18. TESTNEVELÉS (2 írás)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "18. TESTNEVELÉS (2 írás)"

Átírás

1 18. TESTNEVELÉS (2 írás) Dosek Ágoston: Környezeti nevelés a testnevelésórán A) Általános megjegyzések A testnevelésnek a Nemzeti alaptantervben leírt céljai: a játék- és sportkultúrában való tájékozódás, az önálló testedzésre, a sportolásra, a mozgásos önkifejezésre való készség kialakítása. A kreativitásnak teret biztosító, pszichomotoros cselekvőképes tudás megalapozása, amely képessé tesz a környezetben végbemenő változások egészségügyi jelentőségének értékelésére, egyben összhangot teremt az egyéni tevékenység és életmód között. Higiéniai szokások alakításával az egészség-megőrzési eljárások, módszerek megismertetésével szükségleteket fejleszt az egészség megőrzése és fenntartása érdekében. A sport pozitív funkciói kétségtelenek: az egészségőrzésben betöltött preventív, rehabilitációs, rekreatív szerepén túl az egyéni igényeknek megfelelően karbantartja vagy fejleszti a mozgásos cselekvésekben megnyilvánuló kulturáltságot. Pozitív életszemlélet, örömkészség felé vezet; a személyiség pozitív magatartáson és viselkedésen keresztül fejlődik, és eljut a konfliktusmegoldó, stresszkezelő technikákig. Mindez pedig függőségektől mentes életvitelt igényel és alakít ki. A testnevelés cselekedtető jellegzetessége folytán a tanulók aktivitására épít, ezzel a modern pedagógiai irányzatok elvárásainak is megfelel. Ugyanakkor a nevelői stílus felfrissítésére és a testnevelők gyermek- és ifjúságképének korszerűsítésére van szükség. A célokból visszavezetett tartalom a tananyag és azon belül az arányok modernizálására van igény. A természeti környezetben tervezett iskolai foglalkozások támogatandók, de figyelembe kell vennünk, hogy a környezet csak korlátozott mennyiségű zavarást visel el, az értékek élvezete illetve használata gondosságot igényel, ha azt szeretnénk megőrizni a jövő nemzedékek számára is. A rekreációs szabadtéri tevékenységek népszerűsége megnövekedett, új sportágak is megjelentek. A természeti körülmények közül kiszakított ember a szabadban visszatalálhat gyökereihez, hiszen a beépített területek művi játszóterei, a tornatermekbe költözött szabadtéri játékok (pl. tűz-víz-repülő, balatoni halászok, adj király katonát, bújócskák, stb.) után az emberiség drámája lenne az, ha a testgyakorlatok is virtuálissá válnának. A természeti körülmények közötti sporttevékenységek hatása a természet erőihez való alkalmazkodásban is megnyilvánul. A természeti sportoknak modern társadalmunkban fontos, pozitív értékteremtő szerepe van. Egymásnak ellentmond azonban a sportos területhasználatban érdekeltek és a védelemre felesküdöttek szándéka. A jó sportpedagógus (testnevelő vagy edző) képes mindkét kívánalom teljesítésére! Nem merül ki tevékenysége a mozgásos feladatok szervezésében és levezetésében. A tanítványaihoz a sportolás, és az azt kísérő lelki jelenségek befolyásolása, együttes megélése révén közel kerülő pedagógus jó eséllyel terelgetheti tanítványainak gondolkodását az egészségre nevelés, a környezeti nevelés értékeinek irányába. A testnevelők gyakran szerveznek nem tanórai foglalkozásokat, sportköröket, túrákat és táborokat. Ezek a tevékenységek akár a helyi tantervekben megjelenő választható tantervi egységek is lehetnek, palettájuk az iskola környékének adottságaitól és a pedagógusok irányultságától függ. (Úszásoktatás, kerékpártúrák, korcsolyázás, játékok a természetben, vízi, természetjáró- és sítáborok stb.). A testnevelésóra balesetveszélyes. Ezért a testnevelők nagy jelentőséget tulajdonítanak a rendnek, fegyelemnek. Remélni lehet, hogy a testnevelésórán rendhez szokott diák másutt is igényli majd a rendet, fegyelmet, s így lépéseket tesz a fenntartható fejlődés lehetőségeinek érvényesülése felé.

2 B) Lehetőségek a testnevelésórákkal kapcsolatos környezeti nevelésre A testnevelésórákat jó esetben tornatermekben, sportlétesítményekben tartjuk. A sportlétesítmények berendezése lehetőséget ad azokra a mozgásformákra, amelyeket eredetileg természeti körülmények között műveltek elődeink. Például a mászórúd, a mászókötél és bordásfal a természetben található formakincsek és játékterek utánzatai. A tornaló (vagy a svédszekrény) is a legelők környékéről költözött a tornaterembe. Tornatermi és sportudvaron tartott foglalkozások: Energiatakarékosság: A természetes fény lehető legteljesebb kihasználása a mesterséges fények nélküli foglalkozások megtartását teszi lehetővé. Megfelelő árnyékolástechnika, könnyen mozgatható függönyök, az ablakok rendszeres tisztítása segít a megvalósításban. A világítást csak a sportmozgások ideje alatt kapcsoljuk be a sportcsarnokban, a holtidőkben: pl. szünetekben vagy lyukasórák esetén takarékoskodjunk az energiával. (Kivételes eset, ha tartós áramellátást igénylő speciális világítóeszközökről van szó.) A kiszolgáló helyiségek (öltözők, fürdők, folyosó) világítását kapcsoljuk, kapcsoltassuk ki a foglalkozások idejére. Itt számításba jönnek az automatikusan be és kikapcsolódó lámpák. A nagyméretű tornatermek esetében jól mérhető különbség van a hagyományos és az energiatakarékos fényforrások energiaigénye között! Törekedjünk a készlet modernizálására! A sportmozgásokhoz az osztálytermeknél alacsonyabb hőmérsékletű tornaterem a megfelelő, a testnevelő tanárok és a felmentettek bánatára. A fűtőtestek időjárástól függő szabályozásával elkerülhetjük azt, hogy folyamatosan nyitva hagyott ablakok mellett érezzék jól magukat a tanulók. Az épület műszaki állapota, hőszigetelése és a nyílászárók állapota jelentősen befolyásolja az energiafelhasználást. Az Oktatási Minisztérium által a közoktatási intézmények világításának és fűtésének korszerűsítésére 2005-ben meghirdetett Szemünk Fénye Program ezt is támogatja. A szellőztetés téli időszakban is fontos az oxigénigény miatt, ugyanakkor a fűtés energiaigényét növeli. Rövid idejű, de nagy légáramlatot alkalmazzunk a levegő cseréjéhez! A szellőző berendezések és légkondicionálók arra hivatottak, hogy adott esetben a sportolás körülményeit ideálissá tegyék. Ezek a berendezések azonban energiaigényesek, ezért feleslegesen ne működtessük azokat! A takarításhoz szükséges energia és anyagmennyiség csökkenthető, mégpedig a tisztaságot szolgáló rendszabályokkal. Ételt és italt nem vihetünk be a tornaterembe. A váltócipő használata kötelező, azt ellenőriznünk kell. A sporttevékenységek helyszínei a megújuló energiák kihasználásának fejlesztésre hivatott területei. Mivel a sporttevékenységek iránti igény növekedésére számíthatunk, a beruházások megtérülnek. A tornatermek és sportcsarnokok körzetében rendszerint találunk nagy, beépíthető felületeket, ahol a napenergiát hasznosító kollektorok elhelyezhetők. Ezek elsősorban a rendszeresen elhasznált fürdővíz felmelegítését szolgálhatják. Ilyen formában a az összegyűjtött energia tárolható is! Amennyiben lehetséges, foglalkozásainkat az energiát nem igénylő napszakokra időzítsük. Víz: A sportolást követő mosakodással, zuhanyozással az egészségre nevelés céljai mellett a környezettudatosságra is nevelünk, ha jól működő víztakarékos, automatikusan elzáródó csapokat használunk iskoláinkban. A vízzel korszerű, permetező és önleálló csapok használatával takarékoskodhatunk. Tanítsuk meg az alapos, de gyors tisztálkodásra tanulóinkat. Nagy osztálylétszámok és rövid szünetek 2

3 esetében a nedvesítés szappanozás öblítés egymást váltó szervezésével érhetünk célt a zuhanyzóban. A melegvízzel való takarékoskodás egyben energiával való takarékoskodást is jelent! Testnevelői szlogen, hogy Ne tévesszétek össze a zuhanyzót a Rudas-fürdővel!. A takarításhoz kevesebb víz szükséges, és a sportolás is higiénikusabb, ha kötelező a váltócipő használata! Magyarország nagy részén büszkék lehetünk a jó minőségű csapvízre. A tornatermek (sportterek) közelében létesített ivókutakkal higiénikus, poharat nem igénylő módon oldható meg a folyadékpótlás. A büfések bánatára a tanulók kevesebbet fogyasztanak a cukros üdítőkből, és nem gyűlnek az eldobható műanyagpalackok. Az ivóvíz is innivaló! Kannákban, vagy nagy palackokban is hűthető a meleg évszakok foglalkozásai alatt, a csapok kifolyatása helyett. Ez jó mintát ad otthoni utánzáshoz is! Ez esetben többször használható (elmosható) poharakat használjunk! A víztakarékosság szempontjából a műszaki szerelvények jó állapota, a csöpögés megszüntetése, víztakarékos WC öblítőtartályok beépítése kívánatos. Levegő: A levegő nem kellően tiszta városainkban, hovatovább kérdésessé teszi a testgyakorlás hasznát. Ez a beltéri és szabadtéri sporttevékenységekre egyaránt vonatkozik. A légúti betegségek, különféle ártalmak, a figyelem csökkenése, az étvágytalanság kiváltója a légszennyezettség. A légszennyezés kialakulásnak egyik oka a megnövekedett gépjárműforgalom. Ahol lehet, ha nem veszélyes, a gyaloglást, esetleg kerékpáros iskolába járást (végső megoldásként a tömegközlekedést) ösztönözzük! Hulladékok: A tantermi testnevelésórákra nem jellemző a hulladékok vagy szemét keletkezése. A szabadtéri foglalkozások környezete azonban nagy hatással lehet a tanulókra. A sportudvar tisztasága és állapota meghatározója az élménynek, ezért jó nevelő hatása van annak, ha ott időnként a tanulókkal együtt dolgozunk a szép környezetért: hulladék összeszedése (csakis önkéntes alapon és a higiéniai szabályok betartásával!), növények ápolása, sportterek karbantartása, kijelölése, újrafestése, stb. Zaj: A sportolás sajátos zajjal jár, ehhez a drukkolás vagy éppen a zene is hozzátartozik. A tornatermek többsége visszaveri a hangokat. A zaj csökkentésének legkevésbé költséges lehetősége beltéren a függönyök telepítése, vagy az ablakok kinyitása. Ezek a megoldások azonban a por beáramlása, és megkötése, illetve a természetes fény csökkentése miatt kérdőjelesek. Törekedjünk arra, hogy a felesleges hangerő (zenés órák) ne zavarja a közelben lévő iskolatársakat. A természetben tartott testnevelésórák: A természeti környezetbe kiköltöztetett testnevelésóráknak széles skáláját szervezheti a testnevelő tanár: összevont órák, sportköri foglakozások, szakkörök, kirándulások, túrák, táborozások formájában. Ezeknek különleges hangulata és pedagógiai jelentősége van. Tájhasználat: Mindig úgy hagyd magad mögött a terepet, ahogy találni szeretnéd! (Lehetőleg szebben, mint ahogy találtad.) 3

4 Védjük és becsüljük meg a zöldfelületeket! A foglalkozások ne tegyenek kárt a környezetben: kerüljük el a taposási károk okozását, jelzőkarók céljából faágak levágását, az élő növények rongálását. A természet adta lehetőségeket ki szabad használni: megtermett fákat fáramászásra, bokrokat rejtőzködésre, patakba helyezett köveket átkelő gyakorlatokhoz, duzzasztást fürdőmedence érdekében, a füves területeket kúszás-mászáshoz, labdajátékokhoz, küzdősportokhoz, zenés gyakorlatok helyszínéül, stb. Saját szemetünket vigyük haza vagy az első szemétgyűjtőig! Ami otthon szemét, itt is az! Előzzük meg a szemét keletkezését, a diákokat tájékoztassuk arról, hogy mit szabad és mit kell hozni a foglalkozásra! Többször használható eszközöket alkalmazzunk, igyekezzünk az elavult vagy kiöregedett eszközeink újrahasznosítására. Jó lenne, ha pl. a sportruházat és sportcikkek visszagyűjtése szervezett lenne. Minden olyan eszközt távolítsunk el a terepről, amit mi vittünk oda: bármilyen feleslegessé vált segédanyagot, út- és pályajelzéseket stb., függetlenül attól, hogy az komposztálódó anyag vagy nem. Szervezzük meg saját útjelzéseink bontását! A szerves hulladék beásása elfogadható megoldás, ha tudjuk, mi tartozik ebbe a körbe. Sportolásunkkal a lehető legkisebb mértékben zavarjuk meg az ott élő lényeket. Lehetőség szerint használjuk a már kialakult úthálózatot. Ne gázoljunk át érzékeny területeken, fejlődésben lévő növényeken. Kerüljük el a lezárt, védett területeket! Vigyázzunk az erdei és természetjáró létesítményekre, műemlékekre, természeti értékekre! Legyünk tekintettel az erdőben dolgozók vagy más felüdülést keresők érdekeire! Feleslegesen ne hangoskodjunk! Tartsuk be a tűzrakás szabályait! Életmódtanácsok: Az állóképességet fejlesztő foglalkozások jó lehetőséget adnak arra, hogy diákjaink számára a gyalogos, kerékpáros közlekedést ajánljuk a belsőégésű motorokkal működő és zsúfoltságot okozó járművekkel szemben. Ha a diákok jól fel tudják mérni képességeiket, napi néhány kilométeres gyaloglás vagy kerekezés nem lesz riasztó számukra. Segítségünkre lehet a kerékpározás hatalmas népszerűsége, de ez esetben a motorizáció fiatalokat elbűvölő hatásával, a kényelmi igényekkel kell megküzdeni. Biztonságos kerékpárutak és sávok, továbbá iskolai kerékpártárolók létesítésével változtatni kell a balkáni állapotokon. Mindenfajta sporttevékenység számára negatív hatású a dohányzás, iskoláinkban és a sporttelepeken tilos! A testnevelő tanárnak különleges lehetősége van táplálkozási tanácsokkal segíteni tanítványait. A lányok rendszerint a szépség és karcsúság miatt, a fiúk a dagadó izmok kedvéért szeretnének tudatosan étkezni. A természetes és elsősorban hazai élelmiszerek (biotermékek) előtérbe helyezésére a táplálkozási összetevők megfelelő arányaira, a műételek és tartósítószerek kerülésére bíztathatjuk tanítványainkat. Fontos, hogy a testépítő szerek káros hatásairól tájékoztassuk őket, óvjuk és távol tartsuk őket ezek használatától. A testnevelő megóvhatja a reklámok csapdáitól tanítványait. Nagyon sok magas labdát adnak föl a sport területén is a fogyasztói társadalom gátlástalan vállalkozói. Pl.: az izzadást gátló sportspray szemben áll a testgyakorláskor szükséges hőleadás élettani szükségességével. A hidratáló arckrémek sízés előtti alkalmazása miatt több óvatlan diáknak arcára fagyott már a mosoly. A testsúly csökkentésére ajánlott kényelmes aktivitást nélkülöző megoldások nevetségesek, a rázógépek vagy fekvőkúrák rendre csődöt mondanak! A diákok szívesen számolnak be testnevelőjüknek sportos sikereikről. E beszélgetések során elejtett megjegyzéseink, állásfoglalásaink meghatározhatják a környezettudatos kibontakozást. 4

5 Pl. a terepkerékpározáshoz adott útvonaljavaslatainkkal jó szolgálatot tehetünk a talajerózió miatt elkerülendő meredek hegyoldalak érdekében. C) Egy sítábor környezeti nevelési lehetőségei A testnevelés feladatai között szerepel, hogy egész életre szóló rendszeres sporttevékenység igényét fejlessze ki a tanulókban. Sok fiatal vonzódik olyan extrém sportok felé, amelyek a szabad természetben zajlanak. Azért választottuk témául a sítáborozást, mert a síelés jól reprezentálja a trendet. A 100 évvel ezelőtti extrém sport űzése ma tömegek szórakozása, környezeti szempontból erősen terhelő luxusfogyasztás. Megoldandó feladat a testkulturális haszon egyeztetése a zöld törekvésekkel. Ha a képzett testnevelő jelen van az iskolások első természetbeli sporttevékenységeinél, akkor az egészséges életmódra nevelés és a felnőttkori cselekedetek, a fenntarthatóságot szolgáló életszemlélet megalapozása szempontjából kiemelkedően hasznos munkát végezhet. Ugyanis boldogan sportoló fiatalokkal dolgozhat. Ebben a közegben a társadalom számára is fontos értékek, a környezettudatos viselkedés és a pozitív attitűdök kialakítására jó lehetőség nyílik. Megállapításaink többsége minden természetben űzött sport esetében hasznosítható. A különleges természeti és társas környezetben átélhető többnapos aktív sportélmény értékeire kell felnyitni a tanulók szemét. Kiemelt szerepet kaphat a természeti értékek felismerése, megbecsülése. Ehhez kapcsolható a környezettudatos magatartás kialakítása, amelyre a hétköznapi cselekedeteken túl (utazási, vásárlási, tisztálkodási, viselkedésbeli megnyilvánulások) kitűnő lehetőség nyílik a síelések vagy éppen az utazások során, környezeti csodák és pusztulások, az emberi tudás és tudatlanság következményeinek feltárásával. A csoportos utazás, az együtt töltött társas tevékenységek, nem utolsó sorban pedig a síelés (síoktatás) alatt kiderülnek a tanulók ismeretlen jellemvonásai. A váratlan és szokatlan körülmények között az egymás és a környezet iránti figyelem, udvariasság, féltés vagy éppen a közömbösség felszínre kerülhetnek és alakíthatók. Érdekes és megemlítendő anyag a földrajz és fizika témakörébe tartozó csapadékképződés, hó és lavinaismeret. A témakörhöz kapcsolódóan gyakorlati ismereteket szereznek a tanítványok a reggeli jeges, majd felolvadó havon, amely estére szemcsés kásává tömörül össze! A pályán kívüli síeléssel kapcsolatosan környezettani, biológiai ismeretek kerülnek a felszínre, amikor kiderül, hogy nem csak a sízők érdekében létesítenek tiltott övezeteket a pályák környezetében. A testnevelő tanár számára természetesen a legfontosabb a testi nevelés témakörébe tartozó sporttevékenység. A tanulók iskolásévein túlmutató haszon az, hogy egy teljes életen át űzhető, egészséges sporttal ismerkednek meg, és azt szakemberek segítségével sajátítják el. A sízők (diákcsoportok) látszólag kis jelentőségű, de összességében nagy horderejű tettekkel bizonyíthatják a környezet megóvásának szándékát: 1. A sí-kresz betartása (figyelem másokra, baleset-megelőzés: a mentések és egészségi szolgáltatás költségeinek csökkentése, a kapacitás teljes kihasználása a felvonónál) 2. Soha ne síeljünk tiltott területeken! A természetvédelmi területeket tartsuk tiszteletben, és ne hatoljunk be oda illetéktelenül a siklás élvezetéért. 3. Ne síeljünk ki tiltott helyekre, az erdőkbe! Ott ugyanis magunk sem sízhetünk biztonságosan, az ott élő vadakat megzavarjuk, és a síléc éleivel megsértjük a fiatal fákat, a csemetéket. Ne háborgassuk a déli kiolvadt hegyoldalak nyugalmát, ahol a vadak télidőben is tartalék élelmiszert találhatnak! Ne közelítsük meg az etetőket! Maradjunk a kijelölt sípályákon! 4. A kutyánkat hagyjuk otthon! 5

6 5. Kerüljük a hangoskodást! 6. Saját hulladékunkat vigyük le a hegyről! Szükségünket a WC-ben intézzük el, ha mégis nagy a szükség, kisdolgunk nyomait is takarjuk be! 7. A felszerelések megbecsülése révén elkerülhetők a szükségtelen fogyasztással járó kiadások. A sísportban nyilvánvaló jelenség a fogyasztói társadalomra jellemző vásárlási sznobizmus. (A sífelszerelések élettartamának növelése gondozással mint pozitív, a felvonók állagának rongálása mint negatív példák említhetők). 8. A pályák megközelítése tömegközlekedési járművekkel egyaránt szolgálja a környezetszennyezés csökkenését, és a parkolási gondok megoldását. 9. Az utazás témakörébe tartozik a buszvezetőket megcélzó kínálat: az ingyenes liftjegy és az ebédmeghívás. (Így ugyanis kevesebbet jár a motor, hisz a vezető távolléte alatt nem kell az egész buszt fűteni.) 10. A szálláshelyek komfortfokozatától függően szembesülhetünk a vendéglátók felismert takarékosságával. Gyenge izzók világítják meg szobánkat, a fűtés csak a síliftek zárásakor indul be, a folyosókon automata oltja le a villanyt. 11. Egy sítábor az iskola csoportja számára a lehető legjobb alkalom a szelektív szemétgyűjtés gyakorlására. A veszélyes hulladékok közül az akkumulátorok, elemek cseréjének igénye jelentősen nő a sízés periódusában. Újabb terület a Föld megkíméléséhez, ha az elkülönített gyűjtőben végzi a kiszolgált elem. 12. A betétdíjas csomagolóanyagoknak, illetve az újrafelhasználás ideológiájának a visszaváltható mágneskártyák a mintapéldái sízésben. Korábban sajnos előfordult, hogy a nyakba akasztható plasztikkártyák a felvonó melletti fenyőket díszítették. Összefoglalva: Az iskolai táborok (köztük a sítáborok) népszerűsége nyilvánvaló, a benne rejlő nevelési, életmód alakítási lehetőségek különlegesek. A sportági jártasságok és készségek környezettudatos közegben megvalósított kialakításával fenntartható, életre szóló rekreációs lehetőséget alapozunk meg a jövő nemzedékének. E feladat megoldására a testnevelő tanároknak jó esélye nyílik. 6

7 Kocsis László: Éjszakai Túlélő Túra Bevezetés Az éjszakai túlélő túrákat immár negyedik alkalommal szervezzük kollégámmal, aki egyben gyermekkori barátom. A természet szeretete belénk ivódott a sok- sok évi sporttevékenységünk során. Mindketten versenyszerűen kajakoztunk, és a víz a Duna szeretete mellett a partmenti erdőket és hegyeket is magunkénak tudtuk. Ösztönösen megfogalmazódott bennünk a gondolat: természetesen élni, egészségesen gondolkodni és cselekedni csak tiszta vizek közelében, egészséges növényekkel teli és tiszta levegős környezetben lehet. A sporthoz természetes környezet kell; a természetes környezet megkívánja a tisztaságot, a sport és egyéb ember által végzett igaz tevékenység legyen bármi: gyermeknevelés, tanítás stb. tisztaságot igényel, amilyen az élő természet maga, amely csak így lehet életképes és ezzel együtt az ember fia is. Úgy érzem és hiszem, hogy így lehet az ember mind mentálisan mind fizikailag tiszta, emberi. Így maradhatnak meg azok az értékek, amelyek szellemünket táplálják, és jövőnket garantálják. Ez az az út, amelyet követve én eljutottam idáig céljaimat megvalósítván. Környezettudatos magatartás, viselkedés: fontos, hogy a gyermekeket bevigyük az erdőbe, megismerjék és megértsék annak csendjét, illatát, tökéletességét, méltóságát. Megismerjék, hogyan kell megérinteni, bánni az erdővel. Ahogyan közeledik egyik ember a másikhoz. A tisztelet, az alázat, az elfogadás, a szeretet és még sorolhatnám, amelyre úgy áhítunk, mindmind megtanulható közvetve vagy közvetlenül a természettől, az erdőtől, amelynek szelleme mind ezt sugalja, csak meg kell ezt értetni és tanítani a gyerekekkel. Az erdő szellemiségének (természet) belé kell ivódnia az ember szellemiségébe, természet és ember egymáshoz tartoznak. Így alkotnak egy egészet és az egész maga az élet. Kaland- élmény, kihívás, erőpróba: természetes emberi igény. Adjuk meg hát a gyerekeknek ezt a lehetőséget! Tanulják meg, hogyan lehet az erdőben közlekedni, tájékozódni, eligazodni a növényfajták között. Alkalmazkodni a terepviszonyokhoz, észrevenni azokat a dolgokat, jeleket, amelyeket elrejt az erdő, de számunkra fontos információt jelentenek az előre jutásban, legyenek természetesek vagy mesterségesek. Itt jobban megismerhetjük magunkat és másokat, újabb képességekre tehetünk szert, vagy kibontakoztathatjuk azokat. Megtanulhatunk egymásra számítani, és alkalmazkodni egymáshoz, ahogy az erdő növényei és állatai is teszik ezt. Megtapasztalhatjuk a természet erejét és kérlelhetetlenségét. Mindezt játékos formában, ahol az erdő az igazi felnőtt, hiszen ő otthon van néhány millió éve, mi csak vendégek vagyunk benne, a gyerekek is, de még a felnőttek is. Hiszen írtjuk az erdőket, a vesztünket okozva ezzel, tehát még mindig nem nőttünk fel. Lehet, hogy túl magasztos de ez lenne a végső cél: játszva, mint a gyerek nőjünk fel. Ez lenne a végső kihívás, és ez a pici játék lenne az egyik eszköz, amely ezt szolgálná. Érdeklődés felkeltése: Ez a feladat nem került nagy erőfeszítésünkbe, mivel első túránkat olyan jól bejáratott gyerekek beszervezésével kezdtük, akik már átestek néhány élménydús programunkon. Pl. biciklitúra, vízitúra stb. És ezek után a hírverés nem maradt el. Néhány színes fotó csak ráadáskén szolgált. Elsősorban olyan osztályokat vettünk célba, ahol jó a közösségi szellem, így ők együtt szívesen jöttek, fiúk- lányok, vegyesen meg pláne. A tájékoztatatók kiosztása után hamar elkötelezték magukat a gyerekek és szülők a program mellett, nem volt gond a létszámmal. Helyszín: 7

8 Minden évben más helyszínt keresünk, idén Zebegényt választottuk. A falu fölött, a hegyoldalon épűlt egy gyönyörű Trianon emlékmű, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Dunára és ideális táborhely, ahonnan bevehetik magukat a gyerekek a Börzsöny hegyeibe. Hetekkel előtte bejártuk a helyszínt a kollegámmal, hogy megismerjük a terepet, annak sajátosságait, megtervezzük az útvonalakat és kidolgozzuk a feladatokat. A túrát mindig olyan környéken rendezzük, ahol nincsenek szélsőséges körülmények (lezuhanás veszélye stb.) A csapatok: 4-6 fős csapatok vesznek részt a túrán, csapatonként egy felnőtt kisérővel. Az átadott útmutató alapján egy figyelmes, átlagos kondícióval rendelkező csapat teljesíteni tudja valamennyi feladatot. A csapatokat 5-8 osztályos tanulók alkotják. A túra lebonyolítása: A gyülekező után megkapják a csapatok az eligazítást, majd néhány helyben megoldott feladat után elindulnak az erdőbe, ellenkező irányokba, egyenlő időközökben. Beérkezés után (03-05 óra) között pihenő, majd eredményhirdetés. Feladatok: A feladatokat pontozással értékeljük. Végig kell járni az előírt útvonalat eltévedés nélkül, megtalálni és megoldani az útközben fellelhető feladatokat, a lehető legrövidebb idő alatt, bár a térkép hiányos. Az első két feladatot helyben oldják meg a csapatok. Fát kell gyűjteni adott idő alatt a tábortűzhöz, amely majd egész éjszaka égni fog. A legtöbb fát gyűjtő csapat kapja a maximális pontszámot. A második feladat: adott teületen elrejtett üdítő italos dobozokat kell megtalálni csapatonként egy-egy embernek. A legtöbbet gyűjtő kapja a max. pontszámot. Ezek után elindulnak a csapatok egymás után egyenlő időközönként és ellentétes irányokban. Az útvonal: bázis tábor Görbe-híd Szeder-völgy Remete-keresztbérc Világos-tér Hegyestető Szent Mihály-hegy majd vissza: Világos- tér Köves-mező Jaros-bükk Grundl-rét bázis tábor. Menetközben a következő feladatokat kell megoldani: betűket rejtettünk el fákra, kövekre, műtárgyakra. Ha mind megtalálják, egy szót lehet kiolvasni (sólyom), egy bizonyos helynél egy fára elhelyezett jelnél adott lépésszámmal be kell menni egy patakmederbe, és meg kell találni az ott elhelyezett jelet. Vadászles létrafokainak száma? Etetőnél keresd meg a tűt a szénakazalban! Nincs semmi elrejtve ott természetesen, de kell lennie tűnek és cérnának a felszerelésük között. Előre lefényképezett tárgyakat kell megtalálniuk az útvonal mentén, és leírni, hol található. Kifeszített kötélen lajhár-mászással át kell mászni a másik oldalra, időre. Adott helyen növényeket kell keresni, és a Kis növényhatározóval felismerni azokat. Visszaérkezvén minden csapattagnak célba kell lőni egy céltáblára; a legtöbb kört lövő csapat kapja a legtöbb pontot. A beérkezett csapatok lepihenhetnek, majd eredményhirdetés következik. Minden résztvevő emléktrikót kap, és a győztes csapat kapja a kupát. A helyezettek érmet kapnak. Majd mindenki hazatér holt fáradtan, de szép élményekkel gazdagodva. De előtte összeszedjük a szemetet! 8

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

A 15-29 éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára. 2010. május 26.

A 15-29 éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára. 2010. május 26. A 1- éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára 2010. május 26. A fiatalok véleménye a környezetvédelem jelentőségéről százalék A környezetvédelem

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Tájékoztató ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Szakirányú továbbképzési program megnevezése: Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Bringa Park Program 2012 2014

Bringa Park Program 2012 2014 Bringa Park Program 2012 2014 1 A bringaparkok kialakításának célja: A fiatalok, iskolás korúak számára olyan aktív sportolást biztosító szabadtéri létesítmény létrehozni, ahol biztonságos de ugyanakkor

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre 3. számú melléklet A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE a 2011/2012-es tanévre Készítette: ÖKO munkacsoport vezetője Jóváhagyta:

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÖKOISKOLAI MUNKATERV KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013 Ökoiskolai munkaterv Mottó: Az ökológia lényege éppen az, hogy miként lehet kielégíteni a különbözőségében teljes világ lakóinak igényeit,

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 0034 Pest II: Bernecebaráti Bernecebaráti Szokolyi Alajos Általános Tagiskola és tornaterem melléképülete Az intézmény 2 különálló

Részletesebben

Zöld rendezvényszervezés

Zöld rendezvényszervezés Zöld rendezvényszervezés A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld rendezvényekről szóló tájékoztatója A zöld rendezvények néhány szóban A zöld rendezvények erősítik, demonstrálják a házigazda szervezet fenntarthatóság

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A sportpedagógia alapjai

A sportpedagógia alapjai Triatlon-edzők szakmai továbbképzése Balatonboglár, 2015. április 16-19. A sportpedagógia alapjai Dr. Poór Zoltán a neveléstudomány kandidátusa A sportpedagógia fogalma Tágabb értelemben: A sportpedagógia

Részletesebben

2011.12.12. Hogyan tudunk csökkenteni? Az energiafogyasztás csökkentése otthon. Beruházás nélkül: viselkedés megváltoztatásával.

2011.12.12. Hogyan tudunk csökkenteni? Az energiafogyasztás csökkentése otthon. Beruházás nélkül: viselkedés megváltoztatásával. Hogyan tudunk csökkenteni? Az energiafogyasztás csökkentése otthon viselkedés megváltoztatásával Energiatakarékos készülékek Szigetelés Nyílászáró csere Megújuló energiák használata Építkezés Példa: hőveszteség

Részletesebben

A mindennapos testnevelés szubjektív helyzete az észak-alföldi régió tanulóinak körében

A mindennapos testnevelés szubjektív helyzete az észak-alföldi régió tanulóinak körében Fintor Gábor Debreceni Egyetem, Nevelés-és Művelődéstudományi Doktori Program A mindennapos testnevelés szubjektív helyzete az észak-alföldi régió tanulóinak körében Fiatal Sporttudósok IV. Országos Konferenciája

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS LEHETŐSÉGEI A MAGYARORSZÁGI ÖKOISKOLA HÁLÓZATBAN

AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS LEHETŐSÉGEI A MAGYARORSZÁGI ÖKOISKOLA HÁLÓZATBAN AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS LEHETŐSÉGEI A MAGYARORSZÁGI ÖKOISKOLA HÁLÓZATBAN A Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium példáján A Selye János Egyetem 2012-es "Művelődés Identitás Egészség"

Részletesebben

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Mönks tehetségmodellje Kreativitás ISKOLA TÁRSAK Feladat iránti elkötelezettség Átlagon felüli képességek CSALÁD Játékossá válás GENETIKA EDZŐ KÉPZÉS CSALÁD

Részletesebben

Mosonmagyaróvár Idén is Európai Mobilitási Hét városunkban

Mosonmagyaróvár Idén is Európai Mobilitási Hét városunkban Mosonmagyaróvár Idén is Európai Mobilitási Hét városunkban Mosonmagyaróvár több éve csatlakozott az Európai Mobilitási Hét (2011. szeptember 16-22.) rendezvény sorozathoz, melynek záró napja az Európai

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

Zöld rendezvényszervezés

Zöld rendezvényszervezés zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Zöld rendezvényszervezés A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft zöld rendezvényekről szóló tájékoztatójának kivonata A zöld rendezvények néhány szóban

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

Jelen rövid kérdőíves felmérés célja a lakossági igények megismerése a Normafa tervezett rehabilitációjával kapcsolatban.

Jelen rövid kérdőíves felmérés célja a lakossági igények megismerése a Normafa tervezett rehabilitációjával kapcsolatban. Tisztelt Válaszadó! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a Normafa rehabilitációját tervezi, azzal a céllal, hogy a terület értékeinek fenntartható hasznosításával még inkább hozzájáruljon a lakosság

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Környezet, környezetvédelem és sízés. Ozsváth Miklós, Takács Norbert

Környezet, környezetvédelem és sízés. Ozsváth Miklós, Takács Norbert Környezet, környezetvédelem és sízés Ozsváth Miklós, Takács Norbert Jövőkép? Gleccserek pusztulása Az első gleccser sípálya alig több mint 30 évvel ezelőtt épült. Az Európában található gleccserek az elmúlt

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Adjon zöld utat irodai megtakarításainak!

Adjon zöld utat irodai megtakarításainak! Adjon zöld utat irodai megtakarításainak! - Zöld Iroda Program - Lontayné Gulyás Mónika Green IT konferencia 2010. szeptember 22. A KÖVET dióhéjban Kiemelkedően közhasznú egyesület Tudatformálás: képzések,

Részletesebben

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA ELŐDISKOLÁINK FÉNYES TÁNCSICS SZIGETI KOSSUTH A Budai Középiskola születése 2004 Táncsics Mihály Angol Kéttannyelvű Gimnázium Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT Projekt bemutató Szarvas, 2014. március 20. A projekt témája Fenntarthatóság Környezettudatosság Egészségtudtosság Megatrendek Globalizáció és urbanizáció Energiahiány

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető!

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Intézményvezető! A TÁMOP- 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívás keretében lehetőség van innovatív oktatási programok megvalósításra, a programok megvalósításához

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

A rekreáció területei, felosztása, eszközrendszere. A rekreáció elmélete és módszertana 3. ea.

A rekreáció területei, felosztása, eszközrendszere. A rekreáció elmélete és módszertana 3. ea. A rekreáció területei, felosztása, eszközrendszere Rekreáció: célja alapján szellemi és fizikai szellemi ~: a kultúra, szórakozás (játék) és művelődés kérdéseivel, a műveltség típusaival és a kulturális

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Tippek a Zöld Iroda Program megv g aló l s ó ít í ásho h z o 2009. szeptember 30.

Tippek a Zöld Iroda Program megv g aló l s ó ít í ásho h z o 2009. szeptember 30. Tippek a Zöld Iroda Program megvalósításhoz 2009. szeptember 30. A KÖVET dióhéjban Kiemelkedően közhasznú egyesület Tudatformálás: képzések, céglátogatások, tapasztalatcserék, kiállítások; EU-s és magyar

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Marcali Darvas Adrienn Iskola- és ifjúsági védőnő Marcali Szeptember: Október: November: December:

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft.

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Világítástechnika mesterfokon Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Egyedi igényekre szabott tervezés 2 A Webs Világítástechnikai Kft. komplex és egyedi megoldásokat kínál a kül-, és beltéri díszvilágítás,

Részletesebben

GRASSROOTS Gyermekvédelem

GRASSROOTS Gyermekvédelem GRASSROOTS Gyermekvédelem A gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás lényege a gyermekkel szembeni bárminemű rossz bánásmód egy szűk közösségen (pl:családon) belül, amelynek szerepe éppen a gyermek védelme

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben Szőcs Anikó Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola vezetı 2010. június 7. A környezeti nevelés célja Elısegítse a tanulók környezettudatos

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Kupai Krisztina (KUKIAAP. SZE) II. évfolyam Egészségfejlesztés kurzus Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Program célja és jelentősége Cél: Sok-sok érdekességet

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010 Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 1 Energiatakarékossági lehetőségeink a háztartási mérések tükrében Kecskeméti Református Gimnázium Szerző: Fejszés Andrea tanuló Vezető: Sikó Dezső tanár ~

Részletesebben

100 játék IV. Szakmai nap

100 játék IV. Szakmai nap Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * 100 játék IV. Szakmai nap a

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Öko Munkacsoport Koordinátor Kovácsné Lébényi

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea.

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea. A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása re- kreáció Szűkebb értelmezésben: feltöltődés kalandsport, unikumsport más sportok rekreáció = sport A rekreáció eszmei és gyakorlati válasz, - tevékenységrendszer

Részletesebben

Úton a nulla hulladék felé

Úton a nulla hulladék felé Úton a nulla hulladék felé Földesi Dóra Humusz Szövetség 2011. május 13.. Problémák A legyártott tárgyak 99%-a fél éven belül szemétbe kerül. Az élelmiszerek 30%-a bontatlanul kerül a kukába. 1 kukányi

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17-ES TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17-ES TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17-ES TANÉV Készítette: Az ÖKO munkacsoport Beled, 2016. szeptember 5. Az ÖKO-munkacsoport tagjai: Borosné Tóth Zsuzsanna Ágostonné Hajnali Csilla Homlokné Halász Judit igazgató

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0033

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0033 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0033 0033 LHH: Taktaszada Taktaszadai Móra Ferenc Általános Iskola KÉP HELYE Az iskola épülete 1779m 2 alapterületű,melyben 11 tanterem,

Részletesebben

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Tanúsítvány száma: 1/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. január 30. Kérelmező neve: Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Korlátolt

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézménye Almáskamarási

Részletesebben

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA www.evp.hu A víz az élet forrása: víz nélkül nincs, és nem is lehetséges egészséges élet. A víz lehetővé teszi a vérkeringést, segíti a sejtek működését és a test méregtelenítését,

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata a városi sportlétesítmények Használati Szabályzatának jóváhagyásáról Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben