A Katona József Mőszaki, Közgazdasági Szakképzı Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának tevékenysége az Ökoiskola program támogatására.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Katona József Mőszaki, Közgazdasági Szakképzı Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának tevékenysége az Ökoiskola program támogatására."

Átírás

1 A Katona József Mőszaki, Közgazdasági Szakképzı Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának tevékenysége az Ökoiskola program támogatására. Iskolánk 2008-ban elnyerte az Ökoiskola címet és már akkor megfogalmazódott a diákönkormányzat tagjaiban, hogy a 2008/2009-es tanévben tevékenységét a környezettudatos gondolkodás erısítésének szenteli. Ennek jegyében készült el a diákönkormányzat éves programja, melyben kiemelt szerepet kapott a környezettudatos gondolkodásra irányító feladatok, programok szervezése. Megszerveztük a mőanyag palackok szelektív győjtését az iskolában. Minden tanterem részére az iskola biztosít egy külön győjtıt a mőanyag palackok számára, melyek leadása hetente egyszer történik a diákönkormányzatosok szervezésében. Az elszállítás megoldásában az iskola segít. Nagy örömünkre szolgál, hogy tanáraink is részt vesznek a szelektív győjtésben. İsszel több programunk is volt. Egy pályázaton elnyertük a lehetıséget, hogy iskolánk helyszínül szolgált a Fizibusz rendhagyó fizikaórának, amelyen minden 9. osztályunk részt vett. Ez egy olyan oktató program, amelyben a tananyaghoz illeszkedve, rendhagyó módon közölnek ismereteket az energetika, a tudatos és a takarékos energiafelhasználás témakörében, és egyben szórakoztató program is, amellyel a tanulók számára nem csak hasznos, de kellemes, emlékezetes, vidám perceket is szereznek.

2 Már hagyomány, hogy minden évben örökbe fogadunk egy állatot a Fıvárosi Növény- és Állatkertbıl. Idén egy tigrisre szavaztak a diákok. Minden osztály egy örökzöld tuja megvásárlásával és elültetésével járult hozzá az udvar szebbé tételéhez. Megszerveztük, hogy hová ültessük a fácskákat, és az iskolavezetés kis táblákat is készített, hogy minden osztály láthassa, hogyan fejlıdik az általa ültetett növény. Örömmel látjuk, hogy a fák megmaradtak és most tavasszal új hajtásokat hoznak, kizöldültek.

3 Másik hagyományos ıszi programunk az udvarrendezés. A levelek lehulltával minden évben közös udvarrendezést hirdetünk. Ilyenkor összegyőjtjük a lehullott faleveleket, az egyéb szemetet és elvégezzük az aktuális udvarrendezési feladatokat. A jó hangulatról idén is gondoskodott a jó idı valamint a finom, bográcsban fıtt palócleves és lángos. Néhány bokrot is átültettünk megfelelıbb helyre.

4 Pályázatot adtunk be arra, hogy a DÖK-szoba bútorzatát részben kartonbútorokra cserélhessük, de a nagyszámú jelentkezıbıl sajnos nem sikerült elnyernünk a pályázatot. Továbbra is figyelemmel kísérjük a lehetıségeket. Egy másik pályázat segítségével ingyenes mozi látogatásokat nyertünk a felújított Toldi moziba, ahol a Baraka és A Föld c. filmeket néztük meg december és január folyamán. A filmek megtekintése után kellemes hangulatban beszélgettünk a diákokkal a moziban. Karácsony elıtt hagyományosan meghirdettük a terem-szépségversenyt. Minden évben valamilyen téma szerint díszítik a tanulók a termeket. Idén a téma: a Szaloncukor volt. Ötletes, szellemes díszítések készültek. Ez kiváló alkalom volt arra is, hogy a termek dekorációját felfrissítsék az osztályok.

5 Március 28-án volt a Föld órája elnevezéső nemzetközi rendezvény. Plakátokkal hívtuk fel a diákok figyelmét az akcióra és sokan kísérték figyelemmel a híradásokat az eseményrıl. A legnagyobb rendezvényünk a szokásos Katona Nap volt, melyet minden évben a tavaszi szünet elıtti utolsó tanítási napon rendezünk meg. Az egész nap megrendezéséért a diákönkormányzat felel. Elızetes készülésként több feladatot is kaptak a diákok. Az egyik egy fotópályázat volt. Több témában lehetett fotókat készíteni és beadni. Pl.: Házi kedvenceink, Csodálatos állatok, Ember és természet stb. Az elkészült képeket az iskola folyosóján lehet megtekinteni kiállítás formájában.

6 Másik elızetes feladatunknak a Hulladékból hasznosat elnevezést adtuk. Arra kértük a vállalkozó kedvő diákokat, hogy már használt, felesleges anyagokból tervezzenek és készítsenek valami újat, ami hasznos is. Sok ötletes pályázat érkezett. A fémdobozokból készített ajtóra való függöny légy távoltartó, a malomjáték és a fémdoboz nyitóiból készült táska voltak a legötletesebb darabok. Öröm volt látni, hogy mennyire megmozdult a diákok fantáziája.

7 Elsı ízben hirdettük meg a papírgyőjtı versenyt az osztályok között. Eddig úgy gondoltuk, hogy a középiskolások már nem lelkesednek az ilyesmiért és nagy visszatartó erı az is, hogy már általában nem laknak olyan közel az iskolához, mint amikor az általános iskolába jártak. Idén próbát tettünk és több, mint 1 tonna papírt győjtöttünk össze 3 nap alatt, ami megerısítette bennünk, hogy kell szerveznünk minden évben győjtést. Az iskolanap elıkészítése több, mint egy hónappal a rendezvény elıtt megkezdıdött. Az ötletek összegyőjtésével, a feladatok megalkotásával telt a felkészülési idıszak. Idén a diákönkormányzatosok nem csak az elıkészítésben, hanem a feladatok lebonyolításában is tevékenyen részt vettek. A napnak vannak évek óta hagyományos elemei. Ezek megtartása mellett sok újdonsággal is elıálltunk. A versenyek szervezésében elsıdleges szempont mindig, hogy a lehetı legtöbb diákot mozgósíthassuk, és erısítsük az osztályközösségeket arra buzdítva ıket, hogy csak közös, összehangolt munkával érhetnek el komolyabb eredményt. Reggel a testmozgásé volt a legfıbb szerep. Hagyományosan a Katona József emléktáblától egy emlékfutást rendeztünk az iskoláig.

8 Azoknak, akik kerékpárral jöttek az iskolába, kerékpáros gyorsasági és ügyességi versenyt szerveztünk, kerékpáros-totó kitöltésével. Az érkezı diákoknak már a bejáratnál a környezettudatosság jegyében kellett regisztrálniuk. Belépni csak legalább 1 db elem vagy 1 db mőanyagpalack leadásával lehetett. Akiknek nem volt egyik sem, egy használt bérletszelvénnyel is beléphettek. Sokan nem csak egy darab elemet hoztak, voltak, akik fontosnak tartották, hogy összeszedjék a fiókok mélyén lapuló sok-sok elhasznált elemet.

9 A versenyek csak a regisztráció után kezdıdtek. Néhány feladat az iskolán kívül zajlott. Egy nagy csoport a Budai Várba ment, ott egy elıre összeállított feladatlap kérdéseire kellett megtalálni a választ egy kellemes séta közben. Egy másik csoport a Hulladékból hasznosat c. kiállítást nézte meg a Klebersberg Kúnó Mővelıdési Központban. A csoportot vezetık fogadták, majd néhány kérdésre kellett megkeresni a választ a kiállításon. Sok meglepetés érte a résztvevıket, hogy mi mindenre is lehet használni a különbözı hulladékokat. Reményeink szerint ık már sokkal megfontoltabban és fıleg szelektíven győjtik majd ezután a szemetet. A nap megkoronázásaként az ıszi sikeren felbuzdulva minden osztály egy virágpalántát ültetett az udvaron található virágtartókba, színesítve ezzel az udvart. Az iskolában is sokféle lehetıség várta az osztályokat. Egy nagyobb csoportnak Az utolsó óra címő filmet vetítettük le, mely arról szól, hogy vajon visszafordíthatóak-e azok a folyamatok, amelyek befolyásolják jövınket itt a Földön. A számítógép-kedvelık is több lehetıség közül választhattak. Lehetett prezentációkat vagy web-lapot készíteni általunk megadott témákban. Pl.: Víztakarékosság, Szelektív hulladékgyőjtés, Energiatakarékosság, Újrahasznosítás, stb. Szándékunkban áll egy kiadványt készíteni a környezettudatosság jegyében ez is hagyomány, hogy a Katona Nap eredményeként készül egy kiadvány az éppen aktuális témában. Így voltak olyan diákok, akik az újság egy lapját készítették el hasonló témákban.

10 Azok számára, akik szeretnek szörfölni az Interneten egy információvadászatot szerveztünk. A környezetvédelem, ökoiskola témában kaptak kérdéseket a diákok és erre kellett megtalálniuk a választ. Két kiállítást is sikerült szerveznünk erre a napra. Az egyik az E-misszió nevő szervezet Fogyasztás mindhalálig címő vándorkiállítása volt. Ez a spanyol plakátkiállítás arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire fogyasztói társadalomban élünk és a találó képek és a hozzá tartozó feliratok sok megdöbbentı tényre világított rá. Nagy sikert aratott a diákok és tanárok körében. A másik kiállítás a Humusz Munkaszövetség által összeállított és folyamatosan bıvülı Fölösleges Áruk Fóruma anyag volt. Olyan tárgyakat győjtöttek össze, melyek használata teljesen felesleges, sıt célszerőtlen. Mi is raktunk hozzá néhány tárgyat és úgy küldtük tovább a következı helyre. A Katona Napon hagyományosan mindig van azok számára is feladat, akiknek a kézügyessége, rajzkészsége jó. Idén egy mőalkotás elkészítése volt a feladat hulladékból kartonra. Sok ötletes mő készült. Meglepı felhasználását láthattuk a különbözı eredető hulladékoknak.

11 Idén egy újfajta mőalkotás is készülhetett. Az udvarnak egy félreesı falfelületére az iskolavezetés engedélyével graffiti készülhetett, így lehetıséget adva az ilyen jellegő alkotószenvedélynek.

12 A legtöbb embert megmozgató esemény a Forgószínpad (21 állomásból álló akadályverseny) volt. Az osztályoknak végig kellett haladniuk az állomásokon és megoldani a változatos feladatokat, melyek mind a környezettudatos gondolkodás valamely aspektusára hívta fel a figyelmet játékos formában. Így feladatokat kellett megoldani a tornateremben, össze kellett rakni a Tudatos vásárlók 12 pontját, rulettezés közben - a nyeremény reményében kérdéseket kellett megválaszolni, papírmerítéssel tanulták, hogyan kell újra papírt készíteni, Szerencsekerék játék során hasznos mondásokat kellett megfejteniük, irodalmi alkotásokat kellett felismerni állatokkal kapcsolatban, madárhang felismerés is volt a feladatok között. Keresztrejtvényt, Sudokut (ökológiai témájú képekkel) fejthettek, megismerkedhettek az ökológiai lábnyom fogalmával és ki is számíthatták az ökológiai lábnyomukat. Igazán tartalmas napot tölthettünk el az iskolában. Úgy gondoljuk, hogy sikeresek voltak programjaink, elértük célunkat, amennyiben felhívtuk a diákok figyelmét a környezettudatos gondolkodásra és arra, hogy mennyire fontos és egyre fontosabb lesz személyes részt vállalni abban, hogy majd gyermekeik is élvezhessék a Föld adta lehetıségeket, hogy gyönyörködhessenek annak szépségeiben minél tovább április Solymosiné Bakcsi Vera DÖK-segítı pedagógus

KIEGÉSZÍTİ MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

KIEGÉSZÍTİ MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG IFJÚSÁGI UNIÓ SZEKSZÁRD Környezetvédelmi szakosztály Ne légy birka! 2011 NE LÉGY BIRKA! avagy Légy környezettudatos! Alakítsd át fogyasztási szokásaidat! Támaszkodj a helyi erıforrásokra, és tanuld meg

Részletesebben

Március 3. Március 4.

Március 3. Március 4. Március 3. Eötvös József Tagintézmény, Rákóczitelep A HETVENÉVES DR. SZABÓ MIHÁLY GYERMEKSEBÉSZ PROFESSZOR KÖSZÖNTÉSE A Táncsics Mihály Gimnázium hagyományteremtő eseményei közé sorjázott március 3- án

Részletesebben

Tartalom. 2010Válogatás a UI. Környezet és egészségnevelési vetélkedı. Diákfórum

Tartalom. 2010Válogatás a UI. Környezet és egészségnevelési vetélkedı. Diákfórum 2012. április XIV. évfolyam, IV. szám - Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola Tartalom Március 15-ei megemlékezés Comenius Program 2012. 2010Válogatás a UI Hollandia Gordiusz Matematika Tesztverseny

Részletesebben

Bevezetı gondolatok. Tanévnyitó

Bevezetı gondolatok. Tanévnyitó A 2010/2011-ES TANÉVBEN, A VAJDA PÉTER INTÉZMÉNY ÁLTAL SZERVEZETT PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK, OKTATÁST-KÉPZÉST SEGÍTİ PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL BEMUTATÁSA Bevezetı gondolatok Az iskolánkban folyó nevelı

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5.b Résztvevők száma: 22 fő Időpont: 2008.

Részletesebben

Aki tanul hülye, aki nem az is marad!

Aki tanul hülye, aki nem az is marad! 1 Aki tanul hülye, aki nem az is marad! Sajátos ismeretterjesztés az elmúlt évtizedekben Az ismeretek terjesztése fogalom nyomon követhetı az elsı írásformák megjelenésével a történelemi kezdetektıl, de

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

Esettanulmány. Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013

Esettanulmány. Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013 MOD3 Esettanulmány Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013 Mátészalka Készítette: A SZATMÁRI MÚZEUM Múzeumunk, a Szatmári Múzeum alapjait Márton Árpád gimnáziumi tanár és tanítványai rakták

Részletesebben

A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon

A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁS ÉS TERVEZÉS 1. A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon Team-névsor: Bazsonyi Ildikó Juhász Ágnes Konkoly Renáta Nyári Attila Szalma Enikı Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Módosítások

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

Országos Nulla Hulladék Találkozó

Országos Nulla Hulladék Találkozó Országos Nulla Hulladék Találkozó Beszámoló Velence 2013. február 28. 2013. március 1. Humusz Szövetség Nemzeti Együttműködési Alap Tartalomjegyzék: Bevezető:... 3 Beszámoló a helyi nulla hulladékos akciókról...

Részletesebben

Az intézmény ökoiskolai tevékenységének bemutatása

Az intézmény ökoiskolai tevékenységének bemutatása Az intézmény ökoiskolai tevékenységének bemutatása 1. Az intézmény bemutatása 1962 2008-ig: Park Utcai Általános Iskola 7700 Mohács Park u. 1. 2005. 1. Ökoiskola cím 2008. 2. Ökoiskola cím 2008 ban: A

Részletesebben

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi BESZÁMOLÓJA 1 Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi tevékenységeirıl Kertváros Gyáli Kistérség

Részletesebben

Biztonság, Védelem, Tudomány

Biztonság, Védelem, Tudomány MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY az NKE online folyóirata, 2013. július, 2. Különszám Biztonság, Védelem, Tudomány Védelmi tanulmányokat folytató hallgatók és a témában oktatók tudományos fóruma Pál Gabriella NKE

Részletesebben

ZÖLD Sárvár. A Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület kiadványa ADOMÁNYGYŐJTÉS A VÖRÖSISZAP KÁROSULTAKNAK!

ZÖLD Sárvár. A Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület kiadványa ADOMÁNYGYŐJTÉS A VÖRÖSISZAP KÁROSULTAKNAK! ZÖLD Sárvár 2010. NOVEMBER IV. évfolyam 3. szám A Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület kiadványa ADOMÁNYGYŐJTÉS A VÖRÖSISZAP KÁROSULTAKNAK! A TARTALOMBÓL: 2010. október 4-én Hétfın délben

Részletesebben

Képes beszámoló a Mindent tudni akarok 2.0 pályázathoz

Képes beszámoló a Mindent tudni akarok 2.0 pályázathoz NTP-KTMK-12-0095 Maglódi Általános és Vermesy Péter Művészeti Iskola 2234 Maglód Fő utca 1. Képes beszámoló a Mindent tudni akarok 2.0 pályázathoz A pályázat kiírása A programunk célja egyrészt a tanulóink

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét Ne söpörd a szőnyeg alá! 3 hetet meghaladó projekt Készítette: Dr Holeczné Morvai Ildikó Fáriné Boros Erika Szőke Tünde Bekéné Patyi Angéla 3 H E T E T M E G H A

Részletesebben

Zöld óvodában, úton a Zöld Óvoda felé a Gyermekkert Óvodában

Zöld óvodában, úton a Zöld Óvoda felé a Gyermekkert Óvodában Zöld óvodában, úton a Zöld Óvoda felé a Gyermekkert Óvodában Budapest, 2012 január 10. A dolgozatot készítette: Dr. Lengyelné Pomázi Erika Lakcím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 59. 6.em.66. mobil: 06-30-3400258

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. XVI. évfolyam 2. szám 2013. június. POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu.

Jánoshidai Híradó. XVI. évfolyam 2. szám 2013. június. POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu. Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 2. szám 2013. június 2 Hírek az óvodából Napról napra: óvodánk naplójából

Részletesebben

annon Gratulálunk! Honismereti munka támogatásáért emléklapot kapott Tóth Bencze Tamás helytörténeti könyvtáros

annon Gratulálunk! Honismereti munka támogatásáért emléklapot kapott Tóth Bencze Tamás helytörténeti könyvtáros P 2011. évi retrospektív szám annon Könyvesház A Veszprém megyei könyvtárak tájékoztatója Gratulálunk! 2011. január 22-én, a Magyar Kultúra napja alkalmából Bibliotéka Emlékérem díjat kapott Egyházy Tiborné

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is!

Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is! A MEOSZ Ifjúsági Tagozatának a 2012-es ifjúsági tevékenységét összefoglaló kiadványa Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is! Összeállította: Vid Natasa 1 Bemutatkozás. Kik vagyunk? Szövetségünket,

Részletesebben

Ne légy Jeti! Hatástanulmány

Ne légy Jeti! Hatástanulmány Hatástanulmány a NE LÉGY JETI! fenntarthatósági rendezvénysorozat a kiskunfélegyházi kistérségben című pályázat keretében megrendezésre kerülő programsorozatának hatásosság méréséről HBF Hungaricum Kft.

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

a vörösiszap-károsultakért

a vörösiszap-károsultakért 2010. november 24. www.goodcsr.com Good CSR vállalatok a vörösiszap-károsultakért Aranyalma ághegyen hogyan vásároljunk felelősen 8 óra munka - egészségesebben, könnyebben, szívesebben Szebb jövő, zöldebb

Részletesebben

A Szippancsok a Kincsvadászat nyertesei

A Szippancsok a Kincsvadászat nyertesei A Szippancsok a Kincsvadászat nyertesei 2011.12.13. Népujság A Marosvásárhelyi Kulturális Központ által kezdeményezett online vetélkedı a végéhez érkezett. Az október utolsó hetében indult verseny végleges

Részletesebben

JELES NAPOK A TERMÉSZETBEN

JELES NAPOK A TERMÉSZETBEN JELES NAPOK A TERMÉSZETBEN A TÁMOP 3.1.4/08/2 pályázatban a Kompetencia alapú nevelés és oktatás az Őrségben című projekt részeként valósul meg intézményünk önálló innovációja a JELES NAPOK. A programokat

Részletesebben