BEVEZETÉS. Kóródi Márta 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETÉS. Kóródi Márta 1"

Átírás

1 Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, Kóródi Márta 1 A TURISZTIKAI PIAC TRENDETLENSÉGEI SZÁLLÁSHELYEK Miközben a turizmust a jövő iparának, az országok, térségek húzóágazatának, a gazdaság teljesítményétől és térségi fejlettségtől független kitörési pontnak nevezik, ténylegesen a kiterjedt hatásának köszönhetően, a turisztikai teljesítmény közelítően sem mérhető, néhány, a turizmus csak részben, egyes területeken kimondottan kisebb részben jellemző mutatókkal jellemezhető. A turisztikai trendekkel egyező jelenségekre utalnak-e ezek a mutatók? Melyek azok a valószínűsített trendek, amelyek valóban megjelentek és melyek, amelyek nem, vagyis a trendek, vagy a trendetlenség jellemzi-e a turisztikai piac legjobban mérhető szegmentumát, a szálláshelyeket? Mi okozza a trendetlenséget, az alkalomszerű eltérések mennyire meghatározóak, befolyásolják-e a teljesítmény eltérését, vagy előre bekalkuláltak? Ezekre a kérdésekre keresi a tanulmány a választ összehasonlítva a tervezett fejlődési irányokat a ténylegesen megvalósulttal. TRENDLESSNESS ON THE TOURISM MARKET - ACCOMMODATIONS The tourism is often referred to the industry in the future, the key sectors of the economy of countries, regions, or the breaking point regardless of performance of regional developmental. Due to its extensive power, the tourism can be measured only approximately, tourism industry can be characterized by specific indicators, which are partially described some areas. These indicators, do they refer to the same phenomenon of tourism trends? What are the probable trends that really appeared, and which are not available? The most measured segment of the tourism market, the accommodation can characterize by trends, or trendless. What causes the trendless? How are relevant the occasional differences? Do they influence the performance, or have they been calculated in advance? These are the questions the study aims to answer compared to the planned development directions with the actually delivered. BEVEZETÉS A világ turizmusán belül a szállodaipar önmagában is milliós ágazat, akár a szállodai egységek száma, akár a vendégszám, vagy a bevétel tekintetében, vagyis a kapacitás és a teljesítmény viszonylatában. Korszerű szállodaipar nélkül nincs versenyképes turizmus mondják annak a turisztikai szektornak az irányítói, amely jelenleg több, mint 5%-kal járul hozzá a GDP-hez, ami a multiplikátor hatások miatt csaknem eléri a 9%-ot, közvetlenül több, mint 300 ezer, közvetve félmillió főt foglalkoztat és évente 1200 milliárd forintot meghaladó öszszegben jelent bevételt az ország számára. A szállodai kínálat fejlődése a befektetésekben 1 Szolnoki Főiskola, tanszékvezető főiskolai tanár, oktatási és tudományos rektorhelyettes A cikket lektorálta Dr. Pénzes Ibolya Rózsa Szolnoki Főiskola, főiskolai tanár, PhD.

2 megjelenő tőke és szolgáltatási színvonal miatt meghatározó fontosságú, gazdasági fenntarthatóságuk visszahat a turizmusra. A szállodaipar komplex nemzetközi környezetben működik, ugyanazok a trendek hatnak rá, amelyek befolyásolják a gazdaság, a többi vállalkozás helyzetét. Az összefoglaló tanulmány nem szigorúan statisztikai értelemben vizsgálja a trendeket, javarészt a gazdálkodás különböző területein érvényesülő tendenciák rendszerezése a szekunder információ feldolgozás. A trendeket általában a piac alakulásának valószínűsítésére alkalmazzák, meghatározva, hogy melyek azok a tartós irányzatok, amelyek a bázis időszakból kiindulva érvényesülni fognak a jövőben. A jóslatok beválásának vizsgálata azonban többnyire elmarad, pedig a rendelkezésre álló adatok alapján minősíteni lehet az előrejelzéseket. Alkalom kínálkozhat a világtrendek és az adott ország viszonylatában, vagy a vizsgált területen előrejelzett és bekövetkezett változások viszonylatában. Az UNWTO és az ETC megatrendjei jelentik a kiindulást, az MSZSZ trendriportjai a teljesülést a vizsgálat során, melyet kiegészítenek a szakértők és a tanácsadó, elemző cégek, valamint a szállodák megállapításai. ANYAG ÉS MÓDSZER Az elemzés módszertana két jól elhatárolható részből épül fel. Az első egységben a szekunder információk feldolgozásával időrendben és funkcionálisan tematizálva kerülnek összegzésre a szálláshelyszolgáltatásban a szakértő elemzők által beazonosított jelenségek az okokkal és következményekkel kiegészítve. A fő adatforrások a Magyar Szállodaszövetség, az STR, a Xellum Kft. felmérései, a HOTREC, UNWTO és az ETC, valamint a Magyar Turizmus ZRT kutatásai voltak. A második részben a MSZSZ havi trendriportjai alapján végzett elemzések egészítik ki az előrejelzések beválásairól tett megállapításokat. A trendeket alkalomszerűen módosító rendezvények hatása sem megszokott, a Forma1 torzító hatása három év viszonylatában elemezve mutatja, hogy nem minden mutatóra érvényesül törvényszerűen a növekedés. ELŐREJELZÉSEK, TRENDEK A SZÁLLÁSHELYSZOLGÁLTATÁS EGYES SZEGMENTUMAIRA VONATKOZÓAN A vizsgálat nem terjed ki a befolyásoló tényezők változásának elemzésére, vagyis a turizmus külső környezetéhez tartozó politikai, gazdasági, szociális és környezeti trendekre, az életstílust és a fogyasztási szokásokat alakító tényezőkre, valamint a turisztikai szolgáltatókat közvetlenül érintő más elemekre, mert azok hatása megjelenik a szállodaipar jelenségeiben, a kapacitások létesítési döntéseiben és a vendégek utazási döntéseiben. Néhányat azonban fontos kiemelni. A demográfiai tényezők közül a népesség öregedése meghatározó szereppel bír mind rövid, mind hosszú távon. A javuló egészségi állapot, a nyugdíjak reálértékének csökkenése mellett a nyugdíjkorhatár emelkedése is fontos szempont a resort szállodák célcsoportjának kijelölésében. A fiatalabb korosztályok tekintetében a fő jellemzők a növekvő jövedelem, az egyedülállók számának emelkedése, a szociális és szakmai hálózatok kialakulása, amelyek mind az utazások számának növekedését valószínűsítik. Együttesen jelenik meg az időhiány 2

3 és a szabadidő növekedésének ellentmondásos jelensége, az attraktív élmény intenzív átélése iránti igény a rövid utazásokon. Ezzel párhuzamosan erősödik az egészségtudatosság, amely az utazások szerves részévé válik, amiből következően az aktív turizmusfajták kombinációja iránt növekszik a kereslet. Ezért lehetnek sikeresek a konferencia-wellness vegyes profilú szállodák. A gyors, induláshoz közeli utazási döntések a hétvégi programokat illetően, kevésbé tervezhetővé teszik a szolgáltató kapacitásokat is. A globalizációs hatások ugyanakkor negatívan érintik a szolgáltatások nemzeti jellemzőit, amit a márkajelleg erősödése ellensúlyozhat. A szállóvendég nem igényli a nemzeti sajátosságok koncentrált jelenlétét, az étkezésekben azonban szívesen veszi a helyi specialitásokat. Piaci trendek Az elemzés kiinduló időszaka az közötti öt év, a világ turizmusának növekedése nem gyűrűzött be időben, mindössze 2001-től fordult meg a hazai trend és kezdődött el a mértéktartó fejlődés korszaka. Majd 2002 és 2004 között is a magyarországi szállodák kapacitása minden mutatót tekintve 2% körüli növekedést mutatott ben az átlagnál jóval dinamikusabban növekvő 4 és 5 csillagos szállodaszám a minőségi fejlesztésre utal, illetve erősíti ezt a gyógyszállodai kapacitás bővítése is, mindhárom 13%-ot meghaladó ütemben. A teljesítménymutatók nem követték a kapacitás bővülését, csak 2004-ben kezdtek el javulni, de pl. a 2,7%-pontos foglaltságnövekedéssel is csak 46,4%-ra növekedett a kapavitás kihasználtsága, az ADR 5,7%-kal növekedve is csak Ft lett, a REVPAR is a 12,1%-os növekedés után csak 5507 Ft lett. A kategóriánkénti foglaltság az alsó két szegmensben nem növekedett, a REVPAR azonban csak az egycsillagos házaknál jelzi fenntarthatóság hiányát, amit a bevétel ismét mindkét kategóriánál erősít. Ekkor a nemzetközileg érvényesülő trendeknek megfelelően a szállásbevételek háromnegyede származott külföldi vendégektől, ugyanakkor a belföldiektől származó szállásdíjbevétel átlag feletti növekedési ütemet mutatott. A vendégforgalmi adatok a nemzetközi trendeknek megfelelően alakultak, a külföldi vendégek aránya meghaladja a belföldiekét, külön9sen a szállodákban, ahol még a európai átlagot is meghaladó volt az arány. A Colliers 2008-ban az európai szállodapiacon alacsonynak tartotta a foglaltsági szinteket és a REVPAR-t is. Ekkor még kissé növekedett az ADR, de a következő évben a magas kategóriák az élesedő versenyben a megfelelő töltöttségért nagy árengedményekre kényszerültek. A hotelláncok esetében az ADR csökkenés az év első felében az átlagnál nagyobb volt, míg a szezonban már számíthattak a márkanévből és a bevétel-menedzsment rendszerekből származó előnyökre. A magyarországi szűk ötcsillagos piacon kívül is élet-halál harc dúl. A 4 csillagos szegmensbe tartozó szállodák is nehézségekkel néznem szembe két tűz között a vendégek egy része a válság hatására magasabb színvonalú 3 csillagos hotelt választhat, ugyanakkor az 5 csillagos szállodák a nyomott áraikkal igyekeznek magukhoz csábítani a megmaradt, árelfogadóbb, eredetileg négycsillagos vendégeket. Két kategória is halászik a zavarosban, miközben azt hangsúlyozzák a befektetői piacnak, hogy a négycsillagos szálloda a legkevésbé kockázatos, a legstabilabb, legkiszámíthatóbb piaccal rendelkezik. A tanulmány eredményeit a gyakorlat is visszaigazolja, a hotelek sikerét a minőség, a helyszín és a szolgáltatások összetétele határozza meg. 3

4 Az egy szobára jutó bevétel (REVPAR, Revenue per Available Room) csökkenése a hotelláncok egységei estében jelentősebb volt, mint a piac egészét tekintve. Ahogy a hamarosan beköszöntő nyári szezonban a turisták száma nő, várhatóan a hotelláncok teljesítménye is javul, mert profitálhatnak márkanevükből és bevétel-menedzsment rendszereik erősségéből. A Strategic Pricing in European Hotels: tanulmány rá,mutatott, hogy sokkal inkább az árak jelentették ebben az időszakban a kulcsot a bevételek megfelelő szinten tartásához mint a kapacitáskihasználtság. Vagyis azok a szállodák, amelyek alacsonyabban tartották az ADR-t mint versenytársaik, valamivel magasabb foglaltságot értek el vetélytársaiknál, a REVPAR-juk azonban meglehetősen alacsonyan maradt. A kutatás azt tartja kívánatosnak, hogy tartsák magasan az árakat, vállalva az alacsonyabb kapacitáskihasználtságot, így érhetnek el magasabb bevételt. Amiatt jobb stratégia, mert az árcsökkentés nem generál akkora keresletet, hogy az kiegyenlítse az árbevételi oldalon való visszaesést. A szállodaszegmensen belül a jelenség hasonlóan érvényesül a láncok tagszállodái és a független szállodák esetében is. Ugyanakkor a ház méretével sajátosan összefügg a jelenséggel, a rentabilitásukat tekintve mindig is megkérdőjelezett kis- és közepes méretű hotelek relatíve magasabb foglaltságot értek el, amikor versenytársaik alá mentek áraikkal, mint a hasonlóan cselekvő nagykapacitású szállodák. A kastélyszálló szegmentumot rendkívül kedvezőtlenül érintették a változások, a 25% alatti átlagos foglaltság az üzembezárási pont körüli tartós üzemeltetést és bezárásokat eredményezett. A kapacitás és a teljesítmény viszonylatában az első trendetlenség a magasabb kategóriákkal szemben megnyilvánuló kereslet változásában érhető tetten. A kapacitást az előjelzéseknek megfelelően bővítették átlagon felüli ütemben, a kereslet visszaesése azonban mind a külföldi, mind a belföldi vendégéjszakák tekintetében jelentős volt, nem követte a kapacitás alakulását. Ez felvetette a Magyar Szállodaszövetség részéről a kapacitásbővítés indokoltságának megkérdőjelezését, a kínálatfejlesztés irányának, a trendeknek a helyességét is, a menynyiség fejlesztés helyett a minőségi, szolgáltatásbővítésen alapuló fejlesztések szükségességét. A trendek a forint gyengülését jósolták, ami a szállodai bevételeket emelte volna. A külföldi vendégszám csökkenése miatt azonban ez a mutató sem a trendeknek megfelelően alakult, a nemzetközileg alacsony árak mégsem jelentettek kellő vonzerőt, ami imázs, kommunikációs és termékproblémát is jelezhet. A válság azonban nem javított a helyzeten, következményei között azonosíthatóak be egymással is szorosan összefüggve a minőségromlás, a létszámleépítések, a felújítások elhalasztása ben nálunk, is, mint az egész világon, kivétel nélkül minden hotel szegmensben tapasztalható volt a gazdasági világválság hatása és az árak visszaesése. Az egyik legnagyobb vesztes a konferencia turizmus volt, a cégek házon belül oldották meg azokat a kisebb rendezvényeket, workshopokat amelyeket az előzőekben a szállodai szolgáltatások igénybe vételével bonyolítottak, illetve elálltak a konferenciaszervezéstől és részvételtől valamint több rendezvény is összevonásra került, vagy törölték. A befektetési tanácsadók szerint az egyedi fejlesztések lehetnek életképesek ebben a gazdasági helyzetben, ezen belül is a boutique szállodák, mivel az új, ilyen jellegű szállodák üzemeltetési költsége jóval alacsonyabb lehet, mint egy hasonló szoba számmal rendelkező klasszikus szállodáé. A kulcsszó mindenképp az egyediség. Ez olyannyira vonzó, hogy a napi költés elérheti a eurót (utóbbi pl. egy golfszállodában), míg a budget szállodák- 4

5 ban euró között mozog. Fontosak az egyedülálló megafejlesztések is, amelyek desztináció marketing szempontjából töltenek be kimagasló szerepet egy-egy térségben. A 2010-es Magyar Hotel Monitor elemzései lapján nem várt eredmény, hogy a vidéki szállodák átlagos foglaltsága meghaladta a budapesti hotelekét és érdekes adat, hogy a 4*-os vidéki szállodák átlagára alig alacsonyabb a fővárosi szállodapiacot jellemző áraknál. Egyértelműen megjelennek a szállodák realizált árainak és forgalmának emelkedéséhez hozzájáruló rendezvények. Európában 2010-ben a gazdaság élénkülésének következtében a turizmus megindult, s közelítően visszaállt a pénzügyi, gazdasági válságot megelőző szintre. A márciusi adatoktól kezdődően az árak stabilizálódnak, meghaladják az utóbbi 12 hónap árait, de még mindig a válság előtti szinten vannak. Általános vélekedés szerint a szállodaárak az aktuális gazdasági fejlődés indikátorának tekinthetőek. Bár a Magyar Hotel Monitor első félévében minden kategóriában javuló tendenciákat jeleztek, az ADR továbbra is csak megközelíteni tudta a 2009-es értékeket, mert az átlagosnál magasabb foglaltságot csak ezekkel az alacsonyabb árakkal lehetett elérni. A kategóriánkénti differenciálódás az ötcsillagos házak előnyét igazolják, a REVPAR közel 10%-kal haladta meg az előző évit. Az is megegyezik a korábbi trenddel, hogy a budapesti szállodák 15-17%-kal alacsonyabb ADR-t érnek el, mint 2009-ben, míg a vidék házak alig 2-4%-kal maradnak csak el attól. Ez magyarázható a hosszú hétvégékkel, amik egyértelműen a vidéki szállodáknak kedveznek. A wellness/gyógyszállodák ADR és REVPAR tekintetében elmaradnak a többi szállodatípusból, ugyanakkor a kihasználtságot és a TREVPAR-t illetően felülmúlják azok teljesítményét. A év első negyedévében a hotel.info szállodai szobafoglalási oldal ár-szolgáltatás arányának elemzése szerint Magyarországon Győrt Budapest, majd Miskolc követi, meglepő a Balaton környéki szállodák lemaradása. Az erősödő piaci verseny specializált termékek kialakítására kényszerítette a szállodákat is, ami kivételes kockázatot jelentett, mert csak egy-egy szűk, jól körülhatárolható piaci szegmens igényeit elégítik ki, ilyenek a 2005 után Magyarországon is megjelent budget, suite, repülőtéri, butik és a tervezett kaszinószállodák. A szállodaláncok márkakiterjesztése az ötcsillagos szállodák apartmanházainak elterjedésében nyilvánult meg, amely a kínálat diverzifikálását jelentette. A timeshare a trendekhez képest minimális mértékben terjedt el, az ország nem célterülete ennek a vendégszegmensnek. A szállodaipar felé terjeszkedés más, többnyire a beszállítói és a szórakoztató szférából volt jellemző, kezdetben a Disney szállodák, a Mövenpick szállodák szintén a márkakiterjesztés fogalomköréhez kapcsolódtak, napjainkban a divatipar jól csengő márkái jelennek meg szállodaként (Bulgari, Versace, Zara). Évek óta tartó tendencia a wellness szállodai kínálat indokolatlan növekedése ben a szobaszám 23.1 %-os növekedést jelentett, amit nem indokol sem a befektetői, sem a keresleti oldal. Ez utóbbit megerősíti az országos átlagot el nem érő foglaltság és REVPAR. Ugyanakkor a wellness szállodák üzemeltetése lényegesen költségesebb egy átlag városi szálloda üzemeltetésénél, ami a romló bevételi pozíció mellett a jövedelmezőség kritikus szintre csökkenésében is megnyilvánul. Fogyasztói trendek A vendégek egyre tapasztaltabbakká, informáltabbakká válnak, a szolgáltató-vendég viszonyában a tartalmi elvárások fokozódnak, gyakran az ár-értékarány terhére, vagyis az áraktól függet- 5

6 lenül igényelnek magasabb színvonalú szolgáltatásokat. A fogyasztói oldalon is megjelenik a globalizáció, az életstílus is egységesedett, a megismerési vágy ezáltal visszafogottabb, illetve rövidebb idő alatt megtapasztalható a meglátogatott desztinációban élők életstílusa. Töretlen a biztonságos veszélyhelyzetek (például a kalandutak) iránti kereslet, a megismételhetetlenül egyszeri történések megélése, amelyek közé a katasztrófaturizmus is besorolható. A szállodák e termékek esetében nem önállóan értékesítenek, az ilyen utak összeállítása változatlanul az utaztatási szolgáltatók felségterülete maradt. Elképzelni sem lehetett az utazási döntésben a virtuális terek, csatornák és főként a közösségek szerepének tapasztalható erősödését. Az internet használatával megdőltek az utazási motivációról és szokásokról alkotott elméletek, ráadásul olyan ütemben, amihez alkalmazkodást a szállodák nem tudták követni kellően. Így találni kőkorszakinak mondható szállodai honlapot is a virtuális sétát kínáló, érzéseket keltő, élményeket ígérő honlapokig, ahol azonnal a szállodában érzi magát a vendég, megérkezéskor pedig már ismerősen azonosulhat a virtuális után a tényleges valósággal. Az élményígéretek és megvalósulásuk összhangja fokozottan előtérbe került. A kommunikációs felületek kiszélesedése az ár és termék összehasonlíthatóságát is megteremti, ami a verseny élesedését eredményezi. A közlekedési trendek azonban nem a megjósolt szerint alakultak, a vasút racionalitáson alapuló igénybe vétele nem növekedett, azonban a közlekedési eszköz, mint termékalkotó egyes élményutazásokon megtartotta dominanciáját (hajók), amelyek egyben a szálláshelyi komplex funkciót is ellátják. Üzemeltetési trendek Az üzemeltetési trendek között egyre határozottabb az, hogy a legtöbb nagy szállodalánc nem törekszik a tulajdonlásra, előnyben részesítik a kisebb kockázatot jelentő pénzügyi kötelezettséggel járó konstrukciókat. A piaci részesedés növeléséhez sem feltétlenül szükséges a tulajdon, a lízing, a menedzsmentszerződések és a franchise alkalmazása is biztosít kellő terjeszkedési és márkaérték-növelési lehetőséget. A magyar piacon is megjelentek a menedzsmentszerződések, kihasználva az alacsonyabb kockázatban és a költségracionalizálásban rejlő előnyöket. Ismertté és elismertté váltak ugyan a hotel menedzsment cégek, de a birtoklás, a lízing és a franchising még mindig elterjedtebb konstrukció, a láncváltás sem olyan gyakori, mint a világ szállodaiparában. A standardizálásban is kétirányú változás figyelhető meg, egyrészt lazulnak az egységesítés elvei, a működtetésre tevődik át a hangsúly, másrészt az új, sztenderdizált szállodákban erősödik és még az építészeti paraméterekre is szigorúan kiterjed. Az elektronikus értékesítés a vártnál nagyobb szerepet játszik, főként amiatt, mert a GDS-eknek utasoldali felhasználását is lehetővé tették, illetve a CRS-ek online is elérhetőek a vendégek számára. A szolgáltatáson spóroló szállodák es foglalási rendszert működtetnek felismerve, hogy óriási piacvesztéssel kellene szembenézniük a csatorna mellőzése esetén. A törzsvendégprogramok differenciálódtak, költés, visszatérés, vagy tartózkodási idő alapúak, főként a golfszállodákban és egyes resortokban a fizetett klubtagság is lehetséges, ösztönző erejük csökkent, mert nem eléggé személyre szabottak, ritka az egyedi ajánlat, inkább teher, mint előny a szállodák számára. A technológia fejlődése és a szállodai design szorosan összefüggnek, trendjeik nagymértékben befolyásolják a hotel, mint termék alapvető elemeit, pl. az internet-hozzáférést, szórakozást, a szobákat, a fürdőszobákat, az F&B megoldásokat, amelyek a szállodai tartózkodás megítélését alapvetően meghatározzák. A fürdőszoba-design jelenlegi trendje sok acél-, aranyozott vagy krómozott felületet ír elő, kedveltek a különféle speciális zuhanyok, a fűtött pad- 6

7 ló, de a harmadik évezred első tíz éve az ágyak, ágybetétek forradalmának is tekinthető a számos, szállodákban is alkalmazható fejlesztés miatt. A szállodák biztonsággal kapcsolatos fejlesztéseinek korlátja a szálloda maga, a diszkréció és a megfigyelőkamera-rendszer erősen ellentmond egymásnak, ugyanakkor a biztonság biztosításának külső jelei, a hozzáférések fokozott ellenőrzése (poggyász, parkolás, safe) megnyugtató biztonságérzetet nyújt a vendégnek. Ugyanakkor a high-tech megoldásokkal szemben is inkább a vendégek bizalmatlanok, mint a szállodák (biometrikus azonosítás, infravörös hozzáférési jogosultság ellenőrzése, smart card, ujjlenyomat-ellenőrzés stb.), ezért bevezetésük üteme lassú. A szállodaüzemeltetés fix költségeinek aránya és így a kockázat is magas. A költségszerkezet rugalmasabbá tételének technikája a humán és szállítói outsourcing. Mindkettő igen leterjedt komplett tevékenységek esetében is, pl. vendéglátás. A spa szolgáltatások önállósodtak, bevételnövekedésük folyamatos, részesedésük stabil, jelezve, hogy része a szállodai turisztikai terméknek, mint a vendéglátás, vagy a közlekedés. Bármennyire is kommunikálják környezettudatosságukat a szállodák, a környezetvédelmi kérdések a szakértők szerint eddig nem befolyásolták nagymértékben a szállodaipart. A szállodások csak jelentős megtakarítás esetén mutatnak érdeklődést. EREDMÉNYEK A szállodai kapacitás 5 év alatt ( ) szobával, 8.7 %-kal nőtt, míg az összes vendégéjszaka szám növekedése csak 2,6%, amin belül a belföldi részesedés növekedési üteme az üdülési csekknek köszönhetően jóval meghaladja a külföldi részarány dinamikáját. A szállodai teljesítmények csökkentek az elmúlt öt évben, mind a foglaltság, mind az átlagár, mind a REVPAR tekintetében. A szállodabevételek több, mint felét a fővárosban realizálták, végbement a trendként jelzett átstrukturálódás, de a kereslet összetételében bekövetkezett változások végül is nem találkoztak ezzel a trenddel, így kedvezőtlen mutatókat eredményeztek. A szállodai jövedelmezőség több tényező együttes hatására visszaesett olyan szintre, amely több szálloda esetében már nem biztosít fenntartható gazdálkodást. Magyarországon 2011 augusztusáig a külföldi kereslet növekedése lelassult, a belföldi kereslet csökkent, a kedvező változások megtorpantak. Az árfolyamváltozások is elbizonytalanítják a piacot, a megarendezvények elmaradása egy-egy évben jelentős visszaesését okozhat. (1. ábra) A fő küldő desztinációk 90%-ában növekvő érdeklődés tapasztalható. A fellendülés ellenére 2011 I.-III: negyedévében tovább növekedett a szállodai felszámolási, végelszámolási, csődeljárások száma, ami utal az ágazatban vállalkozásainak romló jövedelmezőségi, pénzügyi helyzetére. A szállodai kapacitás összetételben változott, a minősítetlen szállodák száma növekedett, főként költségmegfontolásokból nem élvezik a minőségi garancia keresleti előnyeit. A wellness szállodák száma töretlenül növekszik, egyes gyógyszállodák átalakulása is növeli a profilba tartozó házak számát. Visszafordulni látszik a belföldi vendégéjszakaszám trendje. Az átlagárak azonban még mindig nem növekednek 7

8 db HUF 1.ábra. A vendégéjszakák, bruttó átlagát és a REVPAR alakulása (2009.ápr.-2011aug.) Forrás: Xellum Kft. adatai alapján saját szerkesztés A Forma1 autóverseny négy napja 201-ben és 2011-ben is a szobafoglaltságot és a REVPAR-t tekintve az előző időszakhoz viszonyítva növekvő, a szobaárak tekintetében csökkenő mutatókkal rendelkező időszakban került megrendezésre. Az esemény egyediségéből és vonzerejéből következően nagyságrendi különbséget várnak a szállodák a mutatók alakulásában. Ez 2010-ben a foglaltságnál be is következett, a REVPAR is jelentősen növekedett, de az átlagár volt annyival magasabb, hogy a csökkenést ellensúlyozta volna, így, bár a havi átlagárat jóval meghaladó, de az előző évitől mégis jelentősen elmaradó átlagárat realizáltak az esemény időszakában a szállodák (2. ábra.) 2. ábra. Évenkénti különbségek az időszak átlagos mutatóihoz viszonyítva (%) Forrás: Xellum Kft adatai alapján saját szerkesztés 2011-ben csak ez utóbbi, negatív jelenség folytatódott, de kisebb ütemben, míg a foglaltságra és átlagárra az előző évben még érvényes folyamatok megfordultak, a teljesítmény romlott 2011-ben mindkét mutató tekintetében, a különbség az időszaki átlag és a rendezvényátlag között csökkent. 8

9 3.ábra. Az időszaki változások és az esemény hatásának iránya és mértéke (%) Forrás: Xellum Kft adatai alapján saját szerkesztés KÖVETKEZTETÉSEK Feltételezhető, hogy amennyiben a világgazdasági helyzet tartósan javul, az pozitív hatással lehet a magyar gazdaságra és turizmusra is jóslatból a szállodaipar örök optimizmusa sejlik. A belső tényezők, a termékfejlesztés, élménytervezés, a konkrét teendők azonban nem rajzolódnak ki markánsan. Új szállodát építeni nem megalapozott a keresleti oldalról, a szolgáltatási színvonal javítása lehet vendégkör megnyerő, ami egyben a minőségromlásból következő pozícióvesztést is megállíthatja. A vizsgálatokból arra is lehet következtetni, hogy a régebben jól tervezhető rendezvények hatása ma már bizonytalanná vált, nehéz megállítani a válság időszakában elindult negatív árspirált, időszakonként hasonló folyamatok indulnak el, ami a trendeket befolyásolja. FELHASZNÁLT IRODALOM [1] AVELINI HOLJEVAC, I. 2003: A vision of tourism and the hotel industry in the 21st century - International Journal of Hospitality Management Vol. 22 (2) pp COLLIERS BRE Hotels tanulmánya a budapesti hotelpiacról (2009) ápr, máj. [2] MESTER Tünde (2005) Nemzetközi trendek a szállodaiparban-i. in.: Turizmus Bulletin [3] MESTER Tünde (2006) Nemzetközi trendek a szállodaiparban-ii. in.: Turizmus Bulletin [4] Travel Industry Monitor, (2005), Mintel International Group Ltd. [5] Turizmus 2004, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, (2005) [6] Turizmus Magyarországon , Magyar Turizmus Rt/ZRT., Budapest, ( ) [7] European Travel Commission [8] A hazai szállodaipar jelenlegi helyzetének értékelése. A Magyar Szállodaszövetség helyzetértékelése és javaslatai a magyar szállodák válságból való kilábalására. MSZSZ, Budapest, 2010 március, június [9] Havi és időszaki trendriportok és trendriport értékelések MSZSZ letöltve [10] WATKINS, E. 2010: Trend spotting at HITEC Lodging Hospitality; 8. pp [11] YEOMAN, I. 2008: Tomorrow s tourist: Scenarios & trends - Elsevier, Oxford, UK 9

A hazai szállodaipar helyzetének értékelése

A hazai szállodaipar helyzetének értékelése A hazai szállodaipar helyzetének értékelése 2007 2012 A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének helyzetértékelése és javaslatai a magyar szállodák válságból való kilábalására 2012 október 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

A MAGYAR SZÁLLODAIPAR 2014-2013, 2014-2007, 2014-2000 ÉVI TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE, MSZÉSZ JAVASLATOK

A MAGYAR SZÁLLODAIPAR 2014-2013, 2014-2007, 2014-2000 ÉVI TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE, MSZÉSZ JAVASLATOK A MAGYAR SZÁLLODAIPAR 2014-2013, 2014-2007, 2014-2000 ÉVI TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE, MSZÉSZ JAVASLATOK 2015. 05. 04. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...2 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...2 2.1. 2014. ÉVI EREDMÉNYEK...2

Részletesebben

ÜZLETI KÖRNYEZET A GYÓGYTURIZMUSBAN MAGYARORSZÁGON

ÜZLETI KÖRNYEZET A GYÓGYTURIZMUSBAN MAGYARORSZÁGON Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány ÜZLETI KÖRNYEZET A GYÓGYTURIZMUSBAN MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája 2014-2016 CampInvest Kft. 2013. december Készítették: Dr. Gonda Tibor PhD. Dr.Spiegler Patrícia PhD. Dr. Bencsikné Aubert Judit Tartalomjegyzék

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI. (első munkaváltozat)

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI. (első munkaváltozat) A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI (első munkaváltozat) Készült a Magyar Tudományos Akadémia RKK felkérésére Győr, 2004. Dr. Fekete Mátyás egyetemi adjunktus, szaktanácsadó

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. III.15. Bevétel-gazdálkodás elmélete. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. III.15. Bevétel-gazdálkodás elmélete. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Management Első kötet III.15. Bevétel-gazdálkodás elmélete Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010-2014 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat Szállodavezetés

Részletesebben

MAGYAR TURIZMUS RT. 2003. október 7.

MAGYAR TURIZMUS RT. 2003. október 7. MARKETING TERV 2004. MAGYAR TURIZMUS RT. 2003. október 7. Tartalom Tartalom... 2 1 A Magyar Turizmus Rt. küldetése... 4 1.1 VÍZIÓ... 4 1.2 MISSZIÓ... 4 2 Vezetői összefoglaló... 5 3 Helyzetkép... 10 3.1

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.9. Szállodák szobaára. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.9. Szállodák szobaára. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Első kötet II.9. Szállodák szobaára Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010-2014 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat Szállodavezetés

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

TARTALOM ÁBRAJEGYZÉK

TARTALOM ÁBRAJEGYZÉK TARTALOM oldal I. A KUTATÁS CÉLJA, A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA 2 II. ELMÉLETI HÁTTÉR, SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 6 III. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 9 IV. KUTATÁSI EREDMÉNYEK, A HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE 13 V. PUBLIKÁCIÓK,

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány TARTALOMJEGYZÉK

Megvalósíthatósági tanulmány TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEGZÉS... 4 2. MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK JELLEMZŐI... 5 2.1. VILÁGTURISZTIKAI TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK... 5 2.2. A MAGYARORSZÁGI TURIZMUS JELLEMZŐI, LEHETŐSÉGEI... 7 2.3. A MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom:

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom: TANULMÁNY a Joint Planning CODE Közös Tervezés és Együttműködés a Határmenti Térség Hosszútávú Fejlesztéséért elnevezésű (HUHR/1101/2.1.4/0013) projekt keretein belül Zala megye Turisztikai Desztinációs

Részletesebben

A TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS KÖZÖSSÉGI ÉTKEZTETÉS MUNKAHELYTEREMTŐ KÉPESSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS KÖZÖSSÉGI ÉTKEZTETÉS MUNKAHELYTEREMTŐ KÉPESSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI A TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS KÖZÖSSÉGI ÉTKEZTETÉS MUNKAHELYTEREMTŐ KÉPESSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV ÉS A NEMZETI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TÜKRÉBEN A tanulmány a Turizmus és Vendéglátás

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.10. Piaci-gazdálkodás tevékenységei. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.10. Piaci-gazdálkodás tevékenységei. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Első kötet II.10. Piaci-gazdálkodás tevékenységei Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2005-2010 - 2014 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Az európai lakosság utazási szokásai 2005-ben 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Az európai lakosság utazási szokásai 2005-ben 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS TARTALOM PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Magyar Turizmus Zrt., Piac- és Termékelemzési Iroda Az európai lakosság utazási szokásai 2005-ben 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS Meszter László Budapest főváros turisztikai

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 ÖSSZEGZÉS 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST,

Részletesebben

VITAANYAG 3. VERZIÓ E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26.

VITAANYAG 3. VERZIÓ E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26. VITAANYAG 3. VERZIÓ TÁRSADALMI EGYEZTETÉS E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26. Készítette az Országos Idegenforgalmi Bizottság Stratégiai

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2009. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2009. évi teljesítményéről Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2010. július Statisztikai Hivatal ISSN 2060-4106 A KSH turizmusstatisztikai vélemény- és igényfelmérésének első lépéseként a Jelentés a turizmus teljesítményéről

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. A magyarországi szállítási, szállítmányozási és logisztikai piac elemzése, valamint a versenyhelyzet és versenyképesség feltérképezése a szállítási szektorban és annak alágazataiban,

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET. 1 / 32 Vállalati válaszok a gazdasági válságra a magyar eset A tanulmányt írták: Czibik Ágnes elemző, GVI (e-mail: agnes.czibik@gvi.hu) Makó Ágnes

Részletesebben

GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS IDEGENFORGALMI KONCEPCIÓJA Készítette Pannon Projekt Kft Lektorálta Dr. Palancsa Attila, PhD. Nyugat-Magyarországi Egyetem 2008 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása Melléklet az NGM/21664 /2013. kormány-előterjesztéshez A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása - szakpolitikai stratégia - 2013. szeptember 1 Tartalom Vezetői

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozási Szak Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Készítette: Kerekes Bernadett 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Kereskedelmi tevékenység

Részletesebben

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya -

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - ZÁRÓTANULMÁNYOK GELEI ANDREA A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - A tanulmánysorozat Z1. kötete BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 BEVEZETŐ...5

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 BEVEZETŐ...5 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...5 I. AZ EURÓPAI UNIÓ NYOMDAIPARÁNAK HELYZETE ÉS HELYE AZ EURÓPAI NYOMDAIPARON BELÜL...6 II. I.1. AZ EURÓPAI UNIÓ FELDOLGOZÓIPARÁNAK HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSE...6

Részletesebben

Jelentés. az ország állapotáról. 2010 nyarán GAZDASÁGI TÉNYFELTÁRÓ BIZOTTSÁG

Jelentés. az ország állapotáról. 2010 nyarán GAZDASÁGI TÉNYFELTÁRÓ BIZOTTSÁG Jelentés az ország állapotáról 2010 nyarán GAZDASÁGI TÉNYFELTÁRÓ BIZOTTSÁG TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4 TÁRSADALMI FOLYAMATOK 9 Kedvezőtlen demográfiai trendek 9 Számos akadály kedvezőtlenül hat a gyermekvállalásra

Részletesebben

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben