A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON ÉS AUSZTRIÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÖPLABDA SPORTBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON ÉS AUSZTRIÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÖPLABDA SPORTBAN"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON ÉS AUSZTRIÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÖPLABDA SPORTBAN Témafelelős: Sajósiné dr. Kováts Magdolna Külső konzulens: Dr. Borbély Attila Budapest, 2008 Készítette: Kiss Beáta

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 5 II. A SPORTIPAR KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSE A SPORT, MINT A GAZDASÁGI KUTATÁSOK TÁRGYA A SPORT FOGALMA A SPORT TÁRSADALMI-GAZDASÁGI SZEREPE A sportaktivitás elemzése A versenysport hatásai A sport és az üzlet kapcsolata A sport gazdasági jelentősége Szinergiák III. A SPORT JOGI ÉS SZERVEZETI KERETEI, ILLESZKEDÉS AZ EURÓPAI UNIÓHOZ A SPORTRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK A sportra vonatkozó jogszabályok az Európai Unióban Adózás Szerencsejáték A vállalkozás értelmezése a sportban A sport törvényi szabályozása a tagállamokban A sportot körülvevő jogi környezet Ausztriában A sportot körülvevő jogi környezet Magyarországon SPORT - SZERVEZETI KERETEK A sport szervezeti keretei az Európai Unióban A sport szervezeti keretei Ausztriában A kormányzati szervek működése A nem-kormányzati szervek működése Egyéb sportszervezetek működése A sport szervezeti keretei Magyarországon A kormányzati szervezeti rendszer A nem kormányzati szervezeti rendszer IV. SPORTFINANSZÍROZÁS RÖPLABDA EGYESÜLETEK PÉNZÁRAMLÁS A SPORTBAN Sportfinanszírozás az Európai Unióban Az osztrák kormány sportpolitikája Sportfinanszírozás Magyarországon A SPORTEGYESÜLETEK FINANSZÍROZÁSA, KIEMELTEN A RÖPLABDA SPORTÁGBAN A röplabda története A röplabda Ausztriában A röplabda hazai története Két egyesület bemutatása: aon hotvolleys Vasas Sport Club aon hotvolleys VASAS Sport Club

3 V. ESETTANULMÁNY A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÉRDŐÍV ÖTLETE, A KÉRDÉSEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI A VÁLASZOK ÉS A SZEMÉLYES ADATGYŰJTÉS ELEMZÉSE Az egyesületek finanszírozásának fő forrásai A felnőtt csapatok kiadásai és a sportcélú ingatlanok helyzete Az utánpótlás korosztály számára szervezett programok Médiajelenlét Szponzorok megnyerése és kapcsolattartás A röplabda, illetve a csapat népszerűsítéséért folytatott tevékenység VI. ÖSSZEGZÉS VII. IRODALOMJEGYZÉK A MAGYAR SPORTFINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS SZAKIRODALOM: AZ OSZTRÁK SPORTFINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS SZAKIRODALOM: VIII. ÁBRA- ÉS TÁBLÁZATJEGYZÉK IX. MELLÉKLETEK A szabadidő- és látványsport összevetése Indesit European Champions League Volleyball Gala, Bécs A sport szervezeti rendszere Ausztriában Az állami sporttámogatások megoszlása Ausztriában (2007) Szövetségi sportági támogatások 2007-ben Klagenfurt Beachvolley Grand Slam Champions League külföldön Kérdőív aon hotvolleys Schulaction, Showtraining Szponzorok X. FÜGGELÉK A DOLGOZATBAN SZEREPLŐ RÖVIDÍTÉSEK MEGHATÁROZÁSA ÁRFOLYAMOK

4 I. Bevezetés A modern társadalmakban a XX. század végére óriási mértékben megnőtt a sport szerepe, a sportpiac robbanásszerű fejlődésen ment keresztül, ami együtt járt a sport gazdasági súlyának növekedésével is. A sport olyan önálló iparággá vált, amely a nemzetgazdaságoknak nem csekély hányadát képezi. A hőskorban minden sokkal egyszerűbb volt. Az ifjak futottak, úsztak, ugrottak, labdáztak, mert örömüket lelték benne. Szórakoztak. Akinek megtetszett a produkciójuk, megjutalmazta őket, volt, aki csupán egy-két jó falattal, másoknak többre futotta, és többet adtak, ám csupán segítségről, gesztusról volt szó, nem pedig támogatásról. A kocka akkor fordult, amikor az edzett urak és hölgyek már nem csupán saját szórakozásukra, hanem mások szórakoztatására is elővezették tudományukat. Közbelépett a néző, aki ugyebár nagy úr. Illendő megfelelően kiszolgálni, mert egyébként fütyül, elmarad a lelátóról, ne adj `isten teljesen hátat fordít a gladiátoroknak és a sportnak. Az pedig nagy baj, hiszen az esztendők, az évtizedek múlásával iparágak épültek a vérre menő küzdelmekre. Ezért is a sport, amely egykor egy volt az élettel, egészséggel, ma már szinte csak az erőre tart igényt. Amíg létezik, addig mindig terem pénz, amellyel megvásárolható az ifjak élete és egészsége. A nótát itt is az rendeli, aki a zenészt fizeti. Az pedig természetesen az összegtől függ, hogy milyen dalok szerepelhetnek a repertoárban. 1 A sport gazdasági jelentőségének megnövekedése érthető módon megteremtette a sportipar gazdasági elemzésének igényét. Az európai sport esetében be kellett látni, hogy a korábban egyesületi alapon működő, tehát alapvetően a sportolók érdekeit szem előtt tartó sportmodellt fel kell, hogy váltsa az üzleti modell, amelyben a sporttevékenységeket szolgáltatásként kell előállítani, a tevékenységek 1 Malonyai, o. 5

5 céljait pedig a szolgáltatás tulajdonosai hosszú távú profitérdekeinek kell meghatároznia. A logika szerint, ha a piac irányít, akkor az államnak ki kell vonulnia a sportból. Európa fejlett országaihoz képest azonban a sport szolgáltatásai Magyarországon még gyerekcipőben járnak, ezért a központi támogatások azonnali megszüntetése esetén minden összeomlana. A kormánynak tehát nem kivonulnia kell a sportból, hanem előbb segítenie az átalakulást, majd a valódi piac létrejötte után elhárítani a működés zavarait. A helyzetet nehezíti azonban, hogy a szakosztályok még mindig az államtól várják a támogatást, mert a vállalkozók bizonytalanok abban, hogy a sportra fordított kiadásaik megtérülnek-e a jövőben. Magyarországon a sport fejlődése terén körülbelül 20 éves lemaradás figyelhető meg Nyugat-Európához képest. Dénes Ferenc sportközgazdász szavaival élve: ahhoz, hogy a sport túlélje a következő éveket, jelentősen át kell szabnia gondolkodási és cselekvési módját. 2 Bár sokan ellenzik, a jövőben változtatni kell a hagyományos hazai sikersportágak menedzselésén. Bizonyos, Nyugat-Európában és Amerikában népszerű látványsportok és labdajátékok ugyanis Magyarországon még nem igazán közismertek, sikeresek, vagy a szövetségeik nehézségekkel küzdenek. Ez az elmúlt időszakban lehetőséget adott a tradicionális hazai sportágaknak mint például a kajak-kenu vagy az úszás -, hogy a sikerekre vágyó magyar közönség figyelmét megnyerje, hosszú távon azonban nem lehet csak erre építeni. Az olimpiai éremtáblázatban ugyan jó eredményeket érhetünk el ezek által, de az érmek száma önmagában nem megfelelő mérce, mivel figyelmen kívül hagyja a piac értékítéletét. A támogatás alapja Magyarországon az érmek számában mért teljesítmény, annak ellenére, hogy a piac az általa nagyra értékelt sportokat sokszorta jobban megfizeti. A piac által kedvelt sportágak legfőbb jellemzője, hogy magas a reklámhordozó értékük, ami abból adódik, hogy nagy a sportszerigényük és sok az érdeklődőjük, mivel látványosak és bizonytalan kimenetelűek. A magyar sikersportágaknak is fel kell ismerniük, hogy a 2 Világgazdaság, október 12., 9. o. 6

6 jövőben csak akkor tudnak talpon maradni, ha ők is elmozdulnak a látványsport irányába. Dolgozatom a röplabda helyzetét vizsgálja Magyarországon és Ausztriában. Bár szomszédos országokról van szó, a két sportpiac között jelentős a fejlettségbeli különbség nyugati szomszédunk javára. Míg a sportág hazai piacán a kluboknak és a szövetségeknek folyamatosan harcolniuk kell a túlélésért, Ausztriában a röplabda látványsport jellegének megragadásával sikeresen működő sportpiacot hoztak létre, ahol a szponzoroknak jó üzlet befektetni, a sportág nagy közönséget vonz, és a küzdelmek sokat szerepelnek a televízióban. Azt gondolom, hogy a gazdasági fejlettségbeli különbségek ismeretében sem teljesen irreleváns a nemzetközi vizsgálódás, mivel az alapfeltételek (pl. a piac nagysága, más sportok előnyben részesítése) hasonlóak a magyar viszonyokhoz, mégis a röplabda jóval sikeresebb, mint nálunk. A dolgozat elkészítésénél azon tényezők felismerésére törekszem, amelyeket mindenképpen figyelembe kell venni, ha Magyarországon is élvezhető, szórakoztató röplabdát kívánunk látni az elkövetkező években 7

7 II. A sportipar közgazdasági megközelítése 2.1. A sport, mint a gazdasági kutatások tárgya A sportgazdaság a sportjavak és szolgáltatások előállításában, elosztásában, a cserében és fogyasztásban felmerülő döntési alternatívákkal és e döntések megvalósításának társadalmi környezetével és következményeivel foglalkozik. Bár a sport-kutatások a közgazdász társadalmon belül sokáig negatív megítélésben részesültek, s sokan kétségbe vonták ezek jogosultságát, a sport gazdasági jelentőségének növekedésével párhuzamosan az utóbbi évtizedekben jelentősen bővült a sport közgazdasági irodalma. Amellett, hogy az állami támogatások csökkenése felerősítette a sportgazdasági ismeretek iránti igényt a szövetségek és az egyesületek részéről, a terület fontosságát gyakorlati jelentősége adja. Az elmúlt néhány évtizedben az egészség, a test állapota, az életminőség a modern társadalmakban a környezetvédelemhez hasonlóan rendkívül hangsúlyossá vált. A sportolás a fejlett országok állampolgárainak túlnyomó többsége számára már a mindennapi élet része. Emellett jelentősen megnőtt a szerepe a reklámgazdaságban is. 3 A sportgazdasági kutatások a szolgáltatásokra, a szabadidőre és a szórakoztatóiparra vonatkozó vizsgálatokkal állnak szoros kapcsolatban. Bár nem állnak össze egységes iskolákká, e kutatások esetében is megtalálhatóak a közgazdasági elemzés hagyományos szintjei. Makroszinten a sport gazdasági jelentőségét, a nemzetgazdasági jövedelemhez, a foglalkoztatáshoz, a fogyasztói kiadásokhoz való hozzájárulását mérik, valamint a nemzetközi sportesemények gazdasági hatásait vizsgálják. Mikroszinten a sportpiac működésének kérdései, a kereslet és kínálat jellemzői, a szolgáltatások jellege és a sportszervezetek működése áll a kutatások középpontjában. A két szint 3 Dénes Misovicz, o. 8

8 közötti mezoszint a sportágak, mint iparágak sajátosságival foglalkozik, mint például a játékospiac működése A sport fogalma 5 A gazdasági kutatások területének pontos meghatározásához szükség van a sport fogalmának tisztázására, mellyel kapcsolatban azonban számos definíció látott napvilágot, mivel a közgazdaságtan mellett a jog, a szociológia és a politika területén is felmerül ez a probléma. A sport iparággá, üzleti szolgáltatássá válásában szerepet játszó tényezők megismeréséhez nagy segítséget nyújt a sport eredetének áttekintése. Mai formája a XVIII. században, Angliában alakult ki, az üzleti vállalkozásoktól elkülönülve. Meghatározott időpontokhoz kötődő rituális népi tevékenységekből fejlődött ki, melyeket az elit átalakítva, saját képére formálva újrateremtett. A sport jellegű tevékenységeket beépítették az elitképzésbe, s a sport által jól fejleszthető értékek segítségével képezték a jövőbeli vezetőket. Ennek a rétegnek megvolt a szükséges jövedelme az oktatásban való részvételhez, valamint kellő szabadidővel rendelkeztek, az iskola befejezése után pedig hétköznapi életük részévé vált a sport. A sportágak szabályainak kialakulásával és a bajnokságok megindulásával párhuzamosan kezdetét vette a földrajzi térben való terjedés: Nagy-Britanniából elsősorban a gyarmatok, majd a világ minden országa felé. A XIX. században a jövedelem és a szabadidő növekedésével a sport egyre szélesebb körben népszerűvé vált. Terjedése folyamán a különböző kultúráknak megfelelően jelentős változásokon ment keresztül. A sport klasszikus értelmezése, miszerint a sport fizikai erőkifejtéssel járó szabadidőben végzett tevékenység, a XX. századra több irányba is kiterjedt és fogalmát manapság is számos tényező tágítja. Az életmódbeli változások hatására nőtt a szabadidősport iránti érdeklődés, melynek 4 András, Uo. 9

9 köszönhetően számos új sportág jelent meg, s sokakból eltűnt a versengés. Ugyanakkor a sport professzionális irányzatának kialakulása hatására egyes sportolók számára a sport jövedelemszerző munkává vált. A sport egészségmegőrző, prevenciós és rehabilitációs szerepének felismerése a rétegsportok (gyerek-, diák-, senior sport illetve a fogyatékosok sportja) és a technikai sportok (autó- és motorversenyzés, ejtőernyőzés) kialakulása mellett szintén tovább tágította a fogalmat. Megállapítható, hogy míg a szabadidősport célja a testmozgás, testedzés, addig a látványsport elengedhetetlen feltétele a versengés. A sportipar két részpiacának legfontosabb jellemzőit az 1. sz. mellékletben található táblázat szemlélteti. A sport eredetét tekintve tehát egy civil tevékenység, mely a társadalom egyik fontos alrendszerének tekinthető, de mára a gazdaság és a társadalom egyik közös szférájává válva önállósodott. Bár vannak közös logikai elemeik, megvannak a maga sajátosságai, ezért szükséges a sport gazdasági vonatkozásainak tisztázása, a sportüzlet értelmezése A sport társadalmi-gazdasági szerepe A sport sajátos funkciói révén eszköz lehet számos társadalmi-gazdasági cél eléréséhez, illetve kapcsolódik azok területeihez. Ideális esetben a sportolás kiemelt szerepet játszik a fizikai és mentális egészség megőrzésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában. A nevelés egyik legfontosabb eszköze, illetve lehetőséget nyújt az egyén önmegvalósítására. Mindezeken túl a sport, a sportolás lényeges szerepet tölthet be a családi és társadalmi kötelékek erősítésében kulturált szabadidő-eltöltési, szórakozási lehetőség biztosításával. Pihenést, örömforrást és élvezetet nyújtó hasznos időtöltés, amely gyakorlati eszköze is lehet a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának. Mindezek segítségével a sport jelentősen hozzájárul az életminőség javulásához. A kiemelkedő sporteredmények nagyban hozzájárulnak a nemzeti önbecsülés erősítéséhez, ami erősíti a társadalmi kohéziót. A 10

10 sport üzleti funkciója sem elhanyagolható, számos országban egyre nagyobb szeletét képezi a sportgazdaság az állami bevételeknek ábra Forrás: Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia, o. A magyar társadalom megítélése szerint kiemelkedő fontosságú a sport minden területe. Az emberek némileg fontosabbnak ítélik a gyermekek sportoltatását, illetve a szabadidősport tevékenységeket, de a versenysportot is fontosnak vélik elsősorban a nemzetközi sikerek miatt, melyek hozzájárulnak a nemzeti önbecsüléshez, és a fiataloknak példaképeket állít. 6 Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia,

11 2. ábra Forrás: Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia, o. Ugyanakkor a magyar sport jelenleg féloldalas : míg a versenysportban a legsikeresebb országok közé tartozunk, addig a lakosság háromnegyede mozgásszegény életmódot folytat, s részben ennek eredményeként rendkívül rossz az egészségi állapota. Sajnos nem használjuk ki azt, ami az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2003 ban Health and development through physical activity and sport címmel kiadott dokumentumában megállapításra került, miszerint minden egyes dollár, melyet a fizikai aktivitásba fektetnek 3,2 dollár megtakarítást jelent az egészségügyben! 7 A magyar szemlélet valószínűleg annak az 1950-es évekbeli politikai elvnek köszönhető, ami egyébként napjainkban is érezhető, amely nem az egészséges nemzet képét, hanem a kiemelkedő eredményeket tekintette fontosnak. Kutatások bizonyítják, hogy Magyarországon az embereknek fontos az egészségük, tisztában vannak a sport és egészség kapcsolatával, ennek ellenére egészségük megőrzése érdekében nem, vagy csak keveset sportolnak. 7 Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia, old 12

12 A sportaktivitás elemzése Magyarországon a sport sikerességét gyakran csak az olimpiai érmek és helyezések alapján határozzák meg. Európai összehasonlításban azonban nem az olimpiai érmek száma a legfontosabb értékmérő, hanem az ország lakosságának sportolási aránya, sportaktivitása. (Természetesen a versenysport és az elit sport sikerességét a vizsgált Európai országokban is az olimpiai érmek, helyezések alapján határozzák meg). A sport egyik legfontosabb célja az egészséges életmód biztosítása. A rendszeresen sportolók között 32 %-kal kevesebb megbetegedés figyelhető meg, ezért a társadalom egészségügyi helyzetének javítása érdekében növelni kell a rendszeresen sportolók arányát. Az Európai Bizottság közvélemény-kutató irodája, az Eurobarométer által 2003-ban, 15 EU-tagállamban végzett felmérés szerint az Európai Unió polgárainak majdnem fele (pontosabban 46 százaléka) sportol rendszeresen, legalább hetente egyszer, bár ezen a téren hatalmas különbségek vannak a kontinens északi és déli részei között. 8 Sajnálatos tény, hogy Magyarországon a sportaktivitás aránya európai összehasonlításban kirívóan alacsony, és e jelzőszám alapján a keletközép európai régióban is csak a középmezőnybe tartozunk. Jelenleg a felnőtt népesség mindössze körülbelül 16%-a végez sporttevékenységet valamilyen rendszerességgel, míg Ausztriában ez az arány 60 %. 9 Szűkebb értelemben véve a sportolást pedig legalább heti két alkalom és minimum fél óra alkalmanként a felnőttek csupán 7-9 %-a sportol, miközben más európai országokban ez az arány %. A következő ábra azt mutatja, hogy egyes európai országokban a felnőtt lakosság mekkora részaránya végez legalább hetente háromszori alkalommal valamilyen sporttevékenységet legalább 30 perces időtartamban. (Becslések szerint a heti 3-szor végzett sportolás aránya 8 Felmérés az európaiak sportszokásairól 2003., 9 Bundeskanzleramt, o. 13

13 Magyarországon 5-7 % között lehet, amely nagyságrendekkel alulmúlja az összehasonlításban résztvevő bármelyik ország hasonló mutatóját.) 10 Sportolási arány (legalább 3-szor egy héten) 3. ábra Finnország 52% Németország Franciaország Anglia Ausztria 27% 24% 21% 18% Olaszország Magyarország 9% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Forrás: Dénes-Keserű: A magyar sportfinanszírozás helyzete, o. A sportaktivitás arányát befolyásolja az egyesületi keretek között sportolók száma, amely egyben az adott ország sportszervezeteinek sikerességét, az élsport hátországának a bázisát is mutatja. Magyarországon a sportegyesületi keretek között sportolók száma az ország lakosságának 5-7 %-a, miközben az EU országok túlnyomó többségénél ez az arány % körül alakul. Ausztria kiemelkedően sikeres a sportklub tagok számarányát illetően, mivel a 8,2 milliós népességű ország 3,36 millió (kb. 41 %) egyesületi tagot számlál. Ezek alapján jelentős nagyságrendi különbségek lehetnek a két ország között a tagsági díjból származó bevételek terén. A versenyengedéllyel rendelkező sportolók számában nincs ilyen jelentős eltérés, Magyarországon a népesség 2 %-a, Ausztriában 5 %. Nyugati 10 Dénes-Keserű, o. 14

14 szomszédunk a sportegyesületek számát tekintve is előrébb jár, kétszer annyi klub (16 560) nyújt sportolási lehetőséget, mint nálunk. 11 A legnépszerűbb, legnagyobb közösségteremtő hatással bíró, legtöbb gyermeket és felnőttet megmozgató sportágak nemzetközi szinten is a labdajátékok. A hazai hagyományokkal rendelkező hat labdajáték (jégkorong, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, vízilabda) versenyengedéllyel rendelkező sportolóinak száma összesen mintegy fő, melyből a röplabdások száma viszont csupán Ezzel szemben Ausztriában igazolt sportoló röplabdázik összesen 402 egyesületben, amelyhez képest a magyar egyesületek száma ( ) szintén elenyésző. 12 Magyarországon a lakosság sportolási aktivitásának növelése érdekében a mozgás örömével már óvodás, kisiskolás korban meg kellene ismertetni a gyerekeket ahhoz, hogy felnőttként ne felejtsenek el sportolni. Így később csak egy kis fantáziára, némi akaraterőre van szükség és a sport igenis beépíthető a hétköznapokba A versenysport hatásai A sportban a legjelentősebb világesemény a világszerte óriási médiaérdeklődéssel kísért nyári olimpia, amelyen több mint 200 ország versenyzői vesznek részt. A téli olimpiák története nem nyúlik vissza olyan messzire, mint a nyári olimpiáké. Míg az első újkori nyári olimpiát Athén rendezte 1896-ban, a téli olimpiákat 1924-től datálják, s legutóbbi torinói olimpián is csak 85 ország vett részt. Ahogyan a nyári olimpiák története során, a téli olimpiák statisztikájában is felfedezhető, hogy az évek múlásával folyamatosan nőtt a versenyszámok, a résztvevő országok, a versenyzők és a nézők száma. Mindkét esetben megfigyelhető, hogy a rendezési jog megszerzése egyre nagyobb üzleti lehetőséget rejt magában. Az olimpia ugyanis az egyetlen olyan világesemény, amely osztatlan figyelmet vonz a világ minden sarkából, továbbá pozitív gondolatok és képek kapcsolódnak hozzá. Azok a 11 Bundeskanzleramt Sport: 20. Sportbericht 2006., 12 Bundeskanzleramt Sport: 20. Sportbericht 2006., 15

15 globális vállalatok, amelyek pozitív képet akarnak kialakítani magukról a fogyasztók százmillióiban, szintén szívesen kötik nevüket az olimpiai mozgalomhoz. Itt azonban meg kell említeni az üzleti sport negatív hatását, miszerint a nemzetközi versenysport-mozgalom, amelynek a szíve az olimpizmus, nagy árat fizetett az üzlettel létesített liezonért. Miután Juan Antonio Samaranch, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke az amatőrizmus fenntartása helyett szélesre tárta a kapukat a mozgalom hosszú távú fennmaradását szavatoló magántőke előtt, a szponzorok és hirdetők érdekei rendkívül felértékelődtek, s már nem a részvétel, hanem a minél jobb szereplés, végső soron a győzelem vált a fontossá. Az eredményes szereplésért pedig sokan bármilyen határ átlépésére hajlandóak, emiatt egyre nagyobb hangsúlyt kap a dopping elleni küzdelem. A Magyar Olimpiai Bizottság egyik főtámogatója például kijelentette, hogy ha az olimpiai csapatból bárkit doppingvétségen érnek, akkor megvonja a támogatást. El kell azonban ismerni, hogy a változtatásokra szükség volt, hiszen így gyakorlatilag a professzionális versenyzők előtt is nyitva áll az út az olimpián való részvételhez, továbbá a televíziós (javarészt kereskedelmi televíziós) közvetítések jóvoltából az egész világ figyelemmel kísérheti a versenyeket. A NOB-hoz befolyó rengeteg pénzből pedig támogatni lehet a szegényebb és kisebb országok nemzeti olimpiai bizottságain keresztül az ottani sportéletet és a versenyzők felkészülését. Minden nagyobb nemzetközi verseny esetében a rendező ország jelentős támogatásokhoz juttathatja a helyszínül szolgáló várost, amely azon felül, hogy a sikeres szervezés esetén világhírre és presztízsre tesz szert a sportközpontok között, ugrásszerű fejlődésen megy át. Ez a rendezéshez szükséges berendezések (különböző sport- és sípályák, stadionok és az ezekhez vezető utak, vasutak, légi útvonalak) és az olimpiai falu valamint a hatalmas számú nézőközönség elszállásolásához szükséges szállodák felépítésének következményeképpen létrejövő nagymértékű szálláskapacitásnövekedésnek köszönhető. Várhatóan ezen pozitív hatások 16

16 élvezője lesz Ausztria, mivel Svájccal együtt elnyerte a 2008-as labdarúgó Európa- Bajnokság rendezési jogát. Júniusban tehát Ausztriában Bécs, Klagenfurt, Salzburg és Innsbruck látja vendégül Európa legjobb futballistáit és az öreg kontinens leghűbb szurkolóit az UEFA EURO 2008 keretén belül, amely összesen 11 ezer munkahelyet teremt. 13 A betölthető munkakörök közül várhatóan 6 ezer nem csak szezonális lesz, a gazdasági növekedés miatt a dolgozókra az Eb után is igényt tartanak majd. A turizmus bevételei is valószínűleg minden eddigit felülmúlnak majd. Emellett nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy Ausztria kedvező földrajzi adottságának köszönhetően hatalmas gazdasági bevételhez jut minden télen. Az ország ugyanis elsőszámú nagyhatalomnak számít Európa sísportjában. Az egyik legismertebb lesiklást 1931-től Kitzbühelben rendezik, Innsbruckban pedig már kétszer rendeztek téli olimpiai játékokat, 1964-ben és ban. Magyarország a nemzetközi élsportban rendszerint kiemelkedő eredményeket ér el, amelyek jó hatással vannak a nemzeti önbecsülésre. Az olimpiákon stabilan a legjobb hat között szerepelünk, amennyiben a megszerzett érmek számát az országok egy főre jutó GDP-je alapján arányosítjuk. Eszerint Ausztria 27. az éremtáblázatban, de a téli olimpiákat tekintve fordított a helyzet. 14 Megállapítható ugyanakkor, hogy kiemelkedő teljesítményünk olyan sportágakra korlátozódik, amelyeknek a nemzetközi élvonala szűk és médiában való megjelenése nem számottevő. A magyar sikersportágak tömegbázisa sem jelentős Magyarországon, sportágtól függően 2-4 ezer fős igazolt versenyzői háttérrel rendelkezik, ezért az olimpiai sikereknek a sportolásra ösztönző, mozgósító szerepe is korlátozott. Szemléltetésképpen szolgáljon a GYISM (Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium) által végzett elemzéshez készített ábra. 13 Állásdömpinget hoz a foci EB, ,http://www.gazdasagiradio.hu 14 Olimpic medals, 17

17 4. ábra Forrás: Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia, o. Az ábra alapján a fő sportágakat négy csoportba sorolták a nemzetközi viszonylatban nagyobb érdeklődésre számot tartó, valamint Magyarország eredményességében a múltban és a jelenben is jelentős szerepet betöltő sportágak szerint. Az úszás az egyetlen sportág, amelyben hazánk rendkívül eredményes, s a nemzetközi érdeklődés is magas szintű. További kiemelkedő olimpiai teljesítményeket azonban olyan sportágakban érünk el, melyeknek alacsonyabb a tömeg-relevanciája (pl. vízilabda, kajak-kenu, vívás, öttusa, birkózás). A jobb alsó sarokban láthatóak azok a sportágak, melyek szinte vonzzák a pénzt (labdarúgás, jégkorong, kosárlabda, röplabda), de a magyar eredmények sajnos ehhez nem elegendőek. Részben összefügg a fenti elemzéssel Magyarország és Ausztria nemzetközi sportrendezvények területén betöltött szerepe. Az elmúlt tíz évben számos nemzetközi sporteseménynek adott otthont országunk. Ezek jellemzően olyan sportágak nemzetközi versenyei voltak, amelyek nem tartoznak a legnagyobb érdeklődést kiváltó társadalmi és gazdasági jelentőségű sportágak eseményei közé. A Forma 1 az egyetlen nagy 18

18 relevanciájú nemzetközi verseny, amelyet minden évben megrendezünk. Ezen események pozitív hatásairól a fejezet elején már volt szó. 5. ábra A legjelentősebb sportesemények Ausztriában és Magyarországon Ausztria Magyarország Nézettség Téli olimpia (Innsbruck, 1964, Forma 1 Magyar Nagydíj 1976) (évente) Labdarúgó EB (2008) alpesi sí Világkupa (évente) Indesit European Champions League Volleyball Gala 15 (2007) Jégkorong VB (2008) Kézilabda EB (2010) Úszó EB (2006) Judo EB és női Világkupa (2007) U23 Atlétika EB (2007) Műkorcsolya EB (2004) Kajak-kenu VB (2006), Világkupa (2007) Öttusa Világkupa (2004) EB (2006) Forrás: Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia, o. A sport az egyetemes kultúra részeként mindkét országban óriási szerepet tölt be a közösségformálásban, a nemzettudat fejlesztésében. A versenysportban elért nemzetközi eredmények révén növelhető a nemzeti büszkeség, az önértékelés. A helyi csapatok, versenyzők eredményei révén erősödik a lokálpatriotizmus. A lakosság közel 90%-a büszke a sportolók sikereire, ismeri az olimpikonokat, kiemelkedő eredményeket elért versenyzőiket. A sportsikerek pozitív externális hatásai közül tehát a nemzetözi sportsiker a legtisztább értelemben vett közjószág, hiszen fogyasztásából (a siker kapcsán érzett nemzeti büszkeségről van szó) nem lehet kizárni senkit sz. melléklet 19

19 A sport és az üzlet kapcsolata A sportipar mára a szórakozató iparág szerves részévé vált. Számos országban jól jövedelmező iparág, gazdasági jelentősége óriási. Milliárdos tételt jelent a fogyasztói kiadásokban, s neves vállalatok fizetnek hatalmas összegeket azért, hogy nevük vagy termékeik neve megjelenjen egy-egy sportrendezvényen. A XX. század második felében a sport üzletté válásával az amatőrizmus háttérbe szorult, mely folyamat legfőbb tényezői Dr. Sárközy Tamás szerint a következők: a szabadidősport tömegessé válásával kapcsolódó iparágak jöttek létre (pl. sportszerek, -felszerelések gyártása, létesítmények biztosítása), melyek legfőbb feladatává a tömegfogyasztás kiszolgálása és munkahelyek teremtése vált a sport az idegenforgalom részévé vált a látványsportban a sportoló megélhetésének fő forrását a sport jelenti a hivatásos versenyrendszer nem működtethető a korábbi, non-profit intézményi keretek között a sportlétesítmények létrehozása, üzemeltetése ingatlanbefektetésként nyereséges tevékenységgé vált sportesemények szervezésével szintén profitra lehet szert tenni a sport szerepe nőtt a reklámgazdaságban, s az eredményes sportolók, sportvállalkozások értékes márkává válva komoly immateriális terméket jelentenek kialakult a sportszponzorálási üzletág és az ún. merchandising, mely a különböző termékek sportlogóval történő ellátását és értékesítését jelenti. 16 Mindezek hatására a sportipar mindkét részpiacán jelentős változások történtek. A látványsport napjainkra a szórakoztatóipar húzóágazatává 16 András,

20 lépett elő, s egyre szorosabban fonódik össze a show business más szolgáltatásaival. A kereslet mindhárom fő tényezőjében robbanásszerű fejlődés tapasztalható. A média, elsősorban a televízió jóvoltából mára a sporteseményeket a világ minden táján milliók láthatják. Éppen ezért a vállalati szféra felfedezve a sportban rejlő lehetőségeket szponzorként jelenik meg. Mindez pedig tőkét vonz az iparágba, melyre mára a profi státuszban lévő sportolók, a vállalatszerűen működő szolgáltató klubok a jellemzők. A sikeres sportvállalatok használják a modern üzletvezetés alapjait, s magas szintű marketing, pénzügyi stb. tevékenységeket folytatnak. Gyakorlatilag nincs állami támogatás, ellenben a látványsport komoly adófizető az adott országban A sport gazdasági jelentősége A sportgazdaság 17 becsült árbevétele hazánkban évi 350 milliárd forint, mely a korábbi évekhez viszonyítva piacbővülést mutat. Magyarországon az állami költségvetésbe a sportszektorban nyereségesen működő cégek által 2,1 milliárd Ft társasági adó kerül, a végső sportfelhasználás révén pedig 60 milliárd Ft ÁFA. Jelentős tételnek tekintendő a sportban foglalkoztatottak SZJA-ja, mely meghaladja éves szinten a 10 milliárd Ft-ot. A sportágazat ezzel nettó költségvetési befizető, a nemzetgazdaság árbevételének 0,9 %-át e szektor termeli. Ausztriában ez 5,5 milliárd euro, ami 2,9%-a a GDP-nek. A sportvállalkozások Magyarországon több mint 25 ezer embernek adnak főállásban megélhetést. A sportban foglalkoztatott személyek száma is jelentős, legalább fő, ami a nemzetgazdaság összes foglalkoztatottjának 0,9 %-a. 18 Ausztriában viszont közel százezren dolgoznak a sportszektorban, amely 2,6%-a az összes munkahelynek. 19 Ha a szektor befizetéseit összevetjük a központi költségvetésből a sportra szánt támogatás összegével, látható, hogy a sport mindkét országban 17 Jelen értelmezés szerint a sportgazdaságot a sporttal foglalkozó vállalkozások közül a társasági adóbevallást benyújtók alkotják. A Sporttörvény szerint sportvállalkozásnak csak az a vállalkozás minősül, amelynek cégjegyzékébe bejegyzett főtevékenysége sporttevékenység. 18 Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia o. 19 Bundeskanzleramt, o. 21

A sport és az üzlet kapcsolata elméleti alapok

A sport és az üzlet kapcsolata elméleti alapok Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Tanszék 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Tanszék A sport

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi

Részletesebben

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. Helyzetelemzés...4 II.1. Jogi környezet... 4 II.1.1. Sportpolitikai

Részletesebben

SZABADIDŐ- SPORTOK. Szerzők: Dr. Bíró Melinda Hidvégi Péter Kopkáné Plachy Judit Széles Kovács Gyula Váczi Péter

SZABADIDŐ- SPORTOK. Szerzők: Dr. Bíró Melinda Hidvégi Péter Kopkáné Plachy Judit Széles Kovács Gyula Váczi Péter SZABADIDŐ- SPORTOK Szerzők: Dr. Bíró Melinda Hidvégi Péter Kopkáné Plachy Judit Széles Kovács Gyula Váczi Péter Eszterházy Károly Főiskola Sporttudományi Intézet Eger, 2015 KÉSZÜLT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY

Részletesebben

Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül

Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül TÁMOP 6.1.2-11/2-2012-0002 Sportmenedzsment és -szervezési jó gyakorlatok Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

A SPORTÁGFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI ÉS ESZKÖZEI A MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG MARKETING TEVÉKENYSÉGÉN KERESZTÜL

A SPORTÁGFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI ÉS ESZKÖZEI A MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG MARKETING TEVÉKENYSÉGÉN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Kereskedelem és marketing szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány A SPORTÁGFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI ÉS ESZKÖZEI A MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG MARKETING

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

Kistérségi sport- és szabadidős stratégia

Kistérségi sport- és szabadidős stratégia Kistérségi sport- és szabadidős stratégia ÖTM Sport Szakállamtitkárság 2008 kistersegi_strategia P_4625C.ind1 1 2007.12.26. 17:21:17 Készítette: ÖTM IDEA kistérségi munkacsoporttal együttműködve a Stratégiakutató

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Rézné Zádory Zita 2007.

SZAKDOLGOZAT. Rézné Zádory Zita 2007. SZAKDOLGOZAT Rézné Zádory Zita 2007. Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Public relations Szakirányú továbbképzés Levelező tagozat Az egészséges életmódra való nevelés kommunikációjának

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

Egészséges Bács-Kiskunért komplex emberi erőforrás fejlesztési program

Egészséges Bács-Kiskunért komplex emberi erőforrás fejlesztési program Egészséges Bács-Kiskunért komplex emberi erőforrás fejlesztési program Kecskemét, 2015. január Tartalom 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JEGYZET FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Szakértők: Dr. Gere Ilona Dr. Hegedüs Lajos Dr. Horesnyi Julianna Horváth Anikó Lechnerné Vadász Judit Munkácsi

Részletesebben

A sport és szervezetei Erdősi Zoltán

A sport és szervezetei Erdősi Zoltán 2008. A sport és szervezetei Erdősi Zoltán Csanádi Árpád Általános Iskola Középiskola és Pedagógiai Intézet 2008.12.08. Sport és szervezetei 2 Bevezetés A sportiskolai kerettantervben a sport és szervezetei

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Bancsók József, Kiss Ibolya A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

Sérülés és sportág-specifikus edzés mozgáskorlátozott sportolók ülőröplabdázók - számára

Sérülés és sportág-specifikus edzés mozgáskorlátozott sportolók ülőröplabdázók - számára Sérülés és sportág-specifikus edzés mozgáskorlátozott sportolók ülőröplabdázók - számára Doktori értekezés Kälbli Katalin Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. habil.

Részletesebben

OLIMPIA BUDAPESTEN - EGY ÁLOM A SZÁMOK TÜKRÉBEN -

OLIMPIA BUDAPESTEN - EGY ÁLOM A SZÁMOK TÜKRÉBEN - BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Tőzsde - pénzintézetek szakirány OLIMPIA BUDAPESTEN - EGY ÁLOM A SZÁMOK TÜKRÉBEN

Részletesebben

FEJLESZTÉSPOLTIKA, STRATÉGIAI PROGRAMALKOTÁS A SZOCIÁLPOLITIKÁBAN E-jegyzet

FEJLESZTÉSPOLTIKA, STRATÉGIAI PROGRAMALKOTÁS A SZOCIÁLPOLITIKÁBAN E-jegyzet FEJLESZTÉSPOLTIKA, STRATÉGIAI PROGRAMALKOTÁS A SZOCIÁLPOLITIKÁBAN E-jegyzet SZERKESZTETTE: CSONGOR ANNA ÉS SZIKLAI ISTVÁN Szerzők: BALÁS GÁBOR, BARTAL ANNA MÁRIA, CSONGOR ANNA, DARVAS ÁGNES, KIS GÁBOR,

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A MAGYAR CIVIL TÁRSADALMOM FINANSZÍROZÁSI HÁTTERÉNEK

Részletesebben