INTEGRÁLT FOGOLYGAZDÁLKODÁS. Dr. Faragó Sándor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTEGRÁLT FOGOLYGAZDÁLKODÁS. Dr. Faragó Sándor"

Átírás

1 INTEGRÁLT FOGOLYGAZDÁLKODÁS Dr. Faragó Sándor

2 A MAGYARORSZÁGI VADÁSZHATÓ VADFAJOK VÉDELMI PROGRAMJAI PROGRAM A FOGOLY (Perdix perdix) VÉDELMÉRE MAGYARORSZÁGON Prof. Dr. Faragó Sándor

3

4 A fogoly (Perdix perdix ) hosszútávú dinamikája Magyarországon, pld Teríték Becslés

5

6

7

8 A FOGOLYÁLLOMÁNYT VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK Az élettelen környezet hatásai: Szélsőséges klimatikus viszonyok (csapadék) a fészkelés és a telelés időszakában Árvizek, belvizek, különösen a szaporodási időszakban Az élőhely szerkezetének változása Infrastruktúra és a belterület fokozott területfoglalása. A mezei életterek fokozottabb feltártsága (úthálózat), a zavarás növekedése A kisbirtokok létrejötte, a nyugalom iránti igény csökkenő kielégülése. Erdősítési programok utáni területvesztések. A vetésszerkezet kedvezőtlen alakulása, az őszi gabonák vetés-területének csökkenése. A termésnövelés érdekében a vertikális szerkezet változása, magas záródása.

9 A FOGOLYÁLLOMÁNYT VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK Az élőhelyek degradációja szántó és gyepterületeken Az extenzív szántó- és gyepgazdálkodás eltűnése vagy visszaszorulása A legeltetés háttérbe szorulása, a takarmánytermesztés dominanciája Az intenzív növénytermesztési technológiák térhódítása jelentős műtrágya felhasználás a növényvédőszerek kedvezőtlen direkt (mérgezés) és indirekt (gyom- és ízeltlábú állományok csökkenése) hatása nagy teljesítményű gépek alkalmazása az ápolások és a betakarítások során az öntözés terjedése, amely hátrányosan hat a termesztett növényspektrumra is Az élőhelyek zavartsága és egyedi károkozás A magánosítás után megnőtt birtokos létszám okozta zavarás-növekedés A megnőtt dúvad- (róka, varjúfélék, kóbor háziállatok) állománysűrűség A helyenként terjedő állattartás (birka, lúd) okozta zavarás (taposási kár, kutyák) Tereplovaglás, terepmotorozás, terepkerékpározás Orvvadászat

10 A VÉDELMI GYAKORLAT KRITIKAI ÉRTÉKELÉSE Élőhely védelem és területkezelés Eredményként értékelhetjük, hogy az elmúlt mintegy 10 évben a foglyot támogatni szándékozó élőhely-fejlesztések területnagysága növekedett az országban. Negatívumként mutatkozik mindezeknek az esetlegessége, a viszonylagosan jó tervek ellenére azok felszínes kivitelezése, a számonkérések következetlensége, vagy elmaradása, a tartamosság hiánya, a türelmetlenség, valamint az ellenérdekeltség, a gyorsabb tenyésztésen alapuló sikerbe vetett s legtöbbször nem igazolódó feltétlen bizalom. A kibocsátás pedig ugyancsak megköveteli a hatékony élőhely-gazdálkodást.

11 Szabadterületi állományvédelem Amíg az 1960-as évekig fontos volt bár akkor is csak a területek 20%-át érintette a veszélyeztetett fogoly fészekaljak mentése, a mentett tojások keltetése, addig ez a gyakorlat helytelenül értelmezett gazdaságtalansága miatt mára teljesen eltűnt a gyakorlatból. Pedig a ma is érvényes megállapítás szerint a vadgazdálkodásnak nélkülözhetetlen része a szárnyas apróvad így a fogoly félvad tenyésztése, ami pedig elképzelhetetlen a veszélyeztetett fészekaljak mentése nélkül. Ugyancsak nem gyakorlat mára a kaszálások idején egykor elterjedt vadriasztók alkalmazása, pedig használatukkal a fészekpusztulások 85%- a megelőzhető lenne.

12 Tenyésztés Év Zárttéri tenyészállomány Természetes állomány pótlására Vadászatra kihelyezve Teríték ? ? ?

13 Az utónevelés értékelése A kibocsátott fogolycsibék példányszáma erősen megoszlott, értéke pld Utónevelési paraméterek A kibocsátott állomány az esetek döntő többségében nevelőházi kifutós nevelésből származott. A csibék kibocsátásának ideje szeptember-októberre esett. A kibocsátott csibék kora túlnyomórész hét volt. közé esett. A csibéket valamennyi vadgazdálkodó falká(k)ban helyezte ki a területre, vadgazdálkodási egységenként 1-5 helyre. Terület előkészítés, élőhelygazdálkodás A kibocsátóhelyek területnagysága megosztott, a legkisebb 7 ha-os volt, de több területes kibocsátás esetén elérhette az 500 ha-t. A kibocsátóhelyek élőhely-típusára a rét-legelő és a szántó volt a jellemző. Élőhelyfejlesztés terén leginkább a vadföldek kialakítására és búvóhelyek létesítésére fektettek hangsúlyt. A kibocsátás előtti dúvadapasztást főként lőfegyverrel hajtották végre. Csapdázással meglehetősen kevés vadgazdálkodó foglalkozott.

14 Az utónevelés értékelése Vadgondozás A vadgazdálkodóknak mindössze 22%-a gondoskodott az itatásról a kibocsátást követően. Porfürdőző helyek létesítésével egy gazdálkodó sem foglakozott. A középnevelés során alkalmazott takarmánytól jelentősen nem tért el a kibocsátást követően alkalmazott. Legtöbb vadgazdálkodó a szezon végéig etette az állományt. A kibocsátást követően a foglyok számára biztosított takarmány mennyisége folyamatosan csökkent. Gyógyszeres kezelést csak csekély mértékben alkalmaztak az utónevelés során. A hasznosítás módja és mértéke Legtöbb vadgazdálkodó hajtóvadászat során, nyúl és fácán vadászat mellett/közben hasznosította a kibocsátott fogolyállományt. Vadászatonként 0-30 pld foglyot ejtettek el. A vadgazdálkodók többsége 1-5 alkalommal vadászta le területét. A hasznosítási arány mindössze 7-28%-os volt.

15 CSELEKVÉSI TERV A populációsűrűség alapján három kategóriát célszerű elkülönítenünk: A: a fogolyállomány sűrűsége 2 pd/km2 érték feletti, az állománysűrűséget kizárólag élőhely-javítással és dúvadgyérítéssel növelhetjük. B: a fogolyállomány sűrűsége 2 pd/km2 érték alatti, az állománysűrűséget élőhely-fejlesztéssel, dúvadgyérítéssel és mesterséges úton, kibocsátással végezhetjük C: a fogoly teljesen kipusztult a területről, ily módon visszatelepítése mesterséges úton kibocsátással történhet,

16 ÁLLOMÁNYNÖVELÉS VAD POPULÁCIÓKRA ALAPOZVA Ha a fogolyállomány elég erős sűrűsége meghaladja a 2 pd/km 2 értéket a dúvadgyérítés önmagában is eredményhez vezethet, mivel az élőhely jóságát jelzi vissza a magas állománysűrűség. Ezt fokozhatjuk élőhely-fejlesztő munkával. Ebben az esetben nincs szükség kibocsátásra, a rendelkezésre álló anyagi forrásokat célszerűbb élőhely gazdálkodásra fordítani. Megfelelő állománysűrűség mellett ily módon viszonylag gyors eredmények érhetők el. Alacsonyabb (2-5 pd/km 2 ) állománysűrűségnél, vagy egyenetlen előfordulásnál az eredmény lassúbb lesz, ennek ellenére sokféle előny származik abból, hogy majd a jövőben természetes eredetű egyedekből áll állományunk. Sajnálatos módon az ország vadgazdálkodási egységeinek csak kisebb hányadán alkalmazható ez az egyébként igen eredményes módszer.

17 ÉLŐHELYGAZDÁLKODÁS Az élőhely-gazdálkodási stratégia alapjai: A fogolypopulációk agrár környezetbe költözése a kultúrakövetés alapvetően azok kedvezőbb környezeti viszonyaira vezethetők vissza. Különösen vonatkozik ez az állapot a szaporodási időszakra, amikor a fogoly pár otthonterülete (home range) jelentősen leszűkül. Az agrár élőhelyeken eltérő mértékben veszélyeztetettek a fészekaljak, ami különböző mortalitási rátákkal jár együtt. Olyan komplex élettereket kell kialakítani, amelyek természetes és mesterséges élőhelyek mozaik-komplexei legyenek. Egész év során elégítse ki a faj létfeltételeit, különös tekintettel a szaporodási ciklusra és az áttelelésre, s a szaporodási időszakban visszafogott agrártevékenység jellemezze, de ösztönözhető az extenzív termesztés is.

18 Az élőhelygazdálkodás lehetőségei A természetes élőhelyek védelme a vadgazdálkodónak ugyanolyan elemi érdeke, mint a természetvédőnek. Törekedjünk, hogy az adott vadászterületen lehetőleg minél többféle élőhelytípus legyen jelen. A létrehozott élőhelyek egy része tartós, évelő vagy fás vegetációjú legyen. A létrehozott élőhelyek megfelelő fiókanevelés és a telelés során. takarást biztosítsanak a fészkelés, a Az élőhelyek a fészkelés és fiókanevelés idején zavarásmentesek legyenek. Különös figyelmet kell fordítani a határ/szegély vegetációk (ökotonok) kíméletére és kialakítására. Mérsékelni vagy kerülni kell a kemikáliák használatát a gyom- és ízeltlábúdiverzitás biztosítása érdekében. Megfelelő vízellátást és ha szükséges - mesterséges takarmányozást kell biztosítani a vad számára Tartsuk elviselhető (alacsony) szinten a dúvad (predátor) sűrűségét.

19 A meglévő élőhelyek kímélete Nem szüntetjük meg, nem degradáljuk, vagy egyéb módon nem károsítjuk gyepterületeinket Nem szüntetjük meg, nem kaszáljuk le, vagy nem égetjük fel az út-, vasút- és árokpartokat. Nem szüntetjük meg a gyomsávokat, gyomos foltokat, ruderáliákat. Nem művelünk meg bizonyos területeket, hanem parlagon hagyjuk, legfeljebb ugaroltatjuk azokat. Nem égetjük le, kaszáljuk le értelmetlenül a nádszegélyeket és foltokat. Nem vágjuk ki a cserje- és fasorokat, erdősávokat, remízeket, csendereseket, erdőfoltokat. Nem vegyszerezzük a táblák szegélyét Nem kaszáljuk a pillangósok és gyepek szegélyét. Jelentőség: Nagy (8-10) Hatékonyság: Közepes (7) Érintett állománynagyság: 100% Ütemezés: Folyamatos Felelős: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, FVM Megyei Földművelésügyi Hivatalok Vadászati Felügyelet. Együttműködő: Természetvédelmi Hivatal, mezőgazdasági érdekképviseleti szervek, OMVV, OMVK, vadgazdálkodók.

20 Élőhelyfejlesztés Vegyszermentes (gyomos) állományszegélyek kialakítása mintegy 10 m-es szélességben. Kaszálások elhagyása pillangós és gyep állományok 10 m-es szegélyében Tartós állományszegély kialakítása Ugaroltatás (set-aside) kisebb-nagyobb területek művelés alóli időszakos kivonásával. Vadföldek kialakítása táblák, vagy azok egy részének (szegélyének) bérlésével. Kisparcellás (néhány ha-os) gazdálkodás bevezetése Erdősávok, bokorsorok, sövények telepítése Jelentőség: Nagy (8-10) Hatékonyság: Magas (9-10) Érintett állománynagyság: 100% Ütemezés: Folyamatos Felelős: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, FVM Megyei Földművelésügyi Hivatalok Vadászati Felügyelet. Együttműködő: Természetvédelmi Hivatal, mezőgazdasági érdekképviseleti szervek, OMVV, OMVK, gazdálkodók.

21 Dúvad-gazdálkodás A mezei környezetben a fogoly ellenségei közül a róka, kóbor kutya, a dolmányos varjú és a szarka létszámát alacsony szinten kell tartani. Egyéb szőrmés és szárnyas dúvad fajok esetében a mindenkori vadászati, illetve természetvédelmi jogszabályoknak megfelelően kell eljárni. Azon esetekben, amikor védett faj okoz az elviselhetőnél nagyobb veszteségeket, az illetékes természetvédelmi hatóság, illetve legközelebbi területkezelő szerve segítségét kell kérni az állományszabályozáshoz, illetőleg pl. a specialista egyedek eltávolításához. Ha a kulcspredátorok (róka, kóbor kutya, szarka, dolmányos varjú, stb.) jelentős mértékben tehetők felelőssé a költése sikerek elmaradásáért, akkor az adott területen sürgős és hathatós intézkedéseket kell tenni a predátorok visszaszorítására. Jelentőség: Magas (8-10) Hatékonyság: Közepes (6) Érintett állománynagyság: 100% Ütemezés: Költési és fiókanevelési időszak előtt, évente ismételve Felelős: FVM Megyei Földművelésügyi Hivatalok Vadászati Felügyeletek, Szent István Egyetem Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék, Gödöllő Együttműködő: hivatásos és sportvadászok, mezőőrök.

22 POLITIKA ÉS JOGALKOTÁS A fogoly élőhelyének védelmét biztosító mezőgazdasági politika ösztönzése Az európai tendenciákkal összhangban azokon a területeken, ahol a hagyományos földhasználati eljárások léteznek, vagy még restaurálhatók ilyenek Magyarország egyes részei is ott az agrárpolitikának olyan irányt kell képviselnie, amely a másodlagos szteppék és füves puszták fennmaradását szorgalmazza. Jelentőség: Nagy (8-10) Hatékonyság: Közepes (6) Érintett állománynagyság: 100% Ütemezés: Folyamatos Felelős: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, FVM Megyei Földművelésügyi Hivatalok Vadászati Felügyelet. Együttműködő: Természetvédelmi Hivatal, mezőgazdasági érdekképviseleti szervek, OMVV, OMVK

23 Az ÉTT rendszer bevezetésének ösztönzése A fogolyvédelemben meghatározó jelentősége van a területen folytatandó gazdálkodás befolyásolásának. A megvalósítás leghatékonyabb módja az Érzékeny Természeti Területek (ÉTT-k) létesítése. Az Európai Unió a 2078/92 EGK szabályzatban írja elő tagállamai számára a környezetkímélő gazdálkodási módok támogatását, különösen akkor, ha azok a környezetvédelem célkitűzéseinek megvalósítását szolgálják. További meghatározó joganyag a vidékfejlesztési támogatások agrár szektorra vonatkozó célkitűzéseit és szabályozását tartalmazó 1257/1999 EU számú rendelet, amely integrálja a 2078/92. EGK. számú rendeletet. A vonatkozó EU szabályozás hazánkban történő bevezetését célozta a Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Programról (NAKP) és a bevezetéshez szükséges intézkedésekről szóló 2253/1999. (X.7.) kormányrendelet, amely lehetővé tette hazánkban az ún. agrárkörnyezetvédelmi terület alapú kifizetéseket. A természetvédelmi szempontból legjelentősebb térségi (zonális) ún. ÉTT célprogram övezeteit a 2/2002. (I. 23.) számú az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló KöM-FVM együttes rendelete határozta meg. Jelentőség: Nagy (8-10) Hatékonyság: Nagy (8-10) Érintett állománynagyság: 100% Ütemezés: Folyamatos Felelős: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Együttműködő: KVVM Természetvédelmi Hivatal, mezőgazdasági érdekképviseleti szervek

24 A FOGOLY EGYEDI VÉDELME Veszélyeztetett fészkek helyszíni (in situ) védelme A fogolyfészkek az élőhelyükön zajló emberi tevékenységek alkalmával kerülnek elő, vagy ott semmisülnek meg. A lehetőségekhez mérten gondoskodni célszerű a mezőgazdasági munkák (vagy egyéb emberi tevékenység) által veszélyeztetett fészekaljak előzetes felderítéséről. A veszélyeztetett fészkek esetében jelölés, vagy védőzóna kialakítása szükséges. fészekfelderítés kutyával fészekfelderítés zsinórhúzással fészekfelderítés hajtókkal Vadmentő berendezések alkalmazása: láncfüggönyös vadriasztó kalászemelős rendszerű vadmentő Jelentőség: Nagy (8) Hatékonyság: Közepes (6) Érintett állománynagyság: 60% Ütemezés: Költési időszak Felelős: OMVV, OMVK, Vadászati Felügyelet Együttműködő: területileg illetékes gazdálkodók, mezőőrök, hivatásos vadászok.

25 Fészekalj mentés A fészkét, tojásait elhagyó tojó fészekaljának mentése, keltetés, nevelés és kibocsátás érdekében. A tevékenységnek kiemelt üzenetértéke is van, azaz a vadgazda/vadász így óvja a rá bízott nemzeti kincset. Jelentőség: Nagy (8) Hatékonyság: Közepes (6) Érintett állománynagyság: 60% Ütemezés: Költési időszak Felelős: OMVV, OMVK, fogoly telepek Együttműködő: területileg illetékes gazdálkodók, mezőőrök, hivatásos vadászok.

26 Téli táplálék biztosítása A fogoly téli táplálékának biztosítása segíti a minél nagyobb arányú téli túlélést, ugyanakkor megelőzi a táplálékhiány miatt meginduló migrációt, amely veszteségeket okozhat. A táplálék hozzáférhetőségének biztosítása. Etetés. Jelentőség: Magas (8) Hatékonyság: Közepes (7) Érintett állománynagyság: 100% Ütemezés: Téli időszak Felelős: OMVV, OMVK, FVM MFmH Vadászati Felügyeletek Együttműködő: területileg illetékes gazdálkodók, hivatásos vadászok.

27 TENYÉSZTÉS Törzstelep: Gemenc Rt., Lenes A törzstelep feladata a regionális telepek szaporítóanyaggal történő folyamatos ellátása, a genetikai sokféleség és az őshonos alfaj tenyésztésének szavatolása. Az állományregenerációt célzó tenyésztés és kibocsátás költségeit központi (vadgazdálkodási és természetvédelmi) forrásokból szükséges finanszírozni. Azon további telepek működését, amelyek vadászati célú fogolytenyésztést végeznek, a tulajdonosok üzleti alapon finanszírozzák. A működés e két érdekeltségi formáját határozottan el kell választani egymástól. Jelentőség: Magas (8-10) Hatékonyság: Közepes (5) Ütemezés: évente ismételve Felelős: FVM Vadgazdálkodási és Halászati Főosztálya, illetékes FVM Megyei Földművelésügyi Hivatalok Vadászati Felügyeletek, Gemenc Rt. Lenes

28

29

30

31

32 ÁLLOMÁNYDÚSÍTÁS REPATRIÁCIÓVAL Azon vadászterületeken, ahol alacsony populációsűrűségben él a fogoly, nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy az elszaporodás egyik alapvető gátja maga a kis állománysűrűség (<2 pld/km2). Ebben az esetben élőhely javítással önmagában nem feltétlenül érhetünk el eredményt, ezért szükséges a populációsűrűség tenyésztett anyagból történő növelése. Ne essünk abba a hibába, hogy a kibocsátott madarakat olyan kedvezőtlen környezetbe helyezzük ki, ahol vad fajtestvéreik sem tudtak megélni és elszaporodni. E munkát azonban minden esetben meg kell, hogy előzze: legalább egyéves intenzív ragadozókontroll (varjúfélék, róka, kóbor kutya és macska) megfelelő, egymással kapcsolatban álló vonalas élőhelyek hálózatának, mint potenciális fészkelő helyeknek a kialakítása. Az állománydúsítást legalább 3 éven keresztül meg kell ismételni a dúvadgyérítés és az élőhelyfejlesztés folytatásával együtt. Valamennyi kibocsátott madarat évenként eltérő színű lábgyűrűvel kell megjelölni, hogy a későbbiekben a túlélés arányát és az elvándorlást követni lehessen.

33 ÁLLOMÁNYDÚSÍTÁS REPATRIÁCIÓVAL Tanácsos, hogy kezdetben a vadgazdálkodási egység területének csak egy kisebb, mintegy ha-os részét érintse a munka. Az élőhelyfejlesztés itt is elég feladatot ró a vadgazdálkodóra. Az intenzívebb dúvadgyérítést viszont a környező, teljes vadászterületen el kell végezni. Hasznosításra csak kiterjedt állományregeneráció után legkorábban a program megindulását követő 4. évben megfelelő fészkelő állomány sűrűség megléte mellett, az őszi állománynagyság ismerete alapján szabad gondolni. Ehhez az engedélyt eseti elbírálással, kérvény alapján a Megyei Vadászati Felügyelet adhatja meg. Jelentőség: Magas (8-10) Hatékonyság: Közepes (7) Ütemezés: évente, 3 évig ismételve Felelős: illetékes FVM Megyei Földművelésügyi Hivatalok Vadászati Felügyeletek, Gemenc Rt. Lenes, Lajta-Hanság Rt. Mosonmagyaróvár, Hubertusz Vt. Abádszalók, OMVV Vadgazdaság Árpádhalom.

34 A FOGOLY VISSZATELEPÍTÉSE Magyarország jelentős területeiről gyakorlatilag kipusztult a fogoly. A terület átvizsgálása, élőhely-elemzése megmutatja, hogy mi volt ennek az elsődleges oka. Csak olyan helyre telepítsünk újra foglyot, ahol az élettér arra alkalmassá vált akár a privatizáció következtében fellépő élőhely-szerkezet változása, akár saját élőhely-fejlesztés révén. Az újratelepítés során még a dúsításnál elmondottaknál is gondosabban kell eljárni, igaz, lényegében azonos módszerrel. Tanácsos, hogy kezdetben a vadgazdálkodási egység területének csak egy kisebb, mintegy ha-os részét érintse a munka. A dúvadgyérítést viszont a környező, teljes vadászterületen el kell végezni. Hasznosításra csak jó eredményű állományregeneráció után legkorábban a program megindulását követő 4. évben megfelelő fészkelő állomány sűrűség megléte mellett, az őszi állománynagyság ismerete alapján szabad gondolni. Ehhez az engedélyt eseti elbírálással, kérvény alapján a Megyei Vadászati Felügyelet adhatja meg. Jelentőség: Magas (8-10) Hatékonyság: Közepes (7) Ütemezés: évente, 3 évig ismételve Felelős: illetékes FVM Megyei Földművelésügyi Hivatalok Vadászati Felügyeletek, Gemenc Rt. Lenes

35 TANÁCSADÁS FÖLDTULAJDONOSOK ÉS VADGAZDÁLKODÓK SZÁMÁRA Rendszeres kapcsolattartás a földhasználókkal és vadgazdákkal. Minden lehetséges módon (információs füzetek, plakát, média, személyes csoportos találkozók és egyéni kapcsolatok) meg kell ismertetni a gazdálkodókkal a fogoly veszélyeztetettségi helyzetét, a védelem lehetséges módjait, az érintettek közös érdeken alapuló részvételi lehetőségét (földhasználat, fészekvédelem, dúvadgyérítés) a védelmi munkában. Tanácsadással és pályázati lehetőségek felkutatásával segíteni kell a fogolyvédelmi területek kialakítását, különös tekintettel az ÉTT keretei között megvalósítható módszerek alkalmazására. Jelentőség: Magas (8-10) Hatékonyság: Közepes (6) Ütemezés: Költési és fiókanevelési időszak előtt, évente ismételve Felelős: FVM Megyei Földművelésügyi Hivatalok Vadászati Felügyeletek Együttműködők: vadgazdálkodók, falugazdászok, Társadalmi Természetvédelmi Szolgálat területi szervezetei

36 OKTATÁS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS A fogolyvédelemre vonatkozó ismeretek oktatása és az ismeretek folyamatos aktualizálása fontos az alap-, közép- és felsőfokú vadgazdálkodási és természetvédelmi szakemberképzésben. Az oktatást végző intézmények tananyagai, tankönyvei és jegyzetei tartalmazzák a fogolyvédelem elméleti és gyakorlati ismeretanyagát. A vadgazdálkodási és természetvédelmi szakemberek rendszeres továbbképzései során ugyancsak ismertetni kell a védelem célkitűzéseit, módszereit és eredményeit. Jelentőség: Magas (8-10) Hatékonyság: Közepes (6) Ütemezés: Folyamatosan Felelős: OMVV, OMVK országos és megyei területi szervezetei, NyME-EK Vadgazdálkodási Intézet Együttműködő: szakirányú képzést folytató alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények

37 NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS A fogolyvédelem nemzetközi együttműködését a BirdLife International Steppe and Grasslands Bird Group, illetőleg Fogoly, Fürj és Frankolin Munkacsoport koordinálja. Kívánatosnak látszik a nemzetközi együttműködés vérkeringésébe a Magyar Fogolyvédelmi Programot és a Magyar Fogoly Kutató Csoportot megtartani, elsősorban Nagy-Britannia, Franciaország és Németország irányában elmélyítve a kapcsolatokat. Közös kutatási programok kidolgozásával, tanulmányutak szervezésével a védelmi gyakorlat eredményesebbé tételét lehetne elérni. Jelentőség: Magas (8-10) Hatékonyság: Közepes (6) Ütemezés: Folyamatosan Felelős: FVM Vadgazdálkodási és Halászati Főosztálya, OMVV, OMVK, NyME-EK Vadgazdálkodási Intézet, Magyar Fogolykutató Csoport Sopron.

38 KUTATÁS ÉS MONITORING ALAPKUTATÁSOK: Az otthonterület nagysága A szétszóródás elsődleges oka A halandóság mértékének és okainak megismerése POPULÁCIÓ ÉS ÉLŐHELY-MONITORING a fogolypopulációk éven belüli (tavaszi és augusztusi) struktúrájának vizsgálata a populáció és struktúrelemeinek többéves dinamikája a mezei élőhelyek szerkezete és változása (élőhely térképezés, gyomosodás mértéke) mikroélőhely-komplexek feltérképezése makro-és mikroklimatikus viszonyok (csapadék, kemény telek hatása) mezőgazdasági technológiák hatása (műtrágyázás, növényvédelem, betakarítás) növényi és állati eredetű táplálékforrás tér-idő mintázata (gyomtársulások, ízeltlábú fauna) predátor vizsgálata (fészektérképezés, csapdázás, gyérítés, stb.) kisemlős zsákmányállatok dinamikája és annak hatása a ragadozók táplálékára (csapdázás) együtt élő fajok, főként a konkurensek vizsgálata (egyéb madár-és emlősfajok) TENYÉSZTÉSI ÉS REPATRIÁCIÓS KUTATÁSOK A VADÁSZATI NYOMÁS VIZSGÁLATA Jelentőség: Magas (8-10) Hatékonyság: Közepes (7) Ütemezés: Folyamatosan Felelős: FVM Vadgazdálkodási és Halászati Főosztálya, Magyar Fogolyvédelmi Program referencia területei, NyME-EK Vadgazdálkodási Intézet.

39 KOMMUNIKÁCIÓ ÉS NYILVÁNOSSÁG Kommunkáció az érintett hatóságokkal A fogolyvédelem hatékonysága érdekében a vadgazdálkodásnak jó kapcsolatokat kell kialakítani valamennyi, a fogoly védelmének sikerességét elősegítő hatósággal: FVM Megyei Földművelésügyi Hivatalok FVM-MFmH Vadászati és Halászati Osztály (=vadászati felügyelet) Nemzeti park igazgatóságok Területileg illetékes rendőrkapitányságok és ügyészségek Állami Erdészeti Szolgálat Vízügyi igazgatóságok Környezetvédelmi felügyelőségek Megyei földhivatalok Jelentőség: Magas (8-10) Hatékonyság: Jó (8) Ütemezés: Folyamatosan Felelős: FVM-MFmH Vadászati és Halászati Osztály (=vadászati felügyelet)

40 Kommunikáció a nagyközönséggel Kellő rendszerességgel tájékoztatni kell a nagyközönséget a fogoly és élőhelye védelmének helyzetéről. Különösen fontos a nagyközönséggel megismertetni az írott és elektronikus médián keresztül a fogoly helyzetét, továbbá az aktuális monitoring és védelmi akciókról tájékoztatást adni. Kiemelt jelentősége van valamennyi kiemelt fogoly élőhely vonzásában élők tájékoztatásának a helyi sajtón, információs anyagokon, plakátokon keresztül. Jelentőség: Magas (8) Hatékonyság: Közepes (6) Ütemezés: Aktualitások figyelembe vételével, évente ismételve Felelős: FVM-MFmH Vadászati és Halászati Osztály (=vadászati felügyelet), OMVV, OMVK, NyME-EK Vadgazdálkodási Intézet

41 FELÜLVIZSGÁLAT A Magyar Fogolyvédelmi Program megvalósítását évente áttekinti az Országos Vadgazdálkodási Tanács, és állásfoglalása alapján értékeli az FVM Vadgazdálkodási és Halászati Főosztálya, amely azután ha a szükség úgy kívánja meghozza a szükséges hatósági intézkedéseket.

42 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004

Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004 Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004 Írta és szerkesztette: prof. Faragó Sándor Munkatársak: Bodnár Mihály, Borbáth Péter, Boros Emil, Fatér Imre, Kapocsi István,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között a vadászható fajok körét és az apróvadfajok vadászati idényét, valamint egyes trófeák behozatalát illetően amely létrejött:

Részletesebben

Agrár-környezetvédelelem

Agrár-környezetvédelelem Az EU agrár-környezetvédelmi rendelkezéseinek alkalmazása Magyarországon: a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program bevezetése Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-környezetvédelelem Bevezetés

Részletesebben

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve Fotó: http://civertan.blogter.hu/tag/jaszsag Készítette a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapest, 2013

Részletesebben

Fülöp Gyula. Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu. Felelős Kiadó: Halmos Gergő

Fülöp Gyula. Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu. Felelős Kiadó: Halmos Gergő Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu Felelős Kiadó: Halmos Gergő Készült a BirdLife International Vision for Rural Europe című kiadványa alapján.

Részletesebben

Dél-balatoni berkek (HUDD20041) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag

Dél-balatoni berkek (HUDD20041) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című projekthez Dél-balatoni berkek

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8.

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8. OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

Tudományoktól a döntéshozatalig

Tudományoktól a döntéshozatalig IX. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Tudományoktól a döntéshozatalig Helyszín: Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ Időpont: 2014. november 20-23. Absztrakt-kötet

Részletesebben

VETÉSI VARJÚ KONFLIKTUSKEZELÉSI TERV

VETÉSI VARJÚ KONFLIKTUSKEZELÉSI TERV VETÉSI VARJÚ KONFLIKTUSKEZELÉSI TERV Javaslatok a vetési varjúval, mint védett fajjal kapcsolatban keletkező konfliktushelyzetek egységes kezelésére Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület A kék

Részletesebben

A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján

A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján Bevezetés. A Nemzeti Erdőprogram jelentősége Az utóbbi évtizedekben az erdők

Részletesebben

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Dr. Deák József Áron Nimfea

Részletesebben

A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Nimfea Természetvédelmi

Részletesebben

Hagyományos haszonállataink az új évezredben Szakmai Konferencia Gödöllő, 2011.03.31. 04.01. Összefoglaló

Hagyományos haszonállataink az új évezredben Szakmai Konferencia Gödöllő, 2011.03.31. 04.01. Összefoglaló Hagyományos haszonállataink az új évezredben Szakmai Konferencia Gödöllő, 2011.03.31. 04.01. Összefoglaló I. A konferencia céljai Rendszeres párbeszéd kezdeményezése a tenyésztő egyesületek; az egyesületeken

Részletesebben

ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA

ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Pataki Noémi Környezetmérnök szak Környezetmenedzsment szakirány ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA Diplomamunka Belső konzulens:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi Dr. Farkas Csamnagó Erika Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi őrszolgálat feladat- és hatásköre. A követelménymodul megnevezése: Települési környezetvédelemi

Részletesebben

A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete

A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Jósvafő 2013

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány a mezei nyúl gazdálkodás aktuális helyzetéről és a szükséges fejlesztésről

Összefoglaló tanulmány a mezei nyúl gazdálkodás aktuális helyzetéről és a szükséges fejlesztésről Összefoglaló tanulmány a mezei nyúl gazdálkodás aktuális helyzetéről és a szükséges fejlesztésről Készítette: Szemethy László, Biró Zsolt, Kelemen József Gödöllő 2004 I. Bevezetés Hazánk apróvad-gazdálkodásának

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával Dr. Mikó Zoltán: Agrár-, és vidékfejlesztési igazgatás 2008. 2008. július Bevezetés Hazánk agrárgazdasága, és ezzel együtt az agrár-, és vidékfejlesztési igazgatása 2004. évi EU csatlakozás óta jelentős

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ LIFE PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ LIFE PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ LIFE PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON Természetvédelmi célú LIFE projektek Magyarországon Impresszum Szerkesztette: Sashalmi Éva, Érdiné dr. Szekeres Rozália Írta: Bankovics András, Bodnár

Részletesebben

Az új vadgazdálkodási törvény koncepciója

Az új vadgazdálkodási törvény koncepciója Az új vadgazdálkodási törvény koncepciója A vadászat az emberiség kialakulásával egyidős, a vadgazdálkodás azonban a társadalmi fejlődés kapcsán kialakult olyan tudatos természetfenntartó tevékenység,

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Nimfea Természetvédelmi Egyesület

Részletesebben

Tájékoztató Bács-Kiskun megye táj- és természetvédelmi helyzetéről Készült a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2009. június 26-i ülésére

Tájékoztató Bács-Kiskun megye táj- és természetvédelmi helyzetéről Készült a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2009. június 26-i ülésére Tájékoztató Bács-Kiskun megye táj- és természetvédelmi helyzetéről Készült a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2009. június 26-i ülésére 2009. június 10. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Natura 2000 az élő táj része. 3. oldal. A természeti területek kezelése. 4. oldal. Mezőgazdaság és Natura 2000. 6.

Tartalomjegyzék. Natura 2000 az élő táj része. 3. oldal. A természeti területek kezelése. 4. oldal. Mezőgazdaság és Natura 2000. 6. Európai Bizottság Tartalomjegyzék Natura 2000 az élő táj része A természeti területek kezelése Mezőgazdaság és Natura 2000 Erdőgazdálkodás és Natura 2000 Szabadidős tevékenységek Natura 2000 területeken

Részletesebben

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése 0339 2003. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-006-045/2003. Témaszám: 641 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partnerek RESPECT Tanácsadó

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat

Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat A Magas Természeti Értékű Területek koncepciója - nemzetközi és hazai

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben