Pályázati terv a József Attila Kör Középiskolás fokon rendezvényszervezői választásához 2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati terv a József Attila Kör Középiskolás fokon rendezvényszervezői választásához 2014"

Átírás

1 Pályázati terv a József Attila Kör Középiskolás fokon rendezvényszervezői választásához 2014 Mi végre? A JAK egyik legüdvösebb hagyományának tartom a Középiskolás fokon cím alatt futó programsorozatot, hiszen tapasztalatom szerint a középiskolás diákok legtöbbje alig találkozik a kortárs magyar irodalommal tanulmányai során. Bár az elmúlt évek slam-hulláma sokat szépített a mintázaton, alapvetően az mégis ugyanaz maradt: a kortárs magyar irodalom nehezen hozzáférhető, idegen dimenziónak tűnik a diákok számára. Elsősorban azért, mert a tananyag keretein belül nem kapnak lehetőséget arra, hogy megismerkedjenek vele. Fontosnak tartom, hogy a felnövekvő (olvasó?)generáció megismerje a mai magyar irodalmat, nem csupán azért, mert kultúránk és társadalmunk legfontosabb problémáit is tematizálják a kortárs szövegek, hanem értékteremtő erejük megmutatása miatt is. A cél: olvasásnépszerűsítés, illetve a mai magyar irodalom megismertetése a diákokkal. Ez az igény indított arra, hogy megpályázzam a kiírt programszervezői pozíciót. A következő néhány oldalon röviden vázolom, hogyan tartom lehetségesnek a JAK keretein belül a fentiek megvalósítását. Rendhagyás Folytatni kell a megkezdett rendhagyó irodalomórák szervezését azokban a középiskolákban, ahol ezekre igény mutatkozik. A kapcsolatfelvétel az iskolákkal a programszervezés egyik legkevésbé problémás része: több megyében számos iskolával jelenleg is (már) kapcsolatban állok egyéb szervezőtevékenységem révén (Csongrád, Békés, Jász Nagykun Szolnok a konkrét intézmények névsora a Térkép pont alatt olvasható), a József Attila Kör szintén sok középiskolával alakított ki együttműködést, szervezett hozzájuk programot. Ezeket az ismeretségeket nem csak nyitva szeretném hagyni, de aktivizálni is célom azaz újabb rendhagyó irodalomórákat szerveznénk az intézményekbe. Emellett fontos az új kapcsolatok kiépítése is, melynek érdekében több módszert is tervezek igénybe venni. Ezekre alább (a Kapcsolat és

2 PR pontban) térek ki. A rendhagyó irodalomórák során leginkább fiatal drámaírók/ írók, költők és slammerek beszélgetnének a diákokkal, moderátori segítséggel. Ideális esetben a moderátor az adott osztály diákjai közül kerülne ki. Amennyiben nincsen vállalkozó kedvű diák, a moderátori szerepet az osztály magyartanára vagy a programfelelős által szervezett személy töltené be. Az irodalomórák felolvasást is tartalmaznának, de elsősorban a diákokat érdeklő kérdések megválaszolása, illetve az érdeklődés felkeltése, orientációs irányok megadása a cél. Már itt érdemes lehet megismerkedniük a JAK-kal és lehetőséget biztosítani arra, hogy belássanak, becsatlakozhassanak a kulturális munkába. Kreatív kritika forgatókönyv A rendhagyó irodalomórák mellett kreatív írás és kritikaírás kurzusok elindítása is a terveim közé tartozik. Budapesten és Szegeden is működik/működtek hasonló kurzusok, nem elhanyagolható létszámmal, már csak ezért sem lenne érdemes veszni hagyni az ebben rejlő lehetőségeket. A fővárosban Kiss Noémi vezetett kurzust, amit érdemes folytatni. A szóba jövő iskolák személyes megkeresése révén lehetőség lenne elindítani a kurzusokat helyi szinten. Erre 2008-ban már volt precedens Szegeden, de más városokban is beindítható, ahol erős a JAK jelenléte. A helyi segítőkész/aktív tagokkal együttműködve tudnánk megszervezni ezeket az eseményeket. Az adott városban elindított kreatív írás és/vagy kritikaírás kurzusok anyagát szükségtelen központosítani, mindig az adott óraadó elképzelése szerinti téma lenne terítéken, természetesen előzetes egyeztetés eredményeképp, ezzel elejét véve az órák esetleges redundáns elemeinek. Bár ezek a programok elsősorban középiskoláknak szólnak, nyitottá lehetne tenni egyetemisták számára is, mivel a legtöbb helyen már az értekező prózaírás tanítása is kivonult az oktatásból a kreatív írásról nem is beszélve. Az íráskészség fejlesztése nem csupán az iránta érdeklődő középiskolásokat, de azokat az egyetemistákat is vonzhatja, akik nehezen boldogulnak az értekező prózaírással. Azokban a városokban, ahol ez kivitelezhető (Szegeden és Budapesten bizonyosan), forgatókönyvíró kurzusokat is indíthat a JAK. Ha azt állítom, hogy a mozgókép a legpopulárisabb médium nagyjából annyira mondok újat, mintha azt prognosztizálnám, hogy nagy jövő előtt állhat a wifi. Épp ezért lehet érdemes, ha humán erőforrásainkat kihasználva ebbe az irányba is nyitunk: nem csak a képi

3 kultúra iránt érdeklődő fiatalokat foghatjuk meg, de a társművészetek felé történő nyitás újabb lépése lenne ez a szervezet részéről. Németh Gábor már tartott forgatókönyv író kurzust, amit újraszervezhetünk. Kar Nem csak a tehetséggondozásban és a kortárs magyar irodalom megismertetésében kell, hogy szerepet vállaljon a JAK, hanem civil szervezetként a hátrányos helyzetű gyermekekért is meg kell tennie, amit tud. Ha csupán az érdeklődő diákokat és jellemzően az első vonalas gimnáziumok tanulóit célozzuk meg a programjainkkal, fél munkát végzünk. Épp ezért van szükség arra, hogy a Középiskolás fokon kiegészüljön egy olyan karitatív programcsomaggal, melynek a hátrányos helyzetű gyermekek oktatásának segítése a célja: könyvgyűjtés szervezésével, hozzáadott szakmai tudással, kiegészítőkkel, segédanyagokkal, felzárkóztatást segítő órákkal és programokkal, azaz korrepetálással. Ennek megvalósításához elengedhetetlenül szükség van a JAK tagság aktív közreműködésére. Csoportok szervezése a terv, azokból a tagokból, akiknek lehetőségük van és szándékukban áll az idejükből egy kis részt erre a célra áldozni, azaz rendkívül fontos a szervezet tagjainak aktivitása ahhoz, hogy a program sikeres legyen. Fel kell vennünk a kapcsolatot azokkal az iskolákkal, ahol a legnagyobb a hátrányos helyzetű tanulók száma és az ottani helyzetet ismerő tanárokkal együttműködve kidolgozni azt a lehetséges forgatókönyvet, amellyel a lehető legtöbbet tudunk segíteni. Természetesen a programnak ez a része nem csupán a középiskolákat, de az általános iskolákat is érintené. Kapcsolat és PR Az (új) iskolákkal való kapcsolatfelvételt több irányból is megvalósíthatónak tartom, ahogyan arról fentebb már esett szó, a hatékonyság maximalizálásának érdekében ezeket egymással párhuzamosan kell működtetni. A legkézenfekvőbb módszer a személyes megkeresés, melynek során a programfelelős együttműködésre potenciálisan nyitott iskolákkal veszi fel a kapcsolatot. Ez nem megkerülhető módszer, ám nem a leghatékonyabb az időigényesség, és az előzetes ismertség hiánya miatt. További lehetőség a JAK tagok aktív részvétele az iskolák meg-

4 keresésében, ebben az esetben hálózatszerű rendszer alakulhat ki. A résztvevő JAK tagok felveszik a kapcsolatot az általuk ismert iskolákkal, így az iskolák együttműködési kedve is valószínűbb. A helyi tag az iskolával és a programfelelőssel együttműködve szervezi meg az adott rendezvényt. Valamint a programszervező által folytatott PR tevékenység révén is kapcsolatokat szerezhetünk. Ennek a legalapvetőbb feltétele a rendszeresen szétküldött sajtóanyagok, felhívások és a közösségi médiában való aktív jelenlét lennének. A programjainkról szóló híreket és a felhívásokat a lehető legtöbb online médiának ki kell küldeni, hiszen a középiskolás generáció csaknem száz százaléka online felületeken informálódik. Itt is szinte kizárólagossággal bír a Facebook, ezért bárhol, bármilyen hír vagy egyéb cikk jelenik meg a rendezvényekről, azt mindenképp meg kell osztani a Középiskolás fokon programsorozat saját Facebook felületén. A nagyobb elérés érdekében rendszeres tartalom generálása is a terveim közé tartozik ezen a felületen, melyek 1., a középiskolások érdeklődésére tarthatnak számot, 2., összefüggnek a JAK által szervezett programokkal vagy valahogyan kiegészítik azokat. A programsorozat saját Moly fiókot is indítani fog, amin keresztül újabb diákokat érhetünk el, illetve növelhetjük a programkiírások viralitását, hiszen a Moly felhasználóinak nagy része a középiskolások közül kerül ki, sokan ezen az oldalon informálódnak az irodalommal, könyvekkel kapcsolatos rendezvényekről, író-olvasó találkozókról. A már említett rendezvények mellett diákoknak szóló pályázatok kiírása is szándékomban áll, melyet azért itt említek meg, mert legalább annyira fontos szerepe van ennek a diákokkal való kapcsolattartásban, mint aktivizálásukban és orientálásukban. Kritikaíró és kreatív írás (líra, próza) pályázatok kiírása is a terv része. A beérkező pályázati anyagokat szakmai zsűri bírálná és publikálási/fellépési lehetőség, valamint könyvjutalom járna a győzteseknek. A diákoknak szóló pályázatok és általában a Középiskolás fokon programsorozat külön felületet kaphatnának a JAK weboldalán belül, így nem csak egy helyen lehetne áttekinteni a tervezett és már megvalósult programokat, de a diákok könnyedén eljuthatnának a JAK weboldalának egyéb részeire is, valamint a pályázati határidőket és feltételeket is követhetnék a honlapon erre vonatkozó menüpontja alatt.

5 Együttműködés Az eddig vázolt programtervek megvalósítását megkönnyítené az egyéb szakmai szervezetekkel történő kapcsolatfelvétel és együttműködés. Az egyik ilyen szervezet a Magyartanárok Egyesülete, mely kézenfekvő választás, ha az irodalom tanításában szeretnénk külső résztvevőként működni. Az Egyesület táborokat és konferenciákat is szervez, melyeken a JAK Középiskolás fokon rendezvényei is helyet kaphatnának, illetve az intézményekkel való kapcsolatfelvétel gördülékenysége és hatékonysága is biztosítottabb lenne. Az egyesületi tagok pedig minden bizonnyal élesen látják az aktuális problémákat és trendeket, hiszen naponta szembesülnek velük ez a tény is a Középiskolás fokon hatékonyságát növelheti. A hátrányos helyzetű gyerekek segítésére vonatkozó tervekben (Kar) hasonlóképp előnyt jelenthet a Digitális Esélyegyenlőség Alapítvánnyal (mely a H2O Programot (Hátrányos Helyzetűek Oktatása Program) is jegyzi) való kapcsolatfelvétel. Rálátásukkal, kapcsolataikkal és javaslataikkal orientálni tudnák a tevékenységünket, ami hozzájárulna az ő erőfeszítéseikhez is. Utoljára hagyom a legalapvetőbb és legkézenfekvőbb együttműködési lehetőséget, magát a JAK-ot. Meg kell találnunk azokat a módokat bízom benne, hogy az eddigiek során már felmutattam néhányat melyekkel aktívan bevonható a középiskolás generáció a József Attila Kör működésébe leginkább program szinten. Ennek stabil terepe lehetne Szegeden a Próza Nostra Irodalmi Estek rendezvénysorozat, melynek eddigi alkalmait is látogatták középiskolai diákok, illetve Budapesten a hasonló profilú PopJAK. Mivel mindkét rendezvény a fiatalok között népszerűbb irodalmi formáknak is teret enged, ezért kézenfekvő, hogy a rendezvényeket középiskolai intézményekben is hirdessük, az esteken pedig a megjelenő diákok előtt egyéb kulturális programokról is hírt adjunk. E programok mellett az éves JAK-tábor programjába is bevonhatjuk a diákokat, kifejezetten számukra szervezett programok segítségével. Források Az említett programokra fordítandó források finanszírozását elsősorban pályázati úton képzelem el. 1. Az NKA révén: a következő pályázat leadási határideje éppen szeptemberben esedékes. A benyújtandó pályázati anyag elkészítése már folyamatban van.

6 2. Releváns TÁMOP pályázatok révén. 3. Kiegészítésképp önkormányzati források bevonásával. 4. OSI pályázat révén (Kar hátrányos helyzetű gyerekekkel kapcsolatos tevékenységek) 5. Norvég Civil Alap révén (Kar hátrányos helyzetű gyerekekkel kapcsolatos tevékenységek) 6. Egyéb alternatív pályázati források bevonásával. Egyéb, a programokhoz köthető (diákpályázatok, felzárkóztató programok stb.), de nem pénzbeli forrásokat (könyvek, folyóiratok, taneszközök stb.) többek között az érintett kiadóktól, illetve gyártóktól tervezem megpályázni. Ütemterv Amennyiben az anyagi források lehetővé teszik: Minden őszi és tavaszi félévben legalább hat alkalommal kerül sor rendhagyó irodalomórákra. Az írás kurzusok legalább minden tavaszi félévben elindulnak és öt alkalommal kerül sor rájuk. A Kar (hátrányos helyzetű gyerekeket segítő karitatív tevékenység) alkalmait a munka ezen fázisában nehéz előre kalkulálni, hiszen ez jóval nagyobb mértékben függ a JAK tagok szélesebb körű mozgósításától, mint a többi program. Alapvetően az első őszi félévben a tevékenység megszervezésére koncentrálnánk, a további félévek mindegyikében pedig a gyakorlati megvalósítás következne. Minden félévben legalább három alkalommal szeptember: Az első pályázatok benyújtása (NKA stb.). Amennyiben alternatív forrásból finanszírozható, akkor az első rendhagyó irodalomóra megszervezése és megtartása. Az októberben, novemberben és decemberben esedékes rendhagyó irodalomórák megszervezése, előkészítése. Egyeztetés az azokban résztvevő személyekkel. A Középiskolás fokon Facebook-fiók elindítása október-december: Az esedékes rendhagyó irodalomórák megtartása (havonta legalább egy). Egyeztetés a tagsággal az indítandó hátrányos helyzetűek segítését megcélzó programmal kapcsolatban; önkéntes csopor-

7 tok szervezése, tevékenységi körök megállapítása és kidolgozása. Könyvgyűjtés indítása. Esedékes pályázatok benyújtása, alternatív finanszírozási lehetőségek keresése. Az írás kurzusok megszervezése, menetrendjük kidolgozása (előadók, helyszínek, alkalmak, visszacsatolás). Kapcsolatfelvétel lehetséges társszervezetekkel. A Középiskolás fokon almenüjének beüzemelése a JAK honlapján január: A februárban, márciusban, áprilisban és májusban esedékes rendhagyó irodalomórák megszervezése. Az írás kurzusok megszervezése, menetrendjük kidolgozása (előadók, helyszínek, alkalmak, visszacsatolás), a szervezés lezárása. Esedékes pályázatok benyújtása, alternatív finanszírozási lehetőségek keresése február május: Az esedékes rendhagyó irodalomórák megtartása (havonta legalább egy). Az írás kurzusok levezetése. A Kar tevékenység elindítása. A diákoknak szóló pályázatok szervezése, kiírása, értékelése és az eredmények kihirdetése. Kapcsolatfelvétel azokkal az intézményekkel, ahová a következő őszi félévtől szervezzük a rendhagyó irodalomórákat. Egyeztetés az abban résztvevő személyekkel. A tavasszal esedékes pályázatok elkészítése és benyújtása. A nyári programok, fesztiválrészvételek megszervezése június augusztus: Táborokon, fesztiválokon való részvétel, programok, PRmunka. Felkészülés az őszi félévre szeptember augusztus: Az előző évben megkezdett munka folytatása. Beszámoló az előző évben megvalósult programokról, tanulságok levonása, új irányvonalak felvázolása.

8 Térkép Azon középiskolák és pedagógusok listája, akikkel már személyesen felvettem a kapcsolatot, így az őszi tanévben már szervezhetünk hozzájuk programokat (a lista nem tartalmazza azokat a lehetséges intézményeket, melyekkel a JAK már felvette a kapcsolatot): SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium (Szeged) - dr. Farkas Zoltán Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged) - Várhidi Gyula Deák Ferenc Gimnázium (Szeged) - Erdélyi Eszter, Békés Izabella Verseghy Ferenc Gimnázium (Szolnok) és Pálfy János Szakközépiskola (Szolnok) - Nagy Lajosné Kemény Katalin Péter András Gimnázium (Szeghalom) Ujfalusi László Erkel Ferenc Gimnázium (Gyula) Balogh Norbert További lehetőségek (JAK-tagok segítségével): Tóth Kinga Sárvár. Kiss László Békéscsabán és Gyulán is szervezett már rendhagyó órákat.

9 Szabó István Zoltán (Steve) Curriculum Vitae Szeged, Alsó kikötő sor 7/A Személyi adatok Név: Szabó István Zoltán Születési hely: Törökszentmiklós Születési idő: Tanulmányok PhD részképzés, Erasmus ösztöndíj Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, Universitá degli Studi di Napoli L Orientale ; Nápoly, Olaszország. Specializáció: dekonstrukció, technika, politika. Témavezető: pr.ssa Rossella Ciocca & pr.ssa Anna Maria Cimitile PhD képzés, Irodalomtudományi Doktori Program Irodalomtudományi Doktori Iskola, Szegedi Tudományegyetem. Specializáció: dekonstrukció, technika, politika. Témavezető: Fogarasi György & Sutyák Tibor Filozófia szak Filozófia Tanszék, Szegedi Tudományegyetem Specializáció: XX. századi filozófia, dekonstrukció, metafizika. Diplomamunka: Kísértetek, zsibbasztóráják, boszorkánymesterek XX. századi metafizika-kritikák. Témavezető: Sutyák Tibor Magyar nyelv és irodalom szak Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékcsoport, Szegedi Tudományegyetem Specializáció: amerikai posztmodern próza, irodalomelmélet, pop kultúra Diplomamunka: Dekonstruktív szövegműködések William Gibson Neurománc című regényében Témavezető: Kovács Sándor

10 Irodalomelmélet speciális képzés Vizuális kultúra és Irodalomelméleti Tanszék, Szegedi Tudományegyetem Specializáció: politika, technika az irodalomban és az irodalomelmé letben,interpretációs stratégiák. Záródolgozat: Az emberek (és a ) gépek Témavezető: Kovács Sándor & Fogarasi György Informatika szakirány, érettségi Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola, Szolnok Ismeretek nyelvismeret angol: tárgyalóképes szint (nyelvvizsga: államilag elismert középfokú C ) olasz: társalgási szint (nyelvvizsga: nincs) spanyol: alapszint (nyelvvizsga: államilag elismert alapfokú C ) számítógépes ismeretek: számítástechnikai szoftverüzemeltető képesítés vezetői engedély: A21+, B Díjak és elismerések : Erasmus ösztöndíj (Nápoly, Olaszország - Universitá degli Studi di Napoli L Orientale ) : Nemzeti Kiválóság Program Apáczai Csere János Ösztöndíj 2013: Balassi ösztöndíj csoportos tanulmányút (Berlin-Wittenberg, Németország konferencia) : SZTEhetség ösztöndíj és Kiválósági Lista tag 3 egymást követő évben. 2009: Első helyezés az Országos Tudományos Diákköri Konferencián Irodalomelmélet I. szekció Tanítási tapasztalat Egyetemi óraadó az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéken (SZTE, BTK) : Magyar nyelv és irodalom tanár a hódmezővásárhelyi Kalmár Zsigmond Szakközép és Szakiskolában (HISZK Tagintézmény). Egyéb tapasztalat és tevékenységek Egyetemi hallgatók diplomamunkájának témavezetése.

11 2011- Rendezvények szervezése az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék hallgatói és oktatói részére. 2011: Segédkezés a Terror(ism) and Aesthetic címmel megrendezett nemzetközi konferencia megrendezési munkálataiban A Próza Nostra nevű online irodalmi folyóirat alapító főszerkesztője (www.prozanostra.com) Könyvbemutatók és nyitott irodalmi beszélgetések szervezése és levezetése Publikálás (kritikák, recenziók, esszék, tanulmányok stb.) Tagságok József Attila Kör (JAK) American Comparative Literature Association (ACLA) Válogatott publikációk 1. Dehumanized man Is he human(e)? Deconstruction of the body by technology. In Vasil Gluchman (szerk.) Bioethics In Central Europe. Presov, University of Presov, Irodalmi gettók (Recenzió William Gibson Nyomtalanul című regényéről) Élet és Irodalom, szám 3. Az emberek (és a) gépek (Tanulmány) Opus, szám. 4. Hozzáférés (Tanulmány) In Szövegek között XVI. szerk. Fried István, Szeged, Egy Mór a Hunyadiak korában (Recenzió Bán Mór Hunyadi regénycikusáról) In Irodalmi Jelen, június 6. Élőholtak az orosz pusztán (Recenzió Vlagyimir Szorokin Hóvihar című regényéről) Élet és Irodalom, szám 7. A hőbörgés nagymonológja (Recenzió Parti Nagy Lajos Az étkezés ártalmasságáról című regényéről) In Irodalmi Jelen, január 8. Budapest Nyugati (Recenzió Závada Péter Ahol megszakad című verseskötetéről) Prae.hu, július Szürke égbolt alatt (Tanulmány Willam Gibson prózájáról) in Szövegek között XVII. szerk. Fried István, Egy (ki)talált kézirat (Recenzió Gyenge Zoltán A megfordult világ című kötetéről) Tiszatáj Online, január Gaiman jól bevált receptje (Recenzió Neil Gaiman Óceán az út végén című regényéről) Tiszatáj Online, szeptember Átcímkézés játék az irodalom, a politika és a technika fogalmaival Bram Ieven Machinic Deconstruction című dolgozatában, in et al., 2015/1. megjelenés alatt.

12 Fordítások 1. Ben Roberts Stiegler Derrida-olvasata [Stiegler reading Derrida] in et al., 2015/1 megjelenés alatt. Konferenciák 1. A technikai fejlődés és a virtuális környezet a cyberpunk irodalomban című előadás. Fejlődés és Környezeti Felelősség címmel megrendezett konferencia (2008. szeptember , Szeged, SZAB Székház. Szervező: SZTE BTK Filozófia Tanszék). 2. Dehumanized man Is he still human(e)? Deconstruction of the body by technology című előadás. Bioethics In Central Europe címmel megrendezett konferencia (2009. január , Presov, Szlovákia. Szervező: University of Presov és UNESCO). 3. A felforgatás mátrixa című előadás. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (Szeged, április 16-18). 4. A lengyel pápa (h)arcai című előadás. mert a szó nem veszhet el címmel megrendezett konferencia a Szolidaritás mozgalom 30. évfordulójára (2010. október 19., Szeged, Grand Café, Őszi Kulturális Fesztivál). 5. Hybridizing Man with Machine című előadás (Seminar: D15). ACLA Annual Conference 2011 World Literature, Comparative Literature (2011. március 31-április 3., Vancouver, Kanada. Szervező: American Comperative Literature Association). 6. A populáris irodalom reprezentációja műhelymunkákon és internetes lapokon című előadás. KULTOK Kultműhelyek Országos Konferenciája címmel megrendezett konferencia (2012. április , Debrecen, MODEM). 7. Az erkölcsi érzékenység és a didaktikusság határai az irodalomban című előadás. IV. Tolkien Konferencia Fantázia és Erkölcs címmel megrendezett konferencia (2012. június , Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar). 8. Territoriality In Virtual Space című előadás Space Time Circulation of Cultures címmel megrendezett konferencia (2013. április , Wittenberg, Németország. Szervező: University of Halle-Wittenberg). 9. Capital with a capital-c című előadás (Stream: D). ACLA Annual Conference 2014 Capitals (2014. március , New York City, NY, USA. Szervező: American Comperative Literature Association). Szabó István Zoltán (Steve)

Pályázat a József Attila Kör Irodalmi Egyesület elnökségére Gaborják Ádám

Pályázat a József Attila Kör Irodalmi Egyesület elnökségére Gaborják Ádám Bevezetés: gondolatok az elmúlt három évről Az elmúlt három év valószínűleg nem a legvidámabb szakaszként fog bevonulni a JAK történetébe. 2011-ben, de még 2012 elején sem igen látszott, hogy milyen erős,

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MAGYAR-ANGOL I. Helyzetelemzés Tartalomjegyzék I.1. Az intézményben melyik tanévben

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Informatika a Felsőoktatásban 2011

Informatika a Felsőoktatásban 2011 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 3 -i üléséről Az elnökség az ülésen előkészítette az éves közgyűlést (Gellért Szálló, 2011. május 19.) és a közhasznúsági

Részletesebben

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések Szerkesztette: Krenedits Sándor - Pásztor Ildikó Szakértő: Dr. Gyarmathy Éva Előszó... 2 Bevezetés...

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány fontosabb működési adatai. 5 Konzultáció,

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009)

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) BEVEZETÉS A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) a tudásalapú információs társadalom iránt elkötelezett, annak formálásában

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, II. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, II.

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, II. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, II. A te het séggondozás nemzetközi horizontja, II. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, II. Géniusz Könyvek A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

Pedagógiai Hírkörkép

Pedagógiai Hírkörkép Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Hírkörkép Forrás: www.holloko.hu TARTALOM AKTUÁLIS HÍREK... 4 Tájékoztató a 2016. évi pedagógusminősítési eljárásról... 4 Rendeletek módosítása... 7 Tankönyvválasztást

Részletesebben

Intézményi kommunikáció a középiskolában diákokkal? 1

Intézményi kommunikáció a középiskolában diákokkal? 1 SZABÓ LÁSZLÓ Intézményi kommunikáció a középiskolában diákokkal? 1 Napjainkban nemcsak a felsőoktatási intézmények folytatnak versenyt a leendő hallgatók megszerzéséért, hanem már a középiskolák szintjén

Részletesebben

Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél

Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél Tisztelt TehetségTársunk! Ezúton küldjük Önnek februári Hírlevelünket, amely aktuális híreket és információkat tartalmaz a Magyar Géniusz Program munkájáról, a

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján.

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

KURKÓ NOÉMI. Bevezetés

KURKÓ NOÉMI. Bevezetés KURKÓ NOÉMI Reál továbbtanulásra ösztönző technikák HA NEM AKARUNK BESZÁLLÍTÓK ÉS LONDINEREK MARADNI A JÖVŐ VILÁGÁBAN, A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK IZGALMAS KÖZVETÍTÉSE KULCSKÉRDÉS. 1 (PLÉH CSABA PSZICHOLÓGUS)

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 2014/2015. TANÉV 1 A Tanulmányi tájékoztatót összeállította a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Rektori Hivatal, Oktatási Igazgatóság, Oktatáskoordinációs Osztálya.

Részletesebben

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja 2014-1 - Szellemiségen először is egy olyan erkölcsi felfogást, pontosabban alapvető tulajdonságok csoportját értjük, melyet az iskola annyira megszerettet

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér 3. Tel./fax. 212-57-04/233

1022 Budapest, Marczibányi tér 3. Tel./fax. 212-57-04/233 ANTONI GÁBORNÉ DARÓCZY ESZTER FECZERNÉ BÉDY CSILLA FÓRIS JOHANNA - GRUBER MÓNIKA KÉKESNÉ CZINDER GABRIELLA - KIS BENEDEKNÉ NAGYNÉ KIJÁTZ EDINA PETRÉNYI HAJNALKA - SZUHAJ ESZTER VARGA ATTILÁNÉ VARGÁNÉ KISS

Részletesebben

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006 REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006 132 5 TARTALOM Kronológia Örökölt hátrányok, újratermelt kudarcok Nyelvi elôkészítô évfolyam Hátrányos helyzetû tanulók Nyelvoktatás nyelvoktatása Chatangoljunk Pályázatok

Részletesebben