HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN VIII. Évfolyam 3-4. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014."

Átírás

1 Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN Ára: 220,- Ft VIII. Évfolyam 3-4. szám március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes húsvéti ünnepeket!

2 Marika néni Ma amikor az élet kicsit már továbbrepült felettünk, túl a temetés fájdalmain és a halotti tor torokszorító közös magányán és túl a zagyvarékasi disznótor pályázati eseményein, tudom és korábban is tudtam már érezhető, nehéz lesz hiányodat pótolni. Hiába hencegtél azzal, hogy neked már nem is kell csinálni semmit, mert az utánad jövők, akik nyakukba kívánják venni egy idős emberek alkotta közösség irányítását már mindent tudnak és jó nézni és látni, hogy minden működik tovább. Igen, mondhatná az ember nemes egyszerűséggel, csak azt felejtetted el, hogy nagy árnyékként mindig ott voltál mögöttünk és mindig a kellő pillanatban igyekeztél minden eligazítani kisimítani úgy, hogy az mindenki számára a legmegnyugtatóbb legyen. Azt hiszem te is tisztába voltál azzal, hogy egy közösség vezetőjének nagyon sok érdeket kell képviselni és nagyon alaposan végig kell gondolni minden esemény legapróbb részleteit is. Azt gondolom az aktív korod hivatali életéből fakadó lelkiismeretességed és fegyelmezettségedből, pontosságodból fakadó tulajdonságaidat nem csak a szűkebb családod tagja méltányolhatták, hanem egy egész faluközösség kapcsolatrendszerét át meg átszövő közösségek tagja is. Mindennek nagy jelentőséget tulajdonítottál kiváltképp akkor, amikor az a köz érdekeit szolgálta. Akkor is amikor képviselőként dolgoztál és akkor is amikor az árvízi munkálatokra hívtad az embereket. Hívószavadra százak mozdultak vettek részt a tervezett közösségi programokon. Hogy ilyen összetartó nyugdíjas közösség létrejöhetett az nagyobb részt a te kezeid munkájának is köszönhető. Pontosan tudtad a művelődés és a közösségi életben való részvétel motívumait sajátos igények alakítják. Például azt, hogy az csoport tagjai legyenek jobban informáltak és a megnövekedett szabadidejüket hasznosan és élvezetesen töltsék el, örüljenek egymásnak és kapcsolatokat alakítsanak ki más hasonló közösségekkel helyben és a környékben is. ÓVODAI BEÍRATÁS Emlékszem és talán el is bizonytalanítottál bennünket, amikor a közös pályázat készítésének folyamatában amikor több körben jártuk körül a problémákat. Kérdéses volt, hogy szabad-e a jelentős bevételi forrás reménye és szándéka mellett ekkora terhet tenni a válladra. Végül is meggyőztünk. De nem volt könnyű. A tét az volt, hogy a rendezvény valóban teljes körűen szolgálja-e az Őszirózsa tagságának érdekeit, szórakozását, jó hangulatát. Mert Ti ehhez vagytok szokva. Marika Néni! Jelentem teljes a siker. Nagyon szép napon vagyunk túl, ahol mindvégig ott voltál gondolatainkban. Elő előbukkant szellemed és emléked, és ha nem is beszéltünk róla a tekintetekből kiolvasható volt a gondolat. A tiszta nap ragyogva hagyja el az égboltot és még azután is sokáig világít. Igen itt vagy köztünk. Íme egy szép és tartalmas emberi élet gyümölcse. Tudom sokáig fogunk rád emlékezni és gondolni mi akik távozásoddal valamennyien árváid lettünk. A Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár vezetése és dolgozói nevében ezen gondolatokkal jegyében kívántuk szebbé és becsessé tenni emléked. Farkasházi István Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket, hogy A ZAGYVARÉKASI ÉGSZÍNKÉK ÓVODA es nevelési évére az óvodáskorú gyermekek beíratásának időpontja: 2014 április / kedd, szerda / 7.00-től óra Beírathatók az óvodába, azok a gyerekek, akik betöltik augusztus 31-ig a 3. életévüket. Kötelező óvodai felvételt kérni minden olyan gyermeknek, aki 2014-ben az 5. életévét betöltötte. A vonatkozó jogszabályok szerint amennyiben az óvodai férőhelyek lehetővé teszik, óvodai felvételt nyerhet az a kisgyermek, aki két és féléves és óvodaérett. A beíratáshoz szükséges: - a leendő óvodás születési anyakönyvi kivonata - a leendő óvodás TAJ kártyája - valamint lakcímet igazoló kártya Munkatársaimmal együtt szeretettel várjuk leendő óvodásainkat. Baloghné Lakatos Márta Óvodavezető

3 Hivatalból Hivatalból A téli közfoglalkoztatás keretében december 1-től indult 15 fő batanított térkőburkoló képzése január 23-án befejeződött, a résztvevők sikeres vizsgát tettek december végén Ft ÖNHIKI kiegészítő támogatást kapott az Önkormányzat december 31-étől téli közfoglalkoztatás keretében, napi 8 órában, 100 %-os támogatottság mellett 15 főt foglalkoztatunk ig tartó időszakban a program résztvevők közül 9 fő takarító és 6 fő térkőburkoló képzésbe került bevonásra március január 31-ig tartó időszakra vonatkozóan a Start értékteremtő keretében mezőgazdasági munkavégzésre benyújtottuk a programtervezet, melynek elbírálása folyamatban van. Az ÉAOP /D kódszámú Belvízvédelmi fejlesztések Zagyvarékason című projekt építési tevékenysége rendben lezárult a műszaki átadás átvételre december 30. napjával került sor január 31. napjával benyújtottuk a közreműködő szervezet számára (ÉARFU) a 3. időközi kifizetési kérelmünket, valamint a fordított ÁFA előleg igénylésünket. Ezt követően a menedzsment végszámlája, a nyilvánosság biztosításának végszámlája, a könnyvizsgáló számlája, valamint a fordított ÁFA elszámolás fogja képezni a záró kifizetési kérelem alapját. Tavalyi évben 8/2013.(III.29.) rendelet keretében pályázatot nyújtottunk be az Általános Iskola tornatermének felújítása céljából Ft összegben. Sajnos januárjában értesítést kaptunk a Belügyminisztériumból, hogy forráshiány miatt nem állt módjukban a projektet támogatni. Jó hír viszont, hogy a Belügyminisztérium idén újból meghirdette az ugyanilyen tartalmú egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014.(I.31) rendeletét, melynek keretében ismét pályázunk az általános iskola tornatermének korszerűsítésre. Az igényelhető maximális támogatási összeg: 20 millió Ft, melyből az önkormányzatnak 10%-os önerőt kell biztosítani. A pályázat benyújtásnak végső határideje:2014. február 13. A közel negyven éves technológiával épült épület nem felel meg a mai korszerű energiatakarékos építésnek. A megvalósítandó célok tételenkénti bemutatása: külső hőszigetelés, tetőfedés: tetőfedés bontása, új tetőfedés kialakítása tornaterem nyílászárók cseréje, tornaterem fűtés korszerűsítése: öltöző+iroda helyiség fűtés korszerűsítése. A munkáltok elvégzése után egy tisztasági meszelésre ke- szerkesztő: Rédei Róbert rül sor. Amennyiben a projektet támogatásra ítélik, a megvalósításra előreláthatólag 2014 tavaszán kerül sor. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet jóvoltából ismét élelmiszersegély csomagot tudunk kiosztani február napján közel 650 család, akik a létminimum közelében élnek vagy kisnyugdíjasok a községben. Zagyvarékas Községi Polgárőrség decemberében kifizetési kérelmet nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz nettó Ft összegben mely magába foglalta többek között a Polgárőr Iroda belső felújítási munkálatait, építészmérnöki tervezési díjat, projektmenedzsment, műszaki ellenőri, - valamint közbeszerzési szakértő díjazását januárjában a benyújtott kifizetési kérelem kapcsán hiánypótlás került teljesítésre, melynek jóváhagyását követően a támogatás folyósítható a szervezet részére november 25-én pályázatot nyújtottunk be a 103/2013. (XI.18.) VM rendelet alapján kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb ellátáshoz kapcsolódóan 1 db új személygépjármű beszerzésére én kaptuk meg a hivatalos értesítést arról, hogy a támogatási kérelmünknek helyt adtak. Összefoglaló Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 13-án 16,00 órakor a Községháza házasságkötő termében megtartott soros üléséről ( A testületi ülések teljes és szószerinti anyagát a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár olvasótermében elolvashatja.) Jelen vannak: Jánosi József polgármester, Kézér Zoltán alpolgármester, Jenesné Paróczai Erika jegyző, Polónyi László, Kis Gyula, Dóra Mónika, Zoufal Béla, Nagy Gábor képviselők. Az ülésen megjelent továbbá: Csasztvanné Ballók Éva művelődési ház és könyvtár igazgató, Baloghné Lakatos Márta óvodavezető, Kurucz Gyula ZAKESZ igazgató, Jánosi Lászlóné főtanácsos és Rédei Róbert vezető-tanácsos. Jánosi József polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő képviselő-testületi tag közül 7 fő megjelent, így az ülést képesnek nyilvánítja és megnyitja. A kiküldött írásbeli meghívó szerinti napirendi pontokat ismerteti. Kéri a képviselőket az esetleges napirendi javaslatuk megtételére. Mivel napirendi javaslat nem hangzik el, Jánosi József polgármester a meghívó szerinti napirendeket bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú szavazással, 7 igen szavazattal elfogad, és az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Napirendi javaslat: 1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű ok. 2. Beszámoló a pályázatfigyelő II. félévi munkájáról. 3. Javaslat Jánosi József polgármester évi szabadságolási tervének 4. Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztására 5. Előterjesztés a JNSZ megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának 6. Előterjesztés a Parlagfű-mentesítési Alapra benyújtandó pályázat önerejének 7. Zagyvarékas, Mező utca közvilágítás bővítésére vonatkozó árajánlat 8. Előterjesztés egyes közkifolyók megszüntetésére, mérősítésére 9. Vaszi Ferenc telekvásárlás iránti kérelmének megtárgyalása írásos anyag mellékelve 10. Előterjesztés a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló 9/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet 11. Az önkormányzat intézményei alapító okiratainak 12. Előterjesztés a Zagyvarékas Község Közbiztonságáért Alapítvány Alapító Okiratának 13. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására 14. Javaslat az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatási igény benyújtásáról 15. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és annak pénzügyi fedezete biztosításáról Jánosi József polgármester kéri a képviselőket az interpellációs kérdéseik feltevésére. Interpellációk: Zoufal Béla képviselő: - A Faluház előtti útszakasz sáros, miért a Fő utcán hozza végig az autó a törmeléket. Takarítsák le vagy ilyen időben ne menjen oda be. - A megkapott pénzéből lehetne-e tovább folytatni a polgárőr iroda belső munkálatait? Az önkormányzat által adott pénzből lehetne fedezni munkálatokat, hogy mielőbb be tudjunk az irodába költözni. Polónyi László képviselő: - egy zagyvarékasi lakos megkeresett és felhívta a figyelmemet, hogy a központban lévő Zagyvarékas térkép nem É-D résznek megfelelő elhelyezést kapott. Kérdezi, hogy ki volt ennek a műszaki átadója? - Tiszta sitt hulladékot jogilag az önkormányzat az udvarán átveheti-e? Dóra Mónika képviselő: - Mikor lesz aszfalt a Hajó, Nefelejcs és Pipa utcában, mert nem lehet ezekben az utcákban közlekedni? - A mozi buszmegállónál az emberek áznak, nagy a sár, nincs egy fedett hely, ahová betudnának menni az március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 3

4 Képviselő Testület emberek. - A Farkas u. végén egy lakó jelezte, hogy nincs közvilágítás, sötét van, szeretné ha megoldódna. Kis Gyula képviselő: - Csomor Imre - aki a templom mögött lakik- kérésére mondom el, nagyon betegek voltak, ő is és a fia is. Hiába hívták az ügyeletet, a háziorvost, nem jöttek ki, de a telefont sem vették fel. Szolnokra kellett bemenniük. - Földes Imre unokái nem kapták meg az iskoláztatási támogatást, miért nem? - A szemen lőtt tanulóval kapcsolatban lett-e valaki felelősségre vonva? és mi lett az eset következménye? Nem az igazgató, hanem valaki más felelős-e? - Zárt ülésen az iskola belső ügyeiről beszéljünk. - Bontási engedélyt kaptam a műhelyemre. Van-e arra lehetőség, hogy a törmeléket elhelyezzem valahová? - 8 éve vagyok képviselő, remélem ezután is az leszek. Hiányolom azt, hogyha idő jön egy országgyűlési képviselő a településre, akkor a képviselők miért nem tudnak erről. Mi alapján voltak ott, akik ott voltak és miért nem lehettek ott a képviselők? Jánosi József polgármester: bejelenti, hogy az interpellációs kérdésre a nyílt napirendi pontok tárgyalását követően adja meg válaszát. 1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű ok végrehajtásáról Jánosi József polgármester: A jegyzőkönyv mellékletét képező írásos tájékoztatót ismerteti. Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester javaslatára a képviselőtestület egyhangú szavazással, 7 igen szavazattal tudomásul veszi a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. 2. Beszámoló a pályázatfigyelő II. félévi munkájáról Jánosi József polgármester: az írásos beszámoló kiküldésre került. A Pénzügyi Bizottság az anyagot megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Átadja a szót Balázs Adrienn Ildikó előadónak a napirendi pont ismertetésére. Balázs Adrienn Ildikó előadó: írásos beszámolójához nincs szóbeli kiegészítése. Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik felvetésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú szavazással, 7 igen szavazattal elfogad és az alábbi ot 13/2014. (II. 13) Képviselő-testületi A pályázatfigyelő II. félévi munkájáról Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatfigyelő II. félévi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja. 3. Javaslat Jánosi József polgármester évi szabadságolási tervének jóváhagyására Jánosi József polgármester: Szeretném bejelenteni személyes érintettségemet. Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének az előterjesztés ismertetésére. Polónyi László Pénzügyi Bizottsági elnök: A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztést ismerteti. Javaslom, hogy személyes érintettsége kapcsán Jánosi József polgármestert ne zárjuk ki a szavazásból. Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik felvetésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Hozzászólás: Zoufal Béla képviselő: március 31-ig ki kell vennie a szabadságot a vezetőnek is, ez a polgármester úrra is vonatkozik. Jenesné Paróczai Erika jegyző: a polgármesterre is vonatkozik a március 31-ei illetve a június 30-ai határidő. Csak akkor kell kifizetni a ki nem vett szabadságokat, ha nem lesz újra megválasztva polgármesternek. Zoufal Béla képviselő: Kézér Zoltán alpolgármester miért nem helyettesíti? Kis Gyula képviselő: Kézér Zoltán helyettesítse a polgármester urat, amíg szabadságon van. Kurucz Lászlónál ez több millióba került. Kézér Zoltán jó pénzt kap havonként az alpolgármesteri tisztségéért. Jánosi József polgármester: akkor veszem ki a szabadságomat, amikor nincs határidős feladat vagy amikor beteg vagyok. Lelkiismeretesen szeretném végezni a munkámat, amikor szükség van rám, akkor itt vagyok, ha még nem vagyok itt, akkor szabadságon vagyok. Nyáron 3 hétre szoktam elmenni szabadságra. Mivel a képviselők részéről egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester Polónyi László Pénzügyi Bizottsági elnök javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő- testület 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett minősített többséggel- elfogad és az alábbi ot 14/2014. (II.13.) sz. képviselőtestületi : Jánosi József polgármester személyes érintettségéről. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jánosi József személyes érintettségének bejelentése kapcsán a szavazásban való részvételre vonatkozó javaslatot minősített többségű szavazati aránnyal elfogadta, így Jánosi József polgármester részt vehet a évi szabadságolási tervének jóváhagyására vonatkozó szavazásban. A hozatalt követően a szabadságolási tervről Jánosi József polgármester a pénzügyi bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogad és az alábbi ot 15/2014. (II.13.) számú Képviselő-testületi Jánosi József polgármester évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jánosi József polgármester évi szabadságolási tervét a melléklet szerinti ütemezéssel jóváhagyja. 4. Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztására Jánosi József polgármester: A napirendi pont ismertetésére felkéri Jenesné Paróczai Erika jegyzőt. Jenesné Paróczai Erika jegyző: szóbeli kiegészítése nincs. A javaslatot a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta. Kérem a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Tekintettel arra, hogy a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a pénzügyi bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal minősített többséggel - elfogad és az alábbi ot 16/2014. (II. 13.) sz. Képviselőtestületi A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló évi XXXVI. tv. 24. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára a Szavazatszámláló Bizottságok tagjaiként és póttagjaiként az alábbi személyeket választja meg: 1. sz. szavazókörben (Zagyvarékas, Gyimesi u sz.): Tagok: Szekeres Ferencné Zagyvarékas, Fecske utca 14.; Szabó Béláné Zagyvarékas, Csángó utca 1.; Bolyósné Wittmann Terézia Zagyvarékas, Koszorú utca 8. Póttagok: Fekécs Istvánné Zagyvarékas, Koszorú utca 5.; Erdélyiné Magyar Etelka Zagyvarékas, Rákóczi út sz. szavazókörben (Zagyvarékas, Alkotmány út 20. sz.): Tagok: Simonné Dóra Magdolna Zagyvarékas, Alkotmány u. 27/1.; Szabó Györgyné Zagyvarékas, Kossuth L. u. 35.; Dömök István Zagyvarékas, Alkotmány utca 13. Póttagok: Varga Sándorné Zagyvarékas, Külső-Alkotmány utca 8/2.; Fekete Gáborné Zagyvarékas, Alkotmány utca sz. szavazókörben (Zagyvarékas, Egység u. 62.sz.): Tagok: Dömökné Petrik Ágnes Zagyvarékas, Alkotmány u. 13.; Molnár Istvánné Zagyvarékas, Alkotmány utca 49. ; Kovács Pálné Zagyvarékas, Fürdő utca 7. Póttagok: Kovácsné Kézér Mária Zagyvarékas, Aradi utca 17.; Polónyi Imréné Zagyvarékas, Aradi utca 16/4. 4. sz. szavazókörben (Zagyvarékas, Fekete L. út 1.sz.): Tagok: Révész Ernő Zagyvarékas, Liliom utca 8.; Mészáros Gyuláné Zagyvarékas, Csatorna u. 1.; Konkáné Fekete Márta Zagyvarékas, Nagyváradi utca 27. Póttagok: Kissné Ignácz Irén Zagyvarékas, Külső-Alkotmány utca 11/1.; Tánczos Józsefné Zagyvarékas, Aradi utca ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ március-április

5 Képviselő Testület 5. sz. szavazókörben (Zagyvarékas, Táncsics M. utca 25. sz.): Tagok: Feketéné Joó Melinda Zagyvarékas, Dr. Taródi B. u. 28.; Baloghné Lakatos Márta Zagyvarékas, Pozsonyi utca 28..; Körmendi Gusztávné Zagyvarékas, Csárda út 24. Póttagok: Tóth Jánosné Zagyvarékas, Erdő u. 8/2.; Gojsza Mihályné Zagyvarékas, Külső-Alkotmány utca 13/A. 6. sz. nemzetiségi szavazókörben (Zagyvarékas, Alkotmány utca 24.) Tagok: Nyemeczné Nagy Adrienn Zagyvarékas, Akáca utca 4.; Polónyi Zsuzsanna Mária Zagyvarékas, Alkotmány utca 12.; Kocsis Frigyesné Zagyvarékas, Posta utca 1. Póttagok: Angyal Józsefné Zagyvarékas, Szent János utca 5. ; Dóra Imréné Zagyvarékas, Külső-Rákóczi u. 13. A Szavazatszámláló Bizottságok választott tagjainak, póttagjainak megbízatása a következő általános választásra létrehozott Szavazatszámláló Bizottságok alakuló üléséig tart. 5.Előterjesztés a JNSZ megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalására - írásos anyag mellékelve- Jánosi József polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kiegészítésként elmondja, a kormányhivatal a törvényességi felhívásában megállapította, hogy a 152/2013. (X.31) számú képviselő-testületi unk törvénysértő. Kéri, hogy szüntessük meg a jogszabálysértést és hozzuk meg a szükséges döntést. Tehát hogy változtassuk meg az utca nevét. Ellenkező esetben a döntés meghozatala bírósági úton kerül érvényesítésre. Továbbra sem értek egyet az MTA állásfoglalásával, miszerint önkényuralmi oldalon halt volna meg Fekete Lajos. A felszólítás ellenére én továbbra is azon a véleményen vagyok, hogy ne változtassuk meg a Fekete Lajos út nevét, várjuk meg a bíróság döntését. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a javaslatomat elfogadta, hogy ne változtassuk meg az utca nevét. Kéri a képviselő-testület tagjait az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Tekintettel arra, hogy a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a pénzügyi bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi ot 17/2014. (II.13.) számú képviselő-testületi A Fekete Lajos út elnevezésére vonatkozó törvényességi felhívásról Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának JNB/06/00854/2013. ügyiratszámú, törvényességi felhívását amiről akként határozott, hogy a Zagyvarékas, Fekete Lajos út elnevezését nem változtatja meg, mivel a Magyar Tudományos Akadémia BTK-T/5-65-1/2013. számú állásfoglalásában foglaltakkal nem ért egyet. 6. Előterjesztés a Parlagfű-mentesítési Alapra benyújtandó pályázat önerejének biztosítására Jánosi József polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kiegészítésként elmondja, hogy minden évben csatlakoztunk a parlagfű-mentesítési pályázathoz, melyhez minimális önerőt kell biztosítani. A Pénzügyi Bizottság a Ft önerő biztosítását jóváhagyta. Kéri a képviselő-testület tagjait az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Tekintettel arra, hogy a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a pénzügyi bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal elfogad és az alábbi ot 18/2014. ( II.13.) számú képviselő-testületi : Parlagfű-mentesítési Alapra benyújtandó pályázat önerejének biztosításáról. Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által meghirdetett Parlagfű-mentesítési Alap terhére parlagfű-mentesítési tevékenységek (rendezvény, akció szervezés, eszköz beszerzés) támogatására pályázatot nyújt be. A tevékenység teljes bekerülése költsége Ft Igényelt támogatás Ft Önkormányzati önerő mértéke Ft A képviselő-testület a fenti cél megvalósítása érdekében Ft, azaz Tizenháromezer-százötvennyolc Ft önkormányzati önerő fedezetéül az önkormányzat évi költségvetésének általános tartalékalapját jelöli meg. 7. Zagyvarékas, Mező utca közvilágítás bővítésére vonatkozó árajánlat megtárgyalása Jánosi József polgármester: A napirendi pont ismertetésének kiegészítésként elmondja, hogy a közvilágítás korszerűsítésének kapcsán felmerült a Mező utcai közvilágítási hálózat bővítése problémájának a megoldása. Sok éves próbálkozás előzte meg. Az év végén az E-ON majdnem meghiúsította a tervet, de végül nem támasztott akadályt. Az EHSZER megküldte az árajánlatát és mellette a korszerűsítést végző ENERIN Kft. is adott egy ajánlatot. A Kft. 800e Ft+Áfa összegért vállalná a bővítést, mely összeget nem kell az önkormányzatnak egy összegben kifizetnie, hanem vállalhatja a havi Ft-os törlesztő részletet. A Pénzügyi Bizottság abban döntött, hogy végeztessük el a bővítést, azaz oldjuk meg a Mező utca közvilágítását részletfizetéssel. Kéri a képviselő-testület tagjait az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Tekintettel arra, hogy a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a pénzügyi bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal elfogad és az alábbi ot 19/2014. (II.13.) számú képviselő-testületi Zagyvarékas, Mező utca közvilágítás bővítésére vonatkozó árajánlat megtárgyalásáról Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Zagyvarékas, Mező utca közvilágítás bővítésére érkezett árajánlatokat. A döntése alapján Zagyvarékas, Mező utca közvilágítás bővítését az ENERIN Közvilágítási Kft-vel (1134 Budapest, Klapka u.11.) kívánja elvégeztetni. Az Önkormányzat a nettó Ft beruházási költséget az önkormányzat és az ENERIN Kft. között május 15. napján létrejött, a közvilágítási berendezések korszerűsítésére vonatkozóvállalkozási és bérleti szerződésben szereplő bérleti díj Ft megemelésével kívánja törleszteni. A képviselő-testület felhatalmazza Jánosi József polgármestert az ENERIN Közvilágítási Kft-vel megkötendő illetve a már hatályban lévő vállalkozási március-április szerződés módosításának aláírására. 8. Előterjesztés egyes közkifolyók megszüntetésére, mérősítésére A napirendi pont írásos anyaga kiegészítésként elmondja, hogy a jogszabályok maradéktalan végrehajtása érdekében célszerű a településen jelenleg meglévő közkifolyók indokoltságának felülvizsgálata, amennyiben azok fenntartása indokolatlan, akkor döntés szükséges a megszüntetésük érdekében. A továbbiakban megmaradó közkifolyók esetében a jogszabályban előírt mérősítés végrehajtása is szükséges. A VCSM ZRt. Szolnok, mint víziközmű-szolgáltató javaslatot tett a település területén lévő közkifolyók mérősítésére illetve megszüntetésére. Zagyvarékas község közigazgatási területén üzemeltetett 22 db közkifolyó megszüntetésének költsége Ft. A megszüntetendő és mérősítendő közkifolyók költsége összesen: bruttó Ft. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta azzal, hogy 5 db közkifolyó kerüljön mérősítésre, a többi pedig kerüljön leszerelésre. Kéri a képviselő-testület tagjait az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Hozzászólás: Nagy Gábor képviselő: Kiss képviselő úr által a pénzügyi bizottsági ülésen felmerült kérdésre válaszolva tájékoztatom, hogy 700 m3 víz folyik el a 27 közkifolyón. Kis Gyula képviselő: maradjon közkifolyó. A leszerelés és mérősítés költsége is több millió forint. Mérősíteni kell a kutakat, ha meghagyjuk? Jánosi József polgármester: Igen, vagy mérősítjük mindent, 10 millió Ft-ért vagy a kötelezőnél 2-vel többet meghagyunk, és azt mérősítjük, a többit pedig leszereltetjük. Csak a megmaradóknak a díját fogják nekünk kiszámlázni. Tehát marad 5 közkifolyó plusz a kiskút. Tekintettel arra, hogy a képviselők részéről egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a pénzügyi bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogad és az alábbi ot 20/2014. (II.13.) Képviselő-testületi Egyes települési közkifolyók megszüntetésére, valamint jogszabályi előírá- ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 5

6 Képviselő Testület sok alapján tovább üzemelő közkifolyók mérősítésére, koncessziós díj terhére Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bek. 11. és 21. pontjában, valamint a 111. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi ot 1. Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő Testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok a víziközműszolgáltatásról szóló évi CCIX. Törvény 58. (6) bekezdésében, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 81. (3) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében az egyes települési közkifolyókat a évi koncessziós díjmaradvány és a évi várhatóan képződő koncessziós díj terhére megszüntesse, illetve az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet értelmében mintavételi helyként, valamint közérdeket szolgáló közkifolyóként mérősítse. A megszüntetendő és mérősítésre kerülő közkifolyók megnevezését, az ütemezést, a költségeket ezen 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. Zagyvarékas Község Önkormányzata tekintettel a Koncessziós Szerződésre megrendeli a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok, gazdasági társaságtól, mint üzemeltetőtől a mellékletében részletezett munkákat, december 20-i végső teljesítési határidővel. A kivitelezést és a műszaki átadás-átvételt követően a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok az elvégzett munkákról rész- és végszámlát bocsát ki, és a végszámlán végső fizetési határidőként december 30-át jelöli meg. A számlák teljesítése nem előzheti meg a koncessziós díj teljesítését. A koncessziós gazdasági társaság a munkák anyagi forrásait szükség esetén hitelfelvétellel biztosítja. 3. A Képviselő Testület ezen tal felhatalmazza Jánosi József polgármestert az 1. pontban foglalt munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: Szerződéskötésre március 05. Felelős: Jánosi József polgármester 1. sz melléklet: a 20/2014. (II.13.) sz. Képviselő-testületi hoz Zagyvarékas község közigazgatási területén üzemeltetett, a 201/2001. Kormányrendelet értelmében nem megszüntethető közkifolyók mérősítésének bruttó költsége: Megszüntetendő és mérősítendő közkifolyók költsége összesen: bruttó Ft, azaz: Négymillió-tizenhatezer-háromszáztizenhat forint. 9. Vaszi Ferenc telekvásárlás iránti kérelmének megtárgyalása Jánosi József polgármester: a Pénzügyi Bizottság a kérelmet megtárgyalta és azt a döntést hozta, hogy a közmunka programban történő felhasználásra vonatkozóan ezt a telket az önkormányzat nem kívánja értékesíteni. Kéri a képviselő-testület tagjait az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Tekintettel arra, hogy a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a pénzügyi bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogad és az alábbi ot 21/2014. (II.13.) Képviselő-testületi Vaszi Ferenc telekvásárlás iránti kérelmének megtárgyalásáról Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Vaszi Ferenc telekvásárlás iránti kérelmét elutasítja. Az önkormányzat a kérelem szereplő Zagyvarékas, Nádas út 6.sz alatti telket a közmunka munka során kívánja hasznosítani. 10. Előterjesztés a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló 9/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítására Jánosi József polgármester: Felkéri Jenesné Paróczai Erika jegyzőt a napirendi pont ismertetésére. Jenesné Paróczai Erika jegyző: ismerteti a rendelet tervezet. Kiegészítésként elmondja, hogy a elmúlt év novemberében kerültek beépítésre a köztemető rendeletbe a szociális temetésre vonatkozó rendelkezések. A törvényi változások következtében a szociális temetés hatályba lépésre Kifolyó jele Közkifolyó helye/ megnevezése Jellege/Használata 9. Egység út 8. Mintavételi hely Burkolat alatt Ft 17. Nagyváradi út 17. Mintavételi hely zöldterület Ft 20. Pozsonyi út 7. Mintavételi hely Burkolat alatt Ft 21. Szabadság tér 2. Mintavételi hely zöldterület Ft 26. Mártírok út 13. Mintavételi hely Burkolat alatt Ft Összesen: 5 db Ft Kifolyó jele Közkifolyó helye/ megnevezése Jellege/Használata vonatkozó rendelkezése január 1-jére került módosításra. Mivel a törvényi szabály nem lépett hatályba ezért a helyi rendeletünkből is ki kell venni a szociális temetésre vonatkozó rendelkezéseket. A rendelettervezetbe tévesen kerültek bele a sírhelydíjak, melyek jelen tervezetbe helyesen feltüntetésre kerültek. A Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kéri a képviselő-testület tagjait az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Tekintettel arra, hogy a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a pénzügyi bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett minősített többséggel elfogad és az alábbi rendeletet ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.13.) önkormányzati ren- Kifolyó területi elhelyezkedése Kifolyó területi elhelyezkedése Közkifolyó mérősítés költsége Közkifolyó megszüntetés költsége 1. Alkotmány út 25. Burkolat alatt Ft 2. Alkotmány út 20/2. Burkolat alatt Ft Általános iskola 3. Aradi út 29. zöldterület Ft 4. Aradi út 4/1. Burkolat alatt Ft 5. Béke út 8. Burkolat alatt Ft 7. Deák F. út 16. Burkolat alatt Ft 8. Dózsa Gy. Tér 2. Burkolat alatt Ft 10. Fekete L. út 18. zöldterület Ft 11. Fekete L. út 39. Burkolat alatt Ft 12. Fekete L. út 69. Burkolat alatt Ft 13. Kossuth út 7. Burkolat alatt Ft 14. Külső Alkotmány út 13/2. Burkolat alatt Ft 15. Külső Alkotmány út 46. Burkolat alatt Ft 16. Külső Pozsonyi út 19 Burkolat alatt Ft 19. Rákóczi út 4. Burkolat alatt Ft 23. Szigony út Mester út sarok zöldterület Ft 24. Csárda út 61. Burkolat alatt Ft 25. Május 1 út 14. Burkolat alatt Ft 27. Csárda út 1. zöldterület Ft 18. Nagyváradi út 47. zöldterület Ft Összesen: 20 db Ft Kifolyó jele Közkifolyó helye/ megnevezése Jellege/Használata Kifolyó területi elhelyezkedése 1. sz. melléklet Zagyvarékas község közigazgatási területén üzemeltetett közkifolyók megszüntetésének bruttó költsége I. ütem (19 db) Zagyvarékas község közigazgatási területén üzemeltetett közkifolyók megszüntetésének bruttó költsége II. ütem (2 db az átalánydíjas fogyasztókhoz történő bekötést követően) Közkifolyó megszüntetés költsége 6. Damjanich J. út 10. Burkolat alatt Ft Átalánydíjas felhasználó 22. Szabadsajtó utca 6/2. Burkolat alatt Ft Átalánydíjas felhasználó Összesen: 2 db Ft delete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló 9/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 11. Az önkormányzat intézményei alapító okiratainak módosítására Jánosi József polgármester: Felkéri Jenesné Paróczai Erika jegyzőt a napirendi pont ismertetésére. Jenesné Paróczai Erika jegyző: ismerteti előterjesztést. Kiegészítésként elmondja, hogy új törvény lépett hatályba január 1-jétől, mely által új számviteli szabályokat kell alkalmaznunk. A költségvetési szervek alaptevékenységének besorolására a korábban alkalmazott szakfeladat kódok helyett a kormányzati funkció kódokat kell alkalmazni. Az Áht évtől hatályos módosításával megszűnt a költségvetési szervek gazdálkodási besorolása, emiatt az alapító okiratokban már nem szerepelhet ezzel összefüggő rendelkezés, így azok törlésre kerültek. A Pénzügyi Bizottság az előter- 6 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ március-április

7 Képviselő Testület jesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kéri a képviselő-testület tagjait az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Tekintettel arra, hogy a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a pénzügyi bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal elfogad és az alábbi okat 22/2014. (II.13.) Képviselő-testületi A Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását, továbbá a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a mellékelt szövegezéssel jóváhagyja. 23/2014. (II.13.) Képviselő-testületi Zagyvarékas Községi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zagyvarékas Községi Bölcsőde alapító okiratának módosítását, továbbá a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a mellékelt szövegezéssel jóváhagyja. 24/2014. (II.13.) Képviselő-testületi Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítását, továbbá a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a mellékelt szövegezéssel jóváhagyja. 25/2014. (II.13.) Képviselő-testületi Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda alapító okiratának módosításáról Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda alapító okiratának módosítását, továbbá a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a mellékelt szövegezéssel jóváhagyja. 26/2014. (II.13.) Képviselő-testületi Zagyvarékas Községi Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zagyvarékas Községi Ellátó Szervezet alapító okiratának módosítását, továbbá a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a mellékelt szövegezéssel jóváhagyja. 12. Előterjesztés a Zagyvarékas Község Közbiztonságáért Alapítvány Alapító Okiratának módosítására Jánosi József polgármester: Felkéri Jenesné Paróczai Erika jegyzőt a napirendi pont ismertetésére. Jenesné Paróczai Erika jegyző: ismerteti az előterjesztést. Kiegészítésként elmondja, hogy az alapító okirat módosításának 2 indoka van, az egyik az, hogy új elnököt választott a képviselő-testület, melynek bírósági átvezetéséhez kéri a Törvényszék az alapító okirat módosítását is. Másrészről a módosítást az indokolja, hogy új a Polgári Törvénykönyv és a civil szervezetekre, közhasznú szervezetekre vonatkozó törvény, amely szintén tartalmaz szabályokat az alapító okirat tartalmára illetve az alapítványok működésére vonatkozóan. Az új civil törvény kötelező teszi az alapítók számára azt is, hogy május 31-ig ismételten kérjék meg az alapítványok közhasznú szervezetté nyilvánítását. Erre vonatkozóan a törvény meghatározza, hogy milyen feltételeknek kell teljesülniük. A két törvénnyel összevetve indokoltnak tartottam kiegészíteni az alapító okiratot. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kéri a képviselő-testület tagjait az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Tekintettel arra, hogy a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a pénzügyi bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal elfogad és az alábbi ot 23/2014. (II.13.) sz. Képviselőtestületi a Zagyvarékas Község Közbiztonságáért Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zagyvarékas Község Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítását, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a mellékelt szövegezéssel jóváhagyja. 13. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Jánosi József polgármester: Ismerteti az írásos anyagot, kiegészítésként elmondja, hogy a társulási megállapodásban a költségvetési szervekre vonatkozó szakmai alaptevékenység meglévő államháztartási szakfeladat szerinti kódszámait kormányzati funkció szerinti megjelölés váltja fel január 1-jétől érvényes alaptevékenység besorolási kódváltozás miatt a költségvetési szervek alapító okiratában is az alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolását fel kell tüntetni az államháztartási szakfeladat szerinti besorolás helyett. Fenti jogszabályváltozások miatt a Társulás Társulási Megállapodásának módosítása vált szükségessé. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kéri a képviselő-testület tagjait az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Tekintettel arra, hogy a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a pénzügyi bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal elfogad és az alábbi ot 28/2014. (II.13.) sz. képviselőtestületi A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése alapján az alábbi ot 1. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását jelen 1. számú mellékletében foglaltak alapján, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jelen 2. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 2. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen ával felhatalmazza Jánosi József polgármester és Jenesné Paróczai Erika jegyzőt a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe lévő Társulási Megállapodás aláírására. 14. Javaslat az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatási igény benyújtásáról Jánosi József polgármester: ismerteti az írásos anyagot. Kiegészítésként elmondja, hogy a tornaterem felújítására vonatkozóan, ugyanazt a tavalyi pályázatot nyújtjuk be újra. A tavalyi pályázatot forráshiány miatt elutasították. Tavaly 100 % támogatású volt, mely az idén 90 %-os támogatottságú. A 20 millió Ft-hoz 2 m Ft önerőt kell biztosítani és az önerőn belül a teljes projekt 5 %-ának erejéig -1 millió Ft közfoglalkoztatottakat kell alkalmazni a projekt ideje alatt. A Pénzügyi Bizottság a javaslatot megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kéri a képviselő- testület tagjait az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Tekintettel arra, hogy a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a pénzügyi bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal elfogad és az alábbi ot 29/2014. (II.13.) Képviselő- Testületi Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatási igény benyújtásáról I. Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján támogatást igényel a tulajdonában álló Damjanich János Általános Iskola tornatermének infrastrukturális fejlesztésére, felújítására. A beruházás teljes bekerülési költsége: Ft Igényelt támogatás (90%): Ft Saját forrás (10%): Ft (határozott idejű közfoglalkoztatott alkalmazása a saját forrás 50%-ának erejéig) március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 7

8 Képviselő Testület II. A képviselő-testület kinyilatkozza továbbá, hogy: 1. a támogatásból megvalósuló beruházással érintett ingatlant a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával fogja használni. 2. a fejlesztéshez szükséges saját forrást az Önkormányzat 2014.évi költségvetésében a céltartalék alap terhére biztosítja. III. A képviselő-testület felhatalmazza Jánosi József polgármestert a támogatási igény benyújtásához szükséges fenti tartalmú nyilatkozatok megtételére. 15. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és annak pénzügyi fedezete biztosításáról Jánosi József polgármester: ismerteti a tervezetet. Kiegészítésként elmondja, hogy ez a napirendi pont az előző napirendi ponthoz kapcsolódik, a pályázat benyújtásának feltétele a megléte. A pénzügyi bizottság a tervezetet elfogadásra javasolta. Kéri a képviselő-testület tagjait az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Tekintettel arra, hogy a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a pénzügyi bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal elfogad és az alábbi ot 30/2014.(II.13.) sz. képviselő-testületi Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és annak pénzügyi fedezete biztosításáról Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló évi I. törvény 55. -ában biztosított feladatkörében a évi sport feladatai körében az alábbiakat rendeli el: 1. Meg kell valósítani az általános iskolai tornaterem felújítását. A sikeres megvalósítás érdekében élni kell a különböző pályázatok által nyújtott lehetőségekkel. 2. A szabadidő sport ideértve a gyerek- és ifjúsági sportot, nők és családok sportját, a munkahelyi sportot, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportját és szenior sportot fejlesztése és támogatása. 3. A Képviselő-testület felhívja a helyi civil szervezetek, közoktatási és közművelődési intézmények vezetőit az érintett csoportok érdeklődésének megfelelő rendezvények szervezésére. Felelős: érintett szervezetek, intézmények vezetői Határidő: azonnal illetve folyamatos A Képviselő-testület felkéri a Diák Sport Egyesület (DSE) elnökét a műfüves pálya fokozottabb kihasználása érdekében aktív és hatékony propaganda tevékenység kifejtésére. Felelős: DSE elnöke Határidő: azonnal 4. A Képviselő-testület a fentiekben meghatározott feladatok végrehajtásának elősegítésére évben a Községi Sport Egyesület (KSE) önkormányzati támogatásán túl a sportlétesítmények üzemeltetési kiadásaira nyújt fedezetet 1 millió Ft összegben. Interpellációs kérdésre adott válasz Jánosi József polgármester az interpellációs kérdésre az alábbi választ adja Jánosi József polgármester: - Nem kérés kérdése a Polgárőrség felújítása. - a zagyvarékasi térképpel, ha nagy a probléma, megnézzük, hogy lehetne-e korrigálni, de várjuk meg a kerékpárúttal kapcsolatos történéseket, hogy meg tudjuk oldani. - A sitt elhelyezésére nem kaptunk engedélyt (rövid időre sem) Tényként kell közölnöm, hogy gazdasági társaságot kell létrehoznunk rövid időn belül, ha mi magunk szeretnénk folytatni a hulladékszállítást. A ZAKESZ engedélye vissza lesz vonva. Ha június 30-ig nem lesz a gazdasági társaságnak engedélye és OHÜ minősítése, nem tudjuk folytatni a hulladékszállítást. - Ha kapunk fejlesztési támogatást, akkor annak 1 részét aszfaltozásra fogjuk fordítani. - A mozi buszmegállójának problémája a kistérségi megyei fejlesztési tervben szerepel, amire nem kell pályázni, ha megkapja a kistérség, ebben a tervben szerepel kb. 15 millió buszmegálló fejlesztésre. Ez I. félévében kiderül, hogy a programok mikor indíthatóak. Azt majd meglátjuk, hogy a járda építésének folytatását illetve továbbépítését, burkolását mikorra tervezhetjük. - Farkas u. közvilágítás hiányának kérdése. Most fejeztük be a közvilágítás korszerűsítését. A Mező u. kapcsán majd megkérdezem a kivitelezőt, hogy a Farkas u. beilleszthető-e még a korszerűsítésbe. - Az orvosi ügyelet kapcsán felmerült problémát konkrét időpont megadásával továbbküldjük kivizsgálásra. - A szemsérülés kapcsán elmondhatom, hogy az ijedtség nagyobb volt, marandó sérülése a gyermeknek nem lett. Polónyi László képviselő: a szülők feljelentést tettek, ez folyamatban van, az elkövető gyereket elvitték az iskolából. - a rendezvényt az országgyűlési képviselő szervezte, nem tudok a kérdésre válaszolni. Nagy Gábor képviselő: Id. Földes Imre unokái november 8-án adták be a kérelmüket, pedig üzentünk minden érintettnek. A kérelem beadásának határideje október 31. volt. Csák Tibor fia is érintett volt. Miután a képviselők részéről egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester javaslatára a képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi ot 31/2014. (II.13) sz. képviselő-testületi : Interpellációs kérdésekre adott válaszokról Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési képviselők által feltett interpellációs kérdésekre Jánosi József polgármester válaszát tudomásul veszi és elfogadja. Mivel egyéb napirend tárgyalására nem kerül sor, így Jánosi József polgármester 16,54 órakor berekeszti az ülést. Vallás Választás elé A jelen tanévnek több, mint fele eltelt. Ez nem hosszú idő, de arra mégis elég, hogy némi tapasztalat birtokába jusson az, aki iskolai hitoktatással foglalkozik. Az elmúlt félév ugyanis bizonyos tekintetben nem hasolítható a korábbiakhoz. Újdonság volt ebben az időszakban az iskolai hitoktatás területén az első és az ötödik osztályban bevetetett kötelezően választható hit- és erkölcstan, illetve erkölcstan. Mint köztudott ez utóbbi az egyházakhoz nem köthető erkölcs oktatást, az előbbi (tehát a hit- és erkölcstan) pedig a mi vidékünkön katolikus, vagy református hitoktatást jelent. Mindenképpen nagy előre lépést jelent a nevelés területén mind az erkölcstan, mind a hit- és erkölcstan bevezetése. Hiszen a cél egyértelműen az, hogy a jövő generáció emberei jobb emberek legyenek. Az elmúlt időszak arról is meggyőzött, hogy a hitoktatásnak ez a formája sokkal hatékonyabb, mint az eddigi fakultatív hittan. Hiszem, hogy az emberben természeténél fogva jelen van a jóra való nyitottság sajnos a bűnre való hajlam mellett. Ezért nagyon is fontos, hogy minden gyermek kapjon megerősítést a jóra. A hívő ember persze tudatában van annak, hogy szilárd erkölcsi elvekhez ragaszkodni 8 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ március-április sokkal könnyebb, ha rendelkezünk élő, Istenbe és Jézus Krisztusba vetett hittel. Viszont az is igaz, hogy bármennyire igyekszik ellátni a feladatát egy-egy tanár, vagy hitoktató, igazán eredményes mind az erkölcstan, mind a hit- és erkölcstan oktatás akkor lesz, ha a gyermek, vagy fiatal nem csak szép elveket hall, hanem megragadó példákat is lát, tapasztal, mind az iskolában, mind otthon. Szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy bátorítsam a kedves szülőket arra, hogy gyermekük, gyermekeik számára a hit- és erkölcstant válasszák, akár meg vannak keresztelve, akár nincsenek. Szeretettel kérem minden kedves szülő imáit azért, hogy eredményes legyen mindaz a fáradozás, amit a jövő nemzedékért tesznek mind a hitoktatók, mind a tanárok. Magam is nemes, szép feladatomnak tartom, hogy minden napomat azzal kezdjem, hogy legalább egy rövid fohászt mondjak minden rám bízott, tehát Újszászon, Szászbereken és Zagyvarékason élő emberért, kicsikért és nagyokért, hívőkért és magukat nemhívőnek tartókért. Szívből kívánom, hogy minden kedves Olvasó tapasztalja meg Jézus szerető közelségét életének minden napján. Miklós János

9 Április 06. Országgyűlési képviselő választás Április 13. Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület zenés összejövetele Kékibolya Műkedvelő Művészeti Csoport: szerda 16,00 óra Dream Dance KSE Mazsorett és Show tánc Csoport tanfolyam: péntek 16,00 óra szombat 9,00 óra Nyugdíjas Klub : vasárnap 14,00 óra a hónap első szerdája 16,00 óra Ifjúsági Klub: vasárnap 14,00 óra Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület: a hónap első vasárnapja 14,00 óra A kultúra élmény A Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár február-március havi programja Április Szünidei programok áprlis óra játszóház 14 óra ping-pong verseny (jelentkezni a könyvtárban lehet 15-éig) Április április óra játszóház 14 óra sakkverseny (jelentkezni a könyvtárban lehet 15-éig) Klubok, szakkörök: Pátria Alapfokú Művészeti Iskola Néptánccsoportja: csütörtök 16,00 óra Nippon Zengo (Csák Tünde edző): hétfő és szerda 19,30 óra Aerobik (Nyemeczné Nagy Adrienn edző): péntek 18,30 óra (művelődési ház) Zumba (Nyemeczné Nagy Adrienn instruktor): szerda 18,15 óra (közösségi ház) április óra rajzverseny (jelentkezni a könyvtárban lehet15-éig) Darts klub (műv. ház klubterem): Ifjúsági: péntek 17,00 óra Felnőtt: péntek 18,00 óra Református istentisztelet: minden hónap utolsó vasárnapja 8,00 óra (Művelődési ház) Cigány Kulturális Közösség: minden második szombat 9,00 óra Sakk klub csütörtökön óráig Április 19. Darts verseny Kultúra Összeállította: Csasztvanné Ballók Éva igazgató Szolgáltatás: Major Tibor falugazdász: csütörtök 8,00 12,00 Érdeklődni: 20/ Pókáné Dr. Fekete Erzsébet jogi tanácsadás Érdeklődni: 56/ Szolnok, Baross u. 1. III. emelet 316. Vásár vegyes vásár vegyes vásár nyitva: 09,00-12,00 óra Február 15,-én a Zagyvaparti Egyesület klub- helyiségében nagy volt a nyüzsgés, mindenki sürgött, forgott, asztalt terített, vagy épp termet díszített, hogy estére minden szép rendben fogadja a vendégsereget. 17:30 óra kor már meg is érkezett az első bálozó, természetesen jelmezben. Ezután sorra foglalták el az asztalokat az egyesület tagjai. Meghívott vendégeink, Kézér Zoltán alpolgármester úr és Kiss Itt a farsang áll a bál! Gyula képviselő úr is elfoglalták helyeiket. Csasztvanné Ballók Éva elnök asszony köszöntőjén mindenki nagyon jót derült, hiszen Évike boszorkánynak öltözve köszöntötte az egybegyűlteket, sőt még el is akarta varázsolni a társaságot a varázs- seprűjével, de szerencsére a seprű bekrepált. Mások is jelmezben érkeztek, volt ott gengszter, aki lövöldözve riogatott mindenkit, volt sebesült, aki csupa,,véresen,, kötéssel a fején érkezett, és köztünk járt Kóbor János hasonmása is. A jelmezesek bemutatkozása után Kézér Zoltán alpolgármester úr, majd Kiss Gyula képviselő úr köszöntötte a megjelenteket, mindketten jó szórakozást és jó étvágyat kívántak. A finom vacsorát Kiss László készítette nekünk. A zenét a mai napon is Simon Imre biztosította,,,húzta,, a talp alá valót. Természetesen a sok vidámság mellett most is a tombola és a tánc kapta a főszerepet. Sok felajánlás érkezett, amit ezúton is szeretnénk megköszönni. A jó hangulatú est mindenkiben nyomot hagyott, ( melyet a mellékelt fotók is bizonyítanak) főként a jelmezesek felvonulása. Reméljük, jövőre ismét összegyűlhetünk egy kis vigasságra. Serbánné Csörgő Erzsébet március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 9

10 Kultúra Vendégünk volt KOLOMPOS EGYÜTTES Mindig nagy öröm, amikor a pályázat adta lehetőségekkel élve a szerényebb költségvetésű intézmények - mint amilyenek mi is vagyunk - a magyar kultúra legmagasabban jegyzett előadásai közül válogathatnak. Kiváltképp akkor, amikor igényes gyermek műsorokról van szó. Nagy öröm az is, ha mind ezt a gyermekek és szüleik térítés nélkül tekinthetik meg. Manapság amikor még azt is át kell gondolni nagyon sokunknak, hogy élelmiszert vagy könyvet, urambocsá belépőjegyet vegyen magának vagy családjának bizony nagyon sok esetben be kell érnünk a elegánsan fogalmazva a gasztronómiai igényeinek kielégítésével. Ha arra gondolunk, hogy a hasonló jellegű magas színvonalú produkciókat, akár a közeli városokban, szeretnénk megtekinteni sokezer forintos kiadást jelentene valamennyi érintett számára. Ezért is mondhatjuk magunkat szerencsésnek. De azok is ennek mondhatják magukat, akik nem mulasztották el február 25-én a koncertjüket megtekinteni. A Kolompos együttes remekül ért a gyerekek nyelvén: túlzás nélkül állítható, hogy ők rendelkeznek a legjobb népzenei gyerekműsorral. Koncertjeiken az első perctől az utolsóig megmozgatják a gyerekeket (és szüleiket is), ahogy ezt tették Zagyvarékason is. Ez az a műfaj ami képes lekötni generációkat, beleértve az óvodás korúaktól egészen a nagyszülőig. Az együttes interaktív stílusa miatt is nehéz eldönteni, hogy koncerten, táncházban vagy drámajáték órán vagyunk. Ha akarom hallgathatom a magyar népzene legszebb dalait, ha akarom el is játsszuk, és beleélhetem magam történetek szereplőinek bőrébe és ha úgy tetszik még néhány motívum erejéig tánclépések és játékok élményében is részesülhetek. Hogy mi történik ezen alkalommal a műfaj sajátosságából fakadóan végül is azt hiszem mindegy. A lényeg az, hogy jól érezzük magunkat. A műsorban a játékos hangszerbemutatót követően felhangzottak a gyermek és népdal remekek feldolgozásai farsangi hangulattal és moldvai dallamokkal ötvözve. Nagy siker volt a Három szabó legények, Badacsonyi szőlőhegyen dalok, melyeket olyan tréfás számok követtek, mint például az Ekete pekete cukota pé. A finálé is fergetegesre sikeredett hiszen az Úgy tetszik...című közismert dal nem nem nem megyünk mi innen el. fenyegetéseit majd nem szó szerint vette a hálás közönség. A Kolompos együttes lassan 15 éve muzsikál gyermekeknek iskolákban, óvodákban művelődési házakban. Népszerűségük talán abban is rejlik, hogy a fellépéseik nem csak egyszerűen ismeretátadásról szólnak, hanem a legkorszerűbb pedagógiai irányzatok sajátját tudhatják magukénak az élményszerzést. Mindezekbe van beleszőve észrevétlenül a magyar népzene, gyermekjátékok, táncok, azaz a népművészet értékeinek megszerettetése, a hagyományaink fontosságának felismerése. Sokoldalú zenészekről van szó. Nagyon sok fontos dolgot képviselnek, amelyek közül ki kell emelni azt is, hogy előadásaikon családi programok. Munkásságukat dicsérik, Kolompos Családi Tábort a Kolompos Mulattság vagy Színház is. A közel 20 év persze tele van-volt sok-sok széppel jóval, mulatsággal néha szomorúsággal, göröngyökkel és szárnyalással netán gáncsoskodással de mint azt mi is megtapasztalhattuk legfőképpen a gyermekek szeretetével és rajongásával átölelve. Ezt most már nem először mi is megtapasztalhattuk. 10 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ március-április Farkasházi István

11 Kultúra Rékasi disznótoros A Zagyvarékasi Öszirózsa Nyugdíjas Egyesület március 01-jén a 35/2013. (V.22.) rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében benyújtott pályázatát megnyerve, Rékasi disznótorost tartott a Zagyvarékasi Móricz Zsigmond Művelödési Ház és Könyvtár területén. Kora reggel összegyűlt a lelkes dolgozó csapat és az elmaradhatatlan koccintást követöen elkezdödött a munka, a disznó kilehelte lelkét és szalmával böven megszórva megperzselték. A böllér és segítöi rövid idön belül megtisztitották, kettévágták majd szétszedték a malacot és hozzáláttak a feldolgozásához. Az egyesület tagjai segítségével megtisztították a hagymát, aminek egy része a reggeliként felszolgált hagymás vér alá került. Hamarosan fött a hagyományos orja leves, töltötték a kolbászt, keverték a rizst a hurkának és sült a pecsenye. Dél körül gyülekeztek a vendégek és a fellépök. Ebéd elött a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda gyermekcsoportja kántáló versikékkel lepte meg a nyugdíjasokat. Ebédre orja leves és pecsenye került a szépen megterített asztalokra, a finom falatok hamar elfogytak. Nagy volt a sürgés-forgás, mindenki kivette részét a disznóvágás feladatokban bövelkedö részéböl. Eljött a délután és az este. Egyre több meghívott vendég és elöadó érkezett. Vacsora elött citerajáték zenetörténeti bemutatóját hallhattunk, majd a Pátria Müvészeti Iskola néptánccsoportja adta a fergeteges talpalávalót. Öket követte a Nosza Mamik vidám táncbemutatója. Az est fénypontja a vacsora volt. Az asztalokra toros káposzta, hurka, kolbász, sütemény és bor került felszolgálásra. Köszönetet mondunk a Móricz Zsigmond Müvelödési Ház és Könyvtár igazgatójának és minden kedves dolgozójának, hogy segítségükkel megvalósulhatott a Rékasi disznótoros. Kocsis Frigyesné március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 11

12 Kultúra Csasztvan Csilla A világvége akció Harmaterdő közepén Pszt! Te ott. Gyere csak ide. Erre, itt vagyok. Nem ott! Itt, a fa törzsénél! Na, látsz már végre? Igen, tudom, - te vagy az, ez a pöttöm termet? - mindenki ezzel jön, de figyelj csak! Van valamim, ami érdekelhet. Hogy mi az? Hmmm, hol is kezdjem. Mi? Máris mész? Jó, jó! Akkor, belevágok a közepébe. Szóval Filip vagyok, egy tündér, és most rólam lesz szó, meg, még másról is azt hiszem Áuu - vágta kupán, a narrátor, hogy visszavegye a szót.- Szóval, Harmaterdő közepén, létezett egy csodálatos kis tisztás, melyet köztudottan, tündérek laktak. Itt született az a kis pajkos tündér is, ki az előbb, oly hevesen átvette a szót, s mivel már ismeritek, akkor kezdjük is a beszámolót - Filip! Filip, gyere le azonnal! Megmondtam neked, hogy nem mehetsz fel a fára! Még túl gyenge vagy! Alig jöttél helyre a legutóbbi csínytevésed sérüléseiből. - Jól van már mama! Nem kell úgy aggódnod! Már makkegészséges vagyok - bammm ütközött neki egy hatalmas levélnek. - Nem megmondtam! röppent fel Nenvé, hogy elkapja zuhanó fiát. ahhh. Nem vagy már baba, hogy simán elkapjalak. huppantak le az egyik ágra - Nemsokára felnőtt korba lépsz. Ideje úgy is viselkedned, nem gondolod? - Kösz anya. Igazad lehet. nézte, ahogy az idősödő tündér simogatja fenekét, melyet, igencsak megütött. Nagyon fáj? hajtotta le fejét bűnbánóan. - Persze hogy fáj! gyermeke szomorú arcát meglátva, szíve megenyhült. Ám, milyen tündér lennék, ha ezt se bírnám ki? mosolyogva arcon csókolta Ideje hazamenni, nemsoká besötétedik. - Pedig az éjszakák, olyan gyönyörűek - hanyatt vágódott és az eget bámulva kinyújtotta kezét. Bár elérhetném - suttogta maga elé. - Már hogy tudnád megtenni? Ne beszélj badarságokat. Induljunk! - Kisebb vitát követően, végül kullogva röppent anyja után, fájó szívvel tekintve vissza az öreg tölgy felé. Egyszer talán - Az este, pillanatok alatt leeresztette sötét függönyét, melyen a hold is alig tudott átvilágítani és csupán néha-néha bukkant elő egy két csillag a felhők mögül. Már minden tündérlak sötét volt, kivéve Filip szobájának ablakát, ahol egy szentjánosbogár lámpa pislákolt. Innen bámulta az eget, pókselyemből és nádból készült ágyán hasalva, feje alá gyűrve párnáját. Már majd elnyomta az álom, mikor valami éles fénycsóva, kettévágta az eget. Mi volt ez? kiröppent az ablakon, fel egyenest a lombok tetejéig. Még időben felért, hogy láthassa, ahogy a nagyerdőn túl, egy fénygömb becsapódik a talajba és nagy moraj kíséretében, lassan kialszik. Ilyen meteoritot még nem láttam. A szakadék közelében érhetett földet. mivel a szakadék környéke tiltott terület, így villámgyorsan a könyvtár felé vette az irányt, hátha ott talál valamit a jelenségről. Tiló bácsi! Engedjen be! verte a hatalmas faragott, ébenfa ajtót. Tiló bácsi! folytatta a zörömbölést. - Jövök már, csak hagyd abba, szétmegy a fejem. nyitotta résnyire az ajtót. Mit akarsz? kukucskált ki a ráncos, mogorva arcú, öreg levéltündér. Feltűrte pizsamája ujját, nehogy lángra kapjon a kezében tartott gyertyától, majd szemüvegét feljebb tolta orrán. Megvakarta őszülő fejét, félrehúzta száját, és meredten nézte a fiatal tündérre. Már megint te? - Egy könyvre lenne szükségem! - Most? Eszednél vagy te gyerek? úgy bámult rá, mint akinek elment az utolsó cseppnyi esze is. - Igen és igen. - Nem és nem. vágta oda dúlva-fúlva az öreg. Tudod a könyvtár nyitvatartási idejét! Gyere vissza holnap és hagyj engem nyugton aludni. Öreg vagyok én már ehhez! majd rácsapta orrára az ajtót. - Ez fájt. tolta el magát a faragott indától, melynek egyik résébe majdnem beleszorult orra. Azt hiszem, várnom kell reggelig. szomorúan vette az irányt szobája felé, bebújt ágyába, ám nem jött álom szemére, hisz egyfolytában csak a meteoriton járt az esze. Alig várta, a hajnalt, hogy visszamehessen a könyvtárba. A nap épp csak bontogatta sugarait, Filip mégis villámgyors sebességgel magára kapkodta ruháit, pár csepp harmat cseppel felfrissítette arcát, majd a konyhába sietett, bekapni néhány falatot. - De sietős valakinek. bámult kissé kómásan fiára Nenvé. Hova ilyen serényen? - Rengeteg dolgom van! nyomott puszit a még kócos hajú, zilált külsejű anyja feje búbjára, majd egy szemvillanás alatt tovareppent. - Csak ne keveredj nagy bajba! kiáltott még utána Nenvé. - Ne félts engem! fordult vissza kacagva. - Épp ezért aggódom. Filip az egész délelőttöt a könyvtárban töltötte, átnézve száz és száz könyvet, melyek a csillagászatról szóltak. Mindenfelé szétdobálta az átnézet könyveket, mit se törődve Tiló apó perlekedésével. Rengeteg mindenről olvasott, galaxisokról, neutron csillagokról, de még a csillagok születéséről is talált feljegyzéseket, viszont, a világító meteoritról, egy könyv se tett említést. Így nem maradt más választása, mint utána nézni, a zárolt részlegen. - Végre elaludt sandított az öreg irányába - Így simán be tudok jutni. a könyvtár e részére, külön királyi engedéllyel lehetett csak belépni, melyet nem igen osztogattak csak úgy. Filip jó párszor lopózott már be a tiltott részlegre, mindig megúszva a komolyabb büntetéseket. A folyosón elhelyezett régimódi csapdák, mit se jelentettek számára. Mozgékonyságának köszönhetően, simán vette az akadályokat, mint amilyen a falból kilövellő nyilak, a perzselő lángok, és az árammal teli vizes tavacska volt. Azonban, az utolsó csapóajtóra nem számított. - Ó ez új. - Ahogy megnyílt alatta a föld, zuhant pár métert, de még épp időben kapcsolt és gyorsaságának köszönhetően pont akkor ért vissza a felszínre, amikor lába alatt hangos csattanás csukódott össze a padló. Szerencséjére a levéltündér meg se rezzent a zajra. - Jó az öreg alvókája kuncogott, majd tovább akart haladni, de valami visszarántotta. Mi a - lábbelijének orra, a padlóhoz volt szögezve. Na, hogy húzzalak ki innen? akárhogy küszködött a ruhadarab csak nem mozdult, így előkapta legjobb barátjától, Bentiótól kapott dimbicsét. A dimbicset megrázva, hangosan kimondva a kívánt funkció nevét, többé-kevésbé meg is jelenik a kívánt tárgy. visszhangoztak fejében barátja szavai. Bentió kalapácstündér révén, hihetetlen találmányokat készít, viszont annál rémesebb neveket talál ki nekik, mint például ennek a bicskának is. - Kés! Nem kanál! Kés! a szerszám, még eljátszotta ezt vagy kétszer, mire végre a megfelelő funkciót elővarázsolta. Na végre! nyisszantotta le cipőjéről, a beszorult részt. Úgy néz ki, új divatot teremtek. kacagott, miközben lábbelijéből kikandikáló lábujjait nézegette. Még egyszer hátra pillantott, leellenőrizve, hogy a könyvtáros még mindig alszik-e, majd elröppent az óriási fonott boltív alatt, egyenest a kőris emelvényig, melyen a tiltott könyvek listáját helyezték el. Már vagy húsz oldalt végigolvasott, mire egy könyvcím felébresztette kíváncsiságát. A világító üstökös. Ez érdekes lehet. Hol is van? a feljegyzés hiába írta le a könyv hollétét, Filipnek még így is, jó fél órájába beletelt, mire a hatalmas kanyargó sorok között rábukkant. Épp nekiült volna olvasni, mikor Tilo apó, ordítozva rontott be a terembe. - Hol vagy te átokverte kölyök! Megint jól átvertél! Azonnal gyere elő! Hányszor kell még elmondanom, hogy a zárolt részlegre, nem teheted be a lábad?! Filip nagy szerencséjére, az öreg az ellenkező irányba indult el, így ki tudott lopakodni mellette. A könyvtár kapuján kiérve is, még mindig hallotta a könyvtáros ordítozását. Még egyszer be nem teszed ide a lábadat! a fiú hahotázva röppent tova hóna alatt az ellopott könyvvel. A nagy tölgyfa árnyékában meghúzódva, körbekémlelt nehogy valaki is meglássa, majd felcsapta fedelét. Rögvest izgalomba jött, ahogy elolvasta az első sort. Midőn a Föld még oly fiatal vala, élt egy harcos tündér, kinek vérszomja kettészakított birodalmakat Végül a könyv sorait falva köszöntött rá az est. Folytatjuk ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ március-április

13 Iskola Budapesti kirándulásaink február 18-án ebben az évben immár harmadszor utaztunk a fővárosba diákjainkkal az Együtt a könyvtárakért pályázatnak köszönhetően. Első utunk alkalmával, január 17-én a budai várnegyedbe látogattunk, ahol Budapesti Történeti Múzeum állandó kiállításait tekintettük meg, majd ezt követően az Országos Széchenyi könyvtárral ismerkedtünk. Még egy hónap sem telt el, és ismét Budapesten voltunk egy 34 fős diákcsoporttal. Február 11- én a Petőfi Irodalmi Múzeumban Kiskőröstől Segesvárig címmel. múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk részt. Petőfi Sándor életének főbb állomásait követhették nyomon tanulóink játékos formában, a költő születésétől haláláig. Az információkat nemcsak a tárlókban, vagy a falon elhelyezett feliratokból tudhattuk meg. Nagyon ötletes formában a padlóba beépített és kivilágított lépéskövekről olvashatták el diákjaink az életút fontosabb eseményeit. Feladatsort kapott minden résztvevő, melynek kérdéseire 12 lépéskövön és négy kiállítótermen végighaladva találhatták meg a válaszokat. Nagy sikere volt a honfoglaló, térképes feladatnak is, melyben szintén Petőfi Sándor életével kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolniuk, vagy tippelniük a gyerekeknek. Az előzővel ellentétben, ez már nem egyéni, hanem csapatjáték volt. Négy csapat versenyzett. A helyes választ adók elfoglalhattak egy meghatározott területet a történelmi Magyarországból. Nagyon kiegyenlített volt a verseny, nem volt nagy különbség. Nem véletlenül állapította meg dicséretként a múzeumpedagógus tanítványainkról, hogy érdeklődőek, aktívak és fegyelmezettek voltak. Megtekintettük az időszaki kiállításokat is. Karinthy Frigyes és Weöres Sándor munkásságát bemutató termekben is nagyon sok különlegesség várta a gyerekeket. Csak a Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett kiállításon 11 játékos multimédiás installáció csábította kipróbálásra gyerekeinket. Érthető módon, így már nem is tárlók kötötték le figyelmüket. A Karinthy emlékkiállítás is találkoztunk technikai újításokkal, modern megoldásokkal. Most senki nem panaszkodott, hogy több időt töltöttünk a kiállítótermekben. A látottak, tapasztaltak is erősítették bennem azt az érzést, hogy az interaktív kiállításoké a jövő. Hasonlóan élményekben gazdag programban volt részük a február 18-i kirándulás résztvevőinek is. Először a Hadtörténeti Múzeumot kerestük fel, ahol az írásomban is szereplő középkori fegyverbemutatóval várt bennünket Balogh Máté hadtörténész. Szúró-vágó eszközökön keresztül a lovagi páncélig, sok fegyvert láthattunk az arzenálban. Ezek azonban az eredetiek hasonmásai, másolatai voltak, így most nem érvényesült az alapvető múzeumi szabály: mindent a szemnek, semmit a kéznek! Nemcsak kézbe vehették a fegyvereket a gyerekek, hanem egy-két vívófogást is kipróbálhattak a gyakorlatban. Noha nem volt élük és a hegyük is tompított volt, mégis szigorúan az előadónk és a mi felügyeletünk mellett tehették csak meg. Az önként vállalkozók lovagi páncélba is bújhattak. Megtapasztalhatták a súlyát, és a viseletből eredően a mozgás nehézségeit. Nyári melegben nem volt könnyű benne életre-halára megküzdeni az ellenséggel. A rendhagyó történelem óra után nem hagytuk ki az állandó kiállításokat sem. Több időt töltöttünk az 1848/49-es szabadságharc relikviáit bemutató termekben. A múzeum egy része most nem látogatható. Készül az I. világháború kitörésének jubileumi évfordulója alkalmából a kiállítás. A Hadtörténeti Múzeum szomszédságában van a Nemzeti Levéltár. A Bécsi kapu téri központi épület már kívülről is impozáns, historizáló, romantikus jegyeket visel. Terveit Pecz Samu készítette, Az építkezés 1913-ban kezdődött, de közbeszólt az I. világháború. A háborút követő viharos és tragikus események miatt az átadásra így csak Klebelsberg Kuno kultuszminisztersége idején került sor, 1923-ban. A palota belső díszítése is szemgyönyörködtető. A falfestmények történelmünk dicső eseményeit idézik, a páratlan szépségű üvegablakok jeles városaink címereit örökítik meg. Láthattuk megyeszékhelyünk, Szolnok címerét is. Kellemes meglepetéssel készültek a levéltárosok. A foglalkozásra előkészítették a községünkkel kapcsolatos régi iratokat, köztük azt az Anjou-kori, 1347-ből származó oklevelet, mely először tesz említést Rékas néven településünkről. Megjegyzem, hogy a Magyar Katolikus Lexikon Zagyvarékas szócikke ezt már 1332-re datálja. Belenézhettünk 1586-ból származó kilenced összeírásba, mely alapján az itt élők viszonylag vagyonosnak mondhatók. Hasonló összeírást tanulmányozhattunk néhány évvel későbbről,1591-ből. Ez azért is érdekes, mert a következő években, feltehetően ban a tizenötéves háború alatt elpusztul a falu. Helytörténeti szempontból ez a látogatás számomra igazi élmény volt. A könyvtári pályázatnak köszönhetően több tucat diákunk vehetett részt térítésmentesen tanulmányi kirándulásokon. Köszönjük Csasztvanné Ballók Éva igazgató asszonynak és munkatársainak, hogy mindezt lehetővé tették diákjaink számára. Cinka István március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 13

14 Iskola Rendhagyó irodalom óra február 12-én rendhagyó irodalom órát szerveztünk nyolcadikos diákjaink számára. Vendégünk Lipták János volt. Régi ismerősként köszönthettük, hiszen a Kék Ibolya Műkedvelő Művészeti Csoport tagjaként többször találkozhattunk vele községi rendezvényeken, fellépéseken. Minden bizonnyal kevesen tudták azonban róla, hogy verseket ír, sőt verseskötete is jelent már meg. Köszöntésére, életének főbb állomásait, versmondó sikereit felelevenítő diasorozattal készültünk Verseiből saját előadásában hallhattunk egy csokorra valót. Több költeménye szól a Zagyvarékashoz fűződő szeretetteljes kötődéséről. Noha nem itt született, de már több mint két évtizede itt él, így erős érzelmi szálak fűzik a településhez. Az életút ismertetése, a versek után vendégünk és a gyerekek beszélgettek: költészetről, versírásról, versmondásról, helyi aktualitásokról. Cinka István február 14. Péntek. Bálint, Valentin napja Látszólag nem sok jel utalt arra, hogy a mai nap nem csak azért különleges, mert a szerelem, szeretet napját ünnepeljük ezen a napon, pedig mégis, a háttérben lázas készülődés zajlott már napok, hetek óta. Több szempontból is rendhagyó módon ekkor került megrendezésre a Damjanich János Általános Iskola szervezésében az idei év farsangja. Az eddigiektől eltérően az alsós és felsős gyerekek, tanítók, tanárok, szülők, rokonok, hozzátartozók és barátok együtt ünnepelték a tél búcsúztatását, s ezt sem a szokásos szombati, hanem pénteki napon tették. A jó hangulathoz hozzájárult a Művelődési Ház nagytermének gyönyörű díszítése, mely a 4. és 5. osztályos tanulók és tanáraik-kezei munkáját dicséri, valamint a rengeteg felajánlott tombolatárgy, s a büfé bőséges kínálata is. Itt ragadnám meg az alkalmakat, hogy megköszönjem mindenkinek a felajánlásokat, külön kiemelve a KALÁSZ egyesület több tálca süteményét, a Kék Ibolya csoport által felajánlott Boci csokikat, Kis Gyula képviselő úrnak a tombolatárgy felajánlását, Faragó Ernőné virágkosarát, valamint a Bekker Balázs édesanyjától kapott tortát, mint tombolánk fődíját. Külön köszönjük a résztvevő szülőknek, nagyszülőknek is a felajánlásokat, a sok segítséget, a 8. osztályosoknak a tombolaárusítást. Köszönjük a résztvevő tanároknak a kitartó szervező munkát, melyet évről évre szívvel-lélekkel csinálnak, soha meg nem unva azt. Fél 4-kor már gyülekeztek a jelmezesek, sürögtek-forogtak, jöttek a fellépők, a résztvevők, a meghívott vendégek, mindenki izgatottan várta, hogy elkezdődjön a műsor, mely az idei évben is rendkívül színes volt. Láthattuk, hallhattuk Feketéné Joó Melinda, a Szülői Szervezet Elnökének megnyitó beszédét, a 2. osztályosok nyitó versét és énekét, mazsorett produkciókat négy korcsoportban. A jelmezes felvonulást az első osztályosok kezdték, majd haladtunk az évfolyamokon felfele, a felsősök között két csoportos produkció is helyet kapott. A díjazott kategóriák és helyezések a következők lettek: Szép kategória 1. Megyesi Regina 2. Táncos Noémi 3. Kocsis Amanda Ötletes 1. Békési Veronika 2. Lukács Kata 3. Novák Máté Mókás 1. Tarcsa Etelka 2. Lakatos József 3. Czifra Sándor Rémisztő 1.Polónyi Zsombor 2. Zsákai Norbert 3. Farkas Gréta Csoport: Ötletes: 6.a zsidó lakodalmas Mókás: 8.a szerelmes szívek Különdíj: Kókai Kitti és Rácz István Vidák Lili és Bozsányi Dzsenifer Közönségdíj: alsó: Novák Máté felső: 6.a Zsidó lakodalom Bízom benne, hogy az idei, újításokban bővelkedő szervezés sem okozott csalódást senkinek, s ahogy mondani szokták: Jövőre, Veletek, ugyan itt! Lukács Bettina, szülő Egy kisfiú árnyalakja jár-kél a könyv lapjai között, megy versről versre s nézi, amit a költő, a kisfiú felnőtt mása látni és megmutatni akar általa: magának és nekünk az olvasóknak. Azt a világot, melyet e költői alakmás jól ismert, hiszen egykor benne élt, de ahová a felnőttnek már nincs, soha nem is lehet visszatérése. S mit lát ez a színesre festett, de elmosódott vonású, Urbán Tibor ecsetjével megidézett emlékkép fiú? Hogy milyen sűrű, izgalmas, zsizsegő, folyton mozgó, játékra hívó, mennyire élő volt, mennyire embertulajdonságokkal felruházott az a gyermeki lét. Égig érő nyár Ezekkel a bevezető gondolatokkal ajánlja az olvasók figyelmébe Cs. Nagy Ibolya Serfőző Simon közelmúltban Égig érő nyár címmel megjelent kötetét. A költő elsősorban gyermek olvasóinak szánta verseit. A rékasi diákok most író-olvasó találkozó keretén belül ismerkedhettek ezekkel a rímes-ritmikus, a gyermeki látásmódot tükröző-imitáló, képekben beszélő költeményekkel. A verseket Baráth Zoltán, egri színművész, a Babszemjankó gyermekszínház vezetőjének tolmácsolásában hallhattuk. Vendégünk rögtön megtalálta a hangot közönségével, így a gyerekek végig aktív közreműködői, részesei voltak a versekhez kötődő játékos feladatoknak. A költőt, Serfőző Simont is meginterjúvolta egy-egy verse, vagy emlékkép alapján. Így a gyerekek sok részletet megtudhattak községünk neves szülöttének gyermekkoráról, a tanyasi életről is. A vendégek között köszönthettük Anga Mária meseíró-költőt is. A vezető óvodapedagógusnak: Az aranypatájú kiscsikó és A bicegő hintaló címmel jelentek meg mesekötetei. Gyermekverseit tartalmazó kötetének címe Hajnalt terítek ágyamon. A résztvevők kérdéseket tehettek fel vendégeinknek. Akik a foglalkozás alatt nem kaptak választ, még maradhattak egy közös, kötetlen beszélgetésre. Gyermekkor, messziről nézlek. Jönnék látogatóba, de hallom: kiabálsz a kutyának, hogy közeledből elzavarjon. A költő Jönnék látogatóba című versének záró sorait idéztem. Az évek, évtizedek múlásával, mi felnőttek, múltba visszarévedő pillanatainkban egyre jobban átérezzük e költői képekben megfogalmazott gondolatok igazságát. Cinka István 14 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ március-április

15 Iskola március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 15

16 Helytörténet Országszerte megkezdődtek az előkészületek az I. világháború centenáriumi megemlékezéseire között a frontokon 350 ezer magyar honvéd halt meg. Ez a szám kétszerese a második világháború magyar katonaáldozatainak. Zagyvarékas is súlyos árat fizetett a háborús években. Kilencszáz főre tehető a besorozottak száma. Közülük százhetvenen soha nem térhettek haza, hősi halált haltak. Utánuk 94 hadiözvegy és 218 hadiárva maradt. Nekik apa nélkül kellett felnőniük. A sebesültek, rokkantak számát megbecsülni sem tudjuk. A világégés okozta szenvedések mellett természeti csapások is sújtották a falut ben a nagy szárazság miatt alig volt termés. Amikor meg volt eső, az is pusztított augusztus 17-én galambtojás nagyságú jégeső zúdult a falura. Az 1915-es esztendő már csapadékos volt. Meg is lett a következménye: a Zagyva áradása. Mindezek mellett itt is terjedt a kolera járvány, melynek hatvanan estek áldozatául. A falu lakossága 1925-ben emlékművet állíttatott az elesettek tiszteletére. Szeretnénk a jubileumi évforduló kapcsán mi is méltó módon emlékezni elődeink hősi helytállására, áldozatvállalására. Kiállítást szervezünk, melyhez kérjük olvasóink segítségét. Helyi vonatkozású fotókat, dokumentumokat, tárgyakat, tábori leveleket gyűjtünk a világháborús évekből. Ezekről átvételi elismervényt adunk és kiállítás után visszaadjuk. Helytörténeti hírek Köszönettel vesszük a közeljövőben megvalósuló Falumúzeum állandó kiállítására a korszakból való tárgyi felajánlásokat, illetve dokumentumokat. Felhívásunkkal kapcsolatban a visszajelzéseket a könyvtárban, illetve e cikk írójánál várjuk. Gyóni Géza költő a háború poklában katonaként, majd hadifogságban írta verseit ben, Oroszországban a Krasznojarszki hadifogolytáborban halt meg. A zagyvarékasi áldozatokra is emlékezve, két versét mementóként közöljük. Cinka István VASÁRNAP A SÁNCON - Látod, pajtás, a Göncöl-szekerét? Rúdja mutatja a hazai tájat. - Szép kedvesem most írja levelét - Jó a csillagnak: az most odaláthat. - A kis fiam most ébredt fel talán Első álmából az anyja ölében. Századszor kérdi: hol van az apám? - Jó asszonyod majd mesél neki szépen....a szobánk olyan kedves és meleg, Írta utolszor drága levelében. - Olyan kedves már a csöppnyi gyerek, Mikor föltérdel az anyja ölében. - Pajtás, húzódj csak erre közelebb. A golyó ott a földet mind kivágta. Jobb lesz nekem a te fekvőhelyed - A kicsi fiad ne várjon hiába. Nekem nincs fiam, aki hazavárjon......fönt a sápadt hold véresőt mutat. Két magyar vitéz beszélget a sáncon - Minden jólélek dicséri az Urat. (1914 Augusztus végén.) ÜZENET A KEDVESNEK Csak az busit, ha itt halok meg, kedves, Nem járhatsz majd ki virágos síromhoz. Nem járhatsz majd ki szelíd őszi este, Mikor oly jó már temetőbe járni S a sir füvét, mint a hajamat szoktad, Gyöngéd ujjakkal borzolja a szél. Oly könnyű volna ott a szemfödél, Mint fehér ágyad selyem takarója. S alatta, csöndben, ősztől csendes őszig, Amíg te, kedves, gyászruhádat varrnád És néha-néha arcképemet néznéd - Halottak napját mosolyogva várnám. Sírom fölött egy csonka szürke márvány S fölébe hajló szomorúfűz lombja Beszélne halkan csonka életemről S halottak napján mécs világa mellett Temető-járók nevemet betűznék: Szegény költő volt, s még csak harminc éves......de itt, jaj, itt oly szomorú lesz, édes, Dérlepte tarlón elhagyva feküdni. Vén varjú kopog szikkadt koponyámon, Amelyben akkor az utolsó álom, Halál-bánatos végső drága rím, Tehozzád küldött búcsú-üzenet lesz......és nem jut hozzád soha, soha, kedves. (Przemysl, szept. 18.) Néhány héttel ezelőtt elkezdődött a leendő Faluház felújítása. A honés helyismereti szakkör tagjaival február 7-én ellátogattunk a Rákóczi úti ingatlanhoz. A péntek délután ellenére a munkások még dolgoztak, a tornác betonozása folyt. Igyekeztünk kevésbé akadályozni munkájukat. Nem volt könnyű feladat, hiszen árkokkal szabdalt munkaterületen jártunk. Közlekedésünket nehezítette a nagy sár is. Minden helyiségbe sikerült azonban bekukkantanunk. A gyerekek figyelmét külön felhívtam a zagyvarékasi népi építészeti sajátosságra: a csodálatos díszítésű fűrészelt fa oromzatra. Még a régi házakon néhány helyen látható, de közös felelősségünk, fotó vagy egyéb formában megőrizni ezen örökségünket utódaink számára. A foglalkozáson résztvevő diákjaink elmondhatják majd: látták az építés, felújítás fázisában is a Faluházat. Cinka István A leendő Faluháznál jártunk! 16 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ március-április

17 Húsz éve történt Húsz évvel ezelőtt, 1994 májusában vette fel iskolánk az 1848/49-es szabadságharc híres honvédtábornokának, Damjanich Jánosnak a nevét. A névadó ünnepség programsorozatáról részletesen beszámolt Belányiné Erdélyi Márta tanárnő a Rékasi Hírekben. A jeles eseményre emlékezve a korabeli lapszámból az ő cikkét közöljük. Cinka István Damjanich János Általános Iskola lettünk május 5-e sok diák, szülő és pedagógus számára emlékezetes nap marad. A diákönkormányzat és a szülői munkaközösség javaslatait meghallgatva, még valamikor januárban megszületett a döntés: iskolánk névadója Damjanich János lesz. Osztályfőnöki órákon a gyerekek életkorának megfelelő szinten beszéltünk az aradi tizenhármak e nagy alakjáról, emberi nagyságáról és a közösség történelméhez szorosan kapcsolódó es eseményekről. Ezek a beszélgetések hozzátartoztak azokhoz az előkészületekhez, amelyekkel ünneplőbe öltöztettük a szívünket május 5-re. Szülők, pedagógusok, diákok és vendégek izgatottan álltak a letakart dombormű és emléktábla körül. Az emléktábla a zagyvarékasi népoktatás kezdetének 270 éves évfordulója alkalmából került felavatásra. Szabó Béla szolnoki Zagyvarékas Damjanich János Általános Iskola főbejárata művész alkotásait Ferenczi György úr, a megyei önkor- Helytörténet Iskolanapok alkalmával rendhagyó órát tart Fábián Miklós repülő alezredes (balról) és Valkó Mihály tanár-újságíró (jobbról) és Agócs Gyula polgármester (középen) mányzat elnökhelyettese avatta fel. Mihályi István, iskolánk igazgatója megköszönte a sok támogató cég, vállalkozó és szülő segítségét, anyagi és erkölcsi támogatását. Az énekkar és az iskola tehetséges versmondói Toldi Károly, Tóth Éva, Toldi Aliz ünnepi műsorát a Himnusz és a Szózat fogta ünnepélyes keretbe. Testvériskolánk, az Aradi 1. sz. Általános Iskola igazgatónője, Matekovics Mária tanárnő a Partiumból és az aradi vértanúk végső nyughelyéről hozta a köszöntő szavakat. Mély, meghatott és talán döbbent csendben hallgattuk gondolatait és Damjanich imáját. Azt az imát, amelyet a tábornok élete utolsó estéjén írt és a jelenlévők közül sokan még sohasem hallottak. Az ünnepség folytatásaként a diákok és a vendégek két kiállítást néztek meg. Cinka István kollégánk lelkes szülőkkel és gyerekekkel egy olyan helytörténeti és oktatástörténeti kiállítást rendezett, amelynek eszmei értéke, nevelő hatása óriási. A hagyomány ápolásának, tiszteletének talán nagyobb böcsülete lesz ezután kicsik és nagyok között egyaránt. Zöleiné Mihály Anikó irányításával a tanulók munkáiból is összeállítottunk egy kiállítást. Festmények, rajzok, fa- és papírmunkák, textilhulladékból készült apró kis alkotások, ajándéktárgyak és természetesen alkotóik neve sorakozott az asztalokon, paravánokon. Az esztétikai nevelés, a technikai kultúra szintje, az alkotókészség fejlesztése, mind benne vannak ebben a kiállításban. A pedagógusok ünnepe délelőtt még folytatódott. Színvonalas előadást hallottunk, dr. Fábiánné dr. Kocsis Lenke a Jászberényi Tanítóképző Főiskola tanára a tanulási és magatartási zavarral küzdő gyermekek neveléséről beszélt. Délután hagyományteremtő szándékkal a nyugdíjas pedagógusokat látta vendégül az iskola vezetősége. Győrfi János tanár úr meleg köszöntőszavai után az igazgató úr röviden bemutatta azt a megszépült, megújult iskolát, amelynek munkái még Bodó István igazgató úr vezetésével kezdődtek el. Tóthné Kiscsatári Irén igazgatóhelyettes mutatta be idős kollégáinknak az új nyelvi laboratóriumot, ahol a legmodernebb audio-vizuális eszközökkel tanulják az angol nyelvet és idén kísérletképpen már az első osztályosok is. A számítástechnika teremben az Elektrosoft Rt. támogatásával felújított, kibővített számítógépparkkal Ács Gábor tanár úr büszkélkedett. A kellemes, családias hangulatú délutánnal még nem ért véget az első nap eseménysorozata. Délután 5 órakor kezdődött egy előadás A családi nevelés, a család és az iskola kapcsolata címmel. Ünnepünk második napja, 6-a az ISKOLANAPOK igazi nyitott napja volt. Délelőtt 8-tól 10 óráig az alsósok és szüleik jöttek az iskolába, 11-től 13- ig a nagyok és az érdeklődő szülők órái következtek. Minden osztályban volt olyan tevékenység, amelyre már előzőleg írásban meghívta a szülőket az iskola vezetősége. Hogy ezeken az órákon ki izgult jobban a pedagógus, a gyerek vagy az anyuka, apuka hát erről külön érdemes lenne anyagot gyűjteni. A szünetekben a nyüzsgés, a készülődés, a tanári szobában az órák utáni gyors élménybeszámolók azt jelezték, érdemes volt. Délután három órakor új eseménysorozat kezdődött. Előzetes felmérések, az érdeklődési körök alapján a gyerekek találkozhattak olyan személyiségekkel, akik többségükben az iskola öreg diákjai és pályájuk, izgalmas, szép, érdekes munkájuk példa lehet gyermekeinknek. Erről a találkozóról nem lehet néhány sorban beszámolni. Már a vendégek névsora is lenyűgöző: dr. Bartucz Lajos, nyugalmazott miniszteri biztos, dr. Taródi Béla fizikus, Serfőző Simon költő, dr. Sztancs György orvos, Fehér Tibor közgazdász, Valkó Mihály gimnáziumi tanár, László Márta újságíró, Fábián Miklós nyugállományú ezredes, Máté Imre a Belügyminisztérium tisztje, Tálas Zsolt a Rendőrség Különleges Csoportjának tagja és dr. Madaras László kandidátus, régész. A csillogó gyermekszemek, ez első percek zavart csöndjét követő gyermekien őszinte kérdések, a néha feltörő sóhajok (csodálkozó, ámuló és egyszer majd talán én is sóhajok) mind azt mondták, hogy érdemes volt. A szervezés gondjai és a sok munka jutalma volt ez a délutáni találkozósorozat. Pásztor Judit tanárnő azt írta fel az egyik előkészítő anyag mottójaként: A példa tízszer annyit ér, mint az előírás. Hát ez szó szerint igazolódott ezen a délutánon is. Az iskola apraja-nagyja úgy töltötte el ezt a két napot, hogy a szülőket közelebb hozta mindennapi munkánkhoz, hogy együtt ünnepeltünk a sok lelkes támogatóval, hogy tisztelettel vendégül láthattuk iskolánk nagyjait és sok-sok élménnyel feltöltődve, erőt merítve mindenki azt mondhatta: megérte! Zagyvarékas, május 8. Belányiné Erdélyi Márta március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 17

18 Helytörténet Magyarország - Anyaország A magyar örökség hazája, magyar nagyaszszonyaink szülőföldje a Magyarország - Anyaország című kompozíció megszemélyesített alakjaiban testesül meg. Magyar népi indás növényi ornamentikával díszített hármas halmon a reménység virágai bokro sodnak a köröndi népi fazekas tárgyak vésett technikájával. Országunk címeréből jól ismert hármas halmon ülő főalakot, az édesanyát gyermekei veszik körül. Minden gyermek egy - egy, a magyarság számára legnehezebb történelmi időszak, a Trianoni békeszerződés június 4. - során elsza kított földrészt testesít meg. Küldjön egy képet! Magyarország, a szerető, büszke anya - ikonográfiái ábrázolásának megfelelően - a ma gyar Szent koronával a fején, díszmagyar viseletben ül és egy kisbabát tart a bal karjában. A pólya motívumai azonosítják a csecsemőt: ő a csángó népet szimbolizálja, mert leginkább ők szorulnak az anyaország támogatására. Az anya jobb karjával öleli az Erdélyt megtestesí tő fiút, aki székely népviseletben egyenes gerinccel áll, támogatja édesanyját, tarisznyáján Er dély címerével. Erdély a Partiumot képviselő, ülő kislány kezét fogja, kendőjén Nagyvárad címerével. Partium a jobb oldalon lent térdeplő kisfiú - Délvidék kezét fogja, derékövén Bács- Bodrog vármegye címerével. Az anyát baloldalon álló leányalak Kárpátalja öleli át, Erdély kezét is fogva, vállkendőjén Bereg vármegye címerével. Kárpátalja a Felvidéket formázó, ülő fiú kezét fogja, levetett kabátkáján Nyitra vármegye címerével. Végül pedig Felvidék a Nyugati magyarsá got képviselő lehuppanó, Sopron tájéki népviseletű kislány kezét fogja, pruszlikján Vas vármegye címerével. Legfontosabb motívum e műben az egymás kezét fogó, óvó testvériség. A két legkisebb gyerek, az anya lábai előtt, a magyar címert tartja. Magyarságuk és szeretetük fonja egybe őket, hiszen ha egy anya mostohán is viselkedik néha, attól még a gyermekei szeretik őt. A gyermekek gyöngyfüzérként ölelik körül az édesanyát, lefelé haladva kisebbednek, tekintetük felfelé az anyjukra szegeződik. Mindez azért, hogy a perspektívát fókuszálják a gyönyörű Anyaországra, szeretett hazánkra. Eddigi alkotásaim közül mérföldkőként emelkedik ki e szoborkompozíció. A technikai megoldások hangsúlyozzák a művészeti mondanivalót, az összetartozás fontosságát. Úgy gondolom, hogy szim bólumértékkel bír, hogy az agyag száradás közben széthúz, szétválik. így meg kellett küzdenem az összefonódó testvéri kezek együtt maradásáért. Magyarország - Anyaország ideális ábrázolásával, szeretném felhívni minden magyar ember fi gyelmét - határon innen és túl - arra, hogy mi magyarok összetartozunk, s hogy dolgoznunk kell azon, hogy őszintén szeressük és tiszteljük egymást és tiszta szívvel tudjuk kezünket nyújtani egy másnak. Szerencsésnek érzem magam, mert Magyarország a hazám, Erdély a szülőföldem. Érzéseimet Wass Albert Hontalanság hitvallása című versének sorai idézik meg: hirdetem, hogy testvér minden ember; Minden vallásban és minden népben S hogy egymásra kell, leljen végre egyszer...es maradok......mert hiszek jóban, igazban, szépben. Töretlen hittel ember és magyar... Mi az, ami férfitársaságban nagy valószínűséggel szóba kerül, főleg egy kis poharazgatás közben? Minden bizonnyal sokan katonaélményekre gondolnának. Akkor nem volt az olyan kellemes, de az évek, évtizedek szelektálták az emlékeket. A jók megszépültek, a kellemetlenek megkoptak emlékezetünkben. Bárhogy is van, legtöbben, mint férfias erőpróbára gondolunk vissza katonaidőkre. Geicz István Alkotmány úti lakos ebből az időből származó képet küldött be rovatunkban. A fotón katonatársaival látható a szolnoki Kilián György laktanyában 1979-ben. A kép beküldője az első sorban látható, a guggolók között- jobbról az első, még bajusszal. Cinka István 18 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ március-április

19 Helytörténet A beküldő ajánlása Kedves Imre! Budapest hajdan legpatinásabb főutcáján a Rákóczi úton- sétálgatva összeszorult szívvel láttam a betört, bedeszkázott, poros, üresen ásítozó kirakatokat, mely üzletek életképességét a külföldi multik, bevásárló központok lehetetlenné tették. A belváros felé haladva a látvány már sokkal elfogadhatóbb, impozánsabb, míg a Kossuth Lajos út és Városház utca sarkán egy kiállító terem (galéria) szívet melengető alkotásai sorakoztak, mely tény a tárlat megtekintésére sarkalt bennünket. Itt minden műben a magyarság tudat, a haza szeretet, történelmünk, földrajzi, néprajzi adottságaink sugároznak. Tisztelettel kérem a kedves olvasót, még egyszer újra, azonosulással, beleérzéssel olvassa el a mellékelt képpel kapcsolatos magyarázatot, gondolatban ölelje át ezt az eltéphetetlen ölelésben összetartozó (nemzetet) kompozíciót. Kézér Ernő Nyílt levél féle Móricz Imrének. Gondolatok Móricz Imre Kirekesztetten c. legújabb könyvéhez. Neve elhallgatását kérő olvasónk juttata el hozzánk ezt a levelet, akinek tájékozottságánál már csak szerénysége gazdagabb, azzal a céllal, hogy a szerző személyéhez fűződő baráti viszonya és tisztelete alapján osztanánk meg gondolatait. Azt gondoljuk, hogy a sok szép és tartalmas gondolat olyan ember sajátja, aki rendszeresen és sokat olvas kiváltképp településünkhöz kapcsolódó témákban. Most ezek közül adunk közre újabb egy gyöngyszemet. (A szerk.) Hosszú idő óta mardos a gondolat, hogy levelemmel háborgassalak-e, de ahogyan Fehér Tibi is mondja,, ami a lelkedet nyomja, ami belűről sarkall, azt le kell írni,, mintahogyan te is tetted azt a,,kirekesztetten,, című önéletrajzod megírásával. Elnézésed szeretném kérni, mivel csak gratulálni akartam e, hiteles, igényes és a megélt társadalmunkat hűen bemutató könyved megírásáért, de félek, hogy ennyi kevés lenne, hiszen olyan megrendítő mélységeket feszegetsz, hogy az első olvasat után, értelmezés, helyrerakás céljából másodszor is neki kellett futnom az újra olvasásnak. Ugyanis a 80. életév betöltésével - ha nincs rendesen karbantartva- a szürkeállomány is kopottabbá válik. Ehhez a korhoz te is közel állsz és mégis ilyen, általam remekműnek tartott, kortörténetet is híven reprezentáló művet alkottál. Nem akarok, nem is szeretnék a Valkó Miska kritikusi minőségében tetszelegni, nem is rendelkezem ilyen vénával, és az sem biztos, hogy az én megítélésem helyes, mégis azt kell leírnom, hogy könyved, mind formájában, tartalmában és egymásra építettségében, hiteles dokumentumok közreadásával, méltó a Móricz Zsigmondi általam nagyon szeretettérzelem világához. Néhány gondolatot, netán idézetet, azonban mégis szeretnék kiemelni: pl:,, páter noster,, fogalmat. Ez minden emberre vonatkozik, van aki tudja, hogy hol kell kiszállnia, míg másokat mint ahogyan a szél is teszi, egy fa termésének a jó vagy rossz talajba juttatásával a sors keze dob ki, talán tehetetlenségénél, felkészületlenségénél fogva. Mentoraid által vezérelve te megfelelő magasságban léptél ki. Rékason töltött éveidet átérzem, mert személyem is a te gyermekkorodat élte, szüleink neveltek, de 6-10 éves korunkban már a három generációs családi munkamegosztásból bizony keményen ki kellett venni a részünket. Az egyháztól átvett államosított iskolarendszer miatt az 5. osztályt én is kétszer jártam, ezért a barátaid jó részével közösen koptattuk az iskolapadokat.,,topá,, - val kapcsolatban nekem is hasonló tapasztalataim vannak, személyem még legénykorban is félt ettől a primitív, zabolátlan gyerektől / embertől?/ A vallással kapcsolatban érdeklődéssel olvastam a rékasi római katolikus, majd a debreceni református kollégium, illetve vallás rád gyakorolt hatását. Mély benyomást tett rám nevelőapád naplójából vett Petőfi idézet:,,ki van rám mondva a kemény ítélet, hogy űzzem vágyam és ne érjem el,, mert ha nincsen vágyam, akkor életemnek értelme sincsen, mintahogyan napjainkban sok honfitársunknak, csak vegetál tartalmatlan életet él. Hová születésedtől függetlenül, meg kell állapítanom, hogy kitartásod, szorgalmad és bizonyítani akarásodból adódóan a,, páternoster,, -ből megfelelő magasságban léptél ki, szép karriert értél el, a társadalom hasznos tagjává és példamutató családi életet élő személyé váltál! Ki kell, hogy emeljem a Lilike kérdésére : mely így szólt,, miért tetted?,, adott válaszodat. -Isten dicsőségére -A haza javára - A magam önbecsülésére, hogy Móricz Zsigmond nem hiába nyúlt le értem a sárba! SOLI DEO GLORIA= egyedül istennek dicsőség! Őszinte szívvel gratulálok e hiteles mű megírásához szükséges energiádhoz, kitartásodhoz, de a példaértékkel kialakított családi hátteredhez is, mivel az,,epilógus -ban olvastam, hogy a szponzorálást lányod,,hugi, segítette, aki a névből ítélve Skandináviában maradt és ott is ment férjhez! Ismételten elnézésed kérem, de ennyi idő távlatából az emlékek megkoptak, ám én mindig úgy éltem át, hogy a falu legszegényebb része /a túlát kivételével/ a kutyaszög volt. Az iskolára vonatkozóan az 1940 és 1949 között már nem volt összevont 1-4 osztály. (11.oldal) Szekszárdi nem volt iskolaigazgató, mint ahogyan legidősebb fia Imre, sem lett pap, hanem a kecskeméti nagytemplom kántoraként halt meg, pontosan abban az időben amikor én ben egy főt közöttük téged és kedves feleségedet is felkértem egy háborús osztálytalálkozón való részvételre. Számomra fontos ereklyéket én is gyűjtök, így a találkozó fényképeit és az általad küldött köszönő levelet is, melynek másolatát itt mellékeltem csak azért, hogy személyemet azonosítani tudjad. Levelem kissé hosszúra nyúlt, de megírása jól eső feladatot adott a szürke hétköznapoknak, a könyved olvasása, elemzése viszont töltődést nyújtott számomra. Az újesztendő beköszöntével NEKED és családod minden tagjának egészségben, sikerélményekben gazdag boldog újévet kíván Zagyvarékasról: egy tisztelőd március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 19

20 Sport Ezt írta a Néplap Ez a sorozat az 1994 májusa előtti történéseket eleveníti fel, amikor még nem volt helyi újság Zagyvarékason. A mai alkalommal a korabeli lovas programokról számolunk be. 50 éve: április 2. Megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság, Zagyvarékas a 12. helyen áll, 0 ponttal április 9. A labdarúgó bajnokságban Zagyvarékas a 14. helyen áll, 0 ponttal április 17. A labdarúgó bajnokságban Zagyvarékas a 10. helyen áll, 2 ponttal április 23. A labdarúgó bajnokságban Zagyvarékas a 12. helyen áll, 2 ponttal április 30. A labdarúgó bajnokságban Zagyvarékas a 12. helyen áll, 3 ponttal. 30 éve: április 27. Kézilabda. Kisújszállás-Zagyvarékas Ifi: éve: április 7. Labdarúgás. Zagyvarékas-Tiszajenő 0-1 (0-0) Zagyvarékas, 150 néző, vezette: Farkas Gy. Zagyvarékas: Alapi-Kiss, Varga, Dora, Alföldi, Mihályi, Polgár(Zsigárdi, Magda), Antal, Zsákai(Polónyi), Valkó, Major. Edző: Kovács Sándor. A hazai csapat több gólszerzési lehetőséget szalasztott el, ám a vendégek kevesebb lehetőségükből egyet értékesítettek. Jók: Varga, Antal. Kovács Sándor: Sok hibával játszottunk, így lelkesedésünk kevésnek bizonyult. Ifi: 0-1. Ezzel csapatunk a 4. helyen áll, 15 ponttal. Ifi: 12. helyezett, 5 ponttal április 13. Képaláírás: A rékasi Polgár Lajos csereként nem tudott a hálóba találni. Labdarúgás. Kőtelek-Zagyvarékas 2-0 (1-0) Kőtelek, 200 néző, vezette: Török. Zagyvarékas: Alapi Kiss, Major, Jánosi, Alföldi, Varga, Mihályi, Antal, Zsákai(Polgár), Valkó(Tóth), Dóra. Jók: Antal. Kovács Sándor: Fegyelmezetlenségünknek köszönhetjük a vereséget. Ifi: április 20. Labdarúgás. Zagyvarékas-Pusztamonostor 3-1 (2-0) Zagyvarékas, 200 néző, vezette: Agócs. Zagyvarékas: Alapi-Kiss(Polónyi), Major, Dora(János I.), Alföldi(Jánosi L.), Varga, Antal, Zsákai(Polgár), Valkó, Mihályi. 22. perc: Bal oldali beadás után Zsákai gurított a sarokba (1-0). 35. perc: Mihályi középen lefutotta a vendégvédőket és a kapu jobb alsó sarkába lőtt (2-0). 70. perc: Jobb oldali beadást követően Polónyi nagyszerű fejessel növelte csapata előnyét. A körülményekhez jobban alkalmazkodó, több gólhelyzetet kialakító hazaiak megérdemelt győzelmet arattak. Jók: Antal és Mihályi vezérletével az egész hazai csapat. Kovács Sándor: Nehéz talajú pályán nagyszerű győzelmet arattunk. Ifi: 0-1. Ezzel csapatunk a 6. helyen áll, 17 ponttal. Ifi: 12. helyezett, 5 ponttal április 25. Korona Duatlon. Jó hangulat, népes mezőny. A kitűnően megrendezett versenyre nem csak a megyéből (Szolnok, Jászberény, Zagyvarékas, Tiszafüred, és természetesen Újszászról), de Abonyból, Nagykátáról, sőt Budapestről is érkeztek indulók. A versenyt Újszászon rendezték április 27. Képaláírás: Kemény test-test elleni küzdelem folyt Ladányon, a szomszédvárak rangadóján. Labdarúgás. Jászladány-Zagyvarékas 1-1 (0-0) Jászladány, 200 néző, vezette: Bán. Zagyvarékas: Alapi-Kiss, Major, Dora, Alföldi, Jánosi Z, Varga, Mihályi, Zsigárdi(Jánosi L.), Valkó, Polgár. Edző: Kovács Sándor. 73. perc: A második félidő első vendégtámadása után Major lövése Dósa lábán megpattant és a kapu jobb sarkában kötött ki, 1-1. Korrekt, nagyvonalú játékvezetés mellett végig nyílt, küzdelmes mérkőzésen nem bírt egymással a két csapat. Jók: Alapi, Varga, Major. Kovács Sándor: Igazságos eredmény született. Ifi: 6-2. Csapatunk a 6. helyen áll, 18 ponttal. Ifi: 12. helyezett, 5 ponttal. Zajló darts bajnokság az utánpótlás szemszögéből A technika ördögének köszönhetően negatívan indult az idei darts szezon a helyi utánpótlásnak. Az indulás előtti utolsó pillanatokban az egyik autó elpártolt mellőlünk. Nem örömteli eset egy ötfordulós bajnokság nyitányának, tudván minden fordulónak és pontnak óriási jelentősége lehet a végelszámolásnál. Hitünk és akaratunk nem veszítve, egy hónappal később újra neki indultunk, a második fordulónak. Izgatottan vártuk a verseny kezdetét, hogy végre csatlakozzunk a bajnoksághoz. Várakozásunk nem volt hiába való, Faragó Bence hetedik, Bezzeg Balázs ötödik, helyen végzett a kiegyensúlyozott mezőnyben. Ám ezzel még korán sem volt vége, hiszen egy emberünk még versenyben, volt Nagy Márk személyében. Márk ellentmondást nem tűrve aratta egyik győzelmét a másik után. Míg végül csak a döntőben szenvedett vereséget és ezüstéremmel zárt. A rékasi darts élet első érmét szerezve meg! Könnyű szível indultunk tovább a harmadik fordulónak, pedig akkor még nem is sejtettük, mi fog történni. Amit előjáróban meg kell, jegyezünk két újonc is velünk utazott erre a fordulóra Kovács Gábor és Keő József személyében. Mind két újoncunk győzelmet mutatott fel így holtversenyben a hetedik helyen végeztek. Sajnos rutinosabb játékosaink gyengélkedtek és hátrébb végeztek. Szerencsére még nincs vége a történetnek, hisz Nagy Márk még továbbra is játékban volt, és sikeresen ismételte meg előző fordulón elért teljesítményét újabb EZÜST! A negyedik forduló, bár nem hozott kimagasló eredményt, nem telt eseménytelenül. Kovács Gabi másodok versenyén meg szerezte első díjazott helyezését és Bezzeg Balázzsal egyetemben ötödik helyen zárt. Most egy nagyobb szünet következik, már ami a bajnoki sorozatott illeti. Az utolsó záró forduló június végén következik. Azonban addig sem pihenhetünk, jön egy hosszú felkészülési szakasz, valamint márciusban a Diák Olimpia, amin a tavalyi évben debütáltunk. Bezzeg Nándor Labdarúgó megyei II. osztály, a tavaszi szezon sorsolása 17. forduló: március 9. Jászfényszaru Zagyvarékas forduló: március 16. Tiszajenõ Zagyvarékas forduló: március 23. Zagyvarékas Jászladány forduló: március 29. Tiszapüspöki Zagyvarékas forduló: április 6. Zagyvarékas Tiszaföldvár forduló: április 13. Szászberek Zagyvarékas forduló: április 20. Zagyvarékas Kunszentmárton forduló: április 27. Pusztamonostor Zagyvarékas forduló: május 4. Zagyvarékas Kunhegyes forduló: május 11. Tiszagyenda Zagyvarékas forduló: május 18. Zagyvarékas Jászboldogháza forduló: május 25. Jászdózsa Zagyvarékas forduló: június 1. Jászkisér Zagyvarékas forduló: június 7. Zagyvarékas Jászalsószentgyörgy Az ifjúsági mérkõzések a felnõtt mérkõzések elõtt 2 órával kezdõdnek. 20 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ március-április

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 11-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Záradék: Ezen rendelet február 20-án kihirdetésre került. Jenesné Paróczai Erika jegyző

Záradék: Ezen rendelet február 20-án kihirdetésre került. Jenesné Paróczai Erika jegyző Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tiszabura Község Képviselő-testületének 2014. március 04-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Határozat/Rendelet száma Határozat!Rendelet tárgya 15/2014.(III.04.)Ök.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 107-3/2014. J E G Y Z Ő K

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. április 11-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth utca 5. 91-10/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 26-án 16.30 órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. /2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 16-án (kedd) 15: 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők:

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. február 12-én 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor.

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-42/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön) 13,00 órai kezdettel

Részletesebben

Medina Község Önkormányzata

Medina Község Önkormányzata Medina Község Önkormányzata MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2013. április 29. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen hozott határozatok száma: tárgya: 82/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében augusztus 8-án a képviselőtestület órakor kezdődő rendkívüli ülésén

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében augusztus 8-án a képviselőtestület órakor kezdődő rendkívüli ülésén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Rábapatona 129-12/2013. Készült: J e g y z ő k ö n y v A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében 2013. augusztus 8-án a képviselőtestület 10.00 órakor kezdődő

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 25-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 25-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-19/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17 napján, - 14 órakor kezdődött -, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében (Martfű, Szent István tér 1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7. Tel.: 57/ Fax: 57/

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7.   Tel.: 57/ Fax: 57/ J á s z k isér V á r o s Ö n k o r mányzata K é p v iselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt.sz.: 403-31/2012. 19. Jegyzőkönyv Jászkisér Város

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. december 11-én 08.00 órától 09.30 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében (3671 Borsodnádasd,

Részletesebben

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének a.,) jegyzőkönyve b.,) határozata c.,) előterjesztése d.,) tárgysorozata TÁRGYSOROZATA 1., /Nyírgelse

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 17ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 250/2013.(XII.17.) 251/2013.(XII.17.) Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 43/2013.(IV.11.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. január 16-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr.

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 6/2014. (II. 12.) számú BKt. határozat 7/2014. (II. 12.) számú Bkt. határozat a

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29-én (csütörtök) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről Határozatok mutatója 64/2012. (VIII. 16.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 65/2012.

Részletesebben

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 10. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE 10. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (2014. AUGUSZTUS 28.)

NYÍLT ÜLÉSE 10. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (2014. AUGUSZTUS 28.) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 10. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. AUGUSZTUS 28.) Rendelet: 6/2014. 7/2014. (IX.3.) Ör. Határozatok: 84/2014. 87/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Győrig Zoltán alpolgármester Asbóth Nándor, Németh Dávid, Szabó László képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Győrig Zoltán alpolgármester Asbóth Nándor, Németh Dávid, Szabó László képviselők Rábcakapi Község Önkormányzati Képviselő-testülete 9165 Rábcakapi, Fő utca 88. Szám: R.104-1/2016.NY. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábcakapi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 28-án 15,00

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-22/2014. iktatószám 22. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben