Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 r xvri. Évroryeu 7. szu 200E. szeptember S '&&**t'w?*'kcs'sgöxqprx*"#}**: b A XIV. ZrerwszÉru Ferutp A funp teepü(s ünne- kszn ke, vdszok trfekk. sorokt zrírtm, hog1 vtir rkezk pihennek, szrkoznk dogos, frszt htkznpok utn. A progrmok sszets. szervezs A detti Mrhmi mr hnpok'k korbbn ekezddtt' fepss dutni műsor Pocski pogrmesternek teepis rdekben Leikes zknyszki emberek kerestek Istvn igzgt űr irlnytsv szr- vgzett murikhoz' meg, fejnottk segtsgüket. tmog- kozttv dott zett szornszd tee- tsukt. Eszr jeentkeztek fogto- pits s Művszeti Iskc csoportjink munkjirr, tudsr1' htrnvj- sok kpvisei Frnk Istvn (Kcs b- rszmevk - s zok is - kik nem votk itt _ tudjk. funk rtkeivnnk. oyn rtkei,meyek tmogtst Fúvszenekr mondvn birkt vgnk vendg fogo_ Ksznm vrom Szüreti Mutsgon s pontosn szenezík fogtosok fevo- r'e s frdhttnsgv. nust s stkocsikzst' Nem tudom megszmonis nv szerint Hegedűs Istvn veznyetve storpts, pkos, sok'sok munk, mint egy sznt od nen-r eg r. Akit szemv szerint nem neveztem meg, nnk is kodom. Mondtk is, megri ez sok ksznön Mtuszk ArutI pogmester ünnepeni. dszttssg (Rokoy Lsz enketve) dt bbguvsb kockr vgott sznhúst. A guys ekszts_ ben orosznrsz jutott Hjdú mrnek s Fodor Jnos kpvise úrnk, vmint segtirek, gk z eksztst pincben ntzv zrttk Rbi Andrs knytsín t fs cspt fzte kszre guvsg1ubn z e t - r emheteg mindenki megegedsre', u Hivt dogozink kzreműkdsve. Az Iskobn kitsok, festk műveik_ \ A ZrxYSZÉKI BrrÉnxAPRA rör'én_ CSAPATOK JELENTKnzÉsÉrvnrux november 22'! szombt 4 fsltozzrt, ekes cspt' mey efoj Fbr utstsit, s fonosnk tftjhgyoyink megrzst, Jeenthezni ghet: Mtuszk Ant pogrmesternó szemiyesen. vgy teeonon szmon. Óvod s z ÓN0 dogoz t- tttek tnyrb s tettk venrgek e 9 -"s. Eg segtsget. ngy- A Zkny szrt F dtui donosok v- meyet Z- trben Szondi Snvi szerr'ezkszsg- ntegnevezni segtket, mert cikknek csd ssze n knvszki Brnpon. hi- tt, hstncosok, bít, Íi7'iiÍ]'tk'n es segtsgct,s teepü1s vnrennyi 1kjt tiszte ette Termszetesen sztívendg, divtbemu- soknk' tee it e tilk, csk strt kpjnk fe;ük fti' tk szrtrkt, munk? Megrte' Mint mikor s ert dnk kpvise-testüetnek s csi) s Frnk Sziveszter (Bbr)' fif.:e *:F..*.''; Kemencs k,cs mindig nevet Frnkn Pirosrv. pe, ho heybeiek s fu Az ÉmrnrN sor A btrnpp kupcsotos fej tútt s ikt szntnide vrjuk. VR1TLAN ESEMÉNNvEL TLLKuZHAI: GINDzLT MR A KoCkÍZAroKRA? otthon. csudju. utói biztonsg vg)) n),ugodr külf()di urzs rdekben vsszon Tkrkszvetkezetn kthet biztosts ok kzü : otthonbiztostús, Éetbiztosts megtkurtss' GpjtÍrműfeessg biztosts, KüWdi utz,sokhoz beset- s poggytiszbiztosts. Mrhonr: 581_006 Zknyszk:590_0-?0 i Dornszk: 584_020 TÍp sottrom: r Pet{iteep;

2 SrxnnEs volt 't PR'ncpÚvrpxrns ÉsRnxpnZETT Potre rcró A Prgfűmentes kzi Bzottsg * Mgn'.\ jeentkezsi htridig rorszgrt Trc- Geszti Pter tete nomn _ sszesen i3 rv- tt\'es ncvezs rkezett. n 2 krton sr' Vgii, de nem utos sorbn z es he- ben rrdette mcg z orszgos,,prgfinrentes Hz -'.{ j pd rgds" errer,ezsi kciprogrnrjt' z sg tt'funtette rneg. nrer rtcl tgii: kos, Jutrn eg1 fűszegr'nvr kciprogrrn tjókozttson, - Prgin Tth Edin r,koz fejinsbn. figreemfeiketsen s A jeentkezk rigtnt 4 fs brbizott- z ergis megbetegedsben szented entbcrtrsitr- - Pet Fzeks korr segtk eisnersn.ricsretrr pszk. - Brcsk Zjknvsck Kig Önkornn\Zi hog (1: Zotn gorr nehz - dr' Ttr Zotn hirdeti z kcit nnk rdekbcn'rog' szbvsze- eknek. r'irgz pr'gfirvet nem ttunk nuk. z in_ gk birntetsn kr.lri gondos s krn'czctiike gtnok szp s rencezett!1potbn votk. Ezrt minden nevezt dicsret iet' A prgfmentes h- n'es ingtenttt1jdonosok jutombrr rszesühesse- eg1ni vot, 1riszen igen csinos portkt tekintetttink meg' N- Vmenrryi jeentkez rnegí'cet fette- ig- Ppp Tibor Be ke r,ni brbizottsg igen nehz he'vzetben '\rrik idn is rneg- ZkHor-n-e Egesiiet Írg dnttt' yezett: Csiszr Ferenc, Tnv 281' szm tti - \,ot ednteni. ho5n k cgszebb' eg_ hog eg' gondozottbb udvr. Ezrt bizottsgrrnk úg drrttt' küondjt is kioszt egilgosbb port hzisszo- nvnk' Kündit hpott: Szondi.{nnmri, Szegfii J1uros u' 5,' szrn tti úos gvn,vrű r'ir- nek.,v ir1ei rt ferjur x r ndczett tcepüskp ki}rtslt tevkenvkedk sztijnzst is, ezrt ' Zk tuejdonosi rntrict kptk. mcv mirrcerrki sztnr tudtj. ho;n hz tujdonos gondos gz- goskertrt' kct Prgfmentess Rendezett Port cmrne1 hir' dknt irtj prgfiiret' }Íve rmenn1'i nerezett port szp s rendezctt - dettiik meg. A tv'vi vt e tr(jen z es hrorn hevczett szema Zknvszkr Kis Újsg hsbjirr neghr- detett kcir' mnden bei- s kiiterüieti khz IuI1donos jeerrtkezhetett, k rt. ho$ ingtnt prgfít mentcs s retdezett, eszttikus potbn tr'tj' A brt sorn nenr g. hnen krnvezet u n'rgi rfordts ngs- vt br bizottsg ptott meg. ints ]potúnk bizonrut, ho5 Hrmdik heyezst rt e Rrzs Jzsef, ]'n' 235' sztin tti kos' Juthr eg cso- Istvn. Dr.Ttfu Zotn Tn.v 636' sznr tti ngtnn. Juti- Brettsgi kír kt v- tt is! A ZntvyszÉru Ítrumnnrunven NTrTvA TARTSA küteriieti n szbdsg mit 2008' szeptember kztt szünete. Istr Hff: szunnp Kedd: 8, Szerd: Pogrmesteri Hivt rrg.terrnben. Fbb Csütrtk: rernik: Fntek: Szombt: Vsrnp: üst A Kpvise-test{iet soron kvetkez Z008.szeptember 27-n b ri kezdette trj _ reszrno kizbiztoúg heyzetr, - beszmo I. fres gzr- z nkormn'vzt kodsíi'o. ZÍk'n1sk Krrg Önkornrn\'Z ^.2008 ri fug1rest oktber J0-n ni }'űrtdsi Hzbn. Brcbb informci xis Újsg oktberi s'ttbn, vmitt wrr.zknvszek.hu odon 1esz or'sht. Aki krdst szefetne fetenni. kvetkez e-mi 'rdesr ere ekiidrerr Gimnziumi Oszt'vinkbn, esti tgozton heti J dutni e ftstsgg (*neg kp MBGVATTOZOTT. Az Ú sztu: s6 KÉn*M, HoGY AZ 'BLFELBDBTT' (n,tr,ec) nümzi.uoz FoGT HoZZK 'ssza. htsgi toros i t' i nt z m nve kbe - ''\ bei rtkozottk j e e ntkez ett dikot,,, 00"o- fertc nrert. A rsztr evk digzovn't kpnk' ' '. - 2J res korig csdi prk ignreheti Érdek]tni: ]' ' Mr Ferenc tnos s Szkisko (r78] \4rhgom. Brnos Grri1 tr 2' 0 r J"8-517: 884- e-t teefonsztnon.. KRBSZ-rNF$IYAM A NprÉw s'lrtsiskola SZERVEZESEBEN SznmÉrcÉprocs-znTo'MoPED' Ar(, A, C, CE KrreonrqNeAN. SzcKrANpoL'AMoK: BF, Atr'' TIR cépxgzs AKCI: , MINDBN K{TEGÓRLfuec -Fr TnxDJKBDvBzMÉN]T Ü rnrnnonszmon' Dn. MÜnn (Roy ri s t i mnvit. Brnsn FBI'qLsosTAs : KÓszNnrrnr,: t! Te.: FIGYETBM! Dn. MÜrrEn Knory TEtEFoNszrL,{A ts besz ci tt t A fesfoku crire: ', es ::, 99o,o- sikeres erettsgi rjzsgv ZrÍ 'Ínu- A budkerktiss kpcstbn ktúbbi feu i gosts K6z! Iiszt krh et szeruyesen qitu trtúsi icben ug, r úg dnttt, Bogh rnre, Pusi:is Istn, SebkJzsef, Szb Msodik heyezett ett: Frnk xromnirwzat HRBK szemtszts Trrdri brbizottsg rng 9 kg-os mospor' stvnn, Érrestjük kossgot' hog1 hevezst e nem rk kzijtt tor'bbi r,igszdj- kt is kisorsounk' Vigszdjkt n,vertek: pjn: irnti gnvessg' tisztsg s 1 rcn(t seetete vezett envt. kzs VAGY SZEMÉLYESN, uű.vrrnést n& mon,fin. Tnr,.: pnzintzeteket, keressen meg bizomm minket! egkedvezbh intot fogiuk nnek megkeresni vmennyi bnk es biztost kntb! - hiteek fevteie. drg hiteek ocsbbr vts - befeketsek (egyszeri s res djs) - biztostsok (kteez irmű. ks. et. r'g1'on. stb.) Igny szerint teefonon ryeztetve: 3031g-5336Szb inm Ngy Mfut

3 ü ú ü ú Ö ü ú ü ű ü ú ü ú ű ű ü ú ú Í ű ú ű ú ü ú ü ü ú ü ü ü ü ü ú ú ü ú ü ü Í Í Ó ü ú Ö ú ü ü ü ü ü Í ü ű ü ű ÍÍ Í ú ü Í ű Ó Ö ü ü ü ü ü ü ű ü ü ü ű ű ú

4 7-knyszki Kis Uisg 4. od ZMS 2ggg;gi,sF i[wei,,ti'g 2S08. sztsprnmbnnr2t. AZknvszki Gyermek- s fiúsgi Ünkormnyzt s rt Npw ny szeretefie rnegrvj ont T,<n! szk Jtiv j f 2Ü{}8. sneptember 27-n szombton;_ 7' 00 rkor kezdd $eiijmxrx MuATsGRA' rreprek heyszne MivedsitÍn.,.t proqrn; : ü ti.15 ii r It i E.00 9' K!esstts,kerrrene!ben Borszti kitrs: _ YILL{{!1 FRITSCH pincészer bentutt1i <L tottborok meg sro htw - Zknvszk must- s borksto Feiip zk*,u s'tki?,bs Npt"xcegyüttes rycnnek csoporii Miorette Csoport misor Vcsorzsi eíretsg (''Lcikony'h''. nuf) B Bus Bnd ktizrcnr!kddsve A zkrrr'szki J0'Boszorrnygets' - ]0'00 tú.ct reggrrii tj Dr. T tr Zotn iegyz C1ümcs-sr'dszt ',1. progt'mvtztt'n jogt fenntrtiuk, T o t b Í i i t t {o ru ú c i h.' u' t n r. z k t u,s ze ker ' h t t Bonszx-E FÉREK Sznrur' {smin gircsú EonszÉnnu Szer':t istr'n-búcsúi iir:jt:t ji1i. V irj'!rinr1rpt S;ct Is1rri rer't rt]ttj ttttjttt sztttrs titi1tl'ti' ri:eii: \jitui. \krir[:tr.,. \rhr)\. IJ,r{i,1. Jttrert. Biiktiri s. sicsier'esztú'. t]siisi:t rrthir'i1r'' i,"iib. D1sznj' (iier'3iibiiis.crtr'grri:zent;ttijs. ii1rgitr-fijriii. Iiicsibiikk. ror'tszii. \ItziÍnt ' \iczűsztngvt1. }1iH'iz, }IikriÚ1i'tLr. Ptiiske. Szcicr ': 'i jttitrn _.zer rtiirtr. Szijt'cse' E] nztst. ir riiiiii i c- i. ttpiisli rin i'.;izlciis i tg r tt iii t i :tt t Szi' - Istiirii Lúcsiiuk. rznk* 125 vre cztttrntgje_ cnt,\'tlrr;s_rjtke c. újsg rrg' 2(}-i sztritrj: ''Szert Isn'rrr Ipjr z idn is megniiit borszki ftir'ri ct' rendes ftirdverrdgcien r'ii irjzt s '"otbi vidúktir _ terrtek tp cstrptrrkrsttt iisszc. it-tg L búcsúju'sbnt'szt \e$cn. \g,\ tirrtst. T]q'esi' ug. i9-n itut1r j t er.te_ rirliior r'kt' 7ctr t)eg szcttiet'es;,i] :r br!csújit' npcsoport, egsz ttblrssz' de G'icr5rto1gesr is huszoneg'v- mg }itl s Szrrtg hiitrkis iii:srjsekbi cgsz np_ 'ndors vtrt. kút nlp Lt i ' j;.inttsiilrri búcsúr.'' A nhur' tb Lt z'riokok szm. Ternpomunk kis kpo1ir te*rp s nt r irtr:;tj:it'is sznreve vot.,\ rnisn Srnor.{tirs qtr:'giijtii'i csperes-pb- is tee vot ht'ckke' '\ szenirisn Fesperesi Keriiet szinte ninden teepüse kp'rsetette nrgt he- rios ponriikrt.szokirtr;t 1edig 0ir'!rt';.i rn.-i's- r'i p1trnos ie1ii di'zirr' trt0tt. kj x tt']p]).ijt:ljb szuokot. tve búcstit. ng tcg rgsz'ilrú 5 iii:'tzct reghihtss hirzfis sze1eni. risos rtrt,tíi :iirirri bt:;.rt1ti' Du. 2 t'- rnetr is. Jecn t'otk teogii higtk is' szentnist Korrcs Srr<or. koozsr'ri esperes ceebrt. k ior dr' Dobrnszh Ptitr' tt't!itt o:'s;iggisikp- pldikcijbn kienete Szenstrn keresztn. te- Irrt't i]it s Szrheg' 'ent s rpo szcrept Krpt'metencben' r- ;r r'ise je Ínres ebdet rriott, izsgek kpriseetn. r brr'szii hiit:l]noki fbb szenr'tzeten irii tijbb cíiciics;rtt s cges fiird- r'endg r'ot hir't]os. s rrcit t'rttckcd hngu]ibn cgszcn 6 rig trrtrrtt. ckcs kszntsek nenr cz kornmrl is kicsinek bizonr-lrt. e tenrpornudvr mit h s'rg'kntor rt. s negtisztete jeen- t fesperes Portik Hegvi Kee_ jt. s szeretet mindent egr'z er'ejt. z eg1- hzkrus ez komn is hevzet mgstn t. A búcsírs szentnrse utrr mindenkit megkntk pohr pink1tr' s kccs' egy F'eerrte rzs vot rur'voztk'. rszt vennt szent kiry tiszteetre feszentet temp- }'irrt nrirrden "'Úvbt:n. Lz idt1r is ir'keztei eresztjk ontbn ezcn z Íinnepi szentnrisn. krnrez teepiisekrii. I)ittb1. szoks s;crint e5' Frks Adr

5 Brn*Ncgffi0K -']végb,,vfft{,, :... Borzongtnfrisst rege. Minth z isrners szkt isfzsbbn húzdn ssze inyuezetken. Hrmtos mg fű' kiizte ^mezt ken ü vgy ppen cstorn feett Íepü egeísz- nbny kk s srg irg. z s keresg fcncsíd is hozznkífiozik' Kesztfs kzze ke zonbn bnnunk veük, mert A kis rgbicsek mgbtjtkhng1ukt. A kertsek, rpsk! oszopok festett fotji rukodnk rr, ronnn ku- Kori denevrek tnyűtk engye tri buszmeg A hzkbn, fk mgtt 'ssú-ggors ksziids. Az utk s egytre npesebbek, mindenk. trt bo'... Éedmnden, s fuszi euegben nom hús Ic e s - tt sz.' zeert- Zd rt. merre tekintünk, krbk sorkoznk _ jív^ megszokott kp tru enk: vezet_ tiy, fueit hegyez mezei ttt szemtik H kmunk vn j megnzni, thtjuk, hogy pof- juk igen heyes s kedves, szrük finom brsonyos. h_ de meg is pinthtjuk egykori ngy nyrfink üregeiben s knk most is Sok rrtevt szbdtnk meg z tnos isko pnerseiben. Mg 90_es vek zsi<rnnyt, ket esheyükn. n1.lr, bksen egesz mot krbrjk. bennünket szntfdeken' kertekben is! kozepe jíln hvtk fe mguk figyemet keemet A zd kii iind mdr' A szomszd ffe gyk- en szgukk, cincog hngjukk s ks dutni idn ig vn oyn terüet, ho nem 'ot kszs. rn hni hm hngos kü-kü_kü_jt, de mr nem kirepüsse' Az szi vríivirgzt hosszú' vkony szrn imbo- htszik oyn es, boszorknyos kcgsnk. A Mgyrorszgon denevrek emberre tejesen r- fdeken vgzeit munk vog, sode megfigyehet' Akmnknt, (krum- tmtnok. Vdszmdszerűk, szporodsi szoks- Eszrtn, újj edvenhny tejot gj, szns- s pszeds)sorn ebünk kerühetnek htms, pty- ik egvedük' bbon s tudtnsg kvetkez- brsonykerep srgiik' de eginkbb nigvs s üre- t'vs sen rukod szrz termseket tni Szerteszt. mnt pdu fovófűszender' Ezek hernyk htú, ntenns hernyk - szenderek hernyi, 1je tben zonbn rgen oktnu puszttottk ket. M mr vdett ]tokkz trtoznk, termszetvdemi Sorr p- tpkoznk, júust szeptember vgig.a beük ersok vjk ket, s tios sszefogdosni, r csigk kpszkodnk. Az es ks hzcsk megpi- kfejd epkk konytkor figyehetek meg. mint ezeket kis titkkt, A fűszkon, rdghrpt fi gmbcskirr nts ut:n sorr trunk enk ktjvetkezk - ezer- nyi, mindenfe. Nem futkosnk mr fdn srg biegetk' Aig tni fusti fecskt is. Nemrgiben mg htms csp_ tokbn ''hunrzott(' rt feett u gen, most mr szinte csk pnthtjuk meg nhnyukt, Ősz kzeed- tve kisebb-ngyobb csoportokb rerdve kszüdnek _ Kissszony npj krti indunk hosszú ut- virgok ett ebegve hosszúr kinyújtott pdrnyevüh*e nektrt szvogtnk' A herrry is, ep' ke is küneges tvny! A hrmt esztu finotn nny-itokk teik meg eueg' s Np búcsúzu,keduesen kukucs- Az btk ett konyt krü hirteen esuhn rny kti kukoricszrk nem ms' mint egy kori denevr. kezik z este. Kitűn s krtrt repü, mgsn s mersz fordu-! itt ni! Mind,en np mi újt, umi tokk cspong evegben' Estnknt mr minden mtehetetent trtogt. kztt.. Húus hurnokbn r- zsr. Rendkvtii fnsguk z sz kze\edtve mg inkbb fokozd( ngyon sok ro'rt efogysztnk' H- sz sr. tms zsrprnt ke szerezniük, hogy hosszú ti 'brhm Kedvez bettektsi ehetsgek Egyn i v kozk, stermek, vkozi bnkszmn finnszrozs fetteek nkii' kossgi s ,- tekts tt Kmt(vi) EBKM feett ,- feett 3 ve ekbk eseén er Ü'' 8,00Yo g,27q 8,15i/o 8,43s/o 8,30% 8,59% vi 9'33% indu kmth EBI{I : 8"&oo8.33% 1' Ft tti ekts esetn 3 hvi BUBOR+0,2%, egbb 1.000'000'- Ft ektse esetn 3 hvibubor+0,35o/o, egbb 5.000'000'_ Ft ektse esetn 3 hvibubor+o,s% Lekts ejrt etti femonds esetn 150 np utn idrnyos kmttrts! Jeen hirdets nem minsü nyivnos }ntttenek. A szqgttst pnzügyek É.ingtn Futzs s tebkom QUESIoR' Bnik mikro-, kis- s kzpvkozsok Eindut Szchenyi krty. konstrukció Gzdkrty/gzdh ite ignysi ehetsg TerÜetpÚ tmogtsok efinnszrozs Deviz pú hiteek 15 v futmidve { chf s JPY pon), kr KedvezŐ $zmvezetsi fetteek, ngyenes netbnk. i 6720 Szeged, Tisz Ljos krt. 40. Te.: ? rnegis-. denevr kiizt egkorbbn jeennek meg kpvisei. A rt feett vrijs gm repü, szepternberben vonu ti 60 npos megni miní Forfs Tkrkszvetkezet / T:,9.;E;i1;*:,f hivts ügynke nyújtj' PSZAF E-!

6 . od i:.,,' KÖrvvrn ToRPEDÓ kifeieznek. Íritok e t iyen szt. s zt is, mit jeent fnvknt s igeknt! P. f (ptmny- mohn eszik)' n1u (it - e& vmit), r Knor,Es Gynnnrrn! SZeÍetette ksztjnteek Benncteket z Rem1err, hog' fettdve' új trrrbcn' sok nnrvegzd4od (np - betúket trehoz). s u iskot tyo tittt hnpok utn egr' kis 4' Kpteen rgozts. H Ío'"t^tiLtok megkezdett rgozst, kkor tbbes hi/rrrvrzctte1 iitetek be szeptetber es npjibn z szm msodik szenryben egy frff keresztnevet kptok. Meyik ez iskopdb. Szpen ssm minderr risszzrkent niegszokott kerktgsb, niegkezddtt ntunkt, t'rus' ivoibtr keresztnv? n bor - te bor - bt-rr szrkozsr1. jtkos fejtrkr sen szbd nregfeedkezniink. Ennck szeemben jeentkezik hrrpr rnpr z. tt1tok rnr j isniert Kn1r'tri 5' Lz hbi kiss mkrs meghtrozsok fdrjzi heyeket reitenek. Torped' Meyek ezek? krdsek meg'szosr, tomztthtjtok meg kobkotokt, s Ú1 drttok mgtoknk es1'vt rr. hog ncgnrerjtek kntrjutnrt. Hnp gnsorsos dnti e. hog heves megfejtk kzü ki esz z szet'encss. ki Tetemes hegy: Kvrtes Rgi vros: Koroshz hzvihcti n,veremnvt. Vszojtok min tbben krdsekrci Ir hres vros: Keszeged Ncvetetsenr he've: Djk 1.) 1859' szeptember 30-n szüetett hres meseg1.jtnk, irinek Ti is biztosn ismeritek. Ki? Segtsgünnyit, hogy neve F.dz t hor r \ hres vros : Futttt mesit ''eszperente'', vgyis kizrg ''e" mgnhngz szerepe benne. Keresd meg enre nevet s rd e egyik mesjnek cmt 2.) Egvik ismert kznronds szerint vk rcjti vki \hiorr mit? Mi jeentse vk sznk, s mit ieent kiiznonds? A nregodsokt rrv. osztv s kcm fetüntetsve szeptember 30_ig dhtjtok e Kzsgi Kn'r'trbn! J kobktijíst! - g'ermekt Prugin Tth Edin - veninvt - btzjt 5. kittry t.tiros - z' ebdit G1rjtsetek oyrr fneveket, meyek eg}'ben vmey cseetst is ;'; "/.t ont'rnn KÖNYvTR ZxwvszÉxnn 2008 szt megkezctik Kzsgi Knrtr omnvnk szrntógpes fedogozs, Sor kerü tejes ovsi nvintrts, vrrrint 12 ezer krr,w s nhiin'v szz eg1b dokunrentum rgzi bizonvos kön'vr' kn vn kcsnzsben, h kze 500 kcsijnztsk tnzsíekerii. A rendszer utorntikusn fg1ei ejrt htridket, nri szintn tnettnvi kn'vt'et vonkdd tlrnk e, g kcsn- zs fovmt 5'orsbb s rugmsbb vik. krrtr rendekezik fedogoz munk mcgkezd- sirez szüksgcs eszkzkke1 knt'trkeze A tejes omnv fedogozs 1'2 vgis etrtht, ezrt rjük z ovsk megrtsts türe- rnt. Szerdi npok kiutetetenúszetesen kqttr tot,'bbr is szeretetíe t'j hs'ztit! (SZIRÉN integrt vcrnkdok), rnr ''csk'' konkt niunk hozzrert- knytros desrevn sziiksg.,{z orrrnv tejes krű fedogozs hosszú, idig' n'res foymt, mevhez Kedves Ovsk türcinrt'e is st ignv fedogozst nehzkes enne nregodni. xöxrrves vasrnap,{ sznrtgpes nvivntrts s kcsnzs en'vei: -.{ hgrornnvos cduktgusbn trtn nehzkes keress hcvett z oktber 2-n hrmdik komm kerü megrendezsre Krr1n'e: \smp Kz:gi Kny.vtrbn. A rendkr üi nyiri tfisi npon q-5 rig r krctkez pro2008. frr'vik mjd' nrunk. kiss dtbzis gvors tjkozt- tst n\újt mjd tejes omnr'r. Mindez z inter' net segtsgveonne mdon. otthonr is brmikor grmok vrjk * Jtszhzi ogkozs tpprfüzrek. jtkos figurk kszirse egyszerű nygok- - Nem csk z b1) ht-e ktin1r,trbn, iet'e eg\ szerz mey nrűvei s egt mű me,r kidsi' hnem gűjtenrnves ktetek nitiktrs fetrsr, krr1rek rszegtsgeit is kii- n informci kpht. '\ * s Krry r rusts Kny.vtri szoigttsoi: k]csnzs. ingyenes beirtkozs, heyben ovss c Jtekos CD-RoM-ok hsznt gpi kcsnzs segtsgvenem csr z t tut' hog z ovsk miver-r kr-rteket kcsnijztek. h- nenr ktitjn nvomon kt'ethet z eg1es ktinwek útj, sttusz is. A jeenegi tskos kcsnzs IkImz,sv csk bb'tt':t esetben ehet me$udni. hog1 eg' Nyron bezzeg serryek, Örtjnnek, h pdbn ehetnnek. Es k egsz vben tnunk, A tvirry'thoz hozz se nyúnk. ejrt ntricejü kn1 vea.t "ntegboc.'ts ttpjn" kvetkezutt; naiit t iss:uvihetk kcinvvtrb.'.4 Nem e5formn moz-og z gunk Vzvri Szbocs: Isko knyr trb togtkt: erhet, be sen ke Írdi eúrt knrtrb' derii k, hogr eg dott krrw rncgt- Jobb kint enni tryn' Mint ü]ni z isko pdjn. KÜonbz emberek vgyunk, ezrt heti eg1 komm. szerci npokon kcsnzs sztinete, Zrt jt mgtt Ó, csodtos nyr, Minden 5erek csk rd vr. Nem ke kkor tnuni, Csk fó]dben do3ozni De mikor ki ke menni dogozni, Inkbb mennnk tnuni. Prgin Tth Edin rendszer' vorrkc oh's, nyonrttott sziiksg esz, ]\vin tertsi idben forozott odfige- uni Szbocs: A gyerekek Iete ng1'segtsg. tsre. cduktgust f'evtj z onine dtbzis' h5,omttvos tskos kcsnzst vortkdos. V- Isrosox Ínrx Minden gerekn ek z z m' Ne ke jen menni iskob! Korn LeIni, suiib menni, Regge szinte semmit sem enni. Ho3 brj ezt egy yerek! Erre nincs emberi eeet. Nem brom tnust, Mint fogszuvsodst" De h menni ke tnuni, Énnem tudok mit csinni! Nem krok iossz egret, Ezrt tnun] me6ek!

7 Í Ú Íű ú Ü ü ű Í ú ú Ú ű ü ú Ö É ű Í ű ú ú Í Í Ú ü ú É ú ú Ó É Í É ú É Í ú ü ú ü É ú

8 Ú ü ü ü ü ü Ó É ü ü ü ü ü ü ü Í ú ü ü ü ű ü É ü Ü É ú ú É É Ű Ő É É ü ú ú ü Ö É É ű ü ü É ü Í

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR Komrom. 1914. június II. XIV. évfolym?4. szm Komrom vrmegyei és vrosi érdekű trsdlmi, közgzdsgi hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési r: Egész évre 10 K., félévre 5 JC, negyed évre 2 K 50 fillér.

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9 0 2 1 G Y fi R, V

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április A s z a k m a i f e l e l s s é g b i z t o s í t á s o k p i a c á n a k s a j á t o s s á g a i M a g y a r o r s z á g o n K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

CSENDŰRSÉ( I I AI)()K

CSENDŰRSÉ( I I AI)()K V Vfoyu\ 11 H Ú 1\1 CSENDŰRSÉ( A)()K ET (nrzmtes ÁA: 1616VO - 8 koo-;h\ mcófr ÓVO 12 koron Noymóv-ro 3 knrnl gj/rnk 1 R H 1H ÓH 110!}O 1{ 1 A n VAAu hd VT\ Bud\J1 TV y\n11 o\ 1 @ Az eulo n Lród \J(!hN

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Főmunkatárs: Kérelem.

Főmunkatárs: Kérelem. Komrom 98 j n u r 7 ^ /V. M R Komromrmegye és Komrom F^lc Voros Megjelenk K mden r c ^ ros és D egyk zonbn rsk 30 'form szoehól bu rbl rk'k. béree dendy és g z d g. ez z m.klen é z hnk, k' csk lyen er.

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben