Tajekoztat6. A nyugdijrendszer jelene es kihivasai a kovetkezo evtizedekben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tajekoztat6. A nyugdijrendszer jelene es kihivasai a kovetkezo evtizedekben"

Átírás

1 Mezogazdasagi Szovetkezok es TermelOk Orszagos Szovetsege Gazdasagpolitikai Titkarsag Tajekoztat6 a MOSZ Elnaksege reszere A nyugdijrendszer jelene es kihivasai a kovetkezo evtizedekben Budapest, szeptember

2 A magyar nyugdijrendszer tortenete 3 A nyugdijrendszer es a rendszervaltas.. 4 A nyugdijrendszert erint6 uj kihivasok ""'"'''''''''''''' 5 A nyugdijj arulek 8 Nyugdij biztosi tasi Ala p koitsegvetese 9 Mezogazdasagi dolgoz6k nyugdijrendszere 11 A mez6gazdasagi 6sterme16 jaru1ekfizetese 12 Onkentes kolcsonos biztosit6 Penztarak 13 A penztarakjellemz6i.. ""'''' 14 A tagdij formai """.. """.""""""""" 16 Kifizetes A magyar nyugdijrendszer jovoje 20 A kormany 50 eves e16rejelzese ".. 20 E10regedesijelentes 22 Kovetkeztetesek 25 Ajani asok Melleklet 29 2

3 A magyar nyugdijrendszer tortenete Hazank nyugdijrendszere nem magyar sajatossag, az mindig szervesen illeszkedett a nyugat eur6pai, azon bellil is a nemet nyugdijmodellhez. A masodik vilaghaborut megel6z6en kialakult varomanyfedezeti rendszer helyett 1951-ben a korabbi jogosultsagok elismenlsevelletrehoztak az allami feloszt6-kirov6 nyugdijrendszert, amit a jogosultsagok kiszelesitesevel es az ellatasok emelesevel az 6tvenes evekben t6bbsz6r atalakitottak. Hosszas el6kesziiletek utan ben sziiletett meg az ujabb, magasabb szintu, atfog6 tarsadalombiztositasi t6rveny, melyben mar megt6rtent az olyan jelent6s tarsadalombiztositasi alapelvek t6rvenyi szintu megfogalmazasa, mint peldaul az allami garancia elve, az 6nkormanyzatisag elve, az egyiittmuk6desi es tajekoztatasi k6telezettseg. Az 1970-es evek a feloszt6-kirov6 rendszerek beeresenek id6szaka. Ebben a peri6dusban megval6sult a rendszerek kiterjesztese a teljes lakossagra, es egy differencialt, j61 kiepitett all ami k6telez6 tarsadalombiztositas atfog6 torvenyi rendezeser61 beszelhetlink. Mivel az egesz tarsadalom szamara k6telez6 6regsegi nyugdijbiztositast, es elfogadhat6 szinvonalu nyugdijakat biztositottak, jelent6sen visszaszoritottak az id6skori szegenyseget, kiilon6sen videken. A rendszer hibai ugyanakkor mar a hetvenes evek vegen es a nyo1cvanas evek elejen megmutatkoztak. A nyugdijkorhatarok wtalanos slillyedesevel fedezet nelkiili jogkiterjesztes val6sult meg, amely miatt a keletkez6 deficitet az allami abszolut garancia elveb6l kifoly61ag a k6ltsegvetesb6l finansziroztak. Igy a liberalizal6 intezkedesek es a negativ gazdasagi folyamatok a nyugdijkassza tulterhel6desehez vezettek. Az 1980-as evekben harom atfog6 tervezet is szli!~tett a magyar nyugdijrendszer megreformalasara, de vegiil egyik sem val6sult meg agyitkorlatban. A vilagbank evi jelentese a magyar nyugdijbiztositasi rendszer muk6deset r6viden ugy jellemezte, hogy tul sok embemek tul koran tlil keyes penzt ad. Ezen kivul aj6vedelem-beszamitas degresszi6jat is kifogasolta, valamint azt, hogy a szolgalati evek. szama egyre kevesse tlikr6z6d6tt az ellatasok szinvonalaban, ami jelent6s motivaci6vesztest okozott a jarulekfizet6k k6reben. 1 Barta Judit: A hazai k6telezo nyugdijbiztositisi rendszer kialakulasa es fejlodesenek stici6i napjainkig 3

4 A nyugdijrendszer es a rendszervaltas A nyolcvanas evek vegen lej:itszodo politikai es gazdasagi valtozasok, valamint a kedvezotlen demografiai trendekkel valo szembenezes sziiksegessege magukkal hoztak a nyugdijrendszer atalakitasanak valodi igenyet. A nyugdijbiztositasi agazatban - amely a kozponti koltsegvetes reszet kepezte - allandosult a deficit. Ugyanakkor a politikai, tarsadalmi stabilitas vegett biztositani kellett, hogy a nyugdijak szinvonala lehetoleg ne romoljon szamottevoen. Az atalakitas elso fontos lepesenek a tarsadalombiztositasi alapok allami koltsegvetestol val6 elkiiloniteset tekinthetjuk 1989-ben. Ez a valtoztatas nagy mertekben novelte a tarsadalombiztositasi agazat finanszirozasanak atlathatosagat, ugyanis ezentul a tarsadalombiztositas es a koltsegvetes egyeb feladatai penzugyileg elkiilonultek egymast61. Tovabbvitte ezt az atlathatosagi szempontot - immar az agazaton belul - az az evi intezkedes, mellyel elkiilonitettek az egeszsegbiztositas es a nyugdijbiztositas penziigyi alapjait, letrehozva az Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztarat es az Orszagos Nyugdijbiztositasi Foigazgat6sagot. A balesetbiztositasi ag nem kapott kiilon szervezeti ona1l6sagot,hanem megosztottak az elozo ket agazat kozott. A nyugdijak realertekenek megovasa mar a hetvenes evektol jellemzo volt, de akkor meg nem az atlagkeresetek novekedeset vettek figyelembe, hanem a konkret aremelesekhez igazod6 fix osszegii kompenzalasrol volt szo ben tertek at a berfejlesztesekhez igazod6 reajertek-megorzesre: A nyugellatasokat evente, a nett6 atlagkereset varhat6 novekedesenek megfelelo mertekben kellett emelni ban bevezettek az onkentes kolcsonos biztosit6penztarak pilleret, mely 1998-tol a nyugdijrendszer 3. pilleret jelentette. Vegiil a kilencvenes evek kozepere ert be a helyzet arra, hogy alapvetoen atformaljak az addigi nyugdijbiztositas rendszeret es letrehozzak a nemzetkozi szervezetek szorgalmazasara a feloszt6-kirov6 rendszer, valamint a tokefedezeti rendszer kombinaci6jabol a vegyes finanszirozasu nyugdijrends;zert.az 1998-ben bevezetett masodik, magan-nyugdijpenztarak pillerrel a nyugdijreform alapveto strukturavaltozast eredmenyezett: a tokefedezeti elves az egyeni fele10sseg elve az idoskori gondoskodasban ujra teret h6ditott a nyugdijbiztositasban a feloszto-kirovo es a szolidaritasi elvvel szemben. Az elso pillert - amit a korabbi, allami feloszto-kirovo rendszer jelenti - a kovetkezo 4

5 reformintezkedesek erintettek: a nyugdijkorhatar (62 ev noknek es ferfiaknak egyarant) emelese, a tiirvenyes korhatar elotti nyugdijba vonulas felteteleinek szigoritasa, a korhataron tuli nyugdijba vonulas iisztiinzese es a svajci indexalas bevezetese, mely a nyugdijak realertekenek megorzese erdekeben 50%-ban a varhat6 inflaci6t, 50%-ban a varhat6 nominalis keresetniivekedest vette alapul az ev eleji nyugdijemeleskor. A nyugdijrendszert erinto uj kihivasok A letrehozott rendszer a hosszutavon ugyan a fenntarthat6sagot szolgalta, azonban a beeres idoszakilban till nagy terhet r6tt az adott idoszak kiiltsegvetesre: az elso piller helyett a masodik pillerbe tiirteno jilrulekfizetes alland6sitotta a Nyugdijalap hianyat, ami niivekvo merteku allami szerepvallalast tett sziiksegesse. Ennek oka az volt, hogy a magannyugdijpenztari tagok brutt6 beriik kezdetben 6, majd 7, vegiil 8 szazalekat a Nyugdijbiztositasi Alap helyett a valasztott magiln-nyugdijpenztar egyikebe fizettek be: az elso piller helyett a masodikba fizetett nyugdijjilrulekotpedig a kiizponti kiiltsegvetes p6tolta. A vilaggazdasagi valsag eszkalal6dasaval parhuzamosan fellepo penziigyi zavarok felgyorsitottak az elmult evekben mar indokoltta valt, ugyanakkor halogatott megszoritasok vegrehajtasat. Ezeket vegii januar I-i hatallyal vezettek be: 62 evrol fokozatosan - az 1957-ben sziiletettek eseten mar - 65 eyre emelkedik a nyugdijkorhatar. Oregsegi teljes nyugdijra az jogosult, aki a sziiletesi evenek megfelelo iiregsegi nyugdijkorhatart betiiltiitte, es legalabb huszev, iiregsegi resznyugdijra pedig az, aki az iiregsegi nyugdijkorhatart betiiltiitte, es legalabb tizeniit ev szolgalati idovel rendelkezik. A korhatar betiilteset kiivetoen is a nyugdijazas elofelteteleve tettek az adott biztositasi jogviszony megsziinteteset, azaz csak akkor illiapitjakmeg valakinek a nyugdijat, ha a megallapitas pillanataban nem all munkaviszonyban. Megsziintettek a 13. havi nyugdijat, amit ugyanakkor kiizel 50%-ban a nyugdijak emelesevel - reszben - korrigaltak. Emellett- a 13. havi nyugdij fogalma helyett - bevezetesre keriilt a nyugdijpremium, melyet 3,5 %-os gazdasagi niivekedes es targy evi kiiltsegvetesi egyenlegcel teljesiilese eseten foly6sitanak. 5

6 Vl\.ltoztak a svajci indexalas szabillyai. 2% alatti GDP b6viiles eseten inflaci6k6vet6 az indexalas, 2 es 3% koz6tt 20%-ban a berek valtozasa, 80%-ban az inflaci6, 3 es 4% kozotti GDP novekedes eseten 40%-ban a berek valtozasa, 60%-ban az inflaci6, 4% feletti GDP b6viiles eseten - a mai rendszerhez hasonl6an - 50%-ban a berek valtozasa, 50%-ban az inflaci6 hatarozza meg a nyugdijemeles merteket. A rokkantnyugdijazas felteteleit mind az ujonnan belep6k, mind a mar kedvezmenyezetti statuszban lev6k eseteben - az egeszseg! allapot es a munkakepesseg haromevenkenti feliilvizsgalataval - megszigoritottak. A evi valasztasokat kovet6en az uj kormany ugy velte, hogy gazdasagpolitikai celjainak megva16sitasa erdekeben a koltsegvetes hianya atmenetileg rullephet6. Az eur6pai ad6ssagvalsag kapcsan kialakul helyzetben ugyanakkor az EU vilagossa tette, hogy nem jilrul hozza a magyar koltsegvetesi hiany novekedesehez. Emellett a nyugdijrendszer miatt a koltsegvetesben keletkez6 tenyleges hianyokat sem sikeriilt az EU-s hianystatisztika szabalyozas al61 kivonni. Ezert a magyar kormany a rovid-, kozep- es hosszu tavli finanszirozhat6sag megteremtesenek indokaval a vegyes rendszer kvilzi felszamolasa, azaz a magan-nyugdijpenztarak megsziintetese, illetve ellehetetlenitese mellett dontott 2 A nyugdijrendszer utols6 nagy atalakitasnak els6 lepesekent a magan-nyugdijpenztari tagdij-befizetesek 20 I o. november I-jet6l 14 h6napon keresztiil felfiiggesztesre keriiltek es ezzel megegyez6 jilrulek-fizetes val6sult meg a Nyugdijbiztositasi Alap reszere. Masodik lepeskent tertiink vissza a harompilleres rendszerb61 a feloszt6-kirov6 es onkentes t6kefedezeti alapu ketpilleres rendszerre. Azaz az allami piller mellett az onkentes befizetesen alapul6 6nkentes k6lcsonos nyugdijbiztosit6 penztarak rendszere maradt fent. Az uj rendszer f6 elve szerint nyugdijat csak a nyugdij celjara befizetett osszegekb611ehet finanszirozni, a koltsegvetes egyeb bevetelei terhere qyugdij nem fizethet6, egylittal a tarsadalombiztositasi nyugdijalapba befizetett jarulekokat kizar61ag nyugdij kifizetesekre lehet forditani. A kotelez6 magan-nyugdijpenztarakb61 a tarsadalombiztositasi nyugdijrendszerbe atlepa tagok altai az elmult evekben a masodik pillerben felhalmozott nagyjab milliard Ft osszegii vagyon, illetve mas szempontb61 nezve - az allam elsa pillerbeli kiegeszitese okiln - 2 A mag{m-nyugdij penztlrtagoknak 20 II. marcinsaig kelle! nyilatkozni arr6l hogy visszaternek-e az Miami nyugdijrendszerbe. A vaiaszt3.s joga megvolt, ugyanakkor aid ugy d6nt6tt, hogy magan-nyugdijpenztar kivan maradni, az a nyugdijas eveiben - ajelenlegi szabilyozas szerint - csuk a penzl3ri megtakaritisaira szamithat. 6

7 kozvagyon veglegesen kivonasra keriilt a nyugdijrendszerb61. A kormany ezt az osszeget 3 ev alatt kivanta elkolteni, illetve az allamad6ssag csokkentesere forditani. Mive1 azonban egy EU-s bizottsagi allasfoglalas alapjan a teljes osszeget a evi koltsegvetes eredmenyekent kell elszamolni, az az iden telj es egeszeben felhasznalasra keriil. A kormany a magan-nyugdijpenztari vagyon atvezetese kapcsan be kivanja vezetni az egyen szamlak rendszeret. A nyugdij-megallapitas alapjaul szolgal6 brutt6 kereset merteket januar I-jet61 ugyan nyilvantartjak, ugyanakkor annak okan, hogy a tarsadalombiztositasi nyugdijrendszerbe atlep6 magan-nyugdijpenztari tag egyeni szamlan nyilvantartott felhalmozott nyugdij ceili megtakaritasat az atlepest kovet6en egyenenkent nyilvan tarthassak, az allami pillerben is letrehozzak az egyeni szamlak rendszeret. A letrehozand6 egyeni szamla nagy el6nye, hogy megteremti a nyilvantartott nyugdij celli megtakaritas oroklesenek feltetelet is. igy osszessegeben a magan-nyugdijpenztari vagyon elkoltesre keriilt, ugyanakkor az kotelezettsegkent meg mindig a nyugdijalapot terheli. Egyel6re nem tisztazott, hogy a kormany a hogyan kivanja megteremteni az egyeni szamlak rendszeret, ugyanakkor az intezkedesnek tobb reszlete is homalyos. Nem tudni, hogy azon szemelyek eseteben, akik egyaltalan nem voltak magan-nyugdijpenztari tagok, mikent vezetik be es mikent kezelik az egyeni szamlakat. Ezen szemelyek az elmlilt evekben ugyanolyan mertekii jarulekot fizettek, mint magan-nyugdjpenztari tagsaggal rendelkez6 tarsaik, ugyanakkor az 6 ititaluk befizetett osszegekr61 nem esik sz6. Emellett nem vilagos, hogy a magan-nyugdijpenztarakb61 atkeriilt vagyon mikent lesz nyilvantartva. Keszpenzben, allampapirokban, vagy egyeb penzpiaci eszkozokben, mint peldaul reszvenyekben, befektetesi jegyekben? Ezzel kapcsolatosan nem tisztazott, hogy az egyeni szamlan felgytilemlett vagyont valamilyen formaban kezelik-e, vagy csak bejegyzik azokat. Az egyeni szamlak rendszere a feloszto-kirovo nyugdijrendszer okan virtualis, tehat a szamlakon penz valojaban nem talalhat6, ugyanakkor mivel evtizedekr6l van sz6 korantsem mindegy, hogy a felhalmozott vagyont legalabb az inflaci6;mertekevel evr61 eyre korrigaljake, vagy csak nominal is erteken a szamlakon taroljak. Az elkovetkez6 id6szak tovabbi, varhat6 reformlepese, hogy a Nyugdijbiztositasi A1apot tehermentesitik a szocialis alapu kifizetesekt6l es azokat a kozponti koltsegvetes keretei kozott kivanjak kezelni. Ez annak fenyeben, hogy a rna beszedett jilruleknak nagyjab6l ketharmada szolgal oregsegi nyugdij kifizetesek fedezeteiil, jelent6sen javithatja a Nyugdijalap fenntarthatosagat. Osszessegeben ugyanakkor a nyugellatasok, illetve nyugdij jellegii kiadasok megnyirbalasa neikiil a kiadasok osszege nem valtozik. 7

8 A nyugdijrendszerben vegrehajtott tovabbi fontos, 20II. januar l-jet61 hatalyos valtozas, hogy eletkori korlat nelkiil mehetnek nyugdijba azok a n6k, akik az ehhez sziikseges 40 ev jogosultsagi id6t megszerzik, felteve, hogy ebb61 legalabb 32 ev aktiv munkavegzesi id6vel rendelkeznek. Az intezkedes fedezeteiil a fel szazalekponttal 10%-ra emelt, a munkavallal6k altai fizetend6 nyugdijjilrulekszolgal. A nyugdijjarulek NyugdijjiLrulekmerteke Me: % Foglalkoztat6 altai fizetend Az 1928-ban letrehozott nyugdijrendszer finanszirozasat tekintve mar haromszerepl6s modell volt: a munkavallal6, a munkaltat6 es az allam viseltek a finanszirozas terheit. Az atvenes evekben kialakitott rendszerek a jarulekfizetest kezdetben a munkaltat6 feladatava tett6k, azonban a jilrulekterheket, mar I954-t61 megosztottak formalisan a munkaltat6 es a munkavallal6 kazatt, ugyanakkor mivel a nyugdijbiztositast a kazponti kaltsegvetesbe integraltak, ajilrulekokes a kifizetesek kazatt gyenge kapcsolat volt. A nyugdijbiztositas tarsadalombiztositasr61tarten6 levalasztasaval keriilt bevezetesre ben az ana1l6 nyugdijjarulek, melynek merteke a foglalkoztat6 eseteben 24,5 szazalek a munkavallal6t erint6en pedig 6 szazalek volt. A Nyugdijbiztositasi alap egyenlege lenyegeben a magan-nyugdijpenztari rendszer elterjedesevel parhuzamosan romlott. A palyakezd6k katelez6 nyugdijpenztari belepese ugyanis folyamatosan csakkentette a Nyugdijalapba tarten6 befizetes asszeget. Az hiany navekedeset a januar l.-t61 bevezetett jilrulekemelesek kavetkezteben navekv6 bevetelek vetettek vissza, illetve forditottak meg. Kizar61ag tarsadalombiztosi ,5;. 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5 9,5 10 Munkavalltasi nyugdi' rendszer al6 altai Th ,5 1,5 1,5 1,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2 Maganfizetend6 nyugdij- Maganpenztar nyugdij loenztar Osszesen ,5 26,5 26,5 26,5 29,5 33,5 33,5 33,5 34 8

9 A Nyugdijbiztositasi alap hianya a GDP szitzalekaban o ,5-2 -2,5-3 Nyugdijbiztositasi Alap koltsegvetese A Nyugdijbiztositasi Alap k6ltsegveteset a mindenkori k6ltsegvetesi t6rveny szabalyozza. A kiegyensulyozott k6ltsegvetes keszitesenek k6vetelmenyet pedig az allamhitztartasi torveny tartalmazza. A t6rvenyi garancialis szabalyozasa szerint az all am a tarsadalombiztositasi nyugellatasok kifizeteset akkor is biztositj a, ha a Nyugdijbiztositasi Alap kiadasai meghaladjak a beveteleket. Az Alap milliard forint beveteli f66sszeg, es milliard forint kiadasi fotisszeg mellett, a tervezett,,0" egyenleggel szemben miili6 forint hiannyal zarta a evet, ami a GDP 1,4 szitzalekanak felel meg. A Nyugdijbiztositasi Alap evi beveteli f66sszege19,8 milliard forinttal maradt el az el6iranyzatt61, es 55 milliard fonnttal, 1,9%-kallett magasabb a bitzisid6szaki teljesitesnel. Az Alap beveteleinek legnagyobb hitnyadat (81,2%-at) ajitrulekbevetelek es hozzajitrulasok kepeztek milliard forint 6sszegben. Az APEH-t61 erkez6 munkaltat6i nyugdijbiztositasi jitrulek 24%-os mertekii, az egyeni nyugdijjitrulek - a kizar6lag a tarsadalombiztositasi nyugdij hatalya ala tartoz6 biztositottaknal- 9,5%-os mertekii volt 20lO-ben. 9

10 A magannyugdij-penztar tagja altai fizetett egyeni nyugdijjlirulek november elseje es december 31-e kozotti id6szakban esedekes, a magannyugdij-penztari tag utan fizetend6 nyugdijjlirulek merteke az addigi 1,5%-r619,5%-ra valtozott. Ezzelosszefiiggesben november 6ta a kozponti koltsegvetes reszer61 a magannyugdij-penztari tagdijfizetes miatti jarulekkieses p6t1asara nem tortent atutalas. A Nyugdijbiztositasi Alap kiadasi foosszege milli6 forint volt, amely a GDP 10,8 %- ra rug. Ez az osszeg 16,1 milliard forinttal maradt el a torvenyi el6iranyzatt61, az el6z6 evi ertekhez kepest ugyanakkor 51,6 milliard forint osszegii, 1,8%-os novekedest mutat. Az Alap kiadasai jellemz6en ket komponensb61 tev6dnek ossze. A nyugellatasokra forditott osszegek adjak a dont6 hanyadot (99%), amit kiegeszitenek az egyeb es a nyugdijbiztositasi szervezet miikodesere felhasznalhat6 kiadasok. A nyugellatasok osszege milli6 forint, azaz a GDP 10,7 %-a volt 201O-ben. A Nyugdijbiztositasi Alap bevetelei es kiadasai 2010-ben Me: milli6 Ft Bevetelek Munlciltat6i es biztositotti jarulekbevetelek Magan-nyugdijpenztarak atutalasai Egyeb jarulekok es hozzajarulasok Kesedelmi p6tlek, birsilg 9791 Jaruh~kbevetelek. hozzajarulasok iisszesen Nyugdijbiztositasi tevekenyseggel kapcsolatos egyeb bevetelek Kiizponti kiiltsegvetesi hozzajarulasok II 404 Nyugdijbiztositasi ellatllsok fedezeteiil szolgal6 bevetelek Vagyongazdalkodas 4 Nyugdijbiztositasi Alap kiiltsegvetesi bevetelei iisszesen Miikiidesi cel" bevetelek 2844 Kiadasok (eliiiranyzat neve) Nyugellatisok Oregsegi nyugdij I Rokkantsagi es baleseti rokkantsilgi nyugdij Rehabilitlici6s jaradek Hozzatartoz6i nyugellatlis Egyosszegii meltanyossilgi kifizetesek 581 Ellatlisokhoz kapcsol6d6 egyeb kiadasok." Miikiidesre forditott kiadasok Nyugdijbiztositasi ellatasok kiadasai Vagyongazdalkodas Nyugdijbiztositasi Alap kiiltsegvetesi kiadasai iisszesen Kiiltsegvetesi bevetelek es kiadasok egyenlege I 10

11 Mezogazdasagi dolgoz6k nyugdijrendszere Magyarorszagon az 1928-ban hivtak eletre az elsa magyar kotelezo oregsegi es rokkantsagi nyugdijbiztositast, amely ugyanakkor nem teijedt ki a mezogazdasagban dolgoz6kra. Erre 1936-ig kellet varni, mikor is letrehoztak a gazdatisztek kotelezo oregsegi-rokkantsagihalalozasi biztositasat, 1938-ban pedig a gazdasagi munkavallal6k kotelezo oregsegi biztositasat es a tarsadalombiztositasi feladatok ellatasara megalapitottilk az Orszagos Mezogazdasagi Biztosit6 Intezetet (OMB!). A noi munkavallal6k ugyan ki voltak zarva a biztositottak korebol, ugyanakkor megis 700 ezer fa keriilt a kotelezo oregsegi biztositas rendszerebe. A biztositottak korenek kiterjesztese azt az eredmenyt hozta, hogy 1938-ra a magyar nepesseg 31%-a erintett volt az akkor nyugdijrendszerben, ami korabeli viszonylatban jelentos elorelepesnek szamitott. Az otvenes evekben megalkotott es tobb izben m6dositott egyseges allami nyugdijrendszer meg hlitranyosan megkiilonboztette a mezogazdasagi dolgoz6kat. Ugyanakkor ezen evtizedben letrejovo uj gazdasagi formak mit peldaul a mezogazdasagi termeloszovetkezetek - uj tipusu tarsadalombiztositasi felteteleket koveteltek meg. Ennek koszonhetoen sziiletett meg tobbek kozott az evi 65. tvr., mely a mezogazdasagi termeloszovetkezeti tagok nyugdijrendszeret teremtette meg. Ezt kovette a mezogazdasagi termeloszovetkezetijaradekok bevezeteserol sz616 6/1960. (II. 14.) kormanyrendelet, ame1y a nyugdijkorhatart betoltott, de nyugdijjogosultsagot nem szerzett, ugyanakkor dolgozni mar nem tud6 vagy munkakeptelen termeloszovetkezeti tagok szamara biztositott oregsegi, munkakepte1ensegi, valamint ozvegyi jaradekot. Ez a tarsadalombiztositasr61 sz616 torvenyben meghatarozott szabalyok szerint, nyugellatasnak minosiilo ellatasfajta volt, melyre jogosultsagot december 31-ig lehetett megallapitani. Az 1960-ban letrehozott jaradekrendszer je1entosen hozzajarult a videki, mezogazdasagi dolgoz6k idoskori jovedelemhelyzetenek stabilizalasahoz,' s annak ellenere, hogy tobb mint 14 eve nem allapitanak meg jogosultsagot, meg rna is jelentos szamu ilyen tipusu jaradekban reszesiil6 volt szovetkezeti tag, illetve szovetkezeti tag csaladtagja van. 11

12 Mezogazdasagi sz6vetkezeti jaradekban reszesulok szama es az ellatas merteke januar junius Letszam (fa) Teljes ellitils havi atlaga (Ft) Mezagazdasagi sz6vetkezeti jaradek Nyugdiiak, iilradekok mind6sszesen Mezagazdasagi sz6vetkezeti jiradek Nyugdijak, iiradekok mind6sszesen A mezogazdasagi termelosz6vetkezeti tagok nyugdijrendszeret a mezogazdasagi termelosz6vetkezetek tagjainak k6telezo k61cs6n6s nyugdijbiztositasar61 sz evi 30. t6rvenyerejii rendelet helyezte uj alapokra. Ez a jogszabilly j6reszt megszuntette a korabbi hianyossagokat, s magasabb szinvonalu elliltast biztositott, mint a vele parhuzamosan elo, az "altalanos" munkaviszonyban all6kra vonatkoz6 szabalyozas. Az ben megalkotott uj, atfog6 tarsadalombiztositasi t6rvenycikk a biztositottak k6ret kiterjesztette a munkaviszonyban all6 dolgoz6kra, az ipari es a mezogazdasagi sz6vetkezetek tagjaira, a szakmunkastanul6kra, a bedolgoz6kra, tovabbil a megbizas alapjan rendszeresen es szemelyesen munkilt vegzokre. A mezogazdasagi dolgoz6knal ugyanakkor tovabbra is magasabb korhatilrt allapitott meg (ferfi: 65, no: 60), amit fokozatosan evenkent cs6kkentett a foszabilly szerinti nyugdijkorhatarig. Ez alapjan 1980-ban egyezett meg a mezogazdasagi dolgoz6kra vonatkoz6 korhatar a f6szabaly szerinti nyugdijkorhatarral. Vegul, 1992-ben a mezogazdasagi sz6vetkezet tagjanak k6z6s munkaban reszt vevo csalildtagjara is kiterjesztettek a tarsadalombiztositast. A mezogazdasligi ostermelo jlirulekfizetese A mezogazdasagi ostermelokre specialis szabillyok vonatkoznak. A biztositasi k6telezettseg elsodleges feltetele ugyanis, hogy a nyugdijkorhatilrig hatralevo ido es a mar megszerzett szolgalati ido egyiittesen legalabb 20 ev legyen. Ha a mezogazdasagi ostermelo e feltetellel nem rendelkezik es a nyugdijkorhatar bet6lteseig mar nem lesz 20 ev szolgalati ideje, nem valik biztositotta, illetve jilrulekfizetove. A mezogazdasagi ostermelonek alapesetben a minimalber alapulvetelevel 24 szazalek 12

13 nyugdij-biztositasi jiuulekot, valamint 10 szazalek nyugdijjiuulekot kell fizetnie. Ha azonban a targyevet megel6z6 evben az 6stermel6i tevekenysegb6l szarmazo bevetele nem haladta meg a 8 millio forintot, a targyevet megel6z6 evben az 6stermel6i tevekenysegeb6l szarmazo bevetelenek 20 szazaleka utan k6teles 10 szazalek nyugdijjarulekot fizetni. Ezen 6stermel6k szolgalati id6t szereznek, igaz 2008-tol csak a nyugdijjiuulek-fizetessel aranyos mertekben. Jarulekot kell fizetnie annak az 6stermel6nek is, akinek az 6stermel6i tevekenysegeb6! szarmazo targyevet megel6z6 evi bevetele nem erte el a 600 ezer forintot. Ez esetben a 600 ezer forint alatti 6sszeg 20 szazalekat kell alapul venni. A mez6gazdasagi 6stermel6 magasabb 6sszegii tarsadalombiztositasi ellatasok megszerzese erdekeben az adoevre vonatkozoan ugyanakkor nyilatkozattal vallalhatja, hogy a jarulekokat a jarulekalapnal magasabb 6sszeg utan fizeti meg. Annak, aki egyeb jogcimen biztositott, (pi.: munkaviszonyban all, tarsas vallalkozas szemelyesen k6zremuk6d6 tagja, stb.) nem kell jiuulekot fizetnie, ugyanakkor 6stermel6kent nem is valik biztositotta. Ez 6sszessegeben azt jelenti, hogy az a 315 ezer 6stermel6, akik havi arbevetele nem erte el a havi 50 ezer Ft-ot sem, 6sterme16i tevekenysege utan csak minimalis merteku jiuulekot fizet, igy azonban erdemi nyugelllltasra sem szamithat. (a Tny tv a december 31-et k6vet6 id6ponttol, illetve a december 31-et k6vet6en megallapitasra keriil6 6regsegi nyugdij eseteben nem a1kalmazza nyugdijminimum szabalyat) Onkentes kolcsonos biztosit6 Penztlirak A nyugdijak vasarloertekenek j6v6beni biztositasanak es a hosszu taw 6ngondoskodas er6sitesenek szandekaval vezettek be 1993-ban az 6nkentes k6lcs6n6s biztositopenztarak pilleret. A magan-nyugdijpenztar rendszer kvazi felszamqlasa az 6nkentes nyugdijpenztarak muk6deset nem erintettek, igy marcius I.-vel ismet ket piller - az all ami nyugdijrendszer els6 pill ere, es az 6nkentes nyugdijpenztarak masodik pillere - jellemzi a magyar nyugdijrendszert. 13

14 A kormimy a hosszu tilvu6ngondoskodas biztositasa es az 6nkentes magan-nyugdijpenztari befizetesek n6velese erdekeben hosszu taw megtakaritasokat 6szt6nzo programok kidolgozasat tervezi, melyekrol informaci6 jelenleg nines. A megtakaritasok 6szt6nzeset jelenleg ad6eszk6z6kkel tamogatjilk. A penztarak jellemzoi Egyeni penztartag lehet a magyar allampolgar, illetve a hazankban letelepedett vagy a magyarorszagi munkavallalasi engedellyel rendelkezo nem magyar allampolgar, amennyiben bet6lt6tte a 16. eletevet. A nyugdijpenztari befizetesek 6r6k6lhetoek. Az 6r6k6s vagy kedvezmenyezett reszere t6rteno kifizetes minden esetben ad6mentes. Az Onkentes nyugdijpenztarak januar I-jetol muk6dtethetnek a penztilrtagok altai valaszthat6 befektetesi portf6li6 rendszert. Minden tag csak egy portfoli6t valaszthat, ugyanakkor lehetoseg van egyszerre t6bb 6nkentes nyugdijpenztarban is tagnak lenni. Szinten van lehetoseg - penztarankent eltero idok6z6nkent - a portfoli6k k6z6tti valtasra is. A mai napig het 6nkentes nyugdijpenztar alakitotta ki valaszthat6 portfoli6s rendszeret. Ezen penztarak a szektor vagyonanak 21,4 %-at, letszamanak 24,4 %-at kepviselik. Ugyanakkor tenylegesen a tagok esupan kevesebb mint 15 %-a eit a valasztas lehetosegevel, a tag sag z6me a penztar iiltal felkinalt alapportfoli6ban maradt. A tagdijat a penztarak harom alap k6z6tt osztjak meg: a harom alap harom elkiil6nl110 elszamolast jelent a penztar gazdalkodasan belii!' Az egyik a likviditasi alap, amely a penztar napi fizetokepesseget biztositja. A likviditasi alapba al~alaban a tagdij kevesebb mint 1 szazalekat iranyitjilk, es alapvetoen a k61tsegek es szolgaltatasok finanszirozasara hasznilljilk fel az itt halmoz6d6 6sszeget. A k6vetkezo a muk6desi alap, amely kimondottan a penztar szervezesevel, muk6dtetesevel es napi iizemeltetesevel kapcsolatos k6ltsegek fedezet.ere szolga!. Ezek a k61tsegek a jutalek es berk61tsegektol, a dologi kiadasokon at, a k6telezo k6z1emenyek finanszirozasaig a napi muk6des valamennyi reszet fel61elik. A muk6desi alapba altalaban a tagdijak 2-5 szazaleka folyik be. A penztilrtag szempontjab61 a legfontosabb a fedezeti alap, amely a penztar 14

15 szolgaltatasainak a fedezetet biztositja. Itt gyakorlatilag szemelyenkent, azaz penztartagonkent elkiilonitett "szamlan" tartjak nyilvan azt, hogy kinek-kinek mennyi penze gyiilt ossze a befizetett tagdijakb61, pontosabban a tagdijak fedezeti alapba befoly6 reszeb61 es ennek hozamaib61. A fedezeti alapba altalaban a tagdij szazaleka iranyul. A penztar kezelesi eves koltsege osszege - melyet a tagi befizetesekb61 vonnak Ie -nem haladhatja meg a vagyon napi brutt6 piaci erteke szamtani atlaganak 0,8 szazalekat - vagyonkezel6 alkalmazasat61 fuggetleniil. A Penztarak vagyona Me: milli6ft I. negyedevben I I Nyugdijpenztarak atlagos hozamai Nett6 Atlagos 10-eves. Mezo Nyugdijpenztarhozamnita hozamrata (2001- Atlagos 1O-eves hozamnita Mezo Nyugdijpenztlir- Nett6 hozamrata (2010) (2010) 2010) ( ) 8,03% 6,88% 4,11% 7,54% Ezen 10 eves atlagos hozam mellett havi 1 ezer forintos befizetes mellett a tiz eves varakozasi id61ejarta utan a tag ezer Ft-hozjuthat, melyb61381 ezerft a hozam. Az onkentes nyugdijpenztarak tagjainak szama dramaian nem valtozott a magannyugdijpenztari rendszer atalakitasa alatt. Az uj belep6k szama ugyan jelent6sen megugrott, de ugyanilyen mertekben megemelkedett a kilep6k szama is. Megallapithat6, hogy a penztarak egyeni teljesitmenye tagok, osszvagyon tekinteteben jelent6sen emr, igy az egyes, de kiilonosen a nagy penztarak (OTP, MKB, Allianz, Aegon, ING) elmult id6szaki teljesitmenye jelent6sen elter. 15

16 Az bnkentes biztosit6 penztilrak tagletszama Me: f I. negyedev , Mez6 Nyugdijpenztar tagsaga Me: fo I. negyedev igy lenyegeben egy tagra 670 ezer forint penztilrvagyon jut, ami a penztilrak 18 eves miikbdeset figyelembe veve rendkiviil alacsony. Figyelembe veve, hogy a penztilrtagok tbbbsege atlagosan 10 eves tagsaggal rendelkezik 3, ezen bsszeg ketszerese jelentene val6ban hatekony nyugdij-elotakarekossagi format. A tagdij formai Egyeni tagdij: az bnkentes penztari tag altai vallalt havi tagdij, amely nem lehet kevesebb, az bnkentes nyugdijpenztar hatalyos alapszabalyaban feltiintetett minimalis havi tagdijnal. Az egyeni tagdijat a maganszemely ugyan a nett6 jbvedelmeb6l fizeti, azonban az egyeni befizetesre - a korabbi 30% helyett 2011-tol - 20% ad6j6vairas igenyelheto~melynek maximal is bsszege 100 ezer forint (annal a maganszemelynel, aki januilr I. elott tblti be a jogszabalyok alapjan ra iranyad6 bregsegi nyugdijkorhatilrt, 130 ezer forint). Mivel tol az szja kulcs szuperbrutt6val szamolt bsszege 20,32%, a munkavallal6i tagdij szja mentes befizetesnek tekintheto. munkaltat6i tagdijatvallalas - a munkaltat6 reszben vagy egeszben atvallalhatja munkavallal6ja bnkentes nyugdijpenztilri tagdijat. A munkaltat6 altai fizetett tagdij vegen 7 ezer, 194 ezer, 1996 vegen 468 ezer, 97 vegen 675 ezer lagja volt a az onkentes nyngdijpenztjraknak 16

17 havi minimalber 50%-aig beren kiwli juttatasnak min6siil, amely 1,19-szorosa utan 16%-os ad6t kell fizetni. Ezen ertekhatitron feliil a tagdij 1,19-szorosa utitn a munkaltat6nak a 16 szazalek szemelyi jovedelemad6n feliil, 27 szazalek egeszsegiigyi hozzaj arulas fizetesi kotelezettsege is keletkezik. Ugyanakkor amennyiben a munkaltat6 bitrmely penztartag munkavallal6ja javara vallalja a munkaltat6i hozzajitrulas megfizeteset, azt a tovabbiakban egyetlen mas penztitrtag dolgoz6jat61 sem tagadhatja meg, alei legalabb hat h6napja a munkaltat6nal dolgozik. A munkaltat6i hozzajarulas egyseges a tagokra nezve a valasztott penztart61 es penztartipust6! fuggetleniil: vagy azonos osszegii, vagy a munkaber azonos szaza16ka. (a ket megoldas kombinaci6ja is lehetseges). A munkaltat6i hozzajarulas fizeteset sem munkakorhoz, beosztashoz, penztitrtipushoz, sem a dolgoz6 altai fizetett tagdij osszegehez, sem egyeb mas feltetelhez knni nem lehet. A munkaltat6i hozzaj itrulas telj esiteset a munkaltat6 kizitr61ag valamennyi alkalmazottjara vonatkoz6an sziintetheti meg, vagy sziineteltetheti, de a dolgoz6nak termeszetesen joga van ahhoz, hogy a munkaltat6i hozzajitrulasr61lemondjon, vagy annak sziinetelteteset keije. Adomany, eseti tamogatas: Lehet6seg van ugyan adomanykent, illetve esetei titmogataskent a penztar alapszabalyaban meghatarozott csoportok valamelyikenek vagy azok kombinaci6janak juttatast adni, ugyanakkor ennek jelent6sege mara jelent6sen csokkent. Korabban ugyanis a titmogatas (adomany) kozhasznu kotelezettsegvallalasnak min6siilt, igy a pozitiv ad6alap ad6janak 20 szazalekaig teijed6 osszegben koltsegkent leirhat6 volt. Ez a lehet6seg azonban t61 megsziint. Az adomany az szja ad6j6vairas szempontjab61 az egyeni tagdijjal azonos kateg6riaba esik, tehitt ez az ad6j6vairas 100 ezer Ft-os fels6 hatitritnak figyelembe vetelekor ez is szamltand6. Kifizetes Dontesi helyzetbe azon penztartagok keriilnek, akiknek a kotelez6 tiz eves id6tartamu vitrakozasi ideje letelt. Ekkor alapvet6en negy lehet6seg all a penztitrtagok el6tt: Tagsagi viszonyukat a tagdijfizetes nelkiil fenntartjilk, s nem kernek kifizetest Tagsagi viszonyukat valtozatlan feltetelek mellett fenntartjilk, s nem kernek kifizetest A penztitrban maradva megtakaritasukat reszben, vagy egeszben felveszik 17

18 Felveszik egyeni szamllijukon levo megtakaritasukat es tagsagi jogviszonyukat megszlintetve kilepnek a penztarb61. Akik ugy hataroznak, hogy tovabbi tagdijat nem fizetnek, de addigi megtakaritasaikat az onkentes nyugdijpenztarban hagyjak, azok azt - hozamokkal megnovelve es a mindenkori egyseges tagdijnak a mukodesi es likviditasi alapra jut6 resz levonasaval- majdan nyugdijas eveikben kapjak vissza szolgaltataskent 4 vagy egy osszegben. Az onkentes nyugdijpenztar tagja egyosszegil kifizetesere, jaradekra vagy ezek kombinaci6jara a penztartag ad6mentesen - roszabalykent - a nyugdijkorhatar elerese vagy specialis, korhatar elotti ellatas (korengedmenyes nyugdijat, elonyugdijat, vagy rokkantnyugdijat, stb.) igenybe vetele eseten jogosult csak. A nyugdijpenztari tag az egyeni szamlajan levo osszeghez (hozam+tokeresz) ugyanakkorharomevente egy alaklommal - a nyugdijkorhatar betolteset megelozoen, egy osszegben vagy reszletekben is hozzajuthat. A nyugdijkorhatar elerese elott a nyugdijszolgaitatasnak nem minoslilo kifizetesbol a megtakaritas hozam resze (a fedezeti alapb6l torteno befektetesek hozama vagy ertekelesi klilonbozet cimen az egyeni szamlan j6vairt osszegbol teljesitett kifizetes, juttatas) ad6mentesen, mig minden egyeb megtakaritasi elem - tehat a tokeresz - bizonyos hanyada ad6kotelesen kernl kifizetesre. 5 Az ad6koteles jovedelme utan a tagnak szja es 27 szazalekos merteku egeszsegligyi hozzajarulas fizetesi kotelezettsege is keletkezik, melyet megfizetni es bevallani egyenileg kell, ugyanakkor a penztar az atutaland6 osszegbol mar levonja az ad6eloleget. Ugyanakkor az ad6 es kozvetve az ERO alapjanak az ad6mentesnek nem minoslilo - az onkentes nyugdijpenztar altai nylijtott - kifizetes, juttatas 78 szazalekat kell tekinteni 6 Ekkor a szemelyi jovedelemad6 eloleg alapja a bevetel 78 szazalekat alapul veve es azt szuperbrutt6sitva, azaz 27 szazalekkal novelve, 100 forint kifizetese eseten 99,06 forint lesz az szja alapja. Az ERO szempontjab6l ugyanakkor az alap nem kernl szuperbrutt6sitasra, igy a maganszemelynek az egeszsegligyi hozzajarullist a juttatott osszeg 78 szazaleka utan kell fizetni. 4 Ajaradek kifizetesenek modjat, ajaradek merteket a penztir alapszamlyaban rogzitett szamitisi mod alapj:in hatirozzak meg a felhalmozott vagyon fiiggvenyeben. 5 TeMt a penztari szaml:in felhalmozott 3 evente adomentesen felvehet6 hozam nyngdijpenztirba!orten6 visszafizetese eseten a befizetett 6sszeg 20 szazalekara adojov:nras vehet6 igenybe. 6 A tamogatoi adomany eseteben a,,78 szazalekos szabaiy" nem alkalmazando. Ekkor 100 forint kifizetesekor az onkentes kolcsonos biztositopenztir 127 forint adoel61eg-alap utan hatirozza meg a levonando adoel61eget, es a kifizetes utan egyeb kozterhet sem a penztar, sem a maganszemely nem fizet. 18

19 A k6telezo varakozasi ido leteltet k6veto masodik evtol ugyanakkor mar lehetoseg van a tokeresz kedvezmennyel t6rteno felvetelere: az ad6mentes resz evenkent 10 szazalekkal emelkedik, es a k6telezo varakozasi idoszak letelte evet k6veto 11. evben a teljes 6sszeg ad6mentesse valik. Azaz a k6telezo varakozasi idoszak letelte evet k6veto masodik evben kifizetett Guttatott) bevetel 90 szazalekcit, tizedik evben kifizetett Guttatott) bevetel 10 szazalekcitkell j6vedelemnek tekinteni, amely utan SZJA es ERO fizetesi k6telezettseg is keletkezik. Ez azt jelenti, hogy 21 evi penztartagsag utan a tag teljesen ad6mentesen juthat hozza tokereszehez, meg akkor is, ha nem erte el az 6regsegi nyugdijkorhatart. Az 6nkentes nyugdijpenztarb61 a tag idolegesen ugy is kaphat penzt, ha nem veszi fel megtakaritasait. A penztar ugyanis - alapszabalya alapjan - a tag egyeni szamlajan levo 6sszeg harmine szazalekara rug6 6sszegii tagi k6lcs6nt nyujthat, legf61jebb egy eves futamidore. Ehhez azonban legalabb harom eves penztartagsagot kell igazolni. A penztartag - a varakozasi ido letelte, illetve a nyugdijkorhatar elerese utan - emellett egyeni szamlak6vetelesenek legfeljebb 6tven szazalekat a hitelintezeti t6rveny hatalya ala tartoz6 hitelintezettel k6t6tt szerzodesben fedezetkent felajanlhatja, ha rendelkezik arr61,hogy a penztar az egyeni nyugdijszamlajara tagi lek6test vezessen fel ben par ezer, tavaly mintegy 180 ezer 6nkentes nyugdijpenztari tag szamara jart Ie a tizeves varakozasi ido. A Penzligyi Szervezetek Allami Feliigyeletenek (PszAF) adatai szerint 2007-ben elenyeszo szamban akadtak olyanok, akik a tiz ev lejarta utan felvettek megtakaritasaikat. Arra vonatkoz6 informaei6 nines, hogy a penztartagok hany szazaleka elt a az ad6mentesen kiveheto hozam lehetosegevel. "A penzligyi feliigyelet (pszaf) adatai azt mutatjak, hogy a megfelelo eletkort eleroknek a kifizetes 2008-ban jart eddig esuesara. Ez az 6sszeg a k6vetkezo ket evben es6kkent. A varakozasi ido letelte utani, de meg a felhalmozasi idoszakon beliili kifizetes viszont - ami a valsag hatasara megl6dult, majd konszolidal6dott - az iden ismet n6vekedesnek indult.,,7- ezen allitas nem igazolhat6, a pszaf ugyanis nem tesz k6zze erre vonatkozo informaei6t honlapjan. 7 Napi gazdasag, julius 26. : Megrohantak az 6nkentes penztarakat 19

20 A magyar nyugdijrendszer jovoje A kormany 50 eves elorejelzese A koltsegvetesi torveny fejezeti indoklasanak alland6 eleme a nyugdijrendszerre vonatkozo 50 eves elorejelzes. A 20II. evi koltsegvetesi torveny a demografiai folyamatokra es azok nyugdijakkal kapcsolatos egyes hatasaira vonatkoz6 otveneves, valamint a Nyugdijbiztositasi Alap beveteleire es kiadasaira vonatkoz6 elorejelzese mar tartalmazza a kotelezo magannyugdij-penztarak megszuntetesebol fakad6 valtozasokat es a munkavajial6 iiltal fizetend6 nyugdijjirulek 0,5 szazalekponttal IO%-osratorteno emelesenek hatasait. Ez ut6bbi a 40 ev munkaviszonnyal rendelkezo nok nyugdijanak fedezeteul szolgal, igy nem jelent plusz forrast a rendszerben. A kalkulaci6 szerint a szamitasi idohorizonton, azaz 2060-ig sem a foglalkoztat6, sem a munkavallal6 altai jelenleg fizetend6 jarulek merteke (34%) nem valtozik. Az elorejelzes azzal szamol, hogy - a kormanyprogramban megfogalmazottakkal osszhangban - tiz ev alatt kozel 1 milli6 rovel, 4,7 milli6 rore no a foglalkoztatottak letszama es ezzel parhuzamosan jelentosen no a foglalkoztatottsag: a ev kozotti nepesseg letszamahoz viszonyitva a foglalkoztatottak szama ban eleri a 78%-ot, majd a pozitiv tendencia fennmaradasaval 2060-ban a 82,7%-ot. A magasabb foglalkoztatottsag hatasara azonban varhat6an magasabb lesz a jogosultak szama is. A szamitasok szerint a foglalkoztatottsag novekedese es a tisztan tarsadalombiztositasi rendszerbe fizetok szamanak novekedese, tovabba a korhatar fokozatos emelesenek koszonhetoen a 2020-as evek elejere a Nyugdijbiztositasi Alap nett6 kiadasokkal szamitott egyenlege megkozeliti a GDP-hez viszonyitott +0,5%~koroli erteket. A kes6bbiekben ugyanakkor a varhat6 eiettartam novekedese, illetve a tisztan tarsadalombiztositasi rendszert valaszt6k 100%-os nyugellatassal torteno nyugdijba vonulasa miatt tovabbi kiadasnovekedes es ezaltal egyenlegromlas varhat6. A kormany hosszutavon a szamol a nyugdijak megad6ztatasanak valamilyen formajaval. Ennek reszletei nem ismertek, azonban val6szinusitheto, hogy a nyugellatasok ad6rendszerbe terelesevel a nyugdijak nett6 osszege csokkeni fog. Az elmult evek korhataremelese kovetkezteben az elkovetkezo evtizedekben a nyugdijas 20

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19.

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A nyugdíjrendszerek típusai A járadékok / kifizetések finanszírozásának módja

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés H-1051 BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTACÍM: 1369 BUDAPEST, POSTAFIÓK 481. TELEFON : (36-1) 327-2159, (36-1) 327-2141 FAX: (36-1) 318-073 8 E-MAIL: janos.veres@pm.gov.hu PÉNZÜGYMINISZTE R ORSZÁGGYŰLÉS

Részletesebben

A nyugdíjrendszer átalakítása

A nyugdíjrendszer átalakítása A nyugdíjrendszer átalakítása A generációk közötti méltányos tehermegosztás és a nyugdíjrendszer Heim Péter 2006. augusztus 28. Témák Nyugdíjasok összetétele Öregek vs korkedvezményesek, rokkantnyugdíjasok

Részletesebben

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor?

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Az AEGON Biztosító 12 országot érintő tavalyi kutatása szerint az emberek 39 százaléka egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy mekkora jövedelemre számíthat majd nyugdíjas

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Nyugdíjrendszerek Felosztó-kirovó (generációk szolidaritása) Tőkefedezeti (öngondoskodás) 1 Felosztó-kirovó rendszer Közgazdasági

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS Mint arról a bevezető részben már szó volt, Magyarországon 1993. óta a társadalombiztosítás nem a korábbi egységes szervezeti megoldásban (a három biztosítási területet

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25.

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004 Szakmai konzultáció 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Nyugdíjrendszer és makrogazdaság

Nyugdíjrendszer és makrogazdaság Nyugdíjrendszer és makrogazdaság A tervezett intézkedések nemzetgazdasági hatása 2010. október 15. Tartalom Nyugdíjrendszer és pénzügyi egyensúly A költségvetés konvergencia pályája A magánnyugdíjpénztárak

Részletesebben

. részére. Tisztelt.!

. részére. Tisztelt.! . részére Tájékoztatjuk, hogy Ön jelenleg (vagy nyugdíjazásakor) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban Felügyelet) nyilvántartása szerint a(z) (név, postacím) magánnyugdíjpénztár tagja/tagja

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y Budapest, 2011. július 19. A diákok foglalkoztatásának alapvet adózási szabályairól Évrl évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidt vagy annak egy részét munkával tölti,

Részletesebben

LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap

LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap I. A célok meghatározása és az Alap 2016. évi költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2016. évi költségvetése

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015.

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Mentő Nyugdíjpénztár 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSOK... 3 1.2. A PÉNZTÁRTAG HALÁLA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS... 5 1.3.

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

Már most Ön is gondoskodhat munkavállalói leendő nyugdíj-kiegészítésének biztosításáról, melynek egyik formája az önkéntes nyugdíjpénztári számla.

Már most Ön is gondoskodhat munkavállalói leendő nyugdíj-kiegészítésének biztosításáról, melynek egyik formája az önkéntes nyugdíjpénztári számla. Tisztelt Munkáltató! Egész Európára jellemző a társadalom elöregedése, így a nyugdíjra jogosultak számának emelkedése. Az aktívkorú lakosság száma és az államkasszába áramló nyugdíjra fordítható bevételek

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el előtakarékossági piacon Előadó: dr. Hardy Ilona Előadó: az Aranykor

Részletesebben

Azegyszer sítettközteherviselésihozzájárulásalapvet szabályai2009.

Azegyszer sítettközteherviselésihozzájárulásalapvet szabályai2009. Azegyszer sítettközteherviselésihozzájárulásalapvet szabályai2009. 1. Ki választhatja az egyszer sített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózást? Az egyszer sített közteherviselési hozzájárulásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához TÁJÉKOZTATÓ a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015. szeptember 2 Tisztelt Ügyintéző! Az alábbiakban a jövedelemkiegészítés összegének

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó A jelen tájékoztatóban nyújtott adóügyi következményekre vonatkozó információk az idei évre szólnak, pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján

Részletesebben

Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Nyugdíjbiztosítás. 20% adójóváírás!

Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Nyugdíjbiztosítás. 20% adójóváírás! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás Aegon Nyugdíjbiztosítás 20% adójóváírás! Ma tegyünk a holnapért! Van, akinek már csak pár éve van hátra a nyugdíjazásig, és vannak olyanok, akiknek olyan távolinak

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

A magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplői (magán-, valamint önkéntes nyugdíjpénztár, NYESZ, TBSZ,

A magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplői (magán-, valamint önkéntes nyugdíjpénztár, NYESZ, TBSZ, A magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplői (magán-, valamint önkéntes nyugdíjpénztár, NYESZ, TBSZ, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató) 2013 április, Budapesti Corvinus Egyetem Haladó pénzügytan dr.

Részletesebben

A nyugdíjak összegének kiszámítása

A nyugdíjak összegének kiszámítása A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában

Részletesebben

Társadalombiztosítási változások 2011.

Társadalombiztosítási változások 2011. Társadalombiztosítási változások 2011. A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási,

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37, BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András demográfiai CUNAMI MATUZSÁLEM ÖSSZEESKÜVÉS? Az EU népességének várható alakulása 2005 és 2050 között Teljes népesség - 1, 9% 0-14 évesek - 18, 6% 15-24 évesek - 24,

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

A 2013. évi társadalombiztosítással összefüggő változások

A 2013. évi társadalombiztosítással összefüggő változások A 2013. évi társadalombiztosítással összefüggő változások Noha hírlevelünk megjelenésekor már az első havi bevalláson túl vagyunk, talán mégsem haszontalan, ha röviden összefoglaljuk a legfontosabb társadalombiztosítással

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztári A Szolgáltatási

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2012. FEBRUÁR 29. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT

HÍRLEVÉL 2012. FEBRUÁR 29. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT HÍRLEVÉL 2012. FEBRUÁR 29. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAKAT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV sarkalatos törvényt az Országgyűlés

Részletesebben

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra, avagy kinek éri meg és miért 1. A jogintézmény mibenléte A klasszikus európai

Részletesebben

Pannónia Nyugdíj Kötvény. Éppen itt az ideje...

Pannónia Nyugdíj Kötvény. Éppen itt az ideje... Pannónia Nyugdíj Kötvény Éppen itt az ideje... Jól megérdemelt nyugdíjas évek Képes lesz gondoskodni megélhetéséről nyugdíjas korában? Ez a kérdés valamennyiünket érint, hiszen ki ne szeretne kényelmes

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015 BEVEZETÉS A Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: pénztár) tagjai részére tagi kölcsön igénybevételi lehetőséget

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról1 Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

Szam: 5844/2/2011. alt. ELOTERJESZTES

Szam: 5844/2/2011. alt. ELOTERJESZTES ORSZAGOS RENDOR-FOKAPITANYSAG GAZDASAGI FOIGAZGATOSAG 1139 Budapest, Teve utca 4-6.; 1903. Bp. Pf.: 314/15. Telefon: 443-5581, fax: 443-5695, 33-342, 33-344, fax: 33-343 E-mail: lajtarj@orfk.police.hu

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

ÖtletAdó. Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok

ÖtletAdó. Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok Az alább leírtak nem minősülnek sem adótanácsadásnak, sem a jogszabályok hivatalos értelmezésének, kizárólag általános tájékoztatási célt szolgálnak.

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztár mint a magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplője

Magánnyugdíjpénztár mint a magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplője az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/ magánszemélyeknek/corvinus Magánnyugdíjpénztár mint a magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplője 2013. december 3. Budapesti Corvinus Egyetem dr. Lukács

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Nyugdíjmentés öngondoskodás

Nyugdíjmentés öngondoskodás Nyugdíjmentés öngondoskodás A postások szolgálatában a 15 éves önkéntes nyugdíjpénztár Postások Szakmai Egyesülete 2011.06.23. A PÉNZTÁR KÜLDETÉSE 2 Célunk, hogy az öngondoskodás megvalósításában felelős

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Készítette: Királykuti Míra 2012. Január 3.

Készítette: Királykuti Míra 2012. Január 3. 2011. évi CLXVII. Törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról Tájékoztató Főszabály: cél a profiltisztítás, ennek fényében

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása (a 0543-02-es lap kitöltése) Ezt a bevallási lapot annak az egyéni vállalkozónak kell benyújtania, aki a 2005. évben az egyszerûsített vállalkozói

Részletesebben

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA CIB Nyugdíjpénztár 2010 BEVEZETÉS Jelen szabályzat célja, hogy egyértelmően és teljeskörően rendezze a tagsági viszonyukat megszüntetı pénztártagok

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN SZJA 1. 2007.01.01-től: ha valaki nyugdíj mellett szerez jövedelmet, akkor a nyugdíj és a szerzett jövedelem együttes összege után kell az SZJA-t megállapítani, majd az

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Biztosítási díjak adózása 2015 Budapest, 2014. december 15. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Biztosítási

Részletesebben

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéhez Érvényes: 2013. január 1-től 1. Bevezető Az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

I. A 2012. január 1. és december 31. között érvényes szabályozás

I. A 2012. január 1. és december 31. között érvényes szabályozás Válasz az Emberi Jogok Európai Bírósága által a magánnyugdíjpénztár-tagok által tulajdonjogukkal összefüggésben megvalósuló diszkrimináció kapcsán beadott kérelemmel kapcsolatban feltett kérdésre, illetve

Részletesebben

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t i s tlivaetal a SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Z ).crfcc ( 4z9,(.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények

Részletesebben

B É R J E G Y Z É K 2013. június. Idadatok Adóköteles kifizetések Levonások. 78 400 Nem rendszeres jöv.: Bruttó bér (jár.köt.

B É R J E G Y Z É K 2013. június. Idadatok Adóköteles kifizetések Levonások. 78 400 Nem rendszeres jöv.: Bruttó bér (jár.köt. Ledolgozott nap: 24 Fizetett ünnep: Fizetett szabadság: Fizetett igazolt távollét: Betegszabadság: Biztosítás szünetelése: B É R J E G Y Z É K 213. június!"#$%!"#$&% Idadatok Adóköteles kifizetések Levonások

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 1. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 1. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 16% Minimálbér, bruttó: 105 000 Garantált bérminimum, bruttó

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013.

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. Biztosítás típusok Cég által fizetett díj Biztosító szolgáltatása, kifizetése Kockázati biztosítások (nincs lejárati szolgáltatás és visszavásárlási érték) Kockázati (halál esetére)

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

Módosítva: 2007. október

Módosítva: 2007. október A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1/2006. számú módszertani útmutatója a külföldi állampolgárok magánnyugdíjpénztári tagsága létesítésével kapcsolatos eljárásról Módosítva: 2007. október Preambulum

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyező Pénztár 9024 Győr, Szauter u. 12. Email: joszivp@axelero.hu Adószám: 18529777-1-08 Pénztárfelügy.nyilv.szám: E/97/95 Bírósági nyilv.végzés szám: Pk.NyP.4/1995

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója 1 Pénztári iktatás helye: A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 27 3. A TAGI

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról

T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt (a továbbiakban: Tny.) módosító, 2011.

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben