ÚTTÖRŐ TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK A MAGYAR ORVOSI RADIOLÓGIÁBAN ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTTÖRŐ TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK A MAGYAR ORVOSI RADIOLÓGIÁBAN (1922 1966)"

Átírás

1 DR. MED. HABIL. MÓZSA SZABOLCS ÚTTÖRŐ TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK A MAGYAR ORVOSI RADIOLÓGIÁBAN ( ) Tények és események a Magyar Radiológusok Társasága történetéből Magyar Radiológusok Társasága Magyar Radiológia 2014/1. szám 1 2. Supplementum nyomtatott, online és e-book változatban

2 2

3 DR. MED. HABIL. MÓZSA SZABOLCS ÚTTÖRŐ TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK A MAGYAR ORVOSI RADIOLÓGIÁBAN ( ) Tények és események a Magyar Radiológusok Társasága történetéből Magyar Radiológusok Társasága Budapest,

4 Megjelenik a Magyar Radiológia folyóirat (ISSN ) Supplementum 2. számaként a folyóirat online felületén, illetve E-book formában Főszerkesztő: Prof. Dr. Palkó András Szerkesztőbizottság elnöke: Prof. Dr. Lombay Béla Lektorálták: Prof. Dr. Baranyai Tibor Prof. Dr. Lombay Béla Kiadja: A Magyar Radiológusok Társasága Elnök: Prof. Dr. Baranyai Tibor A mű eredeti változatának elektronikus formára való alakításában közreműködők: Ács Éva (korrektúra), Zelei Szabolcs (elektronikus kézirat, szkenelés) Tisza Kálmán (tördelés, szerkesztés), valamint Dr. Németh Éva szerkesztő és Cserháti Klára szerkesztőségi munkatárs. A 10. fejezet beszélgetéseit a radiologia.hu munkatársai és Fazekas Erzsébet készítette. A címoldalon Dr. Gefferth Károly rajza látható. Dr. Lengyel (Gefferth) Andrea engedélyével 4

5 TARTALOM Bevezetés Az orvosi radiológustársaság iránti igény kialakulása és történeti áttekintése Történelmi események Európában ( ) Nemzet és történelem ( ) Az oktatás szerepe A folyóiratok kérdése ( ) Orvosi és egyéb természettudományi társaságok az országban ( ) A klinikai röntgenológia technikai és metodikai fejlődésének következményei A röntgentechnika klinikai térhódítása és az eszközök ipari gyártása Sugár- és munkavédelem a jogi szabályozás szükségességének felismerése A klinikai radiológia kialakulása Magyarországon Előzmények Az orvosi radiológia fejlődésének vázlatos története A magyar,,röntgeniskolák rövid áttekintése A Magyar Röntgen Társaság ( ) A társaság megalakulása A Röntgenologia kérdése ( ) A társaság tudományos üléseiről ( ) A Magyar Orvosok Röntgen Egyesülete ( ) Előzmények A Magyar Orvosok Röntgen Egyesületének megalakulása A Magyar Orvosok Röntgen Egyesületének működéséről Dr. Kelen Béla az orvosi röntgenológia ny. r.. egyetemi tanára ( ) A Magyar Röntgen Közlöny Új diszciplína: a sugárvédelem A Radiológus Szakcsoport ( ) Előzmények Újjáépítés Az igazoló eljárások és a B-listák A Radiológus Szakcsoport tevékenysége Epilógus Köszönetnyilvánítás Irodalom Appendix A magyar radiológia között - retrospektív gondolatok, piaci szemszögből Partnerekben gondolkozunk 174 László Imrével, a Siemens Egészségügyi Szektor igazgatójával 1967-től beszéltük át a magyar radiológia történetét - a Siemens és a CT/MR-technológia szemszögéből. Szimbiózisban a magyar radiológiával 182 Az elmúlt húsz év történetéről Bátovszki Antallal, Markos Károllyal és Széll Gáborral, a GE Healthcare munkatársaival beszélgettünk. Szakmai igényesség és folyamatos küzdelem 188 Dr. Jászberényi Miklóssal az elmúlt húsz év képalkotó diagnosztikai világáról beszélgettünk. NYCOMED AMERSHAM GE HEALTHCARE 192 A címben felsorolt három cégnév jó példája a közelmúlt és napjaink gyógyszergyári változásainak, a cégek egyesülésének és/vagy összeolvadásának. E rövid beszámoló bármennyire is hihetetlen három évszázadon áthúzódó történetet érint. Bracco termékek, márkanév, elismertség 195 Nemzetközi és hazai mérföldkövek.. 5

6 Ins Innere der Natur dringt Beobachtung und Zergliederungund man kann nicht wissen, wieweit dieses mit der Zeit führen kann. A természet mélységeibe a megfigyelés és a részletek elemzése hatol be. És az ember nem tudhatja, hogy mindez idővel hová vezethet. I. KANT ( ) Prof. Dr. Lombay Béla egyetemi tanár, volt elnök és főszerkesztő úrnak 70. születésnapjára tisztelettel ajánlom. 6

7 Előszó Kedves Kolléganők! Kollégák! Mélyen tisztelt Olvasó! Mindnyájan érezzük és tapasztaljuk, hogy napjaink legdinamikusabban fejlődő szakterülete a radiológia, amelyet a hagyományos technikák mellett már a modern képalkotás ural, beleértve a fúziós technikákat is. A fejlődés eredményeként hatalmas mennyiségű új ismeretanyagot kell elsajátítani ahhoz, hogy a technikai-technológiai lehetőségeket maximálisan kihasználva segítsük a beteg emberek gyógyulását. Mindeközben nem szabad azonban elfeledkeznünk arról, hogy honnan indultunk, hogyan fejlődött a szakmánk az elmúlt, valamivel több mint egy évszázadban, kik voltak azok az úttörők, akik szívós munkájukkal, tehetségükkel hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar radiológiai ellátás a jelenlegi szintre jutott. Amit őseidtől örököltél, szerezd is meg, hogy igazi birtokoddá legyen! figyelmeztet minket Goethe. Valószínűleg e gondolat szellemét átérezve szánta el magát Mózsa Szabolcs tanár úr, amikor a Tények és események a Magyar Radiológusok Társasága történetéből című összeállításában az közötti időszak eseményeit feldolgozta. E munka megjelenését az MRT elnöksége és vezetősége felkarolta, s az elektronikus hozzáférés mellett jó szívvel ajánljuk és támogatjuk a nyomtatásban megjelenő változatot is. A jelen és jövő társadalmának a tudás az alapja, a tudásé pedig a könyv, amelyben a múlt értékeit megőrizve, tapasztalatait a jelenben és a jövőben is felhasználhatjuk. Ahogyan ma gondolkodunk, meghatározza majd a jövőnket írja Henri Boulad, vagyis a múlt eredményeire támaszkodik a jelen és tervezi meg a jövőt. A Magyar Radiológusok Társasága elnökeként köszönetemet szeretném kifejezni Mózsa Szabolcs barátunknak a hatalmas munkáért, a könyvben fellelhető lexikális adattömeg ismertetéséért, amely napi oktató, nevelő tevékenységünkhöz igen hasznos forrás lehet. Jó szívvel ajánlom e történeti összefoglalást minden, papíron és képernyőn olvasó kolléga figyelmébe. Prof. Dr. Baranyai Tibor a Magyar Radiológusok Társasága elnöke 7

8 8

9 A mű történetéről Néhány évvel ezelőtt egy Mózsa Szabolccsal folytatott baráti beszélgetés alkalmával említettem neki, hogy a Magyar Radiológusok Társasága (MRT) korai történetéről alig tudunk valamit. Szabolcs akkor a SOTE egyetemi docense, én pedig a Magyar Radiológusok Társaságának elnöke és a Magyar Radiológia folyóirat főszerkesztője voltam. Történetünkről megjelent ugyan egy-egy kiváló összefoglaló közlemény vagy könyv, többek közt Szabolcs tollából is, azonban számos fehér folt maradt még napjainkra is. Szabolcs figyelmesen végighallgatott, majd biztatásképpen annyit mondott: Lehet ebből még valami! A bizonytalan ígéretet tett követte, és az elmúlt évben a Szerző egy díszesen bekötött, személyre szóló, születésnapi ajándék példánnyal jelent meg Miskolcon, mondván, ha tudok valamit kezdeni ezzel az anyaggal, a rendelkezésemre bocsátja. A bekötött anyag, mint kiderült, a radiológustársaság első 44 évének történetét tartalmazta, amelyből képet kaphatunk a mai társaság születését követő eseményekről. A mű írója már gyakorlott történetírónak számít, jóllehet, mindig hangsúlyozza, hogy ez csak a hobbija, igazi könyvtárbúvár, aki semmit sem bíz a véletlenre, most is heteket, hónapokat töltött el azzal, hogy történeti-tudományos pontossággal, a fellelhető dokumentumok alapján írja meg az eseményeket. A fiatalok kedvéért, akik a szerzőről még nem sokat tudhatnak, néhány adat: Dr. Mózsa Szabolcs kandidátus, habilitált doktor a Pécsi Orvostudományi Egyetemen végzett 1965-ben, majd a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Radiológiai Klinikáján belgyógyász központi gyakornokként, majd később radiológusként dolgozott nyugdíjazásáig. Fő érdeklődési területe a sugárhematológia, radiobiológia és a sugárvédelem, amely témákat kiváló külföldi intézetekben is volt módja tanulmányozni. Az egyik ilyen központ az ulmi egyetem intézete volt, ahol a leukémia kezelésének korszerű lehetőségeivel, a klinikai sugárterápia újabb eredményeivel ismerkedhetett meg es kandidátusi disszertációját is hasonló témában írta és védte meg sikeresen. Munkásságát a hazai és külföldi tudományos életben is elismerik, szakértőként dolgozott többek között abban az orvosbizottságban, amely az orenburgi, majd tengizi környezeti ártalmakat vizsgálta. Szakterületéről számos előadásban és közleményben számolt be, hiszen a mai napig is egyik fő céljának az oktatást, tanítást, továbbképzést tartja. Társaságunk vezetősége ezúton is köszönetet mond a szerzőnek, megteremtve az anyagi lehetőséget, hogy a mű az online és az e-book megjelenésen kívül nyomtatott változatban is az érdeklődő olvasók elé kerülhessen májusában Prof. Dr. Lombay Béla a Magyar Radiológia folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke 9

10 1. ábra Röntgen-emlékmű a városi parkban (Giessen). Fotó: Mózsa Sz., augusztus

11 Bevezetés Minden tudomány szoros összefüggésben volt és van a társadalommal, vele együtt emelkedik, együtt hanyatlik. Károly József Irenaeus (1922) A tudomány: magatartás Donhoffer Szilárd (1981) A nagyváradi premontrei kanonok, a főgimnázium fizikatanára és a természettani szertár őre : Károly József Irenaeus ( ) nem véletlenül emelte ki a társadalom szerepét a tudományok fejlődésében, e fejlődést biztosító igények és módszerek kialakulásában. Utalt munkáiban arra is, hogy e folyamat időfüggő, ciklikus és a legtöbbször lépésről lépésre jut el a céljához. Mivel az orvosi radiológia nem idegen a matematikától és a fizikától, legyen szabad Bolyai Farkas ( ) gondolatát a hazai röntgentársaságok fejlődéstörténetében is igaznak tartani. Eszerint: amit egy gyertya nem hozhatott el, azt az egymást gyújtottak sora megteremtheti: a közügyet előmozdító műveltség, tudás és értelem fényét. Az európai és hazai társadalmi, politikai és gazdasági fejlődés ismerete teszi igazán érthetővé, hogy a mai, modern Magyar Radiológus Társaságot miért előzte meg a három úttörő tudományos egyesület (Magyar Röntgen Társaság, 1922; Magyar Orvosok Röntgen Egyesülete, 1924; Magyar Orvosok Szabad Szakszervezetének Radiológus Szakcsoportja, 1949). Ezek az egyesületek Trianon és a két világháború ellenére voltak úttörők egy ország klinikai radiológiájának megteremtésében! Az egymást gyújtó gyertyák funkcióját teljesítették. Nem sírt ástak, hanem fundamentumot, amelyre már biztosan ráépülhetett 1966-ban az új tudományos társaság. A Magyar Radiológus Társaság (1966) tanulmányomnak nem tárgya. Részben terjedelmi okok miatt, másfelől Laczay két kiváló írása (111, 112) minden fontosat közzétett. Újabbat mondani ma még a kérdésről nagyon nehéz. Ugyanakkor a három korábbi társaság történetére vonatkozó irodalom nagyon kevés, a hiteles kortársi tanúvallomásoknak is szűkében vagyunk. ( Jeles öregeink ezért is hiányoznak!) Különösen hiányos az 1922-ben alakult Magyar Röntgen Társaság adatforrásanyaga. Sajnos tevékenységük rossz történelmi időkre esett (6 8, 30, 31, 53, 151). 11

12 Az említett társaságok kutatása fontos azért is, mert küzdelmeik a hazai radiológia megteremtéséért példa a ma radiológusainak. Történetük nemcsak bukások, hanem okos megoldások története is. Lényeges sajátosság, hogy minden tudomány csak fejlődésében érthető meg igazán *. A neves krakkói orvostörténész, Szumowsky (1935) mondta ki elsőként, hogy az orvostörténelem, az orvosi radiológia és tudományos társaságainak fejlődéstörténete igen jelentős tényező: az orvosképzésben, a szaktudomány haladásában, az orvostani történelem érveléseiben, magában a történelemben és az oktatásban (nevelésben). Nem lehet véletlen, hogy a pesti orvoskaron az orvostörténelem tanítása már 1848-ban felmerült, de Bécs ezt megakadályozta (199). Az orvostörténelem tanulsága, hogy a klinikai radiológia mindenkor függvénye: a politikai és társadalmi rendszernek, az uralkodó filozófiai irányzatoknak, a természettudományok mindenkori állásának és kiváló orvosok, illetve orvosi műhelyek hatásának (elméleti és gyakorlati fejlődés). Mivel csak részletek vizsgálhatók, viszont az egész fejez ki ismeretet, a három társaság megítélésekor ne feledjük, hogy a kérdéses években hazánk részben az Osztrák Magyar Monarchia része volt. Vegyük figyelembe, hogy egyetemi hallgatók sokasága képezhette magát nyugati egyetemeken. És hiába szűnt meg a dualista államszerkezet, a Monarchia hagyományai még sokáig éltek. Például a második vagy új bécsi iskola hatása a hazai orvoslásban a XIX-XX. században bizonyítható. Ez az iskola a klinikai gyakorlat új, tudományos megalapozottságát sürgette: Joseph Skoda ( ) belgyógyászat, Ferdinand Hebra ( ) dermatológia, Karl Rokitansky ( ) patológia, Joseph Hyrtl ( ) anatómia (7, 86 87, 116). Ahogy igaz az, hogy az X-sugarak felfedezésének híre Bécsből érkezett Budapestre, úgy igaz az is, hogy a korabeli hazai szellemi és tudományos életre közvetlenül vagy közvetve Bécs sokáig hatást gyakorolt. Az úttörő magyar röntgentársaságok létrejöttében e hatás szintén tetten érhető (1, 19, 25, 39, 67, 71, 72, 75, 80, 84, 101, 104, 114, 140, 141, 144, 148, 155, 161, 175, 185, 186, 190, 191, 204, 205, 208, 220, 226). A századforduló világképének ismerete érthetővé teszi, hogy az X-sugarak felfedezése két lényeges területen hozott újat: a fizikai realitások kutatásában máig érvényes, új fizikai világképünk van és az orvostudomány semmivel sem pótolható, hatékony eszközhöz jutott. A fizika csillagévei (191) megteremtették a képalkotó eljárások alapját (röntgensugár, izotóp, kép). * Tóth Andrea: Gondolatok tudományról, tanításról. Dr. Juhász-Nagy Sándor Széchenyi-díjas egyetemi tanár köszöntése 70. születésnapján (MTA, Budapest). Semmelweis Egyetem, április 19. p. 5., 7. 12

13 1. Orvosi radiológustársaság iránti igény kialakulása és történeti háttere A magyar radiológia és tudományos társaságainak fejlődéstörténete jobban érthető, ha azt az európai és nemzeti történelem változásaival összevetjük. Ez nagyon fontos szempontokra hívja fel a figyelmet Történelmi események Európában ( ) 1921 IV. Károly restaurációs kísérlete megbukik, a Nemzetgyűlés az uralkodói jogokat és a Habsburg-ház örökösödési jogát törli Magyarország a Népszövetség tagja lett Gróf Bethlen István alakít kormányt Hitlert kancellárrá nevezik ki. Az Amerikai Egyesült Államok megszünteti a dollár aranyalapját Kitört a spanyol polgárháború Az első bécsi döntés Tiso proklamálja az önálló Szlovákia létrejöttét. A németek bevonulnak Prágába, megtámadják Lengyelországot. Magyarország miniszterelnöke gróf Teleki Pál A II. világháború évei Jaltai konferencia. Németország kapitulál (május 9.). Az amerikaiak bevetik az első atombombát (augusztus 6.). Japán leteszi a fegyvert (szeptember 2.). Nürnbergi-per (október 20.) Párizsi békeszerződések Létrejött az NDK. Rajk-per. Kikiáltják a Magyar Népköztársaságot Az első ötéves terv kezdete (157). 13

14 1.2. Nemzet és történelem ( ) Az európai események után most nézzük meg, mi történt nálunk! 1920 Gróf Bethlen István miniszterelnök Szabályozzák a választójogot (2200/1922/III. 2. számú kormányrendeletet.) 1923 Megalakult a Magyar Tudományos Társulatok és Intézmények Szövetsége, elnöke gróf Klebelsberg Kunó. Az első Kandó-féle villamos mozdony sikeres próbafutást végzett a Budapest Alag pályaszakaszon XXXI. tc.: Létrehozzák az OKI-t XXXIII. tc.: Megalakult a Nemzeti Közművelődési Alap. Összeomlik a tőzsde New Yorkban Az ország külföldi adóssága 4 milliárd pengő Lakihegyen működik a 120 kw-os adóállomás X. tc.: A Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet újjászervezik. XI. tc.: Megjelent a középiskolai törvény Budafapusztán felszínre hozzák az első hazai olajat Az első bécsi döntés Gróf Teleki Pál miniszterelnök A XX. tc. rendelkezik az iskoláztatási kötelezettségről (I VIII. osztályos népiskola). Második bécsi döntés Magyarország részt vesz Jugoszlávia megtámadásában. A kassai bombázás. Belépés a Szovjetunió elleni háborúba A 2. magyar hadsereget kiviszik az orosz frontra Moszkvában aláírják a magyar orosz fegyverszüneti egyezményt. Megalakul az Ideiglenes Nemzetgyűlés, majd az Ideiglenes Nemzeti Kormány. Magyarország hadat üzen Németországnak. Jaltai konferencia (február 4 11.) 1945 Budapest felszabadul. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány megjelenteti a földreformrendeletet. A potsdami konferencia (június 17 július 2.) Tildy Zoltán lett a köztársasági elnök (február 1.). Megjelent az új pénz, a forint évi XII. tc. (július 29.): a nők egyetemi és főiskolai felvételét szabaddá tették Nagy Ferenc miniszterelnök lemond. XXII. tc. az új választójogi törvény. Indul a hároméves terv. A fordulat éve Az MKP és MSZDP egyesül (MDP). XXXIII. tc.: államosítják az iskolákat. 14

15 XXXVIII. tc.: létrehozzák a Magyar Tudományos Tanácsot (1949. február 25-től működött). Megszervezték az Államvédelmi Hatóságot (ÁVH) /1948. számú kormányrendelet intézkedett a termelőszövetkezetek szervezéséről Moszkvában megalakul a KGST. Újjáalakult a Magyar Tudományos Akadémia, elnöke dr. Rusznyák István évi XXV. tc., az ötéves terv kezdete. 740/1949./I. 22. számú kormányrendelet: létrehozzák az Országos Munkaegészségügyi Intézetet (OMÜI). A 4022/1949/V. 7. számú kormányrendelet megszüntette az évi igazoló eljárások során kiszabott egyes joghatárokat. (De a már elvett állásokat soha nem adták vissza!) 1950 Államosították az egészségügyet. Új büntető törvénykönyvet alkottak. Magyarország kilépett a WHO-ból. A Budapest Tudományegyetemet dr. Eötvös Lorándról ( ) nevezték el (ELTE). Az MTA bevezeti a kandidátusi tudományos fokozatot, illetve a tudományok doktora minősítést (1950. október 30.) (18). A fentiekből látható, hogy 1920 és 1950 között az európai és nemzeti történelem a radiológia fejlődésére nem volt (nem lehetett!) minden esetben kedvező hatású. Nem állíthatja senki, hogy a megemlített történések az emberi lét valamennyi kérdését érintetlenül hagyták. A radiológusaink múltját is meg kell ismernünk ahhoz, hogy a lényeges összefüggéseket helyesen (időállóan!) ismerhessük fel. 15

16 1.3. Az oktatás szerepe Az oktatás fontosságát nem kell külön hangsúlyoznunk, igazolásra nem szorul. Ahol egy társadalom, egy közösség tudásszintje nő, ott az egészségügyi állapot javul, annak szintje emelkedik. Ugyanígy nő a szükséglet mindazon eszközökre, amelyek ezt az állapotot elősegítik, fenntartják (35). Ahhoz, hogy egy ország társadalmában tudományok létezhessenek, szervezett közoktatásra van szükség. Adódik a kérdés: Mindez Magyarországon hogyan valósult meg (140, 145)? Az első nagyszabású oktatási reform a magyar állami iskolapolitika kezdete: 1777 A Ratio Educationis totiusque rei literariae per Regnum Hungariae et provincias eidem adnexas, (1806) volt (140). Az első magyar oktatáspolitikus a bécsi udvari magyar kancellária tanügyi tanácsosa, Ürményi József ( ) szerkesztette és részben maga is írta ezt a fontos okmányt. Mária Terézia augusztus 22-én írta alá Bécsben. Az évi kiadás volt úttörés, míg az évi a beteljesítés. A Ratio Educationis a magyar állami közoktatás első lépése volt (2. ábra). 2. ábra Ratio Educationis (1777, 1806) a magyar oktatáspolitika kezdete 16

17 A következő rendelet 1849-ben a Graf Leo Thun: Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Osterreich, Wien 9. Oktober 1849 lett (entwurf tervezet, vázlat). A rendelet érvényességét Thun osztrák vallás- és közoktatásügyi miniszter október 9-én, három nappal az aradi kivégzések után Magyarországra is kiterjesztette. A nemzet németesítő törekvésnek tartotta a rendeletet, pedig sok okos döntése is volt (például bevezette a nyolcosztályos gimnáziumot, az érettségit, a reáloktatást stb.), amelyek a mai napig hatnak. A hazai oktatás történetének fontosabb lépései az alábbiakban foglalhatók össze: 1867 Az oktatás nyelve a magyar lett. Bécs sok esetben gátolt, de már nem tiltott. A magyar nyelv a nemzet önvédelmi fegyvere lett Az évi XXXVIII. tc. mint népiskolai törvény vált ismertté dr. Eötvös József ( ) minisztersége idején. A törvényt többször módosították (1876, 1879, 1893, 1907, 1908) Létrehozták a Tanárképző Intézetet, mivel a képzés színvonalát folyamatosan emelni kívánták. A tanárjelöltek kiegészítő tanulmányokra, külföldi egyetemekre is mehettek. A diploma megszerzését igen szigorú vizsgákhoz kötötték (dr. Eötvös József, Trefort Ágoston, dr. Eötvös Loránd, gróf Klebelsberg Kunó, Hóman Bálint) Trefort Ágoston ( ) miniszter a tanárképzés színvonalának emelésére létrehozta a gyakorlógimnáziumok intézményét. (Például a Trefort utcai mintát.) 1876 Hatályba lépett az évi XIV. közegészségügyi törvény (In: Corpus Juris Hungarici Magyar Törvénytár, évi törvénycikkek, p Kihirdettetett: április 8., Budapest. OSZK-jelzet: (4) (78.) Az évi XXX. tc. Trefort céljának megfelelően a tanárképzést az országban egységesítette, és megvalósította a kétféle iskolatípust (gimnázium, reáliskola, később reálgimnázium). A XXX. törvényt úgynevezett középiskolai törvényként is idézik Az elitképzés céljára megteremtették az Eötvös Kollégiumot, amelynek mintája a párizsi École Normale Superieure volt Az évi XLVI. tc. az ingyenes oktatást biztosította Az évi XXVII. tc. a középiskolai tanárok képzéséről és képesítéséről rendelkezett. In: Corpus Juris Hungarici Magyar Törvénytár, évi törvénycikkek, p , kihirdetve: december 31. OSZKjelzet: (4) (78.); Belügyi Közlöny 29., 58. melléklet p , XII. 30. OSZK-mikrofilmjelzet: FM3 (3332.) 1926 Gróf Klebelsberg miniszter Tervjavaslat munkájában (1926. március 26.) a differenciált középiskolai oktatást ajánlotta, további színvonalemelkedést várva tőle. 17

18 Mivel a tudomány és az ipar egyre jobban sürgette a reáliák hatékonyabb oktatását, érthető, hogy 1867 és 1900 között a közoktatás Európában mindenütt központi kérdés volt. A nemzetközi számvetéseknek máig legnagyobb hatású példája a Sendler und Kobel: Übersichtliche Darstellung des Volksbildungswesens des europäischen und aussereuropäischen Kulturstaaten, Breslau című tanulmánykötet (amelyben a magyar korabeli kultúrpolitikusainkról is tisztességgel tettek említést). A kétszerzős kötet igazolta, hogy az egyetemi oktatás és a tudomány fejlődésének előfeltétele a hatékonyabb középfokú oktatás. Gondolt-e valaki arra, hogy a hazai radiológia mit köszönhet a fizika-, matematika- és kémiatanároknak és nem csak az evangélikus gimnáziumban? A gimnáziumok és reáliskolák természettani (fizikai) szertárainak, illetve a szertárak őreinek, például Klatt Virgil tanár úrnak a pozsonyi főreáliskola r. tanárának (r = rendes, teljes fizetésű, kinevezett)? Az ország sorsa, s vele együtt a klinikai radiológiáé is, nem a politikai gyűléseken, hanem az osztálytermekben, az órák üvegharangja (Németh Lászlót idézve) alatt dől el. A legtöbb politikai hatalom, ha teheti, szeret hozzányúlni az oktatásügyhöz. Mert tudja: az oktatás színvonala nemzeti stratégiai kérdés, ahogy az egészségügy is. Magyarországon a millennium idején a középiskolai oktatást a következő sajátosságok jellemezték: európai színvonalú volt; tanári kara kiváló; oktatáspolitikusai nemzetben, hazában és családban gondolkodtak, nem profitban, és egymást követve és szerencsés történelmi időszakban az elődök munkásságát folytatták, nem romboltak; kitűnő, jól felszerelt szertárak és könyvtárak segítették a tanár és diák munkáját; a tanárok által közvetített tudásra (érettségi) építeni lehetett; a középiskolai tanárok egyetemi éveik alatt külföldi egyetemeken is tanulhattak, Bunsent, Boltzmannt, Kirchoffot, Planckot stb. hallgathatták. Szemben a maiakkal, a tanári pályát választóknak anyagi gondjaik nem voltak. (Például Klatt Virgilnek, Pozsony neves tanárának fizetése 1900 körül 4500 korona volt. Ebből eltartotta négytagú családját, fenntartott egy kétszintes családi házat és hétvégi nyaralót, egy konyhakertet, egy háztartási alkalmazottat, továbbá évente a család nyaralni utazhatott Abbáziába. Az államnak a tanár fontos volt!) A kiváló középfokú oktatásra épülő ismeretanyag-növekedés és szemléletváltozás a tudományos közgondolkodást is magasabb szintre emelte. Ez pedig egyre jobban igényelte a szervezett tudományos tevékenység különböző formáit (ülések, társaságok stb.). A hazai orvoslás egyik kiválósága, Fodor József ( ) erőfeszítéseinek alapján: felismerték az egészségtan-oktatás jelentőségét, ehhez létrehozták az Országos Közegészségügyi Tanácsot (1868) és az Országos Közegészségügyi Egyesületet (1885), 18

19 mindkettőt a Belügyminisztérium mellé rendelték, lásd: (18969 IM. sz), megalkották az évi XIV. közegészségügyi törvényt, amely az ország egészségügyét egységes keretbe rendezte (In: Corpus Juris Hungarici Magyar Törvénytár, évi törvénycikkek, p Kihirdettetett: április 8. Budapest, OSZK-jelzet: (4) (78.), megjelent a Magyar Orvosi Archívum (1892). Mindezek jelentősége abban áll, hogy Magyarország közegészségügye az egyházi, regionális vagy lokális hivataloktól állami kézbe került! Mária Terézia ( ) által 1770-ben közzétett Generale Normativum Sanitatis óta, több mint 100 éve vártak erre a királyi döntésre. Az eddig olvasottak azt mutatják, hogy az ekkor még in statu nascendi létező hazai röntgenológia (elméleti és technikai, illetve műszaki aspektusból) valóban Röntgen nyomában, Európa élvonalában és milleneumi lendülettel fejlődött (140). A technikai és erkölcsi színvonal még egy szinten volt. Az I. világháború és Trianon ezt a lendületet lefékezte, a fejlődést hátráltatta. Ez azt jelentette, hogy még nagyobb lett a röntgentársaságok iránti igény. Az információáramlásnak szervezett keretekre volt szüksége. A fejlődést lassította, hogy Trianon után a dualista állameszme értelmét vesztette és a lehetőségek teljesen megváltoztak. A kétharmad részét elvesztő ország nyersanyagszegény lett és csak egy lehetséges útja maradt a feltápászkodáshoz: a nemzeti kultúrát és a hazai tudományt megtartó erővé kellett válnia. Az államnak korszerű tudománypolitikára volt szüksége, mivel a világ a nagyobb teljesítményt és jobb minőséget fogadja el. A gróf Klebelsberg ( ) vezette Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) ezt felismerte, teljes erővel kezdte el szervezni a hazai tudomány intézményrendszerét. (Csak elemi népiskolából több mint 5000 épült.) Ebből az oktatási rendszerből, ma már mondhatjuk, olyan állampolgárok kerültek ki, akik döntő többségükben az 1945 utáni nehéz időben is tisztességesen viselkedtek. A 30-as évek kultuszminisztere, Hóman Bálint ( ) folytatta elődje munkásságát (99, 100). A két oktatáspolitikus jól tudta, hogy az ismeretközlés és -szerzés fő helye az iskola, a gimnázium és az egyetem marad. Csak így küzdhető le a mindenkori értékítéletek céltévesztése, az erkölcsi deficitek kialakulása (56). A fentiek után most lássuk az egyetemeket! A megítélésben nehézséget okozhat: az egyetemek túlzott Budapest-központúsága, a nyelvi izoláció, az ország kicsiny volta (Trianon), a nemzetközi színvonalat nemegyszer csak a helyi devianciák árán lehetett elérni, a gondokból való kivezető utat csak a teljesítmény- és minőségelvűség biztosítja (amerikai modell), a hallgatói létszám nem optimális, a korszerű egyetemi jogszabályozás hiányzik (38, 40, 41, 44, 45, 50, 51, 122, 132, 133, 150, 175). 19

20 Serkentő hatású volt a tudományos életben, hogy az orvosképzés elismert eredményekkel büszkélkedhetett, az orvoslapok színvonala nőtt Orvosi Hetilap, Markusovszky Lajos ( ), és létrejött a Királyi Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat (1860). Balogh Kálmán ( ) modern alapokra helyezte a pesti orvoskaron a gyógyszertan oktatását. További nagy szerencséje volt a budapesti orvosképzésnek, hogy a VKM akkori államtitkára, Tóth Lajos ( ) az orvoskart minden eszközzel támogatta. Kiemelten segítette a röntgenológia oktatását, minden adminisztratív akadályt elhárított, és ha tehette, pénzt is adott. A hálás orvoskar szobrot is állíttatott támogatójának, amelyet a háború után önjelölt igazságtevők ledöntöttek és az épülettörmelékek közé dobtak. Zsebők Zoltán VKM-osztályfőnök, aki az egyetemi épületkárok helyreállítását irányította, talált rá a szoborra (1946). Sokéves őrzést követően a szobrot újból felállították, miután a radiológiai klinika új épületét átadták 1974-ben. A klinika akkori igazgatója által megmentett radiológiatörténeti emlék az Üllői úti klinikakertben ma is látható. Azon a külső klinikai telepen, amelyet részben maga Tóth Lajos építtetett fel (140, 227) után az Eszterházy utcában (ma: Puskin utca) létrehozták az Orvosi Továbbképző Központi Bizottságot, amelyre már régóta igény volt. Ekkor alakult ki a kedvelt oktatási forma, a röntgenkurzus (127, 136, 189). Nem volt lebecsülendő oktatási forma! Az Orvosi Hetilapban maga Grashey (München) hirdette, hogy 15 márkáért röntgenkurzust tart München-Schwabingban szeptember között. Az orvosi radiológia kötelező egyetemi tantárggyá válása, a kötelező szigorlat, a heti két óra elmélet és két óra gyakorlati képzés (azóta sem változott), a hivatalos röntgenológia-tankönyv kiadása, a szakvizsga- és továbbképzési kötelezettség (mindezek 1947-től) Ratkóczy Nándornak ( ) és Zsebők Zoltánnak ( ) köszönhető. Államférfiként viszonyultak a kérdéshez: nem a következő választásokra (mint a politikusok teszik), hanem a következő nemzedékre gondoltak. A célokat megvalósíthatták, lehetőségük volt rá. Ratkóczy a tárgy egyetemi tanára volt, Zsebők Zoltán pedig a VKM-felügyeletet gyakorló, osztályfőnöki minőségben tette, amit tenni kellett. Megfelelő időben voltak a megfelelő helyen, ahogy Becker professzor mondta róluk Heidelbergben: die richtigen Männer, auf dem richtigen Platz, auf dem richtigen Dampfer und in der richtigen Richtung. Az eredmény nem is maradt el (9, 14, 27, 41, 50, 51, 140, 142, 173, 175, 225, 227). A klinikai radiológia hazai fejlődésében a már létező röntgentársaságok szintén jelentős szerepet játszottak. 20

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

A Magyar Radiológusok Társaságának nyolc évtizede

A Magyar Radiológusok Társaságának nyolc évtizede TÖRTÉNELEM A Magyar Radiológusok Társaságának nyolc évtizede 1922 2002 Never was so much owed by so many to so few. ( Ritka eset, hogy olyan sokan, olyan sokat köszönhetnek olyan keveseknek. ) W. Churchill,

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

60 éves a klinikai laboratóriumi. társaságunk (I.) (KOLAB, KOLSZ, MKLDT, LDT, MLDT) Jobst Kázmér PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet

60 éves a klinikai laboratóriumi. társaságunk (I.) (KOLAB, KOLSZ, MKLDT, LDT, MLDT) Jobst Kázmér PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet 60 éves a klinikai laboratóriumi társaságunk (I.) (KOLAB, KOLSZ, MKLDT, LDT, MLDT) Jobst Kázmér PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet 4 5 A hazai diagnosztikus szakmák társaságaikat, beleértve az elméleti

Részletesebben

PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának. folyóirat-állománya

PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának. folyóirat-állománya PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának folyóirat-állománya Folyóirat neve Elérhetősége Acta chimica Academiae Scientiarum Hungaricae 1957-1962, 1973-1982 folytatása Acta chimica Hungarica Tart.j.:

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Doktori ( Ph.D. ) értekezés. A középfokú elemi iskolai tanítóképzők intézményrendszerének kiépülése és változásai 1828-tól 1945-ig

Doktori ( Ph.D. ) értekezés. A középfokú elemi iskolai tanítóképzők intézményrendszerének kiépülése és változásai 1828-tól 1945-ig Nevelés és Művelődéstudományi Doktori Program Humán Tudományok Doktori Iskola Debreceni Egyetem Doktori ( Ph.D. ) értekezés A középfokú elemi iskolai tanítóképzők intézményrendszerének kiépülése és változásai

Részletesebben

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.)

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ULTRAHANG SZEKCIÓJA ULTRASOUND SECTION HUNGARIAN RADIOLOGICAL SOCIETY B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) Az Ultrahang Szekció

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

Népoktatás. Az elemi iskolák típusai Az iskolák száma Németesítés Tantárgyak. Thun Leo

Népoktatás. Az elemi iskolák típusai Az iskolák száma Németesítés Tantárgyak. Thun Leo Népktatás Az elemi isklák típusai Az isklák száma Németesítés Tantárgyak Thun Le ENTWURF (1849) Nylcsztálys gimnázium két szervezetileg önálló tagzat : algimnázium - főgimnázium 10 18 éves fiúk számára.

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet FEBRUÁR Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet A rendezvény támogatója: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat MAGYAR MEZŐGAZDASÁG KFT. 2014_konyvho_Meghivo_megnyito_CS6.indd

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS 1946-ban született Pécsett egy iparos család egyetlen gyermekeként. 1960-ban jelentkezett a Zipernowski Károly

Részletesebben

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma 2015. november 5 (csütörtök) 6 (péntek) MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának Székháza Miskolc, Erzsébet tér 3. Gépipari Tudományos Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata.

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata. A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata. Cím: XIV. Dunántúli Diabetes Hétvége Szervező: Dr. Oroszlán Tamás Helye: Balaton Kongresszusi Központ és Színház, Keszthely Időpont:

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2014

Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Busch Irén főosztályvezető, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály Fazekas

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

MRAE Honnan, hová, hogyan?

MRAE Honnan, hová, hogyan? MRAE Honnan, hová, hogyan? Képalkotó Vezető Asszisztensek Szimpóziuma Siófok, 2010 II. 12-13. Vandulek Csaba MRAE elnök Kezdetek I. 1992. XII. 03. 1991 MRT felajánlotta Rtg szekció alapítást 1992 MRAE

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe Dr. Kullmann Lajos 1, Dr. VekerdyNagy Zsuzsanna 2, Dr. Dénes Zoltán 3,4, Dr. BenderTamás 5,6, Dr.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Biológia bronzérme elismeréseként Hegedűs Barnabás egyetemi hallgató, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Tisztelt Pofesszor Asszony/Úr, Főorvos Asszony/Úr!

Tisztelt Pofesszor Asszony/Úr, Főorvos Asszony/Úr! Tisztelt Pofesszor Asszony/Úr, Főorvos Asszony/Úr! 2013. december 02-04-ig az Országos Onkológiai Intézetben megrendezésre kerül a PET-CT napjainkban c. tanfolyam. Helyszín: 19-es épület patológia előadó.

Részletesebben

A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA

A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ simonics.istvan@tmpk.uni-obuda.hu A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA Az Óbudai Egyetemen 2011-ben megkezdtük a Gyakorlatvezető

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA II. DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA Személyi adatok: Név: Születési dátum: Munkahely: Családi állapot: Dr Szabó András 1953 október 29 (Gödöllő) Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika nős, két kiskorú

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása. Dr. Huszty Gábor elnök. HTE közgyűlés 2012. 2012. május 24.

Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása. Dr. Huszty Gábor elnök. HTE közgyűlés 2012. 2012. május 24. Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása Dr. Huszty Gábor elnök HTE közgyűlés 2012 2012. május 24. Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása Az Egyesület tagjait és tiszteletbeli

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA LegyEN ÖN is támogató FOUNDATION FOR THE FUTURE OF BIOMEDICAL SCIENCES IN SZEGED ISKOLATEREMTÉS TÖBBGENERÁCIÓS TUDÓSKÉPZÉS Ez a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA)!

Részletesebben

Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform Tudásmenedzsment, oktatás és képzés a gyógyszerinnovációban - Munkaértékezlet - Botz Lajos Budapest, Duna Palota, 2009. január 7.

Részletesebben

Széchenyi és Budapest

Széchenyi és Budapest Közös Dolgaink rendezvénysorozat 2010. szeptember 22. Széchenyi emlékére Széchenyi és Budapest Dr. Berényi János tud. tanácsadó Széchenyi és Pest-Buda 1826-ban Pestre költözik, 1829-ben polgárjogot

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr.Papp Mária c. Egyetemi docens 2014.Július 3.-Szeged Én az oktatást akartam szolgálni Életútja 1928. február 2-án Apácaszakállason születettföldművelő szülők

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

A SZERVEZET BEMUTATÁSA

A SZERVEZET BEMUTATÁSA A SZERVEZET BEMUTATÁSA Simontornya 2013. október 17-19. Történelme I. 1931-ben alakult, önkéntes társuláson alapuló független politikamentes társadalmi szervezetként. Akkori neve: Magyarország Klinikáinak

Részletesebben

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján NAGY Adrienn Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet adrienn.n.z@gmail.com A középfokú kereskedelmi iskolák

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai.

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai. BEKÖSZÖNTŐ A következőkben közzétesszük a javítás utáni vizsgálatokról szóló szakmai irányelveket (MEE.SZI 0401-1, -2), melyeket a szerviz tevékenységet végző javító-szolgáltató szakembereknek ajánljuk

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Bemutatkozik az ELTE Informatikai Kara

Bemutatkozik az ELTE Informatikai Kara Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Nyílt nap, 2010. január 28. Hallgatók, oktatók, kutatók informatikusok képzése magas színvonalon 1972 óta, évente 650-700 új hallgató alap, mester és doktori

Részletesebben

SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0

SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0 Fizikatörténet Jedlik Ányos élete és munkái Horváth András SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0 Áttekintés A magyarországi tudomány előzményei Jedlik születésekor: Reneszánsz: átlagos tudományos aktivitás.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2010. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2010. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2010. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL Helye: ELTE BTK Kari Tanácsterem Budapest V. ker. Múzeum krt. 4. Időpontja: 2010. június 26. Jelenlévők: ld. az l. sz. mellékletben

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

25 éve a tehetséggondozás szolgálatában - Öveges József fizikaverseny. NPK EMBER ÉS TERMÉSZET SZAKMAI MŰHELY, Veszprém, 2015.09.10.

25 éve a tehetséggondozás szolgálatában - Öveges József fizikaverseny. NPK EMBER ÉS TERMÉSZET SZAKMAI MŰHELY, Veszprém, 2015.09.10. 25 éve a tehetséggondozás szolgálatában - Öveges József fizikaverseny NPK EMBER ÉS TERMÉSZET SZAKMAI MŰHELY, Veszprém, 2015.09.10. Tartalom O Indulás, történeti áttekintés O Változások O Statisztikák O

Részletesebben

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal.

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. ELTE Reader Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. Az ELTE Eötvös Kiadó a tudományegyetem intézményi könyvkiadója. Könyvkiadóként keressük azokat a lehetőségeket, amelyek a digitális publikálásban rejlenek. Egyetemi

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben