Csery Péter Paradigmaváltások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csery Péter Paradigmaváltások"

Átírás

1 Csery Péter Paradigmaváltások Már több mint három évtizede, hogy a frissen megválasztott tory miniszterelnök, Margaret Thatcher, kormányprogramjának ismertetésekor az asztalra csapta Friedrich August von Hayek Út a szolgasághoz című könyvét és kijelentette: Ez az, amiben hiszünk. A brit kormányfő akkor még nem tudhatta, de ezzel lényegében világhódító útra indította a neoliberális gazdaságfilozófiát. Hiszen nem csupán a Thatcher után két évvel hivatalba lépő Ronald Reagan politikáját határozta meg alapjaiban a neoliberalizmus, hanem a következő harminc év domináns eszmerendszerévé vált. S azt láthatjuk, hogy igazából csak a 2008-as globális pénzügyi/gazdasági sokk és a recessziós utórengések hatására mutatkoznak repedések az eddig szinte egyeduralkodó neoliberális paradigmán. Jelenleg viszont olyan fundamentumai kérdőjeleződnek meg eme paradigmának, amelyeket ezidáig már-már a természeti törvényekhez hasonlóknak illett tekinteni (a gazdaság mindig az egyensúlyi állapot felé tart, a piac önszabályozó mechanizmusai mindig megteremtik a balanszot, az államot amennyire lehetséges le kell építeni, szerepvállalását pedig minimálisra csökkenteni ( éjjeliőr állam )). A sokasodó - 1 -

2 kérdőjelek azonban a neoliberális szemlélet válságára utalnak, és a döntéshozókban, valamint az átlagemberekben egyaránt két felismeréshez vezetnek: 1) valami eddig nem működött jól, hiszen kialakulhatott ez a rendkívüli krízishelyzet, 2) a jelenlegi eszközök hatástalanok, a neoliberalizmus eddig nem volt képes hatékony választ adni a kihívásokra. A történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy amikor az ezekhez hasonló felismerések tudatosulnak és tartósan fennmaradnak, akkor az uralkodó paradigma előbb vagy utóbb megbukik. Ez történt, amikor az as válság után teret nyert az újító keynesianizmus, vagy amikor épp a stagfláció (gazdasági stagnálás+ infláció) gyűrte maga alá a keynesiánusokat és hozta el a neoliberális fordulatot. Amennyiben tehát elfogadjuk azt a kiindulópontot, hogy a neoliberalizmus megbukott, akkor érdemes megvizsgálni a korábbi paradigmaváltások kiváltó okait, körülményeit és eredményeit, hogy jobban megérthessük a jelen történelmi pillanatát. Az első buborék kipukkanása Az as gazdasági világválság az I. világháborút követően a lábadozó nemzetgazdaságok mellett a közgazdaságtudományt is óriási kihívás elé állította. Olyan pillanat volt ez, amikor a legalapvetőbb, kőbe vésett szabályok, törvényszerűségek is bizonytalanná váltak. A világ vezető hatalmává előlépő Egyesült Államokban ugyanis, a töretlen növekedésbe vetett vakhit arra sarkalta a vállalkozásokat, hogy ügyet se vetve a keresletre (hiszen az úgyis létre fog jönni) termeljenek csak, s bátran vegyenek fel olcsó hiteleket, amiket aztán különböző részvényspekulációs ügyletekbe fektetethetnek

3 Ez önmagában is problémákat okozhatott volna, de a jólét iránti vágy vezérelte hitelezési boom az üzleti szektoron túl a magánszektorra is kiterjedt, mivel a beinduló tömeggyártásban készített drágább tartós fogyasztási cikkeket csak kölcsönökből tudta megfizetni a lakosság. Amikor pedig a piaci bizalom megingott, és részvényeladási hullám söpört végig a nemzetközi kereskedelem központjának számító New York-i tőzsdén, akkor a bankszektor a fokozott hitelezési tevékenységnek is köszönhetően megingott, pénztőkéje nem volt elegendő ahhoz, hogy a részvényeiktől szabaduló ügyfeleket kielégítse. A folyamatok végül súlyos bankválsághoz vezettek, amivel a háború előtt létrehozott amerikai bankrendszer nem tudott mit kezdeni, mert nem rendelkezett kijelölt végső hitelezővel, aki a bajba jutott pénzintézeteket képes lett volna stabilizálni. Így az USA kénytelen volt a szövetségi bankrendszer külső nyomását megszüntetni, a más európai országokba irányuló hitelezés felfüggesztésével. Ez viszont az amerikai hitelekből újjáépülő államoknak volt óriási csapás, vagyis végeredményben az USA magával rántotta Európát a szakadékba. Párhuzamok Azt láthatjuk tehát, hogy a történelem ban megismételte önmagát, legalábbis abban a tekintetben mindenképp, hogy a pénzügyi válság ugyanúgy az USA-ból indult ki a felelőtlen pénzügyi manőverek és a fedezet nélküli, rossz hitelek banki portfóliókban történő felhalmozódásával, mint a 30-as években. A túltermelési válságra és a bankrendszer krízisére a hagyományos közgazdaságtani gondolkodás képtelen volt hatékony gyakorlati megoldással szolgálni. Ezt a tanácstalanságot látva alkotta meg saját elméletét John Maynard Keynes brit közgazdász, aki egyrészt az állami szerepvállalás kiterjesztésével - 3 -

4 történő kereslethelyettesítésben, vagy legalábbis keresletösztönzésben látta a megoldás kulcsát, másrészt pedig egy új adónem bevezetésében, ami az értékpapírügyleteket sújtotta volna, csökkentve a spekuláció kockázatát. Történelmi távlatokból immáron egyértelműen megállapítható, hogy a keynesianizmus paradigmaváltást hozott a közgazdaságtanban, illetve a konkrét nemzeti gazdaságpolitikákban egyaránt, hiszen olyan államférfiak alkalmazták a keynesi alapelveket, mint például J.F. Kennedy. Azonban idővel Keynes követői is szembetalálkoztak egy olyan gordiuszi csomóval, amit képtelenek voltak feloldani. A keynesianizmus bukása Ez a megoldhatatlan probléma pedig nem volt más, mint az úgynevezett stagfláció. Az infláció szintje tartósan magas szintre állt be, miközben a gazdasági kibocsátás nem nőtt és a munkanélküliség nem csökkent, az aktív állami beavatkozások ellenére sem. De miért vált hatástalanná a keynesi recept? Az anticiklikus gazdaságpolitika hatástalansága több tényező együttes hatásának tudható be, melyek közül a legfontosabbak, hogy a kormányzati kiadások egészségtelen mértékre duzzadtak az aggregált keresletben, a lakosság az egyre magasabb jövedelmek növekvő hányadát helyezte megtakarításokba, a munkavállalók fokozódó érdekvédelme megmerevítette a munkaerőpiacot. Mindeközben a nyersanyagárak folyamatos emelkedése önmagában is óriási terhet jelentett a nemzeti költségvetéseknek, ami tovább csökkentette az aktív beavatkozás lehetőségét és hatásosságát. S keynesianizmus válságával pedig el is érkeztünk a neoliberális fordulathoz. A neoliberális paradigma igazából két elméletet ötvöz: a monetarizmust és a kínálatoldali gazdaságfilozófiát. Az első Milton Friedman nevéhez fűződik és azon az elven alapszik, hogy nem a költségvetési politikát és a káros konjunktúrapolitikát kell - 4 -

5 előtérbe helyezni gazdasági nehézségek esetén, hanem a monetáris politika eszközrendszerét felhasználva ajánlatos cselekedni. A legfontosabb ugyanis a stabilitás megteremtése a megfelelő pénzkínálat biztosításával, ami kordában tartja az inflációt. A monetaristák szerint, ha a stabilizáció megteremtődik, akkor ehhez alkalmazkodnak majd az egyéb gazdasági folyamatok is (főleg mivel feltételezik, hogy a magánszektorban érvényesül a piac egyensúlyteremtő ereje), így biztosítottá válhat a folyamatos, kiszámítható gazdasági növekedés. A második összetevő, vagyis a kínálatoldali gazdaságelmélet pedig ahogy az elnevezése is tükrözi a keynesiánus keresletösztönzés helyett a kínálati oldalt állítja fókuszba. A kínálatoldali megközelítés a jelentős adócsökkentések hatására megnövekedő beruházási-rátában, a munkaerőpiac 1. Milton Friedman rugalmasságában, illetve a szabad verseny minél szélesebb körű érvényesülésében látja a GDP bővülésének garanciáját, és szemben a keynesianizmus alaptételével, az államra csak, mint a gazdasági folyamatok zavartalansága felett őrködő entitásra tekint. Összességében elmondható, hogy a neoliberalizmus két angolszász úttörője, Reagan elnök és Margaret Thatcher is sikeresen ültette át az említett elméleti alapvetéseket a mindennapok gazdaságpolitikai gyakorlatába, átvágva a keynesiánusok gordiuszi csomóját. A Reagan-adminisztráció hivatali ideje alatt a gazdasági növekedés átlaga 4,3% volt (ezt a sikeresnek tartott Clinton-elnökség sem tudta felülmúlni), a Thatcher-kabinet ideje alatt pedig megtörtént a versenyképtelen gazdasági ágazatok leépülése, és a szabadon elkölthető jövedelem is évről évre szignifikánsan bővült

6 Közös vonások Miután áttekintettük a korábbi közgazdaságtani paradigmaváltásokat, jól látható, hogy vannak bizonyos közös jellemzők, amelyek mindegyiknél megtalálhatóak voltak. Egyrészt az összes fordulatot egy súlyos és elhúzódó gazdasági válság előzte meg, amely lényegében kikényszerítette az új megközelítések megszületését, mivel rámutatott az éppen uralkodó paradigma gyengepontjaira. Másrészt az uralkodó elméleti rendszerek képtelenek voltak hathatós választ adni a kihívásokra, és ezért került sor az elméleti keretek kiszélesítésére, vagy teljes megváltoztatására. Harmadrészt magának az elméleti háttérnek a létrejötte mellett, arra is szükség volt, hogy egy-egy karizmatikus vezető felismerje a benne rejlő lehetőségeket, és sikerrel alkalmazza a gyakorlatban is. Egyelőre a három feltételből kettő most is teljesül: elhúzódó recesszióval nézünk szembe, amit a jelenlegi paradigmán belül eddig képtelenség volt megfelelően kezelni. Viszont hiányzik az az újszerű megközelítési mód, ami felválhatná a neoliberális paradigmát, sőt egyelőre annak lehetünk szemtanúi, hogy a korábbi válságkezelési receptek térnek folyamatosan vissza, szinte változatlan formában

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások, 194. sz., 2009. január. Szanyi Miklós VÁLSÁGELEMZÉS

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások, 194. sz., 2009. január. Szanyi Miklós VÁLSÁGELEMZÉS MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások, 194. sz., 2009. január Szanyi Miklós VÁLSÁGELEMZÉS 1. Bár szinte minden elemzés pénzügyiként jellemzi a jelenlegi válságot, annak komoly reálgazdasági okai és

Részletesebben

Globalizáció, nemzetállam, legitimitás

Globalizáció, nemzetállam, legitimitás Orbán Gábor: Globalizáció, nemzetállam, legitimitás Bevezetés A jelenkori pénzügyi globalizáció hazai értelmezései közül feltűnően hiányzik az a nemzetközi szakirodalomban igen elterjedt megközelítés,

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

A válság hatása Németország gazdaságára Válságkezelő intézkedések

A válság hatása Németország gazdaságára Válságkezelő intézkedések Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás Szakirány A válság hatása Németország gazdaságára Válságkezelő intézkedések Készítette:

Részletesebben

TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATI STRATÉGIÁK ÉS MULTILATERALIZMUS

TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATI STRATÉGIÁK ÉS MULTILATERALIZMUS MTA Világgazdasági Kutatóintézet A GLOBÁLIS VÁLSÁG: HATÁSOK, GAZDASÁGPOLITIKAI VÁLASZOK ÉS KILÁTÁSOK 2. kötet TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATI STRATÉGIÁK ÉS MULTILATERALIZMUS Simai Mihály Budapest 2009 A GLOBÁLIS

Részletesebben

Pénzügyi válságok a kilencvenes években egy évtized tanulságai

Pénzügyi válságok a kilencvenes években egy évtized tanulságai Botos K. (szerk.): Pénzügyek a globalizációban SZTE GTK 2004. JATEPress, Szeged, 32-45. o. Pénzügyi válságok a kilencvenes években egy évtized tanulságai Halmosi Péter 1 A kilencvenes évek elején a világgazdaságot

Részletesebben

Diplomamunka. A lakáshitelezés médiareprezentációjának elemzése A diszkurzív hatások szerepe a lakáshitel normalizálódási folyamatában

Diplomamunka. A lakáshitelezés médiareprezentációjának elemzése A diszkurzív hatások szerepe a lakáshitel normalizálódási folyamatában EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Bölcsészettudományi Kar Diplomamunka A lakáshitelezés médiareprezentációjának elemzése A diszkurzív hatások szerepe a lakáshitel normalizálódási folyamatában Témavezető: Készítette:

Részletesebben

Kaposi Zoltán. Növekedés és válság. Bankok és pénzügyek a 20. század első felében

Kaposi Zoltán. Növekedés és válság. Bankok és pénzügyek a 20. század első felében Kaposi Zoltán Növekedés és válság. Bankok és pénzügyek a 20. század első felében (A Történelemtanárok Egylete által szervezett, 2012. október 6-án elhangzott Bankok a történelemben című konferencián elmondott

Részletesebben

Karvalits Ferenc: A gazdaságpolitika lehetőségei és felelőssége Magyar Közgazdasági Társaság Vándorgyűlése, 2010. október 2.

Karvalits Ferenc: A gazdaságpolitika lehetőségei és felelőssége Magyar Közgazdasági Társaság Vándorgyűlése, 2010. október 2. Karvalits Ferenc: A gazdaságpolitika lehetőségei és felelőssége Magyar Közgazdasági Társaság Vándorgyűlése, 2010. október 2. Az államadósság hiteles, érdemi csökkentésével, tartós strukturális, kiadásoldali

Részletesebben

és egyenlőtlenség: a washingtoni konszenzustól az inkluzív növekedésig 1

és egyenlőtlenség: a washingtoni konszenzustól az inkluzív növekedésig 1 Alfredo Saad-Filho NEMZETKÖZI KITEKINTÉS Növekedés, szegénység és egyenlőtlenség: a washingtoni konszenzustól az inkluzív növekedésig 1 A tanulmány az utóbbi években a növekedés, szegénység és egyenlőtlenség

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS A TARTALOMBÓL n Baráti jobbot nyújtunk" Beszélgetés Balázs Péter miniszterrel hazánk külpolitikájáról

Részletesebben

A modern pénz- és bankrendszer valódi természetéről

A modern pénz- és bankrendszer valódi természetéről Takáts Péter A modern pénz- és bankrendszer valódi természetéről Senki sem lehet jobban rabszolga, mint az, akivel elhitetik, hogy szabad. J.W.Goethe Sok-sok évvel ezelőtt olvastam először Henry Fordnak

Részletesebben

Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika. helyzete. 60 fordulat 8

Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika. helyzete. 60 fordulat 8 Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika helyzete és feladatai 60 fordulat 8 A huszonegyedik század hajnalán elgondolkodva a fejlesztéspolitika helyzetén, joggal merül fel a kérdés: vajon az elmúlt

Részletesebben

Pénzügyi rezsimváltás?

Pénzügyi rezsimváltás? Robert Wade Pénzügyi rezsimváltás? 36 fordulat 4 A nem kommunista világ az 1930-as évek óta két olyan, a nemzetközi normákat és szabályokat érintő változást tapasztalt meg, amelyek elég nagymértékűek voltak

Részletesebben

A kockázatkerülési csapda Az alacsony kockázatú eszközök szűkösségének pénzügyi piaci és makrogazdasági következményei*

A kockázatkerülési csapda Az alacsony kockázatú eszközök szűkösségének pénzügyi piaci és makrogazdasági következményei* Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 1. szám, 2015. március, 111 138. o. A kockázatkerülési csapda Az alacsony kockázatú eszközök szűkösségének pénzügyi piaci és makrogazdasági következményei* Horváth Dániel

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT

ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT A TALPRA ÁLLÁS ÉS FELEMELKEDÉS FEJLESZTÉSPOLITIKAI PROGRAMJA 2010. JÚLIUS 28. 1 2 TARTALOM AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV 1. Tíz év után... 2 2. Tíz év után újra Széchenyi Terv... 5 3.

Részletesebben

A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére

A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdaságelméleti Intézet A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére Szerző: Kiss

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Konferencia Bretton Woods 50. évfordulóján...3 A TEK 1994. évi nyári táborának programja...6

Tartalomjegyzék. Konferencia Bretton Woods 50. évfordulóján...3 A TEK 1994. évi nyári táborának programja...6 Tartalomjegyzék MEGHÍVÓ Konferencia Bretton Woods 50. évfordulóján...3 A TEK 1994. évi nyári táborának programja...6 ELHANGZOTT Erdős Tibor: A magyar gazdaság problémái és lehetőségei (Szűcs József)...9

Részletesebben

TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK. 2006. december

TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK. 2006. december TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK 2006. december TARTALOM Fókusz... 3 Elsőkből utolsók... 3 1. A zuhanás oka a kormány gazdaságpolitikai hibasorozata... 4 2. A magyar GDP növekedés csak a régió harmada lesz 2007-ben...

Részletesebben

A következő lépések az euróövezet gazdasági kormányzásának javítására

A következő lépések az euróövezet gazdasági kormányzásának javítására A következő lépések az euróövezet gazdasági kormányzásának javítására Elemző feljegyzés Jean-Claude JUNCKER szorosan együttműködvea következőkkel: Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem és Mario Draghi Az Európai

Részletesebben

Bokros Lajos: A politika uralma a gazdaság felett (Közgazdasági Szemle, 2012. június)

Bokros Lajos: A politika uralma a gazdaság felett (Közgazdasági Szemle, 2012. június) Bokros Lajos: A politika uralma a gazdaság felett (Közgazdasági Szemle, 2012. június) Neményi Judit és Oblath Gábor nagyszerű elemzése igyekszik mind a szerzőket, mind pedig az olvasót távol tartani a

Részletesebben

Kaleidoszkóp. Versenyhelyzet Magyarországon 2008 2009

Kaleidoszkóp. Versenyhelyzet Magyarországon 2008 2009 Kaleidoszkóp Versenyhelyzet Magyarországon 2008 2009 Kaleidoszkóp Versenyhelyzet Magyarországon 2008 2009 Szerkesztette: Laki Mihály Voszka Éva Pénzügykutató Rt. Palatinus, 2010 Írta: Antalóczy Katalin,

Részletesebben

Eszmélet Társadalomkritikai és kulturális folyóirat. Megjelenik évente négyszer. www.eszmelet.hu

Eszmélet Társadalomkritikai és kulturális folyóirat. Megjelenik évente négyszer. www.eszmelet.hu Tanyi Attila: Lehetséges-e alternatív gazdaságpolitika? Az Aula Kiadó gondozásában jelent meg az a tanulmánykötet, amely a Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdaságtani Szakosztálya 1995 elejétől 1996

Részletesebben

Az amerikai jelzálogpiaci hitelválság kialakulása, hatása és várható következményei a nemzetközi tőkepiacokra

Az amerikai jelzálogpiaci hitelválság kialakulása, hatása és várható következményei a nemzetközi tőkepiacokra Az amerikai jelzálogpiaci hitelválság kialakulása, hatása és várható következményei a nemzetközi tőkepiacokra KÉSZÍTETTE: ERDEI TAMÁS 2 Az amerikai jelzálogpiaci hitelválság kialakulása, hatása és várható

Részletesebben

Helyzetértékelő gondolatok a magyar gazdaságról

Helyzetértékelő gondolatok a magyar gazdaságról Helyzetértékelő gondolatok a magyar gazdaságról A Dr. Gáspár Pál Közgazdaságtudományi Emlékalapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságpolitika Tanszéke 2010. november 26-án konferenciát rendezett

Részletesebben

Bulgária és Románia: Az euróhoz vezető út

Bulgária és Románia: Az euróhoz vezető út Bulgária és Románia: Az euróhoz vezető út Bilek Péter Vélemény No 27. 2007. május 1 Bulgária és Románia: az euróhoz vezető út Az elemzést készítette: Bilek Péter Az elemzéshez használt adatbázis 2007.

Részletesebben

Szentes Tamás Hibás válaszok a globalizáció kihívásaira

Szentes Tamás Hibás válaszok a globalizáció kihívásaira Szentes Tamás Hibás válaszok a globalizáció kihívásaira Tíz évvel ezelőtt a Magyar Tudomány 2002/6. számában Rostoványi Zsolt vendégszerkesztőként való közreműködésével megjelent annak az általa kezdeményezett

Részletesebben

Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben *

Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben * Jean-Paul Fitoussi Éloi Laurent Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben * A tanulmányban a makrogazdasági politika és a szociális modellek közötti kapcsolat elmúlt

Részletesebben

ZSÁMBOKI BALÁZS ÁRPÁD AZ EU-CSATLAKOZÁS HATÁSA A MAGYAR BANKRENDSZERRE. SZABÁLYOZÁSPOLITIKAI MEGFONTOLÁSOK

ZSÁMBOKI BALÁZS ÁRPÁD AZ EU-CSATLAKOZÁS HATÁSA A MAGYAR BANKRENDSZERRE. SZABÁLYOZÁSPOLITIKAI MEGFONTOLÁSOK ZSÁMBOKI BALÁZS ÁRPÁD AZ EU-CSATLAKOZÁS HATÁSA A MAGYAR BANKRENDSZERRE. SZABÁLYOZÁSPOLITIKAI MEGFONTOLÁSOK VILÁGGAZDASÁGI TANSZÉK Témavezető: Dr. Nagy Tibor ZSÁMBOKI BALÁZS 2 BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

Részletesebben

Hitelintézeti szemle. 2014. november

Hitelintézeti szemle. 2014. november 4 Hitelintézeti szemle 2014. november 13. évfolyam 4.szám Credit crunch Magyarországon 2009 2013 között: egy hiteltelen korszak vége? Balog Ádám Matolcsy György Nagy Márton Vonnák Balázs Az inflációs célkövetés

Részletesebben