PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o."

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA A) PUBLIKÁCIÓK A PHD FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, o. A jóléti állam Európában és Magyarországon. Budapest: Corvina Kiadó, o. Bevezetés Európa újabb kori társadalom- és gazdaságtörténetébe. Budapest: HEFOP, o. Képes banktörténet. Magyar pénzintézetek a kezdetektől az államosításig. Budapest: HVG Kiadó, o. Welfare in East and West: Hungarian Social Security in an International Comparison, Berlin: Akademie Verlag, o. Szociálpolitika a 20. századi Magyarországon európai perspektívában. Budapest: Századvég Kiadó, o. Családfejlődés a 20. századi Magyarországon és Nyugat-Európában: konvergencia vagy divergencia? Budapest: Osiris Kiadó, o. A magyarországi pénzintézetek rövid története, Budapest: Aula Kiadó, o. (Első kiadása: Budapest: Gondolat Kiadó, 1996.) Érdek és érdektelenség: A bank ipar viszony a századforduló Magyarországán, (Vállalkozástörténeti tanulmányok, 1.) Debrecen: Multiplex Media Debrecen University Press, o. A Harmadik Birodalom. A kutatás új útjai. Szeged: Jate Press Kiadó, o. SZERKESZTETT KÖTETEK (Társszerkesztők: Halmos Károly Klement Judit Pogány Ágnes) A felhalmozás míve. Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére. Budapest: Századvég Kiadó, o.

2 Tematikus kötetek szerkesztése az Aetas ban: Magyarország századi gazdaság- és társadalomtörténete. Aetas, 18. évf. (2004) 1. szám. 190 o. Összehasonlító történetírás. Aetas, 14. évf. (2000) 4. szám. 196 o. A Habsburg Birodalom a 19. században. Aetas, 11. évf. (1997) 4. szám 226 o. JELENTŐSEBB TANULMÁNYOK A jóléti állam az ezredfordulón: válságjelek vagy válságmítoszok? Magyar Tudomány, 170. évf. (2009) 2. szám A hatvanas évek Magyarországon: összehasonlítások tanulságai. In: Halmos Károly Klement Judit Pogány Ágnes Tomka Béla (szerk.): Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére. Budapest: Századvég Kiadó, Az időskor mint elkülönült életszakasz kialakulása: a nyugdíjrendszer szerepe. In: Gyáni Gábor Láczay Magdolna (szerk.): Generációk a történelemben. Nyíregyháza: Hajnal István Kör, Intézményesült változékonyság: a jóléti fejlődés sajátos meghatározói Kelet- Közép-Európában. Korall, köt. (2007) Social Solidarity in East Central Europe: Strong Welfare and Weak Labour? In: Bo Strath and Lars Magnusson (eds.): European Solidarities: Tensions and Contentions of a Concept. Brussels: Peter Lang, Perfecting Institutionalization: On the Foundation of the International Social History Association. Journal of Social History, vol. 42 (2007): 2, The Politics of Institutionalized Volatility: Lessons from East Central European Welfare Reforms. In: Tomasz Inglot (ed.): Fighting Poverty and Reforming Social Security: What Can Post-Soviet States Learn from New Democracies in Central Europe? Washington, DC.: Woodrow Wilson Center, Rászorultsági elv vagy általános szociális jogok? Jóléti rendszerek történeti összehasonlításának tanulságai. Esély, 17. évf. (2006) 5. szám East Central Europe and the European Social Policy Model: A Long-Term View. East European Quarterly, vol. 40 (2006): 2,

3 Social and Economic Convergences in 20th Century Europe. In: Josefina Cuesta Bustillo (ed.): Del espacio social europeo a la Europa Social. Salamanca: Universidad de Salamanca, (CD-ROM Publication) Globalizáció és fragmentáció között. Beszámoló a Történész Világkongresszusról. Századok, 139. évf. (2005) 6. szám A társadalomtörténet-írás nemzetközi intézményesülésének állomásai. A Nemzetközi Társadalomtörténeti Társaság létrejöttéről. Századok, 139. évf. (2005), 6. szám Determinants of East Central European Welfare Sytems. In: Martyn Lyons (ed.): History in Global Perspective. Proceedings of the 20th International Congress of Historical Sciences. Sydney: Faculty of Arts and Social Scioences at University of New South Wales, (CD-ROM Publication) Az összehasonlító módszer a történetírásban eredmények és kihasználatlan lehetőségek. Aetas, 20. évf. (2005) 1-2. szám Wohlfahrtsstaatliche Entwicklung in Ostmitteleuropa und das europäische Sozialmodell, In: Hartmut Kaelble und Günter Schmid (Hrsg.): Das Europäische Sozialmodell: Auf dem Weg zum transnationalen Sozialstaat. (Wissenschaftszentrum zu Berlin, Jahrbuch 2004.) Berlin: Sigma Verlag, Az Európai Szociális Modell múltja és jelene kelet-közép-európai perspektívák. Esély, 15. évf. (2004) 5. szám Az összehasonlító történetírásról. Tanulságok a magyar történetírás számára. Magyar Tudomány, IL. köt. (2004) 6. szám Társadalomtörténeti hagyományok, irányzatok, módszerek a nemzetközi gyakorlat szemszögéből. Korall, 15. köt. (2004) A magyar malomipar finanszírozása ( ). Korall, 14. köt. (2003) Western European Welfare States in the 20th Century: Convergences and Divergences in a Long-Run Perspective. International Journal of Social Welfare, vol. 12 (2003): 3, Jóléti rendszerek a 20. századi Magyarországon: nemzetközi összehasonlítás. Történelmi Szemle, XLIII. évf. (2001) 3-4. szám

4 A jóléti kiadások alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban, Statisztikai Szemle, 81. évf. (2003) 1. szám Social security in Hungary in a long-run and comparative perspective: expenditures, social rights, and organization, Arbeitspapiere des Osteuropa-Instituts der Freien Universitaet Berlin. Arbeitsbereich Politik und Gesellschaft. Nr pp. A jóléti intézmények fejlődésének meghatározói a 20. századi Európában. A hosszú távú összehasonlítások néhány tanulsága. Valóság, 45. évf. (2002). 6. szám Demographic Diversity and Convergence in Europe, : The Hungarian Case. Demographic Research, vol. 6 (2002): 2, Social Integration in 20th Century Europe: Evidences from Hungarian Family Development. Journal of Social History, vol. 35 (2001): 2, The Development of Hungarian Banking: An International Comparison, Journal of European Economic History, vol. 30 (2001): 1, A német tőke Magyarországon az első világháború előtt. Századok, 135. évf. (2001) 5. szám Financial Institutions in Hungary in Central-European Comparison, Nordic Notes (Special Edition: Oslo 2000), vol. 5 (2001), Interlocking Directorates Between Banks and Industrial Companies in Hungary at the Beginning of the Twentieth Century. Business History, vol. 43 (2001): 1, Társadalmi integráció a 20. századi Európában: Magyarország esete. Századvég, 17. kötet. (2000), A magyar bankrendszer fejlődésének sajátosságai nemzetközi összehasonlításban, Századok, 133. évf. (1999) 3. szám (Részbeni újraközlés: Czoch Gábor et al. (szerk.): Magyar gazdaságtörténeti szöveggyűjtemény XVIII-XX. század. Budapest: Aula Kiadó, ) Das Verhältnis zwischen Banken und Industrie in Ungarn, Ungarn Jahrbuch (München), Bd. 23. (1997) Személyi összefonódás bankok és iparvállalatok között a századforduló Magyarországán. Replika, 25. k. (1997) 1. szám

5 Recenziók, szakmai interjúk és egyéb ismeretterjesztő írások tudományos folyóiratokban, heti- és napilapokban (Századok, Heti Világgazdaság, Aetas, Magyar Nemzet, Kisalföld stb.). MEGJELENÉS ALATT Social security in post-war East Central Europe. In: Maurizio Vaudagna (ed.): Democracy, Citizenship and Social Rights in the United States and Europe, Torino: Otto Editore, (megjelenés alatt) European Integration and Social Policy from an East Central European Perspective. In: Jürgen Elvert (Hrsg.): 50 Jahre Römischen Verträge: Supranationale Institutionen und transnationale Erfahrungsräume. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, (megjelenés alatt) Comparative History in East Central Europe: Reflections on Missed Opportunities. Comparativ (Leipzig), (2009) (megjelenés alatt) Social Policy in East Central Europe: Major Trends in the 20th Century (társszerző: Szikra Dorottya). In: Alfio Cerami Peter Vanhuysee (eds.): Post-Communist Welfare Pathways: Theorizing Social Policy Transformations in Central and Eastern Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan, (megjelenés alatt) B) PUBLIKÁCIÓK A PHD FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTT SZERKESZTETT KÖTETEK Összehasonlító gazdaság- és társadalomtörténet. Aetas, 8. évf. (1994) 3. szám. 188 o. Historiográfia Körkérdés a magyar történetírás szerkezetéről (Deák Ágnessel). Aetas, 7. évf. (1993) 4. szám. 252 o. Bankok és pénzügyek a században. Aetas, 6. évf. (1992) 3. szám. 164 o. JELENTŐSEBB TANULMÁNYOK Bankuralom, bankérdekeltség, bankellenőrzés: A magyarországi pénzintézetek ipari kapcsolatai a századfordulón, Történelmi Szemle, XXXVII. évf. (1995) 2. szám Vita Soós Lászlóval. Budapesti Könyvszemle (BUKSZ), 7 (1995): 4, A Magyar Nemzeti Bank története. Budapesti Könyvszemle (BUKSZ), 7 (1995): 2,

6 A bank ipar kapcsolat Németországban 1850 és 1913 között. Századok, 127. évf. (1993) 1. szám A Hitler jelenség és a náci állam uralmi rendszere. Századok, 127. évf. (1993) 3. szám A totalitarizmuselméletektől az "új társadalomtörténet" ig. Változó hangsúlyok a Harmadik Birodalom értelmezésében. Aetas, 7. évf. (1993) 4. szám Újabb történészviták a náci Németország gazdaságáról. Világtörténet, szám A Holocaust genezise. Valóság, XXXV. évf. (1992) 10. szám A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank története. Budapesti Könyvszemle (BUKSZ), 4. évf. (1992) 1. szám Industrial Business of Hungarian Large Banks in the Early 20th Century. In: 20th Century Universal Banking: International Comparisons. Budapest, Vita a weimari köztársaság bukásának gazdasági okairól. Világtörténet, szám Az 1931-es német bankválság. Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Oeconomico-Politica, Tom. XXIV. (1987)

7 HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE TOMKA BÉLA Munkáim 224 független idézését találtam meg ebből a könyvismertetések/recenziók száma 23. (A várhatóan 2009 őszétől érvényes új elvek szerint idézéseim száma 372.) JELLEMZŐ IDÉZÉSEK Kövér György: A felhalmozás íve. Budapest: Új Mandátum, Iván T. Berend: Evolution of the Hungarian Economy, In: Iván T. Berend - Tamás Csató (eds.): One-and-a-Half Centuries of Semi-Successful Modernization, Vol. I. Boulder, Co.: Social Science Monographs, , 179., 181. Klement Judit: Érdekeltség és érdektelenség. Gazdaságtörténeti alapfogalmak és alapkérdések Tomka Bélától. Korall, 10. kötet. (2002) David Coleman: Populations of the Industrial World. International Journal of Population Geography, 8 (2002) 321. Hartmut Kaelble: Sozialgeschichte Europas: 1945 bis zur Gegenwart. München: C. H. Beck, , 341., 342., 352. Gyáni Gábor: A mai magyar történetírás. In: Gyáni Gábor: Relatív történelem. Budapest: Typotex, Csaba László: Átmenet vagy spontán rendetlenség? Közgazdasági Szemle, LIV. évf. (2007) Tomasz Inglot: Welfare states in East Central Europe, Cambridge: Cambridge University Press, , 21., 100., 101., 102., 103., 106., 108., 180., 182., 192., 307. IDÉZETTSÉG RÉSZLETES DOKUMENTÁLÁSA A jóléti állam Európában és Magyarországon. Budapest: Corvina Kiadó, Ism.: Szigeti Péter: A jóléti állam. In: Andor Mihály (szerk.): Az adóparadicsomtól a Zöldmozgalomig. Budapest: Napvilág Kiadó, Kocsis Attila: Társadalombiztosítás Európában és a jóléti állam néhány aktuális kérdése. Esély, 19. évf. (2008) 6. szám Welfare in East and West: Hungarian Social Security in an International Comparison, Berlin: Akademie Verlag, Hartmut Kaelble: Das europäische Sozialmodell eine historische Perspektive. In: Hartmut Kaelble und Günter Schmid (Hrsg.): Das Europäische Sozialmodell: Auf dem Weg zum transnationalen Sozialstaat. (Wissenschaftszentrum zu Berlin, Jahrbuch 2004.) Berlin: Sigma Verlag, , 39. Ism: Julia Brandt: [Ismertetés]. Südosteuropa Mitteilungen, Jg. 43. (2003) no. 6., Ism.: Zsuzsa Török: [Recenzió]. Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, Jg. 28. (2005) Heft 2., 237. Ism.: Pogány Ágnes: [Ismertetés] Business History, 48 (2006):2, Ism.: Maria Hidvegi: [Recenzió]. H-Net, Clio-online,

8 Keller Márkus: A megértés lehetősége az összehasonlító történetírás hasznáról. Aetas, 20. évf. (2005) 4. szám Hartmut Kaelble: Sozialgeschichte Europas: 1945 bis zur Gegenwart. München: C. H. Beck, , 341., 342. Tomasz Inglot: From Theory to Practice: Lessons of Postcommunist Social Policy Reforms in Central Europe. In: Michael Cain Nida Gelazis Tomasz Inglot (eds.): Fighting Poverty and Reforming Social Security: What Can Post-Soviet States Learn from New Democracies in Central Europe? Washington, DC.: Woodrow Wilson Center, Dorottya Szikra: Family and Child Support in Post-Communist Society: Origins of the Mixed Hungarian Welfare Capitalism. In: Michael Cain Nida Gelazis Tomasz Inglot (eds.): Fighting Poverty and Reforming Social Security: What Can Post-Soviet States Learn from New Democracies in Central Europe? Washington, DC.: Woodrow Wilson Center, Hartmut Kaelble: Transnational Aspects of the European Welfare State. In: Lars Magnusson Bo Strath (eds.): A European Social Citizenship? Preconditions for Future Policies from a Historical Perspective. Brussels: Peter Lang, Tomasz Inglot: Welfare states in East Central Europe, Cambridge: Cambridge University Press, , 21., 100., 101., 102., 103., 180., 182., 192. etc. Gyáni Gábor: A mai magyar történetírás. In: Gyáni Gábor: Relatív történelem. Budapest: Typotex, G. Franzinetti: Mitteleuropa in East-Central Europe: From Helsinki to EU Accession ( ). European Journal of Social Theory, 11 (2008) no Alfio Cerami: Mechanisms of Institutional Change in Central and Eastern European Welfare State Restructuring. SSRN Working Paper Series Tanja Anette Glootz: Alterssicherung im europäischen Wohlfahrtsstaat: Etappen ihrer Entwicklung im 20. Jahrhundert. Frankfurt/M.: Campus, Csaba László: Crisis in Economics? Budapest: Akadémiai Kiadó, Képes banktörténet. Magyar pénzintézetek a kezdetektől az államosításig. Budapest: HVG Kiadó, Ism.: Osman Péter: [Recenzió]. Innováció, XVII. évf. (2007) 12. szám Szociálpolitika a 20. századi Magyarországon európai perspektívában. Budapest: Századvég Kiadó, Ism.: Simonik Péter: Szociálpolitika a 20. századi Magyarországon. Esély, 15. évf. (2004) 1. Ism.: sz Julia Brandt: Osteuropa-Institut Berlin, Arbeitsbereich Geschichte und Kultur, Rezension No. 8 vom Ism.: Bódy Zsombor: Recenzió. Korall, kötet. (2004) Bódy Zsombor: A társadalom kora. Aetas, 19. évf. (2004), 1. sz. 9. 8

9 Szikra Dorottya: Az évi. betegbiztosítási törvény végrehajtása. Aetas, 19. évf. (2004) 1. sz. 32. Gyáni Gábor: A rendszerváltástól a jövő várható hatásáig. Magyar Tudomány, szám Cora Zoltán: A magyar szociálpolitika alakulása a 20. században hazai és európai szemszögből. Belvedere, XVII. évf. (2005) 5-6. sz Türke András István: Az EU szociálpolitikájának főbb irányvonalai, különös tekintettel a foglalkoztatáspolitikára és a szociális párbeszédre. Európa-Gondolat, III. évf. (2004) Ism.: Szikra Dorottya: Új ablak a magyar szociális ellátások történetére. Esély, 17. évf. (2006) 3. szám Keller Márkus: A megértés lehetősége az összehasonlító történetírás hasznáról. Aetas, 20. évf. (2005) 4. szám Dorottya Szikra: Family and Child Support in Post-Communist Society: Origins of the Mixed Hungarian Welfare Capitalism. In: Michael Cain Nida Gelazis Tomasz Inglot (eds.): Fighting Poverty and Reforming Social Security: What Can Post-Soviet States Learn from New Democracies in Central Europe? Washington, DC.: Woodrow Wilson Center, Kiss László: Az ispotálytól a modern kórházig. Századvég, 62., 70. Romsics Ignác: A 20. század rövid története. Budapest: Rubicon-Könyvek, Romsics Ignác: A 20. század képes története. Budapest: Rubicon-Könyvek, Gyáni Gábor: A mai magyar történetírás. In: Gyáni Gábor: Relatív történelem. Budapest: Typotex, Csaba László: Átmenet vagy spontán rendetlenség? Közgazdasági Szemle, LIV. évf. (2007) Szikra Dorottya: A szociálpolitika másik arca. Fajvédelem és produktív szociálpolitika az 1940-es évek Magyarországán. Századvég (Új folyam) 48. kötet. (2008) 2. szám Siró Béla: Betegellátás Magyarországon a két világháború között. Történeti Tanulmányok. 12. kötet. Debrecen: KLTE, Balázs Trencsényi Péter Apor: Fine-Tuning the Polyphonic Past: Hungarian Historical Writing in the 1990s. In: Sorin Antohi Balázs Trencsényi Péter Apor (eds.): Narratives Unbound: Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe. Budapest: CEU Press, Családfejlődés a 20. századi Magyarországon és Nyugat-Európában: konvergencia vagy divergencia? Budapest: Osiris Kiadó, Illényi Balázs: Családfejlődés a 20. században. Heti Világgazdaság, február 10. Ism.: 85., 86. Sulyok Erzsébet: Családtörténeti kutatások Szegeden. Délmagyarország, február Turai Tünde: A családszerkezet alakulása a Szilágyságban. 9

10 Pukánszky Béla: A gyermekkor története. Budapest: Műszaki Kiadó, Valuch Tibor: Változó idők - változó szokások. A tevékenységszerkezet, a jövedelem és a fogyasztás alakulása a magyar falvakban a kollektivizálás idószakában. In: Ormos Mária (szerk.): Magyar évszázadok. Budapest: Osiris, Boreczky Ágnes: A szimbolikus család. Budapest: Gondolat, Ism.: Sohajda Ferenc: [Recenzió]. Korall, 17. köet. (2004) Cora Zoltán: A magyar szociálpolitika alakulása a 20. században hazai és európai szemszögből. Belvedere, XVII. évf. (2005) 5-6. sz Spéder Zsolt: Változások az ezredfordulón. In: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. (2. kiad., szerk.: Spéder Zsolt) Budapest: Osiris, Varga László: A Kisdednevelés című folyóirat gyermekképe, avagy az engedelmesség pedagógiai dilemmái. Neveléstörténet, III. évf. (2006) 1-2. szám. A magyarországi pénzintézetek rövid története, Budapest: Aula Kiadó, (Első kiadás: Budapest: Gondolat Kiadó, ) Ism.: Pogány Ágnes: [Ismertetés]. Budapesti Könyvszemle, 9. évf. (1997 nyár). Ism.: Garami Erika: [Ismertetés]. Bank és Tőzsde június. 6. Ism: Ágnes Pogány: [Ismertetés]. Ungarn-Jahrbuch, Bd. 24. (1998/1999) Kövér György: A piacgazdaság kiteljesedése. In: Gergely András (Szerk.): 19. századi magyar történelem, Budapest: Korona, Botos János: A Magyar Nemzeti Bank története. II. Kötet. Budapest: Presscon Kiadó, Ágnes Pogány: Business History in Ungarn. In: Alice Teichova-Herbert Matis- Andreas Resch (Hrsg.): Business History. Wissenschaftliche Entwicklungstrends und Studien aus Zentraleuropa. Wien: Manz, Pogány Ágnes: Válságok és választások. Pénzügyi politika Magyarországon és Ausztriában, Aetas, 14. évf. (2000) 4. szám. 35., 37. Csorba László: A tizenkilencedik század története. (Magyar Századok.) Budapest: Pannonica, Ism.: Kovács Dénes: Bankemlékek. Figyelő, szám. 36. Vincze Péter: Korányi Frigyes, a doktor-báró. Magyar Gyáripar. Hírlevél december. Ism.: Lix Péter: [Ismertetés]. Tőzsdefórum, január. 24. Kövér György: A Magyar Külkereskedelmi Bank története. Budapest: MKB, Fónagy Zoltán: Modernizáció és polgárosodás. Magyarország története, ig. Debrecen: Csokonai Kiadó, Bodzási Balázs: Kézizálogjog értékpapírok felett. ELTE Állam és Jogtudományi Kar. Polgári Jog Évkönyv. 1999/ Klement Judit: Érdekeltség és érdektelenség. Gazdaságtörténeti alapfogalmak és alapkérdések Tomka Bélától. Korall, 10. kötet. (2002)

11 Gál Zoltán: A pécsi bankok aranykora. In: Szirtes Gábor Vargha Dezső (Szerk.): Iparosodás és bányászok a Mecsekalján. Gazdaságtörténeti tanulmányok. Pécs: Pannónia Könyvek, , 59. Ism.: Kiss Gábor Ferenc: Kis magyar bankográfia. Belvedere Meridionale, XIII. évf. (2001) 1-2. szám Tóth István György (Szerk.): Millenniumi magyar történet. Budapest: Osiris, Kövér György: Piaci hullámzások és gazdasági növekedés. In: Gergely András (Szerk.): Magyarország története a 19. században. Budapest: Osiris, Gaucsík István: Gazdaság és hitelszervezet a szlovákiai magyar bankhelyzet ( ). Fórum Társadalomtudományi Szemle, IV: évf. (2002) 3. szám. 80. Vass Gergely: Bankárok és menedzserek. A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű igazgatótanácsa a századelőn. Korall, 14. kötet. (2003) 140. Kövér György: A magyar banktörténetírás helyzete és hagyományai. In: Gazdaságtörténet könyvtártörténet. Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára. Budapest, Pogány Ágnes: Krisen und Krisenbewältigung - Währungspolitik in Ungarn und Österreich, In: Harald Wixforth (Hrsg.): Finanzinstitutionen in Mitteleuropa während des Nationalsozialismus. Stuttgart: Franz Steiner, Egry Gábor: Az erdélyi szász Raiffeisen-mozgalom kezdetei. Aetas, 19. évf. (2004) 1. sz Magyarország a XX. században. II. kötet. Szekszárd: Babits Kiadó, Gaucsík István: Az Ipolysági Takarékpénztár alapítása 1868-ban. Honismeret, XXXI. évf. (2003) 1. sz. 64. Sokarcú kapitalizmus. Budapest: HVG Kiadó, Gaucsík István: Regionális jellegű keresekedelmi bankok a Mátyusföldön. Fórum Társadalomtudományi Szemle, (www.foruminst.sk/publ/lokreg/4/lokreg4_ pdf) Gergely Jenő: In: Kristó Gyula Barta János Gergely Jenő (szerk.): Magyarország története előidőktől 2000-ig. Budapest: Pannonica, Kovács György: A jelzáloglevélkibocsátáson alapuló hitelezés problémái történeti megközelítésben. In: Botos Katalin (szerk.): Pénzügyek a globalizációban. Szeged: Jate Press, Ágnes Pogány Eduard Kubu Jan Kofman: Für eine nationale Wirtschaft. Ungarn, die Tschechoslowakei und Polen vom Ausgang des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg. Berlin: Berliner Wissenschaftsverlag, , 17., 19., 24. etc. Pogány Ágnes: Bankválság és bankkonszolidáció a két világháború között. A Magyar Általános Hitelbank esete. In: Dévényi Anna Rab Virág: Receptek válságra. Pénz és gazdaság a 20. század első felében. Pécs: Pannónia Könyvek, Beluszky Pál (szerk.): Magyarország történeti földrajza. I. kötet. Pécs-Budapest: Dialóg-Campus, Honvári János: XX. századi magyar gazdaságtörténet. Budapest: Aula Kiadó, (CD-ROM publikáció) 11

12 Umbrai Laura: A szociális kislakásépítés története Budapesten, Budapest: Napvilág Kiadó, Érdek és érdektelenség: A bank ipar viszony a századforduló Magyarországán, (Vállalkozástörténeti tanulmányok, 1.) Debrecen: Debrecen University Press, Ism.: Garami Erika: [Ismertetés.] Bank és Tőzsde, július-augusztus. 16. Niederhauser Emil: Újabb munkák a századi magyar történetről. Magyar Tudomány, szám. Ágnes Pogány: Business History in Ungarn. In: Alice Teichova-Herbert Matis- Andreas Resch (Hrsg.): Business History. Wissenschaftliche Entwicklungstrends und Studien aus Zentraleuropa. Wien: Manz, Kövér György: A felhalmozás íve. Budapest: Új Mandátum, , 309. Ism.: Klement Judit: Érdekeltség és érdektelenség. Gazdaságtörténeti alapfogalmak és alapkérdések Tomka Bélától. Korall, 10. kötet. (2002) Kövér György: A gazdaságtörténetírás újabb útjai. In: Ö. Kovács József Bódy Zsombor (Szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Budapest: Osiris, Kövér György: Piaci hullámzások és gazdasági növekedés. In: Gergely András (Szerk.): Magyarország története a 19. században. Budapest: Osiris, Gaucsík István: Gazdaság és hitelszervezet a szlovákiai magyar bankhelyzet (1918- Ism.: 1923). Fórum Társadalomtudományi Szemle, IV. évf. (2002) 3. szám. 79., 80. Szakál Gyula: Vállalkozó győri polgárok, Sikeres történeti modellváltás. Budapest: L Harmattan, Hubert Bonin: [Ismertetés.] EBHA (European Business History Association) Newsletter, no. 17, June Vass Gergely: Bankárok és menedzserek. A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű igazgatótanácsa a századelőn. Korall, 14. kötet. (2003) 125. stb. Kövér György: A magyar banktörténetírás helyzete és hagyományai. In: Gazdaságtörténet könyvtártörténet. Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára. Budapest, Kovács György: A jelzáloglevél-kibocsátáson alapuló hitelezés problémái történeti megközelítésben. In: Botos Katalin (szerk.): Pénzügyek a globalizációban. Szeged: Jate Press, Klement Judit: Apák és fiúk gazdasági stratégiái: egy magyar család a 19. és 20. században. Aetas, 20. évf. (2005) 1-2. sz. 85. Sokarcú kapitalizmus. Budapest: HVG Kiadó, Gaucsík István: Regionális jellegű kereskedelmi bankok a Mátyusföldön. Fórum Társadalomtudományi Szemle, (www.foruminst.sk/publ/lokreg/4/lokreg4_ pdf) Kovács György: Az európai pénzügyi rendszer válságai és a magyar pénztörténet. Polgári Szemle, 2. évf. (2006) 6. szám. Honvári János: XX. századi magyar gazdaságtörténet. Budapest: Aula Kiadó, (CD-ROM publikáció) 12

13 Balog János Mátyás: Napilapok és pénzintézetek kapcsolata a dualizmus korában. Médiakutató, nyár. Gyáni Gábor: Middle-Class Kinship in Nineteenth-Century Hungary. In: David Warren Sabean Simon Teuscher John Mathieu (eds.): Kinship in Europe. Approaches to Long-Term Development ( ). New York Oxford: Berghahn Books, Bolgár Dániel: Gazdasági mesék a Nyugatban. Holmi, XX. évf. (2008) 1. szám Klement Judit: A 19. századi budapesti gőzmalmok üzleti eredményei a mérlegek alapján. In: Halmos Károly et al (szerk.): A felhalmozás míve. Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére. Budapest: Századvég, A Harmadik Birodalom. A kutatás új útjai. Szeged: Jate Press Kiadó, Illényi Balázs: Kényszersterilizációk. Heti Világgazdaság, december , Ism.: Ism: 91. Kiss Gábor Ferenc: Turistatérkép a nácizmus kutatóinak. Belvedere Meridionale, XI. évf. (1999) 7-8. szám Illényi Balázs: Bárányüvöltés. Heti Világgazdaság, február , 90. Tóth-Szenesi Attila: A politikus is ember, avagy Hitler és a távpszichiátria. Stefánia. A Délmagyarország Kulturális melléklete február Karsai László: Holokauszt. Budapest: Pannonica, Szita Szabolcs: Együttélés, üldöztetés, holokauszt. Budapest, Szita Szabolcs: A Gestapo Magyarországon. Budapest: Korona Kiadó, Majtényi György: Ön-fejűség - a másik Németország történelme. Aetas, 18. évf. (2003) 1. sz Balog Iván: Politikai hisztériák Közép- és Kelet-Európában: Bibó István fasizmusról, nacionalizmusról, antiszemitizmusról. Budapest: Argumentum, Social Solidarity in East Central Europe: Strong Welfare and Weak Labour? In: Bo Strath and Lars Magnusson (eds.): European Solidarities: Tensions and Contentions of a Concept. Brussels: Peter Lang, Herwig Reiter: The Post-Communist Triangle of (Non-)Solidarity and Beyond. In: Bo Strath and Lars Magnusson (eds.): European Solidarities: Tensions and Contentions of a Concept. Brussels: Peter Lang, The Politics of Institutionalized Volatility: Lessons from East Central European Welfare Reforms. In: Michael Cain Nida Gelazis Tomasz Inglot (eds.): Fighting Poverty and Reforming Social Security: What Can Post-Soviet States Learn from New Democracies in Central Europe? Washington, DC.: Woodrow Wilson Center, Tomasz Inglot: From Theory to Practice: Lessons of Postcommunist Social Policy Reforms in Central Europe. In: Michael Cain Nida Gelazis Tomasz Inglot (eds.): Fighting Poverty and Reforming Social Security: What Can Post-Soviet States Learn 13

14 from New Democracies in Central Europe? Washington, DC.: Woodrow Wilson Center, R. R. Kaufman: Market reform and social protection: Lessons from the Czech Republic, Hungary, and Poland. East European Politics and Societies, vol. 21. (2007) no Stephan Haggard Robert R. Kaufman: Development, Democracy, and Welfare States. Princeton: Princeton University Press, S. Fuchs Claus Offe: Welfare State Formation int he Enlarged EU: Patterns of Reform in the Post-Communist New Democracies. Hertie School of Governance. Working Papers. No. 14. April Dorottya Szikra Dorota Szelewa: Passen die mittel- und osteruopäischen Länder in das westliche Bild? Das Beispiel der Familienpolitik in Ungarn und Polen. In: Christina Klenner Simone Leiber (Hrsg.): Wohlfahrtsstaaten und Geschlechterungleichheit in Mittel- und Osteuropa. Berlin: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Rászorultsági elv vagy általános szociális jogok? Jóléti rendszerek történeti összehasonlításának tanulságai. Esély, 17. évf. (2006) 5. szám Ignits Györgyi Kapitány Balázs: A családi támogatások alakulása: célok és eszközök. Demográfia, 49. évf. (2006) 4. szám Keller Tamás: A jóléti kiadások szintjének alternatív magyarázata. Statisztikai Szemle, 85. évf. (2007) 4. szám Mihályi Péter: Az egészségbiztosítás reformjának fogalmi keretei. Esély, 18. évf. (2007) 5. szám Német György: Újraelosztás egy szociálpolitikai kulcsfogalomról. Esély, 19. évf. (2008) 3. szám Determinants of Welfare Development in East Central Europe. In: Proceedings. 20th International Congress of Historical Sciences. Sydney: ICHS, (CD-ROM Publication.) Bo Strath: Models of the Welfare State Formation in The Global Context. In: Proceedings. 20th International Congress of Historical Sciences. Sydney: ICHS, (CD-ROM Publication.) Dominique Marshall: Introduction: Why study the global context of the welfare state? In: Proceedings. 20th International Congress of Historical Sciences. Sydney: ICHS, (CD-ROM Publication.) Hans-Jürgen Puhle: Welfare State Proliferation: Models, Mixes, and Transcontinental Learning Processes. In: Proceedings. 20th International Congress of Historical Sciences. Sydney: ICHS, (CD-ROM Publication.) Az összehasonlító módszer a történetírásban eredmények és kihasználatlan lehetőségek. Aetas, 20. évf. (2005) 1-2. szám Szolláth Hunor: Evangelizációs buzgalom. Korunk, november 14

15 Keller Márkus: A megértés lehetősége az összehasonlító történetírás hasznáról. Aetas, 20. évf. (2005) 4. szám Cora Zoltán: Összehasonlító módszer a mai európai történettudományban. Aetas, 22. évf. (2007) 2. szám Zoltán Cora: Comparing societies or unfolding entanglements? Comparativ: Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung (Leipzig), 17 (2007) Heft 1, Az összehasonlító történetírásról. Tanulságok a magyar történetírás számára. Tudomány, IL. köt. (2004) 6. szám Magyar Spannenberger Norbert: 20. századi egyháztörténet és módszertani javaslatok a levéltári források tükrében. Múlt-kor, E-folyóirat, 4. évf. (2006. március 21.) 1. szám. Badó Attila: Intuitív jogösszehasonlítás és neoanalitikai jogelmélet. In: H. Szilágyi István Paksy Máté (szerk.): Ius unum, lex multiplex. Tanulmányok a jogösszehasonlítás, az államelmélet és a jogbölcselet köréből. Budapest: Szent István Társulat, Gyáni Gábor: A mai magyar történetírás. In: Gyáni Gábor: Relatív történelem. Budapest: Typotex, Wohlfahrtsstaatliche Entwicklung in Ostmitteleuropa und das europäische Sozialmodell, In: Hartmut Kaelble und Günter Schmid (Hrsg.): Das Europäische Sozialmodell: Auf dem Weg zum transnationalen Sozialstaat. (Wissenschaftszentrum zu Berlin, Jahrbuch 2004.) Berlin: Sigma Verlag, Hartmut Kaelble Günter Schmid: Einleitung. In: Hartmut Kaelble und Günter Schmid (Hrsg.): Das Europäische Sozialmodell: Auf dem Weg zum transnationalen Sozialstaat. (Wissenschaftszentrum zu Berlin, Jahrbuch 2004.) Berlin: Sigma Verlag, Kristine Kern Hildegard Theobald: Konvergenz der Sozialpolitik in Europa? Transnationalisierung der Rentenversicherung und der Altenbetreuung. In: Hartmut Kaelble und Günter Schmid (Hrsg.): Das Europäische Sozialmodell: Auf dem Weg zum transnationalen Sozialstaat. (Wissenschaftszentrum zu Berlin, Jahrbuch 2004.) Berlin: Sigma Verlag, Das Europäische Sozialmodell. WZB-Mitteilungen, Heft 107., März Ein ungewohnter Blick auf das europäisches Sozialmodell. Frankfurter Rundschau Online, Cora Zoltán: Európa mint a szociálpolitika kísérleti terepe? Esély, 17. évf. (2006) 3. szám Hartmut Kaelble: Sozialgeschichte Europas: 1945 bis zur Gegenwart. München: C. H. Beck, Alfio Cerami: Social Policy in Central and Eastern Europe: The Emergence of a New European Welfare Regime. Berlin: Lit-Verlag, Klaus Schubert Simon Hegelich Ursula Bazant: Europäische Wohlfahrtssysteme. Ein Handbuch. Berlin: VS Verlag für Sozialwissenschaft,

16 S. Fuchs Claus Offe: Welfare State Formation int he Enlarged EU: Patterns of Reform in the Post-Communist New Democracies. Hertie School of Governance. Working Papers. No. 14. April Western European Welfare States in the 20th Century: Convergences and Divergences in a Long-Run Perspective. International Journal of Social Welfare, vol. 12 (2003):3, Sven Hessle: Editorial. International Journal of Social Welfare, 12 (2003) 247. Hartmut Kaelble: Das europäische Sozialmodell eine historische Perspektive. In: Hartmut Kaelble und Günter Schmid (Hrsg.): Das Europäische Sozialmodell: Auf dem Weg zum transnationalen Sozialstaat. (Wissenschaftszentrum zu Berlin, Jahrbuch 2004.) Berlin: Sigma Verlag, , 36., 39. Kristine Kern Hildegard Theobald: Konvergenz der Sozialpolitik in Europa? Transnationalisierung der Rentenversicherung und der Altenbetreuung. In: Hartmut Kaelble und Günter Schmid (Hrsg.): Das Europäische Sozialmodell: Auf dem Weg zum transnationalen Sozialstaat. (Wissenschaftszentrum zu Berlin, Jahrbuch 2004.) Berlin: Sigma Verlag, E. A. van der Wilk J. Jansen: Lifestyle-related risks: are trends in Europe converging? Public Health, 119 (2005), no. 1., 65. David Coleman: Facing the 21st Century. Oxford Centre for Population Studies. Working Paper Series, no. 17. David Coleman: Why we don t have to believe without doubting in the Second Demographic Transition some agnostic comments. Vienna Yearbook of Population Research Vienna: Austrian Academy of Sciences, S. Heichel J. Pape T. Sommerer: Is there convergence in convergence research? An overview of empirical studies on policy convergence. Journal of European Public Policy, 12 (2005), no. 5., David Coleman: Facing the 21st Century: New Developments, Continuing Problems. In: M. Macura, A. L. MacDonald and W. Haug (eds.): The New Demographic Regime: Population Challenges and Policy Responses. New York and Geneva: United Nations, Hans van Ewijk: Sociaal beleid in de Europese Unie en de lidstaten. In: Liber Amicorum Wim Woertman (eds.): Het soortelijk gewicht van sociaal beleid. Amsterdam: Jonker Instituut, Chiara Agostini: Fra politiche e istituzioni. Quale ereditá per i nuovi modelli di welfare? Quaderni di Recerca del Dipartimento Innovazione e Societa, Universitá di Roma La Sapienzia. Nr. 3. Roma: ARACNE EDITRICE, D. A. Wolf S. S. Ballal: Family support for older people ina n era of demographic change and policy constraints. Ageing and Society, 26 (2006):5, Hartmut Kaelble: Sozialgeschichte Europas: 1945 bis zur Gegenwart. München: C. H. Beck, Ulrike Liebert: The Politics for a Social Europe and the Lisbon Process. In: Bo Strath and Lars Magnusson (eds.): European Solidarities: Tensions and Contentions of a Concept. Brussels: Peter Lang,

17 Wolfgang Berg: Comparison and Transfer: Social Work and Social Policy in International Contexts. Maastricht: Shaker Publishing, A jóléti kiadások alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban, Statisztikai Szemle, 81. évf. (2003) 1. szám Falusné Szikra Katalin: Az EU szociálpolitikája és Magyarország. Fejlesztés és finanszírozás, 2. évf. (2004) 1. szám. 27. Cora Zoltán: A magyar szociálpolitika alakulása a 20. században hazai és európai szemszögből. Belvedere, XVII. évf. (2005) 5-6. sz Benedek Dóra Lelkes Orsolya Scharle Ágota Szabó Miklós: A magyar államháztartási bevételek és kiadások szerkezete között. Közgazdasági Szemle, LIII. évf. (2006) 2. szám Social security in Hungary in a long-run and comparative perspective: expenditures, social rights, and organization, Arbeitspapiere des Osteuropa-Instituts der Freien Universitaet Berlin. Arbeitsbereich Politik und Gesellschaft. Nr pp. Lutz Raphael: Europäische Sozialstaaten in der Boomphase ( ). Versuch einer historischen Distanzierung einer klassischen Phase des europäischen Wohlfahrtsstaats. In: Hartmut Kaelble und Günter Schmid (Hrsg.): Das Europäische Sozialmodell: Auf dem Weg zum transnationalen Sozialstaat. (Wissenschaftszentrum zu Berlin, Jahrbuch 2004.) Berlin: Sigma Verlag, , 58. Cora Zoltán: A magyar szociálpolitika alakulása a 20. században hazai és európai szemszögből. Belvedere, XVII. évf. (2005) 5-6. sz Árpád von Klimó: Ungarn seit Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht, , 242. A magyar malomipar finanszírozása ( ). Korall, 14. köt. (2003) Pogány Ágnes: A Pesti Victoria Gőzmalom összeomlása. Korall, 14. kötet. (2002) 102. Klement Judit: A 19. századi budapesti gőzmalmok üzleti eredményei a mérlegek alapján. In: Halmos Károly et al (szek.): A felhalmozás míve. Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére. Budapest: Századvég, , 387. Demographic Diversity and Convergence in Europe, : The Hungarian Case. Demographic Research, vol. 6 (2002), no. 2, David Coleman: Populations of the Industrial World. International Journal of Population Geography, vol. 8 (2002) 321. Francesco Billari Chris Wilson: Convergence towards diversity? Max Planck Institute for Demographic Research. Working Paper. December P. Boyle: Population geography: does geography matter in fertility research? Progress in Human Geography, vol. 27 (2003) no. 5., Cora Zoltán: A magyar szociálpolitika alakulása a 20. században hazai és európai szemszögből. Belvedere, XVII. évf. (2005) 5-6. sz

18 Zsolt Spéder: Rudiments of recent fertility decline in Hungary: Postponement, educational differences, and outcomes of changing partnership forms. Demographic Research, vol. 15 (2006) Franz Rothenbacher: The European Population since Basingstoke: Palgrave, C. Bradatan G. Firebaugh: History, population policies, and fertility decline in Eastern Europe: A case study. Journal of Family History, vol. 32 (2007) no Hartmut Kaelble: European Self-Understanding int he Twentieth-Century. In: Klaus Eder Willfried Spohn: Collective Memory and European Identity. Aldershot: Ashgate, Marija Mamolo: Union Formation, Marriage and First Birth: Convergence Accross Cohorts in Austria, Norther Italy and Slovenia? Vienna Institut of Demography, Working Papers, 2006/8. Vienna: Austrian Academy of Sciences, Social Panorama of Latin America. Ch. 5. Social Agenda: National Health Policies and Programmes in Latin America A jóléti intézmények fejlődésének meghatározói a 20. századi Európában. A hosszú távú összehasonlítások néhány tanulsága. Valóság, 45. évf. (2002) 6. szám Cora Zoltán: A magyar szociálpolitika alakulása a 20. században hazai és európai szemszögből. Belvedere, XVII. évf. (2005) 5-6. sz Social Integration in 20th Century Europe: Evidences from Hungarian Family Development. Journal of Social History, vol. 35 (2001):2, Göran Therborn: Between Sex and Power. Family in the World, London: Routledge, Cora Zoltán: A magyar szociálpolitika alakulása a 20. században hazai és európai szemszögből. Belvedere, XVII. évf. (2005) 5-6. sz Franz Rothenbacher: The European Population since Basingstoke: Palgrave, Familie zwishcen Flexibilität und Verlässlichkeit. Berlin: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Társadalmi integráció a 20. századi Európában: Magyarország esete. Századvég, 17. kötet. (2000) Ism.: Osztovits Ágnes: Társadalmi integráció a XX. században Magyar Nemzet november 6. Spéder Zsolt: Az európai családformák változatossága. Századvég, 10. évf. (2005) 3. sz A német tőke Magyarországon az első világháború előtt. Századok, 135. évf. (2001) 5. szám

19 Söptei Imre: Egy elfelejtett gyár: Első Magyar Hímzőipar Soukup és Korb Kőszegen. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, szám. A magyar bankrendszer fejlődésének sajátosságai nemzetközi összehasonlításban, Századok, 133. évf. (1999) 3. szám Kövér György: A felhalmozás íve. Budapest: Új Mandátum, Gaucsík István: Gazdaság és hitelszervezet a szlovákiai magyar bankhelyzet ( ). Fórum Társadalomtudományi Szemle, IV. évf. (2002) 3. szám. 80. Kövér György: A magyar banktörténetírás helyzete és hagyományai. In: Gazdaságtörténet könyvtártörténet. Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára. Budapest, Iván T. Berend: Evolution of the Hungarian Economy In: Iván T. Berend - Tamás Csató (eds.): One-and-a-Half Centuries of Semi-Successful Modernization, Vol. I. Boulder, Co.: Social Science Monographs, , 179., 181. Egry Gábor: Az erdélyi szász Raiffeisen-mozgalom kezdetei. Aetas, 19. évf. (2004) 1. sz Czoch Gábor et al. (szerk.): Magyar gazdaságtörténeti szöveggyűjtemény. XVIII-XX. század. Budapest: Aula, Beluszky Pál (szerk.): Magyarország történeti földrajza. I. kötet. Pécs-Budapest: Dialóg-Campus, Személyi összefonódás bankok és iparvállalatok között a századforduló Magyarországán. Replika, 25. kötet. (1997) 1. szám Kövér György: Elmélet és módszer a legújabb gazdaságtörténetírásban. Aetas, 14. évf. (1999) 1-2. szám Ágnes Pogány: Business History in Ungarn. In: Alice Teichova-Herbert Matis- Andreas Resch (Hrsg.): Business History. Wissenschaftliche Entwicklungstrends und Studien aus Zentraleuropa. Wien: Manz, Kövér György: A felhalmozás íve. Budapest: Új Mandátum, Kövér György: A gazdaságtörténetírás újabb útjai. In: Ö. Kovács József Bódy Zsombor (Szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Budapest: Osiris, Szakál Gyula: Vállalkozó győri polgárok, Sikeres történeti modellváltás. Budapest: L Harmattan, Halmos Károly: A nagyvállalkozás történeti elmélete. A. D. Chandler Jr. három munkája. Korall, 14. kötet. (2003) 122. Vass Gergely: Bankárok és menedzserek. A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű igazgatótanácsa a századelőn. Korall, 14. kötet. (2003) 135. stb. Hunyadi Attila: Nemzetgazdasági önszerveződési modellek Erdélyben. Az erdélyi magyar, szász és román szövetkezetek kölcsönhatásai. Fórum (Társadalomtudományi Szemle), V. évf. (2003) 1. szám Interlocking Directorates Between Banks and Industrial Companies in Hungary at the Beginning of the Twentieth Century. Business History, vol. 43 (2001):1,

20 M. Brayshay M. Cleary J. Selwood: Interlocking directorships and trans-national linkages within the British Empire, Area, vol. 37 (2005) no. 2., Michael Collins Mae Baker: Commercial Banks and Industrial Finance in England and Wales, Oxford: Oxford University Press, M. Brayshay M. Cleary J. Selwood: Power geometries: Social networks and the 1930s multinational corporat elite. Geoforum, 37 (2006):6, M. Brayshay M. Cleary J. Selwood: Social networks and the transnational reach of the corporate class in the early-twentieth century. Journal of Historical Geography, 33 (2007):1, Gyáni Gábor: Middle-Class Kinship in Nineteenth-Century Hungary. In: David Warren Sabean Simon Teuscher John Mathieu (eds.): Kinship in Europe. Approaches to Long-Term Development ( ). New York Oxford: Berghahn Books, Tim E. Crumplin: Opaque networks: Business and community int he Isle of Man, Business History, 49 (2007):6, Francisco J. Pueyo: Interlocking Directorates in Spanish Banking int he Twentieth Century. Working Paper Series. Social Science Research Network. Javier Pueyo Sanchez: El compartimento de la gran banca en Espana, Estudios de Historia Económica, no. 48. Madrid: Banca de Espana, Bankuralom, bankérdekeltség, bankellenőrzés: A magyarországi pénzintézetek ipari kapcsolatai a századfordulón, Történelmi Szemle, XXXVII. évf. (1995) 2. szám Kövér György: A reformkortól az I. világháborúig. In: Honvári János (Szerk.): Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig. Budapest, Aula Kiadó, Kövér György: A pesti kereskedő-bankár másodvirágzása és az iparfinanszírozás a 20. század első felében. Replika, 25. kötet. (1997) 1. szám. 52. Kövér György: A piacgazdaság kiteljesedése. In: Gergely András (Szerk.): 19. századi magyar történelem, Budapest: Korona, Ágnes Pogány: Business History in Ungarn. In: Alice Teichova-Herbert Matis- Andreas Resch (Hrsg.): Business History. Wissenschaftliche Entwicklungstrends und Studien aus Zentraleuropa. Wien: Manz, Kövér György: A felhalmozás íve. Budapest: Új Mandátum, , 326. Iván T. Berend: Evolution of the Hungarian Economy In: Iván T. Berend - Tamás Csató (eds.): One-and-a-Half Centuries of Semi-Successful Modernization, Vol. I. Boulder, Co.: Social Science Monographs, A totalitarizmuselméletektől az "új társadalomtörténet" ig. Változó hangsúlyok a Harmadik Birodalom értelmezésében. Aetas, 7. évf. (1993) 4. szám Pócza Kálmán: Politika, morál és történetírás a háború utáni Németországban. Korall, kötet. (2004)

Major publications Prof. Dr. Béla Tomka

Major publications Prof. Dr. Béla Tomka Major publications Prof. Dr. Béla Tomka Self-authored books A Social History of Twentieth-Century Europe, London and New York: Routledge, 2013, 552 pp. (***Winner of "Outstanding Academic Title 2013 Award"

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Tomka Béla

Szakmai önéletrajz Tomka Béla Szakmai önéletrajz Tomka Béla Személyes adatok Születési hely és idő: Salgótarján, 1962. május 8. Családi állapot: nős, két gyermek Munkahelyi cím: Szegedi Tudományegyetem, Történeti Intézet, 6722 Szeged,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

Tudományos főmunkatárs (MTA TK SZI)

Tudományos főmunkatárs (MTA TK SZI) Szikra Dorottya Tudományos főmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társadalmi integráció és társadalompolitika osztály Tudományos cím vagy fokozat: PhD E-mail: szikra.dorottya@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Osztovits András publikációs tevékenysége Osztovits András (2014): 6:1. - 6:57. -ok magyarázata In: Osztovits András (szerk.) A Polgári

Részletesebben

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza 2007-től törzstag és az andragógia alprogram vezetője vagyok a Neveléstudományi Doktori Iskolában. 2003 júniusában vendégprofesszorként Németországban a Vechtai

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old.

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor Önálló kötet A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. Szerkesztett könyvek Szolgálhat-e mintaként a francia német

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

Kozma Tamás vezetésével megvalósult kutatási projektek (1990-2010) Összefoglalás

Kozma Tamás vezetésével megvalósult kutatási projektek (1990-2010) Összefoglalás Kozma Tamás vezetésével megvalósult kutatási projektek (1990-2010) Összefoglalás 2007-2010 A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban, TERD Projekt azonosító száma: OTKA T- 69160 Nevesített

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud. Kornai János akadémikus. Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.hu Kutatási témák Kornai János a szocialista

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Beosztás

ÖNÉLETRAJZ. Beosztás 1. Családi név: Tóth 2. Utónév: István György 3. Születési idı: Pápa, 1962. szeptember 10. 4. Állampolgárság: magyar 5. Jelenlegi munkahely: Jelenlegi munkahely neve, címe TÁRKI Társadalomkutatási Intézet

Részletesebben

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu Európai önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu magyar Születési hely és idő Budapest, 1948.

Részletesebben

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2 A tantárgy címe CSALÁDSZOCIOLÓGIA A tantárgy típusa ELŐADÁS Tantárgy célja: A tantárgy kódja BBNSZ0300 Óraszám Félév 6 Kreditek száma A család történeti változásainak, működésének és a társadalomban betöltött

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Lakcím Munkahely Telefonszám E-mail Állampolgárság Dr. György Ottilia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar

Részletesebben

Kína gazdasága, gazdasági fejlődése

Kína gazdasága, gazdasági fejlődése Kína gazdasága, gazdasági fejlődése Könyvek: Alden, Chris: Kína az afrikai kontinensen. Pécs : IDResearch Kft : Publikon K., 2010. 327 A 35 Bánhidi Ferenc: Kína gazdasági fejlődésének tendenciái a nyolcvanas

Részletesebben

A kutatás eredményei

A kutatás eredményei "A szociálpolitika átalakulása Magyarországon 1945 és 1968 között: források, mintakövetés, szakaszok és társadalmi funkciók " c. K 78071 sz. OTKA-pályázat beszámolója Feltárt források Az 1950-es évek és

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities The European Citizen from the Perspectives of the Humanities Workshop Program 16, 19-20 Nov, 2012 Part I. Reconceptualising the European Citizen: Identity, Culture, Religion 16 Nov 2012, Friday Budapest,

Részletesebben

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ03200 Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem A TANTÁRGY CÉLJA A család történeti változásainak, működésének

Részletesebben

List of Main Publications

List of Main Publications List of Main Publications Mária Csanádi Books in Engish: Csanádi, M (2006) Self-Consuming Evolutions: A Model on the Structure, Selfreproduction, Self-destruction and Transformation of Party-states, tested

Részletesebben

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet Telegdy Álmos Elérhetőség: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budaörsi út 45 Email: telegdy@econ.core.hu Nyelvtudás: Felsőfokú angol Felsőfokú román Munkahely: 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs

Részletesebben

ő ű ő őő ű ő 1

ő ű ő őő ű ő 1 ő1őő őő1 11 11 1111 111 11 11 1 1 11 11 11 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ő ű ő őő ű ő 1 ő1őő őő1 ű ű ő ő ő ű ő ő ő ő ő ű ő ő ő111 ő1 ő 1 1 őőű űű 1 ő 1 ő ő ő ő ő ő 11 1ű ő 1 ű őő 1 1 1 1 1 űő ő 1 ő 1 ő őőőű

Részletesebben

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai)

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) I. Publikációk Idegen (angol) nyelven: 1) Series Eds.: Tayo Fashoyin and Michele Tiraboschi, Guest Eds.: Pietro Manzella and Lisa Rustico; Productivity,

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Unió intézmény- és döntéshozatali rendszere Alapszakosoknak.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola 1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Tantárgy neve: A közszféra humánerőforrás gazdálkodásának nemzetközi trendjei Oktató: Linder Viktória, PhD

Részletesebben

TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2009. FEBRUÁR (VI. ÉVFOLYAM)

TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2009. FEBRUÁR (VI. ÉVFOLYAM) Szerkesztik: Dr. Fábián Gergely, Takács Péter, Bodnár- Tóth Beáta I. SZERVEZETI HÍREK Dr. Sipos László megyei fıügyész-helyettes, karunk docense 2009. januártól a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Állam-

Részletesebben

VÁLOGATÁS ANDORKA RUDOLF MŰVEIBŐL

VÁLOGATÁS ANDORKA RUDOLF MŰVEIBŐL 866 SZEMLE mérleg-vizsgálat eredményei több lengyel magyar, finn magyar összehasonlításnak vetették meg az alapjait, melyeket a csehszlovák és az osztrák összehasonlítási munkák követtek. E munkák sikerében

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

Európa mint a szociálpolitika kísérleti terepe?

Európa mint a szociálpolitika kísérleti terepe? KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL CORA ZOLTÁN Európa mint a szociálpolitika kísérleti terepe? Hartmut Kaelble Günther Schmid (Hrsg.): Das europäische Sozialmodell. Auf dem Weg zum transnationalen Sozialstaat.

Részletesebben

Szabó Gábor tantárgyprogramjai

Szabó Gábor tantárgyprogramjai Szabó Gábor tantárgyprogramjai Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő I. Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Oktató: Szabó Gábor Tibor Óraszám: heti 4 óra (2 óra szóbeli, 2 óra írásbeli)

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika

Foglalkoztatáspolitika Foglalkoztatáspolitika Az Unióban és hazánkban Munkaügyi Kapcsolatok szakirány (N,L) Szegedi Egyetem Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék (előadás és olvasószeminárium) 2004/05 őszi félév Borbély Tibor

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből Témavezető: Tilk Péter egyetemi docens (PhD) A téma leírása: A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből című téma keretében a doktorandusz hallgatóknak

Részletesebben

STATISZTIKAI SZEMLE 75. ÉVFOLYAM 1997. ÉV TARTALOM ÁLATALÁNOS ELMÉLET A STATISZTIKA TÖRTÉNETE ÉS SZERVEZETE

STATISZTIKAI SZEMLE 75. ÉVFOLYAM 1997. ÉV TARTALOM ÁLATALÁNOS ELMÉLET A STATISZTIKA TÖRTÉNETE ÉS SZERVEZETE STATISZTIKAI SZEMLE 75. ÉVFOLYAM 1997. ÉV TARTALOM ÁLATALÁNOS ELMÉLET A STATISZTIKA TÖRTÉNETE ÉS SZERVEZETE A jogharmonizációs szabályozás gazdasági hatásvizsgálata. Kenneth Binning Futó Péter.. 2/101

Részletesebben

M U N K A H E L Y E K, M U N K A K Ö R Ö K

M U N K A H E L Y E K, M U N K A K Ö R Ö K ÖNÉLETRAJZ 1. Családi név: Tóth 2. Utónév: István György 3. Születési idı: Pápa, 1962. szeptember 10. 4. Állampolgárság: magyar 5. Jelenlegi munkahely: Jelenlegi munkahely neve, címe TÁRKI Társadalomkutatási

Részletesebben

Az összehasonlító módszer a történetírásban eredmények és kihasználatlan lehetőségek

Az összehasonlító módszer a történetírásban eredmények és kihasználatlan lehetőségek TOMKA BÉLA Az összehasonlító módszer a történetírásban eredmények és kihasználatlan lehetőségek Az összehasonlító módszer alkalmazása a történeti kutatásokban semmiképpen sem tekinthető újkeletűnek, hiszen

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Dr. Faragó László publikációs jegyzéke

Dr. Faragó László publikációs jegyzéke Dr. Faragó László publikációs jegyzéke Könyv - A vonzáskörzetek gazdasági és közigazgatási kérdései. Pécs: MTA RKK, 1985 320 p. (Közlemények 32.) Társszerk.: Hrubi L. - A jövőalkotás társadalomtechnikája.

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Takács László: Kosztolányi Dezső: Szent Imre himnuszok Hárs Endre:

Részletesebben

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

tanulmányok Makó Csaba Illéssy Miklós A szervezeti innovációk a közszféra szervezeteiben

tanulmányok Makó Csaba Illéssy Miklós A szervezeti innovációk a közszféra szervezeteiben tanulmányok Makó Csaba Illéssy Miklós A szervezeti innovációk a közszféra szervezeteiben (A jó állam 1 létrehozásának és tartós fenntartásának elhanyagolt dimenziója) Elemzésünkben az európai közigazgatási

Részletesebben

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p.

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p. NAVRACSICS TIBOR Önálló monográfia, tankönyv NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. B Korona K. 1998. 342, [2] Tanulmány gyűjteményes kötetben NAVRACSICS Tibor:

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN Hivatkozási jegyzékkel kiegészítve Németh Sándor Születési idő, hely: 1979. április 30., Szombathely Lakóhely: 9737 Bük Tanulmányok, képzettségek,

Részletesebben

M U N K A H E L Y E K, M U N K A K Ö R Ö K

M U N K A H E L Y E K, M U N K A K Ö R Ö K ÖNÉLETRAJZ 1. Családi név: Tóth 2. Utónév: István György 3. Születési idı: Pápa, 1962. szeptember 10. 4. Állampolgárság: magyar 5. Jelenlegi munkahely: Jelenlegi munkahely neve, címe TÁRKI Társadalomkutatási

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t http://pdk.e3.hu Szűcs Zoltán Gábor Még irodalmárként kerültem kapcsolatba a diszkurzív politikatudománnyal. Kezembe akadt a Beszélő politika

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Bódi Ferenc

Tudományos életrajz Dr. Bódi Ferenc Tudományos életrajz Dr. Bódi Ferenc Születési hely és idő: Mezőkövesd, 1963. április 14. Cím: 2120 Dunakeszi Béke u. 3/a Telefon munkahelyi: (1) 375 90 11/307, (30) 476 82 91 Fax: (1) 224 67 25 E-mail:

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján 2015 1. Farkas Éva A nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények hitelesítése In: Torgyik Judit (szerk.) Százarcú

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Dr. Szűcs András Publikációs jegyzék 2006. december

Dr. Szűcs András Publikációs jegyzék 2006. december Dr. Szűcs András Publikációs jegyzék 2006. december Könyv formájában megjelenő tanulmány 1. Szűcs András, Zarka Dénes: A távoktatás módszertanának fejlesztése Felnőttképzési Kutatási Füzetek 2006 (6);

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Spéder Zsolt (2004) Gyermekvállalás és a párkapcsolatok átalakulása :

Spéder Zsolt (2004) Gyermekvállalás és a párkapcsolatok átalakulása : Spéder Zsolt: Gyermekvállalás és a párkapcsolatok átalakulása (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Spéder Zsolt (2004) Gyermekvállalás és a párkapcsolatok

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

DR. LENNER TIBOR PhD.

DR. LENNER TIBOR PhD. DR. LENNER TIBOR PhD. FŐISKOLAI DOCENS SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Családi állapot: nős Születési év: 1966 Születési hely: Celldömölk 1984/1989 JATE TTK Szeged földrajz/történelem szakos középiskolai

Részletesebben

Tantárgy adatlap Szociológiai elméletek I.

Tantárgy adatlap Szociológiai elméletek I. A tantárgy kódja: 7SO30NAKL3M A tantárgy megnevezése (magyarul): A tantárgy neve (angolul): Sociological Theories I. A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2 óra előadás hetente

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE.

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE. NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE.HU Nemzetközi kapcsolataink bővülése Az NKE KTK-n (2011-2014) Nemzetközi

Részletesebben

AUGUSZTINOVICS, M. 1963. Pénzügyek a szocializmusban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

AUGUSZTINOVICS, M. 1963. Pénzügyek a szocializmusban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: Augusztinovics Mária KÖNYV, KÖNYVFEJEZET AUGUSZTINOVICS, M. (Gerő Tamásné) 1958. Felhalmozás és pénzfelhalmozás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. AUGUSZTINOVICS, M.

Részletesebben

2005: Strengthening the Capacity of the UN The UN and the Global Development Process (Retrospect and Prospects)

2005: Strengthening the Capacity of the UN The UN and the Global Development Process (Retrospect and Prospects) 2005: Strengthening the Capacity of the UN In: Majid Tehranian -Kevin P. Klemens eds., America and the World, New Brunswick, USA: Transaction Publishers, pp. 141-155. The UN and the Global Development

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA 2015 DR. PREPUK ANIKÓ

PUBLIKÁCIÓS LISTA 2015 DR. PREPUK ANIKÓ PUBLIKÁCIÓS LISTA 2015 DR. PREPUK ANIKÓ (A MAB-NAK A TÖRZSTAGSÁGRA VONATKOZÓ SZEMPONTRENDSZERE ALAPJÁN) Feltöltve a Magyar Tudományos Művek Tárába A) LEKTORÁLT/REFERÁLT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK: 33 I. Szakkönyv,

Részletesebben

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp.

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp. 1 Publikációk jegyzéke Székely Gábor Monográfiák Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 Hitler hatalomra jutása. Kossuth Könyvkiadó 1983. 251 Profintern-krónika.

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Jelenlegi megbízatások Dékán, ELTE Társadalomtudományi Kar Habilitált egyetemi docens, ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszék Tanulmányok 1992-1999.: A szociológia tudomány kandidátusa Magyar

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, 2011. november 24

Részletesebben

15.25-15.40 Klein Tamás (ELTE ÁJK Doktori Iskola) Az új (közszolgálati) médiaszabályozás egyes strukturális kérdéseinek alkotmányjogi optikája

15.25-15.40 Klein Tamás (ELTE ÁJK Doktori Iskola) Az új (közszolgálati) médiaszabályozás egyes strukturális kérdéseinek alkotmányjogi optikája ALKOTMÁNYJOGI SZEKCIÓ Elnök: Dr. habil. Drinóczi Tímea Phd, tanszékvezető egyetemi docens Helyszín: Irk Albert előadóterem (48-as téri épület, III. emelet) 14.40-14.55 Bíró István (ME ÁJK DF Doktori Iskola)

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia kia@ktk.pte.hu 20/9574021 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Külsős óraadó 2001. 09. 01. 2008. 09.

Részletesebben

Változó munkajog. Dr. Jakab Nóra Miskolci Egyetem ÁJK, Munka- és Agrárjogi Tanszék 2013/2014 II. félév Oktatási segédanyag

Változó munkajog. Dr. Jakab Nóra Miskolci Egyetem ÁJK, Munka- és Agrárjogi Tanszék 2013/2014 II. félév Oktatási segédanyag Változó munkajog Dr. Jakab Nóra Miskolci Egyetem ÁJK, Munka- és Agrárjogi Tanszék 2013/2014 II. félév Oktatási segédanyag A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap

Részletesebben

VINCE PÉTER Modellváltás a földgázellátásban. In: Verseny és szabályozás. (Szerk: Valentiny Pál Kiss Ferenc). MTA KTI, 2009.

VINCE PÉTER Modellváltás a földgázellátásban. In: Verseny és szabályozás. (Szerk: Valentiny Pál Kiss Ferenc). MTA KTI, 2009. VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: VINCE Péter KÖNYV, KÖNYVFEJEZET VINCE PÉTER 2009. Modellváltás a földgázellátásban. In: Verseny és szabályozás. (Szerk: Valentiny Pál Kiss Ferenc). MTA KTI, 2009. VINCE PÉTER

Részletesebben

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK. NÉV: Valentiny Pál KÖNYV, KÖNYVFEJEZET

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK. NÉV: Valentiny Pál KÖNYV, KÖNYVFEJEZET VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: Valentiny Pál KÖNYV, KÖNYVFEJEZET Verseny és szabályozás 2012. (Competition and regulation 2012) (szerk. Valentiny Pál, Kiss Ferenc László, Nagy Csongor István) Budapest, MTA

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEK CONTEMPORARY DRAMATURGICAL PROCESSES TRENCSÉNYI KATALIN

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEK CONTEMPORARY DRAMATURGICAL PROCESSES TRENCSÉNYI KATALIN DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEK CONTEMPORARY DRAMATURGICAL PROCESSES TRENCSÉNYI KATALIN 2013 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI (magyar nyelven) Trencsényi

Részletesebben

A hegyikerékpáros edzés szívfrekvencia változásainak regisztrálása. Sportoló fiúk hosszúsági méreteinek változása az érés idején

A hegyikerékpáros edzés szívfrekvencia változásainak regisztrálása. Sportoló fiúk hosszúsági méreteinek változása az érés idején Az ELTE PPK Testkulturális Tudományos Diákkörön (valamint ennek jogelődjein) keresztül 1995 és 2011 között Tudományos Diákköri Konferenciákra nevezett diákok és pályamunkák OTDK ICSSS OTDK (PPKK) Országos

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje 2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje Csütörtök III. emelet 321. szoba PhD szoba Február 14 10.00-12.00 Dr. Arató Krisztina: Az Európai Unió válsága 12.00-14.00 Dr. Bíró Gáspár:

Részletesebben

I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals

I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals 1991-2011. közöttiek: Lentner Csaba: A mezőgazdasági hitelek árnyoldalai Megjelent: Gazdálkodás,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. április 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben