Nyári intézményfelújítások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyári intézményfelújítások"

Átírás

1 24. évfolyam 10. szám / augusztus 14. RÁKOSMENTE A XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Nyári intézményfelújítások 2 3. oldal Védekezés és vízelvezetés Rákosmentén A rendki vül csapade kos idei nya ri ido ja ra s pro ba ra tette a kerület vi zelvezeto rendszere t, az o nkorma nyzatot e s a lakossa g tu ro ke pesse ge t egyara nt. Nem egy olyan nap akadt ju liusban és augusztus elején, amikor to bb csapade k hullott, mint az egyhavi a tlag. Ennyire sze lso se ges ido ja ra si viszonyokat zo kkeno mentesen átvészelni szinte lehetetlen, a károk enyhi te se viszont alapveto feladat. Erro l besze lgettünk Horva th Tama s alpolga rmesterrel. 4. oldal Helyzetjelentés a Ferihegyi út továbbépítéséről A Ferihegyi u t meghosszabbi tására, a va rosre szt tehermentesi to u t mege pi te se re évtizedek o ta várnak a rákoshegyiek. A fejlesztés u gyében az események az elmu lt 2-3 évben gyorsultak fel: az o nkorma nyzat elke szi tette az e pi te si terveket, megindi totta a kisajáti tásokat, Riz Levente polga rmester orsza ggyu le si ke pviselo ke nt pedig megszerezte a szu kséges anyagi forrást, o sszesen 1,3 milliárd forintnyi állami támogatást. Az e pi tkeze sek 2013-ban megkezdo dtek, az u j Ferihegyi u t elso szakasza t március 4-én adták át a forgalomnak a Melczer utca és Bocskaikert utca ko zo tt. A második szakasz amely a tervek szerint a Bocskaikert utca to l a Felso baba d utca nyomvonalán éri el a Baross utcát e pi te se azonban me g nem indult meg. Az okokro l a polga rmesteri hivatal illete kes munkatársait kérdeztu k. 5. oldal Szent István-nap Rákosmentén program a 6. oldalon

2 ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT Folytatódnak az intézményfelújítások A nyári szünetben számos rákosmenti oktatási intézményt korszerűsítenek A Kucorgó téren található Zrínyi Miklós Általános Iskola nagyépületét az önkormányzat egy 226 millió forintos energetikai projekt keretében korszerűsíti, a tornaterem épületszárnyában újjáépítik a falakat, szigetelik a homlokzatot, kicserélik az ablakokat. Az intézmény kisépületében nyílászárókat cserélnek, új padlóburkolatot kap 6 tanterem és a tanári szoba, felújítják a szennyvízvezetéket. A Piroska Óvodában áthelyezik a kerítést, jelentősen bővül az intézmény kertjének területe, az épület összes nyílászáróját kicserélik, járda épül az óvoda festékbolt felé eső oldalán és a Zrínyi iskola irányában. Kialakítanak egy parkolót is az intézmény mellett. A rákoskeresztúri Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban korszerűsített fűtésrendszer, új nyílászárók, új külső hőszigetelés, felújított homlokzat várja ősszel a diákokat. Az energetikai felújítás során kicserélik a homlokzati nyílászárókat, elvégzik a homlokzati hőszigetelést, a lapostető hő- és vízszigetelését, felújítják a kazánházat kondenzációs üzemű gázkazánok üzembeállításával. A meglévő tagos radiátorok lecserélik kompakt lemezradiátorokra, és az elavult radiátor szelepeket thermostatikus fejjel ellátott szabályozó szelepekkel cserélik fel. Hamarosan elkészül a Pesti út-cinkotai út sarkán lévő zeneiskola épületének felújítása is, az ablakcserék, kazánfelújítás, hőszigetelés mellett tetszetős új homlokzatot kapott a városképi szempontból is jelentős épület. A Ferihegyi úti Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskolában szintén kicserélik a homlokzati nyílászárókat, megtörténik a homlokzat hőszigetelése. felújítása és a lapostető hő- és vízszigetelése. A beruházások összeértéke meghaladja az 500 milló forintot. A munkák a nyár folyamán megvalósulnak, eredményként jelentős megtakarítás várható az épületek energiaköltségében. Horva th Tibor augusztus 14. HÍRHOZÓ 3

3 ÖNKORMÁNYZAT Extrém nyári időjárás védekezés és vízelvezetés Rákosmentén Horváth Tamás: 2006 óta több mint 1 milliárd forintot fordítottunk vízelvezetésre A rendki vül csapade kos idei nya ri ido ja ra s pro ba ra tette a kerület vi zelvezeto rendszere t e s a lakossa g tu ro ke pesse ge t egyara nt. Voltak olyan napok, amikor ne ha ny o ra alatt to bb csapade k hullott, mint az egyhavi a tlag. A sze lso se ges ido ja ra si viszonyokat zo kkeno mentesen a tve szelni szinte lehetetlen, a ka rok enyhi te se viszont alapveto feladat. Erro l besze lgettünk Horva th Tama s alpolga rmesterrel. Hogy állunk Rákosmentén a csapadékvíz-elvezetéssel? A mostani rendkívüli időjárás súlyos problémákat okoz országszerte, de a fővárosban is számos kerület "víz alatt volt", különösen Angyalföld, Újpest, Újpalota szenvedte meg a hirtelen lehullott hatalmas víztömeget. Rákosmentén a kritikus pontok: a Helikopter lakópark Rákoshegyen, a Felsőbánya utca Keresztúron. Rákoskerten a csatornázás okozott problémát, a felhalmozott földkupacok egy részét az eső bemosta az árkokba, amelyek így eltömődve nem voltak képesek elvezetni a vizet. Szerencsére azonban számos korábban elöntések által sújtott terület, a Péceli út, Tanár utca, Pesti út környezete most megmenekült, köszönhetően annak, hogy 2006 óta több mint 1 milliárd forintot költöttünk az új csapadékvízelvezető-rendszerek, víztározók kiépítésére. A Facebookon melodramatikus bejegyzéseket olvashattunk a helyi jobbikos képviselőtől arról, hogy a Helikopter-lakópark lakóit magukra hagyták a nagy esőzések idején. A számítógép mögül kényelmes dolog kritizálni, állítása azonban nem felel meg a valóságnak. Azonnal szippantós autót vezényeltünk ki, Szabó Tiborné képviselőtársammal együtt éjjel kettőig a helyszínen szerveztük a mentési munkálatokat. Homokzsákokkal próbáltuk elzárni a vizet az ingatlanoktól, ahol pedig betört már, ott segítettünk menteni az értékeket. Évek óta igyekszünk lokálisan javítani a rendszert, a Koch Aladár és Csermely utcákban bővítettük a vízelvezető kapacitást, de ekkora felhőszakadások esetén így sem tudjuk elvezetni az összes vizet. Átlagos esőzéskor nincs gond, de ilyen szélsőséges csapadékmennyiséget nem lehet egy ilyen sűrűn beépített, leburkolt területen kezelni. A Helikopter lakópark vízelvezetési gondjai nem ma kezdődtek A lakópark alapvető problémája még a 2000-es évek elejére nyúlik vissza, amikor felparcellázták ezt a területet. Az akkori szocialista irányítású önkormányzat elfogadott egy tervet. Ebben a csapadékvíz kezelését nem megfelelően módon tervezték meg. Szikkasztásos rendszert alkalmaztak, tehát sehova nem vezetik el a vizet, szikkasztókutak és szikkasztógerendák vannak telepítve. Ez a rendszer már kisebb esőzésekkor is okoz problémát, nagyobb esőzés vagy felhőszakadásnál nem elegendő. A helyzetet súlyosbítja, hogy a telkeken belül a zöldfelületek jelentős részét leburkolták, így nem tud az esővíz a talajba elszivárogni. Kritikus pontok vannak a Csermely, a Kvasz, a Dedich, a Wéber és a Koch utcákban. Dolgozunk a hosszú távú megoldáson. Két héten belül elkészül egy részletes tanulmányterv a Helikopter-lakóparkra vonatkozóan, amely alapján folytatjuk a rendszer fejlesztését. Valószínű, hogy területet is kell vásárolnunk a biztonságos elvezetéshez. Sajnálatos, hogy az előző városvezetés a szabályozási terv elfogadása előtt nem kért erre a célra közterületet a tulajdonostól, így ma már súlyos közpénzekért lehet birtokba kerülni. De ha a megoldás érdekében erre van szükség, muszáj megtenni. Milyen tapasztalattal szolgált ez az extrém időjárás? Ami meglepett, hogy a lakók egy része szinte mindent az önkormányzattól vár el. Egy fővárosi rendelet szerint az ingatlan tulajdonosa köteles tisztán tartani a telke előtt lévő közterületet, árkot, járdaszakaszt. Az nem megoldás, hogy valaki képes azért betelefonálni, hogy szedjünk ki egy ágat a csatornából, holott ezt ő is könnyedén megtehetné. Volt azonban jó benyomásom is a Felsőbánya utcában, valamint a Helikopter lakóparkban, ahol a homokzsákpakolásban sokat segítettek a lakók. Rákosmente a legnagyobb kerület Budapesten, nagy erőfeszítéseket teszünk, hogy jól működő vízelvezetőrendszereket építsünk ki. A munkában szükségünk van a lakók segítségére is, csak közösen tudjuk megvédeni a kerületet az elöntésektől. Horva th Tibor ÖNKORMÁNYZAT Helyzetjelentés a Ferihegyi út építéséről A Ferihegyi út meghoszszabbítására, a városrészt tehermentesítő elkerülő út megépítésére évtizedek óta várnak a rákoshegyiek. A fejlesztés ügyében az események az elmúlt 2-3 évben gyorsultak fel: az önkormányzat elkészítette az építési terveket, megindította kisajátításokat, Riz Levente polgármester országgyűlési képviselőként pedig megszerezte a szükséges anyagi forrást, összesen 1,3 milliárd forintnyi állami támogatást. Az építkezések 2013-ban megkezdődtek, az új Ferihegyi út első szakaszát március 4-én adták át a forgalomnak a Melczer utca és Bocskaikert utca között. A beruházás első üteme során mintegy 950 méter hosszan épült új úttest a kiegészítő műtárgyakkal, közvilágítással, járdával, vízelvezetéssel együtt. A második szakasz amely a tervek szerint a Bocskaikert utcától a Felsőbabád utca nyomvonalán éri el a Baross utcát építése azonban még nem indult meg. Ennek okairól nyilatkozott a Hírhozónak dr. Mód Kristóf aljegyző és Kreutzer Aurél, a Városüzemeltetési Iroda vezetője. Dr. Mód Kristóf: Az útépítés ugyan átmenetileg szünetel, azonban a beruházás folytatásának érdekében a háttérben óriási adminisztratív munka folyik. Az út erdőt érint, ezért számos hatósági engedélyt kell beszerezni. Végig kell vinni a kisajátításokat, az úthoz szükséges területek köztulajdonba vételét. Közel 300 magántulajdonosról beszélünk, akár néhány négyzetméternyi hiányzó terület is akadályát képezheti a folytatásnak. Kivétel nélkül minden egyes tulajdonossal fel kellett venni a kapcsolatot függetlenül attól, hogy sikerül-e megállapodást kötni vele, vagy nem, ugyanis ez a kisajátítási eljárás lefolytatásának is az előfeltétele. A tulajdonosok nagyobb részével sikerült adás-vételi szerződés keretében megállapodnunk, ahol ez nem jöhetett létre, ott kérelmünkre a Fővárosi Kormányhivatal megindította a kisajátítási eljárásokat. Számos esetben ütköztünk abba a problémába, hogy az eljárások ideje alatt elhalálozások, öröklések, hagyatéki viták, adat- és címváltozások, cserék történtek, ami az folyamat elhúzódását, esetenként megismétlését vonja maga után. Sajnos az eljárásokkal kapcsolatos szigorú törvényi határidőket módosítani, vagy gyorsítani nem lehet. Azon tulajdonosok esetében, akik elérhetetlenek, képviseletükre ügygondnok kirendeléséről kellett gondoskodni, ami tovább bonyolította a helyzetet. A nehézségek ellenére a polgármesteri hivatal erőfeszítéseinek köszönhetően a kisajátítási tárgyalások mostanra lényegében lezajlottak, ha a jogerős határozatok a Kormányhivatalnál elkészülnek, az útépítés hamarosan folytatódhat. Kreutzer Aurél: Miután a kisajátítási határozatok jogerőre emelkednek, az önkormányzati tulajdonba került területet a művelési ágból ki kell vonni, ugyanis a jelenlegi besorolás szerint ez a terület erdő. A Pilisi Parkerdő Zrt. szakhatósági hozzájárulását követően az ügy ismét visszakerül a Kormányhivatalhoz. Továbbá bejelentési kötelezettsége van az önkormányzatnak arra vonatkozóan, hogy a fát kitermelhesse, illetve a humusztakarót is el kell az építési területről szállítani természetesen még a munkálatok megkezdése előtt. Tekintettel arra, hogy a Melczer utca Baross utca közötti útépítés öt helyrajzi számú erdőterületet érint, az erdészeti szakhatóság tavaly kiadott engedélye csak akkor lép hatályba, ha kiterjedését tekintve az önkormányzat azonos nagyságú csereerdőt telepít a kerület határain belül. Szakértői véleményt figyelembe véve a helyszínről döntés született: Rákoskeresztúron a Pesti út közelében a vegetációs időszak leteltével idén az erdőtelepítés is megtörténik, ehhez már mind a terv, mind az engedély a birtokunkban van. A II. ütem megvalósítása során mintegy 1,5 km hosszú, 7 méter széles új útburkolat létesül, amelynek vízelvezetését az I. ütemhez hasonlóan szikkasztó-tározó árok biztosítja. A Baross utca burkolatát a Felsőbabád utcai tervezett T csomóponttól a Bélatelepi útig felújítjuk. A beruházás keretén belül a Baross utcában az új út T csatlakozása után, a gyalogosok közlekedését elősegítő gyalogátkelőhely létesül. A közvilágítási hálózat további kiépítéséhez közel 1,5 km földkábelt kell fektetni, 35 db oszlop és lámpatest fogja biztosítani a járdával ellátott részek és a Baross utca Ferihegyi út csomópontjának megvilágítását. A szakemberek elmondták: a beruházás a tulajdonjogi bejegyzések, szakhatósági hozzájárulásokat követően várhatóan ősszel folytatódhat. Kili Tama s 4 HÍRHOZÓ augusztus 14. 5

4 HIRDETÉS ÖNKORMÁNYZAT

5 ÖNKORMÁNYZAT Képviselői fogadóórák Polgármester, Országgyűlési képviselő Riz Levente Fidesz Elo zetes bejelentkeze s: , Jegyző Dr. Rúzsa Ágnes jegyzo : augusztus 25. Elo zetes bejelentkeze s: 1/ ; Alpolgármesterek Fohsz Tivadar Fidesz szeptember 1. Bejelentkezni az u gyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás Fidesz szeptember 22. Bejelentkezni az ügyfe lszolga lati iroda ban lehet. A képviselő-testület tagjai Dr. Bényi Zsolt Fidesz 6. evk., a ho nap utolso csüto rto ke n o ra, Ra koshegyi Ko zo sse gi Ha z. Dunai Mónika Fidesz, 11. evk. minden ho nap elso szerda ja n 18 o ra to l a Ra koscsabai Ko zo sse gi Ha zban. Dr. Fachet Gergő Itthon Rákosmentén Egyesu let, egyeztetés alapja n, tel.: , (ke pviselo -testületi iroda). Dr. Fenke Ferenc KDNP, 4. evk., minden ho nap ma sodik he tfo je n a Polga rmesteri Hivatal 303-as szoba ja ban to l ig tartja. Fohsz Tivadar Fidesz, 8. evk. a ho nap 1. csüto rto ke n o ra ig a Rezgo utcai o voda, a ho nap 2. pe nteke n ig a Ra koskerti Mu velo de si Ha zban. Hatvani Zoltán Fidesz, 9. evk., a ho nap 1. keddje n ig a Ra koskerti Mu velo de si Ha zban, a ho nap 2. pe nteke n ig a Ra koskerti Mu velo de si Ha zban, telefonon to rte no bejelentkeze s alapja n a bejelento laka sa n (mozga sa ban korla tozottak esete n) tel.: Horváth Tamás Fidesz, 12. evk. minden ho nap elso keddje n 18 o rakor a Diadal u ti iskola ban, minden ho nap elso szerda ja n ko zo tt a Ra koscsabai Ko zo sse gi Ha zban. Dr. Hrutka Zsolt MSZP, minden ho nap 1. he tfo je n ig az MSZP iroda ban, 1173 Bp., Kasza lo utca 45. alatt. Koszorúsné Tóth Katalin Fidesz, 1. evk. ho nap 1. he tfo je n ig a Ho fehe rke o voda ban. Kovács István Itthon Ra kosmente n Egyesület elo zetes egyeztete s alapja n, tel.: Lukoczki Károly MSZP, minden ho nap 1. he tfo je n ig az MSZP iroda ban, Kasza lo utca 45. alatt. Nagy Anikó Fidesz, 7. evk. Minden ho nap negyedik he tfo je n o ra ig a Csala di e s Ta rsadalmi Rendezve nyek Ha za ban, Csabai u t 20. Lehetse ges ma s ido pontokban is elo zetes bejelentkeze s alapja n. Tel: Nótin Tamás Jobbik elo zetes telefonos egyeztete s alapja n Tel: , 1173 Bp., Ferihegyi u t 78. fsz. Dr. Piláth Károly Fidesz, 13. evk., a ho nap elso keddje n 18 o rakor a Diadal u ti Általa nos Iskola ban. Petrőczy Dániel Fidesz, 3. evk. minden ho nap elso he tfo je n a Ko ro si Csoma sa ndor Általa nos Iskola e s Gimna ziumban ko zo tt. Rózsahegyi Péter Fidesz, 14. evk., minden ho nap elso csüto rto ke n o ra ig a Csekovszky Árpa d Mu velo de si Ha zban, minden ho nap harmadik szerda ja n17 18 o ra ig a Robogo o voda ban. Ruthner György MSZP a ho nap 1. he tfo je n ig az MSZP iroda ban, 1173 Bp., Kasza lo utca 45. alatt. Szabó Tiborné KDNP, 5. evk. minden ho nap utolso csüto rto ke n ko zo tt a Ra koshegyi Ko zo sse gi Ha zban. Várbíró Anita Fidesz, 2. evk. minden ho nap elso he tfo je n az Újlak utcai Általa nos Iskola ban ko zo tt. Tel: Virág Mihály Fidesz, 10. evk. minden ho nap elso szerda ko zo tt a Ra koscsabai Ko zo sse gi Ha zban. HIRDETÉS Fizetett politikai hirdetés 8 HÍRHOZÓ

6 ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT Képviselői mérleg A es o nkorma nyzati ciklus hamarosan befejezo dik. Lapunk megke rte Ra kosmente tizenne gy egye ni o nkorma nyzati ke pviselo je t, hogy ro vid besza molo ban o sszegezze az elmu lt ne gy e v alatt va laszto ko rzete ben elve gzett munka ja t. Ebben a lapsza munkban az elso nyolc va laszto kerület ke pviselo inek besza molo ja t olvashatja k. Koszorúsné Tóth Katalin, 1. számú között az 1. sz ben számos fejlesztés történt. Megvalósult a Madárdombon lévő Pocak ABC, Borsó u. 64/c társasház, valamint az 513. u parkolójának kialakítása, illetve az 513. utcai társasház járdafelületének teljes felújítása. 368 méter járda épült meg, amelynek folytatása terveim között szerepel. Várbíró Anita, 2. számú Az intézménykorszerűsítési program keretében megnyílt az új Kip Kopp Az elmúlt négy év során több területen igyekeztem segíteni a körzetemben élő lakótelepi emberek életkörülményeit. Az Újlak utcai iskolában kerékpártárolók felszereléséhez járultam hozzá. Tudtam, hogy sokan járnak az iskolába kerékpáron, s még többen jönnének így, ha biztonságosan lehetne tárolni a kétkerekűeket. Az iskola tanulóinak, pedagógusainak régi vágyát sikerült megvalósítani. Sikerült az úgynevezett angolkert-program folytatásaként lekeríteni több négyemeletes ház közötti területet, ez a lakók számára igényeiknek megfelelő pihenőparkok létrehozását tette lehetővé. A kerítések nem pusztán a terület minőségét, a parkok állapotát óvják meg, hanem a közbiztonság javítására is jó hatással vannak. Nagymértékben csökkentek a betörések ezeken a területeken. Sor került az Újlak utca 88. melletti játszótér lekerítésére is, a játszóteret is sikerült megújítani. Együttműködve a lakókkal támogattam, hogy kertgondozásra igényelhessenek forrást, hogy a környezetet még szebbé, kulturáltabbá tegyék. A kezdeményezés jól sikerült Zöldhulladék-gyűjtő akciót szerveztünk több alkalommal is. A novemberi megmozdulásról a Tizenhetedik Online egyebek mellett ezt írta: Nagy kupac zöldhulladékot gyűjtött öszsze a napokban a Várbíró Anita rákoskeresztúri képviselő által szervezett mintegy negyvenfős lakossági csapat a minap a Kis utca 2-8 és a Pesti út számú házak által határolt területen." Bölcsőde a Lázár deák utcában, az Összefogás Óvoda és az Újlak utcai uszoda kisebb felújításon esett át. A Madárdombon a Borsó utcában és a Marabu utcában forgalomlassító küszöbök épültek ki. E városrészben folyamatos a közel éve megépült utak javítása, a szikkasztóárkok, valamint az eliszaposodott csatornák tisztítása. Emellett még szükséges a Székicsér utcában is kiépíteni a fekvőrendőröket. Az 500-as utcában megtörtént a közvilágítás bővítése. Az 526. sor melletti Elbontattam a Rákoskersztúri Református Templom mögötti padot, ahol a hajléktalanok telepedtek meg. Életmódjuk nagymértékben zavarta a gyülekezeti tevékenységet. Helyette új padokat helyeztünk ki a környéken, hogy valóban lehessen szolgálni a közösségi érdekeket, a gyülekezet tagjait pedig mentesítettük e kellemetlenségtől. Helyi igények alapján több lépcsőházban telepíttettem új levélszekrényeket. A korábbiakat sajnos az idő, illetve gyakran a felelőtlen emberi magatartás tette használhatatlanná. A választókerületemben élő gyerekes családok számára több alkalommal szerveztem ingyenes színházlátogatást a Vigyázó Sándor Művelődési Házba. Sokan vették igénybe a lehetőséget, kulturális programot biztosítva a rászoruló vagy ezt a szórakozási módot kiserdőt kitakarítottuk, rendeztük, padokat, szemeteseket telepítettünk, így a lakók sportolásra, pihenésre is használhatják.tempó 30-as övezetté alakult át az Akadémiatelep, megújult a 525. téri játszótér, amelynek fejlesztése tovább folytatódik. Rövid távon megoldandó feladatomnak tekintem az 525. téri orvosi rendelő parkolójának rendezését, a körtéren a már kijárt utak burkolását, valamint a sármentes egyik oldalról a másikba való átjutás megoldását. maguknak kevésbé megengedhető gyerekes családok számára. Szintén a felmerült igények alapján több lépcsőházban létesítettünk új kaputelefonokat. Ezzel a lépcsőházak zárhatóságát, a lakók biztonságérzetének növelését, a közbiztonság erősítését igyekeztem elősegíteni. Petrőczy Dániel, 3. számú A rákoskeresztúri lakótelep fejlődését sikerüt felgyorsítani. Az elmúlt négy évben bontottunk és építettünk egyaránt. Elkészült a Pesti út mentén a kerékpárút, megújult az útmeni zöld sáv és Rákosmente legnagyobb parkja, a Népkert. A rendszerváltás óta elhanyagolt parkot ismét visszaadtuk a pihenni és sportolni vágyó rákosmentieknek: az ápolt zöldfelületek, kényelmes sétányok kialakítása mellett BMX- és gördeszkapark, két sportpálya, valamint egy új modern játszótér épült. Az Újlak utcában a régi, elhanyagolt, éjszakánként Dr. Fenke Ferenc, 4. számú A kerület 4. számú egyéni e Rá-kosmente városközpontját, az új Fő teret és környékét foglalja magába, északon a Rákospatak, keleten a Ferihegyi út, délen részben a Pesti út, a Széchényi és a Gyökér utca, nyugaton a Kaszáló és a Földműves utcák határolják. A körzetet érintette az elmúlt évtizedek legnagyobb rákosmenti beruházása: a 2,8 milliárdból megvalósuló városközpont-rehabilitáció, amely során a környezetszennyező buszpályaudvar helyén új Fő tér épült, rendbe tettük a Fuchs-kastély parkját, a Népkertet, a Pesti út menti zöld sávot, a Szent Kereszt teret, akadálymentesítettük a polgármesteri hivatalt. Megtörtént a Ferihegyi út 81. szám alatti rendelő felújítása, szeptemberben átadjuk a Gólyafészek Bölcsőde új épületszárnyát. zajos és balesetveszélyes játszóteret lakossági kérésre elbontattam, így a gyerekek és a lakók is nagyobb biztonságban érezhetik magukat. A megmaradt Diák és az Egészségház utcai játszóterek viszont megújultak, így a körzetemben már négy korszerű játszótér található. A fenti fejlesztések mellett egyéni képviselői keretemből 2010 októbere és 2014 márciusa között alábbi beruházásokat valósítottuk meg: 2011 tavaszán a Kaszálólakótelep épületei között lévő hulladék, illetve törmelék elszállítása, területrendezés és gallyazás: ft. Ugyanebben az évben sóbarlangot alakítottunk ki a Gólyafészek Bölcsődében ( ft), felújítottuk a Napsugár Óvoda padlóburkolatát ( ft) és nyílászárókat cseréltünk ( ft). A Tabán utcai játszótér felújításának második üteme ( ft) is megvalósult. A Csicsergő Óvoda udvari játékait 2012 tavaszán szereztük be ( ft), a Vigyázó Sándor Művelődési Házzal közösen a körzetben lakó gyermekek részére A társasházi előkertek pályázatán közösen fejlesztettük Rákoskeresztúr zöld felületeit a helyi lakóközösségekkel és civil szervezetekkel. Ahol kellett, betont és aszfaltot bontottunk, hogy megtörjük a szürkeséget, helyükre növényeket ültettünk. A társasházi közös képviselőkkel napi szintű kapcsolatot sikerült kialakítani, így a problémák hamarabb megoldódtak. A polgárőrséggel és a rendőrséggel folytatott egyeztetések során sikerült a közbiztonságot javítani, hiszen a járőrök már a házak közötti szervizutakra is behajtanak és megjelennek gyalogosan is. Előreléptünk a lakótelep évtizedes parkolási problémái ügyében: a kijárt, gon- ingyenes színházlátogatást finanszíroztunk ( ft). A Mirr-Murr Bölcsődébe sószekrényeket vásároltunk ( ft). A Ferihegyi út számára szellőzőtisztításhoz és kültéri padokhoz biztosítottunk anyagi hátteret ( ft), a Tabán utca ban a homlokzat-felújítást követő helyreállítást finanszíroztuk ( ft). A Ferihegyi út 81. sz. alatti gyermekorvosi rendelő várójának felújítása ( ft) és a Gólyafészek Bölcsődében szekrények és szúnyoghálók elhelyezése ( ) szintén 2012-ben történt ban a Napsugár Óvodában ablakokat cseréltünk ( ft) és az ott lakók kérésére felújítot- dozatlan területeket rendeztük, számos parkolóhelyet alakítottunk ki, így a lakóknak nem a poros-saras helyeken kell hagyniuk autójukat. A rákoskeresztúri lakók szórakozási lehetőségét, Várbíró Anita és Dr. Fenke Ferenc képviselőtársammal közösen ingyenes színházbelépőkkel bővítettük. Közösségi programként megrendeztük a Lakótelepi Fesztivált, ahol a szomszédok új barátságokat köthettek, a közösség így tovább erősödhetett. A célom az elmúlt négy évben is egy élhetőbb, szerethetőbb rákoskeresztúri lakótelep kialakítása volt, amely a lakók visszajelzései alapján pozitív visszhangra talált. tuk a Ferihegyi út 84. mögötti játszóteret ( ft). A Csicsergő Óvodában ft, a Napsugár Óvodában ft, az Aprófalva Óvodában ft értékben végeztünk felújítást ben az Aprófalva Óvodának ipari mosógépet ( ft) vásároltunk, a Csicsergő Óvodában új homokozót létesítettünk ( ft), a Napsugár Óvodában nyílászárókat cseréltünk és sóbarlangot alakítunk ki ( ft). A Kaszáló 65. sz. előtti tér rendezésére ft-ot fordítok, a közeljövőben a Gyökér utcai társasházak előkertjeinek felújítását tervezzük kb ft értékben, ft-ot nyújtottunk a Ferihegyi út társasház előkertjének felújítására és folyamatban van a tömb előtt elhelyezkedő név nélküli rombusz alakú tér rehabilitációjának tervezése, amelyre ft.-ot biztosítok. 10 HÍRHOZÓ augusztus

7 ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT Szabó Tiborné, 5. számú Húsz éve a helyi közélet aktív résztvevőjeként, mint a Rákoshegyi Polgári Kör alapító tagjainak egyike nap mint nap igyekszem lakóhelyünk gondjainak megoldását elérni. Rákoshegyi képviselőként emhez tartozik a Helikopter lakópark nagyobb része, valamint a Madárdombon a Füstifecske és a Flamingó utca közti lakóterület. Az örvendetesen növekvő gyermeklétszám szükségessé tette a Helikopter Óvoda felépítését, sőt 2014 szeptemberében újabb három csoportszobával való bővítését. A gyermekek elhelyezésének biztosításán túl így új munkahelyeket is teremtett az önkormányzat. A Ferihegyi út meghosszabbítása évtizedek óta várt fejlesztés, a Baross utcát, Lőrinci utat így sikerül tehermentesíteni a nagy átmenő forgalomtól. A beruházás első szakasza elkészült, hamarosan kezdődik a második ütem, az új út bekötése a Baross utcába. A Lőrinci úton jelenleg épülő csapadékcsatorna előfeltétele a Dr. Bényi Zsolt, 6. számú A rákoshegyi 6. számú intézményi háttere nagyrészt az 5. vk. területére esik, így az ott megvalósult beruházások egész Rákoshegyet gazdagítják: első helyre kívánkozik a Baross utcai orvosi rendelő teljes felújítása, saját parkoló kialakításával, illetve a Hétszínvirág Óvoda megépítése, majd bővítése a Helikopter lakóparkban egy emelet ráépítésével. A Kép utcai óvodaépületben a régi, korszerűtlen nyílászárók nagyobb részét sikerült kicserélni, ami a jövőben jelentős energiamegtakarítást eredményezhet. A Rákoshegyi Bartók Zeneház fő- és melléképületének felújítási munkái több ütemben megtörténtek, a kertbe is sok szép új növény került. A közút- és járdaépítés terén óriási lépés a Ferihegyi út meghosszabbítása, amelynek I. üteme a Bocskaikert utcáig elkészült, a munka folytatása amit egyelőre a kisajátításokkal kapcsolatos nehézségek fékeztek le ősszel várható. Jelentős lépés a Magvető utca bekötése a Helikopter lakóparkba, így javítva Rákoshegy régi és új részének közlekedését. A korábbiaknál nagyobb hangsúlyt helyeztünk a járdák építésére, az e célra szánt több mint tízmillió forint felhasználása részben még folyamatban van. A Szabad május téri játszótéren közlekedési tanpálya épült, a homokozó felújítása is megtörtént. Mindezt egy újonnan kialakított vagyonvédelmi kamerarendszer felügyeli. Folytatódott és már befejezés előtt áll a CBA melletti terület parkosítása. A Szent István tér fejlesztése parképítés, belső utak kiépítése, csapadékvíz-elvezetés szépen haladt előre. A Helikopter lakópark játszóterének kertészeti munkái is folyamatban vannak, a homokozó fölé a gyerekek védelmében következő évek útépítéseinek. Öröm, hogy ez év végéig Rákoshegy belterülete végre teljeskörűen csatornázott lesz, a munkálatok a napokban megkezdődnek. A felnőtt, valamint a gyermekorvosi rendelő is korszerűbb környezetben várja a betegeket, a felújításokra jelentős forrásokat biztosított az önkormányzat. A Hétszínvirág és a Bulyovszky utcai Óvodában számos fejlesztés képviselői támogatással valósult meg. A hiányzó utcanévtáblákat pótoltuk, már csupán néhány közvilágítási lámpatestet kell felszereltetni. Járda is épült minden évben az anyagi lehetőségek függvényében. A jövőben talán ez az egyik legfontosabb adósság, amit törlesztenünk kell. Szépülnek köztereink: a Szent István téren az elkészült beruházásokat ma már térfigyelő kamerarendszer őrzi. A Tessedik tér megújulása a napokban megtörténik. Két gyalogátkelő is épült, az Elágazásnál végre fedett buszváró van a Rákoshegyre menő járatok megállóiban. Fontos feladat a környezetvédelem: megvalósult a Merzse tanösvény, az utcarehabilitáció keretében fasort ültettünk a Podmaniczky utcában. napvitorla került, megtörtént a teljes homokcsere, a meggyengült kerítést teljes hosszában megerősítették. Nagy Anikó, 7. számú Az elmúlt négy évben az egyik legjelentősebb fejlesztés a csapadékvíz-elvezető csatorna kiépítése a Balassagyarmat utcától a Rákospatakig. Ez a beruházás azért volt nagyon fontos és sürgős, mert a nagyobb esőzések során sok ingatlant elöntött a víz, és a régi vízelvezető rendszer már nem tudta elvezetni a megnövekedett mennyiségű csapadékot. A kiépült csatornára lehet rácsatlakoztatni a környező utcák csatornáit, így elkerülhetőek a vízelöntések. A ciklusban számos utcát sikerült leaszfaltozni, ahol nem csak új úttest, hanem járda, vízelvezető-rendszer is épült. Ezek az utcák: a Napkelet utca, a Domaszék Fohsz Tivadar, 8. számú utca, Bujákhida utca, Hűvös utca, Bátor utca, utóbbiakban jelenleg is zajlanak az útépítési munkálatok, őszre ezek is elkészülnek. A Az egyéni körzetben megválasztott képviselőnek két pénzügyi lehetősége van, hogy a lakók által felvetett problémákat orvosolja, javaslataikat, ötleteiket megvalósítsa, a központi költésvetési források és a képviselői keret. A központi költségvetési források minden évben megtervezetten a költségvetés összeállításakor kerülnek meghatározásra. A képviselői keret felhasználása ennél jóval szabadabb. Az elmúlt négy év során az önkormányzati beruházásokon (út- és járdaépítés, tervszerű intézményi karbantartások) kívül képviselő keretet felhasználva valósult meg a Százszorszép óvodában több csoportszobának a felújítása, parkettázása, a konyha korszerűsítése, az üvegfolyosó, a kisépület tetőszerkezetének, továbbá az udvari járda és több játszóeszköz felújítása, gumiburkolat készítése öszszesen 6 millió Ft értékben. A et érintő intézmények (Piroska óvoda, Kossuth iskola, Zrínyi iskola) fejlesztéseit 4,6 millió Ft-tal támogattam. Ebből az összegből mosogatógépvásárlás, fűtéskorszerűsítés, udvari támfal építése, játszóeszközök beszerzése, műfüves pálya palánkjának javítása történt. A legtöbb rákoskerti fejlesztést Hatvani Zoltán képviselőtársammal közösen támogattuk, ilyen volt a Rákoskerti Művelődési Ház parkolójának, előtetőjének építése, az Ascher színházterem felújítása, az udvar rendezése. Szintén közös finanszírozással történt meg a Wass Albert tér rendezése, parkoló javítása, kiteresedések parkosítása, Csongrád utcai rendelő felújítása, Vidadombon új kereszt felállítása, a Jubileumi park rendezése, közvilágítás fejlesztése ( ,- Ft), mobil wc biztosítása a játszóterekre (Gyolcsrét u., Köszörűs tér, Rózsaszál u.) és új játszóeszközök kihelyezése a Gyolcsrét utcai játszótérre. Ferihegyi út Pesti út Felsőbánya utca által határolt területen korábban a hiányzó csapadékcsatorna miatt nem történhetett meg az aszfaltozás, mivel ez az akadály elhárult, a következő években várható ezen utcákban is a szilárd útburkolat (és természetesen a csapadékcsatorna kiépítése). A Pesti úti közlekedési dugók megszüntetése szempontjából fontos esemény volt a Pesti úton a Maroshévíz utca és a Csabai út közötti szakaszon a buszsáv kialakítása, amelynek során két gyalogátkelőhely is létesült a Mezőtárkány utcánál és a Napkelet utcánál, amit a lakók már nagyon vártak. Sokan emlékeznek még a hatalmas, összefüggő kocsisorra az Elágazástól az Oroszvár utcáig, ez teljesen megszűnt. A dugók felszámolását még egyéb forgalomtechnikai változtatások is segítették, mára a torlódások eltűntek, kényelmesen lehet haladni a Belváros felé. A járdaépítési program is folytatódott, a következő utcákban: Felsőbánya utca, Hűvös utca, egy szakasz az Agyaghegyi dűlőben, a Pesti úti lakópark és a Pesti út között a benzinkút mellett, járdajavítás történt a Csengőd utcában. Komoly fejlesztések történtek a körzethez tartozó több intézményben is, többek között sószoba épült a Napraforgó Bölcsödében, a Napsugár Óvodában is hamarosan elkészül. Felújítottuk, gyógyszertárral bővítettük a Ferihegyi út 81. szám alatti rendelőt, ahová sokan járnak Rákoskeresztúr kertvárosából. Természetes képviselői feladat a városrészi szervezetek, közösségek, programok támogatása. Támogattuk a Kerti Levél megjelentetését, a Rákoskerti Művelődési Ház programjait (Wass Albert, Mindenki Karácsonya, Augusztus 20., Szomszédolás, gyermekprogramok), a Rákoskerti Polgári Kör Rákoskert Napja rendezvényét és a Legyen minden rákoskerti házon nemzeti lobogó akciót. Minden ősszel megrendezésre került a lombzsák akció évi ,- Ft támogatásból. Segítettük az Ascher Oszkár Színház működését, a Rákoskerti Torna Kupa megrendezését (Kossuth), az óvodai családi napokat, gyermeknapi rendezvényeket (Százszorszép, Piroska), a rovásíró versenyt (Zrínyi), a Rákoskerti Dalos Klub, Baba-mama Klub, Kertbarát Klub működését. 12 HÍRHOZÓ augusztus

8 KÖZÉLET Most jóval hatékonyabban tudom szolgálni Rákosmentét Interjú Dunai Mónika országgyűlési képviselővel Dunai Mo nika t meggyo zo fo le nnyel va lasztotta k meg a prilisban a ra kosmentiek orsza ggyu le si ke pviselo ve. Az u j Orsza ggyu le s megalakula sa o ta eltelt ido szak eseme nyeiro l, az o sszetett bizottsági munkáro l és a parlamenti szu zbesze de ro l is nyilatkozott lapunknak a ke pviselo asszony. Hogyan érzi magát az új munkahelyén? A mindennapokat úgy élem meg, hogy valójában két munkahelyen, két terepen dolgozom: az egyik a kerület teljes egésze, annak minden szeglete, a másik az ország háza. De hogy válaszoljak is: köszönöm szépen, nagyon jól! Hogyan is érezhetnék másképp, hiszen óriási megtiszteltetés, hogy a rákosmentiek 24 év kerületi politizálás után országgyűlési képviselőjükké választottak. Úgy látom, hogy most jóval magasabb szinten, hatékonyabban tudom szolgálni Rákosmente fejlődését, ám fontos marad számomra, hogy a jövőben is aktívan részt vegyek a helyi intézmények, civil szervezetek életében, munkájában, a kerületi ügyek, események továbbra is a homlokteremben maradnak. A rákosmentiek véleményére pedig mindig számítok! Több parlamenti bizottságban is helyet kapott. Milyen feladatai lesznek ezekben? Fő feladatom a rákosmentiek és kőbányaiak képviselete, a helyi fejlesztések elősegítése. A Kulturális Bizottság munkáját szívügyemként kezelem, hiszen tanárként dolgoztam több mint két évtizedet. Természetesen e bizottság feladatai jócskán túlmutatnak az oktatáson. Ide tartozik a kultúra teljes spektrumán túl a sport és a média is. A Nemzeti Összetartozás Bizottságában legfőbb feladatunk a magyar nemzet egészének összefogása. A cél nemcsak a magyarság minden tagjának bevonása az anyaország vérkeringésébe, hanem a világban számos helyen fellelhető szórványmagyarság integrálása is lényeges, főképp a nemzetünknek. A nemzetpolitika, a nemzetépítés és a külhoni magyarsággal való foglalkozás felemelő és fontos feladat. A Törvényalkotási Bizottság tagjává július elején választott meg a Ház. Ez a legnagyobb hatáskörrel és feladattal járó bizottság, amely egyfajta csúcsbizottságként működik. Ezen megy keresztül a parlament elé kerülő minden egyes törvényjavaslat vagy annak módosítása. Ebben a bizottságban lesz módom leginkább a választókerületem fejlődését elősegíteni. A három bizottságban végzett munka többletfeladattal jár, ám nem jelent több tiszteletdíjat Ez így helyes. Amint az is, hogy a parlament létszámát szinte felére csökkentette a Fidesz KDNP. A költségtérítések rendszere is jelentősen átalakult, én például kizárólag BKV-bérletet kértem, de azt is majd csak ősztől. A májusi alakuló ülés és eskütétele óta milyen konkrét feladatai voltak az ülésteremben akár törvényalkotási, akár a hozzászólások szintjén? Részt vettem az önkormányzati törvény módosításában, ennek egyik előterjesztője is voltam. Lényeges eleme, hogy a fővárosban pártlisták helyett személyekre lehet majd szavazni. A Fővárosi Közgyűlés működését hatékonyabbá és olcsóbbá kívántuk tenni. Fontos kiemelni, hogy ez a törvénymódosítás Rákosmentének előnyére válik, hiszen az önkormányzati választások után kerületünknek garantáltan lesz a Fővárosi Önkormányzat testületében képviselője, míg az elmúlt 4 évben sajnos nem volt. A sporttörvény módosításának vitájában is részt vettem, sőt e témában a Kulturális bizottság engem bízott meg a bizottság véleményének előadásával a plenáris ülésen. A parlamenti szűzbeszédemet is ebben a témakörben tartottam meg. A törvénymódosítással sokat tettünk annak érdekében, hogy a mérkőzések olyan sportesemények legyenek, amelyre családok, kisgyermekek, szülők, nagyszülők is szívesen és nagy biztonságban elmehetnek. Célunk az volt, hogy visszaszorítsuk a fizikai és verbális agresszivitást a sportpályákon és közelükben. Végezetül mit üzen a rákosmentieknek? Ismételten megköszönöm a belém vetett bizalmukat. Az országgyűlési választási kampányban előrevetítettem mindazon célokat, amelyeket képviselőként szeretnék megvalósítani, és azokat a területeket, ahol feladataim vannak. A jövőben is együttműködve Riz Levente polgármesterrel, azon leszünk, hogy Rákosmente tovább fejlődjön, gyarapodjon, az itt élők európai, otthonos környezetben, biztonságban tudjanak élni. Horva th Tibor 14 HÍRHOZÓ KULTURÁLIS AJÁNLÓ Csekovszky Árpád Művelődési Ház (Ho so k tere 9. Tel.: ) Szeptember 6. Aranyku t Fesztiva l elo zetes Inexit zenekar, Dantes zenekar, Shadow Hungary Band, Mobilma nia zenekar koncertje, Gesarol együttes koncertje, Peda los gokart. Szeptrember Ra kosliget 115. Ra kosliget születe snapja alkalma bo l rendezve nysorozat indul sokfe le szi nes programmal. Kia lli ta s, koncertek, szabadte ri rendezve nyek, ja tszo ha zak. Re szletek a honlapon. A program kerete ben: Szeptember Ablak a mu ltra - Szabo Tibor foto kia lli ta sa Ra kosmente mu ltja ro l e s jelene ro l. A ta rlatot megnyitja e s a kultu rto rte neti elo ada st tartja Ke zdi Nagy Ge za kultura lis antropolo gus. Szeptember A Ra kosligete rt-di j ünnepe lyes a tada sa. Az elismere st Riz Levente polga rmester adja a t. Ta mogato : Budapest Fo va ros XVII. kerület Ra kosmente Önkorma nyzata, (Ro zsahegyi pe ter ke pviselo ) Rákoskerti Művelődési Ház (Ra koskert suga ru t 66. Tel.: ) Augusztus Kerületi Polga ri Ko ro k tala lkozo ja a Ra koskerti Mu velo de si Ha z udvara n. Az idei e vben ma sodik alkalommal rendezik meg a XVII. kerületi Polga ri Ko ro k tala lkozo ja t. Vende günk a Ra koshegyi Polga ri Ko r, a Ra kosligeti Polga ri Ko r, a Ra koskerti Polga ri Ko r, a Ra koscsabai Polga ri Ko r e s a Keresztu ri Ta rsas Ko r. Augusztus Rákoskerti Lecso fesztivál. Keressu k Rákoskert legjobb lecso ját! Nevezésro l e s a re szletekro l a oldalon ta je kozo dhatnak. Szeptember Ta ncmaraton Ra kosmente n. A re sztvevo vende gek i zeli to t kapnak külo nbo zo ta ncsti lusokbo l. A gyermekek e s a felno ttek ma s-ma s ta ncot pro ba lhatnak ki kezdo e s halado szinten. A bele pe s di jtalan! augusztus 14. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és tagintézményei Pesti u t 113., tel.: Nagyrendezvényeink előzetesei, késő nyári kora őszi programok: Augusztus 20. Szent Istva n Nap Ra kosmente n. Helyszi n: a Vigya zo sa ndor Mu velo de si Ha zban, Nyu ldomb, 1173 Bp. Bakancsos utca, VMH mo go tti park. Este a Balka n Fanatic e lo nagykoncertje. Szeptember 6. Helikopter nap. Helyszi n: Helikopter lako park ja tszo tere, Ra koshegy. Szeptember 6. Aranyku t Fesztiva l. Helyszi n: Aranyku t utcai ja tszo te r, Ra koscsaba. Szi npadon a Mobilma nia az estet a Gesarol együttes utcaba lja za rja. Szeptember 20. Euro pai Auto mentes Nap. Helyszi n: Ferihegyi u t Pesti u t keresztezo de s. Szi npadon: Taba ni Istva n, RLB e s az Irigy Ho naljmirigy. Szeptember Ra koshegyi Napok. Helyszi n: Baptista Imaha z, Ra koshegyi Ko zo sse gi Ha z, Szent Istva n te r. Szeptember 27. Vira gtelepi Fesztiva l. Helyszi n: Ra koscsaba Vira gtelep Rákoshegyi Közösségi Ház (Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. Tel/fax: ) Szeptember Helikopternap a He tszi nvira g Óvoda val ko zo s szerveze sben. Zene s e breszto a Ra zene Va rosi Fu vo szenekarral. A szi npadon az iskola sok, o voda sok csoportjainak programja a Bokre ta Ba bszi npad elo ada sa. Napko zben: ke zmu veskede s, gokart, le gva r majd bogra csos csala di fo zo cske. Szeptember Ra koshegyi Napok 26-a n: a baptista imaha zban a Ra koshegye rt-di j ünnepe lyes a tada sa, ga lamu sor. 27-e n: a ko zo sse gi ha zban Ke zmu ves-foglalkoza sok, Fakana lviadal, TÉRZENE a Ra zene Va rosi Fu vo szenekar koncertje Albrecht Gyula foto kia lli ta sa nak megnyito ja a helyto rte neti ko nyvbemutato kapcsa n, Diamond s Trio ta ncpartija. 28-a n a Szent Istva n te ren Ünnepi szentmise e s ko rmenet, Piccolino Fu vo szenekar koncertje, iskola s e s o voda s csoportok programjai e s a ko zo sse gi ha z Eszterla nc gyermekne pta nc csoportja nak bemutato ja. Ra koshegyi Rezeda k dalko r mu sora Ünnepi koncert a templomban, A Vi ztoronyna l Ma linger Anita e s Kiss La szlo felle pe se, Rockkoncert. Augusztus Szent Istva n Nap Ra kosmente n. Ra kosmente Önkorma nyzata e s a Vigya zo sa ndor Mu velo de si Ha z szeretettel va rja Öno ket a kerület augusztus 20-i ünnepse ge n! Helyszi nek: de lelo tt a Vigya zo sa ndor Mu velo de si Ha zban, de luta n pedig a Nyu ldombon. (A Vigya zo sa ndor Mu velo de si Ha z mo go tti szabadido park, beja rat: Bakancsos utca ro l). Ünnepi mu sor, o kumenikus kenye rszentele s, ege sz napos te rprogramok, gyermekkoncert, mesterse gek utca ja, ne pzenei o sszeálli tás és táncház, go lyalábasok, gazdaudvar és állatsimogato, kirakodo va sa r. Az est szta rja: a BALKÁN FANATIK. A re szletes programro l ta je kozo dhatnak a honlapon e s a rendezve ny szo ro lapjain e s hirdete si felületein. Augusztus Miko Csaba festo mu ve sz kia lli ta sa Magyar táj, magyar bor, magyar gazda ci mmel. Szeptember Enzso l Ella k Irodalmi Szalon. Juha sz Gyula to l si k sa ndorig. A bele pe s di jtalan! Szeptember Luka cs Istva n szobra szmu ve sz kia lli ta sa nak a megnyito ja. A ta rlatot Albrecht Ju lia ke pzo mu ve sz nyitja meg. Ko zremu ko dik: Lakatos Jo zsef pe ter. A kia lli ta s szeptember 20-ig tekintheto meg. Szeptember Jazzpresszo Bala zs Eleme r Trio. Bala zs Eleme r dob, Bala zs Jo zsef zongora, Lakatos Pecek Krisztia n bo go. Vende g: Zana Zolta n. Bele po : 1000 Ft. Szeptember Euro pai Auto mentes Nap Tiszta levego Mozdulj e rte. Ege sz napos program a Ferihegyi u t leza rt szakasza n Ra kosmente Önkorma nyzata val ko zo s szerveze sben. Fo bb felle po k: Guba s Gabi gyermekkoncert, Taba ni Istva n, RLB zenekar e s az Irigy Ho naljmirigy. Szeptember Filmklub Magyar film a 70-es évek A gyilkos a ha zban van (1970, Ba n Ro bert). A filmklub ha zigazda ja Horva th Tibor, a Hi rhozo szerkeszto se gvezeto je. Bele po : 500 Ft. Színházi előadások ősztől: A Turay Ida Szi nha z elo ada sai felno tteknek, be rletes forma ban: Október Hajmereszto bu nügyi vi gja te k ke t re szben. November Csak ke tszer vagy fiatal zene s vi gja te k ke t re szben. December Hosszu haju veszedelem vi gja te k ke t re szben. Be rlet- e s jegyinforma cio a mu velo de si ha zban e s a os telefonsza mon. Csabaház Rákoscsabai Közösségi Ház (pe celi u t 222. Tel.: ) Augusztus Angol Nya ri Ta bor 6-11 e ves korig. Ja te kos, dinamikus napko zi jellegu nya ri ta bor, amely a zene, a ta nc, mozga s, kreati v e s gondolate breszto teve kenyse gek, valamint ne ha ny izgalmas tudoma nyterület bevona sa val. Sokszi nu, dinamikus, idegennyelvi fejlo de st eredme nyezo 5 napot aja nl are sztvevo inek. Ta borvezeto : Hajdu Judit Nyelvvara zs Kucko. Re szve teli di j: Ft, Étkeze s: Ft. Szeptember Ko szegi Anna Ma ria gobleinkia lli ta sa nak a megnyito ja. A ta rlat szeptember 26-ig tekintheto meg. Szeptember Vira gtelepi Fesztiva l. Gyermekprogramok, o voda k e s iskola k mu sorai, sportversenyek, te rprogramok, mesterse gbemutato k, vende gla ta s gyermek elo ada s, Gesarol zenekar koncertje. Re szletes program a szo ro lapjainkon e s a www. csabahaz.hu honlapon. Helyszi n: Ra koscsaba Vira gtelep. Erdős Renée Ház (Ba thory utca 31. Tel.: ) Augusztus M. Nova k Andra s Munka csy-di jas festo mu ve sz, a Magyar Mu ve szeti Akade mia tagja, MNA 70KEDIK ci mu kia lli ta sa nak megnyito ja. A ta rlatot Áda m Ferenc to rte ne sz-muzeolo gus nyitja meg. Ko zremu ko dik: Pozsa r Eszter elo ado mu ve sz. Szeptember Tala lkoza s a mu ve sszel a Ra koshegyi napok alkalma bo l. A kia lli ta s megtekintheto okto ber 17-ig. Rákoshegyi Bartók Zeneház (Hunyadi utca 50. Tel.: ) Szeptember Ne pek zene je. Fa bia n Ti mea fuvolamu ve sz e s Bokor Ildiko zongoramu ve sz ke tre szes be rletkoncert-sorozata a Ra koshegyi Barto k Zeneha zban. Mu sor: Johann Sebastian Bach: a-moll angol szvit No. 2. BVW. 807/ Bourre I-II, Wolfgang Amadeus Mozart: G-du r Koncert 3. te tel /Menüett, Franz Xaver Mozart: e-moll Rondo, Johann Joachim Andersen: Sve d polka, Franz Doppler: Mazurka de Salon, Maurice Ravel: Pavane egy infa nsno hala la ra, Benjamin Godard: Keringo, Astor Piazzola: Libertango. Bele po : 2000 Ft. Szeptember Szergej Prokofjev: pe ter e s a Farkas zene s mese. Szeptember Szergej Prokofjev: pe ter e s a Farkas zene s mese. Szeptember Barto k Be la hala la nak 69. e vfordulo ja. Mecseki Hargita Magyar Öro kse g-di jas dombormu ve nek avata sa. Koszoru za s Ács Jo zsef szobra na l. Ko szo nto t mond Riz Levente polga rmester. Szabo Marcell zongoraestje. Mu sor: Barto k: Szvit op.14 (amely 1916 februa rja ban itt ebben a ha zban Ra koshegyen született), Barto k: Ha rom Csi kmegyei Ne pdal, Barto k: Improviza cio k magyar paraszt dalokra op.20, To th pe ter: Hangnem ne lküli keringo, Madara sz Iva n: Tetrafo nia, Ligeti: Ha rom lakodalmas ta nc, Szonatina. Ko zremu ko dik Pregun Tama s zongora n. Madara sz Iva n, a Zeneakade mia professzora darabja is felcsendül. Fo ve dno k: Riz Levente polga rmester. 15

9 HIRDETÉS Fizetett politikai hirdetés HIRDETÉS Rákosmentének új lendületre, új csapatra van szüksége! Interjú Nótin Tamás önkormányzati képviselővel, a Jobbik XVII. kerületi polgármesterjelöltjével No tin Tama s ne gy e ve Rákosmente egyik legakti vabb o nkormányzati ke pviselo je ben a Jobbik polga rmesterjelo ltjeként mérettette meg magát az o nkormányzati választáson, a nemzeti pa rt ta mogata sa val most isme t a kerület polga rainak a bizalmát kéri ben első ízben került be Rákosmente képviselőtestületébe. Mire volt elég az elmúlt négy év? Elsősorban arra, hogy még közelebbről megismerhessem a kerület és a kerület lakosainak a problémáit, kapcsolatot építhessek ki az emberekkel, segíthessem őket, felszólalhassak az érdekükben, képviselhessem az ügyüket a testületi döntéseknél. De az elmúlt négy év munkája ahhoz is hozzájárult, hogy még inkább a lakossági érdekekhez, igényekhez igazíthassuk a Jobbik XVII. kerületi programját. Hiszem, hogy egy emberközpontú, lakosságbarát programot sikerült összeállítanunk a rákosmentiek számára. A Fidesz KDNP a második ciklusának a végéhez közeledik. Jelentős változások történtek a kerületben: Rákoskeresztúr új főteret kapott, megújult a városközpont, a Népkert, bicikliút épült. Lehet mindezekkel versenyezni? A rossz gazdasági körülmények miatt egyre több a segítségre váró, nehéz helyzetbe került magyar család, miközben a kerületben nincs erős szociális háló, a segélyezési rendszer és a vonatkozó helyi rendeletek átalakításra, aktualizálásra szorulnak. Rákosmente egészségügyi intézményeit korszerűsíteni kellene. A járóbeteg-szakrendelő felújítása nem halogatható tovább. A betegellátás átszervezésre szorul: olykor heteket, hónapokat kell várni egy vizsgálati időpontért. Budapest legnagyobb kerülete vagyunk, mégis a belvárosi Heim Pál Kórházba lett áthelyezve a gyermekorvosi ügyeleti szolgálat. Sorozatos panaszok érik a helyi közbiztonságot. Nem megfelelő a kerületi rendőrség járőrlétszáma, több polgárőr szervezet is működik a kerületben, de csak az egyiket hajlandó támogatni a jelenlegi városvezetés, pedig mindegyikre szükség van. Emelni kellene a közterület-felügyelők és a parkőrök létszámát is, így helyi munkahelyeket lehetne teremteni. Az elmúlt hetekben ismét nyilvánvalóvá vált, hogy a kerület számos részén vízelvezetési és csatornázási hiányosságok is bőven akadnak. Tehát a kérdés nem az, hogy lehet-e versenyezni, hanem, hogy mivel lehet többet tenni Rákosmentéért és a kerületi lakosokért. Csak dióhéjban soroltam fel a kerületi problémákat és hangsúlyozandó, hogy egyik sem új keletű, többségük már akkor is probléma volt, amikor 2006-ban városvezetői pozícióba került a Fidesz KDNP. Akkor Riz Levente azt mondta, hogy lehet jobban csinálni. Nos hiszem, hogy a Fidesz KDNP nyolc éve után is lehet jobban csinálni óta azt ígérik, hogy Rákosmentét egy modern kertvárossá alakítják. Tagadhatatlan, hogy 2006 óta valóban történtek változások a kerületben. Az elmúlt 8 év azonban leginkább úgy jellemezhető, hogy a kevesebb több mint az azt megelőző baloldali semmittevés. Látszatberuházások valósultak meg és ezt nem feltétlenül kell negatív kijelentésként értelmezni, amelyek bár átformálták Rákosmente képét, de minőségbeli változást nem hoztak a kerületi lakosok életében. Rákosmentének új lendületre, új csapatra van szüksége. A Jobbik egy élhetőbb kertvárost szeretne építeni, ehhez pedig többek között hozzátartozik a szociális helyzet, az egészségügy, a közbiztonság és a hatékonyabb városfejlesztés kérdésének a rendezése is. Az országgyűlési és az európai parlamenti választáson is megmutatkozott, hogy még mindig van támogatottsága a baloldali politikának Rákosmentén. Mit tud a Jobbik a baloldallal szemben jobban csinálni a kerületben? Ahogy már utaltam rá, a megoldandó kerületi problémák többsége ciklusokon ível át. Ha bármit tenni akart volna a baloldal a kerületért, akkor arra ott lett volna a 2006 előtti időszak. De annyira nem tettek semmit sem, hogy joggal nevezhetjük a baloldali városvezetés időszakát Rákosmente sötét középkorának. Nem volt hatékony koncepciójuk arra, hogyan lehetne Rákosmentét a lakosainak érdekei és igényei alapján gondozni, illetve a fejlődés irányába mozdítani. Mostanra pedig egyre inkább szétaprózódott a baloldal, több pártra és szervezetre bomlottak, amelyek egymással is civakodnak, miközben a programjukról egy szó sem esik. Helyi baloldali berkekben a legnagyobb hír az volt mostanság, hogy a XVII. kerületi Együtt PM vezetősége szembement az anyapárttal, és egy csalódott közleményben mind lemondtak. Szinte azonnal előbukkant a semmiből egy új szervezetük, amelynek a lemondott elődeik szerint is semmi köze nincs Rákosmentéhez. De a helyi gyurcsányista Demokratikus Koalíciót is elhagyta már az alapítója. Sőt, szembefordult Gyurcsány Ferenccel és ország-világ előtt bevallotta, hogy egykori főnöke megrendelésére segédkezett megágyazni az MSZP szétszakításának. Hát ez a helyi baloldal. Hiteltelenek, politikai haszonlesők, egymás hátában is szeretik megforgatni a kést. Ennél többet érdemel Rákosmente és többet érdemelnek a baloldali szavazók is. A Jobbik stabil politikai erőként kezet nyújt a baloldali szavazóknak. Az ő véleményükre, az ő javaslataikra is számítunk. El kell különíteni egymástól a helyi és a nagypolitikát. A kerületben mindannyian Rákosmente mezt viselünk, amely alapot jelent a párbeszédre. Ebben a kerületben élünk mindannyian, a problémák közösek, csak rajtunk áll, hogy közösen oldjuk-e meg őket. A Rákosmenti Hírfutár arról számolt be legutóbbi képviselői beszámolójára hivatkozva, hogy saját pénzéből támogatja a polgárőröket. Miért döntött így? Nincs erre képviselői kerete? Listás képviselőként nincs. Az egyéni képviselők pedig bár rengeteg közpénzt áldoznak arra, hogy a helyi újságok lapjain mosolyoghassanak a polgárőrökkel nem túl bőkezűek. A kerületben három polgárőr szervezet tevékenykedik, de csak az egyik kap költségvetési támogatást, csak az egyiknek van szerződése az önkormányzattal. Én a Rákosmenti Polgárőr Egyesületet kezdtem el támogatni, akik szinte teljes egészében önköltségen működnek. Ők voltak az elsők, akik felajánlották a segítségüket, amikor keresztúri képviselőként egyedül akartam a céltalan játszótéri rongálások és randalírozások nyomába eredni. Mostanra ez az együttműködés odáig fejlődött, hogy rendszeresen kísérem el őket a járőrözéseik alkalmával, a munkájukat pedig mindenképpen szerettem volna elismerni és segíteni. Mind képviselőként, mind pedig helyi lakosként kötelességemnek érzem, hogy támogassam az olyan kezdeményezéseket, amelyek Rákosmente, illetve a helyi lakosok biztonságához járulnak hozzá. Sok szó esett már a Jobbik XVII. kerületi programjáról, konkrétumokról mikor értesülhetnek a rákosmentiek? A programunk nyomtatott verziója készül, amit a választások előtt az aktivistáink terjeszteni fognak mind a városközpontban, mind pedig a keresztúri piacnál, illetve az interneten is meg fog jelenni. De a Hírhozó következő számában is megjelentetünk egy kivonatot. Ezzel párhuzamosan pedig ősszel egy utcai konzultációt indítunk, vagyis az aktivistáink a kerületi lakosok javaslatait és ötleteit is várni fogják. Pártprogram helyett, a rákosmentiek programját akarjuk képviselni. (X) 16 HÍRHOZÓ augusztus

10 KULTÚRA HIRDETÉS Adj esélyt! A Helyi Ese lyegyenlo se gi Program kerete ben a nya ri szünetben ke zmu ves-foglalkoza st szervezett a kerületünkben e lo roma gyerekeknek a Ra koshegyi Ko zo sse gi Ha z vezeto je Szabo Tiborne, o nkorma nyzati ke pviselo. Egy he ten a t, de luta nonke nt Kacso h pe ter keramikusmu ve sz, valamint La szlo pa l fafarago e s hangszerke szi to va rta a gyerekeket a mu velo de si ha zban, mindhia ba. A felhi vás nem járt eredménnyel, annak ellenére, hogy a ke pviselo asszony szeme lyesen keresett fel to bb olyan csala dot, ahol a gyermekek otthon to lto tte k a szünido t. Autóklíma tisztítás Karbantartás és javítás. Nyitási akció!!! 1172 Bp., Re tifarkas utca , Ingyenes szolgáltatások a Fidesz irodájában Jogsegély Veresné Dr. Hole Ágnes május 20. (kedd) óráig * Építésügyi szaktanácsadás Krupánszki Teréz minden hónap első keddje óráig csak XVII. kerületiek számára. gmail.com * Növényvédelmi tanácsadás Gál Miklós, miklos. * Informatikai tanácsadás Gulyás Lajos: Irodánk: Rákoscsaba, Péceli út 106. telefon: Nyitva tartás: minden héten kedd és csütörtök óráig. Az érintettek érdektelensége ellenére a program szervezői, résztvevői fórumot tartottak, amelynek témája cigány és a magyar lakosság együttélésének legsürgetőbb problémái volt. A kötetlen beszélgetésen jelen volt Rostás-Farkas György költő, a Közös út roma magazin alapító-főszerkesztője, ifj. Rostás-Farkas György szerkesztő és az unoka, a legifjabb Rostás- Farkas. A találkozóra eljött a Rákoshegyen élő László Pál fafaragó, Kacsóh Péter kerámiaművész, valamint a házigazda, a rendezvény szervezője Szabó Tiborné. László Pál, aki szintén cigány származású, ma már nyugdíjasként foglalkozik a fafaragással, hangszerkészítéssel. Munkái közül többet néprajzi múzeumokban őriznek. A Rákoshegyi Közösségi Házban megrendezett fórumra is kedvenc tamburájával érkezett, hogy a beszélgetés végén rögtönzött koncerttel kedveskedjen a résztvevőknek. Elmondta, nem mondott le arról, hogy egyszer még megtanítsa őket a cigányság ősrégi fafaragására. Rostás-Farkas György, aki nem csak költőként, de a Nemzetközi Roma Jogvédő Iroda, a Roma Szeretetszolgálat Alapítvány és a Cigány Tudományos és Identitásőrző Szövetség elnökeként is igen sokat tett már a cigányságért Rákoshegyen él családjával, sokan ismerik, tisztelik munkásságát. A fórumra feleségével, fiával és unokájával érkezett. László Pállal mindketten hangsúlyozták, akik nem ismerik egymást, azok örökre idegenek maradnak, ezért ők addig nem nyughatnak, amíg nincs biztosítva az utánpótlás, hogy legyenek képzett, öntudatos roma fiatalok, akik őrzik és továbbviszik a saját kultúrájukat, nyelvüket, hagyományaikat. A jelenlévők egyöntetű véleménye szerint, még igen sok a tennivaló a cigány kultúra egyenjogúsítása érdekében. Hogy ez megvalósuljon, le kell írni a meséket, a történeteiket. Meg kell teremteni a cigányság intézményes kultúrájának alapjait, vagyis múzeumot, a dokumentációs és kutatóközpontot, médialehetőségeket, nyelvi műhelyeket, színházat, kiadót kell létrehozni. A cigány népnek kötelessége ugyanúgy élni, mint a nem cigányoknak, ugyanakkor fontos, hogy megőrizzék és továbbépítsék, újjászervezzék hagyományaikat. Szabó Tiborné lapunknak elmondta, nagyon sajnálja, hogy a roma gyerekeknek első alkalommal meghirdetett programot érdektelenség fogadta. Szeptembertől újból meg akarja szólítani a kerületi roma családokat, de már az iskolákkal karöltve. Ősztől roma hétvégeket fog szervezni a Rákoshegyi Művelődési Házban, ahol a rákosmenti romák bemutathatják zenéjüket, táncaikat, irodalmukat, ételeiket. Kifejtette, a fiataloknak példaképekre van szükségük, ezért híres cigány származású művészeket, sportolókat szeretne majd meghívni. Fontosnak tartja, hogy a szülők megértsék és megértessék gyermekeikkel, népüknek tanult, művelt, identitásukat büszkén vállaló cigány fiatalokra van szükségük. Szaka cs Zsuzsa Üdülési jogot keresek. Tel.: éves kerületi polgárt köszöntöttek Egy hosszú élet munkájának, eredményének elismeréseként, tiszteleteként július 17- én Rákosmente Önkormányzata nevében Riz Levente polgármester és Rúzsa Ágnes jegyző köszöntötte családja körében a századik születésnapját ünneplő Zsámboki Jánost. A polgármester és a jegyző asszony nem csak tortával kedveskedtek, átadták Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklapot is a jubileumi születésnapon. János bácsi és felesége négy gyermeket nevelt fel, most lányukkal élnek a rákoscsabai Zimonyi utcában. Négy unoka, öt dédunoka és két ükunoka szeretete szépíti meg az idős házaspár mindennapjait. A századik születésnapját ünneplő Zimonyi János Hajdú-Bihar megyéből, kőművesként érkezett Budapestre. Rákoscsabán több mint ötven éve él családjával. A mai napig érdeklődéssel van a világban történt események iránt, televíziót néz, és igen nagy kedvvel beszélget az ismerősökkel. Szaka cs Zsuzsa legnagyobb fatelep Legnagyobb választék A 31-es út 29-es szelvényében Maglód és Mende között Mobil: Akácfából: Rusztikus kerítésdeszkák, kérgezett és fűrészelt oszlopok, karók, stégek, aknafedelek, kertépítő és játékkészítő alapanyagok minden méretben. Olcsó dúc- és karámoszlopok. Bérfűrészelést, vastagsági gyalulást vállalunk. Alomforgács zsákolva. Tűzifa kandallófa: Rönkben, kuglizva, hasítva, kalodázva is. Füstöléshez zsákolt akác fűrészpor, zsákos aprított fa. Házhoz szállítást vállalunk! 18 HÍRHOZÓ augusztus

11 SPORT Babakocsis futás Egy évvel ezelőtt Rákosmentéről indult, ma pedig már országos mozgalommá nőtte ki magát a babakocsis futás. Köztudott, hogy kerületünkben igen sok kisgyermekes család él, ezért nem meglepő, hogy az érintett korosztály körében egyre népszerűbb ez a családi sport. Nyári Zsolt és Nyári Fruzsina a mozgalom elindítói hét éve élnek a kerületünkben. Azt mondják, a sport, különösen a futás, mindig része volt az életüknek. Másfél évvel ezelőtt megszületett kisfiuk, Olivér, aki öthetes korában igaz, babakocsiban csatlakozott először édesapjához, hogy együtt teljesítsék a már megszokott futótávot. Azóta is elmaradhatatlanul róják esténként a kilométereket, ha esik, ha fúj. Kitűzött céljuk, hogy az idén ezer kilométert tesznek meg babakocsistul. A siker érdekében a Nyári család már részt vett az Ultrabalatonon, a hétvégeken pedig babakocsis tesztfutásokat szerveznek. Létrehoztak a legnagyobb közösségi oldalon egy csoportot, Fussunk Babakocsival, így ösztönözve a szülőket, hogy ne hagyják abba, vagy éppen most kezdjék el a család legfiatalabb tagjával a közös mozgást. Remek lehetőség ez a szülőknek, hogy ne zárkózzanak be a négy fal közé, hozzanak létre közösséget, kisgyermekük pedig úgy fog felnőni, hogy olyan természetessé válik majd számára a futás, mint a játszótéren a homokvárépítés. A Nyári házaspár nem csak létrehozói a Fuss Babakocsival Egyesületnek, de egyben futónagykövetek is. Lapunknak elmondták, a Szép évet zártak a Keresztúri SE utánpótlás kosárcsapatai A tavalyi budapesti bronzérmes fiú serdülő csapat idén sem zárt üres kézzel, a rákosmenti gárda a Pest Megyei Serdülő Bajnokság B döntőjének harmadik helyezéséért járó serleget hozhatta el, miután óriási izgalmak között, az utolsó negyedben fordítva 5 ponttal tudott diadalmaskodni a Budaörsi KSE felett. A csapat legeredményesebb játékosa idén is Polgári Bence lett, akit a torna ALL STAR ötösébe is beválasztottak. Mellette az év során igen sokat tett a szép eredményért Gebauer Bence, Nagy Bence, Braun Dániel, Aszódi Dominik és Bandúr Ádám is. Az egyesület idén már három utánpótlás bajnokságban is indított csapatot, a Budapesti Kadett (U16) Bajnokság A csoportjában a korosztály legfiatalabb csapatát delegálta, de a fiúk itt sem okoztak csalódást. A legkisebbek a Pest Megyei Gyermek Bajnokságban bontogatták szárnyaikat, a 8-9 éves gyerekekből álló csapat az év során négy meccsét is meg tudta nyerni az U12-es korosztály versenyében. Ugyanez az együttes januárban a Bicskei Gyermek Tornán ezüstérmet szerzett, így bátran kijelenthető, hogy erről a csapatról még hallani fogunk. A legkisebbek legeredményesebb játékosa Bertók Patrik lett, s az egyesület történetében először itt lépett pályára leány játékos Köteles Virág személyében, aki az év során egyre meghatározóbb szerepet vállalt a csapatban. A következő bajnoki évben országos, megyei és budapesti szintű versenyrendszerben tervez az egyesület, s ha a jelenlegi tendencia folytatódik, 2015-ben a mini korosztálytól a felnőttig minden korcsoportban ott lesznek a rákosmenti kosarasok. majd kétszáz fős fős csoportból a rákosmentiek a legaktívabbak, ők rendszeresen a Cinkotai útnál kezdődő kerékpárúton tekernek gyermekeikkel. Nagy előkészületek előzték meg az első babakocsis tesztfutást, amit a Margitszigeten rendeztek meg. A résztvevők jelképes összegért használt babakocsikat kölcsönözhettek, majd a közös bemelegítő mozgás után elindult a babakocsis konvoj. Volt aki lefutotta a három kilométeres távot, volt aki kevesebbet, a lényeg az volt, hogy minél többen vegyenek ízelítőt a babás futásból. A program remekül sikerült, így azonnal elkezdődött a következő program szervezése, amely szeptember 14-én lesz a Városligetben, ahol legtöbb babakocsis egy versenyen kategóriában rekordot szeretnének felállítani, ezért minden érintett családot szeretettel várnak a futásra. Szaka cs Zsuzsa VÍVÁS A legeredményesebb Magyar Olimpiai Sportág BP HONVÉD SE vívószakosztály a Diadal Úti Általános Iskolában Tisztelt Szülők! Ha azt szeretnék, hogy gyermekük a sportot és a tanulást összekötve, rendezett időbeosztással éljen, keressék fel szakosztályunkat a Diadal Úti Általános Iskolában. A sport megtanítja a gyerekeket az önállóságra, fegyelmezettségre, a jó időbeosztásra, megtanít elviselni a sikert és a kudarcot. A sport elengedhetetlen az egészséges fejlődés szempontjából, a szabadidő hasznos eltöltésének és a gyereke egyéniségének kialakításának is fontos eszköz. A sport életmód. Az edzéseket heti 3 alkalommal /hétfő, szerda, csütörtök/ 17 órától az iskola új vívópástjain tartjuk. A felszerelést az edzésekhez biztosítjuk. A havi tagságdíj 5000 Ft. Érdeklődni lehet: Budai István: tel: 06/20/ Lukács Gusztáv :tel: 06/30/ Ilyen a boksz! Nemesapáti Norbert első mérkőzését vívta Amerikában Augusztus 9-én a nevadai Fallonban mutatkozott be a tengerentúli közönségnek a fiatal rákosmenti ökölvívó, Nemesapáti Norbert (14-0-0, 13 KO/TKO). Lapunk már beszámolt róla, hogy a tizennyolc éves bokszoló a sikeres érettségi után három éves szerződést írt alá az ismert amerikai promóciós irodával, a DiBella Entertainmenttel. Ennek köszönhetően mérhette öszsze erejét a hétvégén a nagyközépsúlyú (76,2 kg), puerto ricói származású, New Yorkban élő Jason Escalerával (14-2-1; 12 KO/TKO). Nemesapáti, és nevelőedzője, Feja Tibor július utolsó hetében érkezett Las Vegasba, ahol a világsztár Floyd Mayweather Jr. privát edzőtermében készültek a mérkőzésre. Ebben az évben ez már a második olyan hely, ahol világklasszisok mellett edzhetek én is nap mint nap nyilatkozott még a meccs előtt Nemeapáti. Előbb Freddie Roach termében Los Angelesben, most pedig Las Vegasban, a Maywether Gym edzőtermében. Nagyon jól érzem magam, remek a hangulat. Annak ellenére, hogy még csak tizennyolc éves vagyok, és először bokszolok Vegasban, nagyon hamar befogadtak az edzőterem legjobb bokszolói is. A hétvégi meccsről és ellenfeléről ezt nyilatkozta a fiatal bokszoló: Escalera úgy jön majd előre, mint a mérgezett egér, és ezt imádom. Nem kell majd keresnem a ringben, hanem találkozunk középen, és harcolni fogunk, tetőtől talpig. Szeretem az ilyen típusú meccseket. Ez a küzdelem a kezdő gongszótól kezdve izgalmas lesz, és a rajongók odáig lesznek. Nemesapáti tizenhat évesen debütált a profik között, akkor négy menetes pontozással győzött. Azóta tizenhárom alkalommal lépett szorítóba, minden meccsén kiütéssel győzött, aminek köszönhetően a tengerentúlon is gyorsan felfigyeltek rá. Egy álmom vált valóra most, hogy Amerikában, az ESPN kamerái előtt bokszolhatok. Nagyon hálás vagyok, hogy Lou DiBella biztosította nekem ezt a lehetőséget. Biztos vagyok benne, hogy három éven belül elhozzák nekem a világbajnok címmérkőzést is. Lapzártánkkor érkezett a hír, hogy Nemesapáti Nándor pontozásos vereséget szenvedett az amerikai debütáló mérkőzésén a puerto ricói származású Jason Escaleratól. A rákosmenti fiú remekül kezdett, de a nyitó menetben túl sokat adott ki magából, és a folytatásban már nem tudta feltartóztatni a fizikailag erősebb ellenfelét. Escalera a második menettől dominált, mi több, Nemesapáti padlóra is került a puerto ricói egy ütésétő. A folytatásban sem sikerült a fiatal magyar bokszólónak uralnia a küzdelmet. Nemesapáti a nyolcadik menetben megpróbált hajrázni, voltak is szép pillanatai, de sajnos a 18 éves nagyközépsúly reménység erejéből csak a menet megnyerésére telt. Az eredményhirdetés előtt egyértelműnek látszott, hogy Jason Escalera jobb volt a nagyot küzdő magyarnál a küzdelem egészét figyelembe véve. A végeredmény egyhangú pontozásos Escalera siker, 78-73, és arányban. Szaka cs Zsuzsa 20 HÍRHOZÓ augusztus SPORT

12 HIRDETÉS SZABADIDŐ HIRDETÉS ÁLLÁS Szerszám szaküzlet, kisge pszervize be szakmai gyakorlattal rendelkezo kisegi to munkata rsat keres. Jelentkezni o ne letrajzzal hu ci men lehet. ELADÓ Kikás hálószobabútor elado. Tel: EGYÉB Ismét GARÁZSVÁSÁR a Kaszálo u.-ban! Ido pont: :00-16:00 ko zo tt. Helyszi n: Kasza lo u.119. Ruha k, ta ska k, kiege szi to k e s jo hangulat. Életjáradéki szerződést kötnék szakke pzett a polo no i ve gzettse ggel. Aradi La szlo ne , Üvegtető javításához és tiszti tásához keresek szakembert. Tel: Kerítés és korlát festéséhez keresek ügyes szakembert. Tel: KIADÓ Kiadó Rákoscsaba-Újtelepen hosszu távra 50 m2-es, 1 szoba o sszkomfortos, független ha zre sz kertkapcsolattal. 60 ezer Ft + rezsi. Kéthavi kaucio szu kséges. Tel: , Üzlet kiadó a pe celi u ton az RTK-pa lya ko zele ben. Fu szerüzlet volt, ba rmire alkalmas Ft + rezsi. 2 havi kaucio. Tel: XVII. kerületben 63 m2 csala di ha z szutere nje (3 szoba, nappali, konyha, fürdo szoba) berendezve kiado. 1 havi kaucio Ft + rezsi. Balogh Andra s szolgáltatás Fogsorok készítése, javi tása, szu kség esete n ha zna l is. Tel: FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, PVClerakás bu tormozgatással, garanciával e s 15% kedvezme nnyel! Tisztasa g, pontossa g, antialkoholista szakember! Hi vjon bizalommal! Tel: , Cserépkályha, kandalló, kerti süto e pi te se, bonta sa, karbantarta sa e s tana csada s. Preci z, tiszta munkave gze s, sza mlake pes korrekt a rak. Nem doha nyzom. Tel: Igazi házi tepertő, fu sto lt kolbász, szalámi, sonka, szalonna, hurka, diszno sajt kaphato! Tel: Bádogos, tetőfedő, szigetelés, kéme nyfelu ji ta s azonnal, garancia val. TEL: , Ács, tetőfedő, bádogos, laposteto szigetele s. Re gi teto felu ji ta sa, u j teto ke szi te se t va llaljuk , apróhirdetés Minden, amire eddig nem talált szakit! Cso po go csap, sze tesett ereszcsatorna, bedo lt keri te s, bu torok-karnisok felszerele se, kisebb ko mu vesmunka k, gipszkarton eldobozola sok, bea za sok kijavi ta sa. Sza mlake pes, hi vjon bizalommal! Tel: Hűtőgép, villanybojler, villanytu zhely, mosogato ge p, moso ge p, mikro, porszi vo egye b kisge pek javi ta sa garancia val. Kli maszerele s. Bayer Otto Tel: TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL HELYSZÍNEN! Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Grundig, Samsung, Panasonic, LG, Philips, Schneider-Dual. DIGITÁLIS ÁTÁL- LÁS! Mindig-TV deko der beüzemele s! Tel: S.O.S. VÍZSZERELÉS DUGULÁSELHÁRÍ- TÁS. Gyorsszolga lat, csatornakamera za s, mu szeres cso repede s kerese s, cso repede sek javi ta sa, te li elza ro k csere je a sa ssal. Csapok, wc-k szerele se. Moso -, mosogato ge pek beko te se. He tve ge n is. Gabona Ro bert Tel: Minőségi pálinkafőzők széles ki nálata minden a rkatego ria ban Cinkota n (1164 Bp. Vida mva sa r u. 143.). Fo zo k, kiege szi to k e s pa linkafo ze s elme letigyakorlati oktatás, tanácsadás. www. palinkafozes.com Tel: Redőny-, reluxa-, szalagfüggöny-, napellenzo -, roletta-, szu nyogha lo -ke szi te s ro vid hata rido re a Nemeske ri Árnye kola stechnika to l. Szalagfüggo ny-tiszti ta s is! Tel: , Tetőfedés, bádogozás készi tése, javi ta sa, kisebb a csmunka kat va llalok. Tel: , LAKÁSFELÚJÍTÁS! Ko mu ves, burkolo, festo, a cs, teto fedo munka k! Vi z-, fu te s-, villanyszerele s, nyi la sza ro k csere je. Teto te r-bee pi te s. Homlokzati ho szigetele s, ho hidak megszu ntetése. TERVEZÉS! ÉPÜLETENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY! bo vebb info: tel.: Kőművesmunka. Átalaki ta s, javi ta s, ke me nyek bonta sa, e pi te se, javi ta sa. Ja rda k, ajto -ablak csere, külso falfeste k ke szi te se. Tel: , Izomletapadások, fej-, nyak-, hátfájdalmak kezelése, teljes testmasszázs. Szakrendelo kben (VII. ker. Csengery u. 25., III. ker. Vo ro sva ri u t ) vagy az o n otthona ban. Csipak Zolta n gyo gymasszo rto l. Tel: Lakásfelújítás, generálkivitelezés, tisztasági festés 250 Ft-to l, burkolás, tape ta za s, ma zola s, kisebb ko mu ves munka k. Tel: web: www. everhome.hu Költöztetés, hangszerszállítás, lomtalani tás to bb évtizedes gyakorlattal. Tel: , Kőműves vállal teto szerkezet-javi ta si munka latokat is, ke me nye pi te st, külso belso a talaki ta sokat, keri te se pi te st, betonjárda-készi tést és kisebb javi tásokat is. Tel: , Gipszkartonszerelés garanciával! Va laszfalak, ho - e s hangszigetelo elo te tfalak, teto te r-bee pi te sek, falba rejtett tolo ajto k, gipszkarton e s kazetta s a lmenynyezetek, szakemberto l, korrekt a rakon sza mla val. Tel: Építkezés, lakásfelújítás! Ács, ko mu ves, burkolo, vi z-, gáz-, villanyszerelés, festo, e pületasztalos stb. Minden munka egy ke zben! Tel: Fogyasztómasszázs fájdalommentesen! Ho kamera s testanali zis. Nyerjen 3 ingyenes kezele st plusz Ft-ot! Vízszerelés gyorsszolgálat! Vi zsziva rga s mu szeres kerese se-javi tása. Kamerás csatornavizsgálat. Dugula selha ri ta s. Ko zo s ke pviselo knek kedvezme ny. Tel: Csempézés, padlóburkolás, javi tás. Tel: Ha fáradt, vagy elfoglalt, hi vjon bizalommal! Lakások takari tását, ablaktiszti tást vállal a cégu nk. Rend a lelke mindennek. Tel: Ács, tetőfedő, bádogos ko mu ves malterba ku poza st va llalok. Laposteto szigetele s. Tel: Lakás-, épületfelújítás! Ingyenes kisza lla s. Teto fedo, ko mu ves, burkolo, festo, vi z, villanyszerele s, külso kerti munka k stb. Tel: Fakivágást vállalok (alpintechnika val is) szükse g szerint elsza lli ta ssal is. Tel: , Duguláselhárítás, vi z-, ga z-, ko zpontifu te s-szerele s. Tel.: , ingatlan Rákoshegy villanegyedében m2-es félszuterénes családi ház m2-es melle ke pület (ebbo l 75 m2 laka sszintu ) 1023 m2-es sze p telekkel elado. A telken belül 6 auto parkolhat + 2 gara zs. ia r: 36,5 M Ft. Tel: Rákoscsabán a pe celi u thoz ko zel ha zre sz (ta rsasha z) elado. 50 m2-es, cirko fu te ses, kis kertes, felu ji tott, azonnal ko lto zheto. ia r: 12 M Ft. Tel: Rákoshegyen 150 no l-es telek 60 m2- es felu ji tando vagy lebontando házzal elado. ia r: 5,5 M Ft. Tel: XVII. ker. o tszoba s ha z elado! Ketto fürdo, ha rom wc, szutere n + gara zs. Va llalkozás céljára nagyon alkalmas. Iár: 23,7 M Ft. Tel: Happy House Ingatlaniroda készpe nzes vevo i re sze re keres XVII. kerületi ingatlanokat. Elado -kiado ingatlanok, energetikai tanu si tvány, hitelu gyintézés, ügyve d Bp., Pesti u t 128. Tel: , Fe nyke pes aja nlataink: XVII. Gyökér utcában, csendes, parkos ko rnyezetben, rendezett négyemeletes házban 35 m2-es, másfél szobás, felu ji tando, napfe nyes o ro klaka s elado. Ira nya r: 6,7 M Ft. Tel: , XVII Kaszáló utcában 49 m2-es, 2 szoba s, mu anyag ablakos, sze pen felu ji tott o ro klaka s, csendes, parkos ko rnyezetben elado. Ira nya r: 8,9 M Ft. Tel: , XVII. Rákoskerten 2010-ben e pült, u jszeru, egyszintes, 68 m2-es, nappali + 3 ha lo s ikerha z, szigetelt, cirko fu te ses, 285 m2-es telekkel. Irányár: 20,5 M Ft. Tel: XVII. Rákosligeten a számos utcák egyike ben 60 m2-es, belso ke tszintes nappali+2 fe lszoba s, felu ji tott ha zre sz, 60 m2 kerttel, kocsibea lla si leheto se ggel. Ja ro lapos e s lamina lt parketta s helyise gek. Cirko s, radia toros. Melle ke pület. Ár: 12,5 M Ft. Tel: XVII. Rákoshegyen csendes mellékutca ban, kb. 350 m2-es telken 65 m2-es egy szoba + hallos családi házrész, külo n beja rattal, szepara lva, gara zzsal elado. Ira nya r: 14,5 M Ft. Tel: , oktatás ANGOL-, MATEMATIKA-, INFORMA- TIKATANÍTÁS, fordi ta s, korrepeta la s, (e rettse gi-/nyelv-/po tvizsga-) felke szi te s szinte minden szinten, ko ze piskolai tana r-szakfordi to -lektorto l naphosszat, mindenkinek. Tel: A közelben! MATEMATIKA, FIZIKA oktata s 41 e ves tapasztalattal. A bux-index garanta ltan 0. Gyermekko zpontu, bara tsa gos ko rnyezet. Tel: RÉGISÉG Mindennemű régiség felvásárlása (porcela n, festme ny, bronz, ezüst, arany tárgyak, kitu ntetés, jelvény, forgalombo l kivont pe nzek, ke peslap), teljes lomtalani tást is vállalok di jtalan kiszállással, érte kbecsle ssel. Pinte r Nikoletta , Régi tárgyakat, porcela nokat, festme nyeket va sa rolok. Tel: ANTIK CÉG bécsi aukcio s ház részére, diszkre t szakbecsüso k ko zremu ko de se vel, di jtalan szakbecsléssel és kiszállással 1 o ra n belül, helyszi ni ke szpe nzfizete ssel vásárolnak: régi lakberendezési tárgyakat, bu torokat (kolonia lt is), festme nyeket, porcela nokat, ezüsto ket, bronzokat, kerámiákat, o rákat, katonai ruházatot, kitüntete seket, kardokat, re gi pe nze rme ket, hangszereket. Hagyate kot kiüri te ssel is! Hi vjon miket he tve ge n is! Tel: RÁKOSMENTE A XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Beküldendõ a fõsorok megfejtése. Megfejtéseiket nyílt postai levelezõlapon várjuk szerkesztõségünk címére: 1173 Pesti út 166. Beküldési határidõ: augusztus 28. A helyes megfejtést beküldõk között három darab 1000 forintos könyvutalványt sorsolunk ki, amelyeket a Kolibri Könyvesboltban (1173 Kasza u. 5.) vásárolhatnak le. A nyertesek nevét következõ lapszámunkban közöljük, nyereményüket telefonon (telefonszám: ) történõ egyeztetés után szerkesztõségünkben vehetik át. Elõzõ számunk rejtvényének helyes megfejtése: Berzsenyi Dániel, A közelítő tél. Nyertes olvasóink: Pető János 1173 Újlak utca, Somogyvári Tamásné 1174 Rákóczi F. utca, Szirtes Józsefné 1173 Borsó utca. A nyerteseknek gratulálunk! Fo szerkeszto : Varga Orsolya Mu ve szeti vezeto : Csuka n sa ndor Szerkeszto se gvezeto : Horva th Tibor Munkata rsak: Kili Tama s, Szaka cs Zsuzsa Kiadja a lapalapi to tulajdonos Budapest Fo va ros XVII. Kerület Önkorma nyzata megbi za sa bo l a Patriot Bt. Felelo s kiado a kiado vezeto je Szerkeszto se g: 1173 Budapest, Pesti u t 166. Telefon/Fax: , Nyomtata s: Ringier Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan La szlo igazgato Terjeszti a Magyar Posta Megjelenik pe lda nyban. Következõ számunk szeptember 4-én jelenik meg. 22 HÍRHOZÓ augusztus

13 HIRDETÉS TakácsTeam autójavító Saját telephelyen müszaki vizsgáztatás, eredetvizsgálat személygépkocsi+tgk 3.5 T-ig (utánfutó, MKP, lakókocsi) Teljeskörű autójavítás Gázüzemű autók vizsgáztatása Computeres motordiagnosztika+hibakódkiolvasás Futóműállítás Biztosítás ügyintézés Hőkamrás fényezés Vizsgáztatás: / Biztosítás ügyint.: / Budapest, Lemberg u. 22. Tel./fax: Mobil: Nyitva tartás: H-P ig Szeretettel várjuk minden kedves vendégünket Magdolna Rendezvényház (Tápiószecső) Romantikus esküvői helyszín. Születésnapi bulik rendezése. Legény- és Lánybúcsúk. Ballagási rendezvények. Ele rheto se g: AKCIÓK!

405-6655, 06-20-9392-658 XVI.

405-6655, 06-20-9392-658 XVI. Sószoba Tizenhetedik hirdetésfelvétel: 06-20-594-99-90 Mail: tizenhetedik@tizenhetedik.hu Új sószobát avattak szeptember 25-én a Napsugár Óvoda Bulyovszky utcai Tagóvodájában. Felvételünkön: az ünnepélyes

Részletesebben

Ne legyen borraktár a Flamingón! Riz Levente polgármester rendkívüli ülést hívott össze a közös fellépés érdekében

Ne legyen borraktár a Flamingón! Riz Levente polgármester rendkívüli ülést hívott össze a közös fellépés érdekében 2008. július 24. hirhozo@t-online.hu A X V I I. ke r ü l e t ö n ko r m á n y z a t á n a k l a p j a XVIII. évfolyam 12. szám Ne legyen borraktár a Flamingón! Riz Levente polgármester rendkívüli ülést

Részletesebben

Dunakeszi. 2014 november Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 11. szám

Dunakeszi. 2014 november Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 11. szám Dunakeszi városi magazin 2014 november Polgár XV. évfolyam 11. szám 2 Dunakeszi Polgár 27 24 15 16-17 4 Újraválasztották Dióssi Csaba polgármestert 5 A 2014. október 12-i önkormányzati választások eredményei

Részletesebben

Dunakeszi. Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok. 2014 december Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 12.

Dunakeszi. Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok. 2014 december Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 12. Dunakeszi városi magazin 2014 december Polgár XV. évfolyam 12. szám Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok 2 Dunakeszi Polgár 25. 30-31. 4. 16. 4 Adventi zenei áhitat 5 Városvezetők

Részletesebben

Dunakeszi. Valamennyi képviselő aláírta az öt évre szóló Együttműködési nyilatkozatot

Dunakeszi. Valamennyi képviselő aláírta az öt évre szóló Együttműködési nyilatkozatot Dunakeszi városi magazin 2015 február Polgár Fotó: Vörös István XVI. évfolyam 2. szám Valamennyi képviselő aláírta az öt évre szóló Együttműködési nyilatkozatot Megnyílt a tizenötödik körzeti orvosi rendelő

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Érd jelenlegi vezetése jobban teljesít

Érd jelenlegi vezetése jobban teljesít ÉRDI Ingyenes választási kiadvány 20 000 példányban LAP XII. évfolyam 26. szám 2014. október 2. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A facebook.com/erdi.fidesz; facebook.com/t.meszaros.andras; erdifidesz.hu

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

MILLIÁRDOS ÚTFELÚJÍTÁS

MILLIÁRDOS ÚTFELÚJÍTÁS FOLYAMATOSAN SZÉPÜL- NEK. Nyíregyháza önkormányzata már korábban elfogadta azt az ötéves fejlesztési koncepciót, amelynek részeként több felújítás is megvalósul az Északi temetõben. 4 6 JÓL HALAD A TÖMBKÓR-

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

Folytatódó útfelújítás

Folytatódó útfelújítás INTERJÚ BLÁZS PIROSK Tavasztól új igazgatója van a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálatnak, akivel eddigi tapasztalatairól és legfontosabb terveiről beszélgettünk. XV. évfolyam, 17. szám www.kispest.hu

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Tovább (sz)épül településünk. XXII. évf. 2014. március DÓZSA GYÖRGY TÉR ÁTADÁSA. www.hirmondo.budakeszi.hu. Részletek a 2.

HÍRMONDÓ. Tovább (sz)épül településünk. XXII. évf. 2014. március DÓZSA GYÖRGY TÉR ÁTADÁSA. www.hirmondo.budakeszi.hu. Részletek a 2. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXII. évf. 2014. március Részletek a 2. oldalon Tovább (sz)épül településünk DÓZSA GYÖRGY TÉR ÁTADÁSA Bővebben 5. oldalon Bővebben 7. oldalon Bővebben 10. oldalon

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

Gyermekorvosi ellátás és ügyelet Rákosmentén

Gyermekorvosi ellátás és ügyelet Rákosmentén Gyermekorvosi ellátás és ügyelet Rákosmentén Gömöri Gáncs Gabriella a féléves Lillát hozta dr. Bényi Zsolt gyermekorvoshoz. Nagyfia is Bényi doktor betege volt. Felvételünkön: az anyuka megnézi a hirdetőtáblán,

Részletesebben

Kéri. György. Az első magyar skót dudás. Interjú a 12. oldalon. 2013. november

Kéri. György. Az első magyar skót dudás. Interjú a 12. oldalon. 2013. november XVIII. évfolyam 9. szám 2013. november Kéri György Az első magyar skót dudás Interjú a 12. oldalon 5. oldal Kránitz Krisztián Kreszpark a kicsiknek A képviselő kezdeményezésére az eddig elhanyagolt területen

Részletesebben

DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja

DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja 2014. szeptember Feladatok és fejlesztések az előttünk álló öt évben Beszélgetés Dr. Láng Zsolt polgármesterrel 2 DOMBOLDAL - a polgári összefogás lapja Felelősséggel

Részletesebben

Voksolás lesz Zugló 3. számú választókerületében Tisztelt választópolgár! Tájékoztatom a 2011. május 29-ére kitûzött egyéni önkormányzati

Voksolás lesz Zugló 3. számú választókerületében Tisztelt választópolgár! Tájékoztatom a 2011. május 29-ére kitûzött egyéni önkormányzati Zuglo 2011-10.qxd 2011.05.25. 11:38 Page 1 A XIV. KERÜLETI POLGÁROK FÓRUMA ALSÓRÁKOS HERMINAMEZÕ ISTVÁNMEZÕ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKÕR VÁROSLIGET Hatalmas sikert ért el a Zuglói Filharmónia

Részletesebben

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN ingyenes közéleti havilap 2010 június TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN Fotó: Nagy Roland Május és június hónapokban közvetlenül is megtapasztalhattuk Petőfi gondolatainak igazságát: Azért a víz az úr! Az égi áldás

Részletesebben

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. a szülőkhöz is szólnak. a gyermek- és ifjúsági központban a lelki közösséget a szülők is átélhetik. a város 4.

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. a szülőkhöz is szólnak. a gyermek- és ifjúsági központban a lelki közösséget a szülők is átélhetik. a város 4. A VÁROS LAPJA Miskolci Napló Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban ismét fúj a tavaszi szél idén is lesz tavaszi szél takarít a város akció Miskolcon, ezúttal a kisavas megtisztítása

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Tavasszal a Petőfi utca is megszépül. Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata

Csömöri Hírmondó. Tavasszal a Petőfi utca is megszépül. Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Tavasszal a Petőfi utca is megszépül 6. oldal Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata 23. oldal Májusban európai parlamenti választás lesz

Részletesebben

Van esély a Margit kórház újjáélesztésére

Van esély a Margit kórház újjáélesztésére XVIII. évfolyam 6. szám Megjelenik kéthetente 2012. március 22. Energetikai korszerûsítés a Kerék utcai iskolában Jelenleg a külsõ homlokzatot és a tetõt szigetelik, majd a gépészeti munkálatok következnek

Részletesebben

2. évfolyam, 4. szám, 2011. április-május www.kobanya.info. Emlékplakett a kimagasló eredményt elért kőbányai sportolóknak. Miénk volt a park!

2. évfolyam, 4. szám, 2011. április-május www.kobanya.info. Emlékplakett a kimagasló eredményt elért kőbányai sportolóknak. Miénk volt a park! 2. évfolyam, 4. szám, 2011. április-május www.kobanya.info kőbánya.info Ingyenes Közösségi Magazin Osztolykán Ágnes kőbányai képviselő díjat vehetett át Michelle Obamától 2. oldal Kerékpárral az isaszegi

Részletesebben

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XV. ÉVFOLYAM 2010. SZEPTEMBER VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM Választási különszám Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása 2010/SZEPTEMBER

Részletesebben

0 Ft kezdőrészlet OKOSTELEFON FEJHALLGATÓVAL. +24 x havi 2990 Ft kamatmentes részlet (Teljes ár: 71 760 Ft)

0 Ft kezdőrészlet OKOSTELEFON FEJHALLGATÓVAL. +24 x havi 2990 Ft kamatmentes részlet (Teljes ár: 71 760 Ft) VIII. évfolyam, 19. szám 2014. szeptember 26. P A A N O R Á M cegledipanorama.hu OKOSTELEFON FEJHALLGATÓVAL 0 Ft kezdőrészlet +24 x havi 2990 Ft kamatmentes részlet (Teljes ár: 71 760 Ft) Új előfizetéssel,

Részletesebben

XXI. évfolyam 27. szám 2013. december 10. Megjelenik: hetente. A várakozás ideje Adventi hangulat Józsefvárosban

XXI. évfolyam 27. szám 2013. december 10. Megjelenik: hetente. A várakozás ideje Adventi hangulat Józsefvárosban XXI. évfolyam 27. szám 2013. december 10. Megjelenik: hetente A várakozás ideje Adventi hangulat Józsefvárosban KÖZÉLET Jobb velük a világ Szándéknyilatkozat a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásáról

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig VÁROS PÁLYÁZAT FIÁKER ÜZEMELTETÉS Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé belvárosi fiákerek üzemeltetésére: Lázár cár térnél Dunakorzó - Görög utca találkozásánál Jókai u. - Dumtsa

Részletesebben

Papp. János Kispesten a vándor-színész. Interjú a 12. oldalon. 2013. szeptember

Papp. János Kispesten a vándor-színész. Interjú a 12. oldalon. 2013. szeptember XVIII. évfolyam 7. szám 2013. szeptember Papp János Kispesten a vándor-színész Interjú a 12. oldalon 8. oldal Tarlós István Nem épültek utak Míg 2002 és 2010 között több mint 100 ezer négyzetméternyi fővárosi

Részletesebben

Gerincút: Zajmentes élethez kérünk segítséget

Gerincút: Zajmentes élethez kérünk segítséget Október 3-án önkormányzati választás! A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXII. évfolyam 33. szám 2010. október 1. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb október 8-án. Az újság díjtalan. Ruhavásár október 12-én

Részletesebben