A HAJNAL-LENKEY-JÁZMIN UTCAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HAJNAL-LENKEY-JÁZMIN UTCAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK MUNKATERVE"

Átírás

1 Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u. 12. Telefon: 66/ , fax: 66/ A HAJNAL-LENKEY-JÁZMIN UTCAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK MUNKATERVE

2 I. TÁRSADALMI HELYZET, TÁRSADALMI FOLYAMATOK KÖZVETLEN KÖRNYEZETÜNKBEN 1. Intézményünk földrajzi és társadalmi környezete Földrajzi környezet: Gerla január l-e óta tartozik közigazgatásilag Békéscsabához. A településrész a város központjától kb.10 km-re található, menetrendszerű helyi autóbuszjárat biztosítja a közlekedést. Földrajzi helyzetünkből adódó előnyök: a kerület elszigeteltségéből" adódóan a lakosság közösséggé kovácsolódása erőteljesebb a személyes ismeretségekből adódóan az embereket eredményesen lehet mozgósítani a közös célok érdekében a régebben itt lakók vagy az itt születettek kötődése példa értékű a betelepültek" számára,ezt kell előnnyé kovácsolni Földrajzi környezetünkből adódó hátrányok: A város központjától való távolság és a viszonylag ritka (óránkénti) buszjárat megnehezíti a lakosság részvételét a városi rendezvényeken. Az esti órákban, hétvégén és ünnepnapokon gépjármű nélkül szinte megoldhatatlan a központba bejutás, a kulturális intézmények látogatása. Az egyre emelkedő üzemanyagárak is nehezítik a városi programokon való részt vételt. A Faluház a kerületben az egyetlen olyan intézmény, amely közösségi térként funkcionál a helyi civil szervezetek és a lakosság számára. A közösségi ház (Faluház) a civil szervezetek részéről jelentkező igényeknek, programoknak (meghallgatások, klubprogram, megbeszélések, összejövetelek) és kerületünk képviselőjének fogadóórái számára is kulturált helyet biztosít. Itt tartja megbeszéléseit az általános iskolai diákönkormányzat is. Különböző kulturális tevékenységekre invitálja a lakosság más- más rétegeit. Folyamatosan bővül a tevékenységek köre, több korosztálynak és többféle érdeklődési körnek ajánlunk programokat. A Faluház befogadó képessége 40 fő, ezért az ennél nagyobb létszámú rendezvények helyszíne a Gerlai Általános Iskola ebédlője vagy tornaterme lehet. Társadalmi környezet: Az intézményünkbe járó gyermekek szülein keresztül képet kapunk a családok helyzetéről, ennek következményeként az igényekről is. Tudjuk, hogy ez nem a teljes kép a gerlai lakosságról, de a tervező munkához támpontot jelent. Rendszeresen egyeztetünk kerületünk önkormányzati képviselőjével és a civil szervezetekkel az elvárásokról, elképzelésekről. A kerületben élő családok jelentős része nehéz szociális és anyagi körülmények között él. A családok kulturális helyzete is jelentős mértékben eltér egymástól. Ezért kiemelt figyelmet kell fordítanunk a nehéz körülmények között élő családokra, lakosokra, ahol művelődésre, sportolásra, szórakozásra igen kevés pénz jut. A nehéz anyagi helyzetben élő helyi lakosoknak is igényük van a közösségi életre, közös szórakozásra, sportolásra, kikapcsolódásra, művelődésre. 2

3 2. Célok, feladatok Kerületünk lakosai jelentős részének életében pozitív változás nem történt, ez immár évek óta megállapítható. A társadalmi folyamatok változása, a bizonytalan anyagi helyzet továbbra is szükségessé teszi a helyben elérhető, támogatott és ingyenes kulturális programokat. Tapasztalat Gerlán, hogy a különböző programokra a lakosságot gyermekeiken keresztül lehet bevonni. Erős mozgósító erő még a szokás, a hagyomány. Ezért célunk, hogy a helyi igényeket a szokásokhoz igazítva, a lehető legjobb színvonalon szolgáljuk ki. Továbbra is teret biztosítunk a helyi civil szervezetek (nyugdíjas klub, sportegyesület, polgárőrség, horgászegyesület, mozgáskorlátozottak) közösségei számára hagyományos rendezvényeik lebonyolításához. A Faluház helyiségeinek használatánál elsőbbséget élveznek a civil szervezetek. Örülünk annak, hogy magukénak érzik a faluházat", berendezésére, rendjére vigyáznak, alkalmanként szépítik is. A faluházban számítógép, internet elérhetőség is rendelkezésre áll. Továbbra is célunk, hogy az iskola könyvtára, amely egyben kerületi könyvtárként is működik, minél több helyi lakos számára nyújtson művelődési lehetőséget. Ezzel kapcsolatban feladatunk a szolgáltatások színvonalának folyamatos emelése. A könyvtár sokféle szolgáltatást nyújt. A hagyományos helyben olvasáson és kölcsönzésen túl lehet videó és DVD filmeket nézni, CD-t és hagyományos hanglemezt hallgatni, CD-ROM-okat használni. A könyvtárban lévő 4 számítógépből 3 gépen szabadon lehet sulinet hozzáféréssel ingyen internetezni, anyagokat letölteni. Lehetőség van az anyagok internetről történő nyomtatására, másolatok készítésére házi audiovizuális felvételekről, képek digitalizálására. Kiemelkedően fontos a könyvtári állomány bővítése, főleg a felnőtt irodalomra koncentrálva. A könyvtárat, mint internet hozzáférési lehetőséget többségében az általános iskolás és középiskolás fiatalok használják, de megfordulnak a felnőtt használók is, főleg valamilyen konkrét ügy kapcsán (pl. pályázati lehetőségek, munkalehetőség keresése stb.) ilyenkor segítséget is igényelnek és kapnak. Célunk: minél több felnőtt látogatót vonzani a könyvtárba és az internet használaton túl a helyben olvasásra és a könyvkölcsönzésre ösztönözni őket. A 2014-es tervezet elképzelés, célok, programok A 2014-es év, egy új helyzet. A lakossági igény alapján egy újabb célkitűzés került szem elé. A fiatalabb korosztály számára előadások és kulturális programok szervezése sokszínű előadókkal, előadásokkal, koncertekkel, kiállításokkal. Nem titkolt szándék, a faluház hasznosításának megerősítése, a csellengő fiatalok, az alvó lakosság becsábítása, és közösségé alakítása. A faluház jobb kihasználása érdekében szeretnék egy kerthelységet kialakítani,(diák és grillterasz kisszínpaddal) illetve egy szabad WIFI internet elérés a faluház szabad területén. 3

4 A közmunka program keretén belül, ideiglenesen április 30-ig folyamatos, állandó nyitva tarást tudunk biztosítani, így igazi közösségi térré tud válni a Faluház. Ez idő alatt jobban fel tudjuk térképezni a lakosság igényeit, és hasznosabb, érdekesebb programokat tervezhetünk. Ide vonatkozó új program tervek: - állat barát előadások bemutatók - extrém sport előadások, beszélgetések, bemutatók - fiataloknak zenész színésztalálkozó - folyamatos kiállítások - havonta egyszeri koncert (2013 novemberében nagy sikert aratva elindult) - élmény megosztó, helyi ismert emberek és lakosok élmény beszámolója, Sándor Csaba: El Camino az Út - prevenciós előadások: drog, egészség megőrző, gyermeknevelés - külföldi letelepedet lakosaink közösségbe invitálása, olasz-román német kínai gasztronómia, falunapi főzőverseny, ill. faluházi invitálás II. SZEMÉLYI, TÁRGYI FELTÉTELEK A közművelődési intézményegység működtetéséhez 0,5 státusszal rendelkezünk. Ebből kifolyólag szoros együttműködés van a közművelődési munkatárs és az intézmény dolgozói között. Egy- egy nagyobb létszámú rendezvény, kézműves játszóház vagy kulturális és sport program további segítőket is igényel (folyamatosan keressük az önkénteseket" a szülők, civil szervezetek, esetleg városi intézmények képviselőiből). A közösségi ház jól funkciónál, a sajátjuknak érzik a gerlai lakosok. Az intézmények átalakításával nagyobb szervező munkát igényel a 40 főnél nagyobb rendezvények helyszíni lebonyolítása (az iskola épületének, tornatermének, udvarának nyitása, zárása, felügyelete, takarítása). Többlet költséget jelent személyzet biztosítása, mivel a rendelvények többsége az iskolában zajlik. Ilyen esetekben az iskola dolgozóit kell megbízási díj ellenében foglalkoztatnunk. Egy- egy rendezvény kivitelezéséhez szakemberekre van szükség a játszóházhoz kézműves mester, a sporteseményekre testnevelő tanár, teremrendezésre, takarításra, ügyeletre technikai személyzet biztosítása. III. INTÉZMÉNYÜNKBEN, INTÉZMÉNYÜNK ÁLTAL SZERVEZETT PROGRAMOK Az intézményünk sajátossága, hogy könyvtári és közművelődési feladatokat is ellát, a programokat elsősorban a kerület lakossága számára kínálja. 4

5 1. Nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó rendezvények Trianon megemlékezés a Faluház ban június 4-én Film vetítéssel egybe kötött megemlékezés Március 15-e ünnepi megemlékezés Október 23-a ünnepi megemlékezés Október 3-a megemlékezés az Aradi vértanúkról A rendezvények műsorát az általános iskolás gyerekek adják. Az ünnepségre személyre szóló meghívót kapnak a kerület civil szervezeteinek képviselői, az intézmények dolgozói, a kerület önkormányzati képviselője. A kihelyezett plakátok segítségével a kerület minden érdeklődő lakosát várjuk az ünnepi megemlékezésre. Segítő: magyar szakos kollégák 2. Népszokásokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó játszóházak, hagyományőrző kézműves foglalkozások szervezése Farsangi-, húsvéti-, karácsonyi játszóházak A játszóházakban az ünnephez, népszokásokhoz kapcsolódó tárgyakat készítenek különféle technikák és anyagok alkalmazásával. A játszóházak programjába beépül a népszokások, hagyományok ismertetése is, erősítve a szülőhelyhez való kötődést. Február 22. Farsangi Játszóház A farsangi hagyományokhoz kapcsolódóan dekorációk és álarcok, szemüvegek készítése. Segítők: kézműves szakemberek Március 27. Húsvéti játszóház Népi kézművesség, hagyományismeret a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan. Segítők: kézműves szakemberek December karácsonyi játszóház Népi kézművesség, hagyományismeret az adventi ünnepkörhöz kapcsolódóan. Segítők: Játszóház vezetők 5

6 3. Az egészséges életmódhoz, egészségneveléshez kapcsolódó programok Egészséges életmód hete Április és november hónapokban, igazodva a városi programokhoz Évente két alkalommal (tavasszal és ősszel) kerül megrendezésre. A rendezvényeken a kerület óvodásai, testvéreik és érdeklődő szülők, nagyszülők vehetnek részt. A rendezvény az egészséges életmódhoz, egészségneveléshez kötődik. Az előző évek legsikeresebb programjaiból és új ötletek felhasználásával állítjuk össze a részletes programot. Játékos bemutató az egészséges életmódról, egészségmegőrzésről Segítő: körzeti védőnő 4. Sport programok Januári hónap Gerla Kupa asztalitenisz bajnokság Gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztály részére. A verseny csoportmérkőzések formájában kerül megrendezésre. Díjazás: érem, tárgyjutalom Felelős: Deres Gábor testnevelő Segítő: Gerlai Sport Egyesület Februári hónap Mini foci terembajnokság Középiskolás és felnőtt korosztály részére. Díjazás: érem, kupa, tárgyjutalom Felelős: Deres Gábor testnevelő Segítő: Gerlai Sport Egyesület 5. Családi programok Koncertek Minden hónap közepén koncert a fiatalok számára. Részt vevők köre: a kerületben lakók kb. 50 fő. Kiállítások Januártól április hónapig gyűjteményekből, festményekből, fotókból. 6

7 Gyermeknap Időpont: május 30 Résztvevők köre: a kerületben lakó gyermekek és érdeklődő szülők, közel 200 fő. Gyermekes családok számára meghirdetett program kézműves játszóházzal, ügyességi játékokkal, ugráló várral, trambulinnal, KRESZ vetélkedővel, kerékpáros ügyességi versennyel, zenés programmal, lovas sétakocsikázással.. Segítő: pedagógus kollegák, szülői közösség. Gerlai falunap Időpont: augusztus hónap Résztvevők köre: Gerlai lakosok közel 500 fő. A program a Faluház, Gerlai Polgárőrség és a Gerlai Sportegyesület közös rendezésében valósul meg. Az egész napos rendezvényen a következő programokat tervezzük: főzőverseny játékos vetélkedők és ügyességi versenyek nem csak gyerekeknek aszfaltrajz verseny kézműves játszóház KRESZ vetélkedő és kerékpáros ügyességi verseny ugráló vár, trambulin kispályás labdarúgó torna zenés kulturális műsorok, koncertek A programmal azokat a családokat is szeretnénk megszólítani, akik egyébként életmódjukból, szokásaikból adódóan nem vesznek részt az intézmény által szervezett rendezvényeken. Célközönség a gyermekes családok, de nagy számban látogatnak ki a rendezvényre nagyszülők, a Gerlai Nyugdíjas Klub tagjai és más felnőtt lakosok is., polgárőrség vezetője Segítők: Gerlai Sport Egyesület és más Civil Szervezetek Karácsonyi ünnepség- családi program Időpont: december hónap A több mint két héten át tartó adventi ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvénysorozat a következő programokat foglalja magába: 7

8 télapóvárás kézműves játszóház kulturális program meghívott művészekkel karácsonyi ünnepség- az iskolás és óvodás gyerekek előadásával A karácsonyi ünnepségre az utolsó tanítási nap estéjén kerül sor a rendezvénysorozat zárásaként. A program közös énekléssel, gyertyagyújtással zárul, közel 300 fő részt vételével. Segítők: Pedagógus kollegák Ó év Búcsúztató utcabál Időpont: december 31. Résztvevők köre: Gerlai lakosok 6. Kulturális programok előadások Kiállítások január- április Havonta egyszeri koncertsorozat 2013 novemberében nagy sikert aratva elindult Január 22. A magyar Kultúra Napja Március 7. Nőnapi köszöntő Állat barát előadások bemutatók Extrém sport előadások, beszélgetések, bemutatók Fiataloknak zenész színésztalálkozó Élmény megosztó előadások. Helyi ismert emberek és lakosok élmény beszámolója. Sándor Csaba - El Camino az út Prevenciós előadások (drog, egészség megőrző, gyermeknevelés) Külföldi letelepedet lakosaink közösségbe invitálása, olasz-román német kínai gasztronómia pl. falunapi főzőverseny, ill. faluházi invitálás, Október második fele: kápolnalátogatás (Wenckheim kastély) 7. Az élhetőbb Gerláért" környezetvédelemmel, környezetünk, tisztántartásával kapcsolatos akciók Tavaszi időszakban: szelektív hulladékgyűjtés, környezetünk ápolása Környezetvédelmi hulladékgazdálkodási praktikus ismeretek átadása. Bekapcsolódás a városi programokba. 8

9 8. A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló programok Játéknapok a faluházban a tavaszi-, az őszi- és a téli szünidőben A szünidő l-l napján ötleteket adni és hasznos elfoglaltságot biztosítani a gyerekeknek. Egyéni és csapatjátékok keretében a játéknevelő hatását minél jobban kihasználni. Szünidőre hangoló" június Cél: a szünidő első napjainak hasznos, biztonságos eltöltése, fokozatos átmenet a szervezett programok és az önálló időtöltés között. A hét folyamán a következő programokat tervezzük: kerékpáros, gyalogos, vízi közlekedés szabályai előadó: Telekné Furák Mónika Békéscsabai Rendőrkapitányság. - egészségvédelem nyáron, elsősegély nyújtási ismeretek, előadó: iskolavédőnő. - társasjátékok, ügyességi játékok, sportjátékok - A Szünidőre hangoló" olimpiája - A békéscsabai sporttörténeti gyűjtemény megtekintése A program zárásaként a megszerzett ismeretekről egy egész délelőtti kaszinójáték keretében adnak számot a gyerekek. IV. KÜLSŐ SZER VEZETÉS A KERÜLETBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK ÁLTAL SZERVEZETT RENDEZVÉNYEK 1. A Gerlai Május 1 Nyugdíjas Klub szervezésében: Megyei Nyugdíjas Találkozó évi 2 alkalommal meghívott vendégklubok részvételével. Anyák napi és nőnapi ünnepség. 2. A Gerlai Sportegyesület szervezésében. Szezonzáró sportvacsorák évi két alkalommal. V. INTÉZMÉNYI SZÍNTÉR BIZTOSÍTÁSÁVAL SEGÍTETT RENDEZVÉNYEK 1. A Gerlai Sportegyesület Megyei III. osztályú felnőtt labdarúgó bajnokság B csoportjának labdarúgó mérkőzéseihez öltözők, zuhanyzók biztosítása. A mérkőzések a Megyei Sportszövetség versenykiírásának és sorsolásának megfelelően a tavaszi és őszi fordulóban hétvégenként zajlanak (évi 20 mérkőzés, edzőmeccs és bajnoki fordulók). Sportegyesületi közgyűlés megtartásához a nagyterem biztosítása. 9

10 2. Gerlai Sportegyesület keretében MLSZ- NUSI labdarúgó utánpótlás program U7, U9, U2 korosztály edzéseinek vezetése 3 csoportban heti 2 alkalommal 3. Baráti körök esti teremfocija. (Felnőtt férfiak számára- Gerlai SE) 4. A Vöröskereszt részére helybiztosítás élelmiszerakciókhoz, véradáshoz 5. A védőnői hálózat részére helybiztosítás orvosi előadások megtartásához 6. Mozgáskorlátozottak Egyesülete számára taggyűlések megtartásához orvosi előadás, gyógytermékek bemutatója számára helyiség biztosítása 7. A Gerlai Május 1 Nyugdíjas Klub klubfoglalkozásaihoz heti egy alkalommal helybiztosítás 8. Lakossági fórumok, kerületünk képviselőjének tájékoztatói, fogadóórái számára a Faluház, nagyterem biztosítása A civil szervezetek, klubok önállóságát nem korlátozva segítséget nyújtunk saját rendezvényeik szervezéséhez, lebonyolításához, pályázatíráshoz. Intézményünk felszereléseit, berendezéseit, helyiségeit együttműködési megállapodás keretében térítésmentesen használhatják. VI. H AJNAL-LENKEY-JÁZMIN UTCAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI RENDEZVÉNYTERVE Havonta Koncertsorozat 2013 novemberében nagy sikert aratva elindult Január- április Kiállítások Január 22. A magyar Kultúra Napja Január Gerla Kupa asztalitenisz bajnokság Február Mini foci teremlabdarúgó bajnokság Február 22. Farsangi játszóház Március 7. Nőnapi köszöntő Március 1. Faluszintű megemlékezés az as Forradalom és Szabadságharc Április 16. Húsvéti játszóház Április 19. Játéknap a tavaszi szünetben Április Az egészséges életmód és a környezetvédelem hete Május Szelektív hulladékgyűjtés és környezettakarítás Május 30. Faluszintű gyermeknap Június 4. Trianon megemlékezés Június. 13. Szünidőre hangoló Augusztus 9. Hagyományos falunap Október 3. Megemlékezés az Aradi vértanúkról Október 22. Megemlékezés az 1956-os Forradalom és Szabadságharcról Október hó Kápolnalátogatás Őszi szünetben: Játéknapok December Hagyományőrző programok és fenyőünnep Téli szünetben: Játéknapok December 31. Ó év Bucsuztató utcabál 10

11 Szervezés alatt: Állat barát előadások bemutatók Extrém sport előadások, beszélgetések, bemutatók Fiataloknak zenész színésztalálkozó Élmény megosztó. Helyi ismert emberek és lakosok élmény beszámolója. Sándor Csaba - El Camino Út Prevenciós előadások (drog, egészség megőrző, gyermeknevelés) Külföldi letelepedet lakosaink közösségi invitálása, olasz-román német kínai gasztronómia, falunapi főzőverseny, ill. faluházi invitálás Békéscsaba, január 10. Szegfű Ferencné intézményvezető 11

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 Pedagógiai Program Gerlai Általános Iskola 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gerlai

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT

Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT A GYAKORLAT SORÁN MEGISMERT IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉG SAJÁTOSSÁGAI, FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Konzulens: Szebeni Rita Készítette:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár. 2012/2013. évi munkájáról

BESZÁMOLÓ. A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár. 2012/2013. évi munkájáról BESZÁMOLÓ A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár 2012/2013. évi munkájáról Tartalom - 2012/2013 évi beszámoló - 2012/2013. évi nagyrendezvények (1. számú melléklet) - 2013. évi munkaterv (2. számú

Részletesebben

KŐRÖSHEGY IFJÚSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY. pályázata. Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére. Kódszám: IKSZT/2008/02

KŐRÖSHEGY IFJÚSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY. pályázata. Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére. Kódszám: IKSZT/2008/02 KŐRÖSHEGY IFJÚSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY pályázata Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére Kódszám: IKSZT/2008/02 Kőröshegy, 2008. október 30. Tartalomjegyzék Fejezetcím Oldalszám Pályázati adatlap

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek 2009. évi

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság elkészítette a 2007. I. félévre vonatkozó egyszerűsített beszámolóját. A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek. Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások

Óbudai Információs Füzetek. Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Óbudai Információs Füzetek Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Óbudai Információs Füzetek Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Tisztelt Olvasó!

Részletesebben

Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár Túrkeve, Táncsics Mihály u. 16.

Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár Túrkeve, Táncsics Mihály u. 16. Tájékoztató a 2013. évi tevékenységéről Bevezetés A Túrkevei Városi nak az önkormányzati feladatellátás szempontjából két fő alaptevékenysége van: közművelődési és könyvtári tevékenység. Ezekekhez járul

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

Települési Egészségterv Orgovány

Települési Egészségterv Orgovány Orgovány Község Jegyzőjétől T/74/2012. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2012. október 25-én tartandó ülésére Települési Egészségterv Orgovány I. Állapotleírás 1. A település bemutatása, demográfiai

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 211 1 8 2 6 2 3 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel 6 1-6 - 2 5 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Menedékház Alapítvány A vállalkozás címe: Budapest,

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Sáránd Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 4 A Helyi

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 30 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 30 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 30 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 107/2014.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Félig sem olyan

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 69/2015.(V. 21.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ISKOLAI TERÜLETEI

A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ISKOLAI TERÜLETEI A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ISKOLAI TERÜLETEI A közösség olyan emberi együttélés, amelyet a közösségi érdek, közös cél, közös értékrend és a tudat tart össze. (Hankiss Elemér) A közösségfejlesztés célja, hogy

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Boldogabb jövő reményében A gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelése az Abaúj-Hegyközi kistérségben

Boldogabb jövő reményében A gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelése az Abaúj-Hegyközi kistérségben Az Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyert a TÁMOP 5.2.3 12/1-2012-0004,,Boldogabb jövő reményében a gyerekek és családjaik felzárkóztatási esélyeinek növelése az Abaúj Hegyközi Kistérségben

Részletesebben

0-3 éves korú gyermekek és szüleinek Baba-mama klubja Nyékládházán

0-3 éves korú gyermekek és szüleinek Baba-mama klubja Nyékládházán TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program I. KÖZÖSSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI Baba-mama klub 0-3 éves korú gyermekek és szüleinek Baba-mama klubja Nyékládházán OTH, Budapest

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Decs nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben