Hivatal részérıl: Továbbá: Faragó Rózsa FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje. Lakosság részérıl: 1 fı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hivatal részérıl: Továbbá: Faragó Rózsa FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje. Lakosság részérıl: 1 fı"

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában január 29-én megtartott ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár Attila Dávid Zoltán Derecskei Gábor dr. Erdei Péterné dr. Eszenyi Csaba Fekete Györgyné dr. Kalmár József Muray Rita Hivatal részérıl: Jankovics Zoltánné dr. Sántha Tibor Simon Julianna képviselı képviselı képviselı al képviselı képviselı képviselı al aljegyzı irodavezetı jegyzıkönyvvezetı Továbbá: Faragó Rózsa FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje Kovács Attila VHG Kft. vezetıje Lakosság részérıl: 1 fı Tóth István köszöntötte a jelenlévıket, megnyitotta az ülést. Megállapította, hogy a képviselı-testület 9 fıvel határozatképes, mivel 8 képviselı és a jelen voltak. Ismertette a napirendet, majd mivel más javaslat nem érkezett, feltette szavazásra. alábbi döntést hozta: 1/2014. (I.29.) számú N a p i r e n d: szám tárgy elıadó 1. Napirend elfogadása - Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl és a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 2. A évi teljesítménycélok meghatározása Tóth István Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyzı

2 2 3. Köztisztviselık évi Cafetéria keretének megállapítása Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyzı 4. Dr. Komáromy Hedvig kérelme Tóth István Állami tulajdonú ingatlan 5. önkormányzati tulajdonba adása Tóth István iránt benyújtott kérelem 6. Intézményvezetıi álláshelyre Tóth István pályázat 7. LEADER térségek közötti Tóth István együttmőködés kiadások 8. Projektmenedzseri feladatok Tóth István szerzıdésmódosítás 9. Kossuth utcai társasházak Tóth István hıközpont tervezés 10. Családi napközi elnevezése Tóth István Közép-Duna Vidéke 11. Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás javaslata Tóth István 12. Gárdonyi VSC kérelme Tóth István 13. Parkoló beruházás Tóth István 1.) Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl és a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Elıadó: Tóth István Tóth István ismertette az elıterjesztést, majd mivel hozzászólás, javaslat nem érkezett, feltette szavazásra a határozati javaslatot. 2/2014. (I.29.) számú a Polgármester tájékoztatóját a 135/2012. (VII.04.), 136/2012. (VII.04.), 137/2012. (VII.04.), 158/2012. (VII.04.), 172/2012. (VII.25.), 197/2012. (IX.05.), 266/2012. (XI.28.), 267/2012. (XI.28.), 276/2012. (XII.19.), 299/2012. (XII.19.), 48/2013. (III.27.), 81/2013. (IV.24.), 89/2013. (IV.24.), 90/2013.(IV.24.), 91/2013. (IV.24.),

3 2.) A évi teljesítménycélok meghatározása Elıadó: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyzı 3 95/2013. (IV.24.), 100/2013. (V.13.), 101/2013. (V.13.), 108/2013. (V.22.), 109/2013. (V.22.), 112/2013. (V.22.), 158/2013. (VI.26.), 159/2013. (VI.26.), 160/2013. (VI.26.), 161/2013. (VI.26.), 162/2013. (VI.26.), 163/2013. (VI.26.), 164/2013. (VI.26.), 165/2013.(VI.26.), 170/2013. (VI.26.), 171/2013. (VI.26.), 173/2013. (VI.26.), 174/2013. (VI.26.), 175/2013. (VI.26.), 176/2013. (VI.26.), 177/2013. (VI.26.), 178/2013. (VII.03.), 179/2013. (VII.03.), 181/2013. (VII.10.), 182/2013. (VII.10.), 183/2013. (VII.10.), 184/2013. (VII.10.), 188/2013. (VII.18.), 189/2013. (VII.18.), 190/2013. (VII.18.), 191/2013. (VII.18.), 192/2013. (VII.18.), 193/2013. (VII.18.), 194/2013. (VII.18.), 195/2013. (VII.18.), 196/2013. (VII.18.), 197/2013. (VII.18.), 198/2013. (VII.18.), 200/2013. (VII.18.), 202/2013. (VII.24.), 203/2013. (VII.24.), 204/2013. (VII.24.), 205/2013. (VII.24.), 206/2013. (VII.24.), 207/2013. (VIII.15.), 208/2013. (VIII.15.), 209/2013. (VIII.15.), 210/2013. (VIII.15.), 211/2013. (VIII.15.), 212/2013. (VIII.15.), 218/2013. (VIII.28.), 222/2013. (VIII.28.), 226/2013. (VIII.28.), 227/2013. (VIII.28.), 228/2013. (VIII.28.), 229/2013. (VIII.28.), 233/2013. (IX.04.), 235/2013. (IX.18.), 242/2013. (IX.25.), 246/2013. (IX.25.), 252/2013. (IX.25.), 254/2013. (IX.25.), 255/2013. (IX.25.), 256/2013. (IX.25.), 257/2013. (IX.25.), 258/2013. (IX.25.), 259/2013. (IX.25.), 260/2013. (IX.25.), 261/2013. (IX.25.), 262/2013. (X.30.) 265/2013. (X.30.), 266/2013. (X.30.), 269/2013. (X.30.), 271/2013. (X.30.), 272/2013. (X.30.), 273/2013. (X.30.) számú határozatok végrehajtásáról jóváhagyólag tudomásul veszi. Tóth István ismertette az elıterjesztést. Elmondta, hogy az idei teljesítménycélok közé bekerült a választásokkal kapcsolatos feladatok végrehajtása is, mivel idén 3 választás lebonyolításában vesz részt az önkormányzat. Kérte a bizottsági vélemény ismertetését. Császár Attila képviselı elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. A bizottság megjegyzése, hogy az elıterjesztés szövegében legközelebb az idézett törvénynél az évet is írja bele az elıterjesztés készítıje. Itt az idézett törvény évi.

4 4 Tóth István feltette szavazásra a határozati javaslatot. 3/2014. (I.29.) számú a köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı évi teljesítménycélokat az alábbiak szerint határozza meg: - választásokkal kapcsolatos feladatok végrehajtása, - a testületi és bizottsági munka feltételeinek biztosítása, - a testületi elıterjesztések szakmai színvonalának javítása, - a testületi döntések maradéktalan végrehajtása, - hatósági ügyintézés és hivatali mőködés költségeinek csökkentése, racionalizálása, - a hatósági ügyintézésben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseinek pontos betartása, - hátralékos ügyintézés további csökkentése, az ezzel kapcsolatos ellenırzések biztosítása, - hatósági ellenırzések szakterületenkénti tervezése, ütemezés szerinti végrehajtása, - a saját bevételek beszedésének hatékonyabbá tétele, különös tekintettel a helyi adókra - önkormányzati projektekben való közremőködés. Határidı: a köztisztviselıi teljesítménykövetelmények meghatározására: azonnal Felelıs: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyzı 3.) Köztisztviselık évi Cafetéria keretének megállapítása Elıadó: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyzı Tóth István ismertette az elıterjesztést. Elmondta, az elızı években is tudta biztosítani az önkormányzat a Cafetériát a Hivatal dolgozói számára, idén stabilabb az önkormányzat pénzügyi helyzete, ráadásul a Járási Kormányhivatal megalakításával kb. felére csökkent a Hivatalban dolgozó köztisztviselık száma. Kérte a bizottsági vélemények ismertetését.

5 5 Dávid Zoltán képviselı elmondta, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta, ,- Ft összeggel. Császár Attila képviselı elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta, az összeget ,- Ft-ban javasolta a bizottság megállapítani. Mivel a hivatali dolgozók létszáma csökkent, ezért is javasolta a max. összeget a bizottság. Derecskei Gábor képviselı javasolta, hogy mivel tavaly is a minimális összeget fogadta el a testület, amennyit kell, annyit teljesítsen a képviselı-testület, ezért ı idén is a minimális összeget javasolta elfogadásra. Fekete Györgyné képviselı a maximálisan adható ,- Ft-ra tett javaslatot, többek között azért is, mert látja, hogy sokszor este 6-7 órakor is többen dolgoznak még. Muray Rita al elmondta, ha muszáj, megszavazza a ,- Ft-ot, de ez azt jelenti, hogy mindenki 100 %-osan dolgozik. Nem ezzel értékeljük a munkájukat. dr. Erdei Péterné al elmondta, ezzel nem lehet a munkájukat értékelni, ezt nem lehet differenciálni. Muray Rita al elmondta, a ,- Ft-os összeggel ért egyet, arra szavazna. d. Kalmár József képviselı ,- Ft-os összeget javasolt. Tóth István feltette szavazásra a határozati javaslatot, ,- Ft-os összeggel. a képviselı-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és az 4/2014. (I.29.) számú a és a i hivatal dolgozóinak évi cafetéria juttatására vonatkozó keretét ,- Ft összegben állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak évi cafetéria juttatására vonatkozó Közszolgálati Szabályzatot a mellékletnek megfelelıen elfogadja. A szabályzat rendelkezéseit a i jogviszonyra vonatkozóan is alkalmazni kell. Felelıs: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia Határidı: A dolgozók nyilatkozatának benyújtására március 1.

6 6 4.) Dr. Komáromy Hedvig kérelme Elıadó: Tóth István Tóth István ismertette az elıterjesztést, majd kérte a bizottsági vélemények ismertetését. dr. Kalmár József képviselı ismertette, hogy beszélt az illetékessel az OEP-nél, aki elmondta, hogy a jogszabályoknak megfelelıen alakították át ezeket a szerzıdéseket, az elıterjesztésben foglaltaknak megfelelıen kérik elfogadásra a szerzıdésmódosítást ben 8 szerzıdést kötött az önkormányzat, a másik hét szerzıdésnél és ezeket a módosításokat fogja kérni a TB. A hivatal ügyintézıjének fel kell vennie a a kapcsolatot a TB ügyintézıjével az elıbb említett 7 szerzıdéssel kapcsolatban, hogy megbeszélhessék a szerzıdésekkel kapcsolatban szükséges módosításokat, és egyszerre dönthet az összes ilyen szerzıdés módosításáról a képviselı-testület. Elmondta, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. Császár Attila képviselı elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat elfogadását nem támogatta, mivel nincs eredeti hiánypótló végzés. Amikor az elsı szerzıdést elfogadta a testület, az is le volt egyeztetve az OEP-pel, szakhivatalokkal. Amikor az elfogadott határozat beküldésre került, megint nem találták elfogadhatónak. A bizottság véleménye, hogy írják le, pontosan milyen pontosításokat szeretnének, hogy ne kelljen újra képviselı-testület elé hozni. dr. Kalmár József képviselı elmondta, hogy a Komáromy doktornı számára a finanszírozása miatt fontos, hogy most döntsön a képviselı-testület a szerzıdéssel kapcsolatban. Személy szerint is javasolta a határozati javaslat elfogadását. Jankovics Zoltánné aljegyzı elmondta, a Komáromy doktornı felé hangzottak el ezek a módosítások, amikor intézte az OEP-nél a szerzıdését és a finanszírozást. Tóth István javasolta, fogadják el a határozati javaslatot, és ha az OEP-tıl hivatalosan lekérjük, hogy milyen módosításokat kérnek, újra visszakerülnek a képviselıtestület elé a szerzıdések. Feltette szavazásra a határozati javaslatot. 5/2013. (I.29.) számú a december 11-én kelt, gárdonyi 2. számú felnıtt háziorvosi körzet egészségügyi feladat-ellátási szerzıdését az alábbiak szerint módosítja: A feladat-ellátási szerzıdés - 1. pontja kiegészül:..kódszámú a háziorvosi körzetekrıl szóló 13/2002. (VII. 15.) számú rendelet szerinti 2. számú szövegrésszel.

7 7-5. pontban helyettesítı orvos neve Dr. Eszenyi Csaba helyett Dr. Eszenyi Csaba Dezsı -re változik pontban 60 nap helyett 6 hónap kerül, pontja kiegészül: határozatlan idıre,de minimum 5 évre szól. szövegrésszel. Felhatalmazza a t a mellékelt szerzıdésmódosítás aláírására. Határidı: azonnal Felelıs: Tóth István 5.) Állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba adása iránt benyújtott kérelem Elıadó: Tóth István Tóth István ismertette az elıterjesztést, majd kérte a bizottsági vélemény ismertetését. Dávid Zoltán képviselı elmondta, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. Császár Attila képviselı elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. Tóth István feltette szavazásra a határozati javaslatot. 6/2014. (I.29.) számú a gárdonyi 5958 hrsz-ú, 2483 Gárdony, Keszeg u. 85. szám alatti ingatlan tulajdonjogának és kezelıi jogának Gárdony Város Önkormányzata részére történı ingyenes átadására vonatkozóan a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. felé benyújtott korábbi kérelmét fenntartja. Az ingatlan tulajdonba adása esetén azt felújítást követıen határon túli magyar gyerekek üdültetésére, Velencei-tó környéki hátrányos helyzető, szociálisan rászorult gyerekek táboroztatása, valamint kerékpáros térségi központ, kerékpáros megállóhely és ifjúsági találkahely kialakítása céljából kívánja felhasználni.

8 8 Az ingatlan megjelölt célú felhasználásával az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában foglalt: szociális gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, 15. pontjában foglalt: sport, ifjúsági ügyek, valamint 16. pontjában foglalt nemzetiségi ügyek feladatköreinek kíván eleget tenni. Felhatalmazza a t az ingatlan tulajdonjogának és kezelıi jogának a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. részérıl az Önkormányzat részére történı átadása érdekében lefolytatandó eljárás során szükséges intézkedések megtételére. Felelıs: Tóth István Határidı: A határozatnak Magyar Nemzeti Zrt. részére történı megküldésére: azonnal 6.) Intézményvezetıi álláshelyre pályázat Elıadó: Tóth István Tóth István ismertette az elıterjesztést. Elmondta, hogy Ocsenás Péter Józsefné eddigi munkájával elégedettek voltak, ezért javasolták ig szóló határozott idejő megbízását. Kérdése, ha közben egy újabb pályázati kiírás esetén változna a helyzet, akkor nem köteles az önkormányzat ig alkalmazni? Dávid Zoltán képviselı elmondta, hogy a 2. sz. határozati javaslatban az szerepel, hogy ig határozott idıre bízza meg az önkormányzat Ocsenás Péter Józsefnét. dr. Sántha Tibor irodavezetı válaszában elmondta, hogy a szerzıdésben szerepelni fog, hogy amennyiben egy pályázati kiírás eredményes lenne, és találna megfelelı személyt az intézményvezetıi feladatok ellátására az önkormányzat, abban az esetben csak az új intézményvezetı kinevezéséig tart majd Ocsenás Péter Józsefné megbízatása. Jelenleg ez egy megbízás, nem pedig kinevezés, ez két különbözı dolog. Tóth István kérte a bizottsági vélemények ismertetését. Császár Attila képviselı elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság ülésén is felmerült ez a kérdés, de mivel megnyugtató választ kaptak, a bizottság végül mindkét határozati javaslat elfogadását támogatta. Fekete Györgyné képviselı elmondta, hogy az Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság mindkét határozati javaslat elfogadását támogatta. Tóth István feltette szavazásra az 1. sz. határozati javaslatot.

9 9 7/2014. (I.29.) számú a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ intézményvezetıi álláshelyére kiírt pályázatát eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri a t egy újabb pályázati kiírás elkészítésére. Határidı: február 28. Felelıs: Tóth István Tóth István feltette szavazásra a 2. sz. határozati javaslatot. 8/2014. (I.29.) számú Gárdony Város Képviselı-testülete a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ intézményvezetıi feladatok ellátásával megbízza Ocsenás Péter Józsefnét (2484 Agárd, Mikszáth K. u. 13.) január 01-tıl december 31-ig szóló határozott idıre. Határidı: azonnal Felelıs: Tóth István 7.) LEADER térségek közötti együttmőködés - kiadások Elıadó: Tóth István Tóth István ismertette az elıterjesztést. Elmondta, többször elıfordul, hogy egy pályázatnál még ezt vagy azt kell megcsináltatni. Takarékosan dolgozik az önkormányzat, de itt most nem tudnak továbblépni, ha nincs megfelelı keret megállapítva. Ezt a keretet nem fogják teljes mértékben felhasználni, de a még esetlegesen felmerülı kiadásokra lesz fedezet. Javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a bizottsági vélemény ismertetését. Dávid Zoltán képviselı elmondta, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. Tóth István feltette szavazásra a határozati javaslatot. - képviselı-testület a javaslatot 9 igen

10 10 9/2014. (I.29.) számú a térségek közötti LEADER pályázattal kapcsolatos kiadások finanszírozására ,- Ft-os keretet állapít meg, melyet a évi költségvetésének terhére biztosít. 8.) Projektmenedzseri feladatok szerzıdésmódosítás Elıadó: Tóth István Tóth István ismertette az elıterjesztést. Elmondta, amikor elıször szóba került, hogy ez a kerékpárút mégsem fog elkészülni december 31-ig, akkor a projektmenedzser feltette a kérdést, hogy akkor utána mi lesz. Akkor azt a választ adták neki, hogy amennyiben tovább fog tartani a munka, a projektmenedzseri feladatokat el kell látni. A projektmenedzser ezt a feladatot minimális összegért vállalta el annak idején, mert a pályázatból a projektmenedzseri feladatokat minimálisra húzták le. A projektmenedzser rengeteget segít abban, hogy ez a kerékpárút törvényesen, szabályosan, a Fejlesztési Ügynökség elıírásainak megfelelıen valósuljon meg. Rengeteg probléma van a kerékpárút építésével, hatalmas, komoly háttérmunkát igényel, amit a Fejlesztési Ügynökség felé képviselni kell. Elmondta, reményei szerint ez a kerékpárút március végén átadásra kerül. Kérte a bizottsági vélemények ismertetését. Dávid Zoltán képviselı elmondta, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. Császár Attila képviselı elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság nem javasolta a szerzıdés módosítását, mivel az eleve tartalmazta, hogy a projekt befejezéséig kapja a projektmenedzser a díjat. Azt a javaslatot támogatta a bizottság, hogy a számlázás az eredeti szerzıdés szerint történjen. dr. Sántha Tibor irodavezetı a kérdésére azt javasolta, hogy a képviselıtestület az eredeti határozati javaslatot fogadja el. Úgy lenne korrekt, ha a képviselı-testület elfogadná a szerzıdésmódosítást. Tóth István elmondta, hogy a március 31-i kerékpárút átadással nem fejezıdik be a projektmenedzser feladata, utána még a projektzárást stb. el kell végeznie, ami szintén hatalmas nagy feladat. Feltette szavazásra a határozati javaslatot. - képviselı-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és az 10/2014. (I.29.) számú a Gárdonyi kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése projekthez kapcsolódóan a projektmenedzseri feladatok

11 11 ellátására a Grants Consulting Kft-vel megkötött megbízási szerzıdést módosítja a mellékelt szerzıdés módosítás alapján. Biztosítja az ,- Ft + ÁFA (br ,- Ft) megbízási díjat a évi költségvetésének beruházási kiadások terhére. Felkéri a t a szerzıdés módosítás aláírására. Határidı: projektmenedzser értesítése azonnal Felelıs: Tóth István 9.) Kossuth utcai társasházak hıközpont tervezés Elıadó: Tóth István Tóth István ismertette az elıterjesztést. Elmondta, hogy a geotermikus főtés már 4. éve üzemel, azonban az elsı 1-2 év tapasztalata után kiderült pár dolog a teljes mőszaki átadás elıtt. Többször is belecsapott a villám a kitermelı kútba, és a Kossuth utcai lakótömbnél nem mőködött tökéletesen a rendszer. A kivitelezıt felkérték, hogy garanciából tegye rendbe. Szakértıket fogadott fel az önkormányzat, akik kimutatták, hogy a munka nem volt megfelelı. Ezek után az önkormányzat a bankgaranciából 10 millió Ft-ot lehívott, amely összegbıl szerette volna a munkálatokat elvégeztetni. A kút rendbetétele megtörtént, a villámvédelem sikeres volt. A megbízott szakértı tervezı többszöri határidı módosítás és felszólítások ellenére sem szállította le a kért terveket. Javasolta, hogy azonnali hatállyal bízzák meg Lipták Tivadar cégét, a Bálint 2000 Bt-t ezzel a feladattal. Ezzel a céggel korábban már több alkalommal is volt kapcsolata az önkormányzatnak, és mindig kifogástalan munkát végeztek. Kérte a bizottsági vélemények ismertetését. Dávid Zoltán képviselı elmondta, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság mindkét határozati javaslat elfogadását támogatta. Császár Attila képviselı elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság áttekintette a tervezési szerzıdéstervezetet, és az alábbi módosításokat javasolta: A szerzıdéstervezet 6. pontjának elsı sorából javasolta kihúzni a bármely szót; a szerzıdéstervezet 7. pontját javasolta kihúzni, mivel a terv nem a tervezı tulajdona, hanem a városé. A bizottság az 1. sz. határozati javaslat elfogadását támogatta. A 2. sz. határozati javaslat elfogadását a fenti módosításokkal támogatta. Tóth István feltette szavazásra az 1. sz. határozati javaslatot. 11/2014. (I.29.) számú visszavonja a 113/2013.(V.22.) számú határozatát.

12 12 Tóth István feltette szavazásra a 2. sz. határozati javaslatot, az Ügyrendi Bizottság által javasolt módosításokkal 10.) Családi napközi elnevezése Elıadó: Tóth István 12/2014. (I.29.) számú megbízza Bálint 2000 Bt-t (8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 5/A II/2.) a Gárdony, Kossuth u. 48., 50., 52. sz. társasházak geotermikus energiával mőködı főtési rendszer átalakításának gépészeti tervdokumentációjának elkészítésével. Biztosítja a ,-Ft + 27 % ÁFA (br ,- Ft) megbízási díjat a geotermikus rendszer kivitelezıjétıl lehívott bankgarancia terhére. Felhatalmazza a t a mellékelt megbízási szerzıdés aláírására, az alábbi módosításokkal: A szerzıdés 6. pontjának elsı sorából a bármely szó törlésre kerül, valamint a szerzıdéstervezet 7. pontja törlésre kerül. Határidı: tervezı értesítése azonnal Felelıs: Tóth István Tóth István ismertette az elıterjesztést, majd kérte a bizottsági vélemény ismertetését. Fekete Györgyné képviselı elmondta, hogy az Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta, az alábbi módosításokkal: Réce helyett Vidra, Szárcsa helyett Teknıs legyen a családi napközik elnevezéseiben. Ez a két, szintén a tóban is élı vízi állat kedvesebb és közelebb hozható a gyerekekhez akár képi megjelenítésben is. Tóth István feltette szavazásra a határozati javaslatot, az Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság által javasolt névmódosításokkal. 13/2014. (I.29.) számú

13 13 a gárdonyi 8281 hrsz-ú ingatlanban március 1-tıl a Vidra Családi Napközit (2485 Gárdony-Dinnyés, Vörösmarty u. 1.) és a Teknıs Családi Napközit kívánja üzemeltetni. A Vidra és a Teknıs családi napközi ellátási területe Gárdony város Gárdony, Agárd, Dinnyés, Agárd-Csiribpuszta településrészek közigazgatási területére terjed ki. Felelıs: Tóth István Határidı: az NRSZH értesítésére: azonnal 11.) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás javaslata Elıadó: Tóth István Tóth István köszöntötte Kovács Attilát, a VHG Nonprofit Kft. vezetıjét, majd ismertette az elıterjesztést. Elmondta, hogy a 166 településbıl álló konzorcium kiírta a közbeszerzési eljárást a 166 településre, figyelembe véve, hogy a Kormányzat megtiltotta az áremelést, átalakítja a rendszert, hiszen minden vállalkozásban 50 %-ot meghaladó önkormányzati rész lesz. A VHG Nonprofit Kft. nem lehetett önálló vállalkozó, hanem csak a székesfehérvári Depónia Kft. konzorciumi tagjaként tudott pályázni, így sajnos nem mi lettünk a fıszállítók. A megállapodást a kistérség ei elfogadták és támogatták, azonban Várpalota mivel hasonló saját cége van, mint itt a tó környékén a VHG Kft. kiállt amellett, hogy továbbra is önálló szállító akar lenni. Várpalota érve volt még, hogy a településükhöz közel található egy lerakó, ami nem a konzorcium fennhatósága alá tartozik, a konzorcium nem engedte meg, hogy abba a lerakóba vigye Várpalota a saját szemetét. Várpalota vezetése ennek a döntésnek ellenállt, a saját érdekeit tartotta szem elıtt. Várpalota egyedül maradt ezzel az álláspontjával. A felettes kormányhivatallal is szembe helyezkedett Várpalota. Olyan feltételekkel akar Várpalota kiszállni a konzorciumból, ami a többi 165 településnek nem felelne meg. Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a VHG Nonprofit Kft. vezetıje, Kovács Attila január 27-én aláírta a konzorciumi megállapodást, aminek keretében biztosított a településen a következı idıszakban a hulladékszállítás. Átadta a szót Kovács Attilának. Kovács Attila a VHG Nonprofit Kft. vezetıje megköszönte Tóth István úrnak a támogatását, mert az ı segítségével sikerült ezt elérni. Elmondta, annyi a változás, hogy nem közszolgáltatók jelenleg, de minden egyéb olyan lényeges elemek, ami közszolgáltatóként volt, azok megmaradtak. Csak azért a szolgáltatásért fizetnek, amit nekik a Depónia nyújt, és azon az áron, mintha közszolgáltatók lennének. Mivel nincs a cégnek szeméttelepe, és mivel valahová el kell helyezni, korrekt áron sikerült megegyezniük ezt illetıen is. Egyenrangú tagként, konzorciumi tagként kerültek be, és abban bíznak, hogy ez a 10 éves együttmőködés jól mőködhet. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a konzorcium között létrejött szerzıdés lehetıséget adhat arra, hogy a VHG Nonprofit Kft. közszolgáltató legyen. A szemétszállítás a város területén is 10 évre megoldottá vált, és a Kft. felkészült arra, hogy a felmerülı feladatokat megoldja. Arra kell még figyelmet fordítani, hogy az önkormányzati rendeletek kellıen alátámasszák mindenhol a szolgáltatásokat. Az idei év nagyon nehéz gazdasági helyzetbe (pl: van egy olyan jogszabály, ami kimondja, hogy az üdülıknek az állandó lakosok díjának felét kell megfizetniük) sodorja a cégüket, de igyekeznek megfelelni a kihívásoknak. Csak az üdülık

14 14 által fizetendı kevesebb díj közel 40 millió Ft veszteséget okoz a cégüknek, és ehhez jön még a rezsicsökkentés általi 40 millió Ft-os kiesés, a számlákat egy helyett 4 alkalommal kell postázniuk, ez is 4x7 millió Ft kiadást jelent, stb. Összességében közel 100 millió Ft-tal fog többe kerülni a hulladékszállítás, mint az elmúlt évben. Tóth István kérdése, hogy az idei évi tervezett lakossági árakról a képviselıtestület mikor fog kapni tájékoztatót? Kovács Attila a VHG Nonprofit Kft. vezetıje elmondta, hogy a lakossági árnál a tavalyi évben a rezsicsökkentésnél meghatározták, hogy december 31-éig a április 14-én alkalmazott díj + 4, 2 %, - 10 %. Ennek az összegnek kell a díjnak lenni. Tóth István kérdése, hogy a lakosság számára az értesítı mikor kerül kiküldésre? Kovács Attila a VHG Nonprofit Kft. vezetıje elmondta, hogy valószínőleg két héten belül sor fog kerülni erre, és elıtte az önkormányzat számára is megismerhetıvé teszik. Tóth István elmondta, hogy Gárdony városa nagyon speciális adottságú település, az országban szinte sehol máshol nincs így, hogy a nyaralóingatlanok száma meghaladja az állandó lakosok ingatlanának számát. Lesznek ebbıl problémák a szemétszállítás terén is. Kérte a bizottsági vélemény ismertetését. Császár Attila képviselı elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. Tóth István elmondta, hogy azért nem tudott az önkormányzat nagyobb súllyal fellépni azért, hogy a szemétszállítást a VHG Kft. konzorciumon kívül végezhesse, önállóan, mert nincs a tó környékén szemétlerakóhely. Feltette szavazásra a határozati javaslatot. 14/2014. (I.29.) számú, mint a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy a Várpalota Város Polgármestere január 15-én kelt nyilatkozat a Társulás megszőnésével kapcsolatban tárgyú levelében foglaltakat elutasítja., mint a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

15 15 megszőnésének a Társulási Megállapodás XII. pontjában meghatározott feltételei nem állnak fenn. A Társulás által létrehozott egységes hulladékgazdálkodási rendszer keretében valósul meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása, a hulladékgazdálkodás fejlesztése. egyetért a Társulási Tanács 57/2013. (XI.11.) sz. határozata 2. pontjában foglaltakkal, azaz A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsának Várpalota Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által a határozata 2.pontjában megfogalmazott Társulásból történı kiválási szándékának bejelentését tudomásul veszi azzal, hogy a kiválás jogszerő idıpontja megállapításánál a Társulási Megállapodás, valamint a évi XLXXXIX. Törvény vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni.. Határidı: azonnal Felelıs: Tóth István 12.) Gárdonyi VSC kérelme Elıadó: Tóth István Tóth István ismertette az elıterjesztést, majd kérte a bizottsági vélemény ismertetését. Dávid Zoltán képviselı elmondta, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. Kérdésük, hogy az öntözıberendezés kiválasztásánál a kút teljesítménye felmérésre kerül? A mőszaki paramétereket áttekintve azt látta a bizottság, hogy komoly vízmennyiségre van szükség. Nehogy az történjen, hogy megérkezik az öntözırendszer, és új kutat kell majd fúratni hozzá. Véleményük szerint körbe kellene járni ezt a kérdést. dr. Sántha Tibor irodavezetı elmondta, véleménye szerint még nem készült soha vizsgálat a kútról. Tóth István elmondta, a városban lévı kútfúrót felkérik, hogy vizsgálja meg a kút teljesítményét. Ez jogos észrevétele volt a bizottságnak. Muray Rita al elmondta, az öntözırendszerhez új kutat fúratni több millió Ftba kerülne. Tóth István elmondta, február közepéig kell beadni a pályázatot, addig a kutat megvizsgáltatja az önkormányzat.

16 16 dr. Sántha Tibor irodavezetı elmondta, a pályázat beadásáról dönthet most a testület, legfeljebb az öntözıberendezés megvásárlásával várnak addig, amíg a kút teljesítménye felmérésre kerül. Tóth István feltette szavazásra a határozati javaslatot. 15/2014. (I.29.) számú támogatja a Gárdonyi VSC törekvéseit, és azon elképzelését, hogy pályázatot nyújtson be a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye sporttelep felújítási program keretében tárgyi eszköz felújítás tárgyában (JOHN DEERE 1026R-4WD traktor, AQUABOY XXL öntözırendszer, számítógépes konfigurációs, pályakorszerősítés), ,- Ft összegő támogatásra. A pályázathoz szükséges ,- Ft önrészbıl ,- Ft-ot biztosít évi költségvetésének terhére. Felhatalmazza a t a mellékelt tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására. Határidı: azonnal Felelıs: Tóth István 13.) Parkoló beruházás Elıadó: Tóth István Tóth István ismertette az elıterjesztést. Elmondta, hogy idei évben Gárdony városrészben nagyon jelentıs fejlesztések lesznek a pályázatoknak köszönhetıen, Agárdon és Dinnyésen is lesznek fejlesztések, de kisebb mértékben lesz erre lehetıség. Ez a lakosság közérzetét is jobban befolyásolja. Kérte a bizottsági vélemény ismertetését. Dávid Zoltán képviselı elmondta, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési a határozati javaslat elfogadását támogatta, azzal a kiegészítéssel, hogy a Horváth & Tsa Mérnöki Iroda Bt-t bízza meg a munkák elvégzésével a testület, bruttó ,-Ft díjért. A bizottság észrevétele, hogy a beérkezett árajánlatokban a tervek dokumentálása és sokszorosítása 25 példányban szerepel. Ez elírás, vagy tényleg ennyire van szükség? Amennyiben nincs ennyi példányra szükség, lehet, hogy a végösszeg is csökkenne. Tóth István elmondta, nem tud választ adni arra, hogy miért 25 példány szerepel, utána fognak nézni. Tájékoztatásul elmondta, hogy a Horváth & Tsa Mérnöki Iroda Bt. készítette a Gárdonyi Géza sétányt is.

17 17 Császár Attila képviselı elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta, de észrevétele, hogy a Horváth & Tsa Bt. anyagában szerepel, hogy az ajánlat az engedélyezési illeték költségeit nem tartalmazza. A többi árajánlat tartalmazza ezt a költséget, mert azokban nem szerepel ez? dr. Sántha Tibor irodavezetı elmondta, a többi sem tartalmazza. Tóth István feltette szavazásra a határozati javaslatot, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság által tett kiegészítéssel. 16/2014. (I.29.) számú a 2484 Gárdony, Gárdonyi utca jobb oldalán, a temetı bejárattól az orvosi rendelıig terjedı szakaszon párhuzamos parkolókat kíván kialakítani. Az ehhez szükséges parkoló tervezési munkálatokkal a Horváth& Tsa Mérnöki Iroda Bt-t bízza meg, bruttó ,- Ft díjért, mely összeget évi költségvetésének terhére biztosít. Határidı: folyamatos Felelıs: Tóth István Tóth István mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, megköszönte a jelenlévıknek is a részvételt, és az ülést bezárta. Kmf. Tóth István Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyzı távollétében: Jankovics Zoltánné aljegyzı

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

Hivatal részérıl: Továbbá: Faragó Rózsa FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Hivatal részérıl: Továbbá: Faragó Rózsa FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. augusztus 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Császár Attila

Részletesebben

képviselı (1. napirend közben érkezett)

képviselı (1. napirend közben érkezett) JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. február 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Császár Attila

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Humán Sztráda Nonprofit Kft. képviselıje

Humán Sztráda Nonprofit Kft. képviselıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. május 07-én megtartott ülésérıl Jelen voltak: Császár Attila Dávid Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. július 18-i rendkívüli ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

Kelemen Istvánné Torda Molnár Enikı bizottsági tag (2. napirendi ponttól)

Kelemen Istvánné Torda Molnár Enikı bizottsági tag (2. napirendi ponttól) JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. március 26-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár Attila

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 17-19. TARTALOMJEGYZÉK 17/2011.(IV.19.)

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 23-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 11947-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 13- án - pénteken - de. 8.30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2009. szeptember 9-i rendkívüli ülése jegyzıkönyvébıl 30/2009. (IX. 10.) ÖR. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 30-án megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Harangozó Csaba képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

30. számú elıterjesztés

30. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 30. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 21-én, 14,00 órakor megtartandó ülésére A bátaszéki

Részletesebben

Továbbá: dr. Sárkány Márta egyéni ügyvéd, dr. Sárkány Márta Nonprofit Kft. vezetıje Sárkány-Vár Bölcsıde Nonprofit Kft. vezetıje

Továbbá: dr. Sárkány Márta egyéni ügyvéd, dr. Sárkány Márta Nonprofit Kft. vezetıje Sárkány-Vár Bölcsıde Nonprofit Kft. vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 09-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 27. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. november 30-án megtartott zárt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia. Továbbá: Faragó Rózsa FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia. Továbbá: Faragó Rózsa FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. február 26-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár Attila

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 31-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. június 21-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 102 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 45-46. TARTALOMJEGYZÉK 45/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-4/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. augusztus 6-án (kedden) 15

Részletesebben

Száma: 15903-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: 15903-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 15903-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28- án - kedden - du. 16,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. szeptember 18-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselı-testület ülésén.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. szeptember 18-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselı-testület ülésén. Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-13/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. szeptember 18-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselı-testület

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2008.(I.22.) PBH.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra)

Jegyzıkönyv. Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra) Jegyzıkönyv Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra) Jelen vannak: Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. január 20-án (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl 1 Az

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: CÉDE pályázat benyújtása A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhelyintézményének főtéskorszerősítése

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

M E G H Í V Ó november 9. (kedd) napjára órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó november 9. (kedd) napjára órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (4) bekezdése alapján

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket.

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351. Sümegprága, Rákóczi u. 17. T/F:87/550-038. Szám: 39-26/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. április 22-én 18,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl. Az

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 6/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 25-26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 25/2009.(III.24.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Balazsiné Balaskó Mária képviselı Gál László képviselı Lecsı Péter

Részletesebben

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK 14/2012.(III.28.)

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 9. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 9. sz. a 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2012.május 16-án megtartott rendkívüli sürgısséggel összehívott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 16/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 3-án (kedden) a i Hivatal Házasságkötı

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85., Tel.: 06-32/417-255 Ikt.szám: 40215/2005. J a v a s l a t háziorvosi ügyelet átszervezésére

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. március 09-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben