A testnevelés értékreprezentációja a közoktatásban - Quo vadis iskolai testnevelés? -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A testnevelés értékreprezentációja a közoktatásban - Quo vadis iskolai testnevelés? -"

Átírás

1

2 Pannon Egyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola: Bölcsészettudományok és Társadalomtudományok Neveléstudományi doktori program Pedagógusképzés Pedagógiája alprogram Doktori (Phd) értekezés A testnevelés értékreprezentációja a közoktatásban - Quo vadis iskolai testnevelés? - Heszteráné dr.ekler Judit Szombathely

3 A TESTNEVELÉS ÉRTÉKREPREZENTÁCIÓJA A KÖZOKTATÁSBAN - QUO VADIS ISKOLAI TESTNEVELÉS? - Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében a Pannon Egyetem Interdiszciplináris Bölcsészet- és Társadalomtudományok Doktori Iskolájához tartozóan... Írta: Heszteráné dr.ekler Judit... Témavezető: Dr. Rétsági Erzsébet... Elfogadásra javaslom (igen / nem) (aláírás)** A jelölt a doktori szigorlaton... % -ot ért el, Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom: Bíráló neve: igen /nem Bíráló neve:......) igen /nem ***Bíráló neve:......) igen /nem. (aláírás). (aláírás). (aláírás) A jelölt az értekezés nyilvános vitáján...% - ot ért el Veszprém,. a Bíráló Bizottság elnöke A doktori (PhD) oklevél minősítése... Az EDT elnöke 3

4 Tartalom: Kivonat...9.oldal 1. Bevezetés...11.oldal 1.1. A téma jelentősége 13.oldal 1.2. A kutatás célkitűzései..15.oldal 1.3. Kérdésfeltevés...16.oldal 1.4. A kutatás korlátai.17.oldal 2. Hipotézis 18.oldal 3. Irodalmi áttekintés...19.oldal 3.1. Érték, értékreprezentáció 19.oldal Az érték fogalma, értékkategóriák.19.oldal Értékek a társadalomban...21.oldal Értékrend, értékrendszer 24.oldal Az értékátadás az iskolában...26.oldal Értékreprezentáció.27.oldal 3.2. A sport értékei oldal A testkultúra...29.oldal Az egészség, az egészséges életmód...32.oldal Az egészség modern értelmezése.32.oldal Az egészséges testi fejlődés...36.oldal A magyar lakosság egészségi mutatói...38.oldal Az egészségi állapot és az életminőség összefüggése...41.oldal A mozgás helye az életmódban.42.oldal A mozgás az iskolások életmódjában..42.oldal A mozgás a felnőttek életmódjában.44.oldal A testnevelés és sport az egészség megőrzéséért...46.oldal Mozgásműveltség 48.oldal Képesség, készség 48.oldal Szellemi javak 52.oldal 4

5 Személyiségfejlesztés...52.oldal Az egyéni hatékonyság tényezői 54.oldal A közösségi hatékonyság tényezői.58.oldal A sport értékeinek rendszere 60.oldal 3.3. A magyarországi közoktatási változások főbb állomásai és dokumentumai 1972 től.63.oldal A 72-es párthatározat. 63.oldal A 78-as tanterv 63.oldal Az 1985-ös oktatási törvény 64.oldal Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról..66.oldal Közoktatási történések oldal A Nemzeti alaptanterv oldal A pedagógiai program.71.oldal Közoktatási történések oldal A kerettantervek...74.oldal Közoktatási történések oldal A Nemzeti alaptanterv 2003 és az oktatásirányítás háromszintű rendszere 75.oldal 3.4. A testnevelés tantárgy a magyar oktatásban...77.oldal Az iskolai testnevelés tantervi szabályozása 77.oldal A Ratio Educationis 77.oldal Tantervek a XIX. század második felében.77.oldal Tantervek a századfordulón 78.oldal Tantervek a II. világháború előtt 78.oldal Tantervek 1945 től az 1978-as tantervig..79.oldal Az 1978-as tanterv..80.oldal Az alternatív tantervek...82.oldal A Nemzeti alaptanterv oldal A kerettanterv..84.oldal A Nemzeti alaptanterv oldal Az iskolai testnevelés óraszámai...87.oldal Helyzetkép az iskolai testnevelésről..89.oldal 5

6 A testi és lelki egészség témaköre, a helyi tervezés során...90.oldal A testnevelés és sport műveltségterület az iskolai gyakorlatban..91.oldal Az iskolai testnevelés feladatai, lehetőségei..95.oldal 4. A kutatásról oldal 4.1. A vizsgálat ideje.98.oldal 4.2. A vizsgált iskolák...98.oldal 4.3. A vizsgálat menete.99.oldal 4.4. A vizsgálati módszerek..99.oldal Tartalomelemzés.99.oldal Dokumentumelemzés.100.oldal Interjú 101.oldal 4.5. Az anyagfeldolgozás módja..101.oldal 5. Eredmények oldal 5.1. A testnevelés értékreprezentációja a tervezési dokumentumokban.103.oldal A reprezentáció szintjei oldal A reprezentáció az iskola objektív körülményei szerint 104.oldal A reprezentáció az iskola szubjektív körülményei szerint.107.oldal A reprezentáció tartalma 110.oldal Jó reprezentáció..110.oldal Közepes reprezentáció 112.oldal Gyenge reprezentáció.113.oldal 5.2. A testnevelés értékreprezentációja a napi gyakorlatban.114.oldal A tanórai testnevelés óraszáma 114.oldal A tanórai testnevelés óraszáma az iskola objektív körülményei szerint 115.oldal A tanórai testnevelés óraszáma az iskola szubjektív körülményei szerint 116.oldal A szabadidős sportolási lehetőségek 117.oldal A szabadidős sportolási lehetőségek az iskola objektív körülményei szerint.118.oldal 6

7 A szabadidős sportolási lehetőségek az iskola szubjektív körülményei szerint.120.oldal A mozgásos iskolai programok 121.oldal A mozgásos iskolai programok az iskola objektív körülményei szerint.122.oldal A mozgásos iskolai programok az iskola szubjektív körülményei szerint.123.oldal Az iskolai sportgyakorlat oldal Az iskolai sportgyakorlat az iskola objektív körülményei szerint..125.oldal Az iskolai sportgyakorlat az iskola szubjektív körülményei szerint..126.oldal 5.3. A tervezésbeli és a gyakorlati reprezentáció viszonya 127.oldal 5.4. A helyi tervezés hatásai az iskolai testnevelés és sportgyakorlatra 131.oldal Az óraszámok 131.oldal A tanórai és tanórán kívüli sport oldal Tartalmi változások.136.oldal Szervezési és módszertani változások..138.oldal 6. Összefoglalás oldal 6.1. A pedagógiai programbeli reprezentáció és kapcsolata a gyakorlattal oldal A testnevelés értékei a pedagógiai programokban (1. hipotézis) 140.oldal A pedagógiai programbeli reprezentációt befolyásoló tényezők (2. hipotézis) oldal Az elméleti reprezentáció hatása az iskolai sportéletre (3. hipotézis) oldal 6.2. Ajánlások oldal További kutatási területek. 144.oldal Lehetséges tennivalók az iskolákban oldal Ajánlások a felsőoktatás számára oldal 7

8 Ajánlások a testnevelő tanár- és tanítóképzés számára..147.oldal Ajánlások a döntéshozók számára..150.oldal Irodalomjegyzék.151.oldal Mellékletek.172.oldal 8

9 Kivonat Abstract Extrakt A testnevelés értékreprezentációja a közoktatásban - Quo vadis iskolai testnevelés? - A testnevelés és sport a kompetenciafejlesztésben, valamint az iskolai oktatásnevelés végső céljában a személyiség- és közösségfejlesztésben, eddig ki nem használt lehetőségekkel rendelkezik. A helyi tervezéssel mód nyílt arra, hogy a tantestületek ezeket az értékeket tudatosan kiválasztva, elfogadva, a teljes iskolai oktatás-nevelés alapelvei közé emeljék. A vizsgált iskolák nagyobb részében ilyen az egész életmódot alakítani képes tudatosságot nem tapasztaltunk. Az iskolák sportgyakorlata a hagyományokra építve általában hatékonyabban működik, mint amire a testnevelés és sport dokumentumokban lefektetett értékítélete alapján számítani lehet. A szélesen értelmezett egészség megteremtése csak tantárgyak feletti együttműködéssel lehetséges, amihez a testnevelő tanárok érdekérvényesítő képességének növelése és az iskolai testnevelés tartalmi és szerkezeti modernizálása egyaránt szükséges. Representing the values of physical education in public education Quo vadis physical education? - Physical education and sports offer unrecognised, however, considerable potential for developing students competence and for developing personality and reinforcing community spirit, which is the main objective in the schools educational and pedagogical programme. The introduction of local planning raised schools awareness and enabled them to select and accept these values, by which they were given the opportunity to apply them as basic principle. Such high level of awareness can change one s lifestyle. Still, we could not observe such growing awareness in most cases during the research we conducted in schools. When following traditions, schools sporting activities seem more effective than what the school documents suggest reflecting value judgement about the subject. Maintenance of health in the broadest possible sense is achievable by close cooperation among teachers of different subjects. In order to achieve this, PE teachers should be able to represent the values and physical education s content and structure must be modernised. 9

10 Die Wertrepräsentation des Sports im Unterricht - Quo vadis Körpererziehung? - Der Sport und die Körpererziehung verfügen über- in der Kompetenzentwicklung und im Endziel der Bildung und Erziehung sowie in der Persönlichkeit und Gemeinschaftsentwicklung - bisher nicht ausgenutzte Möglichkeiten. Mit Hilfe der lokaler Planung erworben die Lehrkörper der Schulen die Möglichkeit, diese Werte - ausgewählt und angenommen - als Grundprinzip des Unterrichts und der Erziehung zu benutzen. Im großen Teil der geprüften Schulen haben wir diese Bewusstheit / welche die ganze Lebensweise beeinflussen könnte / nicht gefunden. Die Sportpraxis der Schulen, die auf die Traditionen gebaut ist, funktioniert viel effektiver, als man laut den Sport und Körpererziehungs-Dokumentationen abgelegten Inhalten erwarten könnte. Das so genannte Erschaffen der Gesundheit ist nur durch die Zusammenarbeit möglich, die über der Lernfächer steht, dazu ist die Erhöhung der Interessenvertretung der Sportlehrer in den Schulen,sowie die inhaltliche und strukturelle Modernisierung der schulischen Körpererziehung ebenso nötig. 10

11 1. Bevezetés Az Európai Unió és benne Magyarország - legfőbb vagyona az emberi erőforrásokban van. Az oktatás és a képzés hatékonysága nemcsak az Unió versenyképességének, fenntartható fejlődésének, valamint a foglalkoztatásnak az előfeltétele, hanem a gazdasági, szociális és környezetvédelmi feladatok teljesítésének is elengedhetetlen követelménye. Ezért az Európa Tanács és az Európai Bizottság kiemelt területként kezeli a tudás alapú társadalom kulcsterületeit. Ahhoz, hogy az Európai Unió a világ élenjáró tudás alapú gazdasága lehessen, az emberi erőforrásokba többet és hatékonyabban kell beruházni, javítani kell az oktatás és a képzés minőségét. Az Oktatás és képzés 2010 munkaprogram foglalkozik ezzel a kérdéssel. Megállapítja, hogy nemcsak hogy meghosszabbodott az emberek munkában eltöltött életideje, hanem a minden eddiginél gyorsabb gazdasági és technikai változások azt is megkövetelik tőlük, hogy kompetenciáikat és képzettségüket folyamatosan korszerűsítsék. Az élethosszig tartó tanulás (lifelong learning) az uniós oktatási és képzési politikák közös logikai kerete. A stratégia lényege az, hogy az oktatás feladata a kompetenciák, készségek fejlesztése. Mindenkinek minimális kompetenciakészletet kell szereznie ahhoz, hogy tanuljon, dolgozzék, és teljesítse a tudás alapú társadalom és gazdaság elvárásait. Ugyanakkor az OECD számításai szerint a fiatalok közel 20 százaléka nem sajátítja el a kulcskompetenciákat (Mihály, ). Ilyen, a munkaerő-piaci érvényesülés szempontjából is fontos kompetenciák például a nyelvtudás, az informatika, a tanulási képesség és az együttműködési képesség. A hazai és nemzetközi mérések (OECD tanulói teljesítményvizsgálata /PISA/) eredményeiből kiderült, hogy a közoktatás alapozó időszakában, az alapkészségek fejlesztése egyes területeken komoly hiányosságokat, problémákat mutat, másrészt hogy a további iskolai évek alatt kevés figyelem irányul a készségek további fejlesztésére, elmélyítésére. A vizsgálatok arra is rámutattak, hogy a magyar diákok teljesítménykülönbségei mögött nem annyira az egyének, hanem az iskolák különbözősége áll. A teljesítményt leginkább meghatározó két tényező az iskola és a családi háttér, ami azzal a veszéllyel jár, hogy az iskolák elmélyíthetik a már meglévő egyenlőtlenségeket (Kósa, ). Ebből pedig az következik, hogy minden olyan intézkedés például a hátrányos helyzetű gyermekek integrációja, vagy akár helyi oktatás-módszertani változtatások -, amely a gyengén teljesítő tanulók iskolai sikerének javítását szolgálja, növelheti a magyar oktatási rendszer eredményességét. 11

12 A magyar Oktatási Minisztérium májusi beszámolója az EU oktatási és képzési munkaprogramjának megvalósításáról megállapítja, hogy a magyarországi átfogó tartalomfejlesztési reformok (az új 2003-as Nemzeti alaptantervhez köthető fejlesztések, a Szakiskolai fejlesztési program keretében vagy a felnőttképzésben zajló tartalomfejlesztések) és rendszerszintű innovációk már a kompetencia alapú oktatás megteremtésének igényével születtek. Az iskola előtti, az alapfokú és alsó középfokú képzés szintjén (ISCED 0, 1 és 2) az alapvető készségek és képességek (írás, olvasás, számolás), a szociális kompetenciák, az általános IKT-készségek (információs és kommunikációs technológia) és az alapvető életpálya-építési kompetenciák fejlesztésére irányuló programok kidolgozása a cél. Míg középfokon (ISCED 3) az alapkészségek, továbbá az idegen nyelvi kommunikációs készségek, az IKT-ismeretek és a munkaerőpiacon hasznosítható életpálya-építési készségek fejlesztéséhez eszközt biztosító programok kidolgozása (Az EU oktatási 2005). A dokumentummal összefüggésben és az oktatásirányítás kétszintűvé (állami és helyi szint) válása miatt, egy új tanári szerep is körvonalazódik. A pedagógusoknak a jövőben nagyobb részt kell vállalniuk az innovációban, és új tanítási és tanulási stratégiákat kell elsajátítaniuk (Ballér, 1993; Füle, 1997). A jelentés rámutat arra is, hogy az élethosszig tartó tanulás jegyében a tanároknak biztosítaniuk kell minden diákjuk számára az ezzel kapcsolatos kulcskompetenciák elsajátítását, sikeres európai állampolgárrá nevelve őket (Forgács Loboda, 2003; Kósa, 2005). Sikeres emberré, a saját érdekeit hatékonyan képviselő individuummá, akinek értékvilága a hagyományos értékekkel mutat folytonosságot. A nyugati világban ilyen, pozitív modernizációs folyamat zajlik állapítja meg Hankiss-, míg a magyar társadalom elmúlt négy évtizedére egy úgynevezett negatív modernizációs folyamat jellemző. Ebben a tudás leértékelődött, az érvényesülés útjának a gátlástalan, ügyeskedő mentalitást tekintik egyre többen, ami a fiatalok jelentős részének is imponál. Ezért az értékszocializációs gyakorlatban Hankissék szerint védeni kellene a hagyományos közösségi értékeket, erősíteni a mindennapi együttélés értékeit, normáit. Ehhez, olyan készségek fejlesztése indokolt, mint az önismeret, az emberismeret, konfliktus-megoldási technikák, a demokratikus viselkedés (Beluszky, 2000; Füstös - Szakolczai, 1994; Vekerdy, 1989). A közvélemény-kutatások szerint az emberek egynegyede azt tartja kívánatosnak, ha az iskola felelőssége a gyermekek nevelésében nagyobb a családénál, és csak 16 %-uk gondolja ezt fordítva (Halász Lannert, 1998). Ez az iskola (a tanárok) szerepének felértékelődését mutatja a nevelésben. Ugyanakkor több kérdést is felvet a mai tanárképzéssel szemben. A pedagógus 12

13 szakma társadalmi leértékelődése folytán kialakult kontraszelekció, erősen megkérdőjelezi, hogy a mai iskola (és tanárai) képesek-e megfelelni ennek az igénynek? 1.1. A téma jelentősége A kompetencia alapú oktatás elve megköveteli az iskoláktól, hogy a készség- és képességfejlesztés során, az oktatás-nevelés egészében közösen megvalósítható, általános személyiségfejlesztést erősítsék. Az egyes műveltségterületek és bennük az egyes tantárgyak sajátos lehetőségeikkel és tartalmukkal járulhatnak hozzá olyan kompetenciakészlet kialakulásához, amely képessé tesz az eredményes életre (egyéni és közösségi értelemben is), és az ehhez ma már szervesen kapcsolódó élethosszig tartó tanulásra, megújulásra. A tantárgyak, műveltségi területek szerepe és súlya az iskolai oktatásban, felismert és elfogadott értékeik, és azok társadalmi hasznossága szerint változik (Hankiss, 1977; László, 1999; Váriné, 1987). Ez a folyamat azonban lassú, a megszokott, történelmileg kialakult rutinok megváltoztatása még a felismert szükségletek mellett is hosszú időt vesz igénybe. Napjaink iskoláiban az úgynevezett készségtantárgyak szerepe nő. Így van ez legalábbis elviekben a testnevelés esetében is. A testnevelés és sport - sajátos, sokoldalúan használható mozgásanyagával és műveltségtartalmával, a személyiségre (kognitív, affektív és szociális területen) gyakorolt pozitív hatásaival nagy hatásfokkal járulhat hozzá a kulcskompetenciák kialakulásának folyamatához. Ráadásul a testnevelés nem egyszerűen egy tantárgy a sok közül, hanem emberi létünk záloga is (Takács, 1995) hiszen egyetlen a tantárgyak sorában, amelyik a szellem művelése mellett, a test karbantartásával és fejlesztésével is foglalkozik. Jelentősége az emberiség boldogulása és jövője szempontjából, a XX. század második felének új szemléletű népegészségügyi mozgalmának ismeretében érthető meg igazán. A New Public Health a hagyományos közegészségtannal ellentétben sokkal erőteljesebben támaszkodik a magatartás- és társadalomtudományok eredményeire, mert a mai fő betegségek (keringési, daganatos és más krónikus, nem fertőző betegségek) megelőzése teljesen más szemléletet kíván, mint a fertőző betegségek okozta járványok megfékezése. Legfontosabb célkitűzései közé tartozik az egészségi állapotot befolyásoló magatartási rizikótényezők elemzése és megállapításainak felhasználása a prevencióban (Pikó, ). Míg a hagyományos egészségügyi felvilágosítás elsősorban az ismeretek átadására helyezte a hangsúlyt, a modern egészségnevelés a felvilágosítás 13

14 mellett magában foglalja az attitűdformálást és készségfejlesztést is. A készségfejlesztés támaszkodik a társas megerősítés hatásaira, amelyek közül ki kell emelni a mai kor társadalmában kulcsfontosságú konfliktus-megoldási és stresszkezelési technikák fejlesztését. A társas hatások mellett a személyiség szerepe szintén lényeges a rizikótényezőkhöz való viszonyulásban, így a személyiségfejlesztés, a nevelés, kulcsterület a megelőzésében. Az egészségnevelés, - csakúgy, mint a nevelés általában - gyermekkorban a leghatékonyabb. Az életmód feletti ellenőrzés tudatos és aktív folyamat. Egyik eleme a választás, azaz az egyén az életmódját saját maga alakítja azáltal, hogy döntéseket hoz. Másrészt ehhez bizonyos esélyekre van szükség, amelyeket az adott társadalmi struktúra és kulturális tér határoz meg, amelyben élünk. A sport, a mozgás s az ennek következtében kialakuló mozgásgazdag életmód, egészségtudatos magatartás, élettani igényeken alapuló, tanult folyamat. Kialakulásához késztetésekre, mintákra, megerősítésre van szükségünk, ugyanis magatartási döntéseinket társas környezetünkhöz igazítjuk (Pikó, 2003). Alapvető tényezője a szocializáció, minthogy értékorientációjával a sport, a mozgásos életmód iránti igényt a család és az iskola, mint szocializációs ágensek teremtik meg, vagy legalábbis modellként szolgálhatnak a felnövekvő generáció számára (Berkes, 2005). Mivel a család - az egészség kulcsaként is aposztrofálható, életmód-alakító szokások terén, testkulturális szempontból kevés, utánzásra alkalmas mintát nyújt, felértékelődik a másik szocializációs szempontból mintaadó közösség, az iskola felelőssége. Az iskolának meg kell kísérelnie vonzó és hatékony módon képviselni a testkultúrát, a mozgásos aktivitást. Testünk kulturáltsága, az edzettség, az egészség alapvetően értékorientált, normafüggő (Takács, ), ezért nem mindegy, hogy milyen az a közeg, amely közvetíti ezeket az értékeket. Minden kultúra azokat az értékeket képviseli és közvetíti, amelyeket felismer, elfogad és (gyakorlati vagy erkölcsi szempontból) követendőnek ítél. Ezért olyan fontos ismernünk, hogy a felnövekvő nemzedékek nevelésében kulcsszerepet játszó iskola, a testnevelés és sport értékeit milyen szinten ismeri és reprezentálja. A tudatosulás, a társadalmi reprezentáció fontos eleme a verbalizáció (Beluszky, 2000; Gergely, 1994; Hankiss, 1977; László, 1999; László - Kállai Bereczkei, 2004), az értékek, alapelvek, célok, feladatok megfogalmazása. Ezekre épülhet egy, az életmódot is tartósan formálni képes, tudatos elemekkel megerősített szokásrendszer. Az iskolai önállóság és a helyi pedagógiai program készítése megkövetelte, hogy a programkészítők a tantestület tagjai az iskolahasználók véleményét is figyelembe véve 14

15 átgondolják és megfogalmazzák az iskola oktatási- nevelési folyamatának vezető értékeit. Erre a megfogalmazott alapelvcsomagra kell ráépíteni az iskola gyakorlati munkáját. A helyi pedagógiai programkészítést még ezekben az években tanulják a magyarországi iskolák, míg gyakorlati működésüknek megvannak az évek óta kialakult, stabil de lehet, hogy a mai oktatásfelfogás szerint korszerűtlen, alacsony hatékonyságú - szokásai. Magyarországon, az extenzív iskolarendszer kiépítése során nem alakulhattak ki kellőképpen azok az intenzív tartalmak és hatékony módszerek, amelyek a testnevelés korszerűsítéséhez elengedhetetlenül szükségesek (Takács, 1995). Ma viszont az olyan innovatív törekvések előtt, amelyek nem kizárólag pénzügy beruházásokat igényelnek, hanem az iskola és benne a testnevelés belső fejlődési folyamataiból következnek, gyakorlatilag nyitva az út. Ezek megismerése is segítheti, hogy a testnevelés a legtöbbet tehesse hozzá a nevelés egészéhez A kutatás célkitűzései Feltárni a testnevelés és sport értékeinek reprezentálódását a Vas megyei általános és középiskolák értékhierarchiájában Megtalálni az iskolai testnevelés hatékonyságát döntően befolyásoló sarokpontokat Gyakorlati jelentőségű elméleti ismereteket nyerni a testnevelő tanárképzés számára, különös tekintettel a tantárgyi érdekképviselet szempontjaira, valamint a tantárgyi tartalmak és a módszertani kultúra korszerűsítésére. 15

16 1.3. Kérdésfeltevés Kutatásunk során az alábbi kérdésekre kerestük a választ: Az iskolák pedagógiai programját vizsgálva: a, A vizsgált iskolák milyen szinten reprezentálják a testneveléssel kapcsolatos értékeket? b, A testnevelés mely értékeit ismerik és fogalmazzák meg a különböző szintű reprezentációkban? c, Van- e különbség a testnevelés értékeinek reprezentációja között az iskolák székhelye (falu, város, megyeszékhely) fenntartója iskolafoka mérete létesítményhelyzete, illetve a tantestület összetétele szerint? Az iskolák sportgyakorlatát vizsgálva: értékeket? a, Az egyes iskolák milyen szinten reprezentálják a testneveléssel kapcsolatos b, Milyen a tanórai és tanórán kívüli sportolási lehetőségek aránya? A testnevelés értékeinek jobb reprezentálódása az iskola tervezési dokumentumaiban ami feltételezésünk szerint ezen értékek mélyebb ismeretét és magasabbra értékelését mutatja eredményez-e minőségileg jobb iskolai sportgyakorlatot? Milyen tapasztalatokat nyerhetünk a vizsgálati eredmények alapján, amelyek növelhetik a, az iskolai testnevelés, illetve b, a testnevelő tanár- és tanítóképzés hatékonyságát? 16

17 1.4. A kutatás korlátai Magyarország egyes területei, a településszerkezetet, a települések anyagi helyzetét, a foglalkoztatottak illetve munkanélküliek arányát, vagy a kereseti lehetőségeket tekintve is nagy különbségeket mutatnak. Területi egység Közép- Magyarország Közép- Dunántúl Nyugat- Dunántúl Dél-Dunántúl Észak- Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld ÁTLAG Munkanélküliségi arány (%) Havi bruttó átlagkereset (ft) Bruttó hazai termék/fő (1000ft) Egy osztályra jutó tanuló 4, ,6 5, ,4 4, ,5 7, ,9 9, ,9 7, ,4 6, ,4 6, ,8 A KSH országos (Magyar Statisztikai ) és Vas megyei (Statisztikai ) adatai azt mutatják, hogy Vas megye különösen, ha a fővárost is magába foglaló Közép-magyarországi területet nem számítjuk munkavállalási és kereseti lehetőségei jobbak, mint más területekéi. Az anyagi helyzet különbségei hatnak a családszerkezetre, a gyermekvállalási szokások és a gyermekek iskoláztatásának alakulására is. Ehhez társulnak még más, a földrajzi elhelyezkedésből adódó előnyök, illetve hátrányok is. Kutatásunk ugyan Vas megye teljes közoktatási hálózatát feltérképezte, az egyes régiók jelentős különbségei miatt eredményeit csak Vas megyére tekintjük érvényesnek. 17

18 2. Hipotézis 1. Feltételezzük, hogy minden vizsgált iskola pedagógiai programjában a, (a törvényi előírásoknak megfelelően) szerepelnek a testnevelés és sport értékei, b, de ez a reprezentáció az általános megfogalmazások szintjén marad, c, és szinte kizárólag a testi egészség megőrzésével kapcsolatban szerepel. 2. Feltételezzük, hogy a pedagógiai programokban megmutatkozó reprezentációban a, nem lesz különbség az iskolák objektív körülményeinek különbözősége miatt, b, de különbséget várunk a személyi feltételek elsősorban a testnevelő tanárok számára, pozíciójára gondolunk szerint. 3. Feltételezzük, hogy az egyes iskolákban, a testnevelés és sportról megfogalmazott értékítélet a tervezési dokumentumok szintjén, illetve a testnevelés tényleges gyakorlata között, nincs összhang. a, Lesznek olyan iskolák, amelyek testnevelési gyakorlata messze túlmutat a pedagógiai programjukban megfogalmazottakon - a testnevelés és sport értékeinek mélyebb ismeretét és elfogadását demonstrálják sportgyakorlatukkal. b, Ugyanakkor lesznek olyan iskolák is, amelyek a testnevelés és sport sokoldalú hasznáról szépen összeszedett pedagógiai programbeli megfogalmazásukat gyakorlatukkal nem hitelesítik. 18

19 3. Irodalmi áttekintés 3.1. Érték, értékreprezentáció Az érték fogalma, értékkategóriák Az érték fogalmát szinte valamennyi tudományág sajátos értelmezéssel gazdagította. Tekinthetjük alapvetően filozófiai, metafizikai fogalomnak, de nevezhetjük a valóság egy sajátos formájának is (Horváth - Palotay-né, 2000; Pedagógiai Lexikon, ). A Magyar értelmező kéziszótár az értéket az egyén vagy a társadalom részéről a megbecsültséggel, valamely anyag, tárgy, eszköz tekintetében azok szükségletkielégítő tulajdonságával, illetve valamely cselekvés, eljárás hasznosságával és eredményességével definiálja (Magyar értelmező kéziszótár, ). Hell a hétköznapi szóhasználat szerint értéknek tekint mindent, ami az ember számára jelentős, fontos, vagy bármilyen szempontból lényeges. Ugyanakkor megállapítja, hogy az érték egy, a társadalom szociokulturális fejlődése nyomán kialakult minőségi kategória is. Az emberek többsége által kívánatosnak, elérendőnek, vagy tiszteletre méltónak elismert képzetet jelöli. Az értékek adnak tájékozódási mércét, amikor különböző cselekvési alternatívák közül választunk. Standardként, kritériumként szolgálnak különböző helyzetek megítéléséhez. Kialakulásukkal és megszilárdulásukkal további szabályrendszereket építenek ki és ezzel hatnak jóformán az élet minden területére (Pedagógiai Lexikon, ; Váriné, 1987; ). Az értékeket Váriné, olyan sajátos eszmei objektivácóknak tekinti, amelyekkel az ember a dolgokban felismert, vagy nekik tulajdonított minőséget fejezi ki, az emberi tapasztalatok és ismeretek alapján. Gyakorlatilag valamiféle közmegegyezés szerinti jelentéstulajdonítás, a közös tudás kikristályosodása jön létre. Az emberi életvezetés és az önmeghatározás szempontjából felismert fontosság tükröződik és sűrűsödik értékképzetté. Függnek az adott társadalom, kultúra domináns ideológiájától. Ezért társadalom-, illetve kultúraspecifikusak (Váriné, ). Sajátos motívumosztályok, amelyek rendelkeznek a kell normatív minőségével és kívánatosságával. Az érték megfogalmazható úgy is, hogy valaminek az a tulajdonsága, amely a társadalom és az egyén számára való fontosságát fejezi ki. Definiálható a társadalom és az 19

20 egyén által elérhető, megteremthető, birtokolható alkotásként, magatartásként, viselkedésformaként vagy állapotként (Horváth - Palotay-né, 2000). Az érték elsősorban az a szervező közeg, amely hatékonyan irányítja az emberi magatartást, azt, hogy az ember mit és hogyan cselekszik, vagy épp ellenkezőleg, valamit valamiért nem tesz. Az értékeknek kettős karaktere van: egyrészt az innováció (mobil és aktív elem), másrészt szokások, rutinok, viselkedésformák határozzák meg (stabil, változatlan) (Füstös Szakolczai, 1994). Csak akkor beszélhetünk értékről, ha van valamilyen érvényes viszonyítási alapunk. Beluszky szerint feloldhatatlan feszültség van egy egyetemes érvényű viszonyítási alap létének igazolhatatlansága és az emberi természet egyetemes és valódi értékek iránti vágyakozása között. Az azonban belátható, hogy minden értékválasztásunk és egyáltalán az értékek létének előfeltétele az emberiség fennmaradása (Beluszky, 2000). Az érték lényegében olyan szubjektív ítéleti viszony a valósághoz, amely a cselekvés és döntés meghatározójává válik. Akkor válik orientáló jellegűvé, ha szubjektívvé lesz. Mások megfogalmazásában az érték lényegében az egyes objektivációkhoz való szubjektív ítéleti viszony és a cselekvés meghatározója az egyes objektivációk, objektív viszonyok belsővé tétele által, ami koronként, rétegenként, csoportonként és egyénenként is változó (Kapitány Á. Kapitány G., 1995). Az értékek kategóriáinak többféle felosztása létezik. A hagyományos értékelméletek az értékek világát két értéktartományra bontják: - az alapvető vagy létfenntartó értékek (amelyek nélkülözhetetlenek az ember biofizikai, biopszichikai létének fenntartásához) - magasrendű, vagy létkiteljesítő értékek (nem kötődnek közvetlenül a létfenntartáshoz, az előzőekhez képest többletként jelentkeznek) Weszely, Rickerttől átvett értékfelosztása szerint vannak reális és ideális értékek. A reális értékek a szükséges, a hasznos és az élvezetes. A nevelés éppen arra irányul, hogy ezekből kiindulva a szellemi fejlődést az ideális értékek (a jó, a szép, az igaz) szubjektív elfogadása felé terelje (Weszely, ). A szociológiai megközelítés is kételemű, az objektív és a szubjektív értékeket különbözteti meg, de megállapítja, hogy ezek köre sohasem feddheti egymást teljesen. Objektív érték mindaz, amire egy adott rendszernek szüksége van létezéséhez, működéséhez és fejlődéséhez. A rendszer lehet az egész emberiség, egy társadalom vagy 20

Testnevelés-elmélet SPORTISMERETEK I. Dr. Hamar Pál 2008.

Testnevelés-elmélet SPORTISMERETEK I. Dr. Hamar Pál 2008. Testnevelés-elmélet SPORTISMERETEK I. Dr. Hamar Pál 2008. C s a n á d i Á r p á d Á l t a l á n o s I s k o l a é s P e d a g ó g i a i I n t é z e t TESTNEVELÉS-ELMÉLET (SPORTISMERETEK I.) ELŐSZÓ A fejezet

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail.

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail. Pedagógiai Program Besnyői Arany János Általános Iskola 2013 Módosított - 1 - 1 Bevezetés Tartalom 2. Az iskola nevelési programja... 4 2.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA és Szilágyi Erzsébet Tagintézménye P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Tartalomjegyzék B E V E Z

Részletesebben

A természetben űzött sportok és a környezet összefüggéseinek vizsgálata, a környezettudatos magatartás fejlesztése érdekében

A természetben űzött sportok és a környezet összefüggéseinek vizsgálata, a környezettudatos magatartás fejlesztése érdekében A természetben űzött sportok és a környezet összefüggéseinek vizsgálata, a környezettudatos magatartás fejlesztése érdekében Doktori értekezés Dr. Dosek Ágoston Semmelweis Egyetem Sporttudományi Doktori

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola

Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola A TESTNEVELÉS ÉS SPORT MÛVELTSÉGI TERÜLET TANÍTÁSI-TANULÁSI FOLYAMATA A TANÍTÓKÉPZÉSBEN PhD disszertáció Témavezetõ: Dr Gombocz János egyetemi

Részletesebben

Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai program

Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai program Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Pedagógiai program 2014 1 Tartalomjegyzék Bevezető az iskola bemutatása I. Az iskola nevelési programja I.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Pannon Egyetem Interdiszciplináris bölcsészet- és társadalomtudományok Doktori Iskola

Pannon Egyetem Interdiszciplináris bölcsészet- és társadalomtudományok Doktori Iskola Pannon Egyetem Interdiszciplináris bölcsészet- és társadalomtudományok Doktori Iskola SZEGEDI TESTNEVELÉS SZAKOS HALLGATÓK PROBLÉMA- ÉS KONFLIKTUSKEZELÉSE A NEVELÉSI STÍLUSOK TÜKRÉBEN Témavezető: Dr. Vass

Részletesebben

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető....4 2. Témaválasztás..5 3. Mi is valójában a tömegkommunikáció?...

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban Megyeri Márta Pedagógia, andragógia A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A követelménymodul száma: 2321-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50 PEDAGÓGIA,

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS KOMPETENCIATERÜLET

ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS KOMPETENCIATERÜLET ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS KOMPETENCIATERÜLET A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

A NEVELÉS ÉRTELMEZÉSE, CÉLJA, FELADATRENDSZERE

A NEVELÉS ÉRTELMEZÉSE, CÉLJA, FELADATRENDSZERE A NEVELÉS ÉRTELMEZÉSE, CÉLJA, FELADATRENDSZERE 1. Alapfogalmak 1.1. A nevelés A nevelésről, mint fogalomról mindenkinek van véleménye, mindenki tudni véli, hogy mi az a nevelés. Hétköznapi szinten meg

Részletesebben

HOMOR TIVADAR TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ EMBERISMERET ÉS ETIKA A KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRA CÍMŰ TANKÖNYVHÖZ

HOMOR TIVADAR TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ EMBERISMERET ÉS ETIKA A KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRA CÍMŰ TANKÖNYVHÖZ HOMOR TIVADAR TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ EMBERISMERET ÉS ETIKA A KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRA CÍMŰ TANKÖNYVHÖZ Tartalom BEVEZETŐ....4 AZ EMBERISMERET ÉS ETIKA TANÍTÁSÁNAK FŐBB TANTÁRGYPEDAGÓGIAI ÖSSZETEVŐI...5 I. Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben

Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben Wesley János Lelkészképző Főiskola Neveléstudományi Kar Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben Szakdolgozat Baranyai Liza Pedagógia szak Témavezető: Dr. Trencsényi László Budapest, 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160

BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160 Tartalom Nevelési Program 1. Bevezető 1.1. Igazgatói bevezető 1.2. Iskolánk névadója

Részletesebben