TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV"

Átírás

1 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM (OM AZONOSÍTÓ: FI 58544) EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV ÁLTALÁNOS RÉSZ

2 A KAR ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI: Tanrendi tájékoztató Általános rész A Pécsi Orvostudományi Egyetemen az egészségügyi főiskolai képzés a Szociális és Egészségügyi Miniszter augusztus 18-ai keltezésű "Alapító Okirata" alapján szeptember 1-jén indult a Minisztérium, a POTE, valamint Somogy, Zala és Vas megyék vezetőinek közös előkészítő munkáját követően. A következő időszakot a képzés folyamatos kiépítése és felfejlesztése jellemezte. Mivel egy-egy városban többféle képzés működött, "képzési központ" elnevezéssel és intézeti jogosultsággal rendelkező igazgatási jellegű szervezeti egységek kerültek kialakításra. A hallgatói létszám folyamatos emelkedése, az oktatók és oktatást segítők számának növekedése, a főiskolai tanári testület megalakulása de facto létrehozta a kari struktúrát. Következő feladat ennek jogi kodifikáltatása volt. A Kormány 132/1995. (XI. 9.) Korm. rendelete az eddigiekben de facto kari struktúrát de jure is elismerte. Karunk a PTE egyik legfiatalabb és legdinamikusabban fejlődő kara, mely január 1-jétől az intézményi integráció révén a Pécsi Tudományegyetem részeként működik. Az oktatás négy képzési központban zajlik: Kaposváron, Pécsett, Szombathelyen és Zalaegerszegen, ahol hatékony együttműködés alakult ki a helyi oktatókórházakkal és szociális intézményekkel. Karunk úttörő szerepet játszik az egészségügyi és szociális képzések fejlesztésében is, melyet jól tükröznek többek közt az általunk kidolgozott, az országban elsőként indított egyetemi képzések is. A kar a bolognai folyamat részeként a 2009/2010. tanévtől az egészségügyi szociális munka, valamint ápolás mesterképzési szakot indít. Ezen szakok indítását többek közt azért tartjuk fontosnak, mert ezáltal az ellátás minőségének javulása mellett megteremtődött az egészségtudományi szakmák számára a doktori fokozat megszerzésének lehetősége, amelyre a karunkon megalakult Egészségtudományi Doktori Iskolában nyílik mód. Az Egészségtudományi Kar végzett diplomásai szakterületüknek megfelelően az európai normákat kielégítő kompetenciaszinttel rendelkeznek. Felkészültségük birtokában az egészségügyi és egészségügyi ellátó, szociális területeken működő teamek egyenrangú partnerei. Az Európai Unióban a közösségi jog alapján hét automatikusan elismert szakterület közül két területen (ápoló, szülésznő) lehet karunkon oklevelet szerezni. A tudományos kutatómunka iránt érdeklődőket az 1993-ban alakult Tudományos Diákkör tömöríti, amelynek tagjai különböző kutatásokba bekapcsolódva sajátítják el a kutatómunka fortélyait, majd előadások, publikációk formájában közzéteszik kutatási eredményeiket. Diákjaink közül évről-évre több hallgató szerez elismerésre méltó helyezést a kari, regionális és országos konferenciákon. A Kar mindenkori vezetése stratégiai célnak tekintette és tekinti ma is, hogy a szakok oktatói bázisának stabilizálását elsősorban a Karunkon kiváló eredménnyel végzett hallgatók megnyerésével kell biztosítani. Jelentős külföldi kapcsolatokkal rendelkezünk valamennyi szak területén, ezért hallgatóinknak lehetősége van a tanulmányok egy részét külföldi partnerintézményeinkben eltölteni. 2

3 A KAR SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. Tel.: fax: +36/72/ Pécs, Rét u. 4. Tel.: +36/72/ Pécs, Berek u. 15. Tel.: +36/72/ Pécs, Szepesy u. 1. Tel.: +36/72/ / Pécs, Mária u Tel.: +36/72/ , +36/72/ A KAR VEZETŐI: DR. BETLEHEM József egyetemi docens, dékán DR. OLÁH András egyetemi donces, általános és stratégiai dékánhelyettes PROF. DR. BONCZ Imre egyetemi docens, c. egyetemi tanár, kapcsolati dékánhelyettes PROF. DR. FIGLER Mária egyetemi tanár, tudományos és minőségügyi dékánhelyettes PROF. DR. KRISZBACHER Ildikó egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes PROF. DR. BOGNER Péter egyetemi tanár, oktatási dékánhelyettes SZARKA Evelin dékáni hivatalvezető DR: ÁGOSTON István szakoktató, kollégiumi igazgató, vezető kari jogi tanácsadó BASLER Judit tanulmányi osztályvezető EMŐDY Barnabás mb. gazdasági osztályvezető GÁSPÁR Gyula szakképzési és továbbképzési igazgató JANKÓ-KIRÁLY Attila kari informatikai csoportvezető KUNGL Anikó humánpolitikai és marketing osztályvezető A KÉPZÉSI KÖZPONTOK VEZETŐI: Kaposvári Képzési Központ Dr. KELEMEN János főiskolai tanár, képzési igazgató, tanszékvezető Szombathelyi Képzési Központ Dr. LAKNER László főiskolai docens, képzési igazgató Dr. TAKÁCS Magdolna főiskolai docens, kari jogi tanácsadó, képzési igazgató helyettes DIFFELNÉ NÉMETH Marietta gazdasági csoportvezető Zalaegerszegi Képzési Központ Dr. CSIDEI Irén képzési igazgató Dr. SZABÓ József tanársegéd, képzési igazgató helyettes EGYED Anna gazdasági csoportvezető A KÉPZÉSI KÖZPONTOK CÍMEI: KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/b. Tel.: +36(82) Fax: +36(82)

4 SZOMBATHELYI KÉPZÉSI KÖZPONT: 9700 Szombathely, Jókai u. 14. Tel.: +36(94) Fax: +36(94) ZALAEGERSZEGI KÉPZÉSI KÖZPONT: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 33. Tel.: +36(92) Fax: +36(92)

5 Kari Tanács: Tanrendi tájékoztató Általános rész Elnök: DR. BETLEHEM József egyetemi docens, dékán, intézetigazgató, tanszékvezető Hivatalból tagok: PROF. DR. BONCZ Imre egyetemi docens, c. egyetemi tanár, kapcsolati dékánhelyettes, intézetigazgató, tanszékvezető, rektori egészségpolitikai szaktanácsadó PROF. DR. BOGNER Péter egyetemi tanár, oktatási dékánhelyettes DR. OLÁH András egyetemi docens, általános és stratégiai dékánhelyettes, tanszékvezető PROF. DR: KRISZBACHER Ildikó egyetemi tanár, tusományos dékánhelyettes, intézetigazgató, tanszékvezető, a Doktori Iskola titkára PROF. DR. FIGLER Mária egyetemi tanár, minőségügyi dékánhelyettes, intézetigazgató, tanszékvezető PROF. DR KOVÁCS L. Gábor egyetemi tanár, mb. posztgraduális képzési igazgató, intézetigazgató, az MTA rendes tagja, tudományos és innovációs rektorhelyettes EMŐDY Barnabás mb. gazdasági osztályvezető SZARKA Evelin dékáni hivatalvezető KÜHN Petra HÖK elnök Oktatók: PROF. DR. HORVÁTH Boldizsár főiskolai tanár, címzetes egyetemi tanár, tanszékvezető, képzési igazgató DR. KELEMEN János főiskolai tanár, tanszékvezető, képzési igazgató MARTON-SIMORA József tanársegéd Dr. GELENCSÉR Erzsébet adjunktus, tanszékvezető DR. SCHMIDT Béla főiskolai tanár, tanszékvezető DR. ÁGOSTON István tanársegéd, kollégiumi igazgató, vezető jogi tanácsadó DR. TAKÁCS Magdolna főiskolai docens, kari jogi tanácsadó, képzési központ igazgató helyettes Oktatást segítő: EGYED ANNA gazdasági csoportvezető Hallgatók: SZŰCS Lajos (Kaposvár) általános alelnök TALABÉR Krisztina képzési központ alelnök (Pécs) LÁSZLÓ Anett képzési központ alelnök (Kaposvár) EMBER István Márió NÉMETH Nikoletta hallgató (Zalaegerszeg) DEÁK András DJKB elnök GYŐRI Alexandra hallgató UGODI Viktória hallgató VARGA Norbert Meghívottak: PROF. DR. BÓDIS József egyetemi tanár, az MTA doktora, a PTE rektora DR. MISETA Attila egyetemi tanár, ÁOK dékán DR. CSONTOS András szakértő DR. LAKNER László főiskolai docens, képzési igazgató DR. CSIDEI Irén képzési igazgató PROF. DR. SULYOK Endre professor emeritus, az MTA doktora, dékáni tanácsadó, DR. CSERE Tibor professor emeritus, dékáni tanácsadó DR. BUDA József emeritus főiskolai tanár, dékáni tanácsadó PROF. DR. KRÁNICZ János egyetemi tanár DR. LAMPEK Kinga főiskolai tanár, tanszékvezető DR. MÉSZÁROS Lajos emeritus főiskolai tanár PROF. DR. ILLEI György emeritus főiskolai tanár, dékáni tanácsadó DR. KOMÁROMY László emeritus főiskolai tanár, dékáni tanácsadó ILLÉS JÓZSEF szakszervezeti titkár 5

6 DR. NAGY Júlia főiskolai docens, minőségügyi vezető JANKÓ-KIRÁLY Attila kari informatikai csoportvezető BASLER Judit tanulmányi osztályvezető GÁSPÁR Gyula szakképzési és továbbképzési igazgató, képzési igazgatóhelyettes KUNGL Anikó humánpolitikai és marketing osztályvezető INTÉZETEK, TANSZÉKEK INTÉZETEK ÉS INTÉZETI SZERVEZETI EGYSÉGEK I. ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS INTÉZET (Pécs) Dr. BETLEHEM József egyetemi docens, dékán, intézetigazgató, tanszékvezető I. 1. Ápolástudományi Tanszék (Pécs) Dr. OLÁH András egyetemi docens, általános és stratégiai dékánhelyettes, tanszékvezető I Ápolástudományi Tanszéki Csoport (Szombathely) Prof. Dr. DÖBRÖNTE Zoltán egyetemi tanár, tanszéki csoportvezető I. 2. Sürgősségi Ellátási Tanszék (Pécs) Dr. BETLEHEM József egyetemi docens, dékán, intézetigazgató, tanszékvezető Dr. Radnai Balázs adjunktus, tanszékvezető helyettes I. 3. Szülésznői Tanszék (Szombathely) Prof. Dr. HORVÁTH Boldizsár főiskolai tanár, címzetes egyetemi tanár, tanszékvezető II. DIAGNOSZTIKAI INTÉZET (Pécs) Prof. Dr. KOVÁCS L. Gábor egyetemi tanár, mb. posztgraduális képzési igazgató, intézetigazgató, az MTA rendes tagja, tudományos és innovációs rektorhelyettes II Gyakorlati Diagnosztikai Tanszéki Csoport (Szombathely) Dr. SALAMONNÉ Dr. TOLDY Erzsébet főiskolai tanár, tanszéki csoportvezető II. 2. Diagnosztikai Képalkotó Tanszék (Kaposvár) Prof. Dr. REPA Imre egyetemi tanár, tanszékvezető Prof. Dr. BOGNER Péter egyetemi tanár, tanszékvezető-helyettes, a Tanári Testület titkára, oktatási dékánhelyettes II. 3. Orvosdiagnosztikai Laboratóriumi Analitikus Tanszék (Kaposvár) Dr. KELEMEN János főiskolai tanár, tanszékvezető, képzési igazgató III. FIZIOTERÁPIÁS ÉS TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI INTÉZET (Pécs) Prof. Dr. FIGLER Mária egyetemi tanár, intézetigazgató, tanszékvezető, minőségügyi dékánhelyettes III. 1. Fizioterápiás Tanszék (Zalaegerszeg) Dr. SCHMIDT Béla főiskolai tanár, tanszékvezető III. 2. Táplálkozástudományi és Dietetikai Tanszék (Pécs) Prof. Dr. FIGLER Mária egyetemi tanár, minőségügyi dékánhelyettes, intézetigazgató, tanszékvezető 6

7 III. 3. Komplementer Medicina Tanszék (Pécs) Dr. Hegyi Gabriella adjunktus, tanszékvezető IV. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI INTÉZET (Pécs) Prof. Dr. BONCZ Imre egyetemi docens, c. egyetemi tanár, kapcsolati dékánhelyettes, intézetigazgató, tanszékvezető, rektori egészségpolitikai szaktanácsadó IV. 1. Egészség-gazdaságtani, Egészségpolitikai és Egészségügyi Menedzsment Tanszék (Pécs) Prof. Dr. BONCZ Imre egyetemi docens, c. egyetemi tanár, kapcsolati dékánhelyettes, intézetigazgató, tanszékvezető, rektori egészségpolitikai szaktanácsadó IV. 2. Egészségügyi Szervező Tanszék (Zalaegerszeg) Prof. Dr. VATTAY Péter főiskolai tanár, tanszékvezető IV. 3. Egészségfejlesztési Tanszék (Pécs) Dr. LAMPEK Kinga főiskolai tanár, tanszékvezető V. EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZET (Pécs) PROF. DR: KRISZBACHER Ildikó egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes, intézetigazgató, tanszékvezető, a Doktori Iskola titkára V. 1. Népegészségtani Tanszék (Pécs) PROF. DR: KRISZBACHER Ildikó egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes, intézetigazgató, tanszékvezető, a Doktori Iskola titkára V. 2. Szociális Munka Tanszék (Szombathely) ÉLIÁS Zsuzsanna főiskolai docens, mb. tanszékvezető V. 3. Védőnői Tanszék (Kaposvár) Dr. GELENCSÉR Erzsébet adjunktus, tanszékvezető 7

8 2011/2012. tanév Őszi szemeszter Tanrendi tájékoztató Általános rész PTE EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR 2011/2012. TANÉV IDŐBEOSZTÁSA Regisztrációs hét Szorgalmi időszak Őszi szünet Vizsgaidőszak (kedd) A költségtérítés 50%-nak befizetési határideje Költségtérítés befizetési határideje Ünnepek miatti munkanapváltozás: hétfő pihenőnap szombat munkanap kedd Mindenszentek hétfő munkaszüneti nap 2011/2012. tanév Tavaszi szemeszter Regisztrációs hét Szorgalmi időszak Tavaszi szünet Vizsgaidőszak Vizsgaidőszak végzősöknek A költségtérítés 50%-nak befizetési határideje Költségtérítés befizetési határideje Ünnepek miatti munkanapváltozás: csütörtök munkaszüneti nap pihenőnap (Húsvét hétfő) kedd munkaszüneti nap pihenőnap (Pünkösd hétfő) hétfő munkaszüneti nap Szakdolgozat/Záródolgozat/Diplomamunka Pótszakdolgozat, pótdiplomamunka leadási határidő: Pótszakdolgozat, pótdiplomamunka késedelmes leadási határidő: Szakdolgozat leadási határidő: Késedelmes leadási határidő: Páratlan félévi képzési idejű szakok Szakdolgozat /Diplomamunka leadási határidő: Szakdolgozat /Diplomamunka késedelmes leadási határidő: (péntek) (péntek) (péntek) (péntek) (hétfő) (hétfő) Záróvizsga Pótzáróvizsga időpont (beleértve a védést is) páros és páratlan képzési idejű szakokon: Záróvizsga időpontok (beleértve a védést is) páros képzési idejű szakokon: Záróvizsga időpontok (beleértve a védést is) páratlan félévi képzési idejű szakokon: Oklevélátadó ünnepség: (várhatóan) Oklevélátadó ünnepség páratlan félévi képzési idejű szakok: (várhatóan) Dékáni pályamunka leadási határidő: (péntek) (péntek) (péntek) 8

9 A KOLLÉGIUMI, DIÁKOTTHONI ELSZÁLLÁSOLÁSI LEHETŐSÉGEK: Kaposvár Cím: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/b. Tel.:+36(82) Férőhelyek száma: 160 Kollégiumi díj: Ft Felszereltség: 2-5 ágyas szobák. minden szobában hűtő zuhanyzó, wc. Közös használatra: mosókonyha, főzőkonyha, számítógépterem, kábel-tv, tornaterem, sportolási lehetőség, mozi, klub, ingyenes színház és uszoda bérletek. Pécs Balassa J. Kollégium Cím: 7624 Pécs, Jakabhegyi u. 6. Tel.:+36(72) Kollégiumi díj: Ft Felszereltség: 2 ágyas szobák. Közös használatra: mosókonyha főzőkonyha számítógép terem, kábel tv, büfé étterem, rádió, fotóklub, szövetterem, konditerem, sportolási lehetőség, aerobik, könyvtár, videóterem. Laterum Kollégium Cím: 7633 Pécs, Hajnóczy u Tel.:+36(72) Férőhelyek száma: 320 Kollégiumi díj: Ft Felszereltség: 5 ágyas szobák, minden szobában zuhanyzó, wc, telefon, internet, hűtő. Közös használatra: mosókonyha, főzőkonyha, klub, számítógép terem, kábel tv, ingyenes aerobik, társastánc, színház- és sportbérletek, filmklub, szauna. Szántó Kovács János úti kollégium Cím: 7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/B. Férőhelyek száma: 20 Kollégiumi díj: Ft Felszereltség: 2-4 ágyas szobák. Közös használatra: mosókonyha főzőkonyha számítógép terem, kábel tv, büfé étterem, rádió, konditerem, sportolási lehetőség, aerobik, könyvtár, videóterem. Szombathely Cím: 9700 Szombathely, Jókai M. u. 14. Tel.:+36(94) Férőhelyek száma a szombathelyi kollégiumokban: 166 Kollégiumi díj: Ft Felszereltség: 2-5 ágyas szobák, minden szobában zuhanyzó, telefon, hűtő, közös használatra: mosókonyha, főzőkonyha, klub, sportolási lehetőség, kábel tv, számítógép terem, ingyenes sportbérletek. Cím: 9700 Szombathely, Dózsa u. 13. Tel.:+36(94) Kollégiumi díj: Ft Felszereltség: 2-4 ágyas szobák, minden szobában hűtő, telefon, zuhanyzó két szobánként, közös használatra: mosókonyha, főzőkonyha, klub, tornaterem, sportlehetőség, ingyenes sportbérletek. Zalaegerszeg Cím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 23. Tel.:+36(92) Férőhelyek száma a zalaegerszegi kollégiumokban: 214 Kollégiumi díj: Ft Felszereltség: 3-4 ágyas szobák Közös használatra: mosókonyha, főzőkonyha, zuhanyzó, kondi- és tornaterem, kábel-tv, számítógép-terem, sportolási lehetőség, ingyenes színház- és sportbérletek. Cím: 8900 Zalaegerszeg Landorhegyi u. 33. Tel.:+36(92) Kollégiumi díj: Ft 9

10 Felszereltség: 2-4 ágyas szobák, zuhanyzó, wc 3 szobánként közös használatra: mosókonyha, főzőkonyha, kábel-tv, ingyenes színház- és sportbérletek. Cím: 8900 Zalaegerszeg Puskás T. u. 2. Tel.:+36(92) Kollégiumi díj: Ft Felszereltség: 4 ágyas szobák, közös használatra: zuhanyzó, kábel tv, mosókonyha, főzőkonyha, ingyenes színház- és sportbérletek. 10

11 A HALLGATÓKNAK NYÚJTOTT KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Kaposvári Képzési Központ Könyvtára A könyvtár elérhetősége: Cím: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/B. Tel./fax: 82/ Web: WebOPAC: Nyitva tartás: Hétfő - Csütörtök: Péntek: Könyvtáros: Bátori Etel Könyvtárunk nyilvános könyvtári funkciókat ellátó felsőoktatási könyvtár. Felhasználóinknak közel dokumentum használatát és számos on-line adatbázis elérését biztosítjuk a szabadpolcos kölcsönzőben, az olvasóteremben és a kutatószobában. Alapszolgáltatásaink (könyvtár látogatása, információ a könyvtárról és a könyvtári hálózatról, katalógusok használata, helyben olvasás) bárki számára hozzáférhetők, egyéb szolgáltatásainkat csak beiratkozott, érvényes olvasójeggyel rendelkező felhasználók vehetik igénybe. Az olvasójegy a PTE hallgatói, oktatói és dolgozói részére ingyenes. Az olvasójegy kiállításához 1 db igazolvány képre van szükség. Egy olvasó egy időben tizenöt dokumentumot kölcsönözhet. A kölcsönzési idő kötelező irodalom esetében 2 hét, más dokumentumok esetében 4 hét. A kölcsönzési határidő egy illetve két alkalommal hosszabbítható. A hosszabbítás további lehetőségét a dokumentum példányszámának és keresettségének figyelembevételével a könyvtáros állapítja meg. Hosszabbítani személyesen telefonon, ben vagy az Interneten elérhető könyvtári katalóguson keresztül (WebOPAC) lehet. A határidőn túl visszahozott vagy késedelmesen hosszabbított könyvekre késedelmi díjat számolunk fel. A könyvtár csak helyben használható dokumentumai közé tartoznak az időszaki kiadványok, a nem hagyományos dokumentumok, a segédkönyvtári és olvasótermi állomány, valamint a szakdolgozatok. Beiratkozott olvasóink számára könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk az állományunkban nem található dokumentumok elérését. A szolgáltatás felmerülő költségei az olvasót terhelik. Egyéb szolgáltatásaink: tájékoztatás Internet és adatbázis használat 16 hálózatba kötött számítógépen zenehallgatás fénymásolás szkennelés nyomtatás fax küldése, fogadása spirálkötés, hőkötés A díjköteles szolgáltatások aktuális árairól a könyvtárban és a honlapon lehet tájékozódni. 11

12 Egészségtudományi Kar Könyvtára (Pécs) Tanrendi tájékoztató Általános rész A könyvtár elérhetősége: Cím: 7623 Pécs, Rét u. 4. Tel./fax: 72/ / Web címe: WebOPAC: Nyitva tartás: Hétfő Csütörtök: Péntek: Könyvtárosok: Deák Borbála, Kókay Péter Könyvtárunk júniusától új helyen, a Rét utca 4. sz. alatt, új szolgáltatásokkal, nagyobb, esztétikusabb térben várja a Kar és a PTE hallgatóit, oktatóit. Állományunk 12 ezer kötet könyvet, 33 féle hazai és 21 külföldi folyóiratot valamint az itt készült szakdolgozatokat foglalja magába. Öt számítógép áll az olvasók rendelkezésére, melyekről a PTE által előfizetett valamennyi tudományos adatbázis, és a PTE könyvtárainak katalógusa is elérhető. A könyvtár fő feladata az Egészségtudományi Karon folyó oktató, kutató, tudományos tevékenység elősegítése.alapszolgáltatásaink (könyvtár látogatása, információ a könyvtárról és a könyvtári hálózatról, katalógusok használata, helyben olvasás) bárki számára hozzáférhetők, egyéb szolgáltatásainkat csak beiratkozott, érvényes olvasójeggyel rendelkező felhasználók vehetik igénybe. Az olvasójegy a PTE hallgatói, oktatói és dolgozói részére ingyenes. Szombathelyi Képzési Központ Könyvtára A könyvtár elérhetősége: Cím: 9700 Szombathely, Jókai u. 14. Tel.: 94/ /56 Web címe: Nyitva tartás: Hétfő Csütörtök: Péntek: Könyvtáros: Mészáros Béláné A könyvtár az 1990-ben létrehozott egészségügyi főiskolai képzés szolgálatára jött létre, 1993-ban, alig 50 m 2 -en, kb. négyezer kötettel. Többszöri bővítés után jelenleg 110 m 2 -en tudjuk fogadni olvasóinkat, ahol 22 ezer kötetes gyűjtemény, jelentős folyóirat választék és az Egyetemi könyvtár által közvetített elektronikus források állnak rendelkezésünkre, és lehetőség van Internet használatra is. Állományunk 22 ezer könyv, magyar és külföldi szakfolyóiratok, napilapok. Szolgáltatások / az egyetem polgárainak ingyenes/: - kölcsönzés - helybenhasználat /kézikönyvek, szakdolgozatok/ - tájékoztatás / könyvtár állományából, az Egyetemi Könyvtár honlapján elérthető adatbázisokból, e- folyóiratokból, webes dokumentumokból, a könyvtár és a dokumentumok használatáról/ - könyvtárközi kölcsönzés /magyar és külföldi könyvtárak internetes katalógusainak alapján/ - fénymásolás /önkiszolgáló/ - ingyenes Internet használat a nyitvatartási időben A könyvtár katalógusa elérhető: weboldalon Zalaegerszegi Képzési Központ Könyvtára 12

13 A könyvtár elérhetősége: Cím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 33. Tel.: 92/ / 36 Web címe: Nyitva tartás: Hétfő - Szerda: Csütörtök: Péntek: Könyvtáros: Domján Erzsébet A könyvtár a főiskola A épületének földszintjén található. Alapterülete 125 m2. A teljes állomány szabadpolcos elhelyezésű. A Könyvtár gyűjteménye a Képzési Központban oktatott tudományágak és ezek határtudományainak hazai szakirodalmát öleli fel. Fő és mellékgyűjtőkörébe az élettudományok és a társadalomtudományok területe, az élettelen természettudományok (kémia, fizika, matematika) és műszaki tudományok tartoznak. Szolgáltatások: Kölcsönzés: max. 2 hónap, egy olvasónál max. 10 db könyv lehet Könyvtárközi kölcsönzést vállalunk Állomány: könyv; 48 féle folyóirat, ebből 7 idegen nyelvű (angol, német, francia), több papíralapú folyóirat a Központi Könyvtár adatbázisain keresztül érhető el; oktatási segédanyagok CD- ROM-on, videokazettán, DVD-n, nyelvi kazetták Tájékoztatás: Eligazítás a könyvtárhasználatban, szaktájékoztatás, irodalomkutatás A könyvtárban van Internet elérés, fénymásolási, szkennelési, nyomtatási lehetőség. Az olvasóteremben tekinthetők meg a szakdolgozatok, ezeket nem kölcsönözzük. 13

14 A HALLGATÓKNAK NYÚJTOTT INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁS Kaposvár A képzési központ könyvtárában 20 db számítógép, internettel, szövegszerkesztési lehetőséggel áll a hallgatók rendelkezésére. A számítástechnika teremben 15 db számítógép, internettel, szövegszerkesztési lehetőséggel elérhető a hallgatók számára órák kivételével bármikor 22:00-ig. Az aulában található 5 db számítógép, internettel éjjel-nappal használhatók. A kollégiumban minden szobában 1 db internet csatlakozó, összesen 96 db végpont használható. Pécs: Berek u.: a földszinti folyosón elhelyezett tíz darab számítógépen az épület nyitvatartási rendjének megfelelően (hétfőpéntek: 7:00-18:00) a hallgatók elérhetik az ETR rendszert és az Internetet, ezen felül az alagsori számítógéptermekben (A terem húsz darab számítógép, B terem húsz darab számítógép) a tanítási órák kivételével szabadon használhatók a számítógépek. Rét u.: az első emeleti 12-es teremben négy darab számítógépen az épület nyitvatartási rendjének megfelelően (hétfőpéntek: 7:00-18:00) a hallgatók elérhetik az ETR rendszert és az Internetet. A könyvtárban öt darab számítógép áll a hallgatók rendelkezésére. Vörösmarty u.: az első emeleti folyosón elhelyezett hat darab számítógépen az épület nyitvatartási rendjének megfelelően (hétfő-péntek: 7:00-18:00) a hallgatók elérhetik az ETR rendszert és az Internetet, ezen felül a 114-es és 107-es tanteremben a tanítási órák kivételével szabadon használható húsz húsz darab számítógép található. Az épület rendelkezik vezeték nélküli hálózattal, melynek használatához érvényes EHA kód és jelszó szükséges. Beállításában segítséget nyújtanak az informatikai csoport munkatársai. Laterum kollégium: minden szobában biztosított a hozzáférés az Internethez, ennek szükséges feltétele egy igénylőlap kitöltése, ezen felül a 4. emeleten kialakított nyelvi laborban a tanítási órák kivételével szabadon használható a húsz darab számítógép (hétfő-péntek: 16:00-24:00, szombat: 12:00-17:00, 18:00-22:00, vasárnap: 18:00-24:00, szeptemberjúnius vége). Szombathely: A számítógép tanteremben 21 db gép hétfőtől-csütörtökig 18:00-23:00 óráig kötelezően nyitva péntek - vasárnap 7:00-23:00 óráig használható (augusztusban szünet). A könyvtárban 2 db E-Magyarország pontos számítógép üzemel (nyomtatási lehetőség) hétfőtől-csütörtökig 10:00-16:00 óráig, valamint 1 db gépen használható a könyvtári katalógus. A folyosón 1 db gép folyamatosan üzemel, amelyen kizárólag az ETR érhető el. Szolgáltató Központban 1 db számítógép áll rendelkezésre nyomtatási lehetőséggel, valamint 3 db gép HÖK Irodában nyomtatási lehetőséggel. A Dózsa úti kollégiumban 5 db számítógép üzemel internet elérhetőséggel éjjel-nappal. Zalaegerszeg: A hallgatók 3 gépteremben 63 számítógépen, valamint a gyógytornász hallgatók egy számítógépekkel vezérelt diagnosztikai laboratóriumban végezhetik tanulmányaikat. Oktatási időn felüli diagnosztikai munka (oktatóval egyeztetve) oktatók felügyelete mellett végezhető. Oktatást segítik még az előadókban és tantermekben elhelyezett számítógépek (3 db) és projektorok.oktatási időn felül naponta 19 órától 23 óráig a 025-ös számítástechnika tanterem (21 db számítógép) "szabadon" áll a hallgatók rendelkezésére a 23-as épületben. A szabad internet használatot segíti a 33-as épületben található könyvtár, ahol hétfőtől szerdáig 8-tól 18 óráig, csütörtökön 8-tól 16 óráig, pénteken 8-tól 15,30-ig 7 db számítógép áll a hallgatók rendelkezésére. Az egyetem által előfizetett adatbázisok a képzési központ könyvtári számítógépein az intézmény hallgatói számára ingyenesen elérhetők, hozzáférhetők. ETR hozzáférés mindkét épületben a folyosón 2-2 számítógép éjjel-nappal, valamint ugyanitt 1-1 számítógép szintén éjjel-nappal biztosítja a szabad internet hozzáférést. A Hallgatói Önkormányzat saját helyiségében a hallgatóknak további 3 munkaállomást biztosít, amely szintén rendelkezik hálózati kapcsolattal. 14

15 KÜLFÖLDI HALLGATÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INFORMÁCIÓK A PTE Egészségtudományi Kar 2000 óta tagja a Life-long Learning Programme (LLP)/Erasmus programnak, melynek keretén belül hallgatóknak, oktatóknak és adminisztratív dolgozóknak van lehetőségük partner intézményeinknél látogatást tenni, oktatni, illetve tanulmányokat, szakmai gyakorlatot folytatni. Karunk az alábbi partnerintézményekkel és szakterületeken rendelkezik külkapcsolatokkal a fenti program keretében. Belgium Arteveldehogeschool Gent általános szociális munkás Egyesült Királyság Oxford Brookes University ápoló Egyesült Királyság University of Salford szülésznő Finnország Helsinki Polytechnic Stadia ápoló, általános szociális munkás Finnország Jyväskylä University of Applied Sciences dietetikus Finnország Lahti University of Applied Sciences ápoló, gyógytornász, általános szociális munkás Finnország Satakunta University of Applied Sciences ápoló, gyógytornász, védőnő, általános szociális munkás Hollandia Hogeschool van Amsterdam általános szociális munkás Hollandia Hogesschool van Arnhem en Nijmegen dietetikus Németország Fachochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen általános szociális munkás Portugália Instituto Politécnico de Braganca dietetikus Portugália Instituto Politécnico de Beja ápoló, gyógytornász Universidad Complutense De Spanyolország Madrid általános szociális munkás Svédország Lund University ápoló Svédország Mälarden University ápoló, gyógytornász, népegészségügyi ellenőr Karunk a fenti intézményekből fogad minimum 3 hónapos időtartamra hallgatókat, akik a megjelölt szakterületek gyakorlati képzésébe kaphatnak betekintést. Vízum/tartózkodási engedély Az Európai Unió tagállamaiból érkező hallgatóknak nincs szükségük vízumra. A Pécsre érkező hallgatóknak regisztráltatniuk kell magukat a város Bevándorlási Hivatalában, és be kell szerezniük a tartózkodási engedélyt. Ehhez szükség van a küldő intézménytől az Erasmus ösztöndíj elnyerését igazoló dokumentumra, valamint biztosításra és bankszámla igazolásra. Érkezés A legtöbb európai országból legkönnyebben repülővel közelíthető meg Magyarország, hiszen a repülés a gyors és kényelmes. A világ minden tájáról el lehet érni Budapestet, Magyarország fővárosát. Az Australian Airlines légitársaságnak pedig nem régóta közvetlen járata van a Pécs-Pogány repülőtérre. A budapesti repülőtéren javasoljuk az Airport Minibus szolgáltatásainak igénybevételét, mellyel kb. 2,300 forintért bárhova el lehet jutni Budapesten. A szolgáltatás igénybevételéhez 24 órával előtte ajánlatos regisztrálni a következő telefonszámon: Amennyiben közvetlenül Pécsre utazik a hallgató, akkor az Airport Minibus-szal a Déli Pályaudvarra (Southern Railway station), vagy a Keleti Pályaudvarra kell mennie (Eastern Railway station). 15

16 Idő megtakarítás céljából a Mistral Minibus szolgáltatásait érdemes igénybe venni, mellyel a budapesti repülőtérről közvetlenül Pécsre lehet eljutni a megadott címre (online foglalás: Diákigazolvány nélkül kb. 12,900 forintba kerül. A környező országokból érkező hallgatók számára nemzetközi vonatjárattal is megközelíthető Magyarország. Budapestről Pécsre a legkényelmesebben Inter-City vonattal lehet utazni. A menetrend a weboldalon megtalálható. Biztosítás Külföldi hallgatóinknak szüksége van különböző esetekre (pl. baleset, poggyász, betegség) megkötött biztosításra. A Pécsi Tudományegyetem bármelyik karára való jelentkezéshez előfeltétel a fentiekre kiterjedő biztosításkötés. Hallgatók számára többek között a Generali-Providencia Biztosító Társaság 6 vagy 12 hónapos biztosítási lehetőségeket tud ajánlani. A PTE kiemelten ajánlja a fenti társaság biztosítását, mert adminisztrációja könnyű és gyors, az orvosi ellátás jól szervezett. A Generali-Providencia biztosításának megfelelően orvosi ellátást az egyetemi kórházak orvosai biztosítanak. Ez a biztosítás kizárólag Magyarországon érvényes, a biztosítás díja kb. 110/$150 szemeszterenként és hallgatónként. (A biztosítási díj a valutaárfolyamnak megfelelően változik). Szállás A Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda segítségével külföldi hallgatóink lakást tudnak bérelni. Korlátozott számban a hallgatók számára kollégiumi elhelyezést tudnunk biztosítani, melyet külön kell igényelni. Mindemellett az egyetemi vendégházban is tudunk férőhelyet biztosítani. A bérelt apartmanok havi költsége fejenként körülbelül /$ , a telefon és a rezsiköltségek nélkül. A kollégium havi költsége 63/$75, itt 2-3 ágyas szobákban tudjuk elszállásolni a hallgatókat. A folyosón közös konyha és fürdő van. Az Egyetem háromcsillagos vendégházának havi költsége körülbelül 405/$480. A szobákban fürdő, TV, telefon és hűtő van. Konyha, mosógép és internetezési lehetőség is biztosított. A hallgatók számára ágyneműt általában mindenhol biztosítanak. Az étkezési költségek havonta körülbelül 200/$240 jelentenek (az étkezés elérhető egyetemi kávézókban, helyi éttermekben vagy lehet vásárolni élelmiszerüzletekben). Egyéb személyes kiadások (könyvek, fénymásolás) szemeszterenként kb. 100/$120, szórakozásra havonta kb. ugyanennyivel lehet kalkulálni (ezek az árak becsült árak). 16

17 TANULMÁNYI TANÁCSADÁSHOZ, ILLETVE ÉLETPÁLYA-TANÁCSADÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS MÓDJA A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán megalakításra került a Szolgáltató és Tanácsadó Központ (SZTK). Az SZTK elsősorban a PTE ETK hallgatóinak, oktatóinak, dolgozóinak információs és szolgáltató központja. Az SZTK célja, hogy szolgáltatásain keresztül a következő eredményeket érje el: A hallgatók intézményi beilleszkedésének, az egyetemi évek mind tartalmasabb eltöltésének elősegítése. A hallgatók életminőségének és komfortérzetének javítása. Hozzájáruljon a tanulás háttérfeltételeinek megteremtéséhez. Biztosítsa a hallgatók és a HÖK, valamint a hallgatók és a kar vezetősége közötti hatékony kommunikációt. A HÖK adminisztratív munkájának segítésével hozzájáruljon a zavartalan ügymenethez (DJKB, stb.) A tanulmányok ideje alatt a hallgatók sikeres elhelyezkedésének előkészítése. Biztosítsa a végzett hallgatók és az alma mater közötti kapcsolattartást. Sport és szabadidős tevékenység Sport: Ingyenesen igénybe vehető úszó-, squash- (fallabda), kondibérlet, ingyenes aerobic, kosárlabda, röplabda, labdarúgás, tánc, küzdősport, korcsolya. Szabadidős tevékenység: Többek között társastánc tanfolyam, filmklub, kollégiumi esték rendezvénysorozat keretében különböző témakörökről beszélgetések szakemberekkel (pl. csillagászat, grafológia, Feng Shui stb.), térítésmentes, illetve kedvezményes színház, hangverseny- és mozi látogatási lehetőség. 17

18 A JOGORVOSLAT ÉS A MÉLTÁNYOSSÁG (Kivonat a PTE február 18.-tól hatályos Tanulmányi és vizsgaszabályzatából) A JOGORVOSLAT 12. (1) A hallgató az Ftv ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően az Egyetem döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül jogorvoslattal élhet, kivéve a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntést. (2) Eljárás indítható a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntés ellen is a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, ha a döntés nem az Egyetem által elfogadott követelményekre épült, illetve a döntés ellentétes az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában foglaltakkal vagy megszegték a vizsga megszervezésére vonatkozó rendelkezéseket. (3) A jogorvoslati kérelem tárgyában, jelen szabályzat 10. számú mellékletét képező ügyrendben meghatározott eljárási rend szerint, a rektor által felállított Másodfokú Tanulmányi Bizottság jár el. (4) A Másodfokú Tanulmányi Bizottság 3 tagból áll. A bizottság elnöke a rektor által kijelölt vezető, további tagjai a Rektori Hivatal Jogi Osztálya és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat egy-egy képviselője. (5) A hallgató jogorvoslati kérelmét a rendelkezésre álló határidőn belül a Másodfokú Tanulmányi Bizottsághoz címezve annál a szervnél nyújtja be, amely a megtámadott döntést hozta, az eset elbírálásához szükséges dokumentumok csatolásával. A megtámadott döntést hozó szerv a jogorvoslati kérelmet haladéktalanul továbbítja a Másodfokú Tanulmányi Bizottsághoz, csatolva a megtámadott határozat másolatát, valamint a kérelemmel kapcsolatos állásfoglalását, illetve a szükséges dokumentumokat, kivéve, ha a megtámadott döntést a jogorvoslati kérelemben foglaltaknak megfelelően kijavítja, kiegészíti, módosítja vagy visszavonja. (6) A jogorvoslati eljárásban a hallgató, továbbá meghatalmazottja (Ptk ) járhat el. (7) A jogorvoslati kérelem elbírálója nem lehet az a) aki a megtámadott döntést hozta, vagy a döntéshozatalt elmulasztotta, b) aki az a) pontban megjelölt személy közeli hozzátartozója, c) akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el. (8) A Másodfokú Tanulmányi Bizottság a következő döntéseket hozhatja: a) a kérelmet elutasítja, b) a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja, c) a döntést megváltoztatja, d) a döntést megsemmisíti, és a döntéshozót új eljárás lefolytatására utasítja. (9) A döntést határozatba kell foglalni, és meg kell indokolni. Az eljárás során a határozatban fel kell hívni a figyelmet a jogorvoslat lehetőségére, és az eljárás során a hallgatót legalább egy ízben személyesen meg kell hallgatni. Ha a hallgató, illetve meghatalmazottja ismételt, szabályos értesítés ellenére nem jelenik meg a Másodfokú Tanulmányi Bizottság ülésén, akkor a személyes meghallgatásától el lehet tekinteni. A hallgató, illetve meghatalmazottja észrevételeit írásban is benyújthatja, kérve a személyes meghallgatásának mellőzését. Az ülésen a kar képviselőjének részvételi lehetőségét biztosítani kell, az ülés időpontjáról az érintett kar tanulmányi osztályvezetőjét a Másodfokú Tanulmányi Bizottság titkára értesíti. (10) A hallgató a jogorvoslati kérelem elbírálója által hozott döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti, annak közlésétől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre, illetve hallgatói jogviszonyra vonatkozó 18

19 rendelkezések megsértésére hivatkozással. A bírósági eljárásra a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény XX. fejezetét kell alkalmazni. A bíróság a döntést megváltoztathatja. A bíróság az ügyet soron kívül bírálja el. (11) Az elsőfokú döntés jogerős, ha az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be jogorvoslati kérelmet, vagy a kérelem benyújtásáról lemondtak. A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé. A jogerős határozat végrehajtható, kivéve, ha a hallgató a bírósági felülvizsgálatát kérte. (12) E rendelkezések alkalmazásában hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések: jogszabályban, valamint az intézményi dokumentumokban található olyan rendelkezések, amelyek a hallgatóra jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg. (13) A tényállás tisztázására, a határidők számítására, az igazolásra, a határozat alakjára, tartalmára és közlésére, a döntés kérelemre vagy hivatalból történő kijavítására, kicserélésére, kiegészítésére, módosítására vagy visszavonására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 13. (1) Nincs helye a 12. -ban meghatározottak szerinti jogorvoslatnak azokban az esetekben, amikor az Egyetem és a hallgató megállapodik szolgáltatás nyújtására. A megállapodásban foglaltak megszegése esetén a sérelmet szenvedő fél bírósághoz fordulhat. (2) A fenntartói irányítás, illetőleg az intézményi hatáskörben, a gyakorlati képzés során a hallgató ügyeiben hozott, az egyenlő bánásmód követelményét sértő döntés semmis az Ftv. 74. (2)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint. A semmis döntés érvénytelenségére bárki határidő nélkül hivatkozhat. (3) A hallgató jogainak sérelme esetén igénybe veheti az oktatásügyi közvetítői szolgálatot. (4) A hallgató az oktatási jogok biztosának az eljárását akkor kezdeményezheti, ha a jogorvoslati jogát az Egyetemen a bírósági eljárás kivételével kimerítette. (5) A jogorvoslati eljárás indításának joga kiterjed a felvételi eljárás intézmény hatáskörébe tartozó cselekményeire és a beiratkozási eljárásra is. A jogorvoslati eljárás és a megkezdett jogorvoslat befejezésének joga megilleti azt is, akinek a hallgatói jogviszonya időközben megszűnt. A MÉLTÁNYOSSÁG 14. (1) A dékán a képzés során egy alkalommal méltányosságra okot adó esetben engedélyt adhat jelen szabályzat olyan rendelkezése alóli mentességre, amely nem a tanulmányi követelmények teljesítésére vonatkozik, különösen a szabályzat 53. (2) bekezdésében foglalt vizsgalehetőségeken túl, adott félévben egy tantárgyból dékáni javítóvizsgát engedélyezhet. (2) Nem gyakorolható méltányosság a hallgatói jogviszony megszűnését eredményező határozatokkal szemben. (3) A méltányosságon alapuló határozatban a határozat 10. számú mellékletben meghatározott tartalmi elemein túl rendelkezni kell az engedély feltételeiről, és utalni kell arra, hogy a továbbiakban méltányossági alapon kedvezmény nem adható. 19

20 A hallgatói jogviszony (Kivonat a PTE február 18.-tól hatályos Tanulmányi és vizsgaszabályzatából) A HALLGATÓI JOGVISZONY 15. (1) A hallgatói jogviszony létrejöttének előfeltétele az Egyetemre való felvétel, átvétel. (2) A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, a beiratkozás Egyetem általi elfogadása napján. A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. (3) A beiratkozott hallgatóról az alapkar törzslapot állít ki a KR. 15/B. -ban foglaltak alapján. (4) A felvétel részletes szabályait az Egyetemi Felvételi Szabályzat tartalmazza. (5) Adott évi felvételi határozottal a felvételt nyert jelentkező (a továbbiakban: felvett) kizárólag az adott felvételi eljárást követő első regisztrációs időszakban iratkozhat be. Amennyiben a felvett beiratkozási kötelezettségének nem tesz eleget, elveszti az Egyetemre történő beiratkozás jogát. 16. (1) A hallgatói jogviszony keretében a hallgató azon szakon, amelyre beiratkozott, jogosult a jogszabályok, az Egyetem szabályzatai, így különösen jelen szabályzat, valamint a szak tantervének keretei között tanulmányokat folytatni. (2) Az Egyetem a jogszabályok, az Egyetem szabályzatai, így különösen jelen szabályzat, valamint a szak tantervének keretei között biztosítja a szak elvégzésének lehetőségét. EGYETEMEN BELÜLI TOVÁBBI SZAK FELVÉTELE 17. (1) A hallgató új felvételi eljárás során kezdeményezheti, hogy a fennálló hallgatói jogviszonya keretében további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokat folytathasson, párhuzamos képzés keretében. (2) A hallgató a sikeres felvételit követően az Egyetemmel már fennálló hallgatói jogviszonya keretében a párhuzamosan felvett szakra is bejelentkezik. A hallgató az új szak felvételét a hallgatóval kapcsolatos nyilvántartást vezető alapkarnak köteles bejelenteni. ÁTVÉTEL 18. (1) A hallgató kérheti átvételét másik felsőoktatási intézménybe. (2) Más felsőoktatási intézmény hallgatója átvételét kérheti az Egyetemre. (3) A kapacitások figyelembevételével az a hallgató vehető át, a) aki azonos képzési területre, illetve szakcsoportba kéri átvételét, és/vagy az eredeti szak felvételi követelménye (a követelmény szintje, tárgyköre, kreditmennyisége) megegyezik az új szak felvételi követelményeivel és, b) aki azon a szakon, amelyen tanulmányait megkezdte, legalább két félévet teljesített, és tanulmányai során a kötelező és kötelezően választható tárgyakból félévenként átlagosan legalább 15 kreditet teljesített, és c) akinek hallgatói jogviszonya elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt meg, illetve a kötelező elbocsátás vagy kizárás feltételei sem állnak fenn az átvétel időpontjában. 20

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2013. december 19. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 5. kiadás 1. módosítás 2 (74). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 76-2012/2013 (2013.06.18.) számú határozatával elfogadva Hatályos: 2013.08.01. napjától

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. február 28.napjától

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2015. június 27.

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar kiegészítéseivel GÖDÖLLŐ 2013.

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat. Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat. Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete Vác, 2011 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TVSZ HATÁLYA... 6 ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR. 2013/2014-es tanévre

Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR. 2013/2014-es tanévre új űrlap, egyetértünk azzal, hogy egységes legyen az útvonal Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR 2013/2014-es tanévre A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Az 1999. évi LII. Törvény szerint

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2011. augusztus 1. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Hallgatói Követelményrendszer hatálya...

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ORDO ACADEMICUS PPKE BTK TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alapképzési szakok Nappali tagozat 2011/2012. tanév Borito_PPKE_BTK_Tan_Tajek_BA.indd

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Mesterképzési szakok Nappali tagozat 2009/2010. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 számú határozattal 2007. 06.19. én elfogadva A 67-2007/2008. (2008. 06. 24.).számú határozattal

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLTALÁNOS RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER HATÁLYA 1. (1) A jelen

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (MÓDOSÍTVA 2008.12.03) ALAPJÁN SZEGED, 2008. ELFOGADVA AZ SZTE TTIK KARI TANÁCS 2008. DECEMBER 12-I ÜLÉSÉN 11/2008-09-ES

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Érvényes: 2015. február 02-től Tartalom Tartalom 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya... 1 2. A kreditrendszer... 1 3. A tanterv,

Részletesebben

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes Kedves Hallgatónk! Az Ön kezében levő tájékoztató olyan tudnivalókat tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek a Karunkon töltött évei során. Útmutatást és tájékoztatást ad a szervezet felépítéséről, működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2013. október N:\Főtitkár\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2007. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben