL A MAGYAROKNAK KAZAHSZTÁNRÓL Kiadványunkat a szerkesztõbizottság készítette és állította össze: R. T. Ibrajev, a Kazah Köztársaság Nagykövete Magyarországon, a Szerkesztõbizottság Elnöke R. T. Karibzsanov

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig Érettségi témakörök TÉMÁK 8.1. Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék 8.2. A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett

Részletesebben

Külön utakon A kezdeti növekedés következményei 7. - FORDULÓPONT Belekötöttek... Az örök politikai konfliktus A dicsőséges forradalom Az ipari

Külön utakon A kezdeti növekedés következményei 7. - FORDULÓPONT Belekötöttek... Az örök politikai konfliktus A dicsőséges forradalom Az ipari Table of Contents Title Page Miért buknak el a nemzetek? ELŐSZÓ 1. - OLYAN KÖZELI, MÉGIS OLYAN MÁS A Rio Grandé gazdaságtana Buenos Aires megalapítása Cajamarcától......Jamestownig Két alkotmány meséje

Részletesebben

Szellemi forradalom a felvilágosodás

Szellemi forradalom a felvilágosodás Szellemi forradalom a felvilágosodás Felvilágosodás: A XVIII. század eszmerendszere. Angliában bontakozik ki, majd Franciaországban teljesedik ki. Előzménye: a természettudományok fejlődése és a racionalizmus

Részletesebben

REGIONÁLIS TANULMÁNYOK EURÓPA

REGIONÁLIS TANULMÁNYOK EURÓPA REGIONÁLIS TANULMÁNYOK EURÓPA NÉPESSÉG A társadalmak legfontosabb erőforrását a népességük jelenti. Hosszú időn keresztül úgy gondolták, hogy a népesség minősége (kulturáltsága, erkölcse, képzettsége)

Részletesebben

BARANGOLÁSOK KÍNÁBAN

BARANGOLÁSOK KÍNÁBAN BARANGOLÁSOK KÍNÁBAN írta Makra László "A tízezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik" kínai közmondás Írta: Makra László Térképek: Kádár Enéh és Sümeghy Zoltán Makra László 1952-ben született

Részletesebben

Szellemi forradalom a felvilágosodás

Szellemi forradalom a felvilágosodás Szellemi forradalom a felvilágosodás Előzményei: a 16.-17. században megjelenő új természettudományi ismeretek a középkori világkép szétesése új filozófiai áramlatok megjelenése Felvilágosodás: 18. századi

Részletesebben

Regionális tanulmányok

Regionális tanulmányok Regionális tanulmányok 2010 BCE-TK nemzetközi tanulmányok, III. évfolyam A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az Európán kívüli térségek politikai, gazdasági és társadalmi folyamatait. Bemutatásra

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdasági Jogi és Közigazgatási Intézet ÉS KLÍMAJOG. egyetemi jegyzet

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdasági Jogi és Közigazgatási Intézet ÉS KLÍMAJOG. egyetemi jegyzet Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdasági Jogi és Közigazgatási Intézet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KLÍMAJOG egyetemi jegyzet klímagazdasági szaktanácsadó, klímagazdasági szakközgazdász

Részletesebben

Migrációs tendenciák, kihívások és az erre adott szakpolitikai válaszok az Európai Unióban

Migrációs tendenciák, kihívások és az erre adott szakpolitikai válaszok az Európai Unióban Migrációs tendenciák, kihívások és az erre adott szakpolitikai válaszok az Európai Unióban Keserű Dávid Glied Viktor Absztrakt Az európai uniós bevándorlási politika alapelvét sokáig a szolidaritás jellemezte,

Részletesebben

GLOBÁLIS. trendfigyelő. 2007. június

GLOBÁLIS. trendfigyelő. 2007. június GLOBÁLIS trendfigyelő 2007. június Készült a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézetben m g f i Matolcsy György Szerkesztés, Közgazdaság, Lapszél Böszörményi-Nagy Gergely Globális trendek, EU-trendek, Műhely

Részletesebben