Az információs társadalommal kapcsolatos események

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az információs társadalommal kapcsolatos események"

Átírás

1 * Információs Forrástájékoztató Iroda * 1036 Bpest, Lajos u.107. * Tel/fax: * Csorba József * Tel: * Az információs társadalommal kapcsolatos események csorba józsef témareprezentációs - nem szerkesztet,időrendiséget követő - összesítés file: INCO4a.doc 1999/3-4.n.-2000/1.né. 2000, május 04.

2 1. Az információs társadalom fejlődése Az állami információpolitika eseménye, hogy a kormánynak az információs társadalom kihívásai adott válasza elkészült (elérhető a címen) az informatikai koordinációs részleg gondozásában. Már két akadémiai bizottság méltatta, ill. az IVSZ és a NJSZT értékelésére várnak. 1 A nemzetközi gyakorlat figyelmeztet, hogy a hivatalos statisztikai információrendszer megújításának követelése párosul az elektronikus hálózati hozzáférés kiszélesedésével: nagyobb igények, több statisztika, a felhasználók által igényelt (érthetőbb!) formában, egyedi adatkérés, új adatfeldolgozási szolgáltatások. 2 Egy új, információtudományos szemlélet követel nagyobb figyelmet a statisztikai (és más típusú információrendszerek) megújításában, ami Mo-on egyáltalán nem érezhető. A Compfair 99 apropójából egy informatikai szakértő az internet kapcsán az információs társadalom paradigma néhány evidenciáját magyarázza. Megfogalmazása jellemező a magyar viszonyokra, ahol az informatika mint kategória az információ helyébe lépett (vagyis a kocsi megelőzte a lovat). A legfőbb rendezőelvek szerint esélyegyenlőség a tudásiparban (az információtőke birtoklásában), a hozzáférés könnyűsége és olcsósága (az elérés széleskörűsége), a társadalmi demokratizmus kiszélesedése (társadalmi igazságosság), hírkonfekció helyett egyénre szabott információ (orientálás) szerepel mondandójában. Az információelőnyös és információhátrányos helyzetek, a globalizálódó menedzsment, az információs közmű fejlettsége mind igaz, de a megfogalmazása is borzasztó (magyartalan). 3 Az új statisztika vajúdásának soros eseménye az amerikai kereskedelmi minisztérium októberi tájékoztatása az IT arányairól a gazdasági növekedés egészében: a módszertani újdonság az volt, hogy beszámították a teljes üzleti szektor szoftver-jellegű kiadásait (mint beruházást), amit korábban költségként számítottak. 4 A new economy mérése körüli vita nem nyugszik, hivatkoznak az OECD knowledge-based economy terminológiájára, amely távon 45-ről 51%-ra növekedést állapít meg a technológia, a humán tőke, s ezek újszerű viszonyából fakadó gazdasági teljesítmények alakulásából következően. A DoC mérése szerint az amerikai digitális gazdaság (távközlés, számítógépi hardver és szoftver) a GDP 8%-ra rúg már 1999-ben: az IT pedig az össz real GDP növekedése 35%-át képviseli 1994-óta. A Goldman Sachs szakértői készítette legújabb becslés leszűkíti a technológiai szférát, s a computing and communications-technology szektor teljesítményét a GDP 5%- ban állapítja meg (ami az 1990-es 2,8%-ról jött fel). Információpolitikai esemény az is, amikor az informatikai szakértő az internet szabadságával kapcsolatos dilemmát (hogy ti. féljünk-e a rajta található ellenőrízhetetlen információtól?!) abba az irányba szélesíti ki, ami realitás, hogy a nagy információérzékenység gerjedése közepette mind többször szolgáltatjuk ki adatainkat. Az internetes 2

3 információözönben nem tiltásokkal, hanem eligazitásokkal (orientációval) kell és lehet közlekedni: erről szól - helyesen - a szakértő. 5 Információpolitikai és tájékoztatási nemzetközi esemény a nagy tudományos folyóiratkiadók megállapodása (Oxford University Press, Macmillan Magazine Ltd., Elsevier Sciense és még 9 másik nagy kiadó), amelyben kijelentik szándékukat a kiadói adatárukban lévő mintegy 3 millió tudományos közlemény, cikk, kutatási szemle stb. internetre vitelére, vagyis a hagyományos folyóirattartalmak ezentúl elektronikusan elérhetők. 6 A keresési nyomkövetés kiterjed a hivatkozásokra is, amivel a tudományos igényű információkutatás hatalmas lehetőségekhez jutott. Hasonlóan fontos tárgy a demokráciaelméletek az információtudatos (tudományos) környezetben: az információtudatosság. A kommunikáció és a demokrácia viszonya a NETen: az információs demokrácia tartalma: a média használata és a politikai hatékonyság. A demokratikus társadalom = hozzáférés az IT-hez iskolások körében. 7 Jelentős esemény a tudományos mérés információtudományi alapjainak körüljárása a tudományos és technológiai indikátorokról tartott világkonferencia témájaként (Fourth International Conference on Science and Technology Indicators). A három fő témakör: a tudományos indikátorok tervezése és alkalmazása a tudománypolitika hatékonyságának segítésére: indikátorkutatás: tudományos és technológiai információs rendszerek fejlesztése. 8 Az internetes kereskedelem kapcsán idézik fel a Shackle-Arrow paradoxont, hogy ti. a fogyasztók nem vesznek információt, ha nem ismerik az értékét, de hogy az értékét felismerjék, meg kell ismerniük az információt, s ha megismerték, már nem hajlandók pénzt adni érte. Az információs termékek internetes forgalmazásának sajátossága a zéró marginális költség és a fogyasztás korlátozás nélkülisége: a tranzakció logikája az ár-minőség diszkrimináció?! 9 Az adatvédelem és titokvédelem anomáliái, az ágazati jogszabályok becsatlakoztatása: a számítógépes bűnözés terjeszkedése, a fehér- és drótgalléros bűnözés, a mobilvilág biztonsága, bankkártya-csalások, a digitalizált nyomozás bemutatása (célszám). 10 A Magyar Internet ÁllásCentrum ingyenes álláskereső és -kínáló site-ot indított a VOSZ szövetségében: a napi frissítésű börze általános keresésben ingyenes, de célra orientált keresésben már fizetős: napi ajánlattal indítják. Itt az idő, hogy az álláshirdetés (meghírdetett álláshelyek száma) figyelés alapú foglalkoztatási statisztika útjára induljon Mo-on is. 11 Az információtechnológia globalizációjának eseménye a kínai fellépés a Microsoft Windows 2000 operációs rendszer átvételével szemben. A milliárdos piac átvett és saját fejlesztésű Linux alkalmazásával a Windows terjeszkedésének végső megtöretését 3

4 eredményezheti, amennyiben nemcsak politikai tilalomról van szó. 12 A felzárkózásra törekvő fejlődő országok, ill. az információs társadalom programramok szempontjából is ellentmondásos magyar fejlődést igazolja az állam ügyvédje szerepétől megfosztott Hírközlési Főfelügyelet. A liberalizáció zászlóvivője szerepében tetszelgő, ezzel egyidőben a sajátos magyar adottságokat, a távlatosabb nemzeti érdekeket nagyon lazán képviselő szervezet legújabb átalakulása: a milliárdos saját költségvetésen túl az idén 7,6 Md HUF forrással gazdálkodó szervezet új felállása. A HíF-elnök Frischmann Gábor, piacszabályozási ae Bánhidi Ferenc, gazdasági ae Vácziné Takács Zita, az infokommunikációs egység vezetője Sallai Gyula. Az új profilok új kormányzati információpolitikát és új információstatisztikát feltételeznek, hisz a HíF szakmai terminus technicusainak a KSHéval kompatibilisnak kell lenniük. 13 Az információgazdaság (és az információs társadalom paradigma) mo-i fejlődési sajátossága az informatikai lobbi dominanciája (ami lehetne jó is), minthogy a magyar kormányoknak semmiféle információstratégiája és hozzá való forrása nincsen (mióta a Bokros-csomag felszámolta a hírközlése alapot). Mindenek elmondására az apropó az Informatikai Érdekegyeztető Fórum állásfoglalása (felkiáltása!) a technológiai leszakadásunk miatt: a mo-i egy főre jutó éves informatikai kiadás 100 dollár körüli, míg az osztrák 450, az észak-amerikai pedig 800 dollár: 1998-hoz képest 1999-ben 12%-kal emelkedtek az informatikai kiadások (ami több mint tíz százalékkal alacsonyabb a fejlődő országokénál). A fő gond, hogy nincs információstatisztika. Az IÉF-lobbi most egy informatikai charta kiadására készül a kormány teljes tehetetlenségét pellengérre állítva. 14 Ezért is érdekes az információs társadalom paradigma minősítéséhez segítő célszám az internetalkalmazások árazásával, a fizető tévés szolgáltatások regisztrálásával, az interdependens távközlési kereslet és hatákony árszerkezet leírásával, az IT globális és lokális versenyének leképezésével. A hipermediatizáció mint új kereskedelmi közeg, az intermedier vállalkozások. 15 Az internet fejlődésének eseménye, hogy megindult a hálózat Mo-i ellenőrzése is, igaz, öntevékeny módon, minden szankcionálási lehetőség nélkül. Az ORFk februártól működtet egy internet-figyelő csoportot, mellette az Országos Kommunikációs Alapítvány, ill. a Hálóőr Egyesület mint társadalmi formációk foglalkoznak a hálón található tartalom (büntetőjogi?!) felügyeletével. A magyar közvélemény tájékoztatása e tárgyban nem megoldott: a fejlett világban a közvélemény 55-60%-ban már a rendvédelmi felügyeletet kéri e tárgyban is. 16 Az információjog eseménye a domainnevek körüli vita, ami ékes bizonyítéka a félállami magyar (információjog)gyakorlatnak, az intellektuális információszabadság-eszmény nevében fellépő kisebbség hivatalossággá emelkedéséből következő halmozódó jogiadminisztratív gondoknak. A semmit sem kell szabályozni elve és a spontán fejlődést követő 4

5 szabályozás sürgetésének dilemmája ellentmondanak egymásnak: mindez arról szól, hogy a liberális információ- és médiajog szakértői nehéz helyzetbe hozták a kormányt. 17 Az információgazdaság, az elektronikus kereskedelem (e-ker) és elektronikus üzletvitel (e-biznisz) stratégiák, aktorok és eszközök leírása: vállalkozás-integrálás az e- bizniszhez: az e-ker szoftverek típusai, fajtái (a legismertebb szoftvercsomagok paraméterei és jellemzésük) a tárgya a szóban forgó tanulmánynak. Minősítés és fogalmazás, az új értéklánc magyarázata, az e-bay, ill. a value Web analysis leírása. (The annual software roundup: e-commerce.). 18 Az információtudatosság növekedését mutatja a GfK felmérése, amely a számítógépes készségek terjedése, az információforrások és az információs társadalom paradigma ismertsége tárgyában tájékozódott. Az ITá-t 25% egyáltalán nem ismeri, 12% az internetet, 16% az adathalmazt nevezte meg ilyen címen: 41% szerint a jövőben újság helyett is tévéznek: a hírekben a gyorsaság lesz a döntő 51%, és a hitelesség lesz mérvadó 21% szerint. Az ismeretterjesztő tévécsatornák nézettségét vizsgáló felmérés (AGB Hungary) szerint a Spectrum (napi 228 ezres nézettség), a National Geopraphic napi 42 ezres) és a Discovery (napi 11 ezres) a sorrend. 19 Az információs társadalommal kapcsolatos téma, az elektronikus kereskedelem és üzletvitel (e-biznisz) terjesztése a célja a BME keretei között alakult e-business akadémia létrehozásának, amiben az IBM támogatása játszotta a főszerepet (98 M HUF támogatásából 8 M IBM hardver, M HUF IBM-szoftver): márciustól már folyik a hallgatók és előadók oktatása. 20 A hivatalos statisztika első megbízható információstatisztikai adataival érvelve jelentős ITá-programok szerinti fejlődés látszik: 6,132 millió a vezetékes telefon egyéni előfizetőinek száma (1996-ban 100 háztartásból 48-nak volt vezetékes telefonja, 1999-ben már 77-nek), 1,7 millió személynek van mobiltelefonja, s ami fontos, hogy a szegényebb háztartások 57%-ában is van készülék. 21 Az információs társadalom és az információgazdaság normái szerint azonban a fejlődés a vadkapitalizmust követi, az állam nélküli fejlődést, amely mint ilyen ellentétes az ITá-normákkal (az információ közjó jellege, a széleskörűség és elérhetőség, az információszabadság). A GfK-Szonda-Ipsos felmérések szerint dinamikusan növekszik a telekommunikációra fordított kiadások aránya, 1999-ben a szegényebb háztartások átlag havi 2.526, a gazdagabbak HUF-ot telefonáltak el. Az információgazdaság, a magyar ITá-elvek és a gyakorlat távolodik egymástól, amit a Matáv monopóliumával kapcsolatos fejlemények igazolnak. A monopólium kezelése és az országos információs infrastruktúra fejlesztése (a széleskörűség és elérés) elváltak egymástól, a magánérdekek a nemzeti érdekek elé kerültek. 22 A Matáv mopóliuma felszámolásának halasztása a jelenlegi körülmények között már retrográd döntés. A 5

6 szolgáltatók és/vagy az infrastruktúrák versenyének eldöntése, az országos, regionális és helyi monopóliumok egyformán kezelése, a tarifák alakítása a magyar gazdaság legsúlyosabb információpolitikai és -gazdasági anomáliája?! 1.1 Az információgazdaság eseményei A statisztikai szektorszempontú hiányainak sorában a médiagazdaság terjeszkedésével kapcsolatos esemény, hogy az árnyékgazdaság rávetül a médiára is. Sokan gyanítják és most minősített esetet is látni vélnek a TV2 kettős ORTT-szerződése kapcsán: a két szerződés 118 és 167 perc reklámidőt engedélyez, ami (több)milliárdos nagyságrendű bevételnövekedést jelent, de az ágazat valós adatai nem ismeretesek. 23 A hiányos információstatisztikánkhoz fűződő esemény az OECD információközpontjának felmérése (az Index című on-line magazinjában) az internetezés költségeiről 30 országban (22 európai). 24 A költséget a telefon (perc)díj és -előfizetés, ill. az internet előfizetési díjból állították össze, a lakossági vásárlóerőeltérésekkel számolva 20, 30, 40 órás hozzáférés költségeit vették alapul USA-dollárban. A mindenoldalú elszámolásban Mo. a legdrágább, pl. 40 óra felett 180 USD a magyar költség, ami duplája a második lengyel költségnek (!): csúcsidőben nálunk 330 USD, a cseheknél 180 USD. Az OECD-átlag a 40 óra csúcsidőben internetezésnél átlag 90 USD, míg mo-on ez 330 USD. A havi 20 óra csúcsidős internetezés mo-on 170 USD, az angol 60 USD, de a kóreai 30 USD! Esemény a magyar információfogyasztási szokások jellemzőit feltáró elemzés a rádió- és televízióújságok szaporodása, ill. működése az információfogyasztás piacán. 25 tulajdonos olvasottság reklámrészesedés 1. Springer TVR-Hét 27% (1,5M) 33% 2. Vico Színes RTV 25%(1,3M) 34% 3. Szikra SárgaRTV 12% 4. Népszab. NszabMag. 11% 18% 5. Pannon RTV-Tipp (10%) 2% 6. MR RTV-Részletes (8%) 7. MTI Telehold (4%) 1% 8. TV-Plusz (inform, 3%) A datamonitor legfrissebb tanulmánya az EU pénzügyi piacainak IT-kiadásaival kapcsolatban, 1999-ben 17,9 Md USD várható forgalomról szól. Ebből a tőkepiacok adminisztrációja 7 Md, a befektetési bankoké 7,1 Md, a befektetés-nyilvántartások 3,1 Md, a kereskedelmi (információs)ügynökségek 515 M dollárral részesednek. 26 Nagyon érdekes az IT-forgalom alakulása az gazdasági információfeldolgozás irányainak, formáinak fejlődésében. Az információelemzés és keresés új területeinek egyik legigéretesebb típusa a beszéd mint adat megközelítés: az apropó a LANeX a hang is adat című rendezvénye, amely a beszédszöveg küldésének sűrítését (digitalizálását), a villámlevél (olyan adatállomány, amely a gépben később áll össze értelmezhető küldeménnyé) lényege: az egy 6

7 csatorna, sok kommunikációs csomag megoldás kifejtése. 27 Az információpolitika és információgazdaság eseményei között új fogalmak és szabályok bevezetése érdemelt figyelmet. Az információgazdaság egyik forrongó területe, az elektronikus szolgáltatások dinamikus terjeszkedésének alapfeltétele a (nyílt) címtárak mint a hálózati bővítés eszközei (egyszerű és egységes elérhetőség, szabályozott hozzáférési jogosultság, globális léptékű adatstruktúrák). A hálózati kultúrában az 1990-es években megjelent címtárak az egyre bonyolultabbá váló adatkezelésben próbálnak segíteni a hierarchikus (és hiperarchikus) adatbázismodellek elvén: a példa az NDS edirectory (Novell). 28 A magyar információgazdaság betájolásában példaértékű eset a konzultációs piacon: az Arthur Andersen Hungary Kft az utolsó két évben 50%-kal növelte árbevételét, a forgalom 45%-a az auditálásból, 5% a könyvelési tevékenység (amit viszont a tavaly alapított outsourcing cégbe, az AA Process Solutions-ba telepítettek), 35% az adó- és jogi tanácsadás (Budai-Kovács üi), 15% a vezetési tanácsadás: 320 főt foglalkoztatnak, 4 Md HUF körüli forgalmat abszolválnak. A cég kezdi honosítani az anyacég által new economy -ként definiált új filozófiát. 29 Az információstatisztika éledezését igazoló, legújabb felmérések szerint (szondaipsos, Gfk) között az informatizáció változása jelentős Mo-on, amennyiben a számítógéppel rendelkezők aránya 11%-ról 19%-ra nőtt: a számítógéppel rendelkezők jellemzően férfiak, évesek, iskolázottak, fővárosiak, a havi nettó jövedelmük 90 ezer forint feletti. 30 Az információtechnikai iparról szóló felmérések sorában, az IDC piackutatása szerint a magyar PC-piac 1999-ben mintegy 65 Md HUF nagyságrendű volt, mérsékelten növekedő, amiben jelentős változást csak a kormányi kezdeményezések hozhatnak nagyobb kereslet generálásával. Tavaly a legális piacon 200 ezernyi PC-t adtak el (9,8%-os növekedés), az értéknövekedés 1,8%-os volt az árcsökkenések jóvoltából. A megrendelések 54%-a nagy és közepes vállalatoktól érkezett, a kisvállalati és kormányzati megrendelések aránya csökkent: mindent összevéve a gyártók és forgalmazók várakozásai nem teljesültek. A GfK-mérései szerint most 19%, 1,6 millió magyar rendelkezik PC-vel: de a várakozások szerint a kormányzat ITá-programjai jelentős javulást jelentenek majd. A kormány késlekedik, a magáncégek viszont lobbiznak, amit a négy legnagyobb piaci részesedésű internetszolgáltató egyesületalapítása mutat az internet, az online-gazdaság és a ITá-fejlesztések orientálására A médiagazdaság eseményei Az ismert médiakutató a médiapolitika, -gazdaság, -kultúra két ágra szakadását minősíti. Egyik oldalon a látványosabb, ma még a legbefolyásosabb hagymányos média (nyomtatott 7

8 sajtó, a műsorszórás technológiáira épülő rádiók és televíziók), a másik oldalon a modern média ( new media ), amit ő a digitális törzsnek nevez (informatika, távközlés, internet, mobilszolgáltatások). 32 A két média gazdaságtana, működésének logikája, felvevő körének (laikus és szakmai társadalom) széttartása egyre gyorsul. A jogi és adminisztratív szabályozás is más közöttük, amennyiben az új média nem tűr semmilyen szabályozást?! A magyar internetes piac 33 alapja a hozzáférő, a mintegy es esetenkénti használó, ill. a nyi előfizető. A becsült piac 40%-ban a Matávnet, 28%- ban az Elender, 16%-ban a Datanet kezében van, de a dinamika a Matávnetnél tapasztalható, amely a havi öt órás internetezést biztosító Start-csomagot HUF, a 20 órás Hobbi-csomagot HUF-ért, a korlátlan hozzáférésű profi csomagot havi HUFért kínálja: a Matáv Origóját már napi en keresik. Az internet-használati statisztika megbecslésére a Szignum Média újabb telefonos közvélemény-kutatást végzett, a nyitott kérdések alapján a szolgáltatói sorrend említés ismeri ügyfél 1.MatávNet 85% 33,5% 62,5% 2.DataNet 83% 41,5% 49,5% 3.Elender 73% 51,5% 38,0% 4.Euroweb 23% 22,5% 29,0% 5.TvNet 2% 6.Kerszöv 2% 7.Pronet 2% 8.Interware 1% Az online újságok pénzügyi alapjait körüljáró elemzés szerint az önfinanszírozás jelenleg megoldhatatlan. Még az olyan befutott lapok, mint a The Economist, vagy a The Wall Street Journal sem tudják elektronikus változataikat önmagukban fenntartani, és a reklámok sem bizonyultak elégnek, ezért új üzleti modell után kell nézni. Itt is megjelenik a webkereső szoftver (a ki, mit, mennyiért kínál) mint megoldás, a C/net típusú megoldások a kereskedelmi érdekek mindenhatóságáról szólnak. 34 A magyar CD-ROM piacról szóló átfogó és rendszeresen karbantartott információfórum működik a címen. Az ábécésorrendben 180 cég, kiadó, teljes diszkográfia: a CD-ROM-tár összetétele szerint 46,5%-ban multimédia, 18,5% teljes szövegű, 14,3% szöveg és állókép, 10,2% címtár: (tószegi zsuzsa nyilvántartása, óta vezetett információforum). 35 Az internetszolgáltatók piacának koncentrációja folyik mo-on is: az apropó az Euroweb Rt (a Pantel és az amerikai anyavállalata tulajdona) terjeszkedése, ami a terjeszkedés irányára nézve is jellemző fejlemény, amennyiben az Inet informatikai és kereskedelmi Kft-t vásárolta meg (51%), amelyik országos és megyei napilapok figyelésével, elektronikus osztályozásával, ill. hírösszefoglalók készítésével foglalkozik. A vezető trend az 8

9 internetszolgáltatóknál a tartalomszolgáltatások gyors fejlesztése és terjesztése, azzal az információgazdaságban az értéknövelt szolgáltatások dominálnak. 36 A piac túltelítettsége ellenére naponta születnek új lapok: az apropó a Fordulópont, a Pont Kiadó új kulturális folyóirata, amelynek első száma a televiziózásról szól. A másik újdonság a Modern Filológiai Közlemények, amelyet a miskolci egyetemen 1999 tavaszán létrejött Modern Filológiai Intézet ad ki. A harmadik újdonság a Tisztás című irodalmi és társadalmi folyóirat (főszerkesztő Molnár Géza), a Kortárs és a néhai Új Írás közötti profillal. Vonatkozó téma, hogy megmaradhat-e a jelenlegi folyóiratstruktúra mo-on (az OSZK statisztikája szerint 1999-ban féle firat és periodika jelent meg: ebből 138-féle minősített irodalmi folyóirat): a legtöbb előfizetővel a História (8.308) és a Századok (5.300) rendelkezik, a Kincskereső, Vigilia, Európai Utas (átlag 3 ezres), Kortárs, Nagyvilág, Mozgó, Valóság (1 ezres): az ún. elitlapok kínálata az Írók Boltja választékaként az Ablaktól a Zöldövezetig. 37 A médiakutatás témakörében a The Media Edge cég (Jobbágy Tamás) szkeptikus a hagyományos (nyomtatott) és az elektronikus média öszeolvadását illető trend mo-i haladását illetően, ahogy más médiaszakértőink is év elmaradást látnak a magyar médiaátalakulás folyamatában. A döntő kérdés az internetes tartalomszolgáltatás eredményessége, amiben valóban nagy az elmaradás, jogi, adminisztratív, információtudományi, közgazdasági stb. szempontok kifejtése után lehetne a távlatokat meghatározni. 38 A médiagazdaság, a reklámpiac 1999-es mérlege a mérés és hitelesítés elbizonytalanodásának igazolása. Kezdetben volt a listaáron számított mérleg (ez 1999-ben 160 Md HUF), azután az elérés költségszámítása szerinti mérleg ( Md HUF), majd ezt is tovább mérsékelték egy bonyolultabb számviteli trükkel: az auditálás késik (senki sem akarja). A Médiaprognózis dokumentált számítása szerint a klasszikus média listaáron számított költése 158,1 Md HUF lett, amiből minden új média kimaradt (beleértve a kábel-, vagy internetes tételeket): a legdinamikusabb feketepiac a reklámgazdaság lett mo-on?! Az információs társadalom gazdaságpolitológiai eseményei 2.1 Információgazdaság, informacionális politika Az információgazdasággal kapcsolatos statisztikai bizonytalanságot jellemzi az a tájékoztatás, amely szerint a lappiac és az elektronikus szolgáltatások piaca még nem egymás rovására alakul (ami az elektronikus tartalomszolgáltatás alacsony színvonala, drágasága miatt van 9

10 így). 40 A lappiacon a nszab ( olvasó), a mai nap ( ) és a metro ( ), ill. a kisalföld ( ) a vezető újságok: a lapok az idén is 4-5%-kal veszítettek olvasótáborukból. Az elektronikus tartalomszolgáltatóknál az Origo (Matáv), az internetto (IDG Lapkiadó), Index (Inventra), Netlap fős stábokkal dolgoznak, veszteségesek, auditálásuk nincs megoldva, ezért a teljesítmények nem mérhetők. A tájékoztatás eseménye, hogy a fővárosban az ingyenes Feeling című médiamagazin megbízásából a NIB Researc piackutató által végzett felmérés szerint minden tizedik háztartásban van számítógép (ez mintegy gépet jelent), a birtokosok 45%-a mindennap dolgozik vele, 63% levelez vele. 41 A teletext elterjedtségével kapcsolatos hír, hogy a felmérések szerint a háztartások 27%-ában áll rendelkezésre technikailag (a földi terjesztésű adások 80% fogható így, ezért itt is eladták az állami tulajdon egy részét potom pénzért), az információhasznulás azonban nagyon alacsony a háztartások igénylistáján, nem is mérhető. Ellenben az MTV1 teletext gazdasági hasznosulása kimagasló, 80% körüli volt. Az MTV2 elkótyavetyélt adottságait a kereskedelmi tévék hasznosítják, a második félévi sorrendben már a TV2 63%, az MTV1 54%, az MRTL 47%, a DTV 4%-os olvasottsággal bír. 42 Esemény az új könyvtári központ, a Neumann Kht fenntartotta digitális könyvtár, a Neumann-ház működése a Várhegyen, a belső várban, a volt karmelita kolostor alapkövein a magyar kulturális örökség digitalizált formáinak gyűjteményeként: amely egyelőre mintegy 200 magyar készítésű CD-ROM-ot jelent. 43 A tájékoztatás új (elektronikus) formáinak eseménye a digitális közlönyök, reprezentálják az elektronikus információforrásokat. A JogÁSZ + CD alapú Jogtár rendszer + CD Jogász számítógépes jogszabálygyűjtemény: ingyenes napi követés a kozlony(kukac)mhk.hu címen, ill. a címen: a JogÁSZ lényegében az egyetlen valóban profi módon működő forrás. Az intelligens elektronikus könyvekre példa az AMPA, a külkereskedés kézikönyve (a GM és a Foxtrend Kft munkája). Mindez elgondolkodtató a KSH szempontjából is, ha másért nem, akkor a CD-alapú adattárak értékesítésében. A gazdasági mérés és tájékoztatás kitüntett témái egyrészt az információs társadalmak új információs bűnözési hullámának globalizációja előtt, amikor a vállalatok és a bankok eredményességét manipulálják fehérgalléros vagy drótgalléros bűnözők valós (de jogilag zárt) információk kiszivárogtatásával. 44 Másrészt, hogy a technikai elemzés hívei ( chartisták ) a trend- és tendenciakövetés révén orientálják a részvénypiacokat, de a hitelesség megfoghatatlan. Eközben mind jobban terjed a számítógépes programok alapján folytatott üzletelés: a vállalati modellezés: s mindez együtt a befektetési döntéshozók számára készített mérőszámokkal és modellezési technikákkal egy új világot jelent, amit meg kellene ismerni. Az ipari húzóágazatok közül a távközlés fejlődésének arányai vethetők össze 10

11 leginkább a nemzetközi folyamatokkal: eddig az idén 5,6%-kal növekedtek a nemzetgazdasági beruházások (602 Md HUF értékben a 3.n.). A távközlés éves növekedése 13,8%, ami főként a mobiltelefónia eredménye. Az OECD távközlési, informatikai és szolgáltatáspolitikai szakértői csoportja a spanyol, dán, dél-kóreai és a magyar távközlést vizsgálva esélyeinket jónak itélte, ezért kellene különös gonddal megvizsgálni a további liberalizálás, a Matáv monopolhelyzetének, ill. a HiF függetlenségének, valamint az állami és kormányzati információpolitika területeinek (végső soron a nemzetgazdasági érdek) működését. 45 A vonatkozó állami kompetenciákat kisajátító Központi Árnyilvántartó Közös Vállalat (KÁKV) már három hónapja ingyenesen tájékoztat a címen 250 társaság mintegy termékének áráról (bár a gyártási/előállítási és a nagykereskedelmi árak alakulását csak az előfizetők érik el). A price-info adattárnak 250 tagja van (ezek szolgáltatók és előfizetők egyben, évi 74 E HUF belépési és havi 8E HUF szolgáltatási költség mellett). 46 A megújuló DataNet Online apropójából az internetes kiadványok fejlődése: a DNO hetilap az internetes gazdaság és társadalom híreit adja közre, lényegében információs közmű funkciót és szerepeket céloz meg, az üzlet rovatban a Bankinfo Center elemzései, az eker hírek, a Digitár, szines rovatok. 47 A magyar információs társadalom-fejlődés, az állam informatizációjának, ill. az állampolgári tájékozottság emelésének eseménye a műsorfogyasztási szokásokat feltáró kutatás. A háztartások 4,5%-ában nincs tévé, 7,6%-ában nincs rádió. Az alacsony szintű médiafogyasztó és más hasonló kategorizálás nagyon érdekes a társadalmi esélyeket (vagy pl. az információszabadság-eszményt illetően). A hírfogyasztásban ma is a Kossuth rádió reggeli és déli műsora a mérvadó (tárki háztartás-monitor). 48 A tájékoztatási gondok sajátos típusát képviselő esemény, hogy a közműszolgáltatók és társaságok elektronikus megjelenését értékelő Andersen Consulting tanulmány szerint a közművek honlapjai is a hatékonysági anomáliákat példázzák. Az amerikai, angol, ausztrál és hongkongi példák nyomán az érdeklődök kereséseire csak a közműcégek 27%-a válaszolt egy napon belül. A közművek web alapú üzleti modelljének kidolgozása önmagában is a rugalmasság mércéje. 49 A lobbikkal kapcsolatos hír, hogy a 10 vezető magyar informatikai céget tömörítő Infokom (Informatikai és Kommunikációs Egyesület) új vezetője fél évre a Siemens Mo. elnök-vezérigazgatója (Hetényi Péter) lett. 50 A tájékoztatás kitüntetett eseménye, hogy az interneten már minden televíziós műsornak (csatornának) van címe. A címen pedig a magyar nyelvű tévék és rádiók honlapjai érhetők el. 51 Az MTV és a DTV megjelenése elég 11

12 szerény, a TV2 nem törődik, a TV3 nem költ eleget, a MRTL megjelenése a legprofibb: tájékoztat mjk(kukac)mail.tvnet.hu. A Business Software Alliance 5 közép-kelet-európai országra kiterjedő tanulmányt készíttetett a Price Waterhouse Coopers-szel az illegális szoftverpiac működéséről, amely szerint között a PC-szoftverek feketegazdasága 21 ezer munkahelyet vesz el és mintegy 320 M USD-nyi veszteséget okoz az 5-öknek, köztük Mo-nak. A bázisadatok (1997) szerint a PC-szoftverek 57%-a fekete Mo-on. 52 A mérés, statisztikai leírás újabb adaléka, hogy a magánszféra műhelyei immár 270 Md HUF értékűre becsülik a mo-i informatikai piacot (1999), ami jelentősen növekedni fog az idén a dárumváltás miatti halasztások miatt. 53 Mintaeset a Compaq Mo. Kft. mérlege és profilmódosítása. A cég 30 Md HUF feletti forgalmat bonyolított 1999-ben és a számítógépeladási jövedelme már csak 25%-nyi, a többi a rendszerintegráció hozadéka. Tavaly 36 ezer PC-t adtak el, s ezt a számot ingyenes gépátadással kombinált intertes megrendeléssel (és bérlettel) kombinálva próbálják felülmúlni. Tájékoztatáspolitikai esemény a Matáv és a Soros Alapítvány 1996-os alapítású C 3 Kulturális és Kommunikációs Központ szervezésében (és finanszírozásával) létrejött a C 3 Alapítvány, amely a digitális kultúra és az új kommunikációs technikák támogatására szerveződött. A lobbi-társulás a Matávnak a megrendelések (a tartalomszolgáltatás) kiterjesztését, a Soros-féle C3-nak pedig a kulturális orientálás lehetőségét jelenti. A szakmai orientálás lehetőségét a C3 mint KKE első médiaintézete szolgálja, hasonlóan a karlsruhei ZKM, a linzi Ars Electronica Center, vagy a rotterdami V2 lap megalakulásához. 54 Az információs társadalom anomáliáinak sorában, neves médiaszakértők az internetes gyakorlat társadalmasiasítását prábálják a domainnevek kiosztása (pontosabban kisajátítása) kapcsán. A használatba vétel és széleskörűség kritériumai szóba sem kerülnek a félállami információjog, az állam nélküli információpolitika, az információ közjó jellegének biztosítását elmulasztó Mo-i gyakorlatban (vagyis minden a kereskedelmi hasznon, a birtoklási igény alapján fejlődik). A György-Szakadát-féle megközelítés az állam nélküli, kvázianarchikus fejlődést szolgálja. 55 A regionális és területfejlesztési politika számára fontos adattár és minősítési fogalomtárként érdekes a NyugatPannon eurorégióról készült, összehasonlító statisztikai kiadvány (KSH). Az eurorégió számokban kiadvány fontos adatokkal mutatja be a régió egységeinek egymáshoz való viszonyát, az előnyös és hátrányos helyzeteket: pl Győr Megye Vas Megye Zala Megye Burgenland Telefonfővonal/1000 lakos Tévéelőfizetés/1000 lakos Munkanélküliek száma GDP/euró

13 Az információs bűnözés elleni fellépés eseménye, hogy a rendőrségi internetcsoport eredményt mutathat fel az Elender elleni betörők felderítésével. A tanulságok számosak, mindenekelőtt hogy az információbiztonság mo-i színvonala tragikus, mert az Elender nem a legrosszabb körülményeket jelenti. A szakértő fiatalok másik vállalkozásának felszámolása (a profi szoftverhamisítás országos hálózattal) erősíti a vállalkozások és a jogtiszta szoftverek regisztrációjának beindítását. 56 Az információs társadalom eseménye, hogy megjelentek a MeH-SEK koordinációjában (nagy késéssel) készült tézisek. 57 A tézisek az információs társadalomról című jelentés egyetlen jó híre, hogy van, mint a kormányzati információpolitika létének igazolása. Ma már a stratégiai gondolkodás a jelzett műhelyen kívül van, amennyiben a technológiai szemléletmód felől az ITTK, a társadalmasiasítás felől a HÉA-SKI, a jogiadminisztratív szemlélet felől az IFTI munkái szerint jóval előbbre tarta(ná)nak. A MeH illetékes központja a szakmai vitától is elzárkózótt, ennélfogva ma az ITá-témákkal kapcsolatos gondolkodás a kormányzatot bíráló szakmai közösségeket és megnyilvánulásokat hoz létre. A társadalmi modellezés eseménye az új időszemlélet kibontása az információtudatos világban: a durkheimi időszemlélet (ritmus, tartam, dinamika, kollektív emlékezet) és az internetes világkép hatása együtt az időkezelésben. Új univerzalitás az időmérési szemléletben és módszerekben, az apropó a Swatch óragyár által bevezetésre ajánlott internet time. Az itime egysége a beat (1 nap = beat idő: 1 beat = 1 perc, 26,4 másodperc), a déli 12 óra 500 beat idő az új számítás szerint. Mindennek (köz)gazdasági értelme az, hogy a (kukac)000 beat = 1 nap az éjféli BMT-nél kezdődik, s az internetes abszolút idő az üzletmenetek szempontjából mindenhol érvényes. A társadalmi modellezésben érdekes a mechanikus és a szociális idő után az információs vagy informatizációs idő, ami elsőre a teleworking time címén nyert létjogosultságot. 58 Az elektronikus nyilvánosság működésének példája az IRC csatorna internetes beszélgetőműsora: a Kiss T. Anna és a Tryman nevű rendszergazda nevével fémjelzett produkció a Centralban konzultál az érdeklődőkkel. A médiatechnika az anonim kapcsolattartás és hálózatba szerveződés szerint működik, vagyis az egy órás beszélgetésben bárki feltehet kérdéseket a meghívott vendégnek, de párhuzamos egyidejűségben, azaz a meghívott vendég csak a műsorvezetővel érintkezik: az internetes talkshow civil vállalkozás Média: a gazdasági és politikai orientálás eseményei A fejlett nyugati világban évente megjelenő üzleti forrástájékoztató (Business Media Survey) kapcsán folyik Mo-on az üzleti döntéshozók médiaanalízise című kutatás a Szonda-Ipsos és 13

14 a GfK Hungária révén. 60 Hat kiadó (Springer Mo. Kft., MH Rt., Nszab. Rt., HVG Rt., Hírtőzsde Holding Rt., VNU Bp. Rt.) alakította ún. Garantori Tanács áll a felmérés mögött, ami a pártatlanság hangsúlyozása típusú abszurd, ill. a piac ellenőrzésében elköteleződés jellemez. Tulajdonképpen három lábon álló monopólium, a reklámpiac, hírpiac, orientálás-ellenőrzés újabb (végső) fóruma jött létre: amennyiben a közvélemény-kutató szervezetek az információbrókeri tevékenységek és piac újabb szeletét mutatják be, amikor eredeti tevékenységük melléktermékét új, magasabb hozzáadott értéket képviselő, információs termékben hasznosítják. A tájékoztatás eseménye számos új, hagyományos és elektronikus alapú kiadvány, mint pl. az Existentia - Meletai Sophias című, Mo-on az egyetlen nemzetközi filozófiai folyóirat sorsán a szellemi élet modellezése (már az is sokat mond, hogy két szerző teljesen eltérő módon nyilatkozik szerepéről): a tudományos elnyomorodás mint szellemi cenzurázás működése szépen szemléltetve a vitában. 61 Miközben ez a vita folyik, beindult egy új filozófiai folyóirat is, a Vulgo címmel (az MTA Vulgus Kutatócsoportjának a szemléje), szerkesztik Vajda Mihály és debreceni tanítványai. Vonatkozó példa az ingyenes terjesztésű Pesti Est: kiadója franchise rendszerben bővíti hálózatát. Ma 17 városban (helyi vállalkozókkal közösen) jelenik meg a műsorújság példányban, a fővárosban példányban: ehhez jönnek a heti és havi kiadványai, a Súgó és Junior. Novembertől már az internetes változat is megjelenik. Negyedéves országkrónika jelenik meg 62 (ami az egykori Privatizációs Kutatóintézet Információs Forrástájékoztató Irodája negyedéves Fehér Könyvének hű mása) újságírók munkájaként mint el nem kötelezett ténymagazin (kiadó Intermix H. Kft., főszerkesztő Tőke Péter). A címe leleplező: a jövő történelme, 210 oldalon, ára HUF. Végül a hagyományos (nyomtatott) folyóiratok kontra elektronikus folyóiratok, az elektronikus folyóiratok értékelése, jellemzése, típusait bemutató munka említendő. 63 Egy internetes gazdasági magazinban a BÉT nyitó és záró értékét lehet megtippelni és HUF-ot lehet nyerni: a Tőzsdefórum Kft. kifejezetten a gazdasági (tőzsdei) tájékoztatás javításának céljával indította elektronikus lapját. 64 Az interaktív fórumot naponta en látogatják, ma ez a legjobb, leggyorsabb és laikusok számára érthető nyelvű tőzsdei lap. A tájékoztatáspolitika egyik legfőbb szakmai eseménye a hírfölényről szóló ORTTjelentés 65 (júliusi felmérés alapján) egyfelől megállapítja, hogy a kormánypolitikusok szereplésének időtartama messze meghaladja az ellenzékét, másfelől viszont a szövegtartalom (konnotáció) negatív arányáról, a kormányt elmarasztaló összefüggések elszaporodásáról említés sem történik. A tájékoztatás egyensúlyának hiánya itt kezdődik, hogy ti. a mérés kritériumai és tartalma (spontán vagy megfontolt mulasztásokból kifolyólag) aránytalanságot szül. A tájékoztatás eseménye, hogy egy új internetes újság indult curier (www.curier.hu) 14

15 címmel az Observer Budapest Kft kiadásában (főszerk.: Irimie Félix). 66 Az elektronikus leválogatással dolgozó Observer már jó ideje próbálkozik a sajtófigyelés alaptevékenysége mellett az információ átcsomagolásával új szolgáltatást indítani: az ingyenes szolgáltatás a legfontosabb híreseményeket és politikai elemzéseket ad közre. Vonatkozó esemény, hogy az indextan slágertéma a mérés és a tájékoztatási szerepek átfogó válsága közepette. A BUX indexkosár magyarázata, három párhuzamos elméleti indexszámítás kínál összevetést a mérés tartalmának és hitelességének megitéléséhez: az egyenlő súlyozású és a mozgó indexek viszonya, az érték- és az ársúlyozások értelme szerint. 67 Vonatkozó esemény, hogy a döglődő lappiac legújabb újdonságaként a legbetegebb ÉS ezentúl mellékleteként havonta közreadja az ultraliberális francia libérationt (ma a napilap példányban jelenik meg otthon) is (magyar főszerk.: Baráth Gergely). 68 Amikor a koncessziós botrány kiteljesedik, a magyar televiziós piac feletti harc utolsó stádiuma kezdődik: a TV2 és TV3 érdekeltségek fúziójuk elhúzásával próbálták még kiaknázni a lehetőségeket (ami a törvénytelenség, ill. a létező jognormák folyamatos megsértésével máig működik), de amikor ez kimerülni látszik, újból felerősödik - az ORTT áldatlan politikai, (információ)jogi és médiarendszer szabályozó szerepe állapotából következő - konkurenciaharc: az 1998-as mérlegadatok szerint a szilárd alapokon álló MRTL-t jogi és politikai eszközökkel kell megrendíteni. 69 Amúgy a jogi helyzet világos, de ami ennél is fontosabb, a gazdasági pozíciók árulkodnak: TV3 TV2 MRTL saját tőke 165 M HUF -3,5 Md HUF 6,2 Md HUF jegyzett tőke 1,1 Md 900 M 2,0 Md eredménytartalék -2,4 Md -1,7Md 2,3 Md adózá előtti eredmény 1,4 Md -2,6 Md 4,4 Md Az elektronikus kereskedelemről sorban jelennek meg a felmérések, a legújabb a Sofres Modusé (az Intel megbízásából), amely szerint a magyar cégek 7%-a bonyolít az interneten is, a menedzserek 82%-a tartja máris nélkülözhetetlennek, a cégek 48%-ának van weboldala: 47% az infrastruktúra hiányát tartja felelősnek az alacsony internet-használati arányért. 70 A tájékoztatáspolitika eseménye, hogy a Nyilvánosság Klub tisztújító ülése még radikálisabb új ügyvivői testületet választott, amelynek tagjai az információjog és az (intellektuális) információszabadság-eszmény terén ultraliberális elveket vallanak, s mint ilyenek az általuk helyesen felvetett anomáliákban is kétségessé teszik az állásfoglalást. A Bolgár, Kenedi, Vásárhelyi, Babus nevek a szűken vett baloldali liberális értelmiség erős elköteleződésű szárnyához tartoznak, ezért a Nyik állásfoglalásai immár kizárólag 15

16 rétegvéleményt tükröznek. 71 Az állami közületi közszolgálati média furcsa átalakulása folytatódik (ami nem mentes a DTV környezetének átalakulásából következő személyi, pénzügyi stb. változások hatásaitól sem). Az apropó, hogy az exponált médiaszemélyiségek sora tér vissza a kereskedelmi szektorból, Baló után most Szilágyi, Prokop, Obersovszky: ami nagy teherrel jár az átalakuló MTV szempontjából pénzügyi, káder, műsorkészítői koncepcionális kérdések szempontjából. 72 A médiapiac alakulásában a tulajdonosváltásban a sajátos lapokat kiadó Geomédiával kapcsolatos ajánlatok érdekesek. A tulajdonos (75%-ban) Geoholding Rt. befolyásszervezési érdekeinek iránya és terepe is megváltozott, mind kevesebbet áldoz a lapokra (amelyek profilja az adó-, teszt-, trend-, brókerinformációk, a szakzsargonban a business to business típusú információk), másfelől a német érdekeltségek (Bertelsmann) már régóta próbálják megszerezni ezt a kiadói szegmenst. 73 A média látványos (információ)gazdasági, (információ)politikai, szakmai (információgyűjtő és -feldolgozó, tájékoztatási) eseményei közepette fel sem tűnik, hogy milyen vezetői fluktuáció van a nemzeti hírügynökségnél. A belső híradó szerint igen rossz a légkör a Naphegyen: a szakmai bizonytalanság és a személyi bizalmatlanság igazolója, hogy ötször világították át az MTI-t (a BKE menedzsment szak, a Pénzügykutató Rt., műszaki stratégiai fejlesztés címén a BME, szervezeti korszerűsítés címén valami MSZP-közeli cég, legújabban pedig a Dale Carnegie alapítvány). Mindeközben a nemzeti hírügynökség, jogi, pénzügyi, országos információ- és tájékoztatáspolitika szerepe nincs rendezve. 74 Gombamódra szaporodnak az internetes rádiók, a nyugati átjáró (www.iseum.com/atjaro) a külföldi magyarságnak szól, az index rádió (radio.index.hu) az egyetlen magyar kereskedelmi rádió ebben a műfajban: a szegedi közszolgálati adó (a Tiszanet Rt. internetes magazinja): a para.c3.hu (ParaRádió) a C3KKK nonprofit magazinja: a csak péntek esténként sugároz öncélú zenei szórakoztató műsorokat. A szélesebb tájékozódást a hullámvadász fórumok szolgálják, mint a 75 A tájékoztatás eseményeinek leggyakoribb terepe a médiagazdaság. A hírszolgáltatók internetes terjeszkedése kapcsán az internetes újság, on-line újság és a webportál definiálása, minősítése. A legismertebb hazai internetes újságok az internetto.hu az index.hu és az origo.hu : a Medián webaudit-mérései szerint már M HUF-os reklámforgalmat bonyolítanak az egyes lapok. 76 A tájékoztatás forró terepe a médiapiac: a magyar piacon cég kínál ma már webdizájn-szolgáltatást, de csak 45 cégnek elsődleges tevékenysége ez, ami a színvonal egyenetlenségét eredményezi. A Carnation-felmérés szerint a vizsgált cégek rendszerint multimédiás fejlesztéssel, általános grafikai megjelenítéssel, arculattervezéssel, 16

17 hardver/szoftver-fejlesztéssel és értékesítéssel foglalkoznak. A szolgáltatás(kínálat) vertikális integrációja csak egy-két cégre jellemző, az árak nagyon szóródnak (50 ezer és 800 ezer HUF között van egy közepes terjedelmű, interaktív elemeket nem tartalmazó site ára). 77 A lappiac eseménye, a GfK Hungária és a Szonda-Ipsos felmérése szerint a közéletipolitikai és a gazdasági hetilapok esetében mintegy es olvasótáborral lehet számolni. A közéleti-politikai hetilapok reklámvonzó képessége csak 100 milliós nagyságrendű, piacuk megtelt, nem lehet növekedésre számítani. A gazdasági hetilapok lehetőségei jobbak (reklámvonzó képességük 4-5 milliárdos), divatosabbak, megitélésük a médiaraklám és -politika miatt is jobb. 78 A médiafogyasztás minősítése a Matesz IV. negyedéves jelentése szerint. Tovább csökken a lapok példányszáma, ill. további eltolódás megy végbe a fővárosi/országos és a regionális/megyei politikai közéleti napilapok olvasottsága között az utóbbiak javára a politikai napilapoknál 99/IV.né 99/1.fé-i auditált 1. Blikk (növekvő) db 2. Magyar Hírlap (növekvő) Magyar Nemzet (csökkenő) Mai Nap (csökkenő) Népszabadság (csökkenő) Metro (növekvő) hetilapoknál 1. Figyelő (csökkenő) HVG (csökkenő) óra (csökkenő) A közszolgálati rádiózás eseménye, hogy beindult a napi internetes KronikaNet -szolgáltatás (amelyik a MR Vasárnapi Újságot is tartalmazza, amelyik egyébként az egyik legnépszerűbb internetes újság is lett): a szervezeti és műsorszerkesztési, ill. műsorsugárzási változások a közszolgálatiság jegyében egyben a kormányzati tájékoztatást is új szinvonalra emelik (utalva a miniszterelnöki interjúk népszerűségére). A promóciós, kulturális és szórakoztató közszolgálati műsorok rendje és szerkezstési elvei is változnak. 80 A lappiac eseménye, hogy az online lappiac újabb terméke jelent meg Élelmiszer Online címmel a Geomédia kiadó termékeként, az Élelmiszer című, hagyományos folyóirat szerkesztőségére épülve. Az online változat a napi élelmiszerpiac alakulásával kapcsolatos információforrások fórum lesz. Ismét megjelenésre kész a hagyományos lappiac Ország- Világ-a, a Tölgypress Kft tulajdona: mondván, hogy a év közötti férfi korcsoportok vágya egy ilyen hetilap és negyedéves magazin! 81 A médiafogyasztás eseménye, hogy a fiatalok napilapolvasási szokásait vizsgáló felmérés (Szonda-Ipsos, GfK) hivatkozik az olasz (mediterrán) viszonyokra, amelyek a médiafogyasztásban az olvasásról leszokást, a televízió uralmát igazolják az északi mintával szemben. A magyar fiatalok 20-28%-a olvas politikai és bulvár napilapot (ami 17

18 további romlást jelent a közéletiség terén). 82 A tájékoztatás eseménye az elektronikus lapok, az index internetes lap kifutása mint a fejlődés jellemzője, amely az auditálás szerint napi ötvenezres minősített igénybevételt, ill. 150 ezernyi oldalletöltést tud felmutatni: Mo-on 10, külföldön 7 országban jelentet meg mellékletet (mint a transindex erdélyi melléklet). A legfontosabb ismerettárakat tekintve az indexen keresztül érhető el a (kereskedelmi minősítés szerint) legnagyobb magyar információbázis, a Greger-Delacroix Kiadó és a VM Rt adatbázisait tartalmazó faktum.index.hu. A tartalomszolgáltatásban reprezentatív cég, az Index.hu Rt jellemzi igazán a mo-i fejlődést. 83 A médiakutatás és tájékoztatás eseménye az ismeretterjesztő tévék népszerűsűgének látványos növekedése a konzum szórakoztatás rovására. A Spektrum tetszési indexe 80% körüli, napi 18 órában sugároz, reklámból eltartja magát, a nézők osztályzata 4,2 (a legmagasabb a műfajban). 84 Ugyancsak ilyen esemény a lappiacról, a megyei városi lapok népszerűségének növekedése, 10 nagylap minősítése a kisalföldtől a zalai hírlapig. A BM statisztikái szerint 900 önkormányzati újság jelenik meg, emellett alternatív városi lap jelenti a választékot. A reklámbevételeket illetően szakmai viták folynak, de a regionális és helyi lapok népszerűsége növekedőben, amit a példányszámok és a reklámbevételek (amelyek java a fekete gazdaságban jelenik meg) is igazolnak. 85 hivatkozások 1.ifti 1999, S.J. of UN ECE 1999/3.sz. 3.nmo 1999, p figyelő 1999, p.mell 5.mn p.7. 6.telebit 1999/11.sz. p.7. 7.J.of the Am.Soc. for Inf. Sci. 1998/1.sz. 8.JASIS 1998/1.sz. 9.Hitotshubai Journal 1999/4.sz. p bel.szemle 1999/11.sz. p napi 1999, p.mell. 12.nszab 2000, p napi 2000, p mn 2000, p Jof the Japanese and Int. Econ. 1999/4.sz./HBR 2000/1.sz. p computertech 20/4.sz. 17.nszab 2000, p napi 2000, p.1, vg 2000, p vg 2000, p.mell 21.mn 2000, ,p.1,6./vg.p napi 2000, p.1,3./vg 2000, p.1,2. 23.napi 1999, p.1,5. 24.mn 1999, p

19 25.nszab 1999, p.1,3. 26.telecomp 1999/23.sz. p telecomp 1999/23.sz. p napi 2000, p napi 2000, p mn 2000, p vg 2000, p.4./nszab 2000, p és 2000/13.sz. p nszab 1999,09.01.p.13./napi 1999, p.5./telecomp 1999/15.sz. p.2,6. 34.napi 20, p nszab 20, p napi 20, p.1,7. 37.ifti 20, /mn 20, p vg 20, p.1,6./nszava 20, p napi 2000, p napi 1999, p.13,16./vg,p nszab 1999, p vg 1999, p mn 1999, p.10./telebit 1999/10.sz.p brókervilág 1999/3.sz. 45.napi 1999, p.3./mn,mell./nszab,p napi 1999, p telecomp 1999/23.sz. p mh 2000, /vg 49.mh 2000, p vg-menedzser 2000, nmo 2000, p mn 2000, p vg 2000, p telecomp 2000/2.sz. 55.mn 20, p mn 2000,03.10.,p./napi,p.1,5./vg.p.1,8. 57.vg 2000, p time and society 2000/1.sz. 59.nmo 2000, p mh 1999, p mn 1999, p.12./nszab,p.11./napi,p ifti 1999, TMT 1999/7.sz. p nszava 1999, p vg 1999, p.6 66.byte 1999/9.sz. p byte 1999/9.sz. p mta-ért 1999/9.sz. 69.napi 1999, p nmo 1999, p nszab 2000, /mh 2000, /vg 2000, mn 2000, p napi 2000, p.1,7. 74.mn 2000, p nszab 2000, p mn 2000, p.4./vg.p.6./nszab.p napi 2000, mell. 78.vg 2000, p.9. 19

20 79.médiafigyelő 2000/3.sz. 80.nmo 2000, p.2./mn,p.10./vg,p nszab 2000, p vg 2000, p.1,10,14,15./nszab,p.16./mh,p telecomp 2000/6.sz.p nszab 2000, p nszab 2000, p

LAPPIACI TRENDEK Fény az alagút végén

LAPPIACI TRENDEK Fény az alagút végén LAPPIACI TRENDEK Fény az alagút végén Kázmér Judit Elnök, Magyar Lapkiadók Egyesülete Budapest, 2010. szeptember 16. NYOMTATOTT SAJTÓ: A LEGJOBB BROWSER FŐBB TRENDEK A VILÁGSAJTÓBAN Globális recesszió,

Részletesebben

MERRE TART A LAPKIADÁS? A fejlődés záloga: hiteles tartalom

MERRE TART A LAPKIADÁS? A fejlődés záloga: hiteles tartalom MERRE TART A LAPKIADÁS? A fejlődés záloga: hiteles tartalom Kázmér Judit Elnök, Magyar Lapkiadók Egyesülete Megújuló média - konferencia Budapest, 2010. október 6. MERRE TART A VILÁG LAPKIADÁSA? NAPILAPOK

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS Közvélemény-kutatás, 27 október Újpesti Média Kht részére TARTALOM A kutatás paraméterei Eredmények: Tájékozódási szokások Újpest TV lakossági megítélése Újpesti Napló lakossági megítélése

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH Szélessávú piacok hatósági szabályozása Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH 2 Tartalom I. Szélessávú piacok helyzete, fejlődési irányai II. Szélessávú piacok fejlődését

Részletesebben

Médiafogyasztási szokások

Médiafogyasztási szokások What do we see? Médiafogyasztási szokások Egészség és Kommunikáció - 27 Nobody s Unpredictable Az adatok forrása Nemzeti Médiaanalízis: - 1992 óta folyamatosan (1995-tıl GfK Hungáriával közösen) - Évente

Részletesebben

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT MÉDIAAJÁNLAT BEVEZETŐ ITTHON VAGYUNK Az elektronikus média egyre inkább meghatározza életünket. Gondoljunk csak a televízióra, ami ma már az

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány 2011 Tartalomjegyzék Széles Tamás - A média és annak tartalmi sajátosságai 1. Bevezető

Részletesebben

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem és elektronikus kereskedelem Az elektronikus üzlet (e-business) kezdetei a múlt század 80-as éveihez vezetnek vissza, ám jelentős előretörésének az utóbbi 10 évben vagyunk szemtanúi. Az elektronikus üzlet

Részletesebben

Debrecen Televízió. Médiaajánlat. Fizetett politikai hirdetés közzétételére. Van mit nézni Debrecenben! Van mit nézni Debrecenben!

Debrecen Televízió. Médiaajánlat. Fizetett politikai hirdetés közzétételére. Van mit nézni Debrecenben! Van mit nézni Debrecenben! Médiaajánlat Fizetett politikai hirdetés közzétételére Bevezető Az elektronikus média egyre inkább meghatározza életünket. Gondoljunk csak a televízióra, ami ma már az emberek hétköznapjait hihetetlen

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015 TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2015. AUGUSZTUS 6. INTERNETES ESZKÖZELLÁTOTTSÁG TV+ Survey 2015, TV-s 4+ személyek Van a háztartásban INTERNET 74% ASZTALI SZÁMÍTÓGÉP LAPTOP OKOSTELEFON*

Részletesebben

Transzparencia Riport. Reklámköltés az auditált lapokban. 2013. I. félév

Transzparencia Riport. Reklámköltés az auditált lapokban. 2013. I. félév Transzparencia Riport Reklámköltés az auditált lapokban 2013. I. félév A nyomtatott sajtó azon kevés médiatípusok egyike, amelynek a hirdetők számára reklámhordozóként fontos paramétereit nem csak mérik,

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 702/2008 MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Európai Információs Pont 2007. évi tevékenységéről

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

A PSI elvek és a magyar tartalomipar. Magyar Tartalomipari Szövetség - MATISZ epsinet szeminárium A 38 hajó 2005. május 13.

A PSI elvek és a magyar tartalomipar. Magyar Tartalomipari Szövetség - MATISZ epsinet szeminárium A 38 hajó 2005. május 13. A PSI elvek és a magyar tartalomipar Magyar Tartalomipari Szövetség - MATISZ epsinet szeminárium A 38 hajó 2005. május 13. Az előadás tartalma: 1. A Magyar Tartalomipari Szövetség 2. A hazai tartalomipar

Részletesebben

A sajtó közönsége 2008-ban

A sajtó közönsége 2008-ban What do we see? A sajtó közönsége 2008-ban Nobody s Unpredictable Az egyes médiatípusok közönségének nagysága 2008. II. félévében (ezer fı, 15 évnél idısebbek) 9000 8000 7000 7650 7049 6800 6000 5000 4000

Részletesebben

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 3. hullám Vélemények a fehérvári médiáról 10. augusztus 31. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

Kiket érinthet az analóg lekapcsolás?

Kiket érinthet az analóg lekapcsolás? Televíziónézési pillanatkép Kiket érinthet az analóg lekapcsolás? 2011. november Nielsen Közönségmérés - Előfizetés (vételi hierarchia) + A teljes népesség () televíziós vételi platformok szerinti kategóriái

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely Országos Tourinform Találkozó Horváth Gergely Magyar Turizmus Zrt. Budapest, VAM Design Center, 2011. május 11. Szakmai találkozó és párbeszéd 143 Tourinform Fenntartók, önkormányzatok TDM-ek Magyar Turizmus

Részletesebben

DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI TELEVÍZIÓS SZOLGÁLTATÁSOK: JELENTŐSEN EMELKEDŐ NÉPSZERŰSÉG JEAN-FRANCOIS FENECH VEZÉRIGAZGATÓ ANTENNA HUNGÁRIA

DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI TELEVÍZIÓS SZOLGÁLTATÁSOK: JELENTŐSEN EMELKEDŐ NÉPSZERŰSÉG JEAN-FRANCOIS FENECH VEZÉRIGAZGATÓ ANTENNA HUNGÁRIA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI TELEVÍZIÓS SZOLGÁLTATÁSOK: JELENTŐSEN EMELKEDŐ NÉPSZERŰSÉG JEAN-FRANCOIS FENECH VEZÉRIGAZGATÓ ANTENNA HUNGÁRIA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK: TÉNYADATOK TARTALOMKÍNÁLAT -

Részletesebben

Alba Radar. 6. hullám

Alba Radar. 6. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 6. hullám Lakossági vélemények a Fehérvár Televízió Ütköző című műsoráról 2011. február 28. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Médiagazdaságtan. GÁLIK URBÁN Médiagazdaságtan. Világraszóló tudás! GÁLIK MIHÁLY URBÁN ÁGNES. Marketing

Médiagazdaságtan. GÁLIK URBÁN Médiagazdaságtan.  Világraszóló tudás! GÁLIK MIHÁLY URBÁN ÁGNES. Marketing Marketing Kis híján két évtizede, hogy a médiagazdaságtan tárgykörben megjelent az első magyar nyelvű könyv, amelyhez az elméleti bevezetőt követő lapkiadás fejezetet én lektoráltam. Azóta sok víz lefolyt

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN MAGAZIN KIAJÁNLÓ 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN PERSPECTIVE Lapunkon keresztül alternatív perspektívát adunk Olvasóinknak a jövő technológiai újításaihoz és a mögöttük fellelhető üzlet

Részletesebben

Üzleti szemlélet adaptálása

Üzleti szemlélet adaptálása Üzleti szemlélet adaptálása vállalati könyvtárban Kóródy Judit INFODOK Kft. 1.oldal Az INFODOK Kft. Tulajdonos: Kóródy Judit és Villei László Outsourcing: 2005. április 1-től Fő telephely: Krisztina krt.

Részletesebben

Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés?

Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés? Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés? - Szelektív hulladékgyűjtési kommunikációs szakmai nap 2010.február 4. Simányi Zsuzsanna Hulladéksors szakmai folyóirat

Részletesebben

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Prof. Dr. Szerb László egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Helyzetkép

Részletesebben

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás Áttekintés OECD Kommunikációs Szemle 2003. évi kiadás Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Hungarian translation Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat IVSZ Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat Csatlakozni kívánó szervezet neve: Képviselő: Vajda Árpád, elnök Székhely: 6754 Újszentiván, Szigeti út 16. Postázási cím: 6724 Szeged, Pacsirta u. 3/b. Nyilvántartási

Részletesebben

A MÉDIA- ÉS REKLÁMIPAR TÉNYADATAIRÓL IPARÁGI MEGKÖZELíTÉSBEN AZ EGYKULCSOS REKLÁMADÓ KAPCSÁN WHITEREPORT.HU GYORSJELENTÉS BUDAPEST, 2015. FEBRUÁR 16.

A MÉDIA- ÉS REKLÁMIPAR TÉNYADATAIRÓL IPARÁGI MEGKÖZELíTÉSBEN AZ EGYKULCSOS REKLÁMADÓ KAPCSÁN WHITEREPORT.HU GYORSJELENTÉS BUDAPEST, 2015. FEBRUÁR 16. A MÉDIA- ÉS REKLÁMIPAR TÉNYADATAIRÓL IPARÁGI MEGKÖZELíTÉSBEN AZ EGYKULCSOS REKLÁMADÓ KAPCSÁN WHITEREPORT.HU GYORSJELENTÉS BUDAPEST, 2015. FEBRUÁR 16. WR-MÓDSZERTAN & A GYORSJELENTÉS CÉLJA A Whitereport.hu*

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Olvasói szegmentáció, olvasói profilok

Olvasói szegmentáció, olvasói profilok Olvasói szegmentáció, olvasói profilok A hatékony sajtó V. - A sajtófogyasztásról általánosan A sajtófogyasztásba bevontak aránya 3 Kiterjedt olvasói bázis: 14 év feletti lakosok öthatoda elérhető valamilyen

Részletesebben

2006. December 7. Pozsony Varga Zoltán

2006. December 7. Pozsony Varga Zoltán PTA TÁMOGATÁSI PROGRAM IHM költségvetéséből Nyári Internet Táborok emagyarország Neumann emagyar Téli Internet táborok PTA TÁMOGATÁSI PROGRAM IHM költségvetéséből Szülőföldön az Információs Társadalomba

Részletesebben

HAVI STATISZTIKÁK 2014. JANUÁR NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

HAVI STATISZTIKÁK 2014. JANUÁR NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS HAVI STATISZTIKÁK 2014. JANUÁR NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS A TELEVÍZIÓZÁSRA FORDÍTOTT IDŐ NAPI ÁTLAGA 2014. január; egész nap Teljes népesség Nem Nő Férfi Életkor (3) 4-17 18-49 50+ Életkor (8) 4-7 8-12 13-17

Részletesebben

Reklámpiac 2017: Díjugratás vagy galopp? Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség November 17.

Reklámpiac 2017: Díjugratás vagy galopp? Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség November 17. Reklámpiac 2017: Díjugratás vagy galopp? Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség 2016. November 17. Status Quo Milyen okok vezettek ide? Mi a reklám szerepe? Tankönyvi válasz Társadalmi válasz Kormányzati

Részletesebben

Szupersztráda vagy leállósáv?

Szupersztráda vagy leállósáv? Szupersztráda vagy leállósáv? Pillanatkép a hazai internethasználatról a Magyar Infokommunikációs Jelentés tükrében Mátrai Gábor stratégiai tanácsadó Infotér 5 Konferencia 2014. november 5-7. Jó döntéseket

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

KÉRDŐÍV (versenyjogi megfelelési kampány felmérés, 2. hullám) november

KÉRDŐÍV (versenyjogi megfelelési kampány felmérés, 2. hullám) november KÉRDŐÍV (versenyjogi megfelelési kampány felmérés, 2. hullám) 2014. november Jó napot kívánok. A MASMI Hungary közvélemény-kutató cég munkatársa,. vagyok. XY-nal szeretnék beszélni, illetve azzal, aki

Részletesebben

Országos Digitális Átállás Projekt

Országos Digitális Átállás Projekt Országos Digitális Átállás Projekt kommunikáció Zsuppán Attila kommunikációs igazgató 2013. március 28. Célcsoportjaink 1. Aki (földfelszíni) analóg módon tévézik: - támogatott rászorulók - akik önerőből

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Médiaajánlat - www.greenfo.hu

Médiaajánlat - www.greenfo.hu Médiaajánlat - www.greenfo.hu Érvényes: 2011. október 14-től visszavonásig Honlapunkra elsősorban környezetkímélő termékek és szolgáltatások, illetve környezetvédelemmel, természetvédelemmel és energiatakarékossággal

Részletesebben

MEDIAKIT 2017 A PORTFOLIO.HU INTERNETES LÁTOGATOTTSÁGI FELMÉRÉSE

MEDIAKIT 2017 A PORTFOLIO.HU INTERNETES LÁTOGATOTTSÁGI FELMÉRÉSE A Portfolio Csoport Magyarország vezető internetes gazdasági hír és adatszolgáltatója. A minőségi hírek, elemzések, árfolyamok mellett tőzsdei kereskedési rendszereket, döntéstámogató eszközöket, zártkörben

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. docens eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft.

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft. E-Business Symposium - 2008.04.08 Az értékek mértéke A magyarországi e-kereskedelem számokban Kis Gergely 2008 GKIeNET Kft. Az internet hozzáférés alakulása 2001-2007 (%) A 14 évesnél idısebb lakosság

Részletesebben

Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében

Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében Mátrai Gábor hírközlési elnökhelyettes Információs társadalom és tartalomfogyasztás 2012. június 14. Globális trendek európai és nemzeti

Részletesebben

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Az Uniós országokban már alkalmazott új lehetőségek Korszerű zárt hálózatok, rendszerek,

Részletesebben

HAVI STATISZTIKÁK 2014. JÚNIUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

HAVI STATISZTIKÁK 2014. JÚNIUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS HAVI STATISZTIKÁK 2014. JÚNIUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS A TELEVÍZIÓZÁSRA FORDÍTOTT IDŐ NAPI ÁTLAGA 2014. június; egész nap Teljes népesség Nem Nő Férfi Életkor (3) 4-17 18-49 50+ Életkor (8) 4-7 8-12 13-17

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLAT Érvényes 2013. február 1-től visszavonásig.

MÉDIAAJÁNLAT Érvényes 2013. február 1-től visszavonásig. MÉDIAAJÁNLAT Érvényes 2013. február 1-től visszavonásig. Röviden televíziónkról A Szombathelyi Televízió 22-25 km- es sugárzási körzetével a vasi megyeszékhely környékét, 55.000 háztartást fed le. Hétköznapokon

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Polyák Gábor György

Oktatói önéletrajz Dr. Polyák Gábor György Dr. Polyák Gábor György adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Infokommunikációs Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 Pécsi Tudományegyetem, jogász 1998-2002 Pécsi Tudományegyetem, kommunikációs

Részletesebben

Képernyőmagazinok. a digitális újságok piaca. Tinnyei István, Mobilmédia MOBILIZE ME! 2012. szeptember 13.

Képernyőmagazinok. a digitális újságok piaca. Tinnyei István, Mobilmédia MOBILIZE ME! 2012. szeptember 13. a digitális újságok piaca Tinnyei István, Mobilmédia 2 Mi a digitális magazin? 1. Digitális replika: a print digitális magazin másolatának megjelenítése digitális eszközön 2. Replika Plusz vagy Fél replika:

Részletesebben

epiteszforum.hu olvasói célcsoportelemzés március 1.

epiteszforum.hu olvasói célcsoportelemzés március 1. epiteszforum.hu olvasói célcsoportelemzés 2009. március 1. A www.epiteszforum.hu naponta új hírekkel jelentkező építészeti napilap, amely a hasznos szakmai és közéleti információk mellett beszámol a legfontosabb

Részletesebben

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről VII. Országos Tanácsadói Konferencia Budapest, 2014. október 30. Dr. Poór József, CMC Iliás Anikó Csak a változás állandó. Schopenhauer

Részletesebben

REKLÁMTORTA 2016 A évi sajtópiaci reklámköltés felmérésének eredményei március 1.

REKLÁMTORTA 2016 A évi sajtópiaci reklámköltés felmérésének eredményei március 1. REKLÁMTORTA 2016 A 2016. évi sajtópiaci reklámköltés felmérésének eredményei 2017. március 1. ADATSZOLGÁLTATÓK ADATSZOLGÁLTATÓK Blikk Kft. Central Médiacsoport Zrt. Galenus Gyógyszerészeti Lapés Könyvkiadó

Részletesebben

A HTE aktuális témái. HTE Szenátus ülés. 2015. november 26.

A HTE aktuális témái. HTE Szenátus ülés. 2015. november 26. A HTE aktuális témái HTE Szenátus ülés 2015. november 26. HTE fiatalítás, HTE Akadémia Folytatjuk az idén megkezdett munkát Az eddigiektől teljesen eltérő módon közelítünk Új kommunikációs csatornák (külön

Részletesebben

Danks Emese

Danks Emese Danks Emese +3630-4996358 danksmse@gmail.com Szakmai tapasztalat 2013 november UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgató A világ legnagyobb, gyermekekkel foglalkozó humanitárius szervezetének

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Témakörök. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elméleti megközelítések Gyakorlati példák. Mit mérnénk? Miért szeretnénk mérni?

Témakörök. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elméleti megközelítések Gyakorlati példák. Mit mérnénk? Miért szeretnénk mérni? Témakörök Gazdasági szabályozás. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék i megközelítések Gyakorlati példák Kutatási eredmények Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági

Részletesebben

Nehézségek és lehetőségek a magyar információs társadalom építésében

Nehézségek és lehetőségek a magyar információs társadalom építésében Nehézségek és lehetőségek a magyar információs társadalom építésében Dr. Baja Ferenc alelnök Országgyűlés Gazdasági Bizottságának Informatikai és Távközlési Albizottsága Infoparlament - 2013. Június 13.

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

DIGITÁLIS EGYSÉGES PIAC magyar jogi vonatkozások hírközlés- és médiajogi gyökerek jelenlegi helyzet

DIGITÁLIS EGYSÉGES PIAC magyar jogi vonatkozások hírközlés- és médiajogi gyökerek jelenlegi helyzet DIGITÁLIS EGYSÉGES PIAC magyar jogi vonatkozások hírközlés- és médiajogi gyökerek jelenlegi helyzet dr. Sarkady Ildikó Piactér vagy piacgazdaság? A Digitális Egységes Piac kialakulása és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Informatika és növekedés Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Honnan jön a lendület? Az Infokommunikációs iparág adja!* 1 2 3 Permanens

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről 2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről Az Új rend és szabadság programban megfogalmazott célok megvalósítása,

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

Közösségi energia miért, hogyan? Rövid bemutató, 2014. tavasz

Közösségi energia miért, hogyan? Rövid bemutató, 2014. tavasz Közösségi energia miért, hogyan? Rövid bemutató, 2014. tavasz Közösségi energia: környezeti igazságosság és energia demokrácia 1. Lakosok bevonásával fut a program (pl. állampolgári ill. közösségi tulajdon)

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Az OTT szolgáltatások hatása a távközlési piacokra

Az OTT szolgáltatások hatása a távközlési piacokra Az OTT szolgáltatások hatása a távközlési piacokra dr. Bartóki-Gönczy Balázs Szabályozói szemszögből Távközlési Világnap Győr 2015.05.13. Tartalomjegyzék 2 1) Mit értünk OTT szolgáltatás alatt? 2) Mobil

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2014. MÁJUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2014. OKTÓBER 9. A MAGYAR NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA ÉS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA 9,4 M Összes személy Van a háztartásban A tévés háztartásban élő 4 éven felüli

Részletesebben

Bevezetés - előzmények

Bevezetés - előzmények Az Internet szerepe a megújuló energiaforrások elterjesztésében Baros Zoltán 1 és Németh Sarolta 2 1 Debreceni Egyetem Meteorológia Tanszék 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf.. 13. e-mail: zbaros@delfin.unideb.hu

Részletesebben

15-16. szám - tartalom

15-16. szám - tartalom www.infonia.hu Minden jog fenntartva! Kutatási Jelentés archívum 15-16. szám - tartalom INFORMÁCIÓGAZDASÁG Internethasználat az általános vállalati körben, a távközlésben és a turizmusban Általános vállalati

Részletesebben

Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései

Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései Dr. Solymár Károly Balázs helyettes államtitkár HTE MediaNet 2013 konferencia 2013. Október 3. Velence Bevezetés Miért volt

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

HAVI STATISZTIKÁK 2014. ÁPRILIS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

HAVI STATISZTIKÁK 2014. ÁPRILIS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS HAVI STATISZTIKÁK 2014. ÁPRILIS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS A TELEVÍZIÓZÁSRA FORDÍTOTT IDŐ NAPI ÁTLAGA 2014. április; egész nap Teljes népesség Nem Nő Férfi Életkor (3) 4-17 18-49 50+ Életkor (8) 4-7 8-12 13-17

Részletesebben

A NÉZŐI VÁLASZTÁS SZABADSÁGA. Vörös Csilla március 19.

A NÉZŐI VÁLASZTÁS SZABADSÁGA. Vörös Csilla március 19. A NÉZŐI VÁLASZTÁS SZABADSÁGA Vörös Csilla 2014. március 19. Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK CSATORNA VÉTELI MÓD INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZ ÉS HASZNÁLATA

Részletesebben

Sütő Zsanett. A renminbi mint világdeviza

Sütő Zsanett. A renminbi mint világdeviza Sütő Zsanett A renminbi mint világdeviza 2016. október elsejétől a világ vezetői devizáit tömörítő SDR-kosár részévé válik a kínai renminbi (jüan, CNY), ami egyben elismerése Kína növekvő világgazdasági

Részletesebben

TV REKLÁMPIACI KÖRKÉP 2014. ELSŐ FÉLÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV REKLÁMPIACI KÖRKÉP 2014. ELSŐ FÉLÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV REKLÁMPIACI KÖRKÉP 2014. ELSŐ FÉLÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS REKLÁMOK NÉZETTSÉGE 2014 I. FÉLÉV Naponta 7,0 millió ember nézett TV-t. Ebből 6,6 millió látott reklámot. A napi TV-nézési idő 294 perc. Ebből

Részletesebben

TÉZISEK ÉS AJÁNLÁSOK

TÉZISEK ÉS AJÁNLÁSOK Országos Könyvtári Konferencia (2012. november 22-23.) Könyvtárak a társadalom megújulásáért. Fejlesztés, fenntarthatóság, esély Budapest, Országos Széchényi Könyvtár TÉZISEK ÉS AJÁNLÁSOK Az Országos Könyvtári

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service. szolgáltatások

The Leader for Exceptional Client Service. szolgáltatások The Leader for Exceptional Client Service IT biztonsági szolgáltatások ACE + L A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló, profeszszionális tanácsadó hálózata. A világ több

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 26. I. 27. I. 28. I. 29. I. 21. I. 211. I. 2. I. 213. I. 214. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 214. I. negyedév Budapest, 214. május 19.

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

Magyar Nemzet: Eladták a Gardeniát 2011. augusztus 25.

Magyar Nemzet: Eladták a Gardeniát 2011. augusztus 25. Nyomtatott sajtó: Magyar Nemzet: Eladták a Gardeniát 11. oldal Megvásárolta a győri Gardenia Csipkefüggönygyár Nyrt. felszámolójától a márkanevet és a hozzá kapcsolódó jogokat a Rovitex Homedeco Group,

Részletesebben

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 TÁMOP CÉL Országos munkavállalói szövetségek, országos munkaadói szövetségek kapacitásának erősítése, együttműködésük elősegítése Konzorcium: LIGA szakszervezetek,

Részletesebben