Fitness és rekreációs programok irányítói, edzői Szakmabemutató információs mappa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fitness és rekreációs programok irányítói, edzői Szakmabemutató információs mappa"

Átírás

1 Szakmabemutató információs mappa

2 FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: BÁTYAI GÁBORNÉ SZAKMAI LEKTORÁLÁS: JUDI ÁGNES A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERÉNEK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE PROJEKT KERETÉBEN KERÜLT KIDOLGOZÁSRA. PROGRAMVEZETŐ: BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

3 Tartalomjegyzék A. Feladatok és tevékenységek B. Követelmények C. Szakképzés D. Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások E. Egyéb információs források

4 Feladatok és tevékenységek A következő kérdésekre kaphat választ: Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia? (anyagok, szerszámok, műszerek, gépek ) Hol végzi a munkáját? (szabadban, műhelyben, irodában, üzletben ) Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? (vevő, ügyfél, kolléga )

5 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Ép testben ép lélek. /Juvenalis/ A XXI. század embere kezdi újra felfedezni a mottóban idézett latin szállóige igazságát. Vagyis egyre többen felismerik a mozgás jelentőségét, óriási szerepét az életminőség javításában, az egészségmegőrzésben. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy az Európai Unió egyre kiemeltebb szerepet tulajdonít a sport támogatásának. A 2004-es év az EU meghirdetett programja szerint a Sport általi nevelés európai éve volt, az Európai Sport Charta alapelvei pedig kötelező érvényűek lettek a tagországoknak. Ennek lényege, hogy mindenkinek biztosítani kell a lehetőséget a sportra és a rekreációra, biztonságos és egészséges környezetben. Az úgynevezett wellness (fő ismérvei: tudatos egészségmegőrzés, rendszeres testmozgás, egészséges táplálkozás, káros szenvedélyek elkerülése, szabadidős-rekreációs sport) széles körben elfogadott és követett szemlélet. Egyre többen ismerik fel az aktív pihenés jelentőségét, és egyre többen hódolnak valamilyen hobbinak vagy sportnak. A mindennapos testmozgás nemcsak az egészség megőrzésének, hanem a jó közérzet megteremtésének is alapfeltétele. Manapság ezt a szemléletet a sport és szabadidő eltöltésével foglalkozó, illetve rekreációs területen dolgozó szakemberek közvetítik felénk. Rekreáció alatt értünk a tevékeny pihenés érdekében végzett minden olyan kulturális, társas, játékos és mozgásos tevékenységet, melyek célja a napi fő elfoglaltság által okozott fáradtság, feszültség feloldása, a testi-lelki teljesítőkészség és -képesség helyreállítása, fokozása. A fitnesz és rekreációs sportok között S. Dorka általános iskolai testnevelőrekreáció szakos tanár, aerobicedző segít eligazodni. A-1

6 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Nagyon szerteágazó területről beszélünk, számtalan formája létezik. Szinte minden szabadidős tevékenység beletartozik a passzív és aktív pihenéstől kezdve a szabadidő kreatív eltöltéséig. Utóbbira jó példa a barkácsolás, a tánc, a zene, tanulás, vagy a színházak, élményfürdők látogatása. Vagy ide sorolható a fizikai rekreáció is, például a gimnasztika, a természetjárás, az élménysportok űzése, a testépítés, és még hosszan sorolhatnánk. Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? 1. Megtartja a hagyományos értelemben vett iskolai testnevelés órákat. Továbbá az iskolai kereteken belül megszervezi a rekreációs szabadidős sporttevékenységeket, különös figyelmet fordítva a szabadtéri sportok és a kalandsportok gyakorlására. A mozgáson keresztül fejleszti a fizikai, szociális, és mentális képességeket. Dorka szerint az iskolai testnevelés és általában a mozgás célja a személyiség fejlesztése, hogy életképes fiatalokat neveljünk. Nekem az a legfontosabb, hogy felkeltsem tanulóim érdeklődését a sportolás, az egészséges életmód iránt. Motiválom őket az aktív pihenésre, a szabadidő tartalmas eltöltésére, hogy felnőtt korukra beléjük ivódjon a mozgás szeretete. A rekreációs szakember alapvető feladata az iskolában, hogy már gyermekkorban megtanítsa, milyen fontosak a sportok, szabadtéri tevékenységek, a testedzés és a kikapcsolódás különböző formái az egészség szempontjából. Rá kell vezetnie tanítványait a testi és szellemi egészség összefüggéseire, a sporton keresztül fejlesztenie a szociális, mentális és fizikai képességeket. A-2

7 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Fizikai fejlesztés: A sporttevékenységek lényege a fizikai tevékenység, tapasztalatszerzés a test korlátairól, lehetőségeiről. Kifejleszti a helyes testtartást, ellenállóvá teszi a szervezetet a terheléssel és a megbetegedésekkel szemben. Mentális fejlesztés: A test ismerete és kontrollálása számos kedvező hatással jár. Elősegíti a koncentrációt, fokozza a stressz kezelésének képességét, az önbecsülést, a kreativitást, a kifejezésmódokat. Fejleszti az akaraterőt, kitartást. Szociális fejlesztés: A tanulók elsajátítják a csoportbeli viselkedést, a tisztelet kimutatását, együttműködési és kreatív készségekre tesznek szert. A szakember megszervezi és levezényli a rekreációs szabadtéri tevékenységek, kalandsportok menetét. Így lehetővé teszi a tanulóknak, hogy minden évszakban a szabad levegőn tartózkodjanak, hogy megtapasztalhassák és megfigyelhessék az őket körülvevő környezetet, megtanulják magukat biztonságban érezni. E tevékenységeknek kihívást, kalandot és együttműködési, probléma-megoldási lehetőségeket kell biztosítaniuk. Az iskolákban manapság lehetőség nyílik a téli sportok és téli játékok gyakorlására. Ezeket a fitness és rekreációs sportoknak tekinthetjük. A szakember biztosítja a fitness és life-time sportok (az egész életen át művelhető sportok) kipróbálásának lehetőségét. Ilyenek például a következők: kerékpározás, túrázás, hegymászás, tájékozódási futás, gördeszkázás, tollaslabda, asztalitenisz, barlangászat stb. A-3

8 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK A tevékenységek egy része beépíthető az iskolai kirándulásokba és a költségvetésbe is. Akadnak azonban olyan iskolán kívüli szabadidős tevékenységek is, amelyre szülőket, hozzátartozókat és barátokat egyaránt várnak. A szervezett programokban való részvételért fizetni kell (ilyenek például a síelés, barlangászat, lovaglás, egyéb túra, kalandtáborok). 2. Részt vesz az iskolai sportélet tervezésében, szervezésében. Feladata, hogy működtesse a diák sportegyesületet, támogassa a tömegsportot. Sporttanfolyamot szervez, vezet, marketingfeladatot végez, népszerűsíti a sportágát. A sportban tehetséges tanulókat kiemeli és ösztönzi, így biztosítva az utánpótlás nevelését a különféle versenysportokban. Az önkéntes jellegű testnevelés és sport feltételeinek biztosítása az önkormányzatok, a sport- és oktatási szervek együttes feladata. A sportszervek (egyesületek, iskolai sportkörök) feladata egyrészt az, hogy szervezzék ezeket. Másrészt személyi és tárgyi eszközeik rendelkezésére bocsátásával biztosítaniuk kell a működési területükön élő fiataloknak, a lakosságnak a rendszeres testgyakorlás lehetőségét. Ebben a szervezésben fontos irányító, összekötő szerepet töltenek be a fitness programok szervezői, a rekreációs szakemberek. Segít szervezni: - az iskolákban rendezett házi versenyeket (osztályok, évfolyamok között) - oktatási intézmények közötti (emlék)versenyeket, bajnokságokat, kupákat (diáksport) - alkalmi, ünnepi tömegversenyeket, futó-kocogó akciókat, rendezvényeket A-4

9 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Kedvenc feladataim egyike, hogy felkérésre sporteseményeket, szabadidős rendezvényeket szervezek az iskolámnak és a helyieknek. Annál eredményesebb és sikeresebb egy rendezvény, minél több ember vesz részt rajta. A legbüszkébb a gyermekeknek illetve szüleiknek, hozzátartozóiknak szervezett tömegsportra vagyok. Ezt havonta kétszer tartjuk. Jó látni, hogy több nemzedék együtt mozogni, hogy aktívan és tartalmasan töltik a szabadidejüket. Ilyenkor a játékos sportok a fontosak, például a kötélhúzás, a váltó- és sorversenyek, a röplabda, tollaslabda, foci meséli Dorka. Az intézmény rekreációs szakembere vezeti a csapatmunkát, és hangolja össze a különböző szervezési feladatokat (gazdasági, technikai, adminisztrációs gárda). A programok irányítója szervezi a sporteseményeket és a versenyeket. Eleget tesz a sportesemény vagy versenyrendezés kiírási feltételeinek. Gondoskodik a technikai (sportfelszerelések biztosítása, hangosítás stb.), személyi (jegyszedő, bírák, versenyzők, technikusok), gazdasági (pénzügyi fedezet biztosítása, szponzorok) feltételekről. Aerobic és fitness edző vagyok, így nemcsak a különböző rendezvények, például az Aerobic Gála szervezése a dolgom, hanem a versenyzők kinevelése, felkészítése is. Szívügyem, hogy segítsek gondoskodni az utánpótlásról azzal, hogy kiválasztom a sportágban tehetséges fiatalokat mondja Dorka. Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók felkészítését. Megtanítja sportága technikai és taktikai játékrendszerét, játék- és versenyszabályait. Kiemelt figyelmet fordít a magas szintű sportteljesítményhez szükséges speciális képességek, készségek fejlesztésére. Versenyzőit életkori sajátosságaik és egyéni adottságaik figyelembevételével készíti fel és versenyezteti. Értékeli az edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményüket. Egy edzőnek, testnevelőnek nem utolsósorban feladata, hogy foglakozzon a A-5

10 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK rekreációs sportok marketingjével, népszerűsítésével. Eladhatóvá kell tennie az adott tevékenységet. Fontos az embereket, leendő versenyzőket tájékoztassa, továbbá meggyőzze, cselekvésre ösztönözze, és egy-egy sportág felé terelje őket. 3. Hozzájárul a lakosság rekreációs kultúrájának fejlesztéséhez. Különböző tanfolyamokat szervez, rekreációs edzéseket tart. Nemcsak az iskolában vagyok edző, hanem kollégámmal másodállásban felnőtteknek is indítunk különböző fitness és aerobic tanfolyamokat. Az edzések célja, hogy átmozgassa a testet az egész napos munka után, és hogy pihenést, felüdülést, szórakozást, örömet nyújtson a résztvevőnek. Egy kiadós edzés nem csak a testi kondíciónkat javítja, hanem megőrzi a munkaképességünket, egészségünket, oldja a stresszt, és fokozza teljesítményünket. A rekreációs edzéseknek négy alapvető formája létezik: rehabilitációs edzés (gyógytorna, aqua-fitness, úszás, jóga, kerékpár) egészség-edzés (aerobic, kardiogépek, úszás, élménysportok, kaland- és extrémsportok) fittségi edzés (túra, gimnasztika, pilates, aerobic edzésfajták pl. step, erősítő, kangoo, tae-bo) sportági edzés (valamely sportág űzésével fejleszti az egészséget: pl. kézilabda, foci, önvédelmi sportok) A fentiekből kitűnik, hogy számos sportág több típusú edzéstervbe is beleillik. A felnőttek rekreációs programjainak tervezésénél a szakembernek, edzőknek más jellegű feladatoknak és elvárásoknak kell megfelelniük, mint az iskolában. Itt is fontos feladat a test formálása, erősítése, az egészség A-6

11 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK megőrzése. Továbbá lényeges az esztétikai szempont is, a felnőttek többsége a fizikai kondíció fejlesztésén kívül a fogyás lehetősége miatt is mozog. Ezt segítheti a szakemberek táplálkozási tanácsadása is. A tevékenységek célja az test és lélek működési összhangjának megteremtése, ami az élet minden területén előnyt jelent. A fitness és rekreációs programok szervezői képzettségüknek megfelelően különféle tanfolyamokat, edzéseket indíthatnak, szervezhetnek intézményi kereteken belül és magánvállalkozói formában is. Mi egy általános iskolában dolgozó testnevelés-rekreációs szakember munkáját követhettük nyomon, de e végzettséggel számos más jellegű területen is lehet végezni ezt a tevékenységet. A szakma művelője tervezheti, szervezheti és vezetheti a sport-rekreációs programokat a következő helyeken is: testkultúra-központok, civil szervezetek (szabadidősport-egyesületek, klubok), munkahelyek, szállodák, üdülők (wellness-relaxációs részlegek), szanatóriumok, művelődési, közösségi házak, önkormányzatok. Milyen anyagokkal és eszközökkel kell dolgoznia? Ez a sportág fajtáitól függően változó. Elsősorban a hagyományos iskolai testnevelés eszközeivel, felszereléseivel dolgozik: szőnyeg, bordásfal, A-7

12 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK különböző típusú labdák, súlyzók, pad, szekrény, zsámoly, gumikötelek, készségfejlesztő és tartásjavító eszközök, egyensúlyozó ügyességi szerek, karika, rúd, elasztikus szalag. A teremben végezhető sportoknál a kondicionálás, erősítés szerei, eszközei kerülnek előtérbe. A szabadtérben végezhető sportoknál, ha nem speciális szabadidős tevékenységről van szó, akkor a túra- és kempingeszközök, a természeti edzés kellékei (különféle labdák, ütők, hálók, kerékpár, görkorcsolya stb.) Az egyénnek kell gondoskodnia a sportruházati cikkekről (pl. melegítő, megfelelő védőruha, cipő, kerékpár). Az idénysportoknál (téli, nyári sportok), illetve különleges tevékenységeknél (golf, squash, wakeboard, snowboard stb.) az egyénnek kell gondoskodnia a felszerelésről, illetve az üdülőhelyeken, sportlétesítményekben bérelhetőek is a megfelelő eszközök. Léteznek továbbá aktivitást igénylő technikai sportok, ahol a barkácsolás, modellezés anyagaival, eszközeivel dolgoznak, vagy relaxációs sportoknál (jóga) a zene az eszköz a munkavégzéshez. Hol végzi a munkáját? A sportesemények és a versenyek jelentős része a szabadban és a teremben is megszervezhető (kézilabda, foci, tenisz, aerobic, úszás, küzdősportok stb.). A jellegzetesen szabadtéri sportokat (pl. tájfutás, túrázás, hegymászás, golf, síelés) értelemszerűen a szabadban végzik, illetve végeztetik a szakemberek. A rekreáció színterei közé sorolhatók: iskola, sportlétesítmények, A-8

13 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK fitness- és testépítő klubok, uszodák, üdülő-pihenőhelyek, sportpályák, zöldövezetek, a természet és a turista-létesítmények. Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? A fitness és rekreációs programok szervezője munkája során különböző életkorú, nemű, képességű emberekkel kerülnek kapcsolatba. A szakember az iskolában a tanítványaival, versenyzőkkel, kollégákkal, edzőkkel működik együtt. Az iskolán kívül a különböző rendezvényeken, edzéseken a szülőkkel, vendégkörével, valamint sportolni, mozogni vágyókkal találkozik. Különféle sporttevékenységgel foglalkozó intézményekkel (pl. Városi Sportcsarnok, tanuszoda, iskolák), sportlétesítményekkel (pl. fitness-terem), sportkörökkel, egyesületekkel, üdülő- és wellness-központokkal, helyi önkormányzatok vezetőivel, munkatársaival dolgozik együtt. Kapcsolatot tarthat fent továbbá az országos sportági szakszövetségekkel, a diákolimpiát szervező Magyar Diáksport Szövetséggel, valamint a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületével. A-9

14 Követelmények A következő kérdésekre kaphat választ: Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában?

15 KÖVETELMÉNYEK Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? Munkaköréből adódóan a szakember folyamatosan mozog, a testével dolgozik, a tevékenység elvégzése igénybe veszi fizikai erejét. A rekreációs sportoknál, a testnevelés órák alatt, egyéb sportrendezvények alkalmával, sokszor be kell mutatnia a feladatokat, gyakorlatokat, mozdulatokat, vagy együtt edz a tanítványaival, játékosokkal. Mindez komoly fizikai igénybevételt jelent. Bizonyos gyakorlatsoroknál segítséget nyújt a helyes tartáshoz vagy a mozgás elvégzéséhez, felemeli, megtartja a sportolót. Ez szintén megterheléssel jár. Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? A versenyek, sportesemények egy része a szabadban folyik. Kedvezőtlen időjárási feltételek mellett is meg kell tartaniuk az edzéseket, kupákat, bajnokságokat, jelen kell lenniük a versenyeken, illetve mérkőzéseken. A jellegzetesen terepen vagy a természetben végezhető szabadidős sportoknál (túrázás, tájfutás, kerékpározás, hegymászás stb.) az időjárás viszontagságai mellett különféle környezeti akadályokkal is meg kell küzdeniük. Ilyenek lehetnek az egyenlőtlen, meredek talaj, természeti akadályok, éles sziklák, kövek, sár stb. A szakma hátránya lehet, hogy sokat kell utazni versenyekre, sporteseményekre, táborokba. A különböző edzéseket (fitness, aerobic, úszás stb.) nagyon gyakran munka vagy iskola után, az esti órákban lehet megtartani, illetve számos sportrendezvény hétvégi elfoglaltsággal jár. Egyéb fizikai sérüléseket, izomhúzódásokat, ízületi bántalmakat okozhat a nem megfelelő testtartás egy mozdulatsornál, a helytelen beidegződés, vagy a bemelegítés, nyújtás elmulasztása. További sérülések szerezhetők még az esésektől, különböző ütésektől, ütközésektől. (A sérülések típusa sportáganként változó.) B-1

16 KÖVETELMÉNYEK Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? A foglalkozás gyakorlását kizáró egészségi tényezők: szellemi fogyatékosság mozgáskorlátozottság A foglalkozás gyakorlását korlátozó egészségi tényezők: a látás és hallás fogyatékossága súlyos beszédhiba, a beszédkészség zavara Ebben a szakmában a látásra, hallásra és beszédkészségre egyaránt szükség van. Látásukban enyhén korlátozottak (pl. kontaktlencsét viselők), vagy hallókészülékkel kielégítően hallók, és értelmes összefüggő kommunikációra képes egyének betölthetik az állást. A csapatjátékok, versenyek, rendezvények különösen igénybe veszik a hangszálakat, a közönségzajt túlkiabálva kell szót érteni a játékosokkal. Egészségügyi követelmény még, hogy a pályára készülőnek megfelelő állóképessége legyen, jó fizikai kondícióval, testi erővel rendelkezzen. Jól tűrje a terhelést mind fizikailag, mind szellemileg. Az egészséges, jól mozgatható végtagok elengedhetetlen feltételei a gyakorlatok bemutatásának, a sporttevékenységekben való aktív közreműködésnek. A munka nagyfokú mozgáskészséget, egészséges mozgásrendszert feltételez, ezért mozgáskorlátozottak nem alkalmasak a foglalkozás gyakorlására. Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? Legyen eredmény- és sikerorientált, főleg versenysportok esetében. Legyen B-2

17 KÖVETELMÉNYEK kellően motivált, célratörő, és feltétlenül elhivatott a sport és a mozgás iránt. Mutasson hajlandóságot a folyamatos szakmai fejlődésre, legyen nyitott az új feladatokkal, kihívásokkal szemben. Rendelkezzen jó koordinációs és koncentrációs készségekkel. A pontosság, precizitás meghatározó a gyakorlatok végrehajtásakor, mivel a figyelmet a test helyzetére, a mozgás apró részleteire kell összpontosítani. Legyen képes a mozgás szeretetére, egészséges életmódra nevelni. Az akaraterő, a kitartás fejlesztése nem csupán a sportolás, hanem a személyiségfejlesztés szemszögéből is döntő jelentőségű. Ez szinte az egész életünket végigkíséri. A kapcsolatteremtési készség, a jó együttműködés az edzői, sportszervezői pályán nélkülözhetetlen. A nézeteltérések, viták, illetve konfliktusok az edző és a sportolók, valamint a vezetők között kihatnak a teljesítményre. A szakembernek jól kell tudnia kezelni a felmerülő problémákat. Az edzési tervek, rekreációs programok összeállítása, kidolgozása, levezénylése fokozott figyelemösszpontosítást és szellemi munkát igényel. Elvárt szakmai ismeretek: - A rekreációs sportágak, szabadidős tevékenységek részletes és beható ismerete, - Az emberi test anatómiájának ismerete, - Az elsősegélynyújtás alapjainak elsajátítása, - Az egészséges életmód és táplálkozás ismerete. Elvárt szakmai képességek: - cselekvésre, mozgásra ösztönzés, - meggyőzés, az attitűdök alakításának képessége, - testi, szellemi, lelki harmónia kialakítására való készség. B-3

18 KÖVETELMÉNYEK Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? A biológia és a testnevelés tantárgyakban kell jó, illetve kiváló eredményt elérni a jelentkezőnek, hogy képes legyen a szakmáját hitelesen ellátni. Ismernie kell az emberi test felépítését, a szervezet és szervek alapvető működését. Az egyes sportágakban gyakorlottnak és ügyesnek kell lennie. Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában? Fontos az egyes sportágak, a hagyományos versenysportok, az alapvető szabadidősportok iránt mutatott érdeklődés. Hangsúlyos a wellnessprogramok, relaxációs tevékenységek, a természet szépségei, az esztétika iránt mutatott érdeklődés. Érdekelje a pszichológia, az emberi viselkedés. Érdekeljék továbbá az egészséges életmóddal, táplálkozással, mentálhigiénével kapcsolatos koncepciók, újítások, fejlesztések. B-4

19 Szakképzés A következő kérdésekre kaphat választ: Mit kell tanulni a szakképzés során? Hol történik a szakképzés? Milyen iskolai előképzettségre van szükség? Mennyi ideig tart a szakképzés? Milyen költségekkel jár a képzés, és kapható-e támogatás? Mekkora a képzésbe felvehető létszám?

20 SZAKKÉPZÉS Alapadatok: A szakképesítés pontos megnevezése: Rekreációs mozgásprogram-vezető A rekreáció a jó közérzet, a minőségi élet megteremtését szolgálja, miközben a rekreálódó személy is felüdül, felfrissül és szórakozik. Ezért nevezik a rekreációt az életminőség tanának is. A rekreációs szakember tehát ismerője és tudósa lesz annak, hogyan lehet az élet minden területén javítani az emberek teljesítőképességét, és hogyan lehet a szabadidő kulturált eltöltésével kikapcsolódni, szórakozni és felüdülni. Mit kell tanulni a szakképzés során? A rekreációs mozgásprogram-vezető a sportedző szakképesítésen belül, ráépülésként tanulható. Vagyis csak azok tudnak e területre szakosodni, akik már rendelkeznek a sportedzői szakképesítések valamelyikével. Jelenleg tehát ez egy emelt szintű szakképesítés. A hallgatók olyan szakmai ismereteket, képességeket és készségeket sajátítanak el, amelyek alkalmassá teszi őket bármilyen korú emberek életminőségének javítására, az egészséges életmód megszervezésére, a preventív és részben rehabilitálást célzó tevékenységek irányítására. A végzett szakember alkalmazni tudja a rekreációs élménykeltés módszereit és eszközeit, a stresszoldást és a lazítást célzó technikákat. Jól ismeri a zene és a tánc rekreációs lehetőségeit. A szükséges tanegységek / követelménymodulok elnevezése és száma röviden: Általános tevékenységi kör ( ), Az animátor szakirány speciális tevékenységi köre ( ), C-1

21 SZAKKÉPZÉS Az aqua tréner szakirány speciális tevékenységi köre ( ) A fitness instruktor szakirány speciális tevékenységi köre ( ) A gyermekkori mozgásprogram-vezető szakirány speciális tevékenységi köre ( ). A orientális táncoktató szakirány speciális tevékenységi köre ( ) A személyi edző szakirány speciális tevékenységi köre ( ) A szenior tréner szakirány speciális tevékenységi köre ( ) A wellness tanácsadó szakirány speciális tevékenységi köre ( ) A résztvevők a képzés végén minden modulból záróvizsgát tesznek egy vizsgabizottság előtt. A szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli feladatokból áll, és a felsorolt modulok alapján történik. (Forrás: 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény) Hol történik a szakképzés? A szakma iskolai rendszerben és felnőttképzésben is tanulható. A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Felnőttképzési Csoportja is szervez ilyen oktatást. A jelölt testnevelő tanár mesterkurzuson is továbbképezheti magát erre a területre. Felnőttképzésben úgynevezett OKJ-s tanfolyami keretek között tartanak kurzusokat az erre alkalmas képző intézmények. Ezek az ország szinte minden nagyvárosában megtalálhatóak. Milyen iskolai előképzettségre van szükség? A képesítés megszerzésének előfeltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen legalább érettségivel, és megfelelő szakmai előképzettséggel. A következő szakmai előképzettségek fogadhatók el: C-2

22 SZAKKÉPZÉS sportoktató ( ), sportedző ( ), sportszervező, -menedzser ( ), masszőr (sportmasszőr) ( ), lovastúra-vezető ( ), sportedző (sportág megjelölésével) ( ). Egyetemi mesterkurzus esetén a figyelembe vehető alapképzési szakok: testnevelő-edző, humánkineziológia, főiskolai és egyetemi testnevelő tanár, humánkineziológia és gyógytornász szakok. Egészségügyi alkalmasság szükséges. Mennyi ideig tart a szakképzés? A képzési idő 2-4 félév (felnőttképzésben max.1000 óra). Milyen költségekkel jár a képzés és kapható-e támogatás? Átlagosan Ft között változó költségekre számíthat a jelentkező. A képzés ára helyenként eltérhet, érdemes több helyen érdeklődni. A képzés piaci alapokon történik, alanyi jogalapú támogatás nincs. Mekkora a képzésbe felvehető létszám? Nincs államilag meghatározott keretszám. Általában az egy tanfolyamon résztvevők létszáma 5 25 fő között mozog. A szakképesítéssel kapcsolatos részletes információk megismerhetők a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapjának (www.nive.hu) Szakképzési dokumentumok és Adatbázisok menüpontja alatt, valamint a Nemzeti Pályaorientációs Portálon (www.eletpalya.afsz.hu). C-3

23 Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások A következő kérdésekre kaphat választ: Hogyan alakult az átlagkereset a szakmában? Hányan szereztek szakképesítést az elmúlt időszakban? Hányan dolgoznak ebben a szakmában? Mekkora a munkaerő iránti kereslet ebben a szakmában? Hogyan alakult a munkanélküliek száma? Milyen más foglalkozási területre válthat át az ember viszonylag könnyen?

24 KERESETI LEHETŐSÉGEK Hogyan alakult az átlagkereset a szakmában? A fitness és rekreációs programok irányítói, edzői havi bruttó átlagbére Ft körül alakult 2008-ban. A munkavállaló hírnevének és szakmai elismertségének függvényében ez a bér az átlagkereset többszöröse is lehet. Ezzel a kereseti kilátással a foglalkozás jövedelmi viszonyai az országos átlagfizetésnek megfelelőek átlagkereset Országos átlagkereseti adatok (bruttó Ft/hónap) Személyi alapbér Országos átlagkereseti adatok (bruttó Ft/hónap) Teljes kereset Forrás: A foglalkozásra jellemző átlagkeresettel kapcsolatos információk megtalálhatók az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján: D-1

25 KERESETI LEHETŐSÉGEK Hányan szereztek szakképesítést az elmúlt időszakban? Az Oktatási Minisztérium felsőoktatási adatai szerint 2008-ban 158 fő szerzett diplomát rekreáció-szervező szakon. Ha ezt a létszámot kiegészítjük a testnevelő tanárok számával (190 friss diplomás 2008-ban), akkor évente fő kerül a munkaerőpiacra a szakma gyakorlásához szükséges végzettséggel. Hányan dolgoznak ebben a szakmában? A szakmában dolgozók számáról nem áll rendelkezésre információ. Az ebben a szakmában dolgozó alkalmazottak jelentős része személyi edzőként, vagy akár boltvezető foglalkozásban jelenti be önmagát, amennyiben fitneszterem tulajdonosa. Becslések szerint ember dolgozhat ebben a szakmában. Mekkora a munkaerő iránti kereslet ebben a szakmában? Rövidtávú előrejelzés a szakma iránt mutatkozó keresletről: váltakozó A szakma iránt mutatkozó kereslet az elmúlt időben alig változott, ugyanakkor 2000-hez viszonyítva visszaesés tapasztalható. Hosszabb időtávot figyelembe véve a bejelentett álláshelyek számának ingadozása nem jelentős, és csupán egy természetes munkaerőpiaci hullámzásnak tekinthető. A munkahelyek számának stabilitása mögött az a jelenség húzódik meg, a fitnesz edzői pozíciók hosszú távon is megmaradnak. Mindez annak köszönhető, hogy a lakosság fogékony lett a testmozgásra, és igényli a rendszeres sportot.. D-2

26 KERESETI LEHETŐSÉGEK Bejelentett Fitness és rekreációs programok irányítói, edzői álláshelyek száma országosan (db/év) Bejelentett álláshelyek száma országosan (db/év) Bejelentett álláshelyek száma Forrás: Az Európai Unió által működtetett EURES-portálon közzétett álláshirdetések az EURES-tagoktól és partnerektől származnak, ezen belül is elsősorban az európai állami foglalkoztatási szolgálatoktól. A weblapra 2005-től fokozatosan felkerül valamennyi állás, melyet az európai állami foglalkoztatási szolgálatok hirdetnek meg. Az álláshirdetések számos foglalkozás művelőinek szólnak, valamint állandó és szezonális munkalehetőségeket is kínálnak. Tájékoztatást nyújtanak továbbá többek között a pillanatnyi kereseti lehetőségekről is az egyes országokban, köztük természetesen Magyarországon is. Elérhetőség: Hogyan alakult a munkanélküliek száma? Munkanélküliek számának változása 2008-ban: emelkedés D-3

27 KERESETI LEHETŐSÉGEK Ebben a szakmában jellemzően olyan emberek kívánnak elhelyezkedni, akiknek egész korábbi életük is szorosan kapcsolódott a sporthoz. Ez alapvetően feltételezi az elkötelezettséget a mozgáskultúra iránt. Így a munkaerőpiac ezen szegmensében megjelennek a szakképzettséggel nem rendelkező emberek, akik viszont akár versenysportolóként is eredményeket értek el. A fitness és rekreációs programok irányítói, edzői foglalkozást keresők között számolni lehet a fentebb említett, kiöregedett sportolókkal is. A szakmában elhelyezkedni kívánók száma magas, és a rövidtávon előre jelezhető változás is további emelkedésre utal. Munkanélküli Fitness és rekreációs programok irányító, edző száma A foglalkozást kereső munkanélküliek száma országosan (fő/év) Összes munkanélküli és álláskereső A foglalkozást kereső munkanélküliek száma országosan (fő/év) Pályakezdő munkanélküliek és álláskeresők Forrás: További elhelyezkedésre, munkaerő-piaci tendenciákra vonatkozó adatok érhetők el a weboldal Statisztika menüpontja alatt. D-4

28 KERESETI LEHETŐSÉGEK Milyen más foglalkozási területre válthat át az ember viszonylag könnyen? Egészségügyi gyakorlatvezető Fitness-wellness asszisztens Rekreációs mozgásprogramvezető Sportedző Sportoktató D-5

29 Egyéb információs források - Kiadványok - Elektronikusan elérhető információforrások

Gyógypedagógiai asszisztens Szakmabemutató információs mappa

Gyógypedagógiai asszisztens Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: DÉNES ZSUZSANNA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BÁLINTNÉ HORVÁTH IBOLYA

Részletesebben

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa Alkalmazás programozó / Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FÁBIÁN ZOLTÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS:CSIPAI

Részletesebben

Családpedagógiai mentor Szakmabemutató információs mappa

Családpedagógiai mentor Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: CSIZMADIA FERENCNÉ NEMES MÁRTA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: MAGYAR

Részletesebben

Termelési folyamatmérnök Szakmabemutató információs mappa

Termelési folyamatmérnök Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: DORKA ISTVÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. MIKÓ BALÁZS A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Kölcsön és hitelügyintéző Szakmabemutató információs mappa

Kölcsön és hitelügyintéző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSORDÁS KATALIN A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

Rendszerelemző / Szoftver- és alkalmazásfejlesztő - elemző Szakmabemutató információs mappa

Rendszerelemző / Szoftver- és alkalmazásfejlesztő - elemző Szakmabemutató információs mappa Rendszerelemző / Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MOCSAI NORBERT SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSIPAI

Részletesebben

Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa

Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY:

Részletesebben

Szociális asszisztens / szakgondozó / gerontológiai gondozó / pszichiátriai gondozó / szenvedélybeteg gondozó / szociális gondozó, szervező

Szociális asszisztens / szakgondozó / gerontológiai gondozó / pszichiátriai gondozó / szenvedélybeteg gondozó / szociális gondozó, szervező Szociális asszisztens / szakgondozó / gerontológiai gondozó / pszichiátriai gondozó / szenvedélybeteg gondozó / szociális gondozó, szervező Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY

Részletesebben

Végrehajtó Szakmabemutató információs mappa

Végrehajtó Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. VASS VIRÁG A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

Társadalom- és nyugdíjbiztosítás igazgatósági ügyintéző, TB és bérügyi szakelőadó Szakmabemutató információs mappa

Társadalom- és nyugdíjbiztosítás igazgatósági ügyintéző, TB és bérügyi szakelőadó Szakmabemutató információs mappa Társadalom- és nyugdíjbiztosítás igazgatósági ügyintéző, Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY:

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerészei Szakmabemutató információs mappa

Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerészei Szakmabemutató információs mappa berendezések műszerészei Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: HOLCZER SZABOLCS A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Speciális oktató, nevelő Szakmabemutató információs mappa

Speciális oktató, nevelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FEKETE BEÁTA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KOVÁCS DITTA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MAJOR TAMAS SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KISS GÁBOR A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Zálog és pénzkölcsönző Szakmabemutató információs mappa

Zálog és pénzkölcsönző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: ERDŐS ARANKA A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

Konyhafőnök / Séf Szakmabemutató információs mappa

Konyhafőnök / Séf Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: TÓTH MIKLÓSNÉ SZAKMAI LEKTORÁLÁS: NEUHAUSER LÁSZLÓ-CSURGÓ

Részletesebben

Mérőóra leolvasó Szakmabemutató információs mappa

Mérőóra leolvasó Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: SUHAJDA ISTVÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BAKURA EMÍLIA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Bútorasztalos Szakmabemutató információs mappa

Bútorasztalos Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: KOLOS NORBERT SZAKMAI LEKTORÁLÁS: FARKAS ZOLTÁN A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Pénztáros (bolti pénztáros, jegypénztáros) Szakmabemutató információs mappa

Pénztáros (bolti pénztáros, jegypénztáros) Szakmabemutató információs mappa Pénztáros (bolti pénztáros, jegypénztáros) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: DULKAI KATALIN

Részletesebben

Hatósági nyomozó Szakmabemutató információs mappa

Hatósági nyomozó Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. FRANCSICS OTTÓ A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP

Részletesebben

Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa

Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat-tartó, ügyfél-tájékoztató (Személyes ügyfél-tájékoztató, Telefonos ügyfél-tájékoztató, Elektronikus ügyfélkapcsolat-tartó,

Ügyfélkapcsolat-tartó, ügyfél-tájékoztató (Személyes ügyfél-tájékoztató, Telefonos ügyfél-tájékoztató, Elektronikus ügyfélkapcsolat-tartó, (Személyes ügyfél-tájékoztató, Telefonos ügyfél-tájékoztató, Elektronikus ügyfélkapcsolat-tartó, Telemarketing asszisztens) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE

Részletesebben

Ingatlanközvetítő, Ingatlanügynök, Ingatlanforgalmazási ügyintéző Szakmabemutató információs mappa

Ingatlanközvetítő, Ingatlanügynök, Ingatlanforgalmazási ügyintéző Szakmabemutató információs mappa , Ingatlanügynök, Ingatlanforgalmazási ügyintéző Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS:

Részletesebben

Katasztrófavédelem Szakmabemutató információs mappa

Katasztrófavédelem Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DOBSON TIBOR, TŰZOLTÓ EZREDES, FŐVÁROSI

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Lótartó és tenyésztő Szakmabemutató információs mappa

Lótartó és tenyésztő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KOCSIS PÁL, ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ, ALFÖLDI

Részletesebben

Rendőr Szakmabemutató információs mappa

Rendőr Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: MIHÁLYINÉ BORNEMISSZA ELEONÓRA, RENDŐR

Részletesebben

Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker Szakmabemutató információs mappa

Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: EREDICS ZSOLT, PRIVÁTBANKI TANÁCSADÓ, KÖZGAZDÁSZ,

Részletesebben

NYELVTANÁR SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

NYELVTANÁR SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés NYELVTANÁR SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése NYELVTANÁR Feladatok és tevékenységek Sprechen

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben