1. Egészségturizmus szakirány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Egészségturizmus szakirány"

Átírás

1 1. Egészségturizmus szakirány A szakirány célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása, mely alkalmassá teszi a hallgatókat az egészségtudatos életmód turisztikai menedzselésére. A hallgatók képessé válnak az egészségturizmus területén megjelenő utasok és vendégek egészségturisztikai szolgáltatások iránti igényeinek felmérésére, a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló fizikai aktivitások, programok, túrák, vetélkedők, egészséges táplálkozás program-csomagjainak összeállítására, megszervezésére, a testi-lelki harmónia élményének megteremtésére. Tantárgy Heti óraszám Követelmény Kredit I. félév Egészségorientált élelmezés 2+1 Kollokvium 4 14/félév lev-táv Rekreáció 2+0 Kollokvium 3 Selfness 0+2 II. félév Gyakorlati jegy Kollokvium/ lev-táv 4 Wellness 2+2 Kollokvium 5 18/félév lev-táv Egészségturisztikai menedzsment 1+2 Kollokvium 4 14/félév lev-táv Rekreációs élménytervezés 1+1 Gyakorlati jegy Kollokvium/ lev-táv 3 Spa-és wellness létesítmények üzemeltetése /félév lev-táv Kollokvium 4 Szakdolgozati konzultáció 0+2 Gyakorlati jegy 3 Szakirány oktatói: - Dr. Boros Szilvia, főiskolai docens - Dr. Várhelyi Tamás, főiskolai tanár - Savella Orsolya, főiskolai tanársegéd

2 - Mondok Anita, főiskolai tanársegéd 2.1. Tantárgyleírások EGÉSZSÉGORIENTÁLT ÉLELMEZÉS A tárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az egészségorientált étkezetés alapvető követelményeit, a táplálkozás és élelmezés egészségmegőrzésben betöltött szerepét, valamint a táplálkozási népbetegségek diétás kezelésének lehetőségeit, összefüggésben a vendéglátóipari diétás szolgáltatások gyakorlati alkalmazásának elősegítésével. A tantárgy áttekintést ad az élelmezési nyersanyagok táplálkozás-élettani szerepéről, a hazai lakosságág táplálkozásának sajátosságairól, valamint a különböző népességcsoportok helyes táplálkozásának követelményeiről. Részletesen tárgyalja az étrend-összeállítás táplálkozási ajánlásokra épülő követelményeit, az élelmezéstervezés és szervezés általános és specifikus, egészségi állapottól függő sajátosságait, a táplálkozási népbetegségek diétás kezelésének lehetőségeit, a wellness életmód és táplálkozás kapcsolatát: egészségorientáltság, preventív szemlélet, tudatosság, kiegyensúlyozottság. A főbb témakörök: A táplálkozás helye az egészségmegőrzésben. A wellness életmód és táplálkozás kapcsolata: egészségorientáltság, preventív szemlélet, tudatosság, kiegyensúlyozottság. A hazai lakosság egészségi állapota és a táplálkozás összefüggési. A táplálékválasztást meghatározó tényezők. Táplálkozási ajánlások. Táplálkozási piramis. A vendéglátóipar szerepe és lehetőségei az egészségorientált élelmezésben. Az étkeztetés (élelmezés) tervezése és elemzése. Az étrend-összeállítás szempontjai. Táplálkozás és életkor. A tápanyagszükséglet biztosítása és sajátosságai a különböző életkorokban. Táplálékkiegészítők, funkcionális élelmiszerek, natur (bio) élelmiszerek jelentősége. Alternatív táplálkozási formák és táplálkozástudományi megítélésük: vegetáriánus táplálkozás, reformtáplálkozás, makrobiotikus étrend. Sport és táplálkozás. A diétás élelmezés alapjai. A diéták összetétel és elkészítés szerinti csoportosítása és jellemzése Az energiaszegény étrend. Divatkúrák. A táplálkozás és a szív- és érrendszeri betegségek. Az érelmeszesedés és a magas vérnyomás étrendi kezelésének fontosabb elvei. A cukorbetegség lényege, élettani alapjai, kialakulása és okai. A cukorbetegség típusai. A cukorbeteg diéta főbb szempontjai. A mozgásszervi betegségek diétája. A vesebetegek diétája. Emésztőrendszeri megbetegedések diétája. Diéta a máj-, epe- és hasnyálmirigy-betegségekben. Ivókúrák jelentősége az emésztési panaszok kezelésében. A táplálkozás és immunitás, a rosszindulatú daganatok. A táplálékallergia és táplálékintolerancia és étrendi kezelése. A vendéglátás szerepe és lehetőségei az egészségorientált étkeztetésben. Diétás és kímélő étkeztetés. A különleges táplálkozási igényeke kielégítésének lehetőségei. REKREÁCIÓ A hallgatók megismerkednek a testkultúra, egészségkultúra alapfogalmaival, a rekreáció fajtáival és a fizikai aktivitások egészségre gyakorolt jótékony hatásaival. A tantárgy célja, hogy a rekreáció jelentőségére felhívja a figyelmet, és megalapozza az egészséges életmód kialakításának szükségességét. Irányt mutat a mozgás egészség megőrzésében, megtartásában betöltött szerepéről, valamint az állapotfelmérés lehetőségeiről (fittség vizsgáló tesztek, eljárások).

3 Megismertet a rekreációhoz, sportrekreációhoz alapot szolgáltató fogalmi definíciókkal, értelmezésekkel. Rekreációs és edzéselméleti ismeretekkel (edzés, terhelés, edzéseszköz, edzésmódszer, képességek fejlesztése) támasztja alá a mozgások szerepét az egészséges életmód kialakításában. Képet ad a hazai és nyugat-európai szabadidő eltöltési szokásokról. Segítséget nyújt a sportprogramok, rendezvények menedzsmentjében. Megismertet a rekreációs programokkal, mint az egészségturizmusban megjelenő kínálati elemekkel. Ismereteket ad a sport és rehabilitációs programokról, a mozgás jelentőségéről, mint a prevenció egyik eszközéről. A főbb témakörök: A testkultúra, egészségkultúra alapfogalmainak definiálása (egészség, fittség, testnevelés, sport, rekreáció, rehabilitáció, prevenció, wellness). A testkultúra helye és szerepe az egyetemes emberi kultúrában. A rekreáció fogalmi meghatározásai, fajtái, eszközei. A fizikai aktivitások jelentősége a szabadidő eltöltésében napjainkban. Az egészségturizmusban megjelenő rekreációs tevékenységekről. A sportprogramok szervezésének szempontjai, módszertani elvei. Az egészséges ember test fejlődése, felépítése. Az organikus fejlődés szakaszai a terhelhetőség figyelembe vételével. Az edzés fogalma, edzéseszközök, edzésmódszerek. A terhelés és terhelhetőség problematikája. Az alkalmazkodási folyamatról. Az edzettségi állapot kialakulása. Kondicionálás és fizikai fittség. A mozgástanulás és szakaszai. A kondicionálás képességek (erő, gyorsaság, állóképesség). A kondicionálás képességek biológiai háttere, fogalma, fajtái, megnyilvánulási formái. A kondicionálás képességek fejleszthetősége. A kondicionálás képességek egyénre gyakorolt jótékony hatása. A koordinációs képességek, jelentősége, fajtái, megnyilvánulási formái. A koordinációs és kondicionális képességek fejlesztésének optimális időszakaszai. A szabadidő eltöltési szokások hazánkban és Nyugat-Európában. A mozgás jelentősége, mint a prevenció egyik eszköze. A magyar lakosság egészség mutatói. A WHO felméréséről és az emberek egészségi állapotának javítását célzó tervek. A belgyógyászati és ortopédiai elváltozások és gyakorisága hazánkban. A rehabilitáció fogalma, feladatai. A rehabilitációs programok. WELLNESS A tantárgy célja, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a szabadidős programok, a wellness programok szervezésében, amelynek birtokában a hallgatók képessé válnak a különböző életkorú, előképzettségi szintű, motivációjú vendégek wellness programjainak összeállítására, megszervezésére és levezetésére. A hallgatók megismerik az egészség, wellness különféle definícióit, tartalmi elemeit, valamint az egészség és a wellness szolgáltatások kínálati elemeit. Bemutatásra kerülnek a wellness programok lehetséges formái. Hazai és külföldi esettanulmányok alapján megismerkednek az animáció fogalmával, fajtáival, a turizmusban betöltött szerepével. Ismereteket ad a wellness programok hátterét adó személyi (szakemberekről, munkáikról), tárgyi (eszközök, létesítmények) feltételekről. A félév során a hallgatók részt vesznek mini-golf és teke gyakorlati oktatáson, mint a wellness-program egyik elemét jelentő lifetime jellegű fizikai aktivitások elsajátításában. A főbb témakörök: A wellness fogalma és helye, szerepe a testkulturális tevékenységrendszerben. A wellness alapelemei. A wellness, mint életforma. A hazai kereslet és kínálat alakulása a wellness szolgáltatások iránt. Az egészség és wellness összehasonlító értelmezése, elemzése. A környezettudatosság szerepe a wellnessben. A szabadidős programok bemutatása, csoportosítása különböző szempontrendszer szerint. A hazai és külföldi turisták preferált sport- vagy fizikai aktivitás tevékenységéről. Az egészségturizmus definiálása. A wellness és turizmus kapcsolata. A wellness és gyógyturizmus különbségei. A szabadidős programok szervezésének

4 problematikája (életkor, nem, előképzettség, motiváció, rendelkezésre álló idő, időjárás, hely, költségek, személyi-, tárgyi feltételek, stb. figyelembevételével). A wellness szállodák kínálati elemeinek bemutatása: a fürdők világa, szaunák és gőzfürdők, szépség és stílus, masszázs és relaxációs technikák, gasztronómia, sport- és közösségi programok. A wellness programok fajtái. A wellness programok összeállításának szempontjai, módszerei a célcsoport motiváció, igényei alapján. Túraszervezés módszere. Tájékozódás, iránytűhasználat. Gyalogos, kerékpáros, vízi-, lovas-túrák szervezése, tervezése. Túraútvonal tervezés, menetidő számítás, felszerelése, jelzések, veszélyek. Túralehetőségek Magyarországon. Hobby-turizmus (vadászat, horgászat, extrém sportok). A dinamikus, statikus és nyújtó hatású gyakorlatok és szervezetre gyakorolt hatásai és megjelenése a wellness programokban. Integrált rendezvényszervezés (sport, kulturális, gasztronómiai, stb.) metodikája. Komplex programcsomagok összeállítása. A wellness programok hátterét adó személyi (szakemberekről, munkáikról), tárgyi (eszközök, létesítmények) feltételekről. Esettanulmány: wellness program összeállításának bemutatása, ismertetése. EGÉSZSÉGTURISZTIKAI MENEDZSMENT A tantárgy célja, hogy a hallgató elméleti és gyakorlati ismeretek szintetizálásával képet kapjon az egészségturizmus területén fontos marketing feladatokról, egészségturisztikai termék sajátosságairól. Az egészségturisztikai alkotóelemek, fogalmak, az egészségturizmus helyzete, szerepe a hazai és nemzetközi piacon. Az egészségturisztikai termékek alanyi és tárgyi feltételeit, a szolgáltatások főbb jellemzőit mutatja be a tárgy. Ismeretet ad az egészségturizmus motivációs rendszeréről, a szegmensekről, célpiacok jellemzőiről. Bemutatásra kerül az egészségturizmus feltételrendszere, az alanyi és tárgyi elemek, az egészségturisztikai szolgáltatások főbb jellemzői, a termékfejlesztés iránya. A spa koncepció fajtái. Az alkalmazott marketing-mix az egészségturizmusban. A tervezés szintjei, érdekegyeztetés, partnerség együttműködés, közösségi marketing. Az elméleti tananyag gyakorlati megismeréséhez esettanulmányok feldolgozása történik. A hallgatók csoportmunka keretében elkészítik egy egészségturisztikai- illetve egy wellnessprogram marketing tervét. A főbb témakörök: Az egészség, a wellness társadalmi megítélése. Az egészségügyi szektor sajátosságai, helyzetkép a magyar egészségügyi szektorról. Az egészségturizmus perspektívái, az egészségturisztikai szolgáltatások iránti kereslet, nemzetközi trendek. Az egészségturizmus motivációs rendszere, a szegmensek, célpiacok jellemzői. Az egészségturizmus feltételrendszere: alanyi és tárgyi kínálati elemek. Az egészségturisztikai szolgáltatások főbb jellemzői, termékfejlesztés iránya, jellemzői. Az alkalmazott marketing-mix az egészségturizmusban. A tervezés szintjei, érdekegyeztetés, partnerség együttműködés, közösségi marketing. Esettanulmány formájában az alábbi témakörök kerülnek bemutatásra: gyógyszálloda marketing tevékenysége, termékfejlesztés a szépségfarmon, a környezeti kultúra jelentősége a wellness szállodákban. Csoportmunka formájában feldolgozásra kerül: egy egészségturisztikai program marketing-terve, illetve egy wellness program marketing-tervének elkészítése. SELFNESS A tantárgy célja, hogy felhívja a figyelmet a lelki egyensúly fontosságára, az egészség megőrzésében betöltött szerepére. A hallgatók a tantárgy keretében megismerkednek a különféle személyiségtípusokkal, személyiségfejlesztő és stressz-oldó módszerekkel, a mentálhigiénia fogalmával, jelentőségével és az egészségturizmusban betöltött szerepével. Az ismereteik birtokában a hallgatók képessé válnak maguk és a környezetükben lévő vendégek stressz-szintjének kezelésére, lelki egyensúlyának megtartására.

5 A pszichológia alkalmazása az egészségturizmus területén. Elméleti és gyakorlati ismeretek biztosításával bemutatásra kerülnek a relaxációs technikák és a lelki harmonizáció, a személyiségfejlesztés különféle eljárásai (Shultz-féle autogén training, jóga, streatching, masszázs technikák, meditáció.). Megismerkednek a távol-keleti és alternatív mozgásmódszerekkel (Thai-chi, Wing-chung, kung-fu, chi-kung, PNF gyakorlatok.). A technikák, eljárások gyakorlására is lehetőséget biztosít a tantárgy kiscsoportos training keretén belül: szociális kiegyensúlyozás, szociometria, csoportos programok, szemtraining eljárások. A hallgatók megismerkednek olyan terápiás és egyéb eljárásokkal, melyek a lelki egyensúly megtartásában, a stressz-oldásában szerepet játszó kínálati elemként jelennek meg. A főbb tartalmi elemek: A lelki egyensúly szerepe, fontossága. A személyiség fogalma. Érzelmek (indulat, hangulat, szenvedély, erkölcsi-, esztétikai-, intellektuális emóciók, kötelesség). Akarati tulajdonságok. Temperamentum és tipustan. Hippokrates szerinti felosztás: szangvinikus, kolerikus, flegmatikus, melankólikus illetve Kretsmer szerinti: leptoson, piknikus, atletikus valamint Jung szerinti introvertált és extrovertált tipológia ismertetése. A személyiség problémája, személyiségfejlesztés. A jellem, a képesség, tehetség. A cselekvés pszichológiai elemzése. A személyiségfejlesztő módszerek és a különféle pszichológiai tesztek ismertetése és az egészségturizmus területén történő alkalmazása. A mentálhigiénia szerepe, jelentősége Shultz-féle autogén training eljárásának ismertetése és készség szintű elsajátítása. A távol-keleti és alternatív mozgásmódszerek (Thai-chi, Wing-chung, jóga, PNF gyakorlatok. Streatching technikák, gyakorlatok szemtraining eljárások. Megismerkedés távol-keleti és alternatív mozgásmódszerekkel II. (Thai-chi, Wingchung, jóga, PNF gyakorlatok. Streatching technikák, gyakorlatok. Relaxációs, stressz oldó kezelések, és eljárások. Terápiás kezelések ismertetése, az alternatív kezelési módok a lelki egészség szemszögéből. Masszázs jelentősége, hatása. Gyakorlati fogások megismerése. Szociális kiegyensúlyozás. Szociometria. Csoportos programok. Stresszkezelő ( Bach-féle virágterápia, aromaterápia, La stone masszázs, fény- és színterápia, stb.) és szépségápoló kezelések. SPA ÉS WELLNESS LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE A gyógy- és wellness turizmus, mint kiemelkedő turisztikai potenciál magyarországi helyzetének, feltételrendszerének, szerepének ismertetése után a szolgáltatók tevékenységének megkezdéséhez és fenntartásához szükséges alanyi és tárgyi valamint finanszírozási feltételek ismertetésére kerül sor. A piaci versenyképesség biztosításának módjai, a marketing alkalmazható elemei, a kommunikáció lehetséges módjai, a szakmai, érdekvédelmi szövetségek létrehozása és működése is a tárgy részét képezik. A hallgatók gyakorlati ismereteinek biztosítása esettanulmányok feldolgozása valamint önálló kreatív munka megoldása keretében történik. Ismertetésre kerül a gyógy- és wellness szállodák jogi környezete, a társadalombiztosítás által finanszírozott szolgáltatások köre. A gyógy- és wellness-szolgáltatások, mint speciális turisztikai termék sajátosságai, a termékfejlesztés lehetőségei. A marketing szerepe a gyógy- és wellness-szolgáltatást nyújtók körében, alkalmazható eszközök és kommunikációs módok. A gyógy- és wellness szállodák speciális finanszírozási kérdései. A szolgáltatók piaci pozíciójának erősítéséhez: az együttműködés, szakmai szervezetek, érdekképviseleti szervek létrehozása, működő szervezetek vizsgálata. Csoportmunka keretében a gyógyszállodák speciális ismereteit kell a hallgatóknak alkalmazniuk. Főbb tartalmi elemek: Az egészség-, wellnessturizmus gazdasági, társadalmi környezete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben. Az egészséges életmód és a wellness életforma hagyományai és nem hagyományai a magyar társadalomban. A gyógy- és wellness szállodák piaci helyzete, a szolgáltatók száma, helyzete a magyar piacon. A gyógy- és wellness szállodák jogi környezete, a társadalombiztosítás

6 által finanszírozott szolgáltatások köre. A gyógy- és wellness szállodák alanyi és tárgyi feltételei, azok megteremtésének lehetőségei. A gyógy- és wellness-szolgáltatások, mint speciális turisztikai termék sajátosságai, a termékfejlesztés lehetőségei. A marketing szerepe a gyógy- és wellness-szolgáltatást nyújtók körében, alkalmazható eszközök és kommunikációs módok. A gyógy- és wellness szállodák speciális finanszírozási kérdései. A szolgáltatók piaci pozíciójának erősítési módja: az együttműködés, szakmai szervezetek, érdekképviseleti szervek létrehozása, működő szervezetek Magyarországon. Esettanulmány formájában az alábbi témakörök bemutatására kerül sor: gyógyfürdő fejlesztése, wellness szállodai beruházás, vidéki vendégfogadás keretében megvalósítható gyógy- és wellness szolgáltatások. Csoportmunka keretében egy gyógyszálloda üzemeltetési és finanszírozási tervének elkészítésére kerül sor. REKREÁCIÓS ÉLMÉNYTERVEZÉS A tantárgy célja, hogy megismerteti a hallgatót az egyik legismertebb menedzsersporttal, a tenisszel, mely a wellness szállodák egyik legkeresettebb kínálati eleme. Az elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában a hallgató képessé válik a sportág eredményes űzésére, valamint olyan pozitív személyiség jegyeket alakít ki, mint az egészséges versenyszellem, küzdeni akarás, fair-play, mely nem csak a pályán de az üzleti életben is elengedhetetlenül fontos. A teniszjáték eredete, története, a teniszsporthoz szükséges felszerelések és a játékszabályok, az ügyességfejlesztő gyakorlatok, a labda-ütő kapcsolat kialakítása, a labdaérzék fejlesztése, a tenisz sportág hazai és nemzetközi versenyrendszere, stb. Felhívja a figyelmet a sérülések megelőzésére, a bemelegítés szükségességére. A technikai ismeretek elsajátítása mellett (tenyeres-, fonák ütés, adogatás, stb.) a tantárgy lehetőséget biztosít a helyes mozdulatok begyakorlására, egyéni- és páros küzdelmek lebonyolítására, mely élményszerűvé teszi a mozgást. Mint páros labdajáték elősegíti a partner megismerését, és az üzleti élethez is szükséges versenymorált erősíti. A főbb témakörök: A menedzsersportok ismertetése, bemutatása, jelentőségük. A teniszjáták eredete, kialakulásának hazai és nemzetközi vonatkozásai. Ügyességfejlesztő gyakorlatok, a labda-ütő kapcsolat kialakítása, a labdaérzék fejlesztése. A teniszjáték technikai, taktikai ismeretei, a teniszmérkőzés: egyes- és páros játék (adogatás, fogadás rendje, pontozás, számolás). Alapállás, ütőfogások, lábmunka, ütésfajták ismertetése, gyakorlása. A felszerelés, etikett, öltözet, cipő, kiegészítő felszerelések ismertetése. A motoros képességek (kondicionális és koordinációs) szerepe a teniszjáték eredményes űzésében. A tenyeres alapütés elsajátítása, iskolázása. Az érzelmi-, akarati tényezők jelentősége a tenisz sportágban. A tanult gyakorlati ismeretek fejlesztése, a fonák ütés elsajátítása. A teniszmérkőzésekről, a játék és versenyszabályokról. A tenyeres és fonák ütéstechnikák váltott alkalmazása, dobott labdával. A tenisz sportág hazai és nemzetközi versenyrendszere. A tanult ütések gyakorlása, kispályás játékok. Irányok, mélységek ütése, labdahelyezés, kijelölt célterületre ütés. Adogatás oktatása, folyamatos kispályás játék számolással hat pontig. Átemelés oktatása, ejtés, rövidítés, nyesés. Az ütések gyakorlása. Játék pontra T-vonalon 11 pontig, kisesésszerűen, folyamatos cserékkel. Reakciógyorsaság fejlesztése a teniszben. Lecsapás oktatása. Játék pontra alapvonalon. Vonalfutások, szlalomfutások a kitámasztások, a gyors megindulások fejlesztésére, sebesség növelésére. A teniszben használt képességfejlesztő tesztek bemutatása. Az eddig tanult ütésformák gyakorlása, meccsek. Sor és váltóversenyek. A tanult elméleti és gyakorlati ismeretek szintetizálása. Bemelegítés után gyakorlati bemutatás a félév során tanult anyagból. SZAKDOLGOZATI KONZULTÁCIÓ Tantárgy célkitűzése, tartalmának rövid leírása:

7 A szakdolgozati konzultáció szakmai és módszertani támogatást nyújt a szakdolgozat elkészítésében. A főiskola tanszékei a szak képesítési követelményeinek megfelelő, a képzés tudományági és üzleti területének megfelelő szakdolgozati témákat írnak ki. A témára jelentkezett hallgató számára konzulenst jelöl ki a szakfelelős tanszék. A hallgató számára ajánlott a témát a gyakorlatban is művelő szakembert felkérni külső konzulensnek. A szakdolgozattal szemben elvárt, hogy tükrözze a hallgató felkészültségét, a szakterület és irodalmának kiváló ismeretét, a hallgató önálló elemzését, értékelését, véleményét. Leíró jellegű dolgozat, egyszerű esetismertetés, vállalatismertetés vagy a tananyagot meg nem haladó tartalmú munka nem elfogadható.

Tantárgy Heti óraszám Követelmény Kredit. 14/félév lev-táv. 10/félév lev-táv. 10/félév lev-táv. 14/félév lev-táv. 14/félév lev-táv.

Tantárgy Heti óraszám Követelmény Kredit. 14/félév lev-táv. 10/félév lev-táv. 10/félév lev-táv. 14/félév lev-táv. 14/félév lev-táv. 1. Vendéglátás szervezése szakirány A szakirány célja, olyan speciális ismeretek nyújtása, amely az éttermekben, vendéglőkben és más vendéglátó egységekben, catering, party service és rendezvényszervező

Részletesebben

Nemzetközi logisztika szakirány

Nemzetközi logisztika szakirány Nemzetközi logisztika szakirány Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak 2012/2013. tanév A szakirány indításának célja A szakirány indításának célja a speciális szakmai ismeretek bővítése, az általános

Részletesebben

A belügyminiszter. /2006. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. /2006. ( ) BM rendelete A belügyminiszter /2006. ( ) BM rendelete a fitness-wellness asszisztens szakképesítés, valamint a rekreációs mozgásprogram vezető szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről

Részletesebben

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány Tantárgyleírások Ápolás és betegellátás alapszak Mentőtiszt szakirány 1 Tantárgynevek Oldalszámok Kötelező tantárgyak 1. Ápolástan szakmai gyakorlat 1 2. Belgyógyászati ismeretek 2 3. Eset-rohamkocsi gyakorlat

Részletesebben

9.ny. osztály. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

9.ny. osztály. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 9.ny. osztály Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 32 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Funkcionális anatómia és terhelésélettan Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10

TANTÁRGYLEÍRÁS. Funkcionális anatómia és terhelésélettan Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10 TANTÁRGYLEÍRÁS Funkcionális anatómia és terhelésélettan FT1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

Testnevelés és sport helyi tanterv

Testnevelés és sport helyi tanterv LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Testnevelés és sport helyi tanterv A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9/Ny, 9/AJTP

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve

A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Hahnné Nagy Anikó

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A hat évfolyamos gimnáziumban a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

A Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programjának módosítását tervezi.

A Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programjának módosítását tervezi. Nevelőtestület, Intézményi Tanács, Szülői Közösség, Diákönkormányzat, Szakmai munkaközösségek részére Iktatószám: 27-350/709/2014. Ig Tárgy: Pedagógiai program módosítása Tisztelt Cím! A Miskolci Szemere

Részletesebben

A 125. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 125. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 125. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 813

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA. Elmélet és gyakorlat

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA. Elmélet és gyakorlat SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó ismeretek Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZOLGÁLTATÁSAI ÉS MENEDZSMENTJE

AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZOLGÁLTATÁSAI ÉS MENEDZSMENTJE BOROS SZILVIA- MONDOK ANITA- VÁRHELYI TAMÁS AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZOLGÁLTATÁSAI ÉS MENEDZSMENTJE Szolnoki Főiskola 2012 AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZOLGÁLTATÁSAI ÉS MENEDZSMENTJE Szerkesztette: Dr.Kóródi Márta,

Részletesebben

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve Ikt.sz: 1/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. osztály

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. osztály Testnevelés és sport A) ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai testnevelés és sport mozgásos tevékenység lévén ismeretrendszerével, értékeivel, illetve funkciójával sajátosan összetett műveltségi terület. Megkülönböztetett

Részletesebben

TESTNEVELÉS HELYI TANTERV

TESTNEVELÉS HELYI TANTERV TESTNEVELÉS HELYI TANTERV 5 8. évfolyam 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdődően a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam FITNESS WELLNESS ASSZISZTENS SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 TARTALOM TARTALOM... 2 Általános tudnivalók...

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA és Szilágyi Erzsébet Tagintézménye P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Tartalomjegyzék B E V E Z

Részletesebben

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Pedagógiai program 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc 2 Tartalom 1.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1. Iskolánk

Részletesebben

TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja

TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja 9/2000. ( VIII.4.) SZCSM rendeletben meghatározott ellátotti területekre kifejlesztett képzési programok kivonata Ellátotti terület:

Részletesebben

Testnevelés és sport 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Testnevelés és sport 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a testnevelés és sport tantárgy oktatása

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdődően a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Testnevelés és sport ALAPELVEK, CÉLOK

Testnevelés és sport ALAPELVEK, CÉLOK Testnevelés és sport A) ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai testnevelés és sport - mozgásos tevékenység lévén - ismeretrendszerével, értékeivel, illetve funkciójával - sajátosan összetett műveltségi terület. Megkülönböztetett

Részletesebben