Magyar. Unicity Global Markets GmbH. Vállalati Irányelvek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar. Unicity Global Markets GmbH. Vállalati Irányelvek"

Átírás

1 Magyar Unicity Global Markets GmbH Vállalati Irányelvek

2 2

3 3 érvényés január Magyarország Általános Tudnivalók A Unicity Franchise Partnereinek Etikai Szabályzata: Code of Ethics 1. Fejezet Fogalom-meghatározások 2. Fejezet A Franchise Partner Kérelem 3. Fejezet A Franchise Partner jogai és kötelezettségei 4. Fejezet Szponzorálás (toborzás) 5. Fejezet Termékek & értékesítési anyagok megrendelése 6. Fejezet A Unicity termékek reklámja, értékesítési támogatása; üzleti lehetőségek 7. Fejezet Franchise Partnerek díjazása, költségek 8. Fejezet A Franchise Partnerrel kötött szerződés felmondása Jelen vállalati Irányelvekhez a következő mellékletek tartoznak: A (Jutalékszabályzat) B (Franchise Partner szerződés) C (Ambassador Program) Rendszeresen nézzen be a saját Franchise Irodájába, hogy mindig aktuális üzleti nyomtatványok álljanak rendelkezésére. Unicity Global Markets GmbH / Állapot: januar Rev1 H

4 4

5 5 Általános tudnivalók A vállalati Irányelvek január lépnek hatályba és a Unicity Global Markets GmbH (továbbiakban Unicity ) valamennyi Franchise Partnere számára kötelezőek. A Franchise Partneri tevékenységet január ezen Vállalati Irányelvekkel összhangban kell végezni. A Unicity a szerződést, a következőkben meghatározottak szerint, bármikor kiegészítheti ill. megváltoztathatja. Ilyen változtatások a Unicity Global Markets GmbH weboldalán, vagy más hivatalos megjelenési formában vagy a Vállalati Irányelvek újranyomtatott kiadásában törtenő megjelentetésétől számitott 30 napon belül lépnek életbe, amennyiben a Franchise Partner a megjelenéstől számított 30 napon belül ajánlott levél formájában annak nem mond ellent. A Vállalati Irányelvek és a Jutalekszabályzat a Unicity által mindenkor hatályos változatban képezik a szerződés részét. A Vállalati Irányelvek a Franchise Partnerek üzleti tevékenységét szabályozzák a Unicity, más Franchise Partnerek és a végfelhasználók viszonylatában.a Unicity Global Markets GmbH Franchise Partner Szerződése ( Franchise Partner Szerződés ), a Unicity Global Markets GmbH Jutalékszabályzata ( Jutalékszábalyzat ) és a Unicity Global Markets GmbH Vállalati Irányelvei (Vállalati Irányelvek) a Franchise Partner és a Unicity között létrejött teljes megállapodást képezik. Bármely értelmezés, definíció vagy kivétel hatályba lépéséhez annak irásba foglalására és a Unicity által meghatalmazott képviselő által törtenő aláírására van szükség. Ahol ezt a szövegkörnyezet megengedi, ott az egyes szám magában foglalja a többés számot és fordítva. Az egyes szám minden nyelvtani nemet magában foglal. Az, hogy a Franchise Partner a Franchise Partneri tevékenységét folytatja, illetve a Jutalékszabályzatnak megfelelő juttatásokat vagy más, a szerződésben szereplő szólgáltatást elfogad, a szerződés módosításokra is kiterjedő - elfogadásának minősül. Jelen szerződés minden eddigi, a Franchise Partner és a Unicity Network Inc., Unicity Germany GmbH vagy Unicity Europe Inc. között korábban létrejött megállapodás helyébe lép. A Unicity Franchise Partnereire vonatkozó etikai szabályok (Code of Ethics) A Unicity Franchise Partner tevékenységem folytatása során mindenkor udvariasan, tiszteletteljesen, őszintén és tisztésségesen fogok eljárni. Unicity tevékenységemet úgy folytatom, hogy a Unicity jó hirnevét mindenkor erősítsem. Semmi olyat nem teszek, ami e jó hírnevet csorbítaná, és nem teszek semmilyen a Unicity-vel, annak munkatársaival vagy más Franchise Partnerrel összefüggő negatív vagy lekicsinylő nyilatkozatot. Ügyfelemmel szemben megtartom az ügyfél-elégedettségi garancia feltételeket. Teljesítem azon vezetői, szponzori kötelezettségemet azzal, hogy igyekszem a saját szervezetem és Downline-om Franchise Partnereit betanítani és tevékenységükben támogatni. A szponzori kapcsolatokat a Unicity valamennyi Franchise Partnerével szemben tiszteletben tartom és e kapcsolatokat sem megváltoztatni, sem megzavarni nem fogom. Nem teszek más Unicity Franchise Partnerre vonatkozó negatív vagy lekicsinylő nyilatkozatot. A szerződést legjobb tudásom szerint betartom és igyekszem, hogy a szerződés szellemének és szövegének megfelelően járjak el. Unicity Global Markets GmbH / Állapot: januar Rev1 H

6 6 A Unicity termékekről csak olyat állítok, ami a hatályos és hivatalos Unicity publikációkban megjelent. Továbbá nem állítok hamisat a Unicity üzleti tevékenységgel vagy a Jutalékszabalyzatból eredő jövedelemszerzési lehetősegekkel kapcsolatban. Nem teszek hamis vagy lekicsinylő kijelentéseket sem Unicity termékekről, sem a Jutalékszabályzatról, sem a Unicity forgalmazási rendszerről. Tevékenységem során nem alkalmazok manipulatív, félrevezető vagy illegális gyakorlatot. Etikai szabályok részletesen: A. Fogalom-meghatározások, alkalmazási terület és célok 1. Fogalom-meghatározások Ezen etikai szabályokra vonatkozóan az alábbi kifejezéseket a következőképpen határozzuk meg: 1.1 Végfelhasználó minden olyan természetés személy, aki a saját ipari vagy önálló szakmai tevékenységén kivül szerez be termékeket. 1.2 Termék minden olyan áru vagy szólgáltatás, amelyet a Unicity Global Markets GmbH forgalmaz. 1.3 Etikai kódex a Unicity Franchise Partnereire érvényés etikai szabályokat jelenti a mindenkor hatályos tartalommal. 1.4 Franchise Partnernek minősül mindazon természetes vagy jogi személy, aki a Unicity-vel Franchise Partner Szerződést kötött és független vállalkozóként a Unicity termékeit saját nevében adja el vagy közvetíti azok eladását. 2. Alkalmazási terület és funkció 2.1 Az etikai szabályok mindazon, a Unicity Franchise Partnerek egymás közötti kapcsolatára és magatartására vonatkozó alapelvet tartalmazzák, melyeket mint önszabályozási intézkedéseket a Unicity vall. 2.2 A Unicity Franchise Partnerek Franchise Partneri jelentkezéskor az etikai szabályokat magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el, és vállaljak azok betartását. 2.3 Az etikai szabályok a Franchise Partner Szerződés időtartama alatt vannak hatályban. A Franchise Partner Szerződés megszűnését követően az etikai szabályok akkor alkalmazandóak, ha azok szerződésben szereplő mellékkötelezettségeket érintik. 2.4 Az etikai szabályok hatálya valamennyi, a Unicity Global Markets GmbH és adott esetben a Unicity International Inc. Franchise Partnerére kiterjed. 3. Célok Az etikai szabályok céljai: A végfelhasználók védelme, valamint elégedettségük előmozdítása; A Franchise Partnerek védelme, valamint elégedettségük előmozdítása; Együttműködési és tárgyalási alap kialakítása a Unicity és a Franchise Partnerek számára; A direktértékésítés és a Network-Marketing tekintélyének növelése, a Unicity Franchise keretében.

7 7 B. Franchise Partnerekre érvényés etikai szabályok végfelhasználókkal szemben 1. Tájékoztatási kötelezettség 1.1 A Franchise Partner törtenő első találkozásakor kötelés név szerint bemutatkozni és megfelelő módon informálja a végfelhasznalót a Unicity-ről. Bemutató tartása esetén el kell magyaráznia vendéglátóijának és a résztvevőknek a rendezvény okát és célját. 1.2 A végfelhasználónak megfelelő tájékoztatást kell adni az ajánlott termékekről és annak fontosabb értékesítési feltételeiről; valamint valós és átfogó választ kell adni a végfelhasználó kérdéseire. A végfelhasználónak az alábbi adatokat és tájékoztatást kell megadni: A termékek minősége és használatának módja; Árak, beleértve valamennyi járulékos költséget és adót, fizetési feltételek; A szallítási mód és határidő; Elállási jogok, melyekre a végfelhasználó jogszabály vagy a Unicity rendelkezése szerint jogosult; Szavatossági igények, jótállás (garancia) és ügyfélszólgálat. 1.3 Legkésőbb a szerződés megkötésekor a végfelhasználó kérésére megrendelési űrlapot ad át (pl. megrendelés-visszaigazolás vagy megrendelőlap), mely tartalmazza az alábbiakat: A megrendelés módja és mértéke; A Franchise Partner neve és levelezési címe, valamint a Unicity neve és levelezési címe; Az 1.2 pont szerinti adatok és tájekoztatás. 2. Elállási jog Függetlenül attól, hogy a végfelhasználót törvényes elállási jog illeti-e meg, a Franchise Partner elállási jogot biztosít a végfelhasználónak, minek alapján a végfelhasznaló megrendelését annak kézhez vételétől számított 14 napon belül visszavonhatja, és a megvásárolt termékeket az áru értékének megtérítése ellenében visszaadhatja. Direktvásárlás esetében a Unicity szintén elállási jogot biztosít a végfelhasználónak. 3. Termékek reklámja 3.1 Minden Unicity reklámszöveg úgy került megfogalmazásra, hogy az ne vezesse félre a végfelhasználót és más módon se sértsen versenyjogi szabályokat. A Franchise Partner kötelés e reklámszövegekhez tartani magát. Kiemelten fontos az alábbiak betartása: Tulzó és hamis reklámszövegek nem jelenhetnek meg. Más cégek termékeihez való hasonlítást alapvetően kerülni kell, kivéve ha az összehasonlítas valós, tárgyilagos és ellenőrizhető tényeken alapszik, és a végfelhasználó különös felvilágosítására szólgál. Tartózkodni kell más cégek termékeinek negatív vagy lekicsinylő minősítésétől. 3.2 A Franchise Partner tesztek eredményére vagy személyes ajánlásra és tapasztalatra csak abban az esetben hivatkozhat, ha ezek helytállóak, jóváhagyottak és aktuálisak. 3.3 A Franchise Partner a végfelhasználót csak szóban akkor biztosítja valamely terméktulajdonsággal kapcsolatban, ha a Unicity őt erre kifejezetten felhatalmazta. Unicity Global Markets GmbH / Állapot: januar Rev1 H

8 8 4. Szállítás 4.1 A végfelhasználó minden megrendelését szerződésszerűen kell lebonyolítani. A szállítás határideje 30 nap, kivéve, ha a felek eltérő szállítási határidőben egyeztek meg. 4.2 Ha a megrendelést nem lehet teljesíteni, erről a végfelhasználót haladéktalanul értésíteni kell; az előre megfizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül vissza kell téríteni. C. A Franchise Partnerek egymás közötti és másokkal szemben alkalmazandó viselkedési szabályai 1. Általános alapelvek 1.1 A Unicity Franchise Partnerek kötelesek az egymás közötti és más cégek értékesítési partnereivel fennálló kapcsolatuk során - függetlenül a fennálló versenyhelyzettől - a becsületesség és az őszintéseg alapelveit követni. 1.2 A Unicity Franchise Partnerek között az általános egyenlőség élve érvényesül. 1.3 A Unicity Franchise Partnerek mindenkor élesen elhatarolódnak szektáktol és más vallási vagy spirituális egyesülésektől, eppúgy mint illegális vagy komolytalan értékesítési rendszerektől, különösen a piramis- és hógolyórendszerektől. 2. Franchise Partnerek toborzása 2.1 Franchise Partnerek toborzásakor a kereseti- és üzleti lehetőségeket - beleértve - a valóságnak megfelelő, mindenre kiterjedő, érthető módon és túlzások nélkül kell bemutatni és elmagyarázni. Ennek során utalni kell a szokásos költségekre és ráfordításokra. 2.2 Franchise Partnerek kereseti példái csak akkor használhatók toborzás céljára, ha az érintettek azt jóváhagyták és helytálló; ugyanakkor ki kell emelni azt is, hogy nem biztosítható meghatározott jövedelem elérése, és hogy a Franchise Partner személyes sikere sok körülménytől függ, így különösen a személyes rátermettségtől és a személyes energia-befektetéstől. 2.3 A Unicity Franchise Partner, mint szponzor felelős vezetőként köteles szervezete partnereit oktatni, segíteni és más támogatást is megadni. 2.4 Más direktértékesítő vállalkozás franchise partnereinek átcsábítása nem megengedett és semmilyen formában nem támogatott. Ez különösen vonatkozik a következő esetekre: Teljes struktúrák átcsábítása több értékesítési partner egyidejű szisztematikus megkeresésével ( tömeges mailing, hívószámlisták tárcsázása stb.); Negatív vagy lekicsinylő kijelentések más direktértékesítő cégekről, különösen a kereseti- és üzleti lehetőségekről, valamint a termékeikről; Szerződésszegésre ösztönzés; Pénzösszeg felajánlása és/vagy fizetése más cégek értékesítési partnerei vagy más szervezetek franchise partnerei részére az átállásért ellenszólgáltatásként; Forgalmazó partnerek megkeresése a Unicity nevében azzal a céllal, hogy őket a saját cég számára megnyerjék; Más szervezetek franchise partnereinek megkeresése azzal a céllal, hogy őket a saját szervezet számára megnyerjék.

9 9 3. Szerződéses viszony 3.1 A Unicity a Franchise Partnerrel az együttműködés kezdetekor írásbeli szerződést köt, amely tartalmazza a lényeges kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, valamint a jogyszabályi, különösen az adó-, társadalombiztosítási- és vállalkozási jogi kötelezettségekre vonatkzozó rendelkezéseket. 3.2 A Franchise Partner köteles a szerződést - beleértve a Vállalati Irányelveket és a Jutalékszabályzatot a messzemenőkig, nem csak szó szerint, hanem a Unicity filozofiaja értelmében betartani. Köteles továbbá minden csalárd, jogellenes magatartástól tartózkodni. 3.3 Függetlenül attól, hogy törvényes elállási jog illeti-e őt meg, a Franchise Partner jogosult a szerződéskötéstől számított 14 napon belül az okok megnevezése nélkül a szerződéstől elállni. Elállása esetén a Unicity visszavásárol minden a Franchise Partnernek eladott terméket, beleértve az induló iratokat, reklámanyagot és egyéb segédanyagot, amennyiben ezeket nem használták és újra eladhatók, valamint megtéríti az ezekért fizetett teljes vételárat. 4. Raktározás a Franchise Partnernél 4.1 Nem kivánatos, hogy a Franchise Partner jelentős raktárkészlettel rendelkezzen. A Unicity Franchise Partnere köteles betartani a 70 %-os szabályt, az automatikus szállítás keretében történő rendszeres termékbeszerzésre vonatkozva is (ld. 5. fejezet). 4.2 A Franchise Partner Szerződés felmondásakor a Franchise Partner visszaadhatja a Unicity-nek a felmondást megelőző 12 hónapban vásárolt termékeket, amennyiben ezeket nem használták valamint továbbértékesíthetők. Amennyiben a Franchise Partner e jogát gyakorolja, Unicity megtéríti a termékekért fizetett teljes vételárat, amennyiben a szerződés 90 napnál rövidebb ideje állt fenn. Ha a szerződéses viszony az adott forgalmazási partnerrel 90 napnál hosszabb ideje állt fenn, a kifizetett vételárból 10 %-ot ügyintézési díjként levonnak. 5. Elszámolás és díjazás kifizetése A Unicity rendszeresen elszámol a Franchise Partnereivel a Franchise Partnernek járó azon díjazásról, mely tartalmazza valamennyi, a szerződés viszony szerinti díjazást meghatározó adatot és az ezekből adódó díjakat; és ezeket haladéktalanul, de legkésőbb az elszámolási időszaköt követő hónap végéig a Franchise Partnernek megfizeti. Unicity Global Markets GmbH / Állapot: januar Rev1 H

10 10 1. Fejezet Fogalom-meghatározások A szerződésben a következő fogalmak fordulhatnak elő. A szerződés ezen kívül tartalmazhat más, pótlólagos fogalom-meghatározásokat is. A. Aktív Franchise Partner. Az a komoly, feddhetetlen Franchise Partner, aki az adott elszámolási hónapban legalább 125 PV-t ér el (Manager rangtól és felfelé 125 PV Easyship formában). A Franchise Partnernek aktívnak kell lennie ahhoz, hogy a Jutalékszabályzat szerinti díjazásban részesülhessen. B. Easyship E+ (automatizált szállítás). További intezkedésig Magyarországra nem érvényes! Olyan program, melyben Easyship megállapodás alapján a Franchise Partner (vagy ügyfelek = részére a termékeket bizonyos időközönként folyamatosan szállítják. 125 PV-ről szóló Easyship fennállása feltétele a Jutalékszabályzat szerinti Manager és az azon felüli rangok elérésenek. C. Jutalékszabályzat. A Unicity Jutalékszabályzat teljes körűen szabályozza mindazon juttatást - mint pl. a jutalékot, a bónuszt vagy a jutalmat - amelyben a Franchise Partner a Unicitytől részesülhet. A jutalékszabályzat a Franchise Partner és a Unicity közötti összmegállapodás része. D. Díjazás. Mindazon kifizetés, díjazás, prémium, előny, ajándék vagy utazás, amelyre a Franchise Partner a Jutalékszabályzat vagy egy Incentive Program értelmében jogosult. A díjazás a Jutalékszabályzat vagy az időről időre meghírdetett Incentive Programok szerinti rangon alapul. A díjazások többsége pontok formájában kerül a Franchise Partner számláján jóváírásra. Ezen pontokat átszámítják kifizetésekre, nevezetesen díjazásra, bónuszra, jóváírásra vagy hasonlókra. Bizonyos díjazások tartalmazhatnak árakat, termékeket, ajándékokat, utazásokat vagy hasonlókat. Azokat az összegeket, amelyeket időben nem vesznek igénybe, pontokra számítják vissza és a Franchise Partner számláján jóváírják. A díjazás kifizetését akkor lehet megkapni, ha a Franchise Partner valamennyi feltételt teljesíti. E. Ügyfél. Az Ügyfelek azon fogyasztók, akik kizárólag a saját ipari vagy önálló szakmai tevékenységükön kivüli célból szereznek be termékeket. Az Ügyfelek lehetnek Prémium-, vagy Normál Ügyfelek. A Normál Ügyfél olyan aktuális vagy potenciális vevők, akik a termékeket online vagy offline módon Franchise Partnertől vagy ha a végfelhasználó ezt egyedi esetben igényeli a Franchise Partner közvetítésével közvetlenül a Unicity-től szerzik be végfelhasználás céljából. A Unicity adatbankban regisztrált végfelhasználók közvetlenül egy adott Franchise Partnerhez tartoznak. A Prémium Ügyfelek (Előnyt élvező ügyfelek) meglévő vagy jövőbeli vevők, akik a havi termék előfizetéssel vesznek részt a Unicity Prémium Ügyfél Programban* és ennek keretében a termékeket kedvező feltételekkel vehetik meg végfelhasználás céljára online vagy offline módon, Franchise Partner közvetítésével közvetlenül a Unicity-től. A Unicity adatbankban regisztrált Prémium Ügyfelek is közvetlenül egy Franchise Partnerhez tartoznak. * Azokat az országokat, amelyekben a Unicity Prémium Ügyfél Program műkodik, a honlapon lehet megtalálni. Az Ügyfél nem Franchise Partner, nem vesz részt a Díjazási Programban és nem támaszthat igényt az abban szereplő díjazásokra. Az Ügyfelek vásárlásai által létrejött PV (Személyes Volumen) beleolvad a hozzárendelt Franchise Partner PV-jébe. E+ A magyar Franchise Partnereknek az Easyship (Automatikus termékszállítási megállapodás) helyett 125 PV-s (Személyes Volumen) rendelést kell feladniuk.

11 11 F. Franchise Partner. A Franchise Partner egy olyan természetes vagy jogi személy, aki kizárólag ipari céllal terjeszti a Unicity termékeit, a saját maga vagy egy harmadik személy nevében, aki egy saját hálózatot épít fel és aki a motiválásért és továbbképzésért saját maga felel. A Franchise Partner (forgalmazó, önálló üzlettárs, független vállalkozó, stb.) olyan a Unicity által nyitott -nak nyilvánított európai országban székhellyel (bejelentett címmel) rendelkező független vállalkozó (önálló keréskedő ill. egyéni vállalkozó), aki a Unicity Franchise Szerződést kizárólag gazdasági célból kötötte meg, és akinek Franchise Partneri kérelmét a Unicity elfogadta. A Franchise Partnerek nem végfelhasználók, és nem jogosultak a termékeket végső felhasználóként megrendelni. A Franchise Partnernek jogosult Unicity Franchise Partnerségre, és Franchise tulajdonosnak vagy partnernek, üzlettárs, független vállalkozónak, tagnak, stb. nevezhető. A Franchise Partnert azon rangon nevezik meg, melyet a Jutalékszabályzat alapján elért, azaz Manager, Senior Manager, Director, Senior Director, Presidential Sapphire, Presidential Ruby, Presidential Diamond, Double Diamond, Triple Diamond vagy Crown Diamond. Mindazok, akik házasságra vagy egyéb jogcímre hivatkozással követelik vagy követelhetik a Franchise Partnerséget, Franchise Partnernek tekintendőek, és mint ilyenek, kötve vannak a szerződés kötelezettségvállalásaihoz és rendelkezéseihez. G. Franchise Partner Szerződés/Összmegállapodás. A Franchise Partner Szerződés tartalmazza a Franchise Partner kérelem űrlapot & Franchise Startcsomagot, a Jutalékszabályzatot és a Vállalati Irányelveket, beleértve minden abban megnevezett mellékletet, és ez képezi a jogilag kötelező szerződést (teljes megállapodást) az önálló Franchise Partner és a Unicity között. Ez a szerződés egy licenc és szabályozza a szerződő felek jogait és kötelezettségeit a termékek értékesítésének tekintetében és az üzleti lehetőségek kiterjesztését. Minden szerződést elsősorban hiánytalanul kitöltött és jogszerűen aláírt kérelemként nyújt be a potenciális Franchise Partner, amelyet a Unicity megvizsgál, majd elfogad vagy visszautasít. A Franchise Partnerekre vonatkzozó Általános Üzletiill. Szerződéses Feltételek a Franchise Partner Kérelem részét képezik és azokat a Vállalati Irányelvekhez B mellékletként a mindenkori aktuális országspecifikus formában csatoltak. H. Franchise Partnerség. A szerződés rendelkezéseinek megfelelően mindazon jogosultság és használati jog (licensz), ami egy Franchise Partnert feljogosít arra, hogy Unicity termékeit értékesítse, és a Unicity termékeit vagy az üzleti lehetőséget reklámozza, az összmegállapodás feltételeinek megfelelően. I. Downline Szervezet ill. Downline. A Downline valamennyi Franchise Partnert tartalmazza, akiket közvetlenül vagy közvetetten Franchise Partner vagy szervezeten belül lefele Franchise Partner szponzorál. J. Enroller. Ún. Enroller az a Franchise Partner, aki valakit a Unicity üzletéhez juttat. Az Enroller általában a Franchise Partner szponzora is. Az Enrollernek jogában áll az általa szerzett Franchise Partnert a regisztráláshoz való bejelentkezéskor saját belátása szerint szervezetén belül akár 3 szintig lefele (Downline) elhelyezni (elhelyezési opció). Mindkettőjüket, az Enrollert és az új Franchise Partner megfelelő szponzorát meg kell Unicity Global Markets GmbH / Állapot: januar Rev1 H

12 12 jelölni a kérvényben és a kérvényt az új Franchise Partnernek jogilag kötelező jelleggel alá kell írnia. Sikeres bejelentkezés után már nem lehet elhelyezést megtenni. Ezáltal a kitétel által mindketten az Enroller és a szponzor az új Franchise Partner mentorai. K. regisztrációs (induló) hónap / első elszámolási hónap. Az a naptári hónap, amelyben a Franchise Partner kérelmét a Unicity elfogadja. A Regisztrációs hónap egyidejűleg az első elszámolási hónap is. L. Élvonal (Frontline). Jelenti azokat a Franchise Partnereket, akik a szponzor genealógiájában közvetlenül alatta helyezkednek el. M. Hierarchia/Genealógia. Jelenti a Franchise Partnerségek elhelyezkedését minden szinten a szponzor alatt. N. Személyés Volumen (PV). Jelenti a Franchise Partner ügyfelei termékvásárlásainak teljes mennyiségét és a Franchise Partner termékforgalmát egy adott elszámolási hónapon belül. Legalabb 125 PVre van az adott elszámolási hónapban szükség ahhoz, hogy a Franchise Partner a Jutalékszabályzat szerint díjazásban részesülhessen. O. Pontok. Valamennyi Unicity termék egy bizonyos pontértéket képvisel, amely pontok azt az értéket vagy mennyiséget jelentik, amelyet egy Franchise Partner összegyűjt saját- és ügyfélforgalma, Downline-ja valamint annak az ügyfélforgalma alapján a Jutalékszabályzatnak megfelelően. A pontoknak nincsen pénzbeli értékük, hanem a személyes volument (PV-t) képezik a Franchise Partner javadalmazához (ld. a W pontot). P. Prémium Ügyfél (Előnyt élvező ügyfél). ld. E. pont Q. Minősítés. A minősítés azt a folyamatot jelenti, amely során a Franchise Partner szerződésszerű Franchise Partnerség keretében egy adott elszámolási hónapban valamely rangot, előnyt vagy a Jutalékszabályzat szerinti díjazást ér el. R. rang. Egy, a Jutalékszabályzat szerinti minősítési cím, ami a Franchise Partner által elért elismerési vagy díjazási szintet írja le. A következő rangokat lehet elérni: Associate, Jr. Manager, Manager, Senior Manager, Director, Senior Director, Presidential Sapphire, Presidential Ruby, Presidential Diamond, Double Diamond, Triple Diamond és Crown Diamond. S. Végfelhasználó. ld. E. pont T. Vételárak (Végfelhasználói árak). Az ügyfelek részére történő értékesítés során kötöttség nélküli, ajánlott vételár. U. Szponzor. A Franchise Partner első, közvetlenül felette álló, Upline pozícióban levő partnere. A szponzorálás azt jelenti, hogy az adott személy a Franchise Partner szerződésben szponzorként elismerésre kerül, és az új Franchise Partner a Szponzor élvonalába kerül.

13 13 V. Upline. A Franchise Partner szponzora, illetve ez utóbbi szponzora és a szervezetben felfelé következő további szponzorok. W. Volumen/Díjazásképes Volumen (továbbiakban CV = Commissionable Volume) (ld. az O pontot) Az a pontszám, amellyel minden Unicity terméket értékelnek. Termékvásárláskor a Franchise Partnerre eső forgalmakból képzett volumen, személyes volumen, mely a Franchise Partner díjazásainak alapját képzi. A volumennek ill. a pontoknak először nincsen pénzbeli értékük, amíg át nem számolják őket díjazásképes volumenre és CV-ként (Commissionable Volumenként) a Franchise Partner havi aktivitási bészámolójában meg nem jelennek. X. Elszámolási hónap (Minősitési hónap). Az a hónap, amelyben a Franchise Partner valamely minősítési vagy adott díjazási rang eléréséhez szükséges feltételeket teljesít. A Jutalékszabályzat keretében pedig a díjazás és a rangok számítása alapjául szolgáló időtartam. Y. Code of Ethics (Etikai szabályzat). A szerződés elválaszthatatlan része, amely a Franchise Partnerek magatartási szabályait részletezi a Unicity-vel, az Ügyfelekkel és a Franchise Partnerekkel, valamint más direktértékesítő vállalkozások értékesítési partnereivel szemben. Z. Termék. Magában foglalja mindazon terméket és szolgáltatást, amelyet a Unicity Global Markets GmbH a Franchise Partner Szerződés, a Vállalati Irányelvek és a Jutalékszabályzat értelmében forgalmaz. AA. Árukompenzáció. Az a kártalanítás, amikor a végfelhasználó elállási jovábal élve - vagy termék elviselhetetlensége miatt, vagy szavatossági igény alapján - a terméket visszaküldi. Az árukompenzáció a Franchise Partnerek részére kizárólag azonos értékű termékek formájában lehetséges. Unicity Global Markets GmbH / Állapot: januar Rev1 H

14 14 2. Fejezet A Franchise Partner Kérelem A. Kérelmezés. Unicity Franchise Partnerként különböző módokon lehet jelentkezni: a Franchise Partner a Kérelmet hiánytalanul kitöltve és aláírva eredetiben postázza vagy (pl. egy rendezvény keretében) személyesen adja át a Unicity részére; a Franchise Partner a Kérelmet hiánytalanul kitöltve és aláírva faxolja a Unicity-nek; a Unicity weboldalán, az ott található Online Franchise Partner Kérelmet hiánytalanul kitöltve és elektronikus aláírással ellátva benyújtja. Minden esetben mellékelni kell a személyi igazolvány/útlevél másolatát ill. vállalkozások esetében a megfelelő cégkivonatot és mindkét esetben az adóazonosító szám / adószám igazolását. Ennek megfelelően minden Franchise Partner (magánszemély, vállalkozás, üzleti társulás, konszern stb.) köteles a Unicity-nek a magánszemély személyi igazolvány számát vagy szervezet nyilvántartási vagy cégjegyzékszámát, valamint az adószámát megfelelően igazolva a kérelemmel együtt megküldeni. Online kérelem esetén a dokumentumokat 30 napon belül kell eljuttatni, ezek hiányában nem jöhet létre a szerződés. A kérelem egy másolata mindig a kérelmezőnél marad. A kérelem megküldésével egyidejűleg a kérelmezőnek be kell fizetnie az első évre esedékes Unicity Franchise Partner licencdíjat. A Franchise Partner Kérelem akkor lesz hatályos, ha azt a Unicity adatbankban hiánytalanul rögzítik, a licencdíj és az induló csomag ellenértéke a Unicity-nek megfizetésre kerül, valamint valamennyi fontos dokumentum a Unicity-hez beérkezett, és végül, ha a Unicity a kérelmét elfogadja. Amennyiben a Franchise Partner a fent említett feltételeknek eleget tett, postai úton ennek megfelelő tartalmú írásbeli igazolást kap. A Unicity fenntartja magának a jogot arra, hogy egy Franchise Partner Kérelmet saját belátása szerint indoklás nélkül visszautasítsa. Így elutasíthatja különösen a pontatlan és jogellenes Franchise Partner Kérelmeket. Franchise Partnerek többszörös regisztrációja nem megengedett. Unicity nem fogad el pontatlan és hamis információkat. A Franchise Partner felel azért, hogy bárminemű, a Franchise Partner Szerződést befolyásoló változásról a Unicity-t értesítse. B. Területi hatály. Ha Unicity a Franchise Partner kérelmét elfogadja, az feljogosítja a Franchise Partnert arra, hogy megkezdje és folytassa üzleti tevékenységét abban az országban, amelyben bejelentkezett és amelyet saját országaként jelölt meg (bejelentett lakcím). Amennyiben egy Franchise Partner saját országán kivül szeretné üzleti tevékenységét végezni, az csak a Unicity Ambassador Programon keresztül lehetséges. Az Ambassador Program részletes leírása a Vállalati Irányelvek C. mellékletében található. C. Franchise Partner azonosító szám. Valamennyi Franchise Partner saját, numerikus azonosítószámmal rendelkezik: a Franchise Partner azonosítóval. A Unicity a regisztráció során minden Franchise Partnernek automatikusan azonosító számot ad, amelyen keresztül a Franchise Partner és ügyfeleinek valamennyi tevékenysége bonyolódik, és amelyet a kérelem elfogadásakor a visszaigazolással hoz a Franchise Partner tudomására.

15 15 D. Többszörös üzleti társulás kizárása. A Unicity minden Franchise Partnerének - legyen az magánszemély, társulás, vállalkozás, vagyonkezelő társaság vagy más társasági forma (pl. Kft.) -, csak egyetlen Franchise Partnersége lehet. Egy adott Franchise Partnerség kepviselői vagy műkodtetői a Unicity kifejezett írásos engedélye nélkül nem lehetnek több Franchise Partnerség részesei vagy haszonélvezői. Ezzel kapcsolatban a következők vonatkoznak: 1. A Franchise Partner házastársa, valamint valamennyi, vele együtt elő személy (azaz valamennyi, a Franchise Partner háztartásában elő személy) kivétel nélkül a Franchise Partnerség haszonélvezőjének számítanak. 2. A Franchise Partnerrel egy háztartásban elő házastárs és más családtagok a Unicity kifejezett írásos engedélye nélkül nem szponzorálhatják egymást és különböző szponzoraik sem lehetnek. Amennyiben a Franchise Partner életközösségének ill. családjának valamely tagja megszegi a Franchise Partner Szerződést, Unicity jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólag: a. Pénz juttatása harmadik személynek Franchise Partnerségben való részesedés szerzése céljából; b. Kölcsön nyújtása harmadik személynek Franchise Partnerségben való részesedés szerzése céljából; c. Szoros családi kapcsolat fenntartása olyan harmadik személlyel, akinek másik Franchise Partnerségben van üzleti részesedése, anélkül, hogy Unicity-t erről tájékoztatták volna; d. Harmadik személy bárminemű anyagi támogatása, aki perben áll a Unicity-vel vagy ellene valamilyen eljárást folytat (beleértve ügyvédi-, utazási költség, szakértő megfizetését stb.); e. Információ (bizalmas, védett stb.) bármilyen módon való továbbadása harmadik személy vagy képviselője részére; f. Olyan szerződés vagy megállapodás megkötése, amelyen keresztül egy Franchise Partner egy másik Franchise Partnerség sikerében harmadik féllel bármilyen formában osztozik anélkül, hogy Unicity erre írásban kifejezetten engedélyt adott volna. E. Gazdasági társaságok, jogi személyek (pl. Kft., Nyrt., Zrt.) ( társaság ). Unicity saját megítélése szerint megengedheti egy gazdasági társaságnak, hogy Unicity Franchise Partnerségre szerződjön. A társaságtól érkező Franchise Partner Kérelmet a társaság képviselőjének kell aláírnia, annak a társaság nevét, cégjegyzékszámát/nyilvántartási számát és adószámát, valamennyi jelentős vezető, ügyvezető, üzlettárs és elnök, igazgató ill. képviselőik nevét, továbbá a cégkivonatot ill. az iparűzési engedély másolatát kell tartalmaznia. Ezen kivül a gazdasági társaságnak írásban kell igazolnia, hogy kifogástalan hírnévnek örvend és hogy a társaság nem haszonélvezője más Unicity Franchise Partnerségnek. Unicity érdekei védelme érdekében kérheti a társasági szerződés másolatát, egy, a vezetőre vonatkzozó hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy hasonló információkat. Egy gazdasági társaság vagyoni részeinek bárminemű átruházása az átruházási szabályok hatálya alá esik, melyek a Vállalati Irányelvek M. pontjában találhatóak. A Unicity mérlegelési jogkörében megszünthetheti annak a társaságnak a Franchise Partner üzleti tevékenységét, amely társaság tulajdonának 50 (ötven) százalékát vagy azt meghaladó részét a Unicity engedélye nélkül átruházza. Unicity Global Markets GmbH / Állapot: januar Rev1 H

16 16 F. Polgári jogi társulások/ Személyegyésítő társaságok (pl. Kkt, Bt, pjt) ( társulás ). Unicity saját megítélése szerint megengedheti egy társulásnak, hogy Unicity Franchise Partnerségre szerződjön. A társulásoktól érkező Franchise Partner Kérelmekben minden üzlettársat/ügyvezető üzlettársat, betéti társaság kül- és beltagját név szerint kell a Franchise Partner Kérelmén feltüntetni, a kérelmét jogszerűen alá kell írni, és a kérelemnek az adószámot és a cégjegyzékszámot, cégkivonatot vagy az iparűzési bejelentés másolatát kell tartalmaznia. Ezen kivül a társulásnak igazolnia kell, hogy, sem a társulás, sem annak valamely partnere nem haszonélvezője semmilyen másik Unicity Franchise Partnerségnek. Unicity érdekei védelme érdekében kérheti a társulási/társasági szerződés másolatát, a vezető hatósági erkölcsi bizonyítványát vagy hasonló információkat. Egy társulás tulajdoni részesedésének bárminemű átruházása az átruházási szabályok hatálya alá esik, melyek a Vállalati Irányelvek M. pontjában találhatóak. Unicity saját belátása szerint megszüntetheti annak a társulásnak a Franchise Partnerségét, amely tulajdonának 50 (ötven) százalékát vagy azt meghaladó részét a Unicity engedélye nélkül átruházza. G. Vagyonkezelő Társaság. Unicity saját megítélése alapján megengedheti egy vagyonkezelő társaságnak, hogy Unicity Franchise Partnerségre szerződjön. A vagyonkezelő társaságtól érkező Franchise Partner Kérelmeket a vagyonkezelő társaság meghatalmazott kezelőjének kell aláírnia, tartalmaznia kell annak nevét, adószámát, a kezelésben levő vagyon aktuális haszónélvezőinek nevét, illetve az összes vagyonkezelő nevét és a megfelelő dokumentumokat. Ezen kivül a kezelőnek igazolnia kell, hogy a vagyonkezelő társaság érvényesen jött létre és sem a vagyonkezelő társaság, sem az aktuális vagyonkezelők nem haszonélvezői másik Unicity Franchise Partnerségnek. A Unicity érdekei védelmében kérheti a vagyonkezelő társaság dokumentumainak másolatait vagy más információkat a vagyonkezelő társaságról. A vagyonkezelő társaságon belüli tulajdonrészek bárminemű átruházása a Vállalati Irányelvek M. pontjában található átruházási szabályok hatálya alá esik. Egy vagyonkezelő társaság Franchise Partnerségének működését a Unicity saját belátása szerint megszüntetheti, ha tulajdonának 50 (ötven) százalékát vagy azt meghaladó részét a Unicity engedélye nélkül átruházza. H. Egyéni vállalkozás. Egyéni vállalkozások Franchise Partnerségei kötelesek az adószámukat és a hatósági igazolvány másolatát a Franchise Partner Kérelemmel együtt a Unicityhez eljuttatni. A Partnerség tulajdoni részeinek bárminemű átruházása az M pontban található átruházási szabályok hatálya alá esik. A Unicity saját belátása szerint megszüntetheti egy egyéni vállalkozás Franchise Partnerséget, amely tulajdonának 50 (ötven) százalékát vagy azt meghaladó részét a Unicity engedélye nélkül átruházza. I. Egyéb szervezetek. Egyéb szervezetek, egyesületek vagy hasonlók esetében ennek a fejezetnek az E., F., G. vagy H. pontjai érvényesek. Egyesületeket csak írásban lehet regisztrálni, úgy, hogy az egyesület neve mellett az egyesület elnökének nevét is adott esetben törvényes képviselőjét meg kell adni, akinek a kérelmét jogszerűen alá kell írnia. Az írásbeli kérelemhez csatolni kell egy kivonatot az egyesületek nyilvántartásának jegyzékéből. Az egyesület elnöke ill. törvényes képviselője nem lehet Unicity Franchise Partner. Többszöri bejegyzés elkerülése és a személyes regisztráció biztosítása érdekében a Unicity elutasítja azokat a vállalkozásoktól és egyesületektől érkező kérelmeket, amelyek az ügyvezető, az üzlettársak/az ügyvezető üzlettársai, elnökök, betéti társaság kül- és beltagjainak

17 17 ill. törvényes képviselőinek neveit nem tartalmazza. Személyes Franchise Partnerség vállalati Franchise Partnerséggé történő átalakításához a vállalkozásnak a fenti szabályok szerint összeállított teljes kérelmét kell benyújtania. A Franchise Partner üzleti részesedésének átruházása az M. pontban foglalt átruházási szabályok alá esik. J. Franchise Partnerek házasságkötése. Hazassagkötés esetén két korábban független Franchise Partner tovább folytathatja különálló, független Franchise Partnerségét. A házas Franchise Partnerek Franchise Partnerségre vonatkzozó változtatási jogai ill. szponzorok cseréjének joga azonban korlátozott és a Unicity ebben saját belátása szerint dönt. K. Franchise Partnerek szétválása vagy üzletrészek feloszlatása. Amennyiben vállalkozások, partnerségek, vagyonkezelő társaságok összeházasodott Franchise Partnerei vagy Franchise Partnerségei úgy határoznak, hogy a házasságot, ill. a vállalkozást stb. felbontják, úgy az eredeti Franchise Partner Szerződés addig folytatodik, amíg a Unicity az összes érdekelt féltől nem kap kielégítő, írásbeli, közjegyző által hitelesített tájékoztatást a szétválást követő eljárásra vonatkzozóan. A Unicity fenntartja magának a jogot, hogy a Franchise Partner Szerződést a megváltozott feltételek között folytassa vagy megszüntesse azt. Ez magában foglalja a jövőbeli díjazások elosztására vonatkzozó megállapodást is. A tulajdonosi részesedések átruházása az M. pontban szabályozott átruházási szabályoknak megfelelően alakul. Egy Franchise Partnerség 50 %-os vagy ennél nagyobb arányban, a Unicity írásos hozzájárulása nélkül történő átruházását a Unicity saját belátása szerint semmissé nyilváníthatja. L. Franchise Partner halála. Unicity Franchise Partner halála esetén a szerződéses viszonya az ehhez kapcsolódó összes joggal és kötelezettséggel örököseire vagy vagyonkezelőire / hagyatéki gondnokaira száll át, amennyiben ilyeneket az örökhagyó kinevezett. Ebben az esetben az örökös vagy vagyonügynök / hagyatéki gondnok a Franchise Partner halálát követő hat (6) hónapon belül köteles a személyes adataival ellátott, joghatályosan aláírt módosítási kérelmét a halotti bizonyítvány, az örökösi igazolás és a személyi igazolvány / útlevél másolataval együtt a Unicityhez benyújtani. A hat hónapos határidő eredménytelen elteltét követően a Franchise Partner Szerződésből eredő jogok és kötelezettségek a Unicity-re szállnak át. A Unicity ebben az esetben fenntartja magának a jogot arra, hogy az elhalálozott Franchise Partner helyét maga vegye át vagy azt más módon töltse be. Ezen eljárás semmiféle gazdasági hatással nem bír az upline-ra. M. Státusz megváltoztatása és Átruházás/Egy Franchise Partnerség eladása. A Unicity nem támogatja Franchise Partnerségek vagy azok tulajdoni hányadainak átruházását. Egy Franchise Partnerség átruházásához, eladásához stb. be kell tartani a vonatkzozó Unicity rendelkezéseket. Státuszváltoztatásokat Unicity-vel engedélyeztetni kell az alábbiak szerint: 1. Franchise Partnerség vagy annak tulajdoni hányada átruházását a Unicity-nek jová kell hagynia; A Unicity-nek és őt követően az átruházó Franchise Partner első, feddhetetlen Franchise Partnerségben álló és díjazásra jogosult upline szponzorának elővásárlási joga van. a. Ha egy Unicity Franchise Partner harmadik szemelytől (aki nem Unicity Franchise Partner) a Franchise Partnersége vagy annak ötven szazalekos (50 %) vagy nagyobb tulajdoni hányadának megszerzésére vonatkzozó komoly ajánlatot kap (az alábbiakban részletezve), a Franchise Partner Unicity Global Markets GmbH / Állapot: januar Rev1 H

18 18 elsősorban Unicity-nek köteles felajánlani azt, az ajánlattal egyező feltételekkel. Az átruházó Franchise Partner vagy az ajánlattevő ezen komoly ajánlatot írásban köteles a Unicity-hez eljuttatni. Unicity a kézhezvételtől számított 10 (tíz) munkanapon belül jogosult az ajánlat elfogadása felől dönteni. A harmadik személy ajánlata olyan írásbeli ajánlat (vagy jogerős bírósági vegzés, melynek egy másolatát megküldték a Unicity ügyvédjének), amely Franchise Partnerségre vagy ennek meghatározott hányadára vonatkozik, és olyan személy adta le, aki nem Unicity Franchise Partner, és amely ajánlatot a Unicity saját belátása szerint jogszerűnek minősített. Az ajánlat jogszerűsegét tamásztja alá különösen, de nem kizárólag: készpénz vagy letéti számlán elhelyezett biztosíték, kölcsön igazolása vagy más jelentős intézkedések, melyeket kizárólag a Franchise Partnerség megszerzése céljából hoztak. b. Amennyiben Unicity tíz (10) munkanapon belül elővásárlási jogát nem gyakorolja, az átruházó Franchise Partner köteles Szponzorának (= az Első Upline Franchise Partner) felajánlani a Franchise Partnerséget vagy annak tulajdoni hányadát a harmadik fél ajánlatával azonos feltételekkel. A Unicity írásban a Szponzor tudomására hozza a harmadik személy ajánlatát és azt megfelelő módon továbbítja neki. A Szponzornak ezutan tíz (10) munkanap áll a rendelkezésére, hogy nyilatkozzon az ajánlat elfogadása felől. Ha a Szponzor az ajánlatot elfogadja, köteles erről a Unicity-t írásban értésíteni. c. Amennyiben a Szponzor (= az Első Upline Franchise Partner) a megnevezett határidőn belül nem él elővásárlási jogával, az átruházó Franchise Partner átruházhatja Unicity Franchise Partnerséget vagy annak tulajdoni hányadát az ajánlattevő harmadik személynek az ajánlat tartalma szerint, amennyiben az átruházó Franchise Partner elfogadja a jelen fejezetben rögzített átruházási feltételeket (amelyeket Unicity időről-időre módosíthat). d. Az elővásárlási jog mindazon új jogszerűen tett ajánlat esetében fennáll, amelyet Franchise Partner harmadik szemelytől (nem Unicity Franchise Partner) kap. e. Amennyiben az átruházó Franchise Partner a Franchise Partnerséget Szponzorának adja el, a Franchise Partnerség a szponzor már meglévő Franchise Partnerségével - a Unicity Franchise Partner Átruházási Feltételeknek megfelelően - összeolvad. f. Az itt felsorolt elővásárlási jogra vonatkzozó feltételek nem vonatkoznak Franchise Partnerség vagy tulajdonrészének átruházására az alábbiak esetében: Házastársak közötti tőketranszfer ahol az átruházó házastárs továbbra is haszonélvező; Egyéni Franchise Partnerség engedélyezett átruházása Vállalati Partnerséggé, amennyiben az átruházó személy a vállalati társulás (összes) tulajdoni hányadának tulajdonosa, illetve olyan Vállalkozás átruházása, amelyben a Franchise Partnernek részesedése van ill. ennek tulajdonosa / ügyvezetője; A Unicity egykori Franchise Partnerére történő átruházás. g. Valamely tulajdoni hányad átruházásához a Unicity előzetes írásbeli engedélyére, valamint módosított Franchise Partner Kérelem és az ahhoz tartozó dokumentáció benyújtására van szükség. 2. A Unicity fenntartja magának a kizárólagos, korlátlan belátása szerinti jogát arra, hogy egy vevőt vagy megszerzőt ugyanúgy visszautasítson, mint valamely Franchise Partner Kérelmet. 3. Ha egy Franchise Partnerség vagy tulajdoni részének átruházását a Unicity jóváhagyta, Unicity jogosult az alább felsorolt valamely vagy adott esetben összes iratot vagy tájékoztatást kérni: a. Új, a megszerző/vevő által hiánytalanul kitöltött és jogszerűen aláírt Franchise Partner Kérelem, a vonatkzozó licencdíj megfizetésével valamint írásbeli nyilatkozat az átruházás okáról (vagy okairol).

19 19 b. Adásvételi szerződés másolata: Az átruházó Franchise Partner köteles adásvételi szerződést készíteni, és annak közjegyzővel hitelesített másolatátát a Unicity-nek átadni. Az adásvételi szerződésnek a következőket kell tartalmaznia: Az átruházó Franchise Partner nyilatkozata, amelyben elhatárolja magát attól, hogy Franchise Partnereket más direktértékesítő- vagy multilevel-marketing cégeknek vagy hasonló vállalatoknak toborozzon vagy szponzoráljon vagy ezt megkísérelje; ,00 Euró osszegű kötbérre vonatkzozó megállapodás az átruházó Franchise Partner és a megszerző Franchise Partner között, amely kötbér a megszerző Franchise Partner számára kerül megfizetésre a Downline-ban történő toborzásra vagy szponzorálásra vonatkzozó szerződéses rendelkezések megszegése esetén. c. Az átruházó Franchise Partner Unicity-nek címzett felmondása. d. 100,00 Euró ügyintézési díj. 4. Ha egy Franchise Partner egy másik Franchise Partner Franchise Partnerségében szeretne részesülni, elsőkent fel kell mondania saját, Franchise Partnerségét és be kell tartani egy hat (6) hónapos várakozási időt, mielőtt jogosulttá vállhat a másik Partnerségbe való belépésre. Ezen hat (6) hónap eltelte után a Franchise Partner új Franchise Partner Kérelem benyújtásával új Unicity Franchise Partnerséget kérelmezhet. N. Franchise Partnerségek módosítása. A Franchise Partner Franchise Partnerségét módosíthatja vagy kijavíthatja; ebben az esetben új Franchise Partner Kérelmet kell benyújtania Módosítások megjelöléssel. Ezt a kérelmet a Unicity Franchise Partner Compliance részlegének kell megküldeni. Minden módosított űrlapot hiánytalanul ki kell tölteni és a Franchise Partnerség minden tagjának jogszerűen alá kell írnia. Névváltoztatáshoz érvényes igazolásra van szükség. O. Nagykorúság. Franchise Partner a 18. életévet betöltött, a saját országa jogyszabályi előírásai értelmében nagykorú, cselekvőkepés személy lehet. Unicity Global Markets GmbH / Állapot: januar Rev1 H

20 20 3. Fejezet A Franchise Partner jogai és kötelésségei A. Általános rendelkezések. A Unicity minden vonatkzozó állami és önkormányzati jogszabályt és rendelkezést betart. A direktértékesítési iparágazatban érvényes etikai szabályok a jó üzleti viselkedés tekintetében, különösen a Direct Selling Association (DSA) Közvetlen Értékesítési Szervezet normái üzleti alapnak számítanak. A Franchise Partner köteles ezeket a jogszabályokat és előírásokat betartani, valamint a Unicity viselkedési szabályait és üzleti gyakorlatát figyelembe venni. A Franchise Partner köteles továbbá a Unicity Franchise Partnerekre vonatkzozó Etikai kodexet (Code of Ethics), a Vállalati Irányelveket, a Franchise Partner Szerződést, a Jutalékszabályzatot, minden szerződéses kötelezettséget, valamint minden alkalmazandó jogszabályt betartani, és kerülni a tisztességtelen üzleti magatartást. A Unicity nem tűri a Franchise Partner etikátlan magatartását és beavatkozik, ha etikátlan viselkedést észlel vagy arról tudomást szerez. Unicity saját belátása szerint dönti el, hogy a Franchise Partnerek cselekedetei etikusak-e vagy sem. A szerződés bármely megszegése és semmibe vétele etikátlan magatartásnak értékelhető és indoka lehet fegyelmi intezkedésektől a felmondásig terjedő szankciónak. Azok a cselekedetek, amelyek a Unicity vagy Franchise Partnerek hirnevét rontják, a Unicity üzletre nézve károsak vagy ártalmasak és mint ilyenek, etikátlan üzleti viselkedésnek minősülnek és fegyelmi intézkedéseket vonhatnak maguk után. Etikátlan magatartásnak minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: A Unicity termékeinek direkt vagy indirekt módon történő értékesítése kiskereskedőkön keresztül; Unicity termékek értékesítése más Franchise Partnerek részére; Unicity termékek értékesítése aukciós- vagy hasonló anonim internetes értékesítő fórumokon, mint az ebay, a ricardo, az Amazon Market Place vagy hasonlók; Unicity termékek eladásának támogatása vagy értékesítése piacokon, üzletekben vagy csomagküldő szolgálaton keresztül, valamint a nagykereskedelemben; Keresztbe Szponzorálás (Cross-Sponsoring) (Franchise Partnerek elcsábítása másik MLM vállalat részére vagy azoktól); Más szervezetek Franchise Partnereinek elcsábítása a saját szervezethez (Downline Raiding); Fedezet nélküli csekkek kiállítása a Unicity-nek vagy Franchise Partnereknek; Más Franchise Partner Franchise Partnerségén keresztül eszközölt megrendelés; Más Franchise Partner hitelkártyájának meg nem engedett használata; Hitelkártya megterhelés indokolatlan visszakönyvelése ill. banki megterhelés indokolatlan visszakönyvelése; A Unicity termékeinek vagy a Jutalékszabályzatnak hamis jogi- és/vagy versenyellenes ismertetése; Csalárd vagy jogellenes üzleti gyakorlatban vagy más illegális tevékenységben való részvétel; A szerződésben foglaltak szerint nem engedélyezett reklámanyagok használata; A Unicity név, márka és logó bármely nem engedélyezett használata (kereskedelmi márkák és szerzői/szabadalmi jogok, beleértve a Unicity-vel együtt dolgozó vállalkozások neveinek, márkáinak és logóinak nem engedélyezett használatát) bármely módon; Harmadik személyek nevének és logójának nem engedélyezett használata bármely formában (különösen, de nem kizárólag a Royal Numico, Rexall und Enrich nevének, kereskedelmi márkájának nem engedélyezett használatára);

MAGYARORSZÁG. Unicity Global Markets GmbH. Franchise Partner szerződés

MAGYARORSZÁG. Unicity Global Markets GmbH. Franchise Partner szerződés MAGYARORSZÁG Unicity Global Markets GmbH Franchise Partner szerződés 2 Franchise Partner szerződés Franchise Partner szerződés 3 Unicity Global Markets GmbH Vállalati Irányelvek Érvényes 2011. január Melléklete

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m

K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m d i s z t r i b ú t o r i A U T Ó P R O G R A M M E G Á L L A P O D Á S E u r ó p a Jelen megállapodás létrejött 20 napján, (a hatálybalépés

Részletesebben

SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS

SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS A jelen közösségépítésre irányuló szerződés ( Szerződés ) az alábbi felek között jött létre: Egyrészről SunMoney Solar

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám

PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám Cégközlöny 26/2010-i szám I. A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó ZRt. (1146 Budapest, Cházár András u.9; Cg.sz.: 01-10-043926), mint a TIGA ÉPKER Kereskedelmi

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével - megtekintést

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat:

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat: Oldal 1 / 11 Üzletszabályzat: Köszönjük, hogy megtisztelt minket a bizalmával, és regisztrált a G4 Partner Klubba. Az G4 Üzletszabályzat (továbbiakban Üzletszabályzat) célja, hogy tájékoztatást nyújtson

Részletesebben

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT 1. Cél A TIENS népes családjának bővítése és adatainak rögzítése a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok és a TIENS saját belső szabályainak figyelembe vételével. 2. Új

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei Ez a irányelv minden olyan európai piacra vonatkozik, ahol az Amway 2015. április 1-én saját leányvállalatai

Részletesebben

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat 1. Bevezetés 1.1.1. Az XM (a továbbiakban Vállalat vagy XM ) a nicosiai cégbíróságon a HE 251334 nyilvántartási számon bejegyezett Ciprusi Befektetési Cég és

Részletesebben

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó Magyarországon Gyártott Rozsdamenetes Kéményajtó FORGALMAZÁS és BEÉPÍTÉS Keressük Viszonteladó partnereinket! HANS PÉTER Kéményajtó TEAM Tel: 06.70.200.5757 Web: www.kemenyajto.eu E-Mail: info@kemenyajto.eu

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, vagyonértékelés stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.hire.hu domain címen

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK amely létrejött a Learnair Képzési Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Learnair) és a Felhasználó között, a LIVI 24 Program felhasználási jogáról. Fontos tudnivalók: A Learnair

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től 100% számlanyitási díj kedvezmény I. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Klasszik Hitel, vagy Klasszik Plusz módozatú lakás-takarékpénztári

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata 7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) Elnöksége

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 BEJELENTÉS ADATVÁLTOZÁSRÓL

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 BEJELENTÉS ADATVÁLTOZÁSRÓL Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 TISZTELT ÜGYFELÜNK! KITÖLTÉS ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL A TÁJÉKOZTATÓT ( 4. OLDAL)! Tisztelt

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe: címe: Telefonszáma:

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe:  címe: Telefonszáma: Kormányhivatal (település) (utca/tér)..(ir.sz.) KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT (projekt megnevezése) I. KÉRELMEZŐ Neve: Címe / Székhelye: Bankszámlaszáma Képviselőjének Neve: Levelezési

Részletesebben

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Játék, és adatkezelési szabályzat 1. A játék időtartama 2014. szeptember 29. 2014. december 31. 2. A játék szervezője Az INDEX.HU Zrt. székhely: 1033 Budapest,Flórián

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10.., levelezési cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10..), mint a(z) Sky Realty

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Prémium Hitel módozatú lakás-takarékpénztári szerződést kötő magánszemély ügyfelek Akció tárgya: ERSTE

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név: cím. Csapattagok Név.

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név:  cím. Csapattagok Név. 1. sz. melléklet JELENTKEZÉSI LAP Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Név: E-mail cím: Telefonszám: Csapattagok Név Egyetem, kar, szak Évfolyam E-mail cím Telefonszám Pályamunka neve/címe:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Az azonosítók használatát a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatók kérelmére engedélyezi és az engedélyt kérelemre vagy hivatalból indított eljárással

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Az előterjesztés száma: 101/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Kulturális,

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétő l 21/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt. szám: 32- /2008. Véleményező bizottság: PTB, TVMB Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. értékesítésére pályázat

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

Forgalmazói szabályzat

Forgalmazói szabályzat Forgalmazói szabályzat MEGHATÁROZÁSOK A DXN Forgalmazói szabályzatban, amennyiben a szövegkörnyezet másként nem indokolja, a következő rövidítések és kifejezések az alábbiakat jelentik: Forgalmazó A DXN

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör Általános Üzleti Feltételek 1. Érvényességi kör (1) Jelen Általános Üzleti Feltételek minden, Bosch Electronic Service Kft. és olyan vevők közti üzletre érvényesek, akik a 2. -ban meghatározott szolgáltatásokat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt

Részletesebben

1. A kereskedőváltás folyamata

1. A kereskedőváltás folyamata 1. A kereskedőváltás folyamata A villamos energiát versenypiacon vételező felhasználók szabadon dönthetnek arról, hogy melyik kereskedőtől vásárolják meg a működésükhöz szükséges villamos energiát. A felhasználók

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Találd meg az elveszett EFOTT jegyeket!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 07. 08. 00:01 perctől 2015. 07. 13. 23:59 percig tartó "Találd meg az elveszett

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

A rendelet hatálya Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Általános rendelkezések 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 13/1997. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1 a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58.., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58..), mint a(z) HU-CO Kft.

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben