MEGHÍVÓ KUNSZÁLLÁSON JÁTSZOTT A VIDEOTON NB1-ES CSAPATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ KUNSZÁLLÁSON JÁTSZOTT A VIDEOTON NB1-ES CSAPATA"

Átírás

1 XXII. évfolyam 7. szám szeptember K ÉPES BESZÁMOLÓ A FALUNAPRÓL MEGHÍVÓ KUNSZÁLLÁSON JÁTSZOTT A VIDEOTON NB1-ES CSAPATA én 15:30-kor kerül átadásra az utánpótlás sportöltöző, majd ezt követően kor kezdődik az FTC öregfiúk Kunszállási Sportbarátok GÁLAMÉRKŐZÉS!!! Szeretettel várjuk a szurkolókat!

2 A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA Értesítem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a október 12-i helyi önkormányzati választásokon a vagy annál kevesebb lakosú településen lakó választópolgár három szavazólapot kap, amellyel 6.00 és óra között: megválaszthatja a település polgármesterét a szavazólapon lévők közül egy jelöltre adhatja le érvényesen a szavazatát, megválaszthatja a település önkormányzatának hat fős képviselő-testületét: a település lakosságszámától függően több jelöltre is leadhatja szavazatát. Kunszálláson legfeljebb hat jelöltre szavazhat, az ennél több jelöltre leadott szavazólap érvénytelen! megválaszthatja a megyei közgyűlés tagjait, a megyei listás szavazólapon egy listára adhatja le érvényesen a szavazatát. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával összefüggésben a jelöltajánlás szeptember 8. napján lezárult. A határidőben bejelentkezett és a Helyi Választási Bizottság által Kunszállás településen nyilvántartásba vett és az alábbi sorrendben kisorsolt A) polgármester jelöltek: Nagy József (független) Kovács Imre (független) B) egyéni listás képviselő- jelöltek: Csík József, (független) Dr. Czabán Edit (független) Nagy József (független) Bihar István (független) Hegyiné Gyöngyösi Gyöngyi (független) Nemes Gábor László (független) Balogh Attila Tibor (független) Tankovics Sándor Miklós (független) Kürtösiné Cseri Márta (független) A szavazás helye: Kunszállás községben működő szavazókör címe: 1. számú szavazókör: Petőfi Rendezvény és Faluház, Kunszállás, Kossuth u. 5. /nagy civil terem, bejárat a Kossuth utca felől!) Amennyiben mozgásában akadályozva van (például egészségi állapota miatt), úgy a szavazást megelőzően október 10. péntek óráig a jegyzőtől, illetve a választás napján, október 12-én óráig a szavazatszámláló bizottságtól írásban kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja Önt felkeresni a mozgóurnával. A szavazás módja: Szavazni csak személyesen lehet. A szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. Az augusztusi soros ülésen megjelent: Kovács Imre polgármester, Balogh Attila, dr. Czabán Edit, Kürtösiné Cseri Márta, Nemcsok Zoltán képviselők. Elfogadásra került az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló. A Képviselő-testület az alábbi személyeket választotta meg helyi választási (az egy szavazókör miatt egyben szavazatszámláló) bizottsági tagoknak tagok: Virág Zoltánné, Király Andrásné, Balog Pálné, Koncz Ilona, Szécsényiné Czakó Gyöngyi Póttagok: Tóthné Bakró Gabriella, Réczi Ferencné, Bozsik István. Kunszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény igazgatói álláshelyének betöltésére meghirdetett álláspályázatot- mivel nem érkezett be pályázat- eredménytelennek nyilvánítja, egyúttal től napjáig Virág Zoltánnét bízta meg a KIKI intézményvezetői feladatainak ellátásával. 2 A személyazonosság és a lakcím igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak: érvényes lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, füzet formátumú) vagy érvényes személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya). A lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, őket a szavazatszámláló bizottság köteles visszautasítani. A szavazásra abban az esetben sincs mód, ha a polgárt a bizottság tagja vagy tagjai személyesen ismerik, és a névjegyzéken is szerepel. Fontos ezért, hogy a választópolgárok a szavazás napja előtt vizsgálják meg okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről. Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapokat és a borítékot. A szavazólapokat az Ön jelenlétében lebélyegzik. A szavazólapok átvételekor Önnek alá kell írnia a névjegyzéket. A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben kitöltheti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni a jelölt neve mellett, illetőleg a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe. Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell helyeznie, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell dobnia. Szavazás a bejelentett tartózkodási helyen (átjelentkezés) Az a választópolgár, aki lakóhelyén kívül bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, választójogát vagy a lakóhelyén, vagy kérelem benyújtását követően bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja. Csak abban az esetben szavazhat a tartózkodási helyén, ha azt június 23-át megelőzően jelentette be és az a szavazás napjáig nem szűnik meg. Átjelentkezési kérelmet online a oldalon, személyesen vagy meghatalmazott útján illetve postai úton október 10-én óráig kérhet a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől. Amennyiben a választással kapcsolatosan további kérdése merül fel, forduljon a Helyi Választási Irodához vagy keresse fel a oldalt. Dr. Bóna Csaba jegyző, HVI vezető BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL Létrehozásra került az Agyagfalva 1848 Kulturális Alapítvány támogatásával kapcsolatos 1848 euro összegnek megfelelő forint alapú támogatási alap, melynek kezelésével és a fent említett összeg alapítványi vagyonból történő elkülönítésére a Kunszállás Községért Közalapítvány lett megbízva. Várjuk azok jelentkezését, akik 1000 Ft-os téglajegyek vásárlásával támogatnák a múzeum létrehozását! A Képviselő-testület jóváhagyta a fogorvosi rendelő felújításával kapcsolatos e Ftos és a Rózsa utca folytatása, illetve a gyógyszertári köz útépítésével kapcsolatos e Ft-os kiadásokat a évi maradvány terhére. A képviselők megtárgyalták a József Attila utcai társasház lakóinak útépítési kérelmét és az önkormányzat évi maradvány terhére árajánlatot kér be, illetve megrendeli az érintett útszakasz útalapjának és vízelvezető árkának kivitelezésére vonatkozó munkálatokat. Végezetül zárt ülésen döntés született arról, hogy a képviselő-testület évben posthumus Kunszállás Díszpolgára címet adományoz néhai Tóth Istvánné részére a községünkben végzett közel 40 éven át tartó kiemelkedő pedagógusi- különösen iskolaigazgatóitevékenységéért, a nyugdíjasklub évtizedeken át történő vezetéséért, községünk kulturális életében betöltött szerepéért, illetve Kunszállás Községért díjat adományoz Hatvani Béla részére a kiemelkedő turisztikai jelentőségű Órák Háza magánygyűjtemény létrehozásáért, több évtizedes, kiemelkedő szakmai munkásságáért, több cikluson átívelő képviselői munkájáért. Dr. Bóna Csaba jegyző

3 POLGÁRMESTERJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA Tisztelt Kunszállási lakosok, Tisztelt Választópolgárok! Nagy József vagyok. Polgármester és Képviselő jelöltként szeretném megmérettetni magam. Kiskunfélegyházán születtem 1964 április 5-én. Édesapám állattenyésztésben, édesanyám háztartásban dolgozott. Nem szégyellem paraszti származásomat. Tanultam a Szűcs iskolában majd Fülöpjakabon is. Villanyszerelő szakmát Kiskunfélegyházán tanultam. Első munkahelyem a helyi Alkotmány Tsz. volt kb. 2 évig. Majd DUTÉP következett 5 évig, mely időszakban másfél év katonáskodás is volt őszén nősültem kunszállásra, 1989 márciusában születtek fiú gyermekeink, az ikrekre ma is büszke vagyok február 1-e óta dolgozom közalkalmazottként kunszálláson. Karbantartóként kezdtem, majd helyettes gépkocsivezető, 2004-től pedig tanyagondnoki munkát végzem ben érettségiztem le esti tagozaton től 2007-ig a helyi kábel TV-t tartottam karban, és a testületi üléseket is közvetítettem, tehát bő tizenkét évig jelen voltam az üléseken, van rálátásom ezen munkára. Életem felét kunszálláson dolgoztam le, így sokat tapasztaltam jóból és rosszból is. A helyi Polgárőr Egyesület alapító és aktív tagja vagyok. Megválasztásom esetén szeretném megvalósítani a következőket: mindennapi életet megkönnyítő dolgok,: dűlőút, utca karbantartás, csapadék elvezetés, hó eltakarítás, idősek napközi otthonának létrehozása (igény szerint), munkahely teremtés a Tisztelt Kunszállásiak! A már beharangozott ÖSSZEGZÉS című magánkiadványomban szeretnék az Önök részére számot adni a 4 évvel ezelőtti ígéreteimről, melyeket gazdasági programomba foglalva egyhangúlag támogatott a testület, s ezzel szinte mindent meg is tudtam valósítani. Köszönet érte! Így teszek én most is, ezért az újabb 5 évre az településen, helyi munkákat helyi vállalkozókkal elvégeztetni, helyi művészek támogatása, testvér település kapcsolat ápolása, közbiztonság tovább javítása, klub(ok) újraszervezése fiataloknak, civilszervezetek egyesületek szorosabb együttműködésének támogatása. Sport és szabadidős programok szervezése. Cines park fejlesztése. Kresz park létrehozása civil szervezetekkel közösen. Kerékpárút tovább építése Városföld és Kecskemét irányába. Zöld energia termelés növelése, BIO termelés támogatása. Járda javítása, és építés folytatása, szennyvíz csatorna lakossági önrész csökkentése,stb. Természetesen minél többet pályázni ésszerű hasznos dolgokra, akár közösen a környező településekkel. Helyhiány miatt nem folytatom a felsorolást, de nem ürült ki a tarsolyom, egyben várom építő és támogató javaslataikat szóban és írásban is. Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak akik szóban és aláírásukkal is támogatják jelölésemet. Szeretnék a falu javára még többet hitelesen cselekedni. Az időseket sem fogom elhagyni, látogatni kívánom őket megválasztásom után is. Egy idézettel zárnám: "Csak olyan ember vállaljon közéleti szereplést, aki a kapott hatalmat szolgálattá tudja nemesíteni." Kérem szavazzanak rám, hogy még élhetőbb és szebb legyen településünk, és mindannyiunk környezete. Tisztelettel Nagy József polgármester és képviselő jelölt "Legyél vérbeli szavazó!" Vérre menő küzdelem várható október 12-én vasárnap az önkormányzati választásokon... hiszen 9.00 és óra között választás napi véradás lesz a kunszállási iskolában! Ha a szavazás miatt már úgyis nálad lesz az érvényes személyi- és lakcímigazolvány, hozd magaddal a TAJ-kártyádat is és adj vért, adj életet! Tisztelt Kunszállásiak! Az elmúlt nyolc évben volt szerencsém tagja lenni a képviselőtestületnek. Minden egyes testületi ülésen részt vettem, mert fontosnak éreztem, hogy legjobb tudásom szerint segítsem a Polgármester Úr, a testület és az Önkormányzati hivatal dolgozóinak sokszor nem könnyű munkáját. Bízom benne, hogy Önök értékelik eddigi munkámat és bizalmat szavaznak számomra a következő öt évre is. Balogh Attila Nemes Gábor László független képviselőjelölt. Vácott születtem 1976-ban, 1997-ben költöztem Kunszállásra, azóta is itt lakom feleségemmel és három gyermekemmel. A fiam, illetve a nagyobbik lányom a kunszállási iskolába, a kisebbik lányom a helyi óvodába jár. A feleségem Fülöpjakabról származik; ez a kapcsolat számomra nagyon fontos, ezért azt szeretném elérni, hogy a két falu viszonya a jelenlegi holtpontról elmozduljon és olyan kapcsolatot hozzunk létre, ami mind a két falu érdekeit elősegíthetné. A családommal 2000 óta ökológiai termeléssel foglalkozom, ami meghatározza a napi életünket, tevékenységünket. Céljaim között szerepel a helyi zöld energia program népszerűsítése, az ilyen jellegű programok kezdeményezése, a meglevő beruházások folytatása. Napi szinten érzékelem a termeléssel, illetve a megtermelt áru értékesítésével kapcsolatos problémákat, akadályokat. A testvértelepüléssel való kapcsolat elmélyítése szerintem igen fontos és nagyszerű kezdeményezés, amit tovább kell folytatni. KÉPVISELŐJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA Önök által kiosztott feladataimról szintén a fent említett kiadványból hamarosan értesülhetnek. Kérem az itt élő kedves lakótársaimat -fiatalokat és időseket egyaránt-, jöjjenek el minél nagyobb számban szavazni, mert egy polgármester számára ez a legfontosabb jelzés, erőmerítés a következő öt fontos évre! Kovács Imre független polgármesterjelölt Amit megválasztásom esetén el szeretnék érni: -A helyi termékek piacra jutását elősegítő fejlesztések, beruházások illetve ez irányba mutató célkitűzések segítése, támogatása. -A tanyán élők mozgásának megkönnyítése: a külterületi földutak karbantartása, ami már igen esedékes, hiszen ez évek óta tartó gond, ami főleg olyan időszakban probléma, amilyen az idei nyár is volt (őszi,téli illetve tavaszi időszakról nem is beszélve). -A Cines Horgász Baráti Kör tagja vagyok, ami számomra azt is jelenti, hogy a szabadidőparkot fejleszteni kellene (utak kiépítése, illetve nem csak horgászati célú kihasználtság szorgalmazása), hogy valóban szabadidőpark lehessen. -Jelen pillanatban is folyamatban levő beruházások támogatása, illetve új tervek feltérképezése, azok megvalósítása. Kérem Önöket, hogy szavazatukkal támogassák elképzeléseimet, hogy a településünk tovább fejlődjön és célkitűzéseink megvalósulhassanak! 3

4 Tisztelt Kunszállási Választópolgárok! október 12-én öt évre döntünk településünk további fejlődéséről, képviseletéről országos és helyi szinten is. Lényeges, hogy olyan emberek kerüljenek be a képviselő testület tagjai közé, aki szívvel-lélekkel és a posztjuk adta lehetőséggel jövőt szeretnének teremteni Kunszállásnak, annak lakosainak- azaz Önöknek. E testület munkáját szeretném továbbra is segíteni, az Önök érdekeit képviselni! Sokan felteszik a kérdést: miért Kunszálláson jelöltetem magam képviselőnek? Több, mint húsz éve Kunszálláson kezdtem el dolgozni és munkáim során a kunszállási önkormányzat alkalmazottja is voltam gazdasági munkakörben, majd később egyéb területen, de még mindig Kunszálláson folytattam munkámat. Ennek köszönhetően gyermekem is a kunszállási óvodába, majd iskolába jár. Így Kunszállás részben az otthonommá vált és engem is büszkeséggel tölt el fejlődése, előrehaladása, mikor a környező települések lakói, vagy a távolabbról érkezők dicsérik a települést. KÉPVISELŐJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA Szeretném Kunszállás sportéletét, a mozgás népszerűségét támogatni kicsiknek-nagyoknak az egészséges életért, jövőért! Én hiszek benne, hogy a mostani döntéseink által teremtjük meg jövőnket! Kívánom, találkozzunk a választás napján minél többen, Kunszállásiak, akik élni szeretnénk állampolgári jogainkkal. Szavazatukkal Kunszállás jövője mellett voksolnak. Jelölésemet előre is köszönöm! Tisztelettel: Kürtösiné Cseri Márta Hiszem, hogy Kunszállás és Fülöpjakab 2010-ben nem csak a kerékpárút közös alapkövét helyezte le, hiszen a két települést a Közös Önkormányzati Hivatalon kívül barátok, családok, házasságok is összekötik. Amennyiben bizalmat szavaznak a Tisztelt Választópolgárok, Kunszállás további fejlődését szeretném képviselői munkámmal segíteni. Hegyiné Gyöngyösi Gyöngyi Tisztelt Választópolgárok! Tankovics Sándor nyugdíjas törzsgyökeres kunszállási lakos vagyok. Évtizedek óta érdekel a Község gondja-baja, fejlődése. Több éve aktívan tevékenykedek a Kunszállás Sport Egyesületben, ez évtől az Egyesület titkárának választott. Céljaim között szerepel: az idősek, az elesettek problémáinak való segítségnyújtás. További célom a Községben működő civilszervezetekkel a kapcsolattartás és az együttműködés. Mindent megteszek a megválasztott testülettel és polgármesterrel szorosan együttműködve a Község fejlődése érdekében. Kérem a tisztelt Választópolgárokat, hogy szavazataikkal segítsék céljaim megvalósítását. Tisztelettel: Tankovics Sándor Tisztelt Kunszállási Választópolgárok! Az elmúlt négy évben az Önök szavazatainak köszönhetően részt vettem a falunk fejlődéséért végzett munkában. A következő öt évben is szívesen segítem ezt a munkát! Szavazatukat megköszönöm! Dr. Czabán Edit Tisztelt Választópolgárok, Kedves Barátaim! Csík József vagyok, születésemtől kunszállási lakos, az idén először helyi önkormányzati képviselő jelölt. Az utóbbi években Kunszállás látványos fejlődésen ment keresztül, a jelenlegi vezetésnek köszönhetően. Ezek a pozitív változások nagyon elnyerték tetszésemet. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy már nincs mit tenni Kunszállás fejlődéséért. Azért jelentkeztem képviselőnek, hogy munkámmal a további célkitűzések megvalósulását segíteni tudjam. Bihar István, 25 éves friss diplomás gépészmérnök vagyok. Jelenleg Kecskeméten dolgozom. Tősgyökeres kunszállási vagyok, családom generációk óta itt él, ismerem az itt élő embereket. Édesapám esztergályos, édesanyám pedig évekig a gyógyszertárban állt a betegek szolgálatára. Barátaim, ismerőseim közösségi embernek tartanak, aki szeret és tud csapatban dolgozni, fontosnak tartja mások véleményét és boldogulását is. Akik ismernek, tudják, hogy nem félek se a szellemi kihívásoktól, se a szervezési feladatoktól, se a kétkezi munkától. A Grund ifjúsági csoport vezetőjeként és polgárőrként is Terveim között szerepel, hogy Kunszállás még élhetőbb legyen munkahelyteremtés és szabadidő eltöltés, kikapcsolódás tekintetében is, melyhez nagyon szükségesnek tartom az autópálya felhajtó megépítését. Indokolt feladat falunk közlekedésének és közbiztonságának fejlesztése. Ígérem, hogy megválasztásom esetén az elkövetkező években támogatok minden olyan törekvést, mely községünk fejlődését pozitív irányba lendíti elő! számíthattak rám több helyi rendezvény lebonyolításában. Meggyőződésem, hogy az életerős, összefogásra képes, a falujukat szerető és azért dolgozni akaró fiatalok nagyon sokat tehetnek Kunszállásért és szeretnének is tenni, ha engedik őket. Fontos, hogy tiszteljék az idősebbeket, itt akarjanak élni, és a környéken dolgozni. Szeretném eddig megszerzett tudásomat, kitartásomat és ötleteimet településünk érdekében kamatoztatni. 4

5 Tanévnyitó gondolatok Különleges, az előzőektől sok szempontból eltérő tanévet zártunk júniusban. A változások nem csak a szülőknek, tanulóknak jelentettek újdonságot, hanem az iskola valamennyi dolgozója számára is kihívásokat tartalmaztak. Úgy gondolom, hogy az előttünk álló időszak hasonló lesz, de őszintén remélem, hogy partnereinkkel együttműködve sikeres tanév elé tekinthetünk. Bár a nyári szünet gyorsan elrepült, de nem telt tétlenül. 45 tanulónk az Őrséget ismerhette meg nyári táborunkban Grafl Rezső, Hegedűs Rózsa, Hegedűs Heléna, Pázmándi Judit és jómagam kíséretében. A tábor megvalósulását a TÁMOP A-12/1 Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása pályázaton elnyert támogatás segítette. Az iskolaépületben kisebb karbantartási munkák, takarítás zajlottak, hogy tiszta és rendezett környezetben fogadhassuk a gyerekeket. Az új tanévben folytatódik felmenő rendszerben a Nemzeti Alaptanterv bevezetése. Az előírt tartalmak alapján új tankönyvek készültek a második és a hatodik évfolyamon is. Ebben a tanévben az elsősök mellett már a második Óvodakezdés nehézségei Minden szülő életében eljön az a pillanat, amikor gyermekét kézen fogva először lépi át az óvoda küszöbét. Érzelmileg nehéz életszakasz ez. Már semmi sem lesz úgy, mint régen. A 24 órás szoros szimbiózis megszűnik. A gyermeknek fel kell dolgoznia anya hiányát és a miérteket, a szülő pedig gyakran küzdhet lelkiismeret-furdalással, amiért óvodába kényszerült adni a csemetét. Fel lehet erre készülni? Hogyan lehet megnyugtatni az anya nyakába csimpaszkodó, zokogó gyermeket? Az édesanyával való egészséges kapcsolat ahol az anya nem tapad a gyerekére, és nem is hanyagolja el biztos alap lesz arra, hogy a gyermek örömmel menjen óvodába. Ennek körülbelül 3 éves korban itt is van az ideje, és a gyermek fejlődését szolgálja. Fontos, hogy az anya is ezt így gondolja, és bűntudat nélkül tudja elengedni a gyermekét. A túl szoros kötődés nem tesz jót a gyereknek, ennek megvan az optimális szintje. Ha túl szorosan köti magához kisgyermekét az anya, az nem szolgálja a gyermek fejlődését. Ekkor az anya nem képes elengedni gyermekét, és nem engedi neki igazából a világ felfedezését, saját szorongásai vagy egyéb okok miatt. Ha ez fennáll, akkor érdemes kideríteni, mi áll e mögött. Ha a kapcsolat harmonikus, az anya támogatja az együttlétet és az egyedüllétet is, és biztos a kötődés, akkor sokkal könnyebb lesz az elválás, mert a stabil, szeretetteljes kapcsolat háttérként akkor is ott lesz, amikor az anya fizikailag nincs jelen. ISKOLAI, ÓVODAI HÍREK osztályosok is ingyen kapják a tankönyveket. A mindennapos testnevelés és évfolyamon zajlik heti 5 órában, amely felöleli a néptánc- és úszásoktatást is. Továbbá lehetőség nyílik mozgásra iskolai sportköri foglalkozásokon, edzéseken, szakkörökön. Az erkölcstan, illetve a hit- és erkölcstan az 1-2. és 5-6. évfolyamon kötelező. Iskolánkban a római katolikus egyház által biztosított hittantanár tartja majd a hit- és erkölcstanórákat. A többi évfolyamon - az eddigi gyakorlathoz híven - választható a fakultatív hittan. Szabadon választható tantárgy továbbra is a második idegen nyelv, az angol nyelv. Bővül szakköreink választéka. Az alsó tagozaton iskolai sportköri foglalkozások, angol-, kézműves-, természetismereti-, honismereti szakkörök indulnak. A felsősök informatika-, német nyelvi-, környezetvédelmi-, média-, helytörténeti-, képzőművészeti szakkörök, énekkar és sportfoglalkozások közül választhatnak. Fontosnak tartjuk a sakkoktatást, amit egyelőre szakköri formában nyújtunk. A Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola továbbra is indítja néptánc tagozatát iskolánkban. A napközis foglalkozások 16 óráig tartanak, 17 óráig napközis felügyeletet biztosítunk. Reggel 6:45 órától fogadjuk tanulóinkat. Iskolánk regisztrált tehetségponttá vált, így még hangsúlyosabban foglalkozunk tanulóink komplex tehetséggondozásával, kiemelve a természettudományos nevelést. Pedagógiai programunk egyik fő célja a környezeti- és egészségnevelés. Így ebben a tanévben rálépünk az ökoiskolává válás ösvényére. Folytatjuk a szelektív gyűjtést osztály és iskolaszinten, gyűjtjük a PET palackot, a műanyagkupakot, az elhasznált elemeket is. Ebben a tanévben 8 tanulócsoport és 6 napközis csoport indul intézményünkben, összesen 136 tanulóval. Távozott iskolánkból Hegedűs Rózsa, akinek sok sikert kívánok új munkahelyén. Nevelőtestületünkbe új pedagógus is érkezett. Taskó Péter az 5-6. és a 4. osztályos napközis csoportokat irányítja majd. Közalkalmazotti létszámunk technikai dolgozókkal gyarapodott Tapodi Károlyné, Sárbogárdi Tiborné takarítók és Szécsényi Sándor karbantartó személyében. Munkájukhoz sok erőt és kitartást kívánok! Kívánom, hogy mindenki találja meg számítását az új tanévben, érje el azt a célt, amit az év elején kitűzött magának! Eredményes, szép pillanatokkal teli tanévet kívánok mindenkinek! Ádámné Vereb Annamária iskolaigazgató Nem jó, ha az anyának bűntudata van az ovi miatt, mert akkor a gyerek ezt leveszi, megérzi a feszültséget, és maga is feszült lesz. Ha tehát döntöttünk, akkor nyugodjunk meg a saját döntésünkben, és így közvetítsük a gyereknek. Önmagában az, hogy sír, toporzékol a gyermek az elválásnál, nem probléma, sőt, azt hiszem, még örülhetünk is neki, mert jelzi, hogy megvan az erős kötődés anya és gyermeke között, és a gyereknek fontos ez a kapcsolat, ragaszkodna hozzá, nem szeretne elválni, és ezt ki is fejezi. Azaz próbál megküzdeni a helyzettel, ami mindenképpen pozitív. Ha semmi reakciót nem mutat, könnyedén elválik, akkor lehet nagyobb gond. Semmiképpen ne válasszuk azt a megoldást, hogy akkor majd valaki más viszi, vagy hogy nem mondjuk el előre, mi lesz, hová megyünk, gyorsan leadjuk a gyereket, és szó nélkül elmenekülünk. Fontos, hogy nyugodtan, higgadtan, kedvesen beszéljünk, átöleljük a gyereket, megbeszéljük vele a félelmeit. Akár játékban is meg lehet jeleníteni az ovit, például babákkal, bábokkal vagy állatfigurákkal, és lejátszani, hogy mi minden jó, örömteli és izgalmas élmény várja ott a kisgyerekeket. Nagyon fontos a gyermeknek figyelembe véve életkori szintjét egyszerűen, érthetően, sok pozitívumot felrajzolva elmagyarázni, elmondani, hogy mi várható. Az ismeretlentől való félelem tudja a legjobban megviselni a gyerekeket. Válaszoljunk a kérdéseikre, legyen ez nyitott téma otthon. Szeretnénk, ha valamennyi óvodásunknak kellemes élmény lenne az óvoda, amit, majd az ő gyermeke óvoda kezdésénél el tud mesélni. Virág Zoltánné óvodavezető KÖRNYZETVÉDELMI FELHÍVÁS! Papírgyűjtést szervezünk az iskolában október án. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy segítség tanulóinkat a szelektív gyűjtésben! Lehetőség lesz elektronikai hulladékgyűjtésre is: október 16-án 14:00-17:00 óra között hozhatják be a tanulók, szülők és a község lakói a feleslegessé vált elektromos berendezéseket (háztartási kisgépek, hűtő- és fagyasztószekrények televíziók, számítástechnikai eszközök stb). Úgy gondoljuk, közös érdekünk a szemét eltávolítása, mennyiségének csökkentése, a tanulók környezetvédelmi szemléletformálása. Előre is köszönjük támogatásukat! Hegedűs Heléna DMSP 5

6 KUNSZÁLLÁSI HÍREK ALAPÍTVÁNYI HÍREK Évfordulós megemlékezés A Kunszállási Gyermekekért Alapítvány szeptember 5-6-án szervezte meg rendezvénysorozatát a Kunszállási Tóth Pál Általános Iskolában, amelyre a kunszállási oktatás, iskoláztatás 160. évfordulója alkalmából került sor. Pénteken testvériskolai találkozó programjain, hely- és iskolatörténeti előadáson vettek részt a diákok, majd barátságos labdarúgó mérkőzések is zajlottak. Szombaton az ünnepélyes kiállítás-megnyitó után egész nap lehetőséget biztosítottunk tárlataink megtekintésére. Kiállításaink: Oskolától az iskoláig-iskolatörténeti kiállítás; Iskolai élet képekben-fotókiállítás; Alkotó kezek-pedagógusok, nevelők alkotásai; Gyöngyszemek-diákmunkák. Néptánc bemutatót láthattunk a pedagógusok és tanulók részvételével. Az iskola tanulói temetőkerti sétát tettek, sírcsokrot helyeztek el az elhunyt pedagógusok sírján. A nap folyamán az idősebb és a fiatalabb generációk találkoztak, felidézték élményeiket, emlékeiket. Köszönettel tartozunk kiállítóinknak: Kis Virágnak, Lukács Jánosnénak, Réczi Ferencnek, Rigó Joakimnénak és Seres Istvánnak. Köszönjük az iskola pedagógusainak munkáját, támogatását! Örömünkre szolgált, hogy ösztöndíjasaink, Csáki Erzsébet, Fekete Renáta, Szabó Eszter, Szabó Renáta, Szécsényi Daniella részt vállaltak a kiállítások felügyeletében. Köszönetünket fejezzük ki! A rendezvény megvalósulását a NEA-UN-14-SZ-1254 számú pályázaton elnyert Ft támogatás is segítette. Az alapítvány kuratóriuma ŐSZI PROGRAMOK A FALUHÁZBAN NYUGDÍJASKLUB hétfőnként 1530-tól TORNA CSILLÁVAL Felnőtt Torna: hétfőn ; szerdán, pénteken PING-PONG péntekenként 1900-tól vezeti: Polyák Róbert KARATE TANFOLYAM (szerdánként ) vezeti: Kiss Pál 6 danos karatemester BABA-MAMA KLUB (szerdánként ) vezeti: Szekeresné Marika NÉPTÁNC OKTATÁS (csütörtökönként vasárnaponként óráig) Vezeti: Kátai Tibor FOTÓ SZAKKÖR szept. 19-én és 26-án pénteken jelentkezés: Kovácsné Kata NYÚJTS SEGÍTŐ MANCSOT! szeptember IRODALMI KÁVÉHÁZ október TÖKLÁMPÁS PARTY október Szeretettel várjuk a résztvevőket programjainkra! Ismerd meg Magyarország titkait! Kunszállás is csatlakozott! A Szent Mihály-napi tűznél Neked is ott a helyed! Meghívó Itthon vagy! Szeptember 27-én országra szóló, közös élmények várnak! Programok a kunszállási Radnai téren: nyugdíjas baráti találkozó, közös nótázás, éneklés, tánc, biozöldségek grillezése, kemencében sütés Szent Mihály napi tábortűz meggyújtása, közös éneklés, körtánc FONTOS TELEFONSZÁMOK ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Központ: 76/ Fax: 76/ Mellékek: Polgármester...7 Jegyző...5 Titkárság, igazgatás...6 Pénzügy...1 Pénztár...2 Adóügy és szociális ügyek...4 Anyakönyv, hagyaték...9 Kovács Imre polgármester 70/ Balogh Attila alpolgármester 70/ EGÉSZSÉGÜGY OKTATÁS/MŰVELŐDÉS Orvosi rendelő : 76/ Dr. Kasza Beáta 20/ Dr. Czabán Edit fogszakorvos 30/ Szekeresné Szabó Mária védőnő 70/ Házi betegellátás 30/ Mentők Kiskunfélegyháza / , 76/ Orvosi ügyelet / Tűzoltóság 112,76/ Rendőrség 112,76/ Gondi Zoltán kmb. r. zászlós 20/ Réczi Ferenc polgárőrség vezető 20/ Gyulai László falugazdász 70/ Tóth Pál Általános Iskola 76/ Mosolyvár Óvoda 76/ Könyvtár, Petőfi Faluház 76/ SZOLGÁLTATÓK EDF-Démász GDF Suez (Dégáz) Volán Kiskunfélegyháza MÁV Kiskunfélegyháza Kiskunsági VíziközműSzolgáltató Kft, Vincze Nándor 20/ Hulladékszállítás 63/ lan internet 20/ PR Telecom 1231 Posta 76/ Tudakozó 198 Értesítjük a lakosságot, hogy szeptember 25-én, csütörtökön házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés lesz! Kunszállási Hírek Kunszállás Község Önkormányzatának (6115 Kunszállás, Dózsa Gy. utca 24.) hivatalos havilapja Felelős szerkesztő: Dr. Bóna Csaba Tördelő szerkesztő: Seres Katalin Nyomda: Önkormányzati Hivatal Kiadó: Kunszállási KIKI Következő lapzárta:

Napirend volt a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék

Napirend volt a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék XXII. évfolyam 5. szám 2014. június-július B ESZÁMOLÓ A májusi soros ülésen megjelent Kovács Imre, Balogh Attila, Kertész Károly, Kürtösiné Cseri Márta, dr. Czabán Edit, nem jelent meg: Nemcsok Zoltán

Részletesebben

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám 2014/4. szám Kedves Besnyőiek! A 2010-14-es önkormányzati ciklus végére érvén a Besnyői Hírmondó ez évi 5. lapszámát ajánlom szíves figyelmükbe, melyben végre új háziorvosunk érkezéséről adhatunk hírt,

Részletesebben

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XV. ÉVFOLYAM 2010. SZEPTEMBER VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM Választási különszám Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása 2010/SZEPTEMBER

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

Becsengettek 183 nap tanulás

Becsengettek 183 nap tanulás mindenkinek van véleménye 2010. szeptember IV. évfolyam, 9. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Becsengettek 183 nap tanulás Szeptember elsején a reggeli becsengetéssel véget ér a közel két és fél

Részletesebben

Gerincút: Zajmentes élethez kérünk segítséget

Gerincút: Zajmentes élethez kérünk segítséget Október 3-án önkormányzati választás! A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXII. évfolyam 33. szám 2010. október 1. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb október 8-án. Az újság díjtalan. Ruhavásár október 12-én

Részletesebben

A nyár eseményei, rendezvényei, ünnepei (Falunap, Nótaest, Augusztus 20.)

A nyár eseményei, rendezvényei, ünnepei (Falunap, Nótaest, Augusztus 20.) A nyár eseményei, rendezvényei, ünnepei (Falunap, Nótaest, Augusztus 20.) A csépai néptánccsoport A jubileumi sakkozók szponzoraikkal Falunapi torna Falunapi arcfestés Tápai Tamás bravúros bemutatója Bódi

Részletesebben

FŐBB HÍREINK MEGHÍVÓ

FŐBB HÍREINK MEGHÍVÓ XXII. évfolyam 2. szám 2014. március FŐBB HÍREINK MEGHÍVÓ Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Projekt Ünnepélyes alapkőletétel Szeretettel meghívjuk a Környezet és Energia Operatív Program keretein

Részletesebben

MEZÔFAL. Az én falum. A nõnap alkalmából szeretettel köszöntjük Mezõfalva asszonyait és lányait! Tartalom. Böjtelõ hava, télutó, jégbontó hava február

MEZÔFAL. Az én falum. A nõnap alkalmából szeretettel köszöntjük Mezõfalva asszonyait és lányait! Tartalom. Böjtelõ hava, télutó, jégbontó hava február Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2010. február Tartalom Választási tudnivalók 2. oldal A gépjármûadóról 2. oldal Átmeneti otthon 3. oldal Kivágatjuk a

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Lébény IV. ÉVFOLYAM 19. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény IV. ÉVFOLYAM 19. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2010. április Ingyenes kiadvány IV. ÉVFOLYAM 19. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN Tisztelt i Választópolgárok! Egy új kezdeményezéssel fordulunk Önökhöz: szeretnénk lehetőséget biztosítani

Részletesebben

2014 SZEPTEMBER. Megújul az alsógödi posta előtti terület. A GSE tíz egyesület közül nyerte meg a Göd Kupát

2014 SZEPTEMBER. Megújul az alsógödi posta előtti terület. A GSE tíz egyesület közül nyerte meg a Göd Kupát 2014 SZEPTEMBER VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 9. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Megújul az alsógödi posta előtti terület közélet 5. oldal A GSE tíz egyesület közül nyerte meg a Göd Kupát sport 28.

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 4. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. április A T A V A S Z KÖ S Z Ö N T É S E VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN 2 - DUNAVARSÁNYI

Részletesebben

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010 k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a 2 0 1 0. s z e p t e m b e r Önkormányzati választás 2010 Október 3-án dönthetünk az önkormányzati képviselőtestület összetételéről Már csak alig 1 hét van hátra

Részletesebben

Megérkezett Szabados Balázs

Megérkezett Szabados Balázs XXXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS 29. BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA Megérkezett Szabados Balázs Fotó: Bajnoczi István MEGHÍVÓ Pesterzsébet Önkormányzata nevében

Részletesebben

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának!

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! Rácalmás 1 2014. április XXI. évfolyam 4. szám TARTALOM Útépítések, az önkormányzat jóvoltából 3. oldal Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! A képviselőtestület és az önkormányzat

Részletesebben

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK XVIII. évfolyam 3. szám 2010. M Á R C I U S Szeretettel hoztam e szép csokrom, s köszöntőmet mindenkinek mondom. Nőket köszönt most az egész világ, hát nyíljon nékik a sok színes virág. Az életet, szerelmet

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

Dunakeszi. 2014 november Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 11. szám

Dunakeszi. 2014 november Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 11. szám Dunakeszi városi magazin 2014 november Polgár XV. évfolyam 11. szám 2 Dunakeszi Polgár 27 24 15 16-17 4 Újraválasztották Dióssi Csaba polgármestert 5 A 2014. október 12-i önkormányzati választások eredményei

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. a két településrész 1970 óta nagyközségként,

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. a két településrész 1970 óta nagyközségként, Bihari Hírlap Kéthetente megjelenő közéleti lap A lap megtekinthető a város honlapján: www.berettyoujfalu.hu XX. évfolyam 15. szám 2010. szeptember 24. bhirlap@freemail.hu Egymástól nem függve, de nem

Részletesebben

22/2014.(X.13.) határozata. A polgármester választás eredményéről

22/2014.(X.13.) határozata. A polgármester választás eredményéről 1 Ezúton is szeretném megköszönni a lakosságtól kapott bizalmat és köszönöm a támogatásukat. Ígérem, hogy a következő öt évben ugyanolyan lendülettel, kitartással, lelkiismeretesen folytatom munkámat,

Részletesebben

XVII. ÉVFOLYAM XI. SZÁM 2009. nove mber AZ SGS HUNGÁRIA KFT. NAGYLELKŰ FELAJÁNLÁSA 2009. november 7-én kedvezett az idő a faültetésnek. Az SGS Hungária Kft-nek köszönhetően a CINES szabadidő parkban lévő

Részletesebben

FÓRUM. 25. évfolyam 2. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

FÓRUM. 25. évfolyam 2. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 2. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja 2014. február BÁBOLNAI FÓRUM Schulmann Istvánné népi iparmûvész szálánvarrott hímzéseibõl nyílt kiállítás január

Részletesebben

Voksolás lesz Zugló 3. számú választókerületében Tisztelt választópolgár! Tájékoztatom a 2011. május 29-ére kitûzött egyéni önkormányzati

Voksolás lesz Zugló 3. számú választókerületében Tisztelt választópolgár! Tájékoztatom a 2011. május 29-ére kitûzött egyéni önkormányzati Zuglo 2011-10.qxd 2011.05.25. 11:38 Page 1 A XIV. KERÜLETI POLGÁROK FÓRUMA ALSÓRÁKOS HERMINAMEZÕ ISTVÁNMEZÕ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKÕR VÁROSLIGET Hatalmas sikert ért el a Zuglói Filharmónia

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben