KOSSÁNYI JÓZSEF ALAPISKOLA ÉS ÓVODA Pince utca 8, Szentpéter Évi terv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOSSÁNYI JÓZSEF ALAPISKOLA ÉS ÓVODA Pince utca 8, Szentpéter 946 57. Évi terv"

Átírás

1 KOSSÁNYI JÓZSEF ALAPISKOLA ÉS ÓVODA Pince utca 8, Szentpéter Évi terv 2013/2014

2 Tartalom 3. Az intézmény adatai, elérhetősége 4. Bemutatkozás 5. Célkitűzéseink és alapelveink 6. Az óvoda sajátos beállítottsága 7. Az óvoda napirendje 8. Pedagógiai célok és feladatok a 2013/2014-es tanévre /POP/ 9. A pedagógusok tevékenységének tervezete a 2013/2014-es tanévre 12. Az angol és szlovák nyelv oktatása 13. Aktivitások terve 15. Terv a pedagógiai értekezletekre 17. Működtetési értekezletek terve 18. A szülői értekezletek terve 20. Ellenőrzések terve 21. Együttműködés a szülőkkel

3 Az intézmény adatai, elérhetősége: Az intézmény neve: Kossányi József Alapiskola és Óvoda Cím : Pince utca 8, Szentpéter Telefonszám : Ičo - szám Az intézmény típusa : Oktatási nyelv : Az óvoda és az iskola igazgatója : Az óvoda helyettesnője : Pedagógusok: jogalanyi magyar RNDr Bukovszky János Bolla Erika Mgr. Csalava Tóth Rozália Kovács Adriana Kovács Otília Személyzet : Csalava Melinda

4 Bemutatkozás Óvodánk Szentpéter községben, a falu középpontjában található. Egyszintes épület, zöld övezettel körülvéve. Óvodánk épülete szolgálja a gyermekek kényelmét. Hangulatos, nyugodt játékhelyet biztosít az egész napos nevelési munkához. Intézményünk két magyar osztállyal működik. A tágas, világos osztályokhoz külön mosdó és öltöző helyiség tartozik. A csoportszobák új bútorokkal, szőnyeggel vannak berendezve. Új fajátékok, fejlesztő játékok, valamint a módszertani központ által megpályázott digitális technológiai segédeszközök szolgálják a gyerekek tevékenységét. A tornateremben fejlesztjük a gyerekek egészséges mozgáskultúráját a rendelkezésünkre álló tornaszerek és eszközök segítségével. A gyerekek napi étkeztetését az iskolai konyha biztosítja. Udvarunk tágas és rendezett. Az udvar tujafával és tűlevelűkkel határolt, amely a legforróbb napokon is elegendő árnyékot biztosít. Az udvar jelentős részét füves terület képezi, mely biztosítja a kellemes légkört. A gyermekekkel közösen virágágyásokat és egy kisebb halastót alakítottunk ki. A tó az óvodaudvar szerves részét képezi a mellette elhelyezett altánnal. Két homokozó és több fából készült csúszda, hinta és mászóka teszi az udvart még vonzóbbá. Az udvart valamennyi évszakban ki tudjuk használni játékos tevékenységeink során. Érdekessége az enyhén meredek domboldal. A gyerekek létszáma a 2013/ 2014 tanévre : Összesen: éves korcsoport: éves korcsoport : 25 Az óvoda két osztályában egésznapos nevelés folyik. Az osztályokban 3 szakközépiskolát és 1 egyetemet végzett pedagógus biztosítja a nevelő-oktató tevékenységet. 3-4 éves korcsoport óvónői : Kovács Otília és Kovács Adriana 5-6 éves korcsoport óvónői: Bolla Erika és Mgr. Csalava Tóth Rozálioa

5 Célkitűzéseink és alapelveink Főbb célkitűzéseink és alapelveink a következők: - Mindannyiunk legfőbb érdeke, hogy harmonikus légkört teremtsünk, amelyben a ránk bízott gyerekek kiegyensúlyozottan, életkoruknak megfelelően fejlődhessenek. - Célunk a gyerekek kiváncsiságának kielégítése, érdeklődésük felkeltése, a mindenkiben ott rejlő tehetség kibontakoztatása és a kreativitás fejlesztése. - Az identitástudat kialakítása, az anyanyelvi kultúra, a kultúrális értékeink megismertetése, valamint népi hagyományaink ápolása. - Hangsúlyt fektetünk a környezeti- és természetismereti nevelésre, a nővény- és állatvédelemre, az egészséges életmódra és a mozgásra. - A gyerekek képesek legyenek a közösségben való életre, az alapvető viselkedési szokások betartására, a kultúrált emberi viselkedésre. - Arra törekszünk, hogy minden gyermek személyiségének formálása játékosan, ötletesen türelemmel és szeretettel történjen. - Megteszünk mindent annak érdekében, hogy az idejáró gyermekek testileg, szellemileg fejlődjenek, jól érezzék magukat, számukra az óvodai élet élményszerű, tartalmas és biztonságos legyen. - Nekünk a legfontosabb, hogy a gyermekkort biztosító játék számukra felhőtlen lehessen.

6 Az óvoda sajátos beállítottsága Az enviromentális nevelés az óvodai program fő része. A gyermekek tapasztalataikra,élményeikre alapozva szereznek ismereteket a természetről, annak védelméről, megértik a természeti jelenségeket és változásokat. A természet és a környezet megismerését a négy évszakon belül valósítjuk meg. A gyermek olyan tapasztolatokat szerez a kognitív és érzelmi területen belül, mely alapul szolgál a közösségi életre és az iskolaalkalmasságra. Nevelési célunk megfigyelni a természet szépségét, az élővilágot és annak megőrzésére irányítani a gyerekeket. Arra törekszünk, hogy beszélgetések formájában élményszerű kirándulások megvalósításával, didaktikus játékok beiktatásával elérjük e célokat. Az egész iskolaév folyamán szorosan együttműködünk az alapiskolával, ezáltal megkönnyítjük a gyerekek iskolába való lépését. A gyeremekek harmonikus fejlődését az óvodás korban rendkívül jól fejleszti a mozgás, értelmi, érzelmi, erkölcsi, esztétikai és munkára nevelés. A program konkrét feladata: 1. erdei termések begyűjtése és felhasználása ötletes alkotásokhoz 2. a természeti jelenségek megismerése (eső, szél, villám, hó, nap, víz) 3. a természeti fogalmak megértése és elsajátítása 4. fizikai képességek fejlesztése 5. szezonális tevékenységek megvalósítása 6. mozgásigény kielégítése labdajátékok,versenyszerű játékok és turisztikai kirándulások megvalósításával 7. tartózkodás a friss levegőn, edzettség

7 Az óvoda napirendje A napirend hozzájárul a gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges biológiai és pszichológiai feltételek megteremtéséhez. Biztosítja a gyermek változatos,gazdag tevékenységét, az aktív és passzív pihenés életkorának és egyéni szükségleteinek váltakozását. Napirendünkben egyenlő mértékben kap helyet a kötött és kötetlen játék, a mozgás és az alkotó tevékenység is. A napi tevékenységekbe beiktatjuk a szlovák nyelv ismeretét, annak megszerettetését, ami alapul szolgál az államnyelv további tanulásához az iskolában. Napirend 6,45 8,30 Játék és játékos tevékenység 8,30 9,00 Mozgás- és relaxációs tevékenység 9,00 9,30 Higiéniai szokások, tízórai 9,30 10,30 Oktatási tevékenység 10,30 11,45 Szabad levegőn való tartózkodás 11,45 12,30 Higiéniai szokások, ebéd 12,30 14,30 Délutáni pihenő 14,30 15,15 Öltözködés, mosakodás, uzsonna 15,15 16,30 Játék, szabadon választott tevékenység

8 Pedagógiai célok és feladatok a 2013/ 2014-es tanévre /POP/ - Aktuális információk az óvodai nevelés területén a oldalon találhatóak meg. - Iskolaérettségi igazolványt az iskola év június 30- i dátumával adjuk ki. Ha ez a dátum hétvégére esik, akkor az utolsó munkanapi dátumot írjuk rá. - Iskolahalasztás esetén a gyermek nem kapja meg az iskolaérettségi igazolványt az adott évben. - A nevelő- oktató folyamatban figyelembe kell venni a korcsoport sajátosságait (heterogén, homogén) és a gyermek képességeit. - Az iskolaévet halasztó gyerekek egyéni bánásmódban részesülnek. - A gyermek személyiségfejlődésének összirányú fejlesztése. - A tehetséges gyerekek egyéni foglalkoztatása. - A nevelő- oktató folyamatban az élményszerű tanulásnál figyelembe kell venni a gyermek életkori sajátosságait, képességeit. - Az iskola- előkészítés fő formája, eszköze és felhasznált módszere a játék. - Támogatni a kísérletezéseket, felfedezéseket, megfigyeléseket. - Kialakítani a gyermekekben az értékelést és önértékelést. - Szociális, érzelmi és erkölcsi téren fejleszteni a gyermek személyiségét. - Együttműködés a fenntartóval. - Az óvodai felszereltség bővítése. - Baráti viszonyok kialakítása más intézményekkel. - Az OMEP közösség látogatása. - Együttműködés a helyi szervekkel.

9 A pedagógusok tevékenységeinek tervezete a 2013/2014-es tanévre Név: Kovács Adriana Munkabeosztás: pedagógus Munkatevékenység: - a munkaidő teljes kihasználása - az óvoda működtetési és belső rendtartásának betartása - az oktató nevelőmunka tevékenységének tervezése, majd felkészülés rá - az osztály pedagógia dokumentációjának vezetése - programok készítése az ünnepélyekre - segédeszközök és aktuális faliújságok készítése - az osztály esztétikai rendben tartása - jegyzőkönyv vezetése az üzemeltetési rendről - gondoskodás az elsősegély doboz tartalmáról, egészségvédelemről - felel az osztály raktárának rendbetételéért - osztályfőnöki felelősség - a hiányzások vezetése a rendszerben ASC Agenda

10 Név: Mgr. Csalava Tóth Rozália Munkabeosztás: pedagógus Munkatevékenység: - a munkaidő teljes kihasználása - az óvoda működtetési és belső rendtartásának betartása - az oktató nevelőmunka tevékenységének tervezése, majd felkészülés rá - az osztály pedagógia dokumentációjának vezetése - programok készítése az ünnepélyekre - segédeszközök és aktuális faliújságok készítése - felel az osztály esztétikai díszítéséért - jegyzőkönyv vezetése a pedagógiai értekezletekről - az óvoda honlapjának szerkesztése - a hiányzások vezetése a rendszerben ASC Agenda - felelős az eladott könyvekért - osztályfőnöki felelősség

11 Név: Kovács Otília Munkabeosztás: pedagógus Munkatevékenység: - a munkaidő teljes kihasználása - az óvoda működtetési és belső rendtartásának betartása - az oktató nevelőmunka tevékenységének tervezése, majd felkészülés rá - az osztály pedagógia dokumentációjának vezetése - programok készítése az ünnepélyekre - segédeszközök és aktuális faliújságok készítése - az óvoda krónikájának vezetése - újságcikk írása az aktuális témára - az óvoda fényképalbumának összeállítása - nagytakarítások szervezése az óvoda környékén - központi faliújság szerkesztése - jegyzőkönyv írása a módszertani bizottság gyűléséről - felelős az eladott könyvekért

12 A szakkörök oktatása Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz Óvodánkon októbertől működik a szlovák nyelvkurzus. A komáromi PRO AMERICANA magán angol nyelviskola oktatója heti egy alkalommal foglalkoztatja a gyerekeket. A nyelviskola programának tartalma növeli a gyerekekben az államnyelv iránti szeretetet, és jó alapot ad e nyelv további tanulásához az iskolában. A PRO AMERICANA nyelviskola Komáromban az Európa udvarban található. Minden tandíj a hónap végén fizetendő. Hiányzás esetén az adott tanóráért nem kell fizetni. A nyelvoktatás időszaka októbertől június végéig tart. Az oktató: Dolezsa Zsuzsanna Elérhetőség: Idén először van lehetőség az érdeklődő gyerekeknek részt venni a Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola által kínált képzőművészet és tánc foglalkozásokon. Az órák heti egyszeri 45 percben valósulnak meg. A képzőművészet oktatója Bajkai Csilla és a tánctanár Kulesová Katalin. Elérhetőség:

13 Aktivitások terve Szeptember - Szüreti élménykirándulás : szüretelés - Borospince megtekintése, préselés, must kóstolás /nagycsoport/ - szüreti ünnepség /nagycsoportos óvodások szereplése/ - logopédusnő /Helena Pažitná/ beszédvizsgálata az óvodánkon Október - diószedés /kiscsoport/ - egészséges életmód hete, gyümölcs és zöldségsaláták készítése - rajzverseny /egészséges életmód/ - tökfesztivál, töklámpások készítése, szalonnasütés a szülőkkel - látogatás a fogorvoshoz, látogatás a Falumúzeumba /nagycsoport/ - papírgyűjtés az iskola udvarán November - kirándulás az őszi természetbe - őszi termések szedése /csipkebogyó, gesztenye/ - kiállítás az őszi termésekből - mesefesztivál - őszi brigád a szülőkkel az óvoda udvarán December - mikulásvárás - karácsonyi előkészületek, adventi naptár és koszorú készítése - mézeskalács sütése és díszítése a gyerekekkel - karácsonyváró /kézműves foglalkozások/ - karácsony az Idősek Otthonában - fenyőünnep az oviban, karácsonyi hangulat Január - nagycsoportos gyerekek iskolalátogatása az első osztályba - madáretetők készítése, madáretetés - szánkózás

14 Február - hóember építése az óvoda udvarán - látogatás az ógyallai csillagvizsgálóba - farsang, jelmezek bemutatása, versenyszerű játékok, mókás bálozás Március - március a könyv hónapja, látogatás a helyi könyvtárba - március 15.- megemlékezés rövid műsorral - Kossányi Napok az iskolában Április - Föld Napja - faültetés - az ébredő természet megfigyelése- kirándulás - húsvétváró - tavaszi brigád a szülőkkel az óvoda udvarán - állatsimogató, látogatás a baromfiudvarba Május - májfa állítása /szereplés az ovisokkal/ - papírgyűjtés az iskola udvarán - Anyáknapja, kultúrműsorral köszöntjük az édesanyákat - Fák és Madarak Világnapja, rajzverseny a nagycsoportosokkal Június - gyereknap, változatos programok egésznap folyamán - Martosi Néphagyományőrző Fesztivál /szereplés a nagycsoportosokkal/ - évvégi kirándulás - kiállítás a gyerekek munkáiból - ballagás, nagycsoportosok elbúcsúztatása - szereplés a falunapi rendezvényen

15 Terv a pedagógiai értekezletekre Szeptember: - Az évi terv és a belső rendtartás ismertetése a 2013/2014-es tanévre - Személyre szóló feladatok szétosztása - Szervezési szokások az új iskolaévre - Az igazgatói gyűlés feladatainak ismertetése - Aktuális kérdések: - szüreti élménykirándulás - látogatás a falumúzeumba - szüreti ünnepség /kultúrműsor/ - egészséges életmód hete - fogorvos látogatása - Tökparádé /szülőkkel/ - kirándulás az őszi természetbe November: - Az újonnan kiadott módszertani könyv áttanulmányozása (Predškolská príprava detí v materskej škole a v rodine- 2013) - Felvetődő kérdések megbeszélése - A szülői értekezlet pontjainak megbeszélése - Aktuális kérdések: - Mikulásvárás - Mézeskalácssütés - Fenyőünnep - Látogatás az idősek otthonába Január: - Felkészíteni a gyerekeket a beíratkozásra - Féléves értékelés - A beíratkozás eredményeinek megbeszélése - Aktuális kérdések : - szülői bál megszervezése - a farsangi bál előkészületei - látogtás az ógyallai Csillagvizsgálóba

16 Március: - Az ellenőrzések eredményeinek kiértékelése - A gyermekek grafomotorikai fejlettségének megvitatása - Aktuális kérdések: - látogatás a helyi könyvtárba - kultúrműsor március 15- re - kultúrműsor Anyák napjára - tavaszi nagytakarítás Június: - ellenőrizni az évi terv feladatainak teljesítését - a nyári szabadságok beosztása - a nevelő- oktató munka kiértékelése - a pedagógusok munkájának és nevelésének kiértékelése - aktuális kérdések: - program gyermeknapra - sport, versenyjátékok - év végi kirándulás - ballagási ünnepség - az óvoda nyári üzemeltetése

17 Működtetési értekezletek terve Szeptember - az üzemeltetési rendtartás ismertetése - az üzemeltetési rendtartás jóváhagyása - munkaidő beosztása - munkatevékenységek elosztása - aktuális kérdések Január - a féléves munka kiértékelése - a biztonsági és tűzvédelmi előírások betartása - a tavaszi tevékenységek tervezetének ismertetése - aktuális kérdések Június - az elért eredmények kiértékelése - a nyári szabadságok beosztása - a nyári üzemeltetés nyitvatartása - a nyári nagytakarítás tervezete - aktuális kérdések

18 A szülői értekezletek terve Szeptember 1. Üdvözlés kollektíva bemutatása 2. Az óvoda nyitvatartása, elérhetősége 3. A Szülői munkaközösség tagjainak megválasztása 4. Pénzügyi illetékek jóváhagyása 5. Az óvoda évi tervének, az óvodai program és az iskolai rendtartás ismertetése 6. Őszi programok ismertetése 7. Aktuális kérdések, hozzászólások November 1. Üdvözlés, a szülői értekezlet pontjai 2. Beszámoló az őszi tevékenységeinkről 3. Aktualitások decemberre /Mikulás, mézeskalácssütés, karácsony az Idősek Otthonában, fenyőünnep / 4. Szülők tanítók báljának megszervezése 5. Beíratás az iskola első osztályába, iskolalátogatás 6. Aktuális kérdések megbeszélése Február 1. Üdvözlés, a szülői értekezlet pontjai 2. Téli programjaink teljesítése 3. Tavaszi programok /könyvtárlátogatás, szereplések/ 4. Óvodai beíratkozás 5. Szülői szövetség beszámolója 6. Aktuális kérdések megbeszélése Május 1. Üdvözlés, a szülői értekezlet pontjainak ismertetése 2. Tavaszi programjaink ismertetése 3. A következő programok megbeszélése: fényképezkedés, gyereknap, évvégi kirándulás, ballagás 4. Nyári nyitvatartás ismertetése

19 5. A Szülői szövetség pénztárosának beszámolója 6. Aktuális kérdések

20 Ellenőrzések terve Szeptember Figyelemmel kísérni és ellenőrizni a gyerekek beszoktatását. Október Az osztálydokumentációk ellenőrzése. Beszédkészségi zavarok felmérése, logopédiai szakemberek segítsége. November Tematikus ellenőrzés a gyermekek nyelvi fejlődése terén. Grafomotorika ellenőrzése. December A vizuális nevelés és a finommotorika fejlesztése. Január Ellenőrizni a gyerekek felkészítését a beíratásra. Ellenőrizni, figyelemmel kísérni a kommunikációt a közösségen belül, párbeszédek kialakítását. Február Ellenőrizni a segédeszközök kihasználását. Ellenőrizni a helyes testtartást a tornagyakorlatok végzésénél. Március Megfigyelni a zene és az irodalom iránti érdeklődésüket. Április A nevelési műveltségen belül ellenőrizni a matematikai képességek fejlesztését. Május A gyerekekben kialakítani az önértékelést. Június Ellenőrizni a gyerekek önállóságát és felmérni tudásszintjüket a tevékenységeken belül.

21 Együttműködés a szülőkkel - Találkozás a szülőkkel a szülőértekezleteken belül. - Ismertetni az új információkat a szülőkkel az adott iskolai év tervezetéről. - Ismertetni az óvodai rendtartást, az évi tervet, az óvodai programot. - Tájékoztatni a szülőket az étkeztetésről, az óvoda havi hozzájárulásáról, a szülői munkaközösség díjáról. - Beszámolni a szülőknek a nevelő oktató munka eredményeiről. - Beszámolni a gyerekek kultúrális programjairól, szerepléséiről. - A foglalkozásokon készített munkákat a szülők figyelemmel kísérhetik az egész év folyamán. - A pedagógusok szoros együttműködése azon szülőkkel, melyek gyermekeiknél kialakultak fejlődési rendellenességek. - Szülői bál, óvodai rendezvények közös megszervezése.

22 Az évi terv 2013/2014-es tanévre án meg lett vitatva és jóvá lett hagyva, melynek feladatait minden alkalmazottnak kötelessége betartani. Pedagógusok : Aláírás Helyettesnő: Bolla Erika... Mgr. Csalava Tóth Rozália... Kovács Otília... Kovács Adriana... További alkalmazottak: Csalava Melinda... jóváhagyta: RNDr Bukovszky János Az alapiskola és óvoda igazgatója kidolgozta: Bolla Erika Az óvoda helyettesnője

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 Pedagógiai Program Gerlai Általános Iskola 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gerlai

Részletesebben

III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U.

III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U. III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U. 2 TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 5 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI... 6 A PROGRAM ÓVODAKÉPE, GYERMEKKÉPE...

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Pedagógiai program Csabacsűd, 2012. Csányi Istvánné közoktatási szakértő által elfogadott program. Tartalomjegyzék I. Alapító okirat Óvodánk bemutatása II. Nevelésünk

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL

Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL TARTALOMJEGYZÉK I. Preambulum II. ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA II/A.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka : -1.1.pedagógiai

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, HPP-08/2013 Az úrhidai Gróf Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolája nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, melyet az iskola nevelőtestülete 2013. március 27-én fogadott el. 1. Az

Részletesebben

(Szűcs Imre: A gyermekszem)

(Szűcs Imre: A gyermekszem) 1 " A gyermekszem: virág, csillag, oltalom, csupa játék, csupa mosoly, izgalom. A gyermekszem: tág világ és kikelet, ha reád néz, földeríti szívedet. A gyermekszem: ablak, forrás, dombtető, erdőzúgás tisztította

Részletesebben

KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ

KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ 1 ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI ÉRTÉKEI Az értékek közvetítésére való törekvés Óvodánkban nagy hangsúlyt kap az értékteremtés. A mindennapok

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottónk: Nem kárhoztatnánk- e az olyan kertészt, ki egyaránt öntözne minden növényt, mellőzve sajátos természetüket? /Fáy András/ TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETŐ A Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény Katolikus Napközi Otthonos Óvodájában is törekszünk

Részletesebben

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola nevelési programja 1.1. Bevezető 1.2. Iskolánkról 1.3. Küldetésnyilatkozat 1.4. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2008. Kiadás 2.0 2013. Kiadás Módosítva 1. 2009. Módosítva 2. 2013. Módosítva 3. 2014. 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Alapadatok

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01.

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. A ZENEVÁR KIS LAKÓI Pedagógiai program Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. Tartalom Bevezető gondolatok 1. Az óvoda adatai 2. Óvodánk bemutatása, jövőképünk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola /2010/LA Tartalomjegyzék I. Ajánlás II. Az intézmény önmeghatározása a. Küldetésnyilatkozat b. Az intézmény

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM módosítás

SZAKMAI PROGRAM módosítás Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Családi napközi Gyönk, Petőfi u. 353. SZAKMAI PROGRAM módosítás Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012-07-05. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.07.18.

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben