A Rákóczi Szövetség Lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Rákóczi Szövetség Lapja"

Átírás

1 A Rákóczi Szövetség Lapja ide mint nemzeti búcsújáróhelyre elzarándokolhasson minden igaz magyar, aki erõt, biztatást, vígaszt és hazánk szebb és jobb jövõjének elõkészítésére és megteremtésére irányuló önzetlen, nemzeti munkához kitartást akar meríteni. (Szepesi Bódog) Beiratkozási Program Gloria Victis diákutaztatás parlamenti ünnepség õszi rendezvények nyári táborok 23. évfolyam 1. szám Január

2 Rákóczi Hírvivó A te kezedben van szívünk, Uram, Döfd át szereteted nyilával, Gyújtsd fel a lomhákat, Vezesd vissza az eltévelyedetteket, Világítsd meg a vakokat, Lágyítsd meg a hajthatatlanokat, Bátorítsd meg a habozókat, Tanítsd a tudatlanokat, Gyarapítsd bennünk a hitet, Gyújtsd föl a kölcsönös szeretet lángját, S újra és újra kérlek, Add, hogy szereteted gyarapodjék, Hogy ez az isteni láng Eméssze föl viszálykodásainkat. II. Rákóczi Ferenc T A R T A L O M A Rákóczi Szövetség évi programterve felvidéki és 790 partiumi magyar iskolakezdõ részesült a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjában 3 Karácsonyi ajándékot kapott a Felvidéken minden magyarul beszélõ óvodás a Rákóczi Szövetségtõl 6 Gloria Victis 6 Esterházy kálvária Alsóbodokon 8 Díjkiosztó ünnepség méltó keretek között 8 A Rákóczi Szövetség évi diákutaztatási programjainak összefoglalása 9 Felvidéki települések díjátadó ünnepsége 9 Partiumi Kirándulás 10 Partiumi utunk 11 Beszámoló a X. középiskolás vezetõképzõrõl 11 Felvidéki Séta 12 Beszámoló a CULTURA NOSTRA történelmi vetélkedõ 1. fordulójáról 12 Lakosságcsere-emlékmû Barcson 13 Oroszlány vendége volt Szörényi Levente 13 Október 6. emlékkoszorúzás 13 Oroszlányi tiszteletadás Jászkiséren 14 Beszámoló a csíkszerdai mûhelytáborról 14 Az aradi vértanúkra emlékeztek Oroszlányban 14 Kísért 1956! 15 Kitüntették Dr. Halzl Józsefet Oroszlányban 15 Egy jutalomkirándulás, ami emlékezetes marad 15 A Duna-stratégiáról a Rákóczi Klubban tanár érkezett Gyöngyösre, a Kárpát-medencei Történelemtanárok Táborába 16 XXIX. Nemzetközi Anyanyelvi Olvasótábor Gyõrben 17 Bajai Anyanyelvi Tábor 17 Sátoraljaújhelyi Középiskolás Tábor július Felvidéki iskolások balatoni üdültetése 18 XXIV. SZENTENDREI FÕISKOLÁS TÁBOR 19 XXIII. Esztergomi Anyanyelvi Tábor 20 Remember Europe - International Summer Youth Camp 21 Pozsonyi Kulturális Napok 21 MEGHÍVÓ a Rákóczi Klub I. féléves programjaira 21 ÖSSZEFOGÁS A FELVIDÉKI MAGYAR ISKOLÁKÉRT 22 Szervezeti élet A Rákóczi Szövetség évi megvalósult központi programjai 23 A évi programjaink a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. támogatásával valósultak meg. I M P R E S S Z U M RÁKÓCZI HÍRVIVÕ A Rákóczi Szövetség lapja Megjelenik negyedévenként 1500 példányban Postacím: 1255 Budapest, Pf. 23. Fax: Felelõs kiadó: Dr. Halzl József; szerkeszti a Központi Iroda Tel.: , Honlap: A Rákóczi Szövetség évi programterve IDÕPONT PROGRAM MEGNEVEZÉSE február 5. Cultura Nostra Történelmi Verseny március 1-3. Középiskolás vezetõképzõ március Gloria Victis jutalomkirándulás március 15- Gloria Victis Történelmi október 23. Vetélkedõ meghirdetése március 15. Március 15. Diákutaztatási Program március 10. Esterházy János emlékünnepség március Cultura Nostra döntõ május Közgyûlés május 31-június 2. Felvidéki Séta június 4. Június 4-i Diákutaztatási Program június 7-9. Délvidéki Utazás június Cultura Nostra jutalomkirándulás július 1-6. Bajai anyanyelvi tábor július Sátoraljaújhely Középiskolás Tábor július Történelemtanár Tábor július 29- Gyõri Anyanyelvi Tábor augusztus augusztus Esztergomi Anyanyelvi Tábor augusztus Fõiskolás Tábor szeptember- Felvidéki és Partiumi december magyar iskolakezdõk beiratkozási ösztöndíjátadásai szeptember Partiumi kirándulás október 4-6. Középiskolás vezetõképzõ október Gloria Victis 1956-os emlékünnepség október 23. Október 23-i Diákutaztatási Program november Felvidéki Séta december Karácsonyi óvodai program minden hónap Rákóczi Klub elsõ szerdáján 2. oldal január

3 Rákóczi Hírvivó Beiratkozási Program 3257 felvidéki és 790 partiumi magyar iskolakezdõ részesült a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjában Szeptember 5-én Kassán, a Márai Sándor Alapiskolában vette kezdetét a Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának keretében a magyar iskolakezdõk ösztöndíjainak átadása. Az ösztöndíjakat szeptember és december között 100 felvidéki magyar településen és 22 partiumi helyszínen adta át a Szövetség, neves közéleti személyiségek, illetve támogatóinak részvételével. A Rákóczi Szövetség beiratkozási programja keretében arra törekedett, hogy minden felvidéki magyar iskolakezdõt ösztöndíjban részesítsen. A felvidéki tapasztalatokra alapozva a Szövetség programját az idei évben kiterjesztette Nagyvárad, Margitta és Belényes magyar iskolakezdõire is, tekintettel az ottani asszimilációs folyamatokra. A három partiumi városban október folyamán 22 helyszínen 790 diák részesült a beiratkozási ösztöndíjban. A10 ezer forint értékû ösztöndíjat, támogatási szerzõdés keretében vehették át az iskolakezdõk szülei. A program kiemelt célja volt, hogy ráirányítsa a magyar családok figyelmét a magyar iskolaválasztás fontosságára és helyességére. A program minden év decemberében veszi kezdetét az óvodások megajándékozásával, illetve a szülõk levél útján (lásd 6. o.) történõ megszólításával, amiben a magyar iskola elõnyeire, az ott megszerezhetõ többlettudás lehetõségére valamint a magyar közösség megmaradása és a magyar iskolaválasztás közötti összefüggésre hívják fel a szülõk figyelmét. A beiratkozási program mögött nagyszabású társadalmi összefogás jött létre. A támogatók között több száz magyarországi önkormányzat, civilek, közéleti személyiségek és alapítványok sorakoztak fel. A Rákóczi Szövetség arra törekedett, hogy az egyes ösztöndíj átadási ünnepségeken a program támogatói is jelen legyenek, hogy ebben a formában is kifejezzék szolidaritásukat és bátorításukat a gyermeküket magyar iskolába írató családokkal. A megvalósult ösztöndíj átadások 2012 õszén S. sz. Idõpont Célalap Település Helyszín Létszám Nyitra Pográny Kultúrház Kassa Kassa Márai Sándor Alapiskola Ipolyybalog Alapiskola Nagykürtös Ipolynyék Alapiskola Lukanénye Alapiskola Nagykapos Magyar Közösségi ház Nagykapos Vaján Alapiskola Nagykapos Erdélyi János Alapiskola Lég Alapiskola Nagyszarva Alapiskola Somorja Tejfalu Alapiskola Somorja Corvin Mátyás Alapiskola Béke Alapiskola Nagymagyar Alapiskola Nagykürtös Csáb Alapiskola Pozsony Pozsony Duna utcai Alapiskola Gúta Gúta Mûvelõdési Központ Ragyolc Alapiskola Fülek Fülek Alapiskola Síd Alapiskola Vágsellye Magyar Ház Vágsellye Pered Kultúrház Negyed Alapiskola Galánta Kodály Zoltán Alapiskola Nagyfödémes Borsos Mihály Alapiskola Galánta Nádszeg Alapiskola Tallós Kultúrház Tornalja Tornalja Alapiskola Rimaszécs Alapiskola január 3. oldal

4 Beiratkozási Program Rákóczi Hírvivó Ipolyszakállos Alapiskola Ipolyság Pongrátz Lajos Alapiskola Ipolyság Ipolyság Fegyverneki Ferenc Közös 68 Igazgatású Katolikus Iskola Palást Palásthy Pál Alapiskola Bátka Alapiskola Rimaszombat Tompa Mihály Alapiskola Rimaszombat Rimaszombat Dúsa utcai Alapiskola Várgede Alapiskola Almágy Alapiskola Zselíz Zselíz Magyar Ház Alistál Alapiskola Nagymegyer Csilizradvány Alapiskola Nagymegyer Alapiskola Nagyvárad Cantemir Általános Iskola Partium Balcescu Általános Iskola Lorántffy Általános Iskola Szacsvay Általános Iskola Nagyvárad Szent László Általános Iskola Partium Bihar Bihari Álatlános Iskola Margitta Margittai Általános Iskola Magyarkéc Margittai Általános Iskola Belényesújlak Általános Iskola Várasfenes Általános Iskola Köröstárkány Általános Iskola Partium Negerfalva Általános Iskola Belényes Általános Iskola Magyarremete Általános Iskola Gyanta Általános Iskola Bodrogszerdahely Alapiskola Királyhelmec Tárkány Alapiskola Királyhelmec Alapiskola Szenc Szenc Kultúrház Rimaszombat Détér Alapiskola Rimasimonyi Alapiskola Losonc Losonc Kármán József Alapiskola Léva Léva Juhász Gyula Alapiskola Nagyvárad Lic.Teologic Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Nagyvárad Þcoala Gimnazialã nr Nagyvárad Þcoala Gimnazialã nr Nagyvárad Nagyvárad Þcoala Gimnazialã"Juhász Gyula" Nagyvárad Þcoala Gimnazialã "Ioan Slavici" Nagyvárad Þcoala Gimnazialã "Lucreþia Suciu" Nagyvárad Þcoala Gimnazialã Ginta Torna Alapiskola Szádudvarnok Alapiskola Szepsi Szepsi Roma Kom. Központ Buzita Alapiskola Alsólánc Alapiskola Szepsi Alapiskola 4. oldal január

5 Rákóczi Hírvivó Beiratkozási Program Hegyéte Alapiskola Csallóközkürt Alapiskola Vásárút Alapiskola Felsõvámos Alapiskola Pozsonyeperjes Alapiskola Nagyudvarnok Alapiskola Dunaszerdahely Kodály Zoltán Alapiskola Dunaszerdahely Vámbéry Ármin Alapiskola Albár Alapiskola Nagymad Alapiskola Nyékvárkony Alapiskola Dunaszerdahely Bõs Alapiskola Baka Alapiskola Csallóköznádasd Alapiskola Felbár Alapiskola Gelle Alapiskola Nagylúcs Alapiskola Egyházkarcsa Alapiskola Nemeshodos Alapiskola Nagyabony Alapiskola Szentmihályfa Alapiskola Felsõpatony Alapiskola Diósförgepatony Alapiskola Dercsika Alapiskola Komárom Naszvad Alapiskola Bátorkeszi Kultúrház Szalka Alapiskola Párkány Ady Endre Alapiskola Párkány Muzsla Alapiskola Köbölkút Alapiskola Szõgyén Alapiskola Komárom Csallóközaranyos Alapiskola Dunaszerdahely Dunaszerdahely Szabó Gyula Alapiskola Komárom Eötvös Utcai Alapiskola Komárom Marcellháza Alapiskola Ógyalla Feszty Árpád Alapiskola Komárom Munka Utcai MTNy Alapiskola Rozsnyó Krasznahorkaváralja Alapiskola Rozsnyó Fábry Zoltán Alapiskola Szepsi Szepsi Tardoskedd Alapiskola Érsekújvár Érsekújvár Alapiskola Für Alapiskola Udvard Alapiskola összesen 4047 Felvidék 3257 Partium 790 k. i január 5. oldal

6 Gloria Victis Karácsonyi ajándékot kapott a Felvidéken minden magyarul beszélõ óvodás a Rákóczi Szövetségtõl Idén is karácsonyi csomagot küldött a Rákóczi Szövetség a felvidéki magyar óvodásoknak. Az ajándékcsomagot óvodás gyermek kapta meg december folyamán a Rákóczi Szövetség Felvidéken mûködõ Célalap Hálózatának, illetve az óvodák közremûködésével, különbözõ karácsonyi ünnepségek alkalmával. Az óvodások kétféle csomagot kaptak, koruknak megfelelõen. A 3866 iskolakezdés elõtt álló óvodás többek között megkapta az Apáczai Kiadó iskolakezdési könyvcsomagját. Az ajándékcsomagok tartalmaztak egy szülõkhöz szóló levelet és egy 12 pontos érvgyûjteményt, ami a magyar iskolaválasztás helyességérõl és fontosságáról igyekszik meggyõzni a szülõket. A Rákóczi Szövetség partnereivel együtt idén is arra törekedett, hogy a szlovák nyelvû óvodába járó magyarul beszélõ gyermekekhez is eljusson a csomag, szüleikhez pedig a levél. Az óvodások karácsonyi megajándékozása 2004 óta részét képezi a Rákóczi Szövetség felvidéki iskolai beiratkozási programjának. A Szövetség a évi iskolakezdõk számára is megígéri, hogy magyar iskolaválasztás esetén számíthatnak a Rákóczi Szövetség és a magyar civiltársadalom beiratkozási ösztöndíjára. k. i. Rákóczi Hírvivó Iskolakezdés Fiatalabb Összes Város és elõtt állók óvodások óvodás S. sz. vidéke száma száma száma 1 Dunaszerdahely Érsekújvár Fülek Galánta Gúta Ipolyság Kassa Királyhelmec Komárom Léva Losonc Nagykapos Nagykürtös Nagymegyer Nyitra Párkány Pozsony Rimaszombat Rozsnyó Somorja Szenc Szepsi Tornalja Vágsellye Zselíz Összesen Gloria Victis 1956-os Emlékünnepség, Ifjúsági Találkozó és Történelmi Vetélkedõ, október A Gloria Victis a Rákóczi Szövetség immár 20 éves múltra visszatekintõ rendezvénysorozata, mely az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének adózik, ezért megrendezésére minden évben október között kerül sor. A Rákóczi Szövetség a közös emlékezéssel erõsíteni kívánja a résztvevõ Kárpát-medencei magyar fiatalok nemzeti összetartozás érzését. A háromnapos találkozóra valamennyi szomszédos országból érkeztek magyar középiskolások és egyetemisták. Ebben az évben összesen 1332 Kárpát-medencei magyar fiatal vett részt a találkozón: köztük 542 egyetemista és 790 középiskolás. Az ifjúsági találkozóra érkezõ egyetemisták Erdélybõl, Vajdaságból, Kárpátaljáról, Felvidékrõl és Magyarországról érkeztek, a középiskolások harmada a történelmi vetélkedõre érkezett az egész Kárpát-medencét képviselve, másik részük az október 22-i 1956-os emlékünnepségre a Felvidék magyar középiskoláiból jött: Ipolyság, Léva, Zselíz, Dunaszerdahely, Gúta, Révkomárom, Érsekújvár, Ógyalla, Nagykapos, Királyhelmec, Kassa, Rozsnyó, Nagymegyer. A rendezvényt 60 önkéntes segítette a szállásokon és a programhelyszíneken. Az ifjúsági találkozó keretében október 22-én délelõtt a Vörös kesztyûk c. filmdráma a hazai mozikban való bemutatás elõtt került levetítésre, és az erdélyi szászok 1956-os meghurcolásának állít mûvészi fokon emléket. A filmet a Gloria Victis rendezvény korábbi szervezõje, Venczel Endre, az Anjou Lafayette munkatársa bocsátotta térítésmentesen a Rákóczi Szövetség rendelkezésére. Eközben a történelmi vetélkedõre érkezett középiskolások felkészítõ tanárainak az 1956-os Pesti Srác Alapítvány gondozásában lévõ Beszélõ plakátok címû kiállítást a tervezõ, Székely Kornél mutatta be, aki aznap minden érdeklõdõt szívesen végigvezetett a tárlaton. Az október 22-i ünnepségsorozat nyilvánvalóan az ifjúsági találkozó leglátványosabb, de egyértelmûen legfontosabb része is ban az egyetemista fiatalok éppen ezen a napon indították el megmozdulásukkal a forradalmat, éppen ugyanezen az útvonalon vonultak fel tömegesen a Bem szoborhoz. A rendezvény célja, hogy ezt a hagyományos útvonalat és ezeket a forradalmi eseményeket elevenítse fel a mai fiatalokban, közülük is külön kiemelve a határon túli ifjúságot, akik valószínû, hogy az iskolában nem kaptak teljes értékû tájékoztatást az 1956-os eseményekrõl. Ezért is különösen fontos éreztetni a mai fiatalsággal, hogy október 22-én döntõ szerepet játszott az események alakulásában az ifjúság. A Mûegyetem központi épületében megszervezett ünnepség, melyet jelenlétével megtisztelt Mádl Dalma asszony, Sólyom László volt köztársasági elnök, Hende Csaba 6. oldal január

7 Rákóczi Hírvivó Gloria Victis honvédelmi miniszter és Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke. (A Mûegyetem 1956 Alapítvánnyal, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel és a Magyar Köztársaság Kormányával közösen szervezve.) A határon túli magyarság nevében Stubendek Attila, a Budapesten tanuló felvidéki egyetemistákat tömörítõ Kaszás Attila Diákkör elnöke mondott beszédet. A Mûegyetemtõl a Bem térig tartó Fáklyás felvonulás azoknak az egyetemistáknak állít emléket, akik 1956-ban hasonlóan fejezték ki szolidaritásukat Lengyelországgal, ennek emlékére szolgál a fáklyás felvonulás. A fáklyás felvonulást 20. alkalommal szervezte meg a Rákóczi Szövetség. A menet 16 óra 15 perckor indult útnak, élen Hende Csaba honvédelmi miniszterrel, a Mûegyetemi Ifjúság, és a Rákóczi Szövetség koszorúival. A felvonulás útvonala: Mûegyetem Mûegyetem rakpart Szent Gellért rakpart Döbrentei u. Lánchíd u. Fõ u. Bem rakpart Bem tér. Bem téri koszorúzási ünnepség: A Bem térre érve, a csaknem 2000 fõs ünneplõ közönség részvételével a Himnusz eléneklésével vette kezdetét a Bem téri ünnepség. Ez hagyományosan a Mûegyetemrõl induló fáklyás menet záró rendezvénye. Az ünnepség moderátora Erdélyi Claudia volt, az általa felkonferált szónokok beszédeit a székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény kórusának mûvei szõtték át. A megemlékezés fõszónoka Kozma Imre atya, a Magyar Mátrai Szeretetszolgálat elnöke volt. A határon túli magyar ifjúság gondolatait Hlavaty Katalin, a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség vezetõje tolmácsolta. Az erdélyi diáklány a magyar érdekek melletti bátor kiállásra bíztatott, az elõdeink által kivívott szabadság megélésére. A rövid megemlékezés után kezdetét vette a koszorúzási ünnepség. Az emlékezés és kegyelet koszorúit magyarországi és határon túli pártok, társadalmi szervezetek és egyesületek, intézmények, diákszervezetek, hallgatói önkormányzatok, középiskolák, továbbá a Rákóczi Szövetség helyi szervezeteinek képviselõi helyezték el Bem József szobra elõtt. Köztük elsõként Hende Csaba honvédelmi miniszter úr, õt követte Szõcs Géza, a Miniszterelnöki Hivatal képviseletében, dr. Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke, dr. Lélfai Koppány, a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. vezérigazgatója, végül dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke. A megemlékezés a Szózattal zárult. A napot a Weiner Szász Kamaraszimfonikusok koncertje zárta a Mûegyetem épületében, amely idén is hatalmas sikert aratott. Az ifjúsági találkozó október 23-án délelõtt két elõadással zárult. Elsõként Békés Csaba történészt, az MTA fõmunkatársát hallhatták az egyetemisták, aki a nemzetközi diplomácia tükrében helyezte el az 1956-os magyarországi eseményeket. Ezt követõen Pozsgay Imre tartott elõadást a Kádár rendszerrõl és az 1989-es fordulatról, azokban betöltött szerepérõl. A Rákóczi Szövetség 2012-ben 17. alkalommal hirdette meg Kárpát-medencei középiskolások számára Gloria Victis elnevezésû történelmi vetélkedõjét. Az évente más-más témakörben meghirdetett vetélkedõ idén "A középkori magyar nagyhatalom - Kard és liliom. Az Anjou-ház Magyarországon ( )" címmel került meghirdetésre március 15-én. A vetélkedõre háromfõs csapatokban, egy tesztsor kitöltésével, valamint egy történelmi esszé megírásával jelentkezhettek a diákok. Összesen 160 dolgozat érkezett be a június 18-i határidõig, ezek közül a legjobb A vetélkedõ elsõ öt helyezettje: Iskola neve 60 csapat kapott meghívást a második fordulóra, amelyet a Rákóczi Szövetség egy háromnapos ifjúsági találkozó és az os emlékünnepség keretében Budapesten, a Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen rendezett meg a hagyományoknak megfelelõen október 21. és 23. között. A második fordulóba bejutott 60 csapat október 22- én írásbeli fordulón mérte össze tudását. Ennek eredménye alapján a legeredményesebb tíz csapat jutott tovább az október 23- i szóbeli döntõbe. A döntõben neves szakemberekbõl álló zsûri elõtt, számos igényes feladat révén dõlt el a vetélkedõ végsõ sorrendje. A zsûri elnöki tisztét Bertényi Iván történész, professzor emeritus töltötte be, a zsûri további tagja volt Draskóczy István történész, az ELTE professzora, Szende László történészrégész, a Magyar Nemzeti Múzeum osztályvezetõje, Schmidtmayer Richárd történészrégész, valamint Nagy István középiskolai tanár. Az október 22-i írásbeli fordulóra meghívott 60 csapat közül 36 magyarországi, 13 felvidéki, 7 erdélyi, 1 kárpátaljai és 3 délvidéki középiskolát képviselt. Valamennyi döntõbe és középdöntõbe jutott csapat értékes könyvjutalomban részesült, a legjobb öt csapat tagjai és a felkészítõ tanáraik egy horvátországi történelmi kirándulást nyertek. Felkészítõ tanár és diákjai 1. Füleki Gimnázium Dávid Márta; Molnár József, Tanóczky Gábor 2. Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola Ladányi Béla; Buri Attila, Hudi Erik, Barna Bence 3. Gödöllõi Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon Takácsné Elek Borbála; Bajnóczi Dávid, Takács Flóra, Tomor Dávid 4. Érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium Száraz Magdolna; Bapkó László, Bukai László, Csányi Márk 5. Gödöllõi Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon Takácsné Elek Borbála; Sivadó Mónika, Sivadó Brigitta, Sivadó Zsófia január 7. oldal

8 Gloria Victis A Rákóczi Szövetség és a zuglói helyi szervezet irodalmi - történelmi pályázatot hirdetett meg október 23. tiszteletére Kárpát-medencei magyar középiskolások, valamint I-II. éves fõiskolások/egyetemisták részére június 19-én az alábbi három fõ témában: I amire mindnyájan büszkék vagyunk A) Hogyan élte meg a kor egy vagy több ismert vagy névtelen szereplõje a nemzet szabadságharcát B) Ismereteim és gondolataim 1956-ról II. Megmaradni A) Egy közösség (város/község, csoportosulás) küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért B) Egy kiemelkedõ közéleti szereplõ/csoportosulás küzdelme 1920 után a magyar kisebbség érdekében az elcsatolt területeken (Kós Károly, Esterházy János, Erdélyi Helikon ) III. Eszményképünk A haza minden elõtt jegyében: Zrínyi Miklós /Bethlen Gábor/Rákóczi Ferenc/ Esterházy János / : a magyar történelem / kultúra egy kiemelkedõ alakjának bemutatása, szerepe és jelentõsége kora küzdelmeiben A dolgozatban monográfiák, személyes beszélgetések, memoárok alapján a választott fõtéma A vagy B pontját kellett feldolgozni pályakép megrajzolásával, ill. tanulmány, esszé vagy interjú-füzér formájában. Irodalmi alkotás (novella, elbeszélés, vers) elkészítésére is lehetõség kínálkozott, amit különdíjjal jutalmaztak. A Kárpát-medence valamennyi régiójából beérkezett 39 pályamûvet szakmai zsûri értékelte. A pályázat díjátadójára a Rákóczi Szövetség Gloria Victis 1956-os rendezvénysorozata keretében került sor október 21-én a Magyarság Házában. A díjátadón Seres Zsuzsanna, a Magyarság Házának munkatársa köszöntötte az egybegyûlteket, majd a Szövetég nevében Csáky Csongor fõtitkár üdvözölte a pályamûvek készítõit. A köszöntõk után Tamássy Bíró Magda, a Rákóczi Szövetség zuglói szervezetének vezetõje, az irodalmi-történelmi pályázat zsûrijének elnöke ismertette az eredményt, az alábbiak szerint: Rákóczi Hírvivó Esterházy kálvária Alsóbodokon Paulisz Boldizsár, vállalkozó, iskolaalapító, és mint ilyen, Esterházy János Emlékéremmel kitüntetett honfi Alsóbodokon lévõ nagyobb, sokcélú kertjében kálváriát alakított ki Esterházy János tiszteletére. Az idei nyáron fafaragó tábort rendeztek, ahol Buják Vice népmûvész vezetésével kifaragták a kálvária tizennégy stációját és egy, Esterházy János képmásával díszített kopjafát, amelyek a kert dombos részén kerültek felállításra. A Kálvária avatására és szentelésére szeptember 21-én került sor. A nagyszámú Esterházy-tisztelõ jelenlétében (lehettünk vagy 300-an!) megtartott ünnepséget Ladányi Lajos nyitotta meg és vezette le. Levélben üdvözölte az alkalomra összegyûlteket Malfatti-Esterházy Alice, a mártír politikus lánya, Molnár Imre történész, a Kálvária szellemi segítõje és Kövér László, a magyar Országgyûlés elnöke. Beszédet mondott és az egyes stációkat bemutatta Hajtman Béla iskolaigazgató. A kálváriát Durco Zoltán, Név Dolgozat címe Értékelés Sóky Bernadett Ismereteim és gondolataim 1956-ról I. díj Fenyõsi László Tavaszt hozó õsz II. díj Bogos Boglárka Eszményképem: Gróf Majláth Gusztáv Károly II. díj Gyõrfy Hajnalka Kõbe és lelkekbe vésett üzenet III. díj Konnát Árpád Októberi tûzvarázs zsûri különdíj Peczka László Ad perpetuam memoriam 1956 zsûri különdíj Szentesi Bendegúz Könny és fájdalom vers különdíj Szabó Annamária Világnap novella különdíj A Szövetség és a Zuglói Helyi Szervezete ebben az évben is meghirdette október 23. tiszteletére a lassan már hagyománnyá váló irodalmi-történelmi pályázatát. Gimnazisták, valamint elsõ- és másodéves fõiskolások foglalhatták pályamûbe gondolataikat. A pályázók éltek az egyéni megközelítések lehetõségével: változatos, érdekes munkák születtek. Idén mintha minden pályázó az elsõ díjat célozta volna meg, olyan magas lett a színvonal. A 39 dolgozat kétharmada érkezett a határon túlról; a témák ezek szerint a Kárpát-medence minden régiójában érdeklõdésre találtak. Nagyon jó érzés, hogy a Szövetség nemcsak díjakkal jutalmazta a szerzõket. A legszebb jutalom a Gloria Victis-re, az október 23-i ünnepségekre szóló meghívás volt, ahova a felkészítõ tanár is elkísérhette a pályázót. A meghívottak szép számban éltek is vele. A díjkiosztó ünnepség színhelye is méltó volt a teljesítményhez: a Az elsõ három helyezett pénzjutalomban részesült, a különdíjasok pedig a Gloria Victis Kárpát-medencei történelmi vetélkedõjének gyõzteseivel vehetnek részt egy horvátországi történelmi utazáson. A díjakat Tamássy Bíró Magda Halzl Józseffel, a Rákóczi Szövetség elnökével együtt adta át. A díjátadást követõen Steffano Bottoni történész tartott elõadást a fiatalok 1956-os helytállásáról. Mind a 39 dolgozatot benyújtó diák meghívást kapott a díjátadóra és a Gloria Victis 1956-os rendezvénysorozatra. Csáky Csongor, Molnár Mirjam, Bajnóczi Gábor vikárius, a nyitrai egyházmegye segédpüspöke áldotta meg. Az ünnepséget a helyi asszonykórus egyházi és két leányka magyar dalokkal színesítette. A Kálvária mellett fényképkiállításra is sor került, amelyen bemutatták a helyi Esterházykultusz eseményeit és a fafaragó tábor munkáját. Az ünnepségen jelen volt Balogh Csaba, pozsonyi magyar nagykövet, Csáky Pál, felvidéki politikus, továbbá a felvidéki magyar lovagrendek képviselõi. A Rákóczi Szövetséget és az Esterházy János Emlékbizottságot hárman képviseltük. Az ünnepség után szeretetvendégségre került sor. Martényi Árpád Díjkiosztó ünnepség méltó keretek között Várban, a Magyarság Háza egyik gyönyörû termében került rá sor. A pompás lépcsõházban elfogódottan felfelé lépegetõ gyerekeket a vendéglátók, a Bethlen Gábor Alapkezelõ munkatársai üdítõvel és pogácsával várták (hiszen messzi útról érkeztek 21-én délután). Tévé-és rádióriporterek nyüzsögtek körülöttük, majd felcsendült a Himnusz, és a sajtó jelenlétében elhangzott értékelés után a Rákóczi Szövetség elnöke adta át a díjakat. Az ünnepség Stefano Bottini érdekfeszítõ, rendkívüli történelemórájával egészült még ki. A Rákóczi Szövetség barátai hamarosan beleolvashatnak a dolgozatokba, amikor azok felkerülnek a honlapra és reményeink szerint, ha a körülmények 2013-ban lehetõvé teszik, egy kis kiadvány is készülhet talán belõlük. Tamássy Bíró Magda 8. oldal január

9 Rákóczi Hírvivó Diákutaztatás A Rákóczi Szövetség évi diákutaztatási programjainak összefoglalása A Rákóczi Szövetség diákutazatási programjai keretében 2012-ben 212 Kárpát-medencei középiskola, közel 7000 diákja utazhatott egy másik Kárpát-medencei országba. A március 15-i nemzeti ünnep kapcsán 72 magyarországi középiskola diákjai utaztak határon túli magyar iskolákhoz közösen ünnepelni, a június 4-i Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 35 Kárpát-medencei magyar középiskola utazott valamely másik ország magyar középiskolájához. Az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából 36 határon túli középiskola utazhatott magyarországi testvériskolájához egy közös megemlékezésre. A Rákóczi Szövetség Gloria Victis 1956-os emlékünnepségének keretében október 22-én Budapesten 19 felvidéki középiskola 550 diákja vett részt a Mûegyetemi és a Bem téri megemlékezésen. Mindemellett a Rákóczi Szövetség 170 Kárpát-medence szerte mûködõ középiskolai szervezete számára június 1 3. között megvalósult a Felvidéki Séta, június között a Délvidéki Utazás, szeptember között a Partiumi Kirándulás, valamint november között egy újabb Felvidéki Sétára került sor. DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAMOK NEMZETI ÜNNEPEKHEZ ÉS EMLÉKNAPOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZÉPISKOLAI DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAMOK Rendezvény megnevezése Résztvevõ Résztvevõ iskolák száma diákok és tanárok száma Március 15-i Diákutaztatási Program Június 4-i Diákutaztatási Program Október 23-i Diákutaztatási Program Gloria Victis 1956-os rendezvény október 22-i felvidéki középiskolás résztvevõi Összesen A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG KÁRPÁT-MEDENCEI KÖZÉPISKOLAI SZERVEZETEINEK SZÓLÓ UTAZTATÁSI PROGRAMOK Felvidéki Séta június Délvidéki Utazás június Partiumi Kirándulás szeptember Felvidéki Séta A Rákóczi Szövetség évi Kárpátmedencei diákutaztatási programjai a BGA zrt. 30 millió forintos támogatásával valósult meg, illetve a BGA zrt. hozzájárult a Rákóczi Szövetség mûködéssel kapcsolatos november Összesen A két program együttesen költségeihez. k. i. Felvidéki települések díjátadó ünnepsége A évi szlovákiai népszámlálást megelõzõen a Rákóczi Szövetség felvidéki partnereivel együtt, elsõsorban a Célalap Hálózatra támaszkodva igyekezett az ott élõ magyarokat arra biztatni, hogy a népszámlálás során vallják meg magyar nemzetiségüket. A kampány keretében a Szövetség megszólította azokat az önkormányzatokat is, ahol feltételezték, hogy a polgármester tud magyarul és azzal a kéréssel fordultak hozzájuk, hogy lehetõségeikhez mérten segítsék elõ, hogy a magyar lakosság megvallja magyar nemzetiségét. A Rákóczi Szövetség 2011 tavaszán ígéretet tett a felvidéki önkormányzatok irányában arra, hogy a népszámlálási eredmények alapján legjobban szereplõ településeket ünnepélyes keretek között el fogja ismerni és megjutalmazza azokat. A szlovákiai népszámlálás eredményei 2012 nyarán váltak ismerté. A magyarság szempontjából a népszámlálás országos adatai meglehetõsen elszomorítóak lettek. Tíz év alatt 8,5 %-ra csökkent a Szlovákiában élõ magyarok aránya, ami mintegy fõs csökkenést jelent. Ugyanakkor kimutatható, hogy 48 településen növekedett a magyarok számaránya a 2001-es adatokhoz képest. 48 említett településen belül 33 esetben a magyarok lélekszáma is növekedett a évi népszámlálási adatokhoz képest. (A vizsgálat azokat a településeket érintette, ahol a magyarok aránya ben meghaladta az 5%-ot). Ennek a 48 településnek a polgármesterét a Rákóczi Szövetség és A Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány meghívta a Parlament Delegációs termébe december 7-én sorra került ünnepségre, ahol a népszámlálási eredményeket ismerték el. A 48 meghívott település közül 41 fogadta el a meghívást. Köszöntõt Németh Zsolt külügyi államtitkár mondott, aki alapítója a Pro Minoritate Alapítványnak s tagja a Rákóczi Szövetségnek is, valamint Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke január 9. oldal

10 Õszi rendezvények Rákóczi Hírvivó Az államtitkár elismerte a Rákóczi Szövetség munkáját, mely kiemelten közhasznú civil szervezetként sokrétû tevékenységével szolgálja a határon túli magyarságot, elsõsorban a felvidéki közösségeket. A szövetség így tett a 2011-es népszámlálást megelõzõen is, amikor felvidéki partnereivel együtt, elsõsorban a célalap-hálózatára támaszkodva igyekezett az itt élõ magyarokat arra biztatni, hogy a népszámlálás során vallják meg magyar nemzetiségüket. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke elmondta, hogy amikor ezt a programot meghirdették, többek között volt benne egy olyan gondolat is, hogy érdemes volna nemcsak mindig a rosszról beszélni. El kell indulnunk azon az úton, amikor észrevesszük a jó dolgokat is. Néha azok nem dominálnak, néha csak kis mértékben vannak jelen, de akik ezt elérik, kapjanak egymástól biztatást arra, hogy jól dolgoznak, lehet még jobban dolgozni, s csinálják együtt minél hatékonyabban" fejtette ki. A 48 felvidéki település a legnagyobb növekedési arányszámok rangsorában a következõ: Pálóc, Kisfalud, Naprágy, Csoltó, Lénártfalva, Zeherje, Síd, Gömörlipóc, Alsólánc, Bacsfa, Bellény, Bolgárom, Felsõvály, Csákányháza, Kisóvár, Zádor, Rárosmulyad, Zemplén, Nagykapos, Mokcsamogyorós, Rimaszécs, Budaháza, Berzéte, Tiszsacsernyõ, Nemesradnót, Lukanénye, Récske, Kiscsalomja, Ágcsernyõ, Szádvárborsa, Lévárt, Ladmóc, Abaújszina, Jéne, Óvár, Tornaújfalu, Zsemlékes, Abafalva, Kisgömöri, Ipolyfödémes, Medve, Kolozsnéma, Gömörmihályfalva, Ipolyvarbó, Méhi, Zsemlér, Bátka, Zalaba. Ezen települések képviselõi vehették át a díszoklevelet és a Szent Koronát ábrázoló képet. Az elismeréshez Németh Zsolt külügyi államtitkár és Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke külön-külön mindenkinek gratulált. A díjazottak nevében Kuzma Zoltán, Lukanénye polgármestere mondott köszönetet a Rákóczi Szövetségnek. A mi közösségeink, akik itt ültök, kollégák, kolléganõk, úgy érzem, hogy az elmúlt idõszakban, a tíz év alatt talpon maradtunk. A Rákóczi Szövetség azon kívül, hogy az iskoláinkat, óvodáinkat támogatja, segítette elképzeléseinket is, s Lukanényén iskolát is tudtunk alapítani" tért ki köszönõbeszédében a polgármester, majd azt kívánta, hogy 10 év múlva legalább duplájára emelkedjen az itt lévõ települések száma. Az ünnepségen közremûködött Tóth Veronika zoboralji népdalénekes. A mûsort a bodrogközi származású Erdélyi Claudia vezette. Az összejövetelt a Himnusz nyitotta meg, majd a Szózat közös eléneklésével, emelkedett hangulatban zárult az ünnepi rendezvény. Csáky Csongor A Partiumi Kirándulás elnevezésû rendezvény szeptember között elsõ alkalommal került megrendezésre, amelyen magyarországi és partiumi középiskolai Rákóczi szervezetek vettek részt. A hétvégi kirándulás érintette Nagyváradot, Nagykárolyt, Adyfalvát, Szõdemetert, a Nagymajtényi síkot, Szatmárnémetit, Nagybányát és Koltót. Az utazáson 89 diák és tanár vett részt, 11 középiskolából (6 magyarországi és 5 partiumi iskola), az alábbiak szerint: Magyarországi résztvevõ iskolák: Budapesti Szent Margit Gimnázium, Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, Hajdúdorogi Szent Bazil Görög Katolikus Gimnázium, Nyírbátori Bethlen Gábor Középiskola, Szakképzõ Iskola és Kollégium, Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, Nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Partiumi résztvevõ iskolák: Nagybányai Németh László Líceum, Nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum, Nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium, Szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Fõgimnázium, Székelyhídi Petõfi Sándor Elméleti Líceum Szeptember 28-án déli 12 órakor indultunk Debrecenbõl a magyarországi csoportokkal, akik Nyíregyházáról, Nyírbátorból, Debrecenbõl, Hajdúdorogról jöttek. Délután 14 órakor találkoztunk a nagyváradi székesegyháznál a váradiakkal és a másik busz által hozott székelyhídiekkel, szatmáriakkal, nagybányaiakkal. Az elsõ napot Nagyvárad megismerésével töltöttük el. Takács Zoltán tanár úr, a Lorántffy Református Iskolaközpont tanára nagy lelkesedéssel és szakértelemmel vezetett minket végig a városon. Bár sokat jártam a városban, de most újra beleszerettem. Megtekintettük a székesegyházat, a kincstárat és a várat. Ellátogattunk az Ady Múzeumba és alaposan bejártuk a várost. Partiumi Kirándulás Étkezésünk és szállásunk a Lorántffy Iskolaközpontban volt. A második napon Kaplonyba vitt az utunk, ahol a Károlyi család kriptájával ismerkedtünk. Most sikerült elõször lelkileg is azonosulnom Károlyi Sándorral és túllépni a Károlyi Mihály féle árnyékon is. Köszönet János ferences atyának, aki csodálatos õre a szent helynek és igen szépen beszélt hozzánk a felmerülõ kérdésekrõl. A szervezésért és az egész szatmári napért hála Ács-Muhi Csillának, a szatmárnémeti Kölcsey Gimnázium tanárnõjének. Ezután a nagykárolyi Károlyi kastély szépen felújított Múzeuma következett, majd Szõdemeterre rohantunk, ahol Pakurár István lelkész úr szavain keresztül fürödtünk a Kölcsey emlékek hangulatában. Beszélt nagy terveirõl, hogy Emlékmúzeum és vendégház készülne, ha lenne támogatás. Kérem a Szövetség vezetõit, hogy tegyenek érte és vegyék fel Vele a kapcsolatot. Ezek után következett az igen alapos szatmárnémeti városnézés, a tanárnõ és édesapja vezetésével. Végigsétáltunk a városon, megtekintettük a Kölcsey Gimnáziumot, a Püspökséget és koszorúztunk a Vécsey-házban. Étkezésünk, szállásunk a Kölcsey Kollégiumban volt, ahol az ifjak két órát közösen énekeltek, a nagybányaiak vezetésével. Volt valódi közös élmény! A harmadik napon Koltóra szaladtunk, ahol a helyi könyvtáros asszony bemutatta a kastélyt és a Petõfi emlékeket, koszorúztunk. Ezek után a nagybányai Ásványtani Múzeum és a bányai belvárosi szabadidõ következett, majd rohanhattunk is hazafelé. Idõben elértük mi is a vonatunkat, a többiek is élményekben gazdagodva térhettek haza. Lados Balázs, Bajnóczi Gábor 10. oldal január

11 Rákóczi Hírvivó Õszi rendezvények Partiumi utunk szeptember között egy felejthetetlen kiránduláson vehettünk részt a Rákóczi Szövetség jóvoltából, melynek keretein belül rengeteg érdekességet tudhattunk meg a Partiumról. Számtalan települést látogattunk meg. Kis kirándulásunk elsõ állomása Nagyvárad volt, ahol elsõként a Szent László bazilika épületét tekintettük meg. A legenda szerint Szent László a templomban van eltemetve. A továbbiakban ellátogattunk Ady Endre kedvenc kávéházához, a nagyváradi Royal kávézóhoz, aztán pedig az Ady múzeumba. Ezek után következett a vacsora, majd a szálláshelyünk felkeresése. Nagyon örültünk annak, hogy már az elsõ napon sikerült új barátságokat kialakítanunk. Másnap szintén rengeteg élménnyel gazdagodtunk. A korai ébredés és a reggeli után már úton is voltunk következõ célpontunk felé, Kaplonyba, ahol a Károlyi család kriptájához látogattunk el. Számomra ez volt a kirándulás egyik legizgalmasabb része. A A Rákóczi Szövetség tizedik alkalommal rendezte meg a hagyományos Kárpát-medencei középiskolás vezetõképzõjét, ami október 5. és 7. között zajlott a budapesti Rubin Wellness & Conference Hotelben. Minket ért az a megtiszteltetés, hogy Nagy Tibor történelemtanár kíséretében iskolánkat az egyetlen délvidéki intézményként képviselhettük a rendezvényen. Az eseménynek, mint minden évben, ez alkalommal is az érték és ifjúság volt a fõ témája. Legfõbb célja, hogy a fiatalok az elõadások által olyan ismeretekhez jussanak, amelyek segíthetik õket a nagybetûs életben való helytállásban, és hogy a magyar történelmet minél behatóbban megismerjék. Emellett nagy hangsúlyt fektetettek a magyar nemzeti összetartásra: a határon túliak és az anyaországiak kapcsolatépítésére. A háromnapos vezetõképzõ, melyen 108-an vettek részt, Halzl József elnök úr és Bajnóczi Gábor szervezõ rövid köszöntõjével kezdõdött, majd Bogár László közgazdász elõadásával folytatódott. Ezután csoportokban ismerkedtünk egymással, és máris nekiláttunk a kiosztott feladat megoldásához, ami egy nemzeti ünnepre való minél fiatalosabb és modernebb megemlékezés programjának az összeállításából állt. Ezt követõen az esti órákban igénybe vehettük a szálloda wellness szolgáltatásait. család nagykárolyi kastélyának megtekintése után elindultunk a következõ célpontunk, Szõdemeter felé. Az itt található Kölcsey Ferenc Emlékmúzeumnál koszorút helyeztünk el Kölcsey szobra elõtt, és elénekeltük a Kölcsey által írott Himnuszt is. Ez volt utazásunk legmeghatóbb pillanata. A szombat esti szállásunk helyszíne Szatmárnémeti volt. Az esti városnézés során nagyon sok szép élményben volt részünk. Az utolsó együtt töltött éjszakánkat a szállásunk udvarán, közös énekléssel és beszélgetéssel töltöttük el. Utolsó napon is egy fantasztikus élményben volt részünk. Ellátogattunk a koltói kastélyba, ahol Petõfi Sándor élete szerelmével, feleségével a mézesheteit töltötte. Körutunk utolsó állomása a Nagybányai Ásványmúzeum volt. Rendkívül boldogak voltunk, hogy részt vehettünk ezen az utazáson, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy jobban megismerjük nemzetünk jelentõsebb személyiségeit, s ezáltal a saját nemzettudatunk is erõsödhessen. Székelyhídi Petõfi Sándor Iskolaközpont ifjúsági szervezete Beszámoló a X. középiskolás vezetõképzõrõl A második nap délelõtti programja Kisida Elek orvosprofesszor Az értelmes élet címû elõadásával kezdõdött, majd Kedves Gyula hadtörténész emlékezett meg október 6-a alkalmából az aradi vértanúkról. Käfer István történész pedig a szlovákok magyarországi hazafiságáról beszélt. Délután Takaró Mihály irodalomtörténész tartott elõadást Wass Albert igazsága címmel. Ezután újra összeültünk a csoportunkkal, hogy folytassuk a kapott feladat megvitatását. Esti kikapcsolódásként ellátogattunk a Mûvészetek Palotájába, ahol a Magyar Filharmonikusok koncertjét élvezhettük. Majd megtekintettük az éjszakai kivilágításban tündöklõ Budapest látványosságait. A rendezvény utolsó napján a záróünnepség keretein belül bemutattuk az ötletes programterveinket, majd meghallgattuk Halzl József élménybeszámolóját az 1956-os forradalomról. Szomorúan vettük tudomásul, hogy máris eltelt ez a három nap, ugyanis a vezetõképzõn nagyon jól éreztük magunkat a kitûnõ programoknak és a társaságnak köszönhetõen. Valamint meg kell említenünk a kiváló ellátást is, mert a szervezõk teljes kényelmet biztosítottak számunkra. Mindketten fontosnak találjuk az ilyen összejöveteleket, mert az elõadások révén szerzett tapasztalatokon kívül számos barátság is szövõdött az egész Kárpát-medence területérõl, így jobban megismerhettük egymás kultúráját és szokásait. Novotni Natália, Szabó Beáta III. A Szabadkai Oláh Balázs Ifjúsági Szervezet Kosztolányi Dezsõ Tehetséggondozó Gimnázium január 11. oldal

12 Õszi rendezvények A Felvidéki Séta rendezvényre november között második alkalommal került sor 2012-ben, amelyen magyarországi és felvidéki középiskolai Rákóczi szervezetek vettek részt. A hétvégi kirándulás érintette Borsit, Kassát, Bártfát, Eperjest, Betlért és Rozsnyót. Az utazáson 130 diák és tanár vett részt, 17 középiskolából (13 magyarországi és 4 felvidéki iskola), az alábbiak szerint: Magyarországi résztvevõ iskolák: 1. Balassagyarmati Mikszáth Kálmán Szakközépiskola, Budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Budapesti Szent Margit Gimnázium, Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium, Piliscsabai Páduai Szent Antal Iskola, Szigetszentmiklósi Batthyányi Kázmér Gimnázium 2. Egri Kereskedelmi, Mezõgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium, Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Miskolci Avasi Gimnázium, Miskolci Kós Károly Építõipari Szakközépiskola, Miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola, Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Felvidéki Séta 3. Sátoraljaújhelyi Szepsi Laczkó Máté Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium Felvidéki résztvevõ iskolák: Nagykaposi Gimnázium, Nagykaposi Magán Szakközépiskola, Kassai Márai Sándor Gimnázium, Tornaljai Gimnázium A tájelemzõ magyar-magyar kiránduláson 13 magyarországi és 4 felvidéki iskola tanárai és diákjai vettek részt. A kirándulás során bázisunk a kassai szakközépiskola kollégiuma volt. Itt jó körülmények között és nagyon finom ételekkel voltunk elhelyezve és ellátva. Az elsõ köszönet õket illeti. A kirándulás meglepetésével szeretném kezdeni. Ez a kassai magyar színház fantasztikus elõadása volt, Mûvészet címen. Ebben a darabban a megbonthatatlan barátságról volt szó a mûvészet ürügyén. A színészek fergetegesen játszottak, különösen nagy nyomokat hagyott bennünk a legfiatalabb szereplõt alakító Nádasdi Péter. Gratulálunk, és a legszebbeket kívánjuk a színház minden kedves alkotójának és dolgozójának. Az elsõ napon, három különbözõ helyrõl indulva, szinte egy idõben érkeztünk meg Borsiba, a magyar Betlehembe, ahol Kázmér Rákóczi Hírvivó István múzeumgondnok és a sátoraljaújhelyi szervezet elnöke, Szajkó Gábor, fogadott és kalauzolt bennünket. Minden alkalommal lenyûgöz Borsi szellemisége, kisugárzása. Külön kell kiemelni, hogy Csáky Csongor fõtitkár úr, arra jártában, köszöntötte a népes csapatot. A nap végén fergeteges táncházzal leptek meg minket a Miskolcról érkezett zenészek és táncosok. Szombaton Czima Erzsébet, kassai idegenvezetõ, kalauzolt minket a városban, majd Bártfára és Eperjesre látogattunk. Köszönjük Erzsike lelkes munkáját. Kassán a Dómban koszorúkat helyeztünk el a Rákóczi Kriptában. Hasonlóan emlékeztünk meg az eperjesi vértanúkról. Bártfa, mint mindig, lenyûgözõ volt. Este jött, a már említett elõadás. Vasárnap szentmisén vettünk részt az Orsolyita templomban, majd meglátogattuk a magyar Pasztorációs Központot. Innen utunk Betlérbe vitt, az Andrássy kastélyba. Itt volt az egyetlen kellemetlen élményünk. Kis késésünk miatt egy egész órát kellett várni, hogy bemehessünk. A kastély és az idõ szerencsére szép volt. Ezután Rozsnyón megtekintettük a fõteret, ki-ki vásárolt, majd érzékeny búcsút vettünk egymástól és három irányba elindultunk hazafelé. 19 órakor érkeztünk meg a Hõsök terére. Lados Balázs, Bajnóczi Gábor Beszámoló a CULTURA NOSTRA történelmi vetélkedõ 1. fordulójáról A Pannonhalmi Fõapátság és a Rákóczi Szövetség tizenegyedik alkalommal hirdette meg CULTURA NOSTRA címmel történelmi versenyét, idén a Kormányzó és király. A Hunyadiak és a magyarországi reneszánsz ( ) témában. A vetélkedõre 344 csapat jelentkezett: ez 1032 diákot, és több mint 200 felkészítõ tanárt jelent, akik bekapcsolódtak a vetélkedõbe. Jelentkezni november 30-ig lehetett a culturanostra.bences.hu oldalon. Az elsõ fordulóra december 13-án, csütörtökön került sor. Az internetes forduló csekély számítógépes ismereteket is kívánt a versenyzõktõl, és a csapatok sikeresen végrehajtották a feladatot. A második, regionális fordulóba 215 csapat jutott, melynek 10%-a határon túli iskolából jelentkezett. Erdély Felvidék Magyarország Vajdaság Összesen és Partium Jelentkezés forduló 2. forduló A csapatok február 5-én fogják megírni a Kárpát-medence városában, most már segédeszközök használata nélkül, a kevésbé tesztszerû feladatlapot. A részletes beosztásról január közepéig értesítjük az iskolákat és a csapatokat. A fordulóból a legjobban teljesítõ 10 csapat jut a pannonhalmi döntõbe. Dr. Dénesi Tamás 12. oldal január

13 Rákóczi Hírvivó Helyi szervezeti hírek Lakosságcsere-emlékmû Barcson A Benesi dekrétumok következményeként folyamán csaknem 100 ezer felvidéki magyar lett áttelepítve Magyarországra. 56 család, közel 200 fõ Zselízbõl és környékérõl került a drávamenti Barcsra. A Barcsra telepítettek megõrizték ennek az eseménynek az emlékét, és õk adják az ottani Rákóczi szervezet magját. Évekkel ezelõtt emléktáblát avattak a református templom falán, s a kezdeményezésükre létesített testvérvárosi kapcsolatot Barcs és Zselíz. Most, az áttelepítés 65. évfordulóján, emlékmûvet avattak a város fõterén. Augusztus 18-án, ezen az igen forró szombat délutánon több száz fõ gyûlt össze az avatási ünnepségre. A helyieken túl itt voltak a felvidéki rokonok és barátok is. Beszédet mondott Racsek József, Barcs város alpolgármestere, aki kiemelte, hogy az áttelepítettek és leszármazottaik hasznos polgárai lettek a városnak. Oroszlány vendége volt Szörényi Levente A helyi Rákóczi Szövetség meghívására Oroszlányba látogatott szeptember 6-án Szörényi Levente elõadómûvész. A lázadó beatzenészként ismertté vált Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas zeneszerzõ Színház és történelem címû könyvét mutatta be a Kölcsey Ferenc Mûvelõdési Központ Kamaratermében, teltházas publikum elõtt. Az író-olvasó találkozón Szörényi Levente elmondta nézetét a színházról, melyben költõi kérdést tett Nagy Géza volt zselízi polgármester arról beszélt, hogy a kapcsolat a szülõföld és az áttelepítettek között soha sem szûnt meg, az elmúlt 20 évben pedig új erõre kapott. Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség alelnöke az emlékezés fontosságáról beszélt, mert a múlt ismerete a jövõ záloga. Az emlékmû leleplezése után kultúrmûsor következett verssel és zenével. Különös színfoltja volt a mûsornak, hogy fellépett a helyi német nemzetiségi kórus, amely szintén a szülõföldrõl és a lakóhely szeretetérõl énekelt. Az ünnepség végén Egervári Fülöpné, az emlékmû kezdeményezõje és megvalósítója, a barcsi szervezet elnöke mondta el az erre az alkalomra írt versét. Ezután a város, az érintettek és az emlékezõk megköszönték neki fáradhatatlan munkáját, amelynek ez az emlékmû is köszönhetõ. Részt vett az ünnepségen Lukács Ferenc, a Rákóczi Szövetség zselízi születésû pénzügyi titkára is, aki az esti baráti találkozón mélyítette tovább a ma már emlékmûben is testet öltõ kapcsolatokat. Barcsi HSz Nagyon kedves meghívásnak tett eleget Rákóczi szerveztünk én. Szolyva város 776. és a szolyvai magyar iskola 10. évi fennállásának ünnepi napjára hívtak meg kárpátaljai barátaink. A sûrû itthoni teendõk mellett a titkárunk és fia kíséretében utaztunk ki, hogy ünnepélyesen átadjuk a felajánlásokból gyûjtött Ft-ot az internetre, valamint a 102 db könyvet a gimnázium felajánlásából, ruhát és játékot. A közös ünnepségen a városi kultúrházban sok meghívott és helyi vendég foglalt helyet. Az ünnepi szónokok, köztük én is, méltatták az iskolák és a népek közti kapcsolat szerepét. A szülõk a mûsor után vendégül láttak minket, majd a polgármester úr fogadásán vettünk részt. A zsúfolt programban maradt idõnk beszélgetni a közeli-távoli célokról is. Kicsit fárasztó, de rendkívül jó hangulatú napon voltunk túl. Vendéglátóink igen kitettek magukért és úgy érzem városunkat képviselve mi is elvégeztük feladatunkat. Szeretnék szervezetünk nevében köszönetet mondani a pénzügyi és egyéb felajánlásokért a következõ személyeknek: Szõrmók Bt, Szegedi Tibor, Dr. Kis Imre, Dr. Szabolcs István, Dr. Medvácz Zsuzsa, Bonchida csárda, Nyizsnyik József, Holló Tamás, Szabó Árpád. Kovács Zoltán, Tokaji HSz fel önmagának: Kell-e egy zeneszerzõnek a kottán túlra is látnia? A kérdésre válaszként megírta történelmi tanulmányát, mely a Honfoglalástól honfelajánlásig alcímet kapta. A vetített képes prezentáció bemutatta Árpád fejedelmet, taglalta a pozsonyi csatát, rávilágított István király és Koppány viszálykodására, Imre herceg történelmi szerepére. Az elõadást a mûvész zeneszerzõi munkásságát bemutató felvételek az Árpád népe, az István, a király és a Veled, Uram! címû rockopera-részletek színesítették. A népszerû elõadó röviden így vallott tevékenységérõl: Hálás vagyok a sorsnak, hogy olyan útra terelt, amelyen végighaladni különös büszkeséggel tölti el az embert, mert egy nemzet generációkon átívelõ szórakoztatását nyújtotta feladatul úgy, hogy a lélekemelõ pillanatok mellett önbecsülését is elõidézze, erõsítse. Meggyõzõdésem, hogy nemsokára nagy szüksége lesz az egyetemes emberi gondolkodásnak és erkölcsi megújulásnak a mostanra porig alázott, meggyötört õsi népek tanúságtételére. A nagy sikert aratott rendezvény zárásaként a szerzõ dedikálta könyvét az érdeklõdõk számára. Mi, a Bonyhádi Helyi Szervezet tagjai, a Rákóczi Szövetség jóvoltából 2002-ben találkoztunk elõször Varga Laci bácsival, a röpke 10 év alatt rengeteg jóságot, szeretetet, bölcsességet, példamutatást kaptunk Tõle. Szervezetünk nem csak a legidõsebb tagtársát veszítette el (92 éves volt), hanem egy olyan példaképet is, aki a korát meghazudtolóan a fiatalabb nemzedéknek mindig meg tudta mutatni, hogyan kell például a Vereckei-hágóra felszaladni, vagy ha kellett, kora hajnalban már indulásra készen várni az álmosan ébredõzõ társaságot. A hosszú utazások monoton Október 6-án, az aradi vértanúkra emlékezve emlékkoszorút helyezett el Bozsoky Dávid és Plés Mátyás, a székelyhídi Petõfi Sándor Elméleti Líceum helyi szervezete nevében a helyi templomkertben található kopjafánál. csendjét miképp lehet megtörni egy érdekes élménybeszámolóval, régi nótával, saját élményként megélt történelmi visszatekintéssel, vagy hogyan lehet könnyre fakasztani akár 70 embert a Házsongárdi temetõben egy igazán szívbõl jövõ Dzsida Jenõ verssel. Laci bácsink, talán a felvidéki származása miatt, egy igazi magyar szív volt, szinte minden ünnepségen részt vett, ami a múltunkhoz, történelmünkhöz kapcsolódott. Rendszeres látogatója volt a Bonyhádi Felvidéki egyesület által évente megrendezett Országos Felvidéki Kitelepítettek Találkozóján, mindig megajándékozott minket egy Ady, vagy Márai verssel, amit természetesen sosem papírról szavalt. A búcsúztatóra szeptember 13-án került sor a pécsi köztemetõben. Emléke szívünkben örökké él! Október 6. emlékkoszorúzás január 13. oldal

14 Helyi szervezeti hírek Rákóczi Hírvivó Oroszlányi tiszteletadás Jászkiséren A Jászkisériek Baráti Egyesületének meghívására a jászsági kisvárosba látogatott v. Nagy Csaba, az Oroszlányi Rákóczi Szövetség elnöke. A házigazda civil szervezet idén ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját. Ebbõl az alkalomból nagyszabású történelmi elõadást szerveztek. A rendezvényen Hajdú László polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a szervezõk nevében Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet számolt be az elmúlt tíz év eseményeirõl, eredményeirõl. Az egyesület több történelmi korszakot átölelõ megemlékezések kezdeményezõje a településen. A mostani elõadáson Bánkiné dr. Molnár Erzsébet történész, a Jászkun Redemptioról, dr. Bitó László egyetemi tanár az 1951-ben kitelepítettekrõl, és az õket befogadó családokról, míg dr. Katona Tamás történész az aradi vértanúkról emlékezett meg. II. Rákóczi Ferenc, a vezérlõ fejedelem címmel v. Nagy Csaba tartott elõadást. Nem tudunk a magyarság évezredes történelmébõl még egy kimagasló személyiséget megnevezni, aki olyan közel állt volna népe szívéhez, mint Rákóczi. Népdalok, festmények, költõk, írók mûvei hagytak kitörölhetetlen nyomot a magyar nép lelkében dicsõ fejedelmünkrõl. Emléktáblák, szobrok, épületek máig õrzik és hirdetik örök idõkig a magyar nép lelkében és hagyományaiban alakját. Rákóczi államférfiúi nagysága, szabadságharcának eszmeisége több mint 300 éves idõt álló életmûve addig él emlékezetünkben, amíg a Földön élni fog a magyar nemzet! Reménykedjünk, hogy II. Rákóczi Ferenc hõsies önfeláldozása, Széchenyi István nemzetépítõ tevékenysége, Kossuth Lajos politikai géniusza, Deák Ferenc józansága és bölcsessége erõsíti a jövõ nemzedékének magyarságtudatát. fejtette ki gondolataiban az oroszlányi elõadó. A rendezvény zárásaként az elõadók és a megjelent érdeklõdõk koszorút helyeztek el az aradi vértanúk emlékmûvénél, II. Rákóczi Ferenc szobránál, a Redemptios emlékmûnél, majd végezetül a Jászkiséri Tájház falán található kitelepítettek emléktáblájánál. Beszámoló a csíkszerdai mûhelytáborról Õszi mûhelytáborát szervezte meg a Csíkszeredai Rákóczi Szövetség október 12. és 14. között a csíkszeredai Turul panzióban. A táborban 15 személy vett részt, melyek közt természetesen a Csíkszeredai Egyetemi Lelkészség és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata is képviseltette magát. A tábor péntek délután kezdõdött a résztvevõk bemutatkozásával, melyet csapatépítõ játékok követtek. A játékok a csapatmunka, bizalom és a bátorság kialakítását és fejlesztését célozták meg. Minden játékot egy, az adott készség fejlesztéséhez kapcsolódó, rövid videó követett, majd egy beszélgetés a tanultakról. Az est fénypontját a,,vicces fotók, vicces díjak játék képezte, mely nem kevés kreativitást igényelt a résztvevõktõl. Az est utolsó programja az Activity volt, természetesen székely módra. A,,fiúklányok ellen játék mindenki számára érdekes volt és még inkább erõsítette az összefogást a csapattársak közt. A szombati nap a Rákóczi Szövetség, illetve a Csíkszeredai Rákóczi Szövetség bemutatásával indult. A felmerülõ kérdések megbeszélése után a következõ év eseménynaptárát állítottuk össze. Az Az aradi vértanúkra emlékeztek Oroszlányban A magyar nemzeti függetlenségért, a magasztos szabadságeszmékért életét adó sok ezer magyart jelképezõ tizenhárom mártír kivégzésének 163. évfordulóján a Himnusz hangjaival kezdõdött a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Millenniumi Alapítványa által szervezett megemlékezés, melyre október 6-án, a Munkás Szent József Római Katolikus Plébániatemplom mellett álló, környezetében megújult emlékmûnél került sor. A rendezvényt v. Nagy Roland szavalata, az Oroszlányi Bányász Népdalkör Egyesület mûsora, Lázár Antal tárogató kísérete színesítette, melyen többek között Czunyiné Dr. Bertalan Judit országgyûlési képviselõ, Takács Károly polgármester, valamint Papp Péter alpolgármester is részt vett. Tíz évvel ezelõtt, ezen a napon került felavatásra Oroszlány városában az Aradi Vértanúk emlékmûve, köszönhetõen történelmi múltunkat tisztelõ honfitársaink önzetlen támogatásának. A mai évfordulón ismét az összefogásnak köszönhetõen tizennégy jegenyetuja került elültetésre a mementó köré, jelképesen emléket állítva az Aradon kivégzett tizenhárom honvédtisztnek, valamint Magyarország elsõ független miniszterelnökének, gróf Batthyány Lajosnak. e gondolatokkal köszöntötte a szép számmal megjelent városlakókat v. Nagy Csaba, a rendezõ civil szervezet elnöke. ismétlõdõ rendezvényeink mellett számos új ötlet is született, mint például egy Reneszánsz Est vagy Hagyományõrzõ Est szervezése. A hatékonyabb munka érdekében,,munkakörökre osztottuk fel csapatunkat, azaz mindenki felelõsséget vállalt az érdeklõdési köréhez legközelebb álló feladatért, így született kiadványfelelõsünk, gazdasági felelõsünk, fotósunk. Az ebéd elkészítése után újból csapatjátékok következtek. A napot egy fergeteges gitárest zárta, a pótolhatatlan hangulatfokozók közt egyértelmûen szerepelt a gyertyafény, a zsíroskenyér és a forró tea. Vasárnap délelõtt egy kvíz keretén belül a résztvevõk bebizonyították, hogy mennyire figyeltek a Rákóczi Szövetség bemutatásakor, a kérdésekre a válaszok ugyanis a bemutatón elhangzottak. A játékosok könyvjutalomban és oklevélben részesültek, melyet a tábor utolsó játéka, a pozitív véleménynyilvánítás és a kiértékelés követett. A mûhelytábor kitûnõ alkalomnak bizonyult arra, hogy egy hatékony csapatot kovácsoljunk össze. Következõ mûhelytáborunkat tavasszal szervezzük, de addig is számos más programot tervezünk megvalósítani. A magyar történelem egyik legmegrázóbb gyásznapjának elõzményeit, eseményeit, valamint a magyar szabadságért életüket adó vértanúk alakjait Kemény Krisztián, a Hadtörténelmi Levéltár levéltárosa idézte meg. Olyan hõsök elõtt tisztelgünk ma, akik megértették feladatát és vállalták azt. Kegyelettel adózzunk nekik, emberi nagyságuk pedig szolgáljon példaként. fogalmazott az elõadó. A rendezvény zárásaként Kutschi András római katolikus prépost imádságot mondott a kivégzettekért, majd Oroszlány önkormányzati, politikai és társadalmi szervezeteinek képviselõi elhelyezték a tisztelet koszorúit, mécseseit az emlékmû talapzatánál. 14. oldal január

15 Rákóczi Hírvivó Helyi szervezeti hírek Kísért 1956! Több mint félszázan gyûltek össze november 3-án, az 1956-os forradalom leverésének 56. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen, melyet az Oroszlányi Rákóczi Szövetség Millenniumi Alapítványa szervezett a helyi Kölcsey Ferenc Mûvelõdési Központ Kamaratermében. Az eseményen többek között megjelent Takács Károly polgármester, Papp Péter alpolgármester, valamint több önkormányzati képviselõ is. Az emlékestet rendezõ civil szervezet elnöke, v. Nagy Csaba gondolataiban kiemelte: 1956 november 4-e súlyos tragédiával köszöntött ránk. Hajnali négy órakor megkezdõdött a második szovjet intervenció. A fõvárosban a hatalmas méretû, öt hadosztálynyi szárazföldi páncélos támadás mellett a légierõt is bevetették. Megszállták repülõtereinket, bevonultak vidéki városainkba, körülfogták Budapestet, ahová több irányból törtek be. Háború kezdõdött hadüzenet nélkül. A szovjet csapatok rommá lõtték a fõvárost, iszonyatos pusztítást végeztek mindenütt, amerre jártak. Az elfogottakat vagy agyonlõtték, vagy deportálták. 1703, 1848 és 1956: egyszer minden száz évben talpra állunk kínzóink ellen. E gondolatok a kiváló költõtõl, Faludy Györgytõl származnak, aki maga is túlélõje volt a recski büntetõtábornak. Az egész világ megadta a tiszteletet és az elismerést a legyõzötteknek, a világ minden táján költõk írtak dicsõítõ költeményeket a magyar 56 hõseirõl. Csak hazájukban tudnak még ma is keveset róluk A program elõadója és díszvendége Dr. v. Callmeyer Ferenc címzetes egyetemi professzor, az október 25-i Kossuth téri sortûz túlélõje volt. Nevéhez fûzõdik többek között az egykori Gárdonyi Géza Általános Iskola építészeti terve Oroszlányban. A szónok Kísért 1956! címmel tartalmas, vetített képes prezentációban mutatta be a forradalom kezdetét, annak eseményeit, személyesen átélt borzalmait és szomorú emlékeit. Elõadásaival 84 éves kora ellenére máig járja a Kárpát-medence iskoláit, melylyel tolmácsolni kívánja az emlékezés, a tisztelet és a hazaszeretet fontosságát a jövõ nemzedéke számára. A megemlékezés folytatásaként a jelenlévõk fáklyákkal vonultak az 56-osok terén álló emlékhelyhez, ahol Takács Károly polgármester mondta el gondolatait 1956-ról. Beszédében rámutatott azokra a szomorú intézkedésekre és megtorlásokra, melyek évtizedek múltán is sújtották a magyar nemzetet. A tiszteletadás a kegyelet mécseseinek elhelyezésével zárult. Kitüntették Dr. Halzl Józsefet Oroszlányban A 90-es évek közepén tizenhárom ember azért fogott össze, hogy támogassa a Kárpát-medencei magyarsággal való kapcsolattartást, anyanyelvük gyakorlásának biztosítását, nemzeti kultúrájuk, évszázados hagyományaik továbbvitelét és identitásuk megõrzését. A mára Oroszlány egyik legaktívabb, legnagyobb tagsággal rendelkezõ civil szervezetévé fejlõdött csoport november 23-án tartotta meg évértékelõ, évzáró összejövetelét. Az idei esztendõben is gazdag, emlékezetes programokat valósított meg a helyi Rákóczi Szövetség. A közösség elnöke, v. Nagy Csaba vetített képes prezentációban mutatta be az idén elvégzett tevékenységüket, majd ismertette a évi programtervezetet is. A több mint húsz betervezett esemény között szerepel a Doni megemlékezés, a Nemzetközi Történelmi Vetélkedõ, a Magyar Hõsök Napi megemlékezés, a XVIII. Majki Rákóczi Nap, a kõhányási piknik, az Aradi Vértanúk Ünnepsége, valamint a november 4-i fáklyás vonulás is. Ezen túlmenõen megemlékezést kívánnak tartani évfordulóik kapcsán, többek között Dsida Jenõrõl és Herczeg Ferencrõl. A tervezett programok között szerepel egy ausztriai és egy belföldi autóbuszos kirándulás is. Az elmúlt évekhez hasonlóan, a jövõben is szeretnének író-olvasó találkozókat szervezni hazai és határon túli jeles személyek meghívásával. Várhatóan a szövetség vendége lesz Tarics Péter felvidéki újságíró, okleveles politikai szakértõ, Ürge László lévai költõ, Csáky Pál felvidéki közíró, a Pro Futuro Polgári Társulás elnöke és Brády Zoltán, a Kapu címû folyóirat fõszerkesztõje. A beszámolók ismertetése után került sor a Pro Probitate (A helytállásért) kitüntetõ oklevél átadására. Az Oroszlányi Rákóczi Szövetség részére nyújtott kimagasló támogatásának elismeréséül ezt a kitüntetést az idén Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke vehette át. A rendezvény zárásaként v. Nagy Csaba karácsonyi és újévi jókívánságait tolmácsolta tagtársainak, majd a szövetség tagjainak, támogatóinak vendéglátásával zárult az esemény. v. Nagy Roland Egy jutalomkirándulás, ami emlékezetes marad Egy meleg októberi nap reggelén vidám gimnazisták szálltak be az Álmos vezér téren a bérelt autóbuszba: a Rákóczi Szövetség zuglói szervezete vitte el jutalomkirándulásra az álmososokat, minden osztályból 5 6 gyereket, azokat, akik legjobban szeretik és legszorgalmasabban tanulják a történelmet. Két tanáruk, valamint a zuglói szervezet néhány vállalkozó kedvû tagja kísérte õket. Komáromba érkezvén Mácza Mihály, az ottani múzeum egyik vezetõje csatlakozott hozzájuk. Kalauzolásában megelevenedtek a sokat látott történelmi várfalak között lezajlott események A városnézõ séta, a látnivalókhoz fûzõdõ sok-sok részlet kapcsán emlékezetbe idézõdtek az ismert és kevésbé ismert történetek az Árpád-házi királyokról, Jókairól, Laborfalvi Rózáról, a trianoni elcsatolásról... Sok budapesti gimnazista számára így lett elõször kézzelfogható valóság a határainkon túli magyar élet, az ott nehezebben megélhetõ magyar kultúra. A délutánt már a monostori erõdben töltötte a társaság. Itt a magyar történelem hadászati eseményeibe, illetve a Monarchia, a Magyar Királyság és a szovjet hadsereg katonáinak életébe, harcaiba nyertek szemléletes bepillantást. Így nemcsak történelem-ismeretüket pontosították és bõvítették, hanem egy kicsit meg is élték a régi idõk harcait és a külföldre szakadt honfitársaink problémáit. Tamássy Bíró Magda január 15. oldal

16 Rákóczi Klub, Nyári táborok Rákóczi Hírvivó A budapesti Rákóczi Klub II. félévi elsõ összejövetelére szeptember 19- én került sor. Új helyszínen, most elõször a Szövetség irodájában kialakított elõadóteremben gyûlt össze a mintegy 25 fõs hallgatóság. Az elõadás egy érdekes témát ölelt fel: az EU által támogatott, tavaly, a magyar elnökség idején elfogadott Duna-stratégiát, amely a Duna-menti országok gazdasági és kulturális együttmûködését van hivatva koordinálni. Az elõadó Péteri László, a Reális Zöldek klub szakértõje volt. Elõadása elején bemutatta Európa vízhálózatát, ezen belül kiemelten foglalkozott a Duna szerepével, egykori és jelenlegi helyzetével. A Duna-stratégiáról a Rákóczi Klubban Rámutatott, hogy szerepe a közlekedésben, az energiatermelésben, a vízellátásban és a mezõgazdaságban jelentõs. Ezután a Bõs- Nagymarosi erõmûvel és a hazai belépcsõzés hiányával foglalkozott bõvebben. Hozzászólt az elõadáshoz Juhos László, aki a Zöldeket, és a Zöldek által félrevezetett politikát okolta az elhibázott Duna-stratégiáért, véleménye szerint a magyar-szlovák szakmai és emberi kapcsolatok most is alkalmasak lennének a helyzet rendezésére. Hozzászólt Paál Sándor gazdálkodástudományi szakértõ is, aki fõleg a folyó vízszintje és egyes gazdasági ágazatok, nevezetesen a mezõgazdaság és a hajózás kapcsolatára hívta fel a figyelmet, rámutatott, hogy mind a két ágazat jelentõs károkat szenved el a rossz szakmai véleményekkel alátámasztott döntések miatt. A heves érzelmekkel kísért hozzászólások is mutatták, hogy a felvetett kérdések nagyon aktuálisak és sokakat foglalkoztatnak. Egy tanulságot a szervezõknek azonban le kell vonniuk: a Rákóczi Klub nem az a fórum, ahol ilyen fajsúlyos témát vita tárgyává lehet tenni különös tekintettel arra, hogy a magyar-szlovák kulturális kapcsolatokról, azon túl a Duna két partján élõk magyar-magyar kapcsolatairól, amely a Szövetség fõ tevékenysége, nem vagy alig esett szó. Martényi Árpád 140 tanár érkezett Gyöngyösre, a Kárpát-medencei Történelemtanárok Táborába A Kárpát-medencei történelemtanárok táborát 15. alkalommal rendezte meg a Rákóczi Szövetség július 16. és 21. között Gyöngyösön, a Károly Róbert Diákhotelben. A rendezvényen 140 történelemtanár vett részt, közülük 69-en Magyarországról, 23-an Erdélybõl, 13-an Felvidékrõl és ugyanennyien Kárpátaljáról, Délvidékrõl 9-en, Horvátországból 2-en valamint Lengyelországból 11-en. A tábor központi témája Visegrádtól Visegrádig. A magyar történelem nagy pillanatai címet kapta, ennek megfelelõen került összeállításra a rendezvény szakmai programja, illetve ennek megfelelõen lett kiválasztva a program 20 elõadója. A tábor többes célt tûzött maga elé, egyrészt hogy a különbözõ országrészekbõl érkezõ történelem szakos tanárok megismerjék mind a magyarországi, mind a szomszédos országok oktatási rendszerét, színvonalát, másrészt szakmai továbbképzést kívánt biztosítani a résztvevõk számára, illetve megpróbálta elõsegíteni, hogy a résztvevõ tanárok között emberi, iskoláik között pedig intézményi kapcsolatok alakuljanak ki. A rendezvény a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával valósult meg. Július 16-án a rendezvény kora esti megnyitóján Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke és Ugron Gáspár Gábor, a Szövetség alelnöke köszöntötték a tábor résztvevõit, kifejezve örömüket a résztvevõk nagy számáért. A Szövetség képviselõinek megnyitó beszédeit követõen Magda Sándor, a Károly Róbert Fõiskola rektora köszöntötte a tanárokat és röviden bemutatta a tábor helyszínét biztosító Károly Róbert Fõiskolát és Diákhotelt. A megnyitót követõen Molnár Imre történész, a varsói magyar követség tanácsosa tartott átfogó elõadást a lengyel-magyar kapcsolatok történetérõl, illetve kitért Esterházy János személyére, akinek sorsán keresztül jellemezte a visegrádi országok huszadik századi történelmét is. Az este, a vacsorát követõen, a mátrai borvidék bemutatásával, illetve a gyöngyösi Borpalota Kft. borainak kóstolásával folytatódott Dunai György Sándorné vezetésével. A rendezvény második napján délelõtt két elõadásra került sor. Elsõként Németh Zsolt külügyi államtitkár köszöntötte a résztvevõket, majd elõadásában kitért a visegrádi államok politikájára, a szomszédságpolitikára, illetve nemzetpolitikai kérdésekre. Az államtitkár elõadását követõen Takaró Mihály irodalomtörténész mutatta be a Horthy korszakot. Délután Oborni Teréz történész Báthory István személyérõl és korszakáról tartott nagy ívû elõadást a hallgatóságnak, majd Kónya Péter, az Eperjesi Egyetem rektor-helyettese, történész adott elõ a koraújkori Közép-Európa rendiségérõl. Késõ délután az elõadások sora Bogár László közgazdász elõadásával zárult. A vacsorát követõen levetítésre került A mások élete címû film. A tábor harmadik napján Zichy László pszichológus kezdte meg az elõadások sorát. Zichy László széles témákat átfogó elõadásában a huszadik és huszonegyedik századi magyar és közép-európai népek közötti összefogás lehetõségeit mutatta be. Második elõadóként Tõkéczki László egyetemi tanár, történész beszélt a 19. és a 20. századi nemzet fogalomról. A délután folyamán elsõként Gyurgyík László felvidéki szociológus mutatta be a szlovákiai, illetve más Kárpát-medencei országok népszámlálási eredményeit, tendenciáit, különös tekintettel a magyar nemzetiségre vonatkozó adatokra. Gyurgyík elõadása után Rácz György történész a középkori visegrádi találkozóról adott összefoglaló képet elõadásában, majd C. Tóth Norbert 16. oldal január

17 Rákóczi Hírvivó Nyári táborok történész Luxemburgi Zsigmondról és koráról adott elõ. Az este folyamén elõbb Gecse Géza történész mutatta be Bizánctól Bizáncig címû könyvét, majd levetítette az Aspektus elõadás sorozat keretében készített filmjét, mely a trianoni téma oktatására keresi a választ. Ezt követõen Szomolányi Attila a Linum Alapítvány vezetõje és munkatársai mutatták be és vetítették le a Nemzetközi Visegrádi Alap legsikeresebb programjairól készített filmjüket. A rendezvény negyedik napja a lengyel Piotr Stachurski elõadásával kezdõdött. A lengyel elõadó a középkori visegrádi együttmûködést elemezte. Õt Zsoldos Attila történész követte, aki az Árpád-kor diplomácia kapcsolatait mutatta be a dinasztikus házasságokon keresztül. Délután elsõként Raffay Ernõ elõadására került sor, aki az 1920 elõtti szabadkõmûvességrõl tartotta elõadását. Ez után Simon János politológus adott elõ aktuális közép-európai témákról, majd Turcsány Péter író a két világháború közötti felvidéki magyar irodalomról tartotta meg elõadását. A lengyel vendégek a napot Hollókõi látogatással töltötték. Este komolyzenei koncert színesítette a programot. A történelemtanár tábor záró napján, július 20-án, pénteken Egerbe kirándultak a résztvevõk, ahol elsõként a városházán Habis László polgármester köszöntötte a tanárokat, majd az egri bazilikában orgona koncertet hallgathattak. A koncert után, az ebédet követõen, az Eszterházy Károly Fõiskola rektora, Hauser Zoltán köszöntötte a tanárokat a fõiskola kápolnájában, illetve mutatta be számukra a fõiskola nemrégiben felújított épületét. A délután további részében szabad program keretében ismerhették meg a tanárok Eger nevezetességeit. A társaság este viszszautazott Gyöngyösre, ahol búcsúesttel zárult a rendezvény. Csáky Csongor XXIX. Nemzetközi Anyanyelvi Olvasótábor Gyõrben A 29. Nemzetközi Anyanyelvi Olvasótábor Gyõrben, a Szent László Katolikus Szakkollégiumban került megrendezésre július 30. és augusztus 8. között, amelynek alapító-fõszervezõje Szabó József volt. A táborban összesen 52 középiskolás diák és tanár vett részt Felvidékrõl (Dunaszerdahely és környéke, Ipolybalog és Kassa), Kárpátaljáról (Beregszász és környéke), Erdélybõl (Csíkszereda és környéke), valamint Délvidékrõl (Ada és környéke) A tábort Szabó József vezette 3 gyõri egyetemista lány segítségével. A programok döntõ részt történelmi, néprajzi tartalmú elõadásokat tartalmaztak, valamint gyõri és soproni városnézést, illetve balatoni kirándulást. A tábor megnyitó ünnepségén a Rákóczi Szövetség nevében részt vett Csáky Csongor, a szervezet fõtitkára. Ünnepi köszöntõjében kifejezte a tábor megvalósulása feletti örömét, illetve arra biztatta a diákokat, hogy kössenek minél több barátságot és érezzék jól magukat. Tekintettel arra, hogy középiskolásokról volt szó, bátorította õket a Szövetséghez való csatlakozásra, illetve más programjainkba való bekapcsolódásra is. A tábor második napján a résztvevõk megtekintették Gyõr kultúrtörténeti emlékeit, dr. Tomka Péternek köszönhetõen régészeti témakörrel ismerkedtek meg, majd szerkesztett zenés irodalmi mûsort hallgattak meg a Barangoló Mûvészeti Együttestõl. Szerdán néprajzi tematikájú programok kerültek megrendezésre, Perger Gyula néprajzkutató és múzeumigazgató, dr. Lanczendorfer Zsuzsanna etnográfus, dr. Barsi Ernõ néprajzkutató, Balázs Lívia etnográfus és Kakuk János koreográfus tartottak elõadást. Csütörtökön egész nap Veszprém és Balaton körüli települések nevezetességeit ismerhették meg a résztvevõk. Pénteken irodalmi és történelmi tematikájú kérdések kerültek megvitatásra. Horváth Ferenc az anyanyelvrõl, Baksa Péter a Felvidék irodalmi emlékhelyeirõl, Gülch Csaba költõ, újságíró az emigráció magyar irodalmáról, dr. Kecskés Imre a magyarságtudatról tartottak beszédet. Szombaton délelõtt vezetett manuális foglalkozást, délután pedig Örkény István születésének 100. évfordulója alkalmából elõadást és történelmi vetélkedõt szerveztek a diákok részére. Vasárnap Katona Berta a kárpátaljai, Gergely András a csíkszeredai magyarok életét és történelmét mutatta be. A délutánt fürdõzéssel és szabadidõs programokkal Véneken töltötték a fiatalok. A tábor utolsó napján, hétfõn egész napos kirándulással megismerték Fertõd, Nagycenk, Sopron és Fertõrákos nevezetességeit. A tábor mindenki számára élményekben és szép találkozásokban gazdag volt! Bajai Anyanyelvi Tábor Szabó József 11. alkalommal került megrendezésre június 30. és július 4. között a Bajai Anyanyelvi Tábor. A rendezvény célja hagyományosan a nyugat-bácskai szórványban élõ magyar gyermekek táboroztatása. A táborban 54 diák vett részt Bácskertesrõl, Bezdánból, Doroszlóról,Gombosról, Nemesmiliticsrõl, Szilágyiról, Kuláról, Bácsgyulafalváról, valamint Zomborból. A tábor programját a korosztálynak megfelelõ elemek töltötték ki mesemondó, kézmûves foglalkozások, sport versenyek... A tábor fõszervezõje az idén is Maruzsa Zoltán volt. Hertelendy Anna január 17. oldal

18 Nyári táborok Rákóczi Hírvivó Sátoraljaújhelyi Középiskolás Tábor július 1 7. A XIII. Magyar Diákok és Tanárok Találkozója a Magyar Kálvárián középiskolás tábort nagy várakozás elõzte meg, hiszen jelentõs változások álltak be a tábor életében. Idén július 1 7. között került sor 300 Kárpátmedencei középiskolás részvételével az eseményre. A rendezvény más helyszínre költözött, a város felett emelkedõ Várhegy Üdülõbe, ami a szervezõk reményei szerint jobban egyben tartja a táborozókat, jobb lehetõséget biztosít az együttlétre, mint a városi kollégiumi szállás. Másrészt az elmúlt években kialakult gyakorlaton igyekezett változtatni a szervezõi csapat, a dohányzás és alkoholfogyasztás jelentõs mértékû csökkentésének tervével, hiszen a Rákóczi Szövetség ezen a rendezvényén is értéket próbál közvetíteni a fiatalságnak, és ennek vannak viselkedési és morális vonatkozási is. A szervezõi csapat már június 30-án, szombaton a helyszínre utazott, hogy megfelelõ idõben elõ tudjon készülni a vendégek fogadására: megtörtént a szobabeosztás ellenõrzése, a kiplakátozás, a regisztráció elõkészítése, stb. A vendégek regisztrációja vasárnap 13 órától kezdõdött: a jelenléti ív aláírása, a csapat és szobabeosztás kézhezvétele, ajándékok (póló, toll, Kálvária-füzet, emlékplakett, programfüzet) átadása. A résztvevõk ezután elfoglalhatták szálláshelyüket, majd a 17 órakor kezdõdõ megnyitóig használhatták a medencét, ami a 35 fokos hõségben meglehetõsen üdítõ volt. Az ünnepélyes megnyitóra 17 órakor került sor. Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármesterének szavait Kracson Norbert önkormányzati képviselõ tolmácsolta. Ünnepi beszédet Vakles Attila, királyhelmeci görög katolikus esperes mondott. Bátorította a fiatalokat: magyarnak lenni jó! De csak úgy maradunk meg, ha a keresztény, nemzeti értékeket komolyan vesszük, és ezekre az alapokra építünk! A Rákóczi Szövetség nevében Bajnóczi Gábor szervezõ köszöntötte a diákokat és a tanárokat. Az este további részében a kárpátaljai Credo verséneklõ együttes adott szabadtéri koncertet, a csoportok találkoztak, valamint a tanároknak tartottak a szervezõk eligazítást. Az estét a foci EB döntõje zárta. Hétfõn a Magyar Kálváriára kirándultak a résztvevõk, ahol csoportban járhatták végig a Kálváriát, majd a közös fotót követõen a hegyen ebédeltek meg. Délután Sátoraljaújhely belvárosát tekintették meg, majd gyalogosan tértek vissza a szállásra, ahol a medence hûsítette a diákokat, nyugtatta meg a kedélyeket. Vacsora után a Boróka Táncegyüttes vezetésével táncház, majd közös népdaléneklés alakult ki. Az estét mint a továbbiakat is fakultatív esti ima zárta a kápolnában. Kedd délelõtt kerültek megrendezésre a foci és asztalitenisz versenyek, valamint 10 órától a versmondó verseny, tól a rovásíró verseny Délután elõbb Kisida Elek ny. egyetemi tanár tartott elõadást Értelmes élet címmel, majd õt követte Takaró Mihály irodalomtörténész elõadása Számûzött magyar irodalom címmel, ami nagy hatást gyakorolt a diákokra és tanárokra egyaránt. Este a sárospataki diákok Kavecsánszky Ádám vezetésével elõadták Õrizd a lángot c. mûsorukat, amit a hallgatóság a felkelõ hold fényében vastapssal köszönt meg. Az estét remek szervezésû tábortûz tette teljessé. Szerdán a hagyományos felvidéki kirándulás vette kezdetét a Borsi Dobóruszka Nagyszelmenc Nagykapos Széphalom útvonalon. Néhány tanár kolléga megjegyezte, hogy nem is tudták, hogy milyen kulturális gazdagság rejlik ezen a vidéken. A délután további része fürdõzéssel telt. Fél 8-tól Kû Lajos sportoló tartott elõadást, amiben beszámolt élete meghatározó történéseirõl, valamint jelenlegi kezdeményezésérõl: egész Kárpát-medencét átfogó, összmagyar ifjúsági focibajnokságról. 10 órától az idõjárás miatt csak visszafogott tábortûz volt, játékkal, énekléssel. Felvidéki iskolások balatoni üdültetése Csütörtökön Sárospatakra kirándult a csapat. A Református Nagykönyvtár és a Rákóczivár megtekintése az intézményvezetõk nagylelkûségének köszönhetõen ingyenes volt. A diákok nagy figyelemmel hallgatták a tárlatvezetõket és a tanári kiegészítéseket. Délután a Sátorelõ Íjász Klub tartott bemutatót a régi magyar harcászatról, ami után minden eszközt ki/fel lehetett próbálni. A programpont nagy népszerûségnek örvendett. Este a RetNewRock együttes adott koncertet, ami egy nagy énekléssel zárult. Pénteken a résztvevõk látogatást tettek a tábor felé magasodó Várhegyen, ahol Ringer István régész, az ásatások irányítója mutatta be Sátoraljaújhely valamikori várának romjait. A tikkasztó hõségben ezután az erdei akadálypályán folytatódott a program csapatvetélkedõvel: az ott feltett kérdések elõadásokra, kirándulásokra vonatkoztak, s a medence volt az utolsó állomás, amelybõl minél több 1 és 2 forintos érmét kellett kihalászni. A jó hangulatú fürdõzés közben kétfordulós számháború is zajlott a táborban. 17 órától pedig Maruzsa Zoltán történész tartott elõadást a Trianoni békediktátumról, aki megnyerte a diákokat és a tanárokat egyaránt. Vacsorát követõen került sor a tábor ünnepélyes zárására. A sportvetélkedõk eredményének kihirdetése után az egész héten tartó csapatvetélkedõk eredményhirdetése is megtörtént. Szajkó Gábor elbúcsúzott a résztvevõktõl, majd a Himnusz éneklése közben levontuk a lobogót. A hetet lezáró tábortûznél a Boróka Táncegyüttes tíz perces mûsorral búcsúzott, a csapatépítõ játékokat Varga Gábor és Nyakas Gergely diákok vezették, ráadásul minden csapat egy saját mûsorral, énekkel, tánccal készült. Bajnóczi Gábor A Rákóczi Szövetség a BGA Zrt. felkérésére az Erzsébet Tábor Határtalan túra, 2012 Zánka program keretében 100 felvidéki általános iskolás diák balatoni üdültetésében mûködött közre augusztus között. A Rákóczi Szövetség a diákok kiválasztását és az utazás megszervezését vállalta magára, amelyben a Szövetség felvidéki célalapjai is közremûködtek. A diákok kiválasztásában az alábbi fõ szempontok érvényesültek: nagycsaládból származik, jó tanulmányi elõmenetelû, hátrányos helyzetû régióban él, szórványban él. Az alábbi célalapok területérõl üdültek diákok: Nagykapos, Királyhelmec, Szepsi, Rimaszombat, Tornalja, Nagykürtös, Ipolyság, Nyitra, Zselíz, Léva. Õsi Barnabás 18. oldal január

19 Rákóczi Hírvivó Nyári táborok XXIV. SZENTENDREI FÕISKOLÁS TÁBOR Szentendre augusztus 27 szeptember 1. Idén 24. alkalommal került megrendezésre a Kárpát-medencei Fõiskolás Tábor a szentendrei Pap-szigeten. A rendezvényre meghívást kapott az összes elcsatolt magyar területen mûködõ aktív diákszervezet, amellyel a Rákóczi Szövetség szorosan együttmûködik. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnökének köszöntõje után a rendezvényt Hans Kaiser, a Konrad Adenauer Alapítvány magyarországi irodájának igazgatója lelkesítõ beszéde nyitotta meg. Elõadásában elsõsorban a civil összefogás fontosságát hangsúlyozta. A nap további része az ismerkedés jegyében telt. Az egyetemisták tábortûz köré gyûltek, mindenki a saját régiójára jellemzõ népdalokat mutatott be. Rendhagyó történelem órával kezdõdött a tábor második napja, Dr. Boross Péter korábbi miniszterelnök elõadásával megvitatásra került Magyarország szerepe az európai egyensúlyon belül, globális áttekintést nyújtva a múlt század eseményeirõl és azok következményeirõl napjainkban. A következõ elõadó, dr. Takaró Mihály új aspektussal világított rá irodalmi és oktatási szempontból az elõzõ rendszer kártékony hozzáállására az aktuális középiskolai tanításra. Délutáni sziesztaként a résztvevõ 21 diákszervezet vezetõi kerekasztal beszélgetésen vettek részt Dr. Halzl Józseffel, a Rákóczi Szövetség elnökével, magukra vállalva egy nyilatkozatot, azon közös nevezõkkel, melyek összekötik elszakadt régióinkat. A délelõttöt és délutánt összekötve az aktuálpolitika került terítékre. Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár asszony számolt be a magyar állam nemzetpolitikájáról, majd Dr. Pásztor István mutatta be a vajdasági magyarság sikeres tevékenységét, pozitív példával szolgálva más határon túli érdekképviseleti szervezeteknek. A következõ elõadó Õry Péter, az MKP alelnöke volt. Tapasztalatait megosztva, konklúzióként az egyéni kezdeményezés fontosságát emelte ki. Az estét Benkõ Szabolcs és zenekarának lenyûgözõ elõadása zárta. Már nyitás elõtt, korán reggel tárlatvezetés elõtt a gödöllõi kastély dísztermében várta a szentendrei tábor résztvevõit Gémesi György, Gödöllõ város polgármestere. Az állandó kiállítás gazdagságát bizonyította, hogy megtekintése az egész délelõttöt kitöltötte. A táborhelyre visszaérkezve, az ebéd utáni csendes pihenõt fakultatívan a medencénél tölthették a diákok. Majd felocsúdván a nyári hõségbõl, késõ délután Csomós Miklós elõadását látogatták meg az egyetemisták. Budapest fõpolgármester-helyettese a fõvárost európai nagyvárosként helyezte el a világban, kitérve az ebbõl következõ kultúrpolitikájára és közmûvelõdési lehetõségeire. Utána Dr. Csaba László közgazdász igyekezett leszámolni a közszájon forgó negatív véleményekkel Magyarország gazdasági helyzetérõl. Kifejtette az állam kedvezõ kilátásait, és hangsúlyozta, hogy joggal illethetõ stabil jelzõvel annak gazdasága. Ezt követõen került sor az esti táncházra Dunai Bence vezetésével, méltó befejezéseként a napnak. Csütörtök délelõtti vendégelõadó Pozsgay Imre egyetemi tanár volt. A hét vezérvonalát fölvéve, a rendszerváltozásról, az elõtte való, a párttól független szervezkedésekrõl és kezdeményezésekrõl beszélt személyes élményei alapján. Ezzel aláhúzta a tábor egyik fõ mondanivalóját, hogy a civil összefogás szerepe elengedhetetlen egy ideális társadalomban. Majd Gyurgyík László demográfus, szociológus ismertette a fõbb mutatóit a felvidéki magyar népességnek. Összefésülve a XX. század eredményeit jól érthetõ áttekintést adott a hallgatóknak az egyes demográfiai hullámvölgyekrõl. Délután ismét Magyarországra fókuszáltak az elõadások. Budai J. Gergõ, az Invitel Távközlési Zrt. jogi és szabályozási vezérigazgató-helyettese és Koltay András, a Médiatanács tagja elemezte az országban a média lehetõségeit és helyzetét. Az elõadás kérdések láncát eredményezte, amit csak az idõ hiánya szakított félbe. A következõ egy óra már átlépett a gazdasági témakörbe. Ferenc I. Szabolcs, a MOL kommunikációs igazgatója a vállalat szerepérõl és mozgásterérõl beszélt. Továbbá arról, hogy a vállalatnak fontos szerep jut a Kárpát-medencei együttmûködésben és nem utolsó sorban munkahelyeket teremt határon innen és túl egyaránt. A tábor utolsó elõadójaként Zichy László, pszichológus tette tiszteletét. Dinamikus beszédében társadalmi igazságtalanságról és visszaélésrõl szólt, amelyek valószerûsége a papír hasábjain csupán krimiként hatnak ránk. A nap ötödik, a hét tizennegyedik elõadása után a hét koronájaként sétahajózni mentek a résztvevõk Szentendre és Budapest között. A fõváros esti fényeiben ékszerdobozként ragyogott, mely mindenki szívét megdobogtatta. A pénteki nap hazánk tájainak bebarangolásával és néprajzunk közelebbi megismerésével kezdõdött a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A táborozó egyetemisták kisebb csapatokba rendezõdve felfedezték a Magyarország tájegységeire jellemzõ építészetet, a falusi környezetet és a hajdani életmódot. Az egyes tájakat bemutató házakban a diákok betekintést nyerhettek a különbözõ mesterségek rejtelmeibe: kipróbálhatták a kovácsmûhely szerszámait, a mézeskalács készítést vagy akár megfigyelhették a szélmalom mûködését. A skanzeni séta és a közös ebéd után a diákok Budapest felé vették az irányt. Elsõ megállóként a Terror Háza Múzeumba látogattak el. Az állandó kiállítás a magyar történelem totális diktatúráinak berendezkedéseibe kalauzolta el a fiatal egyetemistákat, így teljes keretet adva az idegen megszállás kezdetétõl a végéig. A történelmi betekintés után a Hõsök terén található látnivalók sokaságai között átvonultak a diákok a Városligetbe, ahol a fûben leheveredve megpihenhettek, hiszen a nap még tartogatott számukra egy programot. A fõiskolás tábor zárásaképp fergeteges zenés, táncos mulatság vette kezdetét, amely közös énekléssel záródott. Másnap a diákok szomorúan bár, de rengeteg élménnyel távoztak, biztosítva társaikat, hogy hamarosan mindenképp találkoznak. Sörös Márta, Diákhálózat Pozsony január 19. oldal

20 Nyári táborok Rákóczi Hírvivó...Esztergom, örül most sok lány és fiú, hogy együtt van. Minden évben egyszer találkozunk és nagyokat dalolunk... - hangzott fel ismét az ismerõs dallam a Duna partján fekvõ Gran Campingbõl, ahol idén a Rákóczi Szövetség újra megrendezte a már hagyományosnak számító nyári táborát. A tábor augusztus között immár 23. alkalommal nyitotta meg kapuját az ide érkezõ határon túli gyermekek elõtt. A programok megtervezésében és lebonyolításában nemcsak a Rákóczi Szövetség tagjai, hanem a feladatok oroszlánrészét vállalva, jókedvet, mosolyt, játékosságot és a magyar nép kultúrájának és történetének megismertetését a nyitrai Juhász Gyula Ifjúsági Klub (JUGYIK) tanárjelöltjei, illetve már aktívan is a tanári pályát ûzõ pedagógusai szolgáltatták. XXIII. Esztergomi Anyanyelvi Tábor A tábor célja minden évben ugyanaz, hogy az elcsatolt szomszédos országok területeirõl ide érkezõ gyerekek legalább egy héten keresztül gyakorolják a magyar nyelvet, közelebb kerüljenek a magyar irodalomhoz, kultúrához és történelemhez, s olyan értéket kapjanak, amely tovább kíséri õket az életben. S nem utolsó sorban cél az is, hogy a gyerekek között kialakuljon egy baráti kötelék, a régi ismeretségek megszilárduljanak és talán új, de életre szóló barátságok is köttessenek. A Kárpát-medence különbözõ vidékeirõl érkeztek gyerekek és vezetõk egyaránt. Nagyobb részt Felvidékrõl, Kárpátaljáról, valamint ezen az éven Délvidékrõl is érkezett egy kisebb csoport. A majdnem százfõs gyermeksereg hét csoportba tagolódott. A tábor idei témája a magyarok õstörténete és a honfoglalás volt. Ehhez mérten alakult ki a tábor hét csapata is, amely valamilyen monda, valamint kultúrtörténeti vonatkozás köré fonódott. Életkor szerint oszlottak el a táborlakók, fiú és lány csapatokra. Így lett a tábornak Csodaszarvas, Hét vezér, Árpád, Fehér ló, Lehel, Álmos és Botond csapata. Az egyes mondákat körbejárva a gyerekek megismerkedtek az õsmagyarok mûvészetével, étkezési szokásaival, öltözködésükkel, zenevilágukkal, vándorlásukkal, hitvilágukkal és rovásírásukkal. Minden egyes játék magában hordozta a tábor alaptémáját és segített kicsit visszanyúlni és megérteni õseink remélhetõleg nem elfeledett világát. A kacagás, móka és játék mellett több feladat teljesítésével is meg voltak bízva a csapatok. Minden egyes feladat egy megmérettetés volt a napot lezáró programokban. Mindenki indulóval, csatakiáltással, saját csapatcímerrel és monda feldolgozással kápráztatta el a tábortûz köré gyûlt táborsereget. Ezen kívül húztunk kötelet, megkerestük az õsmagyarok elveszett tárgyait, megismerkedtünk az íjászat és az ostorcsattogtatás fortélyaival, valamint ügyességi és logikai feladatokat oldottunk meg. A napi programot kis tanulással, rovásírás tanulással, és kézmûves foglalkozásokkal színesítettük. Lehetett gyöngyöt fûzni, nemezelni, agyagozni, origamizni, tarsolyt készíteni, többféle fonást bõrbõl és cérnából elsajátítani, hûtõmágnest készíteni és tea filterbõl virágot ragasztani. Reggelente játékos tornával, vagy gyerek-zumbával indítottuk a napot. S hogy a kicsit visszahúzódóbb gyerekek is megnyíljanak, több közösségi játékkal oldottuk fel a bezárt kapukat. A táborban idén is sok dolga volt a tábori postásnak, ugyanis bárki bárkinek üzenhetett a jurta postán keresztül. S ha valaki nagyobb hangot akart adni mondandójának, azt nyugodtan felírhatta, a tábor üzenõfalára. A nyári hõségtõl való tikkadtságunkat a camping medencéjében frissítettük fel, majd egy közös tábortánc után mindenki felkészülhetett az esti Ki mit tudra, ahol megvillanthatták tudásukat a tábor vers- és mesemondói, valamint egyéni vicces kis színdarabok is porondra kerültek. A táborba ellátogatott többek között Dittler Ferenc és elõadó partnere Katalin, akik egy kis ízelítõt nyújtottak a rovásírás történetébõl. Székely mesemondó is érkezett a táborba, aki fondorlatos kis meséivel teljesen magával ragadott kicsit és nagyot egyaránt. Az egyik estét pedig tánctanulással, moldvai táncok, és énekléssel zártuk. Sütöttünk szalonnát és dob kíséret mellett õsi magyar rigmusokat tanultunk. A felejthetetlen programok mellett ellátogattunk Visegrádra is, ahol megtekintettük Mátyás király palotáját, részt vettünk egy solymászbemutatón és a kisebbek eltölthettek egy röpke órát a játszóházban. Ezen kívül idén sem hagytuk ki a bazilika megtekintését. Kisvasúttal körbe utaztuk Párkány és Esztergom városát, valamint megcsodáltuk a felújított dzsámit és tartalmas kis múzeumlátogatáson és foglalkozáson vettünk részt a Balassi Bálint múzeumban és a Babits Mihály emlékházban. Utolsó este értékeltük a csapatok teljesítményét, viszszanéztük a napokban történt események képkockáit, táncoltunk és az esti tûz fényénél nosztalgiáztunk. Utolsó reggel tábort bontottunk, s nem csak a csomagok teltek meg, hanem a lelkünk tárháza is nagyon sok élménnyel gazdagodott. Úgy gondolom, gondoljuk, hogy ez az egy hét nem csupán egy hagyományos táborról szólt. Több volt ez annál gyerekek és vezetõk számára egyaránt! Élmény, íz, szín és mosoly kavalkádja fûszerezve a magyar kultúra, történelem és irodalom kincseivel. Bízunk benne, hogy az ide érkezõ gyerekek erõsebb identitástudattal, baráti kapcsolatokkal és az itt töltött hét közösségi szellemével átitatva értek haza. Elek Erika, táborvezetõ 20. oldal január

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012 TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉLET 2 TÁRSADALMI- ÉS MÉDIAKAPCSOLATOK 9 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 2012-BEN MEGVALÓSULT KÖZPONTI RENDEZVÉNYEI 16 A 2012. ÉVI DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAMOK BEMUTATÁSA 41 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG

Részletesebben

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG JÚNIUS 4-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG JÚNIUS 4-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM RÁKÓCZI SZÖVETSÉG JÚNIUS 4-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium - Miskolc 3 Bányai János Szakközépiskola Székelyudvarhely 4 Pécsi Bálicsi

Részletesebben

Rákóczi Szövetség. Diákutaztatás 2013

Rákóczi Szövetség. Diákutaztatás 2013 Rákóczi Szövetség Diákutaztatás 2013 Tartalomjegyzék A 2013. évi diákutaztatási programok bemutatása... 3 Nemzeti ünnepekhez és emléknapokhoz kapcsolódó középiskolai diákutaztatási programok részletezése...

Részletesebben

MÁRCIUS 15-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM

MÁRCIUS 15-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM RÁKÓCZI SZÖVETSÉG MÁRCIUS 15-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM RÁKÓCZI SZÖVETSÉG H 1027, Szász Károly utca 1. IV/1. Levélcím: H 1255, Pf. 23. Telefon: (+36 1) 201 3067, (+36 1) 212 3854 Fax: (+36 1) 212 8891 www.rakocziszovetseg.org

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás isaszeg önkormányzati tájékoztató XIV. évfolyam, 5. szám 2015. május Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni

Részletesebben

KÖLCSEY HÁZ LAKITELEKI HÍRLEVÉL A MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS LAKITELEKI NÉPFISKOLA ALAPÍTVÁNY ÉS AZ EMIGRÁCIÓS GYJTEMÉNY TÁJÉKOZTATÓJA

KÖLCSEY HÁZ LAKITELEKI HÍRLEVÉL A MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS LAKITELEKI NÉPFISKOLA ALAPÍTVÁNY ÉS AZ EMIGRÁCIÓS GYJTEMÉNY TÁJÉKOZTATÓJA KÖLCSEY HÁZ A MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS LAKITELEKI NÉPFISKOLA ALAPÍTVÁNY ÉS AZ EMIGRÁCIÓS GYJTEMÉNY TÁJÉKOZTATÓJA Nekünk meg kell maradnunk, hívőnek és magyarnak, mert egyetlen magyarnak sem szabad elveszni.

Részletesebben

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14)

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14) 2015. április. Életképek A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja. Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre

Részletesebben

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet. Pedagógiai Hírkörkép 2014. április

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet. Pedagógiai Hírkörkép 2014. április Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Hírkörkép Forrás: www.husvet.hu Hagyományainkhoz híven a 2013/2014. tanévben is szeretnénk közkinccsé tenni a köznevelési intézmények vagy más szervezetek pedagógiai

Részletesebben

NAPLÓ 1992. Január 18. Magyar bált tartottak Párkányban. A bálon a Rákóczi Szövetség több tagja is részt vett.

NAPLÓ 1992. Január 18. Magyar bált tartottak Párkányban. A bálon a Rákóczi Szövetség több tagja is részt vett. NAPLÓ 1992. Január 10. A Rákóczi Szövetség elnökségi ülése. Január 13. Duray Miklós az Együttélés Politikai Mozgalom elnöke előadást tartott az MDF Akadémia keretében "A szlovákiai magyarság jelene és

Részletesebben

- új pedagógiai progr. földrajzét. Az itt tanuló. száma 163. Csupán a régió két iskolájában, Ipolyvarbón. hasznosítják merészen az új iskolatörvény

- új pedagógiai progr. földrajzét. Az itt tanuló. száma 163. Csupán a régió két iskolájában, Ipolyvarbón. hasznosítják merészen az új iskolatörvény k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 9. szám Közéleti havilap 2008. szeptember Ára 10,- korona 0,33 EUR Megkezdődött a 2008/2009-es tanév Új tanév t - új pedagógiai progr ogramok A tanév első napját leginkább

Részletesebben

Kanadai jótékonysági tábor diákoknak. Canadian Charity Camp for Students. Sikeresen zárult a IV. Magyar Világtalálkozó

Kanadai jótékonysági tábor diákoknak. Canadian Charity Camp for Students. Sikeresen zárult a IV. Magyar Világtalálkozó A PANORÁMA AJÁNLATA Kanadai jótékonysági tábor diákoknak Idén is csodálatos élményben volt részük azoknak a határon túli diákoknak, akik ingyenesen vehettek részt a kanadai Rákóczi Alapítvány által, immár

Részletesebben

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa?

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa? k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2014. július Ára 0,40 EUR 150,- Ft Nagyobbik hazánk - Európa? Babits Mihály vélekedik így Európáról egyik versében. De lássuk milyen is tud lenni

Részletesebben

Rövid iskolatörténet

Rövid iskolatörténet 55. szám Jubileumi ünnepség December 17-én fél tizenkettőkor a zsúfolásig megtelt aulában Révay Lili köszöntötte a Bolyai János Gimnázium alapításának 20. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség vendégeit,

Részletesebben

Bajnokcsapat. Feljutott az NB II-be labdarúgócsapatunk. A Katolikus Általános Iskola felújításáról Molnár Mária

Bajnokcsapat. Feljutott az NB II-be labdarúgócsapatunk. A Katolikus Általános Iskola felújításáról Molnár Mária XXI. évf. 13. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. július 2. Bajnokcsapat Feljutott az NB II-be labdarúgócsapatunk A Katolikus Általános Iskola felújításáról Molnár Mária A Gépmúzeum pályázati fejlesztéséről Kádár

Részletesebben

Áder János Amerikában. János Áder in America. Kárpátalján járt a Világklub-delegáció. The "World Club" Delegation has Visited Transcarpatia in Ukraine

Áder János Amerikában. János Áder in America. Kárpátalján járt a Világklub-delegáció. The World Club Delegation has Visited Transcarpatia in Ukraine A PANORÁMA AJÁNLATA Áder János Amerikában Áder János magyar köztársasági elnök történelmi jelentõségû látogatást tett nemrégiben Kanada és az Amerikai Egyesült Államok magyar közösségeiben. Képes riportban

Részletesebben

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Az 1989-es rendszerváltás után úgy mint más csángóföldi faluban, Pusztinán is erős igény mutatkozott arra, hogy a magyar nyelv használata iskolában is, templomban is

Részletesebben

KÜRTÖS. Közéleti havilap. XII. évfolyam 11. szám. Ára 0,40 EUR 150,- Ft. 2014. november

KÜRTÖS. Közéleti havilap. XII. évfolyam 11. szám. Ára 0,40 EUR 150,- Ft. 2014. november k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 11. szám Közéleti havilap 2014. november Ára 0,40 EUR 150,- Ft 2 5 é v e t ö r t é n t A napokban emlékeztünk korunkbeli hazai történelmünk egyik legnagyobb eseményére,

Részletesebben

KÜRTÖS. Tanévnyitókról jelentjük. X. ŐSZIRÓZSA magyarnóta-énekesek országos versenye. Anyagi támogatás a Szülõföld Alaptól

KÜRTÖS. Tanévnyitókról jelentjük. X. ŐSZIRÓZSA magyarnóta-énekesek országos versenye. Anyagi támogatás a Szülõföld Alaptól k W r t s Q KÜRTÖS VII. évfolyam 9. szám Közéleti havilap 2009. szeptember Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Tanévnyitókról jelentjük Szeptember 2-án újra benépesültek az iskolák, megkezdõdött a 2009/2010-es

Részletesebben

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010.

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010. BUOD INFO Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége 4. szám 2010. július Száz éves a magyar cserkészet egy világot átfogó mozgalom Az idén nyáron is,

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

" az elhatározó vonásokat itt kaptam,

 az elhatározó vonásokat itt kaptam, MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye " az elhatározó vonásokat itt kaptam, már készen, szüleimtõl." Emléktábla Képes Géza szülõházán Augusztus 19-én estére szólt az invitálás, mely Mátészalka

Részletesebben

Pázmány Péter Gimnázium Érsekújvár

Pázmány Péter Gimnázium Érsekújvár Pázmány Péter Gimnázium Érsekújvár 2012/ 2013 TARTALOM Eseménynaptár...4 Versenyeredmények...8 Továbbtanulás, érettségi...13 Díjazottak...15 170-es hét......18 Tardoskedd...23 Auschwitz...24 Gloria Victis...25

Részletesebben

A kanadai emigráció magyarságszolgálatért

A kanadai emigráció magyarságszolgálatért A PANORÁMA AJÁNLATA IN THIS ISSUE OF PANORÁMA Elismerések külhoni honfitársainknak Magas rangú állami kitüntetéseket vehettek át külhonban élõ honfitársaink, akik közül e lapszámunkban dr. Horváth Jánost,

Részletesebben

Országzászlót avattak Nagytétényben

Országzászlót avattak Nagytétényben BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2009. OKTÓBER 30. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Országzászlót avattak Nagytétényben

Részletesebben

Augusztusi szeptember

Augusztusi szeptember Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2012. augusztus-szeptember 120. lapszám Kistérségi Napok Idén a kistérségi napokat és a Petőfi-megemlékezést összevonva, az ünnepségsorozatot

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 23. szám 2014. június 19. helyzetérõl, terveirõl, valamint véleményezésre

Kanizsa. XXVI. évfolyam 23. szám 2014. június 19. helyzetérõl, terveirõl, valamint véleményezésre Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 23. szám 2014. június 19. Kövessen minket okostelefonján is! Megkezdte munkáját a Kanizsai Patrióták Tanácsa Elkezdte tényleges tevékenységét a Kanizsai Patrióták

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben