A bruttó hazai termék (GDP) növekedéséhez való hozzájárulás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bruttó hazai termék (GDP) növekedéséhez való hozzájárulás"

Átírás

1 Mûhely Anwar Klára, a KSH vezető tanácsosa E-mal: Szôkéné Boros Zsuzsanna, a KSH osztályvezetője E-mal: A bruttó haza termék (GDP) növekedéséhez való hozzájárulás A felhasználók részéről gyakran felmerül az a kérdés, hogy az ország bruttó haza terméke változását mely tényezők és mlyen mértékben okozzák. A választ a növekedéshez való hozzájárulás vzsgálata adja, amely azt mutatja, hogy az egyes összetevők mennyben magyarázzák a GDP egészének adott dőszakban történő változását. A hozzájárulás két tényező együttes hatását mutatja: az adott ágazat növekedés ütemét és annak a GDP egészén belül súlyát. A komponensek hozzájárulásanak összege kadja a GDP változás ütemét. Ez az nformácó nagy segítséget nyújt az elemzőknek, előrejelzőknek a gazdaság folyamatok magyarázatában. A rövd távú elemzésekhez mnthogy ezen dőtávon a kereslet a meghatározó a felhasználás oldal komponensenek hozzájárulását elemzk a kutatók. Míg a hosszabb távú elemzésekhez a termelés oldalról célszerű fgyelembe venn az ágazatok GDPnövekedéséhez való hozzájárulását. A GDP a gazdaság teljesítmény összesített mérésére szolgál, melynek évköz gyakorságú mutatója egyre keresettebbé vált, így az országok mnd nagyobb fgyelmet szentelnek a negyedéves GDP módszertan fejlesztésének, mnél rövdebb dő alatt kdolgozásának. Ez abban s megmutatkozk, hogy míg az SNA (UN [1993]) még nem tartalmazott ajánlást a negyedéves nemzet számlákra vonatkozóan, az elmúlt egy-két évtzedben jelentős erőfeszítések történtek ezek egységes fejlesztése terén. Ezt gazolja az Eurostat által készített Negyedéves nemzet számlák kézkönyve (EC [1999]), melyet nem sokkal később követett az MF által készített Negyedéves nemzet számla kézkönyv (Bloem Dppelsman Maehle [2001]), valamnt a Nemzet számlák ár és volumen mérésének kézkönyve (EC [2001]), melyben már külön fejezet foglalkozk az ár- és volumenmérés alkalmazhatóságával a negyedéves számlákban.

2 1124 Anwar Klára Szőkéné Boros Zsuzsanna A negyedéves nemzet számlák az éves számlákkal azonos alapelveket követnek, éppen ezért azzal konzsztens rendszert alkotnak. Ugyanakkor eltérő dőbelségük részben évköz sajátosságak, részben az alapadatok kívánt gyakorságának hánya révén olyan sajátosságokkal rendelkeznek, melyek következtében tovább matematka, statsztka módszerek génybevételére van szükség. Az évköz sajátosságok bonyolíthatják egyes módszertan kérdések megoldását. Vajon hogyan? Egyszerű példa a szezonaltás esete, melynek sajátossága csupán a negyedéves számlák által vzsgált területet érntk, hszen évek között nem beszélhetünk e jelenségről (Eurostat ECB [2008]). Másk példa a láncolás módszertana, mely az éves nemzet számlákban egyszerűen levezethető és megoldható művelet, a negyedéves számlákban vszont komoly módszertan megoldások kdolgozását követel. Ehhez hasonló a növekedéshez való hozzájárulás esete s, melynek különlegessége éppen a láncolás negyedéves módszertanának sajátosságaban rejlk. 1. A növekedéshez való hozzájárulás számítása fx (rögzített) bázs alkalmazása esetén A gazdaság aggregátumok dőbel értékváltozása két komponensre bontható: az árak és a volumenben bekövetkező változásokra. Amkor volumennövekedéséről beszélünk, akkor kszűrjük az árhatást (azaz az árat konstansnak tekntjük). Európaszerte korábban 1 egységesen az volt a gyakorlat, hogy kválasztottak egy bázsévet, és egy következő dőszak volumenváltozásanak aggregálásához ennek a rögzített bázsévnek az árstruktúráját, valamnt súlyat vették alapul. Így egy következő dőszak értéke a bázsév áran számították. Ebben az esetben az egész változatlan áras dősor addtív volt, azaz a komponensek összege kadta az összesent. A növekedéshez való hozzájárulás számítása gen egyszerű abban az esetben, amennyben addtív adatokról van szó. Azaz ahol GDP = GVA + ( D21 D31), GVA a bruttó hozzáadott érték; az ágazatok TEÁOR03-as bontásban, A-tól O-g; D21 termékadók; D31 terméktámogatások. Ebben az esetben a GDP volumennövekedéséhez való hozzájárulás a következő módon számítható: előtt ez alapján publkálta a nemzet számlák adatat a KSH.

3 A bruttó haza termék növekedéséhez való hozzájárulás 1125 ahol p2000q2007 p q p q q a mennység, p a hozzáadottérték-adat ár tényezője., Azaz például első negyedévben az par hozzájárulása a GDP volumennövekedéshez év átlagáron kszámítható oly módon, hogy az ágazat negyedév év átlagáras adatából kvonjuk az negyedév év átlagáras hozzáadottérték-adatát, majd a kapott különbséget elosztjuk a év. negyedéves összes GDP év átlagáras adatával. Vagys elmondható, hogy a hozzájárulás két tényező együttes hatását mutatja: az adott ágazat növekedés ütemét és az egészen belül súlyát. A komponensek hozzájárulásanak összege kadja a GDP növekedés ütemét. 2. A növekedéshez való hozzájárulás számítása láncolás (mozgó bázs) alkalmazása esetén Az dő múlásával a változatlan áras számítások során használt árarányok azonban egyre kevésbé relevánsak. Ennek egyk megoldásaként a korább gyakorlatban ötévente változott a bázsév, de a gazdaság szerkezetében bekövetkezett gyors változásokat még így sem lehetett jól nyomon követn. Ezért Európa-szerte a láncolás technkája terjedt el a nemzet számlákban, és törvény keretet s kapott. Az európa unós követelménynek 2 Magyarország 2006-ban tett eleget. A láncolás vezérfonala az, hogy a bázsév nagyobb gyakorsággal történő változtatása jobban tükröz a rövd távú folyamatokat. A módszer nagy előnye, hogy az előző év súlyok alkalmazásával csökken a gazdaság szerkezetében, a bázsévtől való távolodás következtében kalakuló torzító hatás, így a súlyok relevánsabbá válnak, am pontosítja a volumenváltozásokat. A hosszabb távra vonatkozó volumenváltozást az ndexek kumulálásával (láncolással) lehet meghatározn. Ennek hátránya azonban, hogy a választott referencaévre vsszaláncolt adatok esetében megszűnk az addtvtás, azaz a részösszegek nem adja k az aggregátumok értékét, lletve a részösszesenek volumenndexéből közvetlenül nem számítható az aggregátum volumenndexe (Anwar Szőkéné Boros [2008]). 2 A Bzottság 98/715 határozata (1998. november 30.) a Közösségben a nemzet és regonáls számlák európa rendszeréről szóló 2223/96/EK tanács rendelet A. mellékletében szereplő, az árak és mennységek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról. EGT-vonatkozású szöveg (EB [1998]).

4 1126 Anwar Klára Szőkéné Boros Zsuzsanna A negyedéves számlák éves szntű láncolására háromféle módszert különböztet meg a szakrodalom: az éves átfedést (annual overlap), a negyedéves átfedést (onequarter overlap) és az évet átfogó (over-the-year) módszert (Bloem Dppelsman Mæhle [2001]). Az európa unós tagállamok többsége közöttük Magyarország s az éves átfedés módszerét alkalmazza (Bedma Eglsperger [2007]), és az Eurostat s ezt használja az EU27-re történő számításaban. Az éves átfedés módszerénél az előző év átlagára szolgál súlyként a tárgyév mnden negyedévénél. Az összekapcsoló tényező pedg az éves adatból származk. Azaz egy adott negyedév az előző év átlagárán a (t 1)-edk év négy negyedévének átlagához kapcsolódk a (t 1)-edk év átlagárán. Az e módszerrel vsszaláncolt ndexsor egy értéke, a évvel kezdődő soron belül, ahol a év referencaév, a következők szernt fejezhető k, például negyedévére 3 (Anwar Szőkéné Boros [2008]): V V p2000q2001 p2001q2002 = = p2002q2003 V V V 1 p2000q2000 p2001q2001 p2002q2002 = = 4 = 100. Az előző év átlagárán számított adatok esetében még fennáll az addtvtás, de amnt egy azonos referencaévre láncoljuk az adatokat (ez az, amt a változatlan áras módszerrel egy lépésben megkaptunk) az addtvtás nyomban eltűnk. Az előző év átlagáras adatoknak azonban ezt a különlegességét használtuk k és ezekből az adatokból ndultunk k a hozzájárulás számítása során. Az adott éven belül így a negyedévek azonos áron szerepelnek, de az előző év adata már az azt megelőző év áron áll rendelkezésre. Ugyanakkor az előző év negyedévenek folyó áras adata az adott negyedév árán van, nem pedg az adott év átlagárán, amre nekünk szükségünk lenne ahhoz, hogy a két év adata egymással összehasonlíthatók legyenek. Első lépésként tehát k kellett számolnunk az előző év negyedévenek adatát a saját átlagárán (például negyedévét a év átlagárán). Ezt a következő módon kaphatjuk meg negyedévére kfejezve: 1 4 p2007q2008 V p2007q2008 = V 1 p 4 = 2008q Az összefüggések könnyebb átláthatósága kedvéért negyedévére írtuk fel a képletet.

5 A bruttó haza termék növekedéséhez való hozzájárulás 1127 Ezután már egyszerűen kszámítható a növekedéshez való hozzájárulás. Példaként a mezőgazdaság ág GDP növekedéséhez való hozzájárulását 2009 első negyedévében a következők szernt írhatjuk fel: p2008q2008 p q p q Azaz a mezőgazdaság hozzájárulása a GDP növekedéséhez kfejezhető úgy, hogy a negyedév előző év átlagáras hozzáadott értékéből kvonjuk a negyedév év átlagáras hozzáadott értékét, majd elosztjuk a különbséget a negyedéves GDP összesennel (2008. év átlagáron).. 3. Az alkalmazott módszer előnye és hátránya A másodk pontban smertetett módszerrel mnden év végén kszámítjuk a tényezők hozzáadott értékét a tárgyév átlagárán. Ennek eredményeként a két egymást követő évben a kapott értékek összehasonlíthatók és egyben addtívak s. Azaz már a számításhoz használt alapadatokban fellelhető az, hogy a komponensek összege kadja a GDP-t. Ez vezet ahhoz, hogy az így számított növekedéshez való hozzájárulás esetében s teljesül az addtvtás, azaz az ágazatok, valamnt a termékadók és támogatások hozzájárulásának összege kadja a GDP volumennövekedését. A módszer kfejezetten egyszerű, am a rövd távú statsztkák esetében fontos szempont. Ez a számítás technka azt tesz lehetővé, hogy megkapjuk, az egyes komponensek mlyen mértékben járultak hozzá a GDP előző év azonos dőszakához vszonyított volumenváltozásához. Az éves átfedéssel számítva két egymást követő év 8 negyedévének adata tehát addtív, de több évet tekntve már nem gazolható ez a tény. Nem mutathatjuk k, hogy a negyedéve között fejlődés egészéhez pontosan mlyen arányban járult hozzá az par, a mezőgazdaság, az építőpar vagy a szolgáltatások. E jelenséget a láncndexek alkalmazása okozza, a növekedéshez való hozzájárulás számítása csupán előhozza a dszkrepancát. 4. Hogyan értelmezhetjük a kapott eredményeket? Az eredményeket három szempontból értelmezhetjük. Egyrészt megállapíthatjuk azt, hogy az egyes tényezők hogyan járultak hozzá a GDP változásához. Konkrét példával élve elmondhatjuk, hogy negyedévében a GDP 0,1 százalékos növekedéséhez a bruttó felhalmozás 0,2 százalékponttal járult hozzá, míg a végső fogyasztás 2,6 százalékponttal mérsékelte azt.

6 1128 Anwar Klára Szőkéné Boros Zsuzsanna Hozzájárulás a GDP változásához* termelés és felhasználás oldalról (százalékpont) Megnevezés V. negyedév Termelés oldal Mezőgazdaság, erdő- és halgazdálkodás 0,4 0,8 0,9 0,5 0,1 par 4,4 4,4 3,3 1,4 0,7 Építőpar 0,1 0,0 0,2 0,3 0,2 Szolgáltatások összesen 0,9 1,6 1,8 0,9 0,1 Termékadók és támogatások egyenlege 0,9 0,9 1,1 0,9 0,2 GDP összesen (pac beszerzés áron) 6,7 7,5 7,1 4,0 0,1 Felhasználás oldal Végső fogyasztás 4,6 3,7 5,9 3,1 2,6 Bruttó felhalmozás 5,1 11,1 7,2 4,7 0,2 Külkereskedelm forgalom 3,0 7,3 6,0 3,9 2,4 * Az összesen adatok kerekítés matt eltérhetnek a részadatok összegétől. Másrészt, mnthogy az egyes tényezők hozzájárulása az addtvtás következtében összeadódk, megállapíthatjuk, hogy a bruttó felhalmozás és a végső fogyasztás együttesen 2,4 százalékpontos negatívumot magyaráznak a GDP 0,1 százalékos alakulásából, amt a kvtel, lletve behozatal többlete ellensúlyoz. Százalék, százalékpont ábra. Hozzájárulás a GDP változásához (felhasználás oldal) V.... V.... V.... V Kvtel (+), ll. behozatal (-) többlet Végső fogyasztás Bruttó felhalmozás GDP változása

7 A bruttó haza termék növekedéséhez való hozzájárulás 1129 Harmadrészt következtethetünk arra, hogy amennyben egy adott tényező nem, vagy más ütemben/rányban változk az előző év azonos dőszakához vszonyítva, akkor annak mlyen hatása lehet a GDP egészére nézve. Azaz abból az adatból, hogy az par 0,7 százalékponttal járult hozzá a GDP 0,1 százalékos alakulásához az s elmondható, hogy amennyben az par stagnált volna, akkor a GDP 0,6 százalékos vsszaesést mutatna az előző év azonos dőszakához vszonyítva. Vagy amennyben az építőpar mely 0,2 százalékponttal befolyásolta a növekedést a vsszaesés helyett stagnált volna, akkor az a GDP 0,3 százalékos bővülését eredményezné negyedévében az előző év azonos dőszakához vszonyítva. Százalék, százalékpont 6,2 2. ábra. Hozzájárulás a GPD változásához (termelés oldal) 4,2 2,2 0,2-1,8-3,8-5,8-7,8 Termékadók és támogatások egyenlege Építőpar Mezőgazdaság és halászat par összesen Szolgáltatások összesen Megtermelt GDP összesen (pac beszerzés áron) V V V V V V V V V A rövd távú elemzésekhez mnthogy ezen dőtávon a kereslet a meghatározó a felhasználás oldal komponensenek hozzájárulását elemzk. A felhasználás oldalnak két sajátossága van. Egyrészt a külkereskedelm egyenlegre a növekedéshez való hozzájárulás az export és az mport hozzájárulásának különbözeteként adódk. Másrészt a készletváltozás hozzájárulását a GDP növekedéséhez a magyar gyakorlatban jelenleg alkalmazott kegyensúlyozás technkából következően a statsztka eltéréssel együtt maradékként kapjuk meg, az összes tételt levonva a teljes GDP volumennövekedéséből. A hosszabb távú elemzésekhez a termelés oldalról célszerű megközelíten az ágazatok GDP növekedéséhez való hozzájárulását.

8 1130 Anwar Klára Szőkéné Boros Zsuzsanna A termelés oldalt elemezve megfgyelhető, hogy bár az par növekedéshez való hozzájárulása jelentősen csökkent az évtzed elején, a cklusok kezdete mégs együtt jár az par hozzájárulásának változásával végén az építőpar, 2004-ben a mezőgazdaság ellentételezte az par részesedésének vsszaesését másodk félévében a jó termés hatása lassította a válság érvényesülését, a mezőgazdaság hozzájárulása nélkül már 2008 közepén csökkent volna a GDP. Míg 2009-ben egydejűleg mndegyk ágazat a vsszaesést erősítette. Összegzésképpen tehát megállapíthatjuk, hogy a GDP változásához történő hozzájárulás számítása hatékony segítség a gazdaságban bekövetkezett folyamatok rövd távú vzsgálatára. Bár számítás módszere függ a negyedéves GDP változatlan áras számításának metódusától, mndkét eljárás (fx, lletve mozgó bázs) esetében számítható, többletnformácót nyújtva az elemzők, érdeklődők számára. rodalom ANWAR, K. SZŐKÉNÉ BOROS, ZS. [2008]: A láncndexek alkalmazása a nemzet számlákban. Statsztka Szemle. 86. évf sz old. BEDMA, L. EGLSPERGER, M. [2007]: Chan-lnkng and Seasonal Adjustment. Overvew of Natonal Practces. (tem 6 on the agenda of the second meetng of the Task Force on Seasonal Adjustment of Quarterly Natonal Accounts.) Eurostat and European Central Bank. Frankfurt. TF SAQNA 21. BLOEM, A. M. DPPELSMAN, R. J. MÆHLE, N. [2001]: Quarterly Natonal Accounts Manual Concepts, Data Sources and Complaton. MF Publcaton Servce. Washngton D.C. EB (EURÓPA BZOTTSÁG) [1998]: A Bzottság 98/715 határozata a Közösségben a nemzet és regonáls számlák európa rendszeréről szóló 2223/96/EK tanács rendelet A. mellékletében szereplő, az árak és mennységek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról EGT vonatkozású szöveg. Az Európa Közösségek Hvatalos Lapja (L340/36 L340/39 p) november 30. EC (EUROPEAN COMMUNTES) [1999]: Handbook on Quarterly Natonal Accounts. Luxembourg /EN/CA EN.PDF EC (EUROPEAN COMMUNTES) [2001]: Handbook on Prce and Volume Measures n Natonal Accounts. Luxembourg. EUROSTAT [2006]: Measurement of Contrbuton to Growth. C2/CN 599/en. tem 7.1 on the agenda of the meetng of the Workng Group on Natonal Accounts. Luxemburg május EUROSTAT ECB ( EUROPEAN CENTRAL BANK) [2008]: Fnal Report Task Force on Seasonal Adjustment of Quarterly Natonal Accounts. TF SAQNA 39rev január 17.

9 A bruttó haza termék növekedéséhez való hozzájárulás 1131 NSEE (NSTTUT NATONAL DE LA STATSTQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMQUES) [2007]: Calcul des Contrbutons en Volumes Chanés. N 47/DG75 G430/FA. Malakoff. %20volumes%20cha%EEn%E9s.pdf OECD (Organzaton for Economc Cooperaton and Development) [2006]: Survey of OECD Member Country Practces n Dervng Contrbuton to GDP Volume Growth and Quarterly Changes n nventores. STD/CSTAT/WPNA(2006)10. Workng Party on Natonal Accounts. Párzs, október UN (Unted Natons) [1993]: System of Natonal Accounts. Brussels, Luxembourg, New York, Pars, Washngton D.C.

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN

BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN Kss Ferenc László BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN A szerzőnek a Verseny és szabályozás első kötetében 2007-ben megjelent sorozatndító ckke a szabályozás gazdaságtana történelmének és főbb témának

Részletesebben

A gabonavertikum komplex beruházás-elemzés módszertani fejlesztése OTKA: 48562 Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre

A gabonavertikum komplex beruházás-elemzés módszertani fejlesztése OTKA: 48562 Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre A gabonavertkum komplex beruházás-elemzés módszertan fejlesztése OTKA: 48562 Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre 1. Bevezetés A gabonavertkum komplex beruházás-elemzés módszertan fejlesztése

Részletesebben

Adat-felülvizsgálati politika a nemzeti számlák gyakorlatában

Adat-felülvizsgálati politika a nemzeti számlák gyakorlatában Adat-felülvizsgálati politika a nemzeti számlák gyakorlatában Szabó Péter peter.szabo@ksh.hu 1 Összefoglaló Az adat-felülvizsgálat fogalma, típusai A hazai gyakorlat Az európai gyakorlat Főbb üzenetek

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Modellek, mérés.

Foglalkoztatáspolitika. Modellek, mérés. Foglalkoztatáspoltka. Modellek, mérés. Galas Péter Budapest, 20 Galas Péter, 20 Kézrat lezárva: 20. júnus Bevezetés A tananyag célja a foglalkoztatáspoltka közgazdaságtan szempontú elemzésében és értékelésében

Részletesebben

Területi különbségek a hazai egészségturizmus kínálatában

Területi különbségek a hazai egészségturizmus kínálatában KÖZLEMÉNYEK DR. ÁCS PONGRÁC LACZKÓ TAMÁS Terület különbségek a haza egészségturzmus kínálatában Bevezetés Napjankban az egészségturzmus különböző formá egyre jelentősebb szerepet játszanak a vlág turzmusában,

Részletesebben

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói A nemzetgazdasági össztermelés és a halmozódás problémája. A GDP pontos értelmezése, különbözõ megközelítései. A GDP nagysága és felhasználása Magyarországon. További

Részletesebben

ERP beruházások gazdasági értékelése

ERP beruházások gazdasági értékelése Rózsa Tünde 1 ERP beruházások gazdaság értékelése 1 DE ATC AVK Gazdaság- és Agrárnformatka Tanszék, Debrecen, Böszörmény u. 138 Absztrakt. Egy ERP rendszer bevezetése mnden esetben nagy anyag megterhelést

Részletesebben

Az aktív foglalkoztatási programok eredményességét meghatározó tényezõk

Az aktív foglalkoztatási programok eredményességét meghatározó tényezõk Az aktív foglalkoztatás programok eredményességét meghatározó tényezõk GALASI ÉTER LÁZÁR GYÖRGY NAGY GYULA Budapest Munkagazdaságtan Füzetek BW. 1999/4 1999. máus 1 Budapest Munkagazdaságtan Füzetek.1999/4.

Részletesebben

11. előadás PIACI KERESLET (2)

11. előadás PIACI KERESLET (2) . előadás PIACI KERESLET (2) Kertes Gábor Varan 5. feezete erősen átdolgozva . Állandó rugalmasságú kereslet görbe Olyan kereslet görbe, amt technkalag könnyű kezeln. Ezért szeretk a közgazdászok. Hogyan

Részletesebben

2 ADATKEZELÉS, STATISZTIKAI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPOK

2 ADATKEZELÉS, STATISZTIKAI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPOK ELTE Regonáls Földrajz Tanszék 2005. 1 2 ADATKEZELÉS, STATISZTIKAI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPOK 2.1 Terület statsztka és térelemzés A kutatás cél, a főbb vzsgálat témakörök (hpotézsek) meghatározása, a

Részletesebben

Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon. Bagó Eszter

Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon. Bagó Eszter Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon Bagó Eszter SNA 2008 Külkereskedelmi statisztika A Stiglitz jelentés utóélete Európa 2020 SNA 2008 Az ENSZ Statisztikai Bizottsága februári ülésén elfogadta

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

ÁLTALÁNOS STATISZTIKA

ÁLTALÁNOS STATISZTIKA Berzseny Dánel Főskola ÁLTALÁNOS STATISZTIKA műszak menedzser alapszak Írta: Dr. Köves János Tóth Zsuzsanna Eszter Budapest 006 Tartalomjegyzék. VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁSI ALAPOK... 4.. A VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Világgazdaság 2005. április 19. Mire jó a vásárlóerő-paritás? A hazai felhasználás szintje és szerkezete nemzetközi összehasonlításban 1

Világgazdaság 2005. április 19. Mire jó a vásárlóerő-paritás? A hazai felhasználás szintje és szerkezete nemzetközi összehasonlításban 1 Világgazdaság 2005. április 19. Mire jó a vásárlóerő-paritás? A hazai felhasználás szintje és szerkezete nemzetközi összehasonlításban 1 Köztudott, hogy ha a hazai GDP/fő reálszintjét össze akarjuk hasonítani

Részletesebben

Borsos Attila. Doktori értekezés. Témavezető: Koren Csaba, PhD, egyetemi tanár

Borsos Attila. Doktori értekezés. Témavezető: Koren Csaba, PhD, egyetemi tanár Borsos Attla Közút nfrastrukturáls beavatkozások bztonság hatásának modellezése és optmálása Doktor értekezés Témavezető: Koren Csaba, PhD, egyetem tanár Szécheny István Egyetem Infrastrukturáls Rendszerek

Részletesebben

Koopetíció néhány elméleti és empirikus eredmény egy kooperatív elemeket tartalmazó versenyzői helyzetről

Koopetíció néhány elméleti és empirikus eredmény egy kooperatív elemeket tartalmazó versenyzői helyzetről Közgazdaság Szemle, LXI. évf., 04. szeptember (000 0. o.) Kőhegy Gergely Kss Hubert János Sele Adrenn Zsoldos János Koopetícó néhány elmélet és emprkus eredmény egy kooperatív elemeket tartalmazó versenyző

Részletesebben

Elszámolási Szabályzat Elfogadva: a 11/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Elszámolási Szabályzat Elfogadva: a 11/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Bp. Pf. 83. Elszámolás Szabályzat Elfogadva: a 11/2013. számú gazgatótanács határozattal 1.1. A jóváírások jogcíme 1. A befzetések

Részletesebben

Dr. Ratkó István. Matematikai módszerek orvosi alkalmazásai. 2010.11.08. Magyar Tudomány Napja. Gábor Dénes Főiskola

Dr. Ratkó István. Matematikai módszerek orvosi alkalmazásai. 2010.11.08. Magyar Tudomány Napja. Gábor Dénes Főiskola Dr. Ratkó István Matematka módszerek orvos alkalmazása 200..08. Magyar Tudomány Napja Gábor Dénes Főskola A valószínűségszámítás és matematka statsztka főskola oktatásakor a hallgatók néha megkérdezk egy-egy

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2002-ben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2002-ben KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2002-ben Budapest, 2004 Központi Statisztikai Hivatal Pénzügy-statisztikai főosztály Főosztályvezető: Gábriel Katalin Készítették:

Részletesebben

I. A közlekedési hálózatok jellemzői II. A közlekedési szükségletek jellemzői III. Analitikus forgalom-előrebecslési modell

I. A közlekedési hálózatok jellemzői II. A közlekedési szükségletek jellemzői III. Analitikus forgalom-előrebecslési modell Budapest Műszak és Gazdaságtudomány Egyetem Közlekedésmérnök és Járműmérnök Kar Közlekedésüzem Tanszék HÁLÓZATTERVEZÉSI MESTERISKOLA BEVEZETÉS A KÖZLEKEDÉS MODELLEZÉSI FOLYAMATÁBA Dr. Csszár Csaba egyetem

Részletesebben

A szita formula és alkalmazásai. Gyakran találkozunk az alábbi kérdéssel, sokszor egy összetett feladat részfeladataként.

A szita formula és alkalmazásai. Gyakran találkozunk az alábbi kérdéssel, sokszor egy összetett feladat részfeladataként. A szta formula és alalmazása. Gyaran találozun az alább érdéssel, soszor egy összetett feladat részfeladataént. Tentsün bzonyos A 1,...,A n eseményeet, és számítsu anna a valószínűségét, hogy legalább

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT GAZDASÁGI VEZETŐ 1399 Budapest 6. Pf.: 710/4-. Ikt.sz.: 30700/808 /015. számú példány Összegzés a 9/011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az ajánlatkérő neve

Részletesebben

Nemlineáris függvények illesztésének néhány kérdése

Nemlineáris függvények illesztésének néhány kérdése Mûhel Tóth Zoltán docens, Károl Róbert Főskola E-mal: zol@karolrobert.hu Nemlneárs függvének llesztésének néhán kérdése A nemlneárs regresszós és trendfüggvének llesztésekor számos esetben alkalmazzuk

Részletesebben

Keresztkorreláció vizsgálata statisztikai teszttel

Keresztkorreláció vizsgálata statisztikai teszttel SZAKDOLGOZAT Keresztkorrelácó vzsgálata statsztka teszttel Készítette: Balogh Bertalan kéma BSc szakos hallgató Témavezető: Tóth Gergely egyetem docens Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudomány

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. január 20., hétfő Tartalomjegyzék 8/2014. (I. 20.) Korm. rendelet Az egyrészről az Európa Unó és tagállama, másrészről a Svájc Államszövetség között

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tömegközlekedési rendszer tervezéséhez alkalmazható, forgalom-megosztást előrebecslő modell Déska Viktória - Szöllősy Zsolt - Dr. Csiszár Csaba 1.

Tömegközlekedési rendszer tervezéséhez alkalmazható, forgalom-megosztást előrebecslő modell Déska Viktória - Szöllősy Zsolt - Dr. Csiszár Csaba 1. Tömegközlekedés rendszer tervezéséhez alkalmazható, forgalom-megosztást előrebecslő modell Déska Vktóra - Szöllősy Zsolt - Dr. Csszár Csaba 1. Bevezetés A közlekedés térben-dőben leátszódó, kívülről és

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A Magyar Statisztikai Társaság Gazdaságstatisztikai Szakosztályának ülése, 2015. április 2. Simon Béla MNB Statisztikai Igazgatóság,

Részletesebben

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2012. január-június

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2012. január-június A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2012. január-június Jelen tanulmányban az ágazati adatok az új TEÁOR 08 osztályozásnak megfelel en szerepelnek. Fontosnak tartom, a jobb áttekinthet ség és adatértelmezés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegez az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve címe: Ajánlatkérı neve: Gottsegen György Országos Kardológa Intézet Címe: Haller út 29. 2. A közbeszerz tárgya mennysége: Központ laboratórumban

Részletesebben

HATÁROZAT. A kábítószerrel visszaélés vétsége miatt a Budapesti III. kerületi Rendõrkapitányságon 143-5111/2005. bû. szám alatt indult büntetõügyben a

HATÁROZAT. A kábítószerrel visszaélés vétsége miatt a Budapesti III. kerületi Rendõrkapitányságon 143-5111/2005. bû. szám alatt indult büntetõügyben a r. J Budapest. és. kerület Ügyészség B.. 8984/2005/6-1. HATÁROZAT A kábítószerrel vsszaélés vétsége matt a Budapest. kerület Rendõrkaptányságon 143-5111/2005. bû. szám alatt ndult büntetõügyben a TAKÁCS

Részletesebben

ÖSSZETETT INDEXEK KÉSZÍTÉSE ÚJ MÓDON: A SZŰK KERESZTMETSZETEKÉRT TÖRTÉNŐ BÜNTETÉS MÓDSZERE

ÖSSZETETT INDEXEK KÉSZÍTÉSE ÚJ MÓDON: A SZŰK KERESZTMETSZETEKÉRT TÖRTÉNŐ BÜNTETÉS MÓDSZERE Közgazdaság és Regonáls Tudományo Intézete Pécs Tudományegyetem, Közgazdaságtudomány Kar MŰHELYTANULMÁNYOK ÖSSZETETT INDEXEK KÉSZÍTÉSE ÚJ MÓDON: A SZŰK KERESZTMETSZETEKÉRT TÖRTÉNŐ BÜNTETÉS MÓDSZERE Rappa

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

2.2.36. AZ IONKONCENTRÁCIÓ POTENCIOMETRIÁS MEGHATÁROZÁSA IONSZELEKTÍV ELEKTRÓDOK ALKALMAZÁSÁVAL

2.2.36. AZ IONKONCENTRÁCIÓ POTENCIOMETRIÁS MEGHATÁROZÁSA IONSZELEKTÍV ELEKTRÓDOK ALKALMAZÁSÁVAL 01/2008:20236 javított 8.3 2.2.36. AZ IONKONCENRÁCIÓ POENCIOMERIÁ MEGHAÁROZÁA IONZELEKÍ ELEKRÓDOK ALKALMAZÁÁAL Az onszeletív eletród potencálja (E) és a megfelelő on atvtásána (a ) logartmusa özött deáls

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

TÉNYEK, ELŐREJELZÉSEK ÉS KOCKÁZATOK MAGYARORSZÁG ÉS AZ EU MAKROGAZDASÁGI HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI 2013-BAN 2013/1

TÉNYEK, ELŐREJELZÉSEK ÉS KOCKÁZATOK MAGYARORSZÁG ÉS AZ EU MAKROGAZDASÁGI HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI 2013-BAN 2013/1 TÉNYEK, ELŐREJELZÉSEK ÉS KOCKÁZATOK MAGYARORSZÁG ÉS AZ EU MAKROGAZDASÁG HELYZETE ÉS KLÁTÁSA 2013-BAN 2013/1 TÉNYEK, ELŐREJELZÉSEK ÉS KOCKÁZATOK Magyarország és az EU makrogazdasági helyzete és kilátásai

Részletesebben

Reaktivitás on-line digitális mérhetősége virtuális méréstechnikával

Reaktivitás on-line digitális mérhetősége virtuális méréstechnikával Szeged Tudományegyetem Természettudomány Kar Reaktvtás on-lne dgtáls mérhetősége vrtuáls méréstechnkával TDK dolgozat Készítette: Bara Péter fzkus szakos hallgató IV-V. évfolyam Témavezető: Dr. Korpás

Részletesebben

Ellenőrző kérdések és lényegre törő válaszok az ütemezési feladatok osztályozása témakörből :

Ellenőrző kérdések és lényegre törő válaszok az ütemezési feladatok osztályozása témakörből : Termeléstervezés és vállalatrányítás Ellenőrző kérdések és lényegre törő válaszok az ütemezés feladatok osztályozása témakörből : 1 Ismertesse az ütemezés feladatok háromelemes osztályozásának alapvető

Részletesebben

LUXEMBURG. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete, bilaterális kapcsolatok

LUXEMBURG. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete, bilaterális kapcsolatok LUXEMBURG I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete, bilaterális kapcsolatok 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Luxemburgi Nagyhercegség (franciául: Grand Duché de Luxembourg,

Részletesebben

Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK. Doktori (PhD) értekezés

Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK. Doktori (PhD) értekezés Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK FELHASZNÁLÁSÁVAL Doktor (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Erdély József DSc. egyetem tanár Nyugat-Magyarország

Részletesebben

DUNAPACK MAGYARORSZÁG. éves jelentés 2012 P A C K A G I N G

DUNAPACK MAGYARORSZÁG. éves jelentés 2012 P A C K A G I N G DUNAPACK MAGYARORSZÁG P A C K A G I N G éves jelentés 2012 DUNAPACK KFT. ÜZLETI JELENTÉS A 2012. ÉVRŐL A magyar gazdaság 2012-ben recesszióba süllyedt, a GDP 1,7%-kal csökkent. Az ipari termelés ugyancsak

Részletesebben

A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2012. év, 2013. január

A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2012. év, 2013. január 2013/23 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI évfolyam 23. szám 2013. március 27. A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, év, 2013. január A tartalomból 1 Nemzetközi és hazai gazdasági

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus Havi elemzés az infláció alakulásáról. augusztus A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

Tóth Zsuzsanna * AZ ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYELMÉLETEK ÉS A SZÁMSZERŐSÍTETT EGYENSÚLYI MODELLEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

Tóth Zsuzsanna * AZ ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYELMÉLETEK ÉS A SZÁMSZERŐSÍTETT EGYENSÚLYI MODELLEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE Tóth Zsuzsanna * AZ ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYELMÉLETEK ÉS A SZÁMSZERŐSÍTETT EGYENSÚLYI MODELLEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE A problémáat nem új nformácó segítségével oldju meg, hanem azáltal, hogy rendszerbe foglalju

Részletesebben

AZ ARCHASADÉKOK EPIDEMIOLÓGIAI VIZSGÁLATA. Doktori (Ph.D.) értekezés HORVÁTH-PUHÓ ERZSÉBET

AZ ARCHASADÉKOK EPIDEMIOLÓGIAI VIZSGÁLATA. Doktori (Ph.D.) értekezés HORVÁTH-PUHÓ ERZSÉBET PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezető: Prof. Dr. Bóds József egyetem tanár, dékán AZ ARCHASADÉKOK EPIDEMIOLÓGIAI VIZSGÁLATA Doktor (Ph.D.) értekezés HORVÁTH-PUHÓ

Részletesebben

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló A tegnap megjelent kedvező makrogazdasági adatok következtében pozitív hangulatú volt a kereskedés tegnap a vezető nemzetközi tőzsdéken. A forint árfolyama

Részletesebben

A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András

A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András Magyarország 2009-ben A 2009-es válság a hazai gazdaságot legyengült állapotban érte A 2000-es évek elejétől folyamatosan

Részletesebben

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal A lakossági villamos energia és földgázárak nemzetközi összehasonlító vizsgálata 2013. októberben Módszertani háttér Az alkalmazott módszertan szerint a

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK C 136/6 AJÁNLÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA (2007. május 31.) a fizetési mérleg és a nemzetközi befektetési pozíciók statisztikái, valamint a nemzetközi tartalékok jelentése

Részletesebben

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés 2. Előzmények 3. A gyakorlati alkalmazás 4. A magyarországi bevezetés 5. Az egykulcsos

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Módszertani leírás a Szigetközben kijelölt mintaterületeinek fatermési és egészségi állapot felvételezéseihez.

Módszertani leírás a Szigetközben kijelölt mintaterületeinek fatermési és egészségi állapot felvételezéseihez. Módszertan leírás a Szgetközben kjelölt mntaterületenek fatermés és egészség állapot felvételezésehez. Készült: az INMEIN projekt keretében. Témafelelősök: Dr. Illés Gábor, Dr. Somogy Zoltán A felvételezések

Részletesebben

Ismérvek közötti kapcsolatok szorosságának vizsgálata. 1. Egy kis ismétlés: mérési skálák (Hunyadi-Vita: Statisztika I. 25-26. o)

Ismérvek közötti kapcsolatok szorosságának vizsgálata. 1. Egy kis ismétlés: mérési skálák (Hunyadi-Vita: Statisztika I. 25-26. o) Ismérvek között kapcsolatok szorosságáak vzsgálata 1. Egy ks smétlés: mérés skálák (Huyad-Vta: Statsztka I. 5-6. o) A külöböző smérveket, eltérő mérés sztekkel (skálákkal) ellemezhetük. a. évleges (omáls)

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

9. Visszavezetés egyedi felsorolókkal

9. Visszavezetés egyedi felsorolókkal 9. Vsszavezetés egyed felsorolókkal Ebben a fejezetben a hét általános programozás tételt olyan feladatok megoldására alkalmazzuk, ahol nem lehet nevezetes felsorolókat sználn, azaz a Frst(), Next(), End()

Részletesebben

Társadalmi és gazdasági indikátorrendszer kialakítása

Társadalmi és gazdasági indikátorrendszer kialakítása Társadalmi és gazdasági indikátorrendszer kialakítása Gábos András TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. gabos@tarki.hu 2013. október 29. ÁROP 1.1.10-2011-2011-0001 A jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása

Részletesebben

1. hét. Neptun kód. Összesen. Név

1. hét. Neptun kód. Összesen. Név 1. hét 1 5 1 3 28 1 1 8 1 3 3 44 1 5 1 3 2 3 1 7 5 1 3 1 45 1 5 1 1 1 6 51 1 1 1 1 1 5 1 2 8 1 7 3 4 8 5 8 1 1 41 1 5 8 1 1 3 46 1 8 1 3 2 33 1 7 8 1 3 38 1 5 7 1 7 1 49 1 1 5 1 1 45 1 8 1 3 31 1 8 8 1

Részletesebben

Forgon Mária: Új szemléletmód a konzisztensebb nemzeti számlákért 1

Forgon Mária: Új szemléletmód a konzisztensebb nemzeti számlákért 1 A világ statisztikája a statisztika világa Ünnepi konferencia Esztergom, 2010. október 14-15. Forgon Mária: Új szemléletmód a konzisztensebb nemzeti számlákért Forgon Mária: Új szemléletmód a konzisztensebb

Részletesebben

kormány a mezőgazdasági ágazat felzárkózását? dr. Balog Ádám helyettes államtitkár

kormány a mezőgazdasági ágazat felzárkózását? dr. Balog Ádám helyettes államtitkár Milyen adózási eszközökkel segíti a kormány a mezőgazdasági ágazat felzárkózását? dr. Balog Ádám helyettes államtitkár A mezőgazdaság helye a nemzetgazdaságban 7,0 6,0 % 5,0 4,0 3,0 2,0 2000 2001 2002

Részletesebben

Sta t ti t s i zt z i t k i a 3. előadás

Sta t ti t s i zt z i t k i a 3. előadás Statisztika 3. előadás Statisztika fogalma Gyakorlati tevékenység Adatok összessége Módszertan A statisztika, mint gyakorlati tevékenység a tömegesen előforduló jelenségek egyedeire vonatkozó információk

Részletesebben

Forráskivonás a gyógyszeriparból

Forráskivonás a gyógyszeriparból Forráskivonás a gyógyszeriparból Napi Gazdaság konferencia 2010. szeptember 29. Bogsch Erik elnök MAGYOSZ Tartalomjegyzék Hazai gyógyszergyártók nemzetgazdasági szerepe Kormányzati célok Finanszírozás

Részletesebben

Harkány. info@psoriasiscentrum.hu www.psoriasiscentrum.hu Tel: +36 72 580 950

Harkány. info@psoriasiscentrum.hu www.psoriasiscentrum.hu Tel: +36 72 580 950 H A R K Á N Y I P S O R I A S I S C E N T R U M Harkány nfo@psorasscentrum.hu www.psorasscentrum.hu Tel: +36 72 580 950 Mért Harkány? Az Európa-szerte smert gyógyhely, Harkány, Magyarország délnyugat részén

Részletesebben

1. AZ ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELLEZÉS MELLÉKLETEI

1. AZ ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELLEZÉS MELLÉKLETEI MELLÉKLETEK 1. AZ ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELLEZÉS MELLÉKLETEI A FEIM modell részletes leírása, dnamzálása A FEIM modell függeléke, a statkus rész leírása A FEIM modell leírása Az üvegházgázok kbocsátásának

Részletesebben

BKV Előre SC záró pénzügyi

BKV Előre SC záró pénzügyi Nemzet Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmeze út 1-3. Tárgy: záró pénzügy elszámolás BKV Előre SC záró pénzügy jelentése Egyesületünk sportfejlesztés programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be17713/2011

Részletesebben

ÉPÍTŐK NAPJA 2015. június 5.

ÉPÍTŐK NAPJA 2015. június 5. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) ÉPÍTŐK NAPJA 2015. június 5. A politikai és gazdasági rendszerváltás éveit követően megszűnt a kormányzati szervezésű és államilag jegyzett építők napjának

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2014. február

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2014. február Havi elemzés az infláció alakulásáról 2014. február 1 A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, 2013. évi CXXXIX. tv.) 3. (1) az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti

Részletesebben

1. Holtids folyamatok szabályozása

1. Holtids folyamatok szabályozása . oltds folyamatok szabályozása Az rányított folyamatok jelentés részét képezk a lassú folyamatok. Ilyenek például az par környezetben található nagy méret kemencék, desztllácós oszlopok, amelyekben valamlyen

Részletesebben

Készletek magyar számviteli standard általános szakmai koncepció

Készletek magyar számviteli standard általános szakmai koncepció Készletek magyar számviteli standard általános szakmai koncepció I. Cél A készletekkel kapcsolatos számviteli politika, a készletek elszámolási, értékelési és bemutatási követelményeinek a meghatározása.

Részletesebben

H E G E S Z TİMŐHELY E G Y S É G E S É S Á T F O G Ó M U N K A V É D E L M I M E G E LİZÉSI STRATÉGIA A K O C K Á Z A T É R T É K E L É S T

H E G E S Z TİMŐHELY E G Y S É G E S É S Á T F O G Ó M U N K A V É D E L M I M E G E LİZÉSI STRATÉGIA A K O C K Á Z A T É R T É K E L É S T H E G E S Z TİMŐHELY E G Y S É G E S É S Á T F O G Ó M U N K A V É D E L M I M E G E LİZÉSI STRATÉGIA a m e l y t a r t a l m a z z a : A K O C K Á Z A T É R T É K E L É S T A Z Ü Z E M B E H E L Y E Z

Részletesebben

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Északi

Részletesebben

A keynesi modell I. Elméleti közgazdaságtan II. A keynesi modell I. A pénzpiac és a makrokereslet. Makroökonómia. A keynesi pénzpiaci modell

A keynesi modell I. Elméleti közgazdaságtan II. A keynesi modell I. A pénzpiac és a makrokereslet. Makroökonómia. A keynesi pénzpiaci modell Elmélet közgazdaságtan. Makroökonóma A keynes modell. A pénzpac és a makrokereslet A keynes modell. A keynes pénzpac modell a) A pénzkínálat azonos a neoklasszkus modellével b) A pénzkeresletnél a Fsher-egyenlet

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

k ö z é l e t i l a p x v / 7. 2 0 0 7. m á j u s 4. A változásról

k ö z é l e t i l a p x v / 7. 2 0 0 7. m á j u s 4. A változásról k ö z é l e t l a p x v / 7. 2 0 0 7. m á j u s 4. A változásról turzmus Nvo Kft. Keszthely, Fejér Gy. u. 2. Tel.: 30/9398-611 Nytva tartás: H-P: 9 00-17 00 Szo: 9 00-12 30 www.nvokft.hu A nemrég véget

Részletesebben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztáselméletek 64.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 33. o. 1. feladat 65.) Keynesi

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 11. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2004 SZEPTEMBER SZÁMOK PIACOK EMBEREK. LIPÉCZ GYÖRGY: Adótáblák és társadalmi viszonyok

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 11. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2004 SZEPTEMBER SZÁMOK PIACOK EMBEREK. LIPÉCZ GYÖRGY: Adótáblák és társadalmi viszonyok 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890

Részletesebben

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

Potenciálmodellek geometriája

Potenciálmodellek geometriája DR. KINCSES ÁRON DR. TÓTH GÉZA Potencálmodellek geometrája Bevezetés Célunk újragondoln és rendszerezn az elérhetőség potencálmodelleket, valamnt megvzsgáln, mlyen feltételek mellett, mt mérnek, mely tulajdonságokkal

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás. Eltéréselemzés I.

Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás. Eltéréselemzés I. Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás Eltéréselemzés I. Kiindulópont Információk a tulajdonosok számára a vállalkozás vezetői számára Cél folyamatosan ismerni a vállalkozás tevékenységét a gazdálkodás

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2013. december

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2013. december Havi elemzés az infláció alakulásáról. december A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

Kétértékű függő változók: alkalmazások Mikroökonometria, 8. hét Bíró Anikó Probit, logit modellek együtthatók értelmezése

Kétértékű függő változók: alkalmazások Mikroökonometria, 8. hét Bíró Anikó Probit, logit modellek együtthatók értelmezése Kétértékű függő változók: alkalmazások Mikroökonometria, 8. hét Bíró Anikó Probit, logit modellek együtthatók értelmezése Pˆr( y = 1 x) ( g( ˆ β + x ˆ β ) ˆ 0 β j ) x j Marginális hatás egy megválasztott

Részletesebben

1. tájékoztató MIÉRT KELL AZ EURÓPAI UNIÓNAK BERUHÁZÁSI TERV?

1. tájékoztató MIÉRT KELL AZ EURÓPAI UNIÓNAK BERUHÁZÁSI TERV? 1. tájékoztató MIÉRT KELL AZ EURÓPAI UNIÓNAK BERUHÁZÁSI TERV? A globális gazdasági és pénzügyi válság óta az Unióban visszaesett a beruházások szintje. Együttes és koordinált, európai szintű fellépésre

Részletesebben

Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív

Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív A válaszadó intézmény neve: Adatszolgáltató kódja: Felmérés időpontja Tovább a felmérésre MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 173. szám 43547 43548

Részletesebben

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat Bevezetés a Közgazdaságtanba Vizvári Boglárka Témák Általános gazdasági fogalmak Gazdaság és nemzetközi szervezetek Külkereskedelem Általános Gazdasági Fogalmak Mivel foglalkozik a közgazdaságtan? Hogyan

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! H J b / l C \ Q BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest IX. kerület, Könyves Kálmán körút - Üllő út - MÁV vasútvonal - Gyál út által határolt terület Településszerkezet

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar. Petres Tibor Tóth László. STATISZTIKA I. kötet

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar. Petres Tibor Tóth László. STATISZTIKA I. kötet Szeged Tudománegetem Gazdaságtudomán Kar Petres Tbor Tóth László STATISZTIKA I. kötet Szerzők: Dr. Petres Tbor, PhD egetem docens Statsztka és Demográa Tanszék Tóth László PhD-hallgató Gazdaságtudomán

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan I. Bevezetés E dokumentum célja az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU

Részletesebben

NÉVJEGY. Koródi Péter ügyvezető. Koródi Project Menedzsment Kft. 2000 Szentendre, Berek u. 22.

NÉVJEGY. Koródi Péter ügyvezető. Koródi Project Menedzsment Kft. 2000 Szentendre, Berek u. 22. NÉVJEGY Koródi Péter ügyvezető 2000 Szentendre, Berek u. 22. Tel.: + 36 26 500 661 Fax: + 36 26 500 662 Mobil: + 36 30 2318 234 e-mail: kpmkft@small-sixth.com Milyenajópályázóakiíró, illetveabankszemével:

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben