A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP"

Átírás

1 Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Tisztelt Versenyző! A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel töltse ki az adatokat tartalmazó részt és minden különálló lapra írja rá a nevét és az osztályát! A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Könyvet, térképet, atlaszt a versenyre bevinni tilos! A megoldásokat tintával (golyóstollal) kell megjelölni! Mielőtt válaszol a kérdésekre, jól gondolja meg, hogy milyen feladatot kell megoldania! Ne időzzön túl sokáig egy-egy feladatnál! Ha megakad, nyugodtan menjen tovább! A kihagyott feladatokra akkor térjen vissza, ha már valamennyi kérdésen végighaladt, és még van idő! Az egyes feladattípusok előtt megoldási útmutató található, ennek tanulmányozása elengedhetetlen a feladat helyes megoldásához. Az útmutatóban előírtak szerint jelölje a megoldásokat, és a munka végén a végleges válaszokat vezesse át a feladatlap végén található Értékelő lapra, úgy, hogy X jellel húzza át a helyes válasz nagybetűjelét! Célszerű minden feladatra megoldást adnia. Csak az Értékelő lapon" szereplő válaszokat fogadjuk el! Az Értékelő lapon" már nem javíthat! Minden helyesen megoldott feladat 1 pontot ér (a rossz válasz, többes jelölés, javítás 0 ponttal jár). A feladatlapot a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi javítási útmutató alapján. A legalább 150 pontot elért dolgozatokat kell továbbküldeni. A VERSENYZŐ ADATAI A versenyző neve:... oszt.:... Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be: igen nem Az iskola neve:..... Az iskola címe:... irsz.... város...utca...hsz. Megye:... A felkészítő tanár(ok) neve:... Összes pontszám:

2 EGYSZERŰ VÁLASZTÁS Útmutató: E feladatokban egy kérdéshez öt válasz kapcsolódik. Minden feladatban csak egy válasz helyes, ezt kell kiválasztania, és a megfelelő nagybetű bekarikázásával megjelölnie. Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 1. Hol fordulhat elő nyáron is talajjég? A Alaszka. B Alföld. C Erdélyi-medence. D Germán (Német)-alföld. E Mississippi-alföld. 2. Melyik kőzet nem lehet vegyi eredetű üledékes kőzet? A Gipsz. B Mészkő. C Dolomit. D Kősó. E Lösz. 3. Melyik állítás nem igaz a tőzegre? A Alacsony a fűtőértéke. B A Hanság és a Bükkalja területén bányásszák Magyarországon. C A növényi szerkezet jól felismerhető benne. D Sötétbarna színű. E Talajjavításra is használják. 4. Mit nevezünk rekultivációnak? A Egy természetes terület bevonása gazdasági tevékenységbe. B Külszíni fejtés bányagödrében kőzetbemutató létrehozása. C Külszíni bánya nyitása. D Antropogén tevékenység által használt táj helyreállítása. E Meddőhányók újrahasznosítása. 5. Melyik földtörténeti esemény volt a legrégebben napjainkhoz képest? A A Variszkuszi-hegységrendszer kialakulása. B Az ammoniteszek kihalása. C A Finn-tóvidék tavainak kialakulása. D Az ózonpajzs képződése. E A Pangea kialakulása. 1

3 6. Melyik állítás nem igaz az aranyra? A Torlatokban is előfordulhat. B Az ércesedés során forróvizes oldatokból válik ki. C Az ércesedés során az uránérccel együtt válik ki. D A gyógyászat és a kozmetikai ipar is alapanyagként használja. E Kialakulása vulkáni tevékenységhez köthető. 7. Melyik állítás igaz a sodorvonalra? A A sodorvonal másik elnevezése meander. B A folyókban a sodorvonal mentén szállítódik a legkevesebb görgetett hordalék. C A sodorvonal mindig a meder közepén húzódik. D A bővizű, egyenletes vízjárású, óceáni éghajlaton kialakult folyóknak nincs sodorvonala. E A sodorvonal mentén nem épülnek zátonyok. 8. Melyik fogalom kapcsolódik a sziklahavasok területéhez? A A sziklahavasok legmagasabb régiójában húzódik az erdőhatár. B Minden hegységben megtalálható magassági öv. C Növényzetét mohák, zuzmók, hidegtűrő növények alkotják. D Csak a fagynak és jégnek van szerepe felszínformáinak kialakulásában. E Magyarországi hegységeink közül csak a Mátrában alakult ki. 9. Mi jellemző a talaj A-szintjére? A Bő csapadékú vidékeken sok ásványi anyag halmozódik fel benne. B A talaj humuszban leggazdagabb rétege. C Felhalmozódási szintnek is nevezik. D Az azonális talajoknál hiányzik. E A talajerózió ritkán érinti, mert a talaj legmélyebb szintjét alkotja. 10. Az 1: méretarányú térképen 1 centiméter hossz hány méternek (m) felel meg a valóságban? A 1 m B 10 m C 100 m D 1000 m E m 2

4 TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS Útmutató: E feladatban földrajzi fogalmak, kifejezések és alattuk állítások találhatók. A fogalomhoz/kifejezéshez egy vagy több állítás tartozhat, az alábbi variációk szerint: A) A fogalomra/kifejezésre az 1., 2. és a 3. állítás igaz. B) A fogalomra/kifejezésre az 1. és a 3. állítás igaz. C) A fogalomra/kifejezésre a 2. és a 4. állítás igaz. D) A fogalomra/kifejezésre csak a 4. állítás igaz. E) A fogalomra/kifejezésre mind a négy állítás igaz. Feladat: Válassza ki a variációk közül a helyes válaszhoz tartozó nagybetűt! Írja a megfelelő nagybetűt a feladat utáni vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 11. Miért csökkenhet a hegységekben az erdőállomány? 1. A savas esők pusztítása miatt. 2. Sportolásra alkalmas helyek kiépítése miatt. 3. Új legelőterületek nyerése miatt. 4. Hegyvidéki vadnövény génbank létrehozása miatt. 12. A kontinentális talapzatra jellemző: 1. A hegységek és alföldek között terül el. 2. Másik neve self. 3. Szerkezetileg az óceáni kőzetlemez része. 4. Sok helyen jelentős ásványkincs-vagyont rejt. 13. Az ősfolyamvölgyekre jellemző: 1. A belföldi jégtakaró előterében alakult ki. 2. Napjainkban már teljes hosszukban szárazak. 3. Európában a jégtakaró alól kifolyó olvadékvizek és a délről érkező folyók alakították ki. 4. Medrükben alakultak ki a Mazuri-tóvidék tavai. 14. Kondenzációs magra jellemző: 1. Lehetnek természetes eredetűek, pl. homokból származó por. 2. Felhők alkotórészei. 3. Lehetnek mesterséges eredetűek, pl. a tüzelés okozta hamu. 4. Elősegítik a túlhevített levegőből a vízgőz kicsapódását. 15. A levegő lehűlése szerepet játszik képződésében: 1. Harmat. 2. Zúzmara. 3. Dér. 4. Főn szél. 3

5 16. A riolit: 1. Üvegszerű változatát obszidiánnak hívjuk. 2. Vulkáni kiömlési kőzet. 3. Robbanásos vulkáni működéshez köthető képződése. 4. Mélységi párja a gránit. 17. Táblás vidékre jellemző: 1. Olyan terület, ahol az üledékes kőzetek vízszintesen vagy közel vízszintesen takarják az alattuk lévő kőzeteket. 2. Az Amerikai Egyesült Államokban a mezőgazdaság számára hasznosíthatatlanok. 3. Ilyen terület a Kelet-európai-síkság nagy része. 4. Alattuk ősmasszívumok nem fordulhatnak elő. 18. A sztratoszférára jellemző: 1. Felső határa a tropopauza. 2. A sztratoszféra felső határán a hőmérséklet a magyarországi évi középhőmérséklethez hasonló. 3. Kb. 100 km magasságig terjed. 4. Ebben a rétegben sem felhő-, sem csapadékképződés nem jellemző. 19. Az abrázióhoz köthető forma: 1. Terasz. 2. Töbör. 3. Kapu. 4. Dűne. 20. A csápos kútra jellemző: 1. Rétegvizet emel a felszínre. 2. Ipari- és ivóvíz nyerésére is szolgál. 3. Magas talajvízszint mellett nem működik. 4. Kavics és homokrétegen keresztül kerül a víz a csápos kutak csőrendszerébe. 4

6 NÉGYFÉLE ASSZOCIÁCIÓ Útmutató: E feladatokban a nagybetűvel jelölt fogalmak/nevek/kijelentések és az állítások közötti kapcsolatokat kell felismernie. A feladatok megoldásakor ügyeljen arra, hogy először az állítást olvassa el, és csak ezt követően keresse meg a hozzá kapcsolódó fogalom betűjelét! Írja a megfelelő nagybetűt a feladat sorszáma elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! A) Parti szél B) Forró övezeti (trópusi) monszun C) Mindkettőre vonatkozik D) Egyikre sem vonatkozik 21. Legalább 120 fokos irányváltás jellemző rá. 22. Légnyomáskülönbségen alapul keletkezése. 23. Az északi féltekén csak nyáron hoz csapadékot. 24. Sokszor hófalónak is hívják. 25. Tavak mentén is kialakulhat. 26. Kialakulása a termikus (hőmérsékleti) egyenlítő vándorlásával függ össze. 27. A vietnámi vitorlás halászbárkák ezt e szelet használják ki, amikor az éjszakai halászzsákmánnyal még napkelte előtt visszahajóznak a tenger felől fújó szél segítségével. 28. A velejáró esőzés súlyos árvizeket okozhat. 29. Iránya évszakonként változik. 30. Hívhatnánk eltérített passzátszélnek is. A) Visegrádi-hegység B) Villányi-hegység C) Mindkettőre vonatkozik D) Egyikre sem vonatkozik 31. A Kárpátok vulkáni vonulatának tagja. 32. Fő felépítő kőzete a gyapjúzsákos lepusztulást mutató gránit. 33. A hegység közelében húzódó törésvonal mentén tör fel a sárvári gyógyfürdőt tápláló hévíz. 34. Legmagasabb pontja a Dobogó-kő. 35. Magassága nem éri el a 600 métert. 36. Területén híres borvidék található. 37. Főként középidei kőzetek építik fel. 38. Híres barlangja az Abaligeti-barlang. 39. A bazaltból álló hegység kőzeteit sajnos a mai napig bányásszák. 40. Felszínét a csapadék, a szél és a lejtős tömegmozgások (pl. kőpergés, fagyaprózódás) formálják. 5

7 A) Líbiai-sivatag B) Gobi C) Mindkettőre vonatkozik D) Egyikre sem vonatkozik 41. Kialakulásában ugyanazok a tényezők játszottak szerepet, mint az Atacama- és a Namíb-sivatag kialakulásában. 42. Vízfolyásai időszakosak. 43. Jellegzetes tenyészállata a kétpúpú teve. 44. Az évi közepes hőingás akár Cº is lehet. 45. A napi hőingás igen jelentős lehet. 46. Oázisaiban a datolyák árnyékában zöldséget, kölest termesztenek. 47. A mállás erőteljes szerepet játszik a felszín formálásában. 48. Jellegzetes növényzete a pampa. 49. A passzátszél állandó leszálló légáramlása miatt egész évben magas a légnyomás. 50. Jellegzetes homokformái a barkánok. 6

8 PÁROSÍTÁS Útmutató: E feladatban a nagybetűvel jelölt neveket kell az állításokkal párosítania. A feladatok megoldásakor ügyeljen arra, hogy először a mondatot olvassa el, és csak ezután keresse meg a megfelelő válasz betűjelét! Írja a megfelelő nagybetűt a feladat sorszáma elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! A) Mars B) Vénusz C) Jupiter D) Plútó E) Szaturnusz 51. A népnyelv csillagként ismeri. 52. Itt emelkedik a Naprendszer legmagasabb hegye. 53. A felsoroltak közül a Naptól legtávolabb keringő bolygó. 54. A Naprendszer legnagyobb bolygója. 55. Vörös színét vasban gazdag, oxidálódott kőzetek alkotják. 56. A Holdunknál kisebb égitest. 57. Legnagyobb légköri örvénye a Nagy Vörös Folt. 58. Méretét tekintve a Földhöz leginkább hasonlító bolygó. 59. Felszínén vízfolyásokra utaló felszínformák figyelhetők meg. 60. Parányi jég és kődarabokból álló gyűrűrendszere van, a keringési ideje a felsorolt bolygók közül a leghosszabb. 7

9 RAJZOS FELADAT Útmutató: Ebben a feladatban az ábra alatt található neveket és állításokat kell összekapcsolnia a rajzon látható nagybetűvel jelölt földrajzi helyekkel (a rajz nem méretarányosan ábrázolja a tavakat). A feladat megoldása során ügyeljen arra, hogy először az állítást kell elolvasnia és csak ezután kell kikeresnie a rajz megfelelő részletét (nagybetűjét). Írja a megfelelő nagybetűt a sorszámok elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 61. Bajkál-tó 62. Balaton 63. Aral-tó 64. Michigan-tó 65. Viktória-tó 66. Lefolyástalan tó. 67. Kontinensének legnagyobb tava. 68. Partvidékén bazaltsapkás tanúhegyek emelkednek. 69. A fenti tavak közül legnagyobb a sótartalma. 70. Földünk legmélyebb tava. 71. A tengermaradvány tó jelenlegi kiszáradása szikesedést idéz elő a környező mezőgazdasági területeken. 72. Partján helyezkedik el az USA egyik legjelentősebb légi- és vasúti csomópontja. 73. Kialakulása a pleisztocén belföldi jégtakarónak köszönhető. 74. Félszigetén utóvulkáni működés eredményeként gejzírkúpok maradványai találhatók. 8

10 RAJZOS FELADAT Útmutató: Ebben a feladatban az ábra alatt található kérdésekre kell válaszolnia a rajzon látható számok és nagybetűkkel jelölt részek alapján. A feladat megoldása során ügyeljen arra, hogy először az állítást kell elolvasnia és csak ezután kell kikeresnie a rajz megfelelő részletét (számát, nagybetűjét). Írja a megfelelő nagybetűt a sorszámok elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 75. Melyik számsor jelöli a helyes sorrendet? A B C D Melyik ábrán (sorszám) mélyíti a völgyét a folyó bevágódással? A 2, 4. B 4, 3. C 2, 1. D 1, Melyik betű jelöli a legidősebb teraszt a 3. ábrán? 78. Melyik földtörténeti időszakban/időben alakultak ki a Duna teraszai Magyarországon? A Negyedidőszak. B Középidő. C Óidő. D Ősidő. 9

11 79. Milyen szakaszjelleggel folyik a folyó, ha az éghajlat szárazabbá válik, és melyik ábra mutatja ezt az állapotot? A bevágódó, 2. ábra. B bevágódó, 1. ábra. C oldalazó, völgyszélesítő, 4. ábra. D oldalazó, völgyszélesítő, 1. ábra. 80. Mit nevezünk folyóterasznak? A A folyó völgysíkját, amelyet ritkán önt el az árvíz. B A folyó egykori völgysíkjának maradványát, amelyet soha nem ér el a legmagasabb árvíz sem C A folyóvölgy oldalában kialakított mezőgazdasági területet. D A kanyargó folyók levágódott kanyarulatai által körülölelt felszínt. 10

12 MENNYISÉGI ÖSSZEHASONLÍTÁS Útmutató: E feladatokban két mennyiség ( a és b ) nagyságrendi viszonyát kell eldöntenie. A három lehetőség a következő: A) a nagyobb, mint b B) b nagyobb, mint a C) a és b egyforma vagy megközelítően azonos Keresse ki az egyes feladatoknak megfelelő variációt és írja a megfelelő nagybetűt a sorszámok elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 81. a) Az albedo értéke csupasz bazaltfelszínen. b) Az albedo értéke nyílt homokfelszínen. 82. a) A hurrikán belsejében uralkodó légnyomás. b) A szibériai anticiklon belsejében lévő légnyomás. 83. a) A gránitban lévő ásványfajták száma. b) A dolomitban lévő ásványfajták száma. 84. a) Az Antarktisz feletti sztratoszférában előforduló ózon mennyisége szeptembernovember időszakában. b) Az Antarktisz feletti sztratoszférában előforduló ózon mennyisége az ottani tavaszi hónapokban. 85. a) A légkör vízkészlete kicserélődésének időtartama. b) A Balaton vízkészlete kicserélődésének időtartama. 86. a) A nyílt víztükör nagysága a fertőben. b) A nyílt víztükör nagysága a mocsárban. 87. a) Összefüggő talajvíztükör távolsága a felszíntől az Alföldön. b) Összefüggő talajvíztükör távolsága a felszíntől dombsági területen. 88. a) A vakár alatt kialakuló dagályszint magassága. b) A szökőár alatt kialakuló dagályszint magassága. 89. a) A Nap sugarainak beesési (hajlás) szöge a Ráktérítőn szeptember 23-án délben. b) A Nap sugarainak beesési (hajlás) szöge az Északi sarkkörön június 22-én délben. 90. a) A forró övezeti (trópusi) monszun vidék évszakainak száma. b) A mérsékelt övezeti (szubtrópusi) monszun területek évszakainak száma. 11

13 IGAZ-HAMIS ÁLLÍTÁS Útmutató: Ezekben a feladatokban egy állításról el kell döntenie, hogy az igaz vagy hamis. Ha az állítás igaz, írjon A betűt, ha hamis, írjon B betűt a feladat sorszáma elé a pontozott üres vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 91. A Mátra hazánk legnagyobb átlagmagasságú hegysége. 92. A lehűlő tengervíz sótartalma miatt 0 ºC alatt fagy meg. 93. Az Egyenlítő magasságában az óceánok mélyebb rétegeiben ( m) a tengervíz hőmérséklete 12 ºC-ot is elérheti. 94. A tengeren megfigyelhető jég csak a tengervíz megfagyásával keletkezhet. 95. Abráziós formákkal és turzásokkal tavak partján is találkozhatunk. 96. A tavak eutrofizációjával az élővilág feltöltő hatása lassul. 97. A talajvízre hatnak a meteorológiai viszonyok. 98. Az ásványi tartalmú forrásvizek mindig hévizek. 99. A firn a jégképződés köztes állapota a jég és a hó között A Skandináv-hegység déli részén magasabban húzódik a hóhatár, mint az Alpok északi részén. 12

14 EGYSZERŰ VÁLASZTÁS Útmutató: E feladatokban egy kérdéshez öt válasz kapcsolódik. Minden feladatban csak egy válasz helyes, ezt kell kiválasztania, és a megfelelő nagybetű bekarikázásával megjelölnie. Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 101. Melyik főváros az alábbi városok közül? A Canberra B New York C Rio de Janeiro D Sanghaj E Montréal 102. Melyik független (önálló) ország az alábbiak közül? A Azori-szigetek B Kuril-szigetek C Fülöp-szigetek D Kanári-szigetek E Hawaii-szigetek 103. Melyik ország fekszik a közép-amerikai földhídon az alábbiak közül? A Chile B Kuba C Bolívia D Guinea E Nicaragua 104. Melyik ország része Grönland? A USA B Kanada C Izland D Dánia E Norvégia 105. Az alábbiak közül melyik félszigeten fekszik két ország? A Koreai-félsziget B Hindusztáni-félsziget C Labrador-félsziget D Arab-félsziget E Floridai-félsziget 13

15 106. Melyik ország a világelső rézérc-kitermelő? A Peru B Chile C Dél-afrikai Köztársaság D Ausztrália E Indonézia 107. Melyik ország termeli a legtöbb kávét? A Egyiptom B Kolumbia C Etiópia D Brazília E Törökország 108. Melyik főváros fekszik szigeten az alábbiak közül? A Peking B Újdelhi C Bangkok D Jakarta E Teherán 109. Melyik város fekszik Oroszország ázsiai részén az alábbiak közül? A Moszkva B Volgográd C Murmanszk D Vlagyivosztok E Nyizsnyij Novgorod 110. Melyik nagyváros nem az Amerikai Egyesült Államok területén fekszik az alábbiak közül? A Seattle B New Orleans C Atlanta D Houston E Montreal 14

16 NÉGYFÉLE ASSZOCIÁCIÓ Útmutató: E feladatokban a nagybetűvel jelölt fogalmak/kijelentések és az állítások közötti kapcsolatokat kell felismernie. A feladatok megoldásakor ügyeljen arra, hogy először az állítást olvassa el, és csak ezt követően keresse meg a hozzá kapcsolódó fogalom betűjelét! Írja a megfelelő nagybetűt a feladat sorszáma elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! A) Értéktőzsde B) Árutőzsde C) Mindkettőre vonatkozik D) Egyikre sem vonatkozik 111. Ezt a típusú tőzsdét komoly szervezettség jellemzi, hiszen kizárólag az úgynevezett tőzsdetagok léphetnek be, és vehetnek részt a kereskedelemben Ezen a tőzsdén a forgalmazható értékpapírok kereskedelme zajlik A világban mintegy 60 ilyen típusú tőzsde működik, a legismertebb és legnagyobb ezek közül a new york-i Wall Street tőzsdéje Ilyen típusú tőzsde működött az 1970-es években az egykori KGST országok legtöbbjében is Ezen a tőzsdén elsősorban mezőgazdasági termékek és termények cserélnek gazdát. A) Deviza B) Valuta C) Mindkettőre vonatkozik D) Egyikre sem vonatkozik 116. Valamely idegen ország törvényes fizetőeszközét, konkrét pénznemét jelenti Ez lehet többek közt bankszámlapénz, utazási csekk, utalvány, átutalás, hitellevél is Tipikus mutatója az úgynevezett Dow Jones átlagindex Fizetési eszköz Egy német számára a magyar forint (HUF) ennek tekinthető. 15

17 PÁROSÍTÁS Útmutató: Ebben a feladatban a nagybetűvel jelölt neveket kell az állításokkal párosítania. A feladatok megoldásakor ügyeljen arra, hogy először a mondatot olvassa el, és csak ezután keresse meg a megfelelő válasz betűjelét! Írja a megfelelő nagybetűt a feladat sorszáma elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! A) Bükki Nemzeti Park B) Balaton-felvidéki Nemzeti Park C) Fertő-Hanság Nemzeti Park D) Hortobágyi Nemzeti Park E) Duna-Ipoly Nemzeti Park 121. A nemzeti park híres félszigetén egy középkori eredetű bencés apátságot is találunk A védett területek jelentős része nagykiterjedésű nádas, amely gazdag állatvilágnak ad otthont A nemzeti park, mint jelentős kiterjedésű szikes terület, mind a mai napig őrzi a régi pusztai állattenyésztés emlékeit, hagyományait, haszonállatait A nemzeti park része a Káli-medence, amely többek közt kőtengereiről (Kővágóörs, Szentbékkálla) és a nagy számban, épségben megmaradt népi építészeti emlékeiről (például parasztházak) híresült el A nemzeti park része a Börzsöny A hazai kirándulókat elsősorban a nagy kiterjedésű erdői és karsztos fennsíkjai vonzzák Az élő és élettelen természeti értékek megóvásában nagy kihívást jelent a tömegturizmus, hiszen a nemzeti park több része is a főváros közelében található Az Ausztriával közösen létrehozott nemzeti park körül ma már kiépített kerékpárút és bemutatóhelyek találhatók A nemzeti park déli szomszédságában több országos hírű, meleg vizű fürdő található (például: Bogács, Mezőkövesd-Zsórifürdő) Első nemzeti parkunk, fontos építészeti emléke és turisztikai vonzereje a híres Kilenclyukú híd. 16

18 TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS Útmutató: E feladatban országok nevei és alattuk állítások találhatók. Egy országhoz egy vagy több állítás tartozhat, az alábbi variációk szerint: A) Az országra az 1., 2. és a 3. állítás igaz. B) Az országra az 1. és a 3. állítás igaz. C) Az országra a 2. és a 4. állítás igaz. D) Az országra csak a 4. állítás igaz. E) Az országra mind a négy állítás igaz. Feladat: Válassza ki a variációk közül a helyes válaszhoz tartozó nagybetűt! Írja a megfelelő nagybetűt a feladat utáni vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 131. Nagy-Britannia: 1. Népessége mintegy 30 millió fő. 2. Jelentős ásványkincse az Északi-tenger kontinentális talapzatában feltárt szénhidrogén. 3. Az Európai Unió Schengeni-övezetének tagja. 4. A Doveri-szoros alatt vasúti alagút köti össze Franciaországgal Franciaország: 1. Bretonok és baszkok is laknak az országban 2. Ma is tartoznak az országhoz tengerentúli területek. 3. Az elektromosáram-termelésében fontos szerepet tölt be az atomenergia. 4. Egyik idegenforgalmi központja Nizza Spanyolország: 1. Az ország híres szülöttje Kolumbusz Kristóf ben az Európai Gazdasági Közösség tagja lett. 3. Egykoron a mai Brazília gyarmati területe volt. 4. Gibraltár közigazgatásilag nem része az országnak Olaszország: 1. Autóipara világviszonylatban jelentős. 2. Híres vulkánjai a Vezúv, az Etna és a Stromboli. 3. Fővárosa olimpiának és labdarúgó világbajnokságnak is helyszíne volt. 4. Egykoron jelentős gyarmata volt a mai Algéria Németország: 1. Az ország ipari térsége a Ruhr-vidék. 2. Népessége körülbelül 80 millió fő. 3. Jelentős szénhidrogén importra szorul. 4. Számos török vendégmunkás dolgozik az országban. 17

19 136. Hollandia: 1. Államformája: szövetségi köztársaság. 2. Az ország területének kb. 1/4-e mélyföld. 3. Az országban a XIX. században jelentős vasérc- és szénbányászat folyt. 4. A patkó alakzatot formáló nagyvároshalmazát Randstatnak nevezik Svájc: 1. Az ország nem tagja az Európai Uniónak. 2. Az ország jellegzetes élelmiszeripari termékei a sajt és a csokoládé. 3. Nem a főváros a legnagyobb lélekszámú város az országban. 4. Az ország egyetlen hivatalos nyelve a német Ausztria: 1. Az elektromosáram-termelésben fontos szerepe van a vízenergia hasznosításának. 2. A főváros repülőtere a második legforgalmasabb személyi légikikötő Európában. 3. Államszerződés mondja ki az ország örökös semlegességét. 4. Az ország népessége meghaladja a 15 millió főt Görögország: 1. A gazdasági és pénzügyi életnek nem a főváros a legkiemelkedőbb központja. 2. Az ország legmagasabb csúcsa az Olimposz. 3. A világ legnagyobb parafatermelője. 4. Az ország területének kb. egyhatodát kitevő szigetvilágnak fontos szerepe van az idegenforgalomban Svédország: 1. Az ország területén lappok is élnek. 2. A tengeri halzsákmány mennyiségét tekintve a világ élvonalában van. 3. Híres minőségi acélgyártásáról. 4. Az ország energiaallátásában fontos szerepe van a helybeli geotermikus energiának. 18

20 RAJZOS FELADAT Útmutató: Ebben a feladatban az ábra alatt található neveket és állításokat kell összekapcsolnia a térképvázlaton nagybetűvel jelölt településekkel. A feladat megoldása során ügyeljen arra, hogy először az állítást kell elolvasnia és csak ezután kell kikeresnie a térképvázlat megfelelő részletét (nagybetűjét). Írja a megfelelő nagybetűt a sorszámok elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 141. Nagyvárad 142. Munkács 143. Pozsony 144. Zágráb 145. Kassa 146. Graz 147. Eszék 148. Szabadka 149. Révkomárom 150. Arad 19

21 151. Nagy jelentőségű autógyár és kőolajfinomító működik ebben az egykori magyar koronázó városban A Sebes-Körös partján fekvő város egyik híres látnivalója a monumentális méretű római katolikus székesegyház Kikötő- és hídváros, egy erődrendszer részének és magyar nyelvű egyetemnek ad otthont Mintegy hétszázezer fős lélekszámú Száva-parti város Az ország második legnépesebb városa, dómjában temették el II. Rákóczi Ferenc hamvait Maros-parti város, az es magyar szabadságharc egyik kiemelt emlékhelye A termékeny bácskai lösztáblán fekvő város élelmiszeripara jelentős Stájerország központja, fa- és gépipara számottevő A horvátországi magyarság szellemi központja ez a Dráva-parti város A kárpátaljai város várát Zrínyi Ilona védte a császári csapatokkal szemben a XVII. század végén. 20

22 RAJZOS FELADAT Útmutató: Hazánkban számos város kialakulásában, ill. fejlődésében, jelenlegi életében nagy szerepe van a felszíni és felszín alatti vizeknek. Ebben a feladatban az ábra alatt található neveket és állításokat kell összekapcsolnia a térképvázlaton nagybetűvel jelölt településekkel. A feladatok megoldása során ügyeljen arra, hogy először az állítást kell elolvasnia és csak ezután kell kikeresnie a térképvázlat megfelelő részletét (nagybetűjét). Írja a megfelelő nagybetűt a sorszámok elé a pontozott vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! 161. Tokaj 162. Tata 163. Szeged 164. Hévíz 165. Győr 166. Budapest 167. Gönyű 168. Szolnok 169. Balatonfüred 170. Dunaújváros 21

23 171. A Duna és a Mosoni-Duna összefolyásánál a rendszerváltozás után épült fel az itteni modern folyami kikötő, és épült ki egy jelentős ipari terület Két folyónk összefolyásánál található leghíresebb borvidékünk központja Megyeszékhely, fontos vasúti csomópont és folyami átkelőhely. Ma is jelentős vegyiparának letelepítésében nagy szerepe volt a közeli folyóknak Nemcsak női kézilabdacsapata, hanem járműipari cégei miatt is országos hírű a három folyó összefolyásánál létrejött nagyváros Híres gyógyvizű forrástava és szállodái német, osztrák, hazai és újabban orosz vendégeket is vonzanak Folyami kikötőjébe messzi földről érkezik a kokszolható feketekőszén és vasérc, ezen kívül itt rakodják be a környező mezőgazdasági területek terményeit is Régiójának legjelentősebb városa, húsipari központ, a XIX. század nagy árvizének eredménye a mai településszerkezet Az elmúlt évszázadokban és ma is Magyarország legfontosabb fürdővárosa, többek között ezért is hazánk leglátogatottabb idegenforgalmi központja Sokak szerint a vizek városa, hisz középkori eredetű halastavát a város félig körbeöleli, karsztforrásai pedig az elmúlt évtizedben egyre nagyobb vízhozammal térnek vissza Az itt fakadó források gyógyhatású szénsavas vize, illetve keringési betegségekre specializált gyógyászati intézménye régóta országos hírű. 22

24 IGAZ-HAMIS ÁLLÍTÁS Útmutató: Ezekben a feladatokban egy állításról el kell döntenie, hogy az igaz vagy hamis. Ha az állítás igaz, írjon A betűt, ha hamis, írjon B betűt a feladat sorszáma elé a pontozott üres vonalra! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol X jellel húzza át a helyes válasz betűjelét! ban Horvátország az Európai Unió tagja lett Az Európai Központi Bank székhelye Londonban van Finnország hivatalos fizetőeszköze az euró A világ legnagyobb bortermelője az Amerikai Egyesült Államok Japán nagyvárosai közül Osaka, Kobe és Tokió területileg összefüggő városhalmazt alkot Kína a világ legnagyobb feketekőszén-kitermelője Oroszország három nagy ipari körzete a volgai iparvidék, az uráli iparvidék és a donyecki iparvidék Az arab világ legfontosabb ásványi nyersanyagkincse a szénhidrogén A USA rakéta- és repülőgépgyártásának legfontosabb telephelyei a Nagy-tavak vidékén alakultak ki A világ legnagyobb kukoricatermesztője az Amerikai Egyesült Államok A városiasodás, mint fogalom lényege, a városok és városlakók számának növekedése Az ENSZ adatai szerint a világ népessége 2011-ben elérte a 8 milliárd főt A GNP valamely ország területén egy év alatt megtermelt, illetve létrehozott termékek és szolgáltatások piaci áron számolt összértéke Működőtőkének nevezzük azt a tőkét, amelyet a termelésbe fektetnek be, és ennek révén a befektető tőkejövedelemhez és tulajdonosi jogokhoz jut Globális környezeti problémaként tekinthetünk napjainkban a biológiai sokféleség gyors csökkenésére és az óceánok, tengerek erőforrásainak túlhasználatára valamint szennyezésére is A Világbank más nevén az IMF rövid és középtávú hiteleket nyújt fizetési nehézségekkel küzdő országok számára Napjainkban a legfontosabb elsődleges energiaforrások hazánkban a szénféleségek és a megújuló energiahordozók. 23

25 198. Hazánkban a földhasznosítás arányát tekintve a legnagyobb területet a szántók foglalják el, ám kiterjedésük fokozatosan csökkent az elmúlt évtizedekben A zöldpaprikafajták legfontosabb hazai termőterületei Szeged és Kalocsa térsége, mert ezeknek a növényeknek nagy a hőigénye A hazai közlekedési hálózat fejlesztésének egyik legnagyobb kihívása a túlzott Budapest-központúság csökkentése. 24

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÚTMUTATÓ

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÚTMUTATÓ Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont FELADATLAP ÚTMUTATÓ A munka megkezdése

Részletesebben

Segédanyag, vázlatok formájában

Segédanyag, vázlatok formájában 1, Természetföldrajz segédanyag Segédanyag, vázlatok formájában Földünk mozgásai 1. A Föld forog a saját tengelye körül, óramutató járásával ellentétesen, időtartama kb. 24 óra. A képzelt tengelyének felszíni

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

XX. Kovács János Országos Középiskolai Földrajz Verseny 2015. február 25. 14.00 óra

XX. Kovács János Országos Középiskolai Földrajz Verseny 2015. február 25. 14.00 óra XX. Kovács János Országos Középiskolai Földrajz Verseny 2015. február 25. 14.00 óra Feladatlap és értékelő lap A dolgozat elérhető maximális pontszáma: 150 pont A dolgozat megírására engedélyezett idő

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 21. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Földrajz Évfolyam: 7 Vizsga típusa: Szóbeli Követelmények, témakörök: Témakör Követelmények 2013 I. Témakör: Tájékozódás

Részletesebben

Európán kívüli földrészek földrajza

Európán kívüli földrészek földrajza Európán kívüli földrészek földrajza Földrajz kedvelők részére Tartalom 1. ÁZSIA TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÉPE... 2 2. KÍNA... 7 3. JAPÁN... 10 4. INDIA... 12 5. DÉLKELET ÁZSIA ORSZÁGAI... 16 6. NYUGAT-ÁZSIA...

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Földrajz középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 25., 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz középszint írásbeli

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 19. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA 7. osztály 2014. Kedves Versenyző! Kérünk, mielőtt elkezdenéd a feladatlap kitöltését,

Részletesebben

A VILÁG GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FÖLDRAJZA

A VILÁG GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FÖLDRAJZA A VILÁG GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FÖLDRAJZA oktatási segédanyag 10. osztály számára ÖSSZEÁLLÍTOTTA LEFKÓ JÁNOS CSAP 2013 A VILÁG POLITIKAI TÉRKÉPE. AZ ÁLLAMOK TÍPUSAI KÖZIGAZGATÁSI RENDSZERÜK SZERINT A Földnek

Részletesebben

Földrajzi fogalmak. Szintvonal TERMÉSZETFÖLDRAJZ. Földrajzi észak

Földrajzi fogalmak. Szintvonal TERMÉSZETFÖLDRAJZ. Földrajzi észak Földrajzi fogalmak TERMÉSZETFÖLDRAJZ FOGALOM Földrajz Geográfia Földrajzi környezet Csillagászat Asztronómia Univerzum Ősrobbanás Fénysebesség Galaxis Csillag Naprendszer MEGHATÁROZÁS A Föld egészével

Részletesebben

Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei

Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei Dr. Négyesi Lajos 5.1. Földrajzi, meteorológiai ismeretek 3 Földrajz 3 Magyarország földtörténete 3 Magyarország vizei 6 A növénytakaró

Részletesebben

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat)

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhetö kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet

Részletesebben

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára Általános társadalomföldrajz a gimnáziumok számára Tartalom I. Témakör: Az ember szerepe a társadalmi és... 3 gazdasági folyamatokban... 3 1. A világnépesség növekedése... 3 2. A népességnövekedés tényezői

Részletesebben

Érettségi előkészítő-középszint 11-12. évf. Földrajz

Érettségi előkészítő-középszint 11-12. évf. Földrajz 11-12. évfolyam Célok: Felkészíteni a jelölteket az érettségi vizsga sikeres letételére, a földrajzi-környezeti ismeretek és kompetenciák középszintnek megfelelő, gyakorlat-központú teljesítésére: a köznapi

Részletesebben

570-230 mó évig. 230-65 mó évig. Harmad időszak. Negyed időszak

570-230 mó évig. 230-65 mó évig. Harmad időszak. Negyed időszak A föld története Kor: 4,6 milliárd év 1. Ősidő 4,6 mrd 570 mó évig Kialakultak az ősföldek. Az őslégkör és az ősóceán. Élet megjelent az ősóceánokban. 2. Óidő 570-230 mó évig Őskontinensek kialakulása

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörök 7. évfolyam

Osztályozó- és javítóvizsga témakörök 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és folyamatai 1-2. Környezetünk anyagainak vizsgálata Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és mesterséges anyagok (pl. beton, tégla) összehasonlítása egyéni és csoportos

Részletesebben

Komárom Város turisztikai célú településfejlesztési koncepciója

Komárom Város turisztikai célú településfejlesztési koncepciója Komárom Város turisztikai célú településfejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 5 2.1. Korábbi

Részletesebben

Földrajz középszintű érettségire történő felkészítés a gimnázium 11 12. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz középszintű érettségire történő felkészítés a gimnázium 11 12. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz középszintű érettségire történő felkészítés a gimnázium 11 12. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb

Részletesebben

Földrajz Négy évfolyamos gimnázium

Földrajz Négy évfolyamos gimnázium Földrajz Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 2 2 1 Éves óraszám 72 72 31 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62 2014 FÖLDRAJZ Helyi

Részletesebben

1. A gázok tulajdonságai

1. A gázok tulajdonságai 1. A gázok tulajdonságai Korábban már tanultunk arról, hogy az anyagok különböző halmazállapotokban lehetnek. Ezek közül az időjárást és az éghajlatot tanulmányozva számunkra a gáz halmazállapot a legfontosabb.

Részletesebben

FÖLDRAJZ 10. ÉVFOLYAM

FÖLDRAJZ 10. ÉVFOLYAM TÁMOP 3.1.3 Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban FÖLDRAJZ 10. ÉVFOLYAM Szaktanári segédlet Műveltségterület: Földünk és környezetünk összeállította: Buncsák Gábor

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 1+4 ÉVFOLYAMOS TAGOZAT 12-13. ÉVFOLYAM Az iskola tankönyvválasztásának szempontjai A szakmai munkaközösségek a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat veszik

Részletesebben

ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013.

ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013. ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013. www.husk-cbc.eu Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért HUSK/1101/1.7.1/0014. Szerzők: Bárd Edit Fehér Györgyi

Részletesebben

FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN

FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN Szabó Loránd FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN DOMBÓVÁR ÉS KÖRNYÉKÉNEK TERMÉSZETFÖLDRAJZI ÉRDEKESSÉGEI Dombóvár, 1997 1 Elôszó (elsôsorban a pedagógus kollégákhoz) Vörös László Zsigmond emlékére (1914

Részletesebben

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter)

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) Bevezetés A barlang a Föld szilárd kérgében természetes úton keletkezett, ember számára járható méretű üreg. Haladjunk visszafelé a fogalmak meghatározásával: üreg azaz találhatunk

Részletesebben

WWF OBI Zöld Fül Program. Tanári segédanyag. Vizeink védelme

WWF OBI Zöld Fül Program. Tanári segédanyag. Vizeink védelme WWF OBI Zöld Fül Program Tanári segédanyag Vizeink védelme I. A víz A víz a földi élet egyik alapvető feltétele. A földi vízkészlet mennyisége évmilliók óta többékevésbé állandó, csak az eloszlása változik.

Részletesebben

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK Paks Város 1998 óta rendelkezik környezetvédelmi programmal. Az 1998. évben megalkotott környezetvédelmi programot a pécsi székhelyű

Részletesebben