A bruttó hazai termék (GDP) növekedéséhez való hozzájárulás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bruttó hazai termék (GDP) növekedéséhez való hozzájárulás"

Átírás

1 Mûhely Anwar Klára, a KSH vezető tanácsosa E-mal: Szôkéné Boros Zsuzsanna, a KSH osztályvezetője E-mal: A bruttó haza termék (GDP) növekedéséhez való hozzájárulás A felhasználók részéről gyakran felmerül az a kérdés, hogy az ország bruttó haza terméke változását mely tényezők és mlyen mértékben okozzák. A választ a növekedéshez való hozzájárulás vzsgálata adja, amely azt mutatja, hogy az egyes összetevők mennyben magyarázzák a GDP egészének adott dőszakban történő változását. A hozzájárulás két tényező együttes hatását mutatja: az adott ágazat növekedés ütemét és annak a GDP egészén belül súlyát. A komponensek hozzájárulásanak összege kadja a GDP változás ütemét. Ez az nformácó nagy segítséget nyújt az elemzőknek, előrejelzőknek a gazdaság folyamatok magyarázatában. A rövd távú elemzésekhez mnthogy ezen dőtávon a kereslet a meghatározó a felhasználás oldal komponensenek hozzájárulását elemzk a kutatók. Míg a hosszabb távú elemzésekhez a termelés oldalról célszerű fgyelembe venn az ágazatok GDPnövekedéséhez való hozzájárulását. A GDP a gazdaság teljesítmény összesített mérésére szolgál, melynek évköz gyakorságú mutatója egyre keresettebbé vált, így az országok mnd nagyobb fgyelmet szentelnek a negyedéves GDP módszertan fejlesztésének, mnél rövdebb dő alatt kdolgozásának. Ez abban s megmutatkozk, hogy míg az SNA (UN [1993]) még nem tartalmazott ajánlást a negyedéves nemzet számlákra vonatkozóan, az elmúlt egy-két évtzedben jelentős erőfeszítések történtek ezek egységes fejlesztése terén. Ezt gazolja az Eurostat által készített Negyedéves nemzet számlák kézkönyve (EC [1999]), melyet nem sokkal később követett az MF által készített Negyedéves nemzet számla kézkönyv (Bloem Dppelsman Maehle [2001]), valamnt a Nemzet számlák ár és volumen mérésének kézkönyve (EC [2001]), melyben már külön fejezet foglalkozk az ár- és volumenmérés alkalmazhatóságával a negyedéves számlákban.

2 1124 Anwar Klára Szőkéné Boros Zsuzsanna A negyedéves nemzet számlák az éves számlákkal azonos alapelveket követnek, éppen ezért azzal konzsztens rendszert alkotnak. Ugyanakkor eltérő dőbelségük részben évköz sajátosságak, részben az alapadatok kívánt gyakorságának hánya révén olyan sajátosságokkal rendelkeznek, melyek következtében tovább matematka, statsztka módszerek génybevételére van szükség. Az évköz sajátosságok bonyolíthatják egyes módszertan kérdések megoldását. Vajon hogyan? Egyszerű példa a szezonaltás esete, melynek sajátossága csupán a negyedéves számlák által vzsgált területet érntk, hszen évek között nem beszélhetünk e jelenségről (Eurostat ECB [2008]). Másk példa a láncolás módszertana, mely az éves nemzet számlákban egyszerűen levezethető és megoldható művelet, a negyedéves számlákban vszont komoly módszertan megoldások kdolgozását követel. Ehhez hasonló a növekedéshez való hozzájárulás esete s, melynek különlegessége éppen a láncolás negyedéves módszertanának sajátosságaban rejlk. 1. A növekedéshez való hozzájárulás számítása fx (rögzített) bázs alkalmazása esetén A gazdaság aggregátumok dőbel értékváltozása két komponensre bontható: az árak és a volumenben bekövetkező változásokra. Amkor volumennövekedéséről beszélünk, akkor kszűrjük az árhatást (azaz az árat konstansnak tekntjük). Európaszerte korábban 1 egységesen az volt a gyakorlat, hogy kválasztottak egy bázsévet, és egy következő dőszak volumenváltozásanak aggregálásához ennek a rögzített bázsévnek az árstruktúráját, valamnt súlyat vették alapul. Így egy következő dőszak értéke a bázsév áran számították. Ebben az esetben az egész változatlan áras dősor addtív volt, azaz a komponensek összege kadta az összesent. A növekedéshez való hozzájárulás számítása gen egyszerű abban az esetben, amennyben addtív adatokról van szó. Azaz ahol GDP = GVA + ( D21 D31), GVA a bruttó hozzáadott érték; az ágazatok TEÁOR03-as bontásban, A-tól O-g; D21 termékadók; D31 terméktámogatások. Ebben az esetben a GDP volumennövekedéséhez való hozzájárulás a következő módon számítható: előtt ez alapján publkálta a nemzet számlák adatat a KSH.

3 A bruttó haza termék növekedéséhez való hozzájárulás 1125 ahol p2000q2007 p q p q q a mennység, p a hozzáadottérték-adat ár tényezője., Azaz például első negyedévben az par hozzájárulása a GDP volumennövekedéshez év átlagáron kszámítható oly módon, hogy az ágazat negyedév év átlagáras adatából kvonjuk az negyedév év átlagáras hozzáadottérték-adatát, majd a kapott különbséget elosztjuk a év. negyedéves összes GDP év átlagáras adatával. Vagys elmondható, hogy a hozzájárulás két tényező együttes hatását mutatja: az adott ágazat növekedés ütemét és az egészen belül súlyát. A komponensek hozzájárulásanak összege kadja a GDP növekedés ütemét. 2. A növekedéshez való hozzájárulás számítása láncolás (mozgó bázs) alkalmazása esetén Az dő múlásával a változatlan áras számítások során használt árarányok azonban egyre kevésbé relevánsak. Ennek egyk megoldásaként a korább gyakorlatban ötévente változott a bázsév, de a gazdaság szerkezetében bekövetkezett gyors változásokat még így sem lehetett jól nyomon követn. Ezért Európa-szerte a láncolás technkája terjedt el a nemzet számlákban, és törvény keretet s kapott. Az európa unós követelménynek 2 Magyarország 2006-ban tett eleget. A láncolás vezérfonala az, hogy a bázsév nagyobb gyakorsággal történő változtatása jobban tükröz a rövd távú folyamatokat. A módszer nagy előnye, hogy az előző év súlyok alkalmazásával csökken a gazdaság szerkezetében, a bázsévtől való távolodás következtében kalakuló torzító hatás, így a súlyok relevánsabbá válnak, am pontosítja a volumenváltozásokat. A hosszabb távra vonatkozó volumenváltozást az ndexek kumulálásával (láncolással) lehet meghatározn. Ennek hátránya azonban, hogy a választott referencaévre vsszaláncolt adatok esetében megszűnk az addtvtás, azaz a részösszegek nem adja k az aggregátumok értékét, lletve a részösszesenek volumenndexéből közvetlenül nem számítható az aggregátum volumenndexe (Anwar Szőkéné Boros [2008]). 2 A Bzottság 98/715 határozata (1998. november 30.) a Közösségben a nemzet és regonáls számlák európa rendszeréről szóló 2223/96/EK tanács rendelet A. mellékletében szereplő, az árak és mennységek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról. EGT-vonatkozású szöveg (EB [1998]).

4 1126 Anwar Klára Szőkéné Boros Zsuzsanna A negyedéves számlák éves szntű láncolására háromféle módszert különböztet meg a szakrodalom: az éves átfedést (annual overlap), a negyedéves átfedést (onequarter overlap) és az évet átfogó (over-the-year) módszert (Bloem Dppelsman Mæhle [2001]). Az európa unós tagállamok többsége közöttük Magyarország s az éves átfedés módszerét alkalmazza (Bedma Eglsperger [2007]), és az Eurostat s ezt használja az EU27-re történő számításaban. Az éves átfedés módszerénél az előző év átlagára szolgál súlyként a tárgyév mnden negyedévénél. Az összekapcsoló tényező pedg az éves adatból származk. Azaz egy adott negyedév az előző év átlagárán a (t 1)-edk év négy negyedévének átlagához kapcsolódk a (t 1)-edk év átlagárán. Az e módszerrel vsszaláncolt ndexsor egy értéke, a évvel kezdődő soron belül, ahol a év referencaév, a következők szernt fejezhető k, például negyedévére 3 (Anwar Szőkéné Boros [2008]): V V p2000q2001 p2001q2002 = = p2002q2003 V V V 1 p2000q2000 p2001q2001 p2002q2002 = = 4 = 100. Az előző év átlagárán számított adatok esetében még fennáll az addtvtás, de amnt egy azonos referencaévre láncoljuk az adatokat (ez az, amt a változatlan áras módszerrel egy lépésben megkaptunk) az addtvtás nyomban eltűnk. Az előző év átlagáras adatoknak azonban ezt a különlegességét használtuk k és ezekből az adatokból ndultunk k a hozzájárulás számítása során. Az adott éven belül így a negyedévek azonos áron szerepelnek, de az előző év adata már az azt megelőző év áron áll rendelkezésre. Ugyanakkor az előző év negyedévenek folyó áras adata az adott negyedév árán van, nem pedg az adott év átlagárán, amre nekünk szükségünk lenne ahhoz, hogy a két év adata egymással összehasonlíthatók legyenek. Első lépésként tehát k kellett számolnunk az előző év negyedévenek adatát a saját átlagárán (például negyedévét a év átlagárán). Ezt a következő módon kaphatjuk meg negyedévére kfejezve: 1 4 p2007q2008 V p2007q2008 = V 1 p 4 = 2008q Az összefüggések könnyebb átláthatósága kedvéért negyedévére írtuk fel a képletet.

5 A bruttó haza termék növekedéséhez való hozzájárulás 1127 Ezután már egyszerűen kszámítható a növekedéshez való hozzájárulás. Példaként a mezőgazdaság ág GDP növekedéséhez való hozzájárulását 2009 első negyedévében a következők szernt írhatjuk fel: p2008q2008 p q p q Azaz a mezőgazdaság hozzájárulása a GDP növekedéséhez kfejezhető úgy, hogy a negyedév előző év átlagáras hozzáadott értékéből kvonjuk a negyedév év átlagáras hozzáadott értékét, majd elosztjuk a különbséget a negyedéves GDP összesennel (2008. év átlagáron).. 3. Az alkalmazott módszer előnye és hátránya A másodk pontban smertetett módszerrel mnden év végén kszámítjuk a tényezők hozzáadott értékét a tárgyév átlagárán. Ennek eredményeként a két egymást követő évben a kapott értékek összehasonlíthatók és egyben addtívak s. Azaz már a számításhoz használt alapadatokban fellelhető az, hogy a komponensek összege kadja a GDP-t. Ez vezet ahhoz, hogy az így számított növekedéshez való hozzájárulás esetében s teljesül az addtvtás, azaz az ágazatok, valamnt a termékadók és támogatások hozzájárulásának összege kadja a GDP volumennövekedését. A módszer kfejezetten egyszerű, am a rövd távú statsztkák esetében fontos szempont. Ez a számítás technka azt tesz lehetővé, hogy megkapjuk, az egyes komponensek mlyen mértékben járultak hozzá a GDP előző év azonos dőszakához vszonyított volumenváltozásához. Az éves átfedéssel számítva két egymást követő év 8 negyedévének adata tehát addtív, de több évet tekntve már nem gazolható ez a tény. Nem mutathatjuk k, hogy a negyedéve között fejlődés egészéhez pontosan mlyen arányban járult hozzá az par, a mezőgazdaság, az építőpar vagy a szolgáltatások. E jelenséget a láncndexek alkalmazása okozza, a növekedéshez való hozzájárulás számítása csupán előhozza a dszkrepancát. 4. Hogyan értelmezhetjük a kapott eredményeket? Az eredményeket három szempontból értelmezhetjük. Egyrészt megállapíthatjuk azt, hogy az egyes tényezők hogyan járultak hozzá a GDP változásához. Konkrét példával élve elmondhatjuk, hogy negyedévében a GDP 0,1 százalékos növekedéséhez a bruttó felhalmozás 0,2 százalékponttal járult hozzá, míg a végső fogyasztás 2,6 százalékponttal mérsékelte azt.

6 1128 Anwar Klára Szőkéné Boros Zsuzsanna Hozzájárulás a GDP változásához* termelés és felhasználás oldalról (százalékpont) Megnevezés V. negyedév Termelés oldal Mezőgazdaság, erdő- és halgazdálkodás 0,4 0,8 0,9 0,5 0,1 par 4,4 4,4 3,3 1,4 0,7 Építőpar 0,1 0,0 0,2 0,3 0,2 Szolgáltatások összesen 0,9 1,6 1,8 0,9 0,1 Termékadók és támogatások egyenlege 0,9 0,9 1,1 0,9 0,2 GDP összesen (pac beszerzés áron) 6,7 7,5 7,1 4,0 0,1 Felhasználás oldal Végső fogyasztás 4,6 3,7 5,9 3,1 2,6 Bruttó felhalmozás 5,1 11,1 7,2 4,7 0,2 Külkereskedelm forgalom 3,0 7,3 6,0 3,9 2,4 * Az összesen adatok kerekítés matt eltérhetnek a részadatok összegétől. Másrészt, mnthogy az egyes tényezők hozzájárulása az addtvtás következtében összeadódk, megállapíthatjuk, hogy a bruttó felhalmozás és a végső fogyasztás együttesen 2,4 százalékpontos negatívumot magyaráznak a GDP 0,1 százalékos alakulásából, amt a kvtel, lletve behozatal többlete ellensúlyoz. Százalék, százalékpont ábra. Hozzájárulás a GDP változásához (felhasználás oldal) V.... V.... V.... V Kvtel (+), ll. behozatal (-) többlet Végső fogyasztás Bruttó felhalmozás GDP változása

7 A bruttó haza termék növekedéséhez való hozzájárulás 1129 Harmadrészt következtethetünk arra, hogy amennyben egy adott tényező nem, vagy más ütemben/rányban változk az előző év azonos dőszakához vszonyítva, akkor annak mlyen hatása lehet a GDP egészére nézve. Azaz abból az adatból, hogy az par 0,7 százalékponttal járult hozzá a GDP 0,1 százalékos alakulásához az s elmondható, hogy amennyben az par stagnált volna, akkor a GDP 0,6 százalékos vsszaesést mutatna az előző év azonos dőszakához vszonyítva. Vagy amennyben az építőpar mely 0,2 százalékponttal befolyásolta a növekedést a vsszaesés helyett stagnált volna, akkor az a GDP 0,3 százalékos bővülését eredményezné negyedévében az előző év azonos dőszakához vszonyítva. Százalék, százalékpont 6,2 2. ábra. Hozzájárulás a GPD változásához (termelés oldal) 4,2 2,2 0,2-1,8-3,8-5,8-7,8 Termékadók és támogatások egyenlege Építőpar Mezőgazdaság és halászat par összesen Szolgáltatások összesen Megtermelt GDP összesen (pac beszerzés áron) V V V V V V V V V A rövd távú elemzésekhez mnthogy ezen dőtávon a kereslet a meghatározó a felhasználás oldal komponensenek hozzájárulását elemzk. A felhasználás oldalnak két sajátossága van. Egyrészt a külkereskedelm egyenlegre a növekedéshez való hozzájárulás az export és az mport hozzájárulásának különbözeteként adódk. Másrészt a készletváltozás hozzájárulását a GDP növekedéséhez a magyar gyakorlatban jelenleg alkalmazott kegyensúlyozás technkából következően a statsztka eltéréssel együtt maradékként kapjuk meg, az összes tételt levonva a teljes GDP volumennövekedéséből. A hosszabb távú elemzésekhez a termelés oldalról célszerű megközelíten az ágazatok GDP növekedéséhez való hozzájárulását.

8 1130 Anwar Klára Szőkéné Boros Zsuzsanna A termelés oldalt elemezve megfgyelhető, hogy bár az par növekedéshez való hozzájárulása jelentősen csökkent az évtzed elején, a cklusok kezdete mégs együtt jár az par hozzájárulásának változásával végén az építőpar, 2004-ben a mezőgazdaság ellentételezte az par részesedésének vsszaesését másodk félévében a jó termés hatása lassította a válság érvényesülését, a mezőgazdaság hozzájárulása nélkül már 2008 közepén csökkent volna a GDP. Míg 2009-ben egydejűleg mndegyk ágazat a vsszaesést erősítette. Összegzésképpen tehát megállapíthatjuk, hogy a GDP változásához történő hozzájárulás számítása hatékony segítség a gazdaságban bekövetkezett folyamatok rövd távú vzsgálatára. Bár számítás módszere függ a negyedéves GDP változatlan áras számításának metódusától, mndkét eljárás (fx, lletve mozgó bázs) esetében számítható, többletnformácót nyújtva az elemzők, érdeklődők számára. rodalom ANWAR, K. SZŐKÉNÉ BOROS, ZS. [2008]: A láncndexek alkalmazása a nemzet számlákban. Statsztka Szemle. 86. évf sz old. BEDMA, L. EGLSPERGER, M. [2007]: Chan-lnkng and Seasonal Adjustment. Overvew of Natonal Practces. (tem 6 on the agenda of the second meetng of the Task Force on Seasonal Adjustment of Quarterly Natonal Accounts.) Eurostat and European Central Bank. Frankfurt. TF SAQNA 21. BLOEM, A. M. DPPELSMAN, R. J. MÆHLE, N. [2001]: Quarterly Natonal Accounts Manual Concepts, Data Sources and Complaton. MF Publcaton Servce. Washngton D.C. EB (EURÓPA BZOTTSÁG) [1998]: A Bzottság 98/715 határozata a Közösségben a nemzet és regonáls számlák európa rendszeréről szóló 2223/96/EK tanács rendelet A. mellékletében szereplő, az árak és mennységek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról EGT vonatkozású szöveg. Az Európa Közösségek Hvatalos Lapja (L340/36 L340/39 p) november EC (EUROPEAN COMMUNTES) [1999]: Handbook on Quarterly Natonal Accounts. Luxembourg /EN/CA EN.PDF EC (EUROPEAN COMMUNTES) [2001]: Handbook on Prce and Volume Measures n Natonal Accounts. Luxembourg. EUROSTAT [2006]: Measurement of Contrbuton to Growth. C2/CN 599/en. tem 7.1 on the agenda of the meetng of the Workng Group on Natonal Accounts. Luxemburg május EUROSTAT ECB ( EUROPEAN CENTRAL BANK) [2008]: Fnal Report Task Force on Seasonal Adjustment of Quarterly Natonal Accounts. TF SAQNA 39rev január 17.

9 A bruttó haza termék növekedéséhez való hozzájárulás 1131 NSEE (NSTTUT NATONAL DE LA STATSTQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMQUES) [2007]: Calcul des Contrbutons en Volumes Chanés. N 47/DG75 G430/FA. Malakoff. %20volumes%20cha%EEn%E9s.pdf OECD (Organzaton for Economc Cooperaton and Development) [2006]: Survey of OECD Member Country Practces n Dervng Contrbuton to GDP Volume Growth and Quarterly Changes n nventores. STD/CSTAT/WPNA(2006)10. Workng Party on Natonal Accounts. Párzs, október UN (Unted Natons) [1993]: System of Natonal Accounts. Brussels, Luxembourg, New York, Pars, Washngton D.C.

A láncindexek alkalmazása a nemzeti számlákban

A láncindexek alkalmazása a nemzeti számlákban A láncindexek alkalmazása a nemzeti számlákban Anwar Klára, a KSH vezető tanácsosa E-mail: klara.anwar@ksh.hu Szőkéné Boros Zsuzsanna, a KSH osztályvezetője E-mail: zsuzsanna.boros@ksh.hu Az európai országok

Részletesebben

GDP: a folyó ártól a volumenig. MST Gazdaságstatisztikai szakosztály 2015. április 2.

GDP: a folyó ártól a volumenig. MST Gazdaságstatisztikai szakosztály 2015. április 2. GDP: a folyó ártól a volumenig MST Gazdaságstatisztikai szakosztály 2015. április 2. Tartalom A nemzeti számlák, ezen belül a GDP összeállításának menetrendje Változatlan áras számítások néhány alapelv

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció Közlekedés létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vzsgálat módszerenek fejlesztése PhD Dsszertácó Budapest, 2006 Alulírott kjelentem, hogy ezt a doktor értekezést magam készítettem, és abban

Részletesebben

Indexszámítás során megválaszolandó kérdések. Hogyan változott a termelés értéke, az értékesítés árbevétele, az értékesítési forgalom?

Indexszámítás során megválaszolandó kérdések. Hogyan változott a termelés értéke, az értékesítés árbevétele, az értékesítési forgalom? Index-számítás Indexszámítás során megálaszolandó kérdések Hogyan áltozott a termelés értéke, az értékesítés árbeétele, az értékesítés forgalom? Hogyan áltozott a termelés, értékesítés mennysége? Hogyan

Részletesebben

Forgon Mária: A forrás-felhaszn

Forgon Mária: A forrás-felhaszn Adatrevíziók a gazdaságstatisztikában MST Gazdaságstatisztikai Szakosztálya és a Statisztikai Szemle nyílt szakmai rendezvénye Budapest, 2011. december 6. Forgon Mária: A forrás-felhasználás táblák integrálásának

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A bankközi jutalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapiacon. A bankközi jutalék létező és nem létező versenyhatásai a Visa és a Mastercard ügyek

A bankközi jutalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapiacon. A bankközi jutalék létező és nem létező versenyhatásai a Visa és a Mastercard ügyek BARA ZOLTÁN A bankköz utalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapacon. A bankköz utalék létező és nem létező versenyhatása a Vsa és a Mastercard ügyek Absztrakt Az előadás 1 rövden átteknt a két bankkártyatársasággal

Részletesebben

Gazdasági és államháztartási folyamatok

Gazdasági és államháztartási folyamatok Gazdasági és államháztartási folyamatok 214 215 A Századvég Gazdaságkutató Zrt. elemzése a Költségvetési Tanács részére Siba Ignác vezérigazgató Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető Tartalom 1. Makrogazdasági

Részletesebben

BÍRÓSÁGI INDEXEK* KOVACSICSNÉ NAGY KATALIN

BÍRÓSÁGI INDEXEK* KOVACSICSNÉ NAGY KATALIN STATSZTKA ELEMZÉSEK ÍRÓSÁG NDEXEK* KOVACSCSNÉ NAGY KATALN A bűnözés és az ítélkezés gyakorlat vzsgálatát az tesz dőszerűvé, hogy Magyarországon a bűnözés mértéke az elmúlt tíz évben rohamosan emelkedett,

Részletesebben

Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana. 2015. július

Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana. 2015. július Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana 2015. július TARTALOM Bevezetés Az IKT és digitális gazdaság kapcsolata A digitális gazdaság mérete A digitális gazdaság

Részletesebben

Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana

Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana A kutatás az megbízásából készült. MKT 53. Közgazdász vándorgyűlés 2015. szeptember 4. Előadó: Virovácz Péter Századvég Gazdaságkutató

Részletesebben

A multikritériumos elemzés célja, alkalmazási területe, adat-transzformációs eljárások, az osztályozási eljárások lényege

A multikritériumos elemzés célja, alkalmazási területe, adat-transzformációs eljárások, az osztályozási eljárások lényege A multkrtérumos elemzés célja, alkalmazás területe, adat-transzformácós eljárások, az osztályozás eljárások lényege Cél: tervváltozatok, objektumok értékelése (helyzetértékelés), döntéshozatal segítése

Részletesebben

A GDP adatok legutóbbi revíziói egy (termelő ) felhasználó nézőpontjából Hozzászólás az Adatrevíziók a gazdaságstatisztikában c.

A GDP adatok legutóbbi revíziói egy (termelő ) felhasználó nézőpontjából Hozzászólás az Adatrevíziók a gazdaságstatisztikában c. A GDP adatok legutóbbi revíziói egy (termelő ) felhasználó nézőpontjából Hozzászólás az Adatrevíziók a gazdaságstatisztikában c. MST rendezvényhez Oblath Gábor MTA KTI Témakörök A legutóbbi revíziók mértéke

Részletesebben

MAKROSTATISZTIKA január

MAKROSTATISZTIKA január MAKROSTATISZTIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A monetáris pénzügyi intézmények mérlegeinek alakulásáról a januári adatok alapján

KÖZLEMÉNY A monetáris pénzügyi intézmények mérlegeinek alakulásáról a januári adatok alapján KÖZLEMÉNY A monetáris pénzügyi intézmények mérlegeinek alakulásáról a i adatok alapján ban a monetáris bázis 165,2 milliárd forinttal 2239,8 milliárd forintra csökkent. A forgalomban lévő készpénz állománya

Részletesebben

Hogyan mérjük a gazdaság összteljesítményét?

Hogyan mérjük a gazdaság összteljesítményét? 8/C lecke Hogyan mérjük a gazdaság összteljesítményét? A makrogazdasági teljesítmény mutatószámai, a bruttó hazai termék. GDPmegközelítések és GDP-azonosságok. Termelési érték és gazdasági növekedés. Nemzetközi

Részletesebben

Magyarország nemzeti számlái, 2011 (előzetes adatok)

Magyarország nemzeti számlái, 2011 (előzetes adatok) Magyarország nemzeti számlái, 2011 (előzetes adatok) Központi Statisztikai Hivatal 2012. október Tartalom Összefoglalás... 2 Táblázatok... 5 1. A bruttó hazai termék volumenváltozása és az egy főre jutó

Részletesebben

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István ügyvezető igazgató ICEG - MKT konferencia, Hotel Mercure Buda, 2003. Június 18 1 Az előadás vázlata Az MNB előrejelzéseiről

Részletesebben

Adat-felülvizsgálati politika a nemzeti számlák gyakorlatában

Adat-felülvizsgálati politika a nemzeti számlák gyakorlatában Adat-felülvizsgálati politika a nemzeti számlák gyakorlatában Szabó Péter peter.szabo@ksh.hu 1 Összefoglaló Az adat-felülvizsgálat fogalma, típusai A hazai gyakorlat Az európai gyakorlat Főbb üzenetek

Részletesebben

RENDSZERSZINTŰ TARTALÉK TELJESÍTŐKÉPESSÉG TERVEZÉSE MARKOV-MODELL ALKALMAZÁSÁVAL I. Rendszerszintű megfelelőségi vizsgálat

RENDSZERSZINTŰ TARTALÉK TELJESÍTŐKÉPESSÉG TERVEZÉSE MARKOV-MODELL ALKALMAZÁSÁVAL I. Rendszerszintű megfelelőségi vizsgálat ENDSZESZINTŰ TATALÉK TELJESÍTŐKÉPESSÉG TEVEZÉSE MAKOV-MODELL ALKALMAZÁSÁVAL I. endszerszntű megfelelőség vzsgálat Dr. Fazekas András István okl. gépészmérnök Magyar Vllamos Művek Zrt. Budapest Műszak és

Részletesebben

Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon. Bagó Eszter

Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon. Bagó Eszter Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon Bagó Eszter SNA 2008 Külkereskedelmi statisztika A Stiglitz jelentés utóélete Európa 2020 SNA 2008 Az ENSZ Statisztikai Bizottsága februári ülésén elfogadta

Részletesebben

Philosophiae Doctores. A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található

Philosophiae Doctores. A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található Phlosophae Doctores A sorozatban megjelent kötetek lstája a kötet végén található Benedek Gábor Evolúcós gazdaságok szmulácója AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 3 Kadja az Akadéma Kadó, az 795-ben alapított Magyar

Részletesebben

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói A nemzetgazdasági össztermelés és a halmozódás problémája. A GDP pontos értelmezése, különbözõ megközelítései. A GDP nagysága és felhasználása Magyarországon. További

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2016. október 20. Célkitűzések

Részletesebben

A nemzeti számlák európai rendszerének változása az ESA 2010 bevezetése

A nemzeti számlák európai rendszerének változása az ESA 2010 bevezetése Tanulmányok A nemzeti számlák európai rendszerének változása az ESA 2010 bevezetése Pozsonyi Pál, a Központi Statisztikai Hivatal főosztályvezetője E-mail: Pal.Pozsonyi@ksh.hu Szõkéné Boros Zsuzsanna,

Részletesebben

Makroökonómiai fogalmak, meghatározások

Makroökonómiai fogalmak, meghatározások Makroökonóma fogalmak, meghatározások Tartalom 1. A MAKROÖKONÓMIA ALAPÖSSZEFÜGGÉSEI 2 2. A MAKROGAZDASÁG ÁRUPIACA 5 3. A MAKROGAZDAÁG PÉNZPIACA 6 4. A MAKROGAZDASÁGI EGYENSÚLY 8 Makrogazdaág kereslet 8

Részletesebben

A bruttó hazai termék becslése a folyó ártól az implicit árindexig

A bruttó hazai termék becslése a folyó ártól az implicit árindexig Mûhely Hüttl Antónia, a Statisztikai Szemle főszerkesztője E-mail: Antonia.Huttl@ksh.hu A bruttó hazai termék becslése a folyó ártól az implicit árindexig Pozsonyi Pál, a Központi Statisztikai Hivatal

Részletesebben

Adminisztratív kérdések. A makroökonómiáról általánosan. Fontos fogalmak 01: GDP. Az előadás-vázlatok és segédanyagok megtalálhatók a moodle-ön!

Adminisztratív kérdések. A makroökonómiáról általánosan. Fontos fogalmak 01: GDP. Az előadás-vázlatok és segédanyagok megtalálhatók a moodle-ön! 1 Adminisztratív kérdések. A makroökonómiáról általánosan. Fontos fogalmak 01: GDP. Az előadás-vázlatok és segédanyagok megtalálhatók a moodle-ön! 2 Van Tematika! Az előadás A szeminárium is 3 Van 60 pont

Részletesebben

Koncentráció és mérése gazdasági és társadalmi területeken. Kerékgyártó Györgyné BCE Statisztika Tanszék

Koncentráció és mérése gazdasági és társadalmi területeken. Kerékgyártó Györgyné BCE Statisztika Tanszék Koncentrácó és mérése gazdaság és társadalm területeken Kerékgyártó Györgyné BCE Statsztka Tanszék Koncentrácó Fogalmát a XVIII. sz. másodk felétől egyre gyakrabban használták. Először a termelésre értelmezték,

Részletesebben

A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK, A KIVITEL ÉS A BEHOZATAL, VALAMINT BELFÖLDI FELHASZNÁLÁS, 1995 2008 (millió forint, folyó áron)

A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK, A KIVITEL ÉS A BEHOZATAL, VALAMINT BELFÖLDI FELHASZNÁLÁS, 1995 2008 (millió forint, folyó áron) 279-302_Szakolczay_tablak.qxd 2009.06.16. 20:06 Page 279 A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK, A KIVITEL ÉS A BEHOZATAL, VALAMINT BELFÖLDI FELHASZNÁLÁS, 1995 2008 (millió forint, folyó áron) A/1. táblázat Év Bruttó Export

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása

Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása Baksay Gergely, MNB, Költségvetési és Versenyképességi Elemzések Igazgatóság MKT konferencia 2016. október 20. Érintett témák 1. Költségvetési előrejelzésünk

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ-

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- TORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

NKFP6-BKOMSZ05. Célzott mérőhálózat létrehozása a globális klímaváltozás magyarországi hatásainak nagypontosságú nyomon követésére. II.

NKFP6-BKOMSZ05. Célzott mérőhálózat létrehozása a globális klímaváltozás magyarországi hatásainak nagypontosságú nyomon követésére. II. NKFP6-BKOMSZ05 Célzott mérőhálózat létrehozása a globáls klímaváltozás magyarország hatásanak nagypontosságú nyomon követésére II. Munkaszakasz 2007.01.01. - 2008.01.02. Konzorcumvezető: Országos Meteorológa

Részletesebben

A gazdasági növekedés mérése

A gazdasági növekedés mérése A gazdasági növekedés mérése Érték-, volumen- és árindexek 25.) Az alábbi táblázat két egymást követő év termelési mennyiségeit és egységárait mutatja egy olyan gazdaságban, ahol csupán három terméket

Részletesebben

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT GAZDASÁGI VEZETŐ 1399 Budapest 62. Pf.: 710/4-2. Ikt.sz.: 30700/21293- /2015. 1. számú példány Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

KOMBINATORIKA ELŐADÁS osztatlan matematika tanár hallgatók számára. Szita formula

KOMBINATORIKA ELŐADÁS osztatlan matematika tanár hallgatók számára. Szita formula KOMBINATORIKA ELŐADÁS osztatlan matematka tanár hallgatók számára Szta formula Előadó: Hajnal Péter 2015. 1. Bevezető példák 1. Feladat. Hány olyan sorbaállítása van a a, b, c, d, e} halmaznak, amelyben

Részletesebben

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért A makroökonómia tárgya és módszertana Mit tanultunk mikroökonómiából? Miben más és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért van külön makroökonómia? A makroökonómia módszertana. Miért fontos a makroökonómia

Részletesebben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztáselméletek 64.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia ok. TRI-MESTER, Tatabánya. 33. o. 1. 65.) Keynesi abszolút

Részletesebben

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest.

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest. 2013-06-10 1./5 Egy jónak tűnő, de nem annyira fényes GDP-adat Magyarország bruttó hazai terméke 2013 I. negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva a nyers adatok szerint 0,9 százalékkal,

Részletesebben

Miért különböznek az előzetes adatok a véglegestől?

Miért különböznek az előzetes adatok a véglegestől? Miért különböznek az előzetes adatok a véglegestől? Dr. Vukovich Gabriella elnök Állami Számvevőszék Államadósság és gazdasági növekedés konferencia 2012. május 15. 1 Miről lesz szó? Az előzetes és végleges

Részletesebben

Hely és elmozdulás - meghatározás távolságméréssel

Hely és elmozdulás - meghatározás távolságméréssel Hely és elmozdulás - meghatározás távolságméréssel Bevezetés A repülő szerkezetek repülőgépek, rakéták, stb. helyének ( koordnátának ) meghatározása nem új feladat. Ezt a szakrodalom részletesen taglalja

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT GAZDASÁGI VEZETŐ 1399 Budapest 62. Pf.: 710/4-2. Ikt.sz.: 30700/2319 /2015. 1. számú példány Összegz a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás. Eltéréselemzés I.

Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás. Eltéréselemzés I. Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás Eltéréselemzés I. Kiindulópont Információk a tulajdonosok számára a vállalkozás vezetői számára Cél folyamatosan ismerni a vállalkozás tevékenységét a gazdálkodás

Részletesebben

Az entrópia statisztikus értelmezése

Az entrópia statisztikus értelmezése Az entrópa statsztkus értelmezése A tapasztalat azt mutatja hogy annak ellenére hogy egy gáz molekulá egyed mozgást végeznek vselkedésükben mégs szabályszerűségek vannak. Statsztka jellegű vselkedés szabályok

Részletesebben

Jelentés a beruházások évi alakulásáról

Jelentés a beruházások évi alakulásáról Központi Statisztikai Hivatal Jelentés a beruházások 2011. évi alakulásáról 2012. április Tartalom Összefoglalás...2 Gazdasági környezet...2 Nemzetközi kitekintés...2 Beruházások, 2001 2011...2 Beruházások

Részletesebben

A HAZAI KUTATÁS-FEJLESZTÉS INDIKÁTORAI ÉS EREDMÉNYEINEK MÉRÉSI MÓDSZEREI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A K+F AKTIVITÁSI INDEXEKRE

A HAZAI KUTATÁS-FEJLESZTÉS INDIKÁTORAI ÉS EREDMÉNYEINEK MÉRÉSI MÓDSZEREI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A K+F AKTIVITÁSI INDEXEKRE A HAZAI KUTATÁS-FEJLESZTÉS INDIKÁTORAI ÉS EREDMÉNYEINEK MÉRÉSI MÓDSZEREI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A K+F AKTIVITÁSI INDEXEKRE 1. BEVEZETÉS Molnár László Ph.D. hallgató Mskolc Egyetem, Gazdaságelmélet Intézet

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása 2007. III. negyedév

A fizetési mérleg alakulása 2007. III. negyedév Budapest, 27. december 28. A fizetési mérleg alakulása 27. negyedév Az MNB a meghirdetett adatközzétételi és -felülvizsgálati gyakorlatával összhangban 27. december 29-én először publikálja a 27. negyedéves

Részletesebben

Kamatfüggő beruházási kereslet, árupiaci egyensúly, IS-függvény

Kamatfüggő beruházási kereslet, árupiaci egyensúly, IS-függvény Kamatfüggő beruházási kereslet, árupiaci egyensúly, IS-függvény 84-85.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 38. o. 16-17. (Javasolt változtatások: 16. feladat: I( r) 500

Részletesebben

Fuzzy rendszerek. A fuzzy halmaz és a fuzzy logika

Fuzzy rendszerek. A fuzzy halmaz és a fuzzy logika Fuzzy rendszerek A fuzzy halmaz és a fuzzy logka A hagyományos kétértékű logka, melyet évezredek óta alkalmazunk a tudományban, és amelyet George Boole (1815-1864) fogalmazott meg matematkalag, azon a

Részletesebben

A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2010-ben (előzetes adatok)

A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2010-ben (előzetes adatok) A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2010-ben (előzetes adatok) Központi Statisztikai Hivatal 2012. május Tartalom A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2010-ben (előzetes adatok)...

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a januári adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a januári adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 24. januári adatok alapján Emlékeztetőül: A most közölt januári havi adat tartalma megegyezik az eddig közölt fizetési mérleg statisztikákkal, még nem tartalmazza az újrabefektetett

Részletesebben

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban 2008 2012 Siba Ignác 2013. november 5. Tartalom Módszertan és a vizsgált területek A cégek nemzetgazdasági hozzájárulása:

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A makrogazdasági tevékenység számbavétele 13. lecke SNA (System of National

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Követeléskezelés Szabályzat Sgma Követeléskezelı Zrt. A Sgma Követeléskezelı Zrt. tevékenység köre A Sgma Követeléskezelı Zrt. 1923-ban, részvénytársaság formában került bejegyzésre, magánosítására 1988.

Részletesebben

BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN

BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN Kss Ferenc László BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN A szerzőnek a Verseny és szabályozás első kötetében 2007-ben megjelent sorozatndító ckke a szabályozás gazdaságtana történelmének és főbb témának

Részletesebben

A gabonavertikum komplex beruházás-elemzés módszertani fejlesztése OTKA: 48562 Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre

A gabonavertikum komplex beruházás-elemzés módszertani fejlesztése OTKA: 48562 Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre A gabonavertkum komplex beruházás-elemzés módszertan fejlesztése OTKA: 48562 Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre 1. Bevezetés A gabonavertkum komplex beruházás-elemzés módszertan fejlesztése

Részletesebben

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Statisztikai Szemle A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: DR. BOZSONYI KÁROLY, ÉLTETŐ ÖDÖN, DR. HARCSA ISTVÁN, DR. HUNYADI LÁSZLÓ (főszerkesztő), DR. JÓZAN PÉTER, DR.

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról február

Havi elemzés az infláció alakulásáról február Havi elemzés az infláció alakulásáról. február A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus Havi elemzés az infláció alakulásáról. augusztus A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

Hogyan változott a magyar foglalkoztatás 2008 óta?

Hogyan változott a magyar foglalkoztatás 2008 óta? Hogyan változott a magyar foglalkoztatás 2008 óta? Molnár Tamás Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet MKT Vándorgyűlés, Kecskemét 2016 szeptember 16. Tartalom! Trendek a foglalkoztatottsági adatokban!

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról október

Havi elemzés az infláció alakulásáról október Havi elemzés az infláció alakulásáról 01. október 1 A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, 013. évi CXXXIX. tv.) 3. (1) az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti

Részletesebben

Jövedelem és szubjektív jóllét: az elemzési módszer megválasztásának hatása a levonható következtetésekre

Jövedelem és szubjektív jóllét: az elemzési módszer megválasztásának hatása a levonható következtetésekre Tanulmányok Jövedelem és szubjektív jóllét: az elemzés módszer megválasztásának hatása a levonható következtetésekre Hajdu Tamás, az MTA Közgazdaságés Regonáls Tudomány Kutatóközpont Közgazdaságtudomány

Részletesebben

MŰSZAKI-, GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELEMZÉSE KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTÉS ELEMZÉSE

MŰSZAKI-, GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELEMZÉSE KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTÉS ELEMZÉSE MŰSZAKI-, GAZDASÁGI FOLYAMAOK ELEMZÉSE KERESKEDELMI ÉRÉKESÍÉS ELEMZÉSE A fentek mellett, amelyek már hagyományosnak számítanak, működnek az újabb értékesítés hálózatok: - csomagküldő - multlevel marketng

Részletesebben

2. személyes konzultáció. Széchenyi István Egyetem

2. személyes konzultáció. Széchenyi István Egyetem Makroökonóma 2. személyes konzultácó Szécheny István Egyetem Gazdálkodás szak e-learnng képzés Összeállította: Farkas Péter 1 A tananyag felépítése (térkép) Ön tt áll : MAKROEGENSÚL Inflácó, munkanélkülség,

Részletesebben

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium, Agrárközgazdasági Főosztály Budapest, 2015. december 3. Helyzetkép Megnevezés

Részletesebben

4 2 lapultsági együttható =

4 2 lapultsági együttható = Leíró statsztka Egy kísérlet végeztével általában tetemes mennységű adat szokott összegyűln. Állandó probléma, hogy mt s kezdjünk - lletve mt tudunk kezden az adatokkal. A statsztka ebben segít mnket.

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2014. augusztus

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2014. augusztus Havi elemzés az infláció alakulásáról 2014. augusztus 1 A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, 2013. évi CXXXIX. tv.) 3. (1) az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti

Részletesebben

Gazdasági helyzetértékelés évi kilátások

Gazdasági helyzetértékelés évi kilátások Gazdasági helyzetértékelés 2016. évi kilátások Szeged 2016. január 15. Palócz Éva Kopint-Tárki Zrt. palocz@kopint-tarki.hu www.kopint-tarki.hu jan márc júl szept nov jan márc júl szept nov jan márc júl

Részletesebben

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3.

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3. Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A 2015. októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján 2016. február 3. 1 / 8 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely,

Részletesebben

a beruházások hatása Makroökonómia Gazdasági folyamatok időbeli alakulás. Az infláció, a kibocsátási rés és a munkanélküliség

a beruházások hatása Makroökonómia Gazdasági folyamatok időbeli alakulás. Az infláció, a kibocsátási rés és a munkanélküliség Makroökonómia Gazdasági folyamatok időbeli alakulás. Az infláció, a kibocsátási rés és a munkanélküliség 8. előadás 2010. 04.15. Az elemzés kiterjesztése több időszakra az eddigi keynesi modell és a neoklasszikus

Részletesebben

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás 2012/7 A KSH adatai szerint a szarvasmarha-állomány júniusban 733 ezer egyed, 41 ezerrel több, mint egy évvel ezelőtt. A tehénállomány 8 ezerrel haladja meg a tavaly júniusit, 335 ezer darab. E pozitív

Részletesebben

ERP beruházások gazdasági értékelése

ERP beruházások gazdasági értékelése Rózsa Tünde 1 ERP beruházások gazdaság értékelése 1 DE ATC AVK Gazdaság- és Agrárnformatka Tanszék, Debrecen, Böszörmény u. 138 Absztrakt. Egy ERP rendszer bevezetése mnden esetben nagy anyag megterhelést

Részletesebben

A magyar vegyipar* 2010-ben

A magyar vegyipar* 2010-ben A magyar vegyipar* 2010-ben Nemzetközi gazdasági folyamatok Míg a gazdasági válság kibontakozásával a 2009. év a dekonjunktúra jegyében telt, addig a 2010. évi adatok már a növekedés megindulását mutatják.

Részletesebben

Bevezetés a kémiai termodinamikába

Bevezetés a kémiai termodinamikába A Sprnger kadónál megjelenő könyv nem végleges magyar változata (Csak oktatás célú magánhasználatra!) Bevezetés a kéma termodnamkába írta: Kesze Ernő Eötvös Loránd udományegyetem Budapest, 007 Ez az oldal

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a 2001. februári adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a 2001. februári adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. februári adatok alapján Az MNB téves jelentés korrekciója miatt visszamenőlegesen módosítja a 2. novemberi és az éves fizetési mérleg, valamint a 2. november 21. januári

Részletesebben

3. ELŐADÁS MUNKAVEZÉRLŐ LAP TÉNYEZŐKRE BONTÁS TÖBBTÉNYEZŐS GAZDASÁGI JELENSÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA, A TÉNYEZŐKRE BONTÁS MÓDSZEREI

3. ELŐADÁS MUNKAVEZÉRLŐ LAP TÉNYEZŐKRE BONTÁS TÖBBTÉNYEZŐS GAZDASÁGI JELENSÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA, A TÉNYEZŐKRE BONTÁS MÓDSZEREI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR SZÁMVITELI INTÉZETI TANSZÉK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BLUMNÉ BÁN ERIKA ADJUNKTUS ELEMZÉS-ELLENŐRZÉS MÓDSZERTANA 3. ELŐADÁS MUNKAVEZÉRLŐ LAP TÉNYEZŐKRE BONTÁS

Részletesebben

STATISZTIKA 1. alapfogalmak egy ismérv szerinti elemzés két ismérv szerinti elemzés standardizálás indexszámítás idősorok PÉLDATÁR

STATISZTIKA 1. alapfogalmak egy ismérv szerinti elemzés két ismérv szerinti elemzés standardizálás indexszámítás idősorok PÉLDATÁR STATISZTIKA 1. PÉLDATÁR alapfogalmak egy smérv szernt elemzés két smérv szernt elemzés standardzálás ndexszámítás dősorok A FELADATOK MEGOLDÁSAIT A www.matekng.hu OLDALON A STATISZTIKA 1 MENÜPONTBAN TALÁLOD

Részletesebben

K+F-aktivitás mátrix Új koncepció a kutatás-fejlesztés teljesítményértékelésében*

K+F-aktivitás mátrix Új koncepció a kutatás-fejlesztés teljesítményértékelésében* K+F-aktvtás mátrx Új koncepcó a kutatás-fejlesztés teljesítményértékelésében* Molnár László, a Mskolc Egyetem egyetem adjunktusa E-mal: laszlo.molnar@un-mskolc.hu A szerző a nemzetköz és haza szakrodalom

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegez az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: jánlatkérő I.1) Név címek Hvatalos név: Gyula Szakképz Centrum Posta cím: 5700 Gyula, Szent István utca

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról november

Havi elemzés az infláció alakulásáról november Havi elemzés az infláció alakulásáról 1. november 1 A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, 13. évi CXXXIX. tv.) 3. (1) az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank

Részletesebben

A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A Magyar Statisztikai Társaság Gazdaságstatisztikai Szakosztályának ülése, 2015. április 2. Simon Béla MNB Statisztikai Igazgatóság,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLİ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLİ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLİ A NEGYEDÉVES GDP-BECSLÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE TERMELÉSI OLDALRÓL különös tekintettel a vállalati és a háztartási szektorra

Részletesebben

Határozza meg és jellemezze az ár-, érték- és volumenváltozást %-ban és forintban!

Határozza meg és jellemezze az ár-, érték- és volumenváltozást %-ban és forintban! 1. Egy fúvós hangszereket forgalmazó cégről a következő adatok ismertek: Termékcsoportok Forgalom 2003-ban A volumen változása Fafúvós 50 +50 Rézfúvós 30 +30 Egyéb +10 Összesen: Továbbá ismert, hogy a

Részletesebben

Konjunktúra kutatás - Adatbázis 1998-2015

Konjunktúra kutatás - Adatbázis 1998-2015 Konjunktúra kutatás - Adatbázis 1998-2015 A vállalati konjunktúra-felmérés az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (MKIK GVI) 1998 áprilisa óta tartó kutatássorozata, amely minden év áprilisában

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI FOLYAMATÁNAK SZIMULÁCIÓJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CUKORRÉPÁRA OTKA

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI FOLYAMATÁNAK SZIMULÁCIÓJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CUKORRÉPÁRA OTKA MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI FOLYAMATÁNAK SZIMULÁCIÓJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CUKORRÉPÁRA OTKA Kutatás téma 2002 2005. Nylvántartás szám: T0 37555 TARTALOMJEGYZÉK 1. Kutatás célktűzések... 2 2.

Részletesebben

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme HU 4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva Kezelés útmutató UltraGas kondenzácós gázkazán Az energa megőrzése környezetünk védelme Tartalomjegyzék UltraGas 15-1000 4 205 044 1. Kezelés útmutató

Részletesebben

Példa: Egy üzletlánc boltjainak forgalmára vonatkozó adatok 1999. október hó: (adott a vastagon szedett!) S i g i z i g i z i

Példa: Egy üzletlánc boltjainak forgalmára vonatkozó adatok 1999. október hó: (adott a vastagon szedett!) S i g i z i g i z i . konzult. LEV. 013. ápr. 5. MENNYISÉGI ISMÉRV szernt ELEMZÉS Tk. 3-8., 88-90. oldal, kmarad: 70., 74. oldal A mennység smérv (X) lehet: dszkrét és folytonos. A rangsor a mennység smérv értékenek monoton

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2002-ben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2002-ben KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2002-ben Budapest, 2004 Központi Statisztikai Hivatal Pénzügy-statisztikai főosztály Főosztályvezető: Gábriel Katalin Készítették:

Részletesebben

Balogh Edina Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetemi tanár

Balogh Edina Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetemi tanár Balogh Edna Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetem tanár Budapest Műszak és Gazdaságtudomány Egyetem Építőmérnök Kar 202 . Bevezetés,

Részletesebben

Az elektromos kölcsönhatás

Az elektromos kölcsönhatás TÓTH.: lektrosztatka/ (kbővített óravázlat) z elektromos kölcsönhatás Rég tapasztalat, hogy megdörzsölt testek különös erőket tudnak kfejten. Így pl. megdörzsölt műanyagok (fésű), megdörzsölt üveg- vagy

Részletesebben