Tajekoztat6. A nyugdijrendszer jelene es kihivasai a kovetkezo evtizedekben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tajekoztat6. A nyugdijrendszer jelene es kihivasai a kovetkezo evtizedekben"

Átírás

1 Mezogazdasagi Szovetkezok es TermelOk Orszagos Szovetsege Gazdasagpolitikai Titkarsag Tajekoztat6 a MOSZ Elnaksege reszere A nyugdijrendszer jelene es kihivasai a kovetkezo evtizedekben Budapest, szeptember

2 A magyar nyugdijrendszer tortenete 3 A nyugdijrendszer es a rendszervaltas.. 4 A nyugdijrendszert erint6 uj kihivasok ""'"'''''''''''''' 5 A nyugdijj arulek 8 Nyugdij biztosi tasi Ala p koitsegvetese 9 Mezogazdasagi dolgoz6k nyugdijrendszere 11 A mez6gazdasagi 6sterme16 jaru1ekfizetese 12 Onkentes kolcsonos biztosit6 Penztarak 13 A penztarakjellemz6i.. ""'''' 14 A tagdij formai """.. """.""""""""" 16 Kifizetes A magyar nyugdijrendszer jovoje 20 A kormany 50 eves e16rejelzese ".. 20 E10regedesijelentes 22 Kovetkeztetesek 25 Ajani asok Melleklet 29 2

3 A magyar nyugdijrendszer tortenete Hazank nyugdijrendszere nem magyar sajatossag, az mindig szervesen illeszkedett a nyugat eur6pai, azon bellil is a nemet nyugdijmodellhez. A masodik vilaghaborut megel6z6en kialakult varomanyfedezeti rendszer helyett 1951-ben a korabbi jogosultsagok elismenlsevelletrehoztak az allami feloszt6-kirov6 nyugdijrendszert, amit a jogosultsagok kiszelesitesevel es az ellatasok emelesevel az 6tvenes evekben t6bbsz6r atalakitottak. Hosszas el6kesziiletek utan ben sziiletett meg az ujabb, magasabb szintu, atfog6 tarsadalombiztositasi t6rveny, melyben mar megt6rtent az olyan jelent6s tarsadalombiztositasi alapelvek t6rvenyi szintu megfogalmazasa, mint peldaul az allami garancia elve, az 6nkormanyzatisag elve, az egyiittmuk6desi es tajekoztatasi k6telezettseg. Az 1970-es evek a feloszt6-kirov6 rendszerek beeresenek id6szaka. Ebben a peri6dusban megval6sult a rendszerek kiterjesztese a teljes lakossagra, es egy differencialt, j61 kiepitett all ami k6telez6 tarsadalombiztositas atfog6 torvenyi rendezeser61 beszelhetlink. Mivel az egesz tarsadalom szamara k6telez6 6regsegi nyugdijbiztositast, es elfogadhat6 szinvonalu nyugdijakat biztositottak, jelent6sen visszaszoritottak az id6skori szegenyseget, kiilon6sen videken. A rendszer hibai ugyanakkor mar a hetvenes evek vegen es a nyo1cvanas evek elejen megmutatkoztak. A nyugdijkorhatarok wtalanos slillyedesevel fedezet nelkiili jogkiterjesztes val6sult meg, amely miatt a keletkez6 deficitet az allami abszolut garancia elveb6l kifoly61ag a k6ltsegvetesb6l finansziroztak. Igy a liberalizal6 intezkedesek es a negativ gazdasagi folyamatok a nyugdijkassza tulterhel6desehez vezettek. Az 1980-as evekben harom atfog6 tervezet is szli!~tett a magyar nyugdijrendszer megreformalasara, de vegiil egyik sem val6sult meg agyitkorlatban. A vilagbank evi jelentese a magyar nyugdijbiztositasi rendszer muk6deset r6viden ugy jellemezte, hogy tul sok embemek tul koran tlil keyes penzt ad. Ezen kivul aj6vedelem-beszamitas degresszi6jat is kifogasolta, valamint azt, hogy a szolgalati evek. szama egyre kevesse tlikr6z6d6tt az ellatasok szinvonalaban, ami jelent6s motivaci6vesztest okozott a jarulekfizet6k k6reben. 1 Barta Judit: A hazai k6telezo nyugdijbiztositisi rendszer kialakulasa es fejlodesenek stici6i napjainkig 3

4 A nyugdijrendszer es a rendszervaltas A nyolcvanas evek vegen lej:itszodo politikai es gazdasagi valtozasok, valamint a kedvezotlen demografiai trendekkel valo szembenezes sziiksegessege magukkal hoztak a nyugdijrendszer atalakitasanak valodi igenyet. A nyugdijbiztositasi agazatban - amely a kozponti koltsegvetes reszet kepezte - allandosult a deficit. Ugyanakkor a politikai, tarsadalmi stabilitas vegett biztositani kellett, hogy a nyugdijak szinvonala lehetoleg ne romoljon szamottevoen. Az atalakitas elso fontos lepesenek a tarsadalombiztositasi alapok allami koltsegvetestol val6 elkiiloniteset tekinthetjuk 1989-ben. Ez a valtoztatas nagy mertekben novelte a tarsadalombiztositasi agazat finanszirozasanak atlathatosagat, ugyanis ezentul a tarsadalombiztositas es a koltsegvetes egyeb feladatai penzugyileg elkiilonultek egymast61. Tovabbvitte ezt az atlathatosagi szempontot - immar az agazaton belul - az az evi intezkedes, mellyel elkiilonitettek az egeszsegbiztositas es a nyugdijbiztositas penziigyi alapjait, letrehozva az Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztarat es az Orszagos Nyugdijbiztositasi Foigazgat6sagot. A balesetbiztositasi ag nem kapott kiilon szervezeti ona1l6sagot,hanem megosztottak az elozo ket agazat kozott. A nyugdijak realertekenek megovasa mar a hetvenes evektol jellemzo volt, de akkor meg nem az atlagkeresetek novekedeset vettek figyelembe, hanem a konkret aremelesekhez igazod6 fix osszegii kompenzalasrol volt szo ben tertek at a berfejlesztesekhez igazod6 reajertek-megorzesre: A nyugellatasokat evente, a nett6 atlagkereset varhat6 novekedesenek megfelelo mertekben kellett emelni ban bevezettek az onkentes kolcsonos biztosit6penztarak pilleret, mely 1998-tol a nyugdijrendszer 3. pilleret jelentette. Vegiil a kilencvenes evek kozepere ert be a helyzet arra, hogy alapvetoen atformaljak az addigi nyugdijbiztositas rendszeret es letrehozzak a nemzetkozi szervezetek szorgalmazasara a feloszt6-kirov6 rendszer, valamint a tokefedezeti rendszer kombinaci6jabol a vegyes finanszirozasu nyugdijrends;zert.az 1998-ben bevezetett masodik, magan-nyugdijpenztarak pillerrel a nyugdijreform alapveto strukturavaltozast eredmenyezett: a tokefedezeti elves az egyeni fele10sseg elve az idoskori gondoskodasban ujra teret h6ditott a nyugdijbiztositasban a feloszto-kirovo es a szolidaritasi elvvel szemben. Az elso pillert - amit a korabbi, allami feloszto-kirovo rendszer jelenti - a kovetkezo 4

5 reformintezkedesek erintettek: a nyugdijkorhatar (62 ev noknek es ferfiaknak egyarant) emelese, a tiirvenyes korhatar elotti nyugdijba vonulas felteteleinek szigoritasa, a korhataron tuli nyugdijba vonulas iisztiinzese es a svajci indexalas bevezetese, mely a nyugdijak realertekenek megorzese erdekeben 50%-ban a varhat6 inflaci6t, 50%-ban a varhat6 nominalis keresetniivekedest vette alapul az ev eleji nyugdijemeleskor. A nyugdijrendszert erinto uj kihivasok A letrehozott rendszer a hosszutavon ugyan a fenntarthat6sagot szolgalta, azonban a beeres idoszakilban till nagy terhet r6tt az adott idoszak kiiltsegvetesre: az elso piller helyett a masodik pillerbe tiirteno jilrulekfizetes alland6sitotta a Nyugdijalap hianyat, ami niivekvo merteku allami szerepvallalast tett sziiksegesse. Ennek oka az volt, hogy a magannyugdijpenztari tagok brutt6 beriik kezdetben 6, majd 7, vegiil 8 szazalekat a Nyugdijbiztositasi Alap helyett a valasztott magiln-nyugdijpenztar egyikebe fizettek be: az elso piller helyett a masodikba fizetett nyugdijjilrulekotpedig a kiizponti kiiltsegvetes p6tolta. A vilaggazdasagi valsag eszkalal6dasaval parhuzamosan fellepo penziigyi zavarok felgyorsitottak az elmult evekben mar indokoltta valt, ugyanakkor halogatott megszoritasok vegrehajtasat. Ezeket vegii januar I-i hatallyal vezettek be: 62 evrol fokozatosan - az 1957-ben sziiletettek eseten mar - 65 eyre emelkedik a nyugdijkorhatar. Oregsegi teljes nyugdijra az jogosult, aki a sziiletesi evenek megfelelo iiregsegi nyugdijkorhatart betiiltiitte, es legalabb huszev, iiregsegi resznyugdijra pedig az, aki az iiregsegi nyugdijkorhatart betiiltiitte, es legalabb tizeniit ev szolgalati idovel rendelkezik. A korhatar betiilteset kiivetoen is a nyugdijazas elofelteteleve tettek az adott biztositasi jogviszony megsziinteteset, azaz csak akkor illiapitjakmeg valakinek a nyugdijat, ha a megallapitas pillanataban nem all munkaviszonyban. Megsziintettek a 13. havi nyugdijat, amit ugyanakkor kiizel 50%-ban a nyugdijak emelesevel - reszben - korrigaltak. Emellett- a 13. havi nyugdij fogalma helyett - bevezetesre keriilt a nyugdijpremium, melyet 3,5 %-os gazdasagi niivekedes es targy evi kiiltsegvetesi egyenlegcel teljesiilese eseten foly6sitanak. 5

6 Vl\.ltoztak a svajci indexalas szabillyai. 2% alatti GDP b6viiles eseten inflaci6k6vet6 az indexalas, 2 es 3% koz6tt 20%-ban a berek valtozasa, 80%-ban az inflaci6, 3 es 4% kozotti GDP novekedes eseten 40%-ban a berek valtozasa, 60%-ban az inflaci6, 4% feletti GDP b6viiles eseten - a mai rendszerhez hasonl6an - 50%-ban a berek valtozasa, 50%-ban az inflaci6 hatarozza meg a nyugdijemeles merteket. A rokkantnyugdijazas felteteleit mind az ujonnan belep6k, mind a mar kedvezmenyezetti statuszban lev6k eseteben - az egeszseg! allapot es a munkakepesseg haromevenkenti feliilvizsgalataval - megszigoritottak. A evi valasztasokat kovet6en az uj kormany ugy velte, hogy gazdasagpolitikai celjainak megva16sitasa erdekeben a koltsegvetes hianya atmenetileg rullephet6. Az eur6pai ad6ssagvalsag kapcsan kialakul helyzetben ugyanakkor az EU vilagossa tette, hogy nem jilrul hozza a magyar koltsegvetesi hiany novekedesehez. Emellett a nyugdijrendszer miatt a koltsegvetesben keletkez6 tenyleges hianyokat sem sikeriilt az EU-s hianystatisztika szabalyozas al61 kivonni. Ezert a magyar kormany a rovid-, kozep- es hosszu tavli finanszirozhat6sag megteremtesenek indokaval a vegyes rendszer kvilzi felszamolasa, azaz a magan-nyugdijpenztarak megsziintetese, illetve ellehetetlenitese mellett dontott 2 A nyugdijrendszer utols6 nagy atalakitasnak els6 lepesekent a magan-nyugdijpenztari tagdij-befizetesek 20 I o. november I-jet6l 14 h6napon keresztiil felfiiggesztesre keriiltek es ezzel megegyez6 jilrulek-fizetes val6sult meg a Nyugdijbiztositasi Alap reszere. Masodik lepeskent tertiink vissza a harompilleres rendszerb61 a feloszt6-kirov6 es onkentes t6kefedezeti alapu ketpilleres rendszerre. Azaz az allami piller mellett az onkentes befizetesen alapul6 6nkentes k6lcsonos nyugdijbiztosit6 penztarak rendszere maradt fent. Az uj rendszer f6 elve szerint nyugdijat csak a nyugdij celjara befizetett osszegekb611ehet finanszirozni, a koltsegvetes egyeb bevetelei terhere qyugdij nem fizethet6, egylittal a tarsadalombiztositasi nyugdijalapba befizetett jarulekokat kizar61ag nyugdij kifizetesekre lehet forditani. A kotelez6 magan-nyugdijpenztarakb61 a tarsadalombiztositasi nyugdijrendszerbe atlepa tagok altai az elmult evekben a masodik pillerben felhalmozott nagyjab milliard Ft osszegii vagyon, illetve mas szempontb61 nezve - az allam elsa pillerbeli kiegeszitese okiln - 2 A mag{m-nyugdij penztlrtagoknak 20 II. marcinsaig kelle! nyilatkozni arr6l hogy visszaternek-e az Miami nyugdijrendszerbe. A vaiaszt3.s joga megvolt, ugyanakkor aid ugy d6nt6tt, hogy magan-nyugdijpenztar kivan maradni, az a nyugdijas eveiben - ajelenlegi szabilyozas szerint - csuk a penzl3ri megtakaritisaira szamithat. 6

7 kozvagyon veglegesen kivonasra keriilt a nyugdijrendszerb61. A kormany ezt az osszeget 3 ev alatt kivanta elkolteni, illetve az allamad6ssag csokkentesere forditani. Mive1 azonban egy EU-s bizottsagi allasfoglalas alapjan a teljes osszeget a evi koltsegvetes eredmenyekent kell elszamolni, az az iden telj es egeszeben felhasznalasra keriil. A kormany a magan-nyugdijpenztari vagyon atvezetese kapcsan be kivanja vezetni az egyen szamlak rendszeret. A nyugdij-megallapitas alapjaul szolgal6 brutt6 kereset merteket januar I-jet61 ugyan nyilvantartjak, ugyanakkor annak okan, hogy a tarsadalombiztositasi nyugdijrendszerbe atlep6 magan-nyugdijpenztari tag egyeni szamlan nyilvantartott felhalmozott nyugdij ceili megtakaritasat az atlepest kovet6en egyenenkent nyilvan tarthassak, az allami pillerben is letrehozzak az egyeni szamlak rendszeret. A letrehozand6 egyeni szamla nagy el6nye, hogy megteremti a nyilvantartott nyugdij celli megtakaritas oroklesenek feltetelet is. igy osszessegeben a magan-nyugdijpenztari vagyon elkoltesre keriilt, ugyanakkor az kotelezettsegkent meg mindig a nyugdijalapot terheli. Egyel6re nem tisztazott, hogy a kormany a hogyan kivanja megteremteni az egyeni szamlak rendszeret, ugyanakkor az intezkedesnek tobb reszlete is homalyos. Nem tudni, hogy azon szemelyek eseteben, akik egyaltalan nem voltak magan-nyugdijpenztari tagok, mikent vezetik be es mikent kezelik az egyeni szamlakat. Ezen szemelyek az elmlilt evekben ugyanolyan mertekii jarulekot fizettek, mint magan-nyugdjpenztari tagsaggal rendelkez6 tarsaik, ugyanakkor az 6 ititaluk befizetett osszegekr61 nem esik sz6. Emellett nem vilagos, hogy a magan-nyugdijpenztarakb61 atkeriilt vagyon mikent lesz nyilvantartva. Keszpenzben, allampapirokban, vagy egyeb penzpiaci eszkozokben, mint peldaul reszvenyekben, befektetesi jegyekben? Ezzel kapcsolatosan nem tisztazott, hogy az egyeni szamlan felgytilemlett vagyont valamilyen formaban kezelik-e, vagy csak bejegyzik azokat. Az egyeni szamlak rendszere a feloszto-kirovo nyugdijrendszer okan virtualis, tehat a szamlakon penz valojaban nem talalhat6, ugyanakkor mivel evtizedekr6l van sz6 korantsem mindegy, hogy a felhalmozott vagyont legalabb az inflaci6;mertekevel evr61 eyre korrigaljake, vagy csak nominal is erteken a szamlakon taroljak. Az elkovetkez6 id6szak tovabbi, varhat6 reformlepese, hogy a Nyugdijbiztositasi A1apot tehermentesitik a szocialis alapu kifizetesekt6l es azokat a kozponti koltsegvetes keretei kozott kivanjak kezelni. Ez annak fenyeben, hogy a rna beszedett jilruleknak nagyjab6l ketharmada szolgal oregsegi nyugdij kifizetesek fedezeteiil, jelent6sen javithatja a Nyugdijalap fenntarthatosagat. Osszessegeben ugyanakkor a nyugellatasok, illetve nyugdij jellegii kiadasok megnyirbalasa neikiil a kiadasok osszege nem valtozik. 7

8 A nyugdijrendszerben vegrehajtott tovabbi fontos, 20II. januar l-jet61 hatalyos valtozas, hogy eletkori korlat nelkiil mehetnek nyugdijba azok a n6k, akik az ehhez sziikseges 40 ev jogosultsagi id6t megszerzik, felteve, hogy ebb61 legalabb 32 ev aktiv munkavegzesi id6vel rendelkeznek. Az intezkedes fedezeteiil a fel szazalekponttal 10%-ra emelt, a munkavallal6k altai fizetend6 nyugdijjilrulekszolgal. A nyugdijjarulek NyugdijjiLrulekmerteke Me: % Foglalkoztat6 altai fizetend Az 1928-ban letrehozott nyugdijrendszer finanszirozasat tekintve mar haromszerepl6s modell volt: a munkavallal6, a munkaltat6 es az allam viseltek a finanszirozas terheit. Az atvenes evekben kialakitott rendszerek a jarulekfizetest kezdetben a munkaltat6 feladatava tett6k, azonban a jilrulekterheket, mar I954-t61 megosztottak formalisan a munkaltat6 es a munkavallal6 kazatt, ugyanakkor mivel a nyugdijbiztositast a kazponti kaltsegvetesbe integraltak, ajilrulekokes a kifizetesek kazatt gyenge kapcsolat volt. A nyugdijbiztositas tarsadalombiztositasr61tarten6 levalasztasaval keriilt bevezetesre ben az ana1l6 nyugdijjarulek, melynek merteke a foglalkoztat6 eseteben 24,5 szazalek a munkavallal6t erint6en pedig 6 szazalek volt. A Nyugdijbiztositasi alap egyenlege lenyegeben a magan-nyugdijpenztari rendszer elterjedesevel parhuzamosan romlott. A palyakezd6k katelez6 nyugdijpenztari belepese ugyanis folyamatosan csakkentette a Nyugdijalapba tarten6 befizetes asszeget. Az hiany navekedeset a januar l.-t61 bevezetett jilrulekemelesek kavetkezteben navekv6 bevetelek vetettek vissza, illetve forditottak meg. Kizar61ag tarsadalombiztosi ,5;. 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5 9,5 10 Munkavalltasi nyugdi' rendszer al6 altai Th ,5 1,5 1,5 1,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2 Maganfizetend6 nyugdij- Maganpenztar nyugdij loenztar Osszesen ,5 26,5 26,5 26,5 29,5 33,5 33,5 33,5 34 8

9 A Nyugdijbiztositasi alap hianya a GDP szitzalekaban o ,5-2 -2,5-3 Nyugdijbiztositasi Alap koltsegvetese A Nyugdijbiztositasi Alap k6ltsegveteset a mindenkori k6ltsegvetesi t6rveny szabalyozza. A kiegyensulyozott k6ltsegvetes keszitesenek k6vetelmenyet pedig az allamhitztartasi torveny tartalmazza. A t6rvenyi garancialis szabalyozasa szerint az all am a tarsadalombiztositasi nyugellatasok kifizeteset akkor is biztositj a, ha a Nyugdijbiztositasi Alap kiadasai meghaladjak a beveteleket. Az Alap milliard forint beveteli f66sszeg, es milliard forint kiadasi fotisszeg mellett, a tervezett,,0" egyenleggel szemben miili6 forint hiannyal zarta a evet, ami a GDP 1,4 szitzalekanak felel meg. A Nyugdijbiztositasi Alap evi beveteli f66sszege19,8 milliard forinttal maradt el az el6iranyzatt61, es 55 milliard fonnttal, 1,9%-kallett magasabb a bitzisid6szaki teljesitesnel. Az Alap beveteleinek legnagyobb hitnyadat (81,2%-at) ajitrulekbevetelek es hozzajitrulasok kepeztek milliard forint 6sszegben. Az APEH-t61 erkez6 munkaltat6i nyugdijbiztositasi jitrulek 24%-os mertekii, az egyeni nyugdijjitrulek - a kizar6lag a tarsadalombiztositasi nyugdij hatalya ala tartoz6 biztositottaknal- 9,5%-os mertekii volt 20lO-ben. 9

10 A magannyugdij-penztar tagja altai fizetett egyeni nyugdijjlirulek november elseje es december 31-e kozotti id6szakban esedekes, a magannyugdij-penztari tag utan fizetend6 nyugdijjlirulek merteke az addigi 1,5%-r619,5%-ra valtozott. Ezzelosszefiiggesben november 6ta a kozponti koltsegvetes reszer61 a magannyugdij-penztari tagdijfizetes miatti jarulekkieses p6t1asara nem tortent atutalas. A Nyugdijbiztositasi Alap kiadasi foosszege milli6 forint volt, amely a GDP 10,8 %- ra rug. Ez az osszeg 16,1 milliard forinttal maradt el a torvenyi el6iranyzatt61, az el6z6 evi ertekhez kepest ugyanakkor 51,6 milliard forint osszegii, 1,8%-os novekedest mutat. Az Alap kiadasai jellemz6en ket komponensb61 tev6dnek ossze. A nyugellatasokra forditott osszegek adjak a dont6 hanyadot (99%), amit kiegeszitenek az egyeb es a nyugdijbiztositasi szervezet miikodesere felhasznalhat6 kiadasok. A nyugellatasok osszege milli6 forint, azaz a GDP 10,7 %-a volt 201O-ben. A Nyugdijbiztositasi Alap bevetelei es kiadasai 2010-ben Me: milli6 Ft Bevetelek Munlciltat6i es biztositotti jarulekbevetelek Magan-nyugdijpenztarak atutalasai Egyeb jarulekok es hozzajarulasok Kesedelmi p6tlek, birsilg 9791 Jaruh~kbevetelek. hozzajarulasok iisszesen Nyugdijbiztositasi tevekenyseggel kapcsolatos egyeb bevetelek Kiizponti kiiltsegvetesi hozzajarulasok II 404 Nyugdijbiztositasi ellatllsok fedezeteiil szolgal6 bevetelek Vagyongazdalkodas 4 Nyugdijbiztositasi Alap kiiltsegvetesi bevetelei iisszesen Miikiidesi cel" bevetelek 2844 Kiadasok (eliiiranyzat neve) Nyugellatisok Oregsegi nyugdij I Rokkantsagi es baleseti rokkantsilgi nyugdij Rehabilitlici6s jaradek Hozzatartoz6i nyugellatlis Egyosszegii meltanyossilgi kifizetesek 581 Ellatlisokhoz kapcsol6d6 egyeb kiadasok." Miikiidesre forditott kiadasok Nyugdijbiztositasi ellatasok kiadasai Vagyongazdalkodas Nyugdijbiztositasi Alap kiiltsegvetesi kiadasai iisszesen Kiiltsegvetesi bevetelek es kiadasok egyenlege I 10

11 Mezogazdasagi dolgoz6k nyugdijrendszere Magyarorszagon az 1928-ban hivtak eletre az elsa magyar kotelezo oregsegi es rokkantsagi nyugdijbiztositast, amely ugyanakkor nem teijedt ki a mezogazdasagban dolgoz6kra. Erre 1936-ig kellet varni, mikor is letrehoztak a gazdatisztek kotelezo oregsegi-rokkantsagihalalozasi biztositasat, 1938-ban pedig a gazdasagi munkavallal6k kotelezo oregsegi biztositasat es a tarsadalombiztositasi feladatok ellatasara megalapitottilk az Orszagos Mezogazdasagi Biztosit6 Intezetet (OMB!). A noi munkavallal6k ugyan ki voltak zarva a biztositottak korebol, ugyanakkor megis 700 ezer fa keriilt a kotelezo oregsegi biztositas rendszerebe. A biztositottak korenek kiterjesztese azt az eredmenyt hozta, hogy 1938-ra a magyar nepesseg 31%-a erintett volt az akkor nyugdijrendszerben, ami korabeli viszonylatban jelentos elorelepesnek szamitott. Az otvenes evekben megalkotott es tobb izben m6dositott egyseges allami nyugdijrendszer meg hlitranyosan megkiilonboztette a mezogazdasagi dolgoz6kat. Ugyanakkor ezen evtizedben letrejovo uj gazdasagi formak mit peldaul a mezogazdasagi termeloszovetkezetek - uj tipusu tarsadalombiztositasi felteteleket koveteltek meg. Ennek koszonhetoen sziiletett meg tobbek kozott az evi 65. tvr., mely a mezogazdasagi termeloszovetkezeti tagok nyugdijrendszeret teremtette meg. Ezt kovette a mezogazdasagi termeloszovetkezetijaradekok bevezeteserol sz616 6/1960. (II. 14.) kormanyrendelet, ame1y a nyugdijkorhatart betoltott, de nyugdijjogosultsagot nem szerzett, ugyanakkor dolgozni mar nem tud6 vagy munkakeptelen termeloszovetkezeti tagok szamara biztositott oregsegi, munkakepte1ensegi, valamint ozvegyi jaradekot. Ez a tarsadalombiztositasr61 sz616 torvenyben meghatarozott szabalyok szerint, nyugellatasnak minosiilo ellatasfajta volt, melyre jogosultsagot december 31-ig lehetett megallapitani. Az 1960-ban letrehozott jaradekrendszer je1entosen hozzajarult a videki, mezogazdasagi dolgoz6k idoskori jovedelemhelyzetenek stabilizalasahoz,' s annak ellenere, hogy tobb mint 14 eve nem allapitanak meg jogosultsagot, meg rna is jelentos szamu ilyen tipusu jaradekban reszesiil6 volt szovetkezeti tag, illetve szovetkezeti tag csaladtagja van. 11

12 Mezogazdasagi sz6vetkezeti jaradekban reszesulok szama es az ellatas merteke januar junius Letszam (fa) Teljes ellitils havi atlaga (Ft) Mezagazdasagi sz6vetkezeti jaradek Nyugdiiak, iilradekok mind6sszesen Mezagazdasagi sz6vetkezeti jiradek Nyugdijak, iiradekok mind6sszesen A mezogazdasagi termelosz6vetkezeti tagok nyugdijrendszeret a mezogazdasagi termelosz6vetkezetek tagjainak k6telezo k61cs6n6s nyugdijbiztositasar61 sz evi 30. t6rvenyerejii rendelet helyezte uj alapokra. Ez a jogszabilly j6reszt megszuntette a korabbi hianyossagokat, s magasabb szinvonalu elliltast biztositott, mint a vele parhuzamosan elo, az "altalanos" munkaviszonyban all6kra vonatkoz6 szabalyozas. Az ben megalkotott uj, atfog6 tarsadalombiztositasi t6rvenycikk a biztositottak k6ret kiterjesztette a munkaviszonyban all6 dolgoz6kra, az ipari es a mezogazdasagi sz6vetkezetek tagjaira, a szakmunkastanul6kra, a bedolgoz6kra, tovabbil a megbizas alapjan rendszeresen es szemelyesen munkilt vegzokre. A mezogazdasagi dolgoz6knal ugyanakkor tovabbra is magasabb korhatilrt allapitott meg (ferfi: 65, no: 60), amit fokozatosan evenkent cs6kkentett a foszabilly szerinti nyugdijkorhatarig. Ez alapjan 1980-ban egyezett meg a mezogazdasagi dolgoz6kra vonatkoz6 korhatar a f6szabaly szerinti nyugdijkorhatarral. Vegul, 1992-ben a mezogazdasagi sz6vetkezet tagjanak k6z6s munkaban reszt vevo csalildtagjara is kiterjesztettek a tarsadalombiztositast. A mezogazdasligi ostermelo jlirulekfizetese A mezogazdasagi ostermelokre specialis szabillyok vonatkoznak. A biztositasi k6telezettseg elsodleges feltetele ugyanis, hogy a nyugdijkorhatilrig hatralevo ido es a mar megszerzett szolgalati ido egyiittesen legalabb 20 ev legyen. Ha a mezogazdasagi ostermelo e feltetellel nem rendelkezik es a nyugdijkorhatar bet6lteseig mar nem lesz 20 ev szolgalati ideje, nem valik biztositotta, illetve jilrulekfizetove. A mezogazdasagi ostermelonek alapesetben a minimalber alapulvetelevel 24 szazalek 12

13 nyugdij-biztositasi jiuulekot, valamint 10 szazalek nyugdijjiuulekot kell fizetnie. Ha azonban a targyevet megel6z6 evben az 6stermel6i tevekenysegb6l szarmazo bevetele nem haladta meg a 8 millio forintot, a targyevet megel6z6 evben az 6stermel6i tevekenysegeb6l szarmazo bevetelenek 20 szazaleka utan k6teles 10 szazalek nyugdijjarulekot fizetni. Ezen 6stermel6k szolgalati id6t szereznek, igaz 2008-tol csak a nyugdijjiuulek-fizetessel aranyos mertekben. Jarulekot kell fizetnie annak az 6stermel6nek is, akinek az 6stermel6i tevekenysegeb6! szarmazo targyevet megel6z6 evi bevetele nem erte el a 600 ezer forintot. Ez esetben a 600 ezer forint alatti 6sszeg 20 szazalekat kell alapul venni. A mez6gazdasagi 6stermel6 magasabb 6sszegii tarsadalombiztositasi ellatasok megszerzese erdekeben az adoevre vonatkozoan ugyanakkor nyilatkozattal vallalhatja, hogy a jarulekokat a jarulekalapnal magasabb 6sszeg utan fizeti meg. Annak, aki egyeb jogcimen biztositott, (pi.: munkaviszonyban all, tarsas vallalkozas szemelyesen k6zremuk6d6 tagja, stb.) nem kell jiuulekot fizetnie, ugyanakkor 6stermel6kent nem is valik biztositotta. Ez 6sszessegeben azt jelenti, hogy az a 315 ezer 6stermel6, akik havi arbevetele nem erte el a havi 50 ezer Ft-ot sem, 6sterme16i tevekenysege utan csak minimalis merteku jiuulekot fizet, igy azonban erdemi nyugelllltasra sem szamithat. (a Tny tv a december 31-et k6vet6 id6ponttol, illetve a december 31-et k6vet6en megallapitasra keriil6 6regsegi nyugdij eseteben nem a1kalmazza nyugdijminimum szabalyat) Onkentes kolcsonos biztosit6 Penztlirak A nyugdijak vasarloertekenek j6v6beni biztositasanak es a hosszu taw 6ngondoskodas er6sitesenek szandekaval vezettek be 1993-ban az 6nkentes k6lcs6n6s biztositopenztarak pilleret. A magan-nyugdijpenztar rendszer kvazi felszamqlasa az 6nkentes nyugdijpenztarak muk6deset nem erintettek, igy marcius I.-vel ismet ket piller - az all ami nyugdijrendszer els6 pill ere, es az 6nkentes nyugdijpenztarak masodik pillere - jellemzi a magyar nyugdijrendszert. 13

14 A kormimy a hosszu tilvu6ngondoskodas biztositasa es az 6nkentes magan-nyugdijpenztari befizetesek n6velese erdekeben hosszu taw megtakaritasokat 6szt6nzo programok kidolgozasat tervezi, melyekrol informaci6 jelenleg nines. A megtakaritasok 6szt6nzeset jelenleg ad6eszk6z6kkel tamogatjilk. A penztarak jellemzoi Egyeni penztartag lehet a magyar allampolgar, illetve a hazankban letelepedett vagy a magyarorszagi munkavallalasi engedellyel rendelkezo nem magyar allampolgar, amennyiben bet6lt6tte a 16. eletevet. A nyugdijpenztari befizetesek 6r6k6lhetoek. Az 6r6k6s vagy kedvezmenyezett reszere t6rteno kifizetes minden esetben ad6mentes. Az Onkentes nyugdijpenztarak januar I-jetol muk6dtethetnek a penztilrtagok altai valaszthat6 befektetesi portf6li6 rendszert. Minden tag csak egy portfoli6t valaszthat, ugyanakkor lehetoseg van egyszerre t6bb 6nkentes nyugdijpenztarban is tagnak lenni. Szinten van lehetoseg - penztarankent eltero idok6z6nkent - a portfoli6k k6z6tti valtasra is. A mai napig het 6nkentes nyugdijpenztar alakitotta ki valaszthat6 portfoli6s rendszeret. Ezen penztarak a szektor vagyonanak 21,4 %-at, letszamanak 24,4 %-at kepviselik. Ugyanakkor tenylegesen a tagok esupan kevesebb mint 15 %-a eit a valasztas lehetosegevel, a tag sag z6me a penztar iiltal felkinalt alapportfoli6ban maradt. A tagdijat a penztarak harom alap k6z6tt osztjak meg: a harom alap harom elkiil6nl110 elszamolast jelent a penztar gazdalkodasan belii!' Az egyik a likviditasi alap, amely a penztar napi fizetokepesseget biztositja. A likviditasi alapba al~alaban a tagdij kevesebb mint 1 szazalekat iranyitjilk, es alapvetoen a k61tsegek es szolgaltatasok finanszirozasara hasznilljilk fel az itt halmoz6d6 6sszeget. A k6vetkezo a muk6desi alap, amely kimondottan a penztar szervezesevel, muk6dtetesevel es napi iizemeltetesevel kapcsolatos k6ltsegek fedezet.ere szolga!. Ezek a k61tsegek a jutalek es berk61tsegektol, a dologi kiadasokon at, a k6telezo k6z1emenyek finanszirozasaig a napi muk6des valamennyi reszet fel61elik. A muk6desi alapba altalaban a tagdijak 2-5 szazaleka folyik be. A penztilrtag szempontjab61 a legfontosabb a fedezeti alap, amely a penztar 14

15 szolgaltatasainak a fedezetet biztositja. Itt gyakorlatilag szemelyenkent, azaz penztartagonkent elkiilonitett "szamlan" tartjak nyilvan azt, hogy kinek-kinek mennyi penze gyiilt ossze a befizetett tagdijakb61, pontosabban a tagdijak fedezeti alapba befoly6 reszeb61 es ennek hozamaib61. A fedezeti alapba altalaban a tagdij szazaleka iranyul. A penztar kezelesi eves koltsege osszege - melyet a tagi befizetesekb61 vonnak Ie -nem haladhatja meg a vagyon napi brutt6 piaci erteke szamtani atlaganak 0,8 szazalekat - vagyonkezel6 alkalmazasat61 fuggetleniil. A Penztarak vagyona Me: milli6ft I. negyedevben I I Nyugdijpenztarak atlagos hozamai Nett6 Atlagos 10-eves. Mezo Nyugdijpenztarhozamnita hozamrata (2001- Atlagos 1O-eves hozamnita Mezo Nyugdijpenztlir- Nett6 hozamrata (2010) (2010) 2010) ( ) 8,03% 6,88% 4,11% 7,54% Ezen 10 eves atlagos hozam mellett havi 1 ezer forintos befizetes mellett a tiz eves varakozasi id61ejarta utan a tag ezer Ft-hozjuthat, melyb61381 ezerft a hozam. Az onkentes nyugdijpenztarak tagjainak szama dramaian nem valtozott a magannyugdijpenztari rendszer atalakitasa alatt. Az uj belep6k szama ugyan jelent6sen megugrott, de ugyanilyen mertekben megemelkedett a kilep6k szama is. Megallapithat6, hogy a penztarak egyeni teljesitmenye tagok, osszvagyon tekinteteben jelent6sen emr, igy az egyes, de kiilonosen a nagy penztarak (OTP, MKB, Allianz, Aegon, ING) elmult id6szaki teljesitmenye jelent6sen elter. 15

16 Az bnkentes biztosit6 penztilrak tagletszama Me: f I. negyedev , Mez6 Nyugdijpenztar tagsaga Me: fo I. negyedev igy lenyegeben egy tagra 670 ezer forint penztilrvagyon jut, ami a penztilrak 18 eves miikbdeset figyelembe veve rendkiviil alacsony. Figyelembe veve, hogy a penztilrtagok tbbbsege atlagosan 10 eves tagsaggal rendelkezik 3, ezen bsszeg ketszerese jelentene val6ban hatekony nyugdij-elotakarekossagi format. A tagdij formai Egyeni tagdij: az bnkentes penztari tag altai vallalt havi tagdij, amely nem lehet kevesebb, az bnkentes nyugdijpenztar hatalyos alapszabalyaban feltiintetett minimalis havi tagdijnal. Az egyeni tagdijat a maganszemely ugyan a nett6 jbvedelmeb6l fizeti, azonban az egyeni befizetesre - a korabbi 30% helyett 2011-tol - 20% ad6j6vairas igenyelheto~melynek maximal is bsszege 100 ezer forint (annal a maganszemelynel, aki januilr I. elott tblti be a jogszabalyok alapjan ra iranyad6 bregsegi nyugdijkorhatilrt, 130 ezer forint). Mivel tol az szja kulcs szuperbrutt6val szamolt bsszege 20,32%, a munkavallal6i tagdij szja mentes befizetesnek tekintheto. munkaltat6i tagdijatvallalas - a munkaltat6 reszben vagy egeszben atvallalhatja munkavallal6ja bnkentes nyugdijpenztilri tagdijat. A munkaltat6 altai fizetett tagdij vegen 7 ezer, 194 ezer, 1996 vegen 468 ezer, 97 vegen 675 ezer lagja volt a az onkentes nyngdijpenztjraknak 16

Népesség, foglalkoztatottság, nyugdíj

Népesség, foglalkoztatottság, nyugdíj Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. május (429 447. o.) AUGUSZTINOVICS MÁRIA Népesség, foglalkoztatottság, nyugdíj A nyugdíjrendszerek jövõjéért, a majdani idõsek nyugdíjáért sokan aggódnak, néha még

Részletesebben

1 A HATÁSELEMZÉS TÁRGYA... 5 2 A HATÁSELEMZÉS LOGIKAI MENETE... 6 3 A FELTÉTELEZETT INTÉZKEDÉSEK ÉS BECSÜLT ELSŐDLEGES HATÁSUK...

1 A HATÁSELEMZÉS TÁRGYA... 5 2 A HATÁSELEMZÉS LOGIKAI MENETE... 6 3 A FELTÉTELEZETT INTÉZKEDÉSEK ÉS BECSÜLT ELSŐDLEGES HATÁSUK... A munkaerőpiacot, a szociális ellátásokat és a nyugdíjrendszert érintő egyes kormányzati intézkedések és intézkedési elképzelések költségvetési hatásvizsgálata 2011. június 28. Jelen technikai kivetítés

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012.

Részletesebben

Gyarmati Andrea: Népesedéspolitika, szegénypolitika, gyermekszegénység-politika: a családtámogatási rendszer változásai a rendszerváltástól napjainkig

Gyarmati Andrea: Népesedéspolitika, szegénypolitika, gyermekszegénység-politika: a családtámogatási rendszer változásai a rendszerváltástól napjainkig Gyarmati Andrea: Népesedéspolitika, szegénypolitika, gyermekszegénység-politika: a családtámogatási rendszer változásai a rendszerváltástól napjainkig A tanulmány célja a rendszerváltástól napjainkig bemutatni

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG IV/2350/2012. Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány, valamint alkotmányjogi panaszok tárgyában dr. Dienes- Oehm

Részletesebben

Biztos alap. Javaslat az alapjövedelem magyarországi bevezetésére. Közpolitikai vitairat

Biztos alap. Javaslat az alapjövedelem magyarországi bevezetésére. Közpolitikai vitairat Biztos alap Javaslat az alapjövedelem magyarországi bevezetésére Közpolitikai vitairat MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY RE VÍZIÓ MŰHELY Budapest, 2015 Tartalomjegyzék Előszó 1 A Megújuló Magyarországért

Részletesebben

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai Báger Gusztáv Pulay Gyula Vigvári András A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) 2007 áprilisában nyújtotta be az Országgyûlés részére a

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

magyar egészségügy Zöld könyv

magyar egészségügy Zöld könyv magyar egészségügy Zöld könyv Tartalomjegyzék Mi a zöld könyv? 4 6+! 4 I. Általános rész 6 Mi valósult meg eddig az egészségügyi reformból 6 Miért? 6 Dilemmák világszerte II. Részletes rész 1 3 1) Valódi

Részletesebben

A jövedelemeltitkolás okai, következményei és visszaszorítási lehetőségei különös tekintettel Magyarországra

A jövedelemeltitkolás okai, következményei és visszaszorítási lehetőségei különös tekintettel Magyarországra Dr. Nagy I. Z. A jövedelemeltitkolás okai, következményei és visszaszorítási lehetőségei különös tekintettel A jövedelemeltitkolás okai, következményei és visszaszorítási lehetőségei különös tekintettel

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Unortodox javaslat a deviza- és forintalapú jelzáloghitelek rendezésére

Unortodox javaslat a deviza- és forintalapú jelzáloghitelek rendezésére 2013. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 469 BERLINGER EDINA WALTER GYÖRGY Unortodox javaslat a deviza- és forintalapú jelzáloghitelek rendezésére Cikkünkben először bemutatjuk a hazai jelzálog-portfólió fő

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008. Budapest, 2008. március SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY

KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008. Budapest, 2008. március SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2008. március A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készítette A kutatásban

Részletesebben

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete 528 HITELINTÉZETI SZEMLE SZŰCS JÓZSEF Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete Tanulmányomban a pénzügyi szféra meghatározó szereplőjével, az ingatlanbefektetési alappal foglalkozom, bemutatom

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

TÖBB JUTTATÁS, RENGETEG ÉLMÉNY! OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA LAKÁSHITEL- TÁMOGATÁS ADÓMENTESEN OTP ADLAK EGYBEN EGYSZERŰBB! OTP CAFETERIA KÁRTYA

TÖBB JUTTATÁS, RENGETEG ÉLMÉNY! OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA LAKÁSHITEL- TÁMOGATÁS ADÓMENTESEN OTP ADLAK EGYBEN EGYSZERŰBB! OTP CAFETERIA KÁRTYA 2015 A Z O T P C S O P O R T I N F O R M Á C I Ó S M A G A Z I N J A I N G Y E N E S K I A D V Á N Y 06 13 18 TÖBB JUTTATÁS, RENGETEG ÉLMÉNY! OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA LAKÁSHITEL- TÁMOGATÁS ADÓMENTESEN

Részletesebben

Gyri Péter Maróthy Márta

Gyri Péter Maróthy Márta Gyri Péter Maróthy Márta Merre tovább? Egy nemzeti hajléktalanügyi stratégia lehetséges keretei Szakérti javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya részére Budapest, 2008. Az Olvasóhoz A rendszerváltozás éveiben,

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ Σειτε 1 EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP Befektetés az emberekbe immár 50 éve πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

AZ 1-3 ÉVES GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK BŐVÍTÉSE: KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁS ÉS VÁRHATÓ TÁRSADALMI HATÁSOK

AZ 1-3 ÉVES GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK BŐVÍTÉSE: KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁS ÉS VÁRHATÓ TÁRSADALMI HATÁSOK AZ 1-3 ÉVES GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK BŐVÍTÉSE: KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁS ÉS VÁRHATÓ TÁRSADALMI HATÁSOK KÉSZÍTETTE: BLASKÓ ZSUZSA, CSERES-GERGELY ZSOMBOR, RESZKETŐ PETRA, SCHARLE ÁGOTA ÉS VÁRADI

Részletesebben

A NAGY PÉNZESZSÁK. Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében. Antal Gabriella

A NAGY PÉNZESZSÁK. Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében. Antal Gabriella A NAGY PÉNZESZSÁK Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében Antal Gabriella TARTALOM Bevezet 4 I. Támogatások fogalma, csoportosítása 6 1. Támogatások az intézményi megközelítés alapján 6 1. 1.

Részletesebben