Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés osztály. Helyi tanterv NAT Apáczai Kiadó gondozásában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés. 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában"

Átírás

1 1 Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés 5-8. osztály Helyi tanterv NAT Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Nagy Varjas László

2 2

3 3 Testnevelés és sport műveltségterület 5-8. évfolyam Az iskolai testnevelés és sport céljai: Általános célok: - a személyiség fejlesztése; - a felhalmozott ismeretek és értékek átadása; - életképes alkalmazkodó, vállalkozó, aktív ) fiatalok nevelése és felkészítése. Közvetlen célok: A testnevelés és sport járuljon hozzá a fiatalok: - mozgáskultúrájának, - mozgástanulási képességének, - egészséges életmódjának, aktív egészségének és, - motorikus cselekvés biztonságának megalapozásához; - testi képességeinek fejlesztéséhez és fenntartásához; - mozgás iránti igényük és szükségletük felkeltéséhez, fenntartásához, kielégítéséhez és felnőtt korba való átneveléséhez; - a testnevelés és sporttevékenység megszerettetéséhez. A tantervi követelmények A fiatal rendelkezzen: - ismeretekkel : - az egészséges életmód, - a testkultúra és a sport területein. - jártasságokkal: - a játék és sporttevékenység jellegzetes és minél több területén, - a baleset-elhárításban, a segítségadásban. - készségekkel: - az egészség megőrző tulajdonságok alakításában, - a köznapi viselkedés mozgásszükségletének elsajátításában, - az önálló testedzésben és sportolásban. - képességekkel: - az ügyesség, a koordináció, az erőnlét a kondicionális területein, - az együttműködésben, az irányításban, a fair playben, a győzni akarásban és a szabályok betartásában. A fiatal törekedjen: - a benne rejlő testi adottságok felszínre kerülésére, - esztétikus, szép és egészséges test kialakítására.

4 4 A tanterv fő tartalma Tantervi szakaszok: Témák: Óraszámok: évfolyam évfolyam 1. Rendgyakorlatok Alapképesség fejlesztés Atlétika jellegű Torna jellegű Sportjáték jellegű Zenére végzett mozgások Küzdő feladatok és játékok Foglalkozások szabadban További felhasználható órák A tanterv fő tartalma Tantervi szakaszok: Témák: Óraszámok: évfolyam évfolyam 1. Rendgyakorlatok Alapképesség fejlesztés Atlétika Torna Sportjátékok Zenére végzett mozgások ( leány ) 6 6 Küzdő sportok ( fiúk ) 7. Foglalkozások szabadban További felhasználható órák ( 2.) Alapképesség fejlesztés: - mozgáskoordinációt - kondíciót - izületi mozgékonyságot fejlesztő gyakorlatokon túl a tartásjavító, légző és relaxációs gyakorlatokat is itt végeztessük. a 4-6. évfolyamon: Mind a négy sportjáték alapjaival ismerkednek a tanulók a 7-8. évfolyamon: Egy sportjáték elsajátítása továbbviteli kötelezettséggel Kulcskompetenciák fejlesztése: - Anyanyelvi kommunikáció, a testnevelés nyelvezetét rendszeres gyakorlással kell elsajátítani, - A mozgást nagy mértékben segíti, ha a tanulók megismerik saját testi, lelki adottságaikat, ezáltal eredményesebben fejleszthető önismeretük, önértékelésük, - A testnevelés mozgásanyagának segítségével nagy hatékonysággal fejleszthetők, a korosztályok értelmi képességei, - A higiéniai szokások kialakítása az egészségfejlesztési eljárások módszerek megismertetése segíti az egészség megőrzését - Vállalkozói kompetencia: cél az aktív életvitelű, pozitívan gondolkodó állampolgár formálása, aki elviseli a fizikai igénybevételt, stresszt, megmérettetést, értékelést.

5 5 - Az élet értékéért felelős magatartás megalapozása a pozitív hozzáállás, - Leendő munkavállalóként gondot fordít saját fizikai állapotára, szellemi frisseségére, - A testnevelés sajátos eszközeivel alakítja a környezettudatos magatartást, a természet és épített környezet védelmét. - A szép harmonikus mozgás segíti, az esztétikai-művészi tudatosság fejlesztését, - A mozgáskultura kialakításán túl a szervezet edzettségi szintjének emelése, alakítása folyik. A tanterv fő tartalma A választható időkeret témái meghatározásánál a további felhasználható óráknál javasolt elvek és ajánlások a mérvadóak. Testnevelés órákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon törekedjünk: - az egészséges testi fejlődéshez szükséges intenzitás biztosítására, - öröm és élményszerzésre ( sikerélmény átélésére ), - változatosságra ( a változatosság gyönyörködtet ), - fokozatosságra, - következetességére, és - rendszerességre. Minden órán és foglalkozáson a testtartási hibák kialakulásának megelőzése érdekében gimnasztika szerepeljen! Minél több foglalkozást tartsunk meg szabadtéren, állandóan bővítve az iskola szabadtéri létesítményeit ill. tanórán kívüli foglalkozása lehetőleg ne legyen egy napon. A testnevelés és sport foglalkozásokon alkalmazott foglalkozási formák: - osztály vagy együttes foglalkozás, - csoport vagy csapat foglalkozás, - egyéni foglalkozás. Oktatási módszerek: - magyarázat, - bemutatás ( bemutattatás ), - javítás. Tanulói tevékenység: - megfigyelés, - utánzás, - manipulálás, - cselekvéssorok létrehozása, - összefüggő cselekvéssorok létrehozása, - automatizálás, - gyakorlás, - alkalmazás, választás. Az értékelés elvei A testnevelés osztályzat összetevői: - ismeretek ( testkulturális-higiénás-táplálkozási-életmód-szervezési) - technikai, taktikai tudás ( jártasságok, készségek ), - teljesítmény, - fejlődés ( év eleji felmérések alapján )

6 6 Az értékelés területei: - aktivitás( magatartás, viselkedés, cselekvés, motiváció... ) - motoros képességek ( erő, gyorsaság, állóképesség, hajlékonyság, egyensúlyozás) és a főbb testtájak teljesítményszintje ( alsó-felső végtag, törzs ) - sportági mozgástechnikák és taktikák, Az értékelés módjai : - megfigyelés, - aktivitás értékelése, - tematikus ellenőrzés, i események: - tanulói aktivitás értékelése negyedévenként 1-1 osztályzattal, - motoros képességek és főbb testtájak teljesítményszintjének mérése tanévenként 2X ( ősszel és tavasszal ), értékelése félévenként 1-1 osztályzattal, - sportági témák, mozgástechnikák mérése félévenként és sportáganként 3-4 témában ( lényeges tananyagrészek befejezését követően), értékelés félévenként és sportáganként 1-1 osztályzattal, Tanulóink testi felkészültségéről - ismereteik, jártasságaik, készségeik, képességeik színvonaláról reális képet csak olyan objektív mérések segítségével kaphatunk, amelyek lehetővé teszik: - a tanuló aktuális teljesítményszintjének mérését ( kiindulási alap ), - a tanuló önmagához viszonyítását( fejlesztési cél ), - a tanuló teljesítményében bekövetkezett változást ( a fejlődés vizsgálatát ), - a tanulás ( tanári és tanulói munka ) eredményességének vizsgálatát ( önellenőrzés ), - a tanuló teljesítményének mások teljesítményének - évfolyam, iskolai megyei, országos- standartokhoz való viszonyítását ( rangsorolás ). Súlypontok, hangsúlyok meghatározása 5-6. évfolyam: A mozgáskoordináció és mozgástanulás tökéletesítése ( ritmusképesség, reláció képesség, egyensúlyozó képesség, térbeli tájékozódás fejlesztése) évfolyam: A mozgáskoordináció képességek fenntartása, a motorikus képességeknél fellépő szerkezeti változásokhoz való alkalmazkodás megteremtése, kondicionális ( gyorsaság) képességek fejlesztése. Az értékelés elvei Témák A vizsga formája 6. évfolyam: A mozgásügyesség és koordinációs képesség állapotának gyakorlati vizsgálata ( generikus mozgások + sportági technikák ( a térbeli tájékozódás-ritmus és reakcióképességek alapján. Testkulturális és egészségügyi ( baleset-megelőzés, étkezési) elméleti ismeretek. 8. évfolyam: A mozgáskoordinációs képesség( sportági technikák és sport- gyakorlati játék tudás) - és motorikus képességek felmérése. Testkulturális ( szabályok, fair play, sporttörténet) és egészség- elméleti ügyi ( aktív pihenés, szabadidő hasznos eltöltése) ismeretek

7 7 A tanterv megvalósításának feltételei 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam Időigény: Tanóra 2,5 óra/hét 3 óra/hét Nem szakrendszerű oktatás 0,5 óra/hét Tanórán kívüli tevékenység 1 óra/hét 1,5 óra/hét ( Az időigény, az óraszámok meghatározásánál 37 hetes ( 185 napos ) szorgalmi időt vettünk alapul ( 5-8. évfolyam ) ) Személyi feltételek: 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam Testnevelő tanár ( nő ) 2/ első félév 3óra/hét 3/ második félév tanórán kívüli tevékenység tanórán kívüli tevékenység 1óra/hét 1,5 óra/hét ( Az iskolák testnevelési munkaközösségeinek legyenek a tanító/nő/k is a tagjai. Munkájuk eredményes végzéséhez minden tartalmi, módszertani és szervezési segítséget a testnevelők munkáját a tanulókkal való kapcsolatteremtésben.) A tanterv megvalósításának feltételei Tárgyi feltételek: Eszközök: mozgássorozat-ábrák, hanglemezek, hangszalagok, kazetták, videofilmek, diák, magnetofon, erősítő, hangfal, TV, videólejátszó, diavetítő, tanári kézikönyvek, feladat- és gyakorlat- gyűjtemények, példatárak, szabálykönyvek. A tanulók egyéni felszerelése: sportcipő, váltózokni nadrág, trikó vagy mez, tréningruha, tisztálkodáshoz szükséges eszközök( szappan, törölköző). A tanárok munkaruhája: - 1 garnitúra melegítő - 2 db mez - 1 db nadrág - 1 pár tornacipő - 1 pár bemelegítőcipő - 1 db anorák Létesítmények: - tornaterem - kondicionálóterem - szabadtéri sportlétesítmény - füves tornatér - futópálya - ugrómeder nekifutóval - dobóterület - sportjátékpálya

8 8 - öltöző ( zuhanyzóval, Wc-vel ) Tornatermi berendezések és felszerelések: - tornapad ( 4 m-es ) - bordásfal ( kétrészes) - ugrószőnyeg - ugródomb - talajszőnyeg 2 és 4 m-es - zsámoly - ugrószekrény és ugródeszka - mászókötél - gyűrű - öltözőpad Atlétikai szerek és felszerelések: - magasugrómérce 2 db - magasugró léc ( műanyag ) 5 db - gumizsinor 30 db - súlygolyó ( kg-os ) vasból vagy 2 db súlyonként. - gumigolyó ( kg-os ) 2db súlyonként - kislabda ( maroklabda ) 30 db - rajttámla 5 pár - váltóbot 4db Sportjátékok eszközei: - kézilabda, kosárlabda, röplabda, futball-labda 15 db sportáganként - kosárlabda-állvány és palánk 2 pár - röplabdaállvány hálóval 1 db - kézilabda- kapu hálóval 4 db - ping-pong asztal 6 db - asztalitenisz -ütő és labda 8 db - kerékpár 2 - korcsolya 3 Kéziszerek: - ugrókötél, gumikötél, tornabot, karika, gumi vagy műanyag labda, tömöttlabda ( 1, 2, 3, 4 kg-os ) 20 db - kézisúlyzó ( 1, 2, 3, 4, 5 kg-os ) 10 db - guggoló állvány 1 - erőfejlesztő gépek 1 - kondicionáló kerékpár 1 - kondicionáló evező 1 - füles labda 1 Egyéb felszerelések: - testmagasság-, hajlékonyság-, súlypontemelkedés-mérő ( 1-1 ), - személymérleg ( 1 ) - autópumpa ( 2 ) - mérőszalag ( méteres ), ( 1-1) - stopperóra ( tanáronként 1 ) - ásó, gereblye, lapát, kalapács, fogó seprű ( 2-2 ) - pályavonalzó festékszóró ( 2 ) mentőláda ( 2 ) - öntözőtömlő ( 25 méteres )

9 9 ( Olyan - a létszámhoz mért - optimális tárgyi feltételek szükségesek, amelyek egyrészt biztosítják a tantervi célok -, feladatok, követelmények megvalósíthatóságát, a tantervi anyag elsajátíthatóságát, másrészt a hatékony és eredményes munkavégzést. Rendgyakorlatok cél: A tanulónak az óra szervezési feladataihoz kötődő mozgatása. 1. A csoportban való mozgáshoz szoktatás. Egyszerű szervezési formák megvalósítása. 2. Az óraszervezés megkívánta rendhez való alkalmazkodás jellemzővé válása. 3. Az egyöntetűségre törekvés kialakítása. 4. A tanult gyakorlatok együttes, gyors, és célszerű végrehajtása. Önfegyelem az együttes tevékenységben. 1. Alakzatok felvétele és változtatása. 2. A szakkifejezések, az óraszervezés szempontjából szükséges foglalkozási formák ismerete. 3. Az utasítások késlekedés nélküli, pontos végrehajtása. 4. Az alakiság életkornak megfelelő hangsúlyozása. 1. Sorakozás párokban. Testfordulatok helyben, ugrással. Nyitódás és zárkózás helyben. Járás ütemtartás nélkül. Átmenet járásból futásba és futásból járásba. 2. Sorakozás vonalban, oszlopban, ( igazodás vonal, segítségével ). Vigyázz és pihenjállás. Jelentésadás Testfordulások állásban, két ütemben. Nyitódás és záródás járás közben. Fejlődések és szakadozások helyben. 3. Sorakozás kétsoros vonalban; igazodás, takarás. Járás ütemtartással. Menet megindítása és megállítása két ütemben. 4. Alakzatok felvétele és változtatása, zárt alakzatban közlekedés. Nyitások és zárások; fejlődések és szakadozások járás közben. Tartózkodjunk a gyakorlatok felesleges alkalmazásától. Csak annyit foglalkozzunk vele, amennyire feltétlenül szükséges. Először csak kísérletek történjenek utasításaink elfogadtatására, majd fokozatosan növekedhetnek követeléseink egészen odáig, amikor fegyelmezetten végrehajtott alakiságról beszélhetünk. 1. A gyakorlatok végrehajtása. 2. A gyakorlatok végrehajtása. 3. A gyakorlatok végrehajtása. 4. A gyakorlatok végrehajtása. Időigény: lásd 5-8. évfolyam Személyi feltételek: lásd 5-8. évfolyam

10 10 Alapképesség fejlesztés : Mozgástapasztalatok szerzése, a feladatmegoldó képesség, az ügyesség és a testi képességek fejlesztése. Az egészséges életmód szokásrendszerének alapozása. 1. Utánzó és játékos képességfejlesztő feladatok végzése. 2. A legfontosabb gimnasztikai alapformák megismerése. 3. Jártasság a kéziszerekkel való bánásmódban. 4. A koordinációs és kondicionális képesség fejlesztése. Az egészséges életmód szokásrendszerének alapozása. A pedagógus utasításait követve a legkülönfélébb mozgásformák folyamatos végrehajtása. Az egészséges életmód szokásainak elemi ismeretei. 1. Játékos szabad- és társasgyakorlatok; képességfejlesztő játékok ismerete. 2. Játékos és egyre több határozott formájú gyakorlat; feladathelyzet ismerete. 3. Határozott formájú szabad-, társas-, szer- és kéziszer gyakorlatokban való jártasság. 4. A gimnasztikai és képességfejlesztő gyakorlatok folyamatos végzése a pedagógus utasításainak megfelelően. A testnevelési játékokban való aktív részvétel. Az alapkészségek és képességek fejlesztése nélkülözhetetlen felvétele a további eredményes képzésben. Ez mindig valamilyen játékos feladatmegoldással kapcsolatban történjen. A játékos képességfejlesztő gyakorlatok, a testnevelési játékok vonzó feladathelyzetet kiemelve hatékony eszközei a mozgástapasztalatok szerzésének, a sokoldalú testi fejlesztésének, a tanultak gyakorlásának. 1. Az alapvető mozgásformák és játékok végrehajtása. 2. Az alapvető mozgásformák és játékok végrehajtása. 3. Az alapvető mozgásformák és játékok végrehajtása. 4. Az alapvető mozgásformák és játékok végrehajtása. Időigény: lásd 5-8. évfolyam Személyi feltételek: 5-8. évfolyam Eszköz: Bordásfalak, padok, zsámolyok, KTK-ák és az osztályok létszámának megfelelő számú kéziszerek. Atlétika jellegű mozgásanyag

11 11 cél A sokoldalú atletikus képességek fejlesztése. 1. A természetes futó-, ugró- és dobómozgások alapozása. 2. A mozgások ritmusának, szabályozottságának javítása. 3. Az atlétikus készségek, képességek fejlesztése. A versenyzési kedv ébrentartása és kielégítése. 4. Az atlétikai mozgások legjellegzetesebb mozzanatainak kialakítása. Rendelkezzen a tanulók általános futó-, ugró- és dobókészséggel. 1. Gyors reagálás és indulás, az ütközések elkerülése a futó-fogójátékokban. 3-4 percen keresztül kötetlen tartós futás. Szökdelő és ugrásfeladatok megfelelő ritmusban való végrehajtása; rugalmas talajra érkezés. Különféle dobóeszközök távolba és célba juttatása. 2. Gyorsindulások iram- és irányváltoztatásokkal. 4-6 percben keresztül kötetlen tartós futás. A feladatnak megfelelő ugrásforma megválasztása, hangsúlyozott elrugaszkodással történő végrehajtása. Távolba és célbadobás dobóeszközökkel. 3. A futás ritmusának ; az ugrások és dobások erejének és irányának helyes megválasztása, szabályozása, 6-8 percen keresztül kitartó futás. 4. A gyorsfutásoknál felgyorsulásra törekvés 8-9 percen keresztül állóképességi futás. Az ugrások meghatározó mozzanatainak ismerete ( nekifutás-elugrás - talajfogás), harmonikus végrehajtása. A hajítómozdulat célszerű végrehajtása, a lendületszerzés és dobás zökkenőmentes összekötése. Előkészítő gyakorlatok: Futó-, ugró- és dobóiskola, testnevelési játékok atlétikus mozgások felhasználásával. Ugrókötél gyakorlatok. 1. Játékos futásfeladatok. Kötetlen tartós futás. Szökdeléseket és ugrásokat tartalmazó játékok. Játékos versengések dobásfeladatokkal. 2. Futó - és fogójátékok. Akadályfutások. Gyorsfutások. Kötetlen tartós futás. Állórajt. ( Játékos formában ). Ugrásfeladatokat tartalmazó játékok. Helyből távolugrás. Játékos versengések dobásfeladatokkal. Hajítás kislabdával célba. 3. Gyorsindulások és - futások. Fogójátékok. Akadályfutások. Kötetlen tartós futás. Állórajt. Magasba és távolra ugrások. Távolugrás néhány lépés nekifutással. ( Elugrósávról.) Kislabdahajítás: célba, távolba, helyből és sétából. 4. Gyors- és állóképességi futás. Fokozó futás. Iramfutások. ( Közbeiktatott pihenőkkel.) Álló és guggolórajt. Távolugrás; néhány lépés nekifutásból. Magasugrás kötetlen formában. Kislabdahajítás : célba, távolba, sétából és lassú nekifutásból. A futások alapját képezi minden ciklikus mozgással járó feladatmegoldás. A mostoha feltételek között dolgozó iskolák is maradéktalanul teljesíthetik az ezekhez a feladatokhoz kapcsolódó követelményeket.

12 12 Az ugróerő, ugróügyesség fejlesztése nemcsak az atlétikai, hanem a sportjátékok ugrásainak is nélkülözhetetlen előfeltétele. Fordítsunk megkülönböztetett figyelmet az ugrókötél használatának rendkívül gazdag képességfejlesztő és tapasztalatszerző lehetőségeire. Dobásoknál nagy figyelmet kell szentelni egyrészt a dobóképesség változatos fejlesztésére( a labdajátékok zöme is dobásokra épül), másrészt a hajítómozdulat kialakítására. Majd minden gyakorlatnál lehetőség nyílik a tanulóknak a versengésre, a különböző képességűeknek más és más célok kitűzésével és értékelésével. 1. Szlalom futás. ( Akadályok hullámvonalban kerülése. ) Kötetlen tartós futás 3-4 percig. Ugrálókötelezés. ( Szögdelések- átfutások 30 mp-ig; 2-3 hibával. ) badobás ( zsámolyra-karikára) 5 méter távolságból, 30%-os dobásbiztonsággal. 2. Ingafutás. ( Az egymástól 8-12 m távolságra lévő rajt -cél vonal között oda-vissza futás 4X vagy 6X.) Kötetlen tartós futás 4-6 percen keresztül. Ugrálókötelezés. ( 30 mp-ig 1-2 hibával. ) Helyből távolugrás. badobás 5 méter távolságról 50 %-os dobásbiztonsággal. 3. Gyorsfutás 30 méteren, időre; állórajttal. Állóképességi futás 6-8 percnek megfelelő távolságon. Távolugrás. ( Mérés az elugrás helyétől.) Ugrálókötelezés. ( 1 percig 2-3 hibával. ) Kislabdahajítás: célba 6-8 méter távolságról 50 %-os dobásbiztonsággal. Távolba. ( Tájékoztató vonalon át. ) 4. Gyorsfutás 30 méteren időre; álló - vagy guggolórajttal. Állóképességi futás 8-9 percnek megfelelő távon. Ugrálókötelezés ( 1 percig 1-2 hibával.) Távolugrás. Kislabdahajítás : célba, 10 m távolságról 50 % dobásbiztonsággal, távolba. Időigény: lásd 5-8. évfolyam Személyi feltételek: lástd 5-8. évfolyam Eszközök: Futópálya, ugrómeder, dobóterület. Tanulónként 1 db ugrálókötél. Páronként 1 db kislabda. Különböző méretű és súlyú labdák a dobóiskola feladataihoz. Torna jellegű gyakorlatok cél A tanulók mozgáskészségének fejlesztése úgy, hogy a feladatokat változó feltételek között is biztonságosan, ugyanakkor harmonikusan tudják végrehajtani. Izom és izületi lazaság fejlesztése. 1. A játékos torna feladatok vágrehajtásában jártasság kialakítása. 2. Térbeli tájékozódó és egyensúlyozó képesség fejlesztése. 3. A feladatok célszerű esztétikus végrehajtása. 4. A gyakorlatok nehezítésének, a gyakorlatszerkeztésnek az elsajátítása..

13 13 A torna jellegű gyakorlatok készségszintű elsajátítása, koordinált és esztétikus végrehajtása. 1. Néhány egyszerű mozgásforma bemutatása támasz-, függés- és bizonytalan egyensúlyi helyzetben. 2. A saját testtömeg megtartása támaszban és függésben. Fordított testhelyzetben tájékozódás. 3. Tornajellegű gyakorlatok biztonságos végrehajtása. 4. A tanult gyakorlatoknak célszerű összehangolása, illetve alkalmazása változó feltételek között. A tantárgyszakasz egészére vonatkozó. Előkészítő gyakorlatok: tornaképességet fejlesztő gyakorlatok; cél- és rávezető gyakorlatok; testnevelési játékok. 1. Kúszások és mászások akadályokon keresztül. Játékos egyensúlyozó feladatok. Támasz - és függésgyakorlatok játszó- és tornaszereken. Torna jellegű gyakorlatok: gurulóátfordulások. Tarkóállás. Kézállás bordásfalnál. ( Mászással, fellendüléssel.) Híd. Spárga kísérletek. 2. Támasz- és függésgyakorlatok. Egyensúlyozó feladatok változó feltételek között. Torna jellegű gyakorlatok: Gurulóátfordulások előre és hátra. Tarkóállásban lábmozgások. Zsugorfejállás. Lebegőállás. Haránt és oldalspárga kísérletek. felugrások kéztámasszal különféle szerekre; leugrások különböző feladatokkal. Mászás rúdon vagy kötélen. 3. Feladatok támaszban és függésben. Egyensúlyozó járások és feladatok nehezített feltételekkel. Torna jellegű gyakorlatok: gurulóátfordulások. Különböző kiinduló helyzetből, különböző befejező helyzetbe. ) Fejállás. ( Zsugorfejállásból lábnyújtással; guggolásból.) Fejállás - gurulás. Fellendülés kézállásba társ segítségével. Mellső mérlegállás. Haránt és oldalspárga. Felguggolás 2-3 részes szekrényre; függőleges repülés. Mászás rúdon vagy kötélen. 4. Talajgyakorlat: fejállás. ( Különböző kiindulóhelyzetből. ) Fellendülés kézállásba. Kézenátfordulás oldalt. Repülő- guruló átfordulás. A tanult egyensúlygyakorlatok 1-2 zsámolymagasságra emelt pad merevítő gerendán. ( Gerendán.) Támaszugrás. ( Ugródeszka használattal.) Függőleges repülés. Zsugokanyarlat. Guggoló átugrás. Kismacska. Mászás- és vándormászás. Az előkészítő gyakorlatok a tanulók ügyességét, tornászos képességfejlesztését, életkoruknak megfelelő erősítését szolgálják. Ezekhez minden szer felhasználható amelyen átmászni, függeszkedni, egyensúlyozni lehet. A különböző szerek változatos alkalmazásával, kombinálásával élvezetessé tehetjük számukra a feladatokat. A torna jellegű gyakorlatok az 1. és 2. évfolyamon főként játékos jellegűek legyenek és csak a későbbiekben alkalmazható néhány kifejezetten torna ( talajtorna és támaszugrás) gyakorlat. De itt is csupán a végrehajtás elsajátítása a cél, a tornászos testtartás még nem lehet követelmény. 1. Gurulások előre, hátra. Egyensúlyozó járások. ( Pl. padon, annak merevítő gerendáján.) Hajlékonyság. Mászási kísérletek.

14 14 2. Zsugorfejállás. Lebegőállás. Felguggolás; meghatározott feladatokkal leugrás. Mászás félmagasságig. ( Mászókulcsolással.) 3. A tanultakból elemkapcsolatok. Függőleges repülés. Mászás teljesmagasságig. ( Mászókulcsolással ) gyakorlatelemekből álló összetett talajgyakorlat. Zsugorkanyarlat. Függőleges repülés. Mászás - vándormászás. Időigény: lásd 5-8. évfolyam Személyi feltételek lásd 5-8. évfolyam Eszköz: 5-6 db tornaszőnyeg, zsámolyok, tornapadok, 2-3 db ugrószekrény, mászókötél Sportjáték jellegű mozgások A labdás ügyesség fejlesztése. A saját cselekvés összehangolása a társakéval. 1. Egyszerű labdás gyakorlási formák megvalósítása. 2. Az együttműködési készség kialakítása. 3. Labdás játékokban a többféle megoldási lehetőség észrevétele. A dobás és fogásbiztonság fejlesztése. 4. A támadó és védőmozgás elkülönítése és a helyzetfelmérés ezekben a pozíciókban. A tantárgyszakasz egézére vonatkozó. Előkészítő gyakorlatok: labdás ügyességfejlesztés. 1. A labda fogása, továbbítása, birtokbavétele. Testnevelési játékok labdás feladatokkal. 2. Átadások és elkapások. Álló labda rúgása és az érkező birtokbavétele. Testnevelési játékok labdás feladatokkal. 3. A labda egyéni elképzelés szerinti mozgatása. ( Dobással, rúgással, labdavezetéssel.) Az elsajátított mozgások játékban való alkalmazása. 4. Labdaátadások és átvételek. ( Helyben és mozgás közben.) Labdavezetések iram- és irányváltoztatásokkal. sportjátékok előkészítése labdás játékokkal. ( Pl. zsinórlabda, pontszerző, pókfoci stb.) A labdás ( sport ) játékok nemcsak a tanulók ügyességét, testi fejlődését szolgálják, hanem a közösségi nevelés nélkülözhetetlen eszközei is. A gyakorlatanyag elsősorban a tanulók labdadobás, terelési és fogásbiztonságát fejleszti. Az alkalmazott játékokkal pedig arra szoktatják őket, hogy képesek legyenek alkalmazkodni a labdához, illetve a társakhoz. 1. Szlalom labdavezetés. ( Akadályok kerülése hullámvonalban.) Labdadobások és elkapások 1. badobás és rúgás. Labdavezetés kézzel, lábbal. 3. Mozgó célpont eltalálása, illetve elugrás a labda elől. Álló labda távolba, illetve elkapása. 4. Szlalom labdavezetés; falrapattintás ( rúgás ): időre. Aktivitás, illetve önzetlenség a játékban. Időigény: lásd 5-8. évfolyam Személyi feltételek: lásd 5-8. évfolyam

15 15 Eszköz: Tanulónként 1 db gumilabda. Zenére végzett mozgások A ritmikus játékok, táncok élményszerű végzésével a tanulók mozgáskészségeinek, személyiségeinek fejlesztése. 1. Minél több zenére végezhető játék megtanítása. 2. Esztétikus mozgásra törekvés. 3. A hangulat kifejezése mozgással. 4. A táncos alapismeretek megalapozása. A ritmus és a mozgás összerendezése. 1. Gyakorlatok végzése ritmikus formában. 2. Összerendezett mozgás a ritmikus feladatokban. 3. Játékos mozgások, feladatok végrehajtása, összhangban és énekkel, zenével. 4. A ritmus és mozgáskészség fejlődése. 1. Játékosok ritmusra, énekre, zenére. Elemi táncos mozgások. 2. Táncos jellegű gyakorlatok. Néptánc alapelemek. 3. Járások, tánclépések énekre, zenére, ezek tempóvariációi. Énekes játékok. R.S.G. alapelemek. 4. Mozgáskombinációk énekre, zenére. Népi ( táncos) játékok. R.S.G. alapelemek egyszerű ritmikus gyakorlat illetve tánclépés. 2. A mozgások végrehajtása. 3. A mozgások végrehajtása. 4. A mozgások végrehajtása. Időigény: lásd 5-8. évfolyam Személyi feltétel: szükség esetén szakember Eszköz: Magnetofon, kazetták. Küzdő jellegű mozgások Az agresszivitás levezetése küzdő feladatokkal.

16 16 1. A sportszerű test-test elleni küzdelem megismertetése. 2. A küzdelem megkívánta akarati tulajdonságok és a sportszerűség fejlesztése. 3. A küzdőképesség fejlesztése. 4. A játékok és kudarcok sportszerű elviselése a küzdő feladatokban. Sportszerűség a küzdő feladatokban. 1. A küzdő formában végzett társas gyakorlatokban való jártasság. 2. A játékos gyakorlatok versengéssel egybekötött végrehajtása. 3. A sportszerű test-test elleni küzdelem 4. Jelemezze mozgásukat a versenyszerű küzdelem és győzniakarás. Előzmény 1. A mozgásos játékok küzdő elemeinek ismerete. 2. A társas gyakorlatok küzdő formáinak szerzett tapasztalatok. 3. Jártasság a küzdő jellegű gyakorlatokban 4. Az előző évfolyamok mozgásanyaga. 1. Küzdő játékok.. Tolások és húzások. Gurulások. Esések. 2. Ülésben, állásban húzások és tolások. Lábralépés. Kézreütés mellső fekvőtámaszban. Vívás két kézzel; lábszárra ütve. Kakasdiadal. 3. Küzdőjátékok párokban és csoportokban. Mögékerülés-kiemelés. 4. Tömöttlabda szerzés. Ingatási gyakorlatok. Grundbirkózás. Önvédelmi ismeretek. 1. A küzdő gyakorlatok végrehajtása. 2. Versengések a tanult gyakorlatok felhasználásával. 3. Versengések a tanult gyakorlatok felhasználásával.. 4. Grundbirkózás. időigény: lásd 5-8. évfolyam Személyi feltételek: szükség esetén szakember Eszköz: bot, ugrálókötél, labdák, tömöttlabdák, 4-5 db tornaszőnyeg. Foglalkozások szabadban A testnevelés foglalkozások változatosabbá, a környezeti feltételekhez igazodóbbá tétele. 1. Edzés a természet erőivel. 3. A szabadban űzhető sportmozgások megismerése és gyakorlása.

17 17 Vállalják a szabadban végzett tevékenységeket. 1. Néhány egyszerű a szabadban végezhető játék ismerete. 3. Alkalmazkodás az időjáráshoz és a terephez. 1. Túrák gyalogosan és kerékpárral, tájékoztató jelleggel is. Hógolyózás. Hóemberépítés. Szánkózás. Korcsolyázás. 3. Tájékoztató jellegű versenyek. Szánkóval végezhető játékok. Hógolyózás. Korcsolyázás. A tantervanyagnak ez a része általánosságban eltér a megszokottól. Ezeknél természetesen a hagyományosan kialakult foglakozási formáktól is el kell térni. De az órák legtöbb tartalmú szempontjának itt is a sok mozgásos, versengési igényeket kielégítő tevékenységeket, a nevelési és didaktikai lehetőségek kiaknázását kell tekinteni. 1. Versenyek a tantervi mozgásokból. 3. A feladatok versenyszerű végrehajtása. Időigény: lásd 5-8. évfolyam Személyi feltételek: 5-8. évfolyam Eszköz: Tájoló, térkép, szánkó, korcsolya, síléc. Rendgyakorlatok 5-6. évfolyam A tanulóknak az óraszervezés megkívánta formában történő célszerű mozgatása. 5. A gyakorlatok egyöntetű, késlekedés nélküli végrehajtása. 6. Az alaki előírásoknak megfelelő, formában szép végrehajtás igényének kialakítása. Alakzatok felvétele és változtatása, zárt alakzatban közlekedés. 5. Alakzatokban a kijelölt hely késlekedés nélküli megtalálása. 6. A térformák változtatásának biztonsága. 5. Sorakozás. ( Tér - és távköz ; igazodás, takarás. ) Vigyázz - és pihenj állás.

18 18 Jelentésadás. Testfordulások, megindulás, megállás ütemtartással. Nyitódások és záródások; fejlődések és szakadozások járás közben. 6. Az előző évfolyamon tanultakon túl: vonulás és testfordulatok járás közben ütemtartással. Nyitódások és záródások; fejlődések és szakadozások futás közben. A rendgyakorlatokkal csak ésszerűen, mindig ahhoz és az órának abban a részében foglalkozzunk, ahol azt bizonyos szervezési feladatok szükségessé teszik. Ott viszont a már elsajátítottakat következetesen kérjük számon. 5. A gyakorlatok végrehajtása. 6. A gyakorlatok végrehajtása. : Időigény, személyi feltételek 5-8. évfolyam Alapképesség fejlesztés A koordinációs és kondicionális képességek változatos gyakorlatanyaggal történő, sokoldalú fejlesztése. 5. Ismeretek és jártasságok kialakítása az önálló, bemelegítésre is alkalmas gimnasztikai gyakorlatok végzésében. 6. a gyakorlatok intenzitását növelő eljárások ismerete. Jártasság a képességfejlesztésben. Fejlődjenek koordinációs és kondicionális képességeik. 5. Tegyenek szert jártasságra a bemelegítésre, képességfejlesztésre, az arányos testi fejlődés elősegítésére alkalmas gyakorlatok végzésében. 6. Legyenek képesek percen keresztül mozgásos játékokat folyamatosan és intenzíven végezni; testtömegüket támaszban és függésben biztosan uralni, gyors mozgásokat összerendezetten végrehajtani. Előzmény Alapképesség fejlesztés 5. Legfontosabb alapformákat és helyzeteket tartalmazó, nyújtó, lazító és erősítő hatású szabad-, szer- ( bordásfal, pad, zsámoly ) és kéziszer ( labda, ugrókötél, tömöttlabda ) gyakorlatok. Tartásjavító, légző- és relaxációs gyakorlatok. testnevelési játékok képességfejlesztő feladatokkal. 6. Az előző évfolyam feladatain túlmenően. Képességfejlesztő feladatokkal: futások, támasz- és függésgyakorlatok, játékos feladatmegoldások, testnevelési játékok.

19 19 A gimnasztikai gyakorlatok a bemelegítést, a különböző testi képességek fejlesztését; a támaszban és függésben végzett gyakorlatok az ilyen típusú feladatok végzésében a mozgásbiztonság fejlődését ;a közepes iramú tartós futások az atlétikában és a labdajátékokban nélkülözhetetlen futó állóképesség fejlesztését; a testnevelési játékok a vonzó feladathelyzetben történő általános képességfejlesztést szolgálják. 5. Az alapvető mozgásformák és játékok pontos végrehajtása. 6. Az alapvető mozgásformák és játékok pontos végrehajtása. Felvételek Időigény: lásd 5-8. évf. Személyi feltételek: 5-8. évf. Eszköz, szer: Bordásfalak, padok, zsámolyok, az osztályok létszámának megfelelő számú kéziszerek. Atlétika jellegű mozgások Az atlétikus képességek fejlesztése. 5. Az atlétikai mozgások legjellegzetesebb mozzanatainak kialakítása. 6. eredményességre törekvés, a versenyszellem kialakítása. A mozgások összerendezett, javuló eredményességű végrehajtása. 5. A futósebesség szabályozása és a távhoz igazítása. Állóképességi futás 9-10 percig. Váljon kifejezetté: ugrásoknál az elugrás; hajításnál az ívképzés. 6. Gyorsfutásnál a legnagyobb sebességre törekvés. Állóképességi futás percig. Váljon kifejezetté: ugrásoknál a kar és a láb összhangja, az erőteljes elrugaszkodás; kislabdahajításnál a nekifutás és a dobás zökkenőmentes összekapcsolása, a dobóterpesz felvétele, a dobás hátulról történő indítása és az ívképzés, a lökőmozdulat kialakítása. Előzmény 5. Alapvető jártasság az atletikus mozgásokban. 6. Az atletikus készségek megléte. Atlétika jellegű mozgásanyag

20 20 Előkészítő gyakorlatok. Futó, ugró - és dobóiskola. Rávezető és célgimnasztikai gyakorlatok. 5. Gyors - és állóképességi futások. Iram - és fokozó futások. Álló- és térdelőrajt. Távolugrás, guggoló technikával. Magasugrás, átlépő technikával. Kislabdahajítás, néhány lépés nekifutásból. 6. Gyors- és állóképességi futások. Ismételt iramfutások. Fokozó futások. Térdelőrajt. ( Rajtversenyek ). Váltófutás. Távolugrás, guggoló technikával. Magasugrás, átlépő vagy guruló technikával. Kislabdahajítás, néhány lépés nekifutásból. Súlylökés, helyből. Az életkor a mozgástanulás egyik legkedvezőbb időszaka, a sportmozgások általános alapozó szakasza. Amíg azonban nem alakult ki a tanulókban a mozgáskészség és a kondicionális képességek megfelelő szintje, óvatosan bánjunk a sportmozgások oktatásával, mert az esetek nagy részében azok hibás beidegződését érhetjük el. 5. Gyorsfutás 60 méteren, időre. Állóképességi futás 9-10 percnek megfelelő távon. Távolugrás. Kislabdahajítás. Magasugrás. ( A normatív szinteket a mindenhol adott, konkrét feltételek függvényében alakítsuk ki. ) 6. Gyorsfutás 60 méteren, időre térdelőrajttal. Cooper-teszt az állóképesség mérésére. Távolugrás. Magasugrás. Kislabdahajítás. ( A normatív szinteket a mindenhol adott, konkrét feltételek függvényében alakítsuk ki. ) Eszközök: Futópálya, ugrómeder, dobóterület. Páronként 1 db kislabda, tömöttlabda, vagy súlygolyó, különböző súlyú labdák a dobóiskola feladataihoz. Torna jellegű gyakorlatok A rendelkezésre álló tornaszerek segítségével széleskörű tornászos mozgásműveltség kialakítása. 5. Tornaelemek készségszintű elsajátítása. 6. Biztonságos, tornászos testtartásra törekvéssel történő végrehajtás. A tanult gyakorlatelemek, illetve ezek kapcsolatainak biztonságos, esztétikus végrehajtása. 5. A saját testtömeg feletti uralom támasz- és függésgyakorlatokban. Gyakorlatelemek kapcsolása. Támaszugrásnál egyre erőteljesebb elugrás. 6. Gyakorlatelem kapcsolatok, illetve összetett gyakorlatok biztonságos végrehajtása. Támaszugrásnál növekvő első ív, biztonságos talajraérkezés. Előzmény Torna jellegű gyakorlatok

Testnevelés és sport

Testnevelés és sport Testnevelés és sport KÉPZÉSI SZAKASZ ALAPOZÓ ORIENTÁLÓ DIFFEREN- CIÁLÓ ÉVFOLYAM 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 5 5 5 5 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 180 180 180 155 Érettségi felkészítés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A hat évfolyamos gimnáziumban a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. évfolyam Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete alapján Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Célok, feladatok, kompetenciák Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

Testnevelés és sport 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Testnevelés és sport 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a testnevelés és sport tantárgy oktatása

Részletesebben

Testnevelés és sport helyi tanterv

Testnevelés és sport helyi tanterv LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Testnevelés és sport helyi tanterv A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9/Ny, 9/AJTP

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola 7. évfolyam Heti óraszám : 5 óra Éves óraszám : 180 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret

Részletesebben

A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve

A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Hahnné Nagy Anikó

Részletesebben

9.ny. osztály. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

9.ny. osztály. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 9.ny. osztály Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 32 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdődően a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. 7-12. évfolyam

Az osztályozó vizsga követelményei. 7-12. évfolyam Az osztályozó vizsga követelményei 7-12. évfolyam 7. évfolyam Rendgyakorlatok, térbeli alakzatok kialakítása. A testnevelésóra szervezéséhez szükséges egyéb térformák, alakzatok. Mozgások zárt rendben,

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek, valamint

Részletesebben

I. Természetes és nem természetes mozgások 17 17 óra

I. Természetes és nem természetes mozgások 17 17 óra TESTNEVELÉS 7. ÉS 8. ÉVFOLYAM Tematikai egység éves óraszám 7.évf.- 8.évf. I. Természetes és nem természetes mozgások 17 17 óra II. Sportjátékok Kézilabda Labdarúgás Kosárlabda Röplabda 18 18 óra 18 18

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. osztály

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. osztály Testnevelés és sport A) ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai testnevelés és sport mozgásos tevékenység lévén ismeretrendszerével, értékeivel, illetve funkciójával sajátosan összetett műveltségi terület. Megkülönböztetett

Részletesebben

TESTNEVELÉS HELYI TANTERV

TESTNEVELÉS HELYI TANTERV TESTNEVELÉS HELYI TANTERV 5 8. évfolyam 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdődően a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló

Részletesebben

Testnevelés és sport ALAPELVEK, CÉLOK

Testnevelés és sport ALAPELVEK, CÉLOK Testnevelés és sport A) ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai testnevelés és sport - mozgásos tevékenység lévén - ismeretrendszerével, értékeivel, illetve funkciójával - sajátosan összetett műveltségi terület. Megkülönböztetett

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS ÉS SPORT 530 5-6. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 2,5 óra Heti óraszám: 5 óra A Nat alapozó szakaszában a műveltségterület sportkulturális

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET A műveltségi terület struktúrája A Testnevelés és sport műveltségi területet a testnevelés-elmélet által elfogadott diszciplínáknak megfelelően két művelődési területre

Részletesebben

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Célok és feladatok A középiskolai testnevelés célja, hogy az iskolát elvégzett tanulók a tanórai és a tanórán kívüli testnevelés és sport, valamint az iskola

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam A testnevelés és sport műveltségtartalma már a korosztály kritikus gondolkodására alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés

Részletesebben

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei. Testnevelés és sport

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei. Testnevelés és sport Testnevelés és sport 1 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Célok és feladatok... 4 2.1 Előzmény... 5 2.2 Feltételek, létesítmények... 5 2.3 Eszközök... 5 3 9. évfolyam... 6 3.1 Sportjátékok... 6

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET Testnevelés 1-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A testnevelés tanterv az Apáczai Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A Testnevelés és sport műveltségterület tartalma az általános iskola 1 4. évfolyamán a tevékenységek közbeni kommunikáció, kooperáció és kreativitás hármas egységét jeleníti meg a

Részletesebben

7. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

7. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 7. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERV 9 10. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 4 óra ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM 2013. 0 9 10. évfolyam (144 óra) Tematikai egység Órakeret 9. évf. 10. évf. Sportjátékok 30 óra 30 óra Torna

Részletesebben

9/AJTP előkészítő osztály, magyar-francia két tanítási nyelvű előkészítő osztály Évi óraszám:108 3 óra/hét

9/AJTP előkészítő osztály, magyar-francia két tanítási nyelvű előkészítő osztály Évi óraszám:108 3 óra/hét 9/AJTP előkészítő osztály, magyar-francia két tanítási nyelvű előkészítő osztály Évi óraszám:108 3 óra/hét Sportjátékok 20 óra Torna jellegű feladatok 20 óra Atlétika jellegű feladatok 18 óra Alternatív

Részletesebben