J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete február hó 10. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 4. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester, Baranyi Sándor, Gál Sándor, Gáspár Sándor, Kiss Imréné, Kovács Sándor, Marosvári Attila, Márton Imre, Molnár László, Dr. Sánta Sándor, Dr. Siket István és Toldi János települési képviselők. Jelen van továbbá: Dr. Bánfi Margit jegyző, Mátó Erzsébet könyvtárigazgató, József Attila Városi Könyvtár, Bába Andrásné, Belvárosi Óvoda, Takács Ildikó, Újvárosi Óvoda, Kelemenné Kalász Mária bizottsági kültag Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat és valamennyi megjelent kedves vendégünket mai testületi ülésünkön. Külön tisztelettel köszöntöm a televízión keresztül azon nézőket, akik ma délelőtti időtültésükként a makói testületi ülés munkájának megtekintését választották. Tisztelt Testület! A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 12 települési képviselő közül jelen van 10 fő. A megjelenési arány 83%-os. A megjelenés alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, azt megnyitom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 18. (1) bekezdés c) pontja alapján felkérem Molnár László és Kovács Sándor települési képviselőket mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy elvállalják-e? Molnár László és Kovács Sándor a feladatot vállalják. Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Molnár László és Kovács Sándor települési képviselők. Ezek után javaslatot teszek mai ülésünk napirendjére. Az ülés napirendjeként a meghívóban közölteket javaslom megállapítani azzal a kiegészítéssel, hogy sürgősséggel vegyük fel a nyílt ülési előterjesztések közé a 10/A. sz. előterjesztést, Sportpályák hasznosítása, valamint a zárt ülési előterjesztések közé a 22. sz. előterjesztést Piaci felépítménnyel kapcsolatos elővásárlási jog. A fenti előterjesztések a mai napon kerültek kiosztásra. Tisztelt Képviselő-testület! A 20. sz. előterjesztés Ingatlan felajánlás esetében a mai napon kiosztott anyagot kérem tárgyalási alapnak tekinteni, ugyanis egy újabb ingatlan felajánlás érkezett, mely beépítésre került az előterjesztésbe. Ugyancsak a mai napon került kiosztásra a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft évi üzleti tervéhez a FEB jegyzőkönyv, mely az előterjesztés részét képezi. Kérdezem, van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan? Javaslat nem hangzott el. 1

2 Dr. Buzás Péter polgármester: Szavazzuk meg a napirendet! Kérem, szavazzunk! A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 12/2012. (II.10.) MÖKT h. Tárgy: A képviselő-testület február 10-i ülésének napirendje. H A T Á R O Z A T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete február 10-i ülésének napirendjét az elhangzott kiegészítést is figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg: 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 2. Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata évi költségvetéséről Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 3. Beszámoló a helyben központosított (köz)beszerzési rendszer működéséről Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester; Dr. Siket István, az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság elnöke 4. Előterjesztések, rendelettervezetek 5. Interpellációk, kérdések 6. Zárt ülési előterjesztések 7. Egyebek Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője 1. napirend: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: A polgármesteri tájékoztatóhoz szoktam szóbeli kiegészítést, tenni. Ezzel az a célom, hogy egy kicsit bővebben beszéljek azokról az eseményekről, amelyek a város életében fontosak a városnak, a város számára nagyobb jelentőséggel bírnak, kiemeljek dolgokat. Első téma a fürdő átadása. Hál istennek végre átadtuk ezt a fürdőt. Ez egy korszakos határidő. Az avatás alkalmával mondtam, hogy új korszak kezdődik a város életében, a turizmus korszaka. Én ezt komolyan gondolom. Mágori Józsefné országgyűlési képviselő asszonyt szóba hoztam kétszer is. Szóba hoztam azon az ünnepi testületi ülésen, amikor az elismeréseket adtuk át, és szóba hoztam az avatón is. Most szóba hozom harmadszor is. Öröm számomra, hogy az 2

3 országgyűlési képviselőnk is úgy látja a fürdő építése tényét, hogy az várostörténeti jelentőségű. Ebben a teremben, amikor aláírtuk a fürdőtámogatási szerződést, ő települési képviselőként a pad sorban, és azt mondta képviselő társainak, hogy figyeljetek, mert várostörténeti jelentőségű eseménynek lehettek tanúi. Igaza van, a fürdő fejlesztése várostörténeti jelentőségű fejlesztés a városban, és meggyőződésem, hogy ennek a különböző időpillanatai eredményeként a fürdő átadással egy új időszak, a turizmus időszaka köszöntött be Makó életébe. Márton Imre települési képviselő 9:10-kor megérkezett. Dr. Buzás Péter polgármester: Kedves Makóiak! Had mondjam el itt és most, hogy szépen kérek mindenkit arra, hogy az a tény, hogy ezt a fürdőt megépítettük és Önök ezt féláron vehetik igénybe, arra jó pusztán, hogy megérezzék a különbséget a régi és a mostani fürdő között. Ez arra jó, hogy Önöknek ne kelljen drága pénzért elutazni Gyulára, Hajdúszoboszlóra, Gyopárosra, Mórahalomra vagy más fürdőkbe, hanem hozzájuk hasonló, vagy egyik-másiknál sokkal szebb, fejlettebb fürdőt, a Kárpát-medence legszebb fürdőjét igénybe vehessék. Ezért nem kell elutazni, csak el kell jönni a makói fürdőbe. Mivel a város tartja amit ígértünk korábban, féláron tudják ezt a szolgáltatást igénybe venni. Kedves Makóiak, ez csak a minimum, ami Önöknek ebből az ügyből fontos. Nagyon fontos Önöknek, nekünk makóiaknak, hogy ez az új korszak, amit turizmus korszaknak hívunk, ez a korszak felépüljön. Rengeteg mindent jelent. Jelenti, hogy Önöknek a családtagjai, akik ebbe a fürdőbe dolgoznak, nagyon fontos, hogy nagyon jó munkát végezzenek a fürdő igazgató Kovacsics Imre irányítása mellett. Nagyon fontos, hogy magas színvonalú, kiváló munkát végezzenek, kiváló körülmények között és mindig mosolyogjanak kedvesen, udvariasan. Kedves makóiak! Mást is arra kérek a fürdő dolgozókon kívül, hogy aki most nem dolgozik a fürdőben, képességéhez, tehetőségéhez képest nézze meg, hogy hogyan tudna rákapcsolódni a fürdőre. Kollegáim már azt taglalják, hogy ha nem jönnek a befektetők a szállodára, nézzük meg, hogy olcsóbb szálláshelyként nem pályázva, mi magunk, hogyan tudnánk turistaszállóként vagy másként működtetni azokat az ingatlanokat, vagy egy részét, ami rendelkezésünkre áll azért, hogy jöjjenek a fürdőbe a vendégek. Nagy öröm számomra, hogy nem sok, de egy apartmanház és egy panzió nyitott meg a fürdő megnyitásával párhuzamosan. A város is ebbe az irányba megy. Nagyon nagy szükség van arra, hogy szállás keresztmetszet alakuljon a városba, és a turizmus elinduljon. Aki kisebb dologba gondolkodik, mindenki gondolja át, hogy a fürdőhöz kötődően milyen vállalkozást tudna indítani. Dr. Sánta Sándor települési képviselő 9:12-kor megérkezett. Dr. Buzás Péter polgármester: Fodrász, műkörömépítés, stb. Vendéglőre biztos, hogy szükség van, zenés szórakozóhelyre is biztos szükség lesz. Bíztatom Önöket, keressenek meg bennünket, rengeteg ingatlanunk van a fürdő közelében. Most például a régi tűzoltóság szertára van átgondolás alatt, hogy abból 2-3 helyiséget alakítunk ki. Hóvirág presszót 2 vagy 3 darabra szedjük, hogy makói vállalkozók rástartolhassanak és a turizmushoz kötődő vállalkozást tudjanak működtetni. Szerintem a Tourinform irodát be kellene vinni a fürdőbe, mert a tevékenysége döntő mértékben a fürdőhöz kötődik és az a helyiség, ahol most vannak, vállalkozás céljára kiadható lenne. Ezek mind műben vannak, beszélgetünk róla, gondolkodunk rajta. Ahogy mi tesszük, én Önöktől is azt kérem, gondolják végig, hogy ki mit tud tenni annak érdekében, hogy a turizmus meghonosodjon Makón. Kedves makóiak! Ha valaki nem tud részese lenni ennek a folyamatnak, nem ott dolgozik, vagy nem tud ilyen vállalkozást nyitni, akkor is segítsen ebben nekünk. Legyen vendégszerető, mert ez az új iparág a Hagymatikum 3

4 révén csak akkor lesz sikeres, ha a fürdő személyzete hivatásként, kedvesen, kiváló színvonalon végzi munkáját, környezetében virágzó, kedves, udvarias vállalkozások működnek és Makó lakossága udvarias, kedves, vendégszerető lakosság lesz. Nem megy öt perc alatt, de az a kérésem, hogy kezdjük el. Együtt kezdjük el. Mi a város élén, testület, vezetőtársaim ezen dolgozunk és ehhez hívjuk Önöket is társként. Átadtuk a fürdőt, vége van a beruházási időszaknak, de most már egy sokkal nehezebb kezdődik. Innen felépíteni az új iparágat, a turizmust, ez lesz a kemény dolog. A másik motívum a szennyvízcsatornázás. A szennyvízprojektnek egy eleme van még hátra, az, hogy Kiszombor, Maroslele, Földeák szerződése megköttessék. Ez jelenleg a közbeszerzés stádiumában van. Az összes többinek megkötöttük a szerződését, és tavasszal kezdődik a munka. Lehet, hogy máris, folytatva az eddigi több éves jó hagyományt, ha a tél így működik, akkor az eredeti tervhez képest 1 vagy 2 héttel később tud a kivitelező kezdeni és máris csúszik egy héttel a dolog, de el fog kezdődni. Utcafórumokat szervezünk, amelyen minden egyes makóinak el lesz magyarázva, hogy mikor lesz lezárva az utca, mikor várható a bekötés. A projektmenedzserrel, Ortutay Miklós úrral, a PR céggel, aki közreműködik, alpolgármester úrral, jegyző asszonnyal és kollegáimmal azt beszéltük végig, hogy Makó város 75%-át érintően egyenként, utca lakosságát lehet csak összehívni, ez a rengeteg utcafórum, hogy mikor indul, hogy lesz ütemezve, stb. Kedves makóiak! Ezt szerettem volna nagyon rövid információként elmondani. Azt szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, tudom, hogy a makóiak közül elenyésző százalék volt, aki kétkedett abban, hogy ez az előadás megvalósul, de nekik mondom, hogy ugye, hogy csak megcsináljuk ezt a szennyvízberuházást, csak elkészül, ugye, hogy csak nem vitte el senki ezt a pénzt. A beszámolási időszakra esik december 13-a, a bölcsőde átadás időpontja az, amit én szóba hozok. Átadtuk a bölcsődét, bízzunk benne, hogy december 13-a Luca nap sok szerencsét hoz a bölcsőde életébe, a bölcsődébe fejlődő makóiak életébe. Kedves makóiak! Azt mondom, tartottuk a szavunkat. Nem az a fontos, hogy kivagyiskodok én a vezető társaimmal és a polgármesteri többséggel, mert a fejlesztésekben a másik oldal is általában velünk szavaz. Arról van szó, hogy évek óta hál istennek egy tudatos, átgondolt, koncepciózus városfejlesztő munka történik, aminek az a vége, hogy egyszer csak elkészül a beruházás, átadjuk és áll a makóiak rendelkezésére. Mit mondtunk? Azt, hogy megépül a bölcsőde, átadjuk és aki a Justh Gyula utcán megy ki az Ipari Parkba, leadhatja majd a gyereket, kimegy, dolgozik, jön vissza és felveszi a gyereket. Most ez megvalósult. Kedves makóiak! Itt van az autópálya, elkészült a fürdő, itt a bölcsőde, elkészült az iskola. Átgondoltuk, kitaláltuk, megterveztük és megcsináltuk. Higgyenek nekünk. Kérem gondolják át többen, működik a fürdő, építsék a szállás keresztmetszetet, indítsák a vállalkozást. A plusz egy téma, büszkén mondom el, hogy Mórahalom polgármestere, Nógrádi Zoltán Makón volt, akit személy szerint tisztelek. Itt volt Mórahalom polgármestere, aki a helyi televízióban is elmondta, hogy gyönyörű ez a fürdő, egy olyan építészeti attrakció, ami párját ritkító, Európa hírű, a Kárpát-medence legszebb fürdője. Egyúttal elmondta azt is, hogy mire figyeljünk, de szerintem mi mind, a Kovacsics Imre és munkatársai is tudjuk, hogy mire kell figyelni, csak most már a teremtő is legyen velünk. Itt volt Gyula polgármestere is, és szintén megnézte a fürdőt és neki is tetszett. Ugyan úgy tisztelem Dancsó József fideszes országgyűlési képviselőt, Orosháza polgármesterét. Én őt még akkor ismertem meg, amikor a megyei OTP igazgatója volt. Ő most Orosházán a polgármester. Ő az avatóra is eljött. Vele már arról is beszéltünk akkor, később Nógrádi Zoltánnal is, hogy ezt a fürdő marketinget majd úgy kellene csinálni, hogy tegyük össze a vállunkat és az ide jövő vendégeknek, ha van szállás, fakultatív programot kell csinálni, akkor szervezzünk a viszonosság alapján egy napos látogatást Mórahalomra, hogy az ottaniak meg elhozhassák szerb vendégeiket Makóra egy napra, Orosházára szervezni egy napos fakultatívat, és vissza, hogy az orosházi vendég meg jöjjön Makóra, stb. Büszke vagyok arra, hogy megnézte ezt a fürdőt Mórahalom, Gyula és Orosháza polgármestere. A polgármesteri tájékoztatóm azzal zárom, 4

5 hogy én eddig nem voltam fürdőbe járó, de most ott tartok, hogy veszek én is egy éves bérletet és megyek a fürdőbe, követem Nógrádi Zoltánt, mert ő mondta, hogy ő minden héten egyszer a fürdőben van, mert attól működik a fürdő jól, ha a gazda rajta tartja a szemét. Én azt gondolom, hogy nekünk van egy remek fürdő igazgatónk, de ha én ott vagyok hetente egyszer és látom, hogy hogyan működik, az biztos nem sokat ront a helyzeten. Én ennyit szerettem volna mondani. Kérdése kinek van? Toldi Jánosé a szó. Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e? Toldi János, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Társaim! Két látogatóval kapcsolatban érdeklődtem volna, hogy mi a vélemény? Öröm volt végighallgatni azokat a pozitívumokat, amik valósak is és természetesek, a fürdőről, csatornázásról és többiről. Annyi az összes kiegészítésem, hogy Dr. Görgényi Ernő ide érkezése szép pont, dicsérete sokat ér, de sose feledkezzünk el Gyula esetében Dr. Perjési Kláráról, a volt polgármester asszonyról, akit nem leszavaztak, hanem korára való tekintettel nyugállományba vonult. Ez a hölgy több cikluson keresztül megtett mindent a fürdőért. Igaz, hogy ő is szocialista, Dr. Buzás Péter is az, de mindketten valójában azt tekintették, hogy első a város, második a politika. Dr. Buzás Péter polgármester: Van-e még vélemény? További vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, szavazzunk a polgármesteri tájékoztatóról! A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 13/2012. (II.10.) MÖKT h. Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. H A T Á R O Z A T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és azt az elhangzott kiegészítésesekkel együtt elfogadja. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője Marosvári Attila alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés van-e a tájékoztatóval kapcsolatban? 5

6 Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e? Vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, szavazzunk! A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 14/2012. (II.10.) MÖKT h. Tárgy: Marosvári Attila alpolgármester tájékoztatója a fontosabb tárgyalásokról, eseményekről. H A T Á R O Z A T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Marosvári Attila alpolgármester tájékoztatóját a fontosabb tárgyalásokról, eseményekről elfogadja. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város alpolgármestere - Makó város jegyzője 2. napirend: Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata évi költségvetéséről Dr. Buzás Péter polgármester: Az éves költségvetés elfogadása mindig nagyon komoly dolog és minden alkalommal, amikor költségvetést megszavazunk jelszót szoktam adni a költségvetésnek. Azt kell mondanom, hogy ez a mostani költségvetés a szomorúság költségvetése az előző esztendőhöz képest, és az öröm, a boldogság költségvetése a következő évi költségvetéshez képest. A szomorúság költségvetése a tavalyihoz viszonyítva, mert most 250 millióhoz képest 57 millió Ft, de már csak 50 millió, mert 7 millió Ft-ot már elvitt a síkosságmentesítés, és 50 millió Ft az a mozgástér, amit fejlesztésre fordíthatunk. Például olyan fejlesztésre, ami az új iparágunkat, a turizmust továbblendíti. Nógrádi Zoltán azt is elmondta, amikor itt volt, hogy ebben a fürdőben minden évben kell valami új attrakció, attól tud megújulni, stb. A költségvetésünk 200 millióval tud kevesebbet fejleszteni, mint az előző évi költségvetés. Azt mondom, hogy ez mégis a boldogság költségvetése a következő évihez képest. Képzelje el mindenki azt, hogy az idén még ez a költségvetés 3,5 milliárd működési forrást tartalmaz, és tartalmaz ezen kívül mintegy Ft fejlesztést. Ezek óriási számok a jövő évhez képest. Jövőre az új államrendszernek megfelelően működni fog a járás. Ez azt jelenti, hogy a hivatalból az összes hatósági munka kikerül. A koncepció szerint, amit én tudok, az az, hogy marad Makónál a szociálipolitika, az idősekről való gondoskodás, marad a bölcsőde, óvoda, marad a városüzemeltetés, ami azt jelenti, hogy síkosság-mentesítéstől a szúnyogírtásig esetleg mezőgazdaságban aranka irtás, marad a fejlesztés, de arra nem marad pénz. Körülbelül ez a mozgástér, létszámban ugyan erre visszalépve. Magunkkal kezdtem a városházán. A boldogság költségvetése jövő évhez képest, mert most még van iskolánk, és van egy csomó intézményünk, amit kollegáimmal, vezető társaimmal együtt, ciklusok óta rakunk össze. Ne 6

7 felejtsük el, hogy először volt 8 iskolája ennek a városnak, azután 6, 6-ból csináltunk 2 év után 3-at, a 3-ből 2 ciklus után egyet. Most ott tartunk, hogy nem egymással versengenek az iskolák, mint régen, hanem együtt minden iskola ereje, tudása, pedagógus kreativitás összeadva, verjük az ország összes iskoláját. Lehet ezt neveldének hívni, ne felejtsük el, hogy kiváló pedagógusaink odafigyelnek a felzárkóztatásra is, de annyi díjat elhoztak országos versenyről, hogy nem maradt még annyi, hogy másik iskola ennyit nyerhessen. Itt tartunk most. Jövőre ez az iskola nem a miénk. Amikor azt mondom, hogy ez a költségvetés a szomorúság költségvetése tavalyhoz képest, akkor azt mondom, hogy összességében csak fejlesztésben kevesebb a pénzünk 200 millióval, mert egyébként előirányzat szintjén 384 millióval kevesebb a költségvetésünk tavalyhoz képest a működést illetően. Viszont ez mégis csak a boldogság költségvetése a jövő évhez képest, mert jövő évben az önkormányzati hatáskörök lecsökkenek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez a költségvetés most azt üzeni, hogy egyrészt Makó város része az országnak, ebből kifolyólag természetesen leképezi a központi költségvetés szándékát és akaratát. Ugyan akkor mivel Makón állítottuk össze, magától értetődő, hogy azokat a folyamatokat viszi tovább, amit eddig is csináltunk. Ha az arányokat nézzük, gondoljunk abba bele, hogy van 3,5 milliárd körüli működési kiadásunk és van 2,3 milliárd fejlesztés. Értik, hogy ez mi? 60% a működés és 40% a felhalmozás. Éves pénzünk 40%-a beruházásra megy. A könyvvizsgáló mondta valamikor nekem, hogy az egészséges arány 10%. Mi 40%-ot teszünk bele a jövőbe, abba a városépítésbe, amit gyerekeinknek építünk. Én úgy gondolom, hogy ezzel, azt amit a ciklusprogramban megfogalmaztunk teljesítjük még akkor is, ha a ciklusprogramhoz képest rosszabbá, kiszámíthatatlanabbá vált körülöttünk mind a jogszabályi környezet, mind pedig a gazdaság. A gazdaságban értem a világgazdaságot és a magyar gazdaságot egyaránt. Ezzel együtt ez a költségvetés tudja a fürdő beruházási munkái problémáinak kezelését, tudja a fürdő környezetének rendbetételét, mert a turizmushoz kell ez, tudja a Maros-part fejlesztését és tudja azokat az intézmény fejlesztéseket, például a rendszerváltás utáni első óvoda épület megépítését, amit az Úri utcában fogunk elvégezni. Tisztelt Jelenlévők! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Emellett azt el kell mondanom, hogy szerkezeti szempontból nem tartalmazza a költségvetés a szennyvízberuházást, mert az teljesen külön forrásból történik, nem tartalmazza az ivóvíz társulás költségvetését, a két kisebbségi önkormányzat költségvetését, nincs benne most már az államszervezet átalakításnak köszönhetően a tűzoltóság költségvetése. Emellett a városi piacot átalakítottuk és szakmailag jobban passzoló városüzemeltetési kft.-nkbe integráltuk be, ezen túl az önkormányzat hivatala, és az önkormányzat költségvetése is elkülönül egymástól. A tisztán látás szempontjából a dolog ezen része szerintem nem rossz. Összességében tehát tudni kell, hogy ugyan a költségvetési főösszeg Ft, de ebből, ami a költségvetésünk részét képezi Ft., mert ne felejtsük el, hogy van Ft olyan betétünk, amivel kamatot keresünk a kötvény kamatainak a könnyítésére. Ami az éves költségvetés bevétel-kiadási oldalán szerepel, az Ft. Emellett had mondjam el még egyszer mindenki számára, hogy az Ft-ból Ft, amit felélünk, a működtetés, és Ft, amit felhalmozásra szeretnénk fordítani. Szeretném még szóba hozni, mert nagyon fontosnak tartom, hogy ez a költségvetés most úgy működik, hogy nem emeltünk adót. Itt vannak a vállalkozók képviselői a következő napirend tárgyalásához. A kamara képviselője jelezte, hogy nem tud itt lenni, de beszéltem vele az adóról, ő azt mondta akkor, hogy értékeli, hogy Makó negyedik éve nem emelt adót. Kedves makóiak! Legyünk ennek tudatában, hogy akkor, amikor mi arról beszélünk, hogy ez a város nem politikai értelemben, hanem emberi értelemben szociális érzékenység szemüvegkerete mellett állítja össze gazdálkodását, költségvetését, akkor ebbe az is beletartozik, hogy akkor, amikor ilyen bizonytalan körülöttünk sok minden, és megbírjuk tenni, akkor azt mondjuk, hogy nem emelünk adót. Meg fogjuk őrizni intézményeink működésének stabilitását. Egyre kevesebb pénzből, egyre vékonyabbra húzzuk a derékszíjat, de megőrizzük intézményeink stabilitását 7

8 mind oktatásban, mind szociálpolitika területén, mindenütt. Nem tudom, hogy végig tudjuk-e csinálni, de jelenleg nem tervezünk létszámleépítést. Lehet, hogy rá fogunk kényszerülni, lehet, hogy az átalakítás kapcsán fogunk rákényszerülni, én szeretném kihúzni odáig. Néhány létszámcsökkentést már megléptem. A következő létszámcsökkentést akkor fogom megcsinálni, ha a Magyar Köztársaság kormánya engem erre rákényszerít. A városi intézményekbe megőriztük a cafetériát. Ha van cafetéria a városházán, mert törvény írja elő, akkor van az oktatásban, szociális területen, mindenütt. Megőriztük a cafetériát, ez is a költségvetés része. Megtartottuk a szociális kedvezmény összes elemét. Kiveszünk pénzt a szociális ellátásokból, nincs vége a dolognak, de megtartottuk az összes elemét. Lesz ahol szűkítünk, lesz, ahol kicsit többet kell fizetni az ellátásért, de megtartjuk az összeset. Visszafogottan lehetőségeinkhez mérten mecénása maradunk a város művészeti életének és a tömegsportnak. Az élsport számára viszont elfogadjuk és tudomásul vesszük a Magyar Köztársaság kormánya döntését, hogy az a versenyszféra dolga. A Magyar Köztársaság kormánya segíti az élsportot és az utánpótlást. Segíti azzal, hogy a vállalkozásoknak a társasági adó terhére módjukban áll támogatni Makón az élsportot. Makón nagyon sok egyesület kap ilyen támogatást. Van olyan egyesület, amelyik 6 millió Ft-ot, van, aki 7 millió Ft-ot. Ha a vitába bekérdez valaki, vagy kihozza a szó, el fogom mondani. Két egyesület 10 millió Ft-os támogatást kap, az utánpótlás foci 47 millió Ft-ot kap ezen a címen. Mi azt gondoljuk, hogy akik ezt a támogatást megkapják, azok menjenek a makói vállalkozókhoz, én segítek nekik ebben, megkerestem a vállalkozókat, meg fogom keresni a későbbiekben is, hogy a vállalkozásoknak a társasági adó 70%-át, amit jogszabály lehetővé tesz minél többen adják oda a makói élsport támogatására. A futball, a férfi kézilabda, a női kézilabda, kézilabda utánpótlás és futball utánpótlás csapatoknak, nekik van rá módjuk pályázni. Ebből a támogatásból, mivel 7-46 millióig terjedő támogatást kaphatnak, az önkormányzat fokozatosan kivonul. Szándékunk az, hogy fizessék ki, nem kérünk forint nyereséget, nem akarunk ebből a pénzből járdát építeni, mi csak azt szeretnénk, hogy működjenek minél sikeresebben, és fizessék ki a működési költségeket. Ne a város állja a futballpálya működtetés 8 millióját, és ha 11 ezer Ft-ba kerül a sportcsarnok egy óra hosszája, akkor ne Ft-ért kapja meg az egyesület. Annyi támogatást adunk minden egyesületnek, hogy ez neki az idén pénzbe nem kerül se a kézilabdának, senkinek. Az utánpótlásnak nem, az utánpótlásnál az ilyen adótámogatás 90%-os mértékű, tehát ezt nagyon fontosnak tartom. Azt gondolom tanácsnok úr, hogy a vitába esetleg erre térjünk ki, és részletesen be is tudom olvasni, hogy mire használta. Makó város az összes többi sportegyesületnél, civil egyesületnél marad a régi támogatási szisztémánál akként, hogy például az MSVSE-nél ha abbamaradt az asztali tenisz versenysport, de van utánpótlás, és a sakk maradt azon a szinten ahogy, akkor ott mondjuk visszább lépünk egy picit, konkrétan Ft-ról Ft-ra, mert nincs versenysport, de a sakk megkapja ugyan azt a pénzt, amit eddig és egy pici jut az utánpótlásnak is. Az összes többi helyen a kicsinek megadtuk, nem csökkentettünk, tehát kiemelten odafigyelünk azokra a sportágakra, amik nem élhetnek ezzel a lehetőséggel. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy a város továbbra is odafigyeljen a fejlesztésekre. Fejlesztéseink szemüvegkerete ugyan az, ami eddig volt, az új iparág, a turizmust kiszolgáló Maros-parti fejlesztések és a turizmust szolgáló belterületi fejlesztések, de emellett az intézményhálózatra is megpróbálunk odafigyelni a későbbiekben. Amire kiemelt figyelmet fordítunk pont úgy mint tavaly nagyjából hasonló összeggel, ez a városmarketing azért, hogy a fürdő ne csak megépüljön, hanem sikeresen is tudjon működni. Én a költségvetés felvezetéseként ennyit szerettem volna elmondani. Vitára bocsátom a költségvetésünket. Kérdés van-e a költségvetéssel kapcsolatban? Gál Sándoré a szó. Gál Sándor, mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Társaim! Polgármester úr olyannyira összefoglalta a költségvetésből a valóságnak megfelelően 2012-re vonatkozó aggályait, hogy szinte nem is tud az ember 8

9 semmiféle kérdést feltenni. Ezek mind valósak. Tudjuk nagyon jól, hogy a közigazgatás átszervezése folyamatban van, és még azt is megkockáztatom, hogy a jelenlegi költségvetés is valószínű csak átmeneti lesz és lehet, hogy még az év folyamán többször fogjuk módosítani. Ezzel együtt is van a költségvetésben kettő olyan tétel, amit meg szeretnék kérdezni, mert nem egészen értem, hogy miért annyi amennyi. Az egyik a Tourinform iroda jelentős összeggel megnövelt költségvetése a fürdőnél lévő marketing munka mellett még gondolom, hogy a turizmus fejlesztésének és a fürdőhöz kapcsolódó fejlesztéseknek van ez a jelentős növelése, de miután ezt csak gondolom, ezért felteszem ezt a kérdést, hogy mi indokolja ezt a jelentős növekedést. A másik, hogy az szja-ból a helyben maradó összeg miért csökkent 10%-kal, illetve az érkező támogatás 16%-kal? Azzal együtt, hogy 8% maradt az önkormányzatnál maradó rész. Ez a másik kérdésem, mert nem látom át. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: További kérdés van-e? Márton Imréé a szó. Márton Imre, a civil kapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Társaim! A kiküldött anyagban szerepel az oktatási, művelődési, szociális és egészségügyi bizottság szavazása, míg a többinél ez elmaradt. Ha lehet, akkor szívesen meghallgatnám, hogy a pénzügyi bizottságban és a városüzemeltetési bizottságban hogyan fogadták el. A másik dolog, amit szeretnék megkérdezni, a szöveges részben olvasható egy olyan rész, hogy a évi önkormányzati tulajdonú helyiségekben és lakásokban esett károk mellett az önkormányzati dolgozók és közmunkások által okozott károk, stb Ezek mit jelentenek? A harmadik kérdés a közbiztonság javítására a tavalyi esztendőben a város igen jelentős összeget költött, illetve azt megelőzően, és talán tavaly is felmerült egyik testületi ülésen, hogy a kamerák összegszerűen nem lettek talán kifizetve. Egy vita van a kivitelező és az önkormányzat között, ez hogyan áll. Benne van. Polgármester úr felvezette, hogy ez az esztendő nem egy könnyű esztendő, valószínű nehezebb és bonyolultabb. Talán az is hozzátartozhat, hogy a kötvény jövő esztendőben már képbe kerül, esetleg ez mennyire befolyásolja, mit lehet tudni erre vonatkozóan. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: További kérdés van-e? További kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: A Tourinform iroda költségvetésével kapcsolatban kérdezett Gál Sándor. Dr. Bánfi Margit jegyző asszonytól kérek majd egy kis segítséget, de én erről a következőt tudom mondani. Az előző esztendőben is a város költségvetésében több ponton volt marketing költség ahhoz, hogy egy új iparág meghonosításához szükséges városmarketing dinamikusan tudjon működni. Az előző évben is volt a fürdőhöz kötődően is marketing projekt, és volt a városnak is. Most annyi a különbség, hogy a költségvetési törvény - a felvezetőben utaltam rá - külön választja a hivatal költségvetését, és az önkormányzat költségvetését. Ott majd fel lehet vetni olyan kérdést is, hogy a bér miért több. Azért, mert most már a képviselők tiszteltdíja is megjelenik külön soron a költségvetésben, tehát az a helyzet, hogy a marketing költségvetési is egy helyre kerül. Én úgy tudom, hogy a Tourinform iroda költségvetése pontosan ugyan olyan, mint tavaly. Ugyan annyi nettó és ugyan annyi áfa kötődik hozzá. Az egy másik kérdés, hogy emellett tavaly is voltunk az utazás kiállításon, megtettünk egy-két dolgot. Az idén is fogunk tenni, de részletesen el fogja mondani Dr. Bánfi Margit jegyző asszony. 9

10 Dr. Bánfi Margit, jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő Úr! A marketing kiadások 39 milliója mögött az a körülmény szerepel, hogy ez a fürdő bevezetésének éve, és Csongrád megye, illetve az egész ország irányában a Maros-parton a kaland park bevezetésének az éve is. Ezt az évet nem tölthetjük úgy el, hogy ilyen típusú kiadásokat nem tervezünk, ezért ide hangsúlyosan terveztünk be költségeket. Ezek között a költségek között szerepelnek dologi költségek, amelyek 10 milliós nagyságrendűek. Ebben szerepel még a fürdő megnyitásának néhány kiadása 5,3 milliós nagyságrendben, szerepel a Tourinform iroda költsége egész évre, amely az alkalmazottak bérét is tartalmazza 7,5 millió Ft-tal. Szerepelnek az InmaCo Kft.-hez kötődően olyan dologi kiadások, amelyeket tavaly is egyedi megrendelésekkel költöttünk el, és a tavalyi 19 millió Ft-hoz képest látni fogják a képviselők a beszámolóban, hogy 10 milliós nagyságrendű pénzmaradvány keletkezett. Azt kell mondjam, hogy ez jelenleg valamelyest fölé tervezett kiadási előirányzat, amelyet most az év elején még nem tudunk megítélni, hogy milyen mértékben fogunk elkölteni. Egy biztos, hogy minden kiadvány, minden kiállításon való részvétel és minden marketing akció keretében nagyon megfontoltan fogjuk ezt megtenni úgy, ahogy előbb említettem látni fogják a pénzmaradványban is, hogy ezt eddig is így tettük. De minden olyan szükséges marketing akcióban, tevékenységben részt kíván venni az önkormányzat, amely akár a fürdő, akár a Maros-part, akár a Makovecz épületek népszerűsítését jelenti az országban és ezzel a turisztikai vonzerejét növeli a városnak. Én nem tartom nagynak ezt az összeget, és a szakértői díjakat is tartalmazza. Minden benne van ebben kicsit fölétervezetten. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Én azt szeretném helyretenni, hogy ha valaki megnézi az idei költségvetést, és megnézi a tavalyi költségvetés minden sorát, ez az összeg nem több, mint a tavalyi egyetlen egy elemében sem. Bizonyos esetben más, de nem több. Pláne, amit példaként hoztál, a tourinform iroda, az pontosan ugyan annyi. Ettől még nem kevés, de új iparág meghonosításának marketing munkájáról van szó. Még annyit tennék hozzá, hogy ez a marketing természetesen a fürdővel mindig összehangolásra kerül, egymást kiegészíti ez a tevékenység. A kettes számú kérdésre Gál képviselő úrnak az szja 10%, mindjárt megadom a szót a pénzügyi osztály vezetőjének, de én szeretném felidézni, hogy mit mondtam. Én azt mondtam, hogy összességében 200 millió Ft-tal kevesebb pénz jut fejlesztésre, ez tény. Tény az is, hogy bevételeink 384 millióval kevesebbek, mint az elmúlt esztendőben voltak. Ebből a tűzoltóság 261 milliója átkerül a magyar államhoz, szja kiegészítésben 91 millióval kapunk kevesebbet, közoktatásban 47 millióval, szociálisban 15 millióval. Ezek tények, ezt meg lehet nézni a közlönyben, utána lehet menni. A kérdés az, hogy az szja miért kevesebb akkor, amikor a kormányzat most is 8%-ot ad, és az előzőekben is annyi volt. Simmonné Fazekas Erika pénzügyi osztályvezetőnek adom meg a szót. Simonné Fazekas Erika, a Pénzügyi Osztály vezetője: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Ez a két számadat, ami az szja 8% és a szja-ból a jövedelem differenciálódás mérséklésére adott állami támogatás, ezt a Magyar Államkincstár közli ki egy általuk kiszámított speciális képlet alapján. Nekünk erre nincs ráhatásunk, nem mi szolgáltatunk ehhez adatokat. Ezt az szja 8%-ot a korábbi áfa bevallások alapján az itt állandó lakhellyel rendelkezők szja bevételei alapján számolják ki, és valószínűsíthető, hogy csökkent a bevétele az állandó lakosoknak. A másik számadat egy még összetettebb képlet alapján kerül kiszámításra. Az itt ellátott szociális ellátásban részesülők, oktatásban ellátottak száma alapján és még nagyon sok tényező alapján a kincstár szolgáltat ezzel kapcsolatban adatot és ő közli ki ezt a számadatot. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. A következő téma, hogy hogyan alakult a bizottságokban a szavazás. Megdicsérem Márton Imre képviselő urat, aki a költségvetésünk 5,3 10

11 milliárdjából azt tartja a legfontosabb kérdésnek, hogy a bizottsági ülés jegyzőkönyvébe, aki a jegyzőkönyvet készíti beleírta-e, hogy ott a szavazás hogyan alakult. Dr. Bánfi Margit jegyző asszonyé a szó. Dr. Bánfi Margit jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag hozta meg határozatát, a Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett szavazott. Mindkettő határozatképes volt. Dr. Buzás Péter polgármester: Megfelelő a válasz? Rendben. Kedves makóiak! Az éves költségvetésünk, amely felél működésre 3,5 milliárd Ft-ot, fejlesztésre 2,3 milliárd Ft-ot, bizottsági szinten ezzel a szavazati aránnyal lett elfogadva. Az önkormányzati dolgozók által okozott károk. Azt kérdezte képviselő úr, hogy ennek mi az oka, akövetkező kérdése a közbiztonság kameraügye volt. Nem lett tavaly kifizetve, úgy tudom, hogy az idén sincs kifizetve. A kötvényhez kötődő táblázatot majd én elmagyarázom. Javaslom, most beszéljünk a közbiztonság kameraügyéről. Hogy néz ki a kamerák kérdése, körülbelül milyen nagyságrendű pénzt tartottunk vissza, most sem fizettük ki, miért, hogyan. Mondjuk el képviselő úrnak. Dr. Bánfi Margit jegyző asszonyé a szó. Dr. Bánfi Margit jegyző: Tisztelt Képviselő Úr! Nem kellett kifizetni a vállalkozónak a pénzösszeget. Az egyeztetés folyamatban van, továbbra is úgy gondoljuk, hogy nekünk van igazunk, nem is tervezünk ebben ilyen lépést. Dr. Buzás Péter polgármester: Megfelel így? Köszönöm szépen. Az önkormányzati dolgozók károkozása. Dr. Sánta Edináé a szó. Dr. Sánta Edina, a Vagyoncsoport vezetője: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! Az önkormányzatnak van egy komplex biztosítása, és ennek a része a közmunkások által okozott kár is. Ilyen kár lehet például, hogy nyáron fűkaszával gépjárművek szélvédőjét betörik és ezt kell térítenünk. Nem sok ilyen kárunk van, évi 1-2. Ez került kiemelésre a költségvetésben. Dr. Buzás Péter polgármester: Megfelel a válasz? Márton Imre, a civil kapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő: Egy része igen. A közmunkásokra vonatkozó szabályok a hivatal dolgozóira is érvényesek? Dr. Sánta Edina, a Vagyoncsoport vezetője: Igen. Dr. Buzás Péter polgármester: Akkor így rendben van? Köszönöm szépen. Az idén sláger téma lesz a kötvény és a fürdő működése. Biztos vagyok benne, hogy két hónap múlva minden testületi ülésen el fog hangzani, hogy milyen a fürdő rentabilitása. Drukkolok érte, hogy jó nyár legyen, mert akkor őszig csend lesz és akkor novemberben térünk rá vissza. A másik téma a kötvény, mert mindenki elfelejti azt a szokást, hogy ha valaki vesz fel hitelt, azt vissza is kell fizetni. Az ténykérdés, hogy nem tartozik a szerencsés elemek közé, hogy ez a kötvény nálunk is svájci frank alapú. Ennek tudatában vagyunk évről évre, hónapról hónapra. Most is kimondom azt, hogy ha most indulnánk, most nem svájci frank alapú kötvényt bocsátanánk ki, ez biztos. De akkor, amikor ezt a kötvényt kibocsátottuk, felvettük. Magyarországon 3200 önkormányzat közül mondjuk 220.-ként az összes megye előttünk volt 8-10 milliárd Ft-os kötvénnyel, és 11

12 rengeteg város előttünk volt milliárd Ft-os kötvénnyel. Mi akkor nagyon megfontoltan, nagyon visszafogottan azt mondtuk, hogy nézzük meg mit akarunk fejleszteni, hogy néz ki a 20 milliárd Ft-os fejlesztési csomag, amit Makó az uniós pénzből meg akar szerezni. Nem akadályozott meg benne senki úgy mint téged annak idején hál istennek és adtuk azt az önerőt hozzá, ami szükséges, mert szervesen a saját adóbevételeinkből nem lehet a vállalkozóktól ennyit elvárni. Ciklusokon keresztül megvan egy adóbevételi intenzitás, adóbefizetési képesség, azt nem lehet négyszeresére, ötszörösére emelni. Ha van egy fejlesztési csomag, ahhoz az önerőt hitelből kell igénybe venni. Akkor a legjobb a technika a kötvény kibocsátás volt. Mindig elmondtam, most is elmondom, hogy a kötvényt úgy bocsátottuk ki, azzal a felelősséggel, mintha otthon csináltunk volna. Akkor is azt mondtuk, hogy az akkori tudásunknak megfelelően a kötvényteher, kamat, tőketörlesztés, stb, az akkori 400 millió Ft-os fejlesztési önerő maximum 50%-át terhelje ki. Amikor a pénzügyi osztályvezető kiszámolta, durván 200 millió Ft volt, néha millió Ft-tal felette az első pár évben az a tőke és kamattörlesztés, ami kötvényből következett. Most jelen pillanatban ha a költségvetést elolvastad, láthattad, hogy a betervezett kamat kiadás 52 millió Ft, és benne van a költségvetésben. Az is benne van, hogy az az 500 millió Ft plusz a kötvénynek még el nem költött része mintegy 47 millió Ft bevételt hoz, tehát a makóiaknak a kötvény az idén 5 millió Ft-jába került. Aki a kérdést feltette az érdekli, hogy egyébként de rossz nekünk jövőre, féljünk a kötvénytől még jobban. Akkor had mondjam el, itt van egy táblázat. Ezt a táblázatot a pénzügyi osztály vezetője adta ide nekem. Ez a Magyar Köztársaság kormánya szigorított hitel- és pénzgazdálkodását szabályozza az önkormányzatoknál. Ez arról szól, hogy meghatározza, hogy mik a saját bevételek. Makó saját bevételei helyi adó, osztalék, díjak, pótlék, tárgyi eszköz, stb. Éves ilyen a költségvetésben Ft. Azt mondja a szabályozás, hogy ennek a fele lehet az, ami az adósság szolgálat fedezetéül rendelkezésre áll. Magyarul Makónak az adósság szolgálati ereje a Magyar Köztársaság kormánya legfrissebb törvénye szerint Ft. Ehhez képest nekünk az idei adósság szolgálatunk, amit be kell fizetni, mert nem csak azt a különbözetet kell, amire utaltam, hanem más kamatot is kell fizetni másik hitel után, Ft, tehát a 669 millióból ha ezt levonjuk, akkor az idén még Ft adósság szolgálati terhet kellene, hogy elbírjon a város a Magyar Köztársaság legújabb törvénye szerint. Jövőre ez a szám Ft, azt követően Ft, 2015-ben pedig Ft a jelenleg hatályos törvény szerint. Egyébként ez úgy néz ki, hogy idén kötvény kamat van, jövőre kötvény kamat és tőketörlesztés. Ez az idén 21 millió plusz a kamat bevétellel terhelten 52 millió, és jövőre ez felugrik 214-re, azt követően szintén 214, majd azt követően 204 millió Ft. Amit szeretnék hangsúlyozni, hogy a Magyar Köztársaság törvénye szerint 481 millióval terhelhető még a város büdzséje, jövőre 508-al, az azt követő évben is és 546-al az azt követő évben. Molnár Lászlóé a szó. Molnár László, fiatalokért és sportügyekért felelős tanácsnok, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Társaim! Talán nem is én tenném fel a kérdést, hanem sokan azok közül, akik a mai önkormányzati ülésünk munkáját egyenes adásban nézik vagy ismétlésről. Igazából a sporttámogatások kapcsán miért került sor a karcsúsításra, nem elfelejtve azt, hogy a magyar kormány lehetővé tette, hogy a társasági adóból a látványsportokat képviselő egyesületek milyen támogatásokat vehetnek igénybe. Igazándiból a város nem elengedte a kezét a labdarugóknak és a futballistáknak, hanem igen is megadta azokat a támogatási kereteket, amit lehetőségeink elviselnek. Mindemellett szeretném kérdezni, hogy esetleg egy pár mondatban szólhatnánk-e arról, hogy a kis egyesületek gondján is miként próbál az önkormányzat segíteni. Hiszen a sportorvoslás, ami nagyon nagy probléma volt a városban, meg fog oldódni, illetve ne felejtsük el azt, hogy az önkormányzat ebben az évben is kiemelt hangsúlyt fog fektetni a Hogyan védjük meg gyermekeinket című program támogatására, ami 12

13 azt jelenti, hogy a városban élő fiataljaink milyen veszélyhelyzetbe kerülhetnek alkohol, drog, viselkedésproblémákkal. Ezekre az előadásokra, konferenciákra a város sokat fordít, mindemellett szeretném azt is megkérdezni, hogy más lehetősége van-e még az önkormányzatnak tömegsport, kitüntetések például jó tanuló, jó sportolóknak. Ha összességében nézzük a sporttámogatást, akkor nem csak attól függ, hogy egy nagyobb egyesület milliókat kap, hanem a kisebb, szerényebb körülmények között működő szakosztályok, sportegyesületek is élvezhetik az önkormányzat odafigyelését, támogatását. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Gál Sándoré a szó. Gál Sándor, mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Először is köszönöm a kérdéseimre adott választ. Egyetlen kérésem lenne még, hogy értsem is, hogy ülésen kívül az szja-val kapcsolatban konzultálhatok-e a pénzügyi osztállyal, mert engem személy szerint érdekel. A kérdést azért tettem fel, hogy van-e összefüggés az szja egy kulcsos 16%-os adójával kapcsolatosan és nem-e erre vezethető ez vissza, de a válaszokból ez úgy tűnik, hogy nem ezzel van összefüggésben. A másik, csak pontosítást szeretnék tenni, hogy a költségvetést a bizottság a testületnek megtárgyalásra javasolta. Ez pontosan így hangzott el, és remélem a jegyzőkönyvbe is így került. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Had mondjam el a végén kezdve a válaszadást, hogy ez a hír hozzám is eljutott, hogy valaki, talán Toldi képviselő úr szeretné, ha erről szavaznának, és erről is szavaztak és ez teljesen szabályos. Én úgy tudom, hogy a bizottságban nem megszavazzák a költségvetést, hanem azzal kapcsolatban szavaznak, hogy alkalmasnak tartják-e a testületi vitára annak érdekében, hogy megszülethessen a döntés. Magyarul etikai szempontból az égvilágon semmi baj nincs abban, ha valaki a bizottságban megszavaz egy előterjesztést, itt meg nem szavazza meg, mert a kettő között tartalmi különbség van. Ebben teljesen egyet értek veled. Van-e még kérdés? További kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Lezárom a kérdést, Gál Sándor kérdését értem. A pénzügyi osztály vezetőjének mondom, hogy amikor belementek a mélységébe, én azt hiszem, hogy összességében az szja befolyt tarifáját ha megnézitek bárhol, azt azért gondoljátok át, amit Gál képviselő úr kérdezett, hogy Makón a beszedett adók relációjában szerintem belejátszhat a 16%. Nem azt mondom, hogy az és csak az. Tehát az szja megosztott bevételként történő átadásánál az, hogy összességében mennyi szja folyik be Makóról, a makói térségből ez szerintem benne van a pakliban. Nem azt mondtam, hogy csak ezért, beszéljétek meg utána külön, mert ez már a dolognak a szakmai mélysége, de az, hogy az szja megosztásaként a 8% mennyi, abba az összességében befolyt szja összeg kiindulópontként benne kell, hogy legyen. A kiindulópontra pedig biztos, hogy kihat egy korábbi szabályozás és a mostani és annak eredményeként, hogy mi mennyi százalék. Hogy egyébként még mi ok miatt több vagy kevesebb az szja, azt meg lehet beszélni részleteiben, meg lehet kérdezni a kincstárat, de szerintem jól érzed. Jó irányba indultál el. Makó átlagjövedelme nem Pesthez, Győrhöz és hasonló városokhoz fogható, szerintem az átlag jövedelmi kondíciónál egy ilyen szja ügy lehet, hogy bejátszik. Nem tudom. Majd megbeszélitek. Ami Molnár László által feltett kérdést illeti, azt azért köszönöm, mert a tévé egyenes adásában el tudom mondani részletesen, hogy mitől nem állt ki Makó a sport mögül azzal, hogy azt mondja a sportolóknak, hogy máshonnan kérjék a pénzt, ne a várostól. Részint azért mert máshonnan van mit kérni, a városnak meg nincs pénze, nincs fedezete, sőt 13

14 helytelenül tennénk más ágazatokkal, más civilekkel szemben, ha most a sportnak ebbe az ágába több pénzt tennénk. Hogy a sportra egyéb címen honnan mennyi pénzt adunk, ezt össze kell gyűjteni, mert például a tömegsport több helyen benne van a költségvetésben. Minden civil szervezetnél is tudni szeretném, hogy összességében az itteni támogatáson kívül az önkormányzat, mint például a fűtési számla, stb. ilyen típusú kompenzációval a különböző civileket mivel segíti. Nota bene, soha nem fogja megtéríteni az úszó szakosztály egy rezsi óráját, de tudjuk azt is, hogy az úszás mibe kerül. Legyünk ennek is tudatában, hogy az, hogy ez az úszó szakosztály működik és kap tőlünk Ft-ot egy évben, emellett még azzal, hogy mennyi ideig, mennyiért veszi igénybe a fürdőt, annak mennyi a rezsije, mibe kerül, írjuk le. Legyünk ennek tudatában. Nem kérjük tőlük ezt a pénzt, de legyenek tudatában. Ha az úszók kérhetnék mondjuk a Contitechtől adóban, akkor még kérnénk is ezt a pénzt szerintem. Makó ereje felett 32 millió Ft-ot tett bele tavaly sporttámogatásba, emellett beletett mintegy 8 millió Ft-ot a foci és a kézilabdánál pedig nincs kiszámolva pontosan, de ott is 3 millió körüli plusz forintot tettünk bele a sportcsarnok működtetésébe. Mivel a Magyar Köztársaság kormánya úgy döntött, hogy Magyarországnak kiemelten fontos a sport, és támogatni kívánja, szabályt alkotott hogy előzetes pályázat alapján július 1-jétől következő év június 30-ig azok, akik pályázhatnak, nevezetesen futball felnőtt utánpótlás, kézilabda felnőtt férfi, női és utánpótlás, azok kaphatnak a különböző vállalkozásoktól a vállalkozások nyereségadójából, társasági adóból a cég össztársasági adója 70%-ig támogatást. Emellett az ilyen jogcímen kifizetett támogatás a visszamaradó nyereség adóalapból levonható. Tehát ad egyszer támogatást a sportnak, plusz amennyi támogatást adott, annyit még ő az adóalapból levonhat, csak a visszamaradó rész marad adóköteles. Ez azt jelenti, hogy a makói kézilabda klub NB 2-es jogosult a pályázat szerint Ft adóforint felhasználására Makón, és kapott tőlünk tavaly 2,5 millió Ft támogatást. A Maros-menti Női Kézilabda Sportegyesület szintén kapott tőlünk 2,5 millió Ft-ot úgy mint fiúk egyformán, és ő Ft ilyen adó felhasználására jogosult. A Makói Futball Club kapott tőlünk tavaly 16 milliót, és Ft adóforint felhasználására jogosult. A Maros-menti Utánpótlás Futball Club kapott tőlünk Ft-ot tavaly, és Ft adóforint felhasználására jogosult, és a Makói Utánpótlás Kézilabda Club kapott tőlünk 1,5 milliót tavaly, és Ft támogatás felhasználására jogosult. Ezért mondtam a felvezetőmben, hogy mintegy 6-47 millió Ft-ig terjedő egy-egy támogatási összeg, amit ezek az egyesületek felhasználhatnak. Had mondjam el rögtön, hogy a társasági adóból a felnőtt egyesületek a személyi jellegű kifizetéseknél edző, gyúró, szertáros, 50%-os támogatást kapnak. Ebből az adóforintból az összes személyi felét fizetheti, a másik felét a többi pénzükből kell fizetni, valamint a sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésnél és ehhez hasonlónál 70% számolható el és csak 30%-ot kell beletenni. Ezen kívül más a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek, terembérlet, utazás, ezek nem számolhatók el. Ez utóbbit csak az utánpótlás igazolt játékosai után lehet 90%-ig elszámolni. Tehát az utánpótlás egyesületnél minden költség, személyi, tárgyi, versenyeztetés 90%-os támogatottságú. Egyedül ha valaki beruház, az egy tallóra mindenkinél 70% számolható el ebből az adóból. Én beszéltem a különböző sportegyesületek vezetőivel és kértem a szponzorok meghatározó személyeit, hogy jöjjenek el, és gondolkodjunk együtt. Ott abban maradtunk, hogy utóvét tárgyalások még lesznek ebben, én ebben ezután is benne vagyok, de főszabályként egyet értett mindenki abban, nem volt ott a felnőtt férfi, és a felnőtt női kézilabda képviselője, de az ő kivételükkel mindenki egyet értett abban, hogy érthető az, hogy ha adóból ennyi pénz igénybe vehető, akkor az önkormányzat ebből fokozatosan kivonul. Mi visszább lépünk, nincs annyi pénzünk, hogy ebbe még ezeket a pénzeket beletegyük. A megbeszélésen én azt javasoltam, hogy a két nagy kézilabda, aki tavaly kapott, férfi, női 2,5 millió Ft-ot, kapja meg ennek a felét, kapja meg az Ft-ot, hogy legyen idejük a július 1-jétől induló új évre új pályázatot beadni, újra tervezni a dolgot. Ebben a támogatásban az van benne, hogy 2,5 millió Ft helyett idénre Ft-ot kapnak. Kérték a 14

15 jelenlévők, hogy ezt kapják meg június 30-ig, így ez a támogatás június 30-ig rendelkezésre áll. Az volt az indokolás, hogy a támogatásból nem számolhatnak el terembérletet. Tavaly sem számolhattak el. Ennél a kettőnél, a férfi és női kézilabdánál megkapják az Ft-ot, kiszámoltattam, hogy a közművelődési kft. február 1-jétől 5800 Ft+áfát számol egy óra hosszáért a sportcsarnokban, eddig 2500 Ft-ot számolt, a probléma az, hogy Ft-ba kerül a sportcsarnok önköltsége óránként. Elmondtam mindenkinek, most is elmondom, hogy meg kell nézni a számlákat, hogy ez miért Ft. A gázt, villanyt nem a kft. emeli. Eddig 2500 Ftot fizettek, a többi ment a járda alap vagy éppen a pedagógus bér terhére. Innen nem megy, mert azt gondoljuk, hogy ebből a bizonyos adóból minden más költséget abból kell fizetni, és más szponzor is kell. Eddig is kellett, mert ha a felnőtt férfi kézilabda 10 millió Ft-ot el tud számolni adóból, akkor másik 10 millió bevétele csak megvolt neki és abból tavaly is csak 2,5 milliót adtunk mi. Én úgy gondolom, hogy máshonnan is kapnak pénzt. Én segíteni abban tudok, és ezt kértem a vállalkozóktól, hogy jöjjenek és mondjuk el együtt a vállalkozóknak, hogy minél többen adjanak adóforintot a kézilabdásoknak. Ebben a vállalkozók partnerek voltak, megegyeztünk már abban, hogy e hónap 27-én találkozunk Makón a Koronában az összes makói vállalkozóval. Találkozunk a vállalkozók szövetsége tagjaival, találkozunk az ipartestület tagjaival, és találkozunk a kamara tagjaival azért, hogy a központosított közbeszerzések és egyéb közbeszerzések útján történő segítésünket meg tudjuk velük beszélni. Arra az időpontra odahívjuk azokat a sportegyesületeket, utánpótlás, felnőtt sport aki ebben a dologban érintett, és a vállalkozók és a sportolók egymásra találva meg tudják beszélni, hogy melyik vállalkozó, melyik sportegyesületet támogatja ennek az adónak a terhére. A sportegyesületek közül azokat, akiket ez érint, ne kérjék, hogy a makói adóforintokból adjunk akkor pénzt, ha a kormányzat adóforintjaiból lehet ezt pótolni. Ezért, hogy ez felvezetés jellegű legyen, azt mondtuk, hogy a sportcsarnokért 2500 Ft helyett 5800 Ft + áfát kell fizetni február 1-jétől és július 1-jétől, amikortól indul egy új pályázat, július 1-jétől következő év június 30-ig lesz Ft + áfa a sportcsarnok bérleti díja. Kiszámoltattam kollegámmal, aki úgy számolta ki, hogy a felnőtt férfi kézilabdánál február 1-jétől az a többlet július 1-jétől pedig a másik többlet Ft pluszt jelent tavalyhoz képest. Mi adunk nekik Ft-ot, ezért a férfi kézilabdánál a különbözetet kifizettük egész évre, és adtunk még Ft támogatást. A többit a privát szférából szedjétek össze és nyerjétek meg millióval a pályázatot. A női kézilabdánál ez a szám másképp alakul. Valamiért a női kézilabda kétszer annyi órát használja a termet, mint a férfi. A női kézilabdának ugyan úgy Ft-ot adunk, mint a férfinél. A probléma az, hogy náluk Ft ez a különbség, mert sokkal több órát használják a tornatermet, mint a férfiak, így nekik ugyan az a helyzet, hogy ki van fizetve egész évre a különbség. Tehát február 1-jétől júliusig a különbözet ki van fizetve egy az egyben, júliustól pedig Ft + áfával ki van fizetve a különbözet. Ez Ft, tehát nekik működésre már éves szinten csak Ft kell azzal, hogy ők is megkapják ezt a pénzt június 30-ig. Az utánpótlásnak mindkettőnek ott volt a képviselője, nem örültek neki, de tudomásul vették, hogy az utánpótlásba ha ők 10 millió Ft-ot kaptak tavaly, Ft-ot a kézilabda, Ft-ot a foci, akkor nem örülnek neki, de tudomásul veszik azt, hogy a város nem teszi bele a női kézilabda utánpótlásba a másfél milliót, a férfi utánpótlásba az Ft-ot. Nem marad pénzünk, működésre is nagyon visszafogottan jut, pont ide tenni meg nem kell pénzt. Megértették, nem örültek neki, tudomásul vették. Ez a sporttámogatási kérdés körülbelül így néz ki, ezt a segítséget tudjuk adni. Férfi, női kézilabdánál ezzel a pénzzel az egész évi működési többletköltséget lefinanszíroztuk. Még annyit szeretnék elmondani, hogy abban is megegyeztünk a futballistákkal, hogy ahogy a kézilabdánál önköltségi alapon kérjük a működési költséget, a futballpályánál úgy szintén kérjük. Futballpályánál megnézettük Ft között volt tavaly az éves kiadás. Mi azt mondtuk, hogy az idén ez lesz 8 millió Ft. Azt mondta az utánpótlás, hogy ő körülbelül 80%-ban használja a pályát, vele arra szerződünk, a 15

16 focira 20%-ban szerződünk és így ők egész évre vállalják a pálya működtetését teljes egészében. Ott ugyan ez az egyezség született. Erre az előterjesztések most jönnek be, a testület majd jóváhagyja és megkötjük a pályahasználati bérleti szerződést. Ezt a problémát így kezeljük, nem kiléptünk a sport mögül, hanem azt mondtuk, hogy még támogatást szerzünk hozzá, még vállalkozókat kérünk, csak ne tőlünk kérjék, menjenek a privát szférába. Tömegsportra marad még továbbra is valamennyi előirányzatunk, és had mondjam el azt, amit a sporttanácsnok úr kért, hogy ezen kívül a Makói Budo Club tavaly kapott Ft-ot, idén is azt tervezzük, hogy Ft-ot adunk, mert ő nem tud pályázni erre az előirányzatra. A lovasok kaptak tavaly Ft-ot, az idén is annyit kapnak. A sporthorgászok kaptak Ft-ot, az idén Ft-ot kapnak, mert innen Ft-ot átviszünk a sportorvosra. Az Írisz Táncklub nem kap az idén támogatást, tavaly kapott. Ennek az az oka, hogy nem csatolták be azokat a papírokat, amiket kellett, nem működik egyesületszerűen, ezért nem tudjuk tovább támogatni. A Makói Természetbarát kapott Ft-ot, az idén is annyit kap, az úszók kaptak tavaly Ft-ot és az idén is kapnak Ft-ot. Sportorvosra Ft van. Ebből áll az ilyen típusú mecénatúrán. Ezen kívül kérem hogy sport címén a költségvetésben hol és milyen összeg van, valamint az összes többi civil szervezetnél tudni szeretném hogy mi az a rezsi, amivel még mögötte vagyunk a különböző sportegyesületnek. Simonné Fazekas Erika pénzügyi osztályvezetőé a szó. Simonné Fazekas Erika, a Pénzügyi Osztály vezetője: A dologi kiadások között a közoktatás feladatai között összesen 3 millió Ft van ilyen célra. Vannak civil támogatások, mégpedig a Forgatós Táncegyüttes, a Maros Táncegyüttes, Ft-ot kap, művésztelep Ft-ot kap. Ezek a civil támogatások, de sportra 3 millió Ft összesen. Dr. Buzás Péter polgármester: A 3 millió Ft-ban a Mikulás futás és a szilveszteri futás is benne van? Simonné Fazekas Erika, a Pénzügyi Osztály vezetője: Igen. Téli kupa, Maros kupa, ilyenek. Dr. Buzás Péter polgármester: Tehát akkor 3 millió Ft van, a két táncegyüttesnek van Ft, és van még civil támogatásra Jó. Köszönöm szépen. Mivel a kérdéseken túl vagyunk, vitára bocsátom az anyagot. Kinek van véleménye költségvetésünkkel kapcsolatban? Dr. Siket István, a pénzügyi bizottság elnökéé a szó. Dr. Siket István, az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Társaim! A pénzügyi bizottság megtárgyalta a költségvetést, és a bizottsági ülésen, egyhangúlag az a vélemény alakult ki, hogy a költségvetési tervezet minden szempontból szabályszerűnek tekinthető és megtárgyalásra alkalmas. Mindenkinek az volt a véleménye, hogy egyes tételekkel kapcsolatosan ha előterjesztése van, majd a testületi ülésen megteheti, illetve erre lehetősége van. Ilyen körülmények között a bizottság egyhangúlag támogatta a költségvetési tervezet megtárgyalását. A magam részéről az a véleményem, hogy az adott körülmények között egy jó költségvetési előterjesztés készült. Itt figyelembe kell venni azt, hogy nem csak a pénzügyi oldalról, hanem jogszabályi oldalról is nagyon nehéz körülmények között kellett ezt a tervezetet megcsinálni, hiszen alapvető jogszabályok változtak meg. Így például teljes egészében új önkormányzati törvény figyelembevételével kellett tervezni, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény is egy vadonatúj törvény és ezeknek a figyelembevételével történt meg az előterjesztés előkészítése. Ez azt jelentette, hogy teljesen új szerkezetben kellett a költségvetést megcsinálni a tavalyihoz képest. Így például utalok arra, hogy a polgármesteri hivatal 16

17 költségvetése kikerült az összvárosi költségvetésből, és mint önálló költségvetési szervnek a költségvetését kellett külön megterveznie a pénzügyi osztálynak. Ami az összegszerűséget illeti, illetve megosztását, azt tudjuk mondani, hogy az adott lehetőségek között, amikor felmerült a kérdések során is, jelentős bevétel csökkenéssel kellett számoljunk, utalva itt az szja csökkenő összegére és a jövedelemkülönbségek kiegyenlítésére lévő támogatás csökkenése mellett. Ahogy polgármester úr is mondta azt is figyelembe kell venni, hogy nem történt sem adóemelés ebben az évben sem különböző díjtétel emelések nem történtek, amellett a bevételeink egy jelentős részét képező normatív támogatások is csökkentek. Minden oldalról azt tudjuk mondani, hogy bevételeink csökkentek és ilyen szempontból kell értékelni a kiadási oldal helyzetét. Azt lehet mondani, hogy ennek figyelembevételével pozitívan kell, hogy értékeljünk, hiszen olyan támogatási rendszert tudunk változatlanul fenntartani, amely nem kötelező önkormányzati feladatot jelent, hanem önként vállalt feladatot jelent a város részéről. Az a véleményem és többünk véleménye is az, hogy az önként vállalt feladatok teljesítése az, amely egy várost várossá tesz. Amit jogszabály előír, és betartjuk, ahogy polgármester úr mondta, nem kell hozzá különösebb ész. Azonban azokat az önként vállalt feladatainkat tudjuk finanszírozni, amelyek szerintünk ezt a kis várost kis várossá teszik. Itt gondolok a fürdő marketingtől kezdődően a különböző egyedi rendezvényeinkre, amelyeket a különböző kft.-ink útján a megkötendő közszolgáltatási szerződések útján biztosítunk. Gondolok itt az operettfesztiválra, a Makói Muzsikára, gondolok arra, hogy megmarad a Hagymafesztivál ugyan úgy ebben az évben is átalakuló profil mellett, de azt is megtartjuk, meglesz az expo idén is. A fürdő miatt egészé évben gondoskodni kell a közművelődési kft.-nek az ottani programokról folyamatosan, hogy a fürdővárosi jelleg kezdjen kibontakozni a városban. Ez mind kiadást jelent és ezekre fedezet van biztosítva a költségvetésben. Ilyen szempontból is kell, hogy értékeljük azt, hogy a csökkenő lehetőségek mellett a városüzemelési egyéb kötelező feladatok mellett ezekre a várost jelentő önként vállalat feladatainkra is jut a költségvetésben pénz. Nem beszélve arról, hogy az egyéni képviselők képviselői alapja is megmarad, tehát kis helyi feladatok megoldására is van pénz arra, hogy az egyes képviselők saját körzeteikben tudjanak erre gondolni. A városlakók szórakozására gondolva nagyon sokan nem tudnak elmenni ebből a városból más területekre, országokba, nekik a városnapi rendezvények is megmaradnak és erre nézve is biztosít a költségvetés fedezetet. Mindezek alapján én úgy gondolom, hogy ilyen gazdasági körülmények között, mint amilyenben az ország létezik, ez a költségvetés mindenképpen alkalmas arra, hogy a céljainkat teljesítése, ezért ennek az elfogadását javaslom. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Kedves elnök úr, köszönöm a véleményed. Nagyon szépen elmondtad gondolataidat. Benne volt minden. Dr. Sánta Sándoré a szó. Dr. Sánta Sándor, az Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Makóiak! Az eddigiekből is megállapítható vagy sejthető, hogy ez a költségvetés feltehetően az utolsó olyan költségvetés, amely az előző évi feladatokat szinte teljes mértékben még tartalmazza. Mint a rendszerváltás után megválasztott első polgármester, nem tudok elmenni az önkormányzati rendszer várható nagyfokú leépítése mellett szó nélkül. Úgy érzem, hogy az önkormányzatiság nagyon fontos dolog és nyilván az ország büdzséje nem bírta el ezt az önkormányzati rendszert. Én akkor is személy szerint sajnálom. Gondoljuk el, hogy városokból lettek világhatalmak. Gondoljunk Athénra, vagy Rómára, és akkor egy városnak még hadserege és félistenei is voltak. Az önkormányzatiság előiskolája volt az országos politikának és egy olyan levezetése volt az emberek politikai hangulatának, mint az utóbbi időben- a visszajelzésekből tudom - a makói testületi üléseken is. A költségvetésünkre az önkormányzatok várható feladatcsökkenésének 17

18 szele erősen rányomja a bélyegét. Én a magam részéről örülök ennek a költségvetésnek, mert - hogy szóljak, mint bizottsági elnök is -, végig követhető, hogy feladat nem maradt el, kimutatható a tervezett kisebb költségek összefüggenek a bevételi források csökkenésével. Mégis én bizottsági elnök szomorúan veszem, hogy az önkormányzat érdeklődési körén kívül esik a város egészségügye, azon belül is az alapellátás. Mindenki tudja a körzeti rendelők vagy orvosok helyzetét és a most felveendő másfél milliós hitel lehetőség még inkább nehezebbé teszi, hogy a rendelőiket felújítsák. Vannak olyan példák, például Győr, amely már hosszú évek óta odafigyel a körzeti orvosaira, most például a fűtés és villany számlákban segít 52 körzeti orvosának. Nálunk sem egyformák a körzeti rendelők lehetőségei. Van, ahol kétszer egy orvos rendel, ott bizony ez problémát jelent. De azért úgy érzem, hogy amikor nagy baj volt, akkor rendelő felújítás történt ebben a városban. Ugyan akkor azonban az általam többször felvetett rendelő felújításokhoz való hozzáállás nekem nem esett jól. Remélem nem a személyemnek szólt, hogy a mostani ellátásból vegyenek fel a nem a tulajdonukban lévő orvosi rendelőre hosszú távú nagy összeget és abból újítsák fel. Ilyen is elhangzott bizottsági ülésen a hivatal részéről. Ez nem esett jól. A költségvetéshez még a szociális ellátások is hozzátartoznak nagyon erősen. Azt is örömmel láttam, hogy minden ellátási forma megvan. Ugyan akkor most már évek óta húzódik a közgyógyellátás ügye. Nem tudom most megint nem szerepel az utolsó negyed év a 2011-es teljesítés rublikában? Úgy tűnik, hogy nincs felhasználva a közgyógyellátásra biztosított pénz, és most alacsonyabbat terveznek és nagyon kis pénzből a többi kiadásainkhoz képest lehetne emelni például azt a pénzösszeget, ami a közgyógyellátottaknak jár. Senki nem mérte azt fel, hogy mennyivel kerül többe a gyógyszer egy idős embernek és nagyon sok az idős Makón és mennyivel ér kevesebbet a pénze a nyugdíjasnak például és ezáltal ismét kevesebb pénz jut a gyógyszerére. Ez nem egy populista felvetés, hanem nap mint nap találkozunk olyannal, hogy az illetőnek hónap közben elfogy a közgyógy ellátása, illetve két közgyógykiállítás között és kénytelen pénzért megvenni a gyógyszert. Van, amikor ez lehetetlen. Nem tudja megoldani. Lehet, hogy ez egy szűk réteg, de mindenképpen úgy érzem, hogy odafigyelést igényel. Mindazonáltal azt mondom, hogy mindenre kiterjedő ez a költségvetés és többek között azt is lehetővé teszi, hogy így szóljak hozzá, ahogy hozzászóltam. Köszönöm szépen a figyelmet. Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm Sánta képviselő úr hozzászólását. Ő, mint rendszerváltó polgármester hozzászólása felelősségteljes, ugyanakkor a mostani költségvetést, mint utolsó normális költségvetést hozta szóba. Ezt nagyon szépen köszönöm. Konkrét észrevételeidre majd az összegzésben térek ki. Kovács Sándoré a szó. Kovács Sándor, környezetvédelmi tanácsnok, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Mivel polgármester úr nagyon részletesen taglalta a sporttal kapcsolatos költségvetés részleteit, csak egy apró megjegyzést tennék, és ezt gondolom már a sporttanácsnoknak címezhetem, hogy a sportmúzeum részére is egy minimális keretet dologi kiadásinak fedezésére lehetett volna elkülöníteni. Továbbá költségvetés azon sorát támogatandónak tartom, hogy végre a külkapcsolatok építésére, felelevenítésére jelentősebb összeget fordítunk, hogy javítsuk a város marketinget. Ezt lehet, hogy már az előző években is jó lett volna megtenni. Hasonlóan a külkapcsolatokhoz a sportkapcsolatokban is jó lenne a határmenti településekkel vagy testvérvárosokkal versenyeket rendezni. Ezek elfoglaltságot biztosítanának a sportcsarnoknak, nézettsége volna, és abból bevétel képződne a kft. részére. Esetleg még a fürdő vendégeire is kihatással lehetne. Az elmondottak ellenére én egy kicsit változatlanul túlzónak tartom a marketing kiadások Ft-ban történő meghatározását, főleg annak fényében, hogy a fejlesztések pályázati önerejének fedezetéül szolgáló általános tartalék a hóeltakarítás miatt nem 57 millió Ft, hanem csak 50 millió Ft. Még egy apró dolog, 18

19 lehet, hogy valamilyen soron a költségvetésben szerepel, nem tudom, de ha szerepel, akkor nem aktuális amit felvetek, ha nem szerepel, akkor jó lett volna keretet biztosítani a második világháborús hősi emlékmű felújítására. A hosszú évek során elég rendesen tönkrement az időjárás viszontagságainak következtében, mert ott már a betűk és a táblák, a világítás is elég megviselt. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. További vélemény? Baranyi Sándoré a szó. Baranyi Sándor, a Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Társaim! Az előbb említett módon és arányban a városüzemeltetési bizottság 5 igen és 2 tartózkodás mellett alkalmasnak találta a költségvetés megszavazását. Azonban mindenképpen fontosnak tartom elmondani, hogy a pénzügyi bizottság elnöke és polgármester úr által is említett keretek szűkülése ellenére a városüzemeltetési feladatokat a műszaki osztály igyekszik maradéktalanul ellátni. Gondolok itt a síkosság-mentesítésre, szúnyoggyérítésre. Jól lehet fejlesztésre, utak illetve járdák építésére nem, de képviselői alapból, mint korábban is említettük kerékpárút illetve járda javítására esetleg nyílik lehetőség. Ezt csak a lakosság megnyugtatására szeretném elmondani, hogy továbbra is a városüzemeltetés igyekszik zökkenőmentesen és pontosan ellátni feladatát. Köszönöm szépen., Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. További vélemény van-e? Márton Imréé a szó. Márton Imre, a civil kapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő: Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Polgármester Úr! A sporttanácsnok úr és polgármester úr is a sporttámogatásokról ahogy szólt és amilyen körülmények vannak, a látvány- és csapat sportok jelentős támogatást központilag kaphatnak, ha megdolgoznak érte. Valóban azt gondolom, hogy nem biztos, hogy a kisebb egyesületek terhére, az egyéni sportágak terhére a csapat sportágakat helyezzük előtérbe és plusz pénzekkel támogassuk őket. Én azoknak csak gratulálni tudok, akik 40 millió Ft-ot összeszedtek, mert ez nem kis munka. Nyilván itt a csapat és az egyesület vezetése nagyon sokat megtett ezért és ez nagyon jó, hogy be lehet mozgatni ilyen pénzeket Makó város sportjába. Ezek mindenképpen egyfajta javulást hoznak és talán még színvonalasabbá tehetik ezt a dolgot. A pénzeket mindig nehéz megtalálni, felhajtani, megkeresni szponzoroktól vagy akár pályázatokon vagy társasági adókeretből. Azt gondolom, hogy ezekben az irányvonalakban egyet is tudunk érteni, ezzel nagy gond nincs is. Nagyon helyes az is, amit tanácsnok úr mondott, hogy a sportorvoslás, ami most már 4-5 éve szinte megállás nélkül megy és van, ez egy nagyon lényeges és hasznos, hiszen a sportorvoslás valahol megelőző prevenció is. Az is nagyon örvendetes, hogy polgármester úr megígérte és saját tekintélyét, illetve minden olyan erőt latba vet, hogy azoknak az egyesületeknek, akiknél mégis problémát okozhat a társasági adó és az önkormányzati támogatás csökkentése, ő próbál segíteni. Próbálja az egyesületeket olyan helyzetbe hozni, hogy ne legyen probléma és működhessen ez a dolog, hiszen azért még ez a társasági adó felhasználás első évben van, biztos, hogy nem egy egyszerű dolog lesz. Az általános elvekhez kapcsolódóan mindig vannak egyedi jelenségek és egyedi problémák és biztos vannak olyan helyzetek, amelyeket célszerű megoldani. Siket elnök úr is mondta, hogy egy város attól lesz város, ha a feladatait nem csak a kötelezőeket, hanem az önként vállaltakat is megoldja. Ehhez kapcsolódóan az itt lakóknak mindenképpen fontos az, hogy valamennyi százaléka olyan helyzetbe kerülhessen, ami nem okoz számukra veszteséget akár a sport területén is. Itt én konkrétan a makói női kézilabdára gondolok, akik en edzenek kislányoktól felnőtt hölgyekig zömében makóiak, és azzal a 19

20 gonddal küszködhetnek, hogy esetleg a tovább működésük nem biztosított, vagy bizonytalan. Polgármester úrnak szokása szerencsére, hogy amikor ilyen lényeges dolgot tárgyalunk, mint a költségvetés, akkor a teremben lévőket is megkérdezi és elmondhatják véleményüket. Én most erre teszek javaslatot ebben a témakörben, hogy ha van erre lehetőség, akkor a női kézilabda klub vezetőjét, Nagy György Józsefet is hallgassuk meg, hogy elmondhassa véleményét, esetleg problémáit. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Van-e még vélemény? Toldi Jánosé a szó. Toldi János települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Társaim! A szakmaiság előttünk elhangzott, ugyan akkor polgármester úr bevezetőjében megemlített valamit, hogy van egy 57 milliós pénzösszegünk tartalékban és abból 11% már elmegy váratlanul. Helyzet van, rendkívüli helyzet van. Ezt nem lehetne valamilyen úton-módon vis maior formájában igényelni? Ez akkora, minta a belvíz. Ugyan akkor kellemetlen, hogy látjuk a televízió közvetítésekből, hogy Szeged még rátesz egy lapáttal. Igaz, hogy rosszabb volt a minőségi takarítás az első napokban, de az, hogy még szállítja is a havat, mert akkora mennyiség. Ez csak egy megjegyzés, mert a költségvetést tárgyaljuk. Dr. Buzás Péter polgármester: Mi is szállítjuk. Toldi János települési képviselő: Jó, majd erről beszélek a műszaki irodával. Költségvetésről lévén szó, engedjék meg a sportos hasonlatot. Olyan sportágakban, mint a jégtánc, a torna, vagy a műugrás, vagy bármi, ott kétféle értékelés van. Van a tartalom és a kivitel. Adott pillanatban most a körülményekhez ez a költségvetés tartalmában nagyon jó. Kivitelben meg sajnos ez nem 3 perc lesz, hanem 365 nap. Meg kell várni azt a tartalmilag, jelenlegi körülmények között megállapított dolgot, ami a város hatáskörén túl van, mert mások döntenek erről, és utána meglátjuk, hogy mi lesz. Ilyen érdekes dolog sajnálatos módon, a bizottság előtt is elhangzott, az iskola helyzet. Költségvetésileg az iskola teljes évre van tervezve, de már tudjuk, hogy valami változás miatt szeptember 1-jétől ez a költségvetési bevétel és kiadási rész teljesen megszűnhet. A másik, hogy Makó az 1700-as években, a török hódoltság után állandóan azon városok egyike volt, akiknek főszerepe a túlélés. Ahogy elmondta az anyagi központi csonkítást polgármesterünk, ezt is túléljük. Trianont is túlélte annak idején ez a város és megmaradt magyarnak, és ehhez képest ez a költségvetés megint csak 365 napra van, túl fogjuk élni. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Van-e még a testület tagjainak véleménye? További vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kedves képviselő társam! Kár volt mondanod, látom, hogy itt van Nagy György József. Mindig meg szoktam kérdezni, most is megkérdezem, hogy a teremben ülőknek van-e véleménye a költségvetéshez kötődően? Nagy György József jelezte, hogy hozzá szeretne szólni. Van-e másnak véleménye? További vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, szavazzuk meg, hogy Nagy György József a témához kötődően kifejthesse véleményét. Kérem, szavazzunk! 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. június 29. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 15. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április hó 22. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 8. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas Éva

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Zalaegerszeg,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 05-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Benczés Miklós, Fodor Zoltán, Dr. Mokrai Mihály

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Benczés Miklós, Fodor Zoltán, Dr. Mokrai Mihály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE I-2175-25/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. szeptember 27. napján 10.00 órai kezdettel a i Hivatal Konferencia termében (Miskolc,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 86/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat az intézmények energiaszükségleteinek napenergiával történő ellátására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptember 25-én (Kedd) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE III70.105/2005. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot.

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 07-én (Csütörtök) 16.30 órakor tartott azonnali soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Illyés

Részletesebben