Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot!"

Átírás

1 Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra? XVII. évfolyam 7. szám J Ú L I U S Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot! Sánta Gizella polgármester Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 27-én tartott rendes ülést. Az első napirend keretében a képviselők megvitatták az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót, melyben a Pénzügyi Bizottság számolt be selejtezési döntéseiről tekintettel arra, hogy a tavalyi villámcsapás következtében meghibásodott eszközöket leselejtezte. A beszámolót a Képviselő-testület elfogadta. A következő napirend keretében a képviselők módosították az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletet, melyet az tett szükségessé, hogy korábban a Szervezeti és Működési Szabályzatban az átruházott hatáskörök tekintetében egyes vagyonhoz kötődő döntési jogosítványok esetében az értékhatárokat módosította és ehhez kellett a vagyonrendelet rendelkezéseit hozzáigazítani. Ezen kívül módosította a Képviselőtestület a kötelező versenytárgyalásos ingatlanértékesítés értékhatárát is. A következő előterjesztés keretében a képviselők módosították a helyi vásár- és piactartás rendjéről szóló rendeletet. et. A rendelet módosítását elsősorban az indokolta, hogy az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelve a belső piaci szolgáltatásokról indokolta a vásártartásra vonatkozó Kormány rendelet módosítását. A helyi vásártartási rendeletünk a Kormány rendelet előírásaira figyelemmel is tartalmazott módosításokat, ezen kívül az ÁFA július 1-től történő emelkedése miatt kizárólag a parkolási díjak tekintetében történt díjemelés, melynek mértéke 3-12 forintig terjed ÁFA nélkül. A vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte a korábban hatályos Kormány rendeletet. Az új rendelet április 12-én lépett hatályba. A vásár fenntartójának feladata, hogy a Kormány rendelet hatályba lépésétől számított 90 napon belül a már működő és nyilvántartásba vett piac, vásár esetében eleget tegyen az abban foglalt feltételeknek. A következő fő napirend keretében a polgármester beszámolóját vitatta meg a Képviselő-testület a többcélú társulás keretében ellátott önkormányzati feladatokról. A képviselők a beszámoló alapján megállapították, hogy az elmúlt év végén bekövetkezett szervezeti változások ellenére a kistérségi feladatellátás zavartalanul történt, az átszervezések a hatékonyság javulását eredményezték. Javult az információáramlás a kistérség és az önkormányzatok között, melynek eredményeként az együttműködés további fejlődésen ment keresztül. Ezt követően a képviselők megvitatták a Hétszínvirág Óvoda munkájáról szóló beszámolót. Az ülésen megállapításra került, hogy az intézmény színvonalasan, a követelményrendszereknek megfelelően látja el feladatait, ezért a képviselők köszönetüket fejezték ki az intézmény dolgozóinak a gyermekek érdekében végzett munkájukért. A következő előterjesztés keretében a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár beszámolóját vitatták meg a képviselők az intézmény munkájáról. A képviselők megköszönték a művelődési ház dolgozóinak elmúlt évi munkáját különös tekintettel azokra a rendezvényekre, amelyekkel a település jó hírnevét továbbviszik. A következő napirend keretében a képviselők megvitatták az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót. A Képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezte ki a gyermekjóléti szolgálat családgondozójának és a jelzőrendszer tagjainak a gyermekvédelem terén kifejtett munkájukért. Az egyéb előterjesztések keretében a képviselők először jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve valamennyi önkormányzati intézmény és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosították. Ezt követően jóváhagyták az éves közbeszerzési statisztikai összegzést, amely tartalmazta az előző évben lefolytatott közbeszerzési eljárások legfontosabb adatait. Ezután a képviselők az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás bérbeadásáról döntöttek egy évi időtartamra a Tömörkény tér 8-9. szám alatti üres lakást adták bérbe. Ezután pályázat benyújtásáról döntöttek a képviselők a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását szolgáló támogatásra. Amennyiben a pályázat kedvező elbírálásban részesül, akkor az iskola épületének a régi szárnyán fűtés korszerűsítés valósul meg a pályázati támogatásból. A következő előterjesztés keretében a képviselők módosították szintén jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratát, majd elfogadták a 2008/10. téli közmunkaprogrammal kapcsolatos beszámolót és jóváhagyták a Partnerségi megállapodást. Ez kistérségi szintű projektként került megvalósításra. A következő előterjesztés keretében módosították szintén jogszabályi kötelezettség alapján a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Alapító Okiratát, majd döntöttek a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának módosításáról is.

2 Ezt követően a képviselők a 0247/93. hrsz-ú terület vételárát határozták meg ,-Ft összegben, mely terület nagysága 1766 nm volt. A nyilvános ülés zárásaként a képviselők pályázat benyújtásáról döntöttek a Hétszínvirág Óvoda tetőfelújítására. E pályázat keretében a Bramac cég által meghirdetett Szép új tetőket a gyermekintézményekre címmel kiírt pályázati hirdetményre kerül a pályázat benyújtásra. A zárt ülés keretében a képviselők először a polgármester által átruházott hatáskörben szociális ügyekben hozott döntésekről szóló beszámolót vitatták meg, majd döntöttek lakástámogatási kérelmek ügyében. A zárt ülés keretében került sor az iskolaigazgatói pályázat elbírálására,, melynek eredményeként a képviselők titkos szavazással Ollmann-né Lovászi 2. oldal Ágnest 10 évi időtartamra megbízták az iskolaigazgatói feladatok ellátásával. A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve a zárt ülésen készített kivételével a Polgármesteri Hivatalban, az Önkormányzat honlapján (www.ruzsa.hu) és a községi könyvtárban megtekinthető. A Képviselő-testület nyáron ülésszünetet tart, legközelebbi rendes ülésére a júniusi testületi ülésen elfogadásra kerülő munkaterv szerint szeptember 9-én 13 óra 30 perckor kerül sor a Polgármesteri Hivatal (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) tanácstermében. A Képviselő-testület ülése nyilvános. Lábecz László címzetes főjegyző Tisztelt Lakosság! Tájékoztatom Önöket arról, hogy án 10 órától 12 óráig a MOL NyRt. karbantartási munkálatokat fog végezni az Üllés gázátadón. Az érintett gázátadóról ellátott települések felé a földgáz betáplálás a 65 m 3 / h-nál nagyobb teljesítményű mérőkkel rendelkező fogyasztóknál szünetelni fog, amely 2 órás gázszünettel jár. Kérjük, hogy az elosztóhálózat teljes leürülésének elkerülése érdekében, hogy a fent jelzett időpontban ne vegyék igénybe a gázszolgáltatást. Köszönettel: S á n t a G i z e l l a - p o l g á r m e s t e r Előzetes a ruzsai Lakodalmasról Tisztelt Olvasó! T ájékoztatjuk, hogy egyesületünk ez évben is szeretné megszervezni a Ruzsai Hagyományőrző Lakodalmast. Időpontja: augusztus 29. (szombat),, helye: művelődési ház. A rendezvény anyagi fedezetét csak egyedi költségvállalással lehet biztosítani. Ezért támogatói jegyeket lehet előzetesen vásárolni a ruzsai teleházban augusztus 03-tól 19-ig. A jegyek ára ,-Ft/fő összegben várható.. A jegyek vásárlásakor kérjük, hogy a délutáni fogatos hívogatóban való részvételi szándékát is szíveskedjen jelezni, mert a fogatokra csak a támogatójegyesek ülhetnek, mivel korlátozottak a férőhelyek. Mivel a lakodalom mindenkor ünnepi esemény, ezért kérjük, hogy az alkalomhoz illően a régi divatú ruhákat is felhasználva szíveskedjenek megjelenni. Szervezők A Ruzsa Községért Közalapítvány idén is köszöntötte Ruzsa Ifjú Büszkeségeit, azokat a gyerekeket, akik bármilyen megyei-vagy országos, tanulmányi - vagy sportversenyen helyezést értek el. Az ünnepségre június 27-én 15 órakor került sor a Polgármesteri Hivatalban. Az idei évben az alábbi fiatalokra lehetünk büszkék: Börcsök Bence Borsos Anita Bozsó Ramón Börcsök János Börcsök Rebeka Börcsök Róbert Császár Patrick Csipak Ákos Csúcs Donát Deák Richárd Domonkos Zoltán Fodor Fanni Fődi Réka Fődi Richárd Fődi Tamás Gábor Elizabeth Kabai Gábor Kálmán Róbert Katona Csaba Kispál György Kispál Norbert Kovács Nikolasz Gratulálunk! Makra Balázs Malatinszki Dávid Markovics Szandra Kamilla Márton Marianna Nagy Roland Ördögh Richárd Papp Ádám Papp Krisztián Plenter Martin Raupach Bianka Seller Dániel Simon Péter Sipos Blanka Sipos Dániel Szekeres Gergő Szilágyi Dávid Szűcs Róbert Tanács Gábor Tornyai Tamás Tóth Alex Tóth Tivadar Turcsik Dániel Vecsernyés Márk Ruzsa Községért Közalapítvány

3 3. oldal FIGYELEM! A Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár pályázatot nyújtott be a KIHOP közösségi internet- hozzáférési pontok támogatására. A pályázatot sikeresen bírálták el, ezért lehetőség van arra, hogy az internetes közszolgáltatásokról (ügyfélkapu használata, gázóra bejelentés stb.) tájékoztatást adjunk a község lakosságának, hogy ezeket a későbbiekben akár egyedül is használni tudják. Az érdeklődőket az alábbi időpontokban várjuk a községi könyvtárban: július 15. (szerda) óráig július 17. (péntek) óráig július 18 (szombat) óráig július 22. (szerda) óráig augusztus 01. (szombat) óráig Vörös Tiborné - igazgató A RUZSAI IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI Meghívó Ezúton sok szeretettel meghívunk Téged és barátaidat a Ruzsai Ifjúsági Önkormányzat szervezésében megrendezésre kerülő evezni lehet két kategóriában 5+1 fővel 1. férfi csapat 2. vegyes csapat A bajnokság ideje: 18-a, szombat óra Helye: : a ruzsai Általános Iskola sportpályája (6786 Ruzsa, Üllési út 2.) Gyülekező és sorsolás: órától evezési feltételek: - a pályán játék közben maximum 2 hivatalosan leigazolt játékos focizhat (VÁLTOZÁS!) - a férfi kategóriában nevezők részére engedélyezett a stoplis cipő használata. (VÁLTOZÁS!) - a vegyes csapat feltétele, hogy két női játékosnak mindig játékban kell lennie! evezés: Nevezi csak az előre leadott jelentkezési lappal lehet július 15-ig (Ruzsai Polgármesteri Hivatalban vagy bármelyik RIÖK tagnál). Nevezési díj: 1000 Ft/csapat. A helyszínen jelentkezést már elfogadni nem tudunk. Erre azért van szükség, hogy a csapatok csoportba sorolását előre el lehessen végezni. Sorsolás a helyszínen! A jelentkezők számától függően 2 vagy 3 pályán fognak a mérkőzések lezajlani. A nevezési lap elérhető: - Ruzsai Polgármesteri Hivatal Fődi Anitánál -Honlap: - szórólap - Teleház Díjazás: I-III. III. helyezett csapat mindkét kategóriában érmet és tárgynyereményt kap. Különdíjak:legjobb játékos, legjobb női játékos, legjobb kapus valamint mindkét kategóriában a győztes csapat vándorserleget kap. További információ: Mindenkinek jó versenyzést és jó szórakozást kívánunk! Várunk Benneteket sok szeretettel!

4 4. oldal Díszpolgári cím Ruzsa község képviselő-testülete márciusi ülésén döntött a díszpolgári cím adományozásáról, amely szerint ebben az évben Lábecz László címzetes főjegyző a kitüntetett. Indoklás: Lábecz László 30 éves ruzsai munkássága alatt településünk jelenlegi fejlettségének, kulturált megjelenésének elérésében meghatározóan és aktívan részt vett. Lábecz László június 4-én Komlón született, majd szüleivel Ásotthalomra költöztek, ahol általános iskolai tanulmányait végezte ben Nagykanizsán a Kőolaj, Bányászati és Mélyfúróipari Technikumban érettségizett és technikusi oklevelet szerzett, ezután a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat Szegedi Üzemében vállalt munkát, ahol február 8-ig dolgozott. Életének további részében a közigazgatás szolgálatában állt és áll február 15-től Ásotthalom Községi tanácsnál pénzügyi előadóként, majd 1976 november 14-től a Csongrád Megyei Tanács VB Szegedi Járási Hivatalához helyezték át pénzügyi főelőadóként június 1-től Ruzsa község VB titkárává nevezték ki, majd pályázat útján november 8-i hatállyal Ruzsa község képviselő testülete jegyzővé nevezte ki, jelenleg is e tisztséget tölti be óta életvitelszerűen él Rúzsán, itt kötött házasságot Huszár Ildikóval, két gyermekük született Ildikó és László. Ruzsára kerülése után első feladata volt az akkori tanácsi dolgozókkal való jó munkakapcsolat kiépítése, a szabályzatok megalkotása, a pontos precíz munka fontosságának elfogadtatása, amely munkásságát mai napig meghatározza. Az évek során nagy hangsúlyt fektetett szakmai képzettségének fejlesztésére ban a Tanács Akadémián szerzett diplomát, 1980-ban az Államigazgatási Főiskolán igazgatás-szervező szervező képesítést szerzett ben eredményes közigazgatási szakvizsgát tett. Az elmúlt évtizedben a minőségirányítási rendszer elkötelezett híve, bizonyítja, hogy több képesítést szerzett e területen ebben az időszakban. Településünk elmúlt 30 éves fejlődésében meghatározó szereppel bír munkássága. Mindig fontosnak tartotta az itt élő emberek számára a lehető legjobb körülmények megteremtését, emtését, ezt bizonyítandó az alábbi felsorolás amely a teljesség igénye nélkül mutatja be azokat a fejlesztéseket, eredményeket, amelynek megvalósulásában jelentős szerepet töltött be. Többek között a község gázellátása, egészségház, mentőállomás, bölcsőde létesítése, iskola épületének bővítése, polgármesteri hivatal dísztermének kialakítása, védelmi és turisztikai központ, azaz a Tűzoltó állomás létrehozása, útépítések, szennyvízhálózat kiépítése, szennyvíztisztító megépítése, központi orvosi ügyelet beindítása, köztestületi tűzoltóság megalakítása, intézmények felújítása stb. E fejlesztések megvalósítását pályázatok készítésével, szervező koordináló munkájával segítette. Irányításával több intézmény átszervezése és új feladatok ellátásának megszervezése valósult meg: művészeti iskola létrehozása, gyermekjóléti szolgálat, falugondnoki ellátás, vízmű üzemeltetés. Mindennapi munkája mellett, - amelyet a magas szakmai tudás és mérhetetlen precizitás jellemez több szakmai fórumnak aktív tagja: 1994-től az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságnak, majd 1998-tól az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Önkormányzati szakbizottságának tagja. A Ruzsai székhellyel működő Homokháti Jegyzők egyesületének titkára, a magyar Közigazgatási Karnak és a ruzsai Intelligens Faluért Egyesületnek tagja. Gyakran tart előadást különböző jegyzői fórumokon sikeresen megvalósult projektek bemutatásában, minőségirányítási rendszer kiépítésében, működtetésében. Munkásságát több alkalommal ismerték el kitüntető címek adományozásával: 1984-ben a Tanács kiváló Dolgozója lett, Ruzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete május 1-jén a "Ruzsa Községért" díjat adományozta, majd 2004-ben az európai uniós jogharmonizáció területén végzett kimagasló tevékenységéért miniszteri elismerő oklevelet és ajándéktárgyat kapott májusában a Magyar Közigazgatási Kar elnöksége a "Magyar Közigazgatásért" díjat, majd július 1-jén a miniszterelnök a Címzetes főjegyzői címet adományozta részére július 1-én az általa vezetett t polgármesteri hivatal a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztertől a Közigazgatási Minőségi Díj -at vehette át, amelynek értékét fokozta, hogy Magyarországon község eddig még nem büszkélkedhetett ilyen elismeréssel. A díj a falunapon átadásra került, Jegyző úr munkájához további sok sikert és jó egészséget kívánunk! Ruzsa község képviselő-testülete

5 5. oldal Nótával a betegségek ellen! Ezzel a címmel került a kezembe minap egy kutatás közzététele. Azonnal arra asszociáltam,- hogy ezt a hírt megosztom Önökkel! Tanulságos nagyon! (Délmagyarország c. napilap sz.) Több friss kutatás szerint az éneklés amellett, hogy jobb kedvre derít és javítja az általános egészségi állapotot, segíthet jobban elviselni a krónikus betegségekkel járó fájdalmat is. Éneklés közben másképp lélegzik az ember, tüdejének nagyobb részét használja, így a vérbe több oxigén jut, és éberebbek leszünk. Emellett az éneklés a szívet és az érrendszert is edzi, és olyan hormonokat szabadít fel, amelyek akkor keletkeznek, ha egy feladatra koncentrálunk, és ugyanakkor élvezzük is. - magyarázta Graham Welch, a Londoni egyetem professzora, aki kimerítően foglalkozott az énekléssel és egészségre gyakorolt hatásaival. Danny Wiliams, a Brit Oszteopátia Egyesület tagja gyakran javasolja izomproblémákkal küszködő betegeinek, hogy lépjenek be egy kórusba. Azok, akiknek ezt ajánlom, stresszes életet élnek, vagy ülőmunkát végeznek, és nem használják kellően rekeszizmaikat. Ugyanaz a problémájuk: Csupán a tüdejük felső részét használják, így nagyobb a veszélye a hiperventiláció, gyors, felszínes légzés kialakulásának. Esetükben az éneklés segít abban, hogy jobban használják rekeszizmaikat, ami oldja a bennük uralkodó feszültséget - idézte Williamst a The Daily Telegraph brit napilap online kiadása. Ezek után mit is javasolhatnék mást a kedves olvasónak? Jöjjön velünk együtt énekelni a nyugdíjas klub tagjai közé, akik olyan odaadással és jókedvvel teszik ezt! Sokan mondják: én nem tudok énekelni! Ilyen nincs: táncolni és énekelni minden ember tud! Legfeljebb sajátos módon teszi ezt, nem feltétlenül gyönyörködtetve a környezetét,- de mindent meg lehet tanulni, ha akarja az ember! Kerékpározni sem tudunk, amikor megszületünk!? A lényege az éneklésnek az egészségünk védelme azzal, hogy kihasználjuk jobban a tüdőkapacitásunkat és bővebb oxigén ellátáshoz juttatjuk a szervezetünket. A másik fontos dolog még a kohéziós erő! Ami közösséggé kovácsol, összetart emberi közösségeket! És,- ez itt a fontos!!! Jó tudni még, hogy az éneklés által fejlődik ütemérzékünk, szókincsünk, szándékos emlékezetünk bevésési és felidézési mechanizmusa, szép kiejtésünk- artikulációnk, beszédkészségünk és az alkalmazkodóképességünk, toleranciánk, ha mindezt egy kórusban tesszük. Nincs több érvem így első gondolatra,- de talán ez már elég is, hogy a kedves olvasó átgondolja, és elfogadja a meghívást közénk,- a mindig vidám nyugdíjas klub tagjai közé, akik szeretettel várnak maguk közé mindenkit, akinek van kedve egy ragyogó kis közösséghez tartozni, és együtt nótázni velünk! Sólya Zoltánné - Pusztamérges Figyelem! Szeptember 3-tól 2 csoportban folytatjuk a kung-fu edzéseket. Várjuk jelentkezését a 6-12 éves fiúknak, lányoknak a kiscsoportba, valamint a 13 év feletti kis-és nagydiákoknak, felnőtteknek a nagyok csoportjába. Az edzésről röviden: a Wing Chun Kung-fu a legelterjedtebb önvédelmi sport. A mozgás öröme és a jó közösség az izmok és a szellemi képességek is javulnak, fejlődnek. Csoportonként heti 2x2 órában jelentős fejlődést érnek el a résztvevők. JÖJJÖ EL, ÉZZE MEG! Az őszi első edzés szeptember 3-án 17 órakor kezdődik a kicsiknek, 18 órakor a nagyoknak. NE FELEDJE: fiúk, lányok, nők és férfiak egyaránt jöhetnek! Edzés helye: Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár (Tömörkény tér 1.) Ünnepi megemlékezés augusztus 20-án órakor az Alkotmány téri Szent István szobornál órától Himnusz Ünnepi műsor Koszorúzás Szózat Mindenkit szeretettel vár Ruzsa Község Önkormányzata Községi Búcsú Minden évben Urunk Szineváltozása Ünnep tiszteletére kerül megrendezésre a községi búcsú. A nap szentmisével kezdődik, majd a délután folyamán kirakodóvásár és egyéb játékok várják a kicsiket és nagyokat egyaránt évben a községi búcsú időpontja: augusztus 9.!

6 6. oldal

7 7. oldal Szakrendelés megnevezése Nőgyógyászat ORVOSI ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁS KÖZSÉGÜ KBE Orvos neve: Dr. yirati Ildikó Rendelés helye: Felszabadulás u. 2. Rendelési időben: Fül-orr-gégészet Dr. Molnár G. Etelka Idősek Otthona, Pipacs tér 1. Rendelési időben: 62/ Szerda óráig Felszabadulás u. 2. Kedd 8-13 óráig Reumatológia Dr. Ocskó Marica Fizioterápia: hétfőtől péntekig 8-12 óráig Pszichiátria Dr. Szendi István Idősek Otthona, Pipacs tér 1. Rendelési időben: 62/ Kedd óráig Laboratóriumi Tömörkény tér 8-9. Kedd, csütörtök, péntek: Dr. émet Antónia rendelés 62/ ig vérvétel Szemészet Dr. Krisztián Géza Idősek otthona, Pipacs tér 1. Rendelési időben: 62/ Szerda óráig Bőrgyógyászat Dr. Tóth Kása Izabella Idősek Otthona, Pipacs tér 1. Rendelési időben: 62/ Csütörtök óráig Orvos neve: Rendelés helye: Rendelés ideje: Dr. Hézsai Klára vállalkozó Egészségház, Tömörkény tér 8-9. háziorvos 62/ Hétfőtől péntekig 8-12 óráig Dr. Balogh Piroska - gyermekorvos Dr. Gál Klára fogorvos Hétfő 8-14 óráig Egészségház, Tömörkény tér 8-9. Kedd d iskolai fogászat; Szerda óráig 62/ Péntek ig Egészségház, Tömörkény tér 8-9. Hétfőtől péntekig 8-11 óráig d.u.: óráig 62/ Csecsemő tanácsadás: szerda óráig Dr. Bánfi Tamás Fő u. 2. Dr. Bánfi György háziorvos 62/ Hétfőtől péntekig ig és óráig KÖZPO TI ORVOSI ÜGYELETI BEOSZTÁS Rendelés ideje: Hétfő 9-13 óráig csütörtök 9-14 óráig Terhes tanácsadás: csütörtök óráig ap Ügyeletes orvos neve ap Ügyeletes orvos neve 1. Szerda Dr. Hegedűs Zoltán 17. Péntek Dr. Bakos János 2. Csütörtök Dr. Bánfi Tamás 18. Szombat Dr. Hegedűs Zoltán, Dr. Bánfi Tamás 3. Péntek Dr. Joó András 19. Vasárnap Dr. Hegedűs Zoltán, Dr. Bánfi Tamás 4. Szombat Dr. Hézsai Klára, Dr. Vereczkei Csaba 20. Hétfő Dr. Vereczkei Csaba 5. Vasárnap Dr. Hézsai Klára, Dr. Vereczkei Csaba 21. Kedd Dr. Csonka Erika 6. Hétfő Dr. Hegedűs Zoltán 22. Szerda Dr. Bakos János 7. Kedd Dr. Bánfi Tamás 23. Csütörtök Dr. Hegedűs Zoltán 8. Szerda Dr. Joó András 24. Péntek Dr. Bánfi Tamás 9. Csütörtök Dr. Hézsai Klára 25. Szombat Dr. Joó András, Dr. Hézsai Klára 10. Péntek Dr. Vereczkei Csaba 26. Vasárnap Dr. Joó András, Dr. Hézsai Klára 11. Szombat Dr. Csonka Erika, Dr. Bakos János 27. Hétfő Dr. Bakos János 12. Vasárnap Dr. Csonka Erika, Dr. Bakos János 28. Kedd Dr. Hegedűs Zoltán 13. Hétfő Dr. Joó András 29. Szerda Dr. Bánfi Tamás 14. Kedd Dr. Hézsai Klára 30. Csütörtök Dr. Joó András 15. Szerda Dr. Vereczkei Csaba 31. Péntek Dr. Hézsai Klára 16. Csütörtök Dr. Csonka Erika

8 8. oldal KÖZPO TI ORVOSI ÜGYELETI BEOSZTÁS ap Halálozás Csókási Julianna Papp Géza Tanács Mihályné szül.: Király Etelka Kolonics József augusztus Ügyeletes orvos neve ap Ügyeletes orvos neve 1. Szombat Dr. Vereczkei Csaba, Dr. Csonka Erika 17. Hétfő Dr. Csonka Erika 2. Vasárnap Dr. Vereczkei Csaba, Dr. Csonka Erika 18. Kedd Dr. Bakos János 3. Hétfő Dr. Bánfi Tamás 19. Szerda Dr. Hegedűs Zoltán 4. Kedd Dr. Joó András 20. Csütörtök Dr. Bánfi Tamás, Dr. Joó András 5. Szerda Dr. Hézsai Klára 21. Péntek Dr. Bánfi Tamás, Dr. Joó András 6. Csütörtök Dr. Vereczkei Csaba 22. Szombat Dr. Hézsai Klára, Dr. Vereczkei Csaba 7. Péntek Dr. Csonka Erika 23. Vasárnap Dr. Hézsai Klára, Dr. Vereczkei Csaba 8. Szombat Dr. Bakos János, Dr. Hegedűs Zoltán 24. Hétfő Dr. Hegedűs Zoltán 9. Vasárnap Dr. Bakos János, Dr. Hegedűs Zoltán 25. Kedd Dr. Bánfi Tamás 10. Hétfő Dr. Hézsai Klára 26. Szerda Dr. Joó András 11. Kedd Dr. Vereczkei Csaba 27. Csütörtök Dr. Hézsai Klára 12. Szerda Dr. Csonka Erika 28. Péntek Dr. Vereczkei Csaba 13. Csütörtök Dr. Bakos János 29. Szombat Dr. Csonka Erika 14. Péntek Dr. Hegedűs Zoltán 30. Vasárnap Dr. Csonka Erika, Dr. Bakos János 15. Szombat Dr. Bánfi Tamás, Dr. Joó András 31. Hétfő Dr. Joó András 16. Vasárnap Dr. Bánfi Tamás, Dr. Joó András Őszinte részvétünk a családoknak! FIGYELEM! A Magyar Vöröskereszt véradást szervez Ruzsán. Időpontja: augusztus óra Helye: művelődési ház KÖZPO TI ÜGYELET 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgősségi telefonszám 104 Ügyelet: hétköznap:17h-tól tól másnap reggel 07h-ig. hétvégén: pénteken 17h-tól hétfő reggel 07h-ig. Elérhetőségünk: TŰZ vagy KATASZTRÓFA Vezetékes telefonon: vagy a 105-a tűzoltóság segélyhívószáma. Mobiltelefonról történő hívás esetén a 105-ös segélyhívás a Szeged Városi Tűzoltóság ügyeletére érkezik, ezért mobiltelefonról a ös telefonszámot célszerű tárcsázni! Kedves Ruzsaiak! Új szolgáltatással bővül a fogászati ellátás!!! Július hónaptól gépi fogfehérítéssel várom az érdeklődőket Ruzsán az Egészségházban. H.: Sz.: P.: Bejelentkezés: 62/ (11-es mellék) 30/

9 9. oldal ESEMÉ Y APTÁR Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Tel.: 62/ , 62/ július, augusztus július 01. szerda Termékbemutató 06. hétfő Új ruha, vegyesáru vásár 07. kedd Bálaruha vásár 13. hétfő Vegyesáru vásár 21. kedd Bálaruha vásár 27. hétfő Bálaruha vásár augusztus 03. hétfő Új ruha, vegyesáru vásár 04. kedd Bálaruha vásár 18. kedd Bálaruha vásár szeptember 01. kedd Bálaruha vásár A Generali Providencia Zrt. Ruzsa és vonzáskörzetére HELYI KÉPVISELŐT keres 30/ minden délután Pingpongozási,csocsózási lehetőség ÚJ HÚSBOLT, DE A RÉGI HELYE!! Megújult külsővel és készlettel várunk mindenkit szeretettel hús üzletünkben. havi akciónk, mely érvényes 31-ig, vagy a készlet erejéig: sertés húsoscsont friss kakas 3-4 kg (rendelésre) friss tyúk 2-3 kg (rendelésre) sertés hátsó csülök sertés fej 249,-Ft/kg 650,-Ft/kg 650,-Ft/kg 650,-Ft/kg 99,-Ft/kg További termékeink: Friss csirke, pulyka, kacsa, liba, kakas, tyúk, marha, birka, bárány, sült fokhagymás császárszalonna, libatepertő, sertés tepertő, pörc, füstölt húsok, sós és füstölt szalonna, csont nélküli füstölt házisonka, disznósajt, hurka, kolbász, házimájas, olajok, mangalica-, liba-, sertészsírok, fűszerek, konzervek, savanyúságok. Vállaljuk ballagások, rendezvények, konyhák, éttermek, grill partik, összejövetelek igény szerinti hús előkészítését kedvezményes árakon. Nyitva tartás: Kedd, szerda, csütörtök Péntek: Szombat: Vasárnap és hétfőn: ZÁRVA Simon Tamás Húsáru Kis-és agykereskedés Ruzsa, Felszabadulás u. 9. Tel.: 30/ TA YASI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS Tanyasi szemétszállítási időpontok: július 03., július 17., július 31., augusztus 14., augusztus 28. szeptember 11. (A fent említett napokon reggel 6.00-ig kell a szemetet kihelyezni. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.) Tel.: 30/ / INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!! Ár: 550,-Ft/adag

10 10. oldal Ingyenesen házhoz hívható! Gépjármű eredetiség-vizsgálat, átírás ügyintézés, biztosításkötés, hitel valamint GPS navigációs készülékek értékesítése. Érdeklődni: Acsai Varga Károly 06/ FÖLDMÉRÉS! megosztások, telekhatár kitűzések, épületfeltüntetés, szolgalmi jog bejegyzés, művelési ág változás, Elérhetőségünk: személyesen: Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett időpontban!) telefon: fax: weboldal: levélcím: I FOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a Lakossági 1440 m2-es fémszálas rassel háló, akác kerítésoszlopok különböző méretben valamint cső locsolórendszer 200 folyóméter eladó. Ár: megegyezés szerint Érd.: 62/ Kőműves és burkolómunkát vállalok. Érd.: 30/ Mélykúton családi ház eladó vagy Ruzsán lévő házra cserélhető. Irányár: 2,3 millió forint Érd.: 30/ Ruzsa Tanya 512. szám alatti ház eladó. Érd.: 30/ es Suzuki Ignis jó állapotban extrákkal eladó. Irányár: 1,3 m Ft Érd.: Börcsök István: 30/ hold föld eladó vagy haszonállatra cserélhető. Érd.: 30/ Televízió javítás helyszínen, garanciával minden szerdán és pénteken. HIBABEJELE TÉS: a PIAZZA Műszaki ABC-ben Tel.: 62/ Használt színes TV-k 1 évgaranciával ELADÓK. Komlós László Tel.: Komlós Zsolt Tel.: Cím: 6412 Balotaszállás, Ady u. 7. KEDVES OLVASÓK! A RUZSAI HÍREK KÖVETKEZŐ LAPSZÁMA SZEPTEMBER HÓ APBA JELE IK MEG. RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár Ágota YOMDAI MU KÁLATOK: Juhász Nyomda Szolgáltató Kft Szeged, Makai út 4. Tel.: 20/ Tel./Fax: 62/

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK XVIII. évfolyam 3. szám 2010. M Á R C I U S Szeretettel hoztam e szép csokrom, s köszöntőmet mindenkinek mondom. Nőket köszönt most az egész világ, hát nyíljon nékik a sok színes virág. Az életet, szerelmet

Részletesebben

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

XVII. évfolyam. 8. szám

XVII. évfolyam. 8. szám XVII. évfolyam 8. szám 2009. S Z E P T E M B E R Tisztelt Lakosság! Idén első alkalommal kerül megrendezésre községünkben a Burgonyafesztivál. Programjaink között szerepel burgonyából készült ételkülönlegességek

Részletesebben

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! XVIII. évfolyam 4. szám 2010. Á P R I L I S Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! Sánta Gizella - polgármester Tisztelettel meghívom Ruzsa Község Lakosságát a 2010. április 19-én

Részletesebben

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt Ruzsai Hírek 1. oldal 2010. június Ruzsai Hírek 2. oldal 2010. június VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! Hatalmas örömnek lehettünk tanúi és részesei a Falunap előestéjén. Játszóteret avathattunk, amire már nagyon régóta

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Hestia Tűzzsonglőrök showműsora www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 29-én tartotta soron

Részletesebben

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák.

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák. R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA JANUÁR www.ruzsa.hu BÚÉK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda február 15-én 1830 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban tartja Kívül,

Részletesebben

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A XXII. évfolyam R H uzsai írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2014. DECEMBER www.ruzsa.hu BIANKA MOSOLYA... A z idei év során többször is összefogott településünk a veleszületett szívizom rendellenességgel

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot

AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot XXV. 5. SZÁM 2015. június ÉVFOLYAM AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot június elsejével. Az immár

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Így szavaztunk Jánoshalmán Június 7-én az Európai parlamenti választások során Jánoshalmán a 7617 választásra jogosult polgár közül 2609 (34,25%) élt állampolgári

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám 2012. év január-február Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám A szennyvízberuházás helyzetéről A 2011-es év végén több dologban is történt érdemi előrelépés a projektben, ill.

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Munkahelyeket teremtő beruházáshoz kapcsolódó iparterület értékesítés. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Munkahelyeket teremtő beruházáshoz kapcsolódó iparterület értékesítés. A tartalomból... XIII. évf. 6. szám 2014. június Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Lillafüreden jártak az óvodások 5. oldal Önfeledt szórakozás a gyermeknapon 6. oldal

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XIX. ÉVFOLYAM 2013. FEBRUÁR Munkaköri változások a polgármesteri hivatalban A közigazgatás átszervezése, a járási hivatalok

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI. Szerkesztői sóhaj

A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI. Szerkesztői sóhaj Ára: 100 Ft XXV. évfolyam 6. szám 2012. június SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI A kiállítás nyitva tartási ideje: június 4-21. Szerkesztői sóhaj Eltelt három hónap, megjelent

Részletesebben

Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban

Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN MÓRAHALMI XXIV. ÉVF. 6. SZÁM 2013. JÚNIUS ÁRA: 100 FT Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban Egyesületünk táncosai és a szülők sem panaszkodhatnak, volt részünk bőven az

Részletesebben

Önkormányzati ÉrtesítŐ. Örülhetnénk is neki. Az új óvoda látványterve

Önkormányzati ÉrtesítŐ. Örülhetnénk is neki. Az új óvoda látványterve VIII. ÉVFOLYAM 1 2. SZÁM Önkormányzati ÉrtesítŐ Nyelvtanulás? 2012 decemberében értesülhettünk a híradóból, hogy a kormány országos regisztrációs pályázatot hirdetett TÁMOP-2.1.2. Idegen nyelvi és informatikai

Részletesebben

ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS. Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat.

ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS. Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat. Azon a reggelen márciusi ifjak, szabadság mámoros poharából ittak. Önkormányzati hírek

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Várossá avatás 7. évfordulója

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Várossá avatás 7. évfordulója Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 09. szám Várossá avatás 7. évfordulója Kistarcsa Város Legidősebb Polgára Blaskovits Aladárné Varró Lajosné a Köz szolgálatáért kitüntetést vehette

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

2015. február XXII. évfolyam 2. szám

2015. február XXII. évfolyam 2. szám Már a Facebookon is elérhetőek vagyunk! www.facebook.com/racalmas A Rácalmás Televízió adása MINDEN NAP 19 órakor kezdődik. Kísérje figyelemmel településünk életét, eseményeit városi tévénken keresztül

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

Ezt a napot a nemzetközi orvostörténet jól ismert alakjának, Semmelweis Ignácnak a neve fémjelzi, akinek

Ezt a napot a nemzetközi orvostörténet jól ismert alakjának, Semmelweis Ignácnak a neve fémjelzi, akinek XXV. 4. SZÁM ÉVFOLYAM SEMMELWEIS-NAP Amíg egészségesek vagyunk, természetes állapotnak tekintjük azt, de amint megbetegszünk, fájdalmunk felülír minden más szükségletet, csak a mielõbbi gyógyulás foglalkoztat

Részletesebben

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában 2009. december 18-án ismét megrendezésre került városunkban a már hagyománnyá vált Mindenki karácsonya ünnepség. A hideg, de csapadékmentes időnek köszönhetően, nagy örömünkre idén szabadtéren tarthattuk

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben