Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot!"

Átírás

1 Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra? XVII. évfolyam 7. szám J Ú L I U S Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot! Sánta Gizella polgármester Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 27-én tartott rendes ülést. Az első napirend keretében a képviselők megvitatták az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót, melyben a Pénzügyi Bizottság számolt be selejtezési döntéseiről tekintettel arra, hogy a tavalyi villámcsapás következtében meghibásodott eszközöket leselejtezte. A beszámolót a Képviselő-testület elfogadta. A következő napirend keretében a képviselők módosították az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletet, melyet az tett szükségessé, hogy korábban a Szervezeti és Működési Szabályzatban az átruházott hatáskörök tekintetében egyes vagyonhoz kötődő döntési jogosítványok esetében az értékhatárokat módosította és ehhez kellett a vagyonrendelet rendelkezéseit hozzáigazítani. Ezen kívül módosította a Képviselőtestület a kötelező versenytárgyalásos ingatlanértékesítés értékhatárát is. A következő előterjesztés keretében a képviselők módosították a helyi vásár- és piactartás rendjéről szóló rendeletet. et. A rendelet módosítását elsősorban az indokolta, hogy az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelve a belső piaci szolgáltatásokról indokolta a vásártartásra vonatkozó Kormány rendelet módosítását. A helyi vásártartási rendeletünk a Kormány rendelet előírásaira figyelemmel is tartalmazott módosításokat, ezen kívül az ÁFA július 1-től történő emelkedése miatt kizárólag a parkolási díjak tekintetében történt díjemelés, melynek mértéke 3-12 forintig terjed ÁFA nélkül. A vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte a korábban hatályos Kormány rendeletet. Az új rendelet április 12-én lépett hatályba. A vásár fenntartójának feladata, hogy a Kormány rendelet hatályba lépésétől számított 90 napon belül a már működő és nyilvántartásba vett piac, vásár esetében eleget tegyen az abban foglalt feltételeknek. A következő fő napirend keretében a polgármester beszámolóját vitatta meg a Képviselő-testület a többcélú társulás keretében ellátott önkormányzati feladatokról. A képviselők a beszámoló alapján megállapították, hogy az elmúlt év végén bekövetkezett szervezeti változások ellenére a kistérségi feladatellátás zavartalanul történt, az átszervezések a hatékonyság javulását eredményezték. Javult az információáramlás a kistérség és az önkormányzatok között, melynek eredményeként az együttműködés további fejlődésen ment keresztül. Ezt követően a képviselők megvitatták a Hétszínvirág Óvoda munkájáról szóló beszámolót. Az ülésen megállapításra került, hogy az intézmény színvonalasan, a követelményrendszereknek megfelelően látja el feladatait, ezért a képviselők köszönetüket fejezték ki az intézmény dolgozóinak a gyermekek érdekében végzett munkájukért. A következő előterjesztés keretében a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár beszámolóját vitatták meg a képviselők az intézmény munkájáról. A képviselők megköszönték a művelődési ház dolgozóinak elmúlt évi munkáját különös tekintettel azokra a rendezvényekre, amelyekkel a település jó hírnevét továbbviszik. A következő napirend keretében a képviselők megvitatták az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót. A Képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezte ki a gyermekjóléti szolgálat családgondozójának és a jelzőrendszer tagjainak a gyermekvédelem terén kifejtett munkájukért. Az egyéb előterjesztések keretében a képviselők először jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve valamennyi önkormányzati intézmény és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosították. Ezt követően jóváhagyták az éves közbeszerzési statisztikai összegzést, amely tartalmazta az előző évben lefolytatott közbeszerzési eljárások legfontosabb adatait. Ezután a képviselők az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás bérbeadásáról döntöttek egy évi időtartamra a Tömörkény tér 8-9. szám alatti üres lakást adták bérbe. Ezután pályázat benyújtásáról döntöttek a képviselők a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását szolgáló támogatásra. Amennyiben a pályázat kedvező elbírálásban részesül, akkor az iskola épületének a régi szárnyán fűtés korszerűsítés valósul meg a pályázati támogatásból. A következő előterjesztés keretében a képviselők módosították szintén jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratát, majd elfogadták a 2008/10. téli közmunkaprogrammal kapcsolatos beszámolót és jóváhagyták a Partnerségi megállapodást. Ez kistérségi szintű projektként került megvalósításra. A következő előterjesztés keretében módosították szintén jogszabályi kötelezettség alapján a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Alapító Okiratát, majd döntöttek a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának módosításáról is.

2 Ezt követően a képviselők a 0247/93. hrsz-ú terület vételárát határozták meg ,-Ft összegben, mely terület nagysága 1766 nm volt. A nyilvános ülés zárásaként a képviselők pályázat benyújtásáról döntöttek a Hétszínvirág Óvoda tetőfelújítására. E pályázat keretében a Bramac cég által meghirdetett Szép új tetőket a gyermekintézményekre címmel kiírt pályázati hirdetményre kerül a pályázat benyújtásra. A zárt ülés keretében a képviselők először a polgármester által átruházott hatáskörben szociális ügyekben hozott döntésekről szóló beszámolót vitatták meg, majd döntöttek lakástámogatási kérelmek ügyében. A zárt ülés keretében került sor az iskolaigazgatói pályázat elbírálására,, melynek eredményeként a képviselők titkos szavazással Ollmann-né Lovászi 2. oldal Ágnest 10 évi időtartamra megbízták az iskolaigazgatói feladatok ellátásával. A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve a zárt ülésen készített kivételével a Polgármesteri Hivatalban, az Önkormányzat honlapján (www.ruzsa.hu) és a községi könyvtárban megtekinthető. A Képviselő-testület nyáron ülésszünetet tart, legközelebbi rendes ülésére a júniusi testületi ülésen elfogadásra kerülő munkaterv szerint szeptember 9-én 13 óra 30 perckor kerül sor a Polgármesteri Hivatal (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) tanácstermében. A Képviselő-testület ülése nyilvános. Lábecz László címzetes főjegyző Tisztelt Lakosság! Tájékoztatom Önöket arról, hogy án 10 órától 12 óráig a MOL NyRt. karbantartási munkálatokat fog végezni az Üllés gázátadón. Az érintett gázátadóról ellátott települések felé a földgáz betáplálás a 65 m 3 / h-nál nagyobb teljesítményű mérőkkel rendelkező fogyasztóknál szünetelni fog, amely 2 órás gázszünettel jár. Kérjük, hogy az elosztóhálózat teljes leürülésének elkerülése érdekében, hogy a fent jelzett időpontban ne vegyék igénybe a gázszolgáltatást. Köszönettel: S á n t a G i z e l l a - p o l g á r m e s t e r Előzetes a ruzsai Lakodalmasról Tisztelt Olvasó! T ájékoztatjuk, hogy egyesületünk ez évben is szeretné megszervezni a Ruzsai Hagyományőrző Lakodalmast. Időpontja: augusztus 29. (szombat),, helye: művelődési ház. A rendezvény anyagi fedezetét csak egyedi költségvállalással lehet biztosítani. Ezért támogatói jegyeket lehet előzetesen vásárolni a ruzsai teleházban augusztus 03-tól 19-ig. A jegyek ára ,-Ft/fő összegben várható.. A jegyek vásárlásakor kérjük, hogy a délutáni fogatos hívogatóban való részvételi szándékát is szíveskedjen jelezni, mert a fogatokra csak a támogatójegyesek ülhetnek, mivel korlátozottak a férőhelyek. Mivel a lakodalom mindenkor ünnepi esemény, ezért kérjük, hogy az alkalomhoz illően a régi divatú ruhákat is felhasználva szíveskedjenek megjelenni. Szervezők A Ruzsa Községért Közalapítvány idén is köszöntötte Ruzsa Ifjú Büszkeségeit, azokat a gyerekeket, akik bármilyen megyei-vagy országos, tanulmányi - vagy sportversenyen helyezést értek el. Az ünnepségre június 27-én 15 órakor került sor a Polgármesteri Hivatalban. Az idei évben az alábbi fiatalokra lehetünk büszkék: Börcsök Bence Borsos Anita Bozsó Ramón Börcsök János Börcsök Rebeka Börcsök Róbert Császár Patrick Csipak Ákos Csúcs Donát Deák Richárd Domonkos Zoltán Fodor Fanni Fődi Réka Fődi Richárd Fődi Tamás Gábor Elizabeth Kabai Gábor Kálmán Róbert Katona Csaba Kispál György Kispál Norbert Kovács Nikolasz Gratulálunk! Makra Balázs Malatinszki Dávid Markovics Szandra Kamilla Márton Marianna Nagy Roland Ördögh Richárd Papp Ádám Papp Krisztián Plenter Martin Raupach Bianka Seller Dániel Simon Péter Sipos Blanka Sipos Dániel Szekeres Gergő Szilágyi Dávid Szűcs Róbert Tanács Gábor Tornyai Tamás Tóth Alex Tóth Tivadar Turcsik Dániel Vecsernyés Márk Ruzsa Községért Közalapítvány

3 3. oldal FIGYELEM! A Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár pályázatot nyújtott be a KIHOP közösségi internet- hozzáférési pontok támogatására. A pályázatot sikeresen bírálták el, ezért lehetőség van arra, hogy az internetes közszolgáltatásokról (ügyfélkapu használata, gázóra bejelentés stb.) tájékoztatást adjunk a község lakosságának, hogy ezeket a későbbiekben akár egyedül is használni tudják. Az érdeklődőket az alábbi időpontokban várjuk a községi könyvtárban: július 15. (szerda) óráig július 17. (péntek) óráig július 18 (szombat) óráig július 22. (szerda) óráig augusztus 01. (szombat) óráig Vörös Tiborné - igazgató A RUZSAI IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI Meghívó Ezúton sok szeretettel meghívunk Téged és barátaidat a Ruzsai Ifjúsági Önkormányzat szervezésében megrendezésre kerülő evezni lehet két kategóriában 5+1 fővel 1. férfi csapat 2. vegyes csapat A bajnokság ideje: 18-a, szombat óra Helye: : a ruzsai Általános Iskola sportpályája (6786 Ruzsa, Üllési út 2.) Gyülekező és sorsolás: órától evezési feltételek: - a pályán játék közben maximum 2 hivatalosan leigazolt játékos focizhat (VÁLTOZÁS!) - a férfi kategóriában nevezők részére engedélyezett a stoplis cipő használata. (VÁLTOZÁS!) - a vegyes csapat feltétele, hogy két női játékosnak mindig játékban kell lennie! evezés: Nevezi csak az előre leadott jelentkezési lappal lehet július 15-ig (Ruzsai Polgármesteri Hivatalban vagy bármelyik RIÖK tagnál). Nevezési díj: 1000 Ft/csapat. A helyszínen jelentkezést már elfogadni nem tudunk. Erre azért van szükség, hogy a csapatok csoportba sorolását előre el lehessen végezni. Sorsolás a helyszínen! A jelentkezők számától függően 2 vagy 3 pályán fognak a mérkőzések lezajlani. A nevezési lap elérhető: - Ruzsai Polgármesteri Hivatal Fődi Anitánál -Honlap: - szórólap - Teleház Díjazás: I-III. III. helyezett csapat mindkét kategóriában érmet és tárgynyereményt kap. Különdíjak:legjobb játékos, legjobb női játékos, legjobb kapus valamint mindkét kategóriában a győztes csapat vándorserleget kap. További információ: Mindenkinek jó versenyzést és jó szórakozást kívánunk! Várunk Benneteket sok szeretettel!

4 4. oldal Díszpolgári cím Ruzsa község képviselő-testülete márciusi ülésén döntött a díszpolgári cím adományozásáról, amely szerint ebben az évben Lábecz László címzetes főjegyző a kitüntetett. Indoklás: Lábecz László 30 éves ruzsai munkássága alatt településünk jelenlegi fejlettségének, kulturált megjelenésének elérésében meghatározóan és aktívan részt vett. Lábecz László június 4-én Komlón született, majd szüleivel Ásotthalomra költöztek, ahol általános iskolai tanulmányait végezte ben Nagykanizsán a Kőolaj, Bányászati és Mélyfúróipari Technikumban érettségizett és technikusi oklevelet szerzett, ezután a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat Szegedi Üzemében vállalt munkát, ahol február 8-ig dolgozott. Életének további részében a közigazgatás szolgálatában állt és áll február 15-től Ásotthalom Községi tanácsnál pénzügyi előadóként, majd 1976 november 14-től a Csongrád Megyei Tanács VB Szegedi Járási Hivatalához helyezték át pénzügyi főelőadóként június 1-től Ruzsa község VB titkárává nevezték ki, majd pályázat útján november 8-i hatállyal Ruzsa község képviselő testülete jegyzővé nevezte ki, jelenleg is e tisztséget tölti be óta életvitelszerűen él Rúzsán, itt kötött házasságot Huszár Ildikóval, két gyermekük született Ildikó és László. Ruzsára kerülése után első feladata volt az akkori tanácsi dolgozókkal való jó munkakapcsolat kiépítése, a szabályzatok megalkotása, a pontos precíz munka fontosságának elfogadtatása, amely munkásságát mai napig meghatározza. Az évek során nagy hangsúlyt fektetett szakmai képzettségének fejlesztésére ban a Tanács Akadémián szerzett diplomát, 1980-ban az Államigazgatási Főiskolán igazgatás-szervező szervező képesítést szerzett ben eredményes közigazgatási szakvizsgát tett. Az elmúlt évtizedben a minőségirányítási rendszer elkötelezett híve, bizonyítja, hogy több képesítést szerzett e területen ebben az időszakban. Településünk elmúlt 30 éves fejlődésében meghatározó szereppel bír munkássága. Mindig fontosnak tartotta az itt élő emberek számára a lehető legjobb körülmények megteremtését, emtését, ezt bizonyítandó az alábbi felsorolás amely a teljesség igénye nélkül mutatja be azokat a fejlesztéseket, eredményeket, amelynek megvalósulásában jelentős szerepet töltött be. Többek között a község gázellátása, egészségház, mentőállomás, bölcsőde létesítése, iskola épületének bővítése, polgármesteri hivatal dísztermének kialakítása, védelmi és turisztikai központ, azaz a Tűzoltó állomás létrehozása, útépítések, szennyvízhálózat kiépítése, szennyvíztisztító megépítése, központi orvosi ügyelet beindítása, köztestületi tűzoltóság megalakítása, intézmények felújítása stb. E fejlesztések megvalósítását pályázatok készítésével, szervező koordináló munkájával segítette. Irányításával több intézmény átszervezése és új feladatok ellátásának megszervezése valósult meg: művészeti iskola létrehozása, gyermekjóléti szolgálat, falugondnoki ellátás, vízmű üzemeltetés. Mindennapi munkája mellett, - amelyet a magas szakmai tudás és mérhetetlen precizitás jellemez több szakmai fórumnak aktív tagja: 1994-től az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságnak, majd 1998-tól az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Önkormányzati szakbizottságának tagja. A Ruzsai székhellyel működő Homokháti Jegyzők egyesületének titkára, a magyar Közigazgatási Karnak és a ruzsai Intelligens Faluért Egyesületnek tagja. Gyakran tart előadást különböző jegyzői fórumokon sikeresen megvalósult projektek bemutatásában, minőségirányítási rendszer kiépítésében, működtetésében. Munkásságát több alkalommal ismerték el kitüntető címek adományozásával: 1984-ben a Tanács kiváló Dolgozója lett, Ruzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete május 1-jén a "Ruzsa Községért" díjat adományozta, majd 2004-ben az európai uniós jogharmonizáció területén végzett kimagasló tevékenységéért miniszteri elismerő oklevelet és ajándéktárgyat kapott májusában a Magyar Közigazgatási Kar elnöksége a "Magyar Közigazgatásért" díjat, majd július 1-jén a miniszterelnök a Címzetes főjegyzői címet adományozta részére július 1-én az általa vezetett t polgármesteri hivatal a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztertől a Közigazgatási Minőségi Díj -at vehette át, amelynek értékét fokozta, hogy Magyarországon község eddig még nem büszkélkedhetett ilyen elismeréssel. A díj a falunapon átadásra került, Jegyző úr munkájához további sok sikert és jó egészséget kívánunk! Ruzsa község képviselő-testülete

5 5. oldal Nótával a betegségek ellen! Ezzel a címmel került a kezembe minap egy kutatás közzététele. Azonnal arra asszociáltam,- hogy ezt a hírt megosztom Önökkel! Tanulságos nagyon! (Délmagyarország c. napilap sz.) Több friss kutatás szerint az éneklés amellett, hogy jobb kedvre derít és javítja az általános egészségi állapotot, segíthet jobban elviselni a krónikus betegségekkel járó fájdalmat is. Éneklés közben másképp lélegzik az ember, tüdejének nagyobb részét használja, így a vérbe több oxigén jut, és éberebbek leszünk. Emellett az éneklés a szívet és az érrendszert is edzi, és olyan hormonokat szabadít fel, amelyek akkor keletkeznek, ha egy feladatra koncentrálunk, és ugyanakkor élvezzük is. - magyarázta Graham Welch, a Londoni egyetem professzora, aki kimerítően foglalkozott az énekléssel és egészségre gyakorolt hatásaival. Danny Wiliams, a Brit Oszteopátia Egyesület tagja gyakran javasolja izomproblémákkal küszködő betegeinek, hogy lépjenek be egy kórusba. Azok, akiknek ezt ajánlom, stresszes életet élnek, vagy ülőmunkát végeznek, és nem használják kellően rekeszizmaikat. Ugyanaz a problémájuk: Csupán a tüdejük felső részét használják, így nagyobb a veszélye a hiperventiláció, gyors, felszínes légzés kialakulásának. Esetükben az éneklés segít abban, hogy jobban használják rekeszizmaikat, ami oldja a bennük uralkodó feszültséget - idézte Williamst a The Daily Telegraph brit napilap online kiadása. Ezek után mit is javasolhatnék mást a kedves olvasónak? Jöjjön velünk együtt énekelni a nyugdíjas klub tagjai közé, akik olyan odaadással és jókedvvel teszik ezt! Sokan mondják: én nem tudok énekelni! Ilyen nincs: táncolni és énekelni minden ember tud! Legfeljebb sajátos módon teszi ezt, nem feltétlenül gyönyörködtetve a környezetét,- de mindent meg lehet tanulni, ha akarja az ember! Kerékpározni sem tudunk, amikor megszületünk!? A lényege az éneklésnek az egészségünk védelme azzal, hogy kihasználjuk jobban a tüdőkapacitásunkat és bővebb oxigén ellátáshoz juttatjuk a szervezetünket. A másik fontos dolog még a kohéziós erő! Ami közösséggé kovácsol, összetart emberi közösségeket! És,- ez itt a fontos!!! Jó tudni még, hogy az éneklés által fejlődik ütemérzékünk, szókincsünk, szándékos emlékezetünk bevésési és felidézési mechanizmusa, szép kiejtésünk- artikulációnk, beszédkészségünk és az alkalmazkodóképességünk, toleranciánk, ha mindezt egy kórusban tesszük. Nincs több érvem így első gondolatra,- de talán ez már elég is, hogy a kedves olvasó átgondolja, és elfogadja a meghívást közénk,- a mindig vidám nyugdíjas klub tagjai közé, akik szeretettel várnak maguk közé mindenkit, akinek van kedve egy ragyogó kis közösséghez tartozni, és együtt nótázni velünk! Sólya Zoltánné - Pusztamérges Figyelem! Szeptember 3-tól 2 csoportban folytatjuk a kung-fu edzéseket. Várjuk jelentkezését a 6-12 éves fiúknak, lányoknak a kiscsoportba, valamint a 13 év feletti kis-és nagydiákoknak, felnőtteknek a nagyok csoportjába. Az edzésről röviden: a Wing Chun Kung-fu a legelterjedtebb önvédelmi sport. A mozgás öröme és a jó közösség az izmok és a szellemi képességek is javulnak, fejlődnek. Csoportonként heti 2x2 órában jelentős fejlődést érnek el a résztvevők. JÖJJÖ EL, ÉZZE MEG! Az őszi első edzés szeptember 3-án 17 órakor kezdődik a kicsiknek, 18 órakor a nagyoknak. NE FELEDJE: fiúk, lányok, nők és férfiak egyaránt jöhetnek! Edzés helye: Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár (Tömörkény tér 1.) Ünnepi megemlékezés augusztus 20-án órakor az Alkotmány téri Szent István szobornál órától Himnusz Ünnepi műsor Koszorúzás Szózat Mindenkit szeretettel vár Ruzsa Község Önkormányzata Községi Búcsú Minden évben Urunk Szineváltozása Ünnep tiszteletére kerül megrendezésre a községi búcsú. A nap szentmisével kezdődik, majd a délután folyamán kirakodóvásár és egyéb játékok várják a kicsiket és nagyokat egyaránt évben a községi búcsú időpontja: augusztus 9.!

6 6. oldal

7 7. oldal Szakrendelés megnevezése Nőgyógyászat ORVOSI ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁS KÖZSÉGÜ KBE Orvos neve: Dr. yirati Ildikó Rendelés helye: Felszabadulás u. 2. Rendelési időben: Fül-orr-gégészet Dr. Molnár G. Etelka Idősek Otthona, Pipacs tér 1. Rendelési időben: 62/ Szerda óráig Felszabadulás u. 2. Kedd 8-13 óráig Reumatológia Dr. Ocskó Marica Fizioterápia: hétfőtől péntekig 8-12 óráig Pszichiátria Dr. Szendi István Idősek Otthona, Pipacs tér 1. Rendelési időben: 62/ Kedd óráig Laboratóriumi Tömörkény tér 8-9. Kedd, csütörtök, péntek: Dr. émet Antónia rendelés 62/ ig vérvétel Szemészet Dr. Krisztián Géza Idősek otthona, Pipacs tér 1. Rendelési időben: 62/ Szerda óráig Bőrgyógyászat Dr. Tóth Kása Izabella Idősek Otthona, Pipacs tér 1. Rendelési időben: 62/ Csütörtök óráig Orvos neve: Rendelés helye: Rendelés ideje: Dr. Hézsai Klára vállalkozó Egészségház, Tömörkény tér 8-9. háziorvos 62/ Hétfőtől péntekig 8-12 óráig Dr. Balogh Piroska - gyermekorvos Dr. Gál Klára fogorvos Hétfő 8-14 óráig Egészségház, Tömörkény tér 8-9. Kedd d iskolai fogászat; Szerda óráig 62/ Péntek ig Egészségház, Tömörkény tér 8-9. Hétfőtől péntekig 8-11 óráig d.u.: óráig 62/ Csecsemő tanácsadás: szerda óráig Dr. Bánfi Tamás Fő u. 2. Dr. Bánfi György háziorvos 62/ Hétfőtől péntekig ig és óráig KÖZPO TI ORVOSI ÜGYELETI BEOSZTÁS Rendelés ideje: Hétfő 9-13 óráig csütörtök 9-14 óráig Terhes tanácsadás: csütörtök óráig ap Ügyeletes orvos neve ap Ügyeletes orvos neve 1. Szerda Dr. Hegedűs Zoltán 17. Péntek Dr. Bakos János 2. Csütörtök Dr. Bánfi Tamás 18. Szombat Dr. Hegedűs Zoltán, Dr. Bánfi Tamás 3. Péntek Dr. Joó András 19. Vasárnap Dr. Hegedűs Zoltán, Dr. Bánfi Tamás 4. Szombat Dr. Hézsai Klára, Dr. Vereczkei Csaba 20. Hétfő Dr. Vereczkei Csaba 5. Vasárnap Dr. Hézsai Klára, Dr. Vereczkei Csaba 21. Kedd Dr. Csonka Erika 6. Hétfő Dr. Hegedűs Zoltán 22. Szerda Dr. Bakos János 7. Kedd Dr. Bánfi Tamás 23. Csütörtök Dr. Hegedűs Zoltán 8. Szerda Dr. Joó András 24. Péntek Dr. Bánfi Tamás 9. Csütörtök Dr. Hézsai Klára 25. Szombat Dr. Joó András, Dr. Hézsai Klára 10. Péntek Dr. Vereczkei Csaba 26. Vasárnap Dr. Joó András, Dr. Hézsai Klára 11. Szombat Dr. Csonka Erika, Dr. Bakos János 27. Hétfő Dr. Bakos János 12. Vasárnap Dr. Csonka Erika, Dr. Bakos János 28. Kedd Dr. Hegedűs Zoltán 13. Hétfő Dr. Joó András 29. Szerda Dr. Bánfi Tamás 14. Kedd Dr. Hézsai Klára 30. Csütörtök Dr. Joó András 15. Szerda Dr. Vereczkei Csaba 31. Péntek Dr. Hézsai Klára 16. Csütörtök Dr. Csonka Erika

8 8. oldal KÖZPO TI ORVOSI ÜGYELETI BEOSZTÁS ap Halálozás Csókási Julianna Papp Géza Tanács Mihályné szül.: Király Etelka Kolonics József augusztus Ügyeletes orvos neve ap Ügyeletes orvos neve 1. Szombat Dr. Vereczkei Csaba, Dr. Csonka Erika 17. Hétfő Dr. Csonka Erika 2. Vasárnap Dr. Vereczkei Csaba, Dr. Csonka Erika 18. Kedd Dr. Bakos János 3. Hétfő Dr. Bánfi Tamás 19. Szerda Dr. Hegedűs Zoltán 4. Kedd Dr. Joó András 20. Csütörtök Dr. Bánfi Tamás, Dr. Joó András 5. Szerda Dr. Hézsai Klára 21. Péntek Dr. Bánfi Tamás, Dr. Joó András 6. Csütörtök Dr. Vereczkei Csaba 22. Szombat Dr. Hézsai Klára, Dr. Vereczkei Csaba 7. Péntek Dr. Csonka Erika 23. Vasárnap Dr. Hézsai Klára, Dr. Vereczkei Csaba 8. Szombat Dr. Bakos János, Dr. Hegedűs Zoltán 24. Hétfő Dr. Hegedűs Zoltán 9. Vasárnap Dr. Bakos János, Dr. Hegedűs Zoltán 25. Kedd Dr. Bánfi Tamás 10. Hétfő Dr. Hézsai Klára 26. Szerda Dr. Joó András 11. Kedd Dr. Vereczkei Csaba 27. Csütörtök Dr. Hézsai Klára 12. Szerda Dr. Csonka Erika 28. Péntek Dr. Vereczkei Csaba 13. Csütörtök Dr. Bakos János 29. Szombat Dr. Csonka Erika 14. Péntek Dr. Hegedűs Zoltán 30. Vasárnap Dr. Csonka Erika, Dr. Bakos János 15. Szombat Dr. Bánfi Tamás, Dr. Joó András 31. Hétfő Dr. Joó András 16. Vasárnap Dr. Bánfi Tamás, Dr. Joó András Őszinte részvétünk a családoknak! FIGYELEM! A Magyar Vöröskereszt véradást szervez Ruzsán. Időpontja: augusztus óra Helye: művelődési ház KÖZPO TI ÜGYELET 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgősségi telefonszám 104 Ügyelet: hétköznap:17h-tól tól másnap reggel 07h-ig. hétvégén: pénteken 17h-tól hétfő reggel 07h-ig. Elérhetőségünk: TŰZ vagy KATASZTRÓFA Vezetékes telefonon: vagy a 105-a tűzoltóság segélyhívószáma. Mobiltelefonról történő hívás esetén a 105-ös segélyhívás a Szeged Városi Tűzoltóság ügyeletére érkezik, ezért mobiltelefonról a ös telefonszámot célszerű tárcsázni! Kedves Ruzsaiak! Új szolgáltatással bővül a fogászati ellátás!!! Július hónaptól gépi fogfehérítéssel várom az érdeklődőket Ruzsán az Egészségházban. H.: Sz.: P.: Bejelentkezés: 62/ (11-es mellék) 30/

9 9. oldal ESEMÉ Y APTÁR Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Tel.: 62/ , 62/ július, augusztus július 01. szerda Termékbemutató 06. hétfő Új ruha, vegyesáru vásár 07. kedd Bálaruha vásár 13. hétfő Vegyesáru vásár 21. kedd Bálaruha vásár 27. hétfő Bálaruha vásár augusztus 03. hétfő Új ruha, vegyesáru vásár 04. kedd Bálaruha vásár 18. kedd Bálaruha vásár szeptember 01. kedd Bálaruha vásár A Generali Providencia Zrt. Ruzsa és vonzáskörzetére HELYI KÉPVISELŐT keres 30/ minden délután Pingpongozási,csocsózási lehetőség ÚJ HÚSBOLT, DE A RÉGI HELYE!! Megújult külsővel és készlettel várunk mindenkit szeretettel hús üzletünkben. havi akciónk, mely érvényes 31-ig, vagy a készlet erejéig: sertés húsoscsont friss kakas 3-4 kg (rendelésre) friss tyúk 2-3 kg (rendelésre) sertés hátsó csülök sertés fej 249,-Ft/kg 650,-Ft/kg 650,-Ft/kg 650,-Ft/kg 99,-Ft/kg További termékeink: Friss csirke, pulyka, kacsa, liba, kakas, tyúk, marha, birka, bárány, sült fokhagymás császárszalonna, libatepertő, sertés tepertő, pörc, füstölt húsok, sós és füstölt szalonna, csont nélküli füstölt házisonka, disznósajt, hurka, kolbász, házimájas, olajok, mangalica-, liba-, sertészsírok, fűszerek, konzervek, savanyúságok. Vállaljuk ballagások, rendezvények, konyhák, éttermek, grill partik, összejövetelek igény szerinti hús előkészítését kedvezményes árakon. Nyitva tartás: Kedd, szerda, csütörtök Péntek: Szombat: Vasárnap és hétfőn: ZÁRVA Simon Tamás Húsáru Kis-és agykereskedés Ruzsa, Felszabadulás u. 9. Tel.: 30/ TA YASI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS Tanyasi szemétszállítási időpontok: július 03., július 17., július 31., augusztus 14., augusztus 28. szeptember 11. (A fent említett napokon reggel 6.00-ig kell a szemetet kihelyezni. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.) Tel.: 30/ / INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!! Ár: 550,-Ft/adag

10 10. oldal Ingyenesen házhoz hívható! Gépjármű eredetiség-vizsgálat, átírás ügyintézés, biztosításkötés, hitel valamint GPS navigációs készülékek értékesítése. Érdeklődni: Acsai Varga Károly 06/ FÖLDMÉRÉS! megosztások, telekhatár kitűzések, épületfeltüntetés, szolgalmi jog bejegyzés, művelési ág változás, Elérhetőségünk: személyesen: Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett időpontban!) telefon: fax: weboldal: levélcím: I FOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a Lakossági 1440 m2-es fémszálas rassel háló, akác kerítésoszlopok különböző méretben valamint cső locsolórendszer 200 folyóméter eladó. Ár: megegyezés szerint Érd.: 62/ Kőműves és burkolómunkát vállalok. Érd.: 30/ Mélykúton családi ház eladó vagy Ruzsán lévő házra cserélhető. Irányár: 2,3 millió forint Érd.: 30/ Ruzsa Tanya 512. szám alatti ház eladó. Érd.: 30/ es Suzuki Ignis jó állapotban extrákkal eladó. Irányár: 1,3 m Ft Érd.: Börcsök István: 30/ hold föld eladó vagy haszonállatra cserélhető. Érd.: 30/ Televízió javítás helyszínen, garanciával minden szerdán és pénteken. HIBABEJELE TÉS: a PIAZZA Műszaki ABC-ben Tel.: 62/ Használt színes TV-k 1 évgaranciával ELADÓK. Komlós László Tel.: Komlós Zsolt Tel.: Cím: 6412 Balotaszállás, Ady u. 7. KEDVES OLVASÓK! A RUZSAI HÍREK KÖVETKEZŐ LAPSZÁMA SZEPTEMBER HÓ APBA JELE IK MEG. RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár Ágota YOMDAI MU KÁLATOK: Juhász Nyomda Szolgáltató Kft Szeged, Makai út 4. Tel.: 20/ Tel./Fax: 62/

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

XVII.. évfolyam. 1. szám 2009 J A N U Á R MINDEN KEDVES OLVASÓNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

XVII.. évfolyam. 1. szám 2009 J A N U Á R MINDEN KEDVES OLVASÓNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK! XVII.. évfolyam 1. szám 2009. J A N U Á R Adjék Isten minden jót, öt-hat tyúkot, jó tojót! Hízott disznót, sok hurkát, tele pincét, kamarát, sonkát, kolbászt, szalonnát, gond ne bántsa a gazdát! Adjék

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető Jegyzőkönyv Készült: 2009.május 26-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Csatlós Csaba képviselő Fercsák András képviselő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

XVII. évfolyam. 6. szám

XVII. évfolyam. 6. szám XVII. évfolyam 6. szám 2009. J Ú I U S Ö KORMÁ YZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő- zárszámadást a könyvvizsgáló hitelesítő záradékkal testülete legutóbbi rendes ülését 2009. április 22-én

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2012. (12.06.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2010. augusztus 30-án 13 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen van: Tóth István elnök,

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E - 1 - Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. félévi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében féléves munkatervet készít, féléves

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE Február 1. Kazár község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi ülésterve 2. Kazár Község Önkormányzatának 2010-2014 közötti

Részletesebben

2016. január 26. (kedd) óra

2016. január 26. (kedd) óra 210/2015.(XII.15.) önkormányzati határozat melléklete SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. évi MUNKATERVE 2016. január 26. (kedd) 10.00 óra 1. Tájékoztató a Sajóbábony városban működő

Részletesebben

2011. FEBRUÁR. XIX. évfolyam 2. szám

2011. FEBRUÁR. XIX. évfolyam 2. szám XIX. évfolyam 2. szám 2011. FEBRUÁR Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép forog, az alkotó pihen. Évmilliókig eljár tengelyén, Mig egy kerékfogát ujítni kell /Madách/ Nyáron történt megbetegedésemet követően

Részletesebben

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 212/2016. (XI.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 30-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

M E G H Í V Ó április 21-én (csütörtökön) órakor ülést tart

M E G H Í V Ó április 21-én (csütörtökön) órakor ülést tart AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-101 fax:(88) 212-794 e-mail: polgarmester@hivatal.ajka.hu Ügyszám: 1/18-6/2016. M E G H Í V Ó Ajka város Önkormányzata

Részletesebben

XVII. évfolyam. 3. szám

XVII. évfolyam. 3. szám XVII. évfolyam 3. szám 2009. M Á R C I U S Mi a Ő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás, Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az első és végtelen önfeláldozás. Ő őrzi első lépteink,

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. évi M U N K A T E R V E A képviselő-testület 4/2015. (II. 12.) Kt. számú határozatával jóváhagyta A munkaterv szerinti üléseken a polgármester

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. április 29-én (kedden) 14.00 órakor ülést tart.

M E G H Í V Ó. 2014. április 29-én (kedden) 14.00 órakor ülést tart. AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-101 fax:(88) 212-794 e-mail: polgarmester@hivatal.ajka.hu Ügyszám: 1/12-4/2014. M E G H Í V Ó Ajka város Önkormányzata

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. évi M U N K A T E R V E 2 2014. január 14. 9.00 óra 1./ A kistokaji Napsugár Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése beruházás műszaki és

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A 2011. I. FÉLÉV MUNKATERVÉT PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 376/2010. (XII. 15.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A 2012. I. FÉLÉV MUNKATERVÉT PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 277/2011. (XII. 14.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében éves munkatervet készít, éves munkaterv alapján működik.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi MUNKATERVE

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi MUNKATERVE BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. évi MUNKATERVE Elfogadta: a Társult Képviselő-testület 97/2015. (XII. 16.) TKt. számú határozatával. Bugac,

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. március 25. (szerda) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 23. (hétfő) 16,00 óra Emberi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2012. évi M U N K A T E R V E 2012. január 25. (szerda) 15 óra 2.) Beszámoló a szociális és gyermekjóléti feladatok intézményfenntartó társulás keretében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE JANUÁR 30. - A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése - A Polgármester beszámolója átruházott hatáskörben

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat Háziorvosok Dr. Csók László Tel.: 424-126 hétfőtől - péntekig: 9.30-12.00; 14.30-16.00 Rendelési időn kívül 8 órától 16 óráig sürgős, életveszélyes esetekben hívható: 06/20/9830-222 Helyettesítő orvos:

Részletesebben

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986-2/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

XV évfolyam - 6 szám FALUNAPI FOZOVERSENY Keressük a falu legjobb szakácsát! 2014 július 13 (vasárnap) Jelentkezés és bővebb információ Csatordai Lajosnál kérhető (tel: 70/775-2672) Részvételi díj: 3 000

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-12/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2013. február: 1.) Kelebia Község 2013. évi költségvetési rendeletének tárgyalása 2.) 2013. évi munkaterv elfogadása 3.) Kilépési nyilatkozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 236/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal az ülésen részt vett Oleárné dr. Kádas Marianna jegyző.

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal az ülésen részt vett Oleárné dr. Kádas Marianna jegyző. Jegyzőkönyv Készült: 2009.június 18-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a137/2013.(xii.16.) számú határozatával 2 M U N K A T E R V 2014. január 1től 2014.

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a 159/2010.(XII.13.) számú határozatával 2 M U N K A T E R V 2011. január 1től 2011.

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megalkotásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben