agrárium Kamara: Az új ügyvezetô elnökség Javuló takarmányhelyzet 2013-ban? Jobban gazdálkodjunk vizeinkkel! 9 milliárd forint kárenyhítésre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "agrárium Kamara: Az új ügyvezetô elnökség Javuló takarmányhelyzet 2013-ban? Jobban gazdálkodjunk vizeinkkel! 9 milliárd forint kárenyhítésre"

Átírás

1 23. évf. 2013/5. május Ára: 499 Ft NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA Kamara: Az új ügyvezetô elnökség Javuló takarmányhelyzet 2013-ban? Jobban gazdálkodjunk vizeinkkel! 9 milliárd forint kárenyhítésre Deszikkálási és öntözési melléklet

2

3 Tisztelt Olvasó! Az új agrárkamara megalakulásával korszakváltó fejezet kezdôdött a hazai élelmiszerpiac önszervezôdésében. A tavaly elfogadott törvény értelmében felálló egységes szakmai szervezet olyan régen várt egyeztetési rendszert mûködtet majd, amely egy asztalhoz ülteti a termelôt, a feldolgozót és a kereskedôt. A március óta immár kidolgozott szabályrendszerben mûködô kamarai struktúra legalább két évtizedes lemaradást hozhat be. A rendszerváltást követô idôszakban hosszú idôkön át érvényes gazdasági, üzleti, mûszaki és technológiai kapcsolatok estek szét, s ez a folyamat finoman szólva nem szolgálta a hazai érdekeit. Bár ha számtalanszor megfogalmazódott is, soha nem jött létre eddig olyan német, osztrák vagy francia példára egységes, szakmai egyeztetésre képes szervezet, ami az idei évtôl kezdi meg mûködését. Természetes, hogy egy ilyen közeg kialakulását politikai viták kísérték. Ám ezek a polémiák a testület mûködésével folyamatosan értelmüket veszthetik, hiszen a lényeg, az egyeztetés, az új magyar agrárkamara fundamentumának lényege. A most mûködését megkezdô köztestületet sokan afféle érdekképviseletként képzelik el, pedig sokkal több annál. Platform, minden érintett számára elérhetô érdekegyeztetési felület fogalmazott a jogalkotásban résztvevôk egyike, és valóban: ez a lényeg. A magyar agrárgazdaság az elmúlt években folyamatosan változó szereposztásban nyertesekre és vesztesekre tagozódott, hol a felvásárló, hol a feldolgozó, hol a termelô volt nyerô pozícióban, az igazán kellemetlen ügyek pedig vagy izzadságszagú üzleti alkukban, vagy bírósági perekben dôltek el. A bírálói szerint túlságosan széles spektrumú kamara pontosan ezen viták formális rendezésében nyújthat óriási segítséget, olyan helyzetet teremthet, amely sem a felvásárlónak, sem a beszállítónak nem ad behozhatatlan piaci vagy jogi elônyt. A puding próbája az evés: hogy az új kamara ezt az elvet mennyire lesz képes érvényesíteni, a jövôben dôl majd el. A formális és jogi keretek adottak. Kamara 4 Pár szó az egységes kérelemrôl 5 Az új ügyvezetô elnökség Agrárstratégia 10 9 milliárd forint kárenyhítésre 12 Agrárfinanszírozás 2013 Növénytermesztés 17 Fókuszban a kertészet Talajerôpótlás 20 Nitrogénmûvek: a hazai és a nemzetközi vérkeringésben tartalom Tartalom Takarmányozás 49 Szerves savas tartósítás Állattenyésztés 55 NCH: Áttörés a biológiai hígtrágyakezelésben 56 Tejágazatunk aktualitásai 61 Javuló takarmányhelyzet 2013-ban? 62 Baromfi: kiállítás és díjazás Agrárenergetika 64 Egy termálkút kálváriája Kaleidoszkóp Deszikkálási és öntözési melléklet 64 3

4 4 Kamara Pár szó az egységes kérelemrôl Segít a kamarai tanácsadó! Fontos még röviden foglalkozni az egységes kérelemmel, hiszen június 2-ig szankciók nélkül lehetôség van a módosításra, ezután, június 10-ig azonban ez már csak munkanaponként 1%-os támogatáscsökkenés mellett tehetô meg. A támogatás összegét nem növelô pontosítások a határidô lejártát követôen is elvégezhetôk. A z alábbiakban néhány gyakran felmerülô hibalehetôségre hívjuk fel a figyelmet. Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) támogatásnál ritka növényfajta termesztésekor nem szabad elfelejteni, hogy az ennek vetésérôl szóló NÉBIH-igazolást az MVH-nak el kell küldeni. A még újra nem telepített ültetvény területére nem lehet AKG-igénylést beadni, ellenkezô esetben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggô területet (továbbiakban: KET) a célprogramból kizárják. Figyelni kell az AKG-ba bevitt táblaméretekre, mert hiba esetén az érintett táblára adott évben támogatás nem adható. Ökológiai gazdálkodás célprogramnál indokolt lehet az egyeztetés az ellenôrzô szervvel, mert ha az annak nyilvántartásában lévô terület kisebb, mint az AKG-ban igényelt, úgy az érintett KET-et a célprogramból kizárják. Szem elôtt kell tartani, hogy adott célprogram egészére nem adható adott évben támogatás, ha ott nem támogatható növényt termesztettek. Az adatmódosító felület megnyílásával csak elektronikus úton jelenthetô a zöldtrágyázás, középmélylazítás, másodvetés. A vetésszerkezethez kapcsolódóan meg kell jegyezni, hogy kizárólag az 5. gazdálkodási évben bejelentett és elfogadott vis maior esetén mentesülhet a gazdálkodó a vetésszerkezetre vonatkozó elôírások alól. A vetésszerkezetet az akg.agrarkamara.hu oldalon elérhetô vetésszerkezet-kalkulátor segítségével is ellenôrizhetik a gazdálkodók. AKG programnál a gazdaságátadási támogatás révén bekövetkezô kötelezettségátvállalásra június 10-ig van lehetôség. A Kedvezôtlen Adottságú Területek (KET) esetén, ha tiltott növény található a támogatásba bevitt területen, úgy a gazdálkodót az aktuális és az azt követô EMVA-évre kizárják az érintett intézkedésbôl. A késedelmi szankció nélküli területalapú támogatás beadásának határideje 15. A határidô lejárta után, június 10-ig munkanaponként 1%-os támogatáscsökkentés mellett még benyújtható a kérelem, ezt követôen azonban a beadásra már nincs mód. 15. és május 31. között (ez évben június 2-ig) még szankciók nélkül lehetôség van a módosításokra. Ezt követôen a módosítás munkanaponként 1%-os szankcióval még június 10-ig végrehajtható június 10-ig szankciómentesen benyújthatók az egységes kérelem keretében az alábbi kifizetési kérelmek: nem termelô mezôgazdasági beruházások, ültetvénykorszerûsítés, lágy- és fás szárú energiaültetvények, kertészeti ültetvények korszerûsítése, valamint a gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerûsítése intézkedések. Figyelni kell arra is, hogy csak azon ültetvények esetében van lehetôség ôszi kifizetési kérelem beadására, melyeket az egységes kérelemben jelöltek. A gazdálkodóknak földhasználati bejelentéseiket is át kell tekinteniük, hogy azok június 10-ig rendezôdtek-e. Természetesen KAT, Natura 2000 gyep támogatások igénylésekor a teljes gazdálkodási évre vonatkozóan megszakítás nélkül rendelkezni kell földhasználati jogosultsággal. A családi gazdálkodó ez évtôl jogszerû földhasználónak minôsül a támogatás igénylésekor akkor is, ha nem a családi gazdálkodó, hanem a családi gazdaság tagjának földhasználati lapján szerepel a gazdaságba bevitt földterület. Fontos továbbá, hogy a Natura 2000 erdôs jogcím esetében a támogatási és kifizetési kérelem beadása együtt történik meg, mely jogcímre idén is ugyanazok nyújthatnak be egységes kérelmet, akik tavaly is jogosultak voltak erre. Csak azokra az erdôrészletekre lehet támogatási és kifizetési kérelmet igényelni, amelyeket a MePAR adatbázisban és az Országos Erdôállomány Adattárban is Natura 2000 területként határoltak le. A fenti támogatási és kifizetési kérelmek benyújtása mellett további támogatást is igényelhetnek az erdôgazdálkodók az agrár-erdészeti rendszerek létrehozására és a mezôgazdasági területek erdôsítéséhez június 30-ig. Ezzel kapcsolatban további részletek a 70/2013 (IV. 22.), valamint a 79/2013 (V. 7.) MVH-közleményekben érhetôk el. Hasznos információkért látogassa meg a és a oldalakat. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Gazdálkodói Információs Szolgálat Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és Magyarország támogatásával. NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA

5 Kamara 5 Az új ügyvezetô elnökség Lapunk áprilisi számában Gyôrffy Balázs elnök ismertette a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara rövidebb néven a Magyar Agrárgazdasági Kamara szervezeti felépítését, vezetôségének tagjait, távlati céljait. Mostani, májusi számunkban a Kamara ügyvezetô elnökségének tagjait és megyei elnökeit kértük, hogy mutatkozzanak be a tagságuknak, lapunk olvasóinak. Gyôrffy Balázs elnök Gyôrffy Balázs a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének (MAGOSZ) alelnöke, országgyûlési képviselô, az Országgyûlés Mezôgazdasági Bizottságának tagja, Nemesgörzsöny polgármestere ben született Pápán. Felsôfokú tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi, valamint Államés Jogtudományi Karán folytatta ôszéig a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) veszprémi kirendeltségének munkatársa volt ban, majd 2010-ben is Nemesgörzsöny polgármesterévé választották óta a Veszprém Megyei Gazdakörök Szövetségének elnöke, 2009-tôl a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének (MAGOSZ) alelnöke. A 2010-es országgyûlési választásokon a Fidesz-KDNP Veszprém megyei területi listáján a MAGOSZ delegáltjaként szerzett parlamenti mandátumot. Gyakorló gazdálkodó, családi gazdaságában szántóföldi növénytermesztéssel és sertéstartással foglalkozik. Zászlós Tibor mezôgazdaságért felelôs alelnök 1956-ban született Budapesten. Gyermekkorának jelentôs részét Pilisen töltötte. Itt lett fogékony az állattenyésztés iránt. Mosonmagyaróváron szerzett agrármérnök diplomát, majd Gödöllôn külgazdasági szakmérnöki oklevelet. Elsô igazi szakmai megméretést igénylô munkahelye az Annamajori Célgazdaság, ahol fôállattenyésztô, majd fôagronómus, végül a kft.-vé átalakult cég ügyvezetô igazgatója tól a Mezôfalvai Zrt. igazgatóságának tagja, majd elnöke, 1999-tôl a részvénytársaság vezérigazgatója és 2003 között a Hereford, Angus és Galloway-tenyésztôk Egyesületének elnöke tôl a Húsmarhatartók és Marhahús-termelôk Országos Szövetségének (HUMOSZ) elnökségi tagja óta a Szent István Egyetem címzetes egyetemi docense, 2012-ig az intézmény Gazdasági Tanácsának, jelenleg az MKK Dékáni Tanácsadó Testületének tagja. Évek óta nemcsak szavakban hirdetôje, hanem végrehajtója az ún. fenntartóható mezôgazdasági gyakorlatnak. Vetômagágazata révén a genetikai értékek megôrzésén túl az általa vezetett Zrt. munkahelymegtartó képessége jelentôs. Éder Tamás élelmiszeriparért felelôs alelnök 1965-ben született Cegléden ban érettségizett a Kossuth Lajos Gimnáziumban Cegléden ben szerzett diplomát a Gödöllôi Agrártudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán, ahol a következô években az Agrárgazdaságtani Tanszék munkatársa volt ban az Oklahoma State Universityn folytatott tanulmányokat Fulbright ösztöndíjasként ban MBA diplomát szerzett a Webster University és Szent István Egyetem angol nyelvû programján tól az államigazgatásban dolgozott különbözô pozíciókban nyarán az FVM közigazgatási államtitkári pozíciójából kellett elhagynia a közigazgatást. Jelenleg a Bonafarm Csoport vállalati kapcsolatokért és PR-ért felelôs igazgatója. Társadalmi elnöke a Magyar Húsiparosok Szövetségének, az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetségének, valamint alelnöke a CLITRAVI-nak (az európai húsfeldolgozók szakmai érdekképviseleti szervezetének). Ifj. Hubai Imre vidékfejlesztésért felelôs alelnök 1974-ben született Karcagon. A Killián György Repülôgép-szerelô és Repülôgépmûszerész Tiszthelyettes-képzô Szakközépiskolában érettségizett Szolnokon ban családjával mezôgazdasági vállalkozást alapított óta mezôgazdasági egyéni vállalkozó, 2001-tôl családi gazdálkodó ban végzett a SZIE Kertészettudományi Karán, Kertészmérnök szakon tôl a Kárpát-medence vezetô virágpiaca, a Flóra Hungária Kft. elnöke tôl a MAGOSZ Jász-Nagykun-Szolnok megyei Ifjúgazda Tagozatának elnöke tól Üllôparti Gazdaszövetkezet tagjai által megtermelt, ellenôrzött ökológiai élelmiszer-alapanyagok feldolgozását, kis- és nagykereskedelmét, valamint a rövid ellátási lánc kiépítését és a termékek piacra jutását, a termékfejlesztést irányítja óta Magyarország elsô négycsillagos bioszállodáját és bioéttermét üzemelteti tôl a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnökségének tagja óta az Ökologia Hungária Kft. alapítójaként biopiacot épít Szigetszentmiklóson tôl a Mintamenza program Jász-Nagykun- Szolnok megyei szakmai segítôje. Kis Miklós Zsolt mikro-, kisés középvállalkozásokért felelôs (általános) alelnök Kis Miklós Zsolt 1979-ben született. A Pest megyei Nyársapáton található családi gazdaságukban szívta vérébe a mezôgazdaság szeretetét. Közgazdászként az egyetemi évek után két évig multinacionális cégeknél dolgozott óta édesapjával közösen gazdálkodnak, mintegy 50 hektáron szamóca, csonthéjas gyümölcsök, zöldségfélék és szántóföldi növények termesztésével foglalkoznak. Az értékesítésben nagy segítséget jelent a helyi gazdák által közösen létrehozott, ma is fejlôdô TÉSZ, melynek szintén tagja. Nyársapát település alpolgármestereként és a Pest Megyei Közgyûlés tagjaként elkötelezett képviselôje a vidéknek és az ott élô embereknek, gazdáknak. Meggyôzôdése, hogy minden agrárgazdasági szereplônek a legkisebbektôl a tôkeerôs nagygazdaságokig megvan a maga súlya, szerepe, feladata. A közös érdekek megtalálásával, erôs összefogással lehetünk versenyképesek az ban. A helyi gazdakörön keresztül ismerkedett meg a MAGOSZ-szal, 2005 óta a szervezet Ifjú Gazda Tagozatának elnöke. A szervezet szakértôként delegálta a Copa-Cogeca egyik munkabizottságába ben Jakab István felkérésére a Parlament alelnöke mellett több mint 2 évig április

6 6 Kamara dolgozott titkárként, agrárszakértôként szeptember 1. és március 28. között a Magyar Agrárkamara kabinetfônöke, illetve a Pest Megyei Agrárkamara megbízott vezetôje volt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnökei Baranya Megyei Agrárkamara: Rittlinger József Rittlinger József a MAGOSZ országos elnökségének tagja, a Baranya megyei Fidesz gazdatagozatának küldötte, 2001 óta a Somberek és Környéke Gazdakör elnöke ban született Mohácson, tanulmányait a Dr. Marek József Mezôgazdasági Szakközépiskolában végezte, ahol érettségit majd technikus minôsítôt is tett. Vadászatvezetôi és vadgazdálkodási technikusi végzettséggel is rendelkezik. Elsô munkahelye a sombereki Mezôgazdasági Szövetkezet, majd Rt., késôbb Zrt. volt 1992-ig ben mezôgazdasági vállalkozó lett, majd 1999-ben családi gazdaságot alapított, melyet folyamatosan bôvített. 110 ha-on gazdálkodik, fô profilja a növénytermesztés óta nôs, 2 gyermek édesapja. Hobbija a vadászat, a sombereki Csele völgye Vadásztársaság vadászmestere. Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara: Domján Gergely Gazdálkodó családként Kecskemét mellett éltek a nagyszüleim, ezt az életet folytatták a szüleim is. Az érettségi után agrármérnöki diplomát, késôbb pedig vetômag gazdálkodási szakmérnöki diplomát szereztem. Gyakornok majd, növénytermesztô és állattenyésztô agronómus lettem. A tapasztalatszerzés után a Vetômag Felügyelôséghez kerültem mérnöki munkakörbe. A családom földjeit árveréseken részben sikerült visszaszerezni, majd önálló gazdálkodást kezdtem. A gazdaságot a semmibôl teremtettük meg, ócska gépekkel, kevés és apró parcellákon gazdálkodtunk és gazdálkodunk ma is. A Magyar Gazdakörök Szövetségébe azért léptem be és dolgozok ma is, hogy a saját tapasztalataimat, kudarcaimat példaként hasznosítva szolgálhassam gazdatársaimat, az Agrárkamara elnökségében is ezt folytatom tovább. Békés Megyei Agrárkamara: Dr. Kulcsár László István Budapesten született 1948-ban. Gyomaendrôdön él, felesége bejegyzett könyvvizsgáló, két nagykorú gyermeke van. 35 ha-os családi gazdasággal rendelkezik ben a József Attila Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán szerzett jogi doktori oklevelet tôl gyomaendrôdi ügyvédi irodájában praktizál. Ügyfelei gazdasági, mezôgazdasági vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok és állami intézmények tôl a Békés Megyei Ügyvédi Kamara ellenôrzôbizottságának elnöke tôl kezdôdôen jelenleg is a Békés Megyei Gazdakörök Szövetségének elnöke évben részt vett a Békés Megyei Agrárkamara megszervezésében, majd 2002-ig az elnökség tagja volt tôl jelenleg is a MAGOSZ alelnöke. Jelenleg is Békés Megye Közgyûlésének képviselôje és a Mezôgazdasági Bizottság alelnöke. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Arárkamara: Taskó József 1954-ben született ban a Mezôcsáti 152. sz. Szakmunkásképzô iskolában tett autószerelô szakmunkás vizsgát és 1992 között autószerelô, mezôgazdasági gépkezelô, majd mûhelyfônök beosztásban dolgozott tôl kezdve egyéni vállalkozó, majd 2002 óta családi gazdálkodóként folytat mezôgazdasági termelést tól a családi gazdaság a növénytermesztés mellett kibôvült húsmarhatartással. Jelenleg is Mezôcsáton él ben megválasztották a Borsodi Mezôség Gazdakör elnökének tôl a Dél-borsodi Tulajdonosi Közösség elnöke májusában megválasztották a Borsod Megyei Gazdakör elnökének. Budapesti és Pest Megyei Agrárkamara: Dr. Péter Mihály Gödöllôn született 1957-ben. Nôs, felesége tanár, három gyermeke van. Bagon él. Szegeden a József Attila Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát tól egy budapesti ügyvédi iroda tagja. Fôbb tevékenységi körei: baleseti és kártérítési ügyek, ingatlanügyek, munkajogi ügyek, közigazgatási ügyek, polgári és családjogi ügyek, cégügyek, cégképviselet, peres és peren kívüli képviselet között települési önkormányzati képviselô (KDNP), 1998-ig megyei önkormányzati képviselô, alelnök tól települési képviselô és alpolgármester (FIDESZ-KDNP) tól a MAGOSZ országos elnökség tagja, az Etikai Bizottság elnöke tôl a MAGOSZ országos alelnöke. Csongrád Megyei Agrárkamara: Kispál Ferenc 1946-ban születtem Hódmezôvásárhelyen. Nôs vagyok, két fiúgyermekem van. Iskoláim elvégzése után 1968-tól szakemberként, majd fôgépészként dolgoztam a Csongrád Megyei Téglaipari Vállalatnál ben növénytermesztéssel, vetômag-elôállítással, szántóföldi zöldségtermesztéssel, valamint mezôgazdasági gépi szolgáltatással kezdtem foglalkozni tôl családom is bekapcsolódott a vállalkozásba, 2001-ben megalapítottuk családi gazdaságunkat tól a Csongrád Megyei Egyesületi Agrárkamara, majd 1994-tôl a Csongrád Megyei Köztestületi Agrárkamara alapítója, illetve máig tisztségviselôje vagyok ben egyik alapítója voltam a Hódmezôvásárhelyi Gazdakörnek, melynek 2007-ig az elnöke voltam tól a MAGOSZ nagyválasztmány alelnöke, 2004-tôl a választmány elnöke lettem tól 2007-ig országgyûlési képviselô voltam. Fejér Megyei Agrárkamara: Zászlós Tibor Gyôr-Moson-Sopron Megyei Agrárkamara: Németh Gergely* Hajdú-Bihar Megyei Agrárkamara: Szabó Sándor 1956-ban paraszti családban születtem Hajdúböszörményben. Állattenyésztéssel és hizlalással foglalkoztunk. Elvégeztem a Mechwart András gépipari középiskola gépészeti szakát, majd felnôttképzésen szereztem érettségit. A szakmámban dolgoztam 1987-ig. Másodállásban már 1977-tôl földet béreltem és az ott termelt takarmányt sertéshizlalásra használtam ben a családommal megalakítottuk az Aranykalász Gazdák Szövetkezetet. Profilunk a húsmarhatenyésztés, sertéshizlalás, valamint növénytermesztés ben Ezüstkalászos, majd 2001-ben Aranykalászos gazda tanfolyamot végeztem óta elnöke vagyok a Hajdúböszörményi Gazdakörnek. Tagja vagyok a helyi mezôgazdasági bizottságnak és a Hortobágy Menti Vízgazdálkodási Társulat intézôbizottságának. Heves Megyei Agrárkamara: Székely Zoltán Gyöngyösön született 1960-ban. Jelenleg Gyöngyöstarjánban él. Felesége pedagógus, két felnôtt gyermeke van ben a Kertészeti Egyetemen, Kecskeméten szerzett kertész üzemmérnöki diplomát és között a Mátrai Egyesült MGTSZ-ben szôlész-borászként dolgozott. Közben között a Kecskeméti Kertészeti Fôiskolán is dolgozott ugyancsak szôlész-borászként.

7 Kamara és 2002 között falugazdász, majd 2002 óta családi gazdálkodó. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara: Hubai Imre Csaba 1947-ban születtem Kunhegyesen. Nôs vagyok, három gyermekem van. Feleségemmel és gyermekeimmel együtt végezzük családi gazdálkodásunkat. Mezôgazdasági középiskolát végeztem, majd 1968-ban növényorvos képesítést szereztem. Okleveles agrármérnök, agrárközgazdász és mérlegképes könyvelô vagyok. Tíz évig fôagromónus voltam, majd 1989-tôl magángazdálkodó lettem tól a Karcagi Nagykun Gazdakör elnökévé választottak, majd MAGOSZ országos alelnöki és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei gazdakör elnöki tisztét töltöttem be ben 20 fôvel megalakítottuk a BÉSZ típusú Üllôparti Gazdaszövetkezetet tôl ôstermelô és ellenôrzött biogazda, a Kelet-magyarországi Biokultúra Egyesület alelnöke vagyok. Komárom-Esztergom Megyei Agrárkamara: Dr. Balogh Zoltán Budapesten született 1956-ban. Jelenleg Esztergomban él. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát. Munkahelyei: Esztergom Városi Tanács VB. Igazgatási Osztálya: elôadó, fôelôadó, csoportvezetô. Esztergom és Vidéke Takarékszövetkezet: jogi elôadó, jogtanácsos. Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara, egyéni ügyvéd. Társadalmi tisztségei: az Esztergom Városi Gazdakör elnöke, a Komárom- Esztergom Megyei Gazdakörök Szövetsége elnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek (MAGOSZ) általános alelnöke. Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat: képviselô, bizottsági elnök. Dunántúli Református Egyházkerület: egyházkerületi bíró. Nógrád Megyei Agrárkamara: Szandai József 1952-ben született, jelenleg Herencsényben él ben a Gödöllôi Agrártudományi Egyetemen szerzett agrármérnök oklevelet : az Országos Magyar Méhészeti Egyesület tenyésztési szakosztályvezetôje között a Mellifera Kft. (méz külkereskedelem), ügyvezetôigazgató-helyettes között Herencsény Község polgármestere, ben alpolgármester között az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagja, foglalkoztatási ügyekért felelôs miniszteri képviselô tôl a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlésének tagja, a Területfejlesztési Bizottság elnöke. A Fidesz MPP Falusi Tagozatának megyei elnöke, országos alelnöke. Somogy Megyei Agrárkamara: Dr. Gombos Sándor* Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Agrárkamara: Rácz Imre Már a rendszerváltás elôtt is egyéni vállalkozóként tevékenykedett az agrárszolgáltatásban. Közel 120 hektáron maga is gazdálkodik, területének jelentôsebb részén zöldség-gyümölcs termesztéssel foglalkozik tôl Balkány város önkormányzati képviselôje, mely tisztséget azóta is folyamatosan betölt tavaszán a térségi Gazdakör elnökének választották, majd év végén a MAGOSZ országos elnökségi tagja lett ben a megyei közgyûlés mezôgazdasági bizottságába is bekerült. Megkapta az IPOSZ Ezüst- és Aranykoszorús mestere címet, késôbb a Kiváló homoki gazda kitüntetést, majd a VM Aranykoszorús Gazda kitüntetését példa értékû gazdálkodói munkájáért, a vidék, a megye gazdái érdekeinek képviseletéért. Tolna Megyei Agrárkamara: Dr. Hadházy Árpád 1948-ban született. Falun nôtt fel, apai nagyapja gazdálkodó volt, így állatorvos lett. Négy gyermeke van. Családi vállalkozásban 6 hektár szôlôt mûvelnek ben az FM Tolna Megyei Földmûvelésügyi Hivatal Igazgatási Osztályának vezetôjévé nevezték ki, s egyben megbízták a hivatalvezetô-helyettesi teendôk ellátásával tôl a Szekszárdi Mezôgazdasági Rt.-nél különbözô vezetôi beosztásokat látott el, jelenleg is az igazgatóság tagja. Többhetes tanulmányúton az USAban, Franciaországban, Németországban, Spanyolországban, illetve Hollandiában tanulmányozhatta a helyi mezôgazdaságot és az agrárkamarák mûködését. Nyolc éven át a Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Mezôgazdasági Bizottságának volt tagja, 2006-tól 2010-ig elnöke. Vas Megyei Agrárkamara: Dr. Póczik István 1965-ben agrármérnöki végzettséget szereztem Mosonmagyaróváron, ugyanitt vállalatgazdasági szakmérnök és egyetemi doktori címet értem el. Az egyetem elvégzése után Hosszúperesztegen fôállattenyésztô, majd Sárváron a gépjavító állomáson fômezôgazdász, 1972-tôl a Sárvári Kossuth Tsz elnöke voltam egészen 1992-ig. A szövetkeztet elhagyása óta elôször kft.-ként, majd 2002-tôl családi gazdaságként 300 ha-on növénytermesztéssel foglalkozom. A traktoros tüntetés után gazdakört szerveztem, melynek jelenleg is elnöke vagyok. Most, hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Vas megyei elnöke lettem, szeretném az ágazat szakmai érdekképviseletét magasabb szinten ellátni, ehhez kiváló szakembergárdát és egységes kiállást hívunk segítségül. Veszprém Megyei Agrárkamara: Dr. Radovics Tibor Székesfehérvárott született 1953-ban óta magán-, majd családi gazdálkodó. Szántóföldi növénytermesztéssel és intenzív gyümölcstermesztéssel foglalkozik ban Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Mezôgazdaságtudományi Karán szerzett agrármérnök diplomát ben egyetemi doktor, 1987-ben vállalatgazdálkodási szakmérnök. Elsô munkahelye a Haladás Mg. Tsz. Iszkaszentgyörgyön ( ), ahol növénytermesztési rendszeragronómusként kezdett dolgozni ig a Veszprém Megyei Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal fôigazgatója tôl a Veszprém Megyei Kormányhivatalnál tevékenykedik tôl igazságügyi szakértô, szakterülete a mezôgazdasági kárbecslés, termôföld-értékbecslés tól az Igazságügyi Szakértôi Kamara Mezôgazdasági szakosztályának elnöke. Zala Megyei Agrárkamara: Süle Katalin 1979-ben született, férjezett, két gyermek édesanyja. Kiscsehiben él. Pápán a Petôfi Sándor Gimnáziumban érettségizett, majd között a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezôgazdaság-tudományi Karán szerzett agrármérnök oklevelet között a Budapesti Gazdasági Fôiskolán közgazdász végzettséget szerzett között a Zala Megyei Munkaügyi Központban dolgozott mint mezôgazdasági vállalati kapcsolattartó tôl jelenleg is mezôgazdasági egyéni vállalkozó, fiatal gazda tôl a MAGOSZ Zala megyei elnöke. *Lapzártakor az életrajz még nem állt rendelkezésre. Forrás: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

8 8 Növénytermesztés ROUNDUP MEGA az eredményesebb repcebetakarításért A Megyei Kormányhivatalok novemberi felmérése szerint az ôsz folyamán hektáron történt meg káposztarepce vetése. Ugyancsak a Kormányhivatalok kimutatása alapján április 5-én hektár volt a növény területe, ami minimális fagy- és belvízkárra utal, mivel a két szám közötti különbség mindössze 1784 hektár. A viszonylag enyhe tél és a száraz nyár után egészen április elejéig tartó csapadékosabb idôjárás kedvezô volt a repce számára. Az áprilisi hivatalos felmérés szerint a repceállományok 56 százaléka jó, 29 százaléka közepes, míg 15 százaléka gyenge állapotú volt. Április elsô dekádja után a tavaszt átugorva gyors felmelegedés következett be, amelynek köszönhetôen szinte az egész országban a hónap végére azonos idôben, szinkronizálva virágba borultak a repcetáblák. Ugyanakkor a magas hômérséklet miatt a növény kevésbé ágazott el (1. ábra), így talajtakaró hatása csak részben érvényesül, ami egy késôbbi csapadékos periódus beköszöntével lehetôséget adhat intenzív gyomosodásra. Amire szintén számítani lehet még, amennyiben lehûlés követné az április nyarat, az a másodvirágzás. 1. ábra. Repcetábla Zala megyébôl. A növény ritkásan elágazó, nem takarja a talajt, április 30. Bármelyik probléma jelentkezzen is, a ROUNDUP MEGA betakarítás elôtti alkalmazásával enyhíteni lehet a negatív következményeket. A kémiai anyagok betakarítás elôtti alkalmazása hosszú múltra tekint vissza repcében, számos gyakorlati haszna miatt: Hamarabb betakarítható az értékes termény, így rövidebb ideig van kitéve a nyaranta egyre gyakrabban jelentkezô, súlyos pergési veszteséget okozó viharoknak, jégesôknek. A táblán belüli, egyenetlenül fejlett állományok azonos idôben betakaríthatók. Gyomokkal fertôzött területeken a gyomok leszárításával gyorsabb lesz az aratás, csökkenthetô a betakarítási szemveszteség. A ROUNDUP MEGA hatása A ROUNDUP MEGA alkalmazását számos elônye indokolja: Kíméletesen szárít, emiatt a becôk az érés folyamán kevésbé hajlamosak pergésre (2 4. ábra). Független, publikált mérési eredmények alapján 3 év átlagában 287 kg/ha volt a betakarított terméstöbblet a kezeletlenhez képest 1. Különleges összetétele biztosítja a szárazságban megvastagodott, viaszos növényi felületeken történô megtapadást és áthatolást. A heterogén állományokban késôn képzôdött becôk, hajtások leszárításával könnyebb, gyorsabb aratást tesz lehetôvé. Emiatt, német mérések szerint, a kezelt állományokban átlagosan 3 liter gázolaj takarítható meg hektáronként. Szisztemikus hatásának köszönhetôen az állomány fölé nôtt magról kelô gyomokat a repcével takart részben is szárítja (5. ábra). Az évelôk esetében károsítja a földbeni szaporítóképleteket. 1 Papp Z.: Pergéscsökkentési tapasztalatok repcében a KITE-nél. Agroforum május oldal. A ROUNDUP MEGA elônyei összehasonlítva alternatív megoldásokkal A növényre kifejtett hatás Az idôjárási körülmények szerepe Becôfelnyílás, -pergés Gyomirtó hatás ROUNDUP MEGA Kontakt készítmények Ragasztó anyagok Szisztémikus, ezért hatása kiterjed az egész növényre. Kíméletesen hat, 2-3 hét szükséges a leszáradáshoz. Különleges összetételének köszönhetôen változatos körülmények között is jól dolgozik. A kíméletes szárítás miatt a növényt nem fenyegeti a pergés miatti veszteség. Irtja az évelô gyomokat is. Csak a permetcseppek helyén és azok körül hatnak. Hatásuk gyors, növelik a becôk felnyílásának esélyét. Nedves idô miatt elhalasztott aratásig számottevô elpergés történhet. A gyors száradás pergésre hajlamosítja a becôket. Perzselô hatásúak, az évelô gyomok hamar újrahajtanak. Nincs hatásuk a növény életfolyamataira. Nem siettetik a száradási folyamatot. Az aratás ideje teljesen idôjárás függô. Gátolják a pergést, de a száradás ütemét nem befolyásolják. A gyomokra egyáltalán nem hatnak.

9 Növénytermesztés 9 2. ábra. ROUNDUP MEGA 2,4 l/ha hatása 10 nappal a kezelés után. Egyenletesen száradó állomány, pusztuló gyomokkal. Pázmánd, július ábra. ROUNDUP MEGA hatása parlagfûre a kezelés után 10 nappal. A gyom sárgul, növekedése leállt, száradásnak indult. Pázmánd, ábra. Kontakt készítménnyel kezelt, felnyíló becôjû repce, 10 nappal a kezelés után. A betakarítás nem történhetett meg idôben a csapadékos idô miatt. Hektáronként 150 kg volt a pergési veszteség (lásd grafikon). Pázmánd, július ábra. Terméseredmények repcében. Pázmánd, engedélyezési vizsgálat, 2005 A ROUNDUP MEGA alkalmazása 6. ábra. Nádnál vagy más a repce fölé magasodó gyomnál a szórókeretet magasabbra ajánlatos állítani a jobb permetléfedettség eléréséhez A ROUNDUP MEGA kijuttatása akkor ajánlott, amikor a repcemagvak nedvességtartalma 30% alá süllyedt, mivel ekkorra már befejezôdött a szárazanyagok és az olaj beépülése. Vizuálisan a következô módon határozható meg a kezelés ideje: 1. Ki kell választani egy olyan táblarészt, amely reprezentatív a teljes területre nézve, vagy ha ez nem lehetséges, akkor több ponton is szükséges a szemlét elvégezni. A kijelölt területrôl becôt szükséges leszedni a becôszint középsô harmadából. 2. Ezt követôen egyenként ajánlatos megvizsgálni a becôket, és amikor a 20-ból legalább 15 esetében a magvak kétharmadának színe zöldbôl barnába váltott, akkor elérkezett a ROUNDUP MEGA-s állományszárítás legkorábbi ideje. Ekkor a frissen vett átlagos becôminta sárga színû, és az ujjak között karikába hajtva a varratok még nem nyílnak fel, és így a repcemagok nem hullnak ki belôle. 3. Az elôbbi állapot elérése után, az idôjárási körülmények függvényében 3 4 napon belül ajánlatos a kezelést elvégezni. A kezelés szántóföldi géppel végezhetô. Keskeny kerekû, önjáró, hidas permetezôgépek, széles munkaszélességû permetezôkerettel a legmegfelelôbbek, mivel így minimálisra csökkenthetô a taposási kár. Évelô gyomokkal fertôzött területen az engedélyezett magasabb dózis alkalmazása szükséges (6. ábra). Az idôjárási körülmények függvényében a kezelés után 2 3 héttel végezhetô a betakarítás. Erôsen megdôlt, esetleg félbetört szárú állományban, vagy másodlagos hajtások tömeges megjelenése esetén a hatáskifejtés hosszabb idôt vehet igénybe. Czepó Mihály

10 10 Agrárstratégia 9 milliárd forint kárenyhítésre A 2013-as kárenyhítési évben már 9 milliárd forint áll rendelkezésre a termelôk kárenyhítô juttatás iránti igényeinek kielégítésére. A megnövekedett keretösszeg a rendszer folyamatos bôvülésének köszönhetôen a tavalyinál még szélesebb termelôi körnek nyújt majd védelmet. A gazdák termelési kockázatainak csökkentése mellett a Vidékfejlesztési Minisztérium minden segítséget megad a termelôknek az idei ár- és belvízkárok okozta hatások mérsékléséhez, tájékoztatta lapunkat a szaktárca. M int megtudtuk, az új gazdabarát kockázatkezelési törvény megalkotásával a Kormány célul tûzte ki, hogy a mezôgazdasági termelést érintô idôjárási és más természeti események által okozott károk miatti kockázatokat megossza a termelô, a termény felvásárlására a betakarítást megelôzôen szerzôdött felvásárló, a gazdálkodóval kötött mezôgazdasági biztosítás esetén a biztosító, a földterület bérbe, illetve haszonbérbe adó és az állam között. Az egyes termelôk kárenyhítô juttatásra egyéb támogatási feltételek fennállása mellett akkor válnak jogosulttá, amennyiben a káresemény következtében üzemi szinten 30%-ot meghaladó hozamérték-csökkenés állapítható meg. Ennek megállapítására csupán a gazdasági év végén, a betakarítás után van lehetôség. A kárenyhítô juttatás iránti igények összesítése hasonlóan a évhez november 30. után, a kárenyhítô juttatás iránt kérelmek benyújtására nyitva álló határidô után kezdôdik. Az esetleges visszaosztás mértéke is csupán az ezen idôpontig beérkezett és ellenôrzött kárenyhítô juttatás iránti igények alapján állapítható meg. A kárenyhítô juttatás 2014 elején felhasználható forrásösszege a mezôgazdasági termelôk által befizetett idén már a nagyvállalatok befizetéseit is tartalmazó kárenyhítési hozzájárulásból, legalább az ezzel megegyezô mértékû költségvetési támogatásból és a kárenyhítési alapban a korábbi években felhalmozott összegbôl tevôdik össze. A minisztérium ezúton is felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy az egységes kérelem benyújtásával egy idôben hároméves idôtartamra a kötelezô tagságra vonatkozó területnagyságot el nem érô termelôk is csatlakozhatnak a kárenyhítési rendszerhez. A VM a tavalyi kárenyhítési évhez hasonlóan most is szeretné hangsúlyozni, hogy a kárenyhítô juttatás iránti igények maximalizálása érdekében javasolt, hogy a termelôk legalább egy jellemzô természeti kár ellen kössenek biztosítást a várható hozamértékük legalább felére. Mezôgazdasági biztosítás nélkül a termelôk ugyanis csak a nekik járó kárenyhítô juttatás felére lesznek jogosultak. A termelôk mezôgazdaságibiztosítás-kötési kedvét kedvezôen befolyásolhatja az idei évben is megnyitásra kerülô, az új mezôgazdasági kockázatkezelési rendszer II. pillérét alkotó díjtámogatott biztosítási program. A kockázatkezelési rendszer II. pillérét képezô biztosítási díjtámogatásban a rendszer bevezetésének elsô évében közel 2000 termelô részesült 880 millió Ft összegben 65 százalékos díjtámogatásban. A 2012-es év tapasztalatai alapján továbbfejlesztett támogatási konstrukcióra ez évben 10,67 millió euro támogatási forrás biztosított. A biztosítói jelzések szerint az elmúlt évhez képest lényegesen nagyobb állományú támogatott biztosítást kívánnak kötni, némely biztosító az elmúlt évi teljesítményének megduplázását tervezi a támogatott konstrukciókból. Jelenleg nem rendelkezünk információval arra vonatkozóan, hogy évre hány termelô kíván csatlakozni a mezôgazdasági kockázatkezelési rendszer I. (kárenyhítési) és/vagy II. (díjtámogatott biztosítás) pilléréhez, mivel a csatlakozási szándék megjelölésére rendelkezésre álló egységes kérem szankciómentes benyújtási határideje május 15-én jár le. A kárenyhítési kockázatközösségbôl érkezô eddigi kárbejelentések adatai alapján azt tudjuk megerôsíteni, hogy túlzottak a belvízkárra vonatkozó, a közvéleményben a közelmúltban elterjedt információk. Jelentôsebb, nagyobb területeken elôforduló belvíz és árvízkárokról adatokkal nem rendelkezünk, illetve szükséges megkülönböztetni a belvízborítást a belvízkártól. A kockázatkezelési törvény szerinti definíció alapján belvízkár a termesztett növényekben belvíz miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúra legalább 30%-os mértékû hozamcsökkenését okozza. A belvízborítás tehát nem minden esetben jelent belvízkárt, csak ott, ahol 30% feletti a növénykultúra kipusztulása. A múlt héttel bezárólag 1025 termelôi kárjelentés érkezett be a megyei kormányhivatalok földmûvelésügyi igazgatóságaihoz, közel ha terület megjelölésével, melybôl mintegy ha területen belvízkár, 6500 ha területen tavaszi fagykár, a többi területen egyéb kár (pl. téli fagykár, aszálykár) került feltüntetésre. A fentiek alapján az elmúlt évi kárjelentésekhez képest lényegesen kedvezôbbnek tûnik az idei kárenyhítési év a kárbejelentések alapján. A 2012-es év azonos idôszakában 8806 termelôi kárjelentés érkezett, mintegy ha területre. A téli és a tavaszi fagykárról egyaránt elmondható, hogy lényegesen kisebb területeken fordultak elô károsodások az idén. -v-

11 Agrárstratégia 11 A szélsôséges idôjárás miatt növekszik a mezôgazdasági biztosítások szerepe Nem érdemes alacsony hozamértékekkel spórolni a biztosításon, komoly veszteséget jelenthet egy esetleges káreset során. Több százezer hektár volt belvíz alatt A mezôgazdaságból élôknek a természeti erôknek való kitettség nem újdonság, de úgy tûnik, évrôl évre egyre erôsödô kockázati tényezônek bizonyul. A téli csapadékos hónapok után az áradás és belvíz kihívásával kerültek szembe a gazdák. A belvíz ugyan nem biztosítható kockázat, és árterületre sem lehet biztosítást kötni, azonban a védelmi gát mögötti, ún. mentett területen fekvô mezôgazdasági területekre már igen. Gazda biztosítási csomag a Groupamától A Groupama Garancia Biztosító 2012-ben új mezôgazdasági biztosítási termékcsaládot vezetett be, melynek keretében egyedülállóan kínál biztosítási fedezetet növény és állattenyésztést végzô mezôgazdasági vállalkozóknak, a gazdálkodásokat fenyegetô elemi károkkal szemben. Egy biztosítási terméken belül teljes körû védelmet biztosít a leggyakrabban elôforduló károkkal szemben. A termékcsalád keretében köthetôk díjtámogatott és nem díjtámogatott növénybiztosítási szerzôdések, az állatállományokat fenyegetô elemi károkra és betegségek okozta katasztrófakárok védelmére. A terméket megköthetik az ôstermelôk, a mezôgazdasági kis- és középvállalkozók, valamint a jelenleg a mezôgazdasági termelés gerincét adó kb. 300 hektár feletti szántóterülettel rendelkezô nagyvállalatok. Ennek a célcsoportnak a biztosításában jelenleg is részt vesz a Groupama Garancia Biztosító, piacvezetôként a biztosítási piac mintegy 40%-át képviselve. Új célcsoportnak tekinthetôk a családi gazdaságok és a mezôgazdasági kis- és középvállalkozói szegmens, melyek viszonylag kis területen gazdálkodnak, sok esetben bérelt földeken. Tapasztalatunk szerint e szegmensben jelentôs kereslet mutatkozik katasztrófa kockázatok kezelésére, termékünk választható önrészeivel ezen igényeket képesek vagyunk kiszolgálni mondta Dr. Máhig Attila, a Groupama Garancia Biztosító nem életbiztosítási üzletágának ügyvezetôje. E termékcsalád kínálja jelenleg a biztosítási piacon a legszélesebb kockázati palettát. A termékek lehetôséget biztosítanak egyedi szerzôdések kötésére is. A termékcsalád jól illeszkedik az állami kockázatkezelési rendszerekhez, nemcsak a növénybiztosítások esetében (melyrôl manapság gyakran esik szó), hanem az állatbiztosítások esetében alkalmazott állami kártalanítási szabályokhoz is. Az államilag támogatott mezôgazdasági biztosítások dömpingje várható Az elmúlt évek szélsôséges idôjárása miatt a mezôgazdasági biztosítások iránt is fokozatosan nô a kereslet, leggyakrabban jégverésre, tûz- és aszálykárokra kötnek biztosítást a termelôk. A gazdák anyagi terheit csökkenti, hogy tavaly óta állami támogatást is lehet kérni ezekre a biztosításokra ben megkésve lépett hatályba a vonatkozó szabályozás, ezért a támogatási keretnek mindössze a 30%-ával éltek a gazdák. Idén valószínûleg sokkal több termelô értesült már a növénybiztosítás támogatási lehetôségérôl, az egyes szerzôdésfajtákról. Az A, B és C típusú államilag támogatott díjú mezôgazdasági biztosításban csomagonként más növények és más kockázatok vannak, így a termelôk maguk választhatják ki a számukra legmegfelelôbbet. Felelôsebb szemlélettel nem éri meg alacsonyabb hozamértéket megadni A tavalyi évben a pályázati rendszer hatékonyságát az is hátráltatta, hogy a termelôk még nem ismerték az adatkezelés folyamatát, nehezen és késôn voltak elérhetôk az információk. A falugazdászokkal való egyeztetések során külön hangsúlyt fektettünk arra, hogy a termelôk megismerjék a díjtámogatási mechanizmust és az adatszolgáltatási határidôket. Nagyon fontos, hogy a termelôk a hozamadatokat a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) rendelete szerint adják meg, és olyan egységáron, ami az önköltségi és várható piaci ár között marad. Egy esetleges káreset során az alulbiztosítottság komoly anyagi veszteséget okozhat a termelôknek, ráadásul mivel a támogatás keretében a díj max. 65%-át a termelôk visszakapják, nem érdemes kockáztatni mondta el dr. Máhig Attila, a Groupama Garancia Biztosító nem-életbiztosítási ügyvezetô igazgatója. A fagykár biztosítható Magyarországon gyakorlatilag bármikor, akár késô tavasz és kora ôsz között is számíthatunk arra, hogy egy-egy különösen hideg éjszaka során fagypont alá esik a hômérséklet. Ha fagy következtében ment tönkre a termés, akkor nemcsak az állami kárenyhítési alapra számíthatnak a termelôk, hanem a biztosítótársaságok gyorsaságára is, ugyanis a kárlezárást követôen már 14 napon belül kifizetik a kártérítést, lehetôséget adva így arra, hogy a gazdák megújíthassák gazdálkodásukat a károsodott területeken is. A Groupama Garancia Biztosító ügyfelei számára a leggyorsabb megoldás ilyen esetben az, ha az címre küldik el kártérítési igényüket. Biztosításkötéssel kapcsolatban pedig a TeleCenteren, a telefonszámon keresztül vagy az országszerte elérhetô fiókhálózatunkban kapnak felvilágosítást.

12 12 Agrárstratégia Agrárfinanszírozás 2013 Elérkezett az agrárhitelek szezonja a magyar mezôgazdasági szektorban. Ezért is fontos tudni, hogy módosult a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Agrár Forgóeszköz Hitelprogramja. A hitelfelvevôk köre kibôvült a nyúl- és a szarvasmarha ágazatban termeltetô tevékenységet folytató vállalkozásokkal, továbbá a hitel felhasználható meglévô, mezôgazdasági célú hitel kiváltására is. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram célja a mezôgazdasági termelés, elsôsorban az állattenyésztés versenyképességének javításához, a jó minôségû termékek elôállításához forrás biztosítása a mezôgazdasági termékek elsôdleges elôállításával, halgazdálkodással foglalkozó vállalkozások, és a baromfi, nyúl, szarvasmarha (utóbbiba beleértve a tej- és húshasznosítást) és sertés állattenyésztési ágazatban tevékenykedô termeltetôk részére. A Kormány állattenyésztést támogató szándékának megfelelôen a már mûködô kedvezményes kamatozású hitelprogram feltételei már tavaly júniusban módosultak is, melynek alapján: 1. A hitel a forgóeszköz-finanszírozás mellett a beruházásnak minôsülô tenyészállat-vásárlásra is felhasználható. 2. A hitelfelvevôk köre kibôvült a KKV-nak nem minôsülô vállalkozásokkal. A csapadékhiányos idôjárás és az ezzel összefüggô takarmánypiaci problémák kezelése érdekében február 13-tól az alábbi újabb kedvezô módosításokra került sor: a jövôben a baromfi- és a sertés- mellett a nyúl- és a szarvasmarha ágazatban termeltetô tevékenységet végzô vállalkozások is igényelhetnek forgóeszköz, illetve tenyészállat-vásárlási célú hitelt; módosul a hitel maximális futamideje 3 évrôl 6 évre, illetve a tôketörlesztés maximális türelmi ideje 1 évrôl 3 évre, és hitelszerzôdés a program keretében december 31-ig köthetô; a termeltetôk által maximálisan igényelhetô hitelösszeg 250 millió forintról 500 millió forintra emelkedik; újdonság még, hogy a hitel a jövôben felhasználható lesz meglévô hitel kiváltására is; jelentôs segítséget jelenthet a hiteligénylôknek, hogy a VM a hitelprogram keretében felvett hitelek kamatfizetéséhez 50%-os mértékû, maximum évi 4 százalékpont kamattámogatást biztosít, így az ügyfél által fizetendô kamat mintegy 3,9%/év szinten alakul; a kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + RKF2+legfeljebb 3,5%; saját erô mértéke: saját erô nem szükséges. Miért elônyös az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram? kedvezményes kamatozással igényelhetô; a hitel felhasználható beruházásnak minôsülô tenyészállat-vásárlásra is; nincs árfolyamkockázata, de a kamatozás a kiszámíthatóbb európai uniós pénzpiaci kamatlábhoz igazodik; mezôgazdasági ôstermelô is felveheti; kezdô vállalkozások is finanszírozhatók. A hitelprogramban az alábbi vállalkozás vehet részt: az az egyéni vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet, európai részvénytársaság, vagy a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. tv pontja szerinti mezôgazdasági ôstermelô akinek/amelynek mezôgazdasági üzeme Magyarország területén található, aki/amely mezôgazdasági, halgazdálkodási, illetve baromfi, nyúl, szarvasmarha és sertés állattenyésztési ágazatban termeltetô tevékenységet folytat. Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram A már régebb óta mûködô hitelprogram keretében a mezôgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások, fiatal mezôgazdasági termelôk, ôstermelôk, akár 15 éves lejáratú, kedvezményes kamatozású beruházási hitelt vehetnek igénybe a mezôgazdaság versenyképességét, a piacok megôrzését, az innovációt, a jó minôségû termékek elôál-

13 Agrárstratégia 13 lítását, az energia és költségtakarékos módszerek alkalmazását, a környezetvédelmet elôsegítô beruházásokhoz, továbbá fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz kapcsolódóan. A január 28-án életbe lépett módosítás értelmében a Hitelprogram keretében: Az Európai Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból induló támogatásban nem részesülô induló fiatal gazdák kedvezményes hitelt igényelhetnek maximum 50 millió forint összegben, az AVHGA kezességvállalása mellett, a mezôgazdasági csoportmentességi rendelet alapján legfeljebb euró támogatástartalommal, amelyet termôföldvásárláshoz is felhasználhatnak. Továbbá a szabad mezôgazdasági de minimis kerettel rendelkezô mezôgazdasági termelôk is igényelhetnek kedvezményes termôföld-vásárlási hitelt, szintén AVHGA kezességvállalással, maximum 50 millió forint összegben, amely a földárak függvényében ha termôföld megvásárlására nyújthat lehetôséget. A fenti módosításokon túlmenôen elôkészítés alatt áll az Élelmiszer-ipari Forgóeszköz Hitelprogram, amely az élelmiszer-feldolgozással foglalkozó vállalkozások számára kínál kedvezô forgóeszköz-finanszírozási lehetôséget. A hitelprogram keretében felvehetô hitelek futamidô, kamatfeltétel, kamattámogatás tekintetében megegyeznének az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram feltételrendszerével. A mezôgazdasági termelôi szervezôdések (integráció) ösztönzése érdekében tervezzük továbbá a TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram jogosulti körének (igénybevevôi kör) kiterjesztését a zöldség-gyümölcs ágazaton kívüli, minôsített elismeréssel rendelkezô termelôi csoportokra. Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram célja, hogy javítsa a termelôi értékesítô szervezetek (TÉSZ-ek) gazdasági válság következtében romló likviditási helyzetét. A termelôi csoportok legalább 50, legfeljebb 250 millió forint hitelt igényelhetnek, melyhez önerô nem szükséges. A hitelprogram maximális futamideje 7 év, a türelmi idô 4 év. Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitel A kormány szeptember 1-jétôl a Széchenyi Kártya Programot kiterjesztette az ôstermelôkre, a családi gazdaságokra, az erdôgazdálkodással, vadgazdálkodással és halgazdálkodással foglalkozó kis- és középvállalkozásokra. Az Agrár Széchenyi Kártyára igényelhetô egy-, két- vagy hároméves lejáratú folyószámlahitel összege minimum Ft, felsô határa 25 millió Ft. A konstrukcióhoz a magyar állam 2% kamattámogatást és kezességvállalási díjtámogatást biztosít. A hitelkérelmeket az OTP bank, a Volksbank és a Takarékszövetkezetek fiókjaiban lehet benyújtani. VB Permetezéstechnikában az élen!

14 14 Növénytermesztés

15 Növénytermesztés 15 Bemutatkozik az Aranyrepce Kft. Az Aranyrepce Mezôgazdasági Termelôi Csoport Kft. (8741 Bókaháza, Kossuth L. u. 7., Zala megye) 2006-ban alakult 23 termelô összefogásával. A cél az volt, hogy tagjaink a megtermelt olajos növények értékesítése során 1 2 kereskedôt kikerülve a feldolgozókkal kerüljenek közvetlen kapcsolatba, illetve a bizonytalan fizetôképességû vásárlókat elkerüljék. A termelôi csoport azonnal végleges állami elismerést kapott, amit az elôzô 5 év letelte után sikeresen megújított. Jelenleg 78 tagja (termelôje) van a csoportnak, az éves árbevétel stabilan 1,8 2 milliárd Ft körül mozog. A csoport egységesített technológia alapján dolgozik, amelynek finanszírozását a B.L. Agrokem Kft. végzi (8360 Keszthely, Honvéd u. 22., Az egységesített technológiának köszönhetôen az elôállított termékek (repce, napraforgó, szója) minôsége is egységes több ezer tonna repce esetén több tízezer tonna termés szintjén. A technológiát támogató gyártók a felhasznált készítményeket sok esetben a teljes termesztési idôszakra kamatmentesen biztosítják a csoport tagjai számára. Ezek a készítmények több évtizedes kutatás, fejlesztés alapján kerültek be a technológiai ajánlásba. A termelôi csoport termelési szintje 15 20%-kal magasabb (évek óta), mint a Zala megyei átlag. A termelés önköltsége viszont 10 15%-kal alacsonyabb, mint az átlag. Az árbevétel magasabb a termés és értékesítési ár miatt. Számításaink szerint partnereink plusz nyeresége hektáronként akár az Ft-ot is elérheti, de Ft garantált. A csoport tevékenységét 2013-tól kiterjeszti gabonafélékre is, így a várható árbevétel az 5 milliárd Ft-ot is meghaladhatja. Tervben van egy olajosmagfeldolgozó üzem létrehozása is. Ehhez már hét éve várunk olyan törvénymódosításra, amely lehetôvé tenné hazánkban is az olajos növények üzemanyaggá történô feldolgozását. Simonfalvi Elemér ügyvezetô Elérhetôségeink: Babocsay Zsuzsa Simonfalvi Elemér Keszthely, Honvéd u. 22. Tel.: 83/ , 83/ Fax: 83/ éve a termelôk szolgálatában teljes körû integráció minden szántóföldi kultúrában az ANTÓNIUS búza legelsô és legnagyobb forgalmazója, garantált viszontvásárlással más prémium kategóriájú búzák I. fokú vetômagjainak forgalmazása termeltetéssel Zala, Somogy, Vas, Veszprém és Gyôr-Moson-Sopron megyékben 8741 Bókaháza, Kossuth L. u. 7. Tel.: 30/ , Fax: 83/ Magyarország egyik legnagyobb forgalmú termelôi csoportja magas áron rövid fizetési határidôvel gyors szállítással egyéni igények figyelembevételével vásárol repcét, napraforgót, szóját az ország egész területén

16 16 Növénytermesztés Az OPTIGÉP Kft. a mezôgazdaság gépigényeit figyelembe vevô fejlesztési munkájának eredményeként korszerû termékskálával áll megrendelôi szolgálatára. Kereskedelmi tevékenysége a saját fejlesztésû termékeire terjed ki. OPTImális választás! Az OPTIGÉP Kft. gépeivel idôt és pénzt spórol Napraforgó-betakarító adapterek A NAS adapterek immár 20 éve ismertek a hazai és külpiacon az USA-tól Novoszibirszkig. Hatékonyan és minimális veszteséggel végezhetô velük a napraforgó betakarítása. A hatsoros gépek területteljesítménye 20 ha/nap. A széles választéknak köszönhetôen mindenki megtalálja a számára legmegfelelôbb típust: Fix változat: 2 16 soros, 50; 55; 60; 70; 76,2 cm sortávú kivitelben; Csukható változat: 6 és 8 soros, 76,2 cm sortávú kivitelben; Szárzúzós változat: 6 és 8 soros, 76,2 cm sortávú kivitelben. Az adapterek fém vagy mûanyag sorválasztókkal kaphatóak, univerzálisan bármely típusú kombájnra adaptálhatóak. Az adapterek szabadalommal védett rázóasztalos megoldásúak, ami lehetôvé teszi az adapter alacsony építését, ezáltal a ledôlt vagy esetenként beteg napraforgó is nagyon kis (< 0,5%) veszteséggel betakarítható. Ebben segítenek a mozgatható, talajhoz állítható orrok is. A veszteségcsökkenés a hektáronkénti kg-ot is elérheti. Ennek következtében már egy év alatt megtérülhet az adapter ára (6 soros gép esetén kb. 350 ha betakarítással). A szárzúzós változatú NAS Z biztosítja, hogy a talajmûvelés már közvetlenül a betakarítás után végezhetô. A csukható változatú NAS CS gyors átállást tesz lehetôvé a területek között. A folyamatos, tervszerû fejlesztés eredményeként a NAS változataként PSM néven talajkövetô szárzúzóval felszerelt napraforgó-betakarító adapter kapható 6, 8 és 12 soros, 76,2 cm sortávolságú fix vázú kivitelben. Ezek az adapterek a NAS változatok minden elônyével rendelkeznek, emellett hatékony szárzúzást végeznek. Az alacsony építésû szárzúzó a zúzási magasság hidraulikával állítható alacsony, dôlt állományban is használható. A PSM adapterek használatával a talajtaposási kár csökken, és megtakarítható a külön erô- és munkagépigény, valamint a külön menetben történô szárzúzás munkaideje és költsége. Kukoricabetakarító adapterek Az OptiCorn típusú, szárzúzóval szerelt adapterek 2, 4, 5, 6, 8 és 12 soros, 70 és 76,2 cm sortávú fix vázú, valamint 6 és 8 soros csukható vázú kivitelben kaphatóak. Az adapterek univerzálisan bármely ismert típusú kombájnra adaptálhatóak. Speciális törôhengerek biztosítják a hatékony szárlehúzást. A törôlécek központi vezérléssel állíthatók. A törôegységek soronként biztosítottak túlterhelés ellen. Igény szerint a zúzók egységenként kikapcsolhatók. A gépek fém és mûanyag burkolatos változatban rendelhetôek. Szemestermény-felszedô és -rakodógép Az OPTI-RAK 150/M optimális választás nagy teljesítményû terményrakodáshoz. A gép traktorral üzemeltetett, amellyel telepen belül mozgatható is, így könnyen, gyorsan lehet átállni az egyik rakodási helyrôl a másikra. A gép garat nélküli változata sík területen tárolt szemestermény felszedésére, szállítójármûre való rakodásra, szellôztetô átrakodásra alkalmas. Rakodógarattal szerelt változata alkalmas a szemestermény szállítójármûrôl közvetlenül vagonba, silóba vagy tárolóba való rakodására. Teljesítményigény: 37 kw. Rakodási teljesítmény búzából: 150 t/óra. Bakháthúzó gépek A BT-B típusú gépek 2 és 4 soros kivitelben készülnek. Sárgarépa, petrezselyem és hasonló gyökérnövények bakhátának készítésére, illetve burgonyaültetéshez bakhátkészítésre és töltögetésre alkalmasak. Szélesebb ágyás készítésére is használhatóak pl. dinnye, paprika, hagyma számára. Az OPTIGÉP Kft. folyamatos fejlesztéssel ISO 9001 minôségügyi rendszerben biztosítja az általa gyártott gépek korszerû színvonalát.

17 Növénytermesztés 17 Fókuszban a kertészet Nyolcmilliárdos keretbôl indít kertészeti géptámogatási programot a Vidékfejlesztési Minisztérium idén nyártól. Akárcsak a Földet a gazdáknak! április 10-én meghirdetett programja esetében, ezzel kapcsolatban is hangsúlyozta Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, hogy a kormány és a vidékfejlesztési tárca is elkötelezett a családi, valamint a kis- és közepes gazdaságok támogatása mellett. A miniszter egy Kisújszálláson a foglalkoztatásról, önfoglalkoztatásról, valamint a vállalkozóvá válásról szóló fórumon elmondta, hogy továbbra is kiemelt cél az ország keleti mezôgazdasági és élelmiszer-ipari exportpiacainak visszaszerzése. Ehhez a minôségi és a magas feldolgozottságú termékek elôállításán keresztül vezet az út. Fazekas Sándor arra is felhívta a fórum résztvevôinek figyelmét, hogy az ban foglalkoztatottak száma 37 ezer fôvel nôtt az elmúlt 3 4 évben. A kapcsolódó kereskedelmi és ipari szektorok összteljesítménye pedig a mezôgazdasággal együtt eléri a nemzeti össztermék százalékát. Az elôzetes tervek között szerepelt az öntözési és kertészeti gépek 35%-os támogatása, illetve a 25%-os mezôgazdasági géptámogatás. Sok az import A kertészeti ágazatnak valóban nagy szüksége van a fejlesztésekre Magyarország egyik legtávlatosabb ágazatáról van szó ugyanis. A szakértôi összegzések szerint a kihívás viszont termelésünkkel szemben egyre keményebb: az elmúlt években, illetve napjainkban is jelentôs változások jellemzik a nemzetközi zöldség-gyümölcs piacot. A korábbi 60:40%-os feldolgozott/friss áru piaci arány egyre inkább a friss termékek keresletének irányába tolódik el, amely tendencia Magyarországon is nyomon követhetô. A hazai fogyasztás szerkezete kedvezôtlen, a kínálat nem egyenletes. Fontos lenne a választék bôvítése (több ún. finom zöldség, pl. paradicsom, paprika, spárga stb.), valamint az év folyamán egyenletesebb (friss) kínálat biztosítása ehhez egy átfogó mûszaki fejlesztés valóban elengedhetetlennek látszik. A fogyasztás zöme nyár végére esik, amikor e termékek olcsóbbak, a drágább kora tavaszi idôszakban a legalacsonyabb az egy fôre jutó zöldség- és gyümölcsfogyasztás. A magyar kertészeti termelés külkereskedelmi egyenlege pozitív, ugyanakkor a belsô fogyasztás egyre nagyobb hányadát biztosítjuk importból, beleértve az itthon is megtermelhetô zöldség- és gyümölcsféléket. A 2010-es évtized végére az elfogyasztott összes gyümölcs egyharmada, a zöldségeknek pedig 20%-a volt importtermék, ennek ellenére az export-import egyenlege a zöldségkivitelnek köszönhetôen mindig pozitívumot mutatott (a gyümölcs esetében negatív). A magyar zöldség- és gyümölcsexport 80%-a EUtagországokba irányul, ezért fontos számunkra, hogy az Unió önellátottsági szintje gyümölcsbôl csupán 90% körül alakul, zöldségbôl pedig 100% körüli. Az EU-27 tagországok mintegy fele nem önellátó zöldségbôl, ami kedvezô a 160%-os önellátottsággal rendelkezô hazai termelésünk számára. Kivitelünk 2000 óta mind a tíz legfontosabb célpiacunkon növekedett, különösen a csatlakozást követôen. Kíméletlen harc A miniszternek kétségkívül igaza van, amikor leszögezi: a piacok megszerzéséért kíméletlen harc folyik, talpon maradásra csak annak van esélye, aki megfelelô idôben, kiváló minôségû, speciális termékeket kínál versenyképes áron, sikeres marketingstratégia mellett. Almát exportálni például a nyugat-európai és tengerentúli országokba is nehéz a folyamatos és olcsó kínálat miatt (pl. lengyel és kínai alma jelenléte), ezért új piacokat kell keresni. A belföldi kereslet is átalakult. Jellemzô például, hogy az áruházláncoknak az általuk forgalmazott hatalmas árumennyiség miatt nagy, homogén árutételekre van szükségük, ezért hatékonysági megfontolásokból igyekeznek korlátozni beszállítóik számát. Emellett egy sor olyan követelményt támasztanak a beszállítóikkal szemben, amelyeknek csak a nagyobb partnereik tudnak megfelelni: szállítókapacitás, megfelelô csomagolás, jelölés, hûtôlánc biztosítása, szabványoknak, minôségi, élelmiszer-biztonsági elôírásoknak való megfelelés (pl. Eurepgap), napi szállítási gyakoriság, rugalmasság a mennyiségben, szerzôdési fegyelem. A legtöbb zöldség és gyümölcs ebbôl kifolyólag tészektôl, nagykereskedôktôl, illetve közvetlen importból érkezik a láncokba. Kisebb, egyéni termelôktôl a nagy élelmiszerláncok csak speciális, választékbôvítô termékeket vásárolnak (jellemzôen munkaigényes, kényesebb fajokat, például újhagyma, különleges paprikafajták, saláták, csillagtök stb.). Kedvezôtlen trend Az EU-27 tagországok között Magyarország zöldségtermelésben a 11., gyümölcstermelés tekintetében a helyen áll. A zöldségtermés 1,6 2 millió tonna között alakult a években, a gyümölcstermés 0,7 1 millió tonna között ingadozott (kivétel a évi 360 ezer tonnás termés). Az eredményesebb hazai termesztésnek jelenlegi korlátja a jó minôségû, piacos, szépen csomagolt áru mennyisége (megfelelô ár mellett), mert sokkal kevesebb van belôle, mint a fizetôképes kereslet kell-e hangsúlyoznunk, e trend megváltozásához is komoly mûszaki-technikai és marketingfejlesztésekre van még szükség. Az EU-csatlakozás átrendezôdést hozott a termelési és termékszerkezetben is. A gyümölcs termôterülete között a csatlakozás elôtt nyújtott támogatások hatására 8%-

18 18 Növénytermesztés kal bôvült, a zöldségterület viszont 20%-kal zsugorodott. A trend napjainkban is folytatódik. A zöldségterület drasztikus csökkenésében nagy szerepe volt a GOFR növények termelôinek nyújtott uniós támogatásoknak, amelyek a zöldségtermesztésnél jövedelmezôbb és kiszámíthatóbb alternatívát kínáltak a gazdáknak. Az utóbbi években nôtt a zöldborsó és csemegekukorica betakarított területe, visszaszorult ezzel szemben a fûszerpaprika, szabadföldi és hajtatott paradicsom, vöröshagyma, fejes káposzta, sárgarépa és görögdinnye területe. Az ipari feldolgozásra kerülô termékek súlyos versenyképességi problémái csak az uniós csatlakozás után váltak nyilvánvalóvá, mert elôtte jelentôs támogatásokat kaptak (paradicsom, fûszerpaprika, vöröshagyma, konzervuborka) és piacvédelmet is élveztek. Így az európai piaci integrációhoz szükséges strukturális alkalmazkodás csak késve indult meg. A gyümölcsösök korösszetétele továbbra is kedvezôtlen, az elöregedett (20 évesnél idôsebb) ültetvények aránya a legtöbb gyümölcsfajnál eléri a 40 50%-ot, de a legrosszabb a helyzet az almánál (56% a 20 évesnél idôsebb ültetvények aránya 2011-es adat). A program alkotóinak ugyanakkor számolniuk a magas tôkeigénnyel is. Tetemesek az ültetvény-beruházási költségek (hektáronként átlagosan 3 6 millió forint, intenzív ültetvényeknél a szükséges technikai fejlesztésekkel együtt ennek a duplája is lehet). A hozamokat illetôen nagy az eltérés az alkalmazott termesztéstechnológiától függôen. A gyümölcsök termésátlaga a nyugat-európainak vagy a hazai intenzív termesztésben elért hozamoknak a felét, egyharmadát teszi ki. A kedvezôtlen idôjáráson és az ültetvények elöregedésén kívül ennek legfôbb okai az öntözés korlátozott lehetôsége, a nem megfelelô fajtaszerkezet, a gyakran hiányos növényvédelem és tápanyag-utánpótlás. A versenyképes termeléshez a jelenlegi termésátlagok kétszeresére, háromszorosára lenne szükség, ami az almánál 30 40, a körténél 18 20, az ôszibaracknál tonnás hektáronkénti termést jelent. A zöldségfélék termésátlaga az európai országokéval összehasonlítva többnyire a középmezônyben helyezkedik el, ami számunkra versenyhátrányt jelent. Szembetûnô az átlaghozamok évenkénti hullámzása, ami többek között a szétaprózott termelésre, a termesztéstechnológiai eltérésekre, a korlátozott öntözési lehetôségekre vezethetô vissza. Megújulásra van szükség A gyümölcságazat középtávú fejlesztésének elemei között legfontosabb a gyümölcsültetvény-rekonstrukció. A magyarországi, közel 70 ezer hektár termô gyümölcsterületbôl sok a magas ráfordítással üzemeltethetô kert, amelyek termései még jó években sem adnak fedezetet az elengedhetetlenül szükséges költségfelhasználásra. Évrôl évre piaci zavart okoz az idôs ültetvények kiszámíthatatlan termése, ezért gyorsítani kellene valamennyi gyümölcsfajnál az elöregedett ültetvények kivágását és a termôalapok megújítását. Óriási az elmaradás a fejlesztési program kulcstényezôjének számító vízgazdálkodás területén. Az összes zöldség-termôterület százezer hektár körül alakul egy gazdálkodási évben, ennek csupán harmada öntözött. A zöldségtermesztésben a csemegekukorica és a zöldborsó a legintenzívebben öntözött kultúrák. A magas energiaköltségek mellett az alacsony öntözési arány legfôbb oka az öntözôberendezések magas karbantartási költsége. Az új típusú, hatékonyabb öntözôgépek és mikroöntözésre alkalmas rendszerek beszerzése a legtöbb esetben meghaladja a gazdálkodók anyagi lehetôségeit ezért elengedhetetlen az állami segítség. További nehézséget jelent a meglévô öntözôberendezések vagyonvédelme, gyakori probléma a kihelyezett szivattyúk és egyéb berendezések eltulajdonítása. Bármilyen furcsa, az országosan magas munkanélküliség ellenére problémát jelent a kertészeti termesztés magas kézimunka-szükségletének (növényápolási munkák, szedés, betakarítás) biztosítása is a legális munkaügyi keretek, járulékterhek betartása mellett. A foglalkoztatási nehézségek, az idényés alkalmi munkavállaláshoz kapcsolódó adminisztrációs terhek, a szociális segélyezés, illetve az önkormányzati közmunka munkavállalást visszatartó ereje egyre kedvezôtlenebb helyzetet teremt, s ma már alig lehet mezôgazdasági munkást találni. A gyümölcs- és zöldségtermesztésben is megtalálható a feketén alkalmazott munkaerô a magas járulékfizetés miatt. A kertészeti ágazat szakértôi ezért speciális, kifejezetten az ágazat igényeihez igazodó alkalmi munkavállalói rendszer kialakítását is kérik a kormányzattól a technikai fejlesztése mellett a kettô együtt lehet hatékony eszköz ahhoz, hogy a zöldség-gyümölcs termelés valóban kitörési pont lehessen. K. A.

19 Kiállítás 19 Ebben az évben májusban nyitja meg kapuit a Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok kiállítás. A házigazda Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. május között a vetés után, de még az aratás megkezdése elôtt várja nagy szeretettel az érdeklôdôket Bábolnára. A legrégebbi szakkiállítás immár 28. alkalommal kerül megrendezésre. A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. fô tevékenységei között egyik elsôdleges feladata a történelmi lótenyésztés és génmegôrzés folyamatossága, a mûemlékegyüttes fenntartása, valamint a hagyományok ápolása. A cég stratégiai és üzleti tervében kiemelt helyen szerepel a kiállítás sikeres és eredményes megrendezése. Ez már az elmúlt évek során bizonyítást nyert, hiszen hazánk egyik legrangosabb seregszemléjét Bábolnán rendezik. A 28. Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok ebben az évben tekintettel az OMÉK ôszi idôpontjára felhagyott a sok éves tradícióval és májusra tette a kiállítás idôpontját. A rendezô és a szervezôk olyan idôpontot igyekeztek választani, amikor a gazdák a mezôgazdasági kampánymunkák között lélegzetvételnyi idôt tudnak szakítani a rendezvény meglátogatására. Az új idôpont ellenére a kiállítók száma és a lefoglalt négyzetméterek sokasága bizonyítja, hogy Bábolna az évek során nem veszített népszerûségébôl. Idén közel 150 kiállító nettó 21 ezer négyzetméteren mutatja be termékeit. Ma is szívesen jönnek a látogatók Bábolnára, hogy megtekintsék a változatos szakmai bemutatókat és részt vegyenek a gazdag, szórakoztató lovas programokon. A kiállításra látogató szakemberek átfogó képet kaphatnak a napjainkban elérhetô legkorszerûbb mezôgazdasági technológiákról és gépkínálatról. A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. egyik legfôbb célja a lótenyésztés kulturális örökségének ápolása, ezért a ménes bemutatása már a múlt évben is nagyobb hangsúlyt kapott. A Ménesbirtok lovaséletben vállalt szerepe is meghatározó, ezért a rendezôk elengedhetetlennek tartják a lovak kiállítási tematikában történô megjelentetését. A múlt évben nagy érdeklôdés kísérte a lovas bemutatók mellett a ménesudvar látogatását, a lovas társaskocsizást és az arborétum látogatását, ahol a híres lovak temetôjét is megtekinthették az érdeklôdôk. Ezek a programok idén olyan újdonságokkal bôvülnek, mint például az Szapáry-kastély idegenvezetéssel kísért meglátogatása. A Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok idén is számos szakmai rendezvénynek ad otthont. A mezôgazdasági gépek megtekintése mellett több konferencia és fórum Új idôpontban ad lehetôséget az eszmecserére. Az Országos Erdészeti Egyesület Gépesítési Szakosztálya és a MEGOSZ közös rendezvényén többek között az erdészeti gépesítésrôl és a SEFAG Zrt. energiaerdô-projektjérôl lesz szó. A GOSZ Agrár Szakmai Konferencián az agrár helyzetértékelés után a várható támogatásokról, gabonapiaci kilátásokról, az integrált növénytermesztés lehetôségeirôl és agrárpénzügyekrôl tájékoztatják a szakembereket. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az EU 2013 utáni agrártámogatásainak rendszerérôl és annak fôbb változásairól, valamint az új Agrárkamara programjáról tart értekezést. A kiállítás kiemelt partnere az idén 40. születésnapját ünneplô IKR Zrt. A Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok immár hagyományos programja a szántóföldi gépbemutató, ahol mûködés közben láthatják a munka- és erôgépeket. Az idei szántóföldi gépbemutatók fô témája a zöldtakarmány-betakarítás és talajmûvelés eszközeinek megismertetése lesz. A látogatók több mint 40 gépet és több gépújdonságot láthatnak majd. Munka közben ismerhetik meg a Kuhn zöldtakarmány betakarítás gépeit, a Hardi vontatott és önjáró permetezôgép újdonságokat és az amerikai Hagie eszközhordozót permetezôkerettel és NTB tárcsás tápkultivátorral üzemeltetve. A látogatók munkavégzés közben ismerhetik meg, tanulmányozhatják a szintén amerikai Kinze nagy teljesítményû szemenkénti vetôgépét és az osztrák Kirchner cég szervestrágya-szóró gépét is. A cég által forgalmazott New Holland teljes erôgép családja is a gyakorlatban mutatkozik be a szakembereknek Bábolnán. A múlt év végétôl a prágai székhelyû Agrofert Holding megvásárolta az IKR Zrt. inputanyag és terménykereskedelmi üzletágait a hozzá tartozó infrastruktúrával együtt. Az új cég, számos innovatív terméke elsôsorban mûtrágya mellett a termelés finanszírozásosához nyújt korrekt feltételeket termelô partnereinek. A kiállításon közös területen mutatkoznak be az IKR Zrt.-vel, ahol a partnerek jobban megismerhetik tevékenységüket. Természetesen a hagyományoknak megfelelôen látványos közönségprogramot is láthatnak majd az érdeklôdôk. Külön meglepetés, hogy május 24-én a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. felajánlásával kisorsolásra kerül egy Shagya-arab ló azok között a látogatók között, akik között belépôjegyet vásároltak. Az év legszebb hónapjában, májusban várják az szereplôit Bábolnára a 28. Bábolnai Nemzetközi Gazdanapokra, ahol szakmai találkozókra, üzleti eszmecserékre és szórakozásra is lesz majd lehetôség.

20 20 Talajerôpótlás Nitrogénmûvek: a hazai és a nemzetközi vérkeringésben Új fejezet kezdôdhet a nitrogéntípusú mûtrágyák európai és hazai felhasználásában. Ezt jelzi az a konferenciasorozat, amelynek elsô hazai nagy rendezvényét a pétfürdôi Nitrogénmûvek Zrt. és az Európai Mûtrágyagyártók Szövetsége a Fertilizers Europe rendezte április 22-én Budapesten. Ez a szakmai eseménysor, a DAN (Directly Available Nitrogen), szabados fordításban a közvetlen felvehetô nitrogén környezetkímélô és emellett produktív, eredményes felhasználása mellett kampányol. Í gy történt ez Budapesten, ahol a hatóságok, illetve a szakma, a tudomány hazai és nemzetközi vezetôi szakmai szempontok alapján értékelték a napjainkban gyártott nitráttípusú mûtrágyákat köztük az európai hírû magyar gyártó termékeit, felhasználásuk módját, agronómiai elônyeit, lehetôségeit. Ezt megelôzôen Czerván György agrárgazdaságért felelôs államtitkárral találkozva a Nitrogénmûvek Zrt. vezetô szakemberei Suba Péter kereskedelmi igazgató, Patinszki Judit vegyitermék kereskedelmi osztályvezetô és Király József marketing és szaktanácsadási osztályvezetô már ismertették a konferencia-sorozat célját. Támogatási feltétel lehet A nagyobb plénum elôtt Szépe Ferenc a Vidékfejlesztési Minisztérium fôosztályvezetôje a termést növelô eljárások fontosságáról szólt. Egyebek közt arról beszélt, hogy az 1900-as években a világ népessége alig haladta meg a 1,5 milliárdot, ezzel szemben ma már a 7 milliárdhoz közelít, és a becslések szerint 2050-re eléri a 9 milliárdot. Ezt a magyar agrárkormányzatnak is figyelembe kell vennie, ezért célja a versenyképesség javítása, a kiegyensúlyozottabb vidékfejlesztés megteremtése, továbbá az okszerû környezetvédelmi intézkedések érvényesítése a növénytermesztésben. Kiemelte, hogy a jövôben a támogatások odaítélésének feltételeként is szabhatják az optimális mûtrágya-felhasználást. A közvetlen magunk mögött hagyott évekrôl elmondta, hogy 2012-ben a mezôgazdaság részesedése a GDP-bôl 3,8 százalék volt, amely 2011-ben 4,5 százalék, a teljes agrobiznisz pedig 15 százalék. A mezôgazdasági kibocsátás ben 2229 milliárd forintra növekedett az elôzô évben realizált 2168 milliárd forinthoz képest. Jelentôs körülmény, hogy a magyar export 83 százaléka az uniós országokba irányult, fô piacaink továbbra is Németország, Szlovákia, Románia, Olaszország, Ausztria a teljes nemzetgazdasági exporthoz képest a mezôgazdasági export koncentráltabban irányul az EU tagországaiba. Az agrárgazdaság a teljes nemzetgazdasági exportnak csaknem a 10 százalékát adta (2011-ben 7,4 százalékát tette ki.) A 2011-es 6,6 milliárd eurós kivitellel szemben 2012-ben 7,44 milliárd eurósat ért el az, míg az import 0,3 százalékkal csökkenve 4,6 milliárd euró volt. A lemaradásunk még mindig temérdek A termelés feltételeinek és körülményeinek javítását a közös agrárpolitika 2014-tôl kezdôdô új irányelveivel összefüggésben taglalta. Ezzel kapcsolatban azt is elmondta, hogy a kifizetéseket még inkább az uniós feltételek teljesítése szabja meg, köztük az, hogy az ökológiai gazdálkodás szempontjainak és feltételeinek mennyire felünk meg. A mûtrágyahasználat természetesen nem kerülhetô meg. Az nagy hátrányt jelentett, hogy a korábbi években jelentôsen visszaesett a mûtrágyahasználat. Ilyen évek korábban is voltak, igaz akkor a mostani szervestrágya-mennyiség szeresének a kijuttatásával ezt némileg pótolták. A hatóanyagok hektáronkénti mennyisége nálunk jelenleg a hektáronkénti 100 kilogramm körül van, ezzel szemben a világátlag kilogramm, míg a nyugat-európai átlag a 170 kilogrammot éri el, lemaradásunk tehát még tetemes! Ezen belül a magyar mezôgazdasági területeinkre jutó nitrogén hatóanyag átlaga az AKI szerint a es években a hektáronkénti 47 és 56 kilogramm között alakult. A gazdák azt már pontosan tudják, hogy ésszerû mûtrágyázás nélkül nem lehetnek sikeresek, gondjaik azonban azzal voltak és vannak, hogy az eladási árak nem mindig teszik gazdaságossá a termelés megújítását. Máskor finanszírozási nehézségek miatt az utolsó pillanatban képesek beszerezni a mûtrágyákat, vetômagokat. A szaktárca bízik ab- Egy hektárra kijuttatott nitrogén hatóanyag az EU-ban (Forrás: Eurostat, 2011)

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/2. február Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Nem túl rózsás e szavakkal foglalta össze egyik legpatinásabb mezôgazdasági kutatóintézetünk professzora

Részletesebben

NAKlap. A földbizottságok megalakulása elõtti átmenet. A magyar pálinkafõzés védelmében. Az Országos küldöttgyûlés határozatai. 11-13.

NAKlap. A földbizottságok megalakulása elõtti átmenet. A magyar pálinkafõzés védelmében. Az Országos küldöttgyûlés határozatai. 11-13. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. május, II. évfolyam 5. szám A földbizottságok megalakulása

Részletesebben

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2013. szeptember A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Egy pillantás a múltunkba Érkezik a kamarai

Részletesebben

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7.

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. június, II. évfolyam 6. szám Szeretik a bankok a

Részletesebben

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU WWW.FACEBOOK.HU/VOSZ.HU 2015. FEBR. MÁRC. 20. ÉVF. 2. SZÁM Népszerû a vállalkozói akadémiákat, tapasztalatcseréket és konferenciákat

Részletesebben

NAKlap. Itt az új KAP: zöldítési program. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. A tárca és a kamara: interjú a miniszterrel 4-5.

NAKlap. Itt az új KAP: zöldítési program. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. A tárca és a kamara: interjú a miniszterrel 4-5. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG 2013. november A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Itt az új KAP: zöldítési program 6-7. oldal A tárca

Részletesebben

2013. február március. VOSZ Elnökségi ülés. Magyar Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést kapott Demján Sándor

2013. február március. VOSZ Elnökségi ülés. Magyar Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést kapott Demján Sándor VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. FEBR. MÁRC. 18. ÉVF. 2. SZÁM VOSZ Elnökségi ülés Magyar Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést kapott Demján Sándor Pályázat vizsgabizottsági

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/3. március. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/3. március. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/3. március Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Tartósan alacsony felvásárlási árak esetén a termelôk nem képesek intenzív gazdálkodásra, mert

Részletesebben

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. szeptember II. évfolyam 9. szám A magyar virágkertészek

Részletesebben

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. AUG. SZEPT. 18. ÉVF. 5. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Ülésezett a VOSZ Elnöksége

Részletesebben

Iparjogvédelem a mezõgazdaság és az élelmiszeripar területén

Iparjogvédelem a mezõgazdaság és az élelmiszeripar területén Iparjogvédelem a mezõgazdaság és az élelmiszeripar területén Magyarország a mezõgazdaság és az élelmiszeripar szempontjából kiváló természeti adottságokkal rendelkezik, s ezt kihasználva az itt élõ kreatív,

Részletesebben

VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2011. FEBR. MÁRC. 16. ÉVF. 2. SZÁM

VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2011. FEBR. MÁRC. 16. ÉVF. 2. SZÁM VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2011. FEBR. MÁRC. 16. ÉVF. 2. SZÁM Az Alkotmány koncepciójához fûzött VOSZ álláspont Vállalkozásvédelmi bizottság megalakítását javasolja

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. A JELENLEGI KAP-REFORM HÁTTERE, ÖSSZEFÜGGÉSEI

TARTALOMJEGYZÉK 1. A JELENLEGI KAP-REFORM HÁTTERE, ÖSSZEFÜGGÉSEI TARTALOMJEGYZÉK 1. A JELENLEGI KAP-REFORM HÁTTERE, ÖSSZEFÜGGÉSEI 2 2. A BIZOTTSÁGI JAVASLAT 10 KIEMELT PRIORITÁSA 4 3. AZ ÚJ KAP FELÉPÍTÉSE, FINANSZÍROZÁSA 6 4. KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK (1. PILLÉRES FORRÁSOK)

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről Budapest, 2011. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. ÉLELMISZERGAZDASÁG... 11 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. szeptember 2. évfolyam 9. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. szeptember 2. évfolyam 9. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. szeptember 2. évfolyam 9. szám Thummerer Pincészet Az Év Pincészete 2011 Fogyasztóvédelmi fórum A termékbemutatókon előforduló

Részletesebben

a Nemzeti Vidékstratégia

a Nemzeti Vidékstratégia a Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012 2020) végrehajtásának keretprogramja A vidék élni akar, Magyarország megújul! DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 1 11.1.2012 11:58:13 DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 2 11.1.2012

Részletesebben

2005. novemberi hírek

2005. novemberi hírek 2005. novemberi hírek Hol vannak a középvállalkozások? Nem nőttek a vállalkozók terhei Az uniós pályázati projektekhez kapcsolódó kérdések Egyeztetés Brüsszellel a fejlesztési tervről November29-től lehet

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

Bevezetés. a beruházásban

Bevezetés. a beruházásban Bevezetés A MOSZ IV. Kongresszusa óta eltelt időszakban az agrárgazdaságban egymással ellentétes változások zajlottak. Az európai uniós csatlakozás számos folyamatot felerősített, illetve néhány újat is

Részletesebben

2013. október november. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében. Prima Primissima választás december 6-án

2013. október november. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében. Prima Primissima választás december 6-án VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. Okt. NOV. 18. ÉVF. 6. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Prima Primissima választás

Részletesebben

Fiatal agrárgazdálkodók figyelmébe! VÁLTOZÁS!!! TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA LAPJA

Fiatal agrárgazdálkodók figyelmébe! VÁLTOZÁS!!! TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA LAPJA Agrartukor_szeptember.qxd 9/8/2006 1:22 PM Page 1 TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA LAPJA 2007 2013-AS KILÁTÁSOK Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégia Augusztus végén elkezdõdött az Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

» Sertéstelepfejleszés Hajdúszováton» Az évszázad repcéje.?» Hibridbúza termelői szemmel» Aktuális növényvédelmi teendők» Hibridbúza termelői szemmel

» Sertéstelepfejleszés Hajdúszováton» Az évszázad repcéje.?» Hibridbúza termelői szemmel» Aktuális növényvédelmi teendők» Hibridbúza termelői szemmel » Sertéstelepfejleszés Hajdúszováton» Az évszázad repcéje.?» Hibridbúza termelői szemmel» Aktuális növényvédelmi teendők» Hibridbúza termelői szemmel tartalom 4. Köszöntő 6. Bemutatkozik az Agrária Mezőgazdasági

Részletesebben

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom Tartalom I. A mikro-, kis- és középvállalati (MKKV) szektor finanszírozásának alapkérdései 4 1. A forrásszerzés két megközelítése 4 2. Mi a szerencsés kisebbség titka? 4 II. Vállalkozás-finanszírozás és

Részletesebben

2015. II. negyedév. 40. Tej Világnap

2015. II. negyedév. 40. Tej Világnap 2015. II. negyedév Az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési Világszervezete (FAO) 1957. évi döntése alapján, hivatalosan május utolsó keddjén, az idei évben május 26-án ünnepeljük a Tej Világnapját. Ez alkalomból

Részletesebben

Felelősség és fejlesztések. HMVTA: Egy szívverés egy forint. Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti településeken.

Felelősség és fejlesztések. HMVTA: Egy szívverés egy forint. Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti településeken. heves megyei pénzvilág a MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYa 2014. október 5. évfolyam 10. szám Felelősség és fejlesztések HMVTA: Egy szívverés egy forint Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti

Részletesebben

Zöldség- Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 1 2. s z á m, 2 0 0 7. j a n u á r f e b r u á r

Zöldség- Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 1 2. s z á m, 2 0 0 7. j a n u á r f e b r u á r Piac Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 1 2. s z á m, 2 0 0 7. j a n u á r f e b r u á r Zöldség- és F u i t v e b M a g y a r Z ö l d s é g - G y ü m ö l c s S z a k m a k ö z i S z e r v e z e t l a p j

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ EGYÉNI GAZDASÁGOK GAZDASÁGI SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSRE Harangi-Rákos Mónika Témavezetők: Dr. Popp

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon: +36.70.612.9183 Figyelem! A hírlevelet másolni, terjeszteni,

Részletesebben

www.eurofarm.hu Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Tartalom: 2012/9. szám (szeptember) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele - 1 -

www.eurofarm.hu Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Tartalom: 2012/9. szám (szeptember) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele - 1 - Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2012/9. szám (szeptember) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal A talajszerkezet hatása a növények fejlődésére 2. oldal Nyilvántartások

Részletesebben