Az FM GROUP Klubtagsági szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az FM GROUP Klubtagsági szabályzata"

Átírás

1 Az FM GROUP Klubtagsági szabályzata 1. Fogalom meghatározások 1.1. Termékforgalmazói ár az az ár, amely ellenében a Termékforgalmazó megvásárolja az FM GROUP Termékét az FM GROUP Hungary Kft-től vagy egy FM GROUP Képviselettől; 1.2. Katalógus ár az FM GROUP Terméknek az FM GROUP Katalógusban feltüntetett ára, amely ellenében a Termékforgalmazó végül értékesíti az FM GROUP Terméket az Ügyfél számára; 1.3. FM GROUP Klubtag (Termékforgalmazó) - az FM GROUP Hungary Kft-hez vagy egy FM GROUP Képviselethez az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés útján tartozó természetes, jogi személy, jogi szemszemélyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság 1.4. FM GROUP HUNGARY Klubtag - az FM GROUP HUNGARY-hez az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés útján tartozó természetes, jogi személy; vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (Termékforgalmazói Szerződés); 1.5. FM GROUP Hungary - az FM GROUP Hungary Kft. (székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út adószám: , Cg.: , bankszámlaszám: ), amely gazdasági tevékenységét az FM GROUP Termékek közvetlen értékesítésének területén végzi MLM rendszerben, valamint reklámszolgáltatást biztosít az FM Group World-del kötött franchise szerződés alapján FM GROUP World FM GROUP World Andrzej Trawiński cégvezetése alatt álló vállalat Sp. k., székhelye: Wrocław, ul. Żmigrodzka 247, a varsói Wrocław-Fabryczna Körzeti Bíróság (Nemzeti Bírósági Nyilvántartás Gazdasági Csoportja VI) által vezetett vállalkozók nyilvántartásába felvéve KRS, KRS szám [cégjegyzékszám]: alatt, NIP [adószám]: , REGON [azonosítószám]: ; 1.7. FM GROUP Katalógus - az FM GROUP Termékek bemutatása a katalógus áraik feltüntetésével együtt, azonban ez a Ptk. szabályai értelmében nem minősül ajánlattételnek; 1.8. FM GROUP Klub (FM GROUP Értékesítési Hálózat) az FM GROUP Klubtagok (Termékforgalmazók) összessége; 1.9. Termékforgalmazói Regisztrációs Szám az FM GROUP Értékesítési Hálózatban a tagsági szerződés megkötésekor a Termékforgalmazónak megadott egyedi, számsorozatból, vagy szám- és betűsorozatból álló szám; FM GROUP Képviselet Magyarország határain kívül működő jogi személy, amely gazdasági tevékenységét az FM GROUP Termékek közvetlen értékesítésének területén végzi MLM rendszerben, valamint reklámszolgáltatást biztosít az FM Group World-del kötött franchise szerződés alapján abban az országban, illetve azon a területen, ahol üzleti tevékenységét folytatja; Marketing Terv olyan szabályrendszer, amely - többek között - azon szükséges feltételeket tartalmazza, amiket az FM GROUP Klubtagoknak teljesíteniük kell egy adott teljesítményi szint elérése érdekében, valamint egy adott teljesítményi szint eléréséhez elfogadott jutalékösszeg számításának szabályait; FM GROUP Termékek az FM GROUP védjegy alatt gazdasági forgalomban lévő termékek, melyeket az FM GROUP Hungary vagy egy FM GROUP Képviselet a Termékforgalmazóknak kínál; 1

2 1.13. Jutalék egy adott teljesítményi szint elérése alapján a Termékforgalmazónak járó összeg (a Marketing Terv szerint), a Marketing Terv alapján számolva, amely összeg árengedmény vagy honorárium formát ölthet; Szabályzat - a jelen FM GROUP Klubtagsági Szabályzat; Szponzor az az FM GROUP Klubtag, aki beajánlott (szponzorált) egy jelöltet jövőbeni FM GROUP Klubtagnak, az FM GROUP Klubhoz történő Csatlakozási Kérelem aláírásával; FM GROUP Védjegy FM GROUP és FM GROUP FOR HOME betű grafikus védjegyek, amelyek használatára az FM GROUP World jogosult a szerzői tulajdonjogok és az iparjogvédelmi jogok összessége alapján; Induló Készlet válogatott FM GROUP Termékmintákból álló készlet, sajátos formában csomagolva oktató és promóciós anyagokkal együtt, a közvetlen értékesítés során történő használat céljára, valamint az FM GROUP Termékek, a hálózat és az FM GROUP Védjegy vonatkozásában reklámszolgáltatás nyújtásakor, azonban a bemutató rendszer szerzői joga az FM GROUP World-höz tartozik. 2. FM GROUP Klubtagság 2.1. FM GROUP Klubtag (Termékforgalmazó) lehet bármely nagykorú személy, ideértve azt is, aki üzleti tevékenységet folytat, továbbá jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akit valamely tag az FM GROUP Klubba beajánl egy Szponzor. A beajánlott FM GROUP Klubtag-jelölt jelentkezik az FM GROUP Hungary-nél vagy egy FM GROUP Képviseletnél az FM GROUP Klubba történő felvétel céljából: Egy általa és a Szponzor által aláírt Kérelemnek az FM GROUP Hungary vagy egy FM GROUP Képviselet címére történő megküldésével, és vásárol egy, az FM GROUP Termékek bemutatásához szükséges Induló Készletet; a jelölt az FM GROUP Értékesítési Hálózat részvevőjévé - FM GROUP Klubtaggá az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződésnek (az FM GROUP Klubhoz történő Csatlakozási Kérelem) az FM GROUP Hungary képviselője vagy egy FM GROUP Képviselet képviselője általi aláírásának pillanatában válik; a weboldalon keresztül (a megfelelő nyomtatvány kitöltésével), faxon vagy -ben (a kitöltött FM GROUP Klubhoz történő Csatlakozási Kérelemnek a weboldalon megadott faxszámra vagy címre való megküldésével), és vásárol egy, az FM GROUP Termékek ajánlatának bemutatásához szükséges Induló Készletet; a jelölt feltételes FM GROUP Klubtaggá válik, továbbá jogosulttá válik az FM GROUP Termékek megvásárlására és jelöltek szponzorálására (beajánlására) FM GROUP Klubtagoknak. Az online, illetve faxon vagy -ben történt regisztrációt követő 30 napon belül személyesen vagy postai úton köteles eljuttatni az általa és a Szponzor által aláírt FM GROUP Klubhoz történő Csatlakozási Kérelmet annak további két példányával együtt, megfelelően az FM GROUP Hungary-hez vagy egy FM GROUP Képviselethez. A feltételes FM GROUP Klubtag teljes jogú FM GROUP Klubtaggá az előző pontban említett FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződésnek (az FM GROUP Klubhoz történő Csatlakozási Kérelem) az FM GROUP Hungary képviselője vagy egy FM GROUP Képviselet képviselője általi aláírásának pillanatában válik. Az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződésnek (az FM GROUP Klubhoz történő Csatlakozási Kérelem) egyik aláírt példányát az FM GROUP Hungary képviselője vagy egy FM GROUP Képviselet képviselője általi aláírását követően felcímkézett válaszboríték esetén haladéktalanul megküldik az új FM GROUP Klubtag részére az általa feltüntetett címre, valamint egy másik példányát a Szponzornak, aki a Termékforgalmazót beajánlotta, további egy példány megfelelően az GROUP Hungary-nél vagy az adott FM GROUP Képviseletnél marad. A fent említett példányok a képviseletben átvehetők, illetve termékrendelés esetén a csomagba is kérhetők. 2

3 2.2. Mind az FM GROUP Hungary-nek, mind az FM GROUP Képviseletnek joga van az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés megkötését visszautasítani a beajánlott FM GROUP Klubtag-jelölttel szemben indoklás nélkül A beajánlott FM GROUP Klubtag-jelölt az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződést kizárólag azzal az FM GROUP Képviselettel kötheti meg, amelyik a lakóhelye szerinti országban működik. Ha az FM GROUP Klubtag-jelölt személy lakóhelye szerinti ország Magyarország, akkor az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés kizárólag az FM GROUP Hungary-vel köthető meg. A természetes személy FM GROUP Klubtag állandó lakcíme (üzleti tevékenységének központja) vagy ideiglenes tartózkodási helye egyben a magyar adótörvények értelmében vett székhely is. A jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság székhelye az a helység, ahol a szabályok szerinti székhelye található Ha az adott lakóhely szerinti országban nem működik FM GROUP Képviselet, az érdekelt személy aláírhatja az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződést abban a lakóhelyéhez legközelebbi országban, ahol FM GROUP Képviselet működik Az FM GROUP Klubtagnak lakóhelye megváltozásáról haladéktalanul értesítenie kell írásban - az FM GROUP World-öt és ennek megfelelően az FM GROUP Hungary-t vagy az új lakóhely szerint illetékes FM GROUP Képviseletet Az FM GROUP Klubtag csak egyetlen Termékforgalmazói Regisztrációs Számmal rendelkezhet az FM GROUP World Termékforgalmazói Adatbázisban, a Szabályzat 6.9. és pontja által tartalmazott kikötésekkel és a Marketing Tervben meghatározott esetekben, azonban ez vonatkozik arra az esetre is, amikor két FM GROUP Klubtag a jogok és kötelezettségek vonatkozásában átruházási - átvállalási szerződést köt egymással. Ezen utóbbi esetben a belépő FM GROUP Klubtag kizárólag azon Termékforgalmazói Regisztrációs Szám alatt folytatja a tagságot, amelyet átvett a lemondó FM GROUP Klubtagtól, a Szabályzat 6.9. és pontja által tartalmazott kikötésekkel és a Marketing Tervben meghatározott esetekben Azok az FM GROUP Klubtagok, akik az FM GROUP Termékek közvetlen értékesítését és reklámszolgáltatások nyújtását magában foglaló gazdasági tevékenységet végző gazdasági jogi magántársulás társtulajdonosai vagy polgári jogi társaság tagjai, írásbeli kérelmükre rendelkezhetnek egy közös Termékforgalmazói Regisztrációs Számmal; a megrendelési és elszámolási rendszerben ezeket a személyeket egyetlen FM GROUP Klubtagként kezelik Az FM GROUP Klubtagsági jogok nem adhatók át és nem ruházhatók át harmadik személyre, a következő esetek kivételével: (a) gazdasági jogi magántársulás társtulajdonosai vagy polgári jogi társaság tagjai, akik az FM GROUP Klubtaggal együtt voltak bejelentve az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő résztvevői tevékenység folytatójaként, a korábbi Termékforgalmazói Regisztrációs Szám alatt akkor folytathatják önállóan a tevékenységet, ha az addigi FM GROUP Klubtag, aki gazdasági jogi magántársulás társtulajdonosa vagy polgári jogi társaság tagja volt, felbontotta az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződést vagy meghalt, (b) az FM GROUP Klubtag - az FM GROUP World előzetes írásbeli engedélyével - beléptethet az FM GROUP Értékesítési Hálózatban a maga helyére nagykorú természetes személyt vagy jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot a lemondó FM GROUP Klubtag jogaira és kötelezettségeire vonatkozó írásbeli átruházási átvállalási szerződés alapján, azonban a lemondó FM GROUP Klubtag helyébe nem léphet be olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akit a korábbiakban FM GROUP Klubtagságától jelen Szabályzat, vagy más, az FM GROUP Klubtagok által elfogadott, azoknak bejelentett vagy azokkal ismertetett, az FM GROUP Értékesítési Hálózatban folytatott tevékenységre vonatkozó szabályok megszegése miatt fosztottak meg, vagy (c) az az egyesülés vagy átalakulás következtében létrejött jogi személyiségű gazdasági társaság, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, mint FM GROUP Klubtag, illetve az a gazdasági jogi magántársulás, aminek valamennyi társtulajdonosa tevékenykedett a közös Termékforgalmazói Regisztrációs Szám megkérése után, az átalakult vagy egyesült gazdasági társaság korábbi Termékforgalmazói Regisztrációs Száma alatt folytathatja a tevékenységet; 3

4 egyesülő FM GROUP Klubtag gazdasági társaságok esetében, valamint gazdasági jogi magántársulások esetében, amiknek valamennyi társtulajdonosa FM GROUP Klubtag volt és közös Termékforgalmazói Regisztrációs Szám iránt folyamodott és az alatt tevékenykedett, (az egyesülés következtében) létrejött társaságnak joga van kiválasztani azt a Termékforgalmazói Regisztrációs Számot, ami alatt tevékenységét folytatni fogja Az FM GROUP Klubtag, az értékesítési szervezet és a multi-level marketing rendszerében, a teljes FM GROUP Értékesítési Hálózatban a Termékforgalmazókat megillető azonos jogokat gyakorolja. Bármilyen eltérés kizárólag a nemzeti jogrendszerek követelményeiből eredően adódhat. 3. Az FM GROUP Klubban folytatott tevékenység szabályai és feltételei 3.1. Általános szabályok Az FM GROUP Klubtag pontokat kap a különböző FM GROUP Termékek megvásárlásáért A pontokkal jutalmazott FM GROUP Termékek listáját és az adott FM GROUP Termékek megvásárlásáért járó pontok összegét az adott országban az FM GROUP World határozza meg megfelelően az FM GROUP Hungary-vel vagy egy FM GROUP Képviselettel egyetértésben, melyek kötelesek a Termékforgalmazókat erről tájékoztatni oly módon, hogy lehetővé tegyék számukra a pontok összegének megismerését az FM GROUP Termék megvásárlása előtt Az FM GROUP Klubtag az FM GROUP Termékeket az FM GROUP Hungary-től vagy egy FM GROUP Képviselettől vásárolja meg az FM GROUP Hungary a vagy az FM GROUP Képviselet weboldalán elérhető árlistában meghatározott, illetve a Termékforgalmazókkal más egyéb módon közölt ár ellenében (Termékforgalmazói ár) Az FM GROUP Klubtag az FM GROUP Termékeket főként a lakóhelye szerinti országban vásárolja meg, ahol az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződést aláírták. Az FM GROUP Klubtagnak jogában áll az FM GROUP Termékeket a lakóhelyétől eltérő, más országban is megvásárolni, azonban nem vehet többet, mint pontértékének megfelelő mennyiséget havonta Az FM GROUP Klubtag köteles legalább pontértékben FM GROUP Termékeket vásárolni 12 hónap alatt; e vásárlás hiányában az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés hatályát veszti a 12 hónapos időszakot követő napon. Az első 12 hónap időszaka az FM GROUP Klubba történő belépés időpontjától (az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés megkötésétől) számítódik, és minden ezt követő 12 hónapos időszak - a Termékforgalmazó FM GROUP Klubba történő belépésének évfordulójától Az FM GROUP Klubtag köteles a csomagokért elmenni és az esedékes összegeket határidőben kifizetni, és ha a megrendelt FM GROUP Termékeket nem veszi át - a csomag feladóhoz történő visszaküldésének költségét megfizetni. A megrendelt FM GROUP Termékeket tartalmazó csomag el nem hozatala és - ennek következtében - annak az FM GROUP Hungary-hez történő visszaküldése, a visszaküldött FM GROUP Termékekre vonatkozó adásvételi szerződéstől való elállásnak tekintendő. Az FM GROUP Hungary fenntartja azt a jogot, hogy nem teljesíti annak az FM GROUP Klubtagnak a rendelését, aki nem veszi át a megrendelt FM GROUP Termékeket tartalmazó csomagot. [MB10] Az FM GROUP Klubtag-jelölt vagy az FM GROUP Klubtag kijelentheti, hogy csak a saját szükségletére vásárol FM GROUP Termékeket, a megvásárolt FM GROUP Termékek közvetlen értékesítésére, továbbá a hálózatot és az FM GROUP Védjegyet támogató reklámszolgáltatások nyújtására irányuló üzleti tevékenységet nem folytat, valamint a hálózatot és az FM GROUP Védjegyet érintő reklámszolgáltatást nem nyújt megbízási szerződés alapján. Az FM GROUP Klub ilyen tagját a "Törzsvásárló"-i státusz illeti meg. Jogosult lesz a megvásárolt FM GROUP Termékek után járó árengedményekre a Marketing Tervben meghatározott szabályok szerint. Az adott árengedmény kizárólag az FM GROUP 4

5 Klubtag lakóhelye szerinti országban vehető igénybe. A "Törzsvásárló"-i státusszal rendelkező FM GROUP Klubtag nem jogosult jelölteket beajánlani (szponzorálni) FM GROUP Klubtagságra, továbbá nem jogosult az FM GROUP Termékek közvetlen értékesítéséből, valamint a hálózatot és az FM GROUP Védjegyet támogató reklámszolgáltatások nyújtásából eredő honoráriumra, sem megbízási szerződés alapján a hálózatot és az FM GROUP Védjegyet érintő reklámszolgáltatás nyújtása alapján A Szabályzat pontjában említett feltételes FM GROUP Klubtag nem jogosult árengedményekre és honoráriumra, amíg az eredeti, aláírt FM GROUP Klubhoz szóló Csatlakozási Kérelmet annak további két példányával együtt el nem juttatja, és azt megfelelően az FM GROUP Hungary vagy egy FM GROUP Képviselet alá nem írja. Az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés mindkét fél általi aláírásának napjáig szintén nem jogosult megfelelően az FM GROUP Hungary-vel vagy egy FM GROUP Képviselettel történő együttműködés megkezdésére a közvetlen értékesítés és reklámszolgáltatás nyújtása területén a "A közvetlen értékesítésről és reklámszolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés", megbízási szerződés vagy egyéb megállapodás alapján Az FM GROUP Termékek közvetlen értékesítése nem történhet üzletekben, újságárusoknál, utcai standokon vagy egyéb állandó jelleggel kialakított kiskereskedelmi pontokon, sem internetes árverések útján Az online megjelenésekre és weblapokra vonatkozó szabályok a oldalon a Letöltések menüpontban találhatók Az FM GROUP Klubtag bemutathatja az FM GROUP Termékeket szabadtéri rendezvényeken, vásárokon, szabadtéri piacokon, de kizárólag reklám céljából vagy új FM GROUP Klubtagok szervezése érdekében Az FM GROUP Klubtag az FM GROUP Termékeket kizárólag az FM GROUP Katalógusban feltüntetett katalógus áron értékesítheti. A katalógus árak nem vonatkoznak az időszaki akciókra Az FM GROUP Termékek az FM GROUP eredeti termékei. Az FM GROUP Klubtag nem vezetheti félre az FM GROUP Termékek potenciális vásárlóit Az FM GROUP Klubtag által az összegyűjtött pontok alapján az egyes teljesítményi szintek elérésének szabályait, valamint a Termékforgalmazói teljesítményi szint elérése után neki járó Jutalék kiszámításának szabályait a Marketing Terv határozza meg A Jutalékot (honorárium vagy árengedmény) az FM GROUP Klubtag kizárólag a lakóhelye szerinti országban veheti fel, annak az országnak a hivatalos pénznemében Az FM GROUP Klubtag a megfelelő formanyomtatványon nyújthat be 'Kérelmet a honorárium kifizetési helyének megváltoztatása iránt', közvetlenül az FM GROUP World-höz vagy megfelelően a lakóhelye szerint illetékes FM GROUP Képviselet, illetve az FM GROUP Hungary közvetítése útján. Amennyiben az FM GROUP World jóváhagyja a honorárium kifizetési helyének megváltozását, a Termékforgalmazó jogosult a Jutalék felvételére az általa megjelölt FM GROUP Képviseleten a tevékenysége szerinti ország pénznemében. Az FM GROUP World-nek jogában áll a honorárium kifizetési helyének megváltozásához hozzájárulni, vagy a korábbiakban megadott jóváhagyását indoklás nélkül mindenkor visszavonni Az az FM GROUP Klubtag, aki nem vásárol meg a naptári hónapban minimum pontnyi összpontszám értékben FM GROUP Termékeket, elveszíti a jogát arra a Jutalékra (honorárium vagy árengedmény), ami erre a naptári hónapra járna neki Az FM GROUP Klubtag sem az FM GROUP Hungary vállalatnak, sem az FM GROUP World-nek nem alkalmazottja, nem ügynöke és nem bizományosa. Ezért nincs feljogosítva arra, hogy bármilyen intézkedést tegyen az FM GROUP Értékesítési Hálózat nevében és javára, és különösen nem vállalhat kötelezettségeket az FM GROUP Hungary vagy az FM GROUP World nevében és részére. 5

6 Az FM GROUP Klubtag nem használhatja fel az FM GROUP Értékesítési Hálózatot harmadik fél parfümjeinek és más illatszer készítményeinek értékesítésére, nem nyújthat reklámszolgáltatást, és nem végezhet marketing tevékenységet parfümök, illatszer készítmények, közvetlen értékesítésével foglalkozó más cégek javára, továbbá nem terjeszthet olyan információkat, amelyek árthatnak az FM GROUP World vállalatnak vagy az FM GROUP Hungary-nek Az FM GROUP Klubtag köteles az, FM GROUP Hungary-t írásban tájékoztatni minden őt érintő adatváltozásról, különösen mint: lakcímváltozás, a vezetéknév vagy annak a névnek a változása, amely alatt az üzleti tevékenységet folytatja, a tevékenység jogi formájának változása, személyi igazolvány számának megváltozása. A fenti kötelezettség elmulasztása esetén az FM GROUP Hungary vagy az FM GROUP Képviselet által a rendelkezésre álló adatok és információk alapján megtett minden intézkedés szabályosnak és jogilag érvényesnek tekintendő AZ FM GROUP Hungary fenntartja a jelen Szabályzat által meghatározott pontértékek módosításának jogát, azzal a feltétellel, hogy ehhez az FM GROUP World előzetes hozzájárulását adja. A pontérték változás nem jelenti a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megváltozását. A pontérték változás a című weboldalon kerül kihirdetésre a bejelentkezést követően elérhető Termékforgalmazói zónában Az üzleti tevékenységet nem végző FM GROUP Klubtagokra vonatkozó szabályok Az FM GROUP Hungary Klubtagja, aki természetes személy és az FM GROUP Termékek közvetlen értékesítésére, továbbá az FM GROUP hálózatot és Védjegyet támogató reklámszolgáltatások nyújtására irányuló üzleti tevékenységet a saját számlájára nem folytat, az FM GROUP Termékeket a saját, családtagjai és barátai szükségletére vásárolja kizárólag az FM GROUP Termékeket érintő reklám és promóciós célokból Az FM GROUP Klubtag, aki természetes személy és az FM GROUP Termékek közvetlen értékesítésére, továbbá az FM GROUP hálózatot és Védjegyet támogató reklámszolgáltatások nyújtására irányuló üzleti tevékenységet a saját számlájára nem folytat, az FM GROUP Termékeket távkereskedelem útján (Interneten, telefonon, keresztül) vásárolja, a megrendelt FM GROUP Termékek, az Induló Készlet vagy más anyagok az FM GROUP Hungary-től történő kiszállítását követő 10 napon belül felbonthatja a szállítmány adott tartalmára vonatkozó adásvételi szerződést azzal a feltétellel, hogy az árucikkeket saját költségén sértetlenül visszaküldi. A felmondást írásban kell közölni és az FM GROUP Hungary-hez kell megküldeni az előzőekben hivatkozott 10 napos határidő lejárta előtt. A szerződés felbontása esetén az FM GROUP Klubtag által kifizetett, feladás költségével csökkentett összeget az FM GROUP Hungary az árucikkek átvételétől számított 7 napon belül visszafizeti. Az adásvételi szerződés felmondásának hatálya alá tartozó FM GROUP Termékek eladása után járó, az FM GROUP Klubtag javára jóváírt pontok törlésre és levonásra kerülnek a lemondó Termékforgalmazó forgalmából, valamint valamennyi olyan FM GROUP Értékesítési Hálózat résztvevőtől, akiknek javára ezek a pontok jóváírásra kerültek. Az adásvételi szerződés felbontása és az árucikkek FM GROUP Klubtag általi visszaküldése miatt érintett Termékforgalmazók Jutalékának korrekciója abban a naptári hónapban történik meg, amelyikben az adásvételi szerződés felmondása történt, azzal a kikötéssel, hogy az adásvételi szerződés felmondásáról szóló nyilatkozat az FM GROUP Hungary-hez legkésőbb a naptári hónap utolsó napján megérkezik. Ha az FM GROUP Hungary az adásvételi szerződés felmondásáról szóló nyilatkozatot a következő naptári hónapban kapja meg, a pontok megfelelő korrekciójára abban a naptári hónapban kerül sor, amikor a felmondási nyilatkozatot megérkezik. Ha a pontok korrekciója kedvezőtlen (mínusz) pontokat eredményez a Termékforgalmazónál, akkor a Termékforgalmazói Szerződés bármely okból történő szükségszerű megszüntetése esetén, az FM GROUP Klubtag köteles lesz az alaptalanul kiszámított Jutalékot megfizetni, beleértve különösen a jogtalanul megszerzett díjazás vagy árengedmény visszafizetését is. A 6

7 fentiekben hivatkozott szerződés felbontásának joga kizárólag az FM GROUP Klubtag által az FM GROUP Hungary-től vásárolt FM GROUP Termékekre vonatkozik Az FM GROUP Hungary Klubtagja, aki természetes személy és az FM GROUP Termékek közvetlen értékesítésére, továbbá az FM GROUP hálózatot és Védjegyet támogató reklámszolgáltatások nyújtására irányuló üzleti tevékenységet a saját számlájára nem folytat, az FM GROUP Termékeket a saját szükségletére vásárolja, de saját számlájára nyújthat reklámszolgáltatásokat, beleértve az FM GROUP Termékek és az FM GROUP Védjegy promócióját, aminek ellenében díjazás illeti meg az FM GROUP Értékesítési Hálózatot és FM GROUP Védjegyet érintően végzett reklámszolgáltatások, az FM GROUP Hungaryval kötött megbízási szerződés alapján, amely tartalmazza az FM GROUP Hungary Klubtagjának kijelentését arról, hogy az FM GROUP Értékesítési Hálózat javára nem végez reklámszolgáltatást üzleti tevékenysége körében A pontnak megfelelően az FM GROUP Hungary az FM GROUP Értékesítési Hálózat és az FM GROUP Védjegy javára megbízási szerződés alapján reklámszolgáltatást végző Klubtagja a jelen megállapodás értelmében számlát állít ki az FM GROUP Értékesítési Hálózatot és az FM GROUP Védjegyet érintően nyújtott reklámszolgáltatásról (a számla tartalma: az FM GROUP hálózat és védjegy reklámozása). Az FM GROUP Klubtagot a megbízási szerződés alapján megillető esedékes honorárium a fenti megállapodásban és a Marketing Tervben lefektetett szabályok szerint fizetendő ki, azzal a kikötéssel, hogy egy adott naptári évre eső honoráriumot legkésőbb a tárgyévet követő év január 15-ig rendezni kell, és ki kell fizetni. Az FM GROUP Hungary reklámszolgáltatást megbízási szerződés alapján nyújtó Klubtagja árengedményre nem jogosult Az FM GROUP Hungary Klubtagja, aki az FM GROUP Termékek közvetlen értékesítésére, továbbá az FM GROUP Értékesítési Hálózatot és Védjegyet támogató reklámszolgáltatások nyújtására irányuló üzleti tevékenységet a saját számlájára nem folytat, az FM GROUP Értékesítési Hálózat javára megbízási szerződés alapján reklámszolgáltatást nem végez, az FM GROUP Termékeket a saját szükségletére vásárolja, a vásárolt FM GROUP Termékekre vonatkozó árengedményre jogosult a Marketing Terv szabályai alapján. A biztosított árengedmény kizárólag a Termékforgalmazó lakóhelye szerinti országban vehető igénybe Az üzleti tevékenységet végző FM GROUP Klubtagokra vonatkozó szabályok Az FM GROUP Hungary Klubtagja eladhatja az FM GROUP Termékeket közvetlen értékesítéssel, valamint az FM GROUP Értékesítési Hálózat javára az FM GROUP Termékeket, hálózatot és Védjegyet érintő reklámszolgáltatást nyújthat; ebből a célból az FM GROUP Hungary Klubtagja az FM GROUP Hungary-vel köt egy "Megállapodást közvetlen értékesítés végzésére és reklámszolgáltatás nyújtására". Az FM GROUP Hungary fenti Megállapodás alapján FM GROUP Termékek közvetlen értékesítését végző, valamint a hálózatot és az FM GROUP Védjegyet támogató reklámszolgáltatást nyújtó Klubtagja független üzletkötőként a saját nevében és a saját számlájára tevékenykedik. Ezzel kapcsolatban köteles az üzleti tevékenység folytatására vonatkozó törvényi előírásokban lefektetett minden követelményt teljesíteni, és azoknak megfelelni Az FM GROUP Hungary a "Megállapodás közvetlen értékesítés végzésére és reklámszolgáltatás nyújtására" alapján saját számlájára üzleti tevékenységet végző Klubtagja minden, egy naptári hónapot magában foglaló elszámolási időszak végén kiállít egy ÁFÁ-s számlát vagy számlát az FM GROUP hálózatot vagy Védjegyet érintően nyújtott reklámszolgáltatásról (a számla tartalma: az FM GROUP hálózat és védjegy reklámozása, vagy üzleti ügynöki szolgáltatás). Az ÁFÁ-s számla vagy a számla kifizetésének határideje a kiállításától számított 14 nap, azzal a feltétellel, hogy azt az FM GROUP Hungary-hez a megjelölt fizetési határidő lejárta előtt eljuttatják. 4. A szankcionálás rendszere 4.1. Azon FM GROUP Klubtaggal szemben, aki jelen Szabályzat, a Marketing Terv rendelkezéseit, vagy más, az FM GROUP Klubtagoknak bejelentett vagy azokkal ismertetett, az FM GROUP Értékesítési Hálózatban folytatott tevékenységre vonatkozó, az FM GROUP 7

8 World vállalat vagy az FM GROUP Hungary által megalkotott kötelező szabályokat megszegi, vagy aki az általa vállalt és elfogadott, fentiekben megjelölt kötelezettségeknek nem tesz eleget, az FM GROUP Hungary-nek jogában áll a következő szankciókat alkalmazni: új FM GROUP Klubtagok ajánlására (szponzorálására) való jogtól történő megfosztás, Az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés ideiglenes felfüggesztése, 6 hónapnál nem hosszabb időre, amely együttjár annak a jognak az elvesztésével, hogy a felfüggesztett FM GROUP Klubtag az FM GROUP Hungary vagy egy FM GROUP Képviseletnél vásároljon, valamint hogy árengedményekben és honoráriumban részesüljön az FM GROUP Hungary-től a szerződés felfüggesztésekor, Az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés megszüntetése és az FM GROUP Klubtag törlése a Termékforgalmazók adatbázisából A 4.1. pontban meghatározott büntetések alkalmazhatók olyan FM GROUP Klubtag vonatkozásában is, aki: olyan irányú lépéseket tesz, hogy más FM GROUP Klubtagok csoportjában működő Termékforgalmazókat a saját FM GROUP Klubtagokból álló csoportjába vegyen át, vagy aki ilyen jellegű átvételt végrehajt, olyan irányú lépéseket tesz, hogy más Termékforgalmazó alá tartozó FM GROUP Klubtagok egész csoportját a saját FM GROUP Klubtagokból álló csoportjába helyezze át, vagy aki ilyen jellegű áthelyezést végrehajt. 5. Személyes adatok 5.1. Az FM GROUP Klubtag a nemzetközi FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés megkötésével személyes adatait önkéntesen az FM GROUP World vagy megfelelően az FM GROUP Hungary, illetve egy FM GROUP Képviselet rendelkezésére bocsátja, amellyel ő az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződést megkötötte Az FM GROUP World vagy megfelelően az FM GROUP Hungary, illetve egy FM GROUP Képviselet, amellyel az FM GROUP Klubtag az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződést megkötötte, minősül az adatbázisért felelős adminisztrátornak, amely adatbázisban valamennyi regisztrált FM GROUP Klubtag személyes adata szerepel Az FM GROUP Klubtag beleegyezik a személyes adatainak, valamint az elszámoláshoz és az együttműködéshez szükséges adatoknak az FM GROUP World és megfelelően az FM GROUP Hungary vagy egy FM GROUP Képviselet általi feldolgozásához, amelyhez ő az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződéssel kötődik, az FM GROUP Értékesítési Hálózatának Termékforgalmazói adatbázisában, melyet a nemzetközi FM GROUP Értékesítési Hálózat építésének keretein belül állítottak fel, amely az FM GROUP Termékek közvetlen értékesítését Multi-level Marketing rendszerben (MLM) végzi, a jelen FM GROUP Klubtagsági Szabályzat rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos célból (1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint a személyes adatok védelméről szóló augusztus 29-én hatályba lépett törvénynek megfelelően, egységes szövege: Journal of Laws [Jogi Közlöny] of 2002 No [szám] 101 item [cikkely] 926, a módosításokkal egységes szerkezetben) 5.4. Az FM GROUP Klubtagok személyes adatainak gyűjtése azt a célt szolgálja, hogy a tagot regisztrálják az FM GROUP Klubtagok adatbázisában, ami lehetővé teszi a vásárlást és az FM GROUP Értékesítési Hálózat építését, a pénzügyi elszámolást és a gazdasági műveletek dokumentálását a külön előírások követelményeivel megegyezően, a pontok, árengedmények, honoráriumok kiszámítását, a pontos dokumentálást, a kapcsolattartást a Termékforgalmazókkal és azok csoportjaival, valamint a legaktívabb FM GROUP Klubtagok előléptetését. 8

9 5.5. Az FM GROUP Klubtag személyes adatainak címzettjei lehetnek: (a) más FM GROUP Klubtagok, (b) az FM GROUP World-höz vagy az FM GROUP Hungary-hez személyesen vagy pénzügyileg kötődő természetes vagy jogi személyek, (c) az FM GROUP World vagy az FM GROUP Hungary potenciális vásárlói, valamint az FM GROUP Klubhoz csatlakozni kívánó harmadik személyek, (d) az FM GROUP Hungary-vel vagy egy FM GROUP Képviselettel és a Termékforgalmazókkal együttműködő futárszolgálatok, (e) az FM GROUP World vagy az FM GROUP Hungary kérésére a Termékforgalmazók számára rendezvényeket szervező cégek Az FM GROUP Klubtagnak mindenkor jogában áll saját személyes adataiba betekinteni és indítványozni azok aktualizálását (kérelem benyújtásával) A személyes adatok feldolgozásához történő hozzájárulás meg nem adása, a fenti rendelkezéseknek megfelelően, egyenértékű az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés megkötéséhez való hozzájárulás hiányával. 6. A tagság megszűnése 6.1. Az FM GROUP Klubtag az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződést egyhetes felmondási idővel bármikor felmondhatja, az írásbeli felmondás megfelelően az FM GROUP Hungary vagy egy FM GROUP Képviselet címére történő megküldésével, a teljes naptári hónap végére eső hatállyal Megfelelően az FM GROUP Hungary vagy egy FM GROUP Képviselet az FM GROUP Klubtaggal kötött FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződést fontos okból egyhetes felmondási idővel bármikor felmondhatja, a teljes naptári hónap végére eső hatállyal Az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés a felek között létrejött megállapodás folytán megszüntethető, a teljes naptári hónap végére eső hatállyal Az az FM GROUP Klubtag, aki természetes személy és az FM GROUP Termékek közvetlen értékesítésére, továbbá reklámszolgáltatások nyújtására irányuló üzleti tevékenységet a saját számlájára nem folytat, az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződéstől azonnali hatállyal bármikor elállhat egyoldalú írásbeli szándéknyilatkozatnak az FM GROUP Hungary címére történő megküldésével; a szerződéstől való elállás elkészítését követő 14 napon belül, az elálló fél viszonteladói szerződést köthet az FM GROUP Hungary javára a vételár 90%-a ellenében az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés felbontását megelőző 6 hónapon belül az FM GROUP Hungary Klubtagja által megvásárolt termékekre vonatkozóan: nem használt FM GROUP Termékek és Induló Készletek, valamint minden egyéb információs-, oktató- és reklámanyag, minták, bemutató és promóciós készletek, azonban azzal a feltétellel, hogy ezeket az FM GROUP Hungary Klubtagja vásárolta meg vagy honoráriuma útján fizette ki a szerződés felbontását megelőző 6 hónap alatt, és további értékesítésre vagy használatra alkalmas állapotban juttatta vissza céljuknak megfelelően. Emellett a szerződéstől elálló fél az általa az FM GROUP Hungary-től a szerződéstől való elállástól számított 6 hónapon belül szerzett jutalékot visszafizeti, a cégnek visszajuttatott árucikkek figyelembe vételével. Mindamellett az FM GROUP Értékesítési Hálózat résztvevői által ezen termékek értékesítésével szerzett Jutalékok vagy pontok ennek megfelelően helyesbítésre kerülnek. Ha adott FM GROUP Termékek promóció vagy más árleszállítás tárgyát képezték, az FM GROUP Hungary visszavásárolja a visszajuttatott árucikkeket a Termékforgalmazó által azokért fizetett ár 90%-áért, és ha a visszaküldés napján a visszajuttatott árucikkeket már kivonták a forgalomból az FM GROUP World döntése alapján, akkor a fenti személy nem jogosult ennek az árrésznek a megtérítésére. Ezen árrész megtérítéséhez való jog nem adatik meg az utolsó naptári hónap utolsó három munkanapján szerzett árucikkek tekintetében Az FM GROUP Klubtag általi elállás esetében a személyes adatainak feldolgozásához az 5. pont rendelkezéseinek megfelelően adott hozzájárulás és az FM GROUP Értékesítési 9

10 Hálózatban történő részvételéről szóló szerződés a Termékforgalmazó ilyen tárgyú írásbeli nyilatkozatának az FM GROUP Hungary-hez történő megérkezése napján jár le.[mb28] 6.6. Annak a személynek az FM GROUP Klubhoz történő újbóli csatlakozása, akinek az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződése felmondással, a felek közötti megállapodás alapján vagy a szerződéstől való elállás következtében, illetve a személyes adatok feldolgozására adott hozzájárulás visszavonása miatt, továbbá az FM GROUP Klubtag által a jelen Szabályzat, a Marketing Terv rendelkezéseinek vagy az FM GROUP Értékesítési Hálózat más kötelező érvényű működési szabályainak megszegése miatt végrehajtott adatbázisból való törlésének következtében, avagy egy lemondó FM GROUP Klubtag jogaira és kötelezettségeire vonatkozó átruházási-átvállalási szerződés megkötésének eredményeként szűnt meg, a tagság megszűnésétől számított 6 hónap elteltével lehetséges a 6.7. pontban rögzített feltétellel Kivételes körülmények esetén megfelelően az FM GROUP Hungary vagy egy FM GROUP Képviselet megadhatja írásbeli hozzájárulását azon személy újbóli csatlakozásához, akivel az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés az előző pontban hivatkozott 6 hónapos időszakot megelőzően került megszüntetésre Az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés megszűnése, a felek közötti megállapodás alapján történő felbontása vagy a fenti szerződéstől való elállás esetén, illetve a részvételi szerződés lejárta esetében a személyes adatai feldolgozására adott hozzájárulásának a Termékforgalmazó általi visszavonása miatt, továbbá az FM GROUP Klubtag tagságának megszűnése miatt az általa a jelen Szabályzat, a Marketing Terv rendelkezéseinek vagy az FM GROUP Értékesítési Hálózat más kötelező érvényű működési szabályainak megszegése miatt végrehajtott adatbázisból való törlésének következtében, avagy egy lemondó FM GROUP Klubtag jogaira és kötelezettségeire vonatkozó átruházásiátvállalási szerződés megkötésének esetében annak az FM GROUP Klubtagnak fizetendő díjazás, akivel a szerződés megszüntetésre került, a megszűnés vagy a lejárat napjáig terjedő időszakra jár. Ugyanakkor a Termékforgalmazó köteles megfelelően az FM GROUP Hungary-vel vagy egy FM GROUP Képviselettel elszámolni az alaptalanul felvett Jutalékokkal, amennyiben ilyenhez hozzájutott Annak az FM GROUP Klubtagnak, akinek a tagsága a szerződés felmondása, a felek közötti megállapodás alapján történő felbontása vagy a szerződéstől való elállás következtében, illetve a részvételi szerződés lejárta esetében a személyes adatai feldolgozására adott hozzájárulásának a Termékforgalmazó általi visszavonása miatt, továbbá az FM GROUP Klubtag által a jelen Szabályzat, a Marketing Terv rendelkezéseinek vagy az FM GROUP Értékesítési Hálózat más kötelező érvényű működési szabályainak megszegése miatt végrehajtott adatbázisból való törlésének következtében, avagy egy lemondó FM GROUP Klubtag jogaira és kötelezettségeire vonatkozó átruházási-átvállalási szerződés megkötésének eredményeként szűnt meg, az általa felépített Termékforgalmazói hálózat vezetési funkciója közvetlenül átmegy azon FM GROUP Klubtag legközelebbi Szponzorára, akinek a tagsága megszűnt. Ebben az esetben a Szponzor jogosult és köteles annak az FM GROUP Klubtagnak a Termékforgalmazói Regisztrációs Száma alatt tevékenykedni, akinek a tagsága megszűnt Az FM GROUP Klubtag jogaira és kötelezettségeire vonatkozó átruházási-átvállalási szerződés értelmében a lemondó FM GROUP Klubtag jogaira és kötelezettségeire vonatkozó átruházási-átvállalási szerződés megkötésének esetében, az általa felépített Termékforgalmazói hálózat vezetési funkciója átmegy a belépő FM GROUP Klubtagra Ha az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés annak következtében jár le, hogy a Termékforgalmazó az adott 12 hónapos időszak alatt nem vásárolt legalább 103,26 pontértékben FM GROUP Termékeket, a Szabályzat pontbeli rendelkezéseinek megfelelően, valamint amennyiben a feltételes FM GROUP Klubtagot a Termékforgalmazók adatbázisából azért törölték, mert az eredeti Tagfelvételi Kérelmet elmulasztotta határidőben benyújtani az FM GROUP Klubhoz, az általa felépített Termékforgalmazói hálózat vezetési funkciója közvetlenül átmegy azon FM GROUP Klubtag legközelebbi Szponzorára, akinek a tagsága megszűnt. Ebben az esetben a Szponzor nem jogosult annak az FM GROUP Klubtagnak a Termékforgalmazói Regisztrációs Száma alatt 10

11 tevékenykedni, akinek a tagsága megszűnt. Az e szabály alóli kivétel alá tartozik annak a Termékforgalmazónak az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételéről szóló szerződésének a lejárta, aki az adott 12 hónapos időszak alatt nem vásárolt legalább 103,26 pontértékben FM GROUP Termékeket, a jelen Szabályzat pontbeli rendelkezéseinek megfelelően, és aki a szerződés lejártát megelőző hat naptári hónapból legalább egyben legalább a 15%-os teljesítményi szintet elérte (a Marketing Terv szerint). Ebben az esetben a Szponzor jogosult és köteles annak az FM GROUP Klubtagnak a Termékforgalmazói Regisztrációs Száma alatt tevékenykedni, akinek a tagsága megszűnt Abban az esetben, ha az FM GROUP Klubtagság természetes személy FM GROUP Klubtag halála miatt szűnik meg, akinek az üzleti tevékenységét nem folytatják önállóan a gazdasági jogi magántársulás társtulajdonosai vagy polgári jogi társaság tagjai, akik úgy voltak bejelentve, hogy az FM GROUP Klubtaggal együtt folytatják az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő résztvevői tevékenységet, valamint ha az FM GROUP Klubtagság a jogi személy FM GROUP Klubtag felszámolása miatt szűnik meg, az általa felépített Termékforgalmazói hálózat vezetési funkciója közvetlenül átmegy azon FM GROUP Klubtag legközelebbi Szponzorára, aki meghalt vagy amelyet felszámolták. Ebben az esetben a Szponzor jogosult és köteles annak az FM GROUP Klubtagnak a Termékforgalmazói Regisztrációs Száma alatt tevékenykedni, akinek a tagsága megszűnt A jelenleg kötelező érvényű, az FM GROUP World-öt külön az FM GROUP Hungary-vel vagy külön egy FM GROUP Képviselettel összekötő franchise szerződés szükségszerű lejártának napjával az FM GROUP World belép a Termékforgalmazókat az FM GROUP Hungary-vel vagy egy FM GROUP Képviselettel külön-külön egyesítő Termékforgalmazói Szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek egészébe. Ezzel egyidejűleg az FM GROUP World ezeknek a Termékforgalmazói adatbázisoknak az egyedüli tulajdonosává válik. A franchise szerződésnek az FM GROUP World és az új franchise-ba vevő általi aláírásának pillanatában az utóbbi belép a fenti Termékforgalmazói Szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek egészébe, a franchise szerződés megkötésének napján. 7. Záró rendelkezések 7.1. A jelen Szabályzat által nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó kötelező magyar vagy lengyel jogszabályok - beleértve a Polgári Törvénykönyvet - alkalmazandók Az FM GROUP Hungary fenntartja magának a jelen Szabályzat módosításának jogát, amelyről minden FM GROUP Klubtagot a weboldalon írásban értesítenek A kihirdetést követő 14 napon belül az FM GROUP Klubtagnak jogában áll a Szabályzat javasolt változtatásával való egyetértésének megadását megtagadni. A fenti határidőn belül a jóváhagyás megadásának visszautasítását célzó írásbeli nyilatkozat hiánya a javasolt változtatások elfogadásának felel meg. A fenti határidőn belül a Szabályzat javasolt változtatásával való egyetértés megtagadásának benyújtása a Termékforgalmazói Szerződés megszüntetésével egyenértékű a Szabályzat 6.1. pontjának megfelelően. 11

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV A jelen Üzletszabályzat és Kompenzációs terv tartalmazza azokat az előírásokat és eljárásokat, amelyek a Képviselő az Endless Biotech Hungary Kft-vel,

Részletesebben

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) és az Ügyfél között létrejött, a Hitelkártya (továbbiakban: Hitelkártya)

Részletesebben

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03.

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03. HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Szerződés) szabályozza a Budapest Bank Nyrt. (továbbiakban: Bank) és az Ügyfél

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalmak

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalmak ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Fogalmak 1.1. Az mlmdiszkont hálózat egy fogalom, szellemi termék know how, megalkotója és tulajdonosa az MLM Diszkont Kft. (Székhely: 1083 Budapest, Nagytemplom utca

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

FÜGGETLEN ÜZLETÉPÍTŐI / ELSŐBBSÉGI VÁSÁRLÓI SZERZŐDÉS

FÜGGETLEN ÜZLETÉPÍTŐI / ELSŐBBSÉGI VÁSÁRLÓI SZERZŐDÉS FÜGGETLEN ÜZLETÉPÍTŐI / ELSŐBBSÉGI VÁSÁRLÓI SZERZŐDÉS Nu Skin International Inc. One Nu Skin Plaza, 75 West Center Street, Provo, UTAH, 84601, U.S.A. A jelen formanyomtatvány kitöltésével és aláírásával

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek A Business Box Kft. (székhely: 1037 Budapest, Királylaki út 60, cégjegyzékszám: 01-09-872391; közösségi adószám: HU13772011)

Részletesebben

Partneri Üzletszabályzat

Partneri Üzletszabályzat CITY HITELBRÓKER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PARTNERI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. 05. 20. CITY HITELBRÓKER KFT. Cégjegyzékszáma: 13-09-118810 Adószám: 14246872-2-13 1. oldal v15.05. Általános rendelkezések

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2014.

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FAMILY BUSINESS INTERNATIONAL FOGYASZTÓI ÉS FORGALMAZÓI HÁLÓZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2014. május 28. Tartalomjegyzék Cégadatok:... 4 A. Működési Szabályzat... 5 I. A HÁLÓZAT TAGJÁVÁ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. március 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA... 1 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TOM-TECHNIK KFT. 5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50. Telefon: 66/520-600, Fax: 66/520-609 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 szeptember 08. Utolsó módosítás kelte: 2014 szeptember 08.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva a 35/2004.(10.26.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 44/2004.(12.08.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 5/2005.(03.31.)

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 2. napjától Tartalomjegyzék A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 5 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. Az Igazgatóság a 16/2-2/2009.sz. határozattal jóváhagyta. Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2014. szeptember 16. Hatályos: 2014. december 01-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ KÖTÖTT ÉS INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ NEM KÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

Részletesebben

Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2011. május 1. Utolsó változás: 2014.október 1. Hatálybalépés: 2014.november 1. Tartalom 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ArraboNet Kft. Internetszolgáltatás Magyarország területén 2013. október 1. ArraboNet Kft Általános Szerződési Feltételek Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig

A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig A Libero weboldal és a Libero Klub (valamint a fórumok) használatára vonatkozó szabályok Az alábbiakban

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30.

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2012. július 30. napjától 1 Tartalomjegyzék 0. ÁLTALÁNOS RÉSZ...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA...

Részletesebben