A harkányi kénes gyógyvíz és a nôgyógyászat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A harkányi kénes gyógyvíz és a nôgyógyászat"

Átírás

1 BALNEOTHERAPIA Magyar Nôorvosok Lapja 69, (2006) A harkányi kénes gyógyvíz és a nôgyógyászat TÓTH EMIL DR.* A harkányi Gyógyfürdôkórház Nôgyógyászati Osztályának közleménye Összefoglalás: A szerzô a harkányi kénes gyógyvíz nôgyógyászati felhasználásával foglalkozik. Tárgyalja a kéntartalmú gyógyvizek kémiáját, Harkány éghajlati viszonyait és a gyógyvíz felhasználását a nôgyógyászatban. Felvázolja a kezelési eljárásokat és azok alkalmazását az egyes betegségcsoportokban. Ezzel kapcsolatban saját, korábbi eredményeit is ismerteti, kiemeli; a fizioterápia hétköznapi nevén a balneoterápia nélkülözhetetlen a korszerû betegellátásban. Kulcsszavak: kénes gyógyvíz, gyógyvíz kémiája, éghajlati viszonyok jelentôsége, fizioterápiás kezelések, kezelésre alkalmas betegcsoportok, természetes gyógymódok * A szerzô 25 évig volt a harkányi Gyógyfürdôkórház Nôgyógyászati Osztályának vezetôje. Az ásvány- és gyógyvizeket már évezredekkel ezelôtt igyekeztek a betegségek gyógyítására felhasználni. A tudományos kutatások több ezer évvel ezelôtti idôre tehetô ilyen jellegû tevékenységet tudtak kimutatni. A gyógyvizek felfedezésére hazánkban csakúgy, mint a világ többi részén is a véletlennek és a tapasztalatnak (empiria) köszönhetô. Így például Harkányfürdôt is a csatornaépítô munkások fedezték fel. Rájöttek arra, hogy az építkezés során a vízben álló munkások lábduzzanata hamar leapadt. Csak azután kezdôdött meg az orvosok részérôl a betegek gyógyítása [2]. Az orvostudomány nagyarányú fejlôdése ellenére igen fontos szerepe van napjainkban is a gyógyvizek és természetes gyógymódok felhasználásának a gyógyászatban. Hazánkban különösen azért, mert igen nagy, gazdag ásvány- és gyógyvíz készlettel rendelkezünk [10]. A gyógy- és ásványvizek száma jelenleg 1000 felett van. A gyógyfürdôkezelés természetesen elôször a mozgásszervi betegségek gyógyítására irányult, a nôgyógyászatban jóval késôbb kezdték alkalmazni [21]. A kéntartalmú gyógyvizek kémiája Kémiai jellegük alapján ebbe a csoportba akkor soroljuk a gyógyvizeket, ha hidrogén-szulfid-iont (HS - ), bizonyos esetekben még tioszulfát-iont (S 2 O 3 2- ), gyakran pedig szabad kénhidrogént és szulfid-iont (S 2- ) is tartalmaznak olyan mennyiségben, hogy jódoldattal titrálva a meghatározható összes kén mennyisége legalább 1 mg/l-t tesz ki. A hidrogénszulfid-ion és a szabad kénhidrogén (H 2 S) aránya változik az egyidejûleg jelenlévô hidrogén-karbonát ionkoncentrációjával. A harkányi gyógyvíz az egyszerû kénesvizek közé sorolható, összes szilárd alkatrészük mennyisége 1000 mg/liter alatt van. Magyar Nôorvosok Lapja 69 (2)

2 Az utóbbi évek vizsgálatai nagyban elôsegítették, hogy a kén és a hidrogén élettani szerepét legalább részben tisztázták, és egyszersmind lehetôvé tették a kén balneológiai vonatkozásainak a felderítését is. Tudjuk, hogy az SH-csoportot tartalmazó vegyületek az élô sejt növekedését serkentik [8]. A két vegyértékû szulfidion (S 2- ) a sejtek oxidoredukciós munkáját fokozza, és lehetôvé teszi a nem vagy csak nehezen erjeszthetô anyagok erjesztését. A zsírok oxidációját is elôsegíti. Így a kénes vizek növelik a diasztáz és a tripszin hatását. A legtöbb ásványvízben a kén a legmagasabb oxidációs fokon SO 2 -ionként szerepel, és csak ritkábban fordul elô alacsonyabb oxidációs fokon lévô formájában, mint kénhidrogén, illetve mint könnyen kénhidrogénre bomló karbonilszulfid (COS). A természetes kénes fürdôk kemizmusa igen komplikált. A tudomány mai állása szerint a kénes fürdôknek gyógyászatilag legfontosabb része a kénhidrogén. A kénes vizek erôs redukáló képességüknél fogva, mihelyt levegôvel kerülnek érintkezésbe, elvesztik ezt a kémiai szerkezetet, vagyis kádfürdôben a kénhidrogén a levegô oxigénjének hatására oxidálódik, s a kén finom kolloid eloszlásban válik ki. A fürdôzô tehát olyan vízben fürdik, amely a ként részben kolloidként tartalmazza. Ez a kén olyan módon hat, hogy a bôr szerves anyagai visszaredukálják kénhidrogénné, és úgy hatol be a bôrön keresztül. Mivel e kénes ásványvizek rendkívül bomlékonyak, ezért gyógyításra eredményesen csak a forrásnál használhatók fel. A levegô kénhidrogén-tartalma 1 mg/l-nél már biológiailag hatásos, 150 mg/l már toxikus. Hazánkban a vizsgált kénhidrogénes vizek közül magasabb kénhidrogén-tartalommal tûnnek ki Mezôkövesd, Harkányfürdô, Hévíz (egykori SZOT-szanatóriumi források, ma magánüdülôk), Parád (Cservice-forrás), Balf vizei. Éghajlati adatok Harkányfürdô évi átlagos hômérséklete: 10,9 C, az évi átlagos csapadék mennyisége 707 mm, a napsütéses órák évi átlaga 1970, az uralkodó szélirány északnyugati. A részletes kórházi kezelés tárgyalása elôtt célszerû a fogalmakat tisztázni. Ugyanis szakmai körökben ma Magyarországon éppen úgy, mint külföldön, nem a sokak által ismert balneológiát használják, hanem a gyûjtôfogalmat, a fizioterápiát, aminek részei: 1. Balneoterápia, ami alatt a gyógyvízzel történt kezelést, fürdést értjük, továbbá az iszapkezelést és az iszapfürdôt. 2. Fizikoterápia a masszázst, gyógytornát, különbözô elektromos kezeléseket (ultrahangkezelést, rövidhullámú kezelést, mikrohullámú kezelést), fototerápiát, helioterápiát foglalja magában. 3. Klímaterápia a környezet, földrajzi és éghajlati viszonyok kedvezô hatását jelenti. 4. Dietetika pedig a megfelelô étrend, fogyókúra, helyes étkezési szokások és szabályok, ivókúra segítségével teszi teljessé a természetes gyógymódok tárházát. Ezután vizsgáljuk meg és tekintsük át azokat a betegségcsoportokat (a teljesség igénye nélkül), ahol a fizioterápiás kezelések eredményesek lehetnek. Meddôség A nôi meddôség kezelésének fizioterápiás lehetôségei régóta ismertek. Korábban csak a nép ajkán élô csodák vonzották a nôket a különféle gyógyvizekhez elegendô csak Federico García Lorca Yerma címû mûvére utalni [11]. Ez is mutatja, hogy a gyógyvizek felhasználása egyidôs az emberiséggel. Ma már tény, hogy a gyógyfürdôkezelés mind az elsôdleges, mind a másodlagos meddôség esetében kedvezô hatást fejt ki. Sokféle felhasználási lehetôsége közül talán legkiemelkedôbb és legnagyobb jelentôségû a meddôség kezelése. A meddôség különféle okairól és eredményes gyógykezelésérôl az utóbbi idôben sok szó esik [7]. A meddô betegek gyógykezelése a gyógyfürdôkórházakban a fürdô-, iszapkezelés, maszszázs és gyógytorna áll rendelkezésre. A fizioterápia feltételezett hatását a meddôség kezelésében az alábbiakban látjuk: 1. Fizikai inger révén növeli a kismedencei terület vérellátást, s ez a tüszôhormonok felszaporodását idézi elô. 2. Pszichovegetatív hatások útján megszünteti a hypothalamus-hypophysis-gonad tengely funkcionális zavarait. Ily módon elôsegítheti a tüszô érési folyamatát, majd peteérést. 150 Magyar Nôorvosok Lapja 69 (2) 2006.

3 3. A peteérést zavaró stresszhatásokat csökkenti. A gyógyfürdôkezelésnél a vegetatív tónus eltolódik az ergotróftól a vagoton helyzetig. A gyógyvíz nagy mértékben sympatholytikus hatású. 4. A komplex fizioterápia megszünteti a gyulladásos petevezetô elzáródását, és elhárul az akadály a megtermékenyített petesejt méhbe jutása elôl. A harkányi kénes gyógyvíz különleges helyet foglal el a kénes vizek között, mert benne a kén karbonil-sulfid formájában van jelen, és ez pedig a szulfátkénnél 150-szer nagyobb mennyiségben szívódik fel. Izotópos vizsgálatokkal azt is bebizonyították, hogy a kén nemcsak felszívódik, hanem a savanyú poliszaharidákba és tioaminosavakba be is épül. A gyógyvíz hatása mellett számolunk az iszapkezelés hatásával is. A hévízi tó iszapjában (amit egyébként mi is használunk) kimutatható mennyiségû ösztrogént találtak. Tudjuk azt is, hogy a tüszôhormon a bôrön át felszívódik kenôcsben is alkalmazzák [9]. Elképzelhetô, hogy a növényi iszapfürdôkbôl vagy a begöngyöléskor is szívódnak fel ösztrogének. Figyelemre méltóak a kénes vizek biológiai vizsgálatainak eredményei is. Az SH-csoportnak a sejtnövekedést serkentô hatása kénes vizekkel végzett kísérletekkel is igazolható. Ez a hatás a két vegyértékû kénnek a sejt fermentatív folyamataira gyakorolt élénkítô befolyásával magyarátható, s így a harkányi gyógyvíz a különféle hormonprekurzorok stimulálásában játszik szerepet. Mindezekhez járul még a méhizomzat tónusfokozása azáltal, hogy a kénhidrogén serkenti a glikolízist az izomzatban. A nôi nemi szervek vérellátásának javítása a fent idézett gyógyfürdôkezelésekkel segítheti a hypoplasias uterus növekedését. A fentiek együttes hatásával magyarázható, hogy a kénes gyógyvíz elôsegíti a pete beágyazódását (nidatio). Ezért van az, hogy minden harmadik Harkányban kezelt nôbeteg állapotos lett. Ezen eredmények pedig minden más kezelés nemzetközi összehasonlítását is kibírják. A kismedencei gyulladás A gyulladás folyamán a kötôszövetben kollagén képzôdik, amely késôbb rostos kötôszövetté alakul át. A parenchyma-sejtek elpusztulnak, s helyüket kötôszövet (sarjszövet) foglalja el. A sarjszövet megvédi ugyan a szervezetet az általános fertôzéstôl, de tartós károsodással jár, az eltokolt folyamat, mint izgató góc általános tüneteket válthat ki. Kedvezô körülmények között a gyulladásos termék felszívódik, és bekövetkezik a teljes gyógyulás. Ezt akarjuk elôsegíteni a gyógyfürdôk alkalmazásával. A gyulladás területén lefolyó biokémiai és szövettani elváltozás fájdalommal jár. A fájdalom reflexhatás révén a köpenyizmok fokozott tónusát váltja ki, és ez még megmarad egy ideig a gyulladásos folyamat megszûnése után is. A gyulladás a lokális és reflexhatáson túl befolyásolja az endokrin rendszert is. Meglehetôsen kikristályosodott már, éppen az évszázados tapasztalatok alapján, hogy a kismedencei gyulladások kezeléséhez mely gyógyvizek a legalkalmasabbak. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a gyógyvíz csökkenti a gyulladásokat azáltal, hogy alhasi vérbôséget okoz, ami elôsegíti az izzadmányok felszívódását. Erre legalkalmasabb a konyhasós (kloridos), vasas (timsós), jódos-brómos tartalmú gyógyvíz. Ma már szakmai körökben is elfogadott, hogy az idült kismedencei gyulladások egyedüli gyógymódja csak a gyógyfürdôkezelés lehet. Pedig a gyógyszeres kezeléstôl, a fizikoterápiás kezelésektôl (rövidhullám, stb.), a különféle gyógyszeres infiltráción át egészen a mûtéti megoldásig minden megoldással kísérleteztek, de eredménytelenül [1]. Errôl tanúskodnak eredményeink is. Betegeink 30%-a gyógyult, 40%-a javult és 30%-a változatlan lelettel távozott. Ezen utóbbiaknál is nagyfokú szubjektív javulás volt tapasztalható, ami fokozódó étvágyban, hízásban, közérzetjavulásában nyilvánult meg. A beteg úgy érezte, jót tett a kezelés. A nôgyógyászati beteg rehabilitációja A nôgyógyászati betegek rehabilitációja az utóbbi évtizedekben került az érdeklôdés elôterébe. Ebben bizonyára nagy szerepe volt az uralkodó társadalmi felfogásnak és annak, hogy a nôk fokozottabb munkába állítása csak az utóbbi évtizedekben kezdôdött meg számos országban [6]. Továbbá gondot okozott az is, hogy ugyanis a nô a legtöbb esetben nemcsak Magyar Nôorvosok Lapja 69 (2)

4 dolgozó, hanem anya, háziasszony, feleség és a házasélet egyenrangú társa is. Így a rehabilitáció akkor teljes és eredményes, ha a kezelések után a nôbeteg a fenti kötelezettségeit maradéktalanul ellátja. A rehabilitáció célja tehát: 1. fizikai alkalmazkodás a testi terhelésekhez, 2. lelki szellemi alkalmazkodás és 3. szociális alkalmazkodás a foglalkozás, a család és a társadalom követelményeihez egy adott betegség folyamán. A nôgyógyászati betegek közül a mûtéten átesett betegek rehabilitációja, az idült gyulladásos betegek gyógyítása, valamint a pelvipathia vegetatívás betegek testi-lelki egyensúlyának helyreállítása a legfontosabb. Munkánk kezdetén világossá vált, hogy valamennyi itt feltüntetett betegségcsoport eredményes rehabilitációs kezelését nem vállalhatjuk. Mindezt nehezítette az a tény is, hogy hazánkban nem volt nôgyógyászati tapasztalat sem, ugyanis a nôgyógyászati betegek rehabilitációs kezelése tôlünk indult el. Szándékosan választottuk tehát a mûtéten átesett betegek rehabilitációját. Ez a választás azonban nem volt véletlen. Ugyanis gyógyfürdôkórházunkban minden gyógyeljárás rendelkezésre áll, ami a mûtéten átesett betegek rehabilitációs kezeléséhez szükséges. Az sem elhanyagolható, hogy jól képzett gyógytornászaink vannak, akik fôiskolai képzettséggel rendelkeznek. Ugyanis a gyógykezelésben kiemelt szerepe van a gyógytornának. A gyógytorna a beteg szervezetre adaptált, az egészséges mozgásokat megerôsítô, tonizáló hatással rendelkezô torna. Különösen azoknál a kórképeknél elengedhetetlen, ahol akár mesterségesen (mûtét), akár alkati okok miatt a hasfal anatómiai egysége felborult. Ebben természetesen nemegyszer szerepet játszik a nôgyógyászok hibás szemlélete is. Ehhez járultunk mi is azzal, hogy új tornagyakorlatokat vezettünk be [17]. Meghonosodott a zenével egybekötött gyakorlatvégzés. Meddô és pelvipathia vegetatívás betegeknél alkalmazzák az úgynevezett dzsesszgimnasztikát. Természetesen akkor, ha ennek ellenjavallata nincs. Teljesen egyetértünk Bugyival [18], a kitûnô sebésszel, aki suprasymphyseális (Pfannenstiel) harántmetszést helyezi elôtérbe az alsó medián laparotomiával szemben, természetesen akkor, ha erre mód és lehetôség nyílik. Az elôbbinél nincs, az utóbbinál viszont sok a mûtét utáni hasfali sérv. Szellemes hasonlattal mutat rá az idézett szerzô, hogy a köldök a hasfalak legkényesebb pontja. Itt futnak össze az erôvonalak, ez a hasfal fô pillére. Ennek megbontását mindenképpen el kell kerülnünk. Márpedig alsó medián laparotomiával ezeket az erôvonalakat, a hasfal egységét megbontjuk. A nôgyógyászati rehabilitációban részesült betegek 40%-a gyógyultan távozott, 40%-a pedig 8 10 hónapig tünet- és panaszmentes volt. Csupán 20%-uk távozott változatlan nôgyógyászati lelettel, bár a szubjektív javulás itt is jelentôs volt. Mindezek csak fokozzák a nôgyógyászati rehabilitáció jelentôségét és fontosságát. Ilyen hatásos gyógykezelést csak a balneogynekológiai osztályok képesek biztosítani. Gyógyfürdôkezelés a gyermeknôgyógyászatban A gyermeknôgyógyászat fiatal szakterülete a nôgyógyászatnak [19]. Nem meglepô, hogy a kialakulóban lévô, de egyre nagyobb szerepet játszó gyermeknôgyógyászat a fejlett társadalmakban az érdeklôdés elôterébe került. Adódik ez abból a helyes felismerésbôl is, hogy a jövendô nemzedék gondozása már tulajdonképpen prekoncepcionálisan kezdôdik el [20]. Amennyire ismert a gyógyfürdôkezelés a felnôtt nôgyógyászatban, annyira kevésbé terjedt el a gyermeknôgyógyászatban. A gyermeknôgyógyászati beteg alapvetôen különbözik a felnôttektôl. Betegségük ugyanis sebészeti megoldást nem igényel, nem is a nemi élet következménye, hanem alapvetôen konzervatív kezelést igénylô, fôleg különbözô formájú vérzészavarokban nyilvánul meg [22]. Továbbá a fejlôdésben lévô fiatal lányok gyógykezelése a jövôt illetôen mindig nagy óvatosságot igényel. Itt elsôsorban a különféle hormonkészítményeknek a fejlôdô fiatal szervezetre gyakorolt kihatásaira gondolok. Gyermeknôgyógyászatban a gyógyfürdôkezelést tudatosan mi alkalmaztuk elôször Magyarországon. Kezelésünkben, hasonlóan a felnôtt kismedencei gyulladások kezeléséhez, fürdôkezelést, iszapkezelést, masszázst és gyógytornát alkalmaztunk. Valamennyi betegünknél a szokásos nôgyógyászati vizsgálat mellett rutinszerûen elvégeztük a laboratóriumi vizsgálatokat, vala- 152 Magyar Nôorvosok Lapja 69 (2) 2006.

5 mint a hüvelyváladék tenyésztési vizsgálatát is. A teljes kezelés 4 hétig tartott. Eredményeik meglepôek voltak, ugyanis a beteg 66%-a gyógyult, 13%-a javult és 21%-ban nem sikerült eredményt elérni a kezelés után. Érdekes volt megfigyelnünk, hogy a hatás rendszerint azonnal jelentkezett a vérzészavarokkal kezelt betegeinknél. Ez amellett szól, hogy dysfunkcionális vérzészavarokban a gyógyfürdôkezelésnek nem a petefészekre gyakorolt elektív hatásáról van szó, hanem annak az egész szervezetre gyakorolt fizikális befolyásával állunk szemben. A vázolt gyógymechanizmus érthetôvé teszi; a fizioterápiás kezelés után a túl bô vérzések csökkentek, a túl hosszúra nyúló vérzések tartalma megrövidült, a kísérô szubjektív panaszok jelentékenyen mérséklôdtek vagy megszûntek, és a betegek közérzete általában is javult. Pelvipathia vegetatíva Az elnevezés Gausstól [15] származik, ami inkább utal a betegség okára, míg a többi elnevezés a tünetekre. A kórképet ma pszichoszomatikus betegségnek tartjuk [16]. A betegség kóroktani tisztázásában elévülhetetlen érdemei vannak László és mtsa.-nak [12]. A kórelôzményben mindig megtaláljuk a túlzott testi vagy szellemi igénybevételt, így a nem harmonikus családi életet, a több mûszakot, a csalódást, a bánatot, az aggodalmat, a rossz lakás- és szociális körülményeket és a rossz munkahelyi légkört stb. Néha kisebb nôgyógyászati elváltozást is észlelünk. A kismedencei tünetek között elsô helyen áll az alhasi és derékfájás. Gyakori a vérzés rendellenessége, amely vagy annak ütemének szabálytalanságában, vagy mennyiségi rendellenességében nyilvánul meg. Az általános panaszok megegyeznek a vegetatív dystonia tünetcsoportjával, így: általános gyengeség, fáradtság, ájulásra való hajlam, lehangoltság, szédülés, fejfájás, ingerlékenység, a testi és a szellemi munkaképesség csökkenése, szívpanaszok, fokozott izzadás, hideg kezek és lábak, emésztési zavarok. A fiatalok betegsége, fôleg év közötti nôknél fordul elô. A betegségnél mi alkalmaztunk elôször komplex fizioterápiás kezelést, méghozzá nagyon jó eredménnyel. Ugyanis a szanatóriumi jellegû ellátás kedvezô feltételeket teremt a betegek lelki megnyugtatására is. Eredményeink: a kezelt betegek 40%-a gyógyult, 42%-a javult, és csak 18%-a távozott változatlan lelettel és csak szubjektív javulással. Klímaterápia Az éghajlati, földrajzi és környezeti viszonyok adta lehetôséget a klímaterápia foglalja magába. Jelentôsége a nôgyógyászati betegek esetében is meghatározó lehet. Ugyanis gyakran a nôgyógyászati gyógyfürdôkezelést igénylô betegségeket társbetegségként (pl. pikkelysömör psoriasis) kísér. Tekintettel arra, hogy a napfény és a kénes gyógyvíz együttesen nagyon jó hatású a betegségre, fokozottabb odafigyelést és bôrgyógyász felügyeletét igényli [24]. Ez egyébként úgy a lakosság, mint orvosi körökben régóta közismert. Ugyanis a mai napig nincs megfelelô (adekvát) gyógyszere a pikkelysömörnek, így csak tüneti (palliatív) kezelés áll rendelkezésre. Az általunk ajánlott kezelés pedig természetes gyógymód és olcsó. Gazdasági jelentôsége is igen nagy, hiszen hosszan tartó betegségrôl van szó és a rendelkezésre álló gyógyszerek pedig drágák. A másik igen fontos felhasználása a barlangoknak van, az allergiás és asztmás betegségekben. Mindkettô ún. társbetegségként fordul elô a nôgyógyászati betegségeknél. Barlang is áll rendelkezésünkre (Tapolca, Abaliget és legnagyobbak a Borsod megyei barlangok), csak élni kell a lehetôségekkel. A fény legfontosabb biológiai hatása a fotokémiai hatás. A terápiás hatás alapja a helyi felmelegedés. Legismertebb az infravörös és ultraibolya sugárzás. A helioterápia a fényterápia természetes módja. Nôgyógyászatban a pelvipathiánál alkalmazzuk. Természetesen, ha szekunder anaemia is jelen van, ellenjavallt. Ilyenkor inkább a hegyi, erdei levegôt, a ligeti sétákat, a terraem-kúrát részesítjük elônyben. A helioterápiának a szervezet gyors felépülésében, a rehabilitációban is fontos szerep jut. Ugyanis elôsegíti az infiltráció felszívódását és a callusképzôdést, ezért a mûtét utáni összenövések és az exsudatumok esetében alkalmazzuk. Meddô betegeknél a sós tengeri levegô és fürdés kedvezô hatású. Magyar Nôorvosok Lapja 69 (2)

6 Végezetül leszögezhetjük: a kedvezô éghajlatnak és a megfelelô környezetnek együttesen megnyugtató hatása van valamennyi olyan nôgyógyászati betegségben, amelyben a gyógyfürdôkezelés szóba jöhet. A klimatikus tényezôk egyébként az egész szervezetre hatnak, fokozzák a szervezet ellenálló képességét, megnyugtatják az idegrendszert, stresszkioldó hatásuk van [13]. Dietetika E természetes gyógymód is egyidôs az emberiséggel. A keresztény vallás böjti elôírásai, bizonyos ételektôl való szigorú megtartóztatás [23] nem más, mint a mai értelemben használt salaktalanító (vagy böjti) kúra. Ma ennek különösen nagy jelentôsége van, mert hízik az emberiség szerte a világon [5]. Ez alól a nôk sem kivételek. Így gyakran találkozunk kövér meddô betegekkel, akik egyúttal cukorbetegek és vérnyomásuk is magas. De más nôgyógyászati betegeket is sújt a kövérség, annak fent említett következményeivel együtt. Az eredményes gyógyulás érdekében felhasználunk más természetes fizioterápiás eljárásokat. Így például bizonyos ivókúrák segítségével a fogyókúra eredményesebb lehet [3, 4]. Arról nem is beszélve, hogy ha a fogyókúrát gyógyszeresen akarjuk megoldani, akkor nagyon gyakori a gyógyszer okozta súlyos mellékhatás. Márpedig, ha csökken a testsúly, csökken a vérnyomás, csökken a vércukorszint, s ezek mind kedvezôbb feltételeket teremtenek a nôgyógyászati betegségek kezeléséhez. Ezenkívül más, fôleg a belgyógyászat körébe tartozó betegségek is vannak, ahol a természetes gyógymód fizioterápiás kezelés adta lehetôségeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. A teljes gyógyulás és kikapcsolódás feltételei A fizioterápiás kezelés szakszerûségéhez és sikeréhez hozzátartozik, hogy képalkotó módszerek (Rtg, csontsûrûség-mérô), valamint labor- és ultrahangvizsgálat álljon rendelkezésre. Természetesen a társszakmákkal (kardiológus, reumatológus, ortopéd, bôrgyógyász, lélekgyógyász pszichiáter) az együttmûködés (konzílium) elengedhetetlen. Korlátozott, de célirányos kikapcsolódás kulturált formájának biztosítása, ami a beteg szokásaival és jelen állapotával összhangban van. Lényeges az is, hogy a kezelôegység (fürdô stb.) lehetôleg egy épületben legyen a szállodarésszel. Ellenkezô esetben az ún. fürdôreakciótól amúgy is levert beteg kedvetlen és fáradt lesz, ami a gyógyulás feltételeit nagy mértékben rontja. Mi kell még a gondtalan gyógyhelyi tartózkodáshoz, a szabadidô helyes és tartalmas kihasználásához, a nyugodt pihenéshez? Ugyanis a gyógyfürdôkórházak szanatóriumi jelleggel mûködnek. Közismert, hogy teljes kikapcsolódás csak akkor van, ha az ember másutt van és mást csinál. Így látta ezt a római birodalom idején a híres Marcus Tullius Cicero (sz. Kr. e. 106-ban, meghalt 43-ban) is, aki így ír: A pihenés tartalmazza mindazt, ami erkölcsileg, szellemileg, lelkileg megerôsíti az embert. Ez teszi az életet értelmessé arra, hogy éljünk. Vegyük sorba ezeket a teljesség igénye nélkül: Tornatermek az egyéni és a csoportos foglalkozáshoz, mert az egyes betegségcsoportoknak más- és másfajta tornagyakorlat szükségeltetik. Úszás biztosítása nemcsak a kezelés alatt, hanem a szabadidôben is. Napozási lehetôség zárt területen (ruha nélküli napozás helioterápia). Fodrász, kozmetika az intézményben, a közelben pedig háztartási cikkek vásárlásának lehetôsége. Könyvtár, zeneterem, játékterem, mozi, továbbá orvosi vagy egyéb elôadások biztosítása. Vallásos emberek lelki és szellemi igényeinek kielégítése. Újságok, könyvek, folyóiratok, továbbá más értékes képzômûvészeti termékek megvásárlásának lehetôsége. Ebéd után szigorú pihenés (1-2 óra), ami csak a teljes kikapcsolódást engedi meg (nincs TV, rádió, beszélgetés). A kezelések olyaténképpeni beosztása, hogy a kezelések között fél-egy óra pihenés legyen (vízszintes helyzet). Az elv: kezelés pihenés, vagyis a ritmusosság. Ez van a természetben is, ahol minden meghatározott rend és törvényszerûség szerint történik. Ez a természet csodálatos harmóniája! A természetes gyógymódoknak pedig a természet rendjét kell követnie [14]. 154 Magyar Nôorvosok Lapja 69 (2) 2006.

7 Ha mindez rendelkezésre áll és a beteg kész az együttmûködésre, a teljes gyógyulás nem maradhat el. Irodalom [1] Tóth E. A komplex fizioterápia szerepe egyes nôgyógyászati betegségek kezelésében. Kandidátusi értekezés. Harkány, [2] Tóth E. Fizioterápia a nôgyógyászatban. Medicina Könyvkiadó, Budapest, [3] Halmy L. Kalóriaszegény étrend és ivókúra hatása a zsír- és szénhidrát anyagcserére. Komplementer Medicina: a tudományos természetgyógyászat folyóirata. 2000; 4: [4] Halmy L. Mira vizes ivókúrával kiegészített fogyókúra hatása a testsúly csökkenésére, a zsíranyagcserére és a szénhidrát toleranciára. Balneológia, Gyógyfürdôügy, Gyógyidegenforgalom. 1999; 20: [5] Halmy L. Az elhízás büntetés a természetes életmód elfelejtéséért. Komplementer Medicina: a tudományos természetgyógyászat folyóirata. 1998; 6 8. [6] Tóth E. Kereszti J. Nôgyógyászati betegek rehabilitációja az új évezred küszöbén. Magy Nôorv L. 2002; 66: [7] Tóth E. A balneoterápia szerepe a meddô betegek gyógyításában. Magy Nôorv L. 1983; 46: [8] Straub I. Személyes közlés (1975). [9] Frank M, Strecker O, Barla-Szabó S. Az iszapkezelés Magyarországon. Rheum Balneol Allerg 1966; 7: [10] Schulhof Ö. (szerk.) Magyarország ásvány- és gyógyvizei. Akadémiai Kiadó, Budapest, [11] Frederico García Lorca. Yerma. Budapest: IKK, [12] László J, Gaál M. Gynecologic pathology. Akadémiai kiadó, Budapest, [13] Selye J. Életünk és a Stressz. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1978; [14] Tóth E. Életminôség alakulása és a változókor. Magy Nôorv L 2004; 67: [15] Gauss CJ. Eine häfig vorkommende, mehrfach berschreiben, meist verkannte und oft operativ umsonst angegabene Erkrankung, die Pelvipathia vegetativa. Dtsch Med Wschr 1949; 74: [16] Baatz H. Das vegetatíve Nervensystem in seiner Bedeutung für die Balneotherapie der Frauenkrankheiten. Z angew Bäder-u Klimaheilh 1976; 23: [17] Tóth E. Die Bedeutung der Heilgymnastik in der Rehabilitation gynäkologischer Kranker. Z angew Bäderu Klimaheilh 1974; 21: [18] Bugyi I. A gynecologiai sebészet. Magy Nôorv L 1971; 36: [19] Sas M, Kovács L. Gyermek-nôgyógyászat. Medicina Kiadó, Budapest, [20] Örley J. Results with thermal cure in pediatric gynecology. 2. Symposium Polonium Paedogynecolorum cum Participationne Internationali. Lodz, [21] Temesváry R. A nôi betegségek balneoterápiája. Grill Károly Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedése. Budapest, [22] Tóth E. Adatok a juvenilis metrorrhagia klinikumához és pathológiájához. Magy Nôorv L 1964; 27: [23] Biblia (Ószövetség Újszövetség) Szent István Társulat Kiadása. Budapest, [24] Dobozy A és mtsai. Bôrgyógyászat. Eklektikon Kiadó, Budapest, Tóth E: Gynaecology and the sulphur containing spring water of Harkány The author elaborates on the use of sulphur containing spring water from Harkány in gynaecology. The author discusses chemical background of the sulphur containing spring waters, weather conditions of Harkány and the use of its spring water in gynaecological ailments. He presents various treatment possibilities, their uses in various disease groups. Pertaining to this he presents his own, prior results, emphasizing that physiotherapy commonly balneotherapy is an essential tool in the up to date patient management and treatment. Keywords: sulphur containing spring water, chemical background of spring waters, significance of weather conditions, physiotherapy, patient groups eligible for treatment, natural treatment modalities Magyar Nôorvosok Lapja 69 (2)

magazin Gyógyfürdôk és gyógymódok A hospice Alapítvány önkéntese Interjú Dobó Katával Koleszterindiéta Böjt vagy fogyókúra?

magazin Gyógyfürdôk és gyógymódok A hospice Alapítvány önkéntese Interjú Dobó Katával Koleszterindiéta Böjt vagy fogyókúra? IV. évfolyam 3. szám 2009. március magazin A hospice Alapítvány önkéntese Interjú Dobó Katával Böjt vagy fogyókúra? Koleszterindiéta Gyógyfürdôk és gyógymódok Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek:

Részletesebben

A HORMONEGYENSÚLYT ÉRINTÔ PROBLÉMÁKRÓL

A HORMONEGYENSÚLYT ÉRINTÔ PROBLÉMÁKRÓL HASZNOS TANÁCSOK NÔKNEK A HORMONEGYENSÚLYT ÉRINTÔ PROBLÉMÁKRÓL Dr. Csiszár Miklós - Nora Igloi Syversen Ha megismerjük szervezetünk működését és életmódunkkal támogatjuk azt, a betegségnek nem kell az

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ AZ EGÉSZSÉGTUDATOSSÁG SAJÁTOS VONÁSAI A 14-18 ÉVES KOROSZTÁLYBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÁSRA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Készítette: Lajos Attila Gödöllő 2005

Részletesebben

Kedves Olvasóink! szerepvállalása mellett. Abban már régóta egyetértenek az egészségügy szereplői, Ebből a néhány mondatból is világossá

Kedves Olvasóink! szerepvállalása mellett. Abban már régóta egyetértenek az egészségügy szereplői, Ebből a néhány mondatból is világossá Az együttműködés lehetőségei 2 Kedves Olvasóink! A hírek alapján megint jelentős változás előtt áll az egészségügy. Az alapvető változás az intézmények együttműködésében, együtt dolgozásában lesz tapasztalható

Részletesebben

I V. é v f o l y a m 2. s z á m 2 0 0 8 s z e p t e m b e r. Mi újság a reumatológiában?

I V. é v f o l y a m 2. s z á m 2 0 0 8 s z e p t e m b e r. Mi újság a reumatológiában? Tartalom I V. é v f o l y a m 2. s z á m 2 0 0 8 s z e p t e m b e r Ismerjük meg! Mi újság a reumatológiában? 2008 Dr. Szekanecz Zoltán 2 Csont és Ízület Évtizede Dr. Bálint Géza 5 A test, a lélek és

Részletesebben

Tartalom. Kedves Támogatónk! Közhasznú Alapítványunk kéri, hogy tevékenységünket (betegújság, betegségismertetők, adójuk 1%-ának felajánlásával.

Tartalom. Kedves Támogatónk! Közhasznú Alapítványunk kéri, hogy tevékenységünket (betegújság, betegségismertetők, adójuk 1%-ának felajánlásával. Tartalom V I. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 0. á p r i l i s In memoriam Dr. Merétey Katalin emlékére 2 Ismerjük meg! Fájdalomcsillapítás és gyulladáscsökkentés ésszerű alkalmazása a reumtológiai gyakorlatban

Részletesebben

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Apor Vilmos Katolikus Főiskola Természettudományi és Matematikai Intézet 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Konzulens:

Részletesebben

A depresszióról mindenkinek

A depresszióról mindenkinek A depresszióról mindenkinek Tartalom... a depresszió nem a lélek megsemmisülése; férfiak és nôk számtalan sokan tanusíthatják egyetlen megváltó kegyelmét: hogy legyôzhetô. Azoknak, akik bejárták a depresszió

Részletesebben

Nemzeti Rákellenes Program

Nemzeti Rákellenes Program ... Az Élet él és élni akar... Nemzeti Rákellenes Program 2006. FEBRUÁR Kiadta az Egészségügyi Minisztérium megbízásából az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet Felelõs kiadó: Dr. Rácz Jenõ egészségügyi

Részletesebben

ALLERGIA ALLERGIÁRÓL MINDENT EGY HELYEN 2011./II.

ALLERGIA ALLERGIÁRÓL MINDENT EGY HELYEN 2011./II. ALLERGIA ALLERGIÁRÓL MINDENT EGY HELYEN 2011./II. ASZTMA program Lélegezzen szabadon Az asztma a légutak gyulladásával járó krónikus betegség, melynek főbb tünetei a következők: gyakori, rohamszerűen jelentkező

Részletesebben

George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell

George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell Frequently Asked Question Gyakran feltett kérdések George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell A fordítás alapja az alábbi kiadvány: George D. Birkmayer: All About

Részletesebben

A Vargha-módszer továbbfejlesztése az extrém terhelésnek kitett állomány teljesítő képességének fokozására

A Vargha-módszer továbbfejlesztése az extrém terhelésnek kitett állomány teljesítő képességének fokozására ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Vargha Zoltán A Vargha-módszer továbbfejlesztése az extrém terhelésnek kitett állomány teljesítő képességének

Részletesebben

XIV.évfolyam 10. szám 2009. október. Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL. Beindul a hajtás! Gyógyszertárunk ajándéka. www.patikamagazin.hu

XIV.évfolyam 10. szám 2009. október. Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL. Beindul a hajtás! Gyógyszertárunk ajándéka. www.patikamagazin.hu XIV.évfolyam 10. szám 2009. október NYUGTALAN LÁBAK IZOMMEREVSÉG Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL Beindul a hajtás! www.patikamagazin.hu Gyógyszertárunk ajándéka Védelem dohányosoknak A dohányzás ártalmai és azok

Részletesebben

Közérthetően az asztmáról

Közérthetően az asztmáról Pós Péter Közérthetően az asztmáról Lélegezzünk könnyebben! az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ) kiadványa Ez az anyag az eredetileg könnyebben használhatóan, kézikönyv méretben

Részletesebben

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS /tervezet/ Rikk János A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában Témavezető: Dr habil Kóródi Gyula PhD NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Reklám szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Reklám szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Reklám szakirány A WELLNESS JELENTŐSÉGE A CIVILIZÁCIÓS BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE VALAMINT A GAZDASÁG

Részletesebben

DR. HALMOS TAMÁS CUKORBETEG A CSALÁDBAN

DR. HALMOS TAMÁS CUKORBETEG A CSALÁDBAN DR. HALMOS TAMÁS CUKORBETEG A CSALÁDBAN Készült a Nemzeti Népegészségügyi Program keretében, 2004 Kiadja az Országos Egészségfejlesztési Intézet Felelős kiadó: dr. Misz Irén Írisz Kontrollszerkesztő: Marton

Részletesebben

Spondylitis ankylopoetica

Spondylitis ankylopoetica Spondylitis ankylopoetica (Bechterew-kór) Géher Pál dr. reumatológus szakorvos Halmosi Ágnes gyógytornász Lakatos Tamás dr. ortopéd szakorvos Budai Irgalmasrendi Kórház Budapest 2009 Kiadja: A Magyar Reumatológia

Részletesebben

Eger, Tatabánya, Szeged, Budapest, Mezőtúr, Szentes,

Eger, Tatabánya, Szeged, Budapest, Mezőtúr, Szentes, HUNGA COORD SAJTÓIRODA XLIX. évfolyam A gyógyszer-kommunikáció etikai követelményei EGÉSZSÉGÜGYI KOMMUNIKÁCIÓS SZAKLAP Egészségpolitika A Látlelet Egészségügyi Kommunikációs Szaklap elektronikus változata

Részletesebben

Korunk tudománya. Selye János. distressz nélkül. Akadémiai Kiadó Budapest

Korunk tudománya. Selye János. distressz nélkül. Akadémiai Kiadó Budapest Korunk tudománya Selye János distressz nélkül Akadémiai Kiadó Budapest Előszó 11 Bevezetés 15 Életünk és a stressz 23 Mi a stressz? 23 A stressz a szervezet nem specifikus válasza bármilyen igénybevételre

Részletesebben

Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota

Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota Doktori értekezés Dr. Szabó Alexandra Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Cserháti Endre egyetemi tanár,

Részletesebben

magazin Központban a rehabilitáció Az olimpia jegyében interjú stefanek gertrúddal Dietetikus receptre? Éljen jó szívvel!

magazin Központban a rehabilitáció Az olimpia jegyében interjú stefanek gertrúddal Dietetikus receptre? Éljen jó szívvel! Gyógyhír III. évfolyam 9. szám 2008. szeptember magazin Az olimpia jegyében interjú stefanek gertrúddal Éljen jó szívvel! Dietetikus receptre? Központban a rehabilitáció Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk

Részletesebben

Találd meg az egyensúlyod! A hormonális egyensúly meglétének fontossága életünkben

Találd meg az egyensúlyod! A hormonális egyensúly meglétének fontossága életünkben Találd meg az egyensúlyod! A hormonális egyensúly meglétének fontossága életünkben Miről is lesz szó? Ha megismerjük szervezetünk működését és életmódunkkal támogatjuk azt, a betegségnek nem kell az életünk

Részletesebben

Súlyos kérdések 2011/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával. A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja

Súlyos kérdések 2011/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával. A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja 2011/2 A Magyar Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Betegség-e az elhízás? Súlyos kérdések A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja A Tudomány Kiadó kiadványa a Magyar Társaság

Részletesebben

Viszket, köhög, tüsszög, fullad, könnyezik

Viszket, köhög, tüsszög, fullad, könnyezik XV. évfolyam 4. szám 2010. április MIT NE EGYEK, HA GYÓGYSZERT SZEDEK? BABAÚSZÁS Interjú SZILY NÓRÁVAL Viszket, köhög, tüsszög, fullad, könnyezik www.patikamagazin.hu Gyógyszertárunk ajándéka Fotó: Németh

Részletesebben

Egészségfejlesztés szöveggyűjtemény

Egészségfejlesztés szöveggyűjtemény Egészségfejlesztés szöveggyűjtemény (2006/2007. tanév egészségpszichológiai tételek) Dr. Gritz Arnoldné Az egészségfejlesztés kompetenciái a 21. században..1. old. Nagygyörgyné Horváth Andre Meddőség 15.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 96-16/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a "Zsigmondy Vilmos" Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit

Részletesebben

XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban

XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban 2 0 0 9 X I. C s a l á d b a r á t k o n f e r e n c i a 2 0 0 9 Mens sana in corpore sano! A RENDEZVÉNY VÉDNÖKE Magyar

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Bódis József

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Bódis József PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Bódis József Programvezető: Prof. Dr. Bódis József Témavezető: Prof. Dr. Bódis József PR-5

Részletesebben

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt Vállalati szolgáltatások alprojekt 5.3.1. Vállalkozási szolgáltatási igények és követelményjegyzék,

Részletesebben