A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest

2 Köszöntő 1997 májusában a Hit Gyülekezete egyház megalapította iskolánkat, a Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskolát, amelynek nevében köszöntjük az Olvasót. Intézményünk életre hívására a évi IV. törvény és az évi LXXIX. törvény alapján került sor, olyan társadalmi, jogi és politikai környezetben, amely hazánk eddigi történetében szinte egyedülálló módon segíti az állami közoktatástól független, ugyanakkor azzal egy rendszerben működő nem állami, magán, alapítványi és egyházi intézmények létrejöttét. Olyan időszakban, amelyben lehetőség nyílik a tanszabadság légkörében a világnézetileg nem semleges nevelés és oktatás folytatására is. Iskolánk keresztény szellemiségű nevelési-oktatási programot valósít meg, egy reményeink szerint szabad és értékteremtő új magyar közoktatási rendszer résztvevőjeként. A következő oldalak a Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskolának a Közoktatási Törvény előírásai szerint átdolgozott pedagógiai programját tartalmazzák, melyben kívánunk jó eligazodást, tájékozódást a kedves Olvasónak!

3 TARTALOMJEGYZÉK I. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA I.1. Alapító Okirat I.2. Iskolánk névadója, Bornemisza Péter I.3. Az Intézmény bemutatása I.3.1. Az iskola működésének általános jellemzői, nevelési és oktatási céljai I.3.2. Az iskola működésének rövid leírása I Az iskolai oktatás szakaszai I Felvétel és átvétel az iskolába. A továbbhaladás feltételei I A képzési program rövid összefoglalása I.4. Az iskola részletes nevelési programja I.4.1. Az iskolában fol yó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai I Alapelvek és célok I A célokból adódó feladataink I A célok megvalósításához felhasználható eszközök és eljárások I.4.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok I.4.3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok I.4.4. Környezeti nevelés I.4.5. Egészségnevelés I.4.6. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges eszközök I.4.7. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység I.4.8. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység I.4.9. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok I A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program I A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység I A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képességkibontakoztató felkészítésének elvei I Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési rendszere I A tanulmányi munka ellenőrzése és értékelése I A tanulók magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése I Az iskolai munka ellenőrzése és értékelése I Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei I Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elve és korlátja I A szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, az együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségei I Szakrendszerű és nem szakrendszerű oktatás I A Pedagógiai program végrehajtásához szükséges kötelező felszerelések és eszközök jegyzéke

4 II. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA HELYI TANTERVE II.1.Tantárgyi struktúra II.1.1. Tantárgyi struktúra II.1.1.Általános iskola 1-4. évfolyam (Újszász utca) II.1.2.Általános iskola 5-8. évfolyam (Újszász utca) II.1.3.Általános iskola 5-8. évfolyam (Száva utca) II.1.4.Gimnázium évfolyam, általános tantervű II.1.5.Gimnázium évfolyam, nyelvi előkészítő II.1.6.Gimnázium évfolyam emelt szintű óratervek II.1.7.Sportiskola évfolyam II.1.8.Művészetoktatás Zeneművészeti ág II.1.9.Felnőttoktatási tagozat II.2. Az egyes tantárgyak helyi tantervei a nappali munkarend szerint II.2.1. Bibliaismeret évfolyam II.2.2. Az általános iskola évfolyamainak helyi tanterve II Az általános iskola 1-4. évfolyamainak helyi tanterve II Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam II Matematika 1-4. évfolyam II Környezetismeret 1-4. évfolyam II Angol nyelv 3-4. évfolyam II Technika és életvitel 1-4. évfolyam II Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam II Ének-zene 1-4. évfolyam II Testnevelés és sport 1-4. évfolyam II Tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása, fejlesztése II Az általános iskola 5-8. évfolyamainak helyi tanterve II Magyar nyelv és irodalom (Újszász utca) 5-8. évfolyam II Magyar nyelv és irodalom (Száva utca) 5-8. évfolyam II Történelem 5-8. évfolyam II Angol nyelv 5-8. évfolyam II Angol nyelv nem szakrendszerű 5-6. évfolyam II Matematika 5-8. évfolyam II Matematika nem szakrendszerű 5-6. évfolyam II Informatika 6-8. évfolyam II Természetismeret 5-6. évfolyam II Természetismeret nem szakrendszerű 5-6. évfolyam II Fizika 7-8. évfolyam (Újszász utca) II Fizika 7-8. évfolyam (Száva utca) II Biológia és egészségtan 7-8. évfolyam II Kémia 7-8. évfolyam (Újszász utca) II Kémia 7-8. évfolyam (Száva utca) II Földrajz 7-8. évfolyam II Ének-zene 5-8. évfolyam II Rajz és vizuális kultúra 5-8. évfolyam II Rajz- és kézművesség 5-6. évfolyam II Technika és életvitel 6-8. évfolyam II Technika, tánc és dráma nem szakrendszerű 5. évfolyam

5 II Tánc és dráma 5. évfolyam II Tánc és dráma nem szakrendszerű 5. évfolyam II Mozgókép és médiaismeret 7. évfolyam II Hon- és népismeret 8. évfolyam II Testnevelés 5-8. évfolyam II Ember és társadalomismeret 6-7. évfolyam II Tanulásmódszertan 5. évfolyam II.2.3 A gimnázium évfolyamainak helyi tanterve II Magyar irodalom évfolyam II Magyar nyelv évfolyam II Anyanyelvi beszédkultúra 9. évfolyam II Matematika évfolyam II Matematika nyelvi előkészítő 9. évfolyam II Történelem évfolyam II Angol nyelv évfolyam II Angol nyelvi előkészítő évfolyam II Francia nyelv évfolyam II Francia nyelv évfolyam II Német nyelv évfolyam II Német nyelv évfolyam II Spanyol nyelv évfolyam II Spanyol nyelv évfolyam II Informatika 9. évfolyam II Informatika nyelvi előkészítő évfolyam II Fizika évfolyam II Kémia évfolyam II Biológia évfolyam II Földrajz évfolyam II Művészetek évfolyam II Művészetek A modul évfolyam II Művészetek B modul évfolyam II Testnevelés évfolyam II Filozófia és etika 12. évfolyam II Tánc és dráma évfolyam II Mozgókép és médiaismeret 12. évfolyam II Társadalmi, politikai és gazdasági ismeretek 12. évfolyam II Társadalomismeret évfolyam II.3. Középszintű érettségi témakörök nappali tagozat II.3.1. Magyar irodalom II.3.2. Magyar nyelvtan II.3.3. Történelem II.3.4. Matematika II.3.5. Idegen nyelvek II.3.6. Biológia II.3.7. Földrajz II.3.8. Fizika II.3.9. Kémia II Informatika II Rajz és vizuális kultúra II Testnevelés

6 II Bibliaismeret Hit Gyülekezete II Filozófia III. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁS A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLÁBAN III.I. Nevelési program III.I.1. A zeneiskola nevelési-oktatási céljai és feladatai III.I.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok III.I.3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok III.I.4. Tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek III.I.5. A Pedagógiai program végrehajtásához szükséges kötelező (minimális) felszerelések és eszközök jegyzéke III.I.6. A szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, az együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségei III.II. Helyi tanterv III.II.1. Az egyes tanszakok általános fejlesztési követelményei III.II.2. A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai III.II.3. A tantárgyak szakirányú feladatai, követelményei, előírt tananyag III.II.3.1. Szolfézs III.II.3.2. Furulya tanszak III.II.3.3. Hegedű tanszak III.II.3.4. Zongora tanszak III.II.3.5. Klarinét tanszak III.II.4. Ajánlott irodalom III.II.5. Az alkalmazható tankönyvek tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei III.II.6. Értékelési mód az iskolai beszámoltatás, számonkérés, a tanuló szorgalma és teljesítményének értékelési formái III.II.7. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei III.II.7. A művészeti alapvizsga és művészeti záróvizsga követelményei és témakörei IV. A SPORTISKOLAI OKTATÁS A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLÁBAN IV.1. A sportiskola pedagógiai programja IV.1.1. Bevezető IV.1.2. A nevelő-oktató munka céljai, feladatai IV.1.3. A sportoló fiatalok életmódjának speciális elemei, fejlesztési tevékenység IV.1.4. Az iskolatípusok közötti átjárhatóság IV.1.5. A nevelő-oktatató tevékenység IV.1.6. A helyi tantervről IV.2. A sportiskola évfolyamainak helyi tanterve évfolyam IV.2.1. Bibliaismeret évfolyam IV.2.2. Testnevelés és sport műveltségi terület évfolyam IV Testnevelés évfolyam

7 IV Órarendi sportági edzés évfolyam IV Elméleti ismeretek évfolyam IV.2.3. Magyar nyelv és irodalom évfolyam IV.2.4. Élő idegen nyelv évfolyam IV Angol nyelv 4 8. évfolyam IV Első idegen nyelv évfolyam IV Második idegen nyelv évfolyam IV.2.5. Matematika évfolyam IV.2.6. Ember és társadalom IV Történelem 5-8. évfolyam IV Történelem évfolyam IV Emberismeret 7. évfolyam IV Etika 9. évfolyam IV Társadalomismeret 12. évfolyam IV.2.7. Ember a természetben IV Természetismeret 1-6. évfolyam IV Fizika évfolyam IV Kémia évfolyam IV Biológia és egészségtan 7-8. évfolyam IV Biológia évfolyam IV.2.8. Földünk és környezetünk évfolyam IV.2.9. Művészetek IV Ének zene ritmus évfolyam IV Rajz-vizuális kultúra osztály IV Küzdelem és játék 1-7. évfolyam IV Művelődéstörténet 12. évfolyam IV Informatika évfolyam IV Életvitel és gyakorlati ismeretek IV Technika és életvitel 1 8. évfolyam IV Pályaorientáció 11. évfolyam IV Tanulásmódszertan 5. és 9. évfolyam IV Nyelvi előkészítő évfolyam IV Élő idegen nyelv Angol nyelv IV Informatika IV Anyanyelv és Kommunikáció IV Matematika IV Környezettan IV Bevezetés a társadalomismeretbe IV Önismeret IV Labdarúgás tanterv évfolyam IV Torna (női) tanterv IV Előképző szakasz 1 4. évfolyam IV Alapfokú szakasz 5 8. évfolyam IV Továbbképző szakasz évfolyam IV Kosárlabda IV Atlétika V.4. FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLÁBAN V.4.1. A felnőttoktatás tagozat Pedagógiai programja

8 V A nevelő-oktató munka alapelvei V A nevelő-oktató munka céljai, feladatai V A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai, és a tehetség kibontakozását és a felzárkózást segítő tevékenység V Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő feladatok V.4.2. A felnőttoktatási tagozat helyi tanterve V A felnőttoktatási tagozat működésének rövid leírása V Tankönyvek és egyéb segédletek kiválasztása V Az iskolai számonkérés formái V A tagozat magasabb évfolyamára lépés feltételei V A középszintű érettségi vizsga témakörei V Tanított tantárgyak az évfolyamokon és óraszámai V A levelező munkarend szerint V Bibliaismeret évfolyam V Magyar nyelv évfolyam V Magyar irodalom évfolyam V Történelem évfolyam V Matematika évfolyam V Konzultációs tematika idegen nyelv tantárgyakból V Angol nyelv évfolyam V Német nyelv évfolyam V Lovári nyelv évfolyam V Természettudomány évfolyam V Informatika évfolyam V Földrajz évfolyam V Az esti munkarend szerint V Bibliaismeret évfolyam V Magyar nyelv évfolyam V Magyar irodalom évfolyam V Angol nyelv évfolyam V Matematika évfolyam V Fizika évfolyam V Kémia évfolyam V Földrajz évfolyam V Biológia évfolyam V Történelem évfolyam V Informatika évfolyam VI. MELLÉKLETEK VI.1. Egészség-nevelési program VI.2. Környezeti nevelési program VI.3. A tanulók fizikai állapotának mérése VII. ZÁRADÉKOK VII.1. Záradék

9 I.1. Alapító Okirat Az intézmény többször módosított alapító okiratának módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetben. A Hit Gyülekezete a magyar ifjúság oktatása és nevelése iránti felelősségétől vezetve, a szabad és értékteremtő közoktatás ügyének előmozdítására a Lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban Etv.) 17. -a (1) bekezdésében, valamint a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. -a (2) bekezdésében biztosított jogával élve az Etv. 13. (2) bekezdésében, valamint a Hit Gyülekezete Alapszabályának 36. -ában foglaltak szerint önálló egyházi jogi személyiséggel bíró, keresztény szellemiségű gimnáziumot, általános iskolát és alapfokú művészetoktatási intézményt hoz létre. Az iskola egész Magyarországra kiterjedően látja el feladatát azok számára, akik az intézmény által nyújtott világnézetileg elkötelezett, keresztény szellemiségű oktatásra tartanak igényt. 1. Az intézmény neve: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola 2. Az intézmény rövid neve: Bornemisza Péter Gimnázium 3. Az intézmény rövidített neve: Bornemisza Péter Gimnázium 4. Az intézmény OM azonosító száma: Az intézmény alapításának éve: Az intézmény székhelye: Budapest, 1107 Száva u Az intézmény telephelye: Budapest, 1165 Újszász u. 45/b. 8. Az intézmény típusa: Az intézmény alap- és középfokú többcélú közoktatási intézmény, amely az alapfeladatok ellátását összetett iskolaként szervezi meg.

10 9. Az intézmény alapítója és fenntartója: Hit Gyülekezete, 1103 Budapest Gyömrői út Az intézmény tevékenységei: iskolarendszerű oktatás keretén belül a) alaptevékenysége: Székhelyen: 8520 Alapfokú oktatás: - általános iskolai alapfokú oktatás az oktatás első szintjén nappali munkarend szerint (1 4. évfolyam), 8531 Általános középfokú oktatás - általános iskolai oktatás befejező szintjén nappali munkarend szerint (5-8. évfolyam), - négy évfolyamos nappali munkarend szerinti gimnáziumi oktatás (9-12. évfolyam), - öt évfolyamos nappali munkarend szerinti gimnáziumi oktatás (9-13. évfolyam) nyelvi előkészítő évfolyammal a 9. évfolyamon, - középfokú általános oktatás, az általános műveltséget megalapozó, az érettségi vizsgára, valamint a felsőfokú tanulmányokra történő felkészítés, - négy évfolyamos iskolarendszerű oktatás esti munkarend szerint működő, felnőttoktatást folytató gimnáziumi tagozaton. - négy évfolyamos iskolarendszerű oktatás levelező munkarend szerint működő, felnőttoktatást folytató gimnáziumi tagozaton. Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, illetve vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő) gyermekek, tanulók integrált - nappali rendszerű általános iskolai oktatása, nevelése (1-8. évfolyam) - nappali rendszerű gimnáziumi oktatása, nevelése (9-13. évfolyam). Közoktatási típusú sportiskola Az intézmény a magyar sport egységes és átfogó utánpótlás nevelési rendszerébe illeszkedve az egész ország területére kiterjedően, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 2/A. -a, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/J. -a alapján biztosítja elsősorban a választott sportág(ak)on belül az utánpótlás-nevelés feladataiban való részvételt a közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv alkalmazásával. 8

11 Telephelyen: 8520 Alapfokú oktatás: - általános iskolai alapfokú oktatás az oktatás első szintjén, nappali munkarend szerint (1 4. évfolyam), - alapfokú művészetoktatás tizenkét évfolyamos képzés keretén belül két előképző, hat alapfokú és négy továbbképző évfolyammal a zeneművészeti ágon, klasszikus zene műfajban az alábbi tanszakokon: furulya, hegedű, zongora, klarinét Általános középfokú oktatás - általános iskolai oktatás befejező szintjén nappali munkarend szerint (5-8. évfolyam), Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, illetve vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő) gyermekek, tanulók integrált - nappali rendszerű általános iskolai oktatása, nevelése (1-8. évfolyam). Közoktatási típusú sportiskola Az intézmény a magyar sport egységes és átfogó utánpótlás nevelési rendszerébe illeszkedve az egész ország területére kiterjedően, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 2/A. -a, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/J. -a alapján biztosítja elsősorban a választott sportág(ak)on belül az utánpótlás-nevelés feladataiban való részvételt a közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv alkalmazásával. b) alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenysége telephelyen és székhelyen: Az iskola az oktatáshoz kapcsolódó, azt szolgáló tevékenységeket folytathat a következő körben: Egyéb étkeztetés (diákétkeztetés) Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás (személyszállítás iskolabusszal) Általános járóbeteg-ellátás (iskola-egészségügyi ellátás) Egyéb humán-egészségügyi ellátás (ifjúsági védőnői tevékenység) - Bejáró gyerekek, tanulók ellátása - Intézményben szervezett étkeztetés - Intézményben rászorultsági alapon szervezett étkeztetés - Intézményben szervezett kedvezményes étkeztetés - Általános iskolai napközis foglalkozás - Tanulószobai ellátás - Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok - Diáksporttal kapcsolatos feladatok - A tanulók szociális helyzetétől függő tankönyvellátás 9

12 - Általános tanulói tankönyvellátás - Tanulók ingyenes tankönyvellátása - Különleges helyzetben lévő tanulók támogatása - Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 1-4. évfolyamon - Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok évfolyamon - Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok az alapfokú művészeti oktatásban - Hozzájárulás nyújtása pedagógiai, szakmai szolgáltatások igénybevételéhez - Pedagógus szakvizsgán és továbbképzésen való részvételhez hozzájárulás nyújtása - Pedagógusok szakkönyvvásárlásához való hozzájárulás nyújtása - Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgára felkészülés támogatása - Minőségfejlesztési és minőségirányítási feladatok - Érettségi vizsgák lebonyolítása - Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése 11. Felnőtt, iskolarendszerű oktatás keretén kívül folytatott tevékenység, feltüntetve az egyes tevékenységekhez kapcsolódó maximálisan felvehető létszámot. Székhelyen: Felnőtt- és egyéb oktatás 8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás. - Számítástechnikai képesítések (ECDL-START-EU-Konform; ECDL-EU- Konform számítógépes felhasználói jogosítvány). A felvehető maximális létszám 60 fő. - Nyelvtanfolyam - Korrepetáló kurzus oktatási központok szervezésében 12. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: A mindenkori hatályos jogszabályok alapján az intézmény kiegészítő jelleggel, az alaptevékenység veszélyeztetése nélkül anyagi haszonszerzésre irányuló vállalkozási tevékenységet is folytathat a következő körben: Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Hangfelvétel készítése, kiadása Egyéb kiadói tevékenység Nyomás (kivéve: napilap) Nyomdai előkészítő tevékenység Egyéb sokszorosítás Könyv-kiskereskedelem Újság-, papíráru-kiskereskedelem Sportszer-kiskereskedelem Játék-kiskereskedelem Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme Éttermi, mozgó vendéglátás Egyéb vendéglátás 10

13 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Fordítás, tolmácsolás Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Film-, videó-, televízióműsor-gyártás Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai Film- és videó-, és televízióprogram terjesztése Egyéb foglalás Művészeti létesítmények működtetése Sportlétesítmény működtetése Egyéb sporttevékenység 13. Az intézmény tagozata: felnőttoktatás (4 évfolyamos gimnáziumi képzés) 14. Az intézmény munkarendje: Az intézményben nappali munkarend szerint alap és középfokú oktatás, míg esti munkarend szerint felnőttoktatás történik. 15. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám 2109 fő. Ebből az intézmény székhelyén nappali munkarend szerint 800 fő, esti munkarend szerint 120 fő, levelező munkarend szerint 120; az intézmény telephelyén nappali munkarend szerint 894 fő, alapfokú művészetoktatásban 175 fő vehető fel. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám Nappali munkarend jogcímek szerint szerint Összesen Székhely Telephely Iskolai oktatás 1-4. Évfolyamon Iskolai oktatás 5-8. Évfolyamon Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban: 4 vagy annál több órában, egyéni foglalkozás Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban: 4 -nél kevesebb órában, csoportos foglalkozás Négy évfolyamos gimnáziumi oktatás Évfolyamon Öt évfolyamos gimnáziumi oktatás (9-13. évfolyam) nyelvi előkészítő évfolyammal a 9. évfolyamon Gyógypedagógiai oktatás a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényűeknek ( évfolyam). Gyógypedagógiai oktatás a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethetően, tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési

14 igényűeknek (1-13. évfolyam) Esti munkarend szerinti Gimnáziumi oktatás évfolyamon, felnőttoktatási tagozaton Levelező munkarend szerint Gimnáziumi oktatás évfolyamon felnőttoktatási tagozaton A feladatellátást szolgáló vagyon Az intézmény feladatellátását szolgáló ingatlan vagyon az intézmény székhelyeként megjelölt az intézmény tulajdonát képző, természetben Budapest X. kerület Száva u. 1. szám alatt található 38303/28 helyrajzi számú ingatlan, valamint az intézmény telephelyeként megjelölt az intézmény tulajdonát képező természetben Budapest XVI. kerület Újszász u. 45/b szám alatt található /36 és /37 helyrajzi számú ingatlanok. A feladatellátást szolgálják intézmény tulajdonát képező leltár szerinti ingóságok, valamint a fenntartó által ingyenes használatba adott vagyontárgyak is. 17. A vagyon feletti rendelkezés joga: A székhelyként megjelölt (Budapest, 1107 Száva u. 1.) és a telephelyként megjelölt (Budapest, 1165 Újszász u. 45/b.) ingatlanok tulajdonosa az intézmény, e vagyon birtoklásának, használatának, elidegenítésének és megterhelésének jogával az intézmény rendelkezik. A tulajdonosi jogokat az intézmény igazgatója gyakorolja. Az iskola átszervezése esetén a jogutódlásról (a jogok és kötelezettségek, illetve a vagyon átszállásáról) az alapító-fenntartó dönt, és megszűnő intézmény esetén kezdeményezi az intézmény állami nyilvántartásból való törlését, illetve az átszervezés nyomán létrejött új intézmények állami elismerését a Közoktatási törvényben és más vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint. Az iskola az alapító-fenntartó döntése, illetve a Közoktatási törvényben foglalt okok alapján szűnhet meg. Ha az iskola megszűnik, a jogai és kötelezettségei, illetve a tulajdonában lévő vagyon a jogutód nevelési-oktatási intézményre száll át. Az iskola jogutód nélküli megszűnése esetén jogai és kötelezettségei, valamint vagyona az iskola alapító-fenntartóját illeti meg. 18. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény az Etv ának (2) bekezdése, valamint az Egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló évi CXXIV. törvény alapján önálló egyházi, jogi személyként gazdálkodik, önálló gazdálkodási szervezeti egységgel rendelkezik. Az intézmény a fenntartó által évenként megállapított költségvetés keretein belül a mindenkori hatályos jogszabályok valamint az intézmény gazdálkodási és képviseleti szabályzata alapján gazdálkodik, illetve kezeli a rendelkezésére álló vagyont. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogait teljes jogkörrel az igazgató gyakorolja. Az oktatási, nevelési tevékenység finanszírozását szolgálja a fenntartó által rendelkezésre bocsátott anyagi eszközökön túl az állami költségvetésből származó támogatás, a tanulók szülei által befizetett térítési díjak, esetlegesen a közoktatási megállapodás keretében kapott támogatás, az iskola számára természetes illetve jogi személyek által felajánlott támogatások, 12

15 adományok, valamint az iskola vállalkozási tevékenységéből származó bevételek. Az iskola részére felajánlott adományok, támogatások elfogadásáról az igazgató határoz. 19. Az intézmény vezetőjének kinevezése és a munkáltatói jogok: Az iskola igazgatóját a fenntartó nevezi ki, hívja vissza, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Az intézmény alkalmazottaival kapcsolatban a munkáltatói jogokat az iskola igazgatója gyakorolja. 20. A képviseleti jog: Az intézményt a hatóságok és harmadik személy előtt az igazgató képviseli. Az igazgató képviseleti jogát konkrét esetre szóló meghatalmazással átruházhatja. 21. Az intézmény felügyeleti szervei: Az intézmény szakmai felügyeletét a fenntartó, a Hit Gyülekezete, a fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét Budapest Főváros Önkormányzatának Főjegyzője látja el. Jelen Alapító okirat az intézmény május 22-én kelt, többször módosított, a módosításokkal a mai napon egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata. Az intézmény korábbi nevei Bornemisza Péter Általános Iskola és Gimnázium valamint Bornemisza Péter Gimnázium, Alapfokú Művészeti és Általános Iskola. Jelen módosítás az aláírás napján lép hatályba. Ez az intézkedés az intézmény korábbi létrejöttét és működését nem érinti. Budapest, július 20. Petrőcz László lelkész, országos hivatalvezető 13

16 I.2. ISKOLÁNK NÉVADÓJA, BORNEMISZA PÉTER Bornemisza (vagy Abstemius) Péter a XVI. század egyik legkiemelkedőbb magyar prózaírója, a Duna baloldali vidékén még külön nem vált protestánsok püspöke, Pesten született február 22-én, és valószínűleg Rábokon halt meg, 1585-ben. Vagyonos pesti polgárcsaládból származott, szüleit az évi török pusztításkor vagyonuktól megfosztották, talán maguk is odavesztek. Bornemisza Péter Kassán tanult, ahol 1553-ban Ormándy Demeter nemesúr bíztatására angyalnak öltözve ráijesztett Feledy Lestár Habsburg-párti várkapitányra, és intette, hogy ne imádkozzék fakép, vagyis bálvány előtt, ezért a várkapitány fogságba vettette és az inkvizíció elé állíttatta őt. A börtönből 1553 karácsonya után megszökött, és pártfogóinál rejtőzött el. Ezután Bécsbe ment tanulni, és itt saját szállásán prédikációkat tartott, ezért a legmagasabb rangú magyar egyházfők foglalkoztak ügyével, akik sokat zaklatták, sőt börtönbe is juttatták. Egyfelől féltem, másfelől égett a szívem és talán oldalam is kifakadt volna, ha számat fel nem tátottam volna - írta erről az esetről később. Kiszabadulása után külföldi útra indult ismeretei gyarapítása végett; nyolc évig tartózkodott Itáliában, Francia- és Németországban, ahonnan kész tudósként tért vissza hazájába ban megszöktette Huszár Gál lelkészt aki korábban pártfogásába vette őt - a kassai börtönből, ahol azelőtt maga is raboskodott. Ezután Bécsben kancelláriai tisztséget vállalt, személyesen is érintkezett a királlyal, és leleplezett előtte egy okirat-hamisítást, amit Listius pispek követett el. Talán emiatt innen is távoznia kellett. A sok lelki és testi tusakodás után elhatározta, hogy prédikátor lesz. Lelkészként első állomáshelye Zólyom volt, ahol Balassi János szolgálatában a Balassi család udvari lelkipásztora lett. Bornemisza nevelte Balassi Bálintot, amiről később a költő maga is tanúskodott ben eretnekséggel, vagyis a reformációhoz való csatlakozással vádolták, és a császár elé idézték; még hosszú évek múltán is panaszkodtak rá a pápánál ben a mátyusföldi protestáns egyházak szuperintendense lett, később Galgócz, Sempte, majd Szered lelkésze volt. Írói, szónoki és hittérítői működése folytán a Duna vidékén terjedt a reformáció, úgyhogy mikor fölment Bécsbe, a katolikus főpapok utasítására elfogták, és három hétig börtönben tartották. Innen azonban ismét megszökött, előbb Beckó várában húzódott meg, majd saját birtokára, Rábokra vonult vissza, ahol a nyugalmat könyvei kiadására használta fel, és bibliafordítás gondolatával foglalkozott. Bornemisza Péter a XVI. századi magyar egyházi és irodalmi élet résztvevőjeként egyaránt kiemelkedőt alkotott. Fő művei: Szophoklész Elektrájának fordítása, Postilla (Ötkötetes prédikációskönyv), Ördögi Kísértetek, Énekek három rendben, Négy könyvecske a keresztényi hitnek tudományáról. 14

17 I.3. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola egyházi fenntartású intézmény. Iskolánk célja segítő iskolává válni, ami azt jelenti, hogy elsődleges feladatunknak tekintjük a képességek kibontakoztatását, a gyermekek és a családok támogatását céljaik sikeres elérésében. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola kiemelt céljai a következők: A Szentírás értékeinek közvetítése; Krisztus-centrikus nevelés; Az ismeretközvetítés során magas színvonalú, eredményes szakmai munka megvalósítása; Az iskolában folyó oktatómunka eredményeként kreatív, kommunikatív, idegen nyelveket beszélő, művelt emberek képzése; Az iskola munkája eredményeként igazságszerető, életelveit megélő és képviselő, fejlett érdekérvényesítő és együttműködési képességgel rendelkező tanulók kibocsátása; Az iskola feladata az intézményben tanítók szakmai továbbképzésének biztosítása, dinamikusan fejlődő iskolakultúra létrehozása. Az 1997-ben alakult intézményünk iránti igényt és érdeklődést mutatja növekedése, melyet a nappali tagozatra vonatkozóan az alábbi táblázat foglal össze: Nappali tagozat Tanév Tanulók száma Tanulócsoportok száma I.3.1. Az iskola működésének általános jellemzői, nevelési és oktatási céljai Az iskolában folyó nevelő-oktató munka életelv- és értékcentrikus. Az értékek létrehozásában és érvényesítésében teret kap a bibliai szemléletmód, a biblikus erkölcsi és személyiségi normák, valamint a Közoktatási Törvényben megfogalmazott elvárások. Ezek szerves egységet képeznek, működésük a nevelő-oktató munka során egy időben jelenik meg. Az iskola tiszteletben tartja a szülők gyermekeik nevelése iránti felelősségét és jogait, ezért céljaiból fakadóan hangsúlyt helyez a tanulók jogainak teljes körű érvényesítésére és védelmére. Az iskola a szülők megbízottjaként törekszik a szülők által is helyesnek ítélt normák közvetítésére és erősítésére. Figyelembe veszi a szülők és diákok ez irányú jelzéseit, és a jelentkező problémák megoldására lehetőségeket keres. 15

18 Valljuk, hogy szülők, tanárok és diákok egyaránt felelősséget viselnek a tanulók teljesítményéért, és a sikerek, a kudarcok is közösek. Iskolánk konszenzuson alapuló célokkal, az egyház és a családok megbízása alapján működik, célunk, hogy a családok és az egyház iskolája legyen. Többek között ezt hivatott kifejezni, hogy a diákok és szüleik szerződéses jogviszonyban állnak az iskolával. A szerződést 14 év alatti diák esetében a szülő, 14 év felett a szülő és a diák együttesen írja alá. A szentírási elvek közül a gyermekek védelmét elsőrendűen a szeretet képviseli, amely egységben működik a tanulók törvényes jogaival, annak minden vonatkozásában. A humánus gyakorlat kialakítása és megőrzése, valamint a kölcsönösen gyümölcsöző tanár-diák kapcsolat kialakítása nagy hangsúlyt kap munkánk során. Az egészséges körülmények és az életkorhoz illeszkedő terhelés feltételeit az iskola igyekszik következetesen megvalósítani. A tanulói jogok érvényesülése csak a tanulói kötelességek teljesítésével együtt valósulhat meg. Ezért alapelveink közé tartozik az egyéniség tiszteletben tartása, a kreativitás kibontakoztatása. Az uniformizálást, a személytelenséget teljességgel el kívánjuk kerülni. Ez főként a pályaorientációban, személyes feladatokban, a sokrétű többletszolgáltatások közötti választási lehetőségekben, valamint az iskola jó hangulatának megteremtésében nyilvánul meg. A tanuló rendszeres és kielégítő információkat kap a személyét és tanulmányait érintő minden kérdésben, és gyakorolhatja észrevételezési, javaslattevő, kérdezési jogait. Az iskolai kötelezettségek teljesítése nem sértheti a tanulók személyiségi, cselekvési szabadságát, családi és magánélethez való jogát. Ez az elv megnyilvánul az oktatás menetének minden fázisában és az értékelésben is. Az iskola a tanórák ide vonatkozó anyagrészeiben, az iskola tevékenységeiben és a nevelési elvek alkalmazásában kiemelten kezeli a szabadság különböző területeken történt megvalósulásának társadalmi, politikai, vallási, gazdasági és történelmi vonatkozásait (világ- és európai, valamint magyar történelem). Az iskola maximálisan elősegíti és értékeli a kiváló teljesítményt. Ugyanakkor az átlagos vagy átlag alatti teljesítményű diákok számára is minden feltételt biztosít teljesítményük növelése érdekében. Az iskola figyelmet fordít arra is, hogy az egyéni teljesítményt a tanulók képesek legyenek közös eredményekben is adaptálni, valamint a közösségbe és a társadalomba befektetni. Az iskola feladatából eredő értékelés alapja az egyenlő elbírálás elve. Egyházi intézményként az iskola helyi tantervének részeként mind a tizenkét évfolyamon folyik bibliaismereti oktatás. I.3.2 Az iskola működésének rövid leírása I Az iskolai oktatás szakaszai A tizenkét évfolyamos oktatást nevelési szempontból az életkori sajátosságokat és a hazai közoktatás szerkezetét figyelembe véve az alábbi szakaszokra bontjuk: évfolyam: általános iskola alsó tagozat; évfolyam: általános iskola felső tagozat; (13.) évfolyam: gimnáziumi nevelési szakasz. I Felvétel és átvétel az iskolába. A továbbhaladás feltételei 16

19 A tanuló iskolánk első osztályába történő felvételénél a tankötelezettség szabályozása szerint járunk el. Adminisztratív feltétel: iskolaérettségi bizonyítvány születési anyakönyvi kivonat beíratás szülő személyi igazolványa Az évi LXXIX. törvény 81. (1) a) pontja alapján az intézmény előfeltételként kiköti a keresztény vallás és világnézet elfogadását. Az 1-3. évfolyam végén a tanuló magasabb évfolyamra léphet. Kivétel: - igazolt és igazolatlan mulasztások miatt nem tudta a tantervi követelményeket teljesíteni, - szülői írásbeli kérésre évet ismétel, - az adott tanítási évben 250 óránál többet mulasztott. A 4. évfolyamtól a tanuló magasabb évfolyamba léphet, ha helyi tantervben tantárgyanként meghatározott követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján bírálják el. Minden tantárgyból minimum az elégséges év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. A 9. évfolyamra történő felvétel feltételei: Más általános iskolát végzők esetében: iskolánk a többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú melléklete, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, az adott tanév rendjéről szóló OM rendelet, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény figyelembe vételével a 9. évfolyamra történő felvételhez felvételi vizsgát tart. Iskolánk azon 8. osztályos tanulói számára, akik kérik továbbhaladásukat a gimnáziumi tagozatra, lehetőséget kapnak, hogy továbbhaladási mérésen, beszélgetésen bizonyítsák alkalmasságukat. Az évi LXXIX. törvény 81. (1) a) pontja alapján az intézmény előfeltételként kiköti a keresztény vallás, világnézet és erkölcs, továbbá az ezen alapuló életvitel és életmód elfogadását. A családokkal és a felvételüket, átvételüket, illetve továbbhaladásukat kérő diákokkal a felvételről, átvételről, illetve továbbhaladásról való döntés előtt motivációs beszélgetést folytatunk le, illetve nyilatkozatot kérünk a fenti szempontok teljesüléséről. Az iskolába beiratkozó diákokkal és szüleikkel az intézmény szerződést köt, amely a fenti szempontokra is kiterjed. A szerződésben foglaltaknak, továbbá a keresztényvallás, világnézet és erkölcs elfogadásának, továbbá az ezeken alapuló életmódnak és életvitelnek az intézményben folytatott tanulmányok teljes ideje alatt fenn kell állnia. I A képzési program rövid összefoglalása Valamennyi évfolyamon a hagyományos osztálykeretek között folyik a nevelő-oktató munka. Az első nyolc évfolyamon általános tantervű osztályokban, a 9. évfolyamtól általános emelt óraszámú biológiakémia, magyar-történelem, matematika-fizika-informatika és történelem-matematika tantervű osztályokban történik az oktatás. A hatékonyabb munka érdekében a felsőbb évfolyamokon csoportbontásban oktatjuk a matematikát, a nyelveket, az informatikát, a testnevelést. 17

20 Kiemelt helyet foglal el tantervünkben az idegen nyelvi képzés. Az iskola már az alsó tagozatosoknak, és erre épülően a gimnáziumban haladó szinten magas színvonalú, eredményes idegen nyelvi képzést biztosít. Ezt szolgálja, hogy az óraszám %-ában alkalmanként egyéb tantárgyak (testnevelés, rajz, környezetismeret) keretében is helyet kap az alapszintű angol nyelvi óravezetés. Továbbá a kerettanterv előírásaihoz képest emelt óraszámú nyelvoktatás (lásd a Tantárgyi struktúra c. részt!), melynek keretében diákjainknak lehetősége nyílik az angol, német, spanyol, olasz és francia nyelvek tanulására. A gimnáziumi nyelvoktatás célja, hogy a 11. évfolyam végére a diákok sikeres középfokú nyelvvizsgát tegyenek. A Közoktatási Törvény június 23-án elfogadott módosítása szerint a 2004/2005-ös tanévtől a gimnáziumok és szakközépiskolák fenntartójuk jóváhagyásával a kilencedik évfolyamon nyelvi előkészítő osztályt indíthatnak. Ennek értelmében a Bornemisza Péter Gimnázium 2004 szeptemberétől elindítja intenzív angol nyelvi előkészítő évfolyamát, melynek célja, hogy az iskolánkban végző diákok közül minél többen magas szintű nyelvtudással fejezzék be középiskolai tanulmányaikat, sikeres emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek, és alkalmassá váljanak az elsajátított nyelv használatára felsőfokú tanulmányaikban és a későbbi munkavállalás során. Az előkészítő év feladata a különböző háttérből érkező tanulók tudásának összehangolása és intenzív fejlesztése, amelynek esélyteremtő és kompenzáló hatása is van. A évfolyamon lehetőség van egyes tantárgyak fakultatív órakeretben, közép- és emelt szintű érettségi felkészítő foglalkozásokon történő tanulására. Ennek keretében a diák összesen tíz órában választhat az őt körülményei vagy belső motiváltsága folytán jobban érdeklő tárgyak közül. Érettségi vizsgára felkészítő csoportot bármely tantárgyból indítunk, amennyiben azt humán tárgyak esetében minimum 5, reál- és készségtárgyak esetében minimum 4 fő igényli. Elvünk, hogy a reáltantárgyak a lényeglátás és a természettudományos érdeklődés kialakulását szolgálják, a matematika oktatása pedig differenciált és fejlesztő jellegű legyen. A hatályos jogszabályok értelmében a világnézetileg elkötelezett, egyházi fenntartású iskolákban a tantervben helyet kaphat a világnézeti nevelés. Ez iskolánkban 12 évfolyamon keresztül heti két órában, a Bibliaismeret tantárgy keretében történik, amelynek tananyaga az Ó- és Újszövetség tanulmányozására épül. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola működési engedélyt kapott komplett zeneiskolai programja alkalmazására. A zenei képzést megalapozó tárgyak (szolfézs, furulya, hegedű, zongora) oktatása ingyenes az iskolában. További hangszeres képzések bevezetését tervezzük. Iskolánk kórusának munkájában a 12 évfolyam tanulóinak jelentős hányada vesz részt. Iskolánk tornatermében és udvarán változatos sporttevékenységekre nyílik lehetőség. Tanulóink jelentős része vesz részt valamely sportszakosztály tevékenységében, rendszeres edzésein, illetve versenyein az iskola színeiben. A jelenleg gyakorolható sportágak közé tartozik a labdarúgás, atlétika, szertorna, a lányok számára a ritmikus sportgimnasztika, pingpong, kosárlabda, kézilabda, tenisz, baseball, valamint az alsós tanulóknak szervezett labdás készségfejlesztés és a gyógytestnevelés. Iskolánkban elveinkkel összhangban álló tevékenységi körökben legalább tíz tanuló igénye esetén, tanári vezetéssel különböző nem órarendi, szabadon választható programok (szakkörök, önképző körök, stb.) indíthatóak. Évente több alkalommal szervezünk úgynevezett tematikus napokat, melyeken az órarendi és osztálykeretek megbontásával egyes tantárgycsoportok, témák, témakörök integrált, intenzív 18

21 tanulmányozására nyílik lehetőség. A tematikus napok aktuális témáját a tantestület határozza meg, ez érintheti az egyes tantárgyakat, tantervi modulokat, a sportot, egyes kultúrköröket stb. Az oktatásban kiemelt szerepet kap a kommunikációs készségfejlesztés, a kreatív, művészi készség fejlesztése. Az iskola gondosan ügyel arra, hogy valamennyi pedagógiai szakaszban az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó tevékenységi formákat válassza. Felsőoktatási intézmények megkeresésére alkalmanként hospitálási lehetőséget biztosítunk a hallgatók számára. A Budapesti Tanítóképző Főiskola és az ELTE hallgatói alkalmanként tanítási gyakorlatukat is végzik iskolánkban. Iskolánk földrajzi elhelyezkedése és vállalt térségi szerepe szükségessé tette, hogy tanulóink számára iskolabusz-szolgáltatást nyújtsunk. A buszok több útvonalon, menetrend szerint szállítják a tanulókat az iskolába reggel, illetve haza két délutáni időpontban. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola a évfolyamon felnőttoktatási tagozatot is működtet esti munkarend szerint, melynek keretében szintén lehetőség nyílik az érettségi bizonyítvány megszerzésére. I. 4. AZ ISKOLA RÉSZLETES NEVELÉSI PROGRAMJA I.4.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai I Alapelvek és célok A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola nyitott és világnézetileg elkötelezett intézmény, fenntartója a Hit Gyülekezete. Iskolánk elsőként alakult meg a Hit Gyülekezete egyház közoktatási intézményei közül, így alapítása pillanatától kezdve feladatának tekinti egy olyan kiérlelt pedagógiai program és oktatási kultúra kialakítását, melynek eredményeit egy nem felekezeties, ugyanakkor keresztény szellemiségű oktatási modellben országszerte népszerűsítheti majd programjának átadásával. Az intézmény mindaddig, míg hasonló szellemiségű és színvonalú oktatási intézmények nem alakulnak és működnek hazánkban, az 1 8. évfolyamon térségi, a évfolyamon országos feladatok ellátását vállalja, a fenti körben érvényesített beiskolázási stratégiával. Az intézmény tehát nem területi elven szerveződik, hanem nyitott mindazon iskolahasználók számára, akik pedagógiai programját, elveit, célkitűzéseit választják. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka célja olyan értékek közvetítése, illetve megerősítése, amelyek egyrészt a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, másrészt a tanulói és intézményi közösségben történő tevékenységet követően a családra, a társadalomra is pozitív hatást gyakorolnak. Célunk, hogy olyan fiatalok hagyják el az iskolát, akik számára reális cél a felsőoktatásba való belépés. Gimnáziumi diákjainkat az értelmiségi életforma és hivatás betöltésére kívánjuk felkészíteni, megalapozva az egyetemi és főiskolai tanulmányokat. A magas szintű tudás mellett szilárd etikai értékrend és erkölcsi igényesség közvetítése is célunk. Ezek eléréséhez kívánatos, hogy minden diákban kialakuljon: a keresztény életelvek és értékek belsővé, sajáttá válása; a folyamatos önművelés és önképzés igénye, a kultúra befogadására való képesség; 19

22 a felelősség tudata önmagáért, valamint társadalmi és természeti környezetéért, a humánus, segítőkész magatartás; a jó kommunikációs képesség; a fejlett érdekérvényesítő képesség; a csapatban és csapatért dolgozás, az együttműködés igénye és képessége, a munkához való pozitív viszony; a helyes önértékelés, önismeret és önfegyelem; a felnőttek, szülők tisztelete és a velük való együttműködési készség. Célul tűzzük ki, hogy a helyes önismeret alkalmazásával tanulóink legyenek képesek kitűzni és elérni reális célokat, legyenek képesek magas szintű igényt támasztani saját munkájuk iránt, legyenek nyitottak a környező világ, a természet, társadalom, haza aktuális kérdéseire. Alapvető nevelési célunk, hogy tanulóink szabadságszerető felnőttekké váljanak, akik igénylik a személyiségi, cselekvési szabadságot, egyúttal tisztában vannak a rájuk háruló kötelezettségekkel is. Hangsúlyt helyezünk tanulóink erkölcsi nevelésére ezen a téren elsősorban a bibliai értékrendet közvetíti az iskola, a bibliai életvitelre ösztönözve tanulóit. Az erkölcsi nevelés és az általános műveltség megalapozása mellett iskolánk fokozott figyelmet fordít a polgári értékek közvetítésére és a társadalomba való beilleszkedés képességének kialakítására. Kívánatos, hogy tanulóink személyiségének, alkotó életének tartalmas részévé váljanak a kiválóság és a hazaszeretet. I A célokból adódó feladataink Iskolánk minden munkatársának feladata a bevezetőben meghatározott értékek közvetítése, az ebben való együttműködés. Céljaink megvalósulásához elengedhetetlen, hogy a diákok előtt hiteles, kreatív tanárszemélyiségek álljanak, akik személyes példaadással nyújtanak megfelelő motivációt; feladatunk a minden diákban ott rejlő tehetség kibontakoztatása, a megfelelő tanulási kultúra kialakítása, az eredményes tanuláshoz szükséges készségek és képességek kifejlesztése; a Szentírás erkölcsi-szellemi értékeinek hiteles és hatékony közvetítése és elfogadtatása; az egészséges életvitelhez szükséges testi nevelés; a mindennapi viselkedéskultúra kialakítása, a nyelvi kultúra fejlesztése; a felelős, tudatos társadalmi életre való felkészítés; a társadalmi és iskolai demokrácia iránti igény kialakítása, a demokrácia korlátainak megismertetése; a tanulás, információszerzés és információ-felhasználás korszerű módjainak megismertetése; az iskola iránti szeretet kialakítása. Feladataink közé tartozik az állampolgári ismeretek átadása, oktatása, a felelős közéletre való felkészítés, a pénzügyi intelligencia kialakítása, a közéleti készségek elsajátíttatása, gyakoroltatása. I A célok megvalósításához felhasználható eszközök és eljárások Céljaink megvalósításának záloga a minőségi nevelő-oktató munka. Ennek tere a tanítási óra és a tanórán kívüli tevékenységek. Tanulóink a gimnáziumi évfolyamokon érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelően választhatnak szakirányt a bevezetőben foglaltak szerint. Ismereteiket 20

23 tovább bővíthetik a választott szakirányban az utolsó két gimnáziumi év választható fakultatív órakeretében. Az idegen nyelvek magas szintű oktatása szintén hatékony eszköz a versenyképes tudás kialakításában. Az egyes tantárgyak csoportbontásban való oktatása a tudás magasabb szintű elsajátítását és a kommunikatív képesség fejlesztését erősíti. A különféle tantárgyakból szervezett iskolai szintű versenyek, a kerületi és országos versenyeken való részvétel szintén motiváló tényező a kiemelkedően jó képességű tanulók számára. Iskolai ünnepélyeink, az iskola által szervezett különféle programok, tanulmányi kirándulások és külföldi utazások erősítik a kapcsolatokat, nyitottá teszik a diákokat, és alakítják a világról alkotott képüket. Diákjaink rendszeresen részt vehetnek az iskola által a szorgalmi időszakban szervezett tanulmányutakon, az ún. utazó gimnázium programban. Évente egy nagyobb tanulmányi utat szervezünk 1-2 hetes időtartammal. Útjaink célja meghatározott kultúrkörök megismertetése és személyes élmény nyújtása a tananyag és az ismeretek hatékonyabb elsajátításához. A megismertetni kívánt kultúrkörök: a Kárpát-medence magyarok lakta területei, az angolszász kultúra, az európai göröglatin kultúrkör bölcsője és Nyugat-Európa. Nevelő-oktató munkánk hatékony végzésének, feladataink teljesítésének egyik legfontosabb szereplője az osztályfőnök. Az értékek közvetítése, a tanulók képességeinek kibontakoztatása és fejlesztése a nevelőtestület minden tagjától folyamatos önképzést és továbbképzést igényel. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola nyitott a társadalomban, a világban újonnan keletkező olyan valós szakmai értékekre, amelyek progresszíven hatnak az iskolai nevelési célok megvalósítására. I.4.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az iskolánkban folyó személyiségnevelő munka Krisztus- és értékcentrikus. Az értékek létrehozásában és érvényesítésében központi szerepet kap, hogy diákjaink Jézus Krisztussal való személyes találkozását és közösségét, istenkeresését ösztönözzük. Legfőbb feladatunk a bibliai értékek iránt fogékony személyiség kialakítása. Olyan önálló személyiségű tanulókat kívánunk képezni, akik felelősséget éreznek önmagukért és környezetükért, ismerik és elfogadják a Szentírás értékeinek meghatározó szerepét, és a személyiségükben rejlő értékekkel gazdagítani tudják a családot és a társadalmat. A szaktanárok és osztályfőnökök törekednek arra, hogy minél jobban megismerjék a tanulók érzelmi és akarati tulajdonságait, ami a személyiségfejlesztő munka alapja. Ez történhet a tanítási munka folyamatában és az egyéni beszélgetések alkalmával is. Iskolánk egyik fő törekvése, hogy tanulóinkat az értelmiségi létre készítsük fel, ennélfogva fő feladatunknak tekintjük eredményes szocializációjuk elősegítését és a társadalmi kérdések iránti érzékenység kifejlesztését. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a hamis előítéletek és sztereotípiák elleni küzdelemnek. A tanítási-tanulási folyamatban igyekszünk minél több önálló problémamegoldásra ösztönző feladattal szabad teret biztosítani a kreativitás fejlődésének. Tanulóinkat maguk és környezetük iránti igényességre neveljük, hangsúlyozva a testi és lelki egészség megőrzésének jelentőségét. Mindennapos pedagógiai tevékenységünk során feladataink teljesítésében segítséget kapunk az iskola mellett működő pszichológustól, aki közreműködésével támogatja munkánkat, és konzultál az arra rászoruló tanulókkal, illetve oktatóikkal. Szükség esetén kapcsolatba lép a tanulók szüleivel, és 21

Alapító okirat. Az intézmény többször módosított Alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetben.

Alapító okirat. Az intézmény többször módosított Alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetben. Alapító okirat Az intézmény többször módosított Alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetben. A Hit Gyülekezete a magyar ifjúság oktatása és nevelése iránti felelősségétől vezetve, a szabad és

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest 2010 Köszöntő 1997 májusában a Hit Gyülekezete egyház megalapította iskolánkat,

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Óraterve A 2013/214. tanévtől az 1. 5. és 9. évfolyamon a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény adatai 1.1.Az intézmény megnevezése A L A P Í T Ó O K I R A T a.) Hivatalos név: Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Török Ignác Gimnázium Alapító Okiratának módosítására

Tárgy: Javaslat a Török Ignác Gimnázium Alapító Okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. október 22-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Török Ignác Gimnázium Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: dr. Gémesi György

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (7632 Pécs, Melinda utca 23.) ALAPÍTÓ OKIRATA (A 2009. március 19.-ei módosítással vastag, dőlt betűk - egybeszerkesztett változat) Pécsi József Nádor Gimnázium

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 11 sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György Gimnázium,

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 20. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat módosítása

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2006./II. 15./ rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, 2011. 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. Tel: (06-1) 295-0172

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, 2011. 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. Tel: (06-1) 295-0172 Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, 2011. 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. Tel: (06-1) 295-0172 Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRATA A 2007.02.24-i

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest Köszöntő 1997 májusában a Hit Gyülekezete egyház megalapította iskolánkat,

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

A Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda. Alapító Okirata

A Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda. Alapító Okirata A Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Alapító Okirata 2014 1 A Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az intézmény

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 2017/2018. tanévre 6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0001 Egy osztály 6 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv, angol nyelvből emelt szintű (TAGOZAT)

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben