Az információs társadalommal kapcsolatos események

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az információs társadalommal kapcsolatos események"

Átírás

1 * Információs Forrástájékoztató Iroda * 1036 Bpest, Lajos u.107. * Tel/fax: * Csorba József * Tel: * Az információs társadalommal kapcsolatos események csorba józsef témareprezentációs - nem szerkesztet,időrendiséget követő - összesítés file: INCO4a.doc 1999/3-4.n.-2000/1.né. 2000, május 04.

2 1. Az információs társadalom fejlődése Az állami információpolitika eseménye, hogy a kormánynak az információs társadalom kihívásai adott válasza elkészült (elérhető a címen) az informatikai koordinációs részleg gondozásában. Már két akadémiai bizottság méltatta, ill. az IVSZ és a NJSZT értékelésére várnak. 1 A nemzetközi gyakorlat figyelmeztet, hogy a hivatalos statisztikai információrendszer megújításának követelése párosul az elektronikus hálózati hozzáférés kiszélesedésével: nagyobb igények, több statisztika, a felhasználók által igényelt (érthetőbb!) formában, egyedi adatkérés, új adatfeldolgozási szolgáltatások. 2 Egy új, információtudományos szemlélet követel nagyobb figyelmet a statisztikai (és más típusú információrendszerek) megújításában, ami Mo-on egyáltalán nem érezhető. A Compfair 99 apropójából egy informatikai szakértő az internet kapcsán az információs társadalom paradigma néhány evidenciáját magyarázza. Megfogalmazása jellemező a magyar viszonyokra, ahol az informatika mint kategória az információ helyébe lépett (vagyis a kocsi megelőzte a lovat). A legfőbb rendezőelvek szerint esélyegyenlőség a tudásiparban (az információtőke birtoklásában), a hozzáférés könnyűsége és olcsósága (az elérés széleskörűsége), a társadalmi demokratizmus kiszélesedése (társadalmi igazságosság), hírkonfekció helyett egyénre szabott információ (orientálás) szerepel mondandójában. Az információelőnyös és információhátrányos helyzetek, a globalizálódó menedzsment, az információs közmű fejlettsége mind igaz, de a megfogalmazása is borzasztó (magyartalan). 3 Az új statisztika vajúdásának soros eseménye az amerikai kereskedelmi minisztérium októberi tájékoztatása az IT arányairól a gazdasági növekedés egészében: a módszertani újdonság az volt, hogy beszámították a teljes üzleti szektor szoftver-jellegű kiadásait (mint beruházást), amit korábban költségként számítottak. 4 A new economy mérése körüli vita nem nyugszik, hivatkoznak az OECD knowledge-based economy terminológiájára, amely távon 45-ről 51%-ra növekedést állapít meg a technológia, a humán tőke, s ezek újszerű viszonyából fakadó gazdasági teljesítmények alakulásából következően. A DoC mérése szerint az amerikai digitális gazdaság (távközlés, számítógépi hardver és szoftver) a GDP 8%-ra rúg már 1999-ben: az IT pedig az össz real GDP növekedése 35%-át képviseli 1994-óta. A Goldman Sachs szakértői készítette legújabb becslés leszűkíti a technológiai szférát, s a computing and communications-technology szektor teljesítményét a GDP 5%- ban állapítja meg (ami az 1990-es 2,8%-ról jött fel). Információpolitikai esemény az is, amikor az informatikai szakértő az internet szabadságával kapcsolatos dilemmát (hogy ti. féljünk-e a rajta található ellenőrízhetetlen információtól?!) abba az irányba szélesíti ki, ami realitás, hogy a nagy információérzékenység gerjedése közepette mind többször szolgáltatjuk ki adatainkat. Az internetes 2

3 információözönben nem tiltásokkal, hanem eligazitásokkal (orientációval) kell és lehet közlekedni: erről szól - helyesen - a szakértő. 5 Információpolitikai és tájékoztatási nemzetközi esemény a nagy tudományos folyóiratkiadók megállapodása (Oxford University Press, Macmillan Magazine Ltd., Elsevier Sciense és még 9 másik nagy kiadó), amelyben kijelentik szándékukat a kiadói adatárukban lévő mintegy 3 millió tudományos közlemény, cikk, kutatási szemle stb. internetre vitelére, vagyis a hagyományos folyóirattartalmak ezentúl elektronikusan elérhetők. 6 A keresési nyomkövetés kiterjed a hivatkozásokra is, amivel a tudományos igényű információkutatás hatalmas lehetőségekhez jutott. Hasonlóan fontos tárgy a demokráciaelméletek az információtudatos (tudományos) környezetben: az információtudatosság. A kommunikáció és a demokrácia viszonya a NETen: az információs demokrácia tartalma: a média használata és a politikai hatékonyság. A demokratikus társadalom = hozzáférés az IT-hez iskolások körében. 7 Jelentős esemény a tudományos mérés információtudományi alapjainak körüljárása a tudományos és technológiai indikátorokról tartott világkonferencia témájaként (Fourth International Conference on Science and Technology Indicators). A három fő témakör: a tudományos indikátorok tervezése és alkalmazása a tudománypolitika hatékonyságának segítésére: indikátorkutatás: tudományos és technológiai információs rendszerek fejlesztése. 8 Az internetes kereskedelem kapcsán idézik fel a Shackle-Arrow paradoxont, hogy ti. a fogyasztók nem vesznek információt, ha nem ismerik az értékét, de hogy az értékét felismerjék, meg kell ismerniük az információt, s ha megismerték, már nem hajlandók pénzt adni érte. Az információs termékek internetes forgalmazásának sajátossága a zéró marginális költség és a fogyasztás korlátozás nélkülisége: a tranzakció logikája az ár-minőség diszkrimináció?! 9 Az adatvédelem és titokvédelem anomáliái, az ágazati jogszabályok becsatlakoztatása: a számítógépes bűnözés terjeszkedése, a fehér- és drótgalléros bűnözés, a mobilvilág biztonsága, bankkártya-csalások, a digitalizált nyomozás bemutatása (célszám). 10 A Magyar Internet ÁllásCentrum ingyenes álláskereső és -kínáló site-ot indított a VOSZ szövetségében: a napi frissítésű börze általános keresésben ingyenes, de célra orientált keresésben már fizetős: napi ajánlattal indítják. Itt az idő, hogy az álláshirdetés (meghírdetett álláshelyek száma) figyelés alapú foglalkoztatási statisztika útjára induljon Mo-on is. 11 Az információtechnológia globalizációjának eseménye a kínai fellépés a Microsoft Windows 2000 operációs rendszer átvételével szemben. A milliárdos piac átvett és saját fejlesztésű Linux alkalmazásával a Windows terjeszkedésének végső megtöretését 3

4 eredményezheti, amennyiben nemcsak politikai tilalomról van szó. 12 A felzárkózásra törekvő fejlődő országok, ill. az információs társadalom programramok szempontjából is ellentmondásos magyar fejlődést igazolja az állam ügyvédje szerepétől megfosztott Hírközlési Főfelügyelet. A liberalizáció zászlóvivője szerepében tetszelgő, ezzel egyidőben a sajátos magyar adottságokat, a távlatosabb nemzeti érdekeket nagyon lazán képviselő szervezet legújabb átalakulása: a milliárdos saját költségvetésen túl az idén 7,6 Md HUF forrással gazdálkodó szervezet új felállása. A HíF-elnök Frischmann Gábor, piacszabályozási ae Bánhidi Ferenc, gazdasági ae Vácziné Takács Zita, az infokommunikációs egység vezetője Sallai Gyula. Az új profilok új kormányzati információpolitikát és új információstatisztikát feltételeznek, hisz a HíF szakmai terminus technicusainak a KSHéval kompatibilisnak kell lenniük. 13 Az információgazdaság (és az információs társadalom paradigma) mo-i fejlődési sajátossága az informatikai lobbi dominanciája (ami lehetne jó is), minthogy a magyar kormányoknak semmiféle információstratégiája és hozzá való forrása nincsen (mióta a Bokros-csomag felszámolta a hírközlése alapot). Mindenek elmondására az apropó az Informatikai Érdekegyeztető Fórum állásfoglalása (felkiáltása!) a technológiai leszakadásunk miatt: a mo-i egy főre jutó éves informatikai kiadás 100 dollár körüli, míg az osztrák 450, az észak-amerikai pedig 800 dollár: 1998-hoz képest 1999-ben 12%-kal emelkedtek az informatikai kiadások (ami több mint tíz százalékkal alacsonyabb a fejlődő országokénál). A fő gond, hogy nincs információstatisztika. Az IÉF-lobbi most egy informatikai charta kiadására készül a kormány teljes tehetetlenségét pellengérre állítva. 14 Ezért is érdekes az információs társadalom paradigma minősítéséhez segítő célszám az internetalkalmazások árazásával, a fizető tévés szolgáltatások regisztrálásával, az interdependens távközlési kereslet és hatákony árszerkezet leírásával, az IT globális és lokális versenyének leképezésével. A hipermediatizáció mint új kereskedelmi közeg, az intermedier vállalkozások. 15 Az internet fejlődésének eseménye, hogy megindult a hálózat Mo-i ellenőrzése is, igaz, öntevékeny módon, minden szankcionálási lehetőség nélkül. Az ORFk februártól működtet egy internet-figyelő csoportot, mellette az Országos Kommunikációs Alapítvány, ill. a Hálóőr Egyesület mint társadalmi formációk foglalkoznak a hálón található tartalom (büntetőjogi?!) felügyeletével. A magyar közvélemény tájékoztatása e tárgyban nem megoldott: a fejlett világban a közvélemény 55-60%-ban már a rendvédelmi felügyeletet kéri e tárgyban is. 16 Az információjog eseménye a domainnevek körüli vita, ami ékes bizonyítéka a félállami magyar (információjog)gyakorlatnak, az intellektuális információszabadság-eszmény nevében fellépő kisebbség hivatalossággá emelkedéséből következő halmozódó jogiadminisztratív gondoknak. A semmit sem kell szabályozni elve és a spontán fejlődést követő 4

5 szabályozás sürgetésének dilemmája ellentmondanak egymásnak: mindez arról szól, hogy a liberális információ- és médiajog szakértői nehéz helyzetbe hozták a kormányt. 17 Az információgazdaság, az elektronikus kereskedelem (e-ker) és elektronikus üzletvitel (e-biznisz) stratégiák, aktorok és eszközök leírása: vállalkozás-integrálás az e- bizniszhez: az e-ker szoftverek típusai, fajtái (a legismertebb szoftvercsomagok paraméterei és jellemzésük) a tárgya a szóban forgó tanulmánynak. Minősítés és fogalmazás, az új értéklánc magyarázata, az e-bay, ill. a value Web analysis leírása. (The annual software roundup: e-commerce.). 18 Az információtudatosság növekedését mutatja a GfK felmérése, amely a számítógépes készségek terjedése, az információforrások és az információs társadalom paradigma ismertsége tárgyában tájékozódott. Az ITá-t 25% egyáltalán nem ismeri, 12% az internetet, 16% az adathalmazt nevezte meg ilyen címen: 41% szerint a jövőben újság helyett is tévéznek: a hírekben a gyorsaság lesz a döntő 51%, és a hitelesség lesz mérvadó 21% szerint. Az ismeretterjesztő tévécsatornák nézettségét vizsgáló felmérés (AGB Hungary) szerint a Spectrum (napi 228 ezres nézettség), a National Geopraphic napi 42 ezres) és a Discovery (napi 11 ezres) a sorrend. 19 Az információs társadalommal kapcsolatos téma, az elektronikus kereskedelem és üzletvitel (e-biznisz) terjesztése a célja a BME keretei között alakult e-business akadémia létrehozásának, amiben az IBM támogatása játszotta a főszerepet (98 M HUF támogatásából 8 M IBM hardver, M HUF IBM-szoftver): márciustól már folyik a hallgatók és előadók oktatása. 20 A hivatalos statisztika első megbízható információstatisztikai adataival érvelve jelentős ITá-programok szerinti fejlődés látszik: 6,132 millió a vezetékes telefon egyéni előfizetőinek száma (1996-ban 100 háztartásból 48-nak volt vezetékes telefonja, 1999-ben már 77-nek), 1,7 millió személynek van mobiltelefonja, s ami fontos, hogy a szegényebb háztartások 57%-ában is van készülék. 21 Az információs társadalom és az információgazdaság normái szerint azonban a fejlődés a vadkapitalizmust követi, az állam nélküli fejlődést, amely mint ilyen ellentétes az ITá-normákkal (az információ közjó jellege, a széleskörűség és elérhetőség, az információszabadság). A GfK-Szonda-Ipsos felmérések szerint dinamikusan növekszik a telekommunikációra fordított kiadások aránya, 1999-ben a szegényebb háztartások átlag havi 2.526, a gazdagabbak HUF-ot telefonáltak el. Az információgazdaság, a magyar ITá-elvek és a gyakorlat távolodik egymástól, amit a Matáv monopóliumával kapcsolatos fejlemények igazolnak. A monopólium kezelése és az országos információs infrastruktúra fejlesztése (a széleskörűség és elérés) elváltak egymástól, a magánérdekek a nemzeti érdekek elé kerültek. 22 A Matáv mopóliuma felszámolásának halasztása a jelenlegi körülmények között már retrográd döntés. A 5

6 szolgáltatók és/vagy az infrastruktúrák versenyének eldöntése, az országos, regionális és helyi monopóliumok egyformán kezelése, a tarifák alakítása a magyar gazdaság legsúlyosabb információpolitikai és -gazdasági anomáliája?! 1.1 Az információgazdaság eseményei A statisztikai szektorszempontú hiányainak sorában a médiagazdaság terjeszkedésével kapcsolatos esemény, hogy az árnyékgazdaság rávetül a médiára is. Sokan gyanítják és most minősített esetet is látni vélnek a TV2 kettős ORTT-szerződése kapcsán: a két szerződés 118 és 167 perc reklámidőt engedélyez, ami (több)milliárdos nagyságrendű bevételnövekedést jelent, de az ágazat valós adatai nem ismeretesek. 23 A hiányos információstatisztikánkhoz fűződő esemény az OECD információközpontjának felmérése (az Index című on-line magazinjában) az internetezés költségeiről 30 országban (22 európai). 24 A költséget a telefon (perc)díj és -előfizetés, ill. az internet előfizetési díjból állították össze, a lakossági vásárlóerőeltérésekkel számolva 20, 30, 40 órás hozzáférés költségeit vették alapul USA-dollárban. A mindenoldalú elszámolásban Mo. a legdrágább, pl. 40 óra felett 180 USD a magyar költség, ami duplája a második lengyel költségnek (!): csúcsidőben nálunk 330 USD, a cseheknél 180 USD. Az OECD-átlag a 40 óra csúcsidőben internetezésnél átlag 90 USD, míg mo-on ez 330 USD. A havi 20 óra csúcsidős internetezés mo-on 170 USD, az angol 60 USD, de a kóreai 30 USD! Esemény a magyar információfogyasztási szokások jellemzőit feltáró elemzés a rádió- és televízióújságok szaporodása, ill. működése az információfogyasztás piacán. 25 tulajdonos olvasottság reklámrészesedés 1. Springer TVR-Hét 27% (1,5M) 33% 2. Vico Színes RTV 25%(1,3M) 34% 3. Szikra SárgaRTV 12% 4. Népszab. NszabMag. 11% 18% 5. Pannon RTV-Tipp (10%) 2% 6. MR RTV-Részletes (8%) 7. MTI Telehold (4%) 1% 8. TV-Plusz (inform, 3%) A datamonitor legfrissebb tanulmánya az EU pénzügyi piacainak IT-kiadásaival kapcsolatban, 1999-ben 17,9 Md USD várható forgalomról szól. Ebből a tőkepiacok adminisztrációja 7 Md, a befektetési bankoké 7,1 Md, a befektetés-nyilvántartások 3,1 Md, a kereskedelmi (információs)ügynökségek 515 M dollárral részesednek. 26 Nagyon érdekes az IT-forgalom alakulása az gazdasági információfeldolgozás irányainak, formáinak fejlődésében. Az információelemzés és keresés új területeinek egyik legigéretesebb típusa a beszéd mint adat megközelítés: az apropó a LANeX a hang is adat című rendezvénye, amely a beszédszöveg küldésének sűrítését (digitalizálását), a villámlevél (olyan adatállomány, amely a gépben később áll össze értelmezhető küldeménnyé) lényege: az egy 6

7 csatorna, sok kommunikációs csomag megoldás kifejtése. 27 Az információpolitika és információgazdaság eseményei között új fogalmak és szabályok bevezetése érdemelt figyelmet. Az információgazdaság egyik forrongó területe, az elektronikus szolgáltatások dinamikus terjeszkedésének alapfeltétele a (nyílt) címtárak mint a hálózati bővítés eszközei (egyszerű és egységes elérhetőség, szabályozott hozzáférési jogosultság, globális léptékű adatstruktúrák). A hálózati kultúrában az 1990-es években megjelent címtárak az egyre bonyolultabbá váló adatkezelésben próbálnak segíteni a hierarchikus (és hiperarchikus) adatbázismodellek elvén: a példa az NDS edirectory (Novell). 28 A magyar információgazdaság betájolásában példaértékű eset a konzultációs piacon: az Arthur Andersen Hungary Kft az utolsó két évben 50%-kal növelte árbevételét, a forgalom 45%-a az auditálásból, 5% a könyvelési tevékenység (amit viszont a tavaly alapított outsourcing cégbe, az AA Process Solutions-ba telepítettek), 35% az adó- és jogi tanácsadás (Budai-Kovács üi), 15% a vezetési tanácsadás: 320 főt foglalkoztatnak, 4 Md HUF körüli forgalmat abszolválnak. A cég kezdi honosítani az anyacég által new economy -ként definiált új filozófiát. 29 Az információstatisztika éledezését igazoló, legújabb felmérések szerint (szondaipsos, Gfk) között az informatizáció változása jelentős Mo-on, amennyiben a számítógéppel rendelkezők aránya 11%-ról 19%-ra nőtt: a számítógéppel rendelkezők jellemzően férfiak, évesek, iskolázottak, fővárosiak, a havi nettó jövedelmük 90 ezer forint feletti. 30 Az információtechnikai iparról szóló felmérések sorában, az IDC piackutatása szerint a magyar PC-piac 1999-ben mintegy 65 Md HUF nagyságrendű volt, mérsékelten növekedő, amiben jelentős változást csak a kormányi kezdeményezések hozhatnak nagyobb kereslet generálásával. Tavaly a legális piacon 200 ezernyi PC-t adtak el (9,8%-os növekedés), az értéknövekedés 1,8%-os volt az árcsökkenések jóvoltából. A megrendelések 54%-a nagy és közepes vállalatoktól érkezett, a kisvállalati és kormányzati megrendelések aránya csökkent: mindent összevéve a gyártók és forgalmazók várakozásai nem teljesültek. A GfK-mérései szerint most 19%, 1,6 millió magyar rendelkezik PC-vel: de a várakozások szerint a kormányzat ITá-programjai jelentős javulást jelentenek majd. A kormány késlekedik, a magáncégek viszont lobbiznak, amit a négy legnagyobb piaci részesedésű internetszolgáltató egyesületalapítása mutat az internet, az online-gazdaság és a ITá-fejlesztések orientálására A médiagazdaság eseményei Az ismert médiakutató a médiapolitika, -gazdaság, -kultúra két ágra szakadását minősíti. Egyik oldalon a látványosabb, ma még a legbefolyásosabb hagymányos média (nyomtatott 7

8 sajtó, a műsorszórás technológiáira épülő rádiók és televíziók), a másik oldalon a modern média ( new media ), amit ő a digitális törzsnek nevez (informatika, távközlés, internet, mobilszolgáltatások). 32 A két média gazdaságtana, működésének logikája, felvevő körének (laikus és szakmai társadalom) széttartása egyre gyorsul. A jogi és adminisztratív szabályozás is más közöttük, amennyiben az új média nem tűr semmilyen szabályozást?! A magyar internetes piac 33 alapja a hozzáférő, a mintegy es esetenkénti használó, ill. a nyi előfizető. A becsült piac 40%-ban a Matávnet, 28%- ban az Elender, 16%-ban a Datanet kezében van, de a dinamika a Matávnetnél tapasztalható, amely a havi öt órás internetezést biztosító Start-csomagot HUF, a 20 órás Hobbi-csomagot HUF-ért, a korlátlan hozzáférésű profi csomagot havi HUFért kínálja: a Matáv Origóját már napi en keresik. Az internet-használati statisztika megbecslésére a Szignum Média újabb telefonos közvélemény-kutatást végzett, a nyitott kérdések alapján a szolgáltatói sorrend említés ismeri ügyfél 1.MatávNet 85% 33,5% 62,5% 2.DataNet 83% 41,5% 49,5% 3.Elender 73% 51,5% 38,0% 4.Euroweb 23% 22,5% 29,0% 5.TvNet 2% 6.Kerszöv 2% 7.Pronet 2% 8.Interware 1% Az online újságok pénzügyi alapjait körüljáró elemzés szerint az önfinanszírozás jelenleg megoldhatatlan. Még az olyan befutott lapok, mint a The Economist, vagy a The Wall Street Journal sem tudják elektronikus változataikat önmagukban fenntartani, és a reklámok sem bizonyultak elégnek, ezért új üzleti modell után kell nézni. Itt is megjelenik a webkereső szoftver (a ki, mit, mennyiért kínál) mint megoldás, a C/net típusú megoldások a kereskedelmi érdekek mindenhatóságáról szólnak. 34 A magyar CD-ROM piacról szóló átfogó és rendszeresen karbantartott információfórum működik a címen. Az ábécésorrendben 180 cég, kiadó, teljes diszkográfia: a CD-ROM-tár összetétele szerint 46,5%-ban multimédia, 18,5% teljes szövegű, 14,3% szöveg és állókép, 10,2% címtár: (tószegi zsuzsa nyilvántartása, óta vezetett információforum). 35 Az internetszolgáltatók piacának koncentrációja folyik mo-on is: az apropó az Euroweb Rt (a Pantel és az amerikai anyavállalata tulajdona) terjeszkedése, ami a terjeszkedés irányára nézve is jellemző fejlemény, amennyiben az Inet informatikai és kereskedelmi Kft-t vásárolta meg (51%), amelyik országos és megyei napilapok figyelésével, elektronikus osztályozásával, ill. hírösszefoglalók készítésével foglalkozik. A vezető trend az 8

9 internetszolgáltatóknál a tartalomszolgáltatások gyors fejlesztése és terjesztése, azzal az információgazdaságban az értéknövelt szolgáltatások dominálnak. 36 A piac túltelítettsége ellenére naponta születnek új lapok: az apropó a Fordulópont, a Pont Kiadó új kulturális folyóirata, amelynek első száma a televiziózásról szól. A másik újdonság a Modern Filológiai Közlemények, amelyet a miskolci egyetemen 1999 tavaszán létrejött Modern Filológiai Intézet ad ki. A harmadik újdonság a Tisztás című irodalmi és társadalmi folyóirat (főszerkesztő Molnár Géza), a Kortárs és a néhai Új Írás közötti profillal. Vonatkozó téma, hogy megmaradhat-e a jelenlegi folyóiratstruktúra mo-on (az OSZK statisztikája szerint 1999-ban féle firat és periodika jelent meg: ebből 138-féle minősített irodalmi folyóirat): a legtöbb előfizetővel a História (8.308) és a Századok (5.300) rendelkezik, a Kincskereső, Vigilia, Európai Utas (átlag 3 ezres), Kortárs, Nagyvilág, Mozgó, Valóság (1 ezres): az ún. elitlapok kínálata az Írók Boltja választékaként az Ablaktól a Zöldövezetig. 37 A médiakutatás témakörében a The Media Edge cég (Jobbágy Tamás) szkeptikus a hagyományos (nyomtatott) és az elektronikus média öszeolvadását illető trend mo-i haladását illetően, ahogy más médiaszakértőink is év elmaradást látnak a magyar médiaátalakulás folyamatában. A döntő kérdés az internetes tartalomszolgáltatás eredményessége, amiben valóban nagy az elmaradás, jogi, adminisztratív, információtudományi, közgazdasági stb. szempontok kifejtése után lehetne a távlatokat meghatározni. 38 A médiagazdaság, a reklámpiac 1999-es mérlege a mérés és hitelesítés elbizonytalanodásának igazolása. Kezdetben volt a listaáron számított mérleg (ez 1999-ben 160 Md HUF), azután az elérés költségszámítása szerinti mérleg ( Md HUF), majd ezt is tovább mérsékelték egy bonyolultabb számviteli trükkel: az auditálás késik (senki sem akarja). A Médiaprognózis dokumentált számítása szerint a klasszikus média listaáron számított költése 158,1 Md HUF lett, amiből minden új média kimaradt (beleértve a kábel-, vagy internetes tételeket): a legdinamikusabb feketepiac a reklámgazdaság lett mo-on?! Az információs társadalom gazdaságpolitológiai eseményei 2.1 Információgazdaság, informacionális politika Az információgazdasággal kapcsolatos statisztikai bizonytalanságot jellemzi az a tájékoztatás, amely szerint a lappiac és az elektronikus szolgáltatások piaca még nem egymás rovására alakul (ami az elektronikus tartalomszolgáltatás alacsony színvonala, drágasága miatt van 9

10 így). 40 A lappiacon a nszab ( olvasó), a mai nap ( ) és a metro ( ), ill. a kisalföld ( ) a vezető újságok: a lapok az idén is 4-5%-kal veszítettek olvasótáborukból. Az elektronikus tartalomszolgáltatóknál az Origo (Matáv), az internetto (IDG Lapkiadó), Index (Inventra), Netlap fős stábokkal dolgoznak, veszteségesek, auditálásuk nincs megoldva, ezért a teljesítmények nem mérhetők. A tájékoztatás eseménye, hogy a fővárosban az ingyenes Feeling című médiamagazin megbízásából a NIB Researc piackutató által végzett felmérés szerint minden tizedik háztartásban van számítógép (ez mintegy gépet jelent), a birtokosok 45%-a mindennap dolgozik vele, 63% levelez vele. 41 A teletext elterjedtségével kapcsolatos hír, hogy a felmérések szerint a háztartások 27%-ában áll rendelkezésre technikailag (a földi terjesztésű adások 80% fogható így, ezért itt is eladták az állami tulajdon egy részét potom pénzért), az információhasznulás azonban nagyon alacsony a háztartások igénylistáján, nem is mérhető. Ellenben az MTV1 teletext gazdasági hasznosulása kimagasló, 80% körüli volt. Az MTV2 elkótyavetyélt adottságait a kereskedelmi tévék hasznosítják, a második félévi sorrendben már a TV2 63%, az MTV1 54%, az MRTL 47%, a DTV 4%-os olvasottsággal bír. 42 Esemény az új könyvtári központ, a Neumann Kht fenntartotta digitális könyvtár, a Neumann-ház működése a Várhegyen, a belső várban, a volt karmelita kolostor alapkövein a magyar kulturális örökség digitalizált formáinak gyűjteményeként: amely egyelőre mintegy 200 magyar készítésű CD-ROM-ot jelent. 43 A tájékoztatás új (elektronikus) formáinak eseménye a digitális közlönyök, reprezentálják az elektronikus információforrásokat. A JogÁSZ + CD alapú Jogtár rendszer + CD Jogász számítógépes jogszabálygyűjtemény: ingyenes napi követés a kozlony(kukac)mhk.hu címen, ill. a címen: a JogÁSZ lényegében az egyetlen valóban profi módon működő forrás. Az intelligens elektronikus könyvekre példa az AMPA, a külkereskedés kézikönyve (a GM és a Foxtrend Kft munkája). Mindez elgondolkodtató a KSH szempontjából is, ha másért nem, akkor a CD-alapú adattárak értékesítésében. A gazdasági mérés és tájékoztatás kitüntett témái egyrészt az információs társadalmak új információs bűnözési hullámának globalizációja előtt, amikor a vállalatok és a bankok eredményességét manipulálják fehérgalléros vagy drótgalléros bűnözők valós (de jogilag zárt) információk kiszivárogtatásával. 44 Másrészt, hogy a technikai elemzés hívei ( chartisták ) a trend- és tendenciakövetés révén orientálják a részvénypiacokat, de a hitelesség megfoghatatlan. Eközben mind jobban terjed a számítógépes programok alapján folytatott üzletelés: a vállalati modellezés: s mindez együtt a befektetési döntéshozók számára készített mérőszámokkal és modellezési technikákkal egy új világot jelent, amit meg kellene ismerni. Az ipari húzóágazatok közül a távközlés fejlődésének arányai vethetők össze 10

11 leginkább a nemzetközi folyamatokkal: eddig az idén 5,6%-kal növekedtek a nemzetgazdasági beruházások (602 Md HUF értékben a 3.n.). A távközlés éves növekedése 13,8%, ami főként a mobiltelefónia eredménye. Az OECD távközlési, informatikai és szolgáltatáspolitikai szakértői csoportja a spanyol, dán, dél-kóreai és a magyar távközlést vizsgálva esélyeinket jónak itélte, ezért kellene különös gonddal megvizsgálni a további liberalizálás, a Matáv monopolhelyzetének, ill. a HiF függetlenségének, valamint az állami és kormányzati információpolitika területeinek (végső soron a nemzetgazdasági érdek) működését. 45 A vonatkozó állami kompetenciákat kisajátító Központi Árnyilvántartó Közös Vállalat (KÁKV) már három hónapja ingyenesen tájékoztat a címen 250 társaság mintegy termékének áráról (bár a gyártási/előállítási és a nagykereskedelmi árak alakulását csak az előfizetők érik el). A price-info adattárnak 250 tagja van (ezek szolgáltatók és előfizetők egyben, évi 74 E HUF belépési és havi 8E HUF szolgáltatási költség mellett). 46 A megújuló DataNet Online apropójából az internetes kiadványok fejlődése: a DNO hetilap az internetes gazdaság és társadalom híreit adja közre, lényegében információs közmű funkciót és szerepeket céloz meg, az üzlet rovatban a Bankinfo Center elemzései, az eker hírek, a Digitár, szines rovatok. 47 A magyar információs társadalom-fejlődés, az állam informatizációjának, ill. az állampolgári tájékozottság emelésének eseménye a műsorfogyasztási szokásokat feltáró kutatás. A háztartások 4,5%-ában nincs tévé, 7,6%-ában nincs rádió. Az alacsony szintű médiafogyasztó és más hasonló kategorizálás nagyon érdekes a társadalmi esélyeket (vagy pl. az információszabadság-eszményt illetően). A hírfogyasztásban ma is a Kossuth rádió reggeli és déli műsora a mérvadó (tárki háztartás-monitor). 48 A tájékoztatási gondok sajátos típusát képviselő esemény, hogy a közműszolgáltatók és társaságok elektronikus megjelenését értékelő Andersen Consulting tanulmány szerint a közművek honlapjai is a hatékonysági anomáliákat példázzák. Az amerikai, angol, ausztrál és hongkongi példák nyomán az érdeklődök kereséseire csak a közműcégek 27%-a válaszolt egy napon belül. A közművek web alapú üzleti modelljének kidolgozása önmagában is a rugalmasság mércéje. 49 A lobbikkal kapcsolatos hír, hogy a 10 vezető magyar informatikai céget tömörítő Infokom (Informatikai és Kommunikációs Egyesület) új vezetője fél évre a Siemens Mo. elnök-vezérigazgatója (Hetényi Péter) lett. 50 A tájékoztatás kitüntetett eseménye, hogy az interneten már minden televíziós műsornak (csatornának) van címe. A címen pedig a magyar nyelvű tévék és rádiók honlapjai érhetők el. 51 Az MTV és a DTV megjelenése elég 11

12 szerény, a TV2 nem törődik, a TV3 nem költ eleget, a MRTL megjelenése a legprofibb: tájékoztat mjk(kukac)mail.tvnet.hu. A Business Software Alliance 5 közép-kelet-európai országra kiterjedő tanulmányt készíttetett a Price Waterhouse Coopers-szel az illegális szoftverpiac működéséről, amely szerint között a PC-szoftverek feketegazdasága 21 ezer munkahelyet vesz el és mintegy 320 M USD-nyi veszteséget okoz az 5-öknek, köztük Mo-nak. A bázisadatok (1997) szerint a PC-szoftverek 57%-a fekete Mo-on. 52 A mérés, statisztikai leírás újabb adaléka, hogy a magánszféra műhelyei immár 270 Md HUF értékűre becsülik a mo-i informatikai piacot (1999), ami jelentősen növekedni fog az idén a dárumváltás miatti halasztások miatt. 53 Mintaeset a Compaq Mo. Kft. mérlege és profilmódosítása. A cég 30 Md HUF feletti forgalmat bonyolított 1999-ben és a számítógépeladási jövedelme már csak 25%-nyi, a többi a rendszerintegráció hozadéka. Tavaly 36 ezer PC-t adtak el, s ezt a számot ingyenes gépátadással kombinált intertes megrendeléssel (és bérlettel) kombinálva próbálják felülmúlni. Tájékoztatáspolitikai esemény a Matáv és a Soros Alapítvány 1996-os alapítású C 3 Kulturális és Kommunikációs Központ szervezésében (és finanszírozásával) létrejött a C 3 Alapítvány, amely a digitális kultúra és az új kommunikációs technikák támogatására szerveződött. A lobbi-társulás a Matávnak a megrendelések (a tartalomszolgáltatás) kiterjesztését, a Soros-féle C3-nak pedig a kulturális orientálás lehetőségét jelenti. A szakmai orientálás lehetőségét a C3 mint KKE első médiaintézete szolgálja, hasonlóan a karlsruhei ZKM, a linzi Ars Electronica Center, vagy a rotterdami V2 lap megalakulásához. 54 Az információs társadalom anomáliáinak sorában, neves médiaszakértők az internetes gyakorlat társadalmasiasítását prábálják a domainnevek kiosztása (pontosabban kisajátítása) kapcsán. A használatba vétel és széleskörűség kritériumai szóba sem kerülnek a félállami információjog, az állam nélküli információpolitika, az információ közjó jellegének biztosítását elmulasztó Mo-i gyakorlatban (vagyis minden a kereskedelmi hasznon, a birtoklási igény alapján fejlődik). A György-Szakadát-féle megközelítés az állam nélküli, kvázianarchikus fejlődést szolgálja. 55 A regionális és területfejlesztési politika számára fontos adattár és minősítési fogalomtárként érdekes a NyugatPannon eurorégióról készült, összehasonlító statisztikai kiadvány (KSH). Az eurorégió számokban kiadvány fontos adatokkal mutatja be a régió egységeinek egymáshoz való viszonyát, az előnyös és hátrányos helyzeteket: pl Győr Megye Vas Megye Zala Megye Burgenland Telefonfővonal/1000 lakos Tévéelőfizetés/1000 lakos Munkanélküliek száma GDP/euró

2000- szindróma (II.)

2000- szindróma (II.) * Információs Forrástájékoztató Iroda * 1036 Bpest, Lajos u.107. * Tel/fax:387-5924 * E-mail: ifti@ifti.hu Csorba József * Tel: 250-5753 * E-mail: csj@ifti.hu 2000- szindróma (II.) (az állam információs

Részletesebben

Az információgazdaság politikai gazdaságtanának alapjai

Az információgazdaság politikai gazdaságtanának alapjai * Információs Forrástájékoztató Iroda * 1036 Bpest, Lajos u.107. * Tel/fax:387-5924 * E-mail: ifti@ifti.hu Csorba József * Tel: 06-70-5606966 * E-mail: csj@ifti.hu Az információgazdaság politikai gazdaságtanának

Részletesebben

Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete

Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete Az emberek fejében megbíz mit kellene ás áb ól átállítani? Azon túl, hogy az új technológiát meg kell ismerni, az új technológiai eszközöket

Részletesebben

Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete

Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete Az emberek fejében megbíz mit kellene ás áb ól átállítani? Azon túl, hogy az új technológiát meg kell ismerni, az új technológiai eszközöket

Részletesebben

Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete

Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete Az emberek fejében megbíz mit kellene ás áb ól átállítani? Azon túl, hogy az új technológiát meg kell ismerni, az új technológiai eszközöket

Részletesebben

Készült a z ORTT Stratég iai Kutat ás ok é s Elemzé sek Pr ogr amja

Készült a z ORTT Stratég iai Kutat ás ok é s Elemzé sek Pr ogr amja Készült a z ORTT Stratég iai Kutat ás ok é s Elemzé sek Pr ogr amja Az emberek fejében megbíz mit kellene ás áb ól átállítani? Azon túl, hogy az új technológiát meg kell ismerni, az új technológiai eszközöket

Részletesebben

ormációs társadalmat az infor FELÜLNÉZET: INTERJÚ SÍK ZOLTÁN INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSAL MIÉRT IS MEGYÜNK HORVÁTORSZÁGBA?

ormációs társadalmat az infor FELÜLNÉZET: INTERJÚ SÍK ZOLTÁN INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSAL MIÉRT IS MEGYÜNK HORVÁTORSZÁGBA? www.magasyn.hu 2000. ÕSZ Együtt építjük az infor ormációs társadalmat FELÜLNÉZET: INTERJÚ SÍK ZOLTÁN INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSAL MIÉRT IS MEGYÜNK HORVÁTORSZÁGBA? SZÜLETÉSNAPOK Tartalom: Stratégia 4 Magasabb

Részletesebben

Magyar Informatikai Monitor

Magyar Informatikai Monitor Magyar Informatikai Monitor Koncepció és előtanulmányok Informatikai Vállalkozások Szövetsége 2001 március Bagolyvár Kiadó Magyar Informatikai Monitor Az IVSZ kutatási és kiadói programja az ICT-szektor

Részletesebben

Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete

Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete Az emberek fejében megbíz mit kellene ás áb ól átállítani? Azon túl, hogy az új technológiát meg kell ismerni, az új technológiai eszközöket

Részletesebben

INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1

INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1 INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1 Bevezető A KÉK NOTESZ elnevezés ezentúl azt a maximum egy szerzői ív terjedelmű helyzetértékelést jelenti majd a magyar nyilvánosságban, amelyet

Részletesebben

FELÜLNÉZET:MÁRTON ATTILA SYNERGON NAPOK 2000 OLIMPIA ÉS INFORMATIKA

FELÜLNÉZET:MÁRTON ATTILA SYNERGON NAPOK 2000 OLIMPIA ÉS INFORMATIKA 2000. NYÁR ehungary konferencia a Margitszigeten FELÜLNÉZET:MÁRTON ATTILA SYNERGON NAPOK 2000 OLIMPIA ÉS INFORMATIKA SAP hirdetés Tartalom: Stratégia 4 Regionális know-how Felülnézet Informatika és Országgyűlés

Részletesebben

ZÁRÓTANULMÁNYOK AZ INFORMÁCIÓ SZEREPE A VERSENYKÉPESSÉGBEN PROJEKT ZÁRÓTANULMÁNYA

ZÁRÓTANULMÁNYOK AZ INFORMÁCIÓ SZEREPE A VERSENYKÉPESSÉGBEN PROJEKT ZÁRÓTANULMÁNYA ZÁRÓTANULMÁNYOK CSÁNYI TAMÁS AZ INFORMÁCIÓ SZEREPE A VERSENYKÉPESSÉGBEN PROJEKT ZÁRÓTANULMÁNYA A tanulmánysorozat PZ5. BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Vállalatgazdaságtan tanszék 1053 Budapest,

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

A globális online aggregátorok működésének hatása a hazai tartalomszolgáltatás iparági folyamataira Zöld könyv

A globális online aggregátorok működésének hatása a hazai tartalomszolgáltatás iparági folyamataira Zöld könyv pwc.com/hu A globális online aggregátorok működésének hatása a hazai tartalomszolgáltatás iparági folyamataira Zöld könyv Tartalom Tartalom 4 1 A megbízás tárgya 5 6 2 Az online tartalomszolgáltatás 7

Részletesebben

Informatikai biztonsági részstratégia

Informatikai biztonsági részstratégia [MITS] Informatikai biztonsági részstratégia [IBRS] II. kötet NEMZETKÖZI KITEKINTÉS Készült: az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízása alapján 2003. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 10 2. INFORMATIKAI

Részletesebben

Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete

Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete Az emberek fejében megbíz mit kellene ás áb ól átállítani? Azon túl, hogy az új technológiát meg kell ismerni, az új technológiai eszközöket

Részletesebben

Regionális Kreatív ipari kataszterelemzés a Dél-Dunántúlon 2010

Regionális Kreatív ipari kataszterelemzés a Dél-Dunántúlon 2010 Regionális Kreatív ipari kataszterelemzés 2010. október 1. Bevezetés, fogalom meghatározások Jelen tanulmány célja a Dél-Dunántúli Régió kreatív iparági mûködési hatékonyságának feltárása, hogy tágabb

Részletesebben

Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete

Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete Az emberek fejében megbíz mit kellene ás áb ól átállítani? Azon túl, hogy az új technológiát meg kell ismerni, az új technológiai eszközöket

Részletesebben

CSR, a magyar beteg. Készítette: M&H Communications Intelligence Unit London Budapest 2006. február október

CSR, a magyar beteg. Készítette: M&H Communications Intelligence Unit London Budapest 2006. február október CSR, a magyar beteg Készítette: M&H Communications Intelligence Unit London Budapest 2006. február október Európának olyan közhangulatra van szüksége, amelyben a vállalkozókat nem csak az elért nagy nyereség

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója Bevezető... 2 Szolgáltatási területek... 3 I. Általános információs szolgáltatások... 3 II. Személyes információs-, tanácsadási

Részletesebben

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011 M é d i a t u d o m á n y i K ö n y v t á r Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati felelõsségvállalásról szóló konferencia elõadásaiból 1

Részletesebben

Írások a magyar webkultúráról. C3 Kulturális és Kommunikációs Központ 1997 TARTALOM

Írások a magyar webkultúráról. C3 Kulturális és Kommunikációs Központ 1997 TARTALOM MAGYAR TARTALOM Írások a magyar webkultúráról C3 Kulturális és Kommunikációs Központ 1997 TARTALOM BEVEZETŐ / Peternák Miklós MOSOLYALBUM? :-) / Drótos László ITTHONI HÁLÓTÁRSAIM / Schiller Róbert MAGYAR

Részletesebben

MUNKAFÜZET 15. AZ INFORMÁCIÓS-KOMMUNIKÁCIÓS 2006 JÚNIUS TECHNOLÓGIA (IKT) FEJLŐDÉSE KÍNÁBAN, INDONÉZIÁBAN ÉS VIETNÁMBAN A MAGYAR

MUNKAFÜZET 15. AZ INFORMÁCIÓS-KOMMUNIKÁCIÓS 2006 JÚNIUS TECHNOLÓGIA (IKT) FEJLŐDÉSE KÍNÁBAN, INDONÉZIÁBAN ÉS VIETNÁMBAN A MAGYAR MUNKAFÜZET 15. BASSA ZOLTÁN: AZ INFORMÁCIÓS-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) FEJLŐDÉSE KÍNÁBAN, INDONÉZIÁBAN ÉS VIETNÁMBAN A MAGYAR PIACSZERZÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 2006 JÚNIUS * MUNKAFÜZET 15. BASSA ZOLTÁN:

Részletesebben

A kreatív és kulturális ágazatok (CCI) szerepe és növekedési lehetőségei a Budapest Metropolisz Régió gazdaságában

A kreatív és kulturális ágazatok (CCI) szerepe és növekedési lehetőségei a Budapest Metropolisz Régió gazdaságában GKI Gazdaságkutató Zrt. A kreatív és kulturális ágazatok (CCI) szerepe és növekedési lehetőségei a Budapest Metropolisz Régió gazdaságában KUTATÁSI JELENTÉS Készítette: Borsi Balázs és Viszt Erzsébet Budapest,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 BEVEZETŐ...5

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 BEVEZETŐ...5 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...5 I. AZ EURÓPAI UNIÓ NYOMDAIPARÁNAK HELYZETE ÉS HELYE AZ EURÓPAI NYOMDAIPARON BELÜL...6 II. I.1. AZ EURÓPAI UNIÓ FELDOLGOZÓIPARÁNAK HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSE...6

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG, HÁLÓZATOS TÁRSADALOM,

DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG, HÁLÓZATOS TÁRSADALOM, DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG, HÁLÓZATOS TÁRSADALOM, MODERN KORMÁNYZÁS Szerkezet I. Digitális Magyarország Bevezetés 0. A Digitális Magyarországhoz kapcsolódó definíciók 1. Hálózatosság és modernizáció 2. Modernizáció

Részletesebben

3. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében közép kelet-európai országok 3.1. SZLOVÉNIA

3. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében közép kelet-európai országok 3.1. SZLOVÉNIA 3. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében közép kelet-európai országok 3.1. SZLOVÉNIA Az elektronikus kormányzatra való áttérést az országok többségében a régi, megcsontosodott bürokrácia,

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben