Az Enron-ügy könyvvizsgálói tanulságai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Enron-ügy könyvvizsgálói tanulságai"

Átírás

1 Az Enron-ügy könyvvizsgálói tanulságai Az Enron amerikai energia konszern csődje megrengette a könyvvizsgálói társadalmat. Tengerentúlon és Európában szakmai berkeken kívül a törvényhozók is sürgős intézkedéseket kívánnak hozni, hogy ilyen jellegű problémák ne ismétlődhessenek meg. Kérdés, mire véljük ezt a nagy felbuzdulást. Ha áttekintjük akár a közelmúlt, akár pedig a régebbi idők jelentős csődjeit, nem egyedi esetről van szó. Korábban is jelentős cégek mentek csődbe befektetők, hitelezők pénzeit rántva magukkal. Mindezeknek a csődbe ment cégeknek volt könyvvizsgálójuk, többnyire a Big 5 köréből. Mindegyik esetben kisebb-nagyobb felbolydulás volt a piacon. A háttérben a vagyonokat vesztett befektetők, hitelezők felelőst kerestek és a fizetésképtelen cég helyett természetes lehetőség volt a könyvvizsgáló vagy annak biztosítójának felelősségre vonása és fizetésre kényszerítése. Perek indultak, amelyek ítélet helyett többnyire kulisszák mögötti egyezkedéssel zárultak. Egyik esetben sem kérdőjelezték meg az egész könyvvizsgálói rendszert. Kérdés, hogy a mostani Enron-ügy miért kavar akkora port, és nem csak egy újabb három napig tartó csodáról van szó, amely rövidesen a feledés homályába merül? Jelenleg úgy látszik, hogy nem ez a helyzet. Nem csak azért, mivel az egyik legnagyobb amerikai tőkeerejű cégről, az általában nem spekulatív területen működő energia cégről, valamint a világ egyik legnagyobb könyvvizsgáló társaságáról, az Arthur Andersenről van szó. Hozzájárul a probléma nagyságához, hogy a csőd egy felfokozott politikai és gazdaságpolitikai hangulatban került sor a szeptember 11. utáni terrorista akciók után. Az amerikai és ezen keresztül a világgazdaság megrázkódtatása már kezdet elülni, amikor berobbant az Enron-ügy. Más kérdés, hogy - véleményem szerint - az Enron-ügy kiváltója a világgazdasági recesszió és a szeptember 11-i események voltak. Ezek lazították meg az első követ a struktúrában, amely ezután megállíthatatlan lavinába torkollott. Két fundamentális kérdésre irányították rá a közvélemény figyelmét: egy rosszra és egy jóra. A rossz az, hogy kérdésessé tette az egész hasonló elveken működő gazdasági struktúrát, valamint az azt felügyelni hivatott könyvvizsgálói rendszer alapvető hiányosságaira mutatott rá. A jó oldala az, hogy bár politikai kérdéssé vált, hogy az Enron milyen pártokat, ill. szervezeteket támogatott a törvényhozók, törvényalkotók vagy a könyvvizsgálók között, de itt az önellenőrzés rendszere működött. A sajtóban megjelent hírek mindegyike azt taglalja, hogy ki mennyi támogatást kapott az Enrontól, hol vonták be az Enron vezetőit a törvény-előkészítésbe, de amikor az első kövek meglazultak és az Enron vezetői ezt felismerve segítségért fordultak patrónusaikhoz, az eddig felszínre került információk szerint mindenütt süket fülekre találtak. Nem merült fel olyan vád vagy gyanúsítás, hogy bármelyik politikus megpróbálta volna befolyásolni akár a bankokat, a hitelminősítő szervezeteket vagy a törvény-alkalmazókat korábbi jótevőjük érdekében. Ebből a szempontból az amerikai rendszer jól vizsgázott. Ahhoz, hogy az egész rendszert megismerjük, elemeznünk kell annak felépítését és működését.

2 I. Az amerikai rendszer Az USA pénzügyi, tőzsdei, könyvvizsgálói ellenőrző rendszere tűnt mindeddig a világon a legfejlettebbnek. A cégek finanszírozása elsősorban a tőzsdén történt. Óriási összegek áramlottak részvénykibocsátással a gazdaságba. A cégek tulajdonosai szétszórtak voltak, szemben a kontinentális országokban megszokott családi vállalkozásokkal. A részvénytulajdonosoknak akár magánszemélyek, akár pedig befektetési társaságok, vagy pénzügyi alapok, a pénzügyi információkat a társaságok nyilvános, részletes szabályok által meghatározott módon készült mérlegeiből nyerik. Óriási vállalat-csoportok alakulnak ki, ahol az egyedi mérlegek elvesztették jelentőségüket, és a társaság vagyoni, jövedelmezőségi helyzetét a konszolidált beszámolók hivatottak bemutatni. Drákóian szabályozzák a nyilvánosság és az egyenlő elbánás elvét. Szinte sehol sem olyan szigorúak a szabályok, mint az Egyesült Államokban a belső információk jogtalan kiszivárogtatásának és felhasználásának kiszűrésére és megbüntetésére. Az amerikai tőzsdetanács (SEC) részletesen szabályozza, hogy a vállalatoknak milyen prospektusokat kell kibocsátani tőkebevonáshoz, milyen negyedéves és éves beszámolókat kell készíteni, azokat hogyan kell auditáltatni és nyilvánosságra hozni. Egészen az utóbbi időkig ez a rendszer tűnt a leghatékonyabbnak, és sokan a több, mint egy évtizedig tartó amerikai gazdasági fellendülés alapját ezen rendszer működésében látták. Az amerikai számviteli rendszer, a US GAAP példaképül szolgált a nemzetközi és az európai számviteli szabályozóknak. Az amerikai tőzsde kisugárzása világméretű volt, a regionális ázsiai, európai vagy más földrészek tőzsdéi csak halvány követői lehettek a New-York-i tőzsdének vagy a NASDAQ-nak. Az amerikai managerek csillagászati jövedelmekre tettek szert. Ennek formája nem elsősorban a fix fizetés, hanem a tőzsdei eredményektől függő részvényopciók és bonuszok voltak. Emlékezhetünk az amerikai sztár managerre, Lee Iakokára, aki évi egy dollár fizetésért vette át a 70-es években a gazdasági gondokkal küzdő Chrysler vezetését. Az igazi jövedelme a részvényopcióból származott. Ennek nyomán a Chrysler részvények árfolyama néhány éven belül 6 dollárról 45 dollárra emelkedett. Ez a rendszer úgy látszott, hogy rendkívül hatékonyan működik, eredménycentrikussá teszi a nagyvállalatokat irányító managereket. Az Enron-ügy megmutatta, hogy a király meztelen. 1. Találékony (kreatív) számvitel A US GAAP rendelkezései szerint minden többségi részesedést konszolidálni kell a társaság mérlegében. Ez alól kivételt képeznek az olyan közkereseti társaságok, amelyekben legalább 3 % külső befektetői részesedés van. Ezeket csak a mérleg melléklet lábjegyzeteiben kell megemlíteni. Az Enron esetében is ez történt. Több mint 3000 SPE (Special Purpose Entity) egyedi célra létrehozott társaság alakult, főleg off shore területeken az Enron részvételével. Ezek a következőképpen működtek: Enron eszközeit apportként adta ezen társaságoknak, és saját mérlegében az apportban adott eszközök könyv szerinti értéke felett nyereséget mutatott ki. Ugyancsak átruházta ezen társaságokra adósságállománya egy részét, és ezzel javult Enron eszközarányos hitelmutatója.

3 Külső befektetők legalább 3 % tőke-hozzájárulással léptek be a társaságba. Az amerikai számviteli standard bizottság állásfoglalása lehetővé tette, hogy Enron ezeket a cégeket nem mint leányvállalatait tartsa nyilván, és ne kelljen azokat konszolidálnia. Az is előfordult, hogy Enron finanszírozta meg a külső befektető 3 %-os tőkehozzájárulását. A bankok általában 97 %-ig megfinanszírozzák ezeket a társaságokat annak reményében, hogy az Enrontól átadott eszközök elég jövedelmet fognak termelni, hogy a hitelek visszafizetésre kerüljenek, amikor a közkereseti társaság végelszámolásra kerül. Enron készfizetői kezességet vállat a bankok felé ezen hitelekre, és ennek biztosítékául Enron-részvényeket adott fedezetül a bankoknak. Amikor a részvények árfolyama csökkent, a különbözetet Enron készpénz-letéttel egészítette ki a bankoknál. Néha arra is sor került, hogy ezen társaságok intézményi befektetőktől hitelt vettek fel, és abból vásárolták meg könyv szerinti érték felett Enron eszközeit. Az anyavállalatok részvényeket, ill. hitelgaranciát biztosítottak a társaságnak, és vállalták, hogy amennyiben a részvények tőzsdei értéke egy bizonyos színt alá süllyed, kiegészítik készpénz-letéttel. A társaságok újabb hiteleket vettek fel, amelyekre az anyavállalatok készfizetői kezességet vállaltak, és vállalták, hogy kiegészítik az összeget, amennyiben a hitel-minősítő intézetek leminősítik azokat, és több pénzre van szükség a hitel visszafizetéséhez. A rendszer önmagában hordja veszélyét. Nemcsak Enron, hanem a kisebbségi társtulajdonos is készfizető kezes ezen cégeknél. Gazdasági nehézség esetén a hitelminősítő intézetek leminősítése és ezáltal a magasab kamatköltség valamint a fedezet feltöltési kötelezettség láncreakciószerű folyamatokat vált ki. (Ez történt Enron esetében is. Ezt a leminősítést próbálták az Enron-vezetők sikertelenül elintézni politikai kapcsolataiknál.) A rendszer veszélyességét jelzi, hogy nem egyedi esetről van szó. A gazdasági sajtó rámutatott, hogy ez egy szokásos, rutinszerűen alkalmazott eljárás olyan óriás cégeknél, mint a nagy számítógép-eladók, légiforgalmi társaságok stb. Állítólag a legnagyobb amerikai légiforgalmi társaság, a United Airlines Inc. anyavállalata, az UAL 2000 éves mérlegében 5 milliárd dollár hosszúlejáratú hitelt mutat ki. Csak a mérlegmelléklet lábjegyzetében van utalás arra, hogy jelentős lízingfizetési kötelezettségek vannak, amelynek az elemzők által becsült értéke 12,7 milliárd dollár 26 évre 233 repülőgép ellenértékeként. Az Electronic Data System Corp. az egyik legjelentősebb amerikai nagy számítógépgyártó rendszeresen megfinanszírozza ilyen SPE-ken keresztül vevőit. Ez azt jelenti, hogy az 500 millió dolláros éves eredményének többszörösét kell kifizetnie ezen hitelek törlesztésére. Az egyik legnagyobb USA-bank, a GP Morgan Chase & Co. több mint 1 milliárd dolláros céltartalékot kénytelen képezni abból kifolyólag, hogy 49 %-os részesedése van a csatorna szigeteken az Enronnal együtt alapított egy közkereseti társaság kötelezettségei miatt. A bank teljes Enron miatt képzendő céltartaléka 2,6 milliárd dollár.

4 Gazdasági elemzők rámutatnak arra, hogy csak a Kajmán-szigeteken 1980-as években 600 ilyen SPE volt bejegyezve, amelyek könyv szerinti eszközeinek értéke 635 milliárd dollár. Ez az egész összeg, vagy annak jó része hiányzik az amerikai nagyvállalatok mérlegeiből, mint adósságállomány. Ha átgondoljuk ezen kreatív könyvelés által az amerikai trösztökre háruló veszélyt, nem csodálhatjuk, hogy az Enron-csőd és ennek nyilvánosságra hozatala, ill. láncreakciója majdnem olyan mértékű tőzsdei áresést okozott, mint amelyet a szeptember 11-i terror-támadás. 2. Előzetes jelentések Az amerikai tőzsdei cégek a negyedéves auditált jelentéseik előtt és amellett proforma jelentéseket tesznek közzé. Ezeknél nem kell az US GAAP szerinti könyvelési elveket követni, más lehet a good will-ek elszámolása és más az óvatosság elve. Ezen előzetes jelentéseknél rendszeresen felértékelik a cégek kisebbségi befektetéseit. Amennyiben azok mégis elértéktelenednek, mint rendkívüli tételeket könyvelik el, és nem rontják vele a társaságok tőke-megfelelési és jövedelmezőségi mutatóit. 3. Mérleg-mellékletek Elemzők szerint minél hosszabbak és unalmasabbak a mérleg-mellékletek lábjegyzetei, annál inkább el kell olvasni és elemezni azokat. Az Enron-eset rávilágított arra, hogy a mérleg-mellékletek lábjegyzeteiben vannak elrejtve a bombák, amelyek most az Enron esetében fel is robbantak. Már a tavalyi mérleg mellékleteinek elemzése rámutatott arra, hogy nagy probléma lenne a társaságnál, hogy ha a hitelminősítő intézetek leminősítenék a cég hosszúlejáratú hiteleit, és ezzel magasabb kamatok fizetésére és fedezet kiegészítésre kényszerítenék a céget. Pont ez történt novemberben és néhány napon belül összeomlott az egész rendszer. 4. Részvény-opciók A társaságok nem kötelesek mérlegeikben feltüntetni annak költségeit, hogy milyen kiadásaik lesznek, ha a vezető alkalmazottaik lehívják részvény-opciójukat. Ezeknek a vezetőknek sokkal jobb rálátásuk van a cég pénzügyi helyzetére, mint bárki másnak. Az Enron esetében is az történt, hogy a vezető alkalmazottak felismerték a közeledő problémákat. Lehívták részvény-opciójukat, és a tőzsdén kedvező időpontban eladták ezeket a részvényeket. A kedvező időpontot úgy hozták létre, hogy az előbbiekben említett kreatív könyvelés -sel időlegesen a valóságosnál jobbnak tüntették fel a cég anyagi és jövedelmezőségi helyzetét. Hozzájárult ehhez, hogy bíztatták a társaság nyugdíjalapját, hogy szabad pénzeszközeiket Enronrészvényekbe fektessék. A vásárlók nem tudták, hogy nagyrészt az Enronmanagement által eladott elértéktelenedő részvényekből vásároltak. 5. Könyvvizsgálat és közzététel Sehol a világon nincsenek olyan részletes szabályozások a mérleg vizsgálatára, mint az Egyesült Államokban. Hosszú kötelező listák vannak arról, hogy az auditoroknak milyen tételeket és hogyan kell vizsgálniuk. Ezeket be is tartják. Az egész rendszer olyan, hogy milyen egyes fát megszámolnak, - csak nem látják az erdőt. Az Arthur

5 Andersen is eleget tett ezen részletes vizsgálati és közzétételi kötelezettségének. Ugyanakkor minden belső viszonyokat ismerő vezető, ill. külső szakértő tudta a rendszer veszélyességét. Felismerték és egyesek szerint maguk a konzultánsok javasolták -, hogy miképpen játszhatók ki a részletes formai előírások. A rendszer problémája az is, hogy a múltbani eseményeket veszi számba, és csak általánosságban kell a jövőbeni veszélyekre rámutatni. Éppen azért, mivel hogy céljuk a jövőbeni felelősségbiztosítási perek elkerülése, a prospektusok és a könyvvizsgálói jelentések tele vannak veszélyfelhívó figyelmeztetésekkel. Ezek ezzel elinflálják az egész rendszert. Nincs előírás az amerikai könyvvizsgálóknak, hogy mennyi ideig kell megtartaniuk a könyvvizsgálati ellenőrzési dokumentumokat. Az Arthur Andersen több ezer ilyen dokumentumot semmisített meg. Ezek utólag nem állíthatók helyre és nem lehet pontosan, bíróságilag megállapítani, hogy ki miért felelős a rendszer összeomlásáért. Felelősség terheli a szabályozó rendszert is. A tőzsdefelügyelet évek óta próbálja kiterjeszteni a konszolidációs kört. Mind ez ideig közvetett és közvetlen ráhatásokkal sikerült megakadályozni ennek gyakorlatban történő átültetését. Ugyancsak szemrehányásként merült fel, hogy a rókára bízták a csirkeól őrzését. A könyvvizsgálói társaságok egymás között állapítják meg a szabályt, nincs külső ellenőrző szerv, amelyik ezeket a standardeket befolyásolni tudná. Ugyancsak nincs előírás a rotációra. Az Enronnál az Arthur Andersen már évtizedek óta könyvvizsgáló. Fraternizálás alakult ki a cég alkalmazottai és az ellenőrzésre hivatott Arthur Andersen-alkalmazottak között. Nemcsak együtt mentek el szórakozni, de sok Arthur Andersenes munkatársat az Enron átcsábított magához. Ezért nem csodálható, hogy az Arthur Andersen alkalmazottai, akiknek az lett volna a feladatuk, hogy szkeptikusan ellenőrizzék az Enron könyvelőinek tevékenységét, soha sem vetettek fel problémákat - a legutóbbi időig. Feltételezések szerint abban reménykedtek, hogy magasabb fizetéssel majd átcsábítja őket a cég, amelyet ellenőrizniük kellett volna. II. Európa Az Enron-ügy nemcsak Amerikában, de Európában is felvetette a könyvvizsgálati rendszer hatékonyságának ügyét. Nem véletlenül elsősorban az angolszász könyvvizsgálók érezték érintve magukat, és kevésbé a kontinentális Európa országainak könyvvizsgálói. Európában jól megkülönböztethető a kontinentális és az angolszász rendszer különbözősége. Míg a kontinentális Európában a cégek finanszírozása elsősorban családi vállalkozásokon és bankhiteleken keresztül történik, addig Nagy Brittanniában és Írországban tőzsdei finanszírozás a jellemző. A kontinentális európai számvitelben inkább az óvatosság elve dominál (ennek nagyrészt adókímélési okai is vannak). A családi vállalkozók, valamint a cég folyószámláját vezető bankok nem elsősorban a publikus éves jelentésekre vannak utalva ahhoz,

6 hogy megismerjék a cég anyagi és jövedelmezőségi helyzetét. A részvény-opciókon keresztül történő fizetés-kiegészítés sokkal kevésbé terjedt el a kontinentális Európában. Ezzel szemben az angol rendszer mind struktúrájában, mind pedig gyakorlatában nagyon hasonlít az amerikai rendszerre. Az európai könyvvizsgálók szervezete, a FEE elnökhelyettese, Robert Hodgkinson összeállítást készített az Enron-ügy európai tanulságairól. (A jelen cikk szerzője a Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldötte a FEE, az európai könyvvizsgálók szervezetének brüsszeli standard bizottságába.) A Hodgkinson - tanulmány a következő kérdéscsoportokat veti fel, és megpróbál választ adni rá, hogy az Enron-eset megismétlődhet-e Európában. a. A szabványalkotók nem elég erősek. USA: A számviteli szabványok kialakításánál nagy lobbi erejű társaságok és könyvvizsgálói cégek megakadályozzák a könyvvizsgálati szabványok fejlesztését (például konszolidáció és részvény-opciók számbavétele). Európa: 2005-től minden európai tőzsdei társaság köteles mérlegeit a nemzetközi számviteli szabványok (IAS = International Accounting Standard) szerint készíteni. Az IAS szabványokat az IASB = International Accounting Standard Board nemzetközi számviteli szabványok egyesülete alakítja ki, amely kevésbé áll az USA nagyvállalatok befolyása alatt. USA: A könyvvizsgálói társaságok és nagy cégek eredményesen lobbiztak az SEC USA tőzsdetanács javaslata ellen, hogy szigorúbban szabályozzák a könyvvizsgálók függetlenségét. Európa: Az európai hasonló szervezet, az IFAC kevésbé van kitéve a szakmai nyomásnak és nagyobb befolyásuk van a tagországoknak. USA: A könyvvizsgálati szabványokat a könyvvizsgálók kívülállók közreműködése nélkül szabályozzák. Európa: A hasonló európai szervezetnek kormányok és nem könyvvizsgáló tagjai is vannak, tehát kevésbé vannak kitéve szakmai nyomásnak. b. A nemzeti számviteli elvek nem eléggé szigorúak. USA: Az Egyesült Államokban a részletesen szabályozott US GAAP szerinti könyvelés alkalmazását ellenőrzik a könyvvizsgálók, és tehetetlenek a kreatív és agresszív könyvviteli módszerekkel szemben, amennyiben azok formailag nem ellentétesek a részletes szabályozásokkal. Európa: Az európai számviteli direktívák a tartalom elsődlegességét hangsúlyozzák a formával szemben. Az európai szervezeteknek nyomást kell gyakorolniuk a nemzetközi szervezetekre, hogy azok is vegyék át ezt az elvet.

7 USA: A számviteli elvek nem ismerik el a gazdasági tartalom elsődlegességét a jogi formával szemben. Európa: 2005-től az összes tőzsdén jegyzett európai cégnek az IAS tartalom a forma fölött elvét kell alkalmaznia. Problémát jelenthet, hogy addig a legtöbb közöspiaci tagállamban a jelentős cégek alkalmazhatják az US GAAP előírásait is. Ez veszélyeket rejt magában. Szintén veszélyt jelent, hogy a nemzetközi szervezeteknél is érvényesülhet az USA részletes szabályozási nyomása, amely ellen az európaiaknak a korábbiaknál is élesebben ellent kell állniuk. USA: Az US GAAP szerint az SPE-k növelhetik eladósodásukat anélkül, hogy ezt ki kellene mutatni a konszolidált éves beszámolókban. Minimális külső részesedéssel létrejött ilyen jellegű szervezetek nagy eladósodással és veszélyeket jelentő garanciákkal kimaradhatnak a konszolidációs mérlegből. Európa: Az IAS nem ismeri el ezt a konszolidációs módszert. Az IAS szerint ezen cégeket is konszolidálni kell konszern-szinten. USA: A kiegészítő melléklet lábjegyzeteiben vannak elsődleges fontosságú információk. Európa: Az IAS szerint kötelező ezeket számszerűsíteni és az éves jelentésben kimutatni. c. Nem elég szigorúak a könyvvizsgálók függetlenségére vonatkozó előírások. USA: A könyvvizsgálókat és beosztottjaikat semmi nem akadályozza meg, hogy korábbi, általuk vizsgált cégek alkalmazásába álljanak, és közeli kapcsolatokat tartsanak fenn korábbi főnökeikkel és kollégájikkal. Európa: Amennyiben egy európai könyvvizsgálói cégnél a függetlenség veszélybe kerül az összeférhetetlenség miatt, az európai szabályok szerint nem vállalhatják el a továbbiakban a társaság könyvvizsgálatát. USA: A könyvvizsgálókat semmi nem akadályozza abban, hogy könyvvizsgálói kapcsolataik felhasználásával más, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat ajánljanak az ügyfeleiknek. A későbbiekben fennáll a veszély, hogy ezen könyvvizsgálaton kívüli megbízások nagyságrendje veszélyezteti könyvvizsgálói objektivitásukat. Európa: Az előbbiekben írtaknak megfelelően a közös piaci könyvvizsgálói javaslatok előírják, hogy összeférhetetlenség esetén nem vállalhatók el olyan munkák, ahol a könyvvizsgáló objektivitása veszélybe került. USA: Nincsenek rotációs előírások. Lehetőség van arra, hogy a könyvvizsgálók túlságosan baráti viszonyba kerüljenek az általuk ellenőrzött cég vezetőségével. Európa: Az előbb írtakhoz hasonlóan az európai könyvvizsgálói irányelvek kötelezik a könyvvizsgálót, hogy összeférhetetlenség esetén lemondja a cég vizsgálatát.

8 d.) Az általános könyvvizsgálati irányelvek nem elég szigorúak. USA: A könyvvizsgálók belátására van bízva, hogy mit tartanak lényeges hibának. A küszöb alatti hibákat nem kötelesek feltárni vizsgálati anyagokban. Európa: Az európai szabványok a jövőben az ISA szabványait fogják követni. Alacsonyabbra veszik a lényegesség küszöbértékét. A jövőben nagyobb súlyt kell erre helyezni. USA: A könyvvizsgálók megsemmisíthetik a munkalapokat. Európa: Az európai szabványok szerint a könyvvizsgálóknak meg kell őrizniük azokat a dokumentációkat, amelyek alátámasztják könyvvizsgálói jelentésüket. A nemzeti szabványok határozzák meg, hogy mennyi ideig kell megtartani ezen dokumentumokat. e.) A cégek belső ellenőrzése nem elég szigorú. USA: A cégek vezetősége érdekelt, hogy agresszív számviteli módszereket alkalmazzon, mivel a vezetőség fizetése nagyban függ a részvény-alapú díjazástól. Európa: A cég vezetésének kötelezettsége, hogy hű képet adjon a cég anyagi és jövedelmezőségi helyzetéről. Ezen belül választhat csak az alkalmazott számviteli irányelvek közül. Ugyanakkor jelenleg hiányos az európai irányelv erre vonatkozóan. USA: Könyvvizsgálói ellenőrzés nem szűri ki a könyvelési hibákat. Európa: Jelenleg nincs olyan európai törvényi előkészítés, amely belső ellenőrzést követelne a cégektől, hogy eleget tegyenek a könyvvizsgálói szabályzatoknak. Az egyes tagországok szabadon dönthetnek ebben az ügyben. USA: A könyvvizsgálói szabályozó testületek tagjai nem eléggé függetlenek a cégek vezetésétől, mivel a szabályozó testületek a nagy cégek hozzájárulásából tartják el magukat. Európa: A szabályozó testületek központi pénzekből kerülnek finanszírozásra. USA: Nincs előírás arra vonatkozóan, hogy milyen tények közlését tarthatja vissza a cégvezetés a könyvvizsgálótól. Európa: Nincs olyan európai törvény, amely megtiltaná a cégek igazgatóságainak és alkalmazottainak vagy harmadik félnek, hogy visszatartson információkat, vagy félrevezető információkat adjon az auditoroknak, és nincs erre vonatkozó megfelelő törvényi szabályozás. USA: A cégek számviteli szakemberei jelentős személyes felelősséget vállalnak, ha jelzik a veszélyt a managementnek, ugyanakkor a management nem köteles véleményüket figyelembe venni.

9 Európa: Jelenleg nincs olyan európai jogi szabályozás, amely megakadályozná, hogy a belső számviteli szakemberek következmények nélkül az auditorok, ill. a management tudomására hozzák a véleményük szerint szabálytalan eseteket, és elhárítsák az ezzel kapcsolatos megtorló intézkedéseket. f.) Nem elég szigorúak a könyvvizsgálói minőségellenőrzési szabványok USA: A könyvvizsgálói társaságok nem kényszerítik ki elég szigorúan munkatársaiknál az általuk elfogadott minőségi irányelvek betartását. Európa: A Közös Piac novemberi irányelve javasolja, hogy a tagállamok központilag szabályozzák a területeken működő könyvvizsgálóknak a minőségi szabványok betartását. USA: Nem elégségesek a könyvvizsgálói társaságok minőségellenőrzési előírásai. Európa: Az európai Közös Piac minőségellenőrzési előírásai az ISA 220-as szabványon alapulnak, és kötelezőek minden auditor cégnek. USA: A könyvvizsgálók különösebb következmények nélkül módosíthatják korábbi véleményüket és bevallhatják, hogy téves záradékot adtak. Európa: Az ISA 220-as szabvány előírja, hogy a könyvvizsgálói társaságok megfelelő szabályzatot fogadjanak el a minőség-ellenőrzés biztosítására, de ez sem küszöböli ki, hogy később módosított téves auditok készüljenek. USA: A társaságok számviteli szakemberei nem kötelesek felhívni az auditorok figyelmét a vélt szabálytalanságokra. Európa: Jelenleg nincs megfelelő európai előírás erre. Az ISA sem tartalmaz olyan előírásokat, hogy a szakemberek és az auditorok közvetlen kapcsolatba lépjenek egymással. g.) A társaság által közzétett tájékoztatók nem elégségesek. USA: A US GAAP túlságosan szűk körű tájékoztatási kötelezettséget ír elő, és nem eléggé írja elő a szellemi eszközök értékelését. Ennek következtében jelentős eltérések lehetnek a számviteli eredmény, ill. a részvény-árfolyamok között. Európa: Ez a terület Európában sem megfelelően szabályozott. Nincs olyan előírás, amely megfelelő minőségben írná elő a pénzügyi eredmény közzétételét, hogy közvetlen kapcsolatot lehessen teremteni a társaság vagyoni helyzete és részvényárak között. USA: A számviteli szabványok csak a múlttal foglalkoznak, és nem adnak megfelelő információt a jövő veszélyeire. Európa: A nemzeti szabványok tartalmaznak előírásokat arra vonatkozólag, hogy a pénzügyi jelentések milyen mélységben foglalkozzanak a jövőbeni elvárásokkal, ill. pénzügyi veszélyekkel. Vannak arra vonatkozó elképzelések, hogy ezen előírások

10 harmonizációra kerüljenek, és egységes előírások legyenek a prospektusokra, ill. a jövőbeni eredményekre vonatkozó becslésekre. USA: Felmerült, hogy több valós idejű tájékoztatásra van szükség, és fel kell hagyni a korábbi szigorú periodikus, előre előírt időpontokhoz kapcsolódó negyedéves adatok közzétételére. Európa: Ez a kérdés Európában is megoldatlan, mivel itt is csak negyedéves pénzügyi jelentéseket kell közzétenni. h.) A szabályozó szervezetek nem eléggé hatékonyak. USA: A könyvvizsgálók önmagukat szabályozzák. Európa: A Közös Piac novemberi javaslatai felhívták a tagállamok figyelmét, hogy dolgozzanak ki nemzeti programokat a náluk működő könyvvizsgálók kötelező minőségi ellenőrzésére és szabályozására. Ebben benne foglaltatik, hogy a szabályok be nem tartása a könyvvizsgálói jogosítvány visszavonását vonná maga után. A Közös Piac 2003 novemberében tervezi a szabályozás végrehajtásának áttekintését. USA: Könyvvizsgálók elleni fegyelmi határozatok túlságosan engedékenyek és meghozataluk nagyon lassú. Európa: A közös piaci javaslat csak röviden foglalkozik a fegyelmi szankciókkal. Szintén a novemberi felülvizsgálat fog foglalkozni ezzel a kérdéssel. USA: Befektetői közvetítők, beleértve pénzügyi elemzőket és befektetési alap vezetők tevékenysége nincs megfelelően szabályozva. Európa: Az európai szabályozás is elégtelen. i. Befektetési közvetítői szolgáltatások nincsenek eléggé szabályozva. USA: Az alkalmazottak túlságosan nagy veszélynek teszik ki magukat, amennyiben megengedik nekik, hogy egész megtakarításukat az alkalmazó cégük papírjaiba fektessék. Európa: Nincs európai jogi szabályozás a nyugdíj-alapokra. USA: Elemzők, befektetési alapok, hitelbiztosítók és bankok olyan cégeket finanszíroznak, amelyeket nem ismernek, és nem értenek meg, és ennek megfelelően nem hoznak kielégítő intézkedéseket a pénzügyi környezet változása esetén. Európa: A terület Európában sem szabályozott. USA: A pénzügyi elemzők nem függetlenek a befektetési bankoktól, amelyek egyes cégek papírjait értékesítik.

11 Európa: Európában sem szabályozott a terület. USA: Befektetési bankok SPE-ket értékesítenek, és nem érdekeltek azok megfelelő pénzügyi jelentéseiben. Európa: A probléma nagyrészt megoldott azáltal, hogy a számviteli szabályoknál a tartalom elsődlegességét írja elő a formával szemben. USA: Befektetési alapok nem élnek megfelelőképpen pénzügyi erejükkel annak érdekében, hogy kikényszerítsék a cégek belső ellenőrzésének és pénzügyi jelentéseinek színvonal-emelését. Európa: Az európai belső ellenőrzés is megoldatlan. III. Magyarország Magyarországon az egész terület még kialakulatlan és szabályozatlan. Ugyanakkor a múltbani események és a fejlődési tendenciák előrevetítik, hogy a területtel alaposan foglalkozni kell. Magyarországon tőzsdei vállalatok csődje még nem rázta meg a gazdaságot. Inkább kötvénykibocsátók (WM-lízing, Reál csoport), valamint over the counter részvényértékesítő bankoknál, mint Postabank, Vállalkozói Bank merültek fel a széles befektetői rétegeket érintő pénzügyi problémák. Minden esetben az auditorok is érintve voltak. Nagyobb hullámokat csak a Postabank-csőd könyvvizsgálói érintettsége okozott, ahol nem a kis befektetők, hanem az érintett állam indított jelentős kártérítési pert a bank könyvvizsgálói ellen. A jogi eljárás folyamatban van, bár az érintett Deloitte jogi képviselője Népszabadságban közzétett cikkében is jelezte, hogy készek peren kívüli egyezségre. A kreatív jellegű könyvelés még nem elterjedt Magyarországon, de ennek is látjuk már jelét. Ilyen nemzetközi méretekben a FOTEX, magyarországi méretekben az ARAGO csoport, ahol több magyar tőzsdén jegyzett cég is érintett. Szintén gyerekcipőben jár még a részvény-alapú díjazás kérdése. Sajtóhírek szerint ilyen jellegű díjazás van a MOL és az OTP managementjénél is. Az Insider Information (bennfentes információ) tőzsdei felhasználása sokkal elterjedtebb - ha nincs is bevallva - Magyarországon, mint az Egyesült Államokban. Mindezek a tendenciák rámutatnak arra, hogy Magyarországon is ideje lenne, ha komolyabban foglalkoznánk a témával. Állami szinten többször átdolgozásra került az értékpapír-törvény. Mindegyik ilyen átdolgozást egy-egy csőd és az abból fakadó széleskörű tiltakozás és érintettség váltotta ki. Tehát a szabályozás inkább retroaktív volt. Az Enron-csőd és az abból fakadó nemzetközi tendenciák ráirányítják a figyelmet arra az alapigazságra, hogy mások kárán tanul az okos. A magyar számviteli és könyvvizsgálati szabványok kidolgozás alatt vannak. Ugyancsak jelenleg kerül bevezetésre a könyvvizsgálói tevékenység dokumentálása.

12 Magyarországon a Big 5 piacrészesedése nemzetközi méretekben is kimagasló. Jellemzője, hogy kevés jól képzett hazai szakemberrel inkább külföldi könyvvizsgálókkal, és igen sok asszisztenssel dolgoznak. Munkamódszerük formális, nagyobb hangsúlyt helyeznek az audit-lapok kitöltésére és megőrzésére, mint a cégek pénzügyi helyzetének ellenőrzésére és átvizsgálására. Ez jelentős veszélyeket rejt magában, hogy hasonló eset fog történni, mint az Enron-ügynél, ahol az Arthur Andersen a fákat nézte, de nem vette észre az erdőt, ill. amikor észrevette, már késő volt.

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai Mádi-Szabó Zoltán 2010. november 18. és 22. AUDIT Tartalom A közérdeklődésre klődé számot tartó tó gazdálkodó dó fogalma Értékpapírt kibocsátó

Részletesebben

Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok

Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok Előadó: Farkas Ákos, piacfelügyeleti tanácsadó 2014. december 8. Tartalom Jogszabályi keret Piacfelügyeleti tevékenység bemutatása Kapuőri szerep

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3 2005.10.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3 A BIZOTTSÁG 1751/2005/EK RENDELETE (2005. október 25.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli

Részletesebben

A könyvvizsgálat módszertana

A könyvvizsgálat módszertana A könyvvizsgálat módszertana Könyvvizsgálói tevékenységek bemutatása Témák Helyi szabályok szerint elkészített beszámolók könyvvizsgálata Nemzetközi, USA vagy egyéb országok beszámolási szabályai szerint

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 4. Előadás Európai számviteli szabályozás Az európai számvitel Kettősség a kontinentális európai és az angolszász számviteli gyakorlat Szempontrendszerek

Részletesebben

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál 2010. december 9. Biróné Zeller Judit A Minőségellenőrzési Bizottság tagja 1 A minőségellenőrzések feltételei 2009. évben 2010.

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik!

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! The Leader for Exceptional Client Service KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! A BDO világszerte... A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

Független ellenőrzés (inspekció) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinál

Független ellenőrzés (inspekció) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinál Független ellenőrzés (inspekció) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinál Molnár Csilla koordináló független ellenőr 1 TÉMÁK Inspekciós rendszer elindulása 2011 2012. évi események

Részletesebben

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkár 1 Trendek a magyar adórendszerben Gazdaságpolitikai célok

Részletesebben

A könyvvizsgálat jelenlegi helyzete Európában

A könyvvizsgálat jelenlegi helyzete Európában A könyvvizsgálat jelenlegi helyzete Európában Az EU és a könyvvizsgálók Olivier Boutellis-Taft, FEE ügyvezető igazgató Standing for trust and integrity 2013. szeptember 19-20. MKVK, Magyarország Jó! Több,

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2010.11.29. Társasági Számviteli szabályozás 7. ELŐADÁS Szabályok és elvek a könyvvizsgálat során Egyéb standardok KÖNYVVIZSGÁLAT Számviteli Könyvvizsgáló választása Ki lehet könyvvizsgáló?

Részletesebben

A konszolidáció. A vállalat csoport jellemzõi. Konszernek a számvitelben. Jogi függetlenség csorbulása. Anyavállalat. A konszolidációs kör 2008.09.14.

A konszolidáció. A vállalat csoport jellemzõi. Konszernek a számvitelben. Jogi függetlenség csorbulása. Anyavállalat. A konszolidációs kör 2008.09.14. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A vállalat csoport jellemzõi A vállalkozások kettõs értelemben önállóak A konszolidáció Jogilag

Részletesebben

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere Dr. Kántor Béla 1 Kapcsolatrendszer elemei Tulajdonosok Menedzsment Igazgatóság, Felügyelő Bizottság (Igazgatótanács), Audit Bizottság Megbízó belső audit részlege Pénzügyi

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Konszolidáció elméleti alapjai

Konszolidáció elméleti alapjai MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Konszolidáció elméleti alapjai Várkonyiné Dr. Juhász Mária A vállalat csoport jellemzői

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

Tőkekonszolidáció. Várkonyiné Dr. Juhász Mária. Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet MISKOLCI EGYETEM

Tőkekonszolidáció. Várkonyiné Dr. Juhász Mária. Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet MISKOLCI EGYETEM MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Tőkekonszolidáció Várkonyiné Dr. Juhász Mária Konszolidált éves beszámoló összeállításának

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Nyilvános kibocsátók IFRS vizsgálatainak felügyeleti tapasztalatai

Nyilvános kibocsátók IFRS vizsgálatainak felügyeleti tapasztalatai Nyilvános kibocsátók IFRS vizsgálatainak felügyeleti tapasztalatai Előadó: Farkas Ákos 2010. november 18. Az előadás főbb pontjai Jogszabályi háttér A Felügyelet szerepe IFRS Compliance tevékenység folyamata

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (8086 Felcsút Fő utca 176) tulajdonosainak. Elvégeztem a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (továbbiakban Alapítvány)

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 7. előadás: Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 7. előadás: Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban. Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 7. előadás: Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban Dr. Pál Tibor Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban (Miről lesz szó?) Hazai számvitel környezete

Részletesebben

III. ELŐADÁS SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁS ÉS IRÁNYÍTÁS MAGYARORSZÁGON

III. ELŐADÁS SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁS ÉS IRÁNYÍTÁS MAGYARORSZÁGON Számvitel alapjai III. ELŐADÁS SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁS ÉS IRÁNYÍTÁS MAGYARORSZÁGON Dr. Pál Tibor 2016.09.28. Számviteli szabályozás és irányítás Magyarországon 1875. évi Kereskedelmi Törvény 1979. évi Pénzügyi

Részletesebben

Ami nincs dokumentálva, az olyan mintha el sem végeztük volna!

Ami nincs dokumentálva, az olyan mintha el sem végeztük volna! Minőségellenőrzés a pénz- és tőkepiaci terület könyvvizsgálóinál 2008. Készítette: Biróné Zeller Judit 1 10/13/2008 Ami nincs dokumentálva, az olyan mintha el sem végeztük volna! 2 10/13/2008 A minőségellenőrzés

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Fekete Imréné Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye

Fekete Imréné Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye A közfelügyeleti bizottság tapasztalatai a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinak kamarai minőségellenőrzésénél A KKB szerepe és munkája 2010-2011-es években, tervezett jogszabály módosítások

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Átláthatósági jelentés 2014.

Átláthatósági jelentés 2014. Átláthatósági jelentés 2014. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

Audit reform Magyarországon

Audit reform Magyarországon Audit reform Magyarországon Dr. Sramkó Szilvia Tolnai Krisztián Ádám Nemzetgazdasági Minisztérium 2016 Témáink: Audit reform dr. Sramkó Szilvia 2015. évi minőségellenőrzések tapasztalatai Tolnai Krisztián

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 3. Előadás Lehetőségek és korlátok a hazai szabályozásban a számvitel jövőképe A számvitel jövőképe Az új tényezők hatása Konvergencia Szabályozás Számvitell

Részletesebben

Számvitel 2013. 2013. január 31. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számvitel 2013. 2013. január 31. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számvitel 2013 2013. január 31. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2013-tól Többes munkáltatói foglalkoztatás Munkahelyvédelmi akcióterv KATA, KIVA számvitele Őszi adócsomag Számviteli

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés 2012 RSM DTM AUDIT Átláthatósági jelentés 2012 Tartalomjegyzék Gazdálkodási forma és tulajdonosi struktúra 2 Cégcsoport bemutatása 3 RSMi hálózat 3 Irányító struktúra leírása 4 Belső

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ INTEGRÁCIÓS KÖVETELMÉNYEIRE TEKINTETTEL

MAGYARORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ INTEGRÁCIÓS KÖVETELMÉNYEIRE TEKINTETTEL Doktori (Ph.D) értekezés tézisei MAGYARORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ INTEGRÁCIÓS KÖVETELMÉNYEIRE TEKINTETTEL Ing. Suhányi Erzsébet Miskolc, 2003 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék KÖNYVVIZSGÁLAT. Dr.

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék KÖNYVVIZSGÁLAT. Dr. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék KÖNYVVIZSGÁLAT Dr. Pál Tibor A könyvvizsgálat fogalmi köre A piacgazdaság működéséhez

Részletesebben

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál 2012. december 3. SZABÓ ZSUZSANNA - RÉDEI EMESE A Minőségellenőrzési Bizottság tagjai 1 2012. évi minőségellenőrzési feladatok I.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Átláthatósági jelentés 2015.

Átláthatósági jelentés 2015. Átláthatósági jelentés 2015. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja:

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja: Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003.12.08.) alapján A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat

Közzétételi Szabályzat Közzétételi Szabályzat Érvényes: 2014. szeptember 15 től Elfogadva az ALTERA Nyrt. Igazgatóságának 4/2014. (IX.15.) sz.határozatával. 1 1. Általános keretek A Közzételi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A KONZUM NYRT. 2011. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 1988-ban alakult a Konzum Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódaként. Kezdetben a cég meghatározó profilja a kereskedelem,

Részletesebben

Minőség a számvitelben

Minőség a számvitelben Minőség a számvitelben Dr. Pál Tibor Sopron, 2010.10. 01. A minőség megközelítése Tudományos Gyakorlati üzleti szempontok A számvitel minősége az előállított információk - valóságtartalmát - teljességét

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI)

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz szakirányú középfokú végzettség

Részletesebben

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 Bevezető 11 A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 I. rész Rövid összefoglaló az általános könyvvizsgálati előírásokról 15 1. A könyvvizsgálati környezet 17 1.1.

Részletesebben

A könyvvizsgálati standardok változásai

A könyvvizsgálati standardok változásai XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád 2015. Szeptember 4-5. A könyvvizsgálati standardok változásai dr. Ladó Judit Alelnök Magyar Könyvvizsgálói Kamara Előzmény 1 Nemzetközi Könyvvizsgálati

Részletesebben

Befektetési alapkezelők és befektetési alapok

Befektetési alapkezelők és befektetési alapok Helyszíni vizsgálatok tapasztalatai a könyvvizsgálókkal való kapcsolattartás s terület letén Befektetési alapkezelők és befektetési alapok Szakmai konzultáció elhangzott: 2004. április 22 2004. 04. 22.

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

A pénzügyi intézmények könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok

A pénzügyi intézmények könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok A pénzügyi intézmények könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok Szabó Gergely partner Ernst & Young Az előadás tartalma és a hozzátartozó dokumentáció általános jellegű

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat

Közzétételi Szabályzat Közzétételi Szabályzat ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Utolsó frissítés: 2012. November 29. A Közzételi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a Társaság a hatályos jogszabályoknak, továbbá a nyilvánosság

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben Kihívások az elkövetkező 5 évben (hogyan kell módosítani a könyvvizsgálati módszertant a várható új IFRS-ek követelményeinek figyelembevételével) Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos?

Részletesebben

Féléves jelentés 2016

Féléves jelentés 2016 Féléves jelentés 2016 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2016. 2015. Változás %-ban Kamat- és kamatjellegû bevételek 29.102 35.616-18,29%

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura 1. nap (360 perc) 1. IFRS háttere 1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei 1.1.1. Számviteli rendszerek a világban milyen

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés PKF Könyvvizsgáló Kft, 2017. Tartalom Bemutatkozás Tulajdonosi szerkezet Cégvezetés Könyvvizsgálat minőségbiztosítása Könyvvizsgálói függetlenség Egyéb tájékoztazás Közérdeklődésre

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Könyvvizsgálói jelentés 2016-2017 Könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatos változások 2016. december 15-én vagy azt követően végződő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata során kell

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

Az éves pénztári beszámoló elkészítése az Igazgatótanács feladata.

Az éves pénztári beszámoló elkészítése az Igazgatótanács feladata. Az Egészségpénztár azonosító adata: A pénztár neve: PRO V1TA Elso Magyar Kiegészíto Egészségpénztár Rövidítése: PRO V1TA Egészségpénztár Székhelye: 1075 Budapest, Károly krt. 3/a. Muködési területe: Magyarország

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Tantárgyi útmutató

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.6. C(2012) 8806 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről HU HU A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013.

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. 1.) Gazdálkodási forma és tulajdonviszonyok A MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által bejegyzett

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK A 008.0.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Önkéntes és Magáni ágazatának 008. évi gazdálkodásáról közzétett adatok az összesített alapján MÉRLEG-ESZKÖZÖK i

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLATA

KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLATA A KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLÓI SZÁMÁRA KÉSZÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ GYAKORLATI ALKALMAZÁSA KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLATA 2010.12.09. Héder Anna 1 A könyvvizsgálói munka

Részletesebben

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál 2011. december 9. Biróné Zeller Judit A Minőségellenőrzési Bizottság tagja 1 A minőségellenőrzések személyi feltételei 2009. évben

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

IFRS Lehetőség vagy kockázat?

IFRS Lehetőség vagy kockázat? IFRS Lehetőség vagy kockázat? 2016. szeptember 9. Balogh Roland, ACCA okleveles könyvvizsgáló 1. IFRS-ek Magyarországon 2. Az áttérés folyamata a társaságok szemével 4. Kérdések és válaszok Agenda 3. Az

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 12. Előadás IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák 2014.05.13. IAS 8 Bevételek 2 Az IAS 8 célja A fejezet célja, hogy bemutassa Hogyan

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában Elemzői brief 2006. május február 3. 14.2006. február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában A változtatás háttere Az 1999-es tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag változatlan gyorsjelentési

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. MÁSODIK NEGYEDÉV 2016. augusztus 23. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 5. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 5. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 5. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

Negyedéves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2012 III. negyedév. Készítés időpontja: 2012. november 16.

Negyedéves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2012 III. negyedév. Készítés időpontja: 2012. november 16. Negyedéves beszámoló 2012 III. negyedév ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Készítés időpontja: 2012. november 16. A harmadik negyedéves beszámoló szöveges értékelése Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. befektetési teljesítménye

Részletesebben

HITELINTÉZETEK SZÁMVITELI RENDSZEREINEK VIZSGÁLATI TAPASZTALATAI 1998 2005

HITELINTÉZETEK SZÁMVITELI RENDSZEREINEK VIZSGÁLATI TAPASZTALATAI 1998 2005 HITELINTÉZETEK SZÁMVITELI RENDSZEREINEK VIZSGÁLATI TAPASZTALATAI 1998 2005 Szakmai konferencia 1 TARTALOM 1. A felügyelet és a könyvvizsgáló kapcsolata 2. Vizsgálati irányok 3. A számviteli feladatok változása

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Tisztelt Szekszárdi Városi Bíróság!

Tisztelt Szekszárdi Városi Bíróság! Tisztelt Szekszárdi Városi Bíróság! Az Energia Klub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ (1056, Budapest, Szerb u. 17-19., képv: Ámon Ada) meghatalmazott jogi képviselőnk (Dr. Baltay Levente, 2360

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Könyvvizsgálati kockázat

Könyvvizsgálati kockázat Könyvvizsgálati kockázatok és veszélyforrások válsághelyzetben Horváth Józsefné MOKLASZ alelnök okleveles adószakértő Könyvvizsgálati kockázat A könyvvizsgálat feladata a piaci szereplők kockázatának csökkentése,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7342 Mágocs Szabadság u.39. Adószám: 25372508-1-02 Cégjegyzékszám: 02-09-081782 KSH: 25372508749057202 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Mágocs, 2016.04.30 A közzétett adatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

Új IFRS standardok a változások kora

Új IFRS standardok a változások kora Új IFRS standardok a változások kora 2012. augusztus Új IFRS standardok - Összefoglaló Mikortól hatályos? IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások 2013 IFRS 11 Közös szerveződések 2013 IFRS 12 Egyéb befektetések

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1 NYILVÁNOS: 2008. május 22. 8:30 órától! Budapest, 2008. május 22. Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2008. I. negyedév 1. 2008. I. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok forgalomban

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, október 3

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, október 3 I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, 2012. október 3 TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0019 A Kaposvári Egyetem tudományos képzési tevékenységeinek és szakmai műhelyeinek fejlesztése Számvitel az államháztartásban

Részletesebben

Betekintés a Könyvvizsgálati munkába. Könyvvizsgálói munka szakaszai, Könyvvizsgálói jelentés változás

Betekintés a Könyvvizsgálati munkába. Könyvvizsgálói munka szakaszai, Könyvvizsgálói jelentés változás Betekintés a Könyvvizsgálati munkába Könyvvizsgálói munka szakaszai, Könyvvizsgálói jelentés változás Könyvvizsgálati munka szakaszai: - megbízás elfogadása, - tervezés, - vizsgálat, - áttekintés, értékelés

Részletesebben

TR Investment Nyrt. TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NEGYEDÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.03.31

TR Investment Nyrt. TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NEGYEDÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.03.31 Nyrt NEGYEDÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.03.31 Nyrt. 1048. Budapest Megyeri út 202. Nyrt Tartalomjegyzék 1, Felelősség vállalási nyilatkozat 2, Vezetőségi jelentés 3, Közzétételek 4, 2015. I negyedév mérleg

Részletesebben

A könyvvizsgálat fogalma

A könyvvizsgálat fogalma Könyvvizsgálat rendszere és számítógépes támogatása Dr. Kántor Béla A könyvvizsgálat fogalma A piacgazdaság működéséhez szükséges, hogy a gazdálkodók a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről megbízható

Részletesebben