A bruttó hazai termék (GDP) növekedéséhez való hozzájárulás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bruttó hazai termék (GDP) növekedéséhez való hozzájárulás"

Átírás

1 Mûhely Anwar Klára, a KSH vezető tanácsosa E-mal: Szôkéné Boros Zsuzsanna, a KSH osztályvezetője E-mal: A bruttó haza termék (GDP) növekedéséhez való hozzájárulás A felhasználók részéről gyakran felmerül az a kérdés, hogy az ország bruttó haza terméke változását mely tényezők és mlyen mértékben okozzák. A választ a növekedéshez való hozzájárulás vzsgálata adja, amely azt mutatja, hogy az egyes összetevők mennyben magyarázzák a GDP egészének adott dőszakban történő változását. A hozzájárulás két tényező együttes hatását mutatja: az adott ágazat növekedés ütemét és annak a GDP egészén belül súlyát. A komponensek hozzájárulásanak összege kadja a GDP változás ütemét. Ez az nformácó nagy segítséget nyújt az elemzőknek, előrejelzőknek a gazdaság folyamatok magyarázatában. A rövd távú elemzésekhez mnthogy ezen dőtávon a kereslet a meghatározó a felhasználás oldal komponensenek hozzájárulását elemzk a kutatók. Míg a hosszabb távú elemzésekhez a termelés oldalról célszerű fgyelembe venn az ágazatok GDPnövekedéséhez való hozzájárulását. A GDP a gazdaság teljesítmény összesített mérésére szolgál, melynek évköz gyakorságú mutatója egyre keresettebbé vált, így az országok mnd nagyobb fgyelmet szentelnek a negyedéves GDP módszertan fejlesztésének, mnél rövdebb dő alatt kdolgozásának. Ez abban s megmutatkozk, hogy míg az SNA (UN [1993]) még nem tartalmazott ajánlást a negyedéves nemzet számlákra vonatkozóan, az elmúlt egy-két évtzedben jelentős erőfeszítések történtek ezek egységes fejlesztése terén. Ezt gazolja az Eurostat által készített Negyedéves nemzet számlák kézkönyve (EC [1999]), melyet nem sokkal később követett az MF által készített Negyedéves nemzet számla kézkönyv (Bloem Dppelsman Maehle [2001]), valamnt a Nemzet számlák ár és volumen mérésének kézkönyve (EC [2001]), melyben már külön fejezet foglalkozk az ár- és volumenmérés alkalmazhatóságával a negyedéves számlákban.

2 1124 Anwar Klára Szőkéné Boros Zsuzsanna A negyedéves nemzet számlák az éves számlákkal azonos alapelveket követnek, éppen ezért azzal konzsztens rendszert alkotnak. Ugyanakkor eltérő dőbelségük részben évköz sajátosságak, részben az alapadatok kívánt gyakorságának hánya révén olyan sajátosságokkal rendelkeznek, melyek következtében tovább matematka, statsztka módszerek génybevételére van szükség. Az évköz sajátosságok bonyolíthatják egyes módszertan kérdések megoldását. Vajon hogyan? Egyszerű példa a szezonaltás esete, melynek sajátossága csupán a negyedéves számlák által vzsgált területet érntk, hszen évek között nem beszélhetünk e jelenségről (Eurostat ECB [2008]). Másk példa a láncolás módszertana, mely az éves nemzet számlákban egyszerűen levezethető és megoldható művelet, a negyedéves számlákban vszont komoly módszertan megoldások kdolgozását követel. Ehhez hasonló a növekedéshez való hozzájárulás esete s, melynek különlegessége éppen a láncolás negyedéves módszertanának sajátosságaban rejlk. 1. A növekedéshez való hozzájárulás számítása fx (rögzített) bázs alkalmazása esetén A gazdaság aggregátumok dőbel értékváltozása két komponensre bontható: az árak és a volumenben bekövetkező változásokra. Amkor volumennövekedéséről beszélünk, akkor kszűrjük az árhatást (azaz az árat konstansnak tekntjük). Európaszerte korábban 1 egységesen az volt a gyakorlat, hogy kválasztottak egy bázsévet, és egy következő dőszak volumenváltozásanak aggregálásához ennek a rögzített bázsévnek az árstruktúráját, valamnt súlyat vették alapul. Így egy következő dőszak értéke a bázsév áran számították. Ebben az esetben az egész változatlan áras dősor addtív volt, azaz a komponensek összege kadta az összesent. A növekedéshez való hozzájárulás számítása gen egyszerű abban az esetben, amennyben addtív adatokról van szó. Azaz ahol GDP = GVA + ( D21 D31), GVA a bruttó hozzáadott érték; az ágazatok TEÁOR03-as bontásban, A-tól O-g; D21 termékadók; D31 terméktámogatások. Ebben az esetben a GDP volumennövekedéséhez való hozzájárulás a következő módon számítható: előtt ez alapján publkálta a nemzet számlák adatat a KSH.

3 A bruttó haza termék növekedéséhez való hozzájárulás 1125 ahol p2000q2007 p q p q q a mennység, p a hozzáadottérték-adat ár tényezője., Azaz például első negyedévben az par hozzájárulása a GDP volumennövekedéshez év átlagáron kszámítható oly módon, hogy az ágazat negyedév év átlagáras adatából kvonjuk az negyedév év átlagáras hozzáadottérték-adatát, majd a kapott különbséget elosztjuk a év. negyedéves összes GDP év átlagáras adatával. Vagys elmondható, hogy a hozzájárulás két tényező együttes hatását mutatja: az adott ágazat növekedés ütemét és az egészen belül súlyát. A komponensek hozzájárulásanak összege kadja a GDP növekedés ütemét. 2. A növekedéshez való hozzájárulás számítása láncolás (mozgó bázs) alkalmazása esetén Az dő múlásával a változatlan áras számítások során használt árarányok azonban egyre kevésbé relevánsak. Ennek egyk megoldásaként a korább gyakorlatban ötévente változott a bázsév, de a gazdaság szerkezetében bekövetkezett gyors változásokat még így sem lehetett jól nyomon követn. Ezért Európa-szerte a láncolás technkája terjedt el a nemzet számlákban, és törvény keretet s kapott. Az európa unós követelménynek 2 Magyarország 2006-ban tett eleget. A láncolás vezérfonala az, hogy a bázsév nagyobb gyakorsággal történő változtatása jobban tükröz a rövd távú folyamatokat. A módszer nagy előnye, hogy az előző év súlyok alkalmazásával csökken a gazdaság szerkezetében, a bázsévtől való távolodás következtében kalakuló torzító hatás, így a súlyok relevánsabbá válnak, am pontosítja a volumenváltozásokat. A hosszabb távra vonatkozó volumenváltozást az ndexek kumulálásával (láncolással) lehet meghatározn. Ennek hátránya azonban, hogy a választott referencaévre vsszaláncolt adatok esetében megszűnk az addtvtás, azaz a részösszegek nem adja k az aggregátumok értékét, lletve a részösszesenek volumenndexéből közvetlenül nem számítható az aggregátum volumenndexe (Anwar Szőkéné Boros [2008]). 2 A Bzottság 98/715 határozata (1998. november 30.) a Közösségben a nemzet és regonáls számlák európa rendszeréről szóló 2223/96/EK tanács rendelet A. mellékletében szereplő, az árak és mennységek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról. EGT-vonatkozású szöveg (EB [1998]).

4 1126 Anwar Klára Szőkéné Boros Zsuzsanna A negyedéves számlák éves szntű láncolására háromféle módszert különböztet meg a szakrodalom: az éves átfedést (annual overlap), a negyedéves átfedést (onequarter overlap) és az évet átfogó (over-the-year) módszert (Bloem Dppelsman Mæhle [2001]). Az európa unós tagállamok többsége közöttük Magyarország s az éves átfedés módszerét alkalmazza (Bedma Eglsperger [2007]), és az Eurostat s ezt használja az EU27-re történő számításaban. Az éves átfedés módszerénél az előző év átlagára szolgál súlyként a tárgyév mnden negyedévénél. Az összekapcsoló tényező pedg az éves adatból származk. Azaz egy adott negyedév az előző év átlagárán a (t 1)-edk év négy negyedévének átlagához kapcsolódk a (t 1)-edk év átlagárán. Az e módszerrel vsszaláncolt ndexsor egy értéke, a évvel kezdődő soron belül, ahol a év referencaév, a következők szernt fejezhető k, például negyedévére 3 (Anwar Szőkéné Boros [2008]): V V p2000q2001 p2001q2002 = = p2002q2003 V V V 1 p2000q2000 p2001q2001 p2002q2002 = = 4 = 100. Az előző év átlagárán számított adatok esetében még fennáll az addtvtás, de amnt egy azonos referencaévre láncoljuk az adatokat (ez az, amt a változatlan áras módszerrel egy lépésben megkaptunk) az addtvtás nyomban eltűnk. Az előző év átlagáras adatoknak azonban ezt a különlegességét használtuk k és ezekből az adatokból ndultunk k a hozzájárulás számítása során. Az adott éven belül így a negyedévek azonos áron szerepelnek, de az előző év adata már az azt megelőző év áron áll rendelkezésre. Ugyanakkor az előző év negyedévenek folyó áras adata az adott negyedév árán van, nem pedg az adott év átlagárán, amre nekünk szükségünk lenne ahhoz, hogy a két év adata egymással összehasonlíthatók legyenek. Első lépésként tehát k kellett számolnunk az előző év negyedévenek adatát a saját átlagárán (például negyedévét a év átlagárán). Ezt a következő módon kaphatjuk meg negyedévére kfejezve: 1 4 p2007q2008 V p2007q2008 = V 1 p 4 = 2008q Az összefüggések könnyebb átláthatósága kedvéért negyedévére írtuk fel a képletet.

5 A bruttó haza termék növekedéséhez való hozzájárulás 1127 Ezután már egyszerűen kszámítható a növekedéshez való hozzájárulás. Példaként a mezőgazdaság ág GDP növekedéséhez való hozzájárulását 2009 első negyedévében a következők szernt írhatjuk fel: p2008q2008 p q p q Azaz a mezőgazdaság hozzájárulása a GDP növekedéséhez kfejezhető úgy, hogy a negyedév előző év átlagáras hozzáadott értékéből kvonjuk a negyedév év átlagáras hozzáadott értékét, majd elosztjuk a különbséget a negyedéves GDP összesennel (2008. év átlagáron).. 3. Az alkalmazott módszer előnye és hátránya A másodk pontban smertetett módszerrel mnden év végén kszámítjuk a tényezők hozzáadott értékét a tárgyév átlagárán. Ennek eredményeként a két egymást követő évben a kapott értékek összehasonlíthatók és egyben addtívak s. Azaz már a számításhoz használt alapadatokban fellelhető az, hogy a komponensek összege kadja a GDP-t. Ez vezet ahhoz, hogy az így számított növekedéshez való hozzájárulás esetében s teljesül az addtvtás, azaz az ágazatok, valamnt a termékadók és támogatások hozzájárulásának összege kadja a GDP volumennövekedését. A módszer kfejezetten egyszerű, am a rövd távú statsztkák esetében fontos szempont. Ez a számítás technka azt tesz lehetővé, hogy megkapjuk, az egyes komponensek mlyen mértékben járultak hozzá a GDP előző év azonos dőszakához vszonyított volumenváltozásához. Az éves átfedéssel számítva két egymást követő év 8 negyedévének adata tehát addtív, de több évet tekntve már nem gazolható ez a tény. Nem mutathatjuk k, hogy a negyedéve között fejlődés egészéhez pontosan mlyen arányban járult hozzá az par, a mezőgazdaság, az építőpar vagy a szolgáltatások. E jelenséget a láncndexek alkalmazása okozza, a növekedéshez való hozzájárulás számítása csupán előhozza a dszkrepancát. 4. Hogyan értelmezhetjük a kapott eredményeket? Az eredményeket három szempontból értelmezhetjük. Egyrészt megállapíthatjuk azt, hogy az egyes tényezők hogyan járultak hozzá a GDP változásához. Konkrét példával élve elmondhatjuk, hogy negyedévében a GDP 0,1 százalékos növekedéséhez a bruttó felhalmozás 0,2 százalékponttal járult hozzá, míg a végső fogyasztás 2,6 százalékponttal mérsékelte azt.

6 1128 Anwar Klára Szőkéné Boros Zsuzsanna Hozzájárulás a GDP változásához* termelés és felhasználás oldalról (százalékpont) Megnevezés V. negyedév Termelés oldal Mezőgazdaság, erdő- és halgazdálkodás 0,4 0,8 0,9 0,5 0,1 par 4,4 4,4 3,3 1,4 0,7 Építőpar 0,1 0,0 0,2 0,3 0,2 Szolgáltatások összesen 0,9 1,6 1,8 0,9 0,1 Termékadók és támogatások egyenlege 0,9 0,9 1,1 0,9 0,2 GDP összesen (pac beszerzés áron) 6,7 7,5 7,1 4,0 0,1 Felhasználás oldal Végső fogyasztás 4,6 3,7 5,9 3,1 2,6 Bruttó felhalmozás 5,1 11,1 7,2 4,7 0,2 Külkereskedelm forgalom 3,0 7,3 6,0 3,9 2,4 * Az összesen adatok kerekítés matt eltérhetnek a részadatok összegétől. Másrészt, mnthogy az egyes tényezők hozzájárulása az addtvtás következtében összeadódk, megállapíthatjuk, hogy a bruttó felhalmozás és a végső fogyasztás együttesen 2,4 százalékpontos negatívumot magyaráznak a GDP 0,1 százalékos alakulásából, amt a kvtel, lletve behozatal többlete ellensúlyoz. Százalék, százalékpont ábra. Hozzájárulás a GDP változásához (felhasználás oldal) V.... V.... V.... V Kvtel (+), ll. behozatal (-) többlet Végső fogyasztás Bruttó felhalmozás GDP változása

7 A bruttó haza termék növekedéséhez való hozzájárulás 1129 Harmadrészt következtethetünk arra, hogy amennyben egy adott tényező nem, vagy más ütemben/rányban változk az előző év azonos dőszakához vszonyítva, akkor annak mlyen hatása lehet a GDP egészére nézve. Azaz abból az adatból, hogy az par 0,7 százalékponttal járult hozzá a GDP 0,1 százalékos alakulásához az s elmondható, hogy amennyben az par stagnált volna, akkor a GDP 0,6 százalékos vsszaesést mutatna az előző év azonos dőszakához vszonyítva. Vagy amennyben az építőpar mely 0,2 százalékponttal befolyásolta a növekedést a vsszaesés helyett stagnált volna, akkor az a GDP 0,3 százalékos bővülését eredményezné negyedévében az előző év azonos dőszakához vszonyítva. Százalék, százalékpont 6,2 2. ábra. Hozzájárulás a GPD változásához (termelés oldal) 4,2 2,2 0,2-1,8-3,8-5,8-7,8 Termékadók és támogatások egyenlege Építőpar Mezőgazdaság és halászat par összesen Szolgáltatások összesen Megtermelt GDP összesen (pac beszerzés áron) V V V V V V V V V A rövd távú elemzésekhez mnthogy ezen dőtávon a kereslet a meghatározó a felhasználás oldal komponensenek hozzájárulását elemzk. A felhasználás oldalnak két sajátossága van. Egyrészt a külkereskedelm egyenlegre a növekedéshez való hozzájárulás az export és az mport hozzájárulásának különbözeteként adódk. Másrészt a készletváltozás hozzájárulását a GDP növekedéséhez a magyar gyakorlatban jelenleg alkalmazott kegyensúlyozás technkából következően a statsztka eltéréssel együtt maradékként kapjuk meg, az összes tételt levonva a teljes GDP volumennövekedéséből. A hosszabb távú elemzésekhez a termelés oldalról célszerű megközelíten az ágazatok GDP növekedéséhez való hozzájárulását.

8 1130 Anwar Klára Szőkéné Boros Zsuzsanna A termelés oldalt elemezve megfgyelhető, hogy bár az par növekedéshez való hozzájárulása jelentősen csökkent az évtzed elején, a cklusok kezdete mégs együtt jár az par hozzájárulásának változásával végén az építőpar, 2004-ben a mezőgazdaság ellentételezte az par részesedésének vsszaesését másodk félévében a jó termés hatása lassította a válság érvényesülését, a mezőgazdaság hozzájárulása nélkül már 2008 közepén csökkent volna a GDP. Míg 2009-ben egydejűleg mndegyk ágazat a vsszaesést erősítette. Összegzésképpen tehát megállapíthatjuk, hogy a GDP változásához történő hozzájárulás számítása hatékony segítség a gazdaságban bekövetkezett folyamatok rövd távú vzsgálatára. Bár számítás módszere függ a negyedéves GDP változatlan áras számításának metódusától, mndkét eljárás (fx, lletve mozgó bázs) esetében számítható, többletnformácót nyújtva az elemzők, érdeklődők számára. rodalom ANWAR, K. SZŐKÉNÉ BOROS, ZS. [2008]: A láncndexek alkalmazása a nemzet számlákban. Statsztka Szemle. 86. évf sz old. BEDMA, L. EGLSPERGER, M. [2007]: Chan-lnkng and Seasonal Adjustment. Overvew of Natonal Practces. (tem 6 on the agenda of the second meetng of the Task Force on Seasonal Adjustment of Quarterly Natonal Accounts.) Eurostat and European Central Bank. Frankfurt. TF SAQNA 21. BLOEM, A. M. DPPELSMAN, R. J. MÆHLE, N. [2001]: Quarterly Natonal Accounts Manual Concepts, Data Sources and Complaton. MF Publcaton Servce. Washngton D.C. EB (EURÓPA BZOTTSÁG) [1998]: A Bzottság 98/715 határozata a Közösségben a nemzet és regonáls számlák európa rendszeréről szóló 2223/96/EK tanács rendelet A. mellékletében szereplő, az árak és mennységek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról EGT vonatkozású szöveg. Az Európa Közösségek Hvatalos Lapja (L340/36 L340/39 p) november 30. EC (EUROPEAN COMMUNTES) [1999]: Handbook on Quarterly Natonal Accounts. Luxembourg /EN/CA EN.PDF EC (EUROPEAN COMMUNTES) [2001]: Handbook on Prce and Volume Measures n Natonal Accounts. Luxembourg. EUROSTAT [2006]: Measurement of Contrbuton to Growth. C2/CN 599/en. tem 7.1 on the agenda of the meetng of the Workng Group on Natonal Accounts. Luxemburg május EUROSTAT ECB ( EUROPEAN CENTRAL BANK) [2008]: Fnal Report Task Force on Seasonal Adjustment of Quarterly Natonal Accounts. TF SAQNA 39rev január 17.

9 A bruttó haza termék növekedéséhez való hozzájárulás 1131 NSEE (NSTTUT NATONAL DE LA STATSTQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMQUES) [2007]: Calcul des Contrbutons en Volumes Chanés. N 47/DG75 G430/FA. Malakoff. %20volumes%20cha%EEn%E9s.pdf OECD (Organzaton for Economc Cooperaton and Development) [2006]: Survey of OECD Member Country Practces n Dervng Contrbuton to GDP Volume Growth and Quarterly Changes n nventores. STD/CSTAT/WPNA(2006)10. Workng Party on Natonal Accounts. Párzs, október UN (Unted Natons) [1993]: System of Natonal Accounts. Brussels, Luxembourg, New York, Pars, Washngton D.C.

Koopetíció néhány elméleti és empirikus eredmény egy kooperatív elemeket tartalmazó versenyzői helyzetről

Koopetíció néhány elméleti és empirikus eredmény egy kooperatív elemeket tartalmazó versenyzői helyzetről Közgazdaság Szemle, LXI. évf., 04. szeptember (000 0. o.) Kőhegy Gergely Kss Hubert János Sele Adrenn Zsoldos János Koopetícó néhány elmélet és emprkus eredmény egy kooperatív elemeket tartalmazó versenyző

Részletesebben

A nem megfigyelt gazdaság mérésének lehetôségei

A nem megfigyelt gazdaság mérésének lehetôségei A nem megfigyelt gazdaság mérésének lehetôségei Murai Bálint, a Központi Statisztikai Hivatal osztályvezetője E-mail: Balint.Murai@ksh.hu Ritzlné Kazimir Ildikó, a Központi Statisztikai Hivatal vezető

Részletesebben

MENNYIRE TERHELI A KÖRNYEZETET A HAZAI HÁZTARTÁSOK FOGYASZTÁSA? - A FOGYASZTÁSI SZERKEZET VIZSGÁLATA ÁKM-EGYÜTTHATÓKKAL

MENNYIRE TERHELI A KÖRNYEZETET A HAZAI HÁZTARTÁSOK FOGYASZTÁSA? - A FOGYASZTÁSI SZERKEZET VIZSGÁLATA ÁKM-EGYÜTTHATÓKKAL MENNYIRE TERHELI A KÖRNYEZETET A HAZAI HÁZTARTÁSOK FOGYASZTÁSA? - A FOGYASZTÁSI SZERKEZET VIZSGÁLATA ÁKM-EGYÜTTHATÓKKAL Kiss Károly Bevezetés A tanulmány témája a fenntartható fogyasztás 1. A fenntartható

Részletesebben

A munka jövedelemből való részesedése Magyarországon*

A munka jövedelemből való részesedése Magyarországon* Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 2. szám, 2015. június, 5 25. o. A munka jövedelemből való részesedése Magyarországon* J. Michael Orszag Peter R. Orszag Jelen tanulmány a munka részesedését vizsgálja a nemzeti

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

A benzin és a gázolaj magyarországi árszintjének és árazásának empirikus elemzése

A benzin és a gázolaj magyarországi árszintjének és árazásának empirikus elemzése A benzin és a gázolaj magyarországi árszintjének és árazásának empirikus elemzése Sugár András, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa E-mail: andras.sugar@uni-corvinus.hu A szerző tanulmányában az üzemanyagok

Részletesebben

GAZDASÁGSTATISZTIKA ÉS ÚJ GAZDASÁG

GAZDASÁGSTATISZTIKA ÉS ÚJ GAZDASÁG GAZDASÁGSTATISZTIKA ÉS ÚJ GAZDASÁG DR. SZILÁGYI GYÖRGY A tanulmány mindenekelőtt tájékoztatást kíván adni a magyar olvasóknak arról, hogy az ún. új gazdaság milyen változásokat jelenthet a statisztikában.

Részletesebben

GÁSPÁR PÁL: NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY: A SZÜKSÉGES FORDULAT(OK) 2002. SZEPTEMBER

GÁSPÁR PÁL: NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY: A SZÜKSÉGES FORDULAT(OK) 2002. SZEPTEMBER GÁSPÁR PÁL: NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY: A SZÜKSÉGES FORDULAT(OK) 22. SZEPTEMBER Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. A növekedési és egyensúlyi problémák: folyamatok és okok 4 I.1. Lassuló és változó szerkezetű

Részletesebben

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET. 1 / 32 Vállalati válaszok a gazdasági válságra a magyar eset A tanulmányt írták: Czibik Ágnes elemző, GVI (e-mail: agnes.czibik@gvi.hu) Makó Ágnes

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY

A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Budapest KTK/IE Műhelytanulmányok

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. TÓTH JÓZSEF KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék 2009 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági

Részletesebben

Az önkormányzati rendszer rendszerszemléletben

Az önkormányzati rendszer rendszerszemléletben Fókusz Átalakuló önkormányzatok Sivák József Az önkormányzati rendszer rendszerszemléletben Összefoglaló: A magyar önkormányzati rendszer a közpénzügyi rendszer fontos része. Az önkormányzati rendszer

Részletesebben

Vissza az alapokhoz jó fiskális intézményekhez jó mutatót!

Vissza az alapokhoz jó fiskális intézményekhez jó mutatót! Vissza az alapokhoz jó fiskális intézményekhez jó mutatót! * Ódor Lajos P. Kiss Gábor Egy megfelelő fiskális keretrendszer olyan módon biztosítja a fiskális fegyelmet, hogy eközben elkerüli a prociklikus

Részletesebben

Hatékonyabb lakások - Makrogazdasági hatások

Hatékonyabb lakások - Makrogazdasági hatások HATÉKONYABB LAKÁSOK - MAKROGAZDASÁGI HATÁSOK A lakossági energiahatékonysági beruházások állami támogatásának makrogazdasági hatáselemzése ÁKM segítségével 2011. november Hatékonyabb lakások - Makrogazdasági

Részletesebben

Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben *

Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben * Jean-Paul Fitoussi Éloi Laurent Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben * A tanulmányban a makrogazdasági politika és a szociális modellek közötti kapcsolat elmúlt

Részletesebben

A szállítási feladat klasszikus megfogalmazása a következő. Adott n számú F 1. mennyiségűhomogén termékkel rendelkeznek, valamint m számú R 1

A szállítási feladat klasszikus megfogalmazása a következő. Adott n számú F 1. mennyiségűhomogén termékkel rendelkeznek, valamint m számú R 1 Dr. BenkőJános A szállítás feladat 4. A SZÁLLÍTÁSI FELADAT A szállítás feladat klasszkus megfogalmazása a következő. Adott n számú, F 2,..., F n feladó, akk f 1, f 2,..., f n mennységűhomogén termékkel

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

* Jelen cikk a szerzõk nézeteit tartalmazza, és nem feltétlenül tükrözi a Magyar Nemzeti Bank hivatalos álláspontját. 1

* Jelen cikk a szerzõk nézeteit tartalmazza, és nem feltétlenül tükrözi a Magyar Nemzeti Bank hivatalos álláspontját. 1 Baksay Gergely Berki Tamás Csaba Iván Hudák Emese Kiss Tamás Lakos Gergely Lovas Zsolt P. Kiss Gábor: Az államadósság alakulása 1998 és 212 között Magyarországon: trendek, okok, hatások*, 1 Az elmúlt évtizedben

Részletesebben

A FÚZIÓKONTROLL MÓDSZERTANÁRÓL DOMINANCIA- VAGY VERSENYHATÁSTESZT?

A FÚZIÓKONTROLL MÓDSZERTANÁRÓL DOMINANCIA- VAGY VERSENYHATÁSTESZT? Csorba Gergely A FÚZIÓKONTROLL MÓDSZERTANÁRÓL DOMINANCIA- VAGY VERSENYHATÁSTESZT? A tanulmány bemutatja, hogy milyen előnyei vannak a nemzetközi gyakorlatban egyre jobban elterjedő versenyhatástesztnek

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.26. SWD(2015) 36 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2015. évi országjelentés Magyarország a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséről és kiigazításáról szóló

Részletesebben

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 09sz. Különjelentés Megfelelő-e a borágazatot célzó uniós beruházási és promóciós támogatás irányítása, és igazolták-e annak az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatását? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek

A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek Szerkesztette: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna A KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával Balás Tamás, Banai Ádám, Hosszú Zsuzsanna A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával MNB-tanulmányok 117. 2015 Balás Tamás,

Részletesebben

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG Budapest 2009. november 1 Készült: a Magyar Energia Hivatal megrendelésére Készítette: Energiakutató Intézet

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9.

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9. Ki ad ja: Ma gyar Nem ze ti Bank Fe le lős ki adó: Hergár Eszter 154 Bu da pest, Sza bad ság tér 9. www.mnb.hu A Magyar Nemzeti Bankról szóló 213. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bank elsődleges céljaként

Részletesebben

Kvóták egy jobb világért

Kvóták egy jobb világért Budapest Corvinus Egyetem Gazdálkodás Tudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Kvóták egy jobb világért Megoldást tud nyújtani a fosszilis energia-kvótarendszer az ökológiai közgazdaságtan

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Az államadósság gazdasági növekedésre és gazdasági fejlettségre gyakorolt hatása

Az államadósság gazdasági növekedésre és gazdasági fejlettségre gyakorolt hatása SZABÓ ZSOLT Az államadósság gazdasági növekedésre és gazdasági fejlettségre gyakorolt hatása A tanulmány a Pénzügyi Szemle folyóirat LVIII. évfolyam, 2013/3. (255-273. o.) számában jelent meg MFB Zrt.

Részletesebben

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben