Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam as tanév 2. félév programjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai"

Átírás

1 Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: Fax: Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u ,Tel., Fax:: Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam as tanév 2. félév programjai 1

2 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrárés Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet Gyula 2012/2013-as tanév 2. félévének programterve Első tanítási nap Szorgalmi időszak Tavaszi szünet Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Nappali tagozaton elmélet és szakmai Elmélet és nyelv Gyakorlat gyakorlat Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány IV. évfolyam Egyéni időpontokban. Levelező tagozaton konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Szakmai gyakorlat Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Gyula I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Jászberény I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Gyula II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Jászberény II. évfolyam

3 Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány IV. évfolyam Egyéni időpontokban. Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Szakdolgozat védése Záróvizsga írásbeli Záróvizsga gyakorlat Záróvizsga szóbeli Diplomaátadó ünnepség G y u l a, január 17. Dr. Fodor Lajos egyetemi tanár intézetigazgató 3

4 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány, levelező tagozat kredit alapú mintatanterve 4. szemeszter Tantárgyak Mikrobiológia- közegészségtanjárványtan III. Belgyógyászat és szakápolástana II. Belgyógyászati klinikai ápolás II. Sebészet és szakápolástana II. Sebészeti klinikai ápolás II. Tantárgyi kód EAPBMJ443EN EAPBBE444EN EAPBBE434EN EAPBSE444EN EAPBSE434EN Nappali tagozat Levelező tagozat Tantárgyi ea. gy. kr. ea. gy. kr. kód EAPBMJ443EL EAPBBE444EL EAPBBE434EL EAPBSE444EL EAPBSE434EL Értékelés K Sz Gyj Sz Gyj Tantárgyfelelős/oktató Dr. Mucsi Gyula Dr. Katona András Lunkáné Blidár Tünde (szakápolástan) Dr. Párduczné Szöllősi Andrea 3 fő szakoktató X 180 óra (6 csop.x 30 óra gyakorlat) Dr. Dósa Gábor/ Raskovicsné Csernus Mariann (szakápolástan) Dr. Párduczné Szöllősi Andrea 3 fő szakoktató X 180 óra (6 csop.x 30 óra gyakorlat) Pedagógia EAPBPD443HN EAPBPD443HL Gyj Dr. Beke Szilvia Gyógyszertan II. EAPCGY412EN EAPCGY412EL K Dr. Fodor Lajos Kutatásmódszertan I. EAPCKU412EN EDOCKU412EL Gyj Dr. Dankó Miklós Pszichológia IV Balda György (Ápoláspszichológia) Idegen nyelv IV. EAPBPS412EN EAPBID420EN EAPBPS412EL K - Gyj Dr. Máthé Ilona Informatika IV. EAPBIN422HN EAPBIN422HL Gyj Borbola Gábor 4

5 Tantárgy neve: Mikrobiológia-közegészségtanjárványtan III. nappali tagozat: EAPBMJ443EN levelező tagozat: EAPBMJ443EL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Mucsi Gyula Megyei tisztifőorvos Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Levelező B K 3 Nappali B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Mikrobiológia Közegészségtan Járványtan III. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Rendszeres óralátogatás és egy zárthelyi dolgozat eredményes (legalább 60 %) teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Tantárgyi cél: A hallgatói igény felkeltése az egészségügy veszélyes üzem jellegére. Tantárgyi tartalom: Az egészségügyi ellátás munkaegészségügyi veszélyei, a nozokomiális fertőzések részletes tárgyalása azok survaillence során alkalmazandó leggyakoribb módszerek. 1. Az ápolói munka pszichés és fizikai terhelésből származó veszélyei 2. Az ápolói munka kémiai és biológiai kockázati tényezői 3. A betegellátássorán vérrel és testváladékkal terjedő vírusfertőzések megelőzése 4. Nemzeti Nozokomiális Surveillance rendszer: EFRIR-NNSR Eurosurveillance 5. A Nemzeti Bakteriológiai Surveillance rendszer (NBS) 6. Methicillin/Oxacillin rezisztens Staphylococcus aureus fertőzések megelőzése. 7. Egészségügyi intézetekben előforduló Noro/Calicivírus járványok sajátosságai, megelőzésük/felszámolásukhoz szükséges intézkedések 8. Clostridium difficile fertőzések és megelőzésük 5. Számonkérés módja: Írásbeli, kollokvium. Kollokviumi témakörök: a tantárgyi tartalom szerint 6. Irodalom: 17.évf./3.szám.,11. évf./3. szám., 8. évf./5. szám.) Az Országos Epidemiológiai Központ információs hetilapja és különszámai, Módszertani levelei. ( 18. évf./4 szám, 10. évf./ 2.sz., Jurányi Róbert : A fertőző betegségek általános és részletes járványtana (Medicina) Kende É.: Infekciókontroll zsebkönyv. Magyar Infekciókontroll Egyesület, Gyula, V.Hajdú Piroska-Ádány Róza: Epidemiológiai szótár (Medicina) 5

6 Tantárgy neve: nappali tagozat: levelező tagozat: Belgyógyászat és szakápolástana II. EAPBBE444EN EAPBBE444EL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Várkonyi Tibor szakvezető Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Katona András Lunkáné Blidár Tünde oszt.vez.főorvos óraadó Szak (szakirány) tagozat megnevezése Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Levelező B Sz 4 Nappali B Sz 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Belgyógyászat és szakápolástana I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nincs. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges szigorlati osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy általános célja, hogy a diplomás ápolói szak hallgatói megismerkedjenek a leggyakrabban előforduló belgyógyászati típusú betegségek jellegzetességeivel, patogenézisével, tüneteivel, lefolyásával, az ápolás fő szempontjaival. Utalunk a betegségek epidemiológiai jelentőségére és gyógykezelés lehetőségeire. A terápia tekintetében nagymértékben kell támaszkodnunk a gyógyszertani stúdiumokra. Fontosnak tartjuk a szervek és szervrendszerek vizsgálati lehetőségeit megismertetni, azok előnyeire és lehetőségeire, a betegre vonatkozó megterhelésre, a vizsgálat korlátaira a figyelmet felhívni. Az elméleti oktatás feltételezi az első évfolyamon megtanult anatómia-életteni-kórélettani tematika ismeretét. Az említett időhiány miatt már csak utalások történhetnek meg a fiziológiai-patofiziológiai háttere. Ennek ismerete nélkül azonban értelmetlenné válik a betegségek megítélése. A diplomás ápolókat úgy kell felkészítenünk a későbbi munkájukra, hogy a betegágy mellett minél kevesebb kétely legyen bennük a betegek állapotának felmérése és a vele való teendők végzése során. A légzőrendszer. A vérképzés. Az endokrin rendszer megbetegedései. Akut és krónikus perifériás artériás megbetegedések. Vénás és krónikus zavarok és kezelésük. A hőszabályozás. A folyadék és elektrolit háztartás zavara. 6

7 Szakápolástan: Vese és húgyutak betegségeiben szenvedő betegek ápolása speciális feladatok a különböző kórképekben, állapotokban; prevenció lehetőségei. Neuroendocrin rendszer betegségeiben szenvedő betegek ápolása ápolói feladatok dg-s eljárásoknál; betegségre jellemző tünetek: megfigyelése; elbocsájtás, gondozás, önálló tevékenységre tanítás. Cukorbetegségben szenvedő betegek ápolása Betegségre jellemző tünetek felismerése. Szövődmények, azok felismerése. Speciális ápolási feladatok diétás kezelés; gyógyszeres kezelés; insulin kezelés. Gondozás jelentősége. Mozgásszervi betegségben szenvedő betegek ápolása Segédkezés diagnosztikai eljárásoknál, A betegek aktivitásának növelése. Biztonságos környezet kialakítása. Rehabilitáció. Bőrgyógyászati betegségben szenvedő betegek ápolása Speciális ellátási feladatok. Bőrgyógyászati elváltozások pszichés hatásai. 5. Számonkérés módja: Szigorlat. Szigorlati témakörök az előadások tematikájával megegyezőek. 6. Irodalom: Az előadáson elhangzott, az egyes témakörök végén felsorolt részletes irodalom jegyzék. Bonnie, A.-Kathy, V. G.: Belgyógyászati ápolástan. Medicina, Budapest, Herold, G.: Belgyógyászat. Therapia Kiadó, Budapest, Jermendy Gy.: Tényeken alapuló cukorbeteg-gondozás. Medicina, Budapest, Linda, J. C.: Ápolási diagnózisok. Medicina, Budapest, Marczell I.: Bőrbetegségek és bőrvédelem. Subkosa, Mildred, W. B.-Barbara, L. T.: Belgyógyászati és sebészeti ápolástan. Medicina, Budapest, P. Egoscue: Fájdalom nélkül. Magyar könyvklub, Patricia, A.-Potter, A. G.-Perry: Ápolási beavatkozások és műveletek, Medicina, Budapest, Patricia, A.-Potter, A. G.-Perry: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai. Medicina, Budapest, Petrányi Gy.: Belgyógyászat. Tömör összefoglaló, Medicina Könyvkiadó, Budapest,

8 Tantárgy neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Belgyógyászati klinikai ápolás II. nappali tagozat: EAPBBE434EN Oktató beosztása: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Tantárgy jellege Ea.+gyak. Összes szakonként óraszáma óraszám tagozatonként levelező tagozat: EAPBBE434EL Számonkérés módja adjunktus Kreditpont Levelező B Gyj. 4 Nappali B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Belgyógyászat és szakápolástana I. és Belgyógyászati klinikai ápolás I. tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel. Legalább elégséges osztályzat elérése valamennyi gyakorlóterületen. Levelező tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel. A szakoktatók által összeállított tesztsor eredményes teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Gyakorlat célja: A hallgató ismerje meg a különböző belgyógyászati megbetegedések ápolási folyamatait. A különböző diagnosztikus és terápiás eljárásokat alkalmazza az ápolás folyamatában. A gyakorlatok célja az előadásokon leadott és szakirodalomból merített ismeretanyag elmélyítése. Félévenként 3 hét szakmai gyakorlat különböző profilú belgyógyászati osztályokon. A gyakorlat alatt kiscsoportos foglalkozás keretein belül, adott beteggel kapcsolatban hívjuk fel a figyelmet gyakorlati kérdésekre és a hozzá kapcsolódó elméleti háttérre. A gyakorlatok témakörei: Bevezetés a belgyógyászat speciális ápolási, gondozási feladataiba. A keringési rendszer betegségeiben szenvedők ápolása. A légzőrendszer betegségeiben szenvedők ápolása, speciális ápolási feladatok, prevenciós lehetőségek. A vérképző rendszer betegségeiben szenvedő betegek ápolása, laborvizsgálatok, eszközös vizsgálatok, megelőzés, rehabilitáció. Az idegrendszer betegségeiben szenvedő betegek ápolása. A tünetek megfigyelése, diagnózis felállításához szükséges eszközös-, laborvizsgálatok. Elbocsátás, családtagok tanítása, otthoni ápolás, rehabilitálás. 8

9 A vese és húgyutak betegségeiben szenvedő betegek ápolása: laborvizsgálatok, radiológiai, izotópos, endoszkópos, ultrahang, vesebiopszia esetén felmerülő speciális ápolási feladatok. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Megegyezik a Belgyógyászat és szakápolástana II. tantárgynál felsorolt kötelező, illetve ajánlott irodalommal. 9

10 Tantárgy neve: nappali tagozat: levelező tagozat: Sebészet és szakápolástana II. EAPBSE444EN EAPBSE444EL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Dósa Gábor főorvos Oktató neve: Oktató beosztása: Raskovicsné Csernus Mariann óraadó Szak (szakirány) Számontagozat Ea.+gyak. Összes kérés Kreditmegnevezése óraszáma óraszám módja pont Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Levelező B Sz 4 Nappali B Sz 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Sebészet és szakápolástana I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nincs. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges szigorlati osztályzat megszerzése 4. A tantárgy rövid tartalma: Baleseti sebészet Érsebészet Fül- orr- gégészet Szemészet Érsebészet Urológia 5. Számonkérés módja: Szigorlat. Szigorlati témakörök: Megfelelnek a tantárgy első és második félévi összesített rövid tartalmának 6. Irodalom: Dlustus B.: Sebészet, sebészeti szakápolástan. Medicina, Budapest, Gaál Cs.: Sebészet. Novotrade, Budapest, Javasolt: a hallgató egy általa kiválasztott betegnél ápolási anamnézist vesz fel és ápolási tervet készít. Losonczy Gy.: Nosocomiális fertőzések. Medicina, Budapest Milliliken, M. E.-Cambell, G.: Mindennapos betegápolás I-II. OOIIK, Budapest,

11 Tantárgy neve: Sebészeti klinikai ápolás II. nappali tagozat: levelező tagozat: EAPBSE434EN EAPBSE434EL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea adjunktus Szak (szakirány) Számontagozat Ea.+gyak. Összes kérés Kreditmegnevezése óraszáma óraszám módja pont Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Levelező B Gyj. 4 Nappali B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Sebészet és szakápolástana I. és Sebészeti klinikai ápolás I. tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel. Legalább elégséges osztályzat elérése valamennyi gyakorlóterületen. Levelező tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel. A szakoktatók által összeállított tesztsor teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Gyakorlat célja: A hallgatók ismerkedjenek meg a sebészeti ápolástan elméleti és gyakorlati alapjaival. Tudatosan alkalmazzák az antisepsis és asepsis szabályait. Sajátítsák el az ápolási folyamat sebészeti osztályokon történő alkalmazását. Ismerkedjenek meg az egyes megbetegedésekben szenvedő kliensek sajátos ápolásával, így a műtéti előkészítéssel és utókezeléssel. Az elméleti előadások mellett a klinikai gyakorlatok során történik a meglévő ismeretek alkalmazása, a jártasságok és készségek megszilárdításával. A gyakorlatok témakörei: Követelmények ismertetése, az ápolási folyamat alkalmazása traumatológiai jellegű megbetegedésben szenvedő betegek esetén. i feladatok törés esetén, töréskezelés. Mobilizáció, gyógytorna, légzőtorna. Mellkasi sérült és műtéten átesett betegek ápolása, lélegeztetett beteg ápolása. Tracheostomás beteg ápolása, szívműtéten átesett beteg ápolása. Idegsebészeti megbetegedésben szenvedő beteg ápolása. i feladatok érbetegek ápolása esetén. i feladatok szemészeti osztályon. 11

12 Speciális ápolói feladatok fül-orr-gégészeti megbetegedések esetén. Speciális ápolási feladatok urológiai megbetegedések esetén. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Megegyezik a Sebészet és szakápolástana II. tantárgynál felsorolt kötelező, illetve ajánlott irodalommal. 12

13 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Pedagógia Dr. Beke Szilvia nappali tagozat: EAPBPD443EN Ea.+gyak. óraszáma levelező tagozat: EAPBPD443EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Levelező B Gyj. 3 Nappali B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Pszichológia I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: A tantárgy érvényességének feltétele mindkét tagozaton a TVSZ-nak megfelelő részvételi arány az órákon. Írásos beszámoló benyújtása. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Pedagógia kapcsolata más tudományokkal; az andragógia és a pedagógia felfogása közötti különbségek. Tanítás tanulási folyamat, oktatás. A tanítás kommunikációs értelmezése. Ismeret, tudás, tudásszint. Ismeret, készség, kreativitás. Képzés fogalma, módja, területei. Didaktikai alapelvek. Szervezeti formák. Oktatási módszerek, azok alkalmazása. Oktatási eszközök. Nevelési attitűdök. Egészségügyi képzés módszerei. A pedagógia és egészségnevelés helye és szerepe az egészségügyi ellátó rendszerben. Az egészségnevelés-egészségfejlesztés kérdésköre. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. Szituációs gyakorlatokon kötelező részvétel és az elméletből írásbeli zárthelyi dolgozat 60%-os teljesítése. 13

14 6. Irodalom: Elekes A.: Egészségpedagógia. ETI, Budapest, Nagy S.: Az oktatás folyamata és módszerei. Voles Kiadó, Mogyorós, Simnett, E.: Egészségfejlesztés. Medicina Kiadó, Budapest, Szántó K.: Pedagógia I-II. Tankönyvkiadó, Budapest,

15 Tantárgy neve: nappali tagozat: levelező tagozat: Tantárgyfelelős neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Gyógyszertan II. EAPCGY412EN EAPCGY412EL Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Fodor Lajos egyetemi tanár Számon- Ea.+gyak. Összes kérés Kreditóraszáma óraszám módja pont Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Levelező C K 2 Nappali C K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Gyógyszertan I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Órák látogatottsága: min. 12 óra/fő/félév 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Folytatva a részletes gyógyszertan első félévben megkezdett csoportjainak tárgyalását, az alábbi hatástani csoportok gyógyszereinek: hatásmechanizmusa; indikációs területei; adagolási útmutatók; mellékhatásai, ellenjavallatai, főbb interakciói stb.; vizelethajtók (diuretikumok); antihisztaminok, allergia elleni szere; vérképzésre, véralvadásra ható szere; a gasztrointesztinális rendszer működésére ható szerek: pl.: savkötők, epehajtók, hashajtók, hasfogók, hányáscsillapítók, puffadás elleni szerek stb.; hormonokra ható szerek (pl.: pajzsmirigyhormonokra, mellékvese-kéreghormonokra, női és férfi nemi hormonokra ható szerek); a diabetes mellitus gyógyszerei; élő kórokozók elleni szerek - antibiotikumok, fertőtlenítő szerek; - gomba elleni szerek; daganat elleni szerek. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök az előadások tematikájával megegyezőek. 15

16 6. Irodalom: Bakó Gy.: Farmakoterápia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Borvég J.-Váradi A.: Hatóanyagok, készítmények, terápia. Melinda Kiadó- és Reklámügynökség, Budapest, Formulae Normales VII. Kiadás OGYI Kiadvány Medicina Könyvkiadó, Budapest, Fürts Zs.: Farmakológia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Hollós S.-Zörényi Gy.: Alkalmazott Gyógyszertan. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskola, Budapest, Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadás kötet. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Neal, M.: Rövid Farmakológia. B+V Könyvkiadó, Budapest, Pharmindex Gyógyszerész, Kompendium. MediMédia Információs Kft., Budapest, Soós Gy.: Gyógyszerészeti gondozás. Magyar Gyógyszertudományi Társaság, Budapest,

17 Tantárgy neve: nappali tagozat: levelező tagozat: Kutatásmódszertan I. EAPCKU412EN EAPCKU412EL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Dankó Miklós főiskolai tanár Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Levelező C Gyj. 2 Nappali C Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Általános orvoslás, belgyógyászat és klinikai ápolástan I.. tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Az előírások szerinti tartalommal és formában elkészített és május 10.-ig leadott írásos tématerv és irodalomjegyzék. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A Kutatásmódszertan előadások célja, hogy a hallgatók megismerjék az ápolástudományban végzett kutatómunka jellegzetességeit, az ápolás és a kutatás kapcsolatát, valamint elsajátítsák a hazai és külföldi irodalmak kritikus és ésszerű használatát. Az előadások nyújtsanak elegendő alapozó ismereteket a hallgatók számára harmadik éven elvégzendő kutatásuk megtervezéséhez, melyből majd a szakdolgozatukat megírhatják. Az előadásokon elhangzottak alapján feladatuk egy rövid téma-, ill. kutatási terv (beleértve a hipotéziseket) megfogalmazása, ill. az irodalomjegyzék elkészítése a magadott tartalmi és formai előírásoknak megfelelően. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy, amely az elkészített tématerv kapcsán kerül megállapításra. 6. Irodalom: - Dankó, M. A szakdolgozatírás általános alapelvei és formai követelményei. Munkaanyag az Ápolás és betegellátás szakos hallgatók számára belső használatra. SZIE GK Egészségtudományi és Egészségügyi Intézet, Gyula, Dempsey, P. A., Dempsey, A. D.: Kutatómunka az ápolásban. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Falus I.: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Fercsik, E.: Dolgozatírás felsőfokon. Krónika Nova Kiadó, Budapest, Majoros, P.: Kutatás módszertan, avagy Hogyan írjunk könnyen, gyorsan jó diplomamunkát? Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

18 - Ruttner, E.: Matematikai statisztikai alapfogalmak, összefüggések, eljárások. Főiskolai jegyzet belső használatra. TSF Egészségügyi Intézet, Gyula,

19 Tantárgy neve: Pszichológia IV. (Ápoláspszichológia) Tantárgyfelelős neve: Balda György Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: levelező tagozat: EAPBPS412EN EAPBPS412EL Tantárgyfelelős beosztása: óraadó Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Levelező B K 2 Nappali B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Pszichológia III. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: - Legalább elégséges kollokviumi osztályzat megszerzése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: - A 2. pontban leírtak szerint. 4. A tantárgy rövid tartalma: A stúdium keretében az egészségpszichológia, valamint az ápoláslélektan részterületeinek ismeretanyagát sajátítják el a hallgatók. Egészségpszichológia és ápoláspszichológia tudományterület: - Az egészség kultúrtörténeti megközelítése. - Paradigmaváltás. Az egészségpszichológia kialakulása, tartalmi meghatározottsága. Az ápoláspszichológia helye a pszichológia tudományában. - Az egészség fogalma, az egészségi állapothoz való viszonyulás kvalitatív mutatói. A homeosztázis megbomlásának következményei. Egészségmegőrző magatartás. - Az egészségi állapot változását befolyásoló tényezők, betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk, a betegségnek tulajdonított jelentések. - Az egészség változásaival kapcsolatos fogalomkörök (kontroll-kontrollvesztés, tanult tehetetlenség learned helplessness). - A kelet-közép-európai egészségparadoxon (In Memoriam Kopp M.) - A stresszfolyamatok jellemzői, mechanizmusa. Stresszmanagement. - Megküzdés (coping). - A fájdalom pszichofiziológiai alapjai. A fájdalomviselkedés. - A betegség mint krízishelyzet, akut betegség. - Krónikus betegek kezelése és az egészségpszichológia összefüggései. (Onkopszichológia, Kardiovaszkuláris prevenció és rehabilitáció) - Egészség és társas támogatás. - A haldoklás ápoláslélektana, a tanatológia pszichológiai alapkérdései. - Gyermek és betegsége. - Az egészségügyi ellátó szakszemélyzet mentálhigiénés kérdései (Burn Out sy.). 19

20 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Szóbeli vizsga a vizsgaidőszakban. 6. Irodalom: Kötelező: - Az órán elhangzott anyagok (PPT-k, órai jegyzetek). - Csabai M., Molnár P. (2009). Orvosi pszichológia és klinikai egészségpszichológia. Budapest, Medicina Könyviadó Zrt. - Helembai K. (1993). Az ápoláslélektan alapkérdései. Főiskolai jegyzet. Budapest, Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Kállai J., Varga J., Oláh A. (2007). Egészségpszichológia a gyakorlatban. Budapest, Medicina Könyvkiadó Zrt. - Kulcsár Zs. (1998). Egészségpszichológia. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó - Molnár P., Csabai M. (1995). A gyógyítás pszichológiája. Budapest, Springer Hungarica Kiadó Kft. Ajánlott: - Csabai M., Molnár P. (1999). Egészség, betegség, gyógyítás. Az orvosi pszichológia tankönyve. Budapest, Springer Orvosi Kiadó Kft. - Forgács J. (2007). A társas érintkezés pszichológiája. Budapest, Kairosz Kiadó. - Gy. Kiss E., Polyák L. (2010). A krónikus betegséggel élők orvosi, pszichológiai és társadalmi rehabilitációja. Kaposvár, Magyar ILCO Szövetség. - Hárdi I. (1980). Pszichológia a betegágynál. Budapest, Medicina Könyvkiadó. - Magyar I. (1983). Az orvos és a beteg. Budapest, Medicina Könyvkiadó. 20

21 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Informatika IV. Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Borbola Gábor nappali tagozat: EAPBIN422EN Ea.+gyak. óraszáma levelező tagozat: EAPBIN422EL Tantárgyfelelős beosztása: informatika tanár Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Levelező B Gyj. 2 Nappali B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Informatika III. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Az elégséges gyakorlati jegy megszerzése, ehhez a zárthelyi dolgozatokban 60 %-os teljesítményszint szükséges. 4. A tantárgy rövid tartalma: A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az adatbázis-kezelés alapfogalmaival, az adatbázis modellezés alapjaival, és legyenek képesek a rendelkezésre álló adatbáziskezelő program önálló használatára. A képzés során a hallgatók megtanulják az adatbáziskezelés alapfogalmait (adat, információ, adatbázis, rekord, mező, kulcs); az adatmodell fogalmát, típusait és építőelemeit (egyed, tulajdonság, kapcsolat); a relációs adatmodell jellemzőit; a redundancia, adatbázis anomáliák, funkcionális függőség, normál formák, normalizálás fogalmait. Betekintést szereznek az adatbázis-kezelő rendszerek felépítésébe (file-szerver, kliensszerver, több rétegű architektúrák jellemzői), megtanulnak alapvető adatbázis-kezelési műveleteket (adatbevitel, módosítás, törlés, keresés, szűrés, rendezés) és megismerkednek SQL alapokkal; az űrlapok, jelentések készítésével; a rendelkezésre álló adatbázis-kezelő program interaktív használatával. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Bártfai B.: Adatbázis-kezelés: ECDL: dbase III+, Access (97, 2000, XP). BBS-Info, Budapest, Fodor I.-Tringer É.: Adatbázis-kezelés. Kossuth Kiadó, Budapest, Hernandez J. M.: Adatbázis-tervezés. Kiskapu Kft., Budapest, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom: Adatbázis-rendszerek. Panem, Budapest, Magyary Gyula, Bodnár István: Adatbázis-kezelés (Informatikai füzetek 5.), Kiskapu Kft.,

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2013-2014-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2013-2014-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2015-2016-os tanév

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2014-2015-ös tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2014-2015-ös tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2012-2013-as tanév

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2015-2016-os tanév 1.

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Számonkérés Kredit Előfeltétel Jelleg Osztály Előadás Gyak. EKEE-104-02N, EKEE-109-01N. K Dk 28 0. a 0 EKKE-106-03N Kr Tsz 0 0 160

Számonkérés Kredit Előfeltétel Jelleg Osztály Előadás Gyak. EKEE-104-02N, EKEE-109-01N. K Dk 28 0. a 0 EKKE-106-03N Kr Tsz 0 0 160 Az Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány nappali képzés automatikusan felmentést kap az OKJ-s ápoló 54 723 01 10000000 végzettséggel rendelkező hallgató Kredit Előfeltétel Jelleg Osztály Előadás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

Kód Név Krd. Jelleg Félév Elm. Gy. Lab. Köv. Modul

Kód Név Krd. Jelleg Félév Elm. Gy. Lab. Köv. Modul Nem tanári mesterképzésre épülő 30 kredites Egészségfejlesztés tanár MA modul 3 félévben Nappali tagozat (Levelező tagozaton az óraszám 1/3-a az itt megadottaknak, a kód pedig MDLET) Kód Név Krd. Jelleg

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Nappali tagozat Javasolt jellege 05014 Szociális munka kollokvium 28 28 5 köt. 05015 Szociális munka gyakorlat gyak. jegy 0 42 3 köt. 05016 Szociológia

Részletesebben

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Ápoló Szak TANTÁRGYLEÍRÁSOK. 2006. szeptember - december

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Ápoló Szak TANTÁRGYLEÍRÁSOK. 2006. szeptember - december Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Ápoló Szak TANTÁRGYLEÍRÁSOK 2006. szeptember - december 1 II. ÉVFOLYAM 2 A tantárgy neve: ANATÓMIA II. Tanszék neve: Elméleti Egészségtudományi Tanszék Tantárgyi

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Csecsemő és gyermekápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 3 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek III. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Döntési módszerek TÁVOKTATÁS Tanév 2014/2015 II- félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Döntési módszerek Tanszék: Matematika-Statisztika Tantárgyfelelős

Részletesebben

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ 2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4x1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 Klinikaigazgató: Klinikai főorvos: Szakorvos: Szakorvos jelölt: Központi gyakornok: Tanulmányi felelős: Dr. Szilasi Mária egyetemi docens Dr. Fodor Andrea

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés. 3717-10 Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. július 17.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés. 3717-10 Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. július 17. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ Miskolci Egyetem Kémiai Intézet Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ 1. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy/kurzus címe: A tantárgy/kurzus száma: Félév: Kockázatbecslés MAKKEM253M II. A kurzus típusa

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány. minta - tanterve

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács a 36/2012. sz. határozatával Elfogadta a Miskolci

Részletesebben

FELNŐTT ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV SZAKÁPOLÓ SZAK ÓRAREND Helye: Centrumelnöki Hivatal Földszint Nagytanácsterem 2013. március 19.

FELNŐTT ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV SZAKÁPOLÓ SZAK ÓRAREND Helye: Centrumelnöki Hivatal Földszint Nagytanácsterem 2013. március 19. 2013. március 18. Ápolás lélektani ismeretek az intenzív betegellátásban Ápolás lélektani ismeretek az intenzív betegellátásban Ea:Gál Lászlóné Az intenzív szakápolók mentálhigiénéje Ea:Gál Lászlóné Folyadék

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév II. félév 1 A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁSI PROGRAM ÁPOLÓ SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ

KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁSI PROGRAM ÁPOLÓ SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁSI PROGRAM AZ ÁPOLÓ SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ Moduláris képzési rendszer szerzői: Baukó Mária Dr. Bártfainé Gelencsér Teréz Dr. Drexlerné Solymos Mária Horváth Károlyné Holiné Füstös

Részletesebben

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2009. Miskolc GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

Vállalati válságkezelés

Vállalati válságkezelés Pénzügy mesterszak Nappali tagozat Tantárgyi útmutató Vállalati válságkezelés 2015/2016. I. félév Tantárgy megnevezése: Vállalati válságkezelés Tantárgy kódja: VVGK1K0MMEV Tanterv szerinti óraszám: 4+0

Részletesebben

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44 Tantárgy 1. félév 2. félév Oldalszám E. Sz. Gy. V. E. Sz. Gy. V. Klinikai biokémia I. 11 6 5fgy 12 Klinikai biokémia II. 10 6 K 13 Pathológia I. 33 45 K 14 Pathológia II. 49 45 Sz 17 Klinikai Fiziológia

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER Élelmiszermérnök szak III. évf. 2010/2011. tanév I. félév

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER Élelmiszermérnök szak III. évf. 2010/2011. tanév I. félév TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER Élelmiszermérnök szak III. évf. 2010/2011. tanév I. félév 1. TANTÁRGY CÍME: ÉLELMISZERIPARI MŰVELETEK 3. TANTÁRGY KÓDJA: NEMAT205/1 ELMÉLET 3+0 NEMAT206/1-2 GYAKORLAT 0+2

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I.

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I. TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I. Tárgykód: PMRESNE037B, PMRESNE037P Heti óraszám: 3/4/0, Kreditpont: 7 Szak(ok)/ típus: Tagozat: Követelmény: Meghirdetés féléve: Nyelve:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számviteli Sajátosságok. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számviteli Sajátosságok. tanulmányokhoz III. évfolyam Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számviteli Sajátosságok tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Számviteli Sajátosságok Tanszék:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Vezetéselmélet és módszertan Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 2 27. Tel.: 461 4552, fax.: 461 452 E mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév

Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév 1. Az előadások témája: endokrinologia, nephrologia 2. Az előadások időpontja: 1-5. héten: Kedd: 9-10 h Szerda:

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Gazdasági agrármérnök MSc szak, levelező tagozat 4. A

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2015/2016-os tanév 1. félévének

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében): Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K 2. Felelős tanszék: Informatika Szakcsoport 3. Szak, szakirány, tagozat: Műszaki

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1

A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1 A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1 ALAPOZÓ ISMERETEK, SZAKMAI TÖRZSANYAG PSZM-101 Fejlődéspszichológia 1. előadás koll 2 2 1 PSZM-102 Fejlődéspszichológia 2. előadás koll

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védını szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Ápolástan CG1005 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Félévközi jegyet a zárthelyi dolgozat eredménye adja. Zárthelyi dolgozat,

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2014-2015-ös tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2014-2015-ös tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013.

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. 2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 726 01 GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4x1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben