Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam as tanév 2. félév programjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai"

Átírás

1 Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: Fax: Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u ,Tel., Fax:: Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam as tanév 2. félév programjai 1

2 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrárés Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet Gyula 2012/2013-as tanév 2. félévének programterve Első tanítási nap Szorgalmi időszak Tavaszi szünet Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Nappali tagozaton elmélet és szakmai Elmélet és nyelv Gyakorlat gyakorlat Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány IV. évfolyam Egyéni időpontokban. Levelező tagozaton konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Szakmai gyakorlat Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Gyula I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Jászberény I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Gyula II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Jászberény II. évfolyam

3 Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány IV. évfolyam Egyéni időpontokban. Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Szakdolgozat védése Záróvizsga írásbeli Záróvizsga gyakorlat Záróvizsga szóbeli Diplomaátadó ünnepség G y u l a, január 17. Dr. Fodor Lajos egyetemi tanár intézetigazgató 3

4 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány, levelező tagozat kredit alapú mintatanterve 4. szemeszter Tantárgyak Mikrobiológia- közegészségtanjárványtan III. Belgyógyászat és szakápolástana II. Belgyógyászati klinikai ápolás II. Sebészet és szakápolástana II. Sebészeti klinikai ápolás II. Tantárgyi kód EAPBMJ443EN EAPBBE444EN EAPBBE434EN EAPBSE444EN EAPBSE434EN Nappali tagozat Levelező tagozat Tantárgyi ea. gy. kr. ea. gy. kr. kód EAPBMJ443EL EAPBBE444EL EAPBBE434EL EAPBSE444EL EAPBSE434EL Értékelés K Sz Gyj Sz Gyj Tantárgyfelelős/oktató Dr. Mucsi Gyula Dr. Katona András Lunkáné Blidár Tünde (szakápolástan) Dr. Párduczné Szöllősi Andrea 3 fő szakoktató X 180 óra (6 csop.x 30 óra gyakorlat) Dr. Dósa Gábor/ Raskovicsné Csernus Mariann (szakápolástan) Dr. Párduczné Szöllősi Andrea 3 fő szakoktató X 180 óra (6 csop.x 30 óra gyakorlat) Pedagógia EAPBPD443HN EAPBPD443HL Gyj Dr. Beke Szilvia Gyógyszertan II. EAPCGY412EN EAPCGY412EL K Dr. Fodor Lajos Kutatásmódszertan I. EAPCKU412EN EDOCKU412EL Gyj Dr. Dankó Miklós Pszichológia IV Balda György (Ápoláspszichológia) Idegen nyelv IV. EAPBPS412EN EAPBID420EN EAPBPS412EL K - Gyj Dr. Máthé Ilona Informatika IV. EAPBIN422HN EAPBIN422HL Gyj Borbola Gábor 4

5 Tantárgy neve: Mikrobiológia-közegészségtanjárványtan III. nappali tagozat: EAPBMJ443EN levelező tagozat: EAPBMJ443EL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Mucsi Gyula Megyei tisztifőorvos Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Levelező B K 3 Nappali B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Mikrobiológia Közegészségtan Járványtan III. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Rendszeres óralátogatás és egy zárthelyi dolgozat eredményes (legalább 60 %) teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Tantárgyi cél: A hallgatói igény felkeltése az egészségügy veszélyes üzem jellegére. Tantárgyi tartalom: Az egészségügyi ellátás munkaegészségügyi veszélyei, a nozokomiális fertőzések részletes tárgyalása azok survaillence során alkalmazandó leggyakoribb módszerek. 1. Az ápolói munka pszichés és fizikai terhelésből származó veszélyei 2. Az ápolói munka kémiai és biológiai kockázati tényezői 3. A betegellátássorán vérrel és testváladékkal terjedő vírusfertőzések megelőzése 4. Nemzeti Nozokomiális Surveillance rendszer: EFRIR-NNSR Eurosurveillance 5. A Nemzeti Bakteriológiai Surveillance rendszer (NBS) 6. Methicillin/Oxacillin rezisztens Staphylococcus aureus fertőzések megelőzése. 7. Egészségügyi intézetekben előforduló Noro/Calicivírus járványok sajátosságai, megelőzésük/felszámolásukhoz szükséges intézkedések 8. Clostridium difficile fertőzések és megelőzésük 5. Számonkérés módja: Írásbeli, kollokvium. Kollokviumi témakörök: a tantárgyi tartalom szerint 6. Irodalom: 17.évf./3.szám.,11. évf./3. szám., 8. évf./5. szám.) Az Országos Epidemiológiai Központ információs hetilapja és különszámai, Módszertani levelei. ( 18. évf./4 szám, 10. évf./ 2.sz., Jurányi Róbert : A fertőző betegségek általános és részletes járványtana (Medicina) Kende É.: Infekciókontroll zsebkönyv. Magyar Infekciókontroll Egyesület, Gyula, V.Hajdú Piroska-Ádány Róza: Epidemiológiai szótár (Medicina) 5

6 Tantárgy neve: nappali tagozat: levelező tagozat: Belgyógyászat és szakápolástana II. EAPBBE444EN EAPBBE444EL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Várkonyi Tibor szakvezető Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Katona András Lunkáné Blidár Tünde oszt.vez.főorvos óraadó Szak (szakirány) tagozat megnevezése Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Levelező B Sz 4 Nappali B Sz 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Belgyógyászat és szakápolástana I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nincs. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges szigorlati osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy általános célja, hogy a diplomás ápolói szak hallgatói megismerkedjenek a leggyakrabban előforduló belgyógyászati típusú betegségek jellegzetességeivel, patogenézisével, tüneteivel, lefolyásával, az ápolás fő szempontjaival. Utalunk a betegségek epidemiológiai jelentőségére és gyógykezelés lehetőségeire. A terápia tekintetében nagymértékben kell támaszkodnunk a gyógyszertani stúdiumokra. Fontosnak tartjuk a szervek és szervrendszerek vizsgálati lehetőségeit megismertetni, azok előnyeire és lehetőségeire, a betegre vonatkozó megterhelésre, a vizsgálat korlátaira a figyelmet felhívni. Az elméleti oktatás feltételezi az első évfolyamon megtanult anatómia-életteni-kórélettani tematika ismeretét. Az említett időhiány miatt már csak utalások történhetnek meg a fiziológiai-patofiziológiai háttere. Ennek ismerete nélkül azonban értelmetlenné válik a betegségek megítélése. A diplomás ápolókat úgy kell felkészítenünk a későbbi munkájukra, hogy a betegágy mellett minél kevesebb kétely legyen bennük a betegek állapotának felmérése és a vele való teendők végzése során. A légzőrendszer. A vérképzés. Az endokrin rendszer megbetegedései. Akut és krónikus perifériás artériás megbetegedések. Vénás és krónikus zavarok és kezelésük. A hőszabályozás. A folyadék és elektrolit háztartás zavara. 6

7 Szakápolástan: Vese és húgyutak betegségeiben szenvedő betegek ápolása speciális feladatok a különböző kórképekben, állapotokban; prevenció lehetőségei. Neuroendocrin rendszer betegségeiben szenvedő betegek ápolása ápolói feladatok dg-s eljárásoknál; betegségre jellemző tünetek: megfigyelése; elbocsájtás, gondozás, önálló tevékenységre tanítás. Cukorbetegségben szenvedő betegek ápolása Betegségre jellemző tünetek felismerése. Szövődmények, azok felismerése. Speciális ápolási feladatok diétás kezelés; gyógyszeres kezelés; insulin kezelés. Gondozás jelentősége. Mozgásszervi betegségben szenvedő betegek ápolása Segédkezés diagnosztikai eljárásoknál, A betegek aktivitásának növelése. Biztonságos környezet kialakítása. Rehabilitáció. Bőrgyógyászati betegségben szenvedő betegek ápolása Speciális ellátási feladatok. Bőrgyógyászati elváltozások pszichés hatásai. 5. Számonkérés módja: Szigorlat. Szigorlati témakörök az előadások tematikájával megegyezőek. 6. Irodalom: Az előadáson elhangzott, az egyes témakörök végén felsorolt részletes irodalom jegyzék. Bonnie, A.-Kathy, V. G.: Belgyógyászati ápolástan. Medicina, Budapest, Herold, G.: Belgyógyászat. Therapia Kiadó, Budapest, Jermendy Gy.: Tényeken alapuló cukorbeteg-gondozás. Medicina, Budapest, Linda, J. C.: Ápolási diagnózisok. Medicina, Budapest, Marczell I.: Bőrbetegségek és bőrvédelem. Subkosa, Mildred, W. B.-Barbara, L. T.: Belgyógyászati és sebészeti ápolástan. Medicina, Budapest, P. Egoscue: Fájdalom nélkül. Magyar könyvklub, Patricia, A.-Potter, A. G.-Perry: Ápolási beavatkozások és műveletek, Medicina, Budapest, Patricia, A.-Potter, A. G.-Perry: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai. Medicina, Budapest, Petrányi Gy.: Belgyógyászat. Tömör összefoglaló, Medicina Könyvkiadó, Budapest,

8 Tantárgy neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Belgyógyászati klinikai ápolás II. nappali tagozat: EAPBBE434EN Oktató beosztása: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Tantárgy jellege Ea.+gyak. Összes szakonként óraszáma óraszám tagozatonként levelező tagozat: EAPBBE434EL Számonkérés módja adjunktus Kreditpont Levelező B Gyj. 4 Nappali B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Belgyógyászat és szakápolástana I. és Belgyógyászati klinikai ápolás I. tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel. Legalább elégséges osztályzat elérése valamennyi gyakorlóterületen. Levelező tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel. A szakoktatók által összeállított tesztsor eredményes teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Gyakorlat célja: A hallgató ismerje meg a különböző belgyógyászati megbetegedések ápolási folyamatait. A különböző diagnosztikus és terápiás eljárásokat alkalmazza az ápolás folyamatában. A gyakorlatok célja az előadásokon leadott és szakirodalomból merített ismeretanyag elmélyítése. Félévenként 3 hét szakmai gyakorlat különböző profilú belgyógyászati osztályokon. A gyakorlat alatt kiscsoportos foglalkozás keretein belül, adott beteggel kapcsolatban hívjuk fel a figyelmet gyakorlati kérdésekre és a hozzá kapcsolódó elméleti háttérre. A gyakorlatok témakörei: Bevezetés a belgyógyászat speciális ápolási, gondozási feladataiba. A keringési rendszer betegségeiben szenvedők ápolása. A légzőrendszer betegségeiben szenvedők ápolása, speciális ápolási feladatok, prevenciós lehetőségek. A vérképző rendszer betegségeiben szenvedő betegek ápolása, laborvizsgálatok, eszközös vizsgálatok, megelőzés, rehabilitáció. Az idegrendszer betegségeiben szenvedő betegek ápolása. A tünetek megfigyelése, diagnózis felállításához szükséges eszközös-, laborvizsgálatok. Elbocsátás, családtagok tanítása, otthoni ápolás, rehabilitálás. 8

9 A vese és húgyutak betegségeiben szenvedő betegek ápolása: laborvizsgálatok, radiológiai, izotópos, endoszkópos, ultrahang, vesebiopszia esetén felmerülő speciális ápolási feladatok. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Megegyezik a Belgyógyászat és szakápolástana II. tantárgynál felsorolt kötelező, illetve ajánlott irodalommal. 9

10 Tantárgy neve: nappali tagozat: levelező tagozat: Sebészet és szakápolástana II. EAPBSE444EN EAPBSE444EL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Dósa Gábor főorvos Oktató neve: Oktató beosztása: Raskovicsné Csernus Mariann óraadó Szak (szakirány) Számontagozat Ea.+gyak. Összes kérés Kreditmegnevezése óraszáma óraszám módja pont Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Levelező B Sz 4 Nappali B Sz 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Sebészet és szakápolástana I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nincs. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges szigorlati osztályzat megszerzése 4. A tantárgy rövid tartalma: Baleseti sebészet Érsebészet Fül- orr- gégészet Szemészet Érsebészet Urológia 5. Számonkérés módja: Szigorlat. Szigorlati témakörök: Megfelelnek a tantárgy első és második félévi összesített rövid tartalmának 6. Irodalom: Dlustus B.: Sebészet, sebészeti szakápolástan. Medicina, Budapest, Gaál Cs.: Sebészet. Novotrade, Budapest, Javasolt: a hallgató egy általa kiválasztott betegnél ápolási anamnézist vesz fel és ápolási tervet készít. Losonczy Gy.: Nosocomiális fertőzések. Medicina, Budapest Milliliken, M. E.-Cambell, G.: Mindennapos betegápolás I-II. OOIIK, Budapest,

11 Tantárgy neve: Sebészeti klinikai ápolás II. nappali tagozat: levelező tagozat: EAPBSE434EN EAPBSE434EL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea adjunktus Szak (szakirány) Számontagozat Ea.+gyak. Összes kérés Kreditmegnevezése óraszáma óraszám módja pont Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Levelező B Gyj. 4 Nappali B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Sebészet és szakápolástana I. és Sebészeti klinikai ápolás I. tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel. Legalább elégséges osztályzat elérése valamennyi gyakorlóterületen. Levelező tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel. A szakoktatók által összeállított tesztsor teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Gyakorlat célja: A hallgatók ismerkedjenek meg a sebészeti ápolástan elméleti és gyakorlati alapjaival. Tudatosan alkalmazzák az antisepsis és asepsis szabályait. Sajátítsák el az ápolási folyamat sebészeti osztályokon történő alkalmazását. Ismerkedjenek meg az egyes megbetegedésekben szenvedő kliensek sajátos ápolásával, így a műtéti előkészítéssel és utókezeléssel. Az elméleti előadások mellett a klinikai gyakorlatok során történik a meglévő ismeretek alkalmazása, a jártasságok és készségek megszilárdításával. A gyakorlatok témakörei: Követelmények ismertetése, az ápolási folyamat alkalmazása traumatológiai jellegű megbetegedésben szenvedő betegek esetén. i feladatok törés esetén, töréskezelés. Mobilizáció, gyógytorna, légzőtorna. Mellkasi sérült és műtéten átesett betegek ápolása, lélegeztetett beteg ápolása. Tracheostomás beteg ápolása, szívműtéten átesett beteg ápolása. Idegsebészeti megbetegedésben szenvedő beteg ápolása. i feladatok érbetegek ápolása esetén. i feladatok szemészeti osztályon. 11

12 Speciális ápolói feladatok fül-orr-gégészeti megbetegedések esetén. Speciális ápolási feladatok urológiai megbetegedések esetén. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Megegyezik a Sebészet és szakápolástana II. tantárgynál felsorolt kötelező, illetve ajánlott irodalommal. 12

13 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Pedagógia Dr. Beke Szilvia nappali tagozat: EAPBPD443EN Ea.+gyak. óraszáma levelező tagozat: EAPBPD443EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Levelező B Gyj. 3 Nappali B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Pszichológia I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: A tantárgy érvényességének feltétele mindkét tagozaton a TVSZ-nak megfelelő részvételi arány az órákon. Írásos beszámoló benyújtása. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Pedagógia kapcsolata más tudományokkal; az andragógia és a pedagógia felfogása közötti különbségek. Tanítás tanulási folyamat, oktatás. A tanítás kommunikációs értelmezése. Ismeret, tudás, tudásszint. Ismeret, készség, kreativitás. Képzés fogalma, módja, területei. Didaktikai alapelvek. Szervezeti formák. Oktatási módszerek, azok alkalmazása. Oktatási eszközök. Nevelési attitűdök. Egészségügyi képzés módszerei. A pedagógia és egészségnevelés helye és szerepe az egészségügyi ellátó rendszerben. Az egészségnevelés-egészségfejlesztés kérdésköre. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. Szituációs gyakorlatokon kötelező részvétel és az elméletből írásbeli zárthelyi dolgozat 60%-os teljesítése. 13

14 6. Irodalom: Elekes A.: Egészségpedagógia. ETI, Budapest, Nagy S.: Az oktatás folyamata és módszerei. Voles Kiadó, Mogyorós, Simnett, E.: Egészségfejlesztés. Medicina Kiadó, Budapest, Szántó K.: Pedagógia I-II. Tankönyvkiadó, Budapest,

15 Tantárgy neve: nappali tagozat: levelező tagozat: Tantárgyfelelős neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Gyógyszertan II. EAPCGY412EN EAPCGY412EL Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Fodor Lajos egyetemi tanár Számon- Ea.+gyak. Összes kérés Kreditóraszáma óraszám módja pont Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Levelező C K 2 Nappali C K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Gyógyszertan I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Órák látogatottsága: min. 12 óra/fő/félév 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Folytatva a részletes gyógyszertan első félévben megkezdett csoportjainak tárgyalását, az alábbi hatástani csoportok gyógyszereinek: hatásmechanizmusa; indikációs területei; adagolási útmutatók; mellékhatásai, ellenjavallatai, főbb interakciói stb.; vizelethajtók (diuretikumok); antihisztaminok, allergia elleni szere; vérképzésre, véralvadásra ható szere; a gasztrointesztinális rendszer működésére ható szerek: pl.: savkötők, epehajtók, hashajtók, hasfogók, hányáscsillapítók, puffadás elleni szerek stb.; hormonokra ható szerek (pl.: pajzsmirigyhormonokra, mellékvese-kéreghormonokra, női és férfi nemi hormonokra ható szerek); a diabetes mellitus gyógyszerei; élő kórokozók elleni szerek - antibiotikumok, fertőtlenítő szerek; - gomba elleni szerek; daganat elleni szerek. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök az előadások tematikájával megegyezőek. 15

16 6. Irodalom: Bakó Gy.: Farmakoterápia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Borvég J.-Váradi A.: Hatóanyagok, készítmények, terápia. Melinda Kiadó- és Reklámügynökség, Budapest, Formulae Normales VII. Kiadás OGYI Kiadvány Medicina Könyvkiadó, Budapest, Fürts Zs.: Farmakológia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Hollós S.-Zörényi Gy.: Alkalmazott Gyógyszertan. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskola, Budapest, Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadás kötet. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Neal, M.: Rövid Farmakológia. B+V Könyvkiadó, Budapest, Pharmindex Gyógyszerész, Kompendium. MediMédia Információs Kft., Budapest, Soós Gy.: Gyógyszerészeti gondozás. Magyar Gyógyszertudományi Társaság, Budapest,

17 Tantárgy neve: nappali tagozat: levelező tagozat: Kutatásmódszertan I. EAPCKU412EN EAPCKU412EL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Dankó Miklós főiskolai tanár Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Levelező C Gyj. 2 Nappali C Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Általános orvoslás, belgyógyászat és klinikai ápolástan I.. tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Az előírások szerinti tartalommal és formában elkészített és május 10.-ig leadott írásos tématerv és irodalomjegyzék. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A Kutatásmódszertan előadások célja, hogy a hallgatók megismerjék az ápolástudományban végzett kutatómunka jellegzetességeit, az ápolás és a kutatás kapcsolatát, valamint elsajátítsák a hazai és külföldi irodalmak kritikus és ésszerű használatát. Az előadások nyújtsanak elegendő alapozó ismereteket a hallgatók számára harmadik éven elvégzendő kutatásuk megtervezéséhez, melyből majd a szakdolgozatukat megírhatják. Az előadásokon elhangzottak alapján feladatuk egy rövid téma-, ill. kutatási terv (beleértve a hipotéziseket) megfogalmazása, ill. az irodalomjegyzék elkészítése a magadott tartalmi és formai előírásoknak megfelelően. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy, amely az elkészített tématerv kapcsán kerül megállapításra. 6. Irodalom: - Dankó, M. A szakdolgozatírás általános alapelvei és formai követelményei. Munkaanyag az Ápolás és betegellátás szakos hallgatók számára belső használatra. SZIE GK Egészségtudományi és Egészségügyi Intézet, Gyula, Dempsey, P. A., Dempsey, A. D.: Kutatómunka az ápolásban. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Falus I.: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Fercsik, E.: Dolgozatírás felsőfokon. Krónika Nova Kiadó, Budapest, Majoros, P.: Kutatás módszertan, avagy Hogyan írjunk könnyen, gyorsan jó diplomamunkát? Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

18 - Ruttner, E.: Matematikai statisztikai alapfogalmak, összefüggések, eljárások. Főiskolai jegyzet belső használatra. TSF Egészségügyi Intézet, Gyula,

19 Tantárgy neve: Pszichológia IV. (Ápoláspszichológia) Tantárgyfelelős neve: Balda György Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: levelező tagozat: EAPBPS412EN EAPBPS412EL Tantárgyfelelős beosztása: óraadó Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Levelező B K 2 Nappali B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Pszichológia III. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: - Legalább elégséges kollokviumi osztályzat megszerzése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: - A 2. pontban leírtak szerint. 4. A tantárgy rövid tartalma: A stúdium keretében az egészségpszichológia, valamint az ápoláslélektan részterületeinek ismeretanyagát sajátítják el a hallgatók. Egészségpszichológia és ápoláspszichológia tudományterület: - Az egészség kultúrtörténeti megközelítése. - Paradigmaváltás. Az egészségpszichológia kialakulása, tartalmi meghatározottsága. Az ápoláspszichológia helye a pszichológia tudományában. - Az egészség fogalma, az egészségi állapothoz való viszonyulás kvalitatív mutatói. A homeosztázis megbomlásának következményei. Egészségmegőrző magatartás. - Az egészségi állapot változását befolyásoló tényezők, betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk, a betegségnek tulajdonított jelentések. - Az egészség változásaival kapcsolatos fogalomkörök (kontroll-kontrollvesztés, tanult tehetetlenség learned helplessness). - A kelet-közép-európai egészségparadoxon (In Memoriam Kopp M.) - A stresszfolyamatok jellemzői, mechanizmusa. Stresszmanagement. - Megküzdés (coping). - A fájdalom pszichofiziológiai alapjai. A fájdalomviselkedés. - A betegség mint krízishelyzet, akut betegség. - Krónikus betegek kezelése és az egészségpszichológia összefüggései. (Onkopszichológia, Kardiovaszkuláris prevenció és rehabilitáció) - Egészség és társas támogatás. - A haldoklás ápoláslélektana, a tanatológia pszichológiai alapkérdései. - Gyermek és betegsége. - Az egészségügyi ellátó szakszemélyzet mentálhigiénés kérdései (Burn Out sy.). 19

20 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Szóbeli vizsga a vizsgaidőszakban. 6. Irodalom: Kötelező: - Az órán elhangzott anyagok (PPT-k, órai jegyzetek). - Csabai M., Molnár P. (2009). Orvosi pszichológia és klinikai egészségpszichológia. Budapest, Medicina Könyviadó Zrt. - Helembai K. (1993). Az ápoláslélektan alapkérdései. Főiskolai jegyzet. Budapest, Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Kállai J., Varga J., Oláh A. (2007). Egészségpszichológia a gyakorlatban. Budapest, Medicina Könyvkiadó Zrt. - Kulcsár Zs. (1998). Egészségpszichológia. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó - Molnár P., Csabai M. (1995). A gyógyítás pszichológiája. Budapest, Springer Hungarica Kiadó Kft. Ajánlott: - Csabai M., Molnár P. (1999). Egészség, betegség, gyógyítás. Az orvosi pszichológia tankönyve. Budapest, Springer Orvosi Kiadó Kft. - Forgács J. (2007). A társas érintkezés pszichológiája. Budapest, Kairosz Kiadó. - Gy. Kiss E., Polyák L. (2010). A krónikus betegséggel élők orvosi, pszichológiai és társadalmi rehabilitációja. Kaposvár, Magyar ILCO Szövetség. - Hárdi I. (1980). Pszichológia a betegágynál. Budapest, Medicina Könyvkiadó. - Magyar I. (1983). Az orvos és a beteg. Budapest, Medicina Könyvkiadó. 20

21 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Informatika IV. Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Borbola Gábor nappali tagozat: EAPBIN422EN Ea.+gyak. óraszáma levelező tagozat: EAPBIN422EL Tantárgyfelelős beosztása: informatika tanár Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Levelező B Gyj. 2 Nappali B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Informatika III. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Az elégséges gyakorlati jegy megszerzése, ehhez a zárthelyi dolgozatokban 60 %-os teljesítményszint szükséges. 4. A tantárgy rövid tartalma: A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az adatbázis-kezelés alapfogalmaival, az adatbázis modellezés alapjaival, és legyenek képesek a rendelkezésre álló adatbáziskezelő program önálló használatára. A képzés során a hallgatók megtanulják az adatbáziskezelés alapfogalmait (adat, információ, adatbázis, rekord, mező, kulcs); az adatmodell fogalmát, típusait és építőelemeit (egyed, tulajdonság, kapcsolat); a relációs adatmodell jellemzőit; a redundancia, adatbázis anomáliák, funkcionális függőség, normál formák, normalizálás fogalmait. Betekintést szereznek az adatbázis-kezelő rendszerek felépítésébe (file-szerver, kliensszerver, több rétegű architektúrák jellemzői), megtanulnak alapvető adatbázis-kezelési műveleteket (adatbevitel, módosítás, törlés, keresés, szűrés, rendezés) és megismerkednek SQL alapokkal; az űrlapok, jelentések készítésével; a rendelkezésre álló adatbázis-kezelő program interaktív használatával. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Bártfai B.: Adatbázis-kezelés: ECDL: dbase III+, Access (97, 2000, XP). BBS-Info, Budapest, Fodor I.-Tringer É.: Adatbázis-kezelés. Kossuth Kiadó, Budapest, Hernandez J. M.: Adatbázis-tervezés. Kiskapu Kft., Budapest, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom: Adatbázis-rendszerek. Panem, Budapest, Magyary Gyula, Bodnár István: Adatbázis-kezelés (Informatikai füzetek 5.), Kiskapu Kft.,

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY 1 Tartalom oldalszám Kötelező tantárgyak 4 1. A szülészeti nőgyógyászati osztály berendezése, műszerei...5 2. Az egészségügyi ellátás

Részletesebben

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány Tantárgyleírások Ápolás és betegellátás alapszak Mentőtiszt szakirány 1 Tantárgynevek Oldalszámok Kötelező tantárgyak 1. Ápolástan szakmai gyakorlat 1 2. Belgyógyászati ismeretek 2 3. Eset-rohamkocsi gyakorlat

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Bioetika ETAET6031 2. gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof.

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Népjóléti Minisztérium A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1995. Engedélyszám: 20310/95. 2 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés Szerkesztő: Petrók Jánosné Szerzők:

Részletesebben

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez MUNKAANYAG NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez 2011. Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-6/2011/EAHUF MASSZŐR szakképesítés

Részletesebben

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas 2014 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Részletesebben

Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program

Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program 1/ I. Általános információk A Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye Fejér

Részletesebben

TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Funkcionális anatómia I. ETAET6024 2. elmélet, gyakorlat 2 2 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

Központi program a FOGTECHNIKUS szakképesítéshez

Központi program a FOGTECHNIKUS szakképesítéshez NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a FOGTECHNIKUS szakképesítéshez 2011. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Általános irányelvek 1 Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási

Részletesebben

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ 2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Funkcionális anatómia és terhelésélettan Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10

TANTÁRGYLEÍRÁS. Funkcionális anatómia és terhelésélettan Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10 TANTÁRGYLEÍRÁS Funkcionális anatómia és terhelésélettan FT1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 2.13. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben