2008. SPORTEGÉSZSÉGTAN. Szabó Lászlóné Csanádi Árpád Általános Iskola Középiskola és Pedagógiai Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. SPORTEGÉSZSÉGTAN. Szabó Lászlóné 2008.12.08. Csanádi Árpád Általános Iskola Középiskola és Pedagógiai Intézet"

Átírás

1 2008. SPORTEGÉSZSÉGTAN Szabó Lászlóné Csanádi Árpád Általános Iskola Középiskola és Pedagógiai Intézet

2 Sportegészségtan Szabó Lászlóné 2

3 SPORTEGÉSZSÉGTAN BEVEZETÉS A Sportismeretek tantárgy keretein belül a Sportegészségtan című tantárgy elsajátításának, oktatásának elsődleges célja, hogy az edzésmunkában, versenyeken, részt vevő fiatal sportolók elsajátítsák azokat az alapvető egészségtani ismereteket, melyek elősegítik a felkészülésüket, sérülés esetén a gyógyulásukat. Emellett ismerjék meg a sérüléseket, valamint a káros teljesítmény fokozók negatív hatásait. Legyenek tisztában a modern táplálkozástudomány ismeretanyagával, ezért tudatosan alkalmazzák táplálkozásuk, folyadékpótlásuk során. Cél még, hogy a sportolók a sportversenyek során előforduló sérülések esetében, legyenek képesek alapvető segítséget nyújtani társaiknak. A fejezetben az egyes témakörök végén meghatároztunk néhány feladatot, valamint gyűjtő munkára adtunk javaslatot. A feldolgozásra kerülő témákat az alábbi táblázat tartalmazza. Témakör Tananyag Fejlesztési feladatok/ajánlott tanulói 3

4 tevékenységek I. Alapfogalmak 1. Egészségtan 2. Sportegészségtan II. Edzés, versenyzés 1. Az edzésfolyamat egészségtani követelményei 2. Versenyzés III. Táplálkozás 1. Sport és táplálkozás 2. Mennyit együnk? 3. Mit együnk? 4. Étrend összeállítási szabályok WHO alapokmány: Az egészség nem a betegség hiánya... A sport környezetének egészségtani kérdései. A sportolás hatása az ember szervezetére (adaptációs folyamatok), egészségére. Dalmady Zoltán: A sportok egészségtana (1913). Életkori és nemi sajátosságok, edzésintenzitás, sokoldalúság, adaptáció, környezeti tényezők, terhelés-pihenés aránya /Arndt-Schulz-féle szabály/. A versenyzést meghatározó tényezők: technikai tudás, fizikai érettség, szellemi-érzelmi alkalmasság. Rajtállapot, rajtapátia. A bemelegítés jelentősége. A sporttáplálkozás, mint alkalmazott tudomány. Kalória, kalóriaszükséglet, alapanyagcsere, direkt és indirekt kalorimetria. A különböző sportágak kalória szükséglete. Mennyiségi és minőségi követelmények a táplálkozásban. Fehérjék, szénhidrátok, zsírok, ásványi anyagok, vitaminok, sók. Fehérjedús táplálkozás, szénhidrátdús táplálkozás. Táplálékhasznosítás: - emésztés felszívódás, - átalakítás a májban, - hasznosítás. Versenyek előtti és utáni táplálkozás. Forráselemzés. Példák keresése a sport hatásaira. Tanulói gyűjtőmunka. Forráselemzés. Saját sportolói tapasztalatok gyűjtése. Dietétikai szakcikkek gyűjtése, értelmezése. IV. Táplálék kiegészítők Vitaminok, ásványi sók, fehérjék, izotóniás italok, regenerációs porok. V. Dopping Megjegyzés: véleményünk szerint a dopping elleni feltétel nélküli harc egyik legfontosabb része, hogy a fiatalok a lehető legtöbb szakmai szempontból Fogalma: testidegen anyag egészséges emberbe juttatása. Anabolikus szteroidok, amfetaminok, efedrin, kábítószerek. Magyar dopping ügyek. 4

5 ismerjék meg a fair-playnek ellentmondó és egészségileg is romboló hatású jelenségeket. VI. Sportsérülések, betegségek, fertőzések Dohányzás, alkohol. Vérdopping, géndopping. Sportsérülések ellátása egészségügyi intézményekben. Rehabilitáció. Lázas beteg állapot kontraindukciója a sporttevékenységre. Fertőző betegségek egészségtana. VII. Magyar sportegészségügy Szervezeti felépítés. A sportorvosi szakszolgálatok. A szűrővizsgálatok jelentősége. A versenyengedélyek feltételei. Konzultáció. Követelmény: Érettségi A tételek: 1. Táplálkozás. 2. Sportsérülések és a magyar sportegészségügy. Érettségi B tételek: 1. Edzés, versenyzés. A bemelegítés szerepe. 2. Táplálék kiegészítők. Dopping elleni harc. Az egészségtan, sportegészségtan tárgya, célja, feladatai. Azt hiszem az egészség fogalmát előbb-utóbb tisztázni kell, nem Orvosoknak, hanem költőknek és gondolkodóknak. Amit a klinikákon egészségnek tartanak, annak fertőtlenítő szaga van. Az egészség nem steril. Az egészségnek gyümölcsillata van. ( Hamvas Béla: Gyümölcsóra ) Az egészség fogalma 5

6 Az egészség nem a betegség hiánya, az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jólét állapota. / Egészségügyi Világszervezet WHO alapokmánya / Egyensúlyi állapot az emberen belül illetve az ember és a környezete között a teljes testi, lelki szociális jólét állapota. / Rekreáció elmélet. / Az egészség olyan állapot, amelyet az anatómiai integritás, a teljesítményre való képesség, a személyes értékek, a családi, munka- és közösségi szerep, a fizikai, biológiai és társadalmi stresszel való megküzdés képessége, a jólét érzése, a betegség és a korai halál rizikóitól való mentesség jellemez. Ennek megfelelően az egészség megőrzése is folyamatos küzdelem, kihívásoknak való megfelelés, melyben fontos kiemelni az egyén felelősségét, illetve azt, hogy az egészség megőrzése érdekében folyamatos aktivitást kell kifejtenünk / Pál, Császár,Huszár,Bognár 2005/. Az egészségtan tárgya: a környezet hatása az ember egészségére. Az egészségtan feladatai: azoknak a természeti és társadalmi erőknek a tanulmányozása, melyek közvetlenül, vagy közvetve befolyásolják az emberi szervezet állapotát. Az ember és környezete egy biológiai egységet alkot, mely állandó, folytonos változásban van. A környezet változásaira, az ember folyamatos reakciókkal válaszol, beilleszkedik a környezetébe, alkalmazkodik hozzá. Természetes környezet 1. Talaj A talaj a Föld szilárd kérgének legfelső, többnyire laza szerkezetű termékeny része. Az ember innen nyeri vízszükségletének nagy részét, tápanyagokat, de szerepet játszik egy hely klímájának alakításában is. A szilárd és száraz talaj helyet ad a lakóházaknak, infrastuktúrának, sportlétesítményeknek. 2. Víz A víz az ember számára is nélkülözhetetlen. Az emberi test 70%-a vizet tartalmaz. A víznek fontos szerepe van a szervezetben végbemenő életfolyamatokban: anyagcsere, 6

7 kiválasztás, hőszabályozás. Az ember napi ivóvízszükséglete 3-3,5 liter, tisztálkodásra további, körülbelül 50 liter vízre van szükség. 3. Levegő A levegő az egészségünket fenntartó és befolyásoló tényezők közül a legközvetlenebbül ható tényező. A levegő az ember számára nélkülözhetetlen létfeltétel. A levegő alkotóelemei: oxigén 20,95%, nitrogén 78,08%, argon 0,9325%, széndioxid 0,03%. Mesterséges környezet Település A város, a falu az ember mesterséges környezete, mely sokoldalúan hat az emberre. Szociális környezetet, ingergazdag környezetet teremt. Lakás Az emberi település elemi egysége. Védelmet nyújt az egészséget károsan befolyásoló időjárási viszonyok ellen. Életteret jelent az ember számára. Ruházkodás Egészségtani szempontból a legfontosabb szerepe a hőszabályozásban van. Ezzel biztosítja az ember alkalmazkodását a környezet változásaihoz. Sportegészségtan A sportegészségtan a sportoló és környezete kölcsönhatásaival, a sporttevékenység által kiváltott adaptációs folyamatokkal, a sport által előidézett, az ember belső környezetének változásaival foglalkozik. A sport egészségtanával már Dalmady Zoltán, 1913-ban megjelent munkája a Sportok egészségtana is foglalkozott. A sport szervezetre gyakorolt hatásaival, az ismeretek bővülése következtében azóta is egyre több szakirodalmi feldolgozás foglalkozik. A sportot körülvevő alapvető fogalmakat, a teljesség igénye nélkül, az alábbiak szerint csoportosíthatjuk. A sporttevékenység helyszínei 7

8 1. Szabadtéri sportlétesítmények. Elvárható követelmény a pálya talajának balesetmentes kialakítása, a sportági igények kialakításának megfelelően. 2. Tornatermi gyakorlóhelyek. A fedett létesítmények a sportág jellegének kialakítva biztosítsák a csúszásmentes környezetet, a megfelelő hőmérsékletet, a szellőztethetőséget, a megfelelő fényviszonyokat. 3. Uszoda. A medence megközelítése balesetmentesen történjen. A levegő és a víz hőmérséklete az előírások betartásával kerüljön kialakításra. A megfelelő fényviszonyokról ezen a helyen is gondoskodni kell. Minden gyakorlóhellyel szemben elvárt követelmény, hogy álljon a sportolók rendelkezésére megfelelő méretű, és felszereltségű öltöző, tisztálkodási helyiség, és megoldott legyen a WC használata. A sporttevékenység társas kapcsolatai alapján 1. Egyéni sportok. A sportoló egyedül teljesíti a versenyszám által elvárt technikai, és taktikai követelményeket. 2. Csapatsportok. A sportolók az adott sportág versenyszabályainak megfelelő létszámú csapatokban versenyeznek az ellenféllel szemben a győzelem megszerzéséért. A sport hatása az ember szervezetére A rendszeres izomtevékenység az emberi szervezet számára olyan inger, mely alkalmazkodási folyamatokat vált ki. Az alkalmazkodási folyamatban fontos szempont az ingerek ereje. Ingerként az edzések láncolatában a testgyakorlatok, egy adott sportág technikai és taktikai elemei szerepelnek. Alkalmazkodási folyamatokat azonban, csak a megfelelő erősségű ingerek indítanak meg a szervezetben, vagy annak egyes szerveiben (például a tüdő vitálkapacitásának növekedése). Az alkalmazkodás az élő szervezetnek az a tulajdonsága, mellyel testalkatát, működését, magatartásmódját, teljesítményét, megváltozott életfeltételeihez igazítja. Sportalkalmazkodáson az egyén szervezetének, szervrendszereinek szerkezeti (strukturális) és működésbeli (funkcionális) válaszait értjük, melyek a testnevelési órák és egyéb mozgásingerek hatására alakulnak ki. (Nádori 1981) 8

9 Az edzésingerek erősségének fontosságát foglalja össze Arndt-Schulz módosított szabálya, mely szerint a gyenge és közepes erősségű ingerek alkalmazkodási folyamatokat nem váltanak ki. A közepesnél erősebb ingerek megindítják az adaptációt (alkalmazkodást), ám a túl erős ingerek alkalmazása veszélyezteti a sportolók egészségét. Az edzésingerek erősségének meghatározásánál különbséget kell tennünk a kezdő, és a már több éve edző sportolók között. A rendszeres sporttevékenység hatására megjelenésében megváltozik az izomrendszer, számottevő változások érhetők el a keringési és légzőrendszer működésében. Feladatok Sorolja fel azokat a változásokat, melyek a rendszeres sportolás hatására következnek be az emberi szervezetben. Milyen alkalmazkodási folyamatokat indít el a rendszeres sportolás az emberi szervezetben? Edzés, versenyzés A sportbeli teljesítmény növelésére az edzéseken elsajátított edzésgyakorlatok nyújtanak lehetőséget. Az edzések során a szervezetet olyan terhelés éri, mely a teljesítőképességet növeli. A terhelés olyan inger a szervezet számára, amelynél meghatározott feltételek között alkalmazkodva lehetőség adódik a szervezet motoros /mozgásos/ teljesítményének növelésére. Az edzésinger a szervezetet érő külső hatás, mely megfelelő erősség és gyakoriság esetén a szervezetből alkalmazkodási, (adaptációs) folyamatokat vált ki. A terhelésnek több összetevője van, melyekkel szabályozható a szervezet igénybevétele. Edzés és versenyterhelés 1. Az intenzitás megmutatja, hogy egy gyakorlatot a maximális sebességhez képest hány százalékos irammal hajtanak végre / például egy adott táv megtételére fordított idő, egy időegység alatt végzett mozgásmennyiség, illetve a szervezet, terhelésre adott válaszai, szívfrekvencia, légzésszám/. 9

10 A terhelés lehet: a.) magas, ahol a terhelés gyors, de kevésbé tartós teljesítményjavulással jár, b.) viszonylag nagy terjedelmű, kisebb intenzitású, mely lassúbb, de stabilabb teljesítményfejlődést eredményez. 2. Ingersűrűség, melyet az egyes gyakorlatok, vagy sorozatok közötti pihenőidő határoz meg. Kifejezhető a pihenőidő hosszával, a pulzusszám visszaállásának értékével. 3. Az inger időtartama, mely egy adott gyakorlat, vagy gyakorlatsorozat végrehajtására fordított idő mennyiségével fejezhető ki. Például: 1000 méter futás 5 perc alatt. 4. Az edzés terjedelme, ami alatt az edzéseken, versenyeken végzett összes mozgás mennyiségét értjük. 5. Külső terhelés, mely a környezeti terhelést, a gyakorlatok bonyolultságát, a verseny és edzésgyakoriságot jelenti. 6. A külső terhelés hatására jön létre a szervezet belső terhelése. A belső terhelés egy elfáradási folyamatot jelent, ahol a szervezet egyensúlyi állapota időlegesen csökken, a szervezet elfárad. A fáradtságnak jól érzékelhető külső jegyei vannak, melyek a fáradtság mértékének megfelelő fokozatai szerint jelennek meg. ELFÁRADÁSI SAJÁTOSSÁGOK (Király 2001) Bőrszín Izzadás Légzés Mozdulatok, mozgás Figyelem Közérzet Csekély elfáradás Erős elfáradás Igen erős elfáradás (Csekély terhelés) enyhe pír (optimális terhelés) erős pirosodás hőmérséklettől függően, enyhe vagy közepes azonos, vagy enyhén fokozott biztos járás erős izzadás a derékvonal felett (határterhelés) igen erős pirosodás, vagy feltűnő sápadtság igen erős izzadás a lábakon is, só kiválasztás nagyon gyors légzés a szájon keresztül a test erőteljes imbolygása jó, az utasítások pontos betartása az utasítások pontatlan végrehajtása, az irányváltoztatásoknál hibák, tévedések fáradtság miatt panasz, a láb fájlalása, szaporább pulzus, légzési nehézségek semmi panasz rövid ideig tartó gyors légzés bizonytalan járás, imbolygó test az utasítások vontatott végrehajtása, csak a hangosan adott utasításokat hajtja végre az előbbihez hasonló panaszok, fejfájás, a mellkasban égő érzés, rosszullét, hányinger A pihenés jellemzői 10

11 Két edzés, vagy verseny között a szervezetnek pihenésre van szüksége. A pihenés alatt azonnal beindulnak a szervezet helyreállító, regenerációs folyamatai. A pihenőidő eltérő lehet különböző sportágak, különböző életkorú versenyzők, különböző versenyek, edzések tekintetében. Néhány jellemzőt vegyünk figyelembe a pihenő meghatározásánál. Fontos minőségi mutató, hogy mennyi a pihenőidő, ezt az időt aktív, vagy passzív tevékenységgel töltjük-e ki. Fontos szempont az aktív pihenő meghatározásánál, hogy alkalmazzuk az átmozgató edzések, a más sportág gyakorlatanyagából adódó feladatok végrehajtását. A szervezet megnyugvása érdekében nagy jelentőséggel bír az edzésegységek, és az edzések közötti pihenőidő. A regenerációnál alkalmazhatunk kiegészítő eljárásokat, melyek közé a gyúrást, a masszázst, a szaunát a relaxációt, a regeneráló szerek használatát soroljuk. A terhelés adagolásának szempontjai 1. A terhelés nagyságát meghatározza az adott sportoló, sportcsoport életkora. Meghatározza, a sportban eltöltött évek száma, az edzéskor, az előképzettség, valamint az a tény, hogy fiú, vagy lány csoport edzését tervezzük. 2. A teljesítmény növeléséhez az edzésmunkában szokatlan, és új terheléseket kell alkalmazni. A változatlan tartalmú, azonos terjedelmű, azonos intenzitású terhelések csak az elért színvonal fenntartására alkalmasak. 3. Ha az edzésszám a heti három alkalom alatt marad, ez nem váltja ki a teljesítőképesség javulását, nem vált ki adaptációs (alkalmazkodási) folyamatokat. 4. A terhelésnek tervszerűnek, rendszeresnek, folyamatosnak és fokozatosnak kell lennie, minden esetben betartva az életkori sajátosságokat. Feladatok A saját edzésmunkában megjelenő elfáradási sajátosságok, tapasztalatok összegyűjtése. Mennyiben határozza meg az elfáradás a teljesítményt? Saját tapasztalatok gyűjtése. 11

12 Versenyzés A haladás vagy, Sport! Szolgálatodra ki méltó kíván lenni, az vigyázzon, hogy teste-lelke egyre jobb legyen, kerüljön mindent, mi mértéktelen: tökéletesre törjön ernyedetlen, s óvja egészségét, legfőbb javát, mint ki a régi mondásból tanul: Ép testet választ az ép lélek otthonul. (Pierre de Coubertin: Óda a sporthoz) A versenyzés, a sportolók vetélkedése azonos körülmények között, az adott sportág szabályai szerint, melynek célja, a győzelem megszerzése. A versenyekre az edzéseken készülnek fel a sportolók. A verseny lehet célja, és eszköze is a sportbeli felkészülésnek. A versennyel kapcsolatos egészségtani kérdések 12

13 Minden verseny jelentős megterhelés a sportolók számára. A versenyre történő felkészülésben meg kell jelennie a fokozatosságnak, a rendszerességnek, a korosztályra jellemző élettani mutatóknak. A versenyek célja, annak eldöntése, hogy ki lesz alkalmas a magas szintű sportolásra. A versenyek előtti nap kihasználására több irányzat alakult ki A verseny előtti nap teljes pihenőnap. Ha értelmes elfoglaltságot találunk, akkor valószínű, hogy kikapcsolódásra, regenerációra jó lehet ez a nap. Amennyiben nem sikerül értelmes tevékenységgel kitölteni ezt a napot, akkor ez a helyzet ronthatja a rajt előtti állapotot. A sportoló ilyenkor sokat foglalkozik a várható eredménnyel, és az ellenfelekkel. A szabadidejében üres" tevékenységeket végez, melyek rontják az erőnlétét. A teljes pihenőnap csökkenti az idegrendszer tónusát, rontja a rajt előtti készenléti állapotot. A megfelelő intenzitású és időtartamú edzés a verseny előtti napon segít a versenyre történő ráhangolódásban, kialakítja a verseny előtti készenléti állapotot. Étkezés. Fontos, hogy a verseny előtti napon, és a verseny napján csak könnyen emészthető ételeket fogyasszunk. Fontos, hogy a táplálékbevitelben szerepet kapjon az energia raktárak feltöltése, s a szénhidrátbevitel megfelelő legyen. Alvás. A nyugodt alvás mindenki számára fontos a versenyek előtt. Ha valaki nyugtalanul alszik, akkor sem szabad nyugtatókat, altatókat alkalmazni. Ezek a gyógyszerek rontják a mozgáskoordinációt, valamint hatással vannak az izom tónusára is. Rajtállapot. A rajt előtti állapot egy tünetegyüttes, mely jelentkezhet a verseny előtti napon, valamint közvetlenül a verseny előtt. A rajtállapot változásokat hoz létre a pulzusszám, a légzésszám tekintetében, az anyagcserében, és a reflex-kapcsolatokban. 13

14 A rajt előtti állapot lehet letargikus, amikor a sportoló nem bízik önmagában, szeretne minél gyorsabban túl lenni a versenyen. Önmagával szemben nem fogalmaz meg konkrét elvárásokat. Ezt az állapotot rajtapátiának hívjuk. A másik véglet, amikor a sportoló túlpörgetett állapotba kerül, mely szintén gátolja a jó eredmény elérésében. Az optimális állapot az, amikor tisztában van a saját képességeivel, bízik a jó eredmény elérésében, és mintegy várja a versenyt. Ez a rajtra kész állapot az ideális. Bemelegítés. A verseny kezdete előtt elvégzett bemelegítés befolyásolja a versenyen nyújtott teljesítményt. Egészségtani szempontból akkor jó a bemelegítés, ha figyelembe vesszük a környezeti tényezőket, a rajt előtti állapotot, a versenyterhelést. Nagyobb figyelmet kell a bemelegítésre fordítani annak a sportolónak, aki idegesebb, s a verseny előtt fokozottabb izgalmi állapotban van. A verseny előtt óriási jelentősége van a szakszerű, általános bemelegítésnek 14

15 Az általános bemelegítés mellett fontos az adott sportágra jellemző bemelegítés a verseny, a mérkőzés előtt Feladatok Hogyan készülnek a sportolók a verseny előtti utolsó napon a versenyre? Tapasztalatok gyűjtése a saját sportági felkészülés alapján. A bemelegítésnek milyen élettani hatásokat kiváltó funkciója van? Mikor hatásos a bemelegítés? Saját tapasztalatok gyűjtése, rendszerezése. TÁPLÁLKOZÁS A táplálkozás során szervezetünkbe különböző ételeket juttatunk, melyek a szervezet számára tartalmaznak hasznos, kevésbé hasznos és káros alkotóelemeket is. A táplálék felvétele után, a tápcsatornában három jól elkülöníthető folyamat zajlik: a táplálék továbbítása, a tápanyagok emésztése, 15

16 a hasznos anyagok és a kevésbé hasznos anyagok felszívódása a szervezetbe. Az emésztés kémiai folyamat, melyben a nagy molekulájú anyagok átalakítása folyik, melynek célja, a bél falán keresztül felszívódni képes anyagok előállítása. A felszívódás: a felszívódásra alkalmas tápanyagoknak a bél falán keresztül történő átvándorlását jelenti, a véráramba. A táplálkozás célja egyrészt az életműködés fenntartásához szükséges energia biztosítása, másrészt az anyagcseréhez szükséges anyagok szervezetbe juttatása. Az elfogyasztott táplálék ennek megfelelően egyrészt energiát szolgáltató összetevőkből, szénhidrátokból, zsírokból, fehérjékből, másrészt a szervezet számára létfontosságú, de energiát nem szolgáltató anyagokból, vitaminokból, ásványi anyagokból és vízből áll. Az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen tápanyagok I. KALIROGÉN /energiát szolgáltató/ tápanyagok Fehérjék A fehérjék testünk építőelemei, melyek elengedhetetlenek a növekedéshez és a károsodott sejtjeink regenerációjához. Szerepet játszanak az emésztésben és a betegségekkel szembeni védekezésben. Legnagyobb mennyiségben a húsokban, a tejben és tejtermékekben, a tojásban, a halban, a mogyoróban lelhetők fel. Nagy molekulájú, nitrogéntartalmú, szerves anyagok, melyek építőkövei az aminosavak. A fehérjékre alapvetően nem energiaszolgáltatás céljából van szüksége a szervezetnek, hanem szerkezeti építőkövekként. A fehérjéket csak szélsőséges esetekben hasznosítja a szervezet energiaszolgáltatóként. Ilyen helyzet lehet a két és fél, három órás edzések terhelése, az éhezés, a hosszan tartó súlyzós edzés. 1. Szénhidrátok Szervezetünk fő energiaforrása, emellett az agyműködésben is fontos szerepet játszanak. Szénhidrátok a cukrok és a keményítő, melyet megtalálhatunk a gabonafélékben (gabonamagvak, kenyérfélék, rizs, tészta), gyümölcsökben, zöldségfélékben, tejben és tejtermékekben, ezen kívül rengeteg italféleségben. Ezek közül nem mindegy, hogy melyiket választjuk, mivel a hasznosulás mértéke nem megegyező. 16

17 A szénhidrátok egyszerű és összetett cukormolekulák. Egyik legfontosabb funkciójuk a szervezet számára energiát szolgáltatni. A szénhidrátok raktározódnak az emberi szervezetben. Ezek a raktárak a májban, és az izomzatban találhatók. Aerob és anaerob körülmények között egyaránt képesek lebomlani, és ezáltal energiát felszabadítani. 2. Zsírok A legnagyobb energiamennyiséget tartalmazzák. Segítenek a szöveteink felépítésében, a zsírban oldódó vitaminok (A, D, E, K) felszívódásában. Telített zsírokat tartalmaznak a vörös húsok, tojás, tej, tejtermékek, telítetlen zsírok találhatók a mogyoróban, növényi olajokban. A zsírok fontosak a szervezet számára, de nem szabad túl sokat fogyasztani belőlük. Kiváló energiaszolgáltatók. A zsírokat csak aerob körülmények között képes a szervezet lebontani, ezért nagy intenzitású mozgásoknál nem hasznosulnak. II. NON KALIROGén / energiát nem szolgáltató/ tápanyagok Vitaminok Mik a vitaminok? Szerves molekulák, melyeket a szervezet nem képes előállítani. Idézve Szent-Györgyi Albert tollából: A vitamin egy anyag, melyet enni kell, hogy meg ne betegedjünk." Olyan kis molekulasúlyú, kalóriaérték nélküli (!) szerves vegyületek, melyek a szervezet számára nélkülözhetetlenek. (.Sipos) Bioaktív vegyületeknek is szokás nevezni őket, hiszen anyagcsere folyamatainkban van rájuk szükségünk. Sportolóknak mind a csúcsteljesítmény elérése érdekében, az optimális egészség, mind a regeneráció szempontjából van kulcsszerepe a vitaminok és ásványi anyagok megfelelő bevitelének. Zsírban és vízben oldódó vitaminokat különböztethetünk meg. A zsírban oldódó vitaminokat (A,D,E,K) szervezetünk képes raktározni és szükség esetén felhasználni. A vízben oldódó vitaminok bevitelére minden nap szükségünk van, hiszen szervezetünk nem képes tárolni. A felesleg a vizelettel illetve verejtékkel távozik, míg a zsírban oldódó vitaminok túlzott bevitele kellemetlen panaszokat eredményezhet. A./ Vízben oldódó vitaminok 17

18 C vitamin - aszkorbinsav Az immunrendszert erősíti, védi az erek falát. Hiányában fogínyvérzés, skorbut alakulhat ki. Megtalálható a gyümölcsökben, zöldségekben. B vitamin család A különböző anyagcsere folyamatokban működnek közre. Roboláló, a testi és a szellemi teljesítőképességet fokozza. A B12 vitaminnak a vérképzésben van szerepe. B./ Zsírban oldódó vitaminok A szervezetben raktározódni képesek. A hiányuk, és a túladagolásuk is tüneteket okozhat. A vitamin A bőr és a nyálkahártyák optimális állapotát biztosítja. Hiányában hámosodási zavarok figyelhetők meg. Fontos szerepe van a látásélesség megőrzésében. Hiányában, szürkületben látásromlás /farkasvakság/ figyelhető meg. D vitamin A vér kalcium szintjét tartja fenn. Hiányában a csontok deformálódnak. Könnyen túladagolható, amely miatt a csontok sűrűsége, vastagsága növekszik meg extrém mértékben. K vitamin A véralvadásban játszik szerepet. Hiányában vérzékenység alakul ki. E vitamin A szervezetben a mérgező hatású szabadgyökök semlegesítését végzi, illetve serkenti a fehérje beépülési folyamatokat. Ásványi sók Az ásványi sók többsége a belső környezet kialakításában játszik szerepet. A sejtek ingerelhetősége, működése csak tökéletes sótartalom mellett lehetséges. A sportolók számára az izomműködés során a sók, és az ionok jelentősége növekszik meg. Ilyen az izom-összehúzódás során felhasználódó kalcium, magnézium, de a vérképzésben szerepet játszó vas, vagy a verejtékezéssel elveszített klór is. 18

19 A só és vízforgalom testünkben együtt, gyakran egymással összefüggő módon zajlik. A folyadékvesztés gyakran sóvesztést is jelent. Pótlásáról állandóan gondoskodni kell! Sportolói táplálkozás Egy hétköznapi életet élő, nem sportoló ember esetében a tápanyagok napi bevitelének aránya a következőképpen alakul: fehérjék 12%, szénhidrátok 55-60%, zsírok %. Sportolók esetében ezek az arányok jócskán eltolódnak. Ideálisnak nevezhető a fehérjék százalékos, a szénhidrátok százalékos, a zsírok százalékos aránya. További differenciálási lehetőséget jelent a táplálkozás szempontjából, hogy milyen jellegű spottevékenységről beszélünk. A rövid ideig tartó, intenzív, nagy erőkifejtéssel járó sportágaknál, mint a birkózás, atlétika dobószámai, súlyemelés, rövidtávfutás, a szénhidrát és fehérjebevitel válik fontossá. Számukra a 70% fölötti szénhidrát és a 20% fölötti fehérje bevitel is elfogadott. Az állóképességi sportolók, mint a hosszútávfutók, a triatlonosok, esetében a zsírok bevitele kap nagyobb hangsúlyt. A zsír bevitel azonban a százalékot nem haladhatja meg. A napi 2-3 órás edzéseken részt vevő sportolók energia igénye kcal is lehet. Ennek az energia szükségletnek a százalékát kell szénhidrátokból fedezni, míg a maradékot a zsírokból. A sportolók energiaszükséglete sportágak szerint változik. Az alábbi táblázat a különböző sportágak napi energiaigényét mutatja a tápanyagok százalékos megjelölésével (Aigner évi adatai). A táblázat a sportági csoportok energiaigényét jelöli kcal-ban és kj-ban. A tápanyagok százalékos aránya sportági csoportonként változik. Különböző sportolók napi energiaigénye az egyes tápanyagok százalékos megjelölésével (Pucsok 2002) Sportág- Energiaigény Szénhidrát Fehérje Zsír Sportági példák csoportok (kcal/kg, kj) (%) (%) (%) Állóképességi kcal/ kg Közép- és sportágak ( hosszútávfutók, kj/kg) gyaloglók, triatlonisták Erő- és kcal/kg Evezősök, állóképességi ( kajak-kenusok, sportágak kj/kg) gyorskorcsolyázók 19

20 Erősportágak kcal/kg ( kj/kg) Gyorserő kcal/kg sportágak ( kj/kg) Sportjátékok kcal/kg ( kj/kg Küzdősport kcal/kg ( kj/kg) m felett Súlyemelők, dobóatléták rövidtávfutók, alpesi sízők, m úszók, tornászok, röplabdázók 28 labdarúgók, teniszezők, kézilabdázók, kosárlabdázók, vízilabdázók 30 ökölvívók, cselgáncsozók, birkózók, vívók Izomműködésünk fő üzemanyagai" a szénhidráttartalmú ételek: a kenyér, a pékáruk sora, a tésztafélék, az olaszos ételek, a burgonya, a rizs, a gabonafélék, a zab- és kukoricapehely, a müzli, a magvak (mogyoró, mandula), palacsinták, a könnyű cukrászati termékek, a gyümölcsök, stb. Sokszor nehéz megvalósítani, de törekedjünk arra, hogy naponta többször (4-5 alkalommal) étkezzünk, ezzel biztosítva az egyenletes táplálék- és energiapótlást. Ez kevésbé terheli meg a szervezetet, mintha 2-3 bőséges étkezéssel pótolnánk az elveszett energiát. Meleg időben különösen kerüljük a zsíros, fűszeres, nehezebben emészthető ételeket. Kimerítő sporttevékenység után minél hamarabb kezdjük meg a kimerült glikogénraktárak újrafeltöltését. Ehhez a terhelés befejezése utáni első órában a legjobbak a feltételek,ugyanis szervezetünkben a glikogént előállító enzim ilyenkor a legaktívabb. Mikor, és mit együnk? Versenyek, edzések, előtt másfél - két órával együnk utoljára nagyobb mennyiséget. Ennyi időre van szükség, ugyanis ahhoz, hogy a gyomor kiürüljön, megkímélve ez által a sportolót a terhelés alatti esetleges rossz közérzettől, hányástól. Ez az idő elegendő arra, hogy a táplálékból a cukor felszívódjon, így a vércukorszint normál értéken álljon. Ennek óriási jelentősége van a jó terhelhetőség szempontjából. Éhesen elkezdett, végrehajtott edzéseknek nincs fejlesztő hatásuk. 20

21 A sportolás alatti tápanyagfelvétel elsősorban a folyadék, a só, és a cukorpótlásból áll. Folyadékot kis adagokban, másfél-két deciliteres mennyiségben folyamatosan fogyasszunk. A sporttáplálkozás néhány szabálya Víz: bevitelére szomjúságérzet fokozott kialakulása figyelmet kell fordítani. Visszapótlását előtt kell kezdeni. Nagy el már terheléssel a járó sporttevékenység esetén az izotóniás italok jobb visszapótlást tesznek lehetővé. 60 százalék szénhidrát: a szénhidrátok késleltetik a fáradtság érzés kialakulását, ezért a megfelelő mennyiségű és minőségű szénhidrátok beviteléről gondoskodni kell. Alacsony zsírtartalom: a zsírfogyasztás csökkentése célként jelenjen meg. Esszenciális zsírsavak: biztosítsuk a megfelelő mennyiségű esszenciális zsírsav bevitelét. A többszörösen telítetlen zsírsavakat (linol-, linolén- és arachidonsav) a táplálékunkból kell fedeznünk, mivel a szervezet nem tudja előállítani. 15 százalék fehérje: mindig gondoskodjunk teljes értékű fehérje beviteléről. A fehérjeszükséglet a rendszeres sportolás során nem nő olyan mértékben, mint az a köztudatban van. Alacsony cukortartalom: éljünk alacsony cukortartalmú étrenden. A gyári gyümölcslevek, üdítő italok, befőttek és lekvárok mind magas cukortartalmúak. Alacsony sótartalom: vigyázzunk a nehezen észrevehető sótartalomra. A savanyúságok, konzervek, levesporok, sajtok, pékáruk és készételek sok sót tartalmaznak! Kerüljük ezek rendszeres fogyasztását! Változatosság: ne táplálkozásunkban, együk ami ugyanazt napról kiegyensúlyozott napra! étrend Legyünk változatossággal rugalmasak érhető el. Fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, nyers zöldséget, kerüljük a gyors éttermi étkezést. Az étrend-kiegészítők mértékletes fogyasztása. Kiegyensúlyozott táplálkozás mellet nem feltétlenül szükséges a táplálék-kiegészítők fogyasztása. Az engedélyezett, közel ezer étrend-kiegészítő, illetve a megengedett teljesítményfokozók között nem könnyű eligazodni.egészséges táplálkozás esetén szükségességük nem/sem bizonyított. 21

SPORTELMÉLETI ISMERETEK tantárgycsoport /testnevelés-elmélet, sportegészségtan/

SPORTELMÉLETI ISMERETEK tantárgycsoport /testnevelés-elmélet, sportegészségtan/ 11. évfolyam SPORTELMÉLETI ISMERETEK tantárgycsoport /testnevelés-elmélet, sportegészségtan/ A sportiskolai nevelés-oktatás, azaz a sportolói pályafutásra való felkészítés szerves része, hogy a tanulók

Részletesebben

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor IceCenter Budapest Dr Géczi Gábor A jégkorongozó céljai Minél jobb játékos legyen Válogatottság NHL? Edzésen való teljesítés Mérkőzésen való teljesítés Mindez nem olyan hatékony, ha nem fordít kellő figyelmet

Részletesebben

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus Hogyan táplt plálkozzunk lkozzunk egészs szségesen? Parnicsán Kinga dietetikus A táplálkozás jelentősége Táplálkozás: Az anyagcseréhez szükséges anyagok bevitele a szervezetbe. A táplálkozás célja: - energia

Részletesebben

Stressztörések megelőzése és kezelésének támogatása dietoterápia segítségével. Tihanyi András Krea-Fitt Sporttáplálkozási Team SPORTORVOS.

Stressztörések megelőzése és kezelésének támogatása dietoterápia segítségével. Tihanyi András Krea-Fitt Sporttáplálkozási Team SPORTORVOS. Stressztörések megelőzése és kezelésének támogatása dietoterápia segítségével Tihanyi András Krea-Fitt Sporttáplálkozási Team SPORTORVOS.hu PORTÁL Manteo Mitchell, London 4x400-as váltó Élsport Egészség?

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Halat? Amit tartalmaz a halhús 1. Vitaminok:a halhús A, D, B 12, B 1, B 2 vitaminokat

Részletesebben

A sportolói táplálkozás elmélete, A versenyzéssel kapcsolatos táplálkozás kérdések karatéban. Vincze Virgil

A sportolói táplálkozás elmélete, A versenyzéssel kapcsolatos táplálkozás kérdések karatéban. Vincze Virgil A sportolói táplálkozás elmélete, A versenyzéssel kapcsolatos táplálkozás kérdések karatéban Vincze Virgil Az vagy amit megeszel. /Görög mondás/ Az Izomműködés Energetikai háttere Az izomműködés alapmolekulája

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

2007. október 17. A terhelés összetevıi:

2007. október 17. A terhelés összetevıi: A terhelés összetevıi 2007. október 17. Készítette: Hajdu Botond Bence testnevelés-rekre rekreáció III. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar Testnevelési si és s Sporttudományi

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

táplálkozásunkplálkoz

táplálkozásunkplálkoz Előtte Utána - 15 KG Mi befolyásolja olja az egészséget? get? stressz ökológia Genetikus adottságok táplálkozásunkplálkoz 15 Mi az egészs szséges és s táplt pláló étkezés? Hogyan hat a táplálkozás az egészségre?

Részletesebben

A karate edzés során fellépő terheléspihenés összefüggésének elméleti ismertetése, Elfáradási tünetek jellemzői és ennek használata az edzői munkában

A karate edzés során fellépő terheléspihenés összefüggésének elméleti ismertetése, Elfáradási tünetek jellemzői és ennek használata az edzői munkában Vincze Virgil A karate edzés során fellépő terheléspihenés összefüggésének elméleti ismertetése, Elfáradási tünetek jellemzői és ennek használata az edzői munkában Az Edzés mint alapfogalom: Az edzés a

Részletesebben

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23.

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Szívünk egészsége Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Egészséges szív és érrendszer Táplálékod legyen orvosságod, és ne gyógyszered a táplálékod Hippokratesz A szív működése Jobb kamra, pitvarkisvérkör CO2

Részletesebben

UEFA A KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A FUTBALLBAN

UEFA A KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A FUTBALLBAN KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A FUTBALLBAN A kondicionális képességek fejlesztése állandó vita témát szolgáltat a csapatok felkészítése során. Van, aki a tiszta futásokkal kialakított,

Részletesebben

Az állóképesség fejlesztés elméleti alapjai. Dr. Bartha Csaba Sportigazgató-helyettes MOB Egyetemi docens TF

Az állóképesség fejlesztés elméleti alapjai. Dr. Bartha Csaba Sportigazgató-helyettes MOB Egyetemi docens TF Az állóképesség fejlesztés elméleti alapjai Dr. Bartha Csaba Sportigazgató-helyettes MOB Egyetemi docens TF Saját gondolataim tapasztalataim a labdarúgó sportoló állóképességének fejlesztéséről: Kondicionális

Részletesebben

Életerő, Sport és Fittség

Életerő, Sport és Fittség Életerő, Sport és Fittség Guarana Tabletta Tapasztalja meg a Guarana élénkítő hatását A Guarana egy Dél-Amerikában őshonos cserje, koffein tartalma, élénkítő serkentő hatásai miatt használják Kényelmes

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

Versenyzés és az edzés. Általános Edzéselmélet 2010 Készítette: Dr. Géczi Gábor

Versenyzés és az edzés. Általános Edzéselmélet 2010 Készítette: Dr. Géczi Gábor Versenyzés és az edzés Általános Edzéselmélet 2010 Készítette: Dr. Géczi Gábor VERSENY Fogalma Harsányi (2001) szerint: Sportolók, csapatok azonos feltételekkel történő, meghatározott sportági szabályok

Részletesebben

volt szó. Szénhidrát A szénhidrátok az

volt szó. Szénhidrát A szénhidrátok az Táplálkozási ismeretek haladóknak II. Az előző fejezetben a fehérjéket alkotó aminosavakról volt szó. Most folytassuk a szénhidrátokkal. Azt az alapismeretek III. részében már megtanultuk, hogyan kell

Részletesebben

HepAsHAke májdiéta Az első hét eltelt!

HepAsHAke májdiéta Az első hét eltelt! Hepashake májdiéta Az első hét eltelt! Premium Diet Hepashake Hogy érzi magát? Van észrevehető változás? Mi az, ami még mindig nehéz? Mi az, ami könnyű? Mi a teendő éhség esetén? Növelje a zöldségmennyiséget

Részletesebben

Teniszezők Táplálkozása Összeállította: Faludi Levente szakedző

Teniszezők Táplálkozása Összeállította: Faludi Levente szakedző Teniszezők Táplálkozása Összeállította: Faludi Levente szakedző A táplálkozás nem teljesítményfokozó tényező, de a táplálkozásban elkövetett hibák csökkentik a teljesítőképességet! Energia szükséglet Egy

Részletesebben

A testnevelési órával kapcsolatos terheléselméleti kérdések. Dr. Szakály Zsolt adjunktus

A testnevelési órával kapcsolatos terheléselméleti kérdések. Dr. Szakály Zsolt adjunktus A testnevelési órával kapcsolatos terheléselméleti kérdések Dr. Szakály Zsolt adjunktus Sajátos feladata a testnevelés tantárgynak a motoros tanulás, a motoros képességek fejlesztése, az egészséges testi

Részletesebben

Szigorú minőségi követelmények

Szigorú minőségi követelmények Szigorú minőségi követelmények Tudományos alapokon nyugvó, biztonságos termékek Természet ihlette, hatékony összetevők és innovatív formulák Svédországi fejlesztések: szigorú minőségi elvárások és alapos

Részletesebben

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Miért fontos a szervezetnek a vas? A vas számos enzim összetevője, így fontos kémiai reakciókban vesz részt. A hemoglobin és a

Részletesebben

ÁLLÓKÉPESSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAM LABDÁS- ÉS LABDA NÉLKÜLI GYAKORLATOKKAL

ÁLLÓKÉPESSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAM LABDÁS- ÉS LABDA NÉLKÜLI GYAKORLATOKKAL ÁLLÓKÉPESSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAM LABDÁS- ÉS LABDA NÉLKÜLI GYAKORLATOKKAL (általános alapismeretek) Állóképesség: A szervezet azon képessége, amely lehetővé teszi a sportmozgás hosszú ideig, a teljesítmény

Részletesebben

Sporttáplálkozás. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július

Sporttáplálkozás. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július Sporttáplálkozás Készítette: Honti Péter dietetikus 2015. július Az egészséges ember számára megfogalmazott táplálkozási ajánlások érvényesek a különböző sporttevékenységet végzők számára is. Kiegyensúlyozott

Részletesebben

MIT TEgyEk, Hogy jól EgyEk?

MIT TEgyEk, Hogy jól EgyEk? MIT TEgyEk, Hogy jól EgyEk? CUkorBETEgEk étrendje = EgészségEs TáPlálkozás KICSÁK MARIAN, NAGY KRISZTINA Az oktatóanyag A MAgyAr diabetes TársAság vezetôsége MEgBízásáBÓl, A sanofi TáMogATásávAl készült

Részletesebben

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA www.evp.hu A víz az élet forrása: víz nélkül nincs, és nem is lehetséges egészséges élet. A víz lehetővé teszi a vérkeringést, segíti a sejtek működését és a test méregtelenítését,

Részletesebben

Cukorbetegek kezelésének alapelvei

Cukorbetegek kezelésének alapelvei Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2007. június 2. Mozgásterápia cukorbetegségben Lelovics Zsuzsanna dietetikus, humánkineziológus, szakedző Egészséges Magyarországért Egyesület Cukorbetegek

Részletesebben

Fogalmi meghatározás

Fogalmi meghatározás A terhelés összetevıi Készítette: Gondi Noémi Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar 2007.10.04. Fogalmi meghatározás A terhelés az az alkalmazkodás érdekében szervezetre gyakorolt

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLELMEZÉS

TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLELMEZÉS -egészséges táplálkozáshoz való jog (!?) TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLELMEZÉS -százmilliók éheznek, milliárdok táplálkoznak egészségtelenül -a helytelen táplálkozás kockázata: hiánybetegségek, szív-érrendszeri betegségek,

Részletesebben

Életünk és a víz. Kiss Miklós www.vizinform.hu. Kiss Miklós 1

Életünk és a víz. Kiss Miklós www.vizinform.hu. Kiss Miklós 1 Életünk és a víz Kiss Miklós www.vizinform.hu Kiss Miklós 1 Víz,ha csak életünkhöz lenne szükséges rádde magad vagy az élet! Nincs arra szó, mily fenséges enyhülést ad csodás üdeséged. Hajdan volt erőnk,

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály 2012. április 27. 13.00 feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc Kód: Türr István Gimnázium és Kollégium 1 1. Feladat: Szövetek

Részletesebben

A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja

A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja Formula 1 Shake Formula 2 Multivitaminkomplex Rost tabletta Herbalife Formula 1 shake - egészséges étkezés Az ízletes Formula 1 shake finom, könnyen elkészíthető egészséges

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%. A 10/2007 (. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy Food Egészséges Étel az Egészséges Élethez

Részletesebben

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008 Mit is jelent az egészséges táplálkozás? Az egészséges táplálkozás a különféle ételek és italok megfelelő arányban és mennyiségben, kellő változatossággal történő, rendszeres fogyasztását jelenti. Nincsenek

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az éltetõ vitaminok A vitaminok olyan szerves vegyületek, amelyek feltétlenül szükségesek testünk kifogástalan mûködéséhez. A vitamin elnevezés a vita (élet) és az amin (NH2-tartalmú kémiai gyök) szavakból

Részletesebben

Hiánybetegsége: hajhullás és a fogak elvesztése. Fő forrásai: asztali kősó, olajbogyó, tengeri moszat.

Hiánybetegsége: hajhullás és a fogak elvesztése. Fő forrásai: asztali kősó, olajbogyó, tengeri moszat. Nyomelemek, ásványi anyagok: Nevükhöz hűen csak nyomokban, egészen icipici mennyiségben szükségesek a szervezet számára, ugyanakkor ez a nagyon kicsike mennyiség egyben létfontosságú is! Néhány rövid mondat

Részletesebben

Készítette: Bruder Júlia

Készítette: Bruder Júlia Készítette: Bruder Júlia tápanyagok ballasztanyagok alaptápanyagok védőtápanyagok járulékos tápanyagok fehérjék zsiradékok szénhidrátok ALAPTÁPANYAGOK FEHÉRJÉK ZSIRADÉKOK SZÉNHIDRÁTOK Sejtépítők Energiát

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben

Presentation Anti-Doping Dowload at: www.rookiecup.eu

Presentation Anti-Doping Dowload at: www.rookiecup.eu Presentation Anti-Doping Dowload at: www.rookiecup.eu Dopping-megelőzés KÖSZÖNTÜNK! Aufgabe der NADA Austria? Az Osztrák Antidopping Csoport feladatai A tiszta sportolókat védjük! Mi a dopping? A következő

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál A cukorbetegség A cukorbetegség - diabetes mellitus A cukorbetegség élethossziglan tartó, jelen tudásunk szerint nem gyógyítható betegség, amelyben a szervezet nem tudja a táplálékból nyert szõlõcukrot

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége. Biológia verseny. 8. osztály. 2014. április 25. A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc KÓDSZÁM:

Az ember szervezete és egészsége. Biológia verseny. 8. osztály. 2014. április 25. A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc KÓDSZÁM: Az ember szervezete és egészsége Biológia verseny 8. osztály 2014. április 25. A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc KÓDSZÁM: Türr István Gimnázium és Kollégium 1. A tápcsatorna szervei

Részletesebben

Sajtótájékoztató. 100 nappal a Londoni Olimpiai Játékok előtt...

Sajtótájékoztató. 100 nappal a Londoni Olimpiai Játékok előtt... Sajtótájékoztató 100 nappal a Londoni Olimpiai Játékok előtt... 2012. április 17. 1 A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (IOC) Doppingellenes Szabályzata a Londoni Olimpiára vonatkozóan Az Olimpia ideje alatt

Részletesebben

Az anyagcseretípusok fejlődése 2.

Az anyagcseretípusok fejlődése 2. Kedves Olvasó! A Természetes EgyenSúly című online magazin 6. számát tartod a kezedben. Az anyagcseretípusok fejlődése 2. Dél-India csak az egyik példa, amelyen keresztül egy anyagcseretípus keletkezése

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő Egészségnevelés Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő A kisgyermek fejlődésének adatai Súlyfejlődés: - Születési súly: átlagosan 2500-3500g - 1. hó: 300g/hó - 2-6. hó: 600g/hó - 7-12. hó: 500g/hó - Ideális súly

Részletesebben

Fáradásos törések. Prof. Dr. Berkes István

Fáradásos törések. Prof. Dr. Berkes István Fáradásos törések Prof. Dr. Berkes István Probléma Sportolók száma növekszik Sportterhelés fokozódik Képalkotó diagnosztika fejlődése Megfelelő prevenciós stratégia Után-vizsgálatok hiánya Definíció Túlterheléses

Részletesebben

A testmozgás anatómiája Részlet dr. Sánta János sportorvos, belgyógyász-kardiológus előadásából

A testmozgás anatómiája Részlet dr. Sánta János sportorvos, belgyógyász-kardiológus előadásából Mozgásszervi megbetegedések és megelőzésük A testmozgás anatómiája Részlet dr. Sánta János sportorvos, belgyógyász-kardiológus előadásából Az ember egész testalkatát, felépítését a csontváz határozza meg,

Részletesebben

Vitorlázás 9. évfolyam

Vitorlázás 9. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; Országos

Részletesebben

Vitorlázás 10. évfolyam

Vitorlázás 10. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, alapismereteinek továbbfejlesztése;

Részletesebben

UEFA B licencmegújító továbbképzés. A gyorsaságfejlesztés alapjai. Siófok 2014. 12. 02.

UEFA B licencmegújító továbbképzés. A gyorsaságfejlesztés alapjai. Siófok 2014. 12. 02. UEFA B licencmegújító továbbképzés A gyorsaságfejlesztés alapjai Siófok 2014. 12. 02. Erő ügyesség gyorsaság viszonya Erő Korreláció Ügyesség r=0,565 Gyorsaság Erő ügyesség gyorsaság viszonya Erő Korreláció

Részletesebben

KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL. Mérkőzés követelmények 2013.10.02. Alapfogalmak

KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL. Mérkőzés követelmények 2013.10.02. Alapfogalmak KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL Alapfogalmak KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL Kondíció /fitness/ Edzettség Erőnlét Fizikai képességek Forma Kondíció (feltétel) Koordináció játékkészség

Részletesebben

Az egészséges életmód fontossága.

Az egészséges életmód fontossága. Az egészséges életmód fontossága. Itt a heti foglalkozások keretében a tanulók korosztályának megfelelő formában a hallottak feldolgozásra történik. A hetedik osztályosok által készített prezentáció (kis

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 2. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről

Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről Erre majd együtt mászunk fel! Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről Bayer Hungária Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 50. www.szeretemazeletem.hu Az érelmeszesedéstől az infarktusig

Részletesebben

Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az

Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az anyagoknak, fizikális és kémiai tulajdonságaiknak köszönhetően

Részletesebben

Utánpótlás-nevelés: nevelés: az egészséges fejlesztés gyógytornász szakmai szempontjai Moldvay Ildikó Sportági jellemzők Mozgató szervrendszer Axiális aszimmetrikus terhelés Erőközpont: medence Medence

Részletesebben

Kiegyensúlyozott táplálkozás. Energiát adó tápanyagok. Energia. Kiegyensúlyozott étrend. Energiát nem szolgáltató tápanyagok.

Kiegyensúlyozott táplálkozás. Energiát adó tápanyagok. Energia. Kiegyensúlyozott étrend. Energiát nem szolgáltató tápanyagok. Nem lehet elég korán kezdeni Kiegyensúlyozott táplálkozás Energia- és tápanyagszükséglet és a fogyasztás közötti egyensúly RENDSZERESSÉG+VÁLTOZATOSSÁG+MÉRTÉKLETESSÉG Életműködésekhez alapanyagcsere Növekedéshez

Részletesebben

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Kovács Ildikó dietetikus Egészséges Magyarországért Egyesület Szívbarát program Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2006. június 2. Cukorbetegek étrendje

Részletesebben

Edzésterv fizikai tesztek teljesítéséhez

Edzésterv fizikai tesztek teljesítéséhez Tisztelt Sporttársak! Az alábbi edzésterv olyan céllal készült, hogy útmutatást adjon Nektek az MKSZ JAB és a BKSZ JAB követelmény rendszerében előírt fizikai felmérési szint teljesítéséhez szükséges felkészüléshez.

Részletesebben

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL 1 DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL FELMÉRÉS 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK KÖRÉBEN Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége (MACOSZ), a NOVARTIS támogatásával KINCSES JÁNOS a MACOSZ elnöke 2010. januárjában

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Vitorlázás 12. évfolyam

Vitorlázás 12. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A megszerzett állóképesség továbbfejlesztése; Korosztályos válogatottak képzése; A tantárgyhoz fűződő pozitív érzelem fenntartása; Az edzéshatások növelése (terjedelem,

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS és FELKÉSZÜLÉS kapcsolata

TÁPLÁLKOZÁS és FELKÉSZÜLÉS kapcsolata TÁPLÁLKOZÁS és FELKÉSZÜLÉS kapcsolata Boros Edit Vezető dietetikus 2015. március 31. Tartalom Egészséges táplálkozás Tápanyagok Fehérje Zsír Szénhidrát Glikémiás index Vitaminok, ásványi anyagok, rostok

Részletesebben

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok.

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok. Amit a FLAVIN 7 -ről és a flavonoidokról még tudni kell... A FLAVIN 7 gyümölcsök flavonoid és más növényi antioxidánsok koncentrátuma, amely speciális molekulaszeparációs eljárással hét féle gyümölcsből

Részletesebben

Fusion Vital. tevékenységi napló. Életmódfelmérés. név / azonosító szám. Firstbeat Bodyguard gyári szám. program kezdő dátuma: / /

Fusion Vital. tevékenységi napló. Életmódfelmérés. név / azonosító szám. Firstbeat Bodyguard gyári szám. program kezdő dátuma: / / Fusion Vital tevékenységi napló Életmódfelmérés név / azonosító szám Firstbeat Bodyguard gyári szám program kezdő dátuma: / / tevékenységi napló - HÁttéR információk Az Ön telefonszáma: Az Ön email címe:

Részletesebben

Új Étrend-kiegészítők, vitaminok

Új Étrend-kiegészítők, vitaminok Új Étrend-kiegészítők, vitaminok Étrend-kiegészítők, vitaminok Az átlagos napi táplálkozás nem képes fedezni minden olyan tápanyag bevitelét, melyekre szervezetünknek szüksége van! Egészségünk megóvása

Részletesebben

Aktív Oxigén és Negatív Ion Egészségügyi betét Kétszeres gondoskodás, kétszeres kényelem. Megnyugtat és kényelmet biztosít!

Aktív Oxigén és Negatív Ion Egészségügyi betét Kétszeres gondoskodás, kétszeres kényelem. Megnyugtat és kényelmet biztosít! Aktív Oxigén és Negatív Ion Egészségügyi betét Kétszeres gondoskodás, kétszeres kényelem Megnyugtat és kényelmet biztosít! Sebezhetőség a nehéz napokon A WHO adatai szerint a nőgyógyászati problémák 63%-át

Részletesebben

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás Víztisztítási technológiák Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem. RKK. 2010. Vízfelhasználások Közműolló VÍZFORRÁSOK Felszíni és felszín alatti vizek

Részletesebben

Kyokushin Karate mint versenysport: a sporttudomány jelentősége

Kyokushin Karate mint versenysport: a sporttudomány jelentősége Kyokushin Karate mint versenysport: a sporttudomány jelentősége A karate nem sport, hanem életforma! Írta: Dr. Dörgő Sándor Az idézett teória avagy bölcselet a Kyokushin Karatét gyakorlók körében igen

Részletesebben

Fogyókúrák. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fogyókúrák. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fogyókúrák Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Sztárok Sztárok fogyókúra után http://www.rtlklub.hu/bulvar/video/54598 Fatorexia Az újabb testkép zavar Míg a legtöbb ember tisztában van a súlyfeleslegével,

Részletesebben

1. Figuactiv Levesek és Shake-ek

1. Figuactiv Levesek és Shake-ek 1. Figuactiv Levesek és Shake-ek Ajánlott napi fogyasztás: A diéta program során a kívánt eredmény elérése érdekében a napi 3 fő étkezésünk közül kettőt Figuactiv Levesre és/vagy Shake-re kell cserélnünk.

Részletesebben

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása:

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Valamennyien hallottunk már arról, hogy a ginzeng mennyire hatékonyan erősíti az immunrendszert és tölti fel energiával a szervezetet.

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tömegnövelő edzésterv

Tömegnövelő edzésterv Tömegnövelő edzésterv Ajánlott: - azoknak, akik nagy izmokat szeretnének - azoknak, akik csupán feszesebb, tónusosabb testre vágynak - sportolóknak, akik szeretnék a sportági mozgásból eredő aránytalanságokat

Részletesebben

13 természetes zsírégető

13 természetes zsírégető 13 természetes zsírégető Tartalomjegyzék A zsírégető ételekről általában... 2 Cayenne bors... 2 C-vitamin (aszkorbinsav)... 3 Citrom... 4 CLA... 4 Fahéj... 5 Fehérje... 5 Fogyasztó teakeverék... 5 Guarana...

Részletesebben

A vérünk az ereinkben folyik, a szívtől a test irányába artériákban (verőerek), a szív felé pedig vénákban (gyűjtőerek).

A vérünk az ereinkben folyik, a szívtől a test irányába artériákban (verőerek), a szív felé pedig vénákban (gyűjtőerek). A vérünk az ereinkben folyik, a szívtől a test irányába artériákban (verőerek), a szív felé pedig vénákban (gyűjtőerek). Mivel az egész testünkben jelen van, sok információt nyerhetünk belőle, hisz egy

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

Sportorvoslás helye, szerepe, lehetőségei a triatlonban DR. SZABÓ ANITA

Sportorvoslás helye, szerepe, lehetőségei a triatlonban DR. SZABÓ ANITA Sportorvoslás helye, szerepe, lehetőségei a triatlonban DR. SZABÓ ANITA Sportorvoslás A sportorvoslás az egészségügy minden egyéb ágától jól elkülönül, mert egy kicsi mindenből van benne. A jó sportorvos

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Tartalék energiaforrás, membránstruktúra alkotása, mechanikai

Részletesebben

TIENS EGÉSZSÉG KÖR ELMÉLET

TIENS EGÉSZSÉG KÖR ELMÉLET 1 Tartalom: Az egészségről mi az egészség az egészség alatti állapot veszélyei az egészség faktorai A kínai egészségmegőrző kultúra története módszerei és lényege A egészség kör elmélet tisztítás, pótlás,

Részletesebben

Elsősegélynyújtás. Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila

Elsősegélynyújtás. Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila Elsősegélynyújtás Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila Elsősegélynyújtó Tanfolyam Mentőápoló Tanfolyam 3. előadás 2011. október 19. Elsősegélynyújtás Betegek / sérültek számára nyújtott azonnali ellátás, amíg

Részletesebben

A ZÓNA-DIÉTA. Dr. Riccardo Pina, 2011 Translated by: Eszter Nagy, NEBAR Ltd., 2012 Designed by: Zoltan Kovacs, NEBAR Ltd., 2012. www.enerzona.

A ZÓNA-DIÉTA. Dr. Riccardo Pina, 2011 Translated by: Eszter Nagy, NEBAR Ltd., 2012 Designed by: Zoltan Kovacs, NEBAR Ltd., 2012. www.enerzona. A ZÓNA-DIÉTA Mi a Zóna-diéta? A Zóna-diéta Dr. Barry Sears amerikai biokémikus tudományos felismerésein alapul. Ennek az elsőként 1995-ben bemutatott táplálkozási stratégiának az az alapelve, hogy minden

Részletesebben

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Bizottság jelentése szerint Európában több alkoholt fogyasztanak az emberek, mint a világon bárhol. Ez azt jelenti,

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP A dohányzás a burgonyafélék családjába tartozó dohánynövény leveleinek élvezete. Valószínűleg először Kolumbusz és társai találkoztak

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS STRESSZ ÉS FELTÖLTŐDÉS - ÁTTEKINTÉS 1 (2) Mérési információk: Életkor (év) 41 Nyugalmi pulzusszám 66 Testmagasság (cm) 170 Maximális pulzusszám 183 Testsúly (kg) 82 Body Mass

Részletesebben

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 1. osztályos tanulók részére II. félév, 2 óra Készült az Európai

Részletesebben

Termékhasználati. útmutató. Mi van benne számodra?

Termékhasználati. útmutató. Mi van benne számodra? Termékhasználati útmutató Mi van benne számodra? Optimalizálja a sejtjeid működését Az ASEA a világ első és egyetlen redox kiegészítő készítménye. A redox jelzőmolekulák létfontosságú szerepet töltenek

Részletesebben

A kiválasztó szervrendszer és betegségei

A kiválasztó szervrendszer és betegségei A kiválasztó szervrendszer és betegségei A szervezetben az anyagcsere során számtalan káros és felesleges anyag képződik. A sejtek bomlástermékei, a bekerült mérgezőanyagok, mind-mind eltávolításra várnak.

Részletesebben