TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV"

Átírás

1 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM (OM AZONOSÍTÓ: FI 58544) EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV ÁLTALÁNOS RÉSZ

2 A KAR ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI: Tanrendi tájékoztató Általános rész A Pécsi Orvostudományi Egyetemen az egészségügyi főiskolai képzés a Szociális és Egészségügyi Miniszter augusztus 18-ai keltezésű "Alapító Okirata" alapján szeptember 1-jén indult a Minisztérium, a POTE, valamint Somogy, Zala és Vas megyék vezetőinek közös előkészítő munkáját követően. A következő időszakot a képzés folyamatos kiépítése és felfejlesztése jellemezte. Mivel egy-egy városban többféle képzés működött, "képzési központ" elnevezéssel és intézeti jogosultsággal rendelkező igazgatási jellegű szervezeti egységek kerültek kialakításra. A hallgatói létszám folyamatos emelkedése, az oktatók és oktatást segítők számának növekedése, a főiskolai tanári testület megalakulása de facto létrehozta a kari struktúrát. Következő feladat ennek jogi kodifikáltatása volt. A Kormány 132/1995. (XI. 9.) Korm. rendelete az eddigiekben de facto kari struktúrát de jure is elismerte. Karunk a PTE egyik legfiatalabb és legdinamikusabban fejlődő kara, mely január 1-jétől az intézményi integráció révén a Pécsi Tudományegyetem részeként működik. Az oktatás négy képzési központban zajlik: Kaposváron, Pécsett, Szombathelyen és Zalaegerszegen, ahol hatékony együttműködés alakult ki a helyi oktatókórházakkal és szociális intézményekkel. Karunk úttörő szerepet játszik az egészségügyi és szociális képzések fejlesztésében is, melyet jól tükröznek többek közt az általunk kidolgozott, az országban elsőként indított egyetemi képzések is. A kar a bolognai folyamat részeként a 2009/2010. tanévtől az egészségügyi szociális munka, valamint ápolás mesterképzési szakot indít. Ezen szakok indítását többek közt azért tartjuk fontosnak, mert ezáltal az ellátás minőségének javulása mellett megteremtődött az egészségtudományi szakmák számára a doktori fokozat megszerzésének lehetősége, amelyre a karunkon megalakult Egészségtudományi Doktori Iskolában nyílik mód. Az Egészségtudományi Kar végzett diplomásai szakterületüknek megfelelően az európai normákat kielégítő kompetenciaszinttel rendelkeznek. Felkészültségük birtokában az egészségügyi és egészségügyi ellátó, szociális területeken működő teamek egyenrangú partnerei. Az Európai Unióban a közösségi jog alapján hét automatikusan elismert szakterület közül két területen (ápoló, szülésznő) lehet karunkon oklevelet szerezni. A tudományos kutatómunka iránt érdeklődőket az 1993-ban alakult Tudományos Diákkör tömöríti, amelynek tagjai különböző kutatásokba bekapcsolódva sajátítják el a kutatómunka fortélyait, majd előadások, publikációk formájában közzéteszik kutatási eredményeiket. Diákjaink közül évről-évre több hallgató szerez elismerésre méltó helyezést a kari, regionális és országos konferenciákon. A Kar mindenkori vezetése stratégiai célnak tekintette és tekinti ma is, hogy a szakok oktatói bázisának stabilizálását elsősorban a Karunkon kiváló eredménnyel végzett hallgatók megnyerésével kell biztosítani. Jelentős külföldi kapcsolatokkal rendelkezünk valamennyi szak területén, ezért hallgatóinknak lehetősége van a tanulmányok egy részét külföldi partnerintézményeinkben eltölteni. 2

3 A KAR SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. Tel.: fax: +36/72/ Pécs, Rét u. 4. Tel.: +36/72/ Pécs, Berek u. 15. Tel.: +36/72/ Pécs, Szepesy u. 1. Tel.: +36/72/ / Pécs, Mária u Tel.: +36/72/ , +36/72/ A KAR VEZETŐI: DR. BETLEHEM József egyetemi docens, dékán DR. OLÁH András egyetemi donces, általános és stratégiai dékánhelyettes PROF. DR. BONCZ Imre egyetemi docens, c. egyetemi tanár, kapcsolati dékánhelyettes PROF. DR. FIGLER Mária egyetemi tanár, tudományos és minőségügyi dékánhelyettes PROF. DR. KRISZBACHER Ildikó egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes PROF. DR. BOGNER Péter egyetemi tanár, oktatási dékánhelyettes SZARKA Evelin dékáni hivatalvezető DR: ÁGOSTON István szakoktató, kollégiumi igazgató, vezető kari jogi tanácsadó BASLER Judit tanulmányi osztályvezető EMŐDY Barnabás mb. gazdasági osztályvezető GÁSPÁR Gyula szakképzési és továbbképzési igazgató JANKÓ-KIRÁLY Attila kari informatikai csoportvezető KUNGL Anikó humánpolitikai és marketing osztályvezető A KÉPZÉSI KÖZPONTOK VEZETŐI: Kaposvári Képzési Központ Dr. KELEMEN János főiskolai tanár, képzési igazgató, tanszékvezető Szombathelyi Képzési Központ Dr. LAKNER László főiskolai docens, képzési igazgató Dr. TAKÁCS Magdolna főiskolai docens, kari jogi tanácsadó, képzési igazgató helyettes DIFFELNÉ NÉMETH Marietta gazdasági csoportvezető Zalaegerszegi Képzési Központ Dr. CSIDEI Irén képzési igazgató Dr. SZABÓ József tanársegéd, képzési igazgató helyettes EGYED Anna gazdasági csoportvezető A KÉPZÉSI KÖZPONTOK CÍMEI: KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/b. Tel.: +36(82) Fax: +36(82)

4 SZOMBATHELYI KÉPZÉSI KÖZPONT: 9700 Szombathely, Jókai u. 14. Tel.: +36(94) Fax: +36(94) ZALAEGERSZEGI KÉPZÉSI KÖZPONT: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 33. Tel.: +36(92) Fax: +36(92)

5 Kari Tanács: Tanrendi tájékoztató Általános rész Elnök: DR. BETLEHEM József egyetemi docens, dékán, intézetigazgató, tanszékvezető Hivatalból tagok: PROF. DR. BONCZ Imre egyetemi docens, c. egyetemi tanár, kapcsolati dékánhelyettes, intézetigazgató, tanszékvezető, rektori egészségpolitikai szaktanácsadó PROF. DR. BOGNER Péter egyetemi tanár, oktatási dékánhelyettes DR. OLÁH András egyetemi docens, általános és stratégiai dékánhelyettes, tanszékvezető PROF. DR: KRISZBACHER Ildikó egyetemi tanár, tusományos dékánhelyettes, intézetigazgató, tanszékvezető, a Doktori Iskola titkára PROF. DR. FIGLER Mária egyetemi tanár, minőségügyi dékánhelyettes, intézetigazgató, tanszékvezető PROF. DR KOVÁCS L. Gábor egyetemi tanár, mb. posztgraduális képzési igazgató, intézetigazgató, az MTA rendes tagja, tudományos és innovációs rektorhelyettes EMŐDY Barnabás mb. gazdasági osztályvezető SZARKA Evelin dékáni hivatalvezető KÜHN Petra HÖK elnök Oktatók: PROF. DR. HORVÁTH Boldizsár főiskolai tanár, címzetes egyetemi tanár, tanszékvezető, képzési igazgató DR. KELEMEN János főiskolai tanár, tanszékvezető, képzési igazgató MARTON-SIMORA József tanársegéd Dr. GELENCSÉR Erzsébet adjunktus, tanszékvezető DR. SCHMIDT Béla főiskolai tanár, tanszékvezető DR. ÁGOSTON István tanársegéd, kollégiumi igazgató, vezető jogi tanácsadó DR. TAKÁCS Magdolna főiskolai docens, kari jogi tanácsadó, képzési központ igazgató helyettes Oktatást segítő: EGYED ANNA gazdasági csoportvezető Hallgatók: SZŰCS Lajos (Kaposvár) általános alelnök TALABÉR Krisztina képzési központ alelnök (Pécs) LÁSZLÓ Anett képzési központ alelnök (Kaposvár) EMBER István Márió NÉMETH Nikoletta hallgató (Zalaegerszeg) DEÁK András DJKB elnök GYŐRI Alexandra hallgató UGODI Viktória hallgató VARGA Norbert Meghívottak: PROF. DR. BÓDIS József egyetemi tanár, az MTA doktora, a PTE rektora DR. MISETA Attila egyetemi tanár, ÁOK dékán DR. CSONTOS András szakértő DR. LAKNER László főiskolai docens, képzési igazgató DR. CSIDEI Irén képzési igazgató PROF. DR. SULYOK Endre professor emeritus, az MTA doktora, dékáni tanácsadó, DR. CSERE Tibor professor emeritus, dékáni tanácsadó DR. BUDA József emeritus főiskolai tanár, dékáni tanácsadó PROF. DR. KRÁNICZ János egyetemi tanár DR. LAMPEK Kinga főiskolai tanár, tanszékvezető DR. MÉSZÁROS Lajos emeritus főiskolai tanár PROF. DR. ILLEI György emeritus főiskolai tanár, dékáni tanácsadó DR. KOMÁROMY László emeritus főiskolai tanár, dékáni tanácsadó ILLÉS JÓZSEF szakszervezeti titkár 5

6 DR. NAGY Júlia főiskolai docens, minőségügyi vezető JANKÓ-KIRÁLY Attila kari informatikai csoportvezető BASLER Judit tanulmányi osztályvezető GÁSPÁR Gyula szakképzési és továbbképzési igazgató, képzési igazgatóhelyettes KUNGL Anikó humánpolitikai és marketing osztályvezető INTÉZETEK, TANSZÉKEK INTÉZETEK ÉS INTÉZETI SZERVEZETI EGYSÉGEK I. ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS INTÉZET (Pécs) Dr. BETLEHEM József egyetemi docens, dékán, intézetigazgató, tanszékvezető I. 1. Ápolástudományi Tanszék (Pécs) Dr. OLÁH András egyetemi docens, általános és stratégiai dékánhelyettes, tanszékvezető I Ápolástudományi Tanszéki Csoport (Szombathely) Prof. Dr. DÖBRÖNTE Zoltán egyetemi tanár, tanszéki csoportvezető I. 2. Sürgősségi Ellátási Tanszék (Pécs) Dr. BETLEHEM József egyetemi docens, dékán, intézetigazgató, tanszékvezető Dr. Radnai Balázs adjunktus, tanszékvezető helyettes I. 3. Szülésznői Tanszék (Szombathely) Prof. Dr. HORVÁTH Boldizsár főiskolai tanár, címzetes egyetemi tanár, tanszékvezető II. DIAGNOSZTIKAI INTÉZET (Pécs) Prof. Dr. KOVÁCS L. Gábor egyetemi tanár, mb. posztgraduális képzési igazgató, intézetigazgató, az MTA rendes tagja, tudományos és innovációs rektorhelyettes II Gyakorlati Diagnosztikai Tanszéki Csoport (Szombathely) Dr. SALAMONNÉ Dr. TOLDY Erzsébet főiskolai tanár, tanszéki csoportvezető II. 2. Diagnosztikai Képalkotó Tanszék (Kaposvár) Prof. Dr. REPA Imre egyetemi tanár, tanszékvezető Prof. Dr. BOGNER Péter egyetemi tanár, tanszékvezető-helyettes, a Tanári Testület titkára, oktatási dékánhelyettes II. 3. Orvosdiagnosztikai Laboratóriumi Analitikus Tanszék (Kaposvár) Dr. KELEMEN János főiskolai tanár, tanszékvezető, képzési igazgató III. FIZIOTERÁPIÁS ÉS TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI INTÉZET (Pécs) Prof. Dr. FIGLER Mária egyetemi tanár, intézetigazgató, tanszékvezető, minőségügyi dékánhelyettes III. 1. Fizioterápiás Tanszék (Zalaegerszeg) Dr. SCHMIDT Béla főiskolai tanár, tanszékvezető III. 2. Táplálkozástudományi és Dietetikai Tanszék (Pécs) Prof. Dr. FIGLER Mária egyetemi tanár, minőségügyi dékánhelyettes, intézetigazgató, tanszékvezető 6

7 III. 3. Komplementer Medicina Tanszék (Pécs) Dr. Hegyi Gabriella adjunktus, tanszékvezető IV. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI INTÉZET (Pécs) Prof. Dr. BONCZ Imre egyetemi docens, c. egyetemi tanár, kapcsolati dékánhelyettes, intézetigazgató, tanszékvezető, rektori egészségpolitikai szaktanácsadó IV. 1. Egészség-gazdaságtani, Egészségpolitikai és Egészségügyi Menedzsment Tanszék (Pécs) Prof. Dr. BONCZ Imre egyetemi docens, c. egyetemi tanár, kapcsolati dékánhelyettes, intézetigazgató, tanszékvezető, rektori egészségpolitikai szaktanácsadó IV. 2. Egészségügyi Szervező Tanszék (Zalaegerszeg) Prof. Dr. VATTAY Péter főiskolai tanár, tanszékvezető IV. 3. Egészségfejlesztési Tanszék (Pécs) Dr. LAMPEK Kinga főiskolai tanár, tanszékvezető V. EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZET (Pécs) PROF. DR: KRISZBACHER Ildikó egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes, intézetigazgató, tanszékvezető, a Doktori Iskola titkára V. 1. Népegészségtani Tanszék (Pécs) PROF. DR: KRISZBACHER Ildikó egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes, intézetigazgató, tanszékvezető, a Doktori Iskola titkára V. 2. Szociális Munka Tanszék (Szombathely) ÉLIÁS Zsuzsanna főiskolai docens, mb. tanszékvezető V. 3. Védőnői Tanszék (Kaposvár) Dr. GELENCSÉR Erzsébet adjunktus, tanszékvezető 7

8 2011/2012. tanév Őszi szemeszter Tanrendi tájékoztató Általános rész PTE EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR 2011/2012. TANÉV IDŐBEOSZTÁSA Regisztrációs hét Szorgalmi időszak Őszi szünet Vizsgaidőszak (kedd) A költségtérítés 50%-nak befizetési határideje Költségtérítés befizetési határideje Ünnepek miatti munkanapváltozás: hétfő pihenőnap szombat munkanap kedd Mindenszentek hétfő munkaszüneti nap 2011/2012. tanév Tavaszi szemeszter Regisztrációs hét Szorgalmi időszak Tavaszi szünet Vizsgaidőszak Vizsgaidőszak végzősöknek A költségtérítés 50%-nak befizetési határideje Költségtérítés befizetési határideje Ünnepek miatti munkanapváltozás: csütörtök munkaszüneti nap pihenőnap (Húsvét hétfő) kedd munkaszüneti nap pihenőnap (Pünkösd hétfő) hétfő munkaszüneti nap Szakdolgozat/Záródolgozat/Diplomamunka Pótszakdolgozat, pótdiplomamunka leadási határidő: Pótszakdolgozat, pótdiplomamunka késedelmes leadási határidő: Szakdolgozat leadási határidő: Késedelmes leadási határidő: Páratlan félévi képzési idejű szakok Szakdolgozat /Diplomamunka leadási határidő: Szakdolgozat /Diplomamunka késedelmes leadási határidő: (péntek) (péntek) (péntek) (péntek) (hétfő) (hétfő) Záróvizsga Pótzáróvizsga időpont (beleértve a védést is) páros és páratlan képzési idejű szakokon: Záróvizsga időpontok (beleértve a védést is) páros képzési idejű szakokon: Záróvizsga időpontok (beleértve a védést is) páratlan félévi képzési idejű szakokon: Oklevélátadó ünnepség: (várhatóan) Oklevélátadó ünnepség páratlan félévi képzési idejű szakok: (várhatóan) Dékáni pályamunka leadási határidő: (péntek) (péntek) (péntek) 8

9 A KOLLÉGIUMI, DIÁKOTTHONI ELSZÁLLÁSOLÁSI LEHETŐSÉGEK: Kaposvár Cím: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/b. Tel.:+36(82) Férőhelyek száma: 160 Kollégiumi díj: Ft Felszereltség: 2-5 ágyas szobák. minden szobában hűtő zuhanyzó, wc. Közös használatra: mosókonyha, főzőkonyha, számítógépterem, kábel-tv, tornaterem, sportolási lehetőség, mozi, klub, ingyenes színház és uszoda bérletek. Pécs Balassa J. Kollégium Cím: 7624 Pécs, Jakabhegyi u. 6. Tel.:+36(72) Kollégiumi díj: Ft Felszereltség: 2 ágyas szobák. Közös használatra: mosókonyha főzőkonyha számítógép terem, kábel tv, büfé étterem, rádió, fotóklub, szövetterem, konditerem, sportolási lehetőség, aerobik, könyvtár, videóterem. Laterum Kollégium Cím: 7633 Pécs, Hajnóczy u Tel.:+36(72) Férőhelyek száma: 320 Kollégiumi díj: Ft Felszereltség: 5 ágyas szobák, minden szobában zuhanyzó, wc, telefon, internet, hűtő. Közös használatra: mosókonyha, főzőkonyha, klub, számítógép terem, kábel tv, ingyenes aerobik, társastánc, színház- és sportbérletek, filmklub, szauna. Szántó Kovács János úti kollégium Cím: 7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/B. Férőhelyek száma: 20 Kollégiumi díj: Ft Felszereltség: 2-4 ágyas szobák. Közös használatra: mosókonyha főzőkonyha számítógép terem, kábel tv, büfé étterem, rádió, konditerem, sportolási lehetőség, aerobik, könyvtár, videóterem. Szombathely Cím: 9700 Szombathely, Jókai M. u. 14. Tel.:+36(94) Férőhelyek száma a szombathelyi kollégiumokban: 166 Kollégiumi díj: Ft Felszereltség: 2-5 ágyas szobák, minden szobában zuhanyzó, telefon, hűtő, közös használatra: mosókonyha, főzőkonyha, klub, sportolási lehetőség, kábel tv, számítógép terem, ingyenes sportbérletek. Cím: 9700 Szombathely, Dózsa u. 13. Tel.:+36(94) Kollégiumi díj: Ft Felszereltség: 2-4 ágyas szobák, minden szobában hűtő, telefon, zuhanyzó két szobánként, közös használatra: mosókonyha, főzőkonyha, klub, tornaterem, sportlehetőség, ingyenes sportbérletek. Zalaegerszeg Cím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 23. Tel.:+36(92) Férőhelyek száma a zalaegerszegi kollégiumokban: 214 Kollégiumi díj: Ft Felszereltség: 3-4 ágyas szobák Közös használatra: mosókonyha, főzőkonyha, zuhanyzó, kondi- és tornaterem, kábel-tv, számítógép-terem, sportolási lehetőség, ingyenes színház- és sportbérletek. Cím: 8900 Zalaegerszeg Landorhegyi u. 33. Tel.:+36(92) Kollégiumi díj: Ft 9

10 Felszereltség: 2-4 ágyas szobák, zuhanyzó, wc 3 szobánként közös használatra: mosókonyha, főzőkonyha, kábel-tv, ingyenes színház- és sportbérletek. Cím: 8900 Zalaegerszeg Puskás T. u. 2. Tel.:+36(92) Kollégiumi díj: Ft Felszereltség: 4 ágyas szobák, közös használatra: zuhanyzó, kábel tv, mosókonyha, főzőkonyha, ingyenes színház- és sportbérletek. 10

11 A HALLGATÓKNAK NYÚJTOTT KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Kaposvári Képzési Központ Könyvtára A könyvtár elérhetősége: Cím: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/B. Tel./fax: 82/ Web: WebOPAC: Nyitva tartás: Hétfő - Csütörtök: Péntek: Könyvtáros: Bátori Etel Könyvtárunk nyilvános könyvtári funkciókat ellátó felsőoktatási könyvtár. Felhasználóinknak közel dokumentum használatát és számos on-line adatbázis elérését biztosítjuk a szabadpolcos kölcsönzőben, az olvasóteremben és a kutatószobában. Alapszolgáltatásaink (könyvtár látogatása, információ a könyvtárról és a könyvtári hálózatról, katalógusok használata, helyben olvasás) bárki számára hozzáférhetők, egyéb szolgáltatásainkat csak beiratkozott, érvényes olvasójeggyel rendelkező felhasználók vehetik igénybe. Az olvasójegy a PTE hallgatói, oktatói és dolgozói részére ingyenes. Az olvasójegy kiállításához 1 db igazolvány képre van szükség. Egy olvasó egy időben tizenöt dokumentumot kölcsönözhet. A kölcsönzési idő kötelező irodalom esetében 2 hét, más dokumentumok esetében 4 hét. A kölcsönzési határidő egy illetve két alkalommal hosszabbítható. A hosszabbítás további lehetőségét a dokumentum példányszámának és keresettségének figyelembevételével a könyvtáros állapítja meg. Hosszabbítani személyesen telefonon, ben vagy az Interneten elérhető könyvtári katalóguson keresztül (WebOPAC) lehet. A határidőn túl visszahozott vagy késedelmesen hosszabbított könyvekre késedelmi díjat számolunk fel. A könyvtár csak helyben használható dokumentumai közé tartoznak az időszaki kiadványok, a nem hagyományos dokumentumok, a segédkönyvtári és olvasótermi állomány, valamint a szakdolgozatok. Beiratkozott olvasóink számára könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk az állományunkban nem található dokumentumok elérését. A szolgáltatás felmerülő költségei az olvasót terhelik. Egyéb szolgáltatásaink: tájékoztatás Internet és adatbázis használat 16 hálózatba kötött számítógépen zenehallgatás fénymásolás szkennelés nyomtatás fax küldése, fogadása spirálkötés, hőkötés A díjköteles szolgáltatások aktuális árairól a könyvtárban és a honlapon lehet tájékozódni. 11

12 Egészségtudományi Kar Könyvtára (Pécs) Tanrendi tájékoztató Általános rész A könyvtár elérhetősége: Cím: 7623 Pécs, Rét u. 4. Tel./fax: 72/ / Web címe: WebOPAC: Nyitva tartás: Hétfő Csütörtök: Péntek: Könyvtárosok: Deák Borbála, Kókay Péter Könyvtárunk júniusától új helyen, a Rét utca 4. sz. alatt, új szolgáltatásokkal, nagyobb, esztétikusabb térben várja a Kar és a PTE hallgatóit, oktatóit. Állományunk 12 ezer kötet könyvet, 33 féle hazai és 21 külföldi folyóiratot valamint az itt készült szakdolgozatokat foglalja magába. Öt számítógép áll az olvasók rendelkezésére, melyekről a PTE által előfizetett valamennyi tudományos adatbázis, és a PTE könyvtárainak katalógusa is elérhető. A könyvtár fő feladata az Egészségtudományi Karon folyó oktató, kutató, tudományos tevékenység elősegítése.alapszolgáltatásaink (könyvtár látogatása, információ a könyvtárról és a könyvtári hálózatról, katalógusok használata, helyben olvasás) bárki számára hozzáférhetők, egyéb szolgáltatásainkat csak beiratkozott, érvényes olvasójeggyel rendelkező felhasználók vehetik igénybe. Az olvasójegy a PTE hallgatói, oktatói és dolgozói részére ingyenes. Szombathelyi Képzési Központ Könyvtára A könyvtár elérhetősége: Cím: 9700 Szombathely, Jókai u. 14. Tel.: 94/ /56 Web címe: Nyitva tartás: Hétfő Csütörtök: Péntek: Könyvtáros: Mészáros Béláné A könyvtár az 1990-ben létrehozott egészségügyi főiskolai képzés szolgálatára jött létre, 1993-ban, alig 50 m 2 -en, kb. négyezer kötettel. Többszöri bővítés után jelenleg 110 m 2 -en tudjuk fogadni olvasóinkat, ahol 22 ezer kötetes gyűjtemény, jelentős folyóirat választék és az Egyetemi könyvtár által közvetített elektronikus források állnak rendelkezésünkre, és lehetőség van Internet használatra is. Állományunk 22 ezer könyv, magyar és külföldi szakfolyóiratok, napilapok. Szolgáltatások / az egyetem polgárainak ingyenes/: - kölcsönzés - helybenhasználat /kézikönyvek, szakdolgozatok/ - tájékoztatás / könyvtár állományából, az Egyetemi Könyvtár honlapján elérthető adatbázisokból, e- folyóiratokból, webes dokumentumokból, a könyvtár és a dokumentumok használatáról/ - könyvtárközi kölcsönzés /magyar és külföldi könyvtárak internetes katalógusainak alapján/ - fénymásolás /önkiszolgáló/ - ingyenes Internet használat a nyitvatartási időben A könyvtár katalógusa elérhető: weboldalon Zalaegerszegi Képzési Központ Könyvtára 12

13 A könyvtár elérhetősége: Cím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 33. Tel.: 92/ / 36 Web címe: Nyitva tartás: Hétfő - Szerda: Csütörtök: Péntek: Könyvtáros: Domján Erzsébet A könyvtár a főiskola A épületének földszintjén található. Alapterülete 125 m2. A teljes állomány szabadpolcos elhelyezésű. A Könyvtár gyűjteménye a Képzési Központban oktatott tudományágak és ezek határtudományainak hazai szakirodalmát öleli fel. Fő és mellékgyűjtőkörébe az élettudományok és a társadalomtudományok területe, az élettelen természettudományok (kémia, fizika, matematika) és műszaki tudományok tartoznak. Szolgáltatások: Kölcsönzés: max. 2 hónap, egy olvasónál max. 10 db könyv lehet Könyvtárközi kölcsönzést vállalunk Állomány: könyv; 48 féle folyóirat, ebből 7 idegen nyelvű (angol, német, francia), több papíralapú folyóirat a Központi Könyvtár adatbázisain keresztül érhető el; oktatási segédanyagok CD- ROM-on, videokazettán, DVD-n, nyelvi kazetták Tájékoztatás: Eligazítás a könyvtárhasználatban, szaktájékoztatás, irodalomkutatás A könyvtárban van Internet elérés, fénymásolási, szkennelési, nyomtatási lehetőség. Az olvasóteremben tekinthetők meg a szakdolgozatok, ezeket nem kölcsönözzük. 13

14 A HALLGATÓKNAK NYÚJTOTT INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁS Kaposvár A képzési központ könyvtárában 20 db számítógép, internettel, szövegszerkesztési lehetőséggel áll a hallgatók rendelkezésére. A számítástechnika teremben 15 db számítógép, internettel, szövegszerkesztési lehetőséggel elérhető a hallgatók számára órák kivételével bármikor 22:00-ig. Az aulában található 5 db számítógép, internettel éjjel-nappal használhatók. A kollégiumban minden szobában 1 db internet csatlakozó, összesen 96 db végpont használható. Pécs: Berek u.: a földszinti folyosón elhelyezett tíz darab számítógépen az épület nyitvatartási rendjének megfelelően (hétfőpéntek: 7:00-18:00) a hallgatók elérhetik az ETR rendszert és az Internetet, ezen felül az alagsori számítógéptermekben (A terem húsz darab számítógép, B terem húsz darab számítógép) a tanítási órák kivételével szabadon használhatók a számítógépek. Rét u.: az első emeleti 12-es teremben négy darab számítógépen az épület nyitvatartási rendjének megfelelően (hétfőpéntek: 7:00-18:00) a hallgatók elérhetik az ETR rendszert és az Internetet. A könyvtárban öt darab számítógép áll a hallgatók rendelkezésére. Vörösmarty u.: az első emeleti folyosón elhelyezett hat darab számítógépen az épület nyitvatartási rendjének megfelelően (hétfő-péntek: 7:00-18:00) a hallgatók elérhetik az ETR rendszert és az Internetet, ezen felül a 114-es és 107-es tanteremben a tanítási órák kivételével szabadon használható húsz húsz darab számítógép található. Az épület rendelkezik vezeték nélküli hálózattal, melynek használatához érvényes EHA kód és jelszó szükséges. Beállításában segítséget nyújtanak az informatikai csoport munkatársai. Laterum kollégium: minden szobában biztosított a hozzáférés az Internethez, ennek szükséges feltétele egy igénylőlap kitöltése, ezen felül a 4. emeleten kialakított nyelvi laborban a tanítási órák kivételével szabadon használható a húsz darab számítógép (hétfő-péntek: 16:00-24:00, szombat: 12:00-17:00, 18:00-22:00, vasárnap: 18:00-24:00, szeptemberjúnius vége). Szombathely: A számítógép tanteremben 21 db gép hétfőtől-csütörtökig 18:00-23:00 óráig kötelezően nyitva péntek - vasárnap 7:00-23:00 óráig használható (augusztusban szünet). A könyvtárban 2 db E-Magyarország pontos számítógép üzemel (nyomtatási lehetőség) hétfőtől-csütörtökig 10:00-16:00 óráig, valamint 1 db gépen használható a könyvtári katalógus. A folyosón 1 db gép folyamatosan üzemel, amelyen kizárólag az ETR érhető el. Szolgáltató Központban 1 db számítógép áll rendelkezésre nyomtatási lehetőséggel, valamint 3 db gép HÖK Irodában nyomtatási lehetőséggel. A Dózsa úti kollégiumban 5 db számítógép üzemel internet elérhetőséggel éjjel-nappal. Zalaegerszeg: A hallgatók 3 gépteremben 63 számítógépen, valamint a gyógytornász hallgatók egy számítógépekkel vezérelt diagnosztikai laboratóriumban végezhetik tanulmányaikat. Oktatási időn felüli diagnosztikai munka (oktatóval egyeztetve) oktatók felügyelete mellett végezhető. Oktatást segítik még az előadókban és tantermekben elhelyezett számítógépek (3 db) és projektorok.oktatási időn felül naponta 19 órától 23 óráig a 025-ös számítástechnika tanterem (21 db számítógép) "szabadon" áll a hallgatók rendelkezésére a 23-as épületben. A szabad internet használatot segíti a 33-as épületben található könyvtár, ahol hétfőtől szerdáig 8-tól 18 óráig, csütörtökön 8-tól 16 óráig, pénteken 8-tól 15,30-ig 7 db számítógép áll a hallgatók rendelkezésére. Az egyetem által előfizetett adatbázisok a képzési központ könyvtári számítógépein az intézmény hallgatói számára ingyenesen elérhetők, hozzáférhetők. ETR hozzáférés mindkét épületben a folyosón 2-2 számítógép éjjel-nappal, valamint ugyanitt 1-1 számítógép szintén éjjel-nappal biztosítja a szabad internet hozzáférést. A Hallgatói Önkormányzat saját helyiségében a hallgatóknak további 3 munkaállomást biztosít, amely szintén rendelkezik hálózati kapcsolattal. 14

15 KÜLFÖLDI HALLGATÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INFORMÁCIÓK A PTE Egészségtudományi Kar 2000 óta tagja a Life-long Learning Programme (LLP)/Erasmus programnak, melynek keretén belül hallgatóknak, oktatóknak és adminisztratív dolgozóknak van lehetőségük partner intézményeinknél látogatást tenni, oktatni, illetve tanulmányokat, szakmai gyakorlatot folytatni. Karunk az alábbi partnerintézményekkel és szakterületeken rendelkezik külkapcsolatokkal a fenti program keretében. Belgium Arteveldehogeschool Gent általános szociális munkás Egyesült Királyság Oxford Brookes University ápoló Egyesült Királyság University of Salford szülésznő Finnország Helsinki Polytechnic Stadia ápoló, általános szociális munkás Finnország Jyväskylä University of Applied Sciences dietetikus Finnország Lahti University of Applied Sciences ápoló, gyógytornász, általános szociális munkás Finnország Satakunta University of Applied Sciences ápoló, gyógytornász, védőnő, általános szociális munkás Hollandia Hogeschool van Amsterdam általános szociális munkás Hollandia Hogesschool van Arnhem en Nijmegen dietetikus Németország Fachochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen általános szociális munkás Portugália Instituto Politécnico de Braganca dietetikus Portugália Instituto Politécnico de Beja ápoló, gyógytornász Universidad Complutense De Spanyolország Madrid általános szociális munkás Svédország Lund University ápoló Svédország Mälarden University ápoló, gyógytornász, népegészségügyi ellenőr Karunk a fenti intézményekből fogad minimum 3 hónapos időtartamra hallgatókat, akik a megjelölt szakterületek gyakorlati képzésébe kaphatnak betekintést. Vízum/tartózkodási engedély Az Európai Unió tagállamaiból érkező hallgatóknak nincs szükségük vízumra. A Pécsre érkező hallgatóknak regisztráltatniuk kell magukat a város Bevándorlási Hivatalában, és be kell szerezniük a tartózkodási engedélyt. Ehhez szükség van a küldő intézménytől az Erasmus ösztöndíj elnyerését igazoló dokumentumra, valamint biztosításra és bankszámla igazolásra. Érkezés A legtöbb európai országból legkönnyebben repülővel közelíthető meg Magyarország, hiszen a repülés a gyors és kényelmes. A világ minden tájáról el lehet érni Budapestet, Magyarország fővárosát. Az Australian Airlines légitársaságnak pedig nem régóta közvetlen járata van a Pécs-Pogány repülőtérre. A budapesti repülőtéren javasoljuk az Airport Minibus szolgáltatásainak igénybevételét, mellyel kb. 2,300 forintért bárhova el lehet jutni Budapesten. A szolgáltatás igénybevételéhez 24 órával előtte ajánlatos regisztrálni a következő telefonszámon: Amennyiben közvetlenül Pécsre utazik a hallgató, akkor az Airport Minibus-szal a Déli Pályaudvarra (Southern Railway station), vagy a Keleti Pályaudvarra kell mennie (Eastern Railway station). 15

16 Idő megtakarítás céljából a Mistral Minibus szolgáltatásait érdemes igénybe venni, mellyel a budapesti repülőtérről közvetlenül Pécsre lehet eljutni a megadott címre (online foglalás: Diákigazolvány nélkül kb. 12,900 forintba kerül. A környező országokból érkező hallgatók számára nemzetközi vonatjárattal is megközelíthető Magyarország. Budapestről Pécsre a legkényelmesebben Inter-City vonattal lehet utazni. A menetrend a weboldalon megtalálható. Biztosítás Külföldi hallgatóinknak szüksége van különböző esetekre (pl. baleset, poggyász, betegség) megkötött biztosításra. A Pécsi Tudományegyetem bármelyik karára való jelentkezéshez előfeltétel a fentiekre kiterjedő biztosításkötés. Hallgatók számára többek között a Generali-Providencia Biztosító Társaság 6 vagy 12 hónapos biztosítási lehetőségeket tud ajánlani. A PTE kiemelten ajánlja a fenti társaság biztosítását, mert adminisztrációja könnyű és gyors, az orvosi ellátás jól szervezett. A Generali-Providencia biztosításának megfelelően orvosi ellátást az egyetemi kórházak orvosai biztosítanak. Ez a biztosítás kizárólag Magyarországon érvényes, a biztosítás díja kb. 110/$150 szemeszterenként és hallgatónként. (A biztosítási díj a valutaárfolyamnak megfelelően változik). Szállás A Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda segítségével külföldi hallgatóink lakást tudnak bérelni. Korlátozott számban a hallgatók számára kollégiumi elhelyezést tudnunk biztosítani, melyet külön kell igényelni. Mindemellett az egyetemi vendégházban is tudunk férőhelyet biztosítani. A bérelt apartmanok havi költsége fejenként körülbelül /$ , a telefon és a rezsiköltségek nélkül. A kollégium havi költsége 63/$75, itt 2-3 ágyas szobákban tudjuk elszállásolni a hallgatókat. A folyosón közös konyha és fürdő van. Az Egyetem háromcsillagos vendégházának havi költsége körülbelül 405/$480. A szobákban fürdő, TV, telefon és hűtő van. Konyha, mosógép és internetezési lehetőség is biztosított. A hallgatók számára ágyneműt általában mindenhol biztosítanak. Az étkezési költségek havonta körülbelül 200/$240 jelentenek (az étkezés elérhető egyetemi kávézókban, helyi éttermekben vagy lehet vásárolni élelmiszerüzletekben). Egyéb személyes kiadások (könyvek, fénymásolás) szemeszterenként kb. 100/$120, szórakozásra havonta kb. ugyanennyivel lehet kalkulálni (ezek az árak becsült árak). 16

17 TANULMÁNYI TANÁCSADÁSHOZ, ILLETVE ÉLETPÁLYA-TANÁCSADÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS MÓDJA A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán megalakításra került a Szolgáltató és Tanácsadó Központ (SZTK). Az SZTK elsősorban a PTE ETK hallgatóinak, oktatóinak, dolgozóinak információs és szolgáltató központja. Az SZTK célja, hogy szolgáltatásain keresztül a következő eredményeket érje el: A hallgatók intézményi beilleszkedésének, az egyetemi évek mind tartalmasabb eltöltésének elősegítése. A hallgatók életminőségének és komfortérzetének javítása. Hozzájáruljon a tanulás háttérfeltételeinek megteremtéséhez. Biztosítsa a hallgatók és a HÖK, valamint a hallgatók és a kar vezetősége közötti hatékony kommunikációt. A HÖK adminisztratív munkájának segítésével hozzájáruljon a zavartalan ügymenethez (DJKB, stb.) A tanulmányok ideje alatt a hallgatók sikeres elhelyezkedésének előkészítése. Biztosítsa a végzett hallgatók és az alma mater közötti kapcsolattartást. Sport és szabadidős tevékenység Sport: Ingyenesen igénybe vehető úszó-, squash- (fallabda), kondibérlet, ingyenes aerobic, kosárlabda, röplabda, labdarúgás, tánc, küzdősport, korcsolya. Szabadidős tevékenység: Többek között társastánc tanfolyam, filmklub, kollégiumi esték rendezvénysorozat keretében különböző témakörökről beszélgetések szakemberekkel (pl. csillagászat, grafológia, Feng Shui stb.), térítésmentes, illetve kedvezményes színház, hangverseny- és mozi látogatási lehetőség. 17

18 A JOGORVOSLAT ÉS A MÉLTÁNYOSSÁG (Kivonat a PTE február 18.-tól hatályos Tanulmányi és vizsgaszabályzatából) A JOGORVOSLAT 12. (1) A hallgató az Ftv ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően az Egyetem döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül jogorvoslattal élhet, kivéve a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntést. (2) Eljárás indítható a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntés ellen is a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, ha a döntés nem az Egyetem által elfogadott követelményekre épült, illetve a döntés ellentétes az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában foglaltakkal vagy megszegték a vizsga megszervezésére vonatkozó rendelkezéseket. (3) A jogorvoslati kérelem tárgyában, jelen szabályzat 10. számú mellékletét képező ügyrendben meghatározott eljárási rend szerint, a rektor által felállított Másodfokú Tanulmányi Bizottság jár el. (4) A Másodfokú Tanulmányi Bizottság 3 tagból áll. A bizottság elnöke a rektor által kijelölt vezető, további tagjai a Rektori Hivatal Jogi Osztálya és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat egy-egy képviselője. (5) A hallgató jogorvoslati kérelmét a rendelkezésre álló határidőn belül a Másodfokú Tanulmányi Bizottsághoz címezve annál a szervnél nyújtja be, amely a megtámadott döntést hozta, az eset elbírálásához szükséges dokumentumok csatolásával. A megtámadott döntést hozó szerv a jogorvoslati kérelmet haladéktalanul továbbítja a Másodfokú Tanulmányi Bizottsághoz, csatolva a megtámadott határozat másolatát, valamint a kérelemmel kapcsolatos állásfoglalását, illetve a szükséges dokumentumokat, kivéve, ha a megtámadott döntést a jogorvoslati kérelemben foglaltaknak megfelelően kijavítja, kiegészíti, módosítja vagy visszavonja. (6) A jogorvoslati eljárásban a hallgató, továbbá meghatalmazottja (Ptk ) járhat el. (7) A jogorvoslati kérelem elbírálója nem lehet az a) aki a megtámadott döntést hozta, vagy a döntéshozatalt elmulasztotta, b) aki az a) pontban megjelölt személy közeli hozzátartozója, c) akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el. (8) A Másodfokú Tanulmányi Bizottság a következő döntéseket hozhatja: a) a kérelmet elutasítja, b) a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja, c) a döntést megváltoztatja, d) a döntést megsemmisíti, és a döntéshozót új eljárás lefolytatására utasítja. (9) A döntést határozatba kell foglalni, és meg kell indokolni. Az eljárás során a határozatban fel kell hívni a figyelmet a jogorvoslat lehetőségére, és az eljárás során a hallgatót legalább egy ízben személyesen meg kell hallgatni. Ha a hallgató, illetve meghatalmazottja ismételt, szabályos értesítés ellenére nem jelenik meg a Másodfokú Tanulmányi Bizottság ülésén, akkor a személyes meghallgatásától el lehet tekinteni. A hallgató, illetve meghatalmazottja észrevételeit írásban is benyújthatja, kérve a személyes meghallgatásának mellőzését. Az ülésen a kar képviselőjének részvételi lehetőségét biztosítani kell, az ülés időpontjáról az érintett kar tanulmányi osztályvezetőjét a Másodfokú Tanulmányi Bizottság titkára értesíti. (10) A hallgató a jogorvoslati kérelem elbírálója által hozott döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti, annak közlésétől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre, illetve hallgatói jogviszonyra vonatkozó 18

19 rendelkezések megsértésére hivatkozással. A bírósági eljárásra a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény XX. fejezetét kell alkalmazni. A bíróság a döntést megváltoztathatja. A bíróság az ügyet soron kívül bírálja el. (11) Az elsőfokú döntés jogerős, ha az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be jogorvoslati kérelmet, vagy a kérelem benyújtásáról lemondtak. A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé. A jogerős határozat végrehajtható, kivéve, ha a hallgató a bírósági felülvizsgálatát kérte. (12) E rendelkezések alkalmazásában hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések: jogszabályban, valamint az intézményi dokumentumokban található olyan rendelkezések, amelyek a hallgatóra jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg. (13) A tényállás tisztázására, a határidők számítására, az igazolásra, a határozat alakjára, tartalmára és közlésére, a döntés kérelemre vagy hivatalból történő kijavítására, kicserélésére, kiegészítésére, módosítására vagy visszavonására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 13. (1) Nincs helye a 12. -ban meghatározottak szerinti jogorvoslatnak azokban az esetekben, amikor az Egyetem és a hallgató megállapodik szolgáltatás nyújtására. A megállapodásban foglaltak megszegése esetén a sérelmet szenvedő fél bírósághoz fordulhat. (2) A fenntartói irányítás, illetőleg az intézményi hatáskörben, a gyakorlati képzés során a hallgató ügyeiben hozott, az egyenlő bánásmód követelményét sértő döntés semmis az Ftv. 74. (2)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint. A semmis döntés érvénytelenségére bárki határidő nélkül hivatkozhat. (3) A hallgató jogainak sérelme esetén igénybe veheti az oktatásügyi közvetítői szolgálatot. (4) A hallgató az oktatási jogok biztosának az eljárását akkor kezdeményezheti, ha a jogorvoslati jogát az Egyetemen a bírósági eljárás kivételével kimerítette. (5) A jogorvoslati eljárás indításának joga kiterjed a felvételi eljárás intézmény hatáskörébe tartozó cselekményeire és a beiratkozási eljárásra is. A jogorvoslati eljárás és a megkezdett jogorvoslat befejezésének joga megilleti azt is, akinek a hallgatói jogviszonya időközben megszűnt. A MÉLTÁNYOSSÁG 14. (1) A dékán a képzés során egy alkalommal méltányosságra okot adó esetben engedélyt adhat jelen szabályzat olyan rendelkezése alóli mentességre, amely nem a tanulmányi követelmények teljesítésére vonatkozik, különösen a szabályzat 53. (2) bekezdésében foglalt vizsgalehetőségeken túl, adott félévben egy tantárgyból dékáni javítóvizsgát engedélyezhet. (2) Nem gyakorolható méltányosság a hallgatói jogviszony megszűnését eredményező határozatokkal szemben. (3) A méltányosságon alapuló határozatban a határozat 10. számú mellékletben meghatározott tartalmi elemein túl rendelkezni kell az engedély feltételeiről, és utalni kell arra, hogy a továbbiakban méltányossági alapon kedvezmény nem adható. 19

20 A hallgatói jogviszony (Kivonat a PTE február 18.-tól hatályos Tanulmányi és vizsgaszabályzatából) A HALLGATÓI JOGVISZONY 15. (1) A hallgatói jogviszony létrejöttének előfeltétele az Egyetemre való felvétel, átvétel. (2) A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, a beiratkozás Egyetem általi elfogadása napján. A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. (3) A beiratkozott hallgatóról az alapkar törzslapot állít ki a KR. 15/B. -ban foglaltak alapján. (4) A felvétel részletes szabályait az Egyetemi Felvételi Szabályzat tartalmazza. (5) Adott évi felvételi határozottal a felvételt nyert jelentkező (a továbbiakban: felvett) kizárólag az adott felvételi eljárást követő első regisztrációs időszakban iratkozhat be. Amennyiben a felvett beiratkozási kötelezettségének nem tesz eleget, elveszti az Egyetemre történő beiratkozás jogát. 16. (1) A hallgatói jogviszony keretében a hallgató azon szakon, amelyre beiratkozott, jogosult a jogszabályok, az Egyetem szabályzatai, így különösen jelen szabályzat, valamint a szak tantervének keretei között tanulmányokat folytatni. (2) Az Egyetem a jogszabályok, az Egyetem szabályzatai, így különösen jelen szabályzat, valamint a szak tantervének keretei között biztosítja a szak elvégzésének lehetőségét. EGYETEMEN BELÜLI TOVÁBBI SZAK FELVÉTELE 17. (1) A hallgató új felvételi eljárás során kezdeményezheti, hogy a fennálló hallgatói jogviszonya keretében további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokat folytathasson, párhuzamos képzés keretében. (2) A hallgató a sikeres felvételit követően az Egyetemmel már fennálló hallgatói jogviszonya keretében a párhuzamosan felvett szakra is bejelentkezik. A hallgató az új szak felvételét a hallgatóval kapcsolatos nyilvántartást vezető alapkarnak köteles bejelenteni. ÁTVÉTEL 18. (1) A hallgató kérheti átvételét másik felsőoktatási intézménybe. (2) Más felsőoktatási intézmény hallgatója átvételét kérheti az Egyetemre. (3) A kapacitások figyelembevételével az a hallgató vehető át, a) aki azonos képzési területre, illetve szakcsoportba kéri átvételét, és/vagy az eredeti szak felvételi követelménye (a követelmény szintje, tárgyköre, kreditmennyisége) megegyezik az új szak felvételi követelményeivel és, b) aki azon a szakon, amelyen tanulmányait megkezdte, legalább két félévet teljesített, és tanulmányai során a kötelező és kötelezően választható tárgyakból félévenként átlagosan legalább 15 kreditet teljesített, és c) akinek hallgatói jogviszonya elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt meg, illetve a kötelező elbocsátás vagy kizárás feltételei sem állnak fenn az átvétel időpontjában. 20

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK. Általános intézményi adatok, elérhetőségek

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK. Általános intézményi adatok, elérhetőségek KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Általános intézményi adatok, elérhetőségek Pécsi Tudományegyetem (PTE) REKTOR DR. GÁBRIEL RÓBERT egyetemi tanár 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B. http://www.pte.hu/ OM AZONOSÍTÓ

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel

Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel Bevétel felhasználása Leckekönyv késedelmes Adminisztratív kötelezettség elmulasztása, késedelmes

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje

II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje A hallgatókra vonatkozó alapvető rendelkezések 1. A hallgatói jogviszony létrejötte (1) A KF hallgatója a felsőfokú szakképzésben,

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A HALLGATÓI TANULMÁNYI REND ÉS

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Jóváhagyom! Budapest, 2001. -n. (Dr. Szabó Miklós) rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

Részletesebben

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendjének 7. számú melléklete Keszthely Hatályba lépés ideje:

Részletesebben

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Tanulmányi Tájékoztató Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Mi kell a beiratkozáshoz? Beiratkozási lap aláírva (2 példány) a TAJ, adókártya, személyi fénymásolata

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2011. Dunaújváros 2012. július 12. 3. kiadás 2. módosítás 2 (87). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 2008/2009. (2008.10.07.) számú határozatával elfogadva Hatályos: 2008.

Részletesebben

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2009. június 30. 1 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2012. 1. Az Egyetem neve: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2. Székhelye: Budapest Címe: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Levelezési címe: 1581

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

Kollégiumi jogosultság megállapításához

Kollégiumi jogosultság megállapításához Kollégiumi jogosultság megállapításához 51/2007. (III. 26.) Korm. r. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 3. (1) Államilag támogatott képzésben

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. fejezet. A hallgatók jogai és kötelezettségei. A hallgatói jogviszony

I. fejezet. A hallgatók jogai és kötelezettségei. A hallgatói jogviszony I. fejezet A hallgatók jogai és kötelezettségei A hallgatói jogviszony 1. (1) Az egyetem hallgatója az alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben, főiskolai és egyetemi szintű képzésben, felsőfokú

Részletesebben

FUNKCIONÁLIS EGYSÉG DÉKÁNI TITKÁRSÁG

FUNKCIONÁLIS EGYSÉG DÉKÁNI TITKÁRSÁG FUNKCIONÁLIS EGYSÉG DÉKÁNI TITKÁRSÁG Titkárságvezető CSÁNYINÉ dr. FEJES TEKLA (62/54-64-17) Kari adminisztrátor TÓTH JÁNOSNÉ (62/54-50-25) Ügyviteli alkalmazott ZSINDELY JÁNOS PÁLNÉ (62/54-50-25) Elérhetőségek

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottsága a Szenátus által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, döntéshozó testület. 2. Az ügyviteli-ügyintézési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése. felhasználói leírás

Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése. felhasználói leírás Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése felhasználói leírás Tartalom 1. Belépés a felületre... 2 2. Adatok módosítása... 2 2.1. Helyes személyi adatok, végzettség és elvégzett

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

A 2015-2016-OS TANÉV

A 2015-2016-OS TANÉV A 2015-2016-OS TANÉV I. FÉLÉVÉNEK IDŐBEOSZTÁSÁÓL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. augusztus 28. HATÁLYOS: 2016. február 07. Azonosító: DU 3/2015. Iktatószám: KDH-14/3/2015. 1 1. AZ UTASÍTÁS

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

Hasznos tudnivalók (határidős jegyzék) 2015/2016 tanév őszi félév

Hasznos tudnivalók (határidős jegyzék) 2015/2016 tanév őszi félév NAP IDŐ ESEMÉNY SZEPTEMBER 1. kedd Pótbeiratkozás 2. szerda 3. csütörtök Rangsorolásos kurzusfelvétel 8 00 Versenyjelentkezés első 4. péntek 12 00 Személyes megjelentést igénylő regisztráció (tanulmányok

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT ERDŐMÉRNÖKI KAR MELLÉKLETE 2007. 1. Általános rendelkezések (1) Jelen melléklet az Ftv. 125-126., a felsőoktatási hallgatók juttatásairól

Részletesebben

A PTE Egészségtudományi Kar egyes alap- és mesterképzési szakjainak tantervében szereplő szigorlatok teljesítésének eljárásrendje

A PTE Egészségtudományi Kar egyes alap- és mesterképzési szakjainak tantervében szereplő szigorlatok teljesítésének eljárásrendje A PTE Egészségtudományi Kar egyes alap- és mesterképzési szakjainak tantervében szereplő szigorlatok teljesítésének eljárásrendje 1. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar az alap- és mesterképzési

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. június 17. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. február 18. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya az Nftv. 40. -ában foglaltak alapján az alapképzésre, az osztatlan képzésre

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora pályázatot hirdet köztársasági ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre. 1. A pályázók köre

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa -2008/2009. (2008.10.07.)sz. határozatával elfogadva Hatályos: 2008. szeptember 1. a 74.-2008/2009.(2009.06.19.)sz. számú határozattal elfogadott módosításokkal

Részletesebben

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A jelentkezés rendje Általános tudnivalók A felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenése : 2013. december 16. Esetleges változások( ún. pótkötet) a tájékozatóban

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

Kérelmek benyújtása. Űrlap kitöltés a MODULO-ban

Kérelmek benyújtása. Űrlap kitöltés a MODULO-ban Kérelmek benyújtása A hallgató tanulmányaival kapcsolatosan számos témában nyújthat be kérelmet. A kérelmeket az adott ügyben illetékes és jogszabályban (TVSZ, HTJSZ, stb..) meghatározott hatáskörrel rendelkező

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra ZRÍNYI MIKLÓS sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora pályázatot hirdet

Részletesebben

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 4. sz. melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT -2011- 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: Hétfőn: 13-17 óráig Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): Felnőttkönyvtár

Részletesebben

TUDNIVALÓK a 2015/16-os tanév I. félévéhez (nappali és levelező tagozatos hallgatóknak)

TUDNIVALÓK a 2015/16-os tanév I. félévéhez (nappali és levelező tagozatos hallgatóknak) TUDNIVALÓK a 2015/16-os tanév I. félévéhez (nappali és levelező tagozatos hallgatóknak) 1.) A I. FÉLÉV IDŐBEOSZTÁSA: I. FÉLÉV Regisztrációs hét: 2015. szeptember 7 szeptember 11. (1 hét) I. félév szorgalmi

Részletesebben

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2007. június 25.-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi szakértők jogi oktatása Tisztelt Érdeklődő! Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 18. (1)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

A B.Sc. képzés harmadik félévének a végén 2008. januárban lehetősége van a további tanulás számára szakirány megjelölésére.

A B.Sc. képzés harmadik félévének a végén 2008. januárban lehetősége van a további tanulás számára szakirány megjelölésére. ikt. szám.: ügyintéző: Kovácsné Orosz Enikő Tisztelt Hallgatónk! A B.Sc. képzés harmadik félévének a végén 2008. januárban lehetősége van a további tanulás számára szakirány megjelölésére. Az Önre érvényes

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2013. december 19. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2011. október 24. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítése

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítése A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítése 62. (10) Gyakorlati jegy Félévközi jegy/gyakorlati jegy: a szorgalmi időszakban teljesített feladatok, megírt zárthelyik, elkészített beszámolók együttes

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23.

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. A évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 Miről lesz szó? 1. Helyzetkép 2. Milyen teendőik vannak még a felvételi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 1 (2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti a) kötelező

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program Erasmus Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak Sopron, 2008. május 26. Tempus Közalapítvány Az Erasmus páratlan program 1987 - Erasmus 3244 hallgató 1997 - Magyarország csatlakozik 856

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2015.06.15-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2014 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2011/2012. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁS TAGOZATOS HALLGATÓI RÉSZÉRE

FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁS TAGOZATOS HALLGATÓI RÉSZÉRE 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁS

Részletesebben