Pályázati terv a József Attila Kör Középiskolás fokon rendezvényszervezői választásához 2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati terv a József Attila Kör Középiskolás fokon rendezvényszervezői választásához 2014"

Átírás

1 Pályázati terv a József Attila Kör Középiskolás fokon rendezvényszervezői választásához 2014 Mi végre? A JAK egyik legüdvösebb hagyományának tartom a Középiskolás fokon cím alatt futó programsorozatot, hiszen tapasztalatom szerint a középiskolás diákok legtöbbje alig találkozik a kortárs magyar irodalommal tanulmányai során. Bár az elmúlt évek slam-hulláma sokat szépített a mintázaton, alapvetően az mégis ugyanaz maradt: a kortárs magyar irodalom nehezen hozzáférhető, idegen dimenziónak tűnik a diákok számára. Elsősorban azért, mert a tananyag keretein belül nem kapnak lehetőséget arra, hogy megismerkedjenek vele. Fontosnak tartom, hogy a felnövekvő (olvasó?)generáció megismerje a mai magyar irodalmat, nem csupán azért, mert kultúránk és társadalmunk legfontosabb problémáit is tematizálják a kortárs szövegek, hanem értékteremtő erejük megmutatása miatt is. A cél: olvasásnépszerűsítés, illetve a mai magyar irodalom megismertetése a diákokkal. Ez az igény indított arra, hogy megpályázzam a kiírt programszervezői pozíciót. A következő néhány oldalon röviden vázolom, hogyan tartom lehetségesnek a JAK keretein belül a fentiek megvalósítását. Rendhagyás Folytatni kell a megkezdett rendhagyó irodalomórák szervezését azokban a középiskolákban, ahol ezekre igény mutatkozik. A kapcsolatfelvétel az iskolákkal a programszervezés egyik legkevésbé problémás része: több megyében számos iskolával jelenleg is (már) kapcsolatban állok egyéb szervezőtevékenységem révén (Csongrád, Békés, Jász Nagykun Szolnok a konkrét intézmények névsora a Térkép pont alatt olvasható), a József Attila Kör szintén sok középiskolával alakított ki együttműködést, szervezett hozzájuk programot. Ezeket az ismeretségeket nem csak nyitva szeretném hagyni, de aktivizálni is célom azaz újabb rendhagyó irodalomórákat szerveznénk az intézményekbe. Emellett fontos az új kapcsolatok kiépítése is, melynek érdekében több módszert is tervezek igénybe venni. Ezekre alább (a Kapcsolat és

2 PR pontban) térek ki. A rendhagyó irodalomórák során leginkább fiatal drámaírók/ írók, költők és slammerek beszélgetnének a diákokkal, moderátori segítséggel. Ideális esetben a moderátor az adott osztály diákjai közül kerülne ki. Amennyiben nincsen vállalkozó kedvű diák, a moderátori szerepet az osztály magyartanára vagy a programfelelős által szervezett személy töltené be. Az irodalomórák felolvasást is tartalmaznának, de elsősorban a diákokat érdeklő kérdések megválaszolása, illetve az érdeklődés felkeltése, orientációs irányok megadása a cél. Már itt érdemes lehet megismerkedniük a JAK-kal és lehetőséget biztosítani arra, hogy belássanak, becsatlakozhassanak a kulturális munkába. Kreatív kritika forgatókönyv A rendhagyó irodalomórák mellett kreatív írás és kritikaírás kurzusok elindítása is a terveim közé tartozik. Budapesten és Szegeden is működik/működtek hasonló kurzusok, nem elhanyagolható létszámmal, már csak ezért sem lenne érdemes veszni hagyni az ebben rejlő lehetőségeket. A fővárosban Kiss Noémi vezetett kurzust, amit érdemes folytatni. A szóba jövő iskolák személyes megkeresése révén lehetőség lenne elindítani a kurzusokat helyi szinten. Erre 2008-ban már volt precedens Szegeden, de más városokban is beindítható, ahol erős a JAK jelenléte. A helyi segítőkész/aktív tagokkal együttműködve tudnánk megszervezni ezeket az eseményeket. Az adott városban elindított kreatív írás és/vagy kritikaírás kurzusok anyagát szükségtelen központosítani, mindig az adott óraadó elképzelése szerinti téma lenne terítéken, természetesen előzetes egyeztetés eredményeképp, ezzel elejét véve az órák esetleges redundáns elemeinek. Bár ezek a programok elsősorban középiskoláknak szólnak, nyitottá lehetne tenni egyetemisták számára is, mivel a legtöbb helyen már az értekező prózaírás tanítása is kivonult az oktatásból a kreatív írásról nem is beszélve. Az íráskészség fejlesztése nem csupán az iránta érdeklődő középiskolásokat, de azokat az egyetemistákat is vonzhatja, akik nehezen boldogulnak az értekező prózaírással. Azokban a városokban, ahol ez kivitelezhető (Szegeden és Budapesten bizonyosan), forgatókönyvíró kurzusokat is indíthat a JAK. Ha azt állítom, hogy a mozgókép a legpopulárisabb médium nagyjából annyira mondok újat, mintha azt prognosztizálnám, hogy nagy jövő előtt állhat a wifi. Épp ezért lehet érdemes, ha humán erőforrásainkat kihasználva ebbe az irányba is nyitunk: nem csak a képi

3 kultúra iránt érdeklődő fiatalokat foghatjuk meg, de a társművészetek felé történő nyitás újabb lépése lenne ez a szervezet részéről. Németh Gábor már tartott forgatókönyv író kurzust, amit újraszervezhetünk. Kar Nem csak a tehetséggondozásban és a kortárs magyar irodalom megismertetésében kell, hogy szerepet vállaljon a JAK, hanem civil szervezetként a hátrányos helyzetű gyermekekért is meg kell tennie, amit tud. Ha csupán az érdeklődő diákokat és jellemzően az első vonalas gimnáziumok tanulóit célozzuk meg a programjainkkal, fél munkát végzünk. Épp ezért van szükség arra, hogy a Középiskolás fokon kiegészüljön egy olyan karitatív programcsomaggal, melynek a hátrányos helyzetű gyermekek oktatásának segítése a célja: könyvgyűjtés szervezésével, hozzáadott szakmai tudással, kiegészítőkkel, segédanyagokkal, felzárkóztatást segítő órákkal és programokkal, azaz korrepetálással. Ennek megvalósításához elengedhetetlenül szükség van a JAK tagság aktív közreműködésére. Csoportok szervezése a terv, azokból a tagokból, akiknek lehetőségük van és szándékukban áll az idejükből egy kis részt erre a célra áldozni, azaz rendkívül fontos a szervezet tagjainak aktivitása ahhoz, hogy a program sikeres legyen. Fel kell vennünk a kapcsolatot azokkal az iskolákkal, ahol a legnagyobb a hátrányos helyzetű tanulók száma és az ottani helyzetet ismerő tanárokkal együttműködve kidolgozni azt a lehetséges forgatókönyvet, amellyel a lehető legtöbbet tudunk segíteni. Természetesen a programnak ez a része nem csupán a középiskolákat, de az általános iskolákat is érintené. Kapcsolat és PR Az (új) iskolákkal való kapcsolatfelvételt több irányból is megvalósíthatónak tartom, ahogyan arról fentebb már esett szó, a hatékonyság maximalizálásának érdekében ezeket egymással párhuzamosan kell működtetni. A legkézenfekvőbb módszer a személyes megkeresés, melynek során a programfelelős együttműködésre potenciálisan nyitott iskolákkal veszi fel a kapcsolatot. Ez nem megkerülhető módszer, ám nem a leghatékonyabb az időigényesség, és az előzetes ismertség hiánya miatt. További lehetőség a JAK tagok aktív részvétele az iskolák meg-

4 keresésében, ebben az esetben hálózatszerű rendszer alakulhat ki. A résztvevő JAK tagok felveszik a kapcsolatot az általuk ismert iskolákkal, így az iskolák együttműködési kedve is valószínűbb. A helyi tag az iskolával és a programfelelőssel együttműködve szervezi meg az adott rendezvényt. Valamint a programszervező által folytatott PR tevékenység révén is kapcsolatokat szerezhetünk. Ennek a legalapvetőbb feltétele a rendszeresen szétküldött sajtóanyagok, felhívások és a közösségi médiában való aktív jelenlét lennének. A programjainkról szóló híreket és a felhívásokat a lehető legtöbb online médiának ki kell küldeni, hiszen a középiskolás generáció csaknem száz százaléka online felületeken informálódik. Itt is szinte kizárólagossággal bír a Facebook, ezért bárhol, bármilyen hír vagy egyéb cikk jelenik meg a rendezvényekről, azt mindenképp meg kell osztani a Középiskolás fokon programsorozat saját Facebook felületén. A nagyobb elérés érdekében rendszeres tartalom generálása is a terveim közé tartozik ezen a felületen, melyek 1., a középiskolások érdeklődésére tarthatnak számot, 2., összefüggnek a JAK által szervezett programokkal vagy valahogyan kiegészítik azokat. A programsorozat saját Moly fiókot is indítani fog, amin keresztül újabb diákokat érhetünk el, illetve növelhetjük a programkiírások viralitását, hiszen a Moly felhasználóinak nagy része a középiskolások közül kerül ki, sokan ezen az oldalon informálódnak az irodalommal, könyvekkel kapcsolatos rendezvényekről, író-olvasó találkozókról. A már említett rendezvények mellett diákoknak szóló pályázatok kiírása is szándékomban áll, melyet azért itt említek meg, mert legalább annyira fontos szerepe van ennek a diákokkal való kapcsolattartásban, mint aktivizálásukban és orientálásukban. Kritikaíró és kreatív írás (líra, próza) pályázatok kiírása is a terv része. A beérkező pályázati anyagokat szakmai zsűri bírálná és publikálási/fellépési lehetőség, valamint könyvjutalom járna a győzteseknek. A diákoknak szóló pályázatok és általában a Középiskolás fokon programsorozat külön felületet kaphatnának a JAK weboldalán belül, így nem csak egy helyen lehetne áttekinteni a tervezett és már megvalósult programokat, de a diákok könnyedén eljuthatnának a JAK weboldalának egyéb részeire is, valamint a pályázati határidőket és feltételeket is követhetnék a honlapon erre vonatkozó menüpontja alatt.

5 Együttműködés Az eddig vázolt programtervek megvalósítását megkönnyítené az egyéb szakmai szervezetekkel történő kapcsolatfelvétel és együttműködés. Az egyik ilyen szervezet a Magyartanárok Egyesülete, mely kézenfekvő választás, ha az irodalom tanításában szeretnénk külső résztvevőként működni. Az Egyesület táborokat és konferenciákat is szervez, melyeken a JAK Középiskolás fokon rendezvényei is helyet kaphatnának, illetve az intézményekkel való kapcsolatfelvétel gördülékenysége és hatékonysága is biztosítottabb lenne. Az egyesületi tagok pedig minden bizonnyal élesen látják az aktuális problémákat és trendeket, hiszen naponta szembesülnek velük ez a tény is a Középiskolás fokon hatékonyságát növelheti. A hátrányos helyzetű gyerekek segítésére vonatkozó tervekben (Kar) hasonlóképp előnyt jelenthet a Digitális Esélyegyenlőség Alapítvánnyal (mely a H2O Programot (Hátrányos Helyzetűek Oktatása Program) is jegyzi) való kapcsolatfelvétel. Rálátásukkal, kapcsolataikkal és javaslataikkal orientálni tudnák a tevékenységünket, ami hozzájárulna az ő erőfeszítéseikhez is. Utoljára hagyom a legalapvetőbb és legkézenfekvőbb együttműködési lehetőséget, magát a JAK-ot. Meg kell találnunk azokat a módokat bízom benne, hogy az eddigiek során már felmutattam néhányat melyekkel aktívan bevonható a középiskolás generáció a József Attila Kör működésébe leginkább program szinten. Ennek stabil terepe lehetne Szegeden a Próza Nostra Irodalmi Estek rendezvénysorozat, melynek eddigi alkalmait is látogatták középiskolai diákok, illetve Budapesten a hasonló profilú PopJAK. Mivel mindkét rendezvény a fiatalok között népszerűbb irodalmi formáknak is teret enged, ezért kézenfekvő, hogy a rendezvényeket középiskolai intézményekben is hirdessük, az esteken pedig a megjelenő diákok előtt egyéb kulturális programokról is hírt adjunk. E programok mellett az éves JAK-tábor programjába is bevonhatjuk a diákokat, kifejezetten számukra szervezett programok segítségével. Források Az említett programokra fordítandó források finanszírozását elsősorban pályázati úton képzelem el. 1. Az NKA révén: a következő pályázat leadási határideje éppen szeptemberben esedékes. A benyújtandó pályázati anyag elkészítése már folyamatban van.

6 2. Releváns TÁMOP pályázatok révén. 3. Kiegészítésképp önkormányzati források bevonásával. 4. OSI pályázat révén (Kar hátrányos helyzetű gyerekekkel kapcsolatos tevékenységek) 5. Norvég Civil Alap révén (Kar hátrányos helyzetű gyerekekkel kapcsolatos tevékenységek) 6. Egyéb alternatív pályázati források bevonásával. Egyéb, a programokhoz köthető (diákpályázatok, felzárkóztató programok stb.), de nem pénzbeli forrásokat (könyvek, folyóiratok, taneszközök stb.) többek között az érintett kiadóktól, illetve gyártóktól tervezem megpályázni. Ütemterv Amennyiben az anyagi források lehetővé teszik: Minden őszi és tavaszi félévben legalább hat alkalommal kerül sor rendhagyó irodalomórákra. Az írás kurzusok legalább minden tavaszi félévben elindulnak és öt alkalommal kerül sor rájuk. A Kar (hátrányos helyzetű gyerekeket segítő karitatív tevékenység) alkalmait a munka ezen fázisában nehéz előre kalkulálni, hiszen ez jóval nagyobb mértékben függ a JAK tagok szélesebb körű mozgósításától, mint a többi program. Alapvetően az első őszi félévben a tevékenység megszervezésére koncentrálnánk, a további félévek mindegyikében pedig a gyakorlati megvalósítás következne. Minden félévben legalább három alkalommal szeptember: Az első pályázatok benyújtása (NKA stb.). Amennyiben alternatív forrásból finanszírozható, akkor az első rendhagyó irodalomóra megszervezése és megtartása. Az októberben, novemberben és decemberben esedékes rendhagyó irodalomórák megszervezése, előkészítése. Egyeztetés az azokban résztvevő személyekkel. A Középiskolás fokon Facebook-fiók elindítása október-december: Az esedékes rendhagyó irodalomórák megtartása (havonta legalább egy). Egyeztetés a tagsággal az indítandó hátrányos helyzetűek segítését megcélzó programmal kapcsolatban; önkéntes csopor-

7 tok szervezése, tevékenységi körök megállapítása és kidolgozása. Könyvgyűjtés indítása. Esedékes pályázatok benyújtása, alternatív finanszírozási lehetőségek keresése. Az írás kurzusok megszervezése, menetrendjük kidolgozása (előadók, helyszínek, alkalmak, visszacsatolás). Kapcsolatfelvétel lehetséges társszervezetekkel. A Középiskolás fokon almenüjének beüzemelése a JAK honlapján január: A februárban, márciusban, áprilisban és májusban esedékes rendhagyó irodalomórák megszervezése. Az írás kurzusok megszervezése, menetrendjük kidolgozása (előadók, helyszínek, alkalmak, visszacsatolás), a szervezés lezárása. Esedékes pályázatok benyújtása, alternatív finanszírozási lehetőségek keresése február május: Az esedékes rendhagyó irodalomórák megtartása (havonta legalább egy). Az írás kurzusok levezetése. A Kar tevékenység elindítása. A diákoknak szóló pályázatok szervezése, kiírása, értékelése és az eredmények kihirdetése. Kapcsolatfelvétel azokkal az intézményekkel, ahová a következő őszi félévtől szervezzük a rendhagyó irodalomórákat. Egyeztetés az abban résztvevő személyekkel. A tavasszal esedékes pályázatok elkészítése és benyújtása. A nyári programok, fesztiválrészvételek megszervezése június augusztus: Táborokon, fesztiválokon való részvétel, programok, PRmunka. Felkészülés az őszi félévre szeptember augusztus: Az előző évben megkezdett munka folytatása. Beszámoló az előző évben megvalósult programokról, tanulságok levonása, új irányvonalak felvázolása.

8 Térkép Azon középiskolák és pedagógusok listája, akikkel már személyesen felvettem a kapcsolatot, így az őszi tanévben már szervezhetünk hozzájuk programokat (a lista nem tartalmazza azokat a lehetséges intézményeket, melyekkel a JAK már felvette a kapcsolatot): SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium (Szeged) - dr. Farkas Zoltán Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged) - Várhidi Gyula Deák Ferenc Gimnázium (Szeged) - Erdélyi Eszter, Békés Izabella Verseghy Ferenc Gimnázium (Szolnok) és Pálfy János Szakközépiskola (Szolnok) - Nagy Lajosné Kemény Katalin Péter András Gimnázium (Szeghalom) Ujfalusi László Erkel Ferenc Gimnázium (Gyula) Balogh Norbert További lehetőségek (JAK-tagok segítségével): Tóth Kinga Sárvár. Kiss László Békéscsabán és Gyulán is szervezett már rendhagyó órákat.

9 Szabó István Zoltán (Steve) Curriculum Vitae Szeged, Alsó kikötő sor 7/A Személyi adatok Név: Szabó István Zoltán Születési hely: Törökszentmiklós Születési idő: Tanulmányok PhD részképzés, Erasmus ösztöndíj Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, Universitá degli Studi di Napoli L Orientale ; Nápoly, Olaszország. Specializáció: dekonstrukció, technika, politika. Témavezető: pr.ssa Rossella Ciocca & pr.ssa Anna Maria Cimitile PhD képzés, Irodalomtudományi Doktori Program Irodalomtudományi Doktori Iskola, Szegedi Tudományegyetem. Specializáció: dekonstrukció, technika, politika. Témavezető: Fogarasi György & Sutyák Tibor Filozófia szak Filozófia Tanszék, Szegedi Tudományegyetem Specializáció: XX. századi filozófia, dekonstrukció, metafizika. Diplomamunka: Kísértetek, zsibbasztóráják, boszorkánymesterek XX. századi metafizika-kritikák. Témavezető: Sutyák Tibor Magyar nyelv és irodalom szak Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékcsoport, Szegedi Tudományegyetem Specializáció: amerikai posztmodern próza, irodalomelmélet, pop kultúra Diplomamunka: Dekonstruktív szövegműködések William Gibson Neurománc című regényében Témavezető: Kovács Sándor

10 Irodalomelmélet speciális képzés Vizuális kultúra és Irodalomelméleti Tanszék, Szegedi Tudományegyetem Specializáció: politika, technika az irodalomban és az irodalomelmé letben,interpretációs stratégiák. Záródolgozat: Az emberek (és a ) gépek Témavezető: Kovács Sándor & Fogarasi György Informatika szakirány, érettségi Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola, Szolnok Ismeretek nyelvismeret angol: tárgyalóképes szint (nyelvvizsga: államilag elismert középfokú C ) olasz: társalgási szint (nyelvvizsga: nincs) spanyol: alapszint (nyelvvizsga: államilag elismert alapfokú C ) számítógépes ismeretek: számítástechnikai szoftverüzemeltető képesítés vezetői engedély: A21+, B Díjak és elismerések : Erasmus ösztöndíj (Nápoly, Olaszország - Universitá degli Studi di Napoli L Orientale ) : Nemzeti Kiválóság Program Apáczai Csere János Ösztöndíj 2013: Balassi ösztöndíj csoportos tanulmányút (Berlin-Wittenberg, Németország konferencia) : SZTEhetség ösztöndíj és Kiválósági Lista tag 3 egymást követő évben. 2009: Első helyezés az Országos Tudományos Diákköri Konferencián Irodalomelmélet I. szekció Tanítási tapasztalat Egyetemi óraadó az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéken (SZTE, BTK) : Magyar nyelv és irodalom tanár a hódmezővásárhelyi Kalmár Zsigmond Szakközép és Szakiskolában (HISZK Tagintézmény). Egyéb tapasztalat és tevékenységek Egyetemi hallgatók diplomamunkájának témavezetése.

11 2011- Rendezvények szervezése az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék hallgatói és oktatói részére. 2011: Segédkezés a Terror(ism) and Aesthetic címmel megrendezett nemzetközi konferencia megrendezési munkálataiban A Próza Nostra nevű online irodalmi folyóirat alapító főszerkesztője (www.prozanostra.com) Könyvbemutatók és nyitott irodalmi beszélgetések szervezése és levezetése Publikálás (kritikák, recenziók, esszék, tanulmányok stb.) Tagságok József Attila Kör (JAK) American Comparative Literature Association (ACLA) Válogatott publikációk 1. Dehumanized man Is he human(e)? Deconstruction of the body by technology. In Vasil Gluchman (szerk.) Bioethics In Central Europe. Presov, University of Presov, Irodalmi gettók (Recenzió William Gibson Nyomtalanul című regényéről) Élet és Irodalom, szám 3. Az emberek (és a) gépek (Tanulmány) Opus, szám. 4. Hozzáférés (Tanulmány) In Szövegek között XVI. szerk. Fried István, Szeged, Egy Mór a Hunyadiak korában (Recenzió Bán Mór Hunyadi regénycikusáról) In Irodalmi Jelen, június 6. Élőholtak az orosz pusztán (Recenzió Vlagyimir Szorokin Hóvihar című regényéről) Élet és Irodalom, szám 7. A hőbörgés nagymonológja (Recenzió Parti Nagy Lajos Az étkezés ártalmasságáról című regényéről) In Irodalmi Jelen, január 8. Budapest Nyugati (Recenzió Závada Péter Ahol megszakad című verseskötetéről) Prae.hu, július Szürke égbolt alatt (Tanulmány Willam Gibson prózájáról) in Szövegek között XVII. szerk. Fried István, Egy (ki)talált kézirat (Recenzió Gyenge Zoltán A megfordult világ című kötetéről) Tiszatáj Online, január Gaiman jól bevált receptje (Recenzió Neil Gaiman Óceán az út végén című regényéről) Tiszatáj Online, szeptember Átcímkézés játék az irodalom, a politika és a technika fogalmaival Bram Ieven Machinic Deconstruction című dolgozatában, in et al., 2015/1. megjelenés alatt.

12 Fordítások 1. Ben Roberts Stiegler Derrida-olvasata [Stiegler reading Derrida] in et al., 2015/1 megjelenés alatt. Konferenciák 1. A technikai fejlődés és a virtuális környezet a cyberpunk irodalomban című előadás. Fejlődés és Környezeti Felelősség címmel megrendezett konferencia (2008. szeptember , Szeged, SZAB Székház. Szervező: SZTE BTK Filozófia Tanszék). 2. Dehumanized man Is he still human(e)? Deconstruction of the body by technology című előadás. Bioethics In Central Europe címmel megrendezett konferencia (2009. január , Presov, Szlovákia. Szervező: University of Presov és UNESCO). 3. A felforgatás mátrixa című előadás. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (Szeged, április 16-18). 4. A lengyel pápa (h)arcai című előadás. mert a szó nem veszhet el címmel megrendezett konferencia a Szolidaritás mozgalom 30. évfordulójára (2010. október 19., Szeged, Grand Café, Őszi Kulturális Fesztivál). 5. Hybridizing Man with Machine című előadás (Seminar: D15). ACLA Annual Conference 2011 World Literature, Comparative Literature (2011. március 31-április 3., Vancouver, Kanada. Szervező: American Comperative Literature Association). 6. A populáris irodalom reprezentációja műhelymunkákon és internetes lapokon című előadás. KULTOK Kultműhelyek Országos Konferenciája címmel megrendezett konferencia (2012. április , Debrecen, MODEM). 7. Az erkölcsi érzékenység és a didaktikusság határai az irodalomban című előadás. IV. Tolkien Konferencia Fantázia és Erkölcs címmel megrendezett konferencia (2012. június , Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar). 8. Territoriality In Virtual Space című előadás Space Time Circulation of Cultures címmel megrendezett konferencia (2013. április , Wittenberg, Németország. Szervező: University of Halle-Wittenberg). 9. Capital with a capital-c című előadás (Stream: D). ACLA Annual Conference 2014 Capitals (2014. március , New York City, NY, USA. Szervező: American Comperative Literature Association). Szabó István Zoltán (Steve)

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Rendezvények. Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése. partnerek vagyunk! Hungary CONVENTION & TRAVEL

Rendezvények. Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése. partnerek vagyunk! Hungary CONVENTION & TRAVEL Rendezvények Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése partnerek vagyunk! C&T CONVENTION & TRAVEL Hungary Tisztelt Partnerünk! Fő profilunk, a kongresszusok, konferenciák, szimpóziumok és kulturális

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT Egészségügyi Közszolgálati Kar 2015/16. tanév PÁLYÁZATI ŰRLAP HALLGATÓK A SZÁMÁRA I. SZEMÉLYES ADATOK Iktatási szám: Pályázó neve NEPTUN azonosító Állandó lakcím Levelezési cím Telefon E-mail II. GYAKORLATI

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 SZEMÉLYI ADATOK Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 novaknezsuzsi@freemail.hu Nő 1961.03.05. Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT Érettségi vizsgaelnök

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: Igazgató Igazgató helyettesek Egyéb vezető Szakos tanítást végző Szakmai gyakorlati oktatást végző Összesen KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: 40 fő pedagógusból: 37 fő egyetemi

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában A fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása Közép-Kelet-Európában Projekt Szeminárium 2013. október 10. A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában Előadó: Kiss Ferenc

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Tájékoztató a BME GTK szakkollégiumairól, avagy. szakma és közösség a tanórákon kívül. Liska Tibor Szakkollégium. KommON Szakkollégium

Tájékoztató a BME GTK szakkollégiumairól, avagy. szakma és közösség a tanórákon kívül. Liska Tibor Szakkollégium. KommON Szakkollégium Tájékoztató a BME GTK szakkollégiumairól, avagy szakma és közösség a tanórákon kívül Liska Tibor Szakkollégium KommON Szakkollégium 2. oldal 9. oldal KommON BME Kommunikációs Szakkollégium Szakkollégiumunk

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Vezetéknév / Utónév) Cím SUSKÓ JÁNOS Békéscsaba Kőris utca 7.2.7. 5600 Hungary Telefon Mobil: (+36-20)488-2331 E-mail suskoj@vipmail.hu, suskoj@gmail.com

Részletesebben

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei Tóth Károly hálózati alprogram vezetője Iván Zsuzsanna intézményvezető Porkoláb

Részletesebben

Az EKF szerepvállalása a duális képzés fejlesztésben

Az EKF szerepvállalása a duális képzés fejlesztésben Az EKF szerepvállalása a duális képzés fejlesztésben Az EKF TÁMOP projektjének célja, hogy a regionális vállalkozói szféra igényeit megismerjük és a Főiskolánk meglévő képzéseit részben azok fejlesztésével,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1 Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza A pályázat előzményei, feltételek Intézmény hagyományai (tagozatos

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.com Tanulmányok: Alapfokú képzés: 1995 2004 Ráti Általános Iskola

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

Helyszín, időpont: A találkozót 2000. november 10.-11.-ig rendezzük meg Szegeden a Dugonics András Piarista Gimnáziumban

Helyszín, időpont: A találkozót 2000. november 10.-11.-ig rendezzük meg Szegeden a Dugonics András Piarista Gimnáziumban "Konferencia a civilszervezetek és az iskolák együttműködési lehetőségeiről " avagy Kiegészítés vagy kompenzáció? címmel A program célja: Az iskolákkal folytatott sikeres együttműködésünk tapasztalatai

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A magyar villamosipar legnagyobb független szakmai szervezete Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. 1.számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást?

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Tehetséggondozás gyakorlata konferencia Szolnok, 2013. május 30. Az NTP 2011-2012. évi cselekvési programjában támogatta: - a köznevelési

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Regisztráció... 2. Önéletrajzi adatok... 2. Továbblépés új és régi felhasználók esetében egyaránt... 3. Pályázat elkészítése... 4. A részképzés...

Regisztráció... 2. Önéletrajzi adatok... 2. Továbblépés új és régi felhasználók esetében egyaránt... 3. Pályázat elkészítése... 4. A részképzés... Online pályázás lépésről lépésre Tartalom Regisztráció... 2 Önéletrajzi adatok... 2 Továbblépés új és régi felhasználók esetében egyaránt... 3 Pályázat elkészítése... 4 A részképzés... 4 B posztgraduális

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén. 2011.09.29. Gödöllő

Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén. 2011.09.29. Gödöllő Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén 2011.09.29. Gödöllő A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0011

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8.

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. A programok a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban zajlottak, ahol nagy örömünkre

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA LegyEN ÖN is támogató FOUNDATION FOR THE FUTURE OF BIOMEDICAL SCIENCES IN SZEGED ISKOLATEREMTÉS TÖBBGENERÁCIÓS TUDÓSKÉPZÉS Ez a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA)!

Részletesebben

TÁMOP 4.1.1.C/12/1/KONV-2012-0004 Harmadik projektszintű találkozó Szolnok, 2014.05.07.

TÁMOP 4.1.1.C/12/1/KONV-2012-0004 Harmadik projektszintű találkozó Szolnok, 2014.05.07. TÁMOP 4.1.1.C/12/1/KONV-2012-0004 Harmadik projektszintű találkozó Szolnok, 2014.05.07. Hallgatói szolgáltatások alprojekt beszámolója 2013.10.16-2014.05.07 időszak (Karrier és alumni szolgáltatások) Készítette:

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola 2364 ÓCSA, Falu Tamás u. 35. Telefon/Fax: 29/378-045 Honlap: www.bogim.hu E-mail: gimi@bogim.hu OM azonosító: 032552 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Középiskolánk

Részletesebben

PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium 2013/14

PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium 2013/14 1 212 számokban PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium 213/14 tanévi összehasonlító beszámoló jelentés Dr. HATVANI Zsolt Szervező titkár Első előadás: február 8. (Swingerek) Utolsó: május

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány Ismertető Hallatlan Alapítvány Az elmúlt negyven év nyelvészeti eredményei világszerte nyilvánvalóvá tették a jelnyelvek természetes nyelv voltát. E tudományos tény megkérdőjelezése ma már a nagyfokú szakmai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések:

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Molnár Kolos Születési idő: Budapest, 1985.06.24. Anyja neve: Orbán Olga Terézia Lakcím: 1151. Budapest, Bem utca 33. Telefon: +3620/213-6462 E-mail: molnar@pt.bme.hu

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Hátrányos Helyzetű tanulók

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ESSZÉÍRÁS. Készítette: Reich Orsolya. Szakmai felelős: Wessely Anna. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ESSZÉÍRÁS. Készítette: Reich Orsolya. Szakmai felelős: Wessely Anna. 2010. június ESSZÉÍRÁS ESSZÉÍRÁS Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 2004 az alapítás éve 8 2005/2006-os tanév az első bővülés 9 2006/2007 a tanulói

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. 2012. május 11.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. 2012. május 11. PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. május 11. A 2012.05.05-05.11 között megjelent pályázati kiírások: Cím: Andrássy Európa Ösztöndíj Kiíró: Wekerle Sándor Alapkezelő Határidő: 2012. 05. 18. Pályázhat: fiatal és tapasztalt

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Korszerű magas- és útépítési feladatok Németországban.

Korszerű magas- és útépítési feladatok Németországban. Korszerű magas- és útépítési feladatok Németországban. LEONARDO MOBILITÁS PÁLYÁZAT 2013 Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Jáky József Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 11.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKTATÁSI F OSZTÁLY BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról A 2012. évi őszi vizsgaidőszakban a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 11. (4) bekezdésben foglaltak

Részletesebben