Az FM GROUP Klubtagsági szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az FM GROUP Klubtagsági szabályzata"

Átírás

1 Az FM GROUP Klubtagsági szabályzata 1. Fogalom meghatározások 1.1. Termékforgalmazói ár az az ár, amely ellenében a Termékforgalmazó megvásárolja az FM GROUP Termékét az FM GROUP Hungary Kft-től vagy egy FM GROUP Képviselettől; 1.2. Katalógus ár az FM GROUP Terméknek az FM GROUP Katalógusban feltüntetett ára, amely ellenében a Termékforgalmazó végül értékesíti az FM GROUP Terméket az Ügyfél számára; 1.3. FM GROUP Klubtag (Termékforgalmazó) - az FM GROUP Hungary Kft-hez vagy egy FM GROUP Képviselethez az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés útján tartozó természetes, jogi személy, jogi szemszemélyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság 1.4. FM GROUP HUNGARY Klubtag - az FM GROUP HUNGARY-hez az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés útján tartozó természetes, jogi személy; vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (Termékforgalmazói Szerződés); 1.5. FM GROUP Hungary - az FM GROUP Hungary Kft. (székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út adószám: , Cg.: , bankszámlaszám: ), amely gazdasági tevékenységét az FM GROUP Termékek közvetlen értékesítésének területén végzi MLM rendszerben, valamint reklámszolgáltatást biztosít az FM Group World-del kötött franchise szerződés alapján FM GROUP World FM GROUP World Andrzej Trawiński cégvezetése alatt álló vállalat Sp. k., székhelye: Wrocław, ul. Żmigrodzka 247, a varsói Wrocław-Fabryczna Körzeti Bíróság (Nemzeti Bírósági Nyilvántartás Gazdasági Csoportja VI) által vezetett vállalkozók nyilvántartásába felvéve KRS, KRS szám [cégjegyzékszám]: alatt, NIP [adószám]: , REGON [azonosítószám]: ; 1.7. FM GROUP Katalógus - az FM GROUP Termékek bemutatása a katalógus áraik feltüntetésével együtt, azonban ez a Ptk. szabályai értelmében nem minősül ajánlattételnek; 1.8. FM GROUP Klub (FM GROUP Értékesítési Hálózat) az FM GROUP Klubtagok (Termékforgalmazók) összessége; 1.9. Termékforgalmazói Regisztrációs Szám az FM GROUP Értékesítési Hálózatban a tagsági szerződés megkötésekor a Termékforgalmazónak megadott egyedi, számsorozatból, vagy szám- és betűsorozatból álló szám; FM GROUP Képviselet Magyarország határain kívül működő jogi személy, amely gazdasági tevékenységét az FM GROUP Termékek közvetlen értékesítésének területén végzi MLM rendszerben, valamint reklámszolgáltatást biztosít az FM Group World-del kötött franchise szerződés alapján abban az országban, illetve azon a területen, ahol üzleti tevékenységét folytatja; Marketing Terv olyan szabályrendszer, amely - többek között - azon szükséges feltételeket tartalmazza, amiket az FM GROUP Klubtagoknak teljesíteniük kell egy adott teljesítményi szint elérése érdekében, valamint egy adott teljesítményi szint eléréséhez elfogadott jutalékösszeg számításának szabályait; FM GROUP Termékek az FM GROUP védjegy alatt gazdasági forgalomban lévő termékek, melyeket az FM GROUP Hungary vagy egy FM GROUP Képviselet a Termékforgalmazóknak kínál; 1

2 1.13. Jutalék egy adott teljesítményi szint elérése alapján a Termékforgalmazónak járó összeg (a Marketing Terv szerint), a Marketing Terv alapján számolva, amely összeg árengedmény vagy honorárium formát ölthet; Szabályzat - a jelen FM GROUP Klubtagsági Szabályzat; Szponzor az az FM GROUP Klubtag, aki beajánlott (szponzorált) egy jelöltet jövőbeni FM GROUP Klubtagnak, az FM GROUP Klubhoz történő Csatlakozási Kérelem aláírásával; FM GROUP Védjegy FM GROUP és FM GROUP FOR HOME betű grafikus védjegyek, amelyek használatára az FM GROUP World jogosult a szerzői tulajdonjogok és az iparjogvédelmi jogok összessége alapján; Induló Készlet válogatott FM GROUP Termékmintákból álló készlet, sajátos formában csomagolva oktató és promóciós anyagokkal együtt, a közvetlen értékesítés során történő használat céljára, valamint az FM GROUP Termékek, a hálózat és az FM GROUP Védjegy vonatkozásában reklámszolgáltatás nyújtásakor, azonban a bemutató rendszer szerzői joga az FM GROUP World-höz tartozik. 2. FM GROUP Klubtagság 2.1. FM GROUP Klubtag (Termékforgalmazó) lehet bármely nagykorú személy, ideértve azt is, aki üzleti tevékenységet folytat, továbbá jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akit valamely tag az FM GROUP Klubba beajánl egy Szponzor. A beajánlott FM GROUP Klubtag-jelölt jelentkezik az FM GROUP Hungary-nél vagy egy FM GROUP Képviseletnél az FM GROUP Klubba történő felvétel céljából: Egy általa és a Szponzor által aláírt Kérelemnek az FM GROUP Hungary vagy egy FM GROUP Képviselet címére történő megküldésével, és vásárol egy, az FM GROUP Termékek bemutatásához szükséges Induló Készletet; a jelölt az FM GROUP Értékesítési Hálózat részvevőjévé - FM GROUP Klubtaggá az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződésnek (az FM GROUP Klubhoz történő Csatlakozási Kérelem) az FM GROUP Hungary képviselője vagy egy FM GROUP Képviselet képviselője általi aláírásának pillanatában válik; a weboldalon keresztül (a megfelelő nyomtatvány kitöltésével), faxon vagy -ben (a kitöltött FM GROUP Klubhoz történő Csatlakozási Kérelemnek a weboldalon megadott faxszámra vagy címre való megküldésével), és vásárol egy, az FM GROUP Termékek ajánlatának bemutatásához szükséges Induló Készletet; a jelölt feltételes FM GROUP Klubtaggá válik, továbbá jogosulttá válik az FM GROUP Termékek megvásárlására és jelöltek szponzorálására (beajánlására) FM GROUP Klubtagoknak. Az online, illetve faxon vagy -ben történt regisztrációt követő 30 napon belül személyesen vagy postai úton köteles eljuttatni az általa és a Szponzor által aláírt FM GROUP Klubhoz történő Csatlakozási Kérelmet annak további két példányával együtt, megfelelően az FM GROUP Hungary-hez vagy egy FM GROUP Képviselethez. A feltételes FM GROUP Klubtag teljes jogú FM GROUP Klubtaggá az előző pontban említett FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződésnek (az FM GROUP Klubhoz történő Csatlakozási Kérelem) az FM GROUP Hungary képviselője vagy egy FM GROUP Képviselet képviselője általi aláírásának pillanatában válik. Az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződésnek (az FM GROUP Klubhoz történő Csatlakozási Kérelem) egyik aláírt példányát az FM GROUP Hungary képviselője vagy egy FM GROUP Képviselet képviselője általi aláírását követően felcímkézett válaszboríték esetén haladéktalanul megküldik az új FM GROUP Klubtag részére az általa feltüntetett címre, valamint egy másik példányát a Szponzornak, aki a Termékforgalmazót beajánlotta, további egy példány megfelelően az GROUP Hungary-nél vagy az adott FM GROUP Képviseletnél marad. A fent említett példányok a képviseletben átvehetők, illetve termékrendelés esetén a csomagba is kérhetők. 2

3 2.2. Mind az FM GROUP Hungary-nek, mind az FM GROUP Képviseletnek joga van az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés megkötését visszautasítani a beajánlott FM GROUP Klubtag-jelölttel szemben indoklás nélkül A beajánlott FM GROUP Klubtag-jelölt az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződést kizárólag azzal az FM GROUP Képviselettel kötheti meg, amelyik a lakóhelye szerinti országban működik. Ha az FM GROUP Klubtag-jelölt személy lakóhelye szerinti ország Magyarország, akkor az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés kizárólag az FM GROUP Hungary-vel köthető meg. A természetes személy FM GROUP Klubtag állandó lakcíme (üzleti tevékenységének központja) vagy ideiglenes tartózkodási helye egyben a magyar adótörvények értelmében vett székhely is. A jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság székhelye az a helység, ahol a szabályok szerinti székhelye található Ha az adott lakóhely szerinti országban nem működik FM GROUP Képviselet, az érdekelt személy aláírhatja az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződést abban a lakóhelyéhez legközelebbi országban, ahol FM GROUP Képviselet működik Az FM GROUP Klubtagnak lakóhelye megváltozásáról haladéktalanul értesítenie kell írásban - az FM GROUP World-öt és ennek megfelelően az FM GROUP Hungary-t vagy az új lakóhely szerint illetékes FM GROUP Képviseletet Az FM GROUP Klubtag csak egyetlen Termékforgalmazói Regisztrációs Számmal rendelkezhet az FM GROUP World Termékforgalmazói Adatbázisban, a Szabályzat 6.9. és pontja által tartalmazott kikötésekkel és a Marketing Tervben meghatározott esetekben, azonban ez vonatkozik arra az esetre is, amikor két FM GROUP Klubtag a jogok és kötelezettségek vonatkozásában átruházási - átvállalási szerződést köt egymással. Ezen utóbbi esetben a belépő FM GROUP Klubtag kizárólag azon Termékforgalmazói Regisztrációs Szám alatt folytatja a tagságot, amelyet átvett a lemondó FM GROUP Klubtagtól, a Szabályzat 6.9. és pontja által tartalmazott kikötésekkel és a Marketing Tervben meghatározott esetekben Azok az FM GROUP Klubtagok, akik az FM GROUP Termékek közvetlen értékesítését és reklámszolgáltatások nyújtását magában foglaló gazdasági tevékenységet végző gazdasági jogi magántársulás társtulajdonosai vagy polgári jogi társaság tagjai, írásbeli kérelmükre rendelkezhetnek egy közös Termékforgalmazói Regisztrációs Számmal; a megrendelési és elszámolási rendszerben ezeket a személyeket egyetlen FM GROUP Klubtagként kezelik Az FM GROUP Klubtagsági jogok nem adhatók át és nem ruházhatók át harmadik személyre, a következő esetek kivételével: (a) gazdasági jogi magántársulás társtulajdonosai vagy polgári jogi társaság tagjai, akik az FM GROUP Klubtaggal együtt voltak bejelentve az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő résztvevői tevékenység folytatójaként, a korábbi Termékforgalmazói Regisztrációs Szám alatt akkor folytathatják önállóan a tevékenységet, ha az addigi FM GROUP Klubtag, aki gazdasági jogi magántársulás társtulajdonosa vagy polgári jogi társaság tagja volt, felbontotta az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződést vagy meghalt, (b) az FM GROUP Klubtag - az FM GROUP World előzetes írásbeli engedélyével - beléptethet az FM GROUP Értékesítési Hálózatban a maga helyére nagykorú természetes személyt vagy jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot a lemondó FM GROUP Klubtag jogaira és kötelezettségeire vonatkozó írásbeli átruházási átvállalási szerződés alapján, azonban a lemondó FM GROUP Klubtag helyébe nem léphet be olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akit a korábbiakban FM GROUP Klubtagságától jelen Szabályzat, vagy más, az FM GROUP Klubtagok által elfogadott, azoknak bejelentett vagy azokkal ismertetett, az FM GROUP Értékesítési Hálózatban folytatott tevékenységre vonatkozó szabályok megszegése miatt fosztottak meg, vagy (c) az az egyesülés vagy átalakulás következtében létrejött jogi személyiségű gazdasági társaság, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, mint FM GROUP Klubtag, illetve az a gazdasági jogi magántársulás, aminek valamennyi társtulajdonosa tevékenykedett a közös Termékforgalmazói Regisztrációs Szám megkérése után, az átalakult vagy egyesült gazdasági társaság korábbi Termékforgalmazói Regisztrációs Száma alatt folytathatja a tevékenységet; 3

4 egyesülő FM GROUP Klubtag gazdasági társaságok esetében, valamint gazdasági jogi magántársulások esetében, amiknek valamennyi társtulajdonosa FM GROUP Klubtag volt és közös Termékforgalmazói Regisztrációs Szám iránt folyamodott és az alatt tevékenykedett, (az egyesülés következtében) létrejött társaságnak joga van kiválasztani azt a Termékforgalmazói Regisztrációs Számot, ami alatt tevékenységét folytatni fogja Az FM GROUP Klubtag, az értékesítési szervezet és a multi-level marketing rendszerében, a teljes FM GROUP Értékesítési Hálózatban a Termékforgalmazókat megillető azonos jogokat gyakorolja. Bármilyen eltérés kizárólag a nemzeti jogrendszerek követelményeiből eredően adódhat. 3. Az FM GROUP Klubban folytatott tevékenység szabályai és feltételei 3.1. Általános szabályok Az FM GROUP Klubtag pontokat kap a különböző FM GROUP Termékek megvásárlásáért A pontokkal jutalmazott FM GROUP Termékek listáját és az adott FM GROUP Termékek megvásárlásáért járó pontok összegét az adott országban az FM GROUP World határozza meg megfelelően az FM GROUP Hungary-vel vagy egy FM GROUP Képviselettel egyetértésben, melyek kötelesek a Termékforgalmazókat erről tájékoztatni oly módon, hogy lehetővé tegyék számukra a pontok összegének megismerését az FM GROUP Termék megvásárlása előtt Az FM GROUP Klubtag az FM GROUP Termékeket az FM GROUP Hungary-től vagy egy FM GROUP Képviselettől vásárolja meg az FM GROUP Hungary a vagy az FM GROUP Képviselet weboldalán elérhető árlistában meghatározott, illetve a Termékforgalmazókkal más egyéb módon közölt ár ellenében (Termékforgalmazói ár) Az FM GROUP Klubtag az FM GROUP Termékeket főként a lakóhelye szerinti országban vásárolja meg, ahol az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződést aláírták. Az FM GROUP Klubtagnak jogában áll az FM GROUP Termékeket a lakóhelyétől eltérő, más országban is megvásárolni, azonban nem vehet többet, mint pontértékének megfelelő mennyiséget havonta Az FM GROUP Klubtag köteles legalább pontértékben FM GROUP Termékeket vásárolni 12 hónap alatt; e vásárlás hiányában az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés hatályát veszti a 12 hónapos időszakot követő napon. Az első 12 hónap időszaka az FM GROUP Klubba történő belépés időpontjától (az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés megkötésétől) számítódik, és minden ezt követő 12 hónapos időszak - a Termékforgalmazó FM GROUP Klubba történő belépésének évfordulójától Az FM GROUP Klubtag köteles a csomagokért elmenni és az esedékes összegeket határidőben kifizetni, és ha a megrendelt FM GROUP Termékeket nem veszi át - a csomag feladóhoz történő visszaküldésének költségét megfizetni. A megrendelt FM GROUP Termékeket tartalmazó csomag el nem hozatala és - ennek következtében - annak az FM GROUP Hungary-hez történő visszaküldése, a visszaküldött FM GROUP Termékekre vonatkozó adásvételi szerződéstől való elállásnak tekintendő. Az FM GROUP Hungary fenntartja azt a jogot, hogy nem teljesíti annak az FM GROUP Klubtagnak a rendelését, aki nem veszi át a megrendelt FM GROUP Termékeket tartalmazó csomagot. [MB10] Az FM GROUP Klubtag-jelölt vagy az FM GROUP Klubtag kijelentheti, hogy csak a saját szükségletére vásárol FM GROUP Termékeket, a megvásárolt FM GROUP Termékek közvetlen értékesítésére, továbbá a hálózatot és az FM GROUP Védjegyet támogató reklámszolgáltatások nyújtására irányuló üzleti tevékenységet nem folytat, valamint a hálózatot és az FM GROUP Védjegyet érintő reklámszolgáltatást nem nyújt megbízási szerződés alapján. Az FM GROUP Klub ilyen tagját a "Törzsvásárló"-i státusz illeti meg. Jogosult lesz a megvásárolt FM GROUP Termékek után járó árengedményekre a Marketing Tervben meghatározott szabályok szerint. Az adott árengedmény kizárólag az FM GROUP 4

5 Klubtag lakóhelye szerinti országban vehető igénybe. A "Törzsvásárló"-i státusszal rendelkező FM GROUP Klubtag nem jogosult jelölteket beajánlani (szponzorálni) FM GROUP Klubtagságra, továbbá nem jogosult az FM GROUP Termékek közvetlen értékesítéséből, valamint a hálózatot és az FM GROUP Védjegyet támogató reklámszolgáltatások nyújtásából eredő honoráriumra, sem megbízási szerződés alapján a hálózatot és az FM GROUP Védjegyet érintő reklámszolgáltatás nyújtása alapján A Szabályzat pontjában említett feltételes FM GROUP Klubtag nem jogosult árengedményekre és honoráriumra, amíg az eredeti, aláírt FM GROUP Klubhoz szóló Csatlakozási Kérelmet annak további két példányával együtt el nem juttatja, és azt megfelelően az FM GROUP Hungary vagy egy FM GROUP Képviselet alá nem írja. Az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés mindkét fél általi aláírásának napjáig szintén nem jogosult megfelelően az FM GROUP Hungary-vel vagy egy FM GROUP Képviselettel történő együttműködés megkezdésére a közvetlen értékesítés és reklámszolgáltatás nyújtása területén a "A közvetlen értékesítésről és reklámszolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés", megbízási szerződés vagy egyéb megállapodás alapján Az FM GROUP Termékek közvetlen értékesítése nem történhet üzletekben, újságárusoknál, utcai standokon vagy egyéb állandó jelleggel kialakított kiskereskedelmi pontokon, sem internetes árverések útján Az online megjelenésekre és weblapokra vonatkozó szabályok a oldalon a Letöltések menüpontban találhatók Az FM GROUP Klubtag bemutathatja az FM GROUP Termékeket szabadtéri rendezvényeken, vásárokon, szabadtéri piacokon, de kizárólag reklám céljából vagy új FM GROUP Klubtagok szervezése érdekében Az FM GROUP Klubtag az FM GROUP Termékeket kizárólag az FM GROUP Katalógusban feltüntetett katalógus áron értékesítheti. A katalógus árak nem vonatkoznak az időszaki akciókra Az FM GROUP Termékek az FM GROUP eredeti termékei. Az FM GROUP Klubtag nem vezetheti félre az FM GROUP Termékek potenciális vásárlóit Az FM GROUP Klubtag által az összegyűjtött pontok alapján az egyes teljesítményi szintek elérésének szabályait, valamint a Termékforgalmazói teljesítményi szint elérése után neki járó Jutalék kiszámításának szabályait a Marketing Terv határozza meg A Jutalékot (honorárium vagy árengedmény) az FM GROUP Klubtag kizárólag a lakóhelye szerinti országban veheti fel, annak az országnak a hivatalos pénznemében Az FM GROUP Klubtag a megfelelő formanyomtatványon nyújthat be 'Kérelmet a honorárium kifizetési helyének megváltoztatása iránt', közvetlenül az FM GROUP World-höz vagy megfelelően a lakóhelye szerint illetékes FM GROUP Képviselet, illetve az FM GROUP Hungary közvetítése útján. Amennyiben az FM GROUP World jóváhagyja a honorárium kifizetési helyének megváltozását, a Termékforgalmazó jogosult a Jutalék felvételére az általa megjelölt FM GROUP Képviseleten a tevékenysége szerinti ország pénznemében. Az FM GROUP World-nek jogában áll a honorárium kifizetési helyének megváltozásához hozzájárulni, vagy a korábbiakban megadott jóváhagyását indoklás nélkül mindenkor visszavonni Az az FM GROUP Klubtag, aki nem vásárol meg a naptári hónapban minimum pontnyi összpontszám értékben FM GROUP Termékeket, elveszíti a jogát arra a Jutalékra (honorárium vagy árengedmény), ami erre a naptári hónapra járna neki Az FM GROUP Klubtag sem az FM GROUP Hungary vállalatnak, sem az FM GROUP World-nek nem alkalmazottja, nem ügynöke és nem bizományosa. Ezért nincs feljogosítva arra, hogy bármilyen intézkedést tegyen az FM GROUP Értékesítési Hálózat nevében és javára, és különösen nem vállalhat kötelezettségeket az FM GROUP Hungary vagy az FM GROUP World nevében és részére. 5

6 Az FM GROUP Klubtag nem használhatja fel az FM GROUP Értékesítési Hálózatot harmadik fél parfümjeinek és más illatszer készítményeinek értékesítésére, nem nyújthat reklámszolgáltatást, és nem végezhet marketing tevékenységet parfümök, illatszer készítmények, közvetlen értékesítésével foglalkozó más cégek javára, továbbá nem terjeszthet olyan információkat, amelyek árthatnak az FM GROUP World vállalatnak vagy az FM GROUP Hungary-nek Az FM GROUP Klubtag köteles az, FM GROUP Hungary-t írásban tájékoztatni minden őt érintő adatváltozásról, különösen mint: lakcímváltozás, a vezetéknév vagy annak a névnek a változása, amely alatt az üzleti tevékenységet folytatja, a tevékenység jogi formájának változása, személyi igazolvány számának megváltozása. A fenti kötelezettség elmulasztása esetén az FM GROUP Hungary vagy az FM GROUP Képviselet által a rendelkezésre álló adatok és információk alapján megtett minden intézkedés szabályosnak és jogilag érvényesnek tekintendő AZ FM GROUP Hungary fenntartja a jelen Szabályzat által meghatározott pontértékek módosításának jogát, azzal a feltétellel, hogy ehhez az FM GROUP World előzetes hozzájárulását adja. A pontérték változás nem jelenti a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megváltozását. A pontérték változás a című weboldalon kerül kihirdetésre a bejelentkezést követően elérhető Termékforgalmazói zónában Az üzleti tevékenységet nem végző FM GROUP Klubtagokra vonatkozó szabályok Az FM GROUP Hungary Klubtagja, aki természetes személy és az FM GROUP Termékek közvetlen értékesítésére, továbbá az FM GROUP hálózatot és Védjegyet támogató reklámszolgáltatások nyújtására irányuló üzleti tevékenységet a saját számlájára nem folytat, az FM GROUP Termékeket a saját, családtagjai és barátai szükségletére vásárolja kizárólag az FM GROUP Termékeket érintő reklám és promóciós célokból Az FM GROUP Klubtag, aki természetes személy és az FM GROUP Termékek közvetlen értékesítésére, továbbá az FM GROUP hálózatot és Védjegyet támogató reklámszolgáltatások nyújtására irányuló üzleti tevékenységet a saját számlájára nem folytat, az FM GROUP Termékeket távkereskedelem útján (Interneten, telefonon, keresztül) vásárolja, a megrendelt FM GROUP Termékek, az Induló Készlet vagy más anyagok az FM GROUP Hungary-től történő kiszállítását követő 10 napon belül felbonthatja a szállítmány adott tartalmára vonatkozó adásvételi szerződést azzal a feltétellel, hogy az árucikkeket saját költségén sértetlenül visszaküldi. A felmondást írásban kell közölni és az FM GROUP Hungary-hez kell megküldeni az előzőekben hivatkozott 10 napos határidő lejárta előtt. A szerződés felbontása esetén az FM GROUP Klubtag által kifizetett, feladás költségével csökkentett összeget az FM GROUP Hungary az árucikkek átvételétől számított 7 napon belül visszafizeti. Az adásvételi szerződés felmondásának hatálya alá tartozó FM GROUP Termékek eladása után járó, az FM GROUP Klubtag javára jóváírt pontok törlésre és levonásra kerülnek a lemondó Termékforgalmazó forgalmából, valamint valamennyi olyan FM GROUP Értékesítési Hálózat résztvevőtől, akiknek javára ezek a pontok jóváírásra kerültek. Az adásvételi szerződés felbontása és az árucikkek FM GROUP Klubtag általi visszaküldése miatt érintett Termékforgalmazók Jutalékának korrekciója abban a naptári hónapban történik meg, amelyikben az adásvételi szerződés felmondása történt, azzal a kikötéssel, hogy az adásvételi szerződés felmondásáról szóló nyilatkozat az FM GROUP Hungary-hez legkésőbb a naptári hónap utolsó napján megérkezik. Ha az FM GROUP Hungary az adásvételi szerződés felmondásáról szóló nyilatkozatot a következő naptári hónapban kapja meg, a pontok megfelelő korrekciójára abban a naptári hónapban kerül sor, amikor a felmondási nyilatkozatot megérkezik. Ha a pontok korrekciója kedvezőtlen (mínusz) pontokat eredményez a Termékforgalmazónál, akkor a Termékforgalmazói Szerződés bármely okból történő szükségszerű megszüntetése esetén, az FM GROUP Klubtag köteles lesz az alaptalanul kiszámított Jutalékot megfizetni, beleértve különösen a jogtalanul megszerzett díjazás vagy árengedmény visszafizetését is. A 6

7 fentiekben hivatkozott szerződés felbontásának joga kizárólag az FM GROUP Klubtag által az FM GROUP Hungary-től vásárolt FM GROUP Termékekre vonatkozik Az FM GROUP Hungary Klubtagja, aki természetes személy és az FM GROUP Termékek közvetlen értékesítésére, továbbá az FM GROUP hálózatot és Védjegyet támogató reklámszolgáltatások nyújtására irányuló üzleti tevékenységet a saját számlájára nem folytat, az FM GROUP Termékeket a saját szükségletére vásárolja, de saját számlájára nyújthat reklámszolgáltatásokat, beleértve az FM GROUP Termékek és az FM GROUP Védjegy promócióját, aminek ellenében díjazás illeti meg az FM GROUP Értékesítési Hálózatot és FM GROUP Védjegyet érintően végzett reklámszolgáltatások, az FM GROUP Hungaryval kötött megbízási szerződés alapján, amely tartalmazza az FM GROUP Hungary Klubtagjának kijelentését arról, hogy az FM GROUP Értékesítési Hálózat javára nem végez reklámszolgáltatást üzleti tevékenysége körében A pontnak megfelelően az FM GROUP Hungary az FM GROUP Értékesítési Hálózat és az FM GROUP Védjegy javára megbízási szerződés alapján reklámszolgáltatást végző Klubtagja a jelen megállapodás értelmében számlát állít ki az FM GROUP Értékesítési Hálózatot és az FM GROUP Védjegyet érintően nyújtott reklámszolgáltatásról (a számla tartalma: az FM GROUP hálózat és védjegy reklámozása). Az FM GROUP Klubtagot a megbízási szerződés alapján megillető esedékes honorárium a fenti megállapodásban és a Marketing Tervben lefektetett szabályok szerint fizetendő ki, azzal a kikötéssel, hogy egy adott naptári évre eső honoráriumot legkésőbb a tárgyévet követő év január 15-ig rendezni kell, és ki kell fizetni. Az FM GROUP Hungary reklámszolgáltatást megbízási szerződés alapján nyújtó Klubtagja árengedményre nem jogosult Az FM GROUP Hungary Klubtagja, aki az FM GROUP Termékek közvetlen értékesítésére, továbbá az FM GROUP Értékesítési Hálózatot és Védjegyet támogató reklámszolgáltatások nyújtására irányuló üzleti tevékenységet a saját számlájára nem folytat, az FM GROUP Értékesítési Hálózat javára megbízási szerződés alapján reklámszolgáltatást nem végez, az FM GROUP Termékeket a saját szükségletére vásárolja, a vásárolt FM GROUP Termékekre vonatkozó árengedményre jogosult a Marketing Terv szabályai alapján. A biztosított árengedmény kizárólag a Termékforgalmazó lakóhelye szerinti országban vehető igénybe Az üzleti tevékenységet végző FM GROUP Klubtagokra vonatkozó szabályok Az FM GROUP Hungary Klubtagja eladhatja az FM GROUP Termékeket közvetlen értékesítéssel, valamint az FM GROUP Értékesítési Hálózat javára az FM GROUP Termékeket, hálózatot és Védjegyet érintő reklámszolgáltatást nyújthat; ebből a célból az FM GROUP Hungary Klubtagja az FM GROUP Hungary-vel köt egy "Megállapodást közvetlen értékesítés végzésére és reklámszolgáltatás nyújtására". Az FM GROUP Hungary fenti Megállapodás alapján FM GROUP Termékek közvetlen értékesítését végző, valamint a hálózatot és az FM GROUP Védjegyet támogató reklámszolgáltatást nyújtó Klubtagja független üzletkötőként a saját nevében és a saját számlájára tevékenykedik. Ezzel kapcsolatban köteles az üzleti tevékenység folytatására vonatkozó törvényi előírásokban lefektetett minden követelményt teljesíteni, és azoknak megfelelni Az FM GROUP Hungary a "Megállapodás közvetlen értékesítés végzésére és reklámszolgáltatás nyújtására" alapján saját számlájára üzleti tevékenységet végző Klubtagja minden, egy naptári hónapot magában foglaló elszámolási időszak végén kiállít egy ÁFÁ-s számlát vagy számlát az FM GROUP hálózatot vagy Védjegyet érintően nyújtott reklámszolgáltatásról (a számla tartalma: az FM GROUP hálózat és védjegy reklámozása, vagy üzleti ügynöki szolgáltatás). Az ÁFÁ-s számla vagy a számla kifizetésének határideje a kiállításától számított 14 nap, azzal a feltétellel, hogy azt az FM GROUP Hungary-hez a megjelölt fizetési határidő lejárta előtt eljuttatják. 4. A szankcionálás rendszere 4.1. Azon FM GROUP Klubtaggal szemben, aki jelen Szabályzat, a Marketing Terv rendelkezéseit, vagy más, az FM GROUP Klubtagoknak bejelentett vagy azokkal ismertetett, az FM GROUP Értékesítési Hálózatban folytatott tevékenységre vonatkozó, az FM GROUP 7

8 World vállalat vagy az FM GROUP Hungary által megalkotott kötelező szabályokat megszegi, vagy aki az általa vállalt és elfogadott, fentiekben megjelölt kötelezettségeknek nem tesz eleget, az FM GROUP Hungary-nek jogában áll a következő szankciókat alkalmazni: új FM GROUP Klubtagok ajánlására (szponzorálására) való jogtól történő megfosztás, Az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés ideiglenes felfüggesztése, 6 hónapnál nem hosszabb időre, amely együttjár annak a jognak az elvesztésével, hogy a felfüggesztett FM GROUP Klubtag az FM GROUP Hungary vagy egy FM GROUP Képviseletnél vásároljon, valamint hogy árengedményekben és honoráriumban részesüljön az FM GROUP Hungary-től a szerződés felfüggesztésekor, Az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés megszüntetése és az FM GROUP Klubtag törlése a Termékforgalmazók adatbázisából A 4.1. pontban meghatározott büntetések alkalmazhatók olyan FM GROUP Klubtag vonatkozásában is, aki: olyan irányú lépéseket tesz, hogy más FM GROUP Klubtagok csoportjában működő Termékforgalmazókat a saját FM GROUP Klubtagokból álló csoportjába vegyen át, vagy aki ilyen jellegű átvételt végrehajt, olyan irányú lépéseket tesz, hogy más Termékforgalmazó alá tartozó FM GROUP Klubtagok egész csoportját a saját FM GROUP Klubtagokból álló csoportjába helyezze át, vagy aki ilyen jellegű áthelyezést végrehajt. 5. Személyes adatok 5.1. Az FM GROUP Klubtag a nemzetközi FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés megkötésével személyes adatait önkéntesen az FM GROUP World vagy megfelelően az FM GROUP Hungary, illetve egy FM GROUP Képviselet rendelkezésére bocsátja, amellyel ő az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződést megkötötte Az FM GROUP World vagy megfelelően az FM GROUP Hungary, illetve egy FM GROUP Képviselet, amellyel az FM GROUP Klubtag az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződést megkötötte, minősül az adatbázisért felelős adminisztrátornak, amely adatbázisban valamennyi regisztrált FM GROUP Klubtag személyes adata szerepel Az FM GROUP Klubtag beleegyezik a személyes adatainak, valamint az elszámoláshoz és az együttműködéshez szükséges adatoknak az FM GROUP World és megfelelően az FM GROUP Hungary vagy egy FM GROUP Képviselet általi feldolgozásához, amelyhez ő az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződéssel kötődik, az FM GROUP Értékesítési Hálózatának Termékforgalmazói adatbázisában, melyet a nemzetközi FM GROUP Értékesítési Hálózat építésének keretein belül állítottak fel, amely az FM GROUP Termékek közvetlen értékesítését Multi-level Marketing rendszerben (MLM) végzi, a jelen FM GROUP Klubtagsági Szabályzat rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos célból (1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint a személyes adatok védelméről szóló augusztus 29-én hatályba lépett törvénynek megfelelően, egységes szövege: Journal of Laws [Jogi Közlöny] of 2002 No [szám] 101 item [cikkely] 926, a módosításokkal egységes szerkezetben) 5.4. Az FM GROUP Klubtagok személyes adatainak gyűjtése azt a célt szolgálja, hogy a tagot regisztrálják az FM GROUP Klubtagok adatbázisában, ami lehetővé teszi a vásárlást és az FM GROUP Értékesítési Hálózat építését, a pénzügyi elszámolást és a gazdasági műveletek dokumentálását a külön előírások követelményeivel megegyezően, a pontok, árengedmények, honoráriumok kiszámítását, a pontos dokumentálást, a kapcsolattartást a Termékforgalmazókkal és azok csoportjaival, valamint a legaktívabb FM GROUP Klubtagok előléptetését. 8

9 5.5. Az FM GROUP Klubtag személyes adatainak címzettjei lehetnek: (a) más FM GROUP Klubtagok, (b) az FM GROUP World-höz vagy az FM GROUP Hungary-hez személyesen vagy pénzügyileg kötődő természetes vagy jogi személyek, (c) az FM GROUP World vagy az FM GROUP Hungary potenciális vásárlói, valamint az FM GROUP Klubhoz csatlakozni kívánó harmadik személyek, (d) az FM GROUP Hungary-vel vagy egy FM GROUP Képviselettel és a Termékforgalmazókkal együttműködő futárszolgálatok, (e) az FM GROUP World vagy az FM GROUP Hungary kérésére a Termékforgalmazók számára rendezvényeket szervező cégek Az FM GROUP Klubtagnak mindenkor jogában áll saját személyes adataiba betekinteni és indítványozni azok aktualizálását (kérelem benyújtásával) A személyes adatok feldolgozásához történő hozzájárulás meg nem adása, a fenti rendelkezéseknek megfelelően, egyenértékű az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés megkötéséhez való hozzájárulás hiányával. 6. A tagság megszűnése 6.1. Az FM GROUP Klubtag az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződést egyhetes felmondási idővel bármikor felmondhatja, az írásbeli felmondás megfelelően az FM GROUP Hungary vagy egy FM GROUP Képviselet címére történő megküldésével, a teljes naptári hónap végére eső hatállyal Megfelelően az FM GROUP Hungary vagy egy FM GROUP Képviselet az FM GROUP Klubtaggal kötött FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződést fontos okból egyhetes felmondási idővel bármikor felmondhatja, a teljes naptári hónap végére eső hatállyal Az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés a felek között létrejött megállapodás folytán megszüntethető, a teljes naptári hónap végére eső hatállyal Az az FM GROUP Klubtag, aki természetes személy és az FM GROUP Termékek közvetlen értékesítésére, továbbá reklámszolgáltatások nyújtására irányuló üzleti tevékenységet a saját számlájára nem folytat, az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződéstől azonnali hatállyal bármikor elállhat egyoldalú írásbeli szándéknyilatkozatnak az FM GROUP Hungary címére történő megküldésével; a szerződéstől való elállás elkészítését követő 14 napon belül, az elálló fél viszonteladói szerződést köthet az FM GROUP Hungary javára a vételár 90%-a ellenében az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés felbontását megelőző 6 hónapon belül az FM GROUP Hungary Klubtagja által megvásárolt termékekre vonatkozóan: nem használt FM GROUP Termékek és Induló Készletek, valamint minden egyéb információs-, oktató- és reklámanyag, minták, bemutató és promóciós készletek, azonban azzal a feltétellel, hogy ezeket az FM GROUP Hungary Klubtagja vásárolta meg vagy honoráriuma útján fizette ki a szerződés felbontását megelőző 6 hónap alatt, és további értékesítésre vagy használatra alkalmas állapotban juttatta vissza céljuknak megfelelően. Emellett a szerződéstől elálló fél az általa az FM GROUP Hungary-től a szerződéstől való elállástól számított 6 hónapon belül szerzett jutalékot visszafizeti, a cégnek visszajuttatott árucikkek figyelembe vételével. Mindamellett az FM GROUP Értékesítési Hálózat résztvevői által ezen termékek értékesítésével szerzett Jutalékok vagy pontok ennek megfelelően helyesbítésre kerülnek. Ha adott FM GROUP Termékek promóció vagy más árleszállítás tárgyát képezték, az FM GROUP Hungary visszavásárolja a visszajuttatott árucikkeket a Termékforgalmazó által azokért fizetett ár 90%-áért, és ha a visszaküldés napján a visszajuttatott árucikkeket már kivonták a forgalomból az FM GROUP World döntése alapján, akkor a fenti személy nem jogosult ennek az árrésznek a megtérítésére. Ezen árrész megtérítéséhez való jog nem adatik meg az utolsó naptári hónap utolsó három munkanapján szerzett árucikkek tekintetében Az FM GROUP Klubtag általi elállás esetében a személyes adatainak feldolgozásához az 5. pont rendelkezéseinek megfelelően adott hozzájárulás és az FM GROUP Értékesítési 9

10 Hálózatban történő részvételéről szóló szerződés a Termékforgalmazó ilyen tárgyú írásbeli nyilatkozatának az FM GROUP Hungary-hez történő megérkezése napján jár le.[mb28] 6.6. Annak a személynek az FM GROUP Klubhoz történő újbóli csatlakozása, akinek az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződése felmondással, a felek közötti megállapodás alapján vagy a szerződéstől való elállás következtében, illetve a személyes adatok feldolgozására adott hozzájárulás visszavonása miatt, továbbá az FM GROUP Klubtag által a jelen Szabályzat, a Marketing Terv rendelkezéseinek vagy az FM GROUP Értékesítési Hálózat más kötelező érvényű működési szabályainak megszegése miatt végrehajtott adatbázisból való törlésének következtében, avagy egy lemondó FM GROUP Klubtag jogaira és kötelezettségeire vonatkozó átruházási-átvállalási szerződés megkötésének eredményeként szűnt meg, a tagság megszűnésétől számított 6 hónap elteltével lehetséges a 6.7. pontban rögzített feltétellel Kivételes körülmények esetén megfelelően az FM GROUP Hungary vagy egy FM GROUP Képviselet megadhatja írásbeli hozzájárulását azon személy újbóli csatlakozásához, akivel az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés az előző pontban hivatkozott 6 hónapos időszakot megelőzően került megszüntetésre Az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés megszűnése, a felek közötti megállapodás alapján történő felbontása vagy a fenti szerződéstől való elállás esetén, illetve a részvételi szerződés lejárta esetében a személyes adatai feldolgozására adott hozzájárulásának a Termékforgalmazó általi visszavonása miatt, továbbá az FM GROUP Klubtag tagságának megszűnése miatt az általa a jelen Szabályzat, a Marketing Terv rendelkezéseinek vagy az FM GROUP Értékesítési Hálózat más kötelező érvényű működési szabályainak megszegése miatt végrehajtott adatbázisból való törlésének következtében, avagy egy lemondó FM GROUP Klubtag jogaira és kötelezettségeire vonatkozó átruházásiátvállalási szerződés megkötésének esetében annak az FM GROUP Klubtagnak fizetendő díjazás, akivel a szerződés megszüntetésre került, a megszűnés vagy a lejárat napjáig terjedő időszakra jár. Ugyanakkor a Termékforgalmazó köteles megfelelően az FM GROUP Hungary-vel vagy egy FM GROUP Képviselettel elszámolni az alaptalanul felvett Jutalékokkal, amennyiben ilyenhez hozzájutott Annak az FM GROUP Klubtagnak, akinek a tagsága a szerződés felmondása, a felek közötti megállapodás alapján történő felbontása vagy a szerződéstől való elállás következtében, illetve a részvételi szerződés lejárta esetében a személyes adatai feldolgozására adott hozzájárulásának a Termékforgalmazó általi visszavonása miatt, továbbá az FM GROUP Klubtag által a jelen Szabályzat, a Marketing Terv rendelkezéseinek vagy az FM GROUP Értékesítési Hálózat más kötelező érvényű működési szabályainak megszegése miatt végrehajtott adatbázisból való törlésének következtében, avagy egy lemondó FM GROUP Klubtag jogaira és kötelezettségeire vonatkozó átruházási-átvállalási szerződés megkötésének eredményeként szűnt meg, az általa felépített Termékforgalmazói hálózat vezetési funkciója közvetlenül átmegy azon FM GROUP Klubtag legközelebbi Szponzorára, akinek a tagsága megszűnt. Ebben az esetben a Szponzor jogosult és köteles annak az FM GROUP Klubtagnak a Termékforgalmazói Regisztrációs Száma alatt tevékenykedni, akinek a tagsága megszűnt Az FM GROUP Klubtag jogaira és kötelezettségeire vonatkozó átruházási-átvállalási szerződés értelmében a lemondó FM GROUP Klubtag jogaira és kötelezettségeire vonatkozó átruházási-átvállalási szerződés megkötésének esetében, az általa felépített Termékforgalmazói hálózat vezetési funkciója átmegy a belépő FM GROUP Klubtagra Ha az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételről szóló szerződés annak következtében jár le, hogy a Termékforgalmazó az adott 12 hónapos időszak alatt nem vásárolt legalább 103,26 pontértékben FM GROUP Termékeket, a Szabályzat pontbeli rendelkezéseinek megfelelően, valamint amennyiben a feltételes FM GROUP Klubtagot a Termékforgalmazók adatbázisából azért törölték, mert az eredeti Tagfelvételi Kérelmet elmulasztotta határidőben benyújtani az FM GROUP Klubhoz, az általa felépített Termékforgalmazói hálózat vezetési funkciója közvetlenül átmegy azon FM GROUP Klubtag legközelebbi Szponzorára, akinek a tagsága megszűnt. Ebben az esetben a Szponzor nem jogosult annak az FM GROUP Klubtagnak a Termékforgalmazói Regisztrációs Száma alatt 10

11 tevékenykedni, akinek a tagsága megszűnt. Az e szabály alóli kivétel alá tartozik annak a Termékforgalmazónak az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő részvételéről szóló szerződésének a lejárta, aki az adott 12 hónapos időszak alatt nem vásárolt legalább 103,26 pontértékben FM GROUP Termékeket, a jelen Szabályzat pontbeli rendelkezéseinek megfelelően, és aki a szerződés lejártát megelőző hat naptári hónapból legalább egyben legalább a 15%-os teljesítményi szintet elérte (a Marketing Terv szerint). Ebben az esetben a Szponzor jogosult és köteles annak az FM GROUP Klubtagnak a Termékforgalmazói Regisztrációs Száma alatt tevékenykedni, akinek a tagsága megszűnt Abban az esetben, ha az FM GROUP Klubtagság természetes személy FM GROUP Klubtag halála miatt szűnik meg, akinek az üzleti tevékenységét nem folytatják önállóan a gazdasági jogi magántársulás társtulajdonosai vagy polgári jogi társaság tagjai, akik úgy voltak bejelentve, hogy az FM GROUP Klubtaggal együtt folytatják az FM GROUP Értékesítési Hálózatban történő résztvevői tevékenységet, valamint ha az FM GROUP Klubtagság a jogi személy FM GROUP Klubtag felszámolása miatt szűnik meg, az általa felépített Termékforgalmazói hálózat vezetési funkciója közvetlenül átmegy azon FM GROUP Klubtag legközelebbi Szponzorára, aki meghalt vagy amelyet felszámolták. Ebben az esetben a Szponzor jogosult és köteles annak az FM GROUP Klubtagnak a Termékforgalmazói Regisztrációs Száma alatt tevékenykedni, akinek a tagsága megszűnt A jelenleg kötelező érvényű, az FM GROUP World-öt külön az FM GROUP Hungary-vel vagy külön egy FM GROUP Képviselettel összekötő franchise szerződés szükségszerű lejártának napjával az FM GROUP World belép a Termékforgalmazókat az FM GROUP Hungary-vel vagy egy FM GROUP Képviselettel külön-külön egyesítő Termékforgalmazói Szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek egészébe. Ezzel egyidejűleg az FM GROUP World ezeknek a Termékforgalmazói adatbázisoknak az egyedüli tulajdonosává válik. A franchise szerződésnek az FM GROUP World és az új franchise-ba vevő általi aláírásának pillanatában az utóbbi belép a fenti Termékforgalmazói Szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek egészébe, a franchise szerződés megkötésének napján. 7. Záró rendelkezések 7.1. A jelen Szabályzat által nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó kötelező magyar vagy lengyel jogszabályok - beleértve a Polgári Törvénykönyvet - alkalmazandók Az FM GROUP Hungary fenntartja magának a jelen Szabályzat módosításának jogát, amelyről minden FM GROUP Klubtagot a weboldalon írásban értesítenek A kihirdetést követő 14 napon belül az FM GROUP Klubtagnak jogában áll a Szabályzat javasolt változtatásával való egyetértésének megadását megtagadni. A fenti határidőn belül a jóváhagyás megadásának visszautasítását célzó írásbeli nyilatkozat hiánya a javasolt változtatások elfogadásának felel meg. A fenti határidőn belül a Szabályzat javasolt változtatásával való egyetértés megtagadásának benyújtása a Termékforgalmazói Szerződés megszüntetésével egyenértékű a Szabályzat 6.1. pontjának megfelelően. 11

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat:

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat: Oldal 1 / 11 Üzletszabályzat: Köszönjük, hogy megtisztelt minket a bizalmával, és regisztrált a G4 Partner Klubba. Az G4 Üzletszabályzat (továbbiakban Üzletszabályzat) célja, hogy tájékoztatást nyújtson

Részletesebben

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek Vásárlói szerződés Érvényes: 2013. március 17-től A Vásárlói szerződés a vevő e-mailen, telefonon vagy a webáruház rendszerén keresztül leadott megrendelése

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat CEWE FOTÓKÖNYV Legyen az esküvő egy örök emlék nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a CEWE Magyarország Kft. (székhelye:

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A webshopot a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: Cg. 01-0957944, adószám: 23275395-2-41,

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat IMOnline Élmény a vásárlás promóció Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat A promócióban (reklámcélú ajándéksorsolásban) részt vevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

DXN EUROPE. Vevőtájékoztató

DXN EUROPE. Vevőtájékoztató Vevőtájékoztató A webshop üzemeltetője a DXN Europe Kft. Székhelye: 1081 Budapest, Rákóczi út 63. Ügyfélszolgálati irodája: 1081 Budapest, Rákóczi út 73. Telefonszáma: (+36-) 1/236-0164 Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL (2012.)

TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL (2012.) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Igazgatóság Okmányiroda 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Telefon: (56) 503-890, (56) 503-891; Fax: (56) 503-599 TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL

Részletesebben

K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m

K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m d i s z t r i b ú t o r i A U T Ó P R O G R A M M E G Á L L A P O D Á S E u r ó p a Jelen megállapodás létrejött 20 napján, (a hatálybalépés

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Prémium Hitel módozatú lakás-takarékpénztári szerződést kötő magánszemély ügyfelek Akció tárgya: ERSTE

Részletesebben

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Játék, és adatkezelési szabályzat 1. A játék időtartama 2014. szeptember 29. 2014. december 31. 2. A játék szervezője Az INDEX.HU Zrt. székhely: 1033 Budapest,Flórián

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez 1. AZ ÁSZF CÉLJA A CSEKKOLÓ Szolgáltatás icsekk elnevezésű

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Vespa illat

NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Vespa illat NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Vespa illat A Nyerj kirándulást a Vespán nyereményjátékban (továbbiakban játék ) való részvétel csak a hivatalos szabályok elfogadásával és ezekkel összhangban való

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től 2015.07.01-től a Klasszik Hitel és Prémium Hitel módozatokhoz kapcsolódó kedvezmények a módozatok kivezetése miatt nem vehetőek igénybe. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény EgyOtthon

Részletesebben

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: Kávézói együttműködési tervezet 1 Mely létrejött egyrészről a Másrészről a EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kastély) Cím: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

A Licenszvevő aláírása Beauty & Lifestyle - The Luxury Spa Company GmbH

A Licenszvevő aláírása Beauty & Lifestyle - The Luxury Spa Company GmbH 8. A Szerződés kezdete - A Szerződés időtartama - A Szerződés megszűnése - A szerződéses viszony a megállapodás aláírásával kezdődik, és 2 év elteltével szűnik meg. Amennyiben a megállapodást annak lejárta

Részletesebben

Általános adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat I. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Általános adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat I. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Általános adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat I. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Tagunk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mind az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás megadása, mind az ezt követő

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. BEVEZETÉS 1. A gazdafielectronic.hu domain név alatt elérhető internetes webáruház a Gazdafi-Electronic Kft. (3508 Miskolc, Futó út

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Martonvásár, 2016. január 4. Dr. Balázs Ervin főigazgató 0

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

Tájékoztató. Regisztráció

Tájékoztató. Regisztráció Tájékoztató A nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a akban: Hbnytv.) és a nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet (a akban: Hbnyr.) rendelkezései

Részletesebben

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT 1. Cél A TIENS népes családjának bővítése és adatainak rögzítése a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok és a TIENS saját belső szabályainak figyelembe vételével. 2. Új

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

PROMÓCIÓS AJÁNLAT SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Energizer Summer Promo. Értelmező Rendelkezések

PROMÓCIÓS AJÁNLAT SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Energizer Summer Promo. Értelmező Rendelkezések PROMÓCIÓS AJÁNLAT SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Energizer Summer Promo 1 Értelmező Rendelkezések 1. "Szerződési Feltételek a jelen Szerződési Feltételekben meghatározott "Energizer Summer Promo" elnevezésű Promóciós

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Megbízási szerződés. név: (adószám:. ) cím: (céges kapcsolat tartó:..)

Megbízási szerződés. név: (adószám:. ) cím: (céges kapcsolat tartó:..) Megbízási szerződés A szerződést kötő felek, egyrészről: Név: Metz István ev. Székhely: 7130. Tolna, Deák F. u. 69. Adószám: 74358302-1-37 Nemzetközi adószám: HU74358302 Nyilvántartási szám: 39417096 Bankszámlaszám:

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó Magyarországon Gyártott Rozsdamenetes Kéményajtó FORGALMAZÁS és BEÉPÍTÉS Keressük Viszonteladó partnereinket! HANS PÉTER Kéményajtó TEAM Tel: 06.70.200.5757 Web: www.kemenyajto.eu E-Mail: info@kemenyajto.eu

Részletesebben

Segédlet. Általános tudnivalók

Segédlet. Általános tudnivalók Segédlet az árutermő, törzs- és kísérleti borszőlőültetvény telepítési-, pótlási-, illetve fajtaváltásiengedély kérelemhez kapcsolódó a 37/2012. (III. 8.) MVH Közleményben rendszeresített, a 178/2012.

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Vásárlási feltételek az árveréseken

Vásárlási feltételek az árveréseken Vásárlási feltételek az árveréseken 1. A Műgyűjtők Háza Galéria és Aukciósház 1023 Budapest, Zsigmond tér 13. (továbbiakban: Ház) az árverési tárgyak tulajdonosa(i) vagy eladásra jogosultja(i) (továbbiakban:

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től 100% számlanyitási díj kedvezmény I. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Klasszik Hitel, vagy Klasszik Plusz módozatú lakás-takarékpénztári

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szerződési Feltételek Eladó: Üzemeltető: OnLine-Egészség Kft. Üzemeltető címe: 5516 Körösladány, Batthyány utca 36. Ügyvezető: Petneházi Szilvia Email cím:

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA amely létrejött KŐRÖSHEGY Község Önkormányzata Székhely: 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Adószám: 15731735-2-14 Képviseli: Marczali Tamás polgármester

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Ön a www.tenisztanacsadas.hu internetes áruházában leadott megrendelésével a TENISZ TANÁCSADÓ Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat. Az Általános

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata amelyet a Magyar Sárkányhajó Szövetség Elnöksége hagyott jóvá az Elnökség 1/2015.04. 12. sz. határozatával 2015 Igazolási

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben