A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP"

Átírás

1 Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Tisztelt Versenyző! A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel töltse ki az adatokat tartalmazó részt és minden különálló lapra írja rá a nevét és az osztályát! A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Könyvet, térképet, atlaszt a versenyre bevinni tilos! A megoldásokat tintával (golyóstollal) kell megjelölni! Mielőtt válaszol a kérdésekre, jól gondolja meg, hogy milyen feladatot kell megoldania! Ne időzzön túl sokáig egy-egy feladatnál! Ha megakad, nyugodtan menjen tovább! A kihagyott feladatokra akkor térjen vissza, ha már valamennyi kérdésen végighaladt, és még van idő! Az egyes feladattípusok előtt megoldási útmutató található, ennek tanulmányozása elengedhetetlen a feladat helyes megoldásához. Az útmutatóban előírtak szerint jelölje a megoldásokat, és a munka végén a végleges válaszokat vezesse át a feladatlap végén található Értékelő lapra, úgy, hogy X jellel húzza át a helyes válasz nagybetűjelét! Célszerű minden feladatra megoldást adnia. Csak az Értékelő lapon" szereplő válaszokat fogadjuk el! Az Értékelő lapon" már nem javíthat! Minden helyesen megoldott feladat 1 pontot ér (a rossz válasz, többes jelölés, javítás 0 ponttal jár). A feladatlapot a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi javítási útmutató alapján. A legalább 150 pontot elért dolgozatokat kell továbbküldeni. A VERSENYZŐ ADATAI A versenyző neve:... oszt.:... Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be: igen nem Az iskola neve:..... Az iskola címe:... irsz.... város...utca...hsz. Megye:... A felkészítő tanár(ok) neve:... Összes pontszám:

2 EGYSZERŰ VÁLASZTÁS Útmutató: E feladatokban egy kérdéshez öt válasz kapcsolódik. Minden feladatban csak egy válasz helyes, ezt kell kiválasztania, és a megfelelő nagybetű bekarikázásával megjelölnie. Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 1. Hol fordulhat elő nyáron is talajjég? A Alaszka. B Alföld. C Erdélyi-medence. D Germán (Német)-alföld. E Mississippi-alföld. 2. Melyik kőzet nem lehet vegyi eredetű üledékes kőzet? A Gipsz. B Mészkő. C Dolomit. D Kősó. E Lösz. 3. Melyik állítás nem igaz a tőzegre? A Alacsony a fűtőértéke. B A Hanság és a Bükkalja területén bányásszák Magyarországon. C A növényi szerkezet jól felismerhető benne. D Sötétbarna színű. E Talajjavításra is használják. 4. Mit nevezünk rekultivációnak? A Egy természetes terület bevonása gazdasági tevékenységbe. B Külszíni fejtés bányagödrében kőzetbemutató létrehozása. C Külszíni bánya nyitása. D Antropogén tevékenység által használt táj helyreállítása. E Meddőhányók újrahasznosítása. 5. Melyik földtörténeti esemény volt a legrégebben napjainkhoz képest? A A Variszkuszi-hegységrendszer kialakulása. B Az ammoniteszek kihalása. C A Finn-tóvidék tavainak kialakulása. D Az ózonpajzs képződése. E A Pangea kialakulása. 1

3 6. Melyik állítás nem igaz az aranyra? A Torlatokban is előfordulhat. B Az ércesedés során forróvizes oldatokból válik ki. C Az ércesedés során az uránérccel együtt válik ki. D A gyógyászat és a kozmetikai ipar is alapanyagként használja. E Kialakulása vulkáni tevékenységhez köthető. 7. Melyik állítás igaz a sodorvonalra? A A sodorvonal másik elnevezése meander. B A folyókban a sodorvonal mentén szállítódik a legkevesebb görgetett hordalék. C A sodorvonal mindig a meder közepén húzódik. D A bővizű, egyenletes vízjárású, óceáni éghajlaton kialakult folyóknak nincs sodorvonala. E A sodorvonal mentén nem épülnek zátonyok. 8. Melyik fogalom kapcsolódik a sziklahavasok területéhez? A A sziklahavasok legmagasabb régiójában húzódik az erdőhatár. B Minden hegységben megtalálható magassági öv. C Növényzetét mohák, zuzmók, hidegtűrő növények alkotják. D Csak a fagynak és jégnek van szerepe felszínformáinak kialakulásában. E Magyarországi hegységeink közül csak a Mátrában alakult ki. 9. Mi jellemző a talaj A-szintjére? A Bő csapadékú vidékeken sok ásványi anyag halmozódik fel benne. B A talaj humuszban leggazdagabb rétege. C Felhalmozódási szintnek is nevezik. D Az azonális talajoknál hiányzik. E A talajerózió ritkán érinti, mert a talaj legmélyebb szintjét alkotja. 10. Az 1: méretarányú térképen 1 centiméter hossz hány méternek (m) felel meg a valóságban? A 1 m B 10 m C 100 m D 1000 m E m 2

4 TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS Útmutató: E feladatban földrajzi fogalmak, kifejezések és alattuk állítások találhatók. A fogalomhoz/kifejezéshez egy vagy több állítás tartozhat, az alábbi variációk szerint: A) A fogalomra/kifejezésre az 1., 2. és a 3. állítás igaz. B) A fogalomra/kifejezésre az 1. és a 3. állítás igaz. C) A fogalomra/kifejezésre a 2. és a 4. állítás igaz. D) A fogalomra/kifejezésre csak a 4. állítás igaz. E) A fogalomra/kifejezésre mind a négy állítás igaz. Feladat: Válassza ki a variációk közül a helyes válaszhoz tartozó nagybetűt! Írja a megfelelő nagybetűt a feladat utáni vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 11. Miért csökkenhet a hegységekben az erdőállomány? 1. A savas esők pusztítása miatt. 2. Sportolásra alkalmas helyek kiépítése miatt. 3. Új legelőterületek nyerése miatt. 4. Hegyvidéki vadnövény génbank létrehozása miatt. 12. A kontinentális talapzatra jellemző: 1. A hegységek és alföldek között terül el. 2. Másik neve self. 3. Szerkezetileg az óceáni kőzetlemez része. 4. Sok helyen jelentős ásványkincs-vagyont rejt. 13. Az ősfolyamvölgyekre jellemző: 1. A belföldi jégtakaró előterében alakult ki. 2. Napjainkban már teljes hosszukban szárazak. 3. Európában a jégtakaró alól kifolyó olvadékvizek és a délről érkező folyók alakították ki. 4. Medrükben alakultak ki a Mazuri-tóvidék tavai. 14. Kondenzációs magra jellemző: 1. Lehetnek természetes eredetűek, pl. homokból származó por. 2. Felhők alkotórészei. 3. Lehetnek mesterséges eredetűek, pl. a tüzelés okozta hamu. 4. Elősegítik a túlhevített levegőből a vízgőz kicsapódását. 15. A levegő lehűlése szerepet játszik képződésében: 1. Harmat. 2. Zúzmara. 3. Dér. 4. Főn szél. 3

5 16. A riolit: 1. Üvegszerű változatát obszidiánnak hívjuk. 2. Vulkáni kiömlési kőzet. 3. Robbanásos vulkáni működéshez köthető képződése. 4. Mélységi párja a gránit. 17. Táblás vidékre jellemző: 1. Olyan terület, ahol az üledékes kőzetek vízszintesen vagy közel vízszintesen takarják az alattuk lévő kőzeteket. 2. Az Amerikai Egyesült Államokban a mezőgazdaság számára hasznosíthatatlanok. 3. Ilyen terület a Kelet-európai-síkság nagy része. 4. Alattuk ősmasszívumok nem fordulhatnak elő. 18. A sztratoszférára jellemző: 1. Felső határa a tropopauza. 2. A sztratoszféra felső határán a hőmérséklet a magyarországi évi középhőmérséklethez hasonló. 3. Kb. 100 km magasságig terjed. 4. Ebben a rétegben sem felhő-, sem csapadékképződés nem jellemző. 19. Az abrázióhoz köthető forma: 1. Terasz. 2. Töbör. 3. Kapu. 4. Dűne. 20. A csápos kútra jellemző: 1. Rétegvizet emel a felszínre. 2. Ipari- és ivóvíz nyerésére is szolgál. 3. Magas talajvízszint mellett nem működik. 4. Kavics és homokrétegen keresztül kerül a víz a csápos kutak csőrendszerébe. 4

6 NÉGYFÉLE ASSZOCIÁCIÓ Útmutató: E feladatokban a nagybetűvel jelölt fogalmak/nevek/kijelentések és az állítások közötti kapcsolatokat kell felismernie. A feladatok megoldásakor ügyeljen arra, hogy először az állítást olvassa el, és csak ezt követően keresse meg a hozzá kapcsolódó fogalom betűjelét! Írja a megfelelő nagybetűt a feladat sorszáma elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! A) Parti szél B) Forró övezeti (trópusi) monszun C) Mindkettőre vonatkozik D) Egyikre sem vonatkozik 21. Legalább 120 fokos irányváltás jellemző rá. 22. Légnyomáskülönbségen alapul keletkezése. 23. Az északi féltekén csak nyáron hoz csapadékot. 24. Sokszor hófalónak is hívják. 25. Tavak mentén is kialakulhat. 26. Kialakulása a termikus (hőmérsékleti) egyenlítő vándorlásával függ össze. 27. A vietnámi vitorlás halászbárkák ezt e szelet használják ki, amikor az éjszakai halászzsákmánnyal még napkelte előtt visszahajóznak a tenger felől fújó szél segítségével. 28. A velejáró esőzés súlyos árvizeket okozhat. 29. Iránya évszakonként változik. 30. Hívhatnánk eltérített passzátszélnek is. A) Visegrádi-hegység B) Villányi-hegység C) Mindkettőre vonatkozik D) Egyikre sem vonatkozik 31. A Kárpátok vulkáni vonulatának tagja. 32. Fő felépítő kőzete a gyapjúzsákos lepusztulást mutató gránit. 33. A hegység közelében húzódó törésvonal mentén tör fel a sárvári gyógyfürdőt tápláló hévíz. 34. Legmagasabb pontja a Dobogó-kő. 35. Magassága nem éri el a 600 métert. 36. Területén híres borvidék található. 37. Főként középidei kőzetek építik fel. 38. Híres barlangja az Abaligeti-barlang. 39. A bazaltból álló hegység kőzeteit sajnos a mai napig bányásszák. 40. Felszínét a csapadék, a szél és a lejtős tömegmozgások (pl. kőpergés, fagyaprózódás) formálják. 5

7 A) Líbiai-sivatag B) Gobi C) Mindkettőre vonatkozik D) Egyikre sem vonatkozik 41. Kialakulásában ugyanazok a tényezők játszottak szerepet, mint az Atacama- és a Namíb-sivatag kialakulásában. 42. Vízfolyásai időszakosak. 43. Jellegzetes tenyészállata a kétpúpú teve. 44. Az évi közepes hőingás akár Cº is lehet. 45. A napi hőingás igen jelentős lehet. 46. Oázisaiban a datolyák árnyékában zöldséget, kölest termesztenek. 47. A mállás erőteljes szerepet játszik a felszín formálásában. 48. Jellegzetes növényzete a pampa. 49. A passzátszél állandó leszálló légáramlása miatt egész évben magas a légnyomás. 50. Jellegzetes homokformái a barkánok. 6

8 PÁROSÍTÁS Útmutató: E feladatban a nagybetűvel jelölt neveket kell az állításokkal párosítania. A feladatok megoldásakor ügyeljen arra, hogy először a mondatot olvassa el, és csak ezután keresse meg a megfelelő válasz betűjelét! Írja a megfelelő nagybetűt a feladat sorszáma elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! A) Mars B) Vénusz C) Jupiter D) Plútó E) Szaturnusz 51. A népnyelv csillagként ismeri. 52. Itt emelkedik a Naprendszer legmagasabb hegye. 53. A felsoroltak közül a Naptól legtávolabb keringő bolygó. 54. A Naprendszer legnagyobb bolygója. 55. Vörös színét vasban gazdag, oxidálódott kőzetek alkotják. 56. A Holdunknál kisebb égitest. 57. Legnagyobb légköri örvénye a Nagy Vörös Folt. 58. Méretét tekintve a Földhöz leginkább hasonlító bolygó. 59. Felszínén vízfolyásokra utaló felszínformák figyelhetők meg. 60. Parányi jég és kődarabokból álló gyűrűrendszere van, a keringési ideje a felsorolt bolygók közül a leghosszabb. 7

9 RAJZOS FELADAT Útmutató: Ebben a feladatban az ábra alatt található neveket és állításokat kell összekapcsolnia a rajzon látható nagybetűvel jelölt földrajzi helyekkel (a rajz nem méretarányosan ábrázolja a tavakat). A feladat megoldása során ügyeljen arra, hogy először az állítást kell elolvasnia és csak ezután kell kikeresnie a rajz megfelelő részletét (nagybetűjét). Írja a megfelelő nagybetűt a sorszámok elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 61. Bajkál-tó 62. Balaton 63. Aral-tó 64. Michigan-tó 65. Viktória-tó 66. Lefolyástalan tó. 67. Kontinensének legnagyobb tava. 68. Partvidékén bazaltsapkás tanúhegyek emelkednek. 69. A fenti tavak közül legnagyobb a sótartalma. 70. Földünk legmélyebb tava. 71. A tengermaradvány tó jelenlegi kiszáradása szikesedést idéz elő a környező mezőgazdasági területeken. 72. Partján helyezkedik el az USA egyik legjelentősebb légi- és vasúti csomópontja. 73. Kialakulása a pleisztocén belföldi jégtakarónak köszönhető. 74. Félszigetén utóvulkáni működés eredményeként gejzírkúpok maradványai találhatók. 8

10 RAJZOS FELADAT Útmutató: Ebben a feladatban az ábra alatt található kérdésekre kell válaszolnia a rajzon látható számok és nagybetűkkel jelölt részek alapján. A feladat megoldása során ügyeljen arra, hogy először az állítást kell elolvasnia és csak ezután kell kikeresnie a rajz megfelelő részletét (számát, nagybetűjét). Írja a megfelelő nagybetűt a sorszámok elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 75. Melyik számsor jelöli a helyes sorrendet? A B C D Melyik ábrán (sorszám) mélyíti a völgyét a folyó bevágódással? A 2, 4. B 4, 3. C 2, 1. D 1, Melyik betű jelöli a legidősebb teraszt a 3. ábrán? 78. Melyik földtörténeti időszakban/időben alakultak ki a Duna teraszai Magyarországon? A Negyedidőszak. B Középidő. C Óidő. D Ősidő. 9

11 79. Milyen szakaszjelleggel folyik a folyó, ha az éghajlat szárazabbá válik, és melyik ábra mutatja ezt az állapotot? A bevágódó, 2. ábra. B bevágódó, 1. ábra. C oldalazó, völgyszélesítő, 4. ábra. D oldalazó, völgyszélesítő, 1. ábra. 80. Mit nevezünk folyóterasznak? A A folyó völgysíkját, amelyet ritkán önt el az árvíz. B A folyó egykori völgysíkjának maradványát, amelyet soha nem ér el a legmagasabb árvíz sem C A folyóvölgy oldalában kialakított mezőgazdasági területet. D A kanyargó folyók levágódott kanyarulatai által körülölelt felszínt. 10

12 MENNYISÉGI ÖSSZEHASONLÍTÁS Útmutató: E feladatokban két mennyiség ( a és b ) nagyságrendi viszonyát kell eldöntenie. A három lehetőség a következő: A) a nagyobb, mint b B) b nagyobb, mint a C) a és b egyforma vagy megközelítően azonos Keresse ki az egyes feladatoknak megfelelő variációt és írja a megfelelő nagybetűt a sorszámok elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 81. a) Az albedo értéke csupasz bazaltfelszínen. b) Az albedo értéke nyílt homokfelszínen. 82. a) A hurrikán belsejében uralkodó légnyomás. b) A szibériai anticiklon belsejében lévő légnyomás. 83. a) A gránitban lévő ásványfajták száma. b) A dolomitban lévő ásványfajták száma. 84. a) Az Antarktisz feletti sztratoszférában előforduló ózon mennyisége szeptembernovember időszakában. b) Az Antarktisz feletti sztratoszférában előforduló ózon mennyisége az ottani tavaszi hónapokban. 85. a) A légkör vízkészlete kicserélődésének időtartama. b) A Balaton vízkészlete kicserélődésének időtartama. 86. a) A nyílt víztükör nagysága a fertőben. b) A nyílt víztükör nagysága a mocsárban. 87. a) Összefüggő talajvíztükör távolsága a felszíntől az Alföldön. b) Összefüggő talajvíztükör távolsága a felszíntől dombsági területen. 88. a) A vakár alatt kialakuló dagályszint magassága. b) A szökőár alatt kialakuló dagályszint magassága. 89. a) A Nap sugarainak beesési (hajlás) szöge a Ráktérítőn szeptember 23-án délben. b) A Nap sugarainak beesési (hajlás) szöge az Északi sarkkörön június 22-én délben. 90. a) A forró övezeti (trópusi) monszun vidék évszakainak száma. b) A mérsékelt övezeti (szubtrópusi) monszun területek évszakainak száma. 11

13 IGAZ-HAMIS ÁLLÍTÁS Útmutató: Ezekben a feladatokban egy állításról el kell döntenie, hogy az igaz vagy hamis. Ha az állítás igaz, írjon A betűt, ha hamis, írjon B betűt a feladat sorszáma elé a pontozott üres vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 91. A Mátra hazánk legnagyobb átlagmagasságú hegysége. 92. A lehűlő tengervíz sótartalma miatt 0 ºC alatt fagy meg. 93. Az Egyenlítő magasságában az óceánok mélyebb rétegeiben ( m) a tengervíz hőmérséklete 12 ºC-ot is elérheti. 94. A tengeren megfigyelhető jég csak a tengervíz megfagyásával keletkezhet. 95. Abráziós formákkal és turzásokkal tavak partján is találkozhatunk. 96. A tavak eutrofizációjával az élővilág feltöltő hatása lassul. 97. A talajvízre hatnak a meteorológiai viszonyok. 98. Az ásványi tartalmú forrásvizek mindig hévizek. 99. A firn a jégképződés köztes állapota a jég és a hó között A Skandináv-hegység déli részén magasabban húzódik a hóhatár, mint az Alpok északi részén. 12

14 EGYSZERŰ VÁLASZTÁS Útmutató: E feladatokban egy kérdéshez öt válasz kapcsolódik. Minden feladatban csak egy válasz helyes, ezt kell kiválasztania, és a megfelelő nagybetű bekarikázásával megjelölnie. Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 101. Melyik főváros az alábbi városok közül? A Canberra B New York C Rio de Janeiro D Sanghaj E Montréal 102. Melyik független (önálló) ország az alábbiak közül? A Azori-szigetek B Kuril-szigetek C Fülöp-szigetek D Kanári-szigetek E Hawaii-szigetek 103. Melyik ország fekszik a közép-amerikai földhídon az alábbiak közül? A Chile B Kuba C Bolívia D Guinea E Nicaragua 104. Melyik ország része Grönland? A USA B Kanada C Izland D Dánia E Norvégia 105. Az alábbiak közül melyik félszigeten fekszik két ország? A Koreai-félsziget B Hindusztáni-félsziget C Labrador-félsziget D Arab-félsziget E Floridai-félsziget 13

15 106. Melyik ország a világelső rézérc-kitermelő? A Peru B Chile C Dél-afrikai Köztársaság D Ausztrália E Indonézia 107. Melyik ország termeli a legtöbb kávét? A Egyiptom B Kolumbia C Etiópia D Brazília E Törökország 108. Melyik főváros fekszik szigeten az alábbiak közül? A Peking B Újdelhi C Bangkok D Jakarta E Teherán 109. Melyik város fekszik Oroszország ázsiai részén az alábbiak közül? A Moszkva B Volgográd C Murmanszk D Vlagyivosztok E Nyizsnyij Novgorod 110. Melyik nagyváros nem az Amerikai Egyesült Államok területén fekszik az alábbiak közül? A Seattle B New Orleans C Atlanta D Houston E Montreal 14

16 NÉGYFÉLE ASSZOCIÁCIÓ Útmutató: E feladatokban a nagybetűvel jelölt fogalmak/kijelentések és az állítások közötti kapcsolatokat kell felismernie. A feladatok megoldásakor ügyeljen arra, hogy először az állítást olvassa el, és csak ezt követően keresse meg a hozzá kapcsolódó fogalom betűjelét! Írja a megfelelő nagybetűt a feladat sorszáma elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! A) Értéktőzsde B) Árutőzsde C) Mindkettőre vonatkozik D) Egyikre sem vonatkozik 111. Ezt a típusú tőzsdét komoly szervezettség jellemzi, hiszen kizárólag az úgynevezett tőzsdetagok léphetnek be, és vehetnek részt a kereskedelemben Ezen a tőzsdén a forgalmazható értékpapírok kereskedelme zajlik A világban mintegy 60 ilyen típusú tőzsde működik, a legismertebb és legnagyobb ezek közül a new york-i Wall Street tőzsdéje Ilyen típusú tőzsde működött az 1970-es években az egykori KGST országok legtöbbjében is Ezen a tőzsdén elsősorban mezőgazdasági termékek és termények cserélnek gazdát. A) Deviza B) Valuta C) Mindkettőre vonatkozik D) Egyikre sem vonatkozik 116. Valamely idegen ország törvényes fizetőeszközét, konkrét pénznemét jelenti Ez lehet többek közt bankszámlapénz, utazási csekk, utalvány, átutalás, hitellevél is Tipikus mutatója az úgynevezett Dow Jones átlagindex Fizetési eszköz Egy német számára a magyar forint (HUF) ennek tekinthető. 15

17 PÁROSÍTÁS Útmutató: Ebben a feladatban a nagybetűvel jelölt neveket kell az állításokkal párosítania. A feladatok megoldásakor ügyeljen arra, hogy először a mondatot olvassa el, és csak ezután keresse meg a megfelelő válasz betűjelét! Írja a megfelelő nagybetűt a feladat sorszáma elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! A) Bükki Nemzeti Park B) Balaton-felvidéki Nemzeti Park C) Fertő-Hanság Nemzeti Park D) Hortobágyi Nemzeti Park E) Duna-Ipoly Nemzeti Park 121. A nemzeti park híres félszigetén egy középkori eredetű bencés apátságot is találunk A védett területek jelentős része nagykiterjedésű nádas, amely gazdag állatvilágnak ad otthont A nemzeti park, mint jelentős kiterjedésű szikes terület, mind a mai napig őrzi a régi pusztai állattenyésztés emlékeit, hagyományait, haszonállatait A nemzeti park része a Káli-medence, amely többek közt kőtengereiről (Kővágóörs, Szentbékkálla) és a nagy számban, épségben megmaradt népi építészeti emlékeiről (például parasztházak) híresült el A nemzeti park része a Börzsöny A hazai kirándulókat elsősorban a nagy kiterjedésű erdői és karsztos fennsíkjai vonzzák Az élő és élettelen természeti értékek megóvásában nagy kihívást jelent a tömegturizmus, hiszen a nemzeti park több része is a főváros közelében található Az Ausztriával közösen létrehozott nemzeti park körül ma már kiépített kerékpárút és bemutatóhelyek találhatók A nemzeti park déli szomszédságában több országos hírű, meleg vizű fürdő található (például: Bogács, Mezőkövesd-Zsórifürdő) Első nemzeti parkunk, fontos építészeti emléke és turisztikai vonzereje a híres Kilenclyukú híd. 16

18 TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS Útmutató: E feladatban országok nevei és alattuk állítások találhatók. Egy országhoz egy vagy több állítás tartozhat, az alábbi variációk szerint: A) Az országra az 1., 2. és a 3. állítás igaz. B) Az országra az 1. és a 3. állítás igaz. C) Az országra a 2. és a 4. állítás igaz. D) Az országra csak a 4. állítás igaz. E) Az országra mind a négy állítás igaz. Feladat: Válassza ki a variációk közül a helyes válaszhoz tartozó nagybetűt! Írja a megfelelő nagybetűt a feladat utáni vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 131. Nagy-Britannia: 1. Népessége mintegy 30 millió fő. 2. Jelentős ásványkincse az Északi-tenger kontinentális talapzatában feltárt szénhidrogén. 3. Az Európai Unió Schengeni-övezetének tagja. 4. A Doveri-szoros alatt vasúti alagút köti össze Franciaországgal Franciaország: 1. Bretonok és baszkok is laknak az országban 2. Ma is tartoznak az országhoz tengerentúli területek. 3. Az elektromosáram-termelésében fontos szerepet tölt be az atomenergia. 4. Egyik idegenforgalmi központja Nizza Spanyolország: 1. Az ország híres szülöttje Kolumbusz Kristóf ben az Európai Gazdasági Közösség tagja lett. 3. Egykoron a mai Brazília gyarmati területe volt. 4. Gibraltár közigazgatásilag nem része az országnak Olaszország: 1. Autóipara világviszonylatban jelentős. 2. Híres vulkánjai a Vezúv, az Etna és a Stromboli. 3. Fővárosa olimpiának és labdarúgó világbajnokságnak is helyszíne volt. 4. Egykoron jelentős gyarmata volt a mai Algéria Németország: 1. Az ország ipari térsége a Ruhr-vidék. 2. Népessége körülbelül 80 millió fő. 3. Jelentős szénhidrogén importra szorul. 4. Számos török vendégmunkás dolgozik az országban. 17

19 136. Hollandia: 1. Államformája: szövetségi köztársaság. 2. Az ország területének kb. 1/4-e mélyföld. 3. Az országban a XIX. században jelentős vasérc- és szénbányászat folyt. 4. A patkó alakzatot formáló nagyvároshalmazát Randstatnak nevezik Svájc: 1. Az ország nem tagja az Európai Uniónak. 2. Az ország jellegzetes élelmiszeripari termékei a sajt és a csokoládé. 3. Nem a főváros a legnagyobb lélekszámú város az országban. 4. Az ország egyetlen hivatalos nyelve a német Ausztria: 1. Az elektromosáram-termelésben fontos szerepe van a vízenergia hasznosításának. 2. A főváros repülőtere a második legforgalmasabb személyi légikikötő Európában. 3. Államszerződés mondja ki az ország örökös semlegességét. 4. Az ország népessége meghaladja a 15 millió főt Görögország: 1. A gazdasági és pénzügyi életnek nem a főváros a legkiemelkedőbb központja. 2. Az ország legmagasabb csúcsa az Olimposz. 3. A világ legnagyobb parafatermelője. 4. Az ország területének kb. egyhatodát kitevő szigetvilágnak fontos szerepe van az idegenforgalomban Svédország: 1. Az ország területén lappok is élnek. 2. A tengeri halzsákmány mennyiségét tekintve a világ élvonalában van. 3. Híres minőségi acélgyártásáról. 4. Az ország energiaallátásában fontos szerepe van a helybeli geotermikus energiának. 18

20 RAJZOS FELADAT Útmutató: Ebben a feladatban az ábra alatt található neveket és állításokat kell összekapcsolnia a térképvázlaton nagybetűvel jelölt településekkel. A feladat megoldása során ügyeljen arra, hogy először az állítást kell elolvasnia és csak ezután kell kikeresnie a térképvázlat megfelelő részletét (nagybetűjét). Írja a megfelelő nagybetűt a sorszámok elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 141. Nagyvárad 142. Munkács 143. Pozsony 144. Zágráb 145. Kassa 146. Graz 147. Eszék 148. Szabadka 149. Révkomárom 150. Arad 19

21 151. Nagy jelentőségű autógyár és kőolajfinomító működik ebben az egykori magyar koronázó városban A Sebes-Körös partján fekvő város egyik híres látnivalója a monumentális méretű római katolikus székesegyház Kikötő- és hídváros, egy erődrendszer részének és magyar nyelvű egyetemnek ad otthont Mintegy hétszázezer fős lélekszámú Száva-parti város Az ország második legnépesebb városa, dómjában temették el II. Rákóczi Ferenc hamvait Maros-parti város, az es magyar szabadságharc egyik kiemelt emlékhelye A termékeny bácskai lösztáblán fekvő város élelmiszeripara jelentős Stájerország központja, fa- és gépipara számottevő A horvátországi magyarság szellemi központja ez a Dráva-parti város A kárpátaljai város várát Zrínyi Ilona védte a császári csapatokkal szemben a XVII. század végén. 20

22 RAJZOS FELADAT Útmutató: Hazánkban számos város kialakulásában, ill. fejlődésében, jelenlegi életében nagy szerepe van a felszíni és felszín alatti vizeknek. Ebben a feladatban az ábra alatt található neveket és állításokat kell összekapcsolnia a térképvázlaton nagybetűvel jelölt településekkel. A feladatok megoldása során ügyeljen arra, hogy először az állítást kell elolvasnia és csak ezután kell kikeresnie a térképvázlat megfelelő részletét (nagybetűjét). Írja a megfelelő nagybetűt a sorszámok elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 161. Tokaj 162. Tata 163. Szeged 164. Hévíz 165. Győr 166. Budapest 167. Gönyű 168. Szolnok 169. Balatonfüred 170. Dunaújváros 21

23 171. A Duna és a Mosoni-Duna összefolyásánál a rendszerváltozás után épült fel az itteni modern folyami kikötő, és épült ki egy jelentős ipari terület Két folyónk összefolyásánál található leghíresebb borvidékünk központja Megyeszékhely, fontos vasúti csomópont és folyami átkelőhely. Ma is jelentős vegyiparának letelepítésében nagy szerepe volt a közeli folyóknak Nemcsak női kézilabdacsapata, hanem járműipari cégei miatt is országos hírű a három folyó összefolyásánál létrejött nagyváros Híres gyógyvizű forrástava és szállodái német, osztrák, hazai és újabban orosz vendégeket is vonzanak Folyami kikötőjébe messzi földről érkezik a kokszolható feketekőszén és vasérc, ezen kívül itt rakodják be a környező mezőgazdasági területek terményeit is Régiójának legjelentősebb városa, húsipari központ, a XIX. század nagy árvizének eredménye a mai településszerkezet Az elmúlt évszázadokban és ma is Magyarország legfontosabb fürdővárosa, többek között ezért is hazánk leglátogatottabb idegenforgalmi központja Sokak szerint a vizek városa, hisz középkori eredetű halastavát a város félig körbeöleli, karsztforrásai pedig az elmúlt évtizedben egyre nagyobb vízhozammal térnek vissza Az itt fakadó források gyógyhatású szénsavas vize, illetve keringési betegségekre specializált gyógyászati intézménye régóta országos hírű. 22

24 IGAZ-HAMIS ÁLLÍTÁS Útmutató: Ezekben a feladatokban egy állításról el kell döntenie, hogy az igaz vagy hamis. Ha az állítás igaz, írjon A betűt, ha hamis, írjon B betűt a feladat sorszáma elé a pontozott üres vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! ban Horvátország az Európai Unió tagja lett Az Európai Központi Bank székhelye Londonban van Finnország hivatalos fizetőeszköze az euró A világ legnagyobb bortermelője az Amerikai Egyesült Államok Japán nagyvárosai közül Osaka, Kobe és Tokió területileg összefüggő városhalmazt alkot Kína a világ legnagyobb feketekőszén-kitermelője Oroszország három nagy ipari körzete a volgai iparvidék, az uráli iparvidék és a donyecki iparvidék Az arab világ legfontosabb ásványi nyersanyagkincse a szénhidrogén A USA rakéta- és repülőgépgyártásának legfontosabb telephelyei a Nagy-tavak vidékén alakultak ki A világ legnagyobb kukoricatermesztője az Amerikai Egyesült Államok A városiasodás, mint fogalom lényege, a városok és városlakók számának növekedése Az ENSZ adatai szerint a világ népessége 2011-ben elérte a 8 milliárd főt A GNP valamely ország területén egy év alatt megtermelt, illetve létrehozott termékek és szolgáltatások piaci áron számolt összértéke Működőtőkének nevezzük azt a tőkét, amelyet a termelésbe fektetnek be, és ennek révén a befektető tőkejövedelemhez és tulajdonosi jogokhoz jut Globális környezeti problémaként tekinthetünk napjainkban a biológiai sokféleség gyors csökkenésére és az óceánok, tengerek erőforrásainak túlhasználatára valamint szennyezésére is A Világbank más nevén az IMF rövid és középtávú hiteleket nyújt fizetési nehézségekkel küzdő országok számára Napjainkban a legfontosabb elsődleges energiaforrások hazánkban a szénféleségek és a megújuló energiahordozók. 23

25 198. Hazánkban a földhasznosítás arányát tekintve a legnagyobb területet a szántók foglalják el, ám kiterjedésük fokozatosan csökkent az elmúlt évtizedekben A zöldpaprikafajták legfontosabb hazai termőterületei Szeged és Kalocsa térsége, mert ezeknek a növényeknek nagy a hőigénye A hazai közlekedési hálózat fejlesztésének egyik legnagyobb kihívása a túlzott Budapest-központúság csökkentése. 24

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám Concursul Multidisciplinar BOLYAI FARKAS Tantárgyverseny, Concursul pe ţară al liceelor cu predare în limba maghiară Magyar tannyelvű középiskolák országos vetélkedője Concursul de geografie Teleki Sámuel

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

I. rész 6. 3. Feladatsor

I. rész 6. 3. Feladatsor Feladatsor 2. I. rész Az I. részfeladatlap megoldásához középiskolai atlasz, illetve egyéb segédeszköz nem használható. 1. Oldja meg a feladatokat a térképvázlat alapján! a) Nevezze meg a tér ké pvázlaton

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016.

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016. FÖLDRAJZ 2015/2016. minden földrajzi tudománynak természetszerűleg a szülőföldés honismeret a kiindulása és kezdete. Egyént és népet egyaránt saját környezete érdekel legelőször /Fodor Ferenc / A csapat

Részletesebben

A különbözeti vizsga témakörei. 9. évfolyam földrajz. Gerséné Varga Ildikó

A különbözeti vizsga témakörei. 9. évfolyam földrajz. Gerséné Varga Ildikó A különbözeti vizsga témakörei 9. évfolyam földrajz Gerséné Varga Ildikó I. Csillagászati földrajz II. Kőzetburok III. A légkör földrajza IV. A vízburok V. A földrajzi övezetesség: VI. Népesség-, és településföldrajz

Részletesebben

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható!

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! z írásbeli vizsga I. része feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! 1. feladat Vulkán Utazási Iroda ajánlatából: Tegyen feledhetetlen túrákat gőzölgő, füstölgő vulkánokon, miközben az

Részletesebben

OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz

OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz 2 EGYSZERŰ VÁLASZTÁS OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz Útmutató: E feladatokban egy kérdés és öt válasz található. Minden ilyen típusú feladatban egy válasz teljesen helyes, ezt kell kiválasztania és

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A: újhold B: első negyed

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT 1. - A Holdnak nincs

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. B) 2. B) 3. C) 4. A)

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT I. rész 1. Soproni-hegység

Részletesebben

FÖLDRAJZ PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004

FÖLDRAJZ PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 FÖLDRJZ PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELDTOK 2004 z írásbeli dolgozat megoldásához 180 perc áll rendelkezésre. Először olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd alaposan gondolja át válaszait,

Részletesebben

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a javításhoz Ha egy feladatnak

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT a) Csak a helyes sorrend

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 4. osztályos feladatsor II.

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT 1. C 2. A 3. A 4. A 5.

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1213 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT Számítás: Elv: (1 földrajzi

Részletesebben

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA 1. Ausztrália határai: NY: Indiai-óceán - Afrikától É: Timor-tenger, Arafura-tenger - Óceánia szigeteitől K: Nagy-korallzátony, Csendes-óceán - Amerikától D: Indiai-óceán

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1112 É RETTSÉGI VIZSGA 2011. október 18. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. mag 2. sugárzási

Részletesebben

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ. Javítási-értékelési útmutató. I. Dél-Ázsia tájain (21 pont)

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ. Javítási-értékelési útmutató. I. Dél-Ázsia tájain (21 pont) Oktatási Hivatal A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ Javítási-értékelési útmutató 1. C 2. B, D 3. 2 4. B, D 6. J 7. E 8. C 9. B 10. 1 11. B, D 12. H 13.

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 14. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT Minden fogalom helyes

Részletesebben

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016.

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016. FÖLDRAJZ 2015/2016. minden földrajzi tudománynak természetszerűleg a szülőföldés honismeret a kiindulása és kezdete. Egyént és népet egyaránt saját környezete érdekel legelőször /Fodor Ferenc / Dunaújváros,

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor II. forduló 2014/2015. tanév 1. Milyen mozgásokat végez a Föld? Töltsétek ki a táblázatot! Mozgás Mi körül? Időtartama Következménye 2. A repülőtéren összegyűltek

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1.

Részletesebben

Földrajz 7. osztály. A harmadik forduló

Földrajz 7. osztály. A harmadik forduló MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére. ... a tanuló neve.

Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére. ... a tanuló neve. Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére........... a tanuló neve pauz westermann Teljesítmény összesítése A Afrika és Ausztrália Amerika

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY ELSŐ FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA I. KATEGÓRIA Tudnivalók A feladatokat figyelmesen olvasd el! A megoldásokat a mellékelt értékelőlapon kell beadni. Az értékelőlapon

Részletesebben

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA 8. osztály 2007. Elért pontszám: Javította: Ellenőrizte: Ú T M U T A T Ó A feladatlap megoldásához segédeszköz nem használható!

Részletesebben

FÖLDRAJZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004

FÖLDRAJZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 FÖLDRAJZ ÍRÁSBLI FLVÉTLI FLADATOK 2004 Az írásbeli dolgozat megoldásához 180 perc áll rendelkezésre. lőször olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd alaposan gondolja át válaszait, s azokat

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. rész 1. FELADAT 1. Hamburg 2.

Részletesebben

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban!

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban! Ismertesse a Föld helyét a Naprendszerben! 1. A Mutassa be bolygónk fı mozgásait, ismertesse ezek földrajzi következményeit! 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév Iskola: Csapatnév: 1 4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév 1. A rajzon a földünk belső felépítését láthatjátok. Nevezzétek meg a részeit! 2. Mit ábrázolnak a képek? Írjátok a nevét a kép

Részletesebben

KÁOKSZI VIZSGAFEJLESZTŐ KÖZPONT Földrajz próbafeladatok Minta. Földünk és környezetünk Középszintű írásbeli érettségi feladatlap

KÁOKSZI VIZSGAFEJLESZTŐ KÖZPONT Földrajz próbafeladatok Minta. Földünk és környezetünk Középszintű írásbeli érettségi feladatlap 1. FELADAT Földünk és környezetünk Középszintű írásbeli érettségi feladatlap 2. rész A feladatlap-rész megoldásához atlasz használható Húzza alá a felsorolásba nem illő fogalom nevét, majd röviden indokolja

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A. helyszín: Elv:

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ

A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz- 2014 május 10 Javítókulcs

Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz- 2014 május 10 Javítókulcs CONCURSUL NAŢIONAL AL LICEELOR CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ- 2014 MAGYAR TANNYELVŰ ISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE- 2014 Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz-

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. D 2. A 3. B 4.

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1311 1 p ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT Északi-sark Északi

Részletesebben

Földünk és környezetünk Emelt szintű írásbeli érettségi feladatlap megoldása 3. minta

Földünk és környezetünk Emelt szintű írásbeli érettségi feladatlap megoldása 3. minta Földünk és környezetünk Emelt szintű írásbeli érettségi feladatlap megoldása 3. minta 1. FELADAT a) 1. Belső vándorlás, 2. Bolygóváros, 3. Agyelszívás (brain drain), 4. Ingázás (inga-vándorforgalom), 5.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 1613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. október 18. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a javításhoz Ha egy feladatnak

Részletesebben

Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok

Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok Mérsékelt övezet Elhelyezkedés Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok középhőmérséklete: 15-25 oc,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0612 É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT I. rész 1. Adriai-tenger

Részletesebben

a turzások és a tengerpart között elhelyezkedő keskeny tengerrész, melynek sorsa a lassú feltöltődés

a turzások és a tengerpart között elhelyezkedő keskeny tengerrész, melynek sorsa a lassú feltöltődés FOGALMAK Hidroszféra óceán: tenger: hatalmas kiterjedésű, nagy mélységű, önálló medencével és áramlási rendszerrel rendelkező állóvíz, mely kontinenseket választ el egymástól. Közepes mélységük 3900 m,

Részletesebben

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY ELSŐ FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA II. KATEGÓRIA Tudnivalók A feladatokat figyelmesen olvasd el! A megoldásokat a mellékelt értékelőlapon kell beadni. Az értékelőlapon

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 1313 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT I. rész Felső-tó Huron-tó

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A. 190 m, B. 195 m 1+ D

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. rész Földközi-tenger: 2., 3. Balti-tenger:

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. május 14. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. május 14. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 14. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6 Időjárási-éghajlati elemek: a hőmérséklet, a szél, a nedvességtartalom, a csapadék 2010.12.14. FÖLDRAJZ 1 Az időjárás és éghajlat elemei: hőmérséklet légnyomás szél vízgőztartalom (nedvességtartalom) csapadék

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály II. forduló (fizikai és földrajzi alapismeretek)

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály II. forduló (fizikai és földrajzi alapismeretek) 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el.

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. VÁZLATOK VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc AUSZTRIA Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. Határai: É: Németország, Csehország K: Szlovákia, Magyarország

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0912 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 19. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. rész a) 1. Új-Guinea

Részletesebben

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent.

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. A FÖLD VÍZKÉSZLETE A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. Megoszlása a következő: óceánok és tengerek (világtenger): 97,4 %; magashegységi és sarkvidéki jégkészletek:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 21. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. rész 1. FELADAT 1. Grönland

Részletesebben

KÁOKSZI VIZSGAFEJLESZTŐ KÖZPONT Földrajz próbafeladatok 2003. Minta

KÁOKSZI VIZSGAFEJLESZTŐ KÖZPONT Földrajz próbafeladatok 2003. Minta 1. FELADAT Földünk és környezetünk Középszintű írásbeli érettségi feladatlap 3. minta 2. rész A feladatlap-rész megoldásához atlasz használható Milyen mozgásokat végez a Nap? Jelölje az állítások előtt

Részletesebben

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin Az általános földi légkörzés Dr. Lakotár Katalin A Nap a Földet egyenlőtlenül melegíti fel máskülönbség légkörzés szűnteti meg légnyo- lokális (helyi), regionális, egy-egy terület éghajlatában fontos szerepű

Részletesebben

Bugát Pál XXXIII. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő Döntő, Földrajz

Bugát Pál XXXIII. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő Döntő, Földrajz Bugát Pál XXXIII. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő Döntő, Földrajz 1. Változó éghajlat Válasszátok ki az egyes kérdésekre adható helyes válasz(oka)t! Karikázzátok be a betűjelét!

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves Leíró éghajlattan_2 Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves potenciális evapostranpiráció csapadék évszakos

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 14. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba 4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK Dr. Varga Csaba Talajképző tényezők 1. Növényzet, állatvilág 3. Éghajlat 5. Domborzat 7. Talajképző kőzet 9. Talaj kora 11. Emberi tevékenység 1. Természetes növényzet és állatvilág

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT 1. Calcutta / Kalkutta

Részletesebben

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány A tájegység földrajzi jellemzői Északon: a Zala-folyó és a Balaton Nyugaton: az Alpokalja Keleten: a Sió és a Duna Délen : az országhatár határolja Területe: 11

Részletesebben

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám Concursul Multidisciplinar BOLYAI FARKAS Tantárgyverseny, Concursul pe ţară al liceelor cu predare în limba maghiară Magyar tannyelvű középiskolák országos vetélkedője Concursul de geografie Teleki Sámuel

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 25. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT a) A: mag B: kóma

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT a) 1. Elba 2. Ostrava

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

Az időbeli tájékozódási készség fejlesztését segítő játék. Táblás társasjáték Tudd, hogy mikor mi történt!

Az időbeli tájékozódási készség fejlesztését segítő játék. Táblás társasjáték Tudd, hogy mikor mi történt! Az időbeli tájékozódási készség fejlesztését segítő játék Táblás társasjáték Tudd, hogy mikor mi történt! Készítette: Kovács Veronika, 2014. október A játék célja A 7. osztályban tanult földtörténet összefoglalása

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 1513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a javításhoz Ha egy feladatnak

Részletesebben

Geotermikus energia. Előadás menete:

Geotermikus energia. Előadás menete: Geotermikus energia Előadás menete: Geotermikus energia jelentése Geotermikus energia fajtái felhasználása,világ Magyarország Geotermikus energia előnyei, hátrányai Készítette: Gáspár János Környezettan

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ...

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ... Lakotár Katalin TERMÉSZETISMERET Környezetünk természetföldrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére............................................. a tanuló neve pauz westermann

Részletesebben

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA 7. osztály 2008. Sorszám:. Megye (főváros). Ú T M U T A T Ó A feladatlap megoldásához segédeszköz nem használható!

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal A versenyző kódszáma: Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÚTMUTATÓ A munka

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 120 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

A kezdeményezések régiója

A kezdeményezések régiója A kezdeményezések régiója 1 2 Köszöntő A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 12 éve látja el a hazai és uniós fejlesztésekhez, pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat. Az elmúlt években tett erőfeszítéseink

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI HALLGATÓI SZEMINÁRIUM MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN KERETÉBEN DR. KULCSÁR BALÁZS PH.D. ADJUNKTUS DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR MŰSZAKI ALAPTÁRGYI

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0822 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 20. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1.C), 2. A) 1+ b)

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Földrajz - II. forduló Javítási útmutató I. FELADATCSOPORT (50 PONT)

Oktatási Hivatal. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Földrajz - II. forduló Javítási útmutató I. FELADATCSOPORT (50 PONT) Oktatási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Földrajz - II. forduló Javítási útmutató I. FELADATCSOPORT (50 PONT) I.1. Egyszerű választás (10 pont) 2. E 3. B 4. C 5. A 6.

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást,

Részletesebben

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET AZ ÉLŐ ÉS AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET MEGISMERÉSE AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET Az élőlények és az élettelen természet kapcsolata. Az élettelen természet megismerése. A Földdel foglalkozó tudományok. 1.

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2012/2013. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév:. osztályos feladatsor II. forduló 2012/2013. tanév 1. Állapítsátok meg a képek alapján, hogy milyen mozgásokat végez a Föld, és ennek mi a következménye? B mozgás: következmény: 2.

Részletesebben

MAGYAR TANNYELVŰ ISKOLÁK VII. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE, 2012 CONCURS NAŢIONAL AL LICEELOR CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ, 2012-EDITIA a VII.

MAGYAR TANNYELVŰ ISKOLÁK VII. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE, 2012 CONCURS NAŢIONAL AL LICEELOR CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ, 2012-EDITIA a VII. MAGYAR TANNYELVŰ ISKOLÁK VII. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE, 2012 CONCURS NAŢIONAL AL LICEELOR CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ, 2012-EDITIA a VII.-a Teleki Sámuel országos földrajzverseny Társadalomföldrajz X-XI.

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0512 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. összetevő 1. FELADAT a) 1. Chicago 2. Washington

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást,

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG

A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG KIALAKULÁSA Zala folyótól a Dunakanyarig Középidő sekély tengereiben mészkő és dolomit rakódott le. Felboltozódás Összetöredezés Kiemelkedés (a harmadidőszak végén) Egyenetlen

Részletesebben

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 4. FORDULÓ 5-6. évfolyam Téma: Az idő járás a

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 4. FORDULÓ 5-6. évfolyam Téma: Az idő járás a A Földpörgetők versenyen, minden tantárgy feladataira összesen 20 pontot lehet kapni, így egy forduló összpontszáma 100 pont a feladatok számától függetlenül. Csak a kiosztott fejléces üres papírokra lehet

Részletesebben