Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés osztály. Helyi tanterv NAT Apáczai Kiadó gondozásában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés. 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában"

Átírás

1 1 Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés 5-8. osztály Helyi tanterv NAT Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Nagy Varjas László

2 2

3 3 Testnevelés és sport műveltségterület 5-8. évfolyam Az iskolai testnevelés és sport céljai: Általános célok: - a személyiség fejlesztése; - a felhalmozott ismeretek és értékek átadása; - életképes alkalmazkodó, vállalkozó, aktív ) fiatalok nevelése és felkészítése. Közvetlen célok: A testnevelés és sport járuljon hozzá a fiatalok: - mozgáskultúrájának, - mozgástanulási képességének, - egészséges életmódjának, aktív egészségének és, - motorikus cselekvés biztonságának megalapozásához; - testi képességeinek fejlesztéséhez és fenntartásához; - mozgás iránti igényük és szükségletük felkeltéséhez, fenntartásához, kielégítéséhez és felnőtt korba való átneveléséhez; - a testnevelés és sporttevékenység megszerettetéséhez. A tantervi követelmények A fiatal rendelkezzen: - ismeretekkel : - az egészséges életmód, - a testkultúra és a sport területein. - jártasságokkal: - a játék és sporttevékenység jellegzetes és minél több területén, - a baleset-elhárításban, a segítségadásban. - készségekkel: - az egészség megőrző tulajdonságok alakításában, - a köznapi viselkedés mozgásszükségletének elsajátításában, - az önálló testedzésben és sportolásban. - képességekkel: - az ügyesség, a koordináció, az erőnlét a kondicionális területein, - az együttműködésben, az irányításban, a fair playben, a győzni akarásban és a szabályok betartásában. A fiatal törekedjen: - a benne rejlő testi adottságok felszínre kerülésére, - esztétikus, szép és egészséges test kialakítására.

4 4 A tanterv fő tartalma Tantervi szakaszok: Témák: Óraszámok: évfolyam évfolyam 1. Rendgyakorlatok Alapképesség fejlesztés Atlétika jellegű Torna jellegű Sportjáték jellegű Zenére végzett mozgások Küzdő feladatok és játékok Foglalkozások szabadban További felhasználható órák A tanterv fő tartalma Tantervi szakaszok: Témák: Óraszámok: évfolyam évfolyam 1. Rendgyakorlatok Alapképesség fejlesztés Atlétika Torna Sportjátékok Zenére végzett mozgások ( leány ) 6 6 Küzdő sportok ( fiúk ) 7. Foglalkozások szabadban További felhasználható órák ( 2.) Alapképesség fejlesztés: - mozgáskoordinációt - kondíciót - izületi mozgékonyságot fejlesztő gyakorlatokon túl a tartásjavító, légző és relaxációs gyakorlatokat is itt végeztessük. a 4-6. évfolyamon: Mind a négy sportjáték alapjaival ismerkednek a tanulók a 7-8. évfolyamon: Egy sportjáték elsajátítása továbbviteli kötelezettséggel Kulcskompetenciák fejlesztése: - Anyanyelvi kommunikáció, a testnevelés nyelvezetét rendszeres gyakorlással kell elsajátítani, - A mozgást nagy mértékben segíti, ha a tanulók megismerik saját testi, lelki adottságaikat, ezáltal eredményesebben fejleszthető önismeretük, önértékelésük, - A testnevelés mozgásanyagának segítségével nagy hatékonysággal fejleszthetők, a korosztályok értelmi képességei, - A higiéniai szokások kialakítása az egészségfejlesztési eljárások módszerek megismertetése segíti az egészség megőrzését - Vállalkozói kompetencia: cél az aktív életvitelű, pozitívan gondolkodó állampolgár formálása, aki elviseli a fizikai igénybevételt, stresszt, megmérettetést, értékelést.

5 5 - Az élet értékéért felelős magatartás megalapozása a pozitív hozzáállás, - Leendő munkavállalóként gondot fordít saját fizikai állapotára, szellemi frisseségére, - A testnevelés sajátos eszközeivel alakítja a környezettudatos magatartást, a természet és épített környezet védelmét. - A szép harmonikus mozgás segíti, az esztétikai-művészi tudatosság fejlesztését, - A mozgáskultura kialakításán túl a szervezet edzettségi szintjének emelése, alakítása folyik. A tanterv fő tartalma A választható időkeret témái meghatározásánál a további felhasználható óráknál javasolt elvek és ajánlások a mérvadóak. Testnevelés órákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon törekedjünk: - az egészséges testi fejlődéshez szükséges intenzitás biztosítására, - öröm és élményszerzésre ( sikerélmény átélésére ), - változatosságra ( a változatosság gyönyörködtet ), - fokozatosságra, - következetességére, és - rendszerességre. Minden órán és foglalkozáson a testtartási hibák kialakulásának megelőzése érdekében gimnasztika szerepeljen! Minél több foglalkozást tartsunk meg szabadtéren, állandóan bővítve az iskola szabadtéri létesítményeit ill. tanórán kívüli foglalkozása lehetőleg ne legyen egy napon. A testnevelés és sport foglalkozásokon alkalmazott foglalkozási formák: - osztály vagy együttes foglalkozás, - csoport vagy csapat foglalkozás, - egyéni foglalkozás. Oktatási módszerek: - magyarázat, - bemutatás ( bemutattatás ), - javítás. Tanulói tevékenység: - megfigyelés, - utánzás, - manipulálás, - cselekvéssorok létrehozása, - összefüggő cselekvéssorok létrehozása, - automatizálás, - gyakorlás, - alkalmazás, választás. Az értékelés elvei A testnevelés osztályzat összetevői: - ismeretek ( testkulturális-higiénás-táplálkozási-életmód-szervezési) - technikai, taktikai tudás ( jártasságok, készségek ), - teljesítmény, - fejlődés ( év eleji felmérések alapján )

6 6 Az értékelés területei: - aktivitás( magatartás, viselkedés, cselekvés, motiváció... ) - motoros képességek ( erő, gyorsaság, állóképesség, hajlékonyság, egyensúlyozás) és a főbb testtájak teljesítményszintje ( alsó-felső végtag, törzs ) - sportági mozgástechnikák és taktikák, Az értékelés módjai : - megfigyelés, - aktivitás értékelése, - tematikus ellenőrzés, i események: - tanulói aktivitás értékelése negyedévenként 1-1 osztályzattal, - motoros képességek és főbb testtájak teljesítményszintjének mérése tanévenként 2X ( ősszel és tavasszal ), értékelése félévenként 1-1 osztályzattal, - sportági témák, mozgástechnikák mérése félévenként és sportáganként 3-4 témában ( lényeges tananyagrészek befejezését követően), értékelés félévenként és sportáganként 1-1 osztályzattal, Tanulóink testi felkészültségéről - ismereteik, jártasságaik, készségeik, képességeik színvonaláról reális képet csak olyan objektív mérések segítségével kaphatunk, amelyek lehetővé teszik: - a tanuló aktuális teljesítményszintjének mérését ( kiindulási alap ), - a tanuló önmagához viszonyítását( fejlesztési cél ), - a tanuló teljesítményében bekövetkezett változást ( a fejlődés vizsgálatát ), - a tanulás ( tanári és tanulói munka ) eredményességének vizsgálatát ( önellenőrzés ), - a tanuló teljesítményének mások teljesítményének - évfolyam, iskolai megyei, országos- standartokhoz való viszonyítását ( rangsorolás ). Súlypontok, hangsúlyok meghatározása 5-6. évfolyam: A mozgáskoordináció és mozgástanulás tökéletesítése ( ritmusképesség, reláció képesség, egyensúlyozó képesség, térbeli tájékozódás fejlesztése) évfolyam: A mozgáskoordináció képességek fenntartása, a motorikus képességeknél fellépő szerkezeti változásokhoz való alkalmazkodás megteremtése, kondicionális ( gyorsaság) képességek fejlesztése. Az értékelés elvei Témák A vizsga formája 6. évfolyam: A mozgásügyesség és koordinációs képesség állapotának gyakorlati vizsgálata ( generikus mozgások + sportági technikák ( a térbeli tájékozódás-ritmus és reakcióképességek alapján. Testkulturális és egészségügyi ( baleset-megelőzés, étkezési) elméleti ismeretek. 8. évfolyam: A mozgáskoordinációs képesség( sportági technikák és sport- gyakorlati játék tudás) - és motorikus képességek felmérése. Testkulturális ( szabályok, fair play, sporttörténet) és egészség- elméleti ügyi ( aktív pihenés, szabadidő hasznos eltöltése) ismeretek

7 7 A tanterv megvalósításának feltételei 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam Időigény: Tanóra 2,5 óra/hét 3 óra/hét Nem szakrendszerű oktatás 0,5 óra/hét Tanórán kívüli tevékenység 1 óra/hét 1,5 óra/hét ( Az időigény, az óraszámok meghatározásánál 37 hetes ( 185 napos ) szorgalmi időt vettünk alapul ( 5-8. évfolyam ) ) Személyi feltételek: 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam Testnevelő tanár ( nő ) 2/ első félév 3óra/hét 3/ második félév tanórán kívüli tevékenység tanórán kívüli tevékenység 1óra/hét 1,5 óra/hét ( Az iskolák testnevelési munkaközösségeinek legyenek a tanító/nő/k is a tagjai. Munkájuk eredményes végzéséhez minden tartalmi, módszertani és szervezési segítséget a testnevelők munkáját a tanulókkal való kapcsolatteremtésben.) A tanterv megvalósításának feltételei Tárgyi feltételek: Eszközök: mozgássorozat-ábrák, hanglemezek, hangszalagok, kazetták, videofilmek, diák, magnetofon, erősítő, hangfal, TV, videólejátszó, diavetítő, tanári kézikönyvek, feladat- és gyakorlat- gyűjtemények, példatárak, szabálykönyvek. A tanulók egyéni felszerelése: sportcipő, váltózokni nadrág, trikó vagy mez, tréningruha, tisztálkodáshoz szükséges eszközök( szappan, törölköző). A tanárok munkaruhája: - 1 garnitúra melegítő - 2 db mez - 1 db nadrág - 1 pár tornacipő - 1 pár bemelegítőcipő - 1 db anorák Létesítmények: - tornaterem - kondicionálóterem - szabadtéri sportlétesítmény - füves tornatér - futópálya - ugrómeder nekifutóval - dobóterület - sportjátékpálya

8 8 - öltöző ( zuhanyzóval, Wc-vel ) Tornatermi berendezések és felszerelések: - tornapad ( 4 m-es ) - bordásfal ( kétrészes) - ugrószőnyeg - ugródomb - talajszőnyeg 2 és 4 m-es - zsámoly - ugrószekrény és ugródeszka - mászókötél - gyűrű - öltözőpad Atlétikai szerek és felszerelések: - magasugrómérce 2 db - magasugró léc ( műanyag ) 5 db - gumizsinor 30 db - súlygolyó ( kg-os ) vasból vagy 2 db súlyonként. - gumigolyó ( kg-os ) 2db súlyonként - kislabda ( maroklabda ) 30 db - rajttámla 5 pár - váltóbot 4db Sportjátékok eszközei: - kézilabda, kosárlabda, röplabda, futball-labda 15 db sportáganként - kosárlabda-állvány és palánk 2 pár - röplabdaállvány hálóval 1 db - kézilabda- kapu hálóval 4 db - ping-pong asztal 6 db - asztalitenisz -ütő és labda 8 db - kerékpár 2 - korcsolya 3 Kéziszerek: - ugrókötél, gumikötél, tornabot, karika, gumi vagy műanyag labda, tömöttlabda ( 1, 2, 3, 4 kg-os ) 20 db - kézisúlyzó ( 1, 2, 3, 4, 5 kg-os ) 10 db - guggoló állvány 1 - erőfejlesztő gépek 1 - kondicionáló kerékpár 1 - kondicionáló evező 1 - füles labda 1 Egyéb felszerelések: - testmagasság-, hajlékonyság-, súlypontemelkedés-mérő ( 1-1 ), - személymérleg ( 1 ) - autópumpa ( 2 ) - mérőszalag ( méteres ), ( 1-1) - stopperóra ( tanáronként 1 ) - ásó, gereblye, lapát, kalapács, fogó seprű ( 2-2 ) - pályavonalzó festékszóró ( 2 ) mentőláda ( 2 ) - öntözőtömlő ( 25 méteres )

9 9 ( Olyan - a létszámhoz mért - optimális tárgyi feltételek szükségesek, amelyek egyrészt biztosítják a tantervi célok -, feladatok, követelmények megvalósíthatóságát, a tantervi anyag elsajátíthatóságát, másrészt a hatékony és eredményes munkavégzést. Rendgyakorlatok cél: A tanulónak az óra szervezési feladataihoz kötődő mozgatása. 1. A csoportban való mozgáshoz szoktatás. Egyszerű szervezési formák megvalósítása. 2. Az óraszervezés megkívánta rendhez való alkalmazkodás jellemzővé válása. 3. Az egyöntetűségre törekvés kialakítása. 4. A tanult gyakorlatok együttes, gyors, és célszerű végrehajtása. Önfegyelem az együttes tevékenységben. 1. Alakzatok felvétele és változtatása. 2. A szakkifejezések, az óraszervezés szempontjából szükséges foglalkozási formák ismerete. 3. Az utasítások késlekedés nélküli, pontos végrehajtása. 4. Az alakiság életkornak megfelelő hangsúlyozása. 1. Sorakozás párokban. Testfordulatok helyben, ugrással. Nyitódás és zárkózás helyben. Járás ütemtartás nélkül. Átmenet járásból futásba és futásból járásba. 2. Sorakozás vonalban, oszlopban, ( igazodás vonal, segítségével ). Vigyázz és pihenjállás. Jelentésadás Testfordulások állásban, két ütemben. Nyitódás és záródás járás közben. Fejlődések és szakadozások helyben. 3. Sorakozás kétsoros vonalban; igazodás, takarás. Járás ütemtartással. Menet megindítása és megállítása két ütemben. 4. Alakzatok felvétele és változtatása, zárt alakzatban közlekedés. Nyitások és zárások; fejlődések és szakadozások járás közben. Tartózkodjunk a gyakorlatok felesleges alkalmazásától. Csak annyit foglalkozzunk vele, amennyire feltétlenül szükséges. Először csak kísérletek történjenek utasításaink elfogadtatására, majd fokozatosan növekedhetnek követeléseink egészen odáig, amikor fegyelmezetten végrehajtott alakiságról beszélhetünk. 1. A gyakorlatok végrehajtása. 2. A gyakorlatok végrehajtása. 3. A gyakorlatok végrehajtása. 4. A gyakorlatok végrehajtása. Időigény: lásd 5-8. évfolyam Személyi feltételek: lásd 5-8. évfolyam

10 10 Alapképesség fejlesztés : Mozgástapasztalatok szerzése, a feladatmegoldó képesség, az ügyesség és a testi képességek fejlesztése. Az egészséges életmód szokásrendszerének alapozása. 1. Utánzó és játékos képességfejlesztő feladatok végzése. 2. A legfontosabb gimnasztikai alapformák megismerése. 3. Jártasság a kéziszerekkel való bánásmódban. 4. A koordinációs és kondicionális képesség fejlesztése. Az egészséges életmód szokásrendszerének alapozása. A pedagógus utasításait követve a legkülönfélébb mozgásformák folyamatos végrehajtása. Az egészséges életmód szokásainak elemi ismeretei. 1. Játékos szabad- és társasgyakorlatok; képességfejlesztő játékok ismerete. 2. Játékos és egyre több határozott formájú gyakorlat; feladathelyzet ismerete. 3. Határozott formájú szabad-, társas-, szer- és kéziszer gyakorlatokban való jártasság. 4. A gimnasztikai és képességfejlesztő gyakorlatok folyamatos végzése a pedagógus utasításainak megfelelően. A testnevelési játékokban való aktív részvétel. Az alapkészségek és képességek fejlesztése nélkülözhetetlen felvétele a további eredményes képzésben. Ez mindig valamilyen játékos feladatmegoldással kapcsolatban történjen. A játékos képességfejlesztő gyakorlatok, a testnevelési játékok vonzó feladathelyzetet kiemelve hatékony eszközei a mozgástapasztalatok szerzésének, a sokoldalú testi fejlesztésének, a tanultak gyakorlásának. 1. Az alapvető mozgásformák és játékok végrehajtása. 2. Az alapvető mozgásformák és játékok végrehajtása. 3. Az alapvető mozgásformák és játékok végrehajtása. 4. Az alapvető mozgásformák és játékok végrehajtása. Időigény: lásd 5-8. évfolyam Személyi feltételek: 5-8. évfolyam Eszköz: Bordásfalak, padok, zsámolyok, KTK-ák és az osztályok létszámának megfelelő számú kéziszerek. Atlétika jellegű mozgásanyag

11 11 cél A sokoldalú atletikus képességek fejlesztése. 1. A természetes futó-, ugró- és dobómozgások alapozása. 2. A mozgások ritmusának, szabályozottságának javítása. 3. Az atlétikus készségek, képességek fejlesztése. A versenyzési kedv ébrentartása és kielégítése. 4. Az atlétikai mozgások legjellegzetesebb mozzanatainak kialakítása. Rendelkezzen a tanulók általános futó-, ugró- és dobókészséggel. 1. Gyors reagálás és indulás, az ütközések elkerülése a futó-fogójátékokban. 3-4 percen keresztül kötetlen tartós futás. Szökdelő és ugrásfeladatok megfelelő ritmusban való végrehajtása; rugalmas talajra érkezés. Különféle dobóeszközök távolba és célba juttatása. 2. Gyorsindulások iram- és irányváltoztatásokkal. 4-6 percben keresztül kötetlen tartós futás. A feladatnak megfelelő ugrásforma megválasztása, hangsúlyozott elrugaszkodással történő végrehajtása. Távolba és célbadobás dobóeszközökkel. 3. A futás ritmusának ; az ugrások és dobások erejének és irányának helyes megválasztása, szabályozása, 6-8 percen keresztül kitartó futás. 4. A gyorsfutásoknál felgyorsulásra törekvés 8-9 percen keresztül állóképességi futás. Az ugrások meghatározó mozzanatainak ismerete ( nekifutás-elugrás - talajfogás), harmonikus végrehajtása. A hajítómozdulat célszerű végrehajtása, a lendületszerzés és dobás zökkenőmentes összekötése. Előkészítő gyakorlatok: Futó-, ugró- és dobóiskola, testnevelési játékok atlétikus mozgások felhasználásával. Ugrókötél gyakorlatok. 1. Játékos futásfeladatok. Kötetlen tartós futás. Szökdeléseket és ugrásokat tartalmazó játékok. Játékos versengések dobásfeladatokkal. 2. Futó - és fogójátékok. Akadályfutások. Gyorsfutások. Kötetlen tartós futás. Állórajt. ( Játékos formában ). Ugrásfeladatokat tartalmazó játékok. Helyből távolugrás. Játékos versengések dobásfeladatokkal. Hajítás kislabdával célba. 3. Gyorsindulások és - futások. Fogójátékok. Akadályfutások. Kötetlen tartós futás. Állórajt. Magasba és távolra ugrások. Távolugrás néhány lépés nekifutással. ( Elugrósávról.) Kislabdahajítás: célba, távolba, helyből és sétából. 4. Gyors- és állóképességi futás. Fokozó futás. Iramfutások. ( Közbeiktatott pihenőkkel.) Álló és guggolórajt. Távolugrás; néhány lépés nekifutásból. Magasugrás kötetlen formában. Kislabdahajítás : célba, távolba, sétából és lassú nekifutásból. A futások alapját képezi minden ciklikus mozgással járó feladatmegoldás. A mostoha feltételek között dolgozó iskolák is maradéktalanul teljesíthetik az ezekhez a feladatokhoz kapcsolódó követelményeket.

12 12 Az ugróerő, ugróügyesség fejlesztése nemcsak az atlétikai, hanem a sportjátékok ugrásainak is nélkülözhetetlen előfeltétele. Fordítsunk megkülönböztetett figyelmet az ugrókötél használatának rendkívül gazdag képességfejlesztő és tapasztalatszerző lehetőségeire. Dobásoknál nagy figyelmet kell szentelni egyrészt a dobóképesség változatos fejlesztésére( a labdajátékok zöme is dobásokra épül), másrészt a hajítómozdulat kialakítására. Majd minden gyakorlatnál lehetőség nyílik a tanulóknak a versengésre, a különböző képességűeknek más és más célok kitűzésével és értékelésével. 1. Szlalom futás. ( Akadályok hullámvonalban kerülése. ) Kötetlen tartós futás 3-4 percig. Ugrálókötelezés. ( Szögdelések- átfutások 30 mp-ig; 2-3 hibával. ) badobás ( zsámolyra-karikára) 5 méter távolságból, 30%-os dobásbiztonsággal. 2. Ingafutás. ( Az egymástól 8-12 m távolságra lévő rajt -cél vonal között oda-vissza futás 4X vagy 6X.) Kötetlen tartós futás 4-6 percen keresztül. Ugrálókötelezés. ( 30 mp-ig 1-2 hibával. ) Helyből távolugrás. badobás 5 méter távolságról 50 %-os dobásbiztonsággal. 3. Gyorsfutás 30 méteren, időre; állórajttal. Állóképességi futás 6-8 percnek megfelelő távolságon. Távolugrás. ( Mérés az elugrás helyétől.) Ugrálókötelezés. ( 1 percig 2-3 hibával. ) Kislabdahajítás: célba 6-8 méter távolságról 50 %-os dobásbiztonsággal. Távolba. ( Tájékoztató vonalon át. ) 4. Gyorsfutás 30 méteren időre; álló - vagy guggolórajttal. Állóképességi futás 8-9 percnek megfelelő távon. Ugrálókötelezés ( 1 percig 1-2 hibával.) Távolugrás. Kislabdahajítás : célba, 10 m távolságról 50 % dobásbiztonsággal, távolba. Időigény: lásd 5-8. évfolyam Személyi feltételek: lástd 5-8. évfolyam Eszközök: Futópálya, ugrómeder, dobóterület. Tanulónként 1 db ugrálókötél. Páronként 1 db kislabda. Különböző méretű és súlyú labdák a dobóiskola feladataihoz. Torna jellegű gyakorlatok cél A tanulók mozgáskészségének fejlesztése úgy, hogy a feladatokat változó feltételek között is biztonságosan, ugyanakkor harmonikusan tudják végrehajtani. Izom és izületi lazaság fejlesztése. 1. A játékos torna feladatok vágrehajtásában jártasság kialakítása. 2. Térbeli tájékozódó és egyensúlyozó képesség fejlesztése. 3. A feladatok célszerű esztétikus végrehajtása. 4. A gyakorlatok nehezítésének, a gyakorlatszerkeztésnek az elsajátítása..

13 13 A torna jellegű gyakorlatok készségszintű elsajátítása, koordinált és esztétikus végrehajtása. 1. Néhány egyszerű mozgásforma bemutatása támasz-, függés- és bizonytalan egyensúlyi helyzetben. 2. A saját testtömeg megtartása támaszban és függésben. Fordított testhelyzetben tájékozódás. 3. Tornajellegű gyakorlatok biztonságos végrehajtása. 4. A tanult gyakorlatoknak célszerű összehangolása, illetve alkalmazása változó feltételek között. A tantárgyszakasz egészére vonatkozó. Előkészítő gyakorlatok: tornaképességet fejlesztő gyakorlatok; cél- és rávezető gyakorlatok; testnevelési játékok. 1. Kúszások és mászások akadályokon keresztül. Játékos egyensúlyozó feladatok. Támasz - és függésgyakorlatok játszó- és tornaszereken. Torna jellegű gyakorlatok: gurulóátfordulások. Tarkóállás. Kézállás bordásfalnál. ( Mászással, fellendüléssel.) Híd. Spárga kísérletek. 2. Támasz- és függésgyakorlatok. Egyensúlyozó feladatok változó feltételek között. Torna jellegű gyakorlatok: Gurulóátfordulások előre és hátra. Tarkóállásban lábmozgások. Zsugorfejállás. Lebegőállás. Haránt és oldalspárga kísérletek. felugrások kéztámasszal különféle szerekre; leugrások különböző feladatokkal. Mászás rúdon vagy kötélen. 3. Feladatok támaszban és függésben. Egyensúlyozó járások és feladatok nehezített feltételekkel. Torna jellegű gyakorlatok: gurulóátfordulások. Különböző kiinduló helyzetből, különböző befejező helyzetbe. ) Fejállás. ( Zsugorfejállásból lábnyújtással; guggolásból.) Fejállás - gurulás. Fellendülés kézállásba társ segítségével. Mellső mérlegállás. Haránt és oldalspárga. Felguggolás 2-3 részes szekrényre; függőleges repülés. Mászás rúdon vagy kötélen. 4. Talajgyakorlat: fejállás. ( Különböző kiindulóhelyzetből. ) Fellendülés kézállásba. Kézenátfordulás oldalt. Repülő- guruló átfordulás. A tanult egyensúlygyakorlatok 1-2 zsámolymagasságra emelt pad merevítő gerendán. ( Gerendán.) Támaszugrás. ( Ugródeszka használattal.) Függőleges repülés. Zsugokanyarlat. Guggoló átugrás. Kismacska. Mászás- és vándormászás. Az előkészítő gyakorlatok a tanulók ügyességét, tornászos képességfejlesztését, életkoruknak megfelelő erősítését szolgálják. Ezekhez minden szer felhasználható amelyen átmászni, függeszkedni, egyensúlyozni lehet. A különböző szerek változatos alkalmazásával, kombinálásával élvezetessé tehetjük számukra a feladatokat. A torna jellegű gyakorlatok az 1. és 2. évfolyamon főként játékos jellegűek legyenek és csak a későbbiekben alkalmazható néhány kifejezetten torna ( talajtorna és támaszugrás) gyakorlat. De itt is csupán a végrehajtás elsajátítása a cél, a tornászos testtartás még nem lehet követelmény. 1. Gurulások előre, hátra. Egyensúlyozó járások. ( Pl. padon, annak merevítő gerendáján.) Hajlékonyság. Mászási kísérletek.

14 14 2. Zsugorfejállás. Lebegőállás. Felguggolás; meghatározott feladatokkal leugrás. Mászás félmagasságig. ( Mászókulcsolással.) 3. A tanultakból elemkapcsolatok. Függőleges repülés. Mászás teljesmagasságig. ( Mászókulcsolással ) gyakorlatelemekből álló összetett talajgyakorlat. Zsugorkanyarlat. Függőleges repülés. Mászás - vándormászás. Időigény: lásd 5-8. évfolyam Személyi feltételek lásd 5-8. évfolyam Eszköz: 5-6 db tornaszőnyeg, zsámolyok, tornapadok, 2-3 db ugrószekrény, mászókötél Sportjáték jellegű mozgások A labdás ügyesség fejlesztése. A saját cselekvés összehangolása a társakéval. 1. Egyszerű labdás gyakorlási formák megvalósítása. 2. Az együttműködési készség kialakítása. 3. Labdás játékokban a többféle megoldási lehetőség észrevétele. A dobás és fogásbiztonság fejlesztése. 4. A támadó és védőmozgás elkülönítése és a helyzetfelmérés ezekben a pozíciókban. A tantárgyszakasz egézére vonatkozó. Előkészítő gyakorlatok: labdás ügyességfejlesztés. 1. A labda fogása, továbbítása, birtokbavétele. Testnevelési játékok labdás feladatokkal. 2. Átadások és elkapások. Álló labda rúgása és az érkező birtokbavétele. Testnevelési játékok labdás feladatokkal. 3. A labda egyéni elképzelés szerinti mozgatása. ( Dobással, rúgással, labdavezetéssel.) Az elsajátított mozgások játékban való alkalmazása. 4. Labdaátadások és átvételek. ( Helyben és mozgás közben.) Labdavezetések iram- és irányváltoztatásokkal. sportjátékok előkészítése labdás játékokkal. ( Pl. zsinórlabda, pontszerző, pókfoci stb.) A labdás ( sport ) játékok nemcsak a tanulók ügyességét, testi fejlődését szolgálják, hanem a közösségi nevelés nélkülözhetetlen eszközei is. A gyakorlatanyag elsősorban a tanulók labdadobás, terelési és fogásbiztonságát fejleszti. Az alkalmazott játékokkal pedig arra szoktatják őket, hogy képesek legyenek alkalmazkodni a labdához, illetve a társakhoz. 1. Szlalom labdavezetés. ( Akadályok kerülése hullámvonalban.) Labdadobások és elkapások 1. badobás és rúgás. Labdavezetés kézzel, lábbal. 3. Mozgó célpont eltalálása, illetve elugrás a labda elől. Álló labda távolba, illetve elkapása. 4. Szlalom labdavezetés; falrapattintás ( rúgás ): időre. Aktivitás, illetve önzetlenség a játékban. Időigény: lásd 5-8. évfolyam Személyi feltételek: lásd 5-8. évfolyam

15 15 Eszköz: Tanulónként 1 db gumilabda. Zenére végzett mozgások A ritmikus játékok, táncok élményszerű végzésével a tanulók mozgáskészségeinek, személyiségeinek fejlesztése. 1. Minél több zenére végezhető játék megtanítása. 2. Esztétikus mozgásra törekvés. 3. A hangulat kifejezése mozgással. 4. A táncos alapismeretek megalapozása. A ritmus és a mozgás összerendezése. 1. Gyakorlatok végzése ritmikus formában. 2. Összerendezett mozgás a ritmikus feladatokban. 3. Játékos mozgások, feladatok végrehajtása, összhangban és énekkel, zenével. 4. A ritmus és mozgáskészség fejlődése. 1. Játékosok ritmusra, énekre, zenére. Elemi táncos mozgások. 2. Táncos jellegű gyakorlatok. Néptánc alapelemek. 3. Járások, tánclépések énekre, zenére, ezek tempóvariációi. Énekes játékok. R.S.G. alapelemek. 4. Mozgáskombinációk énekre, zenére. Népi ( táncos) játékok. R.S.G. alapelemek egyszerű ritmikus gyakorlat illetve tánclépés. 2. A mozgások végrehajtása. 3. A mozgások végrehajtása. 4. A mozgások végrehajtása. Időigény: lásd 5-8. évfolyam Személyi feltétel: szükség esetén szakember Eszköz: Magnetofon, kazetták. Küzdő jellegű mozgások Az agresszivitás levezetése küzdő feladatokkal.

16 16 1. A sportszerű test-test elleni küzdelem megismertetése. 2. A küzdelem megkívánta akarati tulajdonságok és a sportszerűség fejlesztése. 3. A küzdőképesség fejlesztése. 4. A játékok és kudarcok sportszerű elviselése a küzdő feladatokban. Sportszerűség a küzdő feladatokban. 1. A küzdő formában végzett társas gyakorlatokban való jártasság. 2. A játékos gyakorlatok versengéssel egybekötött végrehajtása. 3. A sportszerű test-test elleni küzdelem 4. Jelemezze mozgásukat a versenyszerű küzdelem és győzniakarás. Előzmény 1. A mozgásos játékok küzdő elemeinek ismerete. 2. A társas gyakorlatok küzdő formáinak szerzett tapasztalatok. 3. Jártasság a küzdő jellegű gyakorlatokban 4. Az előző évfolyamok mozgásanyaga. 1. Küzdő játékok.. Tolások és húzások. Gurulások. Esések. 2. Ülésben, állásban húzások és tolások. Lábralépés. Kézreütés mellső fekvőtámaszban. Vívás két kézzel; lábszárra ütve. Kakasdiadal. 3. Küzdőjátékok párokban és csoportokban. Mögékerülés-kiemelés. 4. Tömöttlabda szerzés. Ingatási gyakorlatok. Grundbirkózás. Önvédelmi ismeretek. 1. A küzdő gyakorlatok végrehajtása. 2. Versengések a tanult gyakorlatok felhasználásával. 3. Versengések a tanult gyakorlatok felhasználásával.. 4. Grundbirkózás. időigény: lásd 5-8. évfolyam Személyi feltételek: szükség esetén szakember Eszköz: bot, ugrálókötél, labdák, tömöttlabdák, 4-5 db tornaszőnyeg. Foglalkozások szabadban A testnevelés foglalkozások változatosabbá, a környezeti feltételekhez igazodóbbá tétele. 1. Edzés a természet erőivel. 3. A szabadban űzhető sportmozgások megismerése és gyakorlása.

17 17 Vállalják a szabadban végzett tevékenységeket. 1. Néhány egyszerű a szabadban végezhető játék ismerete. 3. Alkalmazkodás az időjáráshoz és a terephez. 1. Túrák gyalogosan és kerékpárral, tájékoztató jelleggel is. Hógolyózás. Hóemberépítés. Szánkózás. Korcsolyázás. 3. Tájékoztató jellegű versenyek. Szánkóval végezhető játékok. Hógolyózás. Korcsolyázás. A tantervanyagnak ez a része általánosságban eltér a megszokottól. Ezeknél természetesen a hagyományosan kialakult foglakozási formáktól is el kell térni. De az órák legtöbb tartalmú szempontjának itt is a sok mozgásos, versengési igényeket kielégítő tevékenységeket, a nevelési és didaktikai lehetőségek kiaknázását kell tekinteni. 1. Versenyek a tantervi mozgásokból. 3. A feladatok versenyszerű végrehajtása. Időigény: lásd 5-8. évfolyam Személyi feltételek: 5-8. évfolyam Eszköz: Tájoló, térkép, szánkó, korcsolya, síléc. Rendgyakorlatok 5-6. évfolyam A tanulóknak az óraszervezés megkívánta formában történő célszerű mozgatása. 5. A gyakorlatok egyöntetű, késlekedés nélküli végrehajtása. 6. Az alaki előírásoknak megfelelő, formában szép végrehajtás igényének kialakítása. Alakzatok felvétele és változtatása, zárt alakzatban közlekedés. 5. Alakzatokban a kijelölt hely késlekedés nélküli megtalálása. 6. A térformák változtatásának biztonsága. 5. Sorakozás. ( Tér - és távköz ; igazodás, takarás. ) Vigyázz - és pihenj állás.

18 18 Jelentésadás. Testfordulások, megindulás, megállás ütemtartással. Nyitódások és záródások; fejlődések és szakadozások járás közben. 6. Az előző évfolyamon tanultakon túl: vonulás és testfordulatok járás közben ütemtartással. Nyitódások és záródások; fejlődések és szakadozások futás közben. A rendgyakorlatokkal csak ésszerűen, mindig ahhoz és az órának abban a részében foglalkozzunk, ahol azt bizonyos szervezési feladatok szükségessé teszik. Ott viszont a már elsajátítottakat következetesen kérjük számon. 5. A gyakorlatok végrehajtása. 6. A gyakorlatok végrehajtása. : Időigény, személyi feltételek 5-8. évfolyam Alapképesség fejlesztés A koordinációs és kondicionális képességek változatos gyakorlatanyaggal történő, sokoldalú fejlesztése. 5. Ismeretek és jártasságok kialakítása az önálló, bemelegítésre is alkalmas gimnasztikai gyakorlatok végzésében. 6. a gyakorlatok intenzitását növelő eljárások ismerete. Jártasság a képességfejlesztésben. Fejlődjenek koordinációs és kondicionális képességeik. 5. Tegyenek szert jártasságra a bemelegítésre, képességfejlesztésre, az arányos testi fejlődés elősegítésére alkalmas gyakorlatok végzésében. 6. Legyenek képesek percen keresztül mozgásos játékokat folyamatosan és intenzíven végezni; testtömegüket támaszban és függésben biztosan uralni, gyors mozgásokat összerendezetten végrehajtani. Előzmény Alapképesség fejlesztés 5. Legfontosabb alapformákat és helyzeteket tartalmazó, nyújtó, lazító és erősítő hatású szabad-, szer- ( bordásfal, pad, zsámoly ) és kéziszer ( labda, ugrókötél, tömöttlabda ) gyakorlatok. Tartásjavító, légző- és relaxációs gyakorlatok. testnevelési játékok képességfejlesztő feladatokkal. 6. Az előző évfolyam feladatain túlmenően. Képességfejlesztő feladatokkal: futások, támasz- és függésgyakorlatok, játékos feladatmegoldások, testnevelési játékok.

19 19 A gimnasztikai gyakorlatok a bemelegítést, a különböző testi képességek fejlesztését; a támaszban és függésben végzett gyakorlatok az ilyen típusú feladatok végzésében a mozgásbiztonság fejlődését ;a közepes iramú tartós futások az atlétikában és a labdajátékokban nélkülözhetetlen futó állóképesség fejlesztését; a testnevelési játékok a vonzó feladathelyzetben történő általános képességfejlesztést szolgálják. 5. Az alapvető mozgásformák és játékok pontos végrehajtása. 6. Az alapvető mozgásformák és játékok pontos végrehajtása. Felvételek Időigény: lásd 5-8. évf. Személyi feltételek: 5-8. évf. Eszköz, szer: Bordásfalak, padok, zsámolyok, az osztályok létszámának megfelelő számú kéziszerek. Atlétika jellegű mozgások Az atlétikus képességek fejlesztése. 5. Az atlétikai mozgások legjellegzetesebb mozzanatainak kialakítása. 6. eredményességre törekvés, a versenyszellem kialakítása. A mozgások összerendezett, javuló eredményességű végrehajtása. 5. A futósebesség szabályozása és a távhoz igazítása. Állóképességi futás 9-10 percig. Váljon kifejezetté: ugrásoknál az elugrás; hajításnál az ívképzés. 6. Gyorsfutásnál a legnagyobb sebességre törekvés. Állóképességi futás percig. Váljon kifejezetté: ugrásoknál a kar és a láb összhangja, az erőteljes elrugaszkodás; kislabdahajításnál a nekifutás és a dobás zökkenőmentes összekapcsolása, a dobóterpesz felvétele, a dobás hátulról történő indítása és az ívképzés, a lökőmozdulat kialakítása. Előzmény 5. Alapvető jártasság az atletikus mozgásokban. 6. Az atletikus készségek megléte. Atlétika jellegű mozgásanyag

20 20 Előkészítő gyakorlatok. Futó, ugró - és dobóiskola. Rávezető és célgimnasztikai gyakorlatok. 5. Gyors - és állóképességi futások. Iram - és fokozó futások. Álló- és térdelőrajt. Távolugrás, guggoló technikával. Magasugrás, átlépő technikával. Kislabdahajítás, néhány lépés nekifutásból. 6. Gyors- és állóképességi futások. Ismételt iramfutások. Fokozó futások. Térdelőrajt. ( Rajtversenyek ). Váltófutás. Távolugrás, guggoló technikával. Magasugrás, átlépő vagy guruló technikával. Kislabdahajítás, néhány lépés nekifutásból. Súlylökés, helyből. Az életkor a mozgástanulás egyik legkedvezőbb időszaka, a sportmozgások általános alapozó szakasza. Amíg azonban nem alakult ki a tanulókban a mozgáskészség és a kondicionális képességek megfelelő szintje, óvatosan bánjunk a sportmozgások oktatásával, mert az esetek nagy részében azok hibás beidegződését érhetjük el. 5. Gyorsfutás 60 méteren, időre. Állóképességi futás 9-10 percnek megfelelő távon. Távolugrás. Kislabdahajítás. Magasugrás. ( A normatív szinteket a mindenhol adott, konkrét feltételek függvényében alakítsuk ki. ) 6. Gyorsfutás 60 méteren, időre térdelőrajttal. Cooper-teszt az állóképesség mérésére. Távolugrás. Magasugrás. Kislabdahajítás. ( A normatív szinteket a mindenhol adott, konkrét feltételek függvényében alakítsuk ki. ) Eszközök: Futópálya, ugrómeder, dobóterület. Páronként 1 db kislabda, tömöttlabda, vagy súlygolyó, különböző súlyú labdák a dobóiskola feladataihoz. Torna jellegű gyakorlatok A rendelkezésre álló tornaszerek segítségével széleskörű tornászos mozgásműveltség kialakítása. 5. Tornaelemek készségszintű elsajátítása. 6. Biztonságos, tornászos testtartásra törekvéssel történő végrehajtás. A tanult gyakorlatelemek, illetve ezek kapcsolatainak biztonságos, esztétikus végrehajtása. 5. A saját testtömeg feletti uralom támasz- és függésgyakorlatokban. Gyakorlatelemek kapcsolása. Támaszugrásnál egyre erőteljesebb elugrás. 6. Gyakorlatelem kapcsolatok, illetve összetett gyakorlatok biztonságos végrehajtása. Támaszugrásnál növekvő első ív, biztonságos talajraérkezés. Előzmény Torna jellegű gyakorlatok

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz 9. osztály: Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz Kondicionális képességszintek: - iskolakör futás: 4 perc 51mp - Cooper-teszt: 1550m - Tömöttlabda dobás (hátra

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY TESTNEVELÉS TANMENET 11. és 12.OSZTÁLY Készítette: György Gábor 2012/2013 2 Időkeret, óraszámfelosztás Óraszám: 4 óra/hét Foglalkozások szabadban: 10 óra, gimnasztika, prevenció: 17 óra : 35 óra Torna:

Részletesebben

Labdajátékok 5-8. évfolyam

Labdajátékok 5-8. évfolyam Labdajátékok 5-8. évfolyam 5-6. évfolyam Cél: - Az 1-4. évfolyamon megszerzett elemi szintű technikai tudás közelítsen a sportági alaptechnikához - A tanulók keringési-, légzési-, és mozgató rendszerének

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztály: Szakközép iskola 9-12. Szakiskola 9-10 A vizsga szerkezete: Testnevelés tantárgyból csak gyakorlati vizsga van. 1. Gyakorlati vizsga - Időtartama: 45 perc

Részletesebben

Testnevelés fakultáció emeltszint. 11. évfolyam

Testnevelés fakultáció emeltszint. 11. évfolyam Testnevelés fakultáció emeltszint Cél: Az érettségire jelentkező tanulók elméleti és gyakorlati felkészítése az emeltszintű vizsgára, a helyi tantervben szereplő gyakorlat anyagok kiegészítésével és magasabb

Részletesebben

Alapkövetelmények. 1.osztály

Alapkövetelmények. 1.osztály Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Testnevelés. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Testnevelés. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Testnevelés tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni LÉTRA

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 4. ÉVFOLYAM 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Készült: A Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv alapján. Éves óraszám:144

Részletesebben

TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE. 11. évfolyam Követelmények

TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE. 11. évfolyam Követelmények TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Kondicionális képesség felmérés Húzódzkodás Négyütemű fekvőtámasz 1 perc alatt Atlétika: 11. évfolyam Követelmények Helyből távolugrás Kislabdahajítás

Részletesebben

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés)

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés) A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés) Alapja I. Az elvégzett munka (tanulási folyamat, gyakorlás) II. A tanulási folyamat során bekövetkező változások - technikai - taktikai tudásszint; - általános

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: szóbeli és gyakorlati Emelt szinten: szóbeli és gyakorlati A testnevelés érettségi vizsga célja A tárgy jellegébõl

Részletesebben

Pótvizsga Feladatsor 9. évf.

Pótvizsga Feladatsor 9. évf. Pótvizsga Feladatsor 9. évf. A pótvizsga feladatsora a tanév tananyaga és a tanév során tanultakból áll. A feladatok sorrendjét a szaktanár jelöli ki a pótvizsga napján. A tanuló a pótvizsgát akkor kezdheti

Részletesebben

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam 1. évfolyam 1-5 Szökdelések ugrások - Szigetről szigetre /ugrálás karikába/ - Mocsár -szökdelések, akadályok fölött 6-10 Egyensúly-gyakorlatok -gyakorlatok

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam TESTNEVELÉS Fakultációs képzés tanterve Heti 2 óra, évi 72 óra 11.,12. évfolyam TÉMÁK A magyar sportsikerek Elmélet FELADATOK Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Követelmény

TESTNEVELÉS. Követelmény TESTNEVELÉS Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon Évfolyam: 5-8. Kézilabda Korosztály: Cél A korosztálynak megfelelő kondicionális képességek kialakítása. A hozott kézilabdás mozgásminták megerősítése, ill. felülvizsgálata alapján jó technikai alapok

Részletesebben

Tanterv. Testnevelés 1-4. évfolyam

Tanterv. Testnevelés 1-4. évfolyam 1 Tanterv Testnevelés 1-4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai sport és testnevelés az iskola egységes nevelő- oktató munkájának szerves részeként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók az egészséget saját

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina

TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina A 3. évfolyam ebben a tanévben októbertől decemberig tartó időszakban úszásoktatáson vesz részt heti két órában. Ebből

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Vitorlázás 9. évfolyam

Vitorlázás 9. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; Országos

Részletesebben

Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK

Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK 1. A magyar sportsikerek Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott helyi tantervben szereplő sportágban, az adott év hazai legfontosabb

Részletesebben

Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv

Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv és a Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv Fiúk lányok 2x39 óra Pádár Béla és a Munkaterv Óraszám Cél, fejlesztés Tananyag, tartalom Követelmények 1. Sportágjellemző mozgásformák gyakorlása Egyéni labdás

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A testnevelés és sport műveltségtartalma a középiskolában tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 7. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák 8. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 8 10 gyakorlattal önállóan bemelegítés

Részletesebben

Vitorlázás 10. évfolyam

Vitorlázás 10. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, alapismereteinek továbbfejlesztése;

Részletesebben

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Testnevelés tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Bevezető Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása. szeptember TANMENET október I. osztály Az irányok tisztázása. Ugrások egy, páros lábon. Eltérő testhelyzetek felvétele. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. 3. A testmozgás szerepe az egészséges életmód kialakításában.

TESTNEVELÉS. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. 3. A testmozgás szerepe az egészséges életmód kialakításában. TESTNEVELÉS 1. Középszintő szóbeli érettségi témakörök 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok.

Részletesebben

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek 299 11. Testnevelés tanterv-kiegészítés 11.1 Célok és alapelvek Az Európai Unió által megfogalmazott kulcskompetenciák hatékony fejlesztése érdekében a műveltségterület számára megfogalmazott fejlesztési

Részletesebben

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam Testnevelés és sport Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. ÉVFOLYAM 1. CÉLOK ÉS FELADATOK BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) Az iskolai testnevelés

Részletesebben

Vitorlázás 3. évfolyam

Vitorlázás 3. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: Sokoldalú képességfejlesztés,motoros képességek összhangja és azok fejlesztése; Kondicionális képességek (-erő, -gyorsaság, -állóképesség) fejlesztése; Koordinációs

Részletesebben

Vitorlázás 6. évfolyam

Vitorlázás 6. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: Vízbiztonság továbbfejlesztése; A sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; A serdülőkori fiziológiás elváltozások (végtaghossz-, testmagasság növekedés) miatt

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna, Varga Mariann

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna, Varga Mariann COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna, Varga Mariann Szeptember Balesetvédelmi oktatás. Futás gyakorlatok, labda

Részletesebben

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Célja: A testnevelés, a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel ruházzuk fel tanulóinkat, mely későbbi cselekvési biztonságukat,

Részletesebben

A FLOORBALL SPORTÁG TANANYAG- ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A FLOORBALL SPORTÁG TANANYAG- ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE A FLOORBALL SPORTÁG TANANYAG- ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE Általános iskolák 1-8. osztálya számára Készítette: Borka Gábor 2011 Évfolyam: 1-2. osztály(7-8 évesek) Cél: A játék megkedveltetése Alapvető szabályok

Részletesebben

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása.

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. Testnevelés és sport 1.-4. évfolyam: 1. évfolyam, első félév : Előkészítő és preventív mozgásformák Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. A testrészek megnevezése. Különbségtétel

Részletesebben

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 6. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 15 óra Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS és SPORT osztály

TESTNEVELÉS és SPORT osztály TESTNEVELÉS és SPORT 1 4. osztály 2 BEVEZETÉS: A testnevelés és sport műveltségterület meghatározóan két részére bontható: testnevelésre és gyógytestnevelésre. Az előbbi fő célja az egészség megőrzése,

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsgán az érettségizőnek az elégséges osztályzat megszerzéséért legalább 10%-os eredményt kell elérnie. Amennyiben a vizsgázó

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 7. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 7. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 7. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Összeállította: Forsthoffer Norbert Sashalmi Tanoda 1. Természetes és nem természetes mozgásformák Rendgyakorlatok,

Részletesebben

Vitorlázás 2. osztály

Vitorlázás 2. osztály 2. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a 3. évfolyamon: Hosszútávon működőképes kapcsolat kialakítása az iskola és az egyesület között; Az első évfolyamon megtanult hát- és gyorsúszás technikájának

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása.

TESTNEVELÉS. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. TESTNEVELÉS Évfolyam 1. Fejlesztési követelmények Előkészítő és preventív mozgásformák A testrészek megnevezése. A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. Különbségtétel a jó és a rossz testtartás

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Testnevelés Helyi Tanterv 9.évfolyam Kéttannyelvű osztályok részére 2008. június 25. Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 6. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 6. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 6. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Összeállította: Forsthoffer Norbert Sashalmi Tanoda 1. Természetes és nem természetes mozgásformák Rendgyakorlatok

Részletesebben

Vitorlázás 12. évfolyam

Vitorlázás 12. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A megszerzett állóképesség továbbfejlesztése; Korosztályos válogatottak képzése; A tantárgyhoz fűződő pozitív érzelem fenntartása; Az edzéshatások növelése (terjedelem,

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 8. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét. Sashalmi Tanoda

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 8. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét. Sashalmi Tanoda Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 8. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Összeállította: Forsthoffer Norbert Sashalmi Tanoda 1. Természetes és nem természetes mozgásformák Rendgyakorlatok,

Részletesebben

2. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK:

2. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK: Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF 2. Évfolyam CÉLOK: 1. Az els? évfolyamon megtanult hátúszás technikájának továbbfejlesztése.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TESTNEVELÉS TANTERV 2004. készítette: BAGI PÉTER KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS SPORT 7 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés

Részletesebben

Tananyag Követelmény Megjegyzés KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Futások: kitartó futások. valamint a szökdelések váltott lábú szökdelések

Tananyag Követelmény Megjegyzés KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Futások: kitartó futások. valamint a szökdelések váltott lábú szökdelések Évfolyam: 9-12. Korosztály: serdülő- ifjúsági Cél A fizikai képességfejlesztés által felkészülés a felnőtt korosztály elvárásaira A felnőtt mezőnyre való felkészülés jegyében a technikai és taktikai elemek

Részletesebben

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola TANTERV : 5-8. osztály Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola NAT műveltségterület: Éves óraszám: Heti óraszám: Testnevelés és sport 185 5 ÉVF O- LY AM: A TANTÁRGY NEVE: 5. Testnevelés 6. Testnevelés

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Kosárlabda Köznevelési típusú sportosztály Készítette: a gimnázium testnevelés és sport munkaközössége 2015. 9. osztály 14-15 évesek Cél: A testnevelés és

Részletesebben

Szabály játékok. Szerep játékok. 5:5 (kapussal) 5:5 3:3 5:3 3:3. 5:5 (kapussal) 3:3 Ügyességi 5:5. 3 m 3 m. feladatok, játékok

Szabály játékok. Szerep játékok. 5:5 (kapussal) 5:5 3:3 5:3 3:3. 5:5 (kapussal) 3:3 Ügyességi 5:5. 3 m 3 m. feladatok, játékok U9 3 m 3 m U7 5:5 (kapussal) 5:5 3:3 Szabály játékok 5:3 x x x x Labda nélküli koordináció célbarúgással Szerep játékok 3:3 x x x x 5:5 x x x x 5:5 (kapussal) 3:3 Ügyességi feladatok, játékok U7: 5-6 évesek

Részletesebben

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét 11. évfolyam Évi óraszám: 108 3 óra/hét Sportjátékok 20 óra Torna jellegű feladatok 15 óra Atlétika jellegű feladatok 20 óra Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 15 óra Önvédelem és küzdősportok 8

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) TESTNEVELÉS ÉS SPORT Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsgán az érettségizőnek az elégséges osztályzat megszerzéséért legalább 10%-os eredményt kell elérnie. Amennyiben a vizsgázó

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét. Sashalmi Tanoda

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét. Sashalmi Tanoda Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Összeállította: Forsthoffer Norbert Sashalmi Tanoda 1. Természetes és nem természetes mozgásformák Rendgyakorlatok

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek, valamint a természet

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) TESTNEVELÉS ÉS SPORT Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A középszintű szóbeli vizsga célja A testnevelés középszintű szóbeli érettségi vizsga célja annak felmérése, hogy a vizsgázó milyen mélységig sajátította el a követelményekben

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TESTNEVELÉS Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TESTNEVELÉS Évfolyam: 5-8. ÉS SPORT Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Testnevelés 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység címe 5. 6. 7. 8. Természetes

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve a tudatos, rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve

Részletesebben

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

Követelmények testnevelés tantárgyból

Követelmények testnevelés tantárgyból Követelmények testnevelés tantárgyból 9. osztály Egészségkultúra és prevenció Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva a 9 12. évfolyamon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

- a hallgató ismerje meg a sportág jellegzetességeit, szabályait, eszközeit, játékterületét,

- a hallgató ismerje meg a sportág jellegzetességeit, szabályait, eszközeit, játékterületét, Union Sportcentrum, Székesfehérvár, Király sor 17. Tantárgy neve és kódja: TESTNEVELÉS - FALLABDÁZÁS Kreditérték: 0 Nappali tagozat 013/014. tanév 1. félév Sportközponti gyakorlat: 14.30 K ép.34. Oktatási

Részletesebben

Testnevelő tanár osztatlan tanárképzési szak

Testnevelő tanár osztatlan tanárképzési szak MOTOROS ALKALMASSÁGI VIZSGA Testnevelő tanár osztatlan tanárképzési szak 1. A vizsga részei: 1.1. Gimnasztika: Gyakorlati anyag: 64 ütemű gimnasztikagyakorlat végrehajtása, illetve mászás vagy függeszkedés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐSDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÓ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A testnevelés tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

TESTNEVELÉS. A) Elméleti ismeretek. VIZSGASZINTEK Középszint. Emelt szint Legalább 5 magyar olimpiai bajnok

TESTNEVELÉS. A) Elméleti ismeretek. VIZSGASZINTEK Középszint. Emelt szint Legalább 5 magyar olimpiai bajnok TESTNEVELÉS TÉMÁK 1. A magyar sportsikerek 2. A harmonikus testi fejlődés 3. Az egészséges életmód A) Elméleti ismeretek VIZSGASZINTEK Középszint Emelt szint Legalább 5 magyar olimpiai bajnok 8 magyar

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TESTNEVELÉS Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TESTNEVELÉS Évfolyam: 1-4. ÉS SPORT Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Testnevelés 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység címe 1. 2. 3. 4. Előkészítő és

Részletesebben

TESTNEVELÉS. I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) Elméleti ismeretek

TESTNEVELÉS. I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) Elméleti ismeretek 1. A magyar sportsikerek 2. A harmonikus testi fejlődés 3. Az egészséges életmód TESTNEVELÉS I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) Elméleti ismeretek Legalább 5 magyar olimpiai bajnok 8 magyar olimpiai

Részletesebben

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 13. évfolyam. Évfolyamonént heti 2.5 óra. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 13. évfolyam. Évfolyamonént heti 2.5 óra. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 13. évfolyam Évfolyamonént heti 2.5 óra Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM Célok és feladatok HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM A kisiskolások testnevelésének célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A hat évfolyamos gimnáziumban a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

Testnevelés és sport. 1 8. évfolyam

Testnevelés és sport. 1 8. évfolyam Testnevelés és sport 1 8. évfolyam A Testnevelés és sport műveltségi terület az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok,

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS 9 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok,

Részletesebben

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában Labdarúgás tanmenet 4. osztály Jóváhagyom: Készítette: Mester János A labdarúgás általános céljai, feladatai a gyermeklabdarúgás lényege a játék,

Részletesebben

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Testnevelés és sport AJTP előkészítő Balassi Bálint Gimnázium Balassagyarmat Készítette: Horváthné Vagra Ildikó; Lavaj Andrea; Tihanyi Róbert; Széles Zoltán A

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 12. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok,

Részletesebben

ÓRATERVEZET. TORNA: Támaszugrások oktatása (előkészítő és rávezető gyakorlatok)

ÓRATERVEZET. TORNA: Támaszugrások oktatása (előkészítő és rávezető gyakorlatok) 1 ÓRATERVEZET TORNA: Támaszugrások oktatása (előkészítő és rávezető gyakorlatok) Készítette: Kollár Tibor testnevelő tanár 2016. 2 Tanít: Kollár Tibor Dátum: 2016.11.16. Óra: 3. Helyszín: Gulner Gyula

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek, valamint

Részletesebben

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

Mindennapi testmozgás-egészséges élet

Mindennapi testmozgás-egészséges élet Mindennapi testmozgás-egészséges élet Dr. Vass Zoltán Ph.D. Magyar Diáksport Szövetség 1948-as megalakulásakor a World Health Organization (WHO) az egészséget a következőképpen definiálta: Az egészség

Részletesebben

TESTNEVELÉS II. A VIZSGA LEÍRÁSA

TESTNEVELÉS II. A VIZSGA LEÍRÁSA TESTNEVELÉS II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 50 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot működtető

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 5 8. osztály

TESTNEVELÉS. 5 8. osztály TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

Óraterv (5.) Tantárgyi kapcsolatok: biológia-egészségtan, fizika, ének-zene, életvitel, etika, történelem, művészettörténet

Óraterv (5.) Tantárgyi kapcsolatok: biológia-egészségtan, fizika, ének-zene, életvitel, etika, történelem, művészettörténet Óraterv (5.) A pedagógus neve: C. Szabóné Kocsiczki Ilona Műveltségi terület: testnevelés és sport Tantárgy: testnevelés Osztály:12. évfolyam lány labdajáték csoport Az óra témája: Kosárlabda Az óra cél-

Részletesebben

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga Forrás: Oktatási Hivatal A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsgán az érettségizőnek az elégséges osztályzat megszerzéséért legalább 10%-os eredményt kell elérnie.

Részletesebben

Az testnevelés tantárgy szakiskolai helyi tanterve

Az testnevelés tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az testnevelés tantárgy szakiskolai helyi tanterve Készült az 20/2010 (V. 11.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERV

TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERV A kerettantervben megfogalmazott irányelvekből az alábbiakat szeretnénk hangsúlyozni iskolánkban a mindennapos nevelő-oktató munkánk során: Felső tagozaton a tanulók

Részletesebben