PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, o.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o."

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA A) PUBLIKÁCIÓK A PHD FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, o. A jóléti állam Európában és Magyarországon. Budapest: Corvina Kiadó, o. Bevezetés Európa újabb kori társadalom- és gazdaságtörténetébe. Budapest: HEFOP, o. Képes banktörténet. Magyar pénzintézetek a kezdetektől az államosításig. Budapest: HVG Kiadó, o. Welfare in East and West: Hungarian Social Security in an International Comparison, Berlin: Akademie Verlag, o. Szociálpolitika a 20. századi Magyarországon európai perspektívában. Budapest: Századvég Kiadó, o. Családfejlődés a 20. századi Magyarországon és Nyugat-Európában: konvergencia vagy divergencia? Budapest: Osiris Kiadó, o. A magyarországi pénzintézetek rövid története, Budapest: Aula Kiadó, o. (Első kiadása: Budapest: Gondolat Kiadó, 1996.) Érdek és érdektelenség: A bank ipar viszony a századforduló Magyarországán, (Vállalkozástörténeti tanulmányok, 1.) Debrecen: Multiplex Media Debrecen University Press, o. A Harmadik Birodalom. A kutatás új útjai. Szeged: Jate Press Kiadó, o. SZERKESZTETT KÖTETEK (Társszerkesztők: Halmos Károly Klement Judit Pogány Ágnes) A felhalmozás míve. Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére. Budapest: Századvég Kiadó, o.

2 Tematikus kötetek szerkesztése az Aetas ban: Magyarország századi gazdaság- és társadalomtörténete. Aetas, 18. évf. (2004) 1. szám. 190 o. Összehasonlító történetírás. Aetas, 14. évf. (2000) 4. szám. 196 o. A Habsburg Birodalom a 19. században. Aetas, 11. évf. (1997) 4. szám 226 o. JELENTŐSEBB TANULMÁNYOK A jóléti állam az ezredfordulón: válságjelek vagy válságmítoszok? Magyar Tudomány, 170. évf. (2009) 2. szám A hatvanas évek Magyarországon: összehasonlítások tanulságai. In: Halmos Károly Klement Judit Pogány Ágnes Tomka Béla (szerk.): Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére. Budapest: Századvég Kiadó, Az időskor mint elkülönült életszakasz kialakulása: a nyugdíjrendszer szerepe. In: Gyáni Gábor Láczay Magdolna (szerk.): Generációk a történelemben. Nyíregyháza: Hajnal István Kör, Intézményesült változékonyság: a jóléti fejlődés sajátos meghatározói Kelet- Közép-Európában. Korall, köt. (2007) Social Solidarity in East Central Europe: Strong Welfare and Weak Labour? In: Bo Strath and Lars Magnusson (eds.): European Solidarities: Tensions and Contentions of a Concept. Brussels: Peter Lang, Perfecting Institutionalization: On the Foundation of the International Social History Association. Journal of Social History, vol. 42 (2007): 2, The Politics of Institutionalized Volatility: Lessons from East Central European Welfare Reforms. In: Tomasz Inglot (ed.): Fighting Poverty and Reforming Social Security: What Can Post-Soviet States Learn from New Democracies in Central Europe? Washington, DC.: Woodrow Wilson Center, Rászorultsági elv vagy általános szociális jogok? Jóléti rendszerek történeti összehasonlításának tanulságai. Esély, 17. évf. (2006) 5. szám East Central Europe and the European Social Policy Model: A Long-Term View. East European Quarterly, vol. 40 (2006): 2,

3 Social and Economic Convergences in 20th Century Europe. In: Josefina Cuesta Bustillo (ed.): Del espacio social europeo a la Europa Social. Salamanca: Universidad de Salamanca, (CD-ROM Publication) Globalizáció és fragmentáció között. Beszámoló a Történész Világkongresszusról. Századok, 139. évf. (2005) 6. szám A társadalomtörténet-írás nemzetközi intézményesülésének állomásai. A Nemzetközi Társadalomtörténeti Társaság létrejöttéről. Századok, 139. évf. (2005), 6. szám Determinants of East Central European Welfare Sytems. In: Martyn Lyons (ed.): History in Global Perspective. Proceedings of the 20th International Congress of Historical Sciences. Sydney: Faculty of Arts and Social Scioences at University of New South Wales, (CD-ROM Publication) Az összehasonlító módszer a történetírásban eredmények és kihasználatlan lehetőségek. Aetas, 20. évf. (2005) 1-2. szám Wohlfahrtsstaatliche Entwicklung in Ostmitteleuropa und das europäische Sozialmodell, In: Hartmut Kaelble und Günter Schmid (Hrsg.): Das Europäische Sozialmodell: Auf dem Weg zum transnationalen Sozialstaat. (Wissenschaftszentrum zu Berlin, Jahrbuch 2004.) Berlin: Sigma Verlag, Az Európai Szociális Modell múltja és jelene kelet-közép-európai perspektívák. Esély, 15. évf. (2004) 5. szám Az összehasonlító történetírásról. Tanulságok a magyar történetírás számára. Magyar Tudomány, IL. köt. (2004) 6. szám Társadalomtörténeti hagyományok, irányzatok, módszerek a nemzetközi gyakorlat szemszögéből. Korall, 15. köt. (2004) A magyar malomipar finanszírozása ( ). Korall, 14. köt. (2003) Western European Welfare States in the 20th Century: Convergences and Divergences in a Long-Run Perspective. International Journal of Social Welfare, vol. 12 (2003): 3, Jóléti rendszerek a 20. századi Magyarországon: nemzetközi összehasonlítás. Történelmi Szemle, XLIII. évf. (2001) 3-4. szám

4 A jóléti kiadások alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban, Statisztikai Szemle, 81. évf. (2003) 1. szám Social security in Hungary in a long-run and comparative perspective: expenditures, social rights, and organization, Arbeitspapiere des Osteuropa-Instituts der Freien Universitaet Berlin. Arbeitsbereich Politik und Gesellschaft. Nr pp. A jóléti intézmények fejlődésének meghatározói a 20. századi Európában. A hosszú távú összehasonlítások néhány tanulsága. Valóság, 45. évf. (2002). 6. szám Demographic Diversity and Convergence in Europe, : The Hungarian Case. Demographic Research, vol. 6 (2002): 2, Social Integration in 20th Century Europe: Evidences from Hungarian Family Development. Journal of Social History, vol. 35 (2001): 2, The Development of Hungarian Banking: An International Comparison, Journal of European Economic History, vol. 30 (2001): 1, A német tőke Magyarországon az első világháború előtt. Századok, 135. évf. (2001) 5. szám Financial Institutions in Hungary in Central-European Comparison, Nordic Notes (Special Edition: Oslo 2000), vol. 5 (2001), Interlocking Directorates Between Banks and Industrial Companies in Hungary at the Beginning of the Twentieth Century. Business History, vol. 43 (2001): 1, Társadalmi integráció a 20. századi Európában: Magyarország esete. Századvég, 17. kötet. (2000), A magyar bankrendszer fejlődésének sajátosságai nemzetközi összehasonlításban, Századok, 133. évf. (1999) 3. szám (Részbeni újraközlés: Czoch Gábor et al. (szerk.): Magyar gazdaságtörténeti szöveggyűjtemény XVIII-XX. század. Budapest: Aula Kiadó, ) Das Verhältnis zwischen Banken und Industrie in Ungarn, Ungarn Jahrbuch (München), Bd. 23. (1997) Személyi összefonódás bankok és iparvállalatok között a századforduló Magyarországán. Replika, 25. k. (1997) 1. szám

5 Recenziók, szakmai interjúk és egyéb ismeretterjesztő írások tudományos folyóiratokban, heti- és napilapokban (Századok, Heti Világgazdaság, Aetas, Magyar Nemzet, Kisalföld stb.). MEGJELENÉS ALATT Social security in post-war East Central Europe. In: Maurizio Vaudagna (ed.): Democracy, Citizenship and Social Rights in the United States and Europe, Torino: Otto Editore, (megjelenés alatt) European Integration and Social Policy from an East Central European Perspective. In: Jürgen Elvert (Hrsg.): 50 Jahre Römischen Verträge: Supranationale Institutionen und transnationale Erfahrungsräume. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, (megjelenés alatt) Comparative History in East Central Europe: Reflections on Missed Opportunities. Comparativ (Leipzig), (2009) (megjelenés alatt) Social Policy in East Central Europe: Major Trends in the 20th Century (társszerző: Szikra Dorottya). In: Alfio Cerami Peter Vanhuysee (eds.): Post-Communist Welfare Pathways: Theorizing Social Policy Transformations in Central and Eastern Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan, (megjelenés alatt) B) PUBLIKÁCIÓK A PHD FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTT SZERKESZTETT KÖTETEK Összehasonlító gazdaság- és társadalomtörténet. Aetas, 8. évf. (1994) 3. szám. 188 o. Historiográfia Körkérdés a magyar történetírás szerkezetéről (Deák Ágnessel). Aetas, 7. évf. (1993) 4. szám. 252 o. Bankok és pénzügyek a században. Aetas, 6. évf. (1992) 3. szám. 164 o. JELENTŐSEBB TANULMÁNYOK Bankuralom, bankérdekeltség, bankellenőrzés: A magyarországi pénzintézetek ipari kapcsolatai a századfordulón, Történelmi Szemle, XXXVII. évf. (1995) 2. szám Vita Soós Lászlóval. Budapesti Könyvszemle (BUKSZ), 7 (1995): 4, A Magyar Nemzeti Bank története. Budapesti Könyvszemle (BUKSZ), 7 (1995): 2,

6 A bank ipar kapcsolat Németországban 1850 és 1913 között. Századok, 127. évf. (1993) 1. szám A Hitler jelenség és a náci állam uralmi rendszere. Századok, 127. évf. (1993) 3. szám A totalitarizmuselméletektől az "új társadalomtörténet" ig. Változó hangsúlyok a Harmadik Birodalom értelmezésében. Aetas, 7. évf. (1993) 4. szám Újabb történészviták a náci Németország gazdaságáról. Világtörténet, szám A Holocaust genezise. Valóság, XXXV. évf. (1992) 10. szám A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank története. Budapesti Könyvszemle (BUKSZ), 4. évf. (1992) 1. szám Industrial Business of Hungarian Large Banks in the Early 20th Century. In: 20th Century Universal Banking: International Comparisons. Budapest, Vita a weimari köztársaság bukásának gazdasági okairól. Világtörténet, szám Az 1931-es német bankválság. Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Oeconomico-Politica, Tom. XXIV. (1987)

7 HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE TOMKA BÉLA Munkáim 224 független idézését találtam meg ebből a könyvismertetések/recenziók száma 23. (A várhatóan 2009 őszétől érvényes új elvek szerint idézéseim száma 372.) JELLEMZŐ IDÉZÉSEK Kövér György: A felhalmozás íve. Budapest: Új Mandátum, Iván T. Berend: Evolution of the Hungarian Economy, In: Iván T. Berend - Tamás Csató (eds.): One-and-a-Half Centuries of Semi-Successful Modernization, Vol. I. Boulder, Co.: Social Science Monographs, , 179., 181. Klement Judit: Érdekeltség és érdektelenség. Gazdaságtörténeti alapfogalmak és alapkérdések Tomka Bélától. Korall, 10. kötet. (2002) David Coleman: Populations of the Industrial World. International Journal of Population Geography, 8 (2002) 321. Hartmut Kaelble: Sozialgeschichte Europas: 1945 bis zur Gegenwart. München: C. H. Beck, , 341., 342., 352. Gyáni Gábor: A mai magyar történetírás. In: Gyáni Gábor: Relatív történelem. Budapest: Typotex, Csaba László: Átmenet vagy spontán rendetlenség? Közgazdasági Szemle, LIV. évf. (2007) Tomasz Inglot: Welfare states in East Central Europe, Cambridge: Cambridge University Press, , 21., 100., 101., 102., 103., 106., 108., 180., 182., 192., 307. IDÉZETTSÉG RÉSZLETES DOKUMENTÁLÁSA A jóléti állam Európában és Magyarországon. Budapest: Corvina Kiadó, Ism.: Szigeti Péter: A jóléti állam. In: Andor Mihály (szerk.): Az adóparadicsomtól a Zöldmozgalomig. Budapest: Napvilág Kiadó, Kocsis Attila: Társadalombiztosítás Európában és a jóléti állam néhány aktuális kérdése. Esély, 19. évf. (2008) 6. szám Welfare in East and West: Hungarian Social Security in an International Comparison, Berlin: Akademie Verlag, Hartmut Kaelble: Das europäische Sozialmodell eine historische Perspektive. In: Hartmut Kaelble und Günter Schmid (Hrsg.): Das Europäische Sozialmodell: Auf dem Weg zum transnationalen Sozialstaat. (Wissenschaftszentrum zu Berlin, Jahrbuch 2004.) Berlin: Sigma Verlag, , 39. Ism: Julia Brandt: [Ismertetés]. Südosteuropa Mitteilungen, Jg. 43. (2003) no. 6., Ism.: Zsuzsa Török: [Recenzió]. Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, Jg. 28. (2005) Heft 2., 237. Ism.: Pogány Ágnes: [Ismertetés] Business History, 48 (2006):2, Ism.: Maria Hidvegi: [Recenzió]. H-Net, Clio-online,

8 Keller Márkus: A megértés lehetősége az összehasonlító történetírás hasznáról. Aetas, 20. évf. (2005) 4. szám Hartmut Kaelble: Sozialgeschichte Europas: 1945 bis zur Gegenwart. München: C. H. Beck, , 341., 342. Tomasz Inglot: From Theory to Practice: Lessons of Postcommunist Social Policy Reforms in Central Europe. In: Michael Cain Nida Gelazis Tomasz Inglot (eds.): Fighting Poverty and Reforming Social Security: What Can Post-Soviet States Learn from New Democracies in Central Europe? Washington, DC.: Woodrow Wilson Center, Dorottya Szikra: Family and Child Support in Post-Communist Society: Origins of the Mixed Hungarian Welfare Capitalism. In: Michael Cain Nida Gelazis Tomasz Inglot (eds.): Fighting Poverty and Reforming Social Security: What Can Post-Soviet States Learn from New Democracies in Central Europe? Washington, DC.: Woodrow Wilson Center, Hartmut Kaelble: Transnational Aspects of the European Welfare State. In: Lars Magnusson Bo Strath (eds.): A European Social Citizenship? Preconditions for Future Policies from a Historical Perspective. Brussels: Peter Lang, Tomasz Inglot: Welfare states in East Central Europe, Cambridge: Cambridge University Press, , 21., 100., 101., 102., 103., 180., 182., 192. etc. Gyáni Gábor: A mai magyar történetírás. In: Gyáni Gábor: Relatív történelem. Budapest: Typotex, G. Franzinetti: Mitteleuropa in East-Central Europe: From Helsinki to EU Accession ( ). European Journal of Social Theory, 11 (2008) no Alfio Cerami: Mechanisms of Institutional Change in Central and Eastern European Welfare State Restructuring. SSRN Working Paper Series Tanja Anette Glootz: Alterssicherung im europäischen Wohlfahrtsstaat: Etappen ihrer Entwicklung im 20. Jahrhundert. Frankfurt/M.: Campus, Csaba László: Crisis in Economics? Budapest: Akadémiai Kiadó, Képes banktörténet. Magyar pénzintézetek a kezdetektől az államosításig. Budapest: HVG Kiadó, Ism.: Osman Péter: [Recenzió]. Innováció, XVII. évf. (2007) 12. szám Szociálpolitika a 20. századi Magyarországon európai perspektívában. Budapest: Századvég Kiadó, Ism.: Simonik Péter: Szociálpolitika a 20. századi Magyarországon. Esély, 15. évf. (2004) 1. Ism.: sz Julia Brandt: Osteuropa-Institut Berlin, Arbeitsbereich Geschichte und Kultur, Rezension No. 8 vom Ism.: Bódy Zsombor: Recenzió. Korall, kötet. (2004) Bódy Zsombor: A társadalom kora. Aetas, 19. évf. (2004), 1. sz. 9. 8

9 Szikra Dorottya: Az évi. betegbiztosítási törvény végrehajtása. Aetas, 19. évf. (2004) 1. sz. 32. Gyáni Gábor: A rendszerváltástól a jövő várható hatásáig. Magyar Tudomány, szám Cora Zoltán: A magyar szociálpolitika alakulása a 20. században hazai és európai szemszögből. Belvedere, XVII. évf. (2005) 5-6. sz Türke András István: Az EU szociálpolitikájának főbb irányvonalai, különös tekintettel a foglalkoztatáspolitikára és a szociális párbeszédre. Európa-Gondolat, III. évf. (2004) Ism.: Szikra Dorottya: Új ablak a magyar szociális ellátások történetére. Esély, 17. évf. (2006) 3. szám Keller Márkus: A megértés lehetősége az összehasonlító történetírás hasznáról. Aetas, 20. évf. (2005) 4. szám Dorottya Szikra: Family and Child Support in Post-Communist Society: Origins of the Mixed Hungarian Welfare Capitalism. In: Michael Cain Nida Gelazis Tomasz Inglot (eds.): Fighting Poverty and Reforming Social Security: What Can Post-Soviet States Learn from New Democracies in Central Europe? Washington, DC.: Woodrow Wilson Center, Kiss László: Az ispotálytól a modern kórházig. Századvég, 62., 70. Romsics Ignác: A 20. század rövid története. Budapest: Rubicon-Könyvek, Romsics Ignác: A 20. század képes története. Budapest: Rubicon-Könyvek, Gyáni Gábor: A mai magyar történetírás. In: Gyáni Gábor: Relatív történelem. Budapest: Typotex, Csaba László: Átmenet vagy spontán rendetlenség? Közgazdasági Szemle, LIV. évf. (2007) Szikra Dorottya: A szociálpolitika másik arca. Fajvédelem és produktív szociálpolitika az 1940-es évek Magyarországán. Századvég (Új folyam) 48. kötet. (2008) 2. szám Siró Béla: Betegellátás Magyarországon a két világháború között. Történeti Tanulmányok. 12. kötet. Debrecen: KLTE, Balázs Trencsényi Péter Apor: Fine-Tuning the Polyphonic Past: Hungarian Historical Writing in the 1990s. In: Sorin Antohi Balázs Trencsényi Péter Apor (eds.): Narratives Unbound: Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe. Budapest: CEU Press, Családfejlődés a 20. századi Magyarországon és Nyugat-Európában: konvergencia vagy divergencia? Budapest: Osiris Kiadó, Illényi Balázs: Családfejlődés a 20. században. Heti Világgazdaság, február 10. Ism.: 85., 86. Sulyok Erzsébet: Családtörténeti kutatások Szegeden. Délmagyarország, február Turai Tünde: A családszerkezet alakulása a Szilágyságban. 9

10 Pukánszky Béla: A gyermekkor története. Budapest: Műszaki Kiadó, Valuch Tibor: Változó idők - változó szokások. A tevékenységszerkezet, a jövedelem és a fogyasztás alakulása a magyar falvakban a kollektivizálás idószakában. In: Ormos Mária (szerk.): Magyar évszázadok. Budapest: Osiris, Boreczky Ágnes: A szimbolikus család. Budapest: Gondolat, Ism.: Sohajda Ferenc: [Recenzió]. Korall, 17. köet. (2004) Cora Zoltán: A magyar szociálpolitika alakulása a 20. században hazai és európai szemszögből. Belvedere, XVII. évf. (2005) 5-6. sz Spéder Zsolt: Változások az ezredfordulón. In: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. (2. kiad., szerk.: Spéder Zsolt) Budapest: Osiris, Varga László: A Kisdednevelés című folyóirat gyermekképe, avagy az engedelmesség pedagógiai dilemmái. Neveléstörténet, III. évf. (2006) 1-2. szám. A magyarországi pénzintézetek rövid története, Budapest: Aula Kiadó, (Első kiadás: Budapest: Gondolat Kiadó, ) Ism.: Pogány Ágnes: [Ismertetés]. Budapesti Könyvszemle, 9. évf. (1997 nyár). Ism.: Garami Erika: [Ismertetés]. Bank és Tőzsde június. 6. Ism: Ágnes Pogány: [Ismertetés]. Ungarn-Jahrbuch, Bd. 24. (1998/1999) Kövér György: A piacgazdaság kiteljesedése. In: Gergely András (Szerk.): 19. századi magyar történelem, Budapest: Korona, Botos János: A Magyar Nemzeti Bank története. II. Kötet. Budapest: Presscon Kiadó, Ágnes Pogány: Business History in Ungarn. In: Alice Teichova-Herbert Matis- Andreas Resch (Hrsg.): Business History. Wissenschaftliche Entwicklungstrends und Studien aus Zentraleuropa. Wien: Manz, Pogány Ágnes: Válságok és választások. Pénzügyi politika Magyarországon és Ausztriában, Aetas, 14. évf. (2000) 4. szám. 35., 37. Csorba László: A tizenkilencedik század története. (Magyar Századok.) Budapest: Pannonica, Ism.: Kovács Dénes: Bankemlékek. Figyelő, szám. 36. Vincze Péter: Korányi Frigyes, a doktor-báró. Magyar Gyáripar. Hírlevél december. Ism.: Lix Péter: [Ismertetés]. Tőzsdefórum, január. 24. Kövér György: A Magyar Külkereskedelmi Bank története. Budapest: MKB, Fónagy Zoltán: Modernizáció és polgárosodás. Magyarország története, ig. Debrecen: Csokonai Kiadó, Bodzási Balázs: Kézizálogjog értékpapírok felett. ELTE Állam és Jogtudományi Kar. Polgári Jog Évkönyv. 1999/ Klement Judit: Érdekeltség és érdektelenség. Gazdaságtörténeti alapfogalmak és alapkérdések Tomka Bélától. Korall, 10. kötet. (2002)

11 Gál Zoltán: A pécsi bankok aranykora. In: Szirtes Gábor Vargha Dezső (Szerk.): Iparosodás és bányászok a Mecsekalján. Gazdaságtörténeti tanulmányok. Pécs: Pannónia Könyvek, , 59. Ism.: Kiss Gábor Ferenc: Kis magyar bankográfia. Belvedere Meridionale, XIII. évf. (2001) 1-2. szám Tóth István György (Szerk.): Millenniumi magyar történet. Budapest: Osiris, Kövér György: Piaci hullámzások és gazdasági növekedés. In: Gergely András (Szerk.): Magyarország története a 19. században. Budapest: Osiris, Gaucsík István: Gazdaság és hitelszervezet a szlovákiai magyar bankhelyzet ( ). Fórum Társadalomtudományi Szemle, IV: évf. (2002) 3. szám. 80. Vass Gergely: Bankárok és menedzserek. A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű igazgatótanácsa a századelőn. Korall, 14. kötet. (2003) 140. Kövér György: A magyar banktörténetírás helyzete és hagyományai. In: Gazdaságtörténet könyvtártörténet. Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára. Budapest, Pogány Ágnes: Krisen und Krisenbewältigung - Währungspolitik in Ungarn und Österreich, In: Harald Wixforth (Hrsg.): Finanzinstitutionen in Mitteleuropa während des Nationalsozialismus. Stuttgart: Franz Steiner, Egry Gábor: Az erdélyi szász Raiffeisen-mozgalom kezdetei. Aetas, 19. évf. (2004) 1. sz Magyarország a XX. században. II. kötet. Szekszárd: Babits Kiadó, Gaucsík István: Az Ipolysági Takarékpénztár alapítása 1868-ban. Honismeret, XXXI. évf. (2003) 1. sz. 64. Sokarcú kapitalizmus. Budapest: HVG Kiadó, Gaucsík István: Regionális jellegű keresekedelmi bankok a Mátyusföldön. Fórum Társadalomtudományi Szemle, (www.foruminst.sk/publ/lokreg/4/lokreg4_ pdf) Gergely Jenő: In: Kristó Gyula Barta János Gergely Jenő (szerk.): Magyarország története előidőktől 2000-ig. Budapest: Pannonica, Kovács György: A jelzáloglevélkibocsátáson alapuló hitelezés problémái történeti megközelítésben. In: Botos Katalin (szerk.): Pénzügyek a globalizációban. Szeged: Jate Press, Ágnes Pogány Eduard Kubu Jan Kofman: Für eine nationale Wirtschaft. Ungarn, die Tschechoslowakei und Polen vom Ausgang des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg. Berlin: Berliner Wissenschaftsverlag, , 17., 19., 24. etc. Pogány Ágnes: Bankválság és bankkonszolidáció a két világháború között. A Magyar Általános Hitelbank esete. In: Dévényi Anna Rab Virág: Receptek válságra. Pénz és gazdaság a 20. század első felében. Pécs: Pannónia Könyvek, Beluszky Pál (szerk.): Magyarország történeti földrajza. I. kötet. Pécs-Budapest: Dialóg-Campus, Honvári János: XX. századi magyar gazdaságtörténet. Budapest: Aula Kiadó, (CD-ROM publikáció) 11

12 Umbrai Laura: A szociális kislakásépítés története Budapesten, Budapest: Napvilág Kiadó, Érdek és érdektelenség: A bank ipar viszony a századforduló Magyarországán, (Vállalkozástörténeti tanulmányok, 1.) Debrecen: Debrecen University Press, Ism.: Garami Erika: [Ismertetés.] Bank és Tőzsde, július-augusztus. 16. Niederhauser Emil: Újabb munkák a századi magyar történetről. Magyar Tudomány, szám. Ágnes Pogány: Business History in Ungarn. In: Alice Teichova-Herbert Matis- Andreas Resch (Hrsg.): Business History. Wissenschaftliche Entwicklungstrends und Studien aus Zentraleuropa. Wien: Manz, Kövér György: A felhalmozás íve. Budapest: Új Mandátum, , 309. Ism.: Klement Judit: Érdekeltség és érdektelenség. Gazdaságtörténeti alapfogalmak és alapkérdések Tomka Bélától. Korall, 10. kötet. (2002) Kövér György: A gazdaságtörténetírás újabb útjai. In: Ö. Kovács József Bódy Zsombor (Szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Budapest: Osiris, Kövér György: Piaci hullámzások és gazdasági növekedés. In: Gergely András (Szerk.): Magyarország története a 19. században. Budapest: Osiris, Gaucsík István: Gazdaság és hitelszervezet a szlovákiai magyar bankhelyzet (1918- Ism.: 1923). Fórum Társadalomtudományi Szemle, IV. évf. (2002) 3. szám. 79., 80. Szakál Gyula: Vállalkozó győri polgárok, Sikeres történeti modellváltás. Budapest: L Harmattan, Hubert Bonin: [Ismertetés.] EBHA (European Business History Association) Newsletter, no. 17, June Vass Gergely: Bankárok és menedzserek. A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű igazgatótanácsa a századelőn. Korall, 14. kötet. (2003) 125. stb. Kövér György: A magyar banktörténetírás helyzete és hagyományai. In: Gazdaságtörténet könyvtártörténet. Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára. Budapest, Kovács György: A jelzáloglevél-kibocsátáson alapuló hitelezés problémái történeti megközelítésben. In: Botos Katalin (szerk.): Pénzügyek a globalizációban. Szeged: Jate Press, Klement Judit: Apák és fiúk gazdasági stratégiái: egy magyar család a 19. és 20. században. Aetas, 20. évf. (2005) 1-2. sz. 85. Sokarcú kapitalizmus. Budapest: HVG Kiadó, Gaucsík István: Regionális jellegű kereskedelmi bankok a Mátyusföldön. Fórum Társadalomtudományi Szemle, (www.foruminst.sk/publ/lokreg/4/lokreg4_ pdf) Kovács György: Az európai pénzügyi rendszer válságai és a magyar pénztörténet. Polgári Szemle, 2. évf. (2006) 6. szám. Honvári János: XX. századi magyar gazdaságtörténet. Budapest: Aula Kiadó, (CD-ROM publikáció) 12

13 Balog János Mátyás: Napilapok és pénzintézetek kapcsolata a dualizmus korában. Médiakutató, nyár. Gyáni Gábor: Middle-Class Kinship in Nineteenth-Century Hungary. In: David Warren Sabean Simon Teuscher John Mathieu (eds.): Kinship in Europe. Approaches to Long-Term Development ( ). New York Oxford: Berghahn Books, Bolgár Dániel: Gazdasági mesék a Nyugatban. Holmi, XX. évf. (2008) 1. szám Klement Judit: A 19. századi budapesti gőzmalmok üzleti eredményei a mérlegek alapján. In: Halmos Károly et al (szerk.): A felhalmozás míve. Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére. Budapest: Századvég, A Harmadik Birodalom. A kutatás új útjai. Szeged: Jate Press Kiadó, Illényi Balázs: Kényszersterilizációk. Heti Világgazdaság, december , Ism.: Ism: 91. Kiss Gábor Ferenc: Turistatérkép a nácizmus kutatóinak. Belvedere Meridionale, XI. évf. (1999) 7-8. szám Illényi Balázs: Bárányüvöltés. Heti Világgazdaság, február , 90. Tóth-Szenesi Attila: A politikus is ember, avagy Hitler és a távpszichiátria. Stefánia. A Délmagyarország Kulturális melléklete február Karsai László: Holokauszt. Budapest: Pannonica, Szita Szabolcs: Együttélés, üldöztetés, holokauszt. Budapest, Szita Szabolcs: A Gestapo Magyarországon. Budapest: Korona Kiadó, Majtényi György: Ön-fejűség - a másik Németország történelme. Aetas, 18. évf. (2003) 1. sz Balog Iván: Politikai hisztériák Közép- és Kelet-Európában: Bibó István fasizmusról, nacionalizmusról, antiszemitizmusról. Budapest: Argumentum, Social Solidarity in East Central Europe: Strong Welfare and Weak Labour? In: Bo Strath and Lars Magnusson (eds.): European Solidarities: Tensions and Contentions of a Concept. Brussels: Peter Lang, Herwig Reiter: The Post-Communist Triangle of (Non-)Solidarity and Beyond. In: Bo Strath and Lars Magnusson (eds.): European Solidarities: Tensions and Contentions of a Concept. Brussels: Peter Lang, The Politics of Institutionalized Volatility: Lessons from East Central European Welfare Reforms. In: Michael Cain Nida Gelazis Tomasz Inglot (eds.): Fighting Poverty and Reforming Social Security: What Can Post-Soviet States Learn from New Democracies in Central Europe? Washington, DC.: Woodrow Wilson Center, Tomasz Inglot: From Theory to Practice: Lessons of Postcommunist Social Policy Reforms in Central Europe. In: Michael Cain Nida Gelazis Tomasz Inglot (eds.): Fighting Poverty and Reforming Social Security: What Can Post-Soviet States Learn 13

14 from New Democracies in Central Europe? Washington, DC.: Woodrow Wilson Center, R. R. Kaufman: Market reform and social protection: Lessons from the Czech Republic, Hungary, and Poland. East European Politics and Societies, vol. 21. (2007) no Stephan Haggard Robert R. Kaufman: Development, Democracy, and Welfare States. Princeton: Princeton University Press, S. Fuchs Claus Offe: Welfare State Formation int he Enlarged EU: Patterns of Reform in the Post-Communist New Democracies. Hertie School of Governance. Working Papers. No. 14. April Dorottya Szikra Dorota Szelewa: Passen die mittel- und osteruopäischen Länder in das westliche Bild? Das Beispiel der Familienpolitik in Ungarn und Polen. In: Christina Klenner Simone Leiber (Hrsg.): Wohlfahrtsstaaten und Geschlechterungleichheit in Mittel- und Osteuropa. Berlin: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Rászorultsági elv vagy általános szociális jogok? Jóléti rendszerek történeti összehasonlításának tanulságai. Esély, 17. évf. (2006) 5. szám Ignits Györgyi Kapitány Balázs: A családi támogatások alakulása: célok és eszközök. Demográfia, 49. évf. (2006) 4. szám Keller Tamás: A jóléti kiadások szintjének alternatív magyarázata. Statisztikai Szemle, 85. évf. (2007) 4. szám Mihályi Péter: Az egészségbiztosítás reformjának fogalmi keretei. Esély, 18. évf. (2007) 5. szám Német György: Újraelosztás egy szociálpolitikai kulcsfogalomról. Esély, 19. évf. (2008) 3. szám Determinants of Welfare Development in East Central Europe. In: Proceedings. 20th International Congress of Historical Sciences. Sydney: ICHS, (CD-ROM Publication.) Bo Strath: Models of the Welfare State Formation in The Global Context. In: Proceedings. 20th International Congress of Historical Sciences. Sydney: ICHS, (CD-ROM Publication.) Dominique Marshall: Introduction: Why study the global context of the welfare state? In: Proceedings. 20th International Congress of Historical Sciences. Sydney: ICHS, (CD-ROM Publication.) Hans-Jürgen Puhle: Welfare State Proliferation: Models, Mixes, and Transcontinental Learning Processes. In: Proceedings. 20th International Congress of Historical Sciences. Sydney: ICHS, (CD-ROM Publication.) Az összehasonlító módszer a történetírásban eredmények és kihasználatlan lehetőségek. Aetas, 20. évf. (2005) 1-2. szám Szolláth Hunor: Evangelizációs buzgalom. Korunk, november 14

15 Keller Márkus: A megértés lehetősége az összehasonlító történetírás hasznáról. Aetas, 20. évf. (2005) 4. szám Cora Zoltán: Összehasonlító módszer a mai európai történettudományban. Aetas, 22. évf. (2007) 2. szám Zoltán Cora: Comparing societies or unfolding entanglements? Comparativ: Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung (Leipzig), 17 (2007) Heft 1, Az összehasonlító történetírásról. Tanulságok a magyar történetírás számára. Tudomány, IL. köt. (2004) 6. szám Magyar Spannenberger Norbert: 20. századi egyháztörténet és módszertani javaslatok a levéltári források tükrében. Múlt-kor, E-folyóirat, 4. évf. (2006. március 21.) 1. szám. Badó Attila: Intuitív jogösszehasonlítás és neoanalitikai jogelmélet. In: H. Szilágyi István Paksy Máté (szerk.): Ius unum, lex multiplex. Tanulmányok a jogösszehasonlítás, az államelmélet és a jogbölcselet köréből. Budapest: Szent István Társulat, Gyáni Gábor: A mai magyar történetírás. In: Gyáni Gábor: Relatív történelem. Budapest: Typotex, Wohlfahrtsstaatliche Entwicklung in Ostmitteleuropa und das europäische Sozialmodell, In: Hartmut Kaelble und Günter Schmid (Hrsg.): Das Europäische Sozialmodell: Auf dem Weg zum transnationalen Sozialstaat. (Wissenschaftszentrum zu Berlin, Jahrbuch 2004.) Berlin: Sigma Verlag, Hartmut Kaelble Günter Schmid: Einleitung. In: Hartmut Kaelble und Günter Schmid (Hrsg.): Das Europäische Sozialmodell: Auf dem Weg zum transnationalen Sozialstaat. (Wissenschaftszentrum zu Berlin, Jahrbuch 2004.) Berlin: Sigma Verlag, Kristine Kern Hildegard Theobald: Konvergenz der Sozialpolitik in Europa? Transnationalisierung der Rentenversicherung und der Altenbetreuung. In: Hartmut Kaelble und Günter Schmid (Hrsg.): Das Europäische Sozialmodell: Auf dem Weg zum transnationalen Sozialstaat. (Wissenschaftszentrum zu Berlin, Jahrbuch 2004.) Berlin: Sigma Verlag, Das Europäische Sozialmodell. WZB-Mitteilungen, Heft 107., März Ein ungewohnter Blick auf das europäisches Sozialmodell. Frankfurter Rundschau Online, Cora Zoltán: Európa mint a szociálpolitika kísérleti terepe? Esély, 17. évf. (2006) 3. szám Hartmut Kaelble: Sozialgeschichte Europas: 1945 bis zur Gegenwart. München: C. H. Beck, Alfio Cerami: Social Policy in Central and Eastern Europe: The Emergence of a New European Welfare Regime. Berlin: Lit-Verlag, Klaus Schubert Simon Hegelich Ursula Bazant: Europäische Wohlfahrtssysteme. Ein Handbuch. Berlin: VS Verlag für Sozialwissenschaft,

16 S. Fuchs Claus Offe: Welfare State Formation int he Enlarged EU: Patterns of Reform in the Post-Communist New Democracies. Hertie School of Governance. Working Papers. No. 14. April Western European Welfare States in the 20th Century: Convergences and Divergences in a Long-Run Perspective. International Journal of Social Welfare, vol. 12 (2003):3, Sven Hessle: Editorial. International Journal of Social Welfare, 12 (2003) 247. Hartmut Kaelble: Das europäische Sozialmodell eine historische Perspektive. In: Hartmut Kaelble und Günter Schmid (Hrsg.): Das Europäische Sozialmodell: Auf dem Weg zum transnationalen Sozialstaat. (Wissenschaftszentrum zu Berlin, Jahrbuch 2004.) Berlin: Sigma Verlag, , 36., 39. Kristine Kern Hildegard Theobald: Konvergenz der Sozialpolitik in Europa? Transnationalisierung der Rentenversicherung und der Altenbetreuung. In: Hartmut Kaelble und Günter Schmid (Hrsg.): Das Europäische Sozialmodell: Auf dem Weg zum transnationalen Sozialstaat. (Wissenschaftszentrum zu Berlin, Jahrbuch 2004.) Berlin: Sigma Verlag, E. A. van der Wilk J. Jansen: Lifestyle-related risks: are trends in Europe converging? Public Health, 119 (2005), no. 1., 65. David Coleman: Facing the 21st Century. Oxford Centre for Population Studies. Working Paper Series, no. 17. David Coleman: Why we don t have to believe without doubting in the Second Demographic Transition some agnostic comments. Vienna Yearbook of Population Research Vienna: Austrian Academy of Sciences, S. Heichel J. Pape T. Sommerer: Is there convergence in convergence research? An overview of empirical studies on policy convergence. Journal of European Public Policy, 12 (2005), no. 5., David Coleman: Facing the 21st Century: New Developments, Continuing Problems. In: M. Macura, A. L. MacDonald and W. Haug (eds.): The New Demographic Regime: Population Challenges and Policy Responses. New York and Geneva: United Nations, Hans van Ewijk: Sociaal beleid in de Europese Unie en de lidstaten. In: Liber Amicorum Wim Woertman (eds.): Het soortelijk gewicht van sociaal beleid. Amsterdam: Jonker Instituut, Chiara Agostini: Fra politiche e istituzioni. Quale ereditá per i nuovi modelli di welfare? Quaderni di Recerca del Dipartimento Innovazione e Societa, Universitá di Roma La Sapienzia. Nr. 3. Roma: ARACNE EDITRICE, D. A. Wolf S. S. Ballal: Family support for older people ina n era of demographic change and policy constraints. Ageing and Society, 26 (2006):5, Hartmut Kaelble: Sozialgeschichte Europas: 1945 bis zur Gegenwart. München: C. H. Beck, Ulrike Liebert: The Politics for a Social Europe and the Lisbon Process. In: Bo Strath and Lars Magnusson (eds.): European Solidarities: Tensions and Contentions of a Concept. Brussels: Peter Lang,

17 Wolfgang Berg: Comparison and Transfer: Social Work and Social Policy in International Contexts. Maastricht: Shaker Publishing, A jóléti kiadások alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban, Statisztikai Szemle, 81. évf. (2003) 1. szám Falusné Szikra Katalin: Az EU szociálpolitikája és Magyarország. Fejlesztés és finanszírozás, 2. évf. (2004) 1. szám. 27. Cora Zoltán: A magyar szociálpolitika alakulása a 20. században hazai és európai szemszögből. Belvedere, XVII. évf. (2005) 5-6. sz Benedek Dóra Lelkes Orsolya Scharle Ágota Szabó Miklós: A magyar államháztartási bevételek és kiadások szerkezete között. Közgazdasági Szemle, LIII. évf. (2006) 2. szám Social security in Hungary in a long-run and comparative perspective: expenditures, social rights, and organization, Arbeitspapiere des Osteuropa-Instituts der Freien Universitaet Berlin. Arbeitsbereich Politik und Gesellschaft. Nr pp. Lutz Raphael: Europäische Sozialstaaten in der Boomphase ( ). Versuch einer historischen Distanzierung einer klassischen Phase des europäischen Wohlfahrtsstaats. In: Hartmut Kaelble und Günter Schmid (Hrsg.): Das Europäische Sozialmodell: Auf dem Weg zum transnationalen Sozialstaat. (Wissenschaftszentrum zu Berlin, Jahrbuch 2004.) Berlin: Sigma Verlag, , 58. Cora Zoltán: A magyar szociálpolitika alakulása a 20. században hazai és európai szemszögből. Belvedere, XVII. évf. (2005) 5-6. sz Árpád von Klimó: Ungarn seit Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht, , 242. A magyar malomipar finanszírozása ( ). Korall, 14. köt. (2003) Pogány Ágnes: A Pesti Victoria Gőzmalom összeomlása. Korall, 14. kötet. (2002) 102. Klement Judit: A 19. századi budapesti gőzmalmok üzleti eredményei a mérlegek alapján. In: Halmos Károly et al (szek.): A felhalmozás míve. Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére. Budapest: Századvég, , 387. Demographic Diversity and Convergence in Europe, : The Hungarian Case. Demographic Research, vol. 6 (2002), no. 2, David Coleman: Populations of the Industrial World. International Journal of Population Geography, vol. 8 (2002) 321. Francesco Billari Chris Wilson: Convergence towards diversity? Max Planck Institute for Demographic Research. Working Paper. December P. Boyle: Population geography: does geography matter in fertility research? Progress in Human Geography, vol. 27 (2003) no. 5., Cora Zoltán: A magyar szociálpolitika alakulása a 20. században hazai és európai szemszögből. Belvedere, XVII. évf. (2005) 5-6. sz

18 Zsolt Spéder: Rudiments of recent fertility decline in Hungary: Postponement, educational differences, and outcomes of changing partnership forms. Demographic Research, vol. 15 (2006) Franz Rothenbacher: The European Population since Basingstoke: Palgrave, C. Bradatan G. Firebaugh: History, population policies, and fertility decline in Eastern Europe: A case study. Journal of Family History, vol. 32 (2007) no Hartmut Kaelble: European Self-Understanding int he Twentieth-Century. In: Klaus Eder Willfried Spohn: Collective Memory and European Identity. Aldershot: Ashgate, Marija Mamolo: Union Formation, Marriage and First Birth: Convergence Accross Cohorts in Austria, Norther Italy and Slovenia? Vienna Institut of Demography, Working Papers, 2006/8. Vienna: Austrian Academy of Sciences, Social Panorama of Latin America. Ch. 5. Social Agenda: National Health Policies and Programmes in Latin America A jóléti intézmények fejlődésének meghatározói a 20. századi Európában. A hosszú távú összehasonlítások néhány tanulsága. Valóság, 45. évf. (2002) 6. szám Cora Zoltán: A magyar szociálpolitika alakulása a 20. században hazai és európai szemszögből. Belvedere, XVII. évf. (2005) 5-6. sz Social Integration in 20th Century Europe: Evidences from Hungarian Family Development. Journal of Social History, vol. 35 (2001):2, Göran Therborn: Between Sex and Power. Family in the World, London: Routledge, Cora Zoltán: A magyar szociálpolitika alakulása a 20. században hazai és európai szemszögből. Belvedere, XVII. évf. (2005) 5-6. sz Franz Rothenbacher: The European Population since Basingstoke: Palgrave, Familie zwishcen Flexibilität und Verlässlichkeit. Berlin: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Társadalmi integráció a 20. századi Európában: Magyarország esete. Századvég, 17. kötet. (2000) Ism.: Osztovits Ágnes: Társadalmi integráció a XX. században Magyar Nemzet november 6. Spéder Zsolt: Az európai családformák változatossága. Századvég, 10. évf. (2005) 3. sz A német tőke Magyarországon az első világháború előtt. Századok, 135. évf. (2001) 5. szám

19 Söptei Imre: Egy elfelejtett gyár: Első Magyar Hímzőipar Soukup és Korb Kőszegen. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, szám. A magyar bankrendszer fejlődésének sajátosságai nemzetközi összehasonlításban, Századok, 133. évf. (1999) 3. szám Kövér György: A felhalmozás íve. Budapest: Új Mandátum, Gaucsík István: Gazdaság és hitelszervezet a szlovákiai magyar bankhelyzet ( ). Fórum Társadalomtudományi Szemle, IV. évf. (2002) 3. szám. 80. Kövér György: A magyar banktörténetírás helyzete és hagyományai. In: Gazdaságtörténet könyvtártörténet. Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára. Budapest, Iván T. Berend: Evolution of the Hungarian Economy In: Iván T. Berend - Tamás Csató (eds.): One-and-a-Half Centuries of Semi-Successful Modernization, Vol. I. Boulder, Co.: Social Science Monographs, , 179., 181. Egry Gábor: Az erdélyi szász Raiffeisen-mozgalom kezdetei. Aetas, 19. évf. (2004) 1. sz Czoch Gábor et al. (szerk.): Magyar gazdaságtörténeti szöveggyűjtemény. XVIII-XX. század. Budapest: Aula, Beluszky Pál (szerk.): Magyarország történeti földrajza. I. kötet. Pécs-Budapest: Dialóg-Campus, Személyi összefonódás bankok és iparvállalatok között a századforduló Magyarországán. Replika, 25. kötet. (1997) 1. szám Kövér György: Elmélet és módszer a legújabb gazdaságtörténetírásban. Aetas, 14. évf. (1999) 1-2. szám Ágnes Pogány: Business History in Ungarn. In: Alice Teichova-Herbert Matis- Andreas Resch (Hrsg.): Business History. Wissenschaftliche Entwicklungstrends und Studien aus Zentraleuropa. Wien: Manz, Kövér György: A felhalmozás íve. Budapest: Új Mandátum, Kövér György: A gazdaságtörténetírás újabb útjai. In: Ö. Kovács József Bódy Zsombor (Szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Budapest: Osiris, Szakál Gyula: Vállalkozó győri polgárok, Sikeres történeti modellváltás. Budapest: L Harmattan, Halmos Károly: A nagyvállalkozás történeti elmélete. A. D. Chandler Jr. három munkája. Korall, 14. kötet. (2003) 122. Vass Gergely: Bankárok és menedzserek. A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű igazgatótanácsa a századelőn. Korall, 14. kötet. (2003) 135. stb. Hunyadi Attila: Nemzetgazdasági önszerveződési modellek Erdélyben. Az erdélyi magyar, szász és román szövetkezetek kölcsönhatásai. Fórum (Társadalomtudományi Szemle), V. évf. (2003) 1. szám Interlocking Directorates Between Banks and Industrial Companies in Hungary at the Beginning of the Twentieth Century. Business History, vol. 43 (2001):1,

20 M. Brayshay M. Cleary J. Selwood: Interlocking directorships and trans-national linkages within the British Empire, Area, vol. 37 (2005) no. 2., Michael Collins Mae Baker: Commercial Banks and Industrial Finance in England and Wales, Oxford: Oxford University Press, M. Brayshay M. Cleary J. Selwood: Power geometries: Social networks and the 1930s multinational corporat elite. Geoforum, 37 (2006):6, M. Brayshay M. Cleary J. Selwood: Social networks and the transnational reach of the corporate class in the early-twentieth century. Journal of Historical Geography, 33 (2007):1, Gyáni Gábor: Middle-Class Kinship in Nineteenth-Century Hungary. In: David Warren Sabean Simon Teuscher John Mathieu (eds.): Kinship in Europe. Approaches to Long-Term Development ( ). New York Oxford: Berghahn Books, Tim E. Crumplin: Opaque networks: Business and community int he Isle of Man, Business History, 49 (2007):6, Francisco J. Pueyo: Interlocking Directorates in Spanish Banking int he Twentieth Century. Working Paper Series. Social Science Research Network. Javier Pueyo Sanchez: El compartimento de la gran banca en Espana, Estudios de Historia Económica, no. 48. Madrid: Banca de Espana, Bankuralom, bankérdekeltség, bankellenőrzés: A magyarországi pénzintézetek ipari kapcsolatai a századfordulón, Történelmi Szemle, XXXVII. évf. (1995) 2. szám Kövér György: A reformkortól az I. világháborúig. In: Honvári János (Szerk.): Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig. Budapest, Aula Kiadó, Kövér György: A pesti kereskedő-bankár másodvirágzása és az iparfinanszírozás a 20. század első felében. Replika, 25. kötet. (1997) 1. szám. 52. Kövér György: A piacgazdaság kiteljesedése. In: Gergely András (Szerk.): 19. századi magyar történelem, Budapest: Korona, Ágnes Pogány: Business History in Ungarn. In: Alice Teichova-Herbert Matis- Andreas Resch (Hrsg.): Business History. Wissenschaftliche Entwicklungstrends und Studien aus Zentraleuropa. Wien: Manz, Kövér György: A felhalmozás íve. Budapest: Új Mandátum, , 326. Iván T. Berend: Evolution of the Hungarian Economy In: Iván T. Berend - Tamás Csató (eds.): One-and-a-Half Centuries of Semi-Successful Modernization, Vol. I. Boulder, Co.: Social Science Monographs, A totalitarizmuselméletektől az "új társadalomtörténet" ig. Változó hangsúlyok a Harmadik Birodalom értelmezésében. Aetas, 7. évf. (1993) 4. szám Pócza Kálmán: Politika, morál és történetírás a háború utáni Németországban. Korall, kötet. (2004)

Major publications Prof. Dr. Béla Tomka

Major publications Prof. Dr. Béla Tomka Major publications Prof. Dr. Béla Tomka Self-authored books A Social History of Twentieth-Century Europe, London and New York: Routledge, 2013, 552 pp. (***Winner of "Outstanding Academic Title 2013 Award"

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 591 7480 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 274 4885 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN 2015. június 4. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN SZEMÉLYES ADATOK Név: Cora Zoltán Születési idő: 1982. augusztus 14. Születési hely: Gyula Munkahely címe: 6722 Szeged, Egyetem u. 2. Munkahelyi tel./fax.:

Részletesebben

S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S

S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S 1 S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S By Professor László CSABA /incomplete, as of June, 2015/ I. MONOGRAPHS 1. Eastern Europe in the World Economy. Cambridge and New York: Cambridge University

Részletesebben

KOMPARATÍV KAPITALIZMUS

KOMPARATÍV KAPITALIZMUS KOMPARATÍV KAPITALIZMUS Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben

Anrás Kovács - Publications Books, monographs

Anrás Kovács - Publications Books, monographs Anrás Kovács - Publications Books, monographs 1) Anti-Semitism among Hungarian College and University Students. (with György Fischer) International Perspectives, vol. 27. American Jewish Committee, New

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

CSALÁDFEJLŐDÉS A 20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN

CSALÁDFEJLŐDÉS A 20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN Tomka Béla CSALÁDFEJLŐDÉS A 20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN ük OSIRIS ZSEBKÖNYVTÁR! Tomka Bélaj CSALÁDFEJLŐDÉS A 20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN: KONVERGENCIA VAGY DIVERGENCIA?

Részletesebben

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9 Név- és tárgymutató 0-9 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 A, Á adósságválság 177, 180 Afrika 12, 36, 52, 66, 68, 72, 95, 107, 141, 158, 161, 175, 178, 196, 221, 222, 225-227, 229, 230, 234, 237, 247, 251

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

KAPÁS JUDIT TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK MÁSOK ÁLTALI IDÉZETTSÉGE

KAPÁS JUDIT TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK MÁSOK ÁLTALI IDÉZETTSÉGE KAPÁS JUDIT TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK MÁSOK ÁLTALI IDÉZETTSÉGE Economic Freedom and Development. A Perspective from Austrian Economics. (társszerző: Czeglédi Pál) Akadémiai Kiadó Budapest, 2009. 1. Trón Zsuzsanna:

Részletesebben

Nagy Beáta PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK

Nagy Beáta PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK Nagy Beáta Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet/ TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK (1) TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK KÖNYVEK

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Szörényi András

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Szörényi András Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola TÉZISGYŰJTEMÉNY Szörényi András A nem-állami szereplők befolyásának növekedése a nemzetközi kapcsolatok különböző területein című Ph.D. értekezéséhez Témavezető: Horváth

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

KONFERENCIÁK 2010-2014

KONFERENCIÁK 2010-2014 Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás II. disszeminációs rendezvénye 2010 február 26. Budapest, MTA Szociológiai Kutatóintézete Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás zárókonferenciája 2011 október 20 Budapest,

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2014. július 1. december 31. 134. szám összeállította Petz Gabriella Magyar

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák A kötetben szereplő * és idézett munkák ABD-EL-JAWAD, Hassan R. S. 1992: Is Arabic a pluricentric language? Clyne (ed.): Pluricentric Languages. Differing Norms in Different Nations. Mouton de Gruyter,

Részletesebben

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK Önálló kiadványok Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Kalligram, Pozsony, 2004, 272. Köztes-Európa 1763-1993,

Részletesebben

Curriculum vitae. Dr. Margit Feischmidt. Present positions

Curriculum vitae. Dr. Margit Feischmidt. Present positions Curriculum vitae Dr. Margit Feischmidt Present positions Associate professor, Department of Communication and Media Studies, University of Pécs (Hungary), head of the Seminar of Cultural Anthropology (since

Részletesebben

1996. nyár (1. szám) átalakulás Gondolkodók reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság 1996. Tél (3.

1996. nyár (1. szám) átalakulás Gondolkodók reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság 1996. Tél (3. Repertórium Új folyam, 1 67. szám 1996. nyár (1. szám) Átalakulás Andorka Rudolf: A társadalmi integráció gyenge kötései rendszerátalakulás Ma gyar országon 1/5 Wolfgang Zapf: A változás kétféle sebes

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Állapot: 2011. április Tel.: 473-2290, Fax: 473-2291 8360 Keszthely, Helikon u. 22. mobil: 20/522-7897 toth@kovet.hu Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Személyi adatok Életkor: 41 év Családi állapot: Nős

Részletesebben