PhD értekezés. dr Holló Péter. Budapest, Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Klinikai Orvostudományok Tudományági Doktori Iskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PhD értekezés. dr Holló Péter. Budapest, 2005. Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Klinikai Orvostudományok Tudományági Doktori Iskola"

Átírás

1 Prognosztikai faktorok és pathogenetikai tényez k analízise psoriasisban. A szinkron balneofototerápia hatásmechanizmusának vizsgálata immunológiai és neuroendokrin paraméterekkel PhD értekezés dr Holló Péter Budapest, Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Klinikai Orvostudományok Tudományági Doktori Iskola Programvezet : Témavezet : Dr Kárpáti Sarolta egyetemi tanár Dr Marschalkó Márta docens Opponensek: Dr Gyulai Rolland PhD Dr Werling Klára PhD A szigorlati bizottság elnöke:dr Rácz Károly egyetemi tanár A szigorlati bizottság tagjai: Dr Nagy Károly egyetemi tanár Dr Nébenführer László PhD

2 Összefoglalás Prognosztikai faktorok és pathogenetikai tényez k analízise psoriasisban. A szinkron balneofototerápia hatásmechanizmusának vizsgálata immunológiai és neuroendokrin paraméterekkel Klinikai Orvostudományok Tudományági Doktori Iskola Vezet : Prof Dr Tulassay Zsolt egyetemi tanár dr Holló Péter Programvezet : Témavezet : Prof Dr. Kárpáti Sarolta Ph.D., D.Sc. Dr Marschalkó Márta Ph.D. B rgyógyászat és Venerológia cím program Budapest, A b rgyógyászati megbetegedések súlyosság és gyakoriság alapján egyik legjelent sebb csoportját a psoriasis alkotja. Legújabb ismereteink szerint az immunrendszerrel összefügg, de a b rben autonóm módon m köd immunológiai és neuroendokrin regulátor mechanizmusok lényeges szerepet játszanak a betegség pathomechanizmusában. Mind a mai napig nem ismeretes olyan jelent s klinikai vagy laboratóriumi paraméter, mely alkalmas lenne a betegség lezajlásának pontos monitorozására vagy prognosztizálására. Nagy beteganyagon végzett klinikai vizsgálataim célja a psoriasis egyes klinikai formáinak a szinkron balneofototerápiára mutatott válaszkészségének vizsgálata volt. Az egyes klinikai típusok szinkron balneofototerápiára mutatott válaszkészsége egyaránt jónak bizonyult, kivéve a konfluáló típust, mely betegeknél azt találtam, hogy gyengébb az esélyük a tünetmentesség elérésére. 2

3 Laboratóriumi kutatásaim során a mononukleáris sejt cutan lymphocyta asszociált antigén (CLA), illetve a perifériás vér beta-endorphin expresszió alakulását vizsgáltam a klinikai tünetek alakulásának függvényében. A mononukleáris sejt CLA expresszió és a klinikai tünetek összefüggésének elemzése alapján a betegek két csoportra oszthatók. Az utánkövetéses vizsgálat során tünetmentesen maradt csoport mononuklearis sejt CLA expressziója konzekvens csökkenést mutatott. Evvel szemben azon betegek, akiknek b rtünetei recidiváltak, CLA expressziója n tt a kezelés során, majd ismét csökkent a klinikai tünetek relapszusának idején. A tünetmentes betegek kiindulási CLA expressziója szignifikánsan magasabb volt. A perifériás beta-endorphin expresszióra irányuló vizsgálataim során kezelés el tt és után nem tapasztaltam szignifikáns változást. Vizsgálataim eredménye alapján a b rtünetek klinikai típusa illetve a CLA expresszió kezdeti mértéke illetve annak kezelés során való megváltozása prognosztikai faktorként értékelhet a szinkron balneofototerápia során. 3

4 Summary Prognostic and pathogenetic factors in psoriasis. Analysis of the efficacy of synchronous balneofototherapy using immunological and neuroendokrin parameters Semmelweis University Ph.D. School Clinical Medicine Chairman: Prof Zsolt Tulassay M.D., Ph.D., D.Sc. Péter Holló M.D. Leader of the program: Prof Sarolta Kárpáti M.D., Ph.D., D.Sc. Tutor: Márta Marschalkó M.D., Ph.D. Dermatology and Venerology Program Budapest, Immunological and neuroendocrine local regulatory machanisms of the skin play an important role in the pathogenesis of psoriasis. No clinical or laboratory parameters are used widespread to monitorize and predict the clinical outcome of the disease. The aim of my clinical study was to find prognostic data for the outcome of the synchronous balneophototherapy treatment and find correlation between clinical subtypes of psoriasis and their answer to treatment. Except confluating type there was no significant difference between answer to synchronous balneophototherapy of the clinical subtypes, patients with confluating skin eruptions have worse chance to clear. Laboratory investigations targeting peripheral mononuclear cell cutaneous lymphocyte associated antigen (CLA) expression and peripheral blood beta-endorphin 4

5 level examined the correlation of this parameters with the clinical outcome of the disease. On the basis of the results of mononuclear cell CLA expression analyses, patients could be divided into two groups. Responder patients remained symptom-free at the follow-up control, their mononuclear cell CLA expression showed consequent decrease. The second group of patients had a clinical relapse at the follow-up control, their CLA expression increased during treatment and decreased while having clinical relapse. Responder patients showed a significant higher mononuclear cell CLA expression before treatment. Peripheral blood beta-endorphin level showed no significant change before and after synchronous balneophototherapy treatment. The results show that clinical type of the skin symptoms and initial CLA expression and its change are predictors of the disease outcome during synchronous balneophototherapy. 5

6 Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés Történeti áttekintés Elméleti alapok A psoriasis pathogenezise A hámsejtproliferáció kialakulása, az angiogenezis szerepe A b r immunrendszerének normál m ködése Az antigének eliminációja az ép b rben, a T-sejtek rjárata A T-sejt aktiváció normális menete, 1-es típusú cytokin válasz A T-sejtek normális proliferációja és differenciációja A CLA szerepe a b rben kialakuló immunválaszban A CLA biokémiai jellemz i A fucosyltransferase enzimek szerepe a CLA genezisében A b r immunrendszerének m ködése psoriasisban A T-sejt aktiváció, proliferáció és differenciáció psoriasisban A CLA szerepe a psoriasis immunpathomechanizmusában Az extravasatio folyamata psoriasisban A neuroendokrin rendszer szerepe a psoriasis pathomechanizmusában Neuropeptidek szerepe a psoriasis pathogenezisében A beta-endorphin/mu-opiát receptor rendszer a b rben A beta-endorphin szerepe az epidermalis hyperploriferációban A phototherápia helye a psoriasis kezelésében Sz k spektrumú UVB fény a psoriasis kezelésében Célkit zések Saját klinikai és laboratóriumi vizsgálatok Betegek és módszerek A Szinkron Balneophototherápiás készülék és a kezelési protokoll Betegek Klinikai vizsgálatok CLA vizsgálatok Beta-endorphin vizsgálatok 35 6

7 5.1.3 Laboratóriumi módszerek CLA vizsgálatok Endorphin vizsgálatok Statisztikai analízis Eredmények Klinikai vizsgálatok A szinkron balneofototherápia hatékonysága nagy beteganyagon A psoriasis különböz klinikai típusainak válaszkészsége a kezelésre CLA mérések A CLA vizsgálatban részt vev betegek klinikai állapotának változása Psoriasios betegek mononuclearis sejt CLA expressziója egészségesekéhez viszonyítva A szinkron balneophototherápiás kezelés hatása a perifériás mononuklearis sejt CLA expresszióra A perifériás mononukleáris sejt CLA expresszió alakulása báziskúra és utánkövetési periodus után Beta-endorphin mérések Megbeszélés Klinkai vizsgálatok Perifériás vér mononukleáris sejt CLA viszgálatok A kezelések hatása a CLA expresszióra psoriasisban MTX Cyclosporin A UV fény Biológiai válaszmódosító therápia- a psoriasis modern kezelésének elvei Beta-endorphin vizsgálatok Az immunrendszer és a beta-endorphin kapcsolata Az UV fény hatása a beta-endorphin szintre Munka jelent sége A jöv - CLA gátlás a biológiai terápia egyik lehetséges célpontja? 77 Köszönetnyilvánítás 79 Irodalom 80 Saját közlemények jegyzéke 89 7

8 1.0 Bevezetés A b rgyógyászati megbetegedések súlyosság és gyakoriság alapján egyik legjelent sebb csoportját a psoriasis alkotja. Az európai országokban az össznépesség mintegy 1.4-2%-át érinti a megbetegedés. Magyarországon ezerre tehet a betegségben manifeszt módon vagy látensen érintettek száma. A b r mellett az ízületeket is érintheti, ilyen esetekben súlyos deformáló izületi gyulladás, mozgáskorlátozottság alakulhat ki. A betegség súlyossága és gyakorisága illetve krónikus volta mind a társadalom mind a betegek és közvetlen környezetük számára is jelent s terheket jelent. A betegség kezelésére rendelkezésre álló módszerek mindegyike a tünetmentességet hivatott elérni. Végleges, oki terápia a psoriasis kezelésére nem áll rendelkezésre mind a mai napig. A betegség több kromoszómát érint genetikai hátterér l ma már számor adat áll rendelkezésre, ezen ismereteink az utóbbi id ben mind szélesebb kör vé válnak. Ugyancsak rohamosan b vülnek a psoriasissal kapcsolatban az immunrendszer kóros m ködésére vonatkozó ismereteink is. Ismertté váltak azok az immunrendszeri és neuroendokrin rendszeri mechanizmusok, melyek a b rben lokális regulátor szerepet töltenek be, és melyek a szervezet egésze szintjén m köd hasonló rendszerekkel összefüggésben, de jelent s részben autonóm módon fejtik ki hatásaikat. Az új, molekuláris szint ismereteken alapuló eredményeknek köszönhet en a legmodernebb biológiai válaszmódosító kezelési stratégiák már a normálistól eltér funkciójú vagy eltér mennyiségben jelentkez jelátviv vagy sejtfelszíni receptor molekulák befolyásolását célozzák. A jelenleg rendelkezésre álló szerek specificitása azonban még nem megfelel, a betegség tüneteinek gátlása mellett egyéb immunrendszeri funkciók is módosulnak. A kezelések hatásosságát pedig csak a klinikai tünetek alakulásából tudjuk nyomon követni. A számos rendelkezésre álló adat között mind a mai napig nem áll rendelkezésre olyan megbízható pontosságú klinikai vagy laboratóriumi paraméter, mellyel követni és prognosztizálni lehetne a betegség lezajlását, a klinikai tünetek várható alakulását. Szintén nem ismeretes olyan, az immunpathomechanizmusban központi szerepet játszó struktúra, melynek gátlásával a betegség úgy lenne kezelhet, hogy más immunrendszeri funkciók ne károsodjanak. 8

9 2.0 Történeti áttekintés Egészen az 1970-es évekig a kutatók a b rben észlelhet változásokat vélték els dlegesnek a psoriasis pathomechanizmusában. Az immunológia területén történt hatalmas fejl dés következtében a 70-es évek közepét l kezd d en egyre inkább a fehérvérsejtekre és az immunrendszerre terel dött az érdekl dés. Eleinte a betegség eredetét tisztán autoimmun eredet nek gondolták, ahol a fiziológiásan is el forduló anti-stratum corneum antitestek reagálnak antigénjeikkel. A stratum corneum antigének az akkori feltételezések szerint a neutrophil lymphocyták lysosomális tevékenysége során kerültek az érdekl dés középpontjába. A rejtett stratum corneum autoantigen elmélet Beutner nevéhez f z dik és sok követ je akadt. A hypothesis alapját az a kutatási eredmény adta, hogy autoantitestekb l és complementb l álló immunkomplex depozitumokat mutattak ki a psoriasisos b r cornealis rétegében. Az intracornealisan talált neutrophil-chemoattraktáns anyagok, pl. C5a magyarázatot adtak a subcornealis neutrophil akkumulációra is. Az immunrendszer m ködésének mind részletesebb megismerése révén ma már azt is tudjuk, hogy az immunrendszer m ködése specifikus funkcionális receptor-ligand párok révén szervspecifikus részekb l tev dik össze. Ezt a feltételezést magyarázza az area-code modell, mely a gyulladásos szövetekbe kilép leukocyták homing folyamatát szemlélteti. (1) Így a b rben is létezik egy jelent s részben autonóm m ködés funkcionális egység, a b r immunrendszer, a SIS (Skin Immune System). A gyulladásos sejtek specifikus populációi olyan molekulák sorát expresszálják, melyek lehet vé teszik számukra specifikus szerveik elérését. A b rben számos adhéziós molekula, enzim és chemokin receptor együttesen szabályozza a T lymphocyták tropizmusát. Az 1980-as évek elején a pathogenezisben kiemelt szerephez jutott a psoriasisos b rtünetek területén, a plakkokban nagy számban elhelyezked T-sejtek fontossága és funkciója. Ezen felismerés révén kés bb azonban világossá vált, hogy miért is olyan hatékonyak a psoriasis terápiájában a T-sejt szuppresszív anyagok. A legels ként használt szisztémás gyógyszer, a methotrexat támadáspontjának korábban a 9

10 hyperproliferativ epidermist gondolták, újabban kiderült, hogy számos más ponton is szerepet játszik a psoriasis pathomechanizmusának gátlásában. Végs soron mind a mai napig számos kérdés még nem teljesen tisztázott azzal kapcsolatban, hogy mi iniciálja a gyulladásos folyamat kialakulását, hogyan zajlik pontosan le, mely sejtek vesznek benne és milyen módon részt. Milyen mechanizmusok révén alakul ki a gyulladás egy adott helyen, és csak ott. Az immunrendszeren, illetve annak b rre lokalizált egységén kívül mely más rendszerek, például a neuroendokrin rendszer részt vesz-e a folyamat beindításában és fenntartásában. 10

11 3.0 Elméleti alapok 3.1 A psoriasis pathogenezise A hámsejtproliferáció kialakulása, az angiogenezis szerepe A keratinocyták az epidermis f alkotói, hosszú differenciálódási folyamat eredményeként érik el végs formájukat. ssejtjeik a bazális rétegben helyezkednek el. Feltételezik, hogy a sok ssejtnek csak kis hányada vesz részt aktívan a sejtciklusban és megy át a differenciálódási folyamaton. Szükség esetén, megfelel stimulusok hatására több ssejtet aktivizálva képes gyorsan megújulni az epidermis. Erre van szükség például a sebgyógyuláskor. A psoriasis szövettani képében már régen megfigyelték a nagyszámú mitosisokat. Van Scott 1963-ban észrevette, hogy a psoriaticus hámban sokkal több az egységnyi területre jutó osztódások száma az egészséges b rhöz képest. Az nevéhez f z dik a psoriaticus hyperplasia kifejezés. Radioaktív izotópos technika segítségével nyert adatok szerint psoriasisban mindössze két-három napba telik a bazális sejtsorban elhelyezked sejtnek a stratum corneumba való eljutás, szemben az egészséges b rrel, ahol ez a folyamat sokkal lassabb (körülbelül 21 napot vesz igénybe) és vékonyabb epidermisen keresztül történik. Más kutatócsoportok in vivo vizsgálatokkal a psoriaticus b rbe thymidine-t injektálva kimutatták, hogy szemben a normális 300 órás sejtciklussal, itt csupán 37 órát vett igénybe a folyamat. A hám hyperproliferatioja psoriasisban régóta bizonyított tény. Amennyiben helytálló a feltételezés, hogy van egy nyugalomban lév ssejt subpopulatio, egy osztódó, differenciálódó subpopulatio és egy már az apoptózis fázisában lév subpopulatio, elképzelhet, hogy e sejtcsoport arányának eltolódása a hyperproliferáció oka. A cytokeratin-16 expressziójának vizsgálatával bebizonyították, hogy a psoriasisos b rben túlsúlyban vannak a sejtciklusba már belépett, osztódó sejtek, szemben a nyugvó sejtekkel. Régen a psoriasis pathogenezisében a hámsejtek hyperproliferációját tartották els dleges folyamatnak. Ma már tudjuk, hogy ez csak egy része és eredménye a b rben zajló immunrendszeri folyamatoknak. A keratinocyták szaporodását számos növekedési faktor befolyásolja. A növekedési faktorok hatásukat vagy a G0 fázisban 11

12 lév sejtek stimulálásán keresztül fejtik ki, vagy a G1- illetve S-fázisban lév k DNSszintézisét változtatják meg. Ilyen az epidermal growth factor (EGF), az insulin-like growth factor( IGF-I), a heparin-binding EGF-like growth factor (HB-EGF), a savas és bázikus fibroblast growth factor (afgf,bfgf), a keratinocyte-growth factor (KGF) és az amphiregulin. A T-sejtek képesek HB-EGF-et és bfgf-et termelni. A keratinocyták mind EGF- mind IGF-receptor expressziója a psoriasisos léziók területén fokozott. Megfigyelték, hogy a b rbe bejutó lymphocyták a hámsejtek közti dezmoszómákat szétroncsolják. A dezmoszómák sérülésével együtt a sejtmembrán folyamatossága is megszakad. Ezenkívül, hogy a T sejt az epidermalis rétegbe jusson, a basalis membránnak is meg kell nyílnia. A különféle sérülések következtében a hámsejt reparációs mechanizmusokba kezd. Ehhez nagy mennyiség mitogen cytokin és receptor jelenléte szükséges. A folyamatos cytokin elválasztás és T sejtek folyamatos megjelenése krónikus stimulációt jelent az epidermis számára. Végs soron a gyulladásos cytokinek folyamatos termel dése és a T-sejtek folyamatos migrációja az epidermisbe a psoriasisos léziók területén a krónikus epidermális hyperplasia serkent i. Az angiogenezis is a T sejtek jelenlétéhez kötött folyamat. Az általuk termelt VEGF (vascular endothelial growth factor) és más angiogenetikus faktorok szabályozzák az erek normális növekedését és a plakkokban látható túlburjánzását is. A plakkokban lév erekben olyan adhéziós faktorok termelését figyelték meg, ami normálisan csak a nyirokcsomók HEV (high endothelial venule)- jén látható. Ezek a molekulák, a CD31, a CD34 lehet vé teszik még éretlen T sejtek megtapadását is az erek falán. Ezen sejtek érése bekövetkezhet Langerhans sejtek jelenlétében a b r másodlagos nyirokszerveiben is. Psoriasisban a CD11c+ APC (antigen presenting cell)-k koncentrációja megn tt, így ezen sejtek segítségével is megtörténhet az érési folyamat. Normálisan a CD11c integrint visel sejtek az els dleges nyirokszervekben találhatóak. A VEGF fontos összeköt molekula lehet az angiogenezis és a sejt-mediált gyulladási folyamat között, ugyanis a VEGF által stimulált leukocyták fokozott adhéziós képességet mutatnak az új erek falán található selectinekhez és a VCAM-hez. Így a VEGF indirekt módon proinflammatorikus hatással rendelkezik. 12

13 3.2 A b r immunrendszerének normál m ködése A psoriasis immunpathológiájának megértéséhez elengedhetetlen a b rben zajló normális immunrendszeri folyamatok rövid vázolása. Az emberi b r kiemelked jelent ség a szervezet védekez rendszerében, ahol normális immunválasz esetén kizárólag T-lymphocyták találhatók. A T-lymphocyták és a keratinocyták egymás m ködésére kifejezett hatást gyakorolnak Az antigének eliminációja az ép b rben, a T-sejtek rjárata A T-sejtek az erek és a nyirokcsomók között folyamatosan ingáznak, mintegy rjáratot tartanak. Antigénnel való találkozás esetén az immunválasz kiváltása egy többlépéses folyamat eredménye. Lényege, hogy a még éretlen T-sejteket az antigént els ként felismer Langerhans sejt megismerteti az antigénnel, az ily módon aktivált állapotba hozott T-sejtek feladata eljutni az antigének lel helyére. A kezd lépés során az epidermalis Langerhans sejtek az antigénhez való kapcsolódást követ en a környéki nyirokcsomóba jutnak. A nyirokcsomóba belépni képes sejtek általában CCR7+Lselectin+ centrális memóriasejtek, melyek a különböz specifikus migrációs képességeik révén a nonlymphoid szövetekben a gyulladás helyére eljutnak. A nyirokcsomókban zajlik le a Langerhans-sejt és a T-sejt találkozása, melynek során aktiválódik és differenciálódik a T-sejt és megváltozik a felszíni adhéziós molekulák expressziója. Az újonnan felszínre került molekulák segítségével a sejt képes lesz a gyulladás helyére találni. A bakteriális antigéneket a macrophagok pusztítják, melyeket a TH-1 sejtek által termelt cytokinek aktiváltak. Dermális antigének elpusztulhatnak a TH-2 sejtek cytokinjeit l. A virális eredet eket pedig a fert zött sejtekkel együtt maguk a cytotoxikus lymphocyták vagy termelt interferonjaik ölik meg. A T-sejtek által termelt IL-2 aktiválja az NK-sejteket, amelyek szintén részt vesznek a fert zött sejtek elpusztításában. Az antigén pusztulása után az immunválasz lecseng, a klón nagyobb része apoptosis útján eliminálódik, de néhány memóriasejt a keringésben maradva folytatja rjáratát. 13

14 A feltételezések szerint psoriasisban is hasonlóképpen indul a folyamat, de a krónikus plakkokkal járó formában, a b r egyes régióiban az immunválasz lecsengése nem következik be. (2-4) A T-sejt aktiváció normális menete, 1-es típusú cytokin válasz A b rb l a nyirokcsomókba érkez, aktivált Langerhans sejtek mind a Th1, mind a Th2 sejteknek tudnak antigént prezentálni. Az, hogy végül melyik típus dominálja az immunválaszt, a szabályozó cytokinek egyensúlyának valamelyik irányba való eltolódása alapján d l el. Az IL-12 jelenléte a differenciálódást az egyes típus felé viszi, az IL-4 pedig Th2/Tc2 érési utat stimulálja. (5) A sejtek cirkulációját a nyirokcsomó és a perifériás szövetek között számos sejtfelszíni adhéziós molekula szabályozza. A naiv T sejtek nagy mennyiségben expresszálnak L- selectint a felszínükön. Ez lehet vé teszi a nyirokcsomó venuláiban a naiv T-sejtek keringésben való lelassulását, az érfalon való gördülését. Itt az érfal luminalis felszínén kiválasztódó adhéziót-serkent chemokin (6-C-kine) hatására szilárdan hozzáköt dnek az LFA-1 nev integrinhez, majd extravasálódnak a nyirokcsomó stromájába. Tekintettel arra, hogy az éretlen T-sejtek más szervekre jellemz adhéziós molekulát nem expresszálnak, csak a keringés és a nyirokcsomó között közlekednek. Alacsony számban T-sejtek jelen vannak a nem gyulladt b rben is, ily módon biztosítva a folyamatos surveillance mechanizmust a potenciális antigének ellen. Ennek a migrációnak a legf bb regulátora a b rben a CTACK kemokin. Hatására a naiv T-sejtek képesek a b rbe vándorolni, és ott a T-lymphocyta rjárat funkciót ellátni. Aktiváció lezajlásakor a b rb l a drenáló nyirokcsomóba migráló antigén prezentáló sejtek az MHC I vagy II osztályú molekuláikhoz kapcsolódva szállítják az antigént. Az antigén elfogása után a Langerhans sejtek érési folyamaton mennek keresztül, melynek lényege, hogy képessé válnak a T-sejt aktiváció beindítására. (1. ábra) 14

15 Éretlen T-sejt Aktivált Langerhans-sejt peptid antigén Szolubilis cytokinek IL-12 IL-12 IL-2 IL-12R CD-4, TCR, CD-3 MHC-II IL-2R CD-8, TCR, CD-3 MHC-I Primer szignál Nukleáris szignálok LFA-1 ICAM-1 CD40L CD40 cd28 CTLA4 CD2 LFA3 CD80 CD86 Kostimuláció 1.ábra A T-sejt aktiválását az érett Langerhans-sejt végzi el, mely folyamatért három csoportba sorolható aktiváló jelek a felel sek: a primer szignál, a kostimuációs receptorok és a szolubilis, proliferációs és differenciációs jelet átviv cytokinek. A b rt drenáló nyirokcsomókban a T-sejt aktiváció során, azok felszínén új adhéziós molekula, a cutan lymphocytaasszociált antigén (CLA) jelenik meg, mely biztosítja az aktivált sejtek visszajutását a b rbe. (2-5) Az aktivációban részt vev receptorok és ligandok egymással szoros összefüggésben termel dnek. A Langerhans sejtek érésének kezdeti stádiumában legfontosabb az antigén jelenléte, majd a folyamat el rehaladtával a differenciálódást els sorban a a T- sejttel való kapcsolat serkenti. A CD40/CD40L interakció a CD40 termelés fokozásán kívül a B7 fehérjék szintézisét is stimulálja a dendritikus sejten. Ez a 15

16 folyamatos stimulációs szignálok feler södéséhez vezet, beleértve a váltást a magas affinitású CD28-ra és a CTLA4 fokozott szintézisére a T-sejten. A CD28 a kétféle B7 molekulához képes köt dni: ezek a CD80 és a CD86, melyek a dendritikus sejtek felszínén kerülnek fokozott expresszióra az antigén kiváltotta érési folyamat során. A CD40 megkötése után, az érett dendritkus sejt magas koncentrációban termel IL-12-t. Ez fokozza a T-sejtek aktivációját és differenciálódását. Ezentúl az antigénprezentáló sejtek CD 40 általi aktivációja (csak az antigén által aktivált CD4+ T-sejt képes rá) képessé teszi a sejteket a CD8+ citotoxikus sejtek differenciálódásának fokozására. A Langerhans sejtek életbenmaradásában és aktivitásának fenntartásában még szerepet játszik a T-sejtek által szintetizált TRANCE (tumor necrosis factorrelated activation-induced cytokine) és receptorának interakciója. A T-sejt aktiváció a primer stimuláció és CD28 costimuláció folymatánál lényegesen komplexebb folyamat. Míg a B7-CD28 interakció pozitív, stimuláló jelként szerepel a T-sejtek számára, addig a B7 proteinek CTLA4 molekulával való interakciója növekedést szuppresszáló jelet közvetít. Ezen kívül egyéb akcesszorius vagy kostimulációs koreceptorok is befolyásolják az antigénprezentáló sejt T-sejtre kifejtett hatását, úgy mint a ICAM-1/LFA-1, CD2/LFA-3 és a CD40/CD40L. A T-sejtek felszíni receptorai ezen kívül a Langerhans sejtek és a már aktivált állapotba került T- sejtek által expresszált, els sorban IL-2 és IL -12 cytokineket is megkötik, így azok is befolyásolják a mitotikus aktivációt és a differenciációt. Mindezek a folyamatok, melyek a T-sejtek aktivációját jellemzik, id ben elhúzódóan zajlanak. Az antigén prezentáló sejt korai maturációjának kontrolljában az antigén elfogása és egyes cytokinek, a GM-CSF, IL-4, és TNF-alfa játszanak szerepet. Evvel szemben a differenciáció kés bbi lépéseit a T-sejttel való kontaktus regulálja f leg. Például a CD40 interakciója az aktivált T-sejt felszínén megjelen CD40L receptorral pozitív visszacsatolást gyakorol az APC felszínén expresszálódó CD40 molekulákra, fokozva azok kifejezését. Emellett az APC felszínén a B7 molekulák expressziójára is serkent hatással van. Ez pedig folyamatos stimulust jelent a T-sejtek felszínén megjelen nagy affinitású CD28 molekulák és a CTLA4 expressziójára is. A CD40 kapcsolódása után a dendritikus sejtek nagy mennyiség IL-12 termelést mutatnak. (2-4) 16

17 3.2.3 A T-sejtek normális proliferációja és differenciációja Az aktiváció után a T-sejt klónok szaporodnak és a megfelel effektor sejtté differenciálódnak. A Th1 vagy a Tc1 (CD4+ ill. CD8+-ak lehetnek) effektor sejtek az 1-es típusú cytokineket termelik, ilyen az IFN-, az IL-2, a TNF-, de például IL-4-et már nem állítanak el. Ez az érési irány egyrészt az aktivált dendritikus sejtek IL-12 termelésének, másrészt maguknak az 1-es típusú cytokineknek tudható be. A T-sejtek érésének másik útja Th2 és Tc2 (szintén CD4+ ill. CD8+ sejtek is lehetnek egyaránt) effektor sejtek keletkezéséhez vezet. Ezek a sejtek a 2-es típusú cytokineket állítják el, mint az IL-4, IL-6 és az IL-10. IFN- -t nem termelnek. F szerepük a szabályozásban van, ugyanis a 2-es típusú cytokinek gátolják az 1-es típusú effektorok tevékenységét, miközben fokozzák a B-sejtek immunglobulin termelését. (2.ábra) A harmadik lehet ség a T-sejt számára, ha NK T-sejtté alakul, és a nem fehérje eredet antigének pusztításában vesz részt. Az aktiváció során a TCR receptorhoz és a CD28- hoz kötött folyamatok végs soron a különböz cytokinek transzkripciójának regulációjára is hatással vannak, így a TNA-alfa, az IFN-gamma és az IL-2, illetve ezen kívül a granulocyta-macrophag colonia stimuláló faktorra is (GM-CSF). CD28 kostimuláció hiányában csak csökkent T-sejt válasz váltható ki. (3,4) A cytokinek lokális koncentrációja tehát alapvet fontosságú a differenciáció irányának meghatározásában. Az egyes anatomiai régiók között is kimutatható bizonyos eltérés a cytokin mintázatban, mely végs soron eltér differenciációt eredményez. A nem nyálkahártyát drenáló lymphoid szövetekben IL-2 túlsúlyát észlelték, míg a nyálkahártyákat drenáló lokalizációkban inkább az IL-4 produkciója dominál. (6) Egyes nagyhatású -például a mycobacteriumok vagy más pathogén baktériumok által kiváltott- immunválaszok jellemz en dominálóan 1-es típusúak. Számos autoimmun betegség, mint például a gyulladásos bélbetegség, a juvenilis diabetes mellitus, a 17

18 rheumatoid arthritis is az érintett szervek 1-es típusú T-sejtes infiltrátumával jellemezhet. Evvel szemben a 2-es típusú immunválaszok gyakran ineffektív immunitást eredményeznek, a 2-es típusú sejtek által vezérelt immunválaszok gyakran nem képesek a bakteriális antigének eliminációjára. Az allergiás és az egyes antitestek által mediált autoimmun betegségekre inkább a 2-es típusú sejtek által jellemzett immunválaszok a jellemz ek. aktivált Langerhans sejt b r CD8 IFN- epidermis Ag IFN- dermis CD4 CLA Ag IL-12 CLA Th1 Langerhans sejt T-sejt IL-4 IL-10 IL-11 Th2 nyirokcsomó 2.ábra A b rben létrejöv T-sejtes immunválasz: Az els lépésben a még éretlen Langerhans sejt antigént köt meg az epidermisben, ami beindítja a sejt érését és kivándorlását a b rt draináló nyirokcsomókba. Itt találkozik a még éretlen T-sejttel, ahol aktiválódik a T-sejt. Az aktivált T-sejtek expresszálják a CLA homing antigént, és beindul 1-es típusú vagy 2-es típusú differenciálódásuk. A CLA+ memória T-sejtek bekerülnek a keringésbe majd kilépnek a b rbe a gyulladás helyén. A dermisben ill. az epidermisben a T-sejtek cytokineket expresszálnak. 18

19 3.2.4 A CLA szerepe a b rben kialakuló immunválaszban Az aktiváció során a T sejtek új sejtfelszíni proteineket expresszálnak, melyek lehet vé teszik számukra az erekb l a b rbe való kijutást. Ebb l a szempontból a legfontosabb ilyen irányító szerepet játszó protein a memória T sejtek felszínén megjelen cutan lymphocytaasszociált antigén, a CLA. (2,7,8) A CLA adhéziós molekula, mely beindítja a b r postkapilláris venuláiban a T sejtek lelassulását, megállását és az endotheliumhoz való kihorgonyzását. Ez elengedhetetlen része a b rbe való extravasatio folyamatának. A CLA specifikus ligandja az E-selectin, de gyengébben köt dik a P-selectinhez is. Mindkét receptor a b rben lév kapillárisok endotheljén alacsony koncentrációban folyamatosan expresszálódik. Gyulladásos folyamatokban expressziójuk jelent sen fokozódik. A CLA-selectin kapcsolódás eredményeként a T sejtek mozgása lelassul, az érfal endotheliuma mentén lassulva gördülnek és sodródnak tovább a kapillárisokban. Ilymódon lehet vé válik, hogy kifejtsék rájuk hatásukat az endothelium, a keratinocyták és más, a b rben található sejtek által szecernált kemokinek. Tehát ebben a folymatban a CLA mellett még számos sejtfelszíni marker, adhéziós molekula, kemokin is részt vesz, de a b rre lokalizált folyamat beindításában a CLA specificitást biztosító szerepe egyértelm. A folyamat során a kemokinek modifikálják a T sejt felszínén található integrineket, úgy mint a VLA-4 (very late antigen-4) és a már korábban említett LFA-1-et. A T sejtek végs lehorgonyzásában ezen integrineknek jut a f szerep, mikor az ICAM-1 és VCAM-1-hez kapcsolódnak. A perifériás vérben kering T-lymphocyták csupán 20%-ban CLA pozitívak. A b rt infiltráló T-sejtek azonban több mint 80%-a expresszálja a CLA-t. Az egyéb szerveket infiltráló T-lymphocyták CLA negatívak. Az extracutan szerveket infiltráló sejtek kevesebb mint 20%-a CLA pozitív. Arthropathia psoriaticaban szenved betegek synoviális folyadékát infitráló sejtek úgyszintén CLA negatívak. (9,10) 19

20 3.2.5 A CLA biokémiai jellemz i Az ma már bizonyos, hogy a b rben észlelhet sejtszint változások és a betegség klinikai aktivitása is a T-lymphocytáknak b relváltozások területén észlelhet folymatos jelenlétét l függ. Az aktiváció során a T sejtek új sejtfelszíni proteineket expresszálnak, melyek lehet vé teszik számukra az erekb l a b rbe való kijutást. Ebb l a szempontból az egyik legfontosabb ilyen irányító szerepet játszó protein a memória T sejtek felszínén megjelen cutan lymphocyta asszociált antigén, a CLA. Hasonlóan a sialyl Lewis antigénhez, melyet szintén a memoria sejtek expresszálnak, a CLA is egy szénhidrát epitóp, amely a P-selectin glikoprotein ligand 1 ( PSGL-1) poszt-transzlációs glikozilációja útján keletkezik. A PSGL-1, ami csak a P-selectint köti, minden emberi T-lymphocytán megtalálható. A glikoziláció után a T-sejt E- selectin kötésére is alkalmas lesz. Ezt a fucosyltransferase VII enzim általi módosítást a szövet-specifikus T-sejt homing egyik regulátorának tartják (2). Ez a folyamat a naiv T-sejt memória sejtté (CD45RA+) alakulásával egyid ben, a nyirokcsomóban megy végbe. A CLA specifikus ligandjai -az E-selectin és a gyengébben köt dést mutató P- selectinhez is- a b rben lév kapillárisok endotheljén alacsony koncentrációban folyamatosan kimutatható. Gyulladásos folyamatokban expressziójuk IL-1 és TNFalfa hatás következményeként jelent sen fokozódik. A CLA e-selectin kapcsolódás eredménye lesz végs soron a T-lymphocyták adhezioja az endothelhez, majd az extravasatio folyamata. SCID egerekre transzplantált emberi b rben mutatták ki, hogy a CLA+ T-sejtek migrációja a b rbe e-selectin ellenes antitesttel gátolható. Ez a kísérlet meger síti a CLA- e-selectin interakció kulcsfontosságú szerepét az extravasatio folyamatában. A CLA+ T-sejt populáció b rre való specificitását más vizsgálati eredmények is alátámasztják. Atopiás dermatitises és asthmás betegek Dermatophagoides pteronyssimus extraktum által kiváltott memória T-sejt válaszát vizsgálták: atopiás dermatitises betegeknél a CLA+ T-sejt populációra korlátozódott az immunválasz, míg az asthma bronchialeban szenved betegek CLA- T-sejt populációja vett részt a kiváltott immunválaszban. (11) 20

PhD értekezés. dr Holló Péter. Budapest, Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Klinikai Orvostudományok Tudományági Doktori Iskola

PhD értekezés. dr Holló Péter. Budapest, Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Klinikai Orvostudományok Tudományági Doktori Iskola Prognosztikai faktorok és pathogenetikai tényezők analízise psoriasisban. A szinkron balneofototerápia hatásmechanizmusának vizsgálata immunológiai és neuroendokrin paraméterekkel PhD értekezés dr Holló

Részletesebben

dr Holló Péter Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Budapest, 2005.

dr Holló Péter Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Budapest, 2005. SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNYOK TUDOMÁNYÁGI DOKTORI ISKOLA Vezető: Dr Tulassay Zsolt egyetemi tanár Bőrgyógyászat és Venerológia című program Prognosztikai faktorok és pathogenetikai

Részletesebben

Immunológia alapjai előadás. Sej-sejt kommunikációk az immunválaszban.

Immunológia alapjai előadás. Sej-sejt kommunikációk az immunválaszban. Immunológia alapjai 7-8. előadás Sej-sejt kommunikációk az immunválaszban. Koreceptorok és adhéziós molekulák. Cytokinek, chemokinek és receptoraik. A sejt-sejt kapcsolatok mediátorai: cross-talk - Szolubilis

Részletesebben

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban Erdei Anna Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Immunológiai Tanszék ORFI, Helia, 2015 április 17. RA kialakulása Gary S.

Részletesebben

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 3. előadás Az immunrendszer molekuláris elemei: antigén, ellenanyag, Ig osztályok Az antigén meghatározása Detre László: antitest generátor - Régi meghatározás:

Részletesebben

Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás.

Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás. Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás. Az immunrendszer felépítése Veleszületett immunitás (komplement, antibakteriális

Részletesebben

A kemotaxis kiváltására specializálódott molekula-család: Cytokinek

A kemotaxis kiváltására specializálódott molekula-család: Cytokinek A kemotaxis kiváltására specializálódott molekula-család: Cytokinek Cytokinek - definíció Cytokin (Cohen 1974): Sejtek közötti kémi miai kommunikációra alkalmas anyagok; legtöbbjük növekedési vagy differenciációs

Részletesebben

Immunológia alapjai előadás MHC. szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás.

Immunológia alapjai előadás MHC. szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás. Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás. Antigén felismerés Az ellenanyagok és a B sejt receptorok natív formában

Részletesebben

http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia

http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia A tumorok és az immunrendszer kapcsolatai Tumorspecifikus és tumorasszociált antigének A tumor sejteket ölő sejtek és mechanizmusok Az immunológiai felügyelet

Részletesebben

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 2. előadás A veleszületett és specifikus immunrendszer sejtjei Vérképzés = Haematopeiesis, differenciálódás Kék: ősssejt Sötétkék: éretlen sejtek Barna: érett

Részletesebben

Vásárhelyi Barna. Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet. Az ösztrogénekimmunmoduláns hatásai

Vásárhelyi Barna. Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet. Az ösztrogénekimmunmoduláns hatásai Vásárhelyi Barna Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet Az ösztrogénekimmunmoduláns hatásai Ösztrogénhatások Ösztrogénhatások Morbiditás és mortalitási profil eltérő nők és férfiak között Autoimmun

Részletesebben

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre Immunológia I. 4. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) 3.1. ábra A vérsejtek képződésének helyszínei az élet folyamán 3.2. ábra A hemopoetikus őssejt aszimmetrikus osztódása 3.3. ábra

Részletesebben

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Tanárszakosok, 2017. Bev. 2. ábra Az immunválasz kialakulása 3.1. ábra A vérsejtek képződésének helyszínei az élet folyamán

Részletesebben

Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter

Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter Prof. Sármay Gabriella, Dr. Bajtay Zsuzsa, Dr. Józsi Mihály, Prof. Kacskovics Imre Prof. Erdei Anna Szerdánként, 10.00-12.00-ig, 5-202-es terem 1 2016. 02. 17.

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

Allergia immunológiája 2012.

Allergia immunológiája 2012. Allergia immunológiája 2012. AZ IMMUNVÁLASZ SZEREPLŐI BIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉS Az immunrendszer A fő ellenfelek /ellenségek/ Limfociták, makrofágok antitestek, stb külső és belső élősködők (fertőzés, daganat)

Részletesebben

Bőrbetegségek kezelése a Harkányi Gyógyfürdőkórházban

Bőrbetegségek kezelése a Harkányi Gyógyfürdőkórházban Bőrbetegségek kezelése a Harkányi Gyógyfürdőkórházban Dr. Jagicza Anna Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit KFT Bőrgyógyászat a Harkányi Gyógyfürdőkórházban - heti 2 x 4 óra bőrgyógyászati

Részletesebben

Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben

Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben dendrit Sejttest Axon sejtmag Axon domb Schwann sejt Ranvier mielinhüvely csomó (befűződés) terminális Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben Szinapszis típusok

Részletesebben

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu)

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Immunológia I. 2. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Az immunválasz kialakulása A veleszületett és az adaptív immunválasz összefonódása A veleszületett immunválasz mechanizmusai A veleszületett

Részletesebben

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III. Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

Részletesebben

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői.

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői. Immunológia alapjai 3 4. előadás Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői. Az antigén fogalma. Antitestek, T- és B- sejt receptorok: molekuláris szerkezet, funkciók, alcsoportok Az antigén meghatározása

Részletesebben

T helper és T citotoxikus limfociták szerepének vizsgálata allergológiai és autoimmun bőrgyógyászati kórképekben

T helper és T citotoxikus limfociták szerepének vizsgálata allergológiai és autoimmun bőrgyógyászati kórképekben T helper és T citotoxikus limfociták szerepének vizsgálata allergológiai és autoimmun bőrgyógyászati kórképekben A most befejezett OTKA pályázat célkitűzése volt immunmediált bőrgyógyászati ill. bőrgyógyászati

Részletesebben

Atopiás dermatitis Gáspár Krisztián

Atopiás dermatitis Gáspár Krisztián Atopiás dermatitis Gáspár Krisztián DE OEC Bőrgyógyászati Klinika Bőrgyógyászati Allergológia Tanszék Atopiás dermatitis Krónikus gyulladással járó, relapsusokat mutató nem fertőző bőrbetegség. Bőrszárazság,

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

Immunológia Világnapja

Immunológia Világnapja a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztály, Immunológiai Bizottsága és a Magyar Immunológiai Társaság Immunológia Világnapja - 2016 Tumorbiológia Dr. Tóvári József, Országos Onkológiai Intézet Mágikus

Részletesebben

A csodálatos Immunrendszer Lányi Árpád, DE, Immunológiai Intézet

A csodálatos Immunrendszer Lányi Árpád, DE, Immunológiai Intézet A csodálatos Immunrendszer Lányi Árpád, DE, Immunológiai Intézet Mi a feladata az Immunrendszernek? 1. Védelem a kórokozók ellen 2. Immuntolerancia fenntartása Mik is azok a kórokozók? Kórokozók alatt

Részletesebben

Újabb ismeretek a Graves-ophthalmopathia kórisméjében

Újabb ismeretek a Graves-ophthalmopathia kórisméjében Újabb ismeretek a Graves-ophthalmopathia kórisméjében Dr. Molnár Ildikó 2004 Tézisek Az utóbbi 11 évben végzett tudományos munkám új eredményei 1. Graves-kórhoz társult infiltratív ophthalmopathia kialakulásában

Részletesebben

A KÉMIAI KOMMUNIKÁCIÓ ALAPELVEI. - autokrin. -neurokrin. - parakrin. -térátvitel. - endokrin

A KÉMIAI KOMMUNIKÁCIÓ ALAPELVEI. - autokrin. -neurokrin. - parakrin. -térátvitel. - endokrin A KÉMIAI KOMMUNIKÁCIÓ ALAPELVEI - autokrin -neurokrin - parakrin -térátvitel - endokrin 3.1. ábra: Az immunreakciók főbb típusai és funkciójuk. IMMUNVÁLASZ TERMÉSZETES ADAPTÍV humorális sejtes HUMORÁLIS

Részletesebben

Túlérzékenységi reakciók Gell és Coombs felosztása szerint.

Túlérzékenységi reakciók Gell és Coombs felosztása szerint. Túlérzékenységi reakciók Gell és Coombs felosztása szerint. A felosztás mai szemmel nem a leglogikusabb, mert nem tesz különbséget az allergia, az autoimmunitás és a a transzplantációs immunreakciók között.

Részletesebben

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok Natív antigének felismerése B sejt receptorok, immunglobulinok B és T sejt receptorok A B és T sejt receptorok is az immunglobulin fehérje család tagjai A TCR nem ismeri fel az antigéneket, kizárólag az

Részletesebben

A cutan lymphocyta-asszociált antigén (CLA) prediktív szerepe psoriasis TNF-α gátló kezelése során

A cutan lymphocyta-asszociált antigén (CLA) prediktív szerepe psoriasis TNF-α gátló kezelése során A cutan lymphocyta-asszociált antigén (CLA) prediktív szerepe psoriasis TNF-α gátló kezelése során Doktori értekezés Dr. Jókai Hajnalka Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

TÚLÉRZÉKENYSÉGI I. TÍPUSÚ TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓ 2013.04.21. A szenzitizáció folyamata TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK ÁTTEKINTÉSE TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK

TÚLÉRZÉKENYSÉGI I. TÍPUSÚ TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓ 2013.04.21. A szenzitizáció folyamata TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK ÁTTEKINTÉSE TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK Ártalmatlan anyagok bejutása egyes emberekben túlérzékenységi reakciókat válthat ki Nemkívánatos gyulladáshoz, sejtek és szövetek károsodásához vezet Az

Részletesebben

Az immunrendszer sejtjei, differenciálódási antigének

Az immunrendszer sejtjei, differenciálódási antigének Az immunrendszer sejtjei, differenciálódási antigének Immunológia alapjai 2. hét Immunológiai és Biotechnológiai Intézet Az immunrendszer sejtjei Természetes/Veleszületett Immunitás: Granulociták (Neutrofil,

Részletesebben

Kutatási beszámoló ( )

Kutatási beszámoló ( ) Kutatási beszámoló (2008-2012) A thrombocyták aktivációja alapvető jelentőségű a thrombotikus betegségek kialakulása szempontjából. A pályázat során ezen aktivációs folyamatok mechanizmusait vizsgáltuk.

Részletesebben

A szervspecifikus autoimmun betegségek pathomechanizmusa. Dr. Bakó Gyula DE OEC III. Belklinika Ph.D. Kurzus, Debrecen, 2011.

A szervspecifikus autoimmun betegségek pathomechanizmusa. Dr. Bakó Gyula DE OEC III. Belklinika Ph.D. Kurzus, Debrecen, 2011. A szervspecifikus autoimmun betegségek pathomechanizmusa Dr. Bakó Gyula DE OEC III. Belklinika Ph.D. Kurzus, Debrecen, 2011. Centrális és perifériás tolerancia Az adaptív immunitás esetén a tolerantia

Részletesebben

CD8 pozitív primér bőr T-sejtes limfómák 14 eset kapcsán

CD8 pozitív primér bőr T-sejtes limfómák 14 eset kapcsán CD8 pozitív primér bőr T-sejtes limfómák 14 eset kapcsán Szepesi Ágota 1, Csomor Judit 1, Marschalkó Márta 2 Erős Nóra 2, Kárpáti Sarolta 2, Matolcsy András 1 Semmelweis Egyetem I. Patológiai és Kísérlet

Részletesebben

Bőrbetegségek kezelése a Harkányi Gyógyfürdőkórházban. Dr. Jagicza Anna Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit KFT

Bőrbetegségek kezelése a Harkányi Gyógyfürdőkórházban. Dr. Jagicza Anna Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit KFT Bőrbetegségek kezelése a Harkányi Gyógyfürdőkórházban Dr. Jagicza Anna Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit KFT A harkányi gyógyvíz története 1823. Pogány János gyűdi jobbágy lábfájása

Részletesebben

A krónikus hepatitis C vírus infekcióhoz társuló elégtelen celluláris immunválasz pathogenezise

A krónikus hepatitis C vírus infekcióhoz társuló elégtelen celluláris immunválasz pathogenezise Szakmai zárójelentés dr Pár Gabriella A krónikus hepatitis C vírus infekcióhoz társuló elégtelen celluláris immunválasz pathogenezise A hepatitis C virus (HCV) nagy közegészségügyi probléma. A világon

Részletesebben

A preventív vakcináció lényege :

A preventív vakcináció lényege : Vakcináció Célja: antigénspecifkus immunválasz kiváltása a szervezetben A vakcina egy olyan készítmény, amely fokozza az immunitást egy adott betegséggel szemben (aktiválja az immunrendszert). A preventív

Részletesebben

A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink. Dr. Hortobágyi Judit

A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink. Dr. Hortobágyi Judit A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink Dr. Hortobágyi Judit Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon alapuló, krónikus, gyulladásos bőrbetegség Gyakorisága Európában 2-3% Magyarországon

Részletesebben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Dr. Hermann Csaba Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisfüzet Témavezetı: Prof. Dr. Madácsy László egyetemi tanár Programvezetı: Prof. Dr. Tulassay

Részletesebben

Procalcitonin a kritikus állapot prediktora. Fazakas János, PhD, egyetemi docens Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Procalcitonin a kritikus állapot prediktora. Fazakas János, PhD, egyetemi docens Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika Procalcitonin a kritikus állapot prediktora Fazakas János, PhD, egyetemi docens Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika Procalcitonin a kritikus állapot prediktora PCT abszolút érték

Részletesebben

Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József,

Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József, Országos Lakossági Egészségfelmérés OLEF2000 KUTATÁSI JELENTÉS Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József, Országos Epidemiológiai Központ kiadványa 2002. július Dokumentum kutatási sorszáma:

Részletesebben

Szomatikus sejtpopuláci. az elhalt szövetek pótlp. újraképzıdés (regeneratio)

Szomatikus sejtpopuláci. az elhalt szövetek pótlp. újraképzıdés (regeneratio) 44. A kórokok k hatására létrejl trejövı proliferatív elváltoz az elhalt szövetek pótlp tlása újraképzıdés (regeneratio) kórokok hatására. vérkeringési zavarok regresszív elvá proliferatív elvá amikor

Részletesebben

Az immunválasz akadálymentesítése újabb lehetőségek a daganatok a immunterápiájában

Az immunválasz akadálymentesítése újabb lehetőségek a daganatok a immunterápiájában a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztály, Immunológiai Bizottsága és a Magyar Immunológiai Társaság Immunológia Világnapja - 2016 Az immunválasz akadálymentesítése újabb lehetőségek a daganatok a

Részletesebben

KLINIKAI IMMUNOLÓGIA I.

KLINIKAI IMMUNOLÓGIA I. Kórházhigienikus képzés, DE OEC KLINIKAI IMMUNOLÓGIA I. AZ IMMUNRENDSZER MŰKÖDÉSE Dr. Sipka Sándor DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinika Regionális Immunológiai Laboratórium A főbb ábrák és táblázatok

Részletesebben

avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest

avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest Iparilag alkalmazható szekvenciák, avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest Neutrokin α - jelentős kereskedelmi érdekek

Részletesebben

Hogyan véd és mikor árt immunrendszerünk?

Hogyan véd és mikor árt immunrendszerünk? ERDEI ANNA Hogyan véd és mikor árt immunrendszerünk? Erdei Anna immunológus egyetemi tanár Az immunrendszer legfontosabb szerepe, hogy védelmet nyújt a különbözô kórokozók vírusok, baktériumok, gombák,

Részletesebben

A sejtfelszíni FasL és szolubilis vezikulakötött FasL által indukált sejthalál gátlása és jellemzése

A sejtfelszíni FasL és szolubilis vezikulakötött FasL által indukált sejthalál gátlása és jellemzése A sejtfelszíni FasL és szolubilis vezikulakötött FasL által indukált sejthalál gátlása és jellemzése Doktori értekezés tézisei Hancz Anikó Témavezetők: Prof. Dr. Sármay Gabriella Dr. Koncz Gábor Biológia

Részletesebben

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére.

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére. Újabban világossá vált, hogy a Progesterone-induced blocking factor (PIBF) amely a progesteron számos immunológiai hatását közvetíti, nem csupán a lymphocytákban és terhességgel asszociált szövetekben,

Részletesebben

Dr. Komócsi András Doktori (Ph. D.) értekezés

Dr. Komócsi András Doktori (Ph. D.) értekezés A Wegener granulomatózis és a gyulladásos miopátiák tüdőmanifesztációjának klinikai megjelenésével és ezek kialakulásához vezető immunológiai eltérésekkel kapcsolatos vizsgálatok Dr. Komócsi András Doktori

Részletesebben

Az immunológia alapjai

Az immunológia alapjai Az immunológia alapjai Kacskovics Imre Eötvös Loránd Tudományegyetem Immunológiai Tanszék Budapest Citokinek Kisméretű, szolubilis proteinek és glikoproteinek. Hírvivő és szabályozó szereppel rendelkeznek.

Részletesebben

Immunmoduláns terápia az autoimmun betegségek kezelésében. Prof. Dr. Zeher Margit DE OEC Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika

Immunmoduláns terápia az autoimmun betegségek kezelésében. Prof. Dr. Zeher Margit DE OEC Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika Immunmoduláns terápia az autoimmun betegségek kezelésében Prof. Dr. Zeher Margit DE OEC Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika 1 Mikrobiális immunmodulátorok Teljes baktériumok (Lactob.casce)

Részletesebben

Spondylitis ankylopoeticahoz társuló osteoporosis

Spondylitis ankylopoeticahoz társuló osteoporosis Spondylitis ankylopoeticahoz társuló osteoporosis Szántó Sándor DE OEC, Reumatológiai Tanszék 2013.11.05. Szeminárium Csontfelszivódás és csontképzés SPA-ban egészséges előrehaladott SPA Spondylitis ankylopoetica

Részletesebben

4. A humorális immunválasz október 12.

4. A humorális immunválasz október 12. 4. A humorális immunválasz 2016. október 12. A klónszelekciós elmélet sarokpontjai: Monospecifictás: 1 sejt 1-féle specificitású receptor Az antigén receptorhoz kötődése aktiválja a limfocitát A keletkező

Részletesebben

Immunológia alapjai előadás. Az antigén-receptor gének szerveződése és átrendeződése. Primer B-sejt fejlődés

Immunológia alapjai előadás. Az antigén-receptor gének szerveződése és átrendeződése. Primer B-sejt fejlődés Immunológia alapjai 11-12. előadás Az antigén-receptor gének szerveződése és átrendeződése. Primer B-sejt fejlődés Az antigén-receptor gének kifejeződésének főbb kérdései Minden testi sejt tartalmaz TcR/BcR

Részletesebben

Vércsoportszerológiai alapfogalmak. Dr. Csépány Norbert Transzfúziós tanfolyam Debrecen

Vércsoportszerológiai alapfogalmak. Dr. Csépány Norbert Transzfúziós tanfolyam Debrecen Vércsoportszerológiai alapfogalmak Dr. Csépány Norbert Transzfúziós tanfolyam Debrecen 1 Vércsoportszerológia Az immunológia tudományának speciális ága, mely a vörösvérsejtek felületi antigénjeivel, és

Részletesebben

Fotoferezis másként. Dr. Tremmel Anna Semmelweis Egyetem I.sz. Belgyógyászati Klinika Aferezis

Fotoferezis másként. Dr. Tremmel Anna Semmelweis Egyetem I.sz. Belgyógyászati Klinika Aferezis Fotoferezis másként Dr. Tremmel Anna Semmelweis Egyetem I.sz. Belgyógyászati Klinika Aferezis Extracorporális fotoferezis (ECP) Fotoaferezis ( PAP) Egy leukaferezis alapú immunmodulációs terápia: ahol

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

A PROTEIN KINÁZ C IZOENZIMEK SZEREPE HUMÁN HaCaT KERATINOCYTÁK SEJTM KÖDÉSEINEK SZABÁLYOZÁSÁBAN

A PROTEIN KINÁZ C IZOENZIMEK SZEREPE HUMÁN HaCaT KERATINOCYTÁK SEJTM KÖDÉSEINEK SZABÁLYOZÁSÁBAN EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A PROTEIN KINÁZ C IZOENZIMEK SZEREPE HUMÁN HaCaT KERATINOCYTÁK SEJTM KÖDÉSEINEK SZABÁLYOZÁSÁBAN Papp Helga DEBRECENI EGYETEM ORVOS-ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

Részletesebben

Áramlási citometria 2011. / 4. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK

Áramlási citometria 2011. / 4. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Áramlási citometria 2011. / 4 Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Az áramlási citometria elve Az áramlási citometria ( Flow cytometria ) sejtek gyors, multiparaméteres vizsgálatára alkalmas

Részletesebben

Sejtmozgás és adhézió Molekuláris biológia kurzus 8. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet

Sejtmozgás és adhézió Molekuláris biológia kurzus 8. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet Sejtmozgás és adhézió Molekuláris biológia kurzus 8. hét Kun Lídia Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet Sejtmozgás -amőboid - csillós - kontrakció Sejt adhézió -sejt-ecm -sejt-sejt MOZGÁS A sejtmozgás

Részletesebben

1. előadás Immunológiai alapfogalmak. Immunrendszer felépítése

1. előadás Immunológiai alapfogalmak. Immunrendszer felépítése 1. előadás Immunológiai alapfogalmak. Immunrendszer felépítése Vér alakos elemei: 1mm3 vérben: 4-5 millió vörövértest 6000-9000 fehérvérssejt 200-400 ezer thrombocyta(vérlemezke) Fehérvérsejtek: agranulocyták:

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

Immunológia. Hogyan működik az immunrendszer? http://www.szote.u-szeged.hu/mdbio/oktatás/immunológia password: immun

Immunológia. Hogyan működik az immunrendszer? http://www.szote.u-szeged.hu/mdbio/oktatás/immunológia password: immun Immunológia Hogyan működik az immunrendszer? http://www.szote.u-szeged.hu/mdbio/oktatás/immunológia password: immun Hogyan működik az immunrendszer? Milyen stratégiája van? Milyen szervek / sejtek alkotják?

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS origamigroup www.origami.co.hu I. Rheumatoid arthritis Sokat hallunk napjainkban az immunrendszernek az egészség

Részletesebben

Immunológia alapjai. 8. előadás. Sejtek közötti kommunikáció: citokinek, kemokinek. Dr. Berki Timea

Immunológia alapjai. 8. előadás. Sejtek közötti kommunikáció: citokinek, kemokinek. Dr. Berki Timea Immunológia alapjai 8. előadás Sejtek közötti kommunikáció: citokinek, kemokinek Dr. Berki Timea Az immunválasz sejtjeinek párbeszéde 2 mechanizmussal zajlik: 1. Közvetlen sejt-sejt kapcsolódás útján:

Részletesebben

Mikrobiális antigének

Mikrobiális antigének Mikrobiális antigének Dr. Pusztai Rozália SZTE, ÁOK, Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet 2008. november 17. Antigének Konvencionális antigének Superantigének Antigén - az érett immunrendszer

Részletesebben

Válasz Dr. Szűcs Gabriellának Dr. Nagy György MTA Doktori Értekezésére adott opponensi véleményére

Válasz Dr. Szűcs Gabriellának Dr. Nagy György MTA Doktori Értekezésére adott opponensi véleményére Válasz Dr. Szűcs Gabriellának Dr. Nagy György MTA Doktori Értekezésére adott opponensi véleményére Köszönöm Dr. Szűcs Gabriella részletes, bírálatát, megjegyzéseit. A megfogalmazott kérdésekre az alábbiakban

Részletesebben

Etanercept. Finanszírozott indikációk:

Etanercept. Finanszírozott indikációk: Etanercept Finanszírozott indikációk: 1. Spondylitis ankylopoeticában, amennyiben radiológiailag legalább 2-es stádiumú bilateralis, vagy 3-as, 4-es stádiumú unilateralis sacroileitis, és legalább 3 hónapja

Részletesebben

Szakmai zárójelentés

Szakmai zárójelentés Szakmai zárójelentés A témavezető neve: dr. Antus Balázs A téma címe: A bronchiolitis obliterans szindróma pathomechanizmusa OTKA nyilvántartási szám: F 046526 Kutatási időtartam: 2004-2008. A kutatási

Részletesebben

A sejtek közötti közvetett (indirekt) kapcsolatok

A sejtek közötti közvetett (indirekt) kapcsolatok A sejtek közötti közvetett (indirekt) kapcsolatok kémiai anyag közvetítése a jeladó - jel - csatorna - jelfogó rendszerben szöveti hormon hormon szövet közötti tér véráram neurotranszmisszió neurotranszmitter

Részletesebben

Gyermekkori IBD jellegzetességei. Dr. Tomsits Erika SE II. sz. Gyermekklinika

Gyermekkori IBD jellegzetességei. Dr. Tomsits Erika SE II. sz. Gyermekklinika Gyermekkori IBD jellegzetességei Dr. Tomsits Erika SE II. sz. Gyermekklinika Gyulladásos bélbetegség feltételezhetı Hasmenés >4 hét >2 székürítés naponta Folyékony/pépes széklet Crohn-betegség? Colitis

Részletesebben

Az immunrendszer alapjai, sejtöregedés, tumorképződés. Biológiai alapismeretek

Az immunrendszer alapjai, sejtöregedés, tumorképződés. Biológiai alapismeretek Az immunrendszer alapjai, sejtöregedés, tumorképződés Biológiai alapismeretek Az immunrendszer Immunis (latin szó): jelentése mentes valamitől Feladata: a szervezetbe került idegen anyagok: 1. megtalálása

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Új terápiás lehetőségek helyzete Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Mucopolysaccharidosisok MPS I (Hurler-Scheie) Jelenleg elérhető oki terápiák Enzimpótló kezelés

Részletesebben

Bev. 3. ábra Az immunrendszer kétél kard

Bev. 3. ábra Az immunrendszer kétél kard Bev. 3. ábra Az immunrendszer kétél kard Az immunrendszer els dleges feladata: a gazdaszervezet védelme a fert zések/tumorok ellen A betegséget/szöveti károsodást maga az immunválasz okozza: túlérzékenységi

Részletesebben

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok Molekuláris sejtbiológia: Receptorok és szignalizációs mechanizmusok Dr. habil Kőhidai László Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Sejtek szignalizációs kapcsolatai Sejtek szignalizációs

Részletesebben

Az immunrendszer sejtjei, differenciálódási antigének

Az immunrendszer sejtjei, differenciálódási antigének Az immunrendszer sejtjei, differenciálódási antigének Immunológia alapjai 2. hét Immunológiai és Biotechnológiai Intézet Az immunrendszer sejtjei Természetes/Veleszületett Immunitás: Granulociták (Neutrofil,

Részletesebben

A vér élettana III. Fehérvérsejtek és az immunrendszer

A vér élettana III. Fehérvérsejtek és az immunrendszer A vér élettana III. Fehérvérsejtek és az immunrendszer Prof. Kéri Szabolcs SZTE ÁOK Élettani Intézet, 2015 ELLENSÉG AZ IMMUNOLÓGIÁBAN: - VÍRUS, BAKTÉRIUM, GOMBA, PARAZITÁK - IDEGEN SEJTEK - SAJÁT SEJTEK

Részletesebben

Kalcium, D-vitamin és a daganatok

Kalcium, D-vitamin és a daganatok Kalcium, D-vitamin és a daganatok dr. Takács István SE ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika Napi kalcium vesztés 200 mg (16% aktív transzport mellett ez 1000 mg bevitelnek felel meg) Emilianii huxley Immun

Részletesebben

Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe.

Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe. Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe. szemizom, retrobulbaris kötôszövet, könnymirigy elleni autoantitestek exophthalmogen

Részletesebben

Immunitás és evolúció

Immunitás és evolúció Immunitás és evolúció (r)evolúció az immunrendszerben Az immunrendszer evolúciója Müller Viktor ELTE Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék http://ramet.elte.hu/~viktor Az immunitás

Részletesebben

ELMÉLETI ÖSSZEFOGLALÓ

ELMÉLETI ÖSSZEFOGLALÓ ELMÉLETI ÖSSZEFOGLALÓ Előzetes ismeretek: a sejt felépítése sejtalkotók szerepe a sejtmembrán szerkezete sejtfelszíni molekulák szerepe (marker-receptor) fehérjeszintézis alapja, folyamata Megjegyzés:

Részletesebben

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Szalma Katalin Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Témavezető: Dr. Turai István, OSSKI Budapest, 2010. október 4. Az ionizáló sugárzás sejt kölcsönhatása Antone

Részletesebben

Az immunrendszer ontogenezise, sejtjei, differenciálódási antigének és az immunszervek

Az immunrendszer ontogenezise, sejtjei, differenciálódási antigének és az immunszervek Az immunrendszer ontogenezise, sejtjei, differenciálódási antigének és az immunszervek Dr. Németh Péter PTE-KK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet Mi az immunrendszer? Az immunrendszer a szervezet

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Stressz vagy adaptáció? Betegség vagy boldog élet?

Stressz vagy adaptáció? Betegség vagy boldog élet? Stressz vagy adaptáció? Betegség vagy boldog élet? Prof. Dmitrij Medvegyev A Triomed OOO céggel szorosan együttműködő Szentpétervári Nemzeti Egészség Intézet tanszékvezetője, doktora az orvosi pszichofiziológiának

Részletesebben

Őssejtek és hemopoiézis 1/23

Őssejtek és hemopoiézis 1/23 Őssejtek és hemopoiézis 1/23 Sejtsorsok Sejtosztódás Sejt differenciáció sejtvonulatok szövetek (több sejtvonulat) Sejt pusztulás Sejtvonulat az őssejtek és azok utódai egy adott szöveti sejt differenciációja

Részletesebben

A.) Az immunkezelés általános szempontjai

A.) Az immunkezelés általános szempontjai II./ 3.3.4. Biológiai kezelések Bíró Kriszta, Dank Magdolna A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a tumorterápiában használható biológiai kezelések formáit. A fejezet elvégzését követően képes lesz

Részletesebben

2006 1. Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra.

2006 1. Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra. 2006 1. Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca 2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra. A kutatócsoportunkban Közép Európában elsőként bevezetett két-foton

Részletesebben

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN WÉBER VALÉRIA Vezető asszisztens Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit kft. Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon

Részletesebben

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban.

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban. Zárójelentés A kutatás fő célkitűzése a β 2 agonisták és altípus szelektív α 1 antagonisták hatásának vizsgálata a terhesség során a patkány cervix érésére összehasonlítva a corpusra gyakorolt hatásokkal.

Részletesebben

Leukotriénekre ható molekulák. Eggenhofer Judit OGYÉI-OGYI

Leukotriénekre ható molekulák. Eggenhofer Judit OGYÉI-OGYI Leukotriénekre ható molekulák Eggenhofer Judit OGYÉI-OGYI Mik is azok a leukotriének? Honnan ered az elnevezésük? - először a leukocitákban mutatták ki - kémiai szerkezetükből vezethető le - a konjugált

Részletesebben

Harkányi gyógyvizes fürdőkúra hatása pikkelysömörben szenvedő betegek lymphocytáira

Harkányi gyógyvizes fürdőkúra hatása pikkelysömörben szenvedő betegek lymphocytáira Harkányi gyógyvizes fürdőkúra hatása pikkelysömörben szenvedő betegek lymphocytáira Palkovics Tamás, Szekeres Júlia, Hortobágyi Judit, Sebők Béla Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Orvosi Mikrobiológiai

Részletesebben

AZ ÖNEMÉSZTÉS, SEJTPUSZTULÁS ÉS MEGÚJULÁS MOLEKULÁRIS SEJTBIOLÓGIÁJA

AZ ÖNEMÉSZTÉS, SEJTPUSZTULÁS ÉS MEGÚJULÁS MOLEKULÁRIS SEJTBIOLÓGIÁJA TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT MEGHÍVÓ AZ ÖNEMÉSZTÉS, SEJTPUSZTULÁS ÉS MEGÚJULÁS MOLEKULÁRIS SEJTBIOLÓGIÁJA 15 ÓRÁS INGYENES SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS

Részletesebben

1. program: Az életminőség javítása

1. program: Az életminőség javítása 1. program: Az életminőség javítása A Széchenyi-terv Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 2002. évi pályázatán támogatást nyert projektek listája 1. program: Az életminőség javítása 1B/0001 Buda Béla

Részletesebben

T sejtek II Vizler Csaba 2010

T sejtek II Vizler Csaba 2010 T sejtek II Vizler Csaba 2010 DENDRITIKUS SEJT Tc CD8+ Th CD4+ B SEJT CTL DTH Ab T sejtek és B sejtek - az elnevezés eredete A T sejt receptor (TcR) kialakulása T sejt érés és szelekció a tímuszban A T

Részletesebben

Házipatika.com Tünetek, kórlefolyás

Házipatika.com Tünetek, kórlefolyás Házipatika.com Tünetek, kórlefolyás 1. Gyomor-bélrendszeri tünetek: puffadás, hasi fájdalom, erős szelek, melyek a tej elfogyasztását követő egy óra elmúltával jelentkeznek. Napi 12 gramm laktóz (= 2,4

Részletesebben

Monoklonális antitestek előállítása, jellemzői

Monoklonális antitestek előállítása, jellemzői Monoklonális antitestek előállítása, jellemzői 2011. / 3 Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Antitestek szerkezete IgG Monoklonális ellenanyag előállítás: Hybridoma technika Lehetővé teszi kezdetben

Részletesebben

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 6. 283 288. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató:

Részletesebben