A bruttó hazai termék (GDP) növekedéséhez való hozzájárulás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bruttó hazai termék (GDP) növekedéséhez való hozzájárulás"

Átírás

1 Mûhely Anwar Klára, a KSH vezető tanácsosa E-mal: Szôkéné Boros Zsuzsanna, a KSH osztályvezetője E-mal: A bruttó haza termék (GDP) növekedéséhez való hozzájárulás A felhasználók részéről gyakran felmerül az a kérdés, hogy az ország bruttó haza terméke változását mely tényezők és mlyen mértékben okozzák. A választ a növekedéshez való hozzájárulás vzsgálata adja, amely azt mutatja, hogy az egyes összetevők mennyben magyarázzák a GDP egészének adott dőszakban történő változását. A hozzájárulás két tényező együttes hatását mutatja: az adott ágazat növekedés ütemét és annak a GDP egészén belül súlyát. A komponensek hozzájárulásanak összege kadja a GDP változás ütemét. Ez az nformácó nagy segítséget nyújt az elemzőknek, előrejelzőknek a gazdaság folyamatok magyarázatában. A rövd távú elemzésekhez mnthogy ezen dőtávon a kereslet a meghatározó a felhasználás oldal komponensenek hozzájárulását elemzk a kutatók. Míg a hosszabb távú elemzésekhez a termelés oldalról célszerű fgyelembe venn az ágazatok GDPnövekedéséhez való hozzájárulását. A GDP a gazdaság teljesítmény összesített mérésére szolgál, melynek évköz gyakorságú mutatója egyre keresettebbé vált, így az országok mnd nagyobb fgyelmet szentelnek a negyedéves GDP módszertan fejlesztésének, mnél rövdebb dő alatt kdolgozásának. Ez abban s megmutatkozk, hogy míg az SNA (UN [1993]) még nem tartalmazott ajánlást a negyedéves nemzet számlákra vonatkozóan, az elmúlt egy-két évtzedben jelentős erőfeszítések történtek ezek egységes fejlesztése terén. Ezt gazolja az Eurostat által készített Negyedéves nemzet számlák kézkönyve (EC [1999]), melyet nem sokkal később követett az MF által készített Negyedéves nemzet számla kézkönyv (Bloem Dppelsman Maehle [2001]), valamnt a Nemzet számlák ár és volumen mérésének kézkönyve (EC [2001]), melyben már külön fejezet foglalkozk az ár- és volumenmérés alkalmazhatóságával a negyedéves számlákban.

2 1124 Anwar Klára Szőkéné Boros Zsuzsanna A negyedéves nemzet számlák az éves számlákkal azonos alapelveket követnek, éppen ezért azzal konzsztens rendszert alkotnak. Ugyanakkor eltérő dőbelségük részben évköz sajátosságak, részben az alapadatok kívánt gyakorságának hánya révén olyan sajátosságokkal rendelkeznek, melyek következtében tovább matematka, statsztka módszerek génybevételére van szükség. Az évköz sajátosságok bonyolíthatják egyes módszertan kérdések megoldását. Vajon hogyan? Egyszerű példa a szezonaltás esete, melynek sajátossága csupán a negyedéves számlák által vzsgált területet érntk, hszen évek között nem beszélhetünk e jelenségről (Eurostat ECB [2008]). Másk példa a láncolás módszertana, mely az éves nemzet számlákban egyszerűen levezethető és megoldható művelet, a negyedéves számlákban vszont komoly módszertan megoldások kdolgozását követel. Ehhez hasonló a növekedéshez való hozzájárulás esete s, melynek különlegessége éppen a láncolás negyedéves módszertanának sajátosságaban rejlk. 1. A növekedéshez való hozzájárulás számítása fx (rögzített) bázs alkalmazása esetén A gazdaság aggregátumok dőbel értékváltozása két komponensre bontható: az árak és a volumenben bekövetkező változásokra. Amkor volumennövekedéséről beszélünk, akkor kszűrjük az árhatást (azaz az árat konstansnak tekntjük). Európaszerte korábban 1 egységesen az volt a gyakorlat, hogy kválasztottak egy bázsévet, és egy következő dőszak volumenváltozásanak aggregálásához ennek a rögzített bázsévnek az árstruktúráját, valamnt súlyat vették alapul. Így egy következő dőszak értéke a bázsév áran számították. Ebben az esetben az egész változatlan áras dősor addtív volt, azaz a komponensek összege kadta az összesent. A növekedéshez való hozzájárulás számítása gen egyszerű abban az esetben, amennyben addtív adatokról van szó. Azaz ahol GDP = GVA + ( D21 D31), GVA a bruttó hozzáadott érték; az ágazatok TEÁOR03-as bontásban, A-tól O-g; D21 termékadók; D31 terméktámogatások. Ebben az esetben a GDP volumennövekedéséhez való hozzájárulás a következő módon számítható: előtt ez alapján publkálta a nemzet számlák adatat a KSH.

3 A bruttó haza termék növekedéséhez való hozzájárulás 1125 ahol p2000q2007 p q p q q a mennység, p a hozzáadottérték-adat ár tényezője., Azaz például első negyedévben az par hozzájárulása a GDP volumennövekedéshez év átlagáron kszámítható oly módon, hogy az ágazat negyedév év átlagáras adatából kvonjuk az negyedév év átlagáras hozzáadottérték-adatát, majd a kapott különbséget elosztjuk a év. negyedéves összes GDP év átlagáras adatával. Vagys elmondható, hogy a hozzájárulás két tényező együttes hatását mutatja: az adott ágazat növekedés ütemét és az egészen belül súlyát. A komponensek hozzájárulásanak összege kadja a GDP növekedés ütemét. 2. A növekedéshez való hozzájárulás számítása láncolás (mozgó bázs) alkalmazása esetén Az dő múlásával a változatlan áras számítások során használt árarányok azonban egyre kevésbé relevánsak. Ennek egyk megoldásaként a korább gyakorlatban ötévente változott a bázsév, de a gazdaság szerkezetében bekövetkezett gyors változásokat még így sem lehetett jól nyomon követn. Ezért Európa-szerte a láncolás technkája terjedt el a nemzet számlákban, és törvény keretet s kapott. Az európa unós követelménynek 2 Magyarország 2006-ban tett eleget. A láncolás vezérfonala az, hogy a bázsév nagyobb gyakorsággal történő változtatása jobban tükröz a rövd távú folyamatokat. A módszer nagy előnye, hogy az előző év súlyok alkalmazásával csökken a gazdaság szerkezetében, a bázsévtől való távolodás következtében kalakuló torzító hatás, így a súlyok relevánsabbá válnak, am pontosítja a volumenváltozásokat. A hosszabb távra vonatkozó volumenváltozást az ndexek kumulálásával (láncolással) lehet meghatározn. Ennek hátránya azonban, hogy a választott referencaévre vsszaláncolt adatok esetében megszűnk az addtvtás, azaz a részösszegek nem adja k az aggregátumok értékét, lletve a részösszesenek volumenndexéből közvetlenül nem számítható az aggregátum volumenndexe (Anwar Szőkéné Boros [2008]). 2 A Bzottság 98/715 határozata (1998. november 30.) a Közösségben a nemzet és regonáls számlák európa rendszeréről szóló 2223/96/EK tanács rendelet A. mellékletében szereplő, az árak és mennységek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról. EGT-vonatkozású szöveg (EB [1998]).

4 1126 Anwar Klára Szőkéné Boros Zsuzsanna A negyedéves számlák éves szntű láncolására háromféle módszert különböztet meg a szakrodalom: az éves átfedést (annual overlap), a negyedéves átfedést (onequarter overlap) és az évet átfogó (over-the-year) módszert (Bloem Dppelsman Mæhle [2001]). Az európa unós tagállamok többsége közöttük Magyarország s az éves átfedés módszerét alkalmazza (Bedma Eglsperger [2007]), és az Eurostat s ezt használja az EU27-re történő számításaban. Az éves átfedés módszerénél az előző év átlagára szolgál súlyként a tárgyév mnden negyedévénél. Az összekapcsoló tényező pedg az éves adatból származk. Azaz egy adott negyedév az előző év átlagárán a (t 1)-edk év négy negyedévének átlagához kapcsolódk a (t 1)-edk év átlagárán. Az e módszerrel vsszaláncolt ndexsor egy értéke, a évvel kezdődő soron belül, ahol a év referencaév, a következők szernt fejezhető k, például negyedévére 3 (Anwar Szőkéné Boros [2008]): V V p2000q2001 p2001q2002 = = p2002q2003 V V V 1 p2000q2000 p2001q2001 p2002q2002 = = 4 = 100. Az előző év átlagárán számított adatok esetében még fennáll az addtvtás, de amnt egy azonos referencaévre láncoljuk az adatokat (ez az, amt a változatlan áras módszerrel egy lépésben megkaptunk) az addtvtás nyomban eltűnk. Az előző év átlagáras adatoknak azonban ezt a különlegességét használtuk k és ezekből az adatokból ndultunk k a hozzájárulás számítása során. Az adott éven belül így a negyedévek azonos áron szerepelnek, de az előző év adata már az azt megelőző év áron áll rendelkezésre. Ugyanakkor az előző év negyedévenek folyó áras adata az adott negyedév árán van, nem pedg az adott év átlagárán, amre nekünk szükségünk lenne ahhoz, hogy a két év adata egymással összehasonlíthatók legyenek. Első lépésként tehát k kellett számolnunk az előző év negyedévenek adatát a saját átlagárán (például negyedévét a év átlagárán). Ezt a következő módon kaphatjuk meg negyedévére kfejezve: 1 4 p2007q2008 V p2007q2008 = V 1 p 4 = 2008q Az összefüggések könnyebb átláthatósága kedvéért negyedévére írtuk fel a képletet.

5 A bruttó haza termék növekedéséhez való hozzájárulás 1127 Ezután már egyszerűen kszámítható a növekedéshez való hozzájárulás. Példaként a mezőgazdaság ág GDP növekedéséhez való hozzájárulását 2009 első negyedévében a következők szernt írhatjuk fel: p2008q2008 p q p q Azaz a mezőgazdaság hozzájárulása a GDP növekedéséhez kfejezhető úgy, hogy a negyedév előző év átlagáras hozzáadott értékéből kvonjuk a negyedév év átlagáras hozzáadott értékét, majd elosztjuk a különbséget a negyedéves GDP összesennel (2008. év átlagáron).. 3. Az alkalmazott módszer előnye és hátránya A másodk pontban smertetett módszerrel mnden év végén kszámítjuk a tényezők hozzáadott értékét a tárgyév átlagárán. Ennek eredményeként a két egymást követő évben a kapott értékek összehasonlíthatók és egyben addtívak s. Azaz már a számításhoz használt alapadatokban fellelhető az, hogy a komponensek összege kadja a GDP-t. Ez vezet ahhoz, hogy az így számított növekedéshez való hozzájárulás esetében s teljesül az addtvtás, azaz az ágazatok, valamnt a termékadók és támogatások hozzájárulásának összege kadja a GDP volumennövekedését. A módszer kfejezetten egyszerű, am a rövd távú statsztkák esetében fontos szempont. Ez a számítás technka azt tesz lehetővé, hogy megkapjuk, az egyes komponensek mlyen mértékben járultak hozzá a GDP előző év azonos dőszakához vszonyított volumenváltozásához. Az éves átfedéssel számítva két egymást követő év 8 negyedévének adata tehát addtív, de több évet tekntve már nem gazolható ez a tény. Nem mutathatjuk k, hogy a negyedéve között fejlődés egészéhez pontosan mlyen arányban járult hozzá az par, a mezőgazdaság, az építőpar vagy a szolgáltatások. E jelenséget a láncndexek alkalmazása okozza, a növekedéshez való hozzájárulás számítása csupán előhozza a dszkrepancát. 4. Hogyan értelmezhetjük a kapott eredményeket? Az eredményeket három szempontból értelmezhetjük. Egyrészt megállapíthatjuk azt, hogy az egyes tényezők hogyan járultak hozzá a GDP változásához. Konkrét példával élve elmondhatjuk, hogy negyedévében a GDP 0,1 százalékos növekedéséhez a bruttó felhalmozás 0,2 százalékponttal járult hozzá, míg a végső fogyasztás 2,6 százalékponttal mérsékelte azt.

6 1128 Anwar Klára Szőkéné Boros Zsuzsanna Hozzájárulás a GDP változásához* termelés és felhasználás oldalról (százalékpont) Megnevezés V. negyedév Termelés oldal Mezőgazdaság, erdő- és halgazdálkodás 0,4 0,8 0,9 0,5 0,1 par 4,4 4,4 3,3 1,4 0,7 Építőpar 0,1 0,0 0,2 0,3 0,2 Szolgáltatások összesen 0,9 1,6 1,8 0,9 0,1 Termékadók és támogatások egyenlege 0,9 0,9 1,1 0,9 0,2 GDP összesen (pac beszerzés áron) 6,7 7,5 7,1 4,0 0,1 Felhasználás oldal Végső fogyasztás 4,6 3,7 5,9 3,1 2,6 Bruttó felhalmozás 5,1 11,1 7,2 4,7 0,2 Külkereskedelm forgalom 3,0 7,3 6,0 3,9 2,4 * Az összesen adatok kerekítés matt eltérhetnek a részadatok összegétől. Másrészt, mnthogy az egyes tényezők hozzájárulása az addtvtás következtében összeadódk, megállapíthatjuk, hogy a bruttó felhalmozás és a végső fogyasztás együttesen 2,4 százalékpontos negatívumot magyaráznak a GDP 0,1 százalékos alakulásából, amt a kvtel, lletve behozatal többlete ellensúlyoz. Százalék, százalékpont ábra. Hozzájárulás a GDP változásához (felhasználás oldal) V.... V.... V.... V Kvtel (+), ll. behozatal (-) többlet Végső fogyasztás Bruttó felhalmozás GDP változása

7 A bruttó haza termék növekedéséhez való hozzájárulás 1129 Harmadrészt következtethetünk arra, hogy amennyben egy adott tényező nem, vagy más ütemben/rányban változk az előző év azonos dőszakához vszonyítva, akkor annak mlyen hatása lehet a GDP egészére nézve. Azaz abból az adatból, hogy az par 0,7 százalékponttal járult hozzá a GDP 0,1 százalékos alakulásához az s elmondható, hogy amennyben az par stagnált volna, akkor a GDP 0,6 százalékos vsszaesést mutatna az előző év azonos dőszakához vszonyítva. Vagy amennyben az építőpar mely 0,2 százalékponttal befolyásolta a növekedést a vsszaesés helyett stagnált volna, akkor az a GDP 0,3 százalékos bővülését eredményezné negyedévében az előző év azonos dőszakához vszonyítva. Százalék, százalékpont 6,2 2. ábra. Hozzájárulás a GPD változásához (termelés oldal) 4,2 2,2 0,2-1,8-3,8-5,8-7,8 Termékadók és támogatások egyenlege Építőpar Mezőgazdaság és halászat par összesen Szolgáltatások összesen Megtermelt GDP összesen (pac beszerzés áron) V V V V V V V V V A rövd távú elemzésekhez mnthogy ezen dőtávon a kereslet a meghatározó a felhasználás oldal komponensenek hozzájárulását elemzk. A felhasználás oldalnak két sajátossága van. Egyrészt a külkereskedelm egyenlegre a növekedéshez való hozzájárulás az export és az mport hozzájárulásának különbözeteként adódk. Másrészt a készletváltozás hozzájárulását a GDP növekedéséhez a magyar gyakorlatban jelenleg alkalmazott kegyensúlyozás technkából következően a statsztka eltéréssel együtt maradékként kapjuk meg, az összes tételt levonva a teljes GDP volumennövekedéséből. A hosszabb távú elemzésekhez a termelés oldalról célszerű megközelíten az ágazatok GDP növekedéséhez való hozzájárulását.

8 1130 Anwar Klára Szőkéné Boros Zsuzsanna A termelés oldalt elemezve megfgyelhető, hogy bár az par növekedéshez való hozzájárulása jelentősen csökkent az évtzed elején, a cklusok kezdete mégs együtt jár az par hozzájárulásának változásával végén az építőpar, 2004-ben a mezőgazdaság ellentételezte az par részesedésének vsszaesését másodk félévében a jó termés hatása lassította a válság érvényesülését, a mezőgazdaság hozzájárulása nélkül már 2008 közepén csökkent volna a GDP. Míg 2009-ben egydejűleg mndegyk ágazat a vsszaesést erősítette. Összegzésképpen tehát megállapíthatjuk, hogy a GDP változásához történő hozzájárulás számítása hatékony segítség a gazdaságban bekövetkezett folyamatok rövd távú vzsgálatára. Bár számítás módszere függ a negyedéves GDP változatlan áras számításának metódusától, mndkét eljárás (fx, lletve mozgó bázs) esetében számítható, többletnformácót nyújtva az elemzők, érdeklődők számára. rodalom ANWAR, K. SZŐKÉNÉ BOROS, ZS. [2008]: A láncndexek alkalmazása a nemzet számlákban. Statsztka Szemle. 86. évf sz old. BEDMA, L. EGLSPERGER, M. [2007]: Chan-lnkng and Seasonal Adjustment. Overvew of Natonal Practces. (tem 6 on the agenda of the second meetng of the Task Force on Seasonal Adjustment of Quarterly Natonal Accounts.) Eurostat and European Central Bank. Frankfurt. TF SAQNA 21. BLOEM, A. M. DPPELSMAN, R. J. MÆHLE, N. [2001]: Quarterly Natonal Accounts Manual Concepts, Data Sources and Complaton. MF Publcaton Servce. Washngton D.C. EB (EURÓPA BZOTTSÁG) [1998]: A Bzottság 98/715 határozata a Közösségben a nemzet és regonáls számlák európa rendszeréről szóló 2223/96/EK tanács rendelet A. mellékletében szereplő, az árak és mennységek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról EGT vonatkozású szöveg. Az Európa Közösségek Hvatalos Lapja (L340/36 L340/39 p) november 30. EC (EUROPEAN COMMUNTES) [1999]: Handbook on Quarterly Natonal Accounts. Luxembourg /EN/CA EN.PDF EC (EUROPEAN COMMUNTES) [2001]: Handbook on Prce and Volume Measures n Natonal Accounts. Luxembourg. EUROSTAT [2006]: Measurement of Contrbuton to Growth. C2/CN 599/en. tem 7.1 on the agenda of the meetng of the Workng Group on Natonal Accounts. Luxemburg május EUROSTAT ECB ( EUROPEAN CENTRAL BANK) [2008]: Fnal Report Task Force on Seasonal Adjustment of Quarterly Natonal Accounts. TF SAQNA 39rev január 17.

9 A bruttó haza termék növekedéséhez való hozzájárulás 1131 NSEE (NSTTUT NATONAL DE LA STATSTQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMQUES) [2007]: Calcul des Contrbutons en Volumes Chanés. N 47/DG75 G430/FA. Malakoff. %20volumes%20cha%EEn%E9s.pdf OECD (Organzaton for Economc Cooperaton and Development) [2006]: Survey of OECD Member Country Practces n Dervng Contrbuton to GDP Volume Growth and Quarterly Changes n nventores. STD/CSTAT/WPNA(2006)10. Workng Party on Natonal Accounts. Párzs, október UN (Unted Natons) [1993]: System of Natonal Accounts. Brussels, Luxembourg, New York, Pars, Washngton D.C.

A láncindexek alkalmazása a nemzeti számlákban

A láncindexek alkalmazása a nemzeti számlákban A láncindexek alkalmazása a nemzeti számlákban Anwar Klára, a KSH vezető tanácsosa E-mail: klara.anwar@ksh.hu Szőkéné Boros Zsuzsanna, a KSH osztályvezetője E-mail: zsuzsanna.boros@ksh.hu Az európai országok

Részletesebben

GDP: a folyó ártól a volumenig. MST Gazdaságstatisztikai szakosztály 2015. április 2.

GDP: a folyó ártól a volumenig. MST Gazdaságstatisztikai szakosztály 2015. április 2. GDP: a folyó ártól a volumenig MST Gazdaságstatisztikai szakosztály 2015. április 2. Tartalom A nemzeti számlák, ezen belül a GDP összeállításának menetrendje Változatlan áras számítások néhány alapelv

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció Közlekedés létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vzsgálat módszerenek fejlesztése PhD Dsszertácó Budapest, 2006 Alulírott kjelentem, hogy ezt a doktor értekezést magam készítettem, és abban

Részletesebben

Indexszámítás során megválaszolandó kérdések. Hogyan változott a termelés értéke, az értékesítés árbevétele, az értékesítési forgalom?

Indexszámítás során megválaszolandó kérdések. Hogyan változott a termelés értéke, az értékesítés árbevétele, az értékesítési forgalom? Index-számítás Indexszámítás során megálaszolandó kérdések Hogyan áltozott a termelés értéke, az értékesítés árbeétele, az értékesítés forgalom? Hogyan áltozott a termelés, értékesítés mennysége? Hogyan

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A bankközi jutalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapiacon. A bankközi jutalék létező és nem létező versenyhatásai a Visa és a Mastercard ügyek

A bankközi jutalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapiacon. A bankközi jutalék létező és nem létező versenyhatásai a Visa és a Mastercard ügyek BARA ZOLTÁN A bankköz utalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapacon. A bankköz utalék létező és nem létező versenyhatása a Vsa és a Mastercard ügyek Absztrakt Az előadás 1 rövden átteknt a két bankkártyatársasággal

Részletesebben

A multikritériumos elemzés célja, alkalmazási területe, adat-transzformációs eljárások, az osztályozási eljárások lényege

A multikritériumos elemzés célja, alkalmazási területe, adat-transzformációs eljárások, az osztályozási eljárások lényege A multkrtérumos elemzés célja, alkalmazás területe, adat-transzformácós eljárások, az osztályozás eljárások lényege Cél: tervváltozatok, objektumok értékelése (helyzetértékelés), döntéshozatal segítése

Részletesebben

BÍRÓSÁGI INDEXEK* KOVACSICSNÉ NAGY KATALIN

BÍRÓSÁGI INDEXEK* KOVACSICSNÉ NAGY KATALIN STATSZTKA ELEMZÉSEK ÍRÓSÁG NDEXEK* KOVACSCSNÉ NAGY KATALN A bűnözés és az ítélkezés gyakorlat vzsgálatát az tesz dőszerűvé, hogy Magyarországon a bűnözés mértéke az elmúlt tíz évben rohamosan emelkedett,

Részletesebben

Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana. 2015. július

Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana. 2015. július Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana 2015. július TARTALOM Bevezetés Az IKT és digitális gazdaság kapcsolata A digitális gazdaság mérete A digitális gazdaság

Részletesebben

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói A nemzetgazdasági össztermelés és a halmozódás problémája. A GDP pontos értelmezése, különbözõ megközelítései. A GDP nagysága és felhasználása Magyarországon. További

Részletesebben

Philosophiae Doctores. A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található

Philosophiae Doctores. A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található Phlosophae Doctores A sorozatban megjelent kötetek lstája a kötet végén található Benedek Gábor Evolúcós gazdaságok szmulácója AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 3 Kadja az Akadéma Kadó, az 795-ben alapított Magyar

Részletesebben

RENDSZERSZINTŰ TARTALÉK TELJESÍTŐKÉPESSÉG TERVEZÉSE MARKOV-MODELL ALKALMAZÁSÁVAL I. Rendszerszintű megfelelőségi vizsgálat

RENDSZERSZINTŰ TARTALÉK TELJESÍTŐKÉPESSÉG TERVEZÉSE MARKOV-MODELL ALKALMAZÁSÁVAL I. Rendszerszintű megfelelőségi vizsgálat ENDSZESZINTŰ TATALÉK TELJESÍTŐKÉPESSÉG TEVEZÉSE MAKOV-MODELL ALKALMAZÁSÁVAL I. endszerszntű megfelelőség vzsgálat Dr. Fazekas András István okl. gépészmérnök Magyar Vllamos Művek Zrt. Budapest Műszak és

Részletesebben

Adat-felülvizsgálati politika a nemzeti számlák gyakorlatában

Adat-felülvizsgálati politika a nemzeti számlák gyakorlatában Adat-felülvizsgálati politika a nemzeti számlák gyakorlatában Szabó Péter peter.szabo@ksh.hu 1 Összefoglaló Az adat-felülvizsgálat fogalma, típusai A hazai gyakorlat Az európai gyakorlat Főbb üzenetek

Részletesebben

Makroökonómiai fogalmak, meghatározások

Makroökonómiai fogalmak, meghatározások Makroökonóma fogalmak, meghatározások Tartalom 1. A MAKROÖKONÓMIA ALAPÖSSZEFÜGGÉSEI 2 2. A MAKROGAZDASÁG ÁRUPIACA 5 3. A MAKROGAZDAÁG PÉNZPIACA 6 4. A MAKROGAZDASÁGI EGYENSÚLY 8 Makrogazdaág kereslet 8

Részletesebben

Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon. Bagó Eszter

Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon. Bagó Eszter Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon Bagó Eszter SNA 2008 Külkereskedelmi statisztika A Stiglitz jelentés utóélete Európa 2020 SNA 2008 Az ENSZ Statisztikai Bizottsága februári ülésén elfogadta

Részletesebben

A nemzeti számlák európai rendszerének változása az ESA 2010 bevezetése

A nemzeti számlák európai rendszerének változása az ESA 2010 bevezetése Tanulmányok A nemzeti számlák európai rendszerének változása az ESA 2010 bevezetése Pozsonyi Pál, a Központi Statisztikai Hivatal főosztályvezetője E-mail: Pal.Pozsonyi@ksh.hu Szõkéné Boros Zsuzsanna,

Részletesebben

A bruttó hazai termék becslése a folyó ártól az implicit árindexig

A bruttó hazai termék becslése a folyó ártól az implicit árindexig Mûhely Hüttl Antónia, a Statisztikai Szemle főszerkesztője E-mail: Antonia.Huttl@ksh.hu A bruttó hazai termék becslése a folyó ártól az implicit árindexig Pozsonyi Pál, a Központi Statisztikai Hivatal

Részletesebben

A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK, A KIVITEL ÉS A BEHOZATAL, VALAMINT BELFÖLDI FELHASZNÁLÁS, 1995 2008 (millió forint, folyó áron)

A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK, A KIVITEL ÉS A BEHOZATAL, VALAMINT BELFÖLDI FELHASZNÁLÁS, 1995 2008 (millió forint, folyó áron) 279-302_Szakolczay_tablak.qxd 2009.06.16. 20:06 Page 279 A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK, A KIVITEL ÉS A BEHOZATAL, VALAMINT BELFÖLDI FELHASZNÁLÁS, 1995 2008 (millió forint, folyó áron) A/1. táblázat Év Bruttó Export

Részletesebben

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban 2008 2012 Siba Ignác 2013. november 5. Tartalom Módszertan és a vizsgált területek A cégek nemzetgazdasági hozzájárulása:

Részletesebben

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért A makroökonómia tárgya és módszertana Mit tanultunk mikroökonómiából? Miben más és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért van külön makroökonómia? A makroökonómia módszertana. Miért fontos a makroökonómia

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

NKFP6-BKOMSZ05. Célzott mérőhálózat létrehozása a globális klímaváltozás magyarországi hatásainak nagypontosságú nyomon követésére. II.

NKFP6-BKOMSZ05. Célzott mérőhálózat létrehozása a globális klímaváltozás magyarországi hatásainak nagypontosságú nyomon követésére. II. NKFP6-BKOMSZ05 Célzott mérőhálózat létrehozása a globáls klímaváltozás magyarország hatásanak nagypontosságú nyomon követésére II. Munkaszakasz 2007.01.01. - 2008.01.02. Konzorcumvezető: Országos Meteorológa

Részletesebben

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT GAZDASÁGI VEZETŐ 1399 Budapest 62. Pf.: 710/4-2. Ikt.sz.: 30700/21293- /2015. 1. számú példány Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Miért különböznek az előzetes adatok a véglegestől?

Miért különböznek az előzetes adatok a véglegestől? Miért különböznek az előzetes adatok a véglegestől? Dr. Vukovich Gabriella elnök Állami Számvevőszék Államadósság és gazdasági növekedés konferencia 2012. május 15. 1 Miről lesz szó? Az előzetes és végleges

Részletesebben

KOMBINATORIKA ELŐADÁS osztatlan matematika tanár hallgatók számára. Szita formula

KOMBINATORIKA ELŐADÁS osztatlan matematika tanár hallgatók számára. Szita formula KOMBINATORIKA ELŐADÁS osztatlan matematka tanár hallgatók számára Szta formula Előadó: Hajnal Péter 2015. 1. Bevezető példák 1. Feladat. Hány olyan sorbaállítása van a a, b, c, d, e} halmaznak, amelyben

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása 2007. III. negyedév

A fizetési mérleg alakulása 2007. III. negyedév Budapest, 27. december 28. A fizetési mérleg alakulása 27. negyedév Az MNB a meghirdetett adatközzétételi és -felülvizsgálati gyakorlatával összhangban 27. december 29-én először publikálja a 27. negyedéves

Részletesebben

BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN

BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN Kss Ferenc László BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN A szerzőnek a Verseny és szabályozás első kötetében 2007-ben megjelent sorozatndító ckke a szabályozás gazdaságtana történelmének és főbb témának

Részletesebben

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium, Agrárközgazdasági Főosztály Budapest, 2015. december 3. Helyzetkép Megnevezés

Részletesebben

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT GAZDASÁGI VEZETŐ 1399 Budapest 62. Pf.: 710/4-2. Ikt.sz.: 30700/2319 /2015. 1. számú példány Összegz a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

A gabonavertikum komplex beruházás-elemzés módszertani fejlesztése OTKA: 48562 Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre

A gabonavertikum komplex beruházás-elemzés módszertani fejlesztése OTKA: 48562 Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre A gabonavertkum komplex beruházás-elemzés módszertan fejlesztése OTKA: 48562 Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre 1. Bevezetés A gabonavertkum komplex beruházás-elemzés módszertan fejlesztése

Részletesebben

Fuzzy rendszerek. A fuzzy halmaz és a fuzzy logika

Fuzzy rendszerek. A fuzzy halmaz és a fuzzy logika Fuzzy rendszerek A fuzzy halmaz és a fuzzy logka A hagyományos kétértékű logka, melyet évezredek óta alkalmazunk a tudományban, és amelyet George Boole (1815-1864) fogalmazott meg matematkalag, azon a

Részletesebben

Határozza meg és jellemezze az ár-, érték- és volumenváltozást %-ban és forintban!

Határozza meg és jellemezze az ár-, érték- és volumenváltozást %-ban és forintban! 1. Egy fúvós hangszereket forgalmazó cégről a következő adatok ismertek: Termékcsoportok Forgalom 2003-ban A volumen változása Fafúvós 50 +50 Rézfúvós 30 +30 Egyéb +10 Összesen: Továbbá ismert, hogy a

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás. Eltéréselemzés I.

Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás. Eltéréselemzés I. Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás Eltéréselemzés I. Kiindulópont Információk a tulajdonosok számára a vállalkozás vezetői számára Cél folyamatosan ismerni a vállalkozás tevékenységét a gazdálkodás

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Követeléskezelés Szabályzat Sgma Követeléskezelı Zrt. A Sgma Követeléskezelı Zrt. tevékenység köre A Sgma Követeléskezelı Zrt. 1923-ban, részvénytársaság formában került bejegyzésre, magánosítására 1988.

Részletesebben

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18.

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18. 14/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 14. I. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág... J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág...

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

Jövedelem és szubjektív jóllét: az elemzési módszer megválasztásának hatása a levonható következtetésekre

Jövedelem és szubjektív jóllét: az elemzési módszer megválasztásának hatása a levonható következtetésekre Tanulmányok Jövedelem és szubjektív jóllét: az elemzés módszer megválasztásának hatása a levonható következtetésekre Hajdu Tamás, az MTA Közgazdaságés Regonáls Tudomány Kutatóközpont Közgazdaságtudomány

Részletesebben

2. személyes konzultáció. Széchenyi István Egyetem

2. személyes konzultáció. Széchenyi István Egyetem Makroökonóma 2. személyes konzultácó Szécheny István Egyetem Gazdálkodás szak e-learnng képzés Összeállította: Farkas Péter 1 A tananyag felépítése (térkép) Ön tt áll : MAKROEGENSÚL Inflácó, munkanélkülség,

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus Havi elemzés az infláció alakulásáról. augusztus A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

MŰSZAKI-, GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELEMZÉSE KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTÉS ELEMZÉSE

MŰSZAKI-, GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELEMZÉSE KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTÉS ELEMZÉSE MŰSZAKI-, GAZDASÁGI FOLYAMAOK ELEMZÉSE KERESKEDELMI ÉRÉKESÍÉS ELEMZÉSE A fentek mellett, amelyek már hagyományosnak számítanak, működnek az újabb értékesítés hálózatok: - csomagküldő - multlevel marketng

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLİ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLİ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLİ A NEGYEDÉVES GDP-BECSLÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE TERMELÉSI OLDALRÓL különös tekintettel a vállalati és a háztartási szektorra

Részletesebben

Konjunktúra kutatás - Adatbázis 1998-2015

Konjunktúra kutatás - Adatbázis 1998-2015 Konjunktúra kutatás - Adatbázis 1998-2015 A vállalati konjunktúra-felmérés az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (MKIK GVI) 1998 áprilisa óta tartó kutatássorozata, amely minden év áprilisában

Részletesebben

Bevezetés a kémiai termodinamikába

Bevezetés a kémiai termodinamikába A Sprnger kadónál megjelenő könyv nem végleges magyar változata (Csak oktatás célú magánhasználatra!) Bevezetés a kéma termodnamkába írta: Kesze Ernő Eötvös Loránd udományegyetem Budapest, 007 Ez az oldal

Részletesebben

K+F-aktivitás mátrix Új koncepció a kutatás-fejlesztés teljesítményértékelésében*

K+F-aktivitás mátrix Új koncepció a kutatás-fejlesztés teljesítményértékelésében* K+F-aktvtás mátrx Új koncepcó a kutatás-fejlesztés teljesítményértékelésében* Molnár László, a Mskolc Egyetem egyetem adjunktusa E-mal: laszlo.molnar@un-mskolc.hu A szerző a nemzetköz és haza szakrodalom

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

ERP beruházások gazdasági értékelése

ERP beruházások gazdasági értékelése Rózsa Tünde 1 ERP beruházások gazdaság értékelése 1 DE ATC AVK Gazdaság- és Agrárnformatka Tanszék, Debrecen, Böszörmény u. 138 Absztrakt. Egy ERP rendszer bevezetése mnden esetben nagy anyag megterhelést

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2014. augusztus

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2014. augusztus Havi elemzés az infláció alakulásáról 2014. augusztus 1 A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, 2013. évi CXXXIX. tv.) 3. (1) az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti

Részletesebben

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme HU 4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva Kezelés útmutató UltraGas kondenzácós gázkazán Az energa megőrzése környezetünk védelme Tartalomjegyzék UltraGas 15-1000 4 205 044 1. Kezelés útmutató

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI FOLYAMATÁNAK SZIMULÁCIÓJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CUKORRÉPÁRA OTKA

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI FOLYAMATÁNAK SZIMULÁCIÓJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CUKORRÉPÁRA OTKA MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI FOLYAMATÁNAK SZIMULÁCIÓJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CUKORRÉPÁRA OTKA Kutatás téma 2002 2005. Nylvántartás szám: T0 37555 TARTALOMJEGYZÉK 1. Kutatás célktűzések... 2 2.

Részletesebben

Példa: Egy üzletlánc boltjainak forgalmára vonatkozó adatok 1999. október hó: (adott a vastagon szedett!) S i g i z i g i z i

Példa: Egy üzletlánc boltjainak forgalmára vonatkozó adatok 1999. október hó: (adott a vastagon szedett!) S i g i z i g i z i . konzult. LEV. 013. ápr. 5. MENNYISÉGI ISMÉRV szernt ELEMZÉS Tk. 3-8., 88-90. oldal, kmarad: 70., 74. oldal A mennység smérv (X) lehet: dszkrét és folytonos. A rangsor a mennység smérv értékenek monoton

Részletesebben

Balogh Edina Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetemi tanár

Balogh Edina Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetemi tanár Balogh Edna Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetem tanár Budapest Műszak és Gazdaságtudomány Egyetem Építőmérnök Kar 202 . Bevezetés,

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

KEDVEZŐ ÜZLETI HELYZET, JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK

KEDVEZŐ ÜZLETI HELYZET, JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet KEDVEZŐ ÜZLETI HELYZET, JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK Az MKIK GVI 2015. októberi vállalati konjunktúra felvételének eredményei MKIK Székház, 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

Az elektromos kölcsönhatás

Az elektromos kölcsönhatás TÓTH.: lektrosztatka/ (kbővített óravázlat) z elektromos kölcsönhatás Rég tapasztalat, hogy megdörzsölt testek különös erőket tudnak kfejten. Így pl. megdörzsölt műanyagok (fésű), megdörzsölt üveg- vagy

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a 2001. februári adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a 2001. februári adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. februári adatok alapján Az MNB téves jelentés korrekciója miatt visszamenőlegesen módosítja a 2. novemberi és az éves fizetési mérleg, valamint a 2. november 21. januári

Részletesebben

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2011. január-december

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2011. január-december A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2011. január-december Jelen tanulmányban az ágazati adatok az új TEÁOR 08 osztályozásnak megfelel en szerepelnek. Fontosnak tartom, a jobb áttekinthet ség és adatértelmezés

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

PhD értekezés. Gyarmati József

PhD értekezés. Gyarmati József 2 PhD értekezés Gyarmat József 2003 3 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtechnka és mnõségügy tanszék PhD értekezés Gyarmat József Többszempontos döntéselmélet alkalmazása a hadtechnka eszközök összehasonlításában

Részletesebben

A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A Magyar Statisztikai Társaság Gazdaságstatisztikai Szakosztályának ülése, 2015. április 2. Simon Béla MNB Statisztikai Igazgatóság,

Részletesebben

VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia és a három kistérség i energetikai koncepció kidolgozása tárgyban "

VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia és a három kistérség i energetikai koncepció kidolgozása tárgyban VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúl Regonáls Energa Stratéga és a három kstérség energetka koncepcó kdolgozása tárgyban " Amely létrejött egyrészrő l a Nyugat-dunántúl Regonáls Fejlesztés Ügynökség

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2002-ben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2002-ben KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2002-ben Budapest, 2004 Központi Statisztikai Hivatal Pénzügy-statisztikai főosztály Főosztályvezető: Gábriel Katalin Készítették:

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2014. február

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2014. február Havi elemzés az infláció alakulásáról 2014. február 1 A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, 2013. évi CXXXIX. tv.) 3. (1) az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Modellek, mérés.

Foglalkoztatáspolitika. Modellek, mérés. Foglalkoztatáspoltka. Modellek, mérés. Galas Péter Budapest, 20 Galas Péter, 20 Kézrat lezárva: 20. júnus Bevezetés A tananyag célja a foglalkoztatáspoltka közgazdaságtan szempontú elemzésében és értékelésében

Részletesebben

MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Napkollektorok üzemi jellemzőinek modellezése

MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Napkollektorok üzemi jellemzőinek modellezése MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Napkollektorok üzem jellemzőnek modellezése Doktor (PhD) értekezés tézse Péter Szabó István Gödöllő 015 A doktor skola megnevezése: Műszak Tudomány Doktor Iskola tudományága:

Részletesebben

Sta t ti t s i zt z i t k i a 3. előadás

Sta t ti t s i zt z i t k i a 3. előadás Statisztika 3. előadás Statisztika fogalma Gyakorlati tevékenység Adatok összessége Módszertan A statisztika, mint gyakorlati tevékenység a tömegesen előforduló jelenségek egyedeire vonatkozó információk

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2013. december

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2013. december Havi elemzés az infláció alakulásáról. december A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló Szerdán mind az európai, mind az amerikai részvényindexek jelentős pluszban zártak, az EKB elnök nyilatkozatának hatására, mely szerint az EKB még tovább

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM TESZT JELLEGŰ FELADATOK I. Feleletválasztós

Részletesebben

A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 21.12.2. COM(21) 774 végleges A. melléklet/24 B. fejezet A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unióban alkalmazandó

Részletesebben

A minimálbér költségvetési hatásai

A minimálbér költségvetési hatásai Közgazdaság Szemle, LI. évf., 2004. áprls (325 345. o.) HALPERN LÁSZLÓ KOREN MIKLÓS KÕRÖSI GÁBOR VINCZE JÁNOS A mnmálbér költségvetés hatása A mnmálbér-emelés a munkapacon közvetlenül hat a keresletre

Részletesebben

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal A lakossági villamos energia és földgázárak nemzetközi összehasonlító vizsgálata 2013. októberben Módszertani háttér Az alkalmazott módszertan szerint a

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS 2013. szeptember VARGA MIHÁLY Tartalom Kiindulóhelyzet Makrogazdasági eredmények A gazdaságpolitika mélyebb folyamatai Kiindulóhelyzet A bajba jutott országok kockázati megítélése

Részletesebben

Területi különbségek a hazai egészségturizmus kínálatában

Területi különbségek a hazai egészségturizmus kínálatában KÖZLEMÉNYEK DR. ÁCS PONGRÁC LACZKÓ TAMÁS Terület különbségek a haza egészségturzmus kínálatában Bevezetés Napjankban az egészségturzmus különböző formá egyre jelentősebb szerepet játszanak a vlág turzmusában,

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

METROLÓGIA ÉS HIBASZÁMíTÁS

METROLÓGIA ÉS HIBASZÁMíTÁS METROLÓGIA ÉS HIBASZÁMíTÁS Metrológa alapfogalmak A metrológa a mérések tudománya, a mérésekkel kapcsolatos smereteket fogja össze. Méréssel egy objektum valamlyen tulajdonságáról számszerű értéket kapunk.

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Budapest, 2006. november 21. 2006. szeptember végére a forintban denominált állampapírok piaci értékes állománya átlépte a 10 ezer milliárd

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató 2015. november

Gazdasági Havi Tájékoztató 2015. november gh Gazdasági Havi Tájékoztató 215. november Alábbi rövid elemzésünkben azt vizsgáljuk meg, hogy a hazai vállalkozások általában milyen célból használják az internetet. Az elemzés a Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS I-II. negyedév

MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS I-II. negyedév Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS 2009. I-II. negyedév A K I BUDAPEST 2009. augusztus Készült: Agrárgazdasági Kutató Intézet Gazdaságelemzési Igazgatóság Statisztikai

Részletesebben

Világgazdaság 2005. április 19. Mire jó a vásárlóerő-paritás? A hazai felhasználás szintje és szerkezete nemzetközi összehasonlításban 1

Világgazdaság 2005. április 19. Mire jó a vásárlóerő-paritás? A hazai felhasználás szintje és szerkezete nemzetközi összehasonlításban 1 Világgazdaság 2005. április 19. Mire jó a vásárlóerő-paritás? A hazai felhasználás szintje és szerkezete nemzetközi összehasonlításban 1 Köztudott, hogy ha a hazai GDP/fő reálszintjét össze akarjuk hasonítani

Részletesebben

Statisztika 1. tantárgyi kalauz

Statisztika 1. tantárgyi kalauz Balog Margt Monorné Szabó Edt Statsztka. tantárgy kalauz Szolnok Főskola Szolnok 26. Statsztka. Tantárgy kalauz Ez a kalauz az alább tankönyekhez készült: Általános statsztka. Főskola tanköny (szerkesztette:

Részletesebben

Logisztikai költségek

Logisztikai költségek 1 Logsztka ek Vállalat állandó logsztka ek Logsztka teljesítménytol függo ek Logsztka teljesítmény okozta veszteségek Teljes logsztka ek Logsztka teljesítmény hánya okozta ek Vállalat állandó logsztka

Részletesebben

A hő terjedése szilárd test belsejében szakaszos tüzelés esetén

A hő terjedése szilárd test belsejében szakaszos tüzelés esetén A hő terjedése szlárd test belsejében szakaszos tüzelés esetén Snka Klára okl. kohómérnök, doktorandusz hallgató Mskol Egyetem Anyag- és Kohómérnök Kar Energahasznosítás Khelyezett anszék Bevezetés Az

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 753/2015. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

FELHívÁs. AJANLATTF2TELi

FELHívÁs. AJANLATTF2TELi AJANLATTF2TEL FELHívÁs a kőzbeszerzésekről szóló 20 ll. év CV. tv. (a továbbakban: Kbt.) Harmadk rész szernt, hrdetmény kőzzététele nélkül nduló, tárgyalásos közbeszerzés eljáráshoz.kertészat erő-, és

Részletesebben

Schenau, S.: A holland klímavédelmi politika értékelése a szatellit számla alapján

Schenau, S.: A holland klímavédelmi politika értékelése a szatellit számla alapján 1145 Schenau, S.: A holland klímavédelmi politika értékelése a szatellit számla alapján (SEEA as a Framework for Assessing Policy Responses to Climate Change.) Fifth Meeting of the UN Committee of Experts

Részletesebben

Statisztikai. Statisztika Sportszervező BSc képzés (levelező tagozat) Témakörök. Statisztikai alapfogalmak. Statisztika fogalma. Statisztika fogalma

Statisztikai. Statisztika Sportszervező BSc képzés (levelező tagozat) Témakörök. Statisztikai alapfogalmak. Statisztika fogalma. Statisztika fogalma Témakörök Statsztka Sortszerező BSc kézés (leelező tagozat) 2-2-es tané félé Oktató: Dr Csáfor Hajnalka főskola docens Vállalkozás-gazdaságtan Tsz E-mal: hcsafor@ektfhu Statsztka fogalmak Statsztka elemzések

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a decemberi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a decemberi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. decemberi adatok alapján A 21. decemberi fizetési mérleg közzétételével egyidőben az MNB visszamenőleg módosítja az 2-21-re korábban közölt havi fizetési mérlegek, valamint

Részletesebben

2 ADATKEZELÉS, STATISZTIKAI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPOK

2 ADATKEZELÉS, STATISZTIKAI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPOK ELTE Regonáls Földrajz Tanszék 2005. 1 2 ADATKEZELÉS, STATISZTIKAI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPOK 2.1 Terület statsztka és térelemzés A kutatás cél, a főbb vzsgálat témakörök (hpotézsek) meghatározása, a

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR DOKTORI ISKOLA VEZETŐ: MTA rendes tagja TÉMACSOPORT VEZETŐ: MTA rendes tagja TÉMAVEZETŐ: egyetemi docens

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR DOKTORI ISKOLA VEZETŐ: MTA rendes tagja TÉMACSOPORT VEZETŐ: MTA rendes tagja TÉMAVEZETŐ: egyetemi docens MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ÚJ ELJÁRÁS AUTOKLÁV GÉPCSOPORTOK EXPOZÍCIÓJÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA PhD értekezés KÉSZÍTETTE: Szees L. Gábor okleveles géészmérnök SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI

Részletesebben