TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX"

Átírás

1 TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX 1

2 ETIKAI KÓDEX TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 ÉRTÉKEINK... 5 Etikai értékeink... 5 Tisztesség... 5 Felelősségvállalás... 5 Kiválóság... 5 Átláthatóság... 5 Compliance... 5 Egyenlő bánásmód... 5 Egyéni értékek... 6 Erőforrások felelősségteljes használata... 6 Teljesítmény értékeink... 6 Maximális teljesítmény... 6 Csapatmunka... 6 Elkötelezettség... 6 Kockázatkezelés... 6 Gazdasági eredmények... 6 AZ ÉRINTETTI KAPCSOLATOKAT SZABÁLYOZÓ ALAPELVEK... 7 Ügyfélkapcsolatok... 7 Párbeszéd... 7 Átláthatóság... 7 Egyenlő bánásmód... 7 Társadalmilag felelős befektetések... 8 Munkavállalói kapcsolatok... 8 Az egyén tiszteletben tartása... 8 A vezetőség és a munkatársak javadalmazásának elvei... 8 Párbeszéd... 9 Részvényesi kapcsolatok... 9 Tőkeérték... 9 Átláthatóság...10 Bennfentes kereskedelem és a tőzsdei spekuláció...10 Beszállítói kapcsolatok...10 Párbeszéd

3 Átláthatóság...11 Egyenlőség...11 Társadalmi kapcsolatok...11 Párbeszéd...11 Titoktartás...12 Környezeti felelősség...12 Non-profit szervezetek támogatása...12 Intézményi kapcsolatok...13 KONKRÉT VISELKEDÉSI ALAPELVEK Előírások betartása...14 Melléktevékenység...14 Megvesztegetés és korrupció...14 Ajándékok kezelése...14 Adományozás és szponzorálás...15 Illegális munkaviszony...15 Versenyszabályok...15 ALKALMAZÁS Közzététel...16 Képzés...16 Kockázatkezelés...16 Ellenőrzés...17 Felelősség...17 Vétségek jelentése...17 Szankciók

4 BEVEZETÉS A TrophyResort Nyrt beruházásokkal foglalkozik és szállodai franchise rendszert üzemeltet Európában. A cég részvényei 2012-ben kerültek tőzsdei bevezetésre. Törekvésünk, hogy partnereink, szállóvendégeink számára többletértéket teremtsünk, befektetőink számára vonzó hozamot érjünk el, növeljük a munkatársi elégedettséget, és a társadalom megbecsült cége legyünk. Üzleti sikerünk partnereink, vendégeink, beszállítóink, munkatársaink, részvényeseink bizalmától egyaránt függ. A fenti célok elérése érdekében integrált vállalatirányítással, professzionálisan dolgozunk. Az Etikai kódex mindazokat az értékeket kifejti, amelyekben a TrophyResort hisz, és amelyek mellett elkötelezi magát. A kódexben kinyilvánított értékek tükrözik a cég vállalati kultúráját és értékrendjét, segítenek a különböző helyzetek értelmezéséhez, és meghatározzák az elérendő célokat is. Az Etikai kódex célja, hogy bemutassa a menedzsmentre és a munkatársakra vonatkozó közös alapelveket. A kódex célja, hogy megakadályozza a hibás cselekedeteket, és fejlessze az itt leírt alapelveket és értékeket. Jelen Etikai kódexben található értékek és alapelvek megjelennek a vállalati utasításokban, vezetői irányelvekben. Ezen értékek és alapelvek betartását a menedzsment és a felügyelő bizottság tagjaitól ugyanúgy, mint minden munkatársunktól elvárjuk. Ehhez olyan keretfeltételeket teremtünk, amelyek a napi munkában is biztosítják az Etikai kódex betartását. 4

5 ÉRTÉKEINK ETIKAI ÉRTÉKEINK TISZTESSÉG Céljainkat tisztességesen, korrektül és felelősségteljesen kívánjuk elérni, tiszteletben tartva a szakmai etikát, és az általunk aláírt szerződéseket. FelelősSÉGVÁLLALÁS Kötelezettségeinket a megállapodásainknak megfelelően teljesítjük, és személyes felelősséget vállalunk cselekedeteinkért. KIVÁLÓSÁG Célunk a folyamatos fejlődés, az innovációt szolgáló kreativitás, az elért érdemek megbecsülése. ÁTLÁTHATÓSÁG Elköteleztük magunkat amellett, hogy az átláthatóság tevékenységünk, hirdetéseink és szerződéseink kiinduló pontja legyen, hogy az érintettek számára biztosítani tudjuk a független, információkkal alátámasztott döntéshozatal lehetőségét. Partnereinkkel konstruktív, nyitott párbeszédet folytatunk, amelyet a megbecsülés jellemez. COMPLIANCE Elismerjük minden fontos törvény, belső és külső előírás, irányvonal és szabály fontosságát, és be is tartjuk ezeket. EGYENLŐ BÁNÁSMÓD Elkötelezettek vagyunk a diszkrimináció eltörlése, valamint a nem, kor, faj, vallás, politikai hovatartozás, nyelvi különbözőség eltéréseinek, és a fogyatékkal élők jogainak tiszteletben tartása mellett. 5

6 EGYÉNI ÉRTÉKEK Hisszük, hogy minden ember értékes. Figyelemmel és párbeszéddel erősítjük partnerkapcsolatainkat. ERŐFORRÁSOK FELELŐSSÉGTELJES HASZNÁLATA Arra törekszünk, hogy erőforrásainkat körültekintően hasznosítsuk. Az erőforrások lehető legjobb hasznosítását, a pazarlás elkerülését támogatjuk, azon megoldások alkalmazásával, amelyek szem előtt tartják a fenntarthatóságot. TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKEINK MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY Az üzleti folyamatok, valamint a know how folyamatos továbbfejlesztésével a lehető legjobb eredmény elérésére törekszünk. CSAPATMUNKA Egyéni és együttes erősségeink és képességeink egyesítésével, szervezeti egységeken és területeken túlmutatóan együttműködünk. ELKÖTELEZETTSÉG Elismerjük az egyének jelenlegi és jövőbeni eredményeinkhez történő hozzáállását. Elvárjuk, hogy valamennyi munkatárs elkötelezetten minden tőle telhetőt megtegyen közös céljaink elérése érdekében. KOCKÁZATKEZELÉS Tudatosan, körültekintően és fegyelmezetten vállalunk fel kockázatokat, független felülvizsgálati eljárásokat alkalmazunk a menedzsment felelősségének egyértelmű meghatározása mellett. GAZDASÁGI EREDMÉNYEK Célunk a tartós nyereségesség elérése, amely lehetővé teszi stratégiánk megvalósítását, hosszú távú beruházások elindítását, munkatársaink díjazását, és kedvező hozamok elérését az etikai alapértékek betartása mellett. 6

7 AZ ÉRINTETTI KAPCSOLATOKAT SZABÁLYOZÓ ALAPELVEK Vállaljuk, hogy valamennyi országban, ahol cégünk működik, minden érintetti csoport vonatkozásában előseítjük ezen elvek érvényesülését. Elkötelezzük magunkat amellett, hogy azokra a vállalkozásokra is kiterjesztjük a kódexben foglalt értékeinket is alapelveinket, amelyekben többségi vagy kisebbségi tulajdonnal rendelkezünk. ÜGYFÉLKAPCSOLATOK PÁRBESZÉD Ügyfeleink/vendégeink mindig a figyelem középpontjában állnak. Célunk, hogy kiváló kapcsolatot építsünk ki velük, és megismerjük aktuális igényeiket. Az új termékek és szolgáltatások kifejlesztése során a rendszeres párbeszédre építünk, értékeljük az észrevételeket, javaslatokat. Szolgáltatásaink az ügyfelek jogos igényeinek es elvárásainak teljesitésére irányulnak. Azonnal válaszolunk azokra a kérdésekre és reklamációkra, amelyek a viták valódi megoldását célozzák. ÁTLÁTHATÓSÁG A bizalmon alapuló, tartós kapcsolatok kialakításához olyan kommunikációt alkalmazunk, amelyből partnereink mindig megértik a nekik ajánlott, és az általuk vásárolt termékek, szolgáltatások jellemzőit és értékét. Ehhez érthető szerződéseket készítünk, világos és alapos információkat nyújtunk, csökkentve a potenciális félreértések számát. Azonnal nyilvánosságra hozunk minden, a szerződésekben, vagy azok feltételeiben bekövetkező változást. EGYENLŐ BÁNÁSMÓD Szolgáltatásainkat mindenki számára elérhetővé tesszük. Nem teszünk különbséget ügyfeleink között nemzetiségük, vallásuk vagy nemük alapján. Ajánlatainkat úgy fogalmazzuk meg, hogy minden társadalmi réteg számára megfelelő legyen. Árpolitikánkat az ajánlott szolgáltatás minőségével összhangban alakítjuk. Szállodáinkat akadálymentesítéssel a fogyatékkal élők számára is elérhetővé tesszük. 7

8 TÁRSADALMILAG FELELŐS BEFEKTETÉSEK Döntéseinknél nagy súlyt fektetünk a társadalmi és környezeti szempontokra, valamint a megfelelő vállalatirányításra. Befektetési döntéseinkben figyelembe vesszük a társadalmi-környezeti-kockázati tényezőket, a kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődés elérése érdekében. Hisszük, hogy gazdasági értéket teremtő cégek csak akkor tarthatók fenn, ha egyidejűleg nem rombolnak társadalmi és környezeti értékeket. Ennek érdekében a társadalmi és környezeti sztenderdeken alapuló nemzeti és nemzetközi szabályozásnak megfelelően működünk. MUNKAVÁLLALÓI KAPCSOLATOK A vállalat céljainak elérése érdekében munkatársaink teljesítőképességére és kompetenciájára építünk. Képzések és továbbképzések révén fejlesztjük a tudásszintet, támogatjuk a munkatársak személyes fejlődését, gondoskodunk a megfelelő információkról és munkafeltételekről. AZ EGYÉN TISZTELETBEN TARTÁSA Az alkalmazottak személyiségének és emberi méltóságának tiszteletben tartása alapvető fontosságú a kölcsönös bizalmon és hűségen alapuló munkakörnyezet megteremtésében. Mindezt gazdagítja az egyének együttműködése, ezért a munkavállalók felvételében és irányításában olyan eljárásokat alkalmazunk, amelyek a korrektségre, következetességre, egyenlő bánásmódra támaszkodnak. Egyenlő esélyeket biztosítunk a szakmai fejlődésre és a szakmai tréningeken való részvételre, a pozíciók elnyerésére. Egyszerűsítjük a termékeket, az eljárásokat és a kommunikációs formákat, így segítve munkatársaink munkáját. Ösztönözzük munkatársainkat, hogy a munkájuk ellátásához szükséges erőforrásokat felelősségteljesen használják. Objektív és átlátható ösztönzési rendszereket állítunk fel, amelyek reális és elérhető célokat tűznek ki. A VEZETŐSÉG ÉS A MUNKATÁRSAK JAVADALMAZÁSÁNAK ELVEI Minden munkavállalói szinten és fokozatban átlátható javadalmazási és ösztönző rendszereket kívánunk megvalósítani a versenyképesség ösztönzése, és a legjobb szakmai képességekkel rendelkező munkaerő megnyerése, és megtartása érdekében. A munkatársak javadalmazására vonatkozó szabályzat alapját az egyenlő bánásmód, az érdem és az eredmények fenntarthatóságának elvei alkotják. A vezetőség javadalmazási szabályzatainak meghatározására vonatkozó irányelvek objektív paramétereken és a munkaköri szerepek, a teljesítmény és potenciál 8

9 értékeléséből eredő elemeken alapulnak. Célunk a munkavállalók irányítását és fejlődésüket támogató integrált rendszer kialakítása. Javadalmazási rendszereink összhangban állnak a prudens kockázatkezelést és a hosszú távú stratégiát előirányzó szabályzatainkkal. A Felügyelő Bizottság tagjai kinevezésük teljes időtartama alatt részesülnek javadalmazásban, és nem függnek pénzügyi eszközöktől, vagy gazdasági eredményekhez kapcsolt ösztönzőktől. A mindenkor hatályos jogszabályi és szerződéses rendelkezéseknek és szabályoknak megfelelően limitáljuk a munkaviszony megszűnésének esetére előirányzott javadalmazás mértékét. Negatív eredmények esetén kizárjuk az ösztönzők kiosztásának lehetőségét. PÁRBESZÉD Stratégiai szerepet tulajdonítunk a belső kommunikációnak, hogy a munkatársak tudatosabban működhessenek közre a társaság életében. A kommunikáció a pontosság, teljesség, egyszerűség, és átláthatóság elvein alapszik. Elősegítjuk az információk megosztását és a tapasztalatcserét, amely hozzájárul a különböző földrajzi területeken működő egységek integrációjához és összehasonlításához. Mindenki számára elérhetővé tesszük a stratégiáról szóló információkat. Fejlesztjük a felelős pozíciókat betöltő munkatársak azon képességét, hogy jó irányítók és döntéshozók legyenek, és hogy cselekedeteik mindig megfeleljenek a társaság etikai alapelveinek. Megtanítjuk őket arra, hogy a javaslatokra és véleménykülönbségekre a vállalati növekedés és fejlődés forrásaiként tekintsenek. RÉSZVÉNYESI KAPCSOLATOK A TrophyResort Nyrt-nél a Felügyelő Bizottság által gyakorolt ellenőrzési és stratégiai funkciók elkülönülnek az igazgatóság által végzett vállalatirányítási feladatoktól. A felügyelő bizottság a jogszabályi és az alapszabály szerinti sokoldalú szerepe hangsúlyozza az ellenőrzés operatív irányítástól és stratégiaalkotástól való függetlenségét. Ez lehetővé teszi a társaság szervezeti egységei által betöltött szerep és a rájuk háruló felelősség világos meghatározását. Mindez hozzájárul a cég helyes és körültekintő vezetéséhez. TŐKEÉRTÉK Minden részvényesünknek megkülönböztetés nélkül garantáljuk az azonos tájékoztatást és a legnagyobb figyelmet. Éves közgyűléseinken a korrekt tájékoztatás elvét és az árérzékeny információkra vonatkozó szabályokat követve párbeszédet folytatunk. Az éves közgyűlést a felügyelő bizottság elnöke vezeti, egyúttal garantálja a részvényesi jogok érvényesülését. 9

10 ÁTLÁTHATÓSÁG Időben történő és átlátható kommunikációt garantálunk a részvényeseknek, és általában a pénzügyi közösségnek azért, hogy világos, teljes és aktuális információt kapjanak stratégiánk megvalósulásáról, az elért eredményekről. Annak érdekében, hogy minden részvényesünk, és minden egyéb érintett szervezet ugyanazt a tájékoztatást kapja, az információkat különféle csatornákon tesszük elérhetővé, beleértve honlapunkat, amely a következőket tartalmazza: pénzügyi és egyéb időközi kötelező jelentések éves vállalatirányítási jelentés részvényeseink tájékoztatása jogaik gyakorlásának feltételeiről, különös tekintettel az éves közgyűlésen való részvétellel, az osztalékfizetéssel, a tőketranzakciókkal kapcsolatos jogokra sajtóközlemények a piac számára készített prezentációk a társaság eredményeiről és stratégiájáról legfontosabb céges dokumentumok részvények tőzsdei árfolyamának alakulását és a tulajdonosi szerkezetet bemutató adatok az erre szakosodott ügynökségek által cégünknek adott minősítések BENNFENTES KERESKEDELEM ÉS A TŐZSDEI SPEKULÁCIÓ Rendszeresen nyilvánosságra hozzuk a vállalattal és annak teljesítményével kapcsolatos információkat. Ugyanakkor mind a törvények, mind belső szabályzataink tiltják, hogy bármely személy (igazgató, tisztségviselő vagy munkatárs) anyagi haszonszerzésre használja fel a a céggel, illetve üzletfeleinkkel kapcsolatos, nem nyilvános, lényeges információkat. Lényegesnek tekintendő minden olyan információ, amely befolyásolhat egy befektetőt annak eldöntésében, hogy adott pillanatban megvásároljon, eladjon, vagy visszatartson egy értékpapírt. Amennyiben nem egyértelmű, hogy a bennfentes információk, amelyekkel munkatársunk rendelkezik, lényegesnek tekintendők-e, az információk felhasználása előtt javasolt a felettes vezetővel történő egyeztetés, és a jogi osztálytól felvilágosítás kérése. BESZÁLLÍTÓI KAPCSOLATOK Szolgaltatásaink minősége és gazdaságossága jegyében a célirányosan kiválasztott beszállítók és alvállalkozók tapasztalataira és kapacitására építünk. 10

11 PÁRBESZÉD Az odafigyelésen és az ötletek megosztásán alapuló beszállítói viszony előmozdítja a kapcsolatok folyamatos javulását, megerősítve azokat. Folyamatosan mérjük beszállítóink elégedettségét és meghatározzuk a fejlesztést igénylő területeket, különös tekintettel az átláthatóságra, a kommunikációra, és a fizetési határidők betartására. ÁTLÁTHATÓSÁG Beszállítóinkat világos és bevált szempontok alapján választjuk ki, objektív és transzparens folyamat keretében. A szerződések létrehozásában és teljesítésében maximális tisztességet követünk és követelünk meg, csökkentve a konfliktusok lehetőségét. Beszállítói kapcsolatokra vonatkozó alapelveinket nyilvánosságra hozzuk. Szakértők igénybe vételénél döntéseinket szakmai és alkalmassági kritériumokra alapozzuk. EGYENLŐSÉG Beszállítóink és üzleti partnereink kiválasztásakor egyenlő esélyeket garantálunk, figyelembe véve alkalmasságukat, valamint azt, hogy kapacitásaik megfeleljenek társaságunk méretéből és igényeiből fakadó elvárásaink teljesítésére. Garantáljuk, hogy beszállítóinkkal kötött szerződéseink a korrektségen alapulnak, különös tekintettel a fizetési feltételekre, és a jogszabályi megfelelésre. TÁRSADALMI KAPCSOLATOK Tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, és támogatjuk a közérdeket. Tartjuk magunkat az érvényes joghoz, és a tisztességes versenyt valljuk. Tudatában vagyunk a környezet iránti felelősségünknek. Szállitásaink és szolgáltatásaink teljesítése során igyekszünk kiméletesen bánni az energiával és a nyersanyagokkal, és elkerülni a károsanyag kibocsátást es hulladéktermelést. PÁRBESZÉD Meghallgatjuk és figyelembe vesszük a különféle társadalmi szervezetek által tevékenységükről kifejtett véleményeket. Az általunk érintettek érdekeit képviselő 11

12 egyesületeknek lehetőségük van a velünk való kommunikációra, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatokban működjünk együtt, és elkerüljük az esetleges konfliktusokat. Informáljuk az érintetteket képviselő szervezeteket, és aktívan bevonjuk őket az adott célcsoport szempontjából legfontosabb ügyekbe. TITOKTARTÁS A vállalati és üzleti titkokat bizalmasan kezeljük. Ez érvényes minden olyan információra is, amelynek titokban tartásában a TrophyResort, annak szerződéses partnerei és ügyfelei érdekeltek. Ezen információk továbbadása tiltott az illetékesek engedélye nélkül. Ezen kötelezettség a munkaviszony, vagy az egyéb szerződéses viszony megszűnése után is fennáll. KÖRNYEZETI FELELŐSSÉG Garantáljuk a környezetvédelmi rendelkezéseknek való teljes megfelelést. Folyamatosan új és hatékony környezetvédelmi megodlásokat keresünk mind az ügyfeleknek kínált termékek és szolgáltatások, mind a beszállítóknak kínált megoldások révén. Környezeti mutatóink vizsgálatával és a csoportnál dolgozó emberek környezettudatosságának erősítésével a környezet folyamatos fejlesztésére törekszünk. Beszállítóinkat és alvállalkozóinkat a környezetvédelemre, a munkavállalói és emberi jogok tiszteletben tartására ösztönözzük. Megbecsüljük azon beszállítóinkat, akik működésüket a környezet és társadalom értékeinke, működőképességének fenntartására alapozáák, és intézkedéseket tesznek a tevékenységük által okozott negatív hatások minimalizálására. Üzleti dontéseinknél, a forrásainkkal és az infrastruktúránkkal való gazdálkodás során figyelembe vesszük a környezeti és szociális kérdéseket. NON-PROFIT SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA Támogatjuk a non-profit szervezeteket és a társadalmat szolgáló vállalkozásokat, partnerséget alakítunk ki a közösség számára hasznos projektek megvalósítására. Elősegítjük a szociális célő vállalkozások hálózatának kialakítását, hogy a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek érdekeit szolgáló különféle kezdeményezések működhessenek. A közjót és a közösséget szolgáló non-profit szervezeteket alapítunk, és részt veszünk ilyenekben. Örömmel vesszük és támogatjuk, ha munkatársaink részt vesznek a különböző, környezeti vagy társadalmi egyenlőtlenségek, károk csökkentését szorgalmazó 12

13 megmozdulásokban, és segítik a helyi környezet anyagi és egyéb igényeit adományokkal, szponzorációval, társadalmi munkával. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATOK Szigorúan tartjuk magunkat azon országok irányadó törvényeihez, előírásaihoz, irányvonalaihoz, normáihoz, ahol tevékenykedünk. Kapcsolataink az állam különböző hivatalaival és a nemzetközi szervezetekkel a cégünket érintő jogi vagy adminisztratív hatások kommunikációjára korlátozódnak. Célzott kommunikációs csatornákat építünk ki minden helyi/hazai/nemzetközi intézményi partnerünkkel. Átlátható módon képviseljük érdekeinket, és válaszolunk az informális megkeresésekre. Média kapcsolatainkban ápoljuk a párbeszédet az újságírókkal, és támogatjuk őket abban, hogy objektíven számoljanak be vállalatunkról. 13

14 KONKRÉT VISELKEDÉSI ALAPELVEK ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA Szervezetünk minden tagjától elvárjuk, hogy üzleti jellegű döntéseiknél és cselekedeteiknél betartsák a vonatkozó törvényeket, és az egyéb irányadó rendelkezéseket. MELLÉKTEVÉKENYSÉG A munkatársak melléktevekenységeit és más vállalatokban való részvételét, különös tekintettel az üzleti partnerek és/vagy versenytársak vállalataiban való részvételét írásban kell bejelenteni, és az igazgatósággal engedélyeztetni. Ez a bejelentési kötelezettseg nem áll fenn tőzsden jegyzett értékek megszerzése (kivétel a TrophyResort Zrt.-ben történő részvény vásárlás, vagy konkurens cégben megszerzett 5% feletti részesedés), vagy jelentéktelen (maximum 1 millió Forint összegű) mértékű vagyoni jellegű befektetések esetén. Az igazgatóság tagjaira és a felügyelő bizottság tagjaira az érdekkonfliktusokra és saját ügyletekre vonatkozó szabályok az érvényesek. MEGVESZTEGETÉS ÉS KORRUPCIÓ A munkatársak, vagy a vállalat megbízottjai semmilyen üzleti tevékenyseggel összefüggésben nem juttathatnak meg nem engedett előnyökhöz üzleti partnereket, azok munkatársait, vagy egyéb harmadik felet. Nem kérhetnek és várhatnak, vagy fogadhatnak el ilyen előnyöket az üzleti életben, különösen, ha ez az előny alkalmas arra, hogy az átvevő cselekedeteit és dontéseit meg nem engedhető módon befolyásolja. Harmadik felet (például tanácsadókat, bankokat, ügynököket, lobbizó személyeket, szponzorokat, képviselőket, vagy más közvetítőket) nem szabad ennek a rendelkezésnek a megkerülésére használni. A rendelkezések megszegését a munkaviszony megszüntetésével, vagy egyéb szerződéses jogviszonyunk felmondásával büntethetjük. AJÁNDÉKOK KEZELÉSE Az ajándékok, vagy kedvezmények elfogadása befolyásolhatja a megajándékozott objektív döntesi képességét. Lehetővé teszi harmadik személy számára a nyomás gyakorlást, ártva ezzel a vállalat általános érdekeinek, még akkor is, ha a nyomás 14

15 gyakorlására nem kerül sor. Ajándékot ezért alapvetően nem szabad elfogadni. Ez vonatkozik a kisebb értékű ajándekokra is. Kivételek: csak akkor megengedettek, ha a befolyásolhatóság látszata is ki van zárva, és betartják a fennálló különleges rendelkezéseket. Minden kivételt jelentő esetben a felettes vezető jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás során abból az alapelvből kell kiindulni, hogy elkerülhető legyen az ajándékozó és az ajándékozott között a tisztességtelenség vagy az inkorrekt magatartás látszata. Az olyan országokban, ahol az ajándékozás az udvariasság és a jó illem megjelenési formája, a mindenkori ország törvényes rendelkezéseit be kell tartani, és figyelembe kell venni az ilyen jellegű magatartás kihatását a vállalat tekintélyére. ADOMÁNYOZÁS ÉS SZPONZORÁLÁS Az adományozásnak az igazgatóság által szabályozva, a jogrend keretein belül kell mozogniuk. Ez különösen érvényes a szponzorációs tevékenységre. ILLEGÁLIS MUNKAVISZONY A munkaügyi és társadalombiztosítási jogi előírások és normák betartása az egész vállalatnál kötelező. Munkatársaink ezt az alapelvet valamennyi beszállító és alvállalkozó esetében is igyekezzenek betartatni, valamint a jogi lehetőségek keretében ellenőrizni. VERSENYSZABÁLYOK Cégünk elkötelezett korrekt es nyílt verseny világpiaci verseny mellett. Vállalatunk, munkatársaink, vagy megbízottjaink nem bocsátkozhatnak jogellenes, vagy büntetőjogi következményekkel járó ügyletekbe, mint pl. más vállalatokkal kötött olyan megállapodásokba, vagy olyan osszehangolt viselkedésmódba, amelyek a verseny megakadályozását, korlátozását, vagy meghamisítását célozzák, vagy az említettekhez vezetnek. Az üzleti életben nem alkalmazunk tisztességtelen üzleti fogásokat versenytársaink, vagy egyéb piaci résztvevők hátrányára. 15

16 ALKALMAZÁS A menedzsment gondoskodik arról, hogy minden munkatárs betartsa a törvényeket és rendelkezéseket. Az etikai kódexben megnevezett alapelvek betartását megköveteljük partnereinktől és munkatársainktól egyaránt. KÖZZÉTÉTEL Az etikai kódexet a cég weboldalán és a belső kommunikációs hálózaton (intranet) egyaránt elérhetővé tesszük. A kódexből minden vezető, alkalmazott, szerződött partner saját példányt kap a munkaviszony/szerződéses jogviszony létrejöttekor. Az etikai kódexet valamennyi üzleti partnerünk tudomására hozzuk. KÉPZÉS Az Etikai kódex szabályozásainak betartását a vállalati magatartási irányvonalak, a munkaügyi és egyéb szerződéses kapcsolatok, valamint a képzés és továbbképzés biztosítja. Valamennyi oktatási és továbbképzési programon cél az Etikai kódex tartalmának közvetítése. A beléptető képzés során az etikai elvek napi gyakorlatban történő alkalmazását mutatjuk be, elvárjuk a tudás megszerzését, és segítjük az eljárásokban kialakuló tudatosság alkalmazását. Szakmai tréningek keretében a résztvevők munkájához igazítjuk a tudnivalókat. A korrupcióra érzékeny területeken, mint például az értékesítés és beszerzés területén a megfelelő információk biztosítása mellett fokozottabb ellenőrzést is alkalmazunk. KOCKÁZATKEZELÉS Azon kockázatok korai felismerését, elkerülését és csökkentését szeretnénk elérni, amelyek a cég fennállását veszélyeztethetik, vagy fejlődését jelentős mértékben hátráltathatják. A belső vizsgálatok során különös hangsúlyt fektetünk annak megállapítására, hogy fennállnak-e azok a súlyos vétségek, amelyeket a vállalatvezetés a törvény, vagy az alapszabály és az ügyrend ellen elkövet. Hangsúlyt fektetünk a korrupció megfékezésére is. 16

17 ELLENŐRZÉS A vállalati ellenőrzési mechanizmusok kiegeszítéseként a könyvvitellel, a belső ellenőrzési rendszerrel és könyvvizsgálattal összefüggésben a fontos problémakörök meghatározása és kezelése érdekében átfogó, független belső revízióra és külső ellenőrzésre kötelezzük magunkat. Felelős vezetőink korlátlanul együttműködnek az ellenőrző intézetekkel, hozzájárulva a problémák megoldásához, és a megoldások gyakorlati megvalósításához. Belső ellenőrzést a belső ellenőri terület, külső ellenőrzést a könyvvizsgáló végez. FELELŐSSÉG A társaság minden részlege garantálja, hogy működése és tevékenysége megfelel az Etikai Kódexben foglalt elveknek és értékeknek, valamint hogy megőrzi azokat. Ennek érdekében minden részleg közvetlenül felel azért, hogy saját környezetében olyan célokat és végrehajtási terveket határozzon meg, amelyek kézzelfoghatóvá teszik a cég általános viselkedését meghatározó Magatartási Kódexet. Minden szervezeti egység saját hatáskörében felel az ellenőrzésekért, a kódex megsértésének felderítéséért, majd a cég által meghatározott folyamatok szerinti bejelentésért. VÉTSÉGEK JELENTÉSE Hírnevünk a legfontosabb értékünk. Vállalati politikánk értelmében munkatársaink kötelezettsége jelenteni a törvények, előírások, irányvonalak és az Etikai Kódex megsértését. Ennek során be kell tartani az adatvédelmi és munkajogi rendelkezéseket. Az érvényes törvények keretében felmentjük munkatársainkat a fegyelmi és munkajogi intézkedések alól, amennyiben maguk csekély mértékben vettek részt a mulasztásokban, és azonnal jelentették a visszaélést. SZANKCIÓK A vállalatnál érvényes magatartási irányvonalak és a törvényi előírások megsértése esetén a vállalat megteszi a szükéeges, szervezeti, öntisztító lépéseket, valamint a fegyelmi és munkajogi lépéseket a figyelmeztetéstől az elbocsátásig. Célunk a jövőbeni hasonló cselekedetek megelőzése. 17

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 2 3 Előszó Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával el akarunk érni. Társaságunk sikerének kulcsa a csoportszintű cégkultúrában rejlik, amelyet

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8 Üzleti etikai kódex áttekintés a vállalatcsoporton belüli és a részvényesekhez, illetve más, érdekeltséggel bíró személyekhez fűződő viszonyrendszerünket szabályozó alapvető irányelvekről és utasításokról.

Részletesebben

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezettségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Tartalom

Részletesebben

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT SHELL ETIKAI KÓDEX Mit kell tennünk ahhoz, hogy a Shell Általános Üzleti Alapelveinek megfelelően járjunk el? MORÁL ÉS MEGFELELÉS

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell Üzleti magatartási kódex Egységes honeywell Vezérigazgatónk levele Kedves Munkatársaink! Miközben a Honeywell folyamatosan növekszik, töretlenül összpontosítanunk kell céljainkra, valamint elkötelezetten

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató Etikai kódex 2013 Tisztelt Kollégák! Az elmúlt 200 évben erős kapcsolatokat építettünk ki ügyfeleinkkel, részvényeseinkkel és a közösségekkel oly módon, hogy kiváló szolgáltatásokat nyújtottunk, és a legmagasabb

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete Üzletviteli Szabályzat Az Aranyívek ígérete Üzleti tevékenységünk teljes egésze azon alapul, hogy etikusak, becsületesek és megbízhatóak vagyunk. A jó hírnév megteremtése időbe telik. Nem propagandaterjesztők

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Etikai Kódex Hatályos: 2014. december 18. napjától Tartalomjegyzék 1. AZ ETIKAI KÓDEX CÉLJA... 2 2. AZ ETIKAI KÓDEX HATÁLYA... 2 3. ÁLTALÁNOS ETIKAI ALAPELVEK...

Részletesebben

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal MAGATARTÁSI KÓDEX A mi értékeink, a mi kódexünk Az Avon hosszú ideje az alábbi öt alapvető érték mentén működik: bizalom, tisztelet, hit, alázatosság és tisztesség. Az Avon munkavállalóiként ezen értékek

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

THE SPIRIT THE LETTER

THE SPIRIT THE LETTER THE SPIRIT THE LETTER TARTALOM A KÓDEX >> A GE etikai kódexe 01 THE SPIRIT >> Kire vonatkoznak ezek a szabályzatok? 02 A munkavállalók kötelezettségei 03 A vezetők teendői 04 Legyen a feddhetetlenség szószólója

Részletesebben

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, A feddhetetlenség az SGS tevékenységének központi eleme. A bizalom, amit az ügyfeleinknek és részvényeseinknek sugallunk a

Részletesebben

feddhetetlenség feddhetetlenség Monsanto Szállítói Viselkedési Szabályzat Hungarian ni Javítani az életkörülményeket

feddhetetlenség feddhetetlenség Monsanto Szállítói Viselkedési Szabályzat Hungarian ni Javítani az életkörülményeket feddhetetlenség Többet megőrizni Javítani az életkörülményeket Többet termelni Többet megőrizn ani az életkörülményeket Többet termelni Többet megőrizni Javítani az életkörülm et Többet termelni Többet

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

Elvek Kötelező 2010. június. A Nestlé üzleti alapelvei

Elvek Kötelező 2010. június. A Nestlé üzleti alapelvei Elvek Kötelező 2010. június A Nestlé üzleti alapelvei Elvek Kötelező 2010. június Szerző / Kibocsátó részleg Az elnök és a vezérigazgató Célközönség Minden alkalmazott A Csoport kapcsolódó alapelvei, vállalati

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1

ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1 ETIKAI KÓDEX GDF SUEZ Etikai kódex 1 Gérard Mestrallet bevezetője 4 AZ ETIKAI ELVEK ÉS AZ ÉRDEKELTEK KÖRE Alapelvek 8 Magas követelményeket támasztó etika 12 AZ ETIKA IRÁNYÍTÁSA Alkalmazási terület 16

Részletesebben

FElElôS vállalkozások irányítási modellje

FElElôS vállalkozások irányítási modellje FElElôS vállalkozások irányítási modellje A vállalkozások irányítási KépESSéGénEK FEJlESzTéSéhEz 2012. november Leonardo da Vinci Innovation Transfer Project BPM-GOSPEL (2010-1-HU1-LEO05-00036) Business

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés www.pwc.com/hu Átláthatósági jelentés a 2014. június 30-án végződött üzleti évre Tartalom 1. Bevezetés...3 2. Jogi felépítés, tulajdonosi struktúra és a hálózat bemutatása...4 3. Vállalatirányítás...5

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja A Magyar Nemzeti Bank 6/2014. (XII. 17.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról I. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés 2010-12 Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés tartalomjegyzék 1. Vezérigazgatói köszöntő 4 2. A jelentésről 6 3. Cégbemutatás 7 3.1. Telenor Magyarország 8 3.2. Irányító testületek 10 3.3.

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói

Részletesebben