A röntgenvizsgálatok értéke és káros hatása a csecsemô- és gyermekbetegek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A röntgenvizsgálatok értéke és káros hatása a csecsemô- és gyermekbetegek"

Átírás

1 GYERMEKRADIOLÓGIA Klinikai tanulmány A röntgenvizsgálatok értéke és káros hatása a csecsemô- és gyermekbetegek vizsgálatában Weisenbach János, Tóth Áron, Khezri Seddiq The value and the risk of X-ray studies in case of infants and children CÉLKITÛZÉS A gyermekek röntgenvizsgálatának száma és indikációja a sugárterhelés kockázata miatt aktuális kérdés. A magyar szakirodalomban az utóbbi években nem találtunk olyan közleményt, amely a betegeknek a vizsgálatok alatt elszenvedett sugárterhelésével foglalkozott, illetve azt összevetette a vizsgálat diagnosztikai értékével. MÓDSZER A szerzôk a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyermekklinikáján az 1999-ben végzett mellkas-, koponya-, végtagvizsgálatok, mictiós cisztouretrográfiás és iv. urográfiás vizsgálatok, valamint a CT-vizsgálatok számát és eredményét vizsgálták. Összehasonlították a sugárdózist mint rizikófaktort és a vizsgálatokkal elért eredményeket. Következtetéseiket 6094 vizsgálat alapján vonták le. EREDMÉNYEK Megállapították, hogy a gyulladásos betegségek miatt történt mellkasvizsgálatok közül (1591) sok a felesleges (345 negatív, 862 bronchitis). A koponyatrauma miatt vizsgáltak között is sok a felesleges (343 vizsgálatból 225 negatív volt). A mictiós cisztográfiás vizsgálatok egyharmada is negatív eredményt adott. Az iv. urográfiás vizsgálatok száma alacsony (30). Ezeket, az eredmények alapján, az értékes vizsgálatok közé sorolták. KÖVETKEZTETÉSEK Mind a pneumonia miatt indikált mellkas-röntgenvizsgálatok, mind a koponyatrauma miatt kért röntgenvizsgálatok, mind pedig a végtagtraumák esetében elrendelt röntgenvizsgálatok szorosabb klinikai indikációt igényelnének a szervek felesleges sugárterhelése miatt. INTRODUCTION Nowadays the question of roentgenological examination's quantity and indications are getting more and more relevant and debated because of their riskbenefit factors. The authors did not find any publication in the Hungarian literature that carefully studied and measured the amount of radiation doses that are involved in patient's examinations concerning their diagnostic values. PATIENTS AND METHODS 6094 roentgenological examination's indications and the radiation doses used were studied by the authors at the Department of Paediatrics of Pécs University. The data were analyzed from the examinations of chest, skull and limbs as conventional techniques, urological examinations e.g cystourethrography and intravenous urography, and the CT examinations done during The results were analysed concerning their effective diagnostic values. Conclusions were based on the results of 6094 examinations. RESULTS 1591 chest X-ray examinations were performed due to the suspicion of infection. A high proportion of these examinations was negative (345) and 862 showed bronchitis. Similarly in traumatological skull X-ray examinations 225 of 343 were negative. One third of cystourethrographic examinations were also negative. In the case of intravenous urography the number of examinations done was low (30) and the results of those were of great value. CONCLUSION Based on our results, the chest X-ray examinations with the indication of pneumonia and the traumatological cases of skull and limbs, the patients should be examined more carefully clinically before considering roentgenogical examinations in order to reduce the abundant examples of radiation induction. sugárterhelés gyermekkorban, a röntgenvizsgálatok értéke és káros hatása dose of X-ray paediatric examinations, cost and benefit of X-ray examination DR. WEISENBACH JÁNOS (levelezô szerzô/correspondent), DR. TÓTH ÁRON, DR. KHEZRI SEDDIQ: Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Gyermekklinika/Pécs University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics; H-7623 Pécs, József A. u Érkezett: október 8. Elfogadva: december 10.

2 Az orvosi diagnosztikában jelentôs szerepe van a sugárterheléssel járó vizsgálatoknak, a sugárterhelés pedig potenciális veszélyt jelent az élô szervezetre, az egészségre. Egyre több radiológus int óvatosságra a sugárterheléssel járó vizsgálatok indikációit illetôen, a gyermek- és serdülôkorban végzett diagnosztikai vizsgálatokkal keltett rákos megbetegedések miatt 1. Brenner és munkatársai 2, valamint Donelli és munkatársai 3 az AJR-ben egy-egy cikkben számoltak be a gyermekkorban végzett CT-vizsgálatok rákkeltô hatásáról. Állításukat ellenérvek követték 4, 5. Az elmúlt évben konferencia foglalkozott ezzel a kérdéssel a szakma legkiválóbb képviselôinek aktív részvételével 6. A hazai irodalomban inkább a sugárterhelésnek a beteg takarásával megvalósított csökkentésével foglalkoztak vagy a vizsgálószemélyzetet ért sugárhatással. Viszonylag kevés munka foglalkozott a betegeket a diagnosztikai vizsgálatok során ért sugárzás káros hatásával. Hazánkban az utóbbi években Weisenbach és Tóth 7 9 foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy mennyi felesleges sugárhatásnak vannak kitéve a gyermekbetegek a diagnosztikai vizsgálatok alatt. Jelen dolgozatunkkal arra szeretnénk fényt deríteni néhány szubjektíven kiragadott és elemzett betegcsoport vizsgálatainak tapasztalata alapján, hogy melyek azok a vizsgálatok, amelyeknek káros hatása nincs arányban a kapott eredménnyel, és melyek azok, amelyeket nem lehet kiküszöbölni a diagnózis érdekében, és nagyobb a hasznuk, mint a káros hatásuk. B ETEGEK ÉS MÓDSZEREK A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyermekklinikája röntgenosztályának anyagából 1999-ben röntgenvizsgálatra került betegek közül azokat válogattuk ki, akiknél a vizsgálatkérés okaként az alábbiakat jelölték meg: elsôsorban pneumonia vagy más, mellkasi szerveket érintô betegségek; elsôsorban koponyatrauma vagy más indikáció; feltételezett csonttörés és egyéb, a végtagok csontjait érintô elváltozások; urogenitalis fejlôdési rendellenességek kivizsgálása. Összesen 6094 vizsgálat eredményét tekintettük át. A fentieket úgy elemeztük, hogy mérlegre tettük a várt eredmény diagnosztikai értékét, valamint a vizsgálat káros hatását, az elszenvedett sugárterhelést. (A vizsgálatok hasznosságát nem lehet konkrét számadatokkal meghatározni, de a sugárterhelés abszolút számokban is kifejezhetô az elnyelt dózis mértékével.) Két csoportba soroltuk a vizsgálatokat: kevésbé értékes vagy értéktelen vizsgálatokra; hasznos vizsgálatokra. Kevésbé értékes vizsgálatoknak minôsítettük azokat, amelyeknek diagnosztikai értéke nem jelentôs, és sugárterhelés nélkül is felállítható lenne a diagnózis. A megállapított diagnózis jelentôsége nem áll arányban a sugárterheléssel. Hasznosnak minôsítettük mindazokat a vizsgálatokat, amelyek lényeges információt nyújtottak, és más diagnosztikai módszerrel ezekhez nem juthattunk volna hozzá. A kapott információ értéke jelentôsebb, mint az elszenvedett sugárterhelés következménye. A pneumonia gyanújával indikált röntgenvizsgálatok közül mérlegre tettük, hogy mennyi volt a pozitív esetek száma, ezek közül hányszor találtunk csak bronchitisre utaló leletet, és hányszor volt negatív a mellkasi lelet, tehát hány százalékban volt felesleges a vizsgálat, milyen mértékû volt a felesleges sugárterhelés. Egy külön csoportban vizsgáltuk a fennmaradt eseteket: a mellkasban a jó- és rosszindulatú daganatok, a metasztázisok kimutatására, a mûtétre került betegek posztoperatív állapotának felmérésére, atelectasiák kimutatására, a keringési zavarokat jelzô pulmonalis kép feltérképezésére, a mediastinum és a pleuraüreg elváltozásainak ábrázolására végzett mellkas-röntgenvizsgálatokat. Ebben a csoportban is figyeltük a negatív és a kontrollvizsgálatok számarányát, a felesleges sugárterhelés mértékét, valamint a pajzsmirigyet ért sugárdózist. Elemeztük, hogy az újszülöttek mellkas-röntgenvizsgálatai közül a cardiorespiratoricus adaptációs zavarok kimutatására és egyéb cardiopulmonalis kórképek, tüdô- és szívfejlôdési anomáliák kórismézésére végzett vizsgálatok alkalmával hányszor jutottunk értékes adatokhoz, s hányszor történt felesleges vizsgálat. A koponya-röntgenvizsgálatok közül a koponyatrauma miatt végzett röntgenvizsgálatok eredményét analizáltuk. A felsorolt röntgenvizsgálatok alatt közvetlen méréseket nem végeztünk, hanem az irodalomban ezekre megállapított dózisértékekre hivatkozunk. M A G Y AR RADIOLÓGIA 2002;76(6):

3 EREDMÉNYEK Az 1. táblázatban tüntettük fel azokat a kategóriákat, amelyek szerint 6094 beteg vizsgálatának eredményét elemeztük Elôször tárgyaljuk a feleslegesnek ítélt vizsgálatokat a fôbb csoportokban, és ezt követôen a hasznosnak tartottakat. 1. táblázat. A vizsgált csoportok szám szerinti megoszlása Vizsgálati csoportok és vizsgálati mód Esetszám; n=6094 Mellkas-röntgenvizsgálatok 2804 Koponya-röntgenvizsgálatok 343 Végtagok csontjainak röntgenvizsgálata 2261 Urogenitalis fejlôdési rendellenességek 181 Onkológiai betegcsoport táblázat. Mellkasvizsgálati eredmények a tüdô gyulladásos betegségeiben Gyulladásos betegségek; n=1591 Broncho- és lobaris pneumonia 626 Interstitialis pneumonia 1 Tüdôabscessus 2 Bronchiectasia 2 Tuberculosis 1 Mucoviscidosis 2 Mediastinitis 2 Nyirokcsomó-meszesedés 3 Lymphadenitis 3 Bronchitis 862 Obstruktív bronchitis táblázat. A mellkasvizsgálatok eredményei daganatos betegségekben Jóindulatú daganatok; n=2 Carcinoid 1 Hamartoma 1 Rosszindulatú daganatok; n=2 Mediastinalis neuroblastoma 1 Más mediastinalis daganat 1 Másodlagos rosszindulatú daganatok; n=19 Pulmonalis metasztázis 3 Lymphadenopathia 16 A 2804 mellkas-röntgenvizsgálat (2 6. táblázat) nagy részét, szám szerint 2213-at gyulladásos megbetegedés tüneteit mutató betegekben végeztük, akiket pneumonia diagnózissal küldtek osztályunkra. Ezeknek a vizsgálatoknak jelentôs része (1207) felesleges volt. Az esetek egy részében a pneumonia nem igazolódott: 345 negatív leletet adtunk ki, továbbá bronchitisre utaló fokozott vascularisatiót állapítottunk meg 862 alkalommal. A fentiek alapján 345 vizsgálat értéktelennek ítélhetô, hacsak azt nem tekintjük értéknek, hogy a negatív eredmény is eredmény. A gonadokat ért sugárzás egy vizsgálat alkalmával nem nagy: 0,05 msv, a pajzsmirigyet ért sugárzás viszont 0,61 mgy. Ugyanebbe a kategóriába sorolható a bronchitis röntgenvizsgálati eredménye is, mert ezt a betegséget nem röntgenvizsgálattal, hanem klinikai vizsgálattal kell megállapítani. Ezek a vizsgálatok nem érték meg az elszenvedett sugárterhelést. Kétes értékûnek ítéljük az úgynevezett kontroll mellkas-röntgenvizsgálatokat a gyulladásos betegségek esetében, amikor a kezelôorvos tapasztalja a betegség klinikai gyógyulását, mégis elküldi kontroll-röntgenvizsgálatra a gyermeket. Anyagunkban 363 ilyen vizsgálat szerepel. Ezek tovább növelik az értéktelen vizsgálatok számát (2., 6. táblázat). Obstruktív bronchitist észleltünk 87 esetben. Ennek a vizsgálatnak az indikációja is vitatható, mert a kórforma fizikális vizsgálattal nagyon jól diagnosztizálható (2. táblázat). A negatív mellkas-röntgenvizsgálatok másik részét az onkológiai betegek vizsgálatai képezik táblázat. Diagnózisok újszülöttkori mellkasvizsgálatokban Újszülöttkori cardiorespiratoricus adaptációs és egyéb zavarok; n=44 Nedves tüdô 15 NRDS 18 Amnionaspiráció 2 Cardiomegalia 4 Congenitalis pneumonia 1 Bronchopulmonalis dysplasia 4 Veleszületett tüdôfejlôdési anomáliák; n=13 Pulmonalis agenesia 1 Congenitalis lobaris emphysema 1 Azygoslebeny 9 Tracheooesophagealis fistula 1 Interstitialis pulmonalis emphysema Weisenbach János: A röntgenvizsgálatok értéke és káros hatása

4 5. táblázat. Mellkasvizsgálatok egyéb elváltozások kimutatására Posztoperatív kép; n=2 Lobectomia 1 Retractio thoracis 1 Fokozott légtartalmú tüdô; n=21 Ismeretlen okból kialakult fokozott légtartalmú tüdô 19 Obstruktív emphysema 2 Tüdôfibrosis; n=5 Citosztatikus kezelés után 3 Egyéb fibrosis 1 Ismeretlen eredetû 1 Pneumomediastinum, ptx, hydrothorax; n=13 Tenziós ptx 5 Gyulladásos ptx 1 Letokolt ptx 4 Posztoperatív ptx 1 Haemothorax 1 Pyothorax 1 Atelectasia és dystelectasia; n=13 Bronchiectasia miatt 1 Idegen test miatt 1 Nyirokcsomó okozta 3 Nyákdugó okozta 5 Pneumonia miatt 3 Pangásos tüdôkép, pulmonalis oedema; n=21 Pangásos tüdôkép 14 Pulmonalis oedema 7 Idegentest-aspiráció; n=4 Táplálék 2 Idegen test 2 Normális variáns és egyebek; n=43 Nagy thymus táblázat. Negatív eredményû mellkasvizsgálatok Negatív vizsgálati lelet; n=485 Gyulladásos betegségekben 345 Daganatos betegségekben 140 Kontrollvizsgálatok; n=525 Gyulladásos betegségekben 363 Daganatos betegségekben 98 Egyebeknél 64 ilyen vizsgálat történt. A daganatos betegségekben szenvedôk esetében 98 kontrollvizsgálatot végeztünk (6. táblázat). Ez azonban egy másik kategóriába tartozó betegcsoport; a gondozott betegek ellenôrzése kötelezô protokoll szerint történik, amelynek részét képezi a mellkas-röntgenvizsgálat. A gyulladásos betegségek miatt végzett röntgenvizsgálatokat abban az esetben, ha pozitív eredménnyel járnak, értékes vizsgálatnak tekintjük, mert viszonylag kis sugárterheléssel értékes információhoz juthatunk. Összesen 1591 vizsgálat történt, amelyek közül 626 esetben mutatott ki a röntgenvizsgálat gócos és lobaris tüdôgyulladást, egy interstitialis pneumoniát. Két esetben alakult ki tüdôtályog, két bronchiectasiára derült fény. Összesen 642 esetben találtunk olyan patológiás képet, amelynek kiderítése, véleményünk szerint, megérte a sugárterheléssel járó vizsgálat kockázatát (2. táblázat). Az onkológiai megbetegedések miatt végzett mellkasvizsgálatok száma nem nagy, összesen 23. Ezek célzott vizsgálatok voltak. Két esetben derült ki jóindulatú mellkasi daganat, két esetben rosszindulatú, három pulmonalis metasztázis és 16 jóindulatú nyirokcsomó-megnagyobbodás. Mindezeket az értékes vizsgálatok körébe soroljuk (3. táblázat). Újszülöttekben a cardiorespiratoricus adaptációs zavarok és fejlôdési rendellenességek miatt végzett mellkas-röntgenvizsgálatok is egy külön kategóriát képeznek. Ilyen esetünk 44 volt. Annak ellenére, hogy az újszülöttet sugárterhelés éri, a röntgenvizsgálat hasznos, mert más vizsgálómódszerrel teljesen nem helyettesíthetô. Az egész világon változatlanul alkalmazzák az újszülöttek mellkasröntgenvizsgálatát. Ebben a csoportban egyszer sem kaptunk negatív eredményt. Mind a 44 esetben cardiorespiratoricus adaptációs zavart, egy esetben congenitalis pneumoniát és négy esetben az oxigénkezelés következtében kialakult bronchopulmonalis dysplasiát diagnosztizáltunk. Mindezeken kívül 12 esetben pulmonalis fejlôdési rendellenességet, valamint egy esetben tracheooesophagealis fistulára utaló pulmonalis elváltozást találtuk (4. táblázat). Az egyéb kórképek kiderítése során 21 esetben fordult elô izolált bronchusobstructio, ezek asthma bronchiale részjelenségei voltak, öt esetben találtunk tüdôfibrosisra utaló képet. Két alkalommal volt mûtét utáni kontrollvizsgálat. Pneumomediastinumot, pneumothoraxot 14 esetben derítettünk ki, különbözô okból kialakult M A G Y AR RADIOLÓGIA 2002;76(6):

5 dys- és atelectasia 13 betegben fordult elô, és viszonylag sok pangásos tüdôképet és oedemát észleltünk. 21 ilyen esetünk volt, valamint négy idegentest-aspirációt láttunk. Mindezeket a vizsgálatokat az általunk értékesnek ítélt csoportba soroljuk (5. táblázat). Koponya-röntgenvizsgálatot 343 betegen végeztünk. Ezek közül 225-ben kóros eltérést nem észleltünk. Vizsgálataink ¾ része szigorú értelemben véve felesleges vizsgálatnak bizonyult. Mindössze 118 esetben észleltünk valamilyen elváltozást, amelyek közül a pozitív esetek egy része csupán mellékleletként zárult pozitív eredménnyel. CT-vizsgálatra 11 beteg került, ezek közül kettônél nem mutatott ki a vizsgálat semmilyen eltérést. A CT-vizsgálat magasabb sugárdózissal jár, ezért az indikációit is sugárterhelés szempontjából alaposabban kell mérlegelni. A 7. táblázatban tüntettük fel a pozitív eseteinket a diagnózis megoszlásának arányában. A végtagok röntgenvizsgálatát a legnagyobb számban törés gyanúja miatt, illetve annak kizárására végeztetik a klinikusok. A vizsgált idôszak alatt 2261 végtag-röntgenvizsgálat közül 1729 ezzel a céllal történt. 856 esetben azonban nem észleltünk semmilyen eltérést. Ez viszonylag nagy szám, a trauma miatt vizsgáltaknak egyharmadát képezi. Úgy tûnik, a fizikális vizsgálat értéke csökkent, a klinikusok inkább a biztosnak látszó röntgenvizsgálatot választják. Ezekben a vizsgálatokban a sugárterhelés nem nagy, kivéve a combcsontfelvételeket, amikor a petefészket 4 mgy sugárzás éri. A mi anyagunkban 108 medence-, illetve femurvizsgálat történt. A kontrollvizsgálatok indikációjában, azok egy részében érvényesül az úgynevezett laza indikáció, mert válogatás nélkül végeztetnek el kontroll-röntgenvizsgálatokat, például corticalis gyûrôdések esetében, hajszálrepedéseknél. Itt kell megemlíteni a röntgensugárzás hatásának summálódását is. Ennek azért van jelentôsége, mert viszonylag nagy 7. táblázat. Koponya-CT-vizsgálatok eredménye Diagnózis Esetszám; n=11 Hydrocephalus 3 Agyoedema 3 Subduralis effusio 2 Astrocytoma 1 Negatív 2 számban végzünk kontrollvizsgálatokat. Anyagunkban ezek száma 563 volt. Az aszeptikus csontnekrózis gyermekkorban gyakori. 40 esetben végeztünk ennek az elváltozásnak gyanúja esetén végtag-röntgenvizsgálatot. Csak két esetben kaptunk negatív eredményt. A röntgenvizsgálat értéke vitatható ebben a kórformában, mert a klinikai kép annyira jellegzetes, hogy aligha van szükség ennek megerôsítésére radiológiai vizsgálattal. Tekintetbe kell még azt is venni, hogy nincs párhuzamosság a csonton észlelhetô radiológiai elváltozás súlyossága és a fájdalom mértéke között. A 8. táblázatban foglaltuk össze a végtag-röntgenvizsgálatok számát és a megállapított diagnózisokat. Nem sok olyan onkológiai beteget vizsgáltunk, akinél végtag-röntgenvizsgálatot is kellett végezni. Ilyen esetünk 35 volt, közülük 10 negatív eredménnyel zárult. Ezeket a vizsgálatokat hasznos vizsgálatoknak tekintjük, mert viszonylag kis sugárterheléssel értékes információkat nyújtanak (9. táblázat). A vesék és húgyutak fejlôdési rendellenességeinek feltérképezésében az izotóp- és ultrahangvizsgálatok mellett még mindig jelentôs szerepe van a mictiós cisztouretrográfiának. A vizsgált évben 151-et végeztünk. A vizsgálat eredményeit a 10. táblázatban foglaltuk össze. A vizsgáltak egyharmadában normális viszonyokat észleltünk, tehát viszonylag sok esetben végeztünk nagyobb sugárter- 8. táblázat. A végtag-röntgenvizsgálattal megállapított diagnózisok és esetszám Diagnózis Esetszám; n=2261 Negatív 856 Kontroll 563 Különbözô törések 458 Epiphyseolysis és ficam 63 Osteoporosis 103 Aszeptikus nekrózis 40 Normális variánsok 16 Különbözô csontdysplasiák szindrómákban 48 Gyulladásos elváltozás a csontban és a lágy részekben 14 Rachitis 18 Jóindulatú daganatok 17 Rosszindulatú daganatok 2 Egyebek Weisenbach János: A röntgenvizsgálatok értéke és káros hatása

6 9. táblázat. Onkológiai betegek végtag-röntgenvizsgálatai Diagnózis Esetszám; n=35 Negatív 10 Kontroll 10 Osteoporosis 6 Bursitis 2 Normális variáns 1 Valgus deformitás 1 Csontdysplasia 1 Chondroma 2 Osteogen sarcoma 1 Neuroblastoma-metasztázis táblázat. Mictiós cisztouretrográfiával megállapított diagnózisok Diagnózis Vizsgálatok száma; n=151 Negatív 57 Kontroll 36 Vesicoureteralis reflux 22 Megacystis 7 Neurogén hólyag 6 Tág hólyagnyak 3 Kettôs vese, kettôs ureter 2 Artériás leszorítás a vese üregrendszerén 2 Hólyagmegnagyobbítás 2 Kis kapacitású hólyag 2 Hydronephrosis 2 Hátsó urethrabillentyû 1 Hólyagdiverticulum 1 Deformált húgyhólyag 1 Cystitis 1 Urethrastrictura 1 Veseembolia 1 Uretercsonk-tágulat 1 A. iliaca benyomat az ureteren 1 Hólyagnyakstenosis 1 Kanyargós ureter 1 heléssel járó és a gonadokat is érintô vizsgálatokat feleslegesen. 57 betegnél történt a heréket 3,3 mgy vagy a petefészkeket 8,8 mgy sugármenynyiséggel károsító röntgenvizsgálat. Értékesnek tartunk 36 kontrollvizsgálatot, mert 29 esetben az antirefluxmûtét vagy a tefloninjektálás eredményességét mutattuk ki ezekkel. Cisztográfiával elsô vizsgálatként 22 alkalommal mutattunk ki vesicoureteralis refluxot. A 10. táblázatban szemléltetjük a cisztográfiás vizsgálattal megállapított elváltozásokat. Ultrahanggal történô kontrasztanyagos refluxkimutatást az eljárás költségessége miatt nem végeztünk. Intravénás urográfiát viszonylag kis számban végeztünk, mert az ultrahang- és izotópvizsgálatok elterjedése óta csökkent ennek a vizsgálatnak az indikációs területe. Elsôsorban a kettôs vese kimutatásában ítéljük hasznosnak, mert az izotóp- és ultrahangvizsgálattal sem mutathatók ki 100%-os biztonsággal a kettôs vesék. Az urográfia pedig mindig biztos választ ad erre a kérdésre. A 11. táblázatban foglaltuk össze az iv. urográfiával kimutatott fejlôdési rendellenességeket és egyéb elváltozásokat. M EGBESZÉLÉS A 2804 mellkasvizsgálat közül 345 negatív volt, és 862 esetben bronchitist állapítottunk meg. A mellkasvizsgálatkor a gonadok tekintetében nem túl nagy a besugárzás mértéke. Az UNSCEAR közlése alapján kevesebb mint 0,05 mgy a közölt sugármennyiség. A gerincet ért sugárzás jóval nagyobb, mintegy tízszerese az elôbbi értéknek, azaz 11. táblázat. Iv. urográfiával megállapított diagnózisok Fejlôdési rendellenességek és betegségek Esetszám; n=30 Kettôs vese, kettôs ureter, osztott pyelon 6 Hydronephrosis 6 Negatív lelet 5 Vesehypoplasia és -agenesia 4 Kontroll 1 Ectopiás vese 1 Egyoldali rosszul kiválasztó vese 1 Ureterkô 1 Pyeloureteralis szûkület 1 Ureterovesicalis szûkület 1 Hátsó urethrabillentyû 1 Veseparenchyma-laesio 1 Kis pyelectasia 1 M A G Y AR RADIOLÓGIA 2002;76(6):

7 0,54 mgy, s ennél még több a pajzsmirigyet ért sugárzás: 0,65 mgy 10. Diederichs és Lenzen 11 szerint sem nagy a sugárterhelés, mert a leadott dózis 0,06 0,25 msv. A sugármennyiség elenyészô voltát érzékelteti az az adat, amely szerint Németországban az évi természetes háttérsugárzás 2,4 msv. Arroe 12 szerint növekszik a rizikó azoknál a betegeknél, akiknél több mint 25 mellkas-röntgenvizsgálatot végeztek. Diederichs és Lenzen 11 véleménye szerint a konvencionális mellkas-ct 3 27 msv effektív dózist eredményez. De ha alacsony dózisú CT-vel vizsgálnak, akkor 0,3 0,55 msv-re csökkenthetô ez a dózis. A csökkentés azért fontos, mert minden 1 msv sugármennyiség 5-tel növeli a lakosra jutó malignitások számát. A mellkas-ct-vizsgálatkor sugárzás éri a pajzsmirigyet, valamint a gerincben a vörös csontvelôt. Ohta és munkatársai 1 szerint annak az esélye, hogy iskoláskorúakban sugárzás okozta daganat alakul ki az élet folyamán, a következô formula alapján becsülhetô meg: 0,3 10(-5) 0,9 10(-5). A 343 koponyavizsgálat közül 225 negatív eredményû volt, ezeknek a vizsgálatoknak mintegy kétharmadában semmi lényeges információt nem kaptunk. A koponyavizsgálat sugárdózisa nem túl nagy, 3,1 mgy 13. Ez a sugármennyiség az egy évben megengedhetô sugárdózisnak háromszorosa, ezért az indikációkor nagyobb körültekintésre volna szükség. Tizenegy koponya-ct-vizsgálat közül kettô eredménye volt negatív. Ez szoros indikációra utal. Fontos azért is, mert egy koponya-ct-vizsgálat alatt a szemlencsét ért sugárzás meghaladja az egy évben leadható sugármennyiséget, 3,1-3,4 mgy. Hagyományos CT-vizsgálatkor az agyat ért sugárzás mértéke nagyon nagy, átlagban 45,8 mgy 14. Sokkal kisebb a sugárzás spirál-ct alkalmazásakor, nem több mint 3 mgy 11. A végtag-röntgenvizsgálatok száma rendkívül magas az anyagunkban: 2261 ilyen vizsgálat történt. Ezek közül 856 röntgenvizsgálat normális viszonyokat mutatott. A pozitív esetek legnagyobb részét a traumás elváltozások kimutatására végzett vizsgálatok alkotják, 525 ilyen esetünk volt. A traumák miatt végzett kontrollvizsgálatok száma 563 volt, mert ezeket egy protokoll alapján indikálják. Nem volna szabad azonban megfeledkezni a röntgensugárzás summálódásáról. 103 esetben találtunk diffúz mészszegénységet, legtöbbször következményként vagy hormonális zavarok esetében. Különbözô végtagfejlôdési rendellenességet 48 esetben mutattunk ki. Vizsgálataink száma nagy, de a gonadokat és a vérképzô szerveket ért sugárzás kicsi. A kritikus szerveket takarni lehet a vizsgálat alatt, ezért az irodalom nem nagyon foglalkozik az ilyen vizsgálat miatt létrejött sugárterheléssel. A végtagok CT-vizsgálata során nagyobb a sugárdózis, ebben az esetben szerepet játszik a megválasztott rétegvastagság, a szeletek száma, valamint a sugárzási paraméterek 15. A vizsgált idôszakban 151 mictiós cisztouretrográfiás vizsgálat történt, ebben a vizsgálati csoportban elég nagy a negatív eredménnyel végzôdô vizsgálatok száma, 57 ilyen eset volt. A negatív vizsgálatok nagy részét kontrollvizsgálatok képezték, ezek azonban elkerülhetetlenek, ily módon igazoltuk például az antirefluxmûtétek eredményességét. A hagyományos cisztouretrográfia alkalmával mind a fantomon, mind a pácienseken végzett mérések tanúsága szerint a leadott sugárdózis 13 mgy vizsgálatonként 16. Alacsony dózisú fluoroszkópiával a sugárterhelés tovább csökkenthetô: ilyenkor az ovariumot ért sugárzás 0,029 mgyre redukálható 17. Cleveland és munkatársai 18 is hasonló dózismennyiségrôl számoltak be. Az intravénás urográfiás vizsgálatokat az utóbbi idôben kevésbé alkalmazzák, intézetünkben is csak 30 ilyen vizsgálat történt egy év alatt. Az öt negatív eredménnyel végzôdô vizsgálaton kívül mindegyiket hasznosnak minôsítjük. Segal és munkatársai 19 számítása alapján hagyományos vizsgálattal az ovariumokat ért dózis 15,8 mgy, ezt modern technikai eszközök bevezetésével 1,09 mgy-re tudták csökkenteni. K ÖVETKEZTETÉS A téma aktualitását és fontosságát igazolja az, hogy a Pediatric Radiology áprilisi számában az összes cikk az itt, általunk tárgyalt kérdéssel foglalkozik. A dózisredukciót gyermekek vizsgálatára 2001 augusztusában multidiszciplináris konferencián vitatták meg, amelyet a Nemzetközi Gyermekradiológus Társaság szervezett. Hét pontban foglalták össze az alapelveket. CT-vizsgálaton átesett gyermekeknél gyakrabban fordul elô rákbetegség 6. Genetikailag nagyobb rizikójú betegnél viszonylag alacsony dózis is betegséget válthat ki és az egyes szervek érzékenysége más és más. Anyagunkban a mellkas-röntgenvizsgálatok közül a negatív vizsgálatok száma magas. Szükség van 284 Weisenbach János: A röntgenvizsgálatok értéke és káros hatása

8 a szorosabb indikációra. A bronchitist nem radiológiai vizsgálattal kell megállapítani. A fejtraumák után végeztetett koponya-röntgenvizsgálatok nagy része felesleges, mert koponyatörést feltételezve kérték a vizsgálatokat, de nem volt törés; továbbá a traumás esetekben nem a koponyatörés jelenti a veszélyt, hanem a vérzések, azt pedig úgysem lehet röntgenvizsgálattal megállapítani. A végtagtörések gyanúja miatt elvégzett röntgenvizsgálataink nagy része is felesleges, mert sok volt a negatív vizsgálati eredmény. Gondosabb fizikális vizsgálattal ezeknek nagy részét mellôzni lehetett volna. Az urogenitalis fejlôdési rendellenességek kivizsgálása, a mûtéti eredmények lemérése, a mûtét utáni kontrollvizsgálatok sugárterheléssel járnak, de ezeknek a vizsgálatoknak a száma nem volt magas, ezért nem soroljuk a kiküszöbölhetô vizsgálatok körébe. A viszonylag nagyszámú, általunk feleslegesnek véleményezett vizsgálatot klinikusaink azért rendelik el, hogy az esetleges jogi bonyodalmakat elkerüljék. Az indikációkor azonban mérlegelni kellene a kért vizsgálat hasznát és a sugárterhelés káros hatása miatt felmerülô jogi következményeket is. Irodalom 1. Ohta K, Takamoto M, Kai M, Kusama T, Aoki Y. Estimations of organ dose and health risk of mass chest X-ray examination in children. Nippon-Koshu-Eisei-Zasshi 1993;40: Brenner DJ, Ellisto CD, Hall EJ, Berdon WE. Estimated risks of radiation-induced fatal cancer from pediatric CT. AJR 2001;176: Donelli LF, Emery KH, Brody AS. Perspective. Minimizing radiation dose for pediatric body applications of a singledetector hellical CT: Strategies at a large children s hospital. AJR 2001;176: Slovis TL. Risks and benefits in pediatric CT. Pediatr Radiol 2001;31: Strife JL. Risks and benefits in pediatric CT. Pediatr Radiol 2001;31: The ALARA concept in pediatric CT intelligent dose reduction. Pediatr Radiol 2002;32: Weisenbach J. Képalkotó vizsgálatok célszerû kiválasztásának jelentôsége. Magyar Gyermekorvosok Társasága évi Nagygyûlése, Pécs. 8. Weisenbach J. A képalkotó vizsgálatok célszerû kiválasztásának jelentôsége. Gyermekgyógyászat 2001;52: Tóth Á, Weisenbach J. A képalkotó vizsgálatok haszna és mellékhatása a gyermekkori betegségek diagnosztikájában XII. Nemzetközi Gyermekradiológus Szimpózium, Siófok, Bengston. UNSCEAR jelentés, Diederichs S, Lenzen H. Radiation exposure associated with imaging of the chest: comparison of different radiographic and computed tomography techniques. Cancer 2000;89: Arroe M. The risks of X-ray examinations of the lung in neonates. Acta Paediatrica Scandinavica 1991;80: Havukainen R, Pirinen M. Patient dose and image quality in five standard X-rax examinations. Med Phys 1993;20: Smith A, Shah GA, Kron T. Variation of patient dose in head CT. Br J Radiol 1998;71: Fearon T. CT dose parameters and their limitations. Pediatr Radiol 2002;32: Vogel H. Anderung der Strahlenexposition in der Rontgendiagnostik heute. Aktuelle Radiol 1993;3: Kleinman PK, Diamond DA, Karellas A, Spevak MR, Nimkin K, Belanger P. Tailored low dose fluoroscopic voiding cystourethrography for the reevaluation of vesicoureteral reflux in girls. AJR 1994;162: Cleveland RH, Constantinou C, Blickman JG, Jaramillo D, Webster E. Voiding cystourethrography in children: value of digital fluoroscopy in reducing radiation dose. AJR 1992;158: Segal AJ, Maillie HD, Lemkin JA. Uroradiographic dosimetry using a rare-earth screen-film system. AJR 1982; 139: M A G Y AR RADIOLÓGIA 2002;76(6):

AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA

AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika Kávészünet-14 Siófok 2012 május 11-13 KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK FELADATA Morfológiai és funkcionális

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA. Kis Éva Semmelweis Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika

KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA. Kis Éva Semmelweis Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA Kis Éva Semmelweis Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika CT Rtg felvételátvilágitás PET-CT ULTRAHANG PET IZOTÓP PACS MR A radiológus feladata kiválasztani azt a képalkotó módszert

Részletesebben

Többfázisú CT vizsgálat a rutin diagnosztikában - indokolt-e a többlet sugárterhelés?

Többfázisú CT vizsgálat a rutin diagnosztikában - indokolt-e a többlet sugárterhelés? Többfázisú CT vizsgálat a rutin diagnosztikában - indokolt-e a többlet sugárterhelés? Schiszler Tamás(1), Szukits Sándor(2), Újlaki Mátyás(3), Cseri Zsolt(3), Kárteszi Hedvig(4) 1: Monklands Hospital,

Részletesebben

Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában

Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában Onkoradiológia 2012 Varga Edit, Rudas Gábor oncoradiologia feladata differenciáldiagnosztika terápia követése háziorvos klinikus radiológus congenitalis NBL vs

Részletesebben

PTE-Klinikai Központ- Radiologiai Klinika

PTE-Klinikai Központ- Radiologiai Klinika CT vizsgálati protokollok optimalizálásának hatása a diagnosztikus pontosságra és a pácienseket ért sugárterhelésre Dr. Szukits Sándor, Dr. Kékkői László, Dr. Dérczy Katalin PTE-Klinikai Központ- Radiologiai

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2425-06 Klinikum a képalkotásban követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2425-06 Klinikum a képalkotásban követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A beteg néhány nappal ezelőtt otthonában elesett, háziorvosának térdfájdalomról számolt be, aki beutalta betegét a radiológiára csontsérülés (törés) kizárása végett. A beteg a felvétel készítése

Részletesebben

SONOCYSTOGRAPHIA. Kis Éva. Ultrahangvizsgálatok gyermekkorban Budapest, április

SONOCYSTOGRAPHIA. Kis Éva. Ultrahangvizsgálatok gyermekkorban Budapest, április SONOCYSTOGRAPHIA Kis Éva Ultrahangvizsgálatok gyermekkorban Budapest, 2016. április 21-22. MIÉRT VAN SZÜKSÉG A KONTRASZTANYAGOS UH VIZSGÁLATOKRA GYERMEKEKNÉL? Gyermekeknél az UH vizsgálat legtöbbször pontosabb

Részletesebben

OBSTRUVTIV UROPATHIÁK. Kis Éva Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika

OBSTRUVTIV UROPATHIÁK. Kis Éva Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika OBSTRUVTIV UROPATHIÁK Kis Éva Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika A HÚGYÚTI RENDSZER VIZSGÁLATA Prenatalis ultrahang Prenatalis MR Postnatalis ultrahang Mictios cystourethrographia

Részletesebben

VÁRKONYI ILDIKÓ KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK INDIKÁCIÓI

VÁRKONYI ILDIKÓ KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK INDIKÁCIÓI VÁRKONYI ILDIKÓ KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK INDIKÁCIÓI Semmelweis Egyetem Budapest I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika 1 2 3 ALARA elv, Image gently As low, as reasonably achievable Azaz: olyan diagnosztikus vizsgálatokat

Részletesebben

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4 99m Tc-MDP hatására kialakuló dózistér mérése csontszcintigráfia esetén a beteg közvetlen közelében Király R. 1, Pesznyák Cs. 1,2,Sinkovics I. 3, Kanyár B. 4 1 Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás

Részletesebben

A sugárdózis csökkentésének lehetőségei gyermekek CT-vizsgálatánál

A sugárdózis csökkentésének lehetőségei gyermekek CT-vizsgálatánál Bevezetés Az elmúlt években a többszeletes CT-k elterjedésével párhuzamosan számos olyan technikai újítás jelent meg, amely hozzájárul a pontosabb diagnózis kialakításához. A többszeletes CT-k és a technikai

Részletesebben

KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK A MELLKASI BETEGSÉGEK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. Gyermekklinika

KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK A MELLKASI BETEGSÉGEK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. Gyermekklinika KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK A MELLKASI BETEGSÉGEK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. Gyermekklinika VIZSGÁLÓMÓDSZEREK Mellkas felvétel UH Átvilágitás CT MR Izotóp RÖNTGEN Az éretlen szövet

Részletesebben

Az éretlen szövet nagyon sugárérzékeny, nem ismert az a dózis, ahol biztosan nem lehet károsodás

Az éretlen szövet nagyon sugárérzékeny, nem ismert az a dózis, ahol biztosan nem lehet károsodás A GYERMEKRADIOLÓGIA ALAPJAI dr. Kis Éva A gyermek nem kis felnőtt A koraszülött nem újszülött Az újszülött nem csecsemő A csecsemő nem kisgyermek A kisgyermek nem kamasz FELNŐTT ÉS GYERMEKRADIOLÓGIA KÜLÖNBSÉGEK

Részletesebben

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A Ikt.szám:10230/KLINK/2017 egészségügyi szolgáltató jellegére, társadalmi felelősségvállalására, valamint a lakosság egészségi állapota iránt érzett felelősségére tekintettel, orvosszakmai szempontok messze

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Miért probléma a lázas gyermek a rendelőben? nem beteg - súlyos beteg otthon ellátható

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁOK, RADIOLÓGIAI KLINIKA, SZEGED

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁOK, RADIOLÓGIAI KLINIKA, SZEGED A mellkas vizsgálata I. rész Nagy Endre SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁOK, RADIOLÓGIAI KLINIKA, SZEGED Indikáció panasz vagy tünet esetén: a mellkasi szervek elváltozásainak, betegségének vagy sérülésének gyanújakor,

Részletesebben

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide!

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide! Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Nap mint nap, emberek millió szenvednek valamilyen tüdőbetegség következtében, ráadásul a halálokok között is vezető szerepet betöltő COPD előfordulása

Részletesebben

Területi Radiológus Továbbképzés (TRT)

Területi Radiológus Továbbképzés (TRT) Területi Radiológus Továbbképzés (TRT) A Radiológiai Szakmai Kollégium ajánlása A TRT 8 témában (mellkas, has, eml, mozgásszerv, idegrendszer, fej-nyak régió, intervenció, gyermekradiológia) a négy egyetemi

Részletesebben

MELLKASI ULTRAHANGVIZSGÁLATOK. KIS ÉVA Semmelweis Egyetem ÁOK Budapest I. sz. Gyermekklinika

MELLKASI ULTRAHANGVIZSGÁLATOK. KIS ÉVA Semmelweis Egyetem ÁOK Budapest I. sz. Gyermekklinika MELLKASI ULTRAHANGVIZSGÁLATOK KIS ÉVA Semmelweis Egyetem ÁOK Budapest I. sz. Gyermekklinika MELLKASI ULTRAHANGVIZSGÁLATOK A legtöbb mellkasi kórkép diagnosztizálásához elegendı a röntgenfelvétel Néha az

Részletesebben

Fejsérülések gyermekkorban

Fejsérülések gyermekkorban OTSZONLINE.HU Fejsérülések gyermekkorban Dr. Fadgyas Balázs, dr. Pászti Ildikó Mária A gyermeksebészeti, gyermektraumatológiai gyakorlat során gyakran találkozunk fejsérülésekkel. A fizikális vizsgálatot

Részletesebben

A kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok lehetőségei gyermekkorban

A kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok lehetőségei gyermekkorban Az elmúlt években rendezett nemzetközi és hazai gyermekradiológiai és ultrahang-konferenciákon, valamint újabb közleményekben is (13), visszatérő gondolat: itt van az ideje, hogy kiterjedtebben használjuk

Részletesebben

HÚGYÚTI INFECTIÓK KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA. Kis Éva Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika

HÚGYÚTI INFECTIÓK KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA. Kis Éva Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika HÚGYÚTI INFECTIÓK KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA Kis Éva Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika HÚGYÚTI INFECTIO Baktérium a húgyúti rendszerben (Coli) Felsı rendszer acut pyelonephritis (APN) Alsó rendszer

Részletesebben

Mellkasi kórkk. Nyitrai Anna SE.I. sz. Gyermekklinika, Budapest

Mellkasi kórkk. Nyitrai Anna SE.I. sz. Gyermekklinika, Budapest Mellkasi kórkk rképek újszülöttkorban Nyitrai Anna SE.I. sz. Gyermekklinika, Budapest Vizsgáló módszerek Mellkas felvétel Átvilágítás UH CT MR Izotóp p vizsgálat Angiographia Bronchographia Technikai feltételek

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

VESEBETEGSÉGEK KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I.sz. Gyermekklinika

VESEBETEGSÉGEK KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I.sz. Gyermekklinika VESEBETEGSÉGEK KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I.sz. Gyermekklinika KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK FELADATA Morfológiai és funkcionális diagnózis Segítség a klinikusnak a terápia választásában

Részletesebben

ORVOSI RÖNTGEN- ÉS IZOTÓPDIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOKBÓL SZÁRMAZÓ PÁCIENS SUGÁRTERHELÉSEK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON. Dr. Giczi Ferenc

ORVOSI RÖNTGEN- ÉS IZOTÓPDIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOKBÓL SZÁRMAZÓ PÁCIENS SUGÁRTERHELÉSEK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON. Dr. Giczi Ferenc ORVOSI RÖNTGEN- ÉS IZOTÓPDIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOKBÓL SZÁRMAZÓ PÁCIENS SUGÁRTERHELÉSEK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON Dr. Giczi Ferenc Széchenyi István Egyetem Győr, Egyetem tér 1. OKK Országos Sugárbiológiai

Részletesebben

Pulmonalis embólia Akut Aorta Szindrómák. Szukits Sándor PTE - KK - Radiológiai Klinika

Pulmonalis embólia Akut Aorta Szindrómák. Szukits Sándor PTE - KK - Radiológiai Klinika Pulmonalis embólia Akut Aorta Szindrómák Szukits Sándor PTE - KK - Radiológiai Klinika Pulmonális Embólia - Kivizsgálási taktika Klinikai valószínűség Scoring rendszerek: Wells Genfi Pisa-Ped Módosított

Részletesebben

Húgyúti fejlıdési rendellenességek. Nyitrai Anna I.sz.Gyermekklinika Budapest

Húgyúti fejlıdési rendellenességek. Nyitrai Anna I.sz.Gyermekklinika Budapest Húgyúti fejlıdési rendellenességek Nyitrai Anna I.sz.Gyermekklinika Budapest Képalkotó vizsgálatok húgyúti rendszer Ultrahang MCU sonocystographia Izotóp iv.urographia CT MR-urographia A húgyúti rendszer

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

ÚJDONSÁGOK A GYERMEKRADIOLÓGIÁBAN. Kis Éva Semmelweis Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika

ÚJDONSÁGOK A GYERMEKRADIOLÓGIÁBAN. Kis Éva Semmelweis Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika ÚJDONSÁGOK A GYERMEKRADIOLÓGIÁBAN Kis Éva Semmelweis Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika CT Rtg felvételátvilágitás PET-CT ULTRAHANG PET IZOTÓP PACS MR A radiológus feladata kiválasztani azt a képalkotó

Részletesebben

A pleura betegségei. Dr. Póder György. Pulmonológiai továbbképzı 2010.

A pleura betegségei. Dr. Póder György. Pulmonológiai továbbképzı 2010. A pleura betegségei Dr. Póder György Pulmonológiai továbbképzı 2010. A pleura anatómiájáról A két tüdıt borító mellhártya parietalis felszínét a szubatmoszférális nyomás rögzíti a mellkasfalhoz. A mediastinum

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2425-06 Klinikum a képalkotásban modul. 1. vizsgafeladat. 2013. november 13.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2425-06 Klinikum a képalkotásban modul. 1. vizsgafeladat. 2013. november 13. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Európai sugárvédelmi előírások/ajánlások. Dózis és kockázat. Indikációs terület. Megállapítás 2.A. Megállapítás 2.B. Ajánlás 3.A. Ajánlás 3.

Európai sugárvédelmi előírások/ajánlások. Dózis és kockázat. Indikációs terület. Megállapítás 2.A. Megállapítás 2.B. Ajánlás 3.A. Ajánlás 3. Európai sugárvédelmi előírások/ajánlások Dózis és kockázat Megállapítás 2.A Alap fogászati röntgenvizsgálat során (intraoralis, panoráma, teleröntgen vizsgálat) az egyént érő sugárdózis alacsony, néhány

Részletesebben

**** Főcsoport: 04 Légzőrendszeri betegségek

**** Főcsoport: 04 Légzőrendszeri betegségek **** Főcsoport: 04 Légzőrendszeri betegségek **** 04 1390 KÓDÚ HBCS TÖRÖLVE!!! **** 04 1391 Haemodinamikai instabilitással járó akut, masszív tüdőembolia kezelése rtpa kezeléssel I2601 BETEGSÉGEK Masszív

Részletesebben

Kovács Balázs és Magyar Péter. Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika november 24.

Kovács Balázs és Magyar Péter. Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika november 24. Kovács Balázs és Magyar Péter Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 2009. november 24. 1 Olyan helyzet, amiben fennáll az életveszély, vagy maradandó károsodás azonnali esélye 2 3 óra

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2012. (..) EMMI. rendelete

Az emberi erőforrások minisztere /2012. (..) EMMI. rendelete 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. (..) EMMI rendelete a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról

Részletesebben

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szak Képalkotó diagnosztikai analitika szakirány TDK témák választásának

Részletesebben

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER 1 of 6 12/1/2008 2:33 AM THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER Az infravörös monitorozás emisszión alapuló noninvazív képalkotó eljárás. A Budapesti Mûszaki Egyetemen kidolgozott thermográfiai vizsgálati rendszer

Részletesebben

A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei. Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika

A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei. Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika Fizikálsi status inspectio, palpatio, percussio, auscultatio Funkcionális vizsgálatok

Részletesebben

Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján

Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján Kovács Éva 1,Várallyay György 2, Harkányi Zoltán 1, Rosdy Beáta 3, Móser Judit 3, Kollár Katalin 3, Barsi

Részletesebben

A súlyos gyermeksérültek sürgősségi diagnosztikája

A súlyos gyermeksérültek sürgősségi diagnosztikája A Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és BALESETI KÖZPONT közleménye A súlyos gyermeksérültek sürgősségi diagnosztikája Van-e helye a teljes test CT-nek? DR. NARDAI GÁBOR,

Részletesebben

Postterápiás követés daganatos betegségekben: mellkasi szerveket érintő korai és késői szövődmények

Postterápiás követés daganatos betegségekben: mellkasi szerveket érintő korai és késői szövődmények Postterápiás követés daganatos betegségekben: mellkasi szerveket érintő korai és késői szövődmények Lipták Zsuzsanna, Bajcsay András, Molnár Zsuzsa, Küronya Zsófia, Nagy Tünde, Ganovszky Erna, Monostori

Részletesebben

Mellkasi sürgősségi vizsgálatok

Mellkasi sürgősségi vizsgálatok Mellkasi sürgősségi vizsgálatok Nagy Endre SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁOK, RADIOLÓGIAI KLINIKA, SZEGED A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSBAN a téves diagnózis következményei végzetesek lehetnek képalkotó eljárások nélkül

Részletesebben

Általános radiológia - elıadás 1

Általános radiológia - elıadás 1 Sugárvédelem A röntgenvizsgálatok során a módszer biztonságos használata alapvetı fontosságú! A megfelelı berendezésre, vizsgálati technikára, sugárvédelmi eszközökre, sugárterhelés mérésre és a törvényi

Részletesebben

A gyakorlatban általában kizárásos diagnózis.

A gyakorlatban általában kizárásos diagnózis. Az ultrahangvizsgálat megbízhatósága lymphadenitis mesenterialis gyermekkori diagnosztikájában MOLNÁR DIANA, BÉLI TÍMEA, HÉJJ ILDIKÓ, TÓTH ILDIKÓ HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ Lymphadenitis mesenterialis Akut

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika Computer Tomographia 1967.Első CT felvétel.mérés:9nap. Megjelenítés:2,5 óra számítógépes munka után. 1974.Első

Részletesebben

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2.

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában I/3. A környezet hatása a daganatok

Részletesebben

Kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok Magyarországon

Kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok Magyarországon A kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok (contrast enhanced ultrasound CEUS) klinikai alkalmazása két évtizede indult el Európában, és ma már a többi kontinensen is elterjedt. Az ultrahangvizsgálatok az

Részletesebben

Beutalást igénylô állapotok. A beutalás az emlôbetegséggel foglalkozó sebészhez történjen. Minden új, körülírt csomó.

Beutalást igénylô állapotok. A beutalás az emlôbetegséggel foglalkozó sebészhez történjen. Minden új, körülírt csomó. Az emlôpanaszos nôk beutalásának irányelve (Guidelines for the referral of patients with breast problems) NHS Breast Screening Programme & The Cancer Research Campaign Elôszó Az emlôrák a nôket érintô

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V: Védőnő szakirány GY: Gyógytornász szakirány KDA: Képalkotó

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

2013. MÁJUS 9. CSÜTÖRTÖK

2013. MÁJUS 9. CSÜTÖRTÖK 2013. MÁJUS 9. CSÜTÖRTÖK 08.00 18.00 REGISZTRÁCIÓ Helyszín: Lotus Therme Hotel & Spa 10.00 18.00 MUSKULOSCELETÁLIS ÉS NEURORADIOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM: 10.00 12.30 VÉGTAGI CSONTSÉRÜLÉSEK, ÍN- ÉS

Részletesebben

Ionizáló sugárzás felhasználása Magyarországon

Ionizáló sugárzás felhasználása Magyarországon Az embert érő orvosi sugárterhelés típusa, szintje és szabályozhatósága. A páciensek védelme ionizáló sugárzások orvosi alkalmazása során Ionizáló sugárzás felhasználása Magyarországon nem nukleáris felhasználások,

Részletesebben

CT-lézer -mammográfia

CT-lézer -mammográfia Tájékoztató anyag CT-lézer -mammográfia Sok nő fél az emlőráktól, mégis nehezen szánják rá magukat a szűrővizsgálatra. A MeDoc Egészségközpontban rövid időn belül, fájdalommentes vizsgálat során a jelenleg

Részletesebben

Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317)

Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317) Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317) Az U.S. a GDP 18%-át költi egészségügyi kiadásokra A ráfordítás alig növelhető, alig fenntartható Alapvető

Részletesebben

FAST Kit? Mikor? Hogyan? Miért? Ki? Stefán Ágnes, Palotás Anikó, Forrai Gábor MH Honvédkórház Központi Radiológiai Diagnosztika Osztály Budapest

FAST Kit? Mikor? Hogyan? Miért? Ki? Stefán Ágnes, Palotás Anikó, Forrai Gábor MH Honvédkórház Központi Radiológiai Diagnosztika Osztály Budapest FAST Kit? Mikor? Hogyan? Miért? Ki? Stefán Ágnes, Palotás Anikó, Forrai Gábor MH Honvédkórház Központi Radiológiai Diagnosztika Osztály Budapest POLYTRAUMA Több anatómiai régió vagy szerv egyidejű sérülése,

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

A kismedencei MR-vizsgálat lehetőségei és korlátai húgyhólyagdaganatokban

A kismedencei MR-vizsgálat lehetőségei és korlátai húgyhólyagdaganatokban Kis Zsuzsanna (1) Mansour Bassel (2) Fábián Mária (1) Vadnay István (3) (1) Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Radiológiai Osztály Markhot Ferenc Teaching Hospital, Department of Radiology;

Részletesebben

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS)

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) FELELŐSSÉGEK GYAKORLÓ ORVOS az orvosi sugárterhelés elrendelése a beteg teljeskörű védelme SZEMÉLYZET szakképzettség

Részletesebben

Szerző:Forrai Gábor www.radiologia.hu. Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Szerző:Forrai Gábor www.radiologia.hu. Tisztelt Főszerkesztő Úr! Tisztelt Főszerkesztő Úr! Érdeklődéssel olvastam a 2013. márciusi online számban A főszerkesztő dilemmája című cikket ( http:///szakma/mro/cikk/a_foszerkeszto_dilemmaja.html), amelyben a fő hangsúly arra

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve. Készítette: a Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve. Készítette: a Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium 1 Jóváhagyom: Dr. Réthelyi Miklós miniszter ph A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve 99m Tc-DMSA veseszcintigráfiáról Készítette: a Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS AJÁNLÁSOK GYERMEKGYÓGYÁSZATI KÓRKÉPEKHEZ ÉS TÜNETEKHEZ SZERKESZTETTE: TULASSAY TIVADAR

DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS AJÁNLÁSOK GYERMEKGYÓGYÁSZATI KÓRKÉPEKHEZ ÉS TÜNETEKHEZ SZERKESZTETTE: TULASSAY TIVADAR DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS AJÁNLÁSOK GYERMEKGYÓGYÁSZATI KÓRKÉPEKHEZ ÉS TÜNETEKHEZ SZERKESZTETTE: TULASSAY TIVADAR 2006. OKTÓBER 3 A KLINIKAI IRÁNYELVEK KÉZIKÖNYVE ELKÉSZÍTÉSÉÉRT KÖSZÖNET ILLETI SZERZÕINKET:

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

Mit is csinál pontosan a patológus?

Mit is csinál pontosan a patológus? Szász A. Marcell Mit is csinál pontosan a patológus? Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd, 2015. március 19. www.meetthescientist.hu 1 26 Google - patológus www.meetthescientist.hu 2 26 Google - patológia

Részletesebben

Háttérsugárzás. A sugáregészségtan célkitűzése. A sugárvédelem alapelvei, dóziskorlátok. Sugáregészségtan és fogorvoslás

Háttérsugárzás. A sugáregészségtan célkitűzése. A sugárvédelem alapelvei, dóziskorlátok. Sugáregészségtan és fogorvoslás A sugáregészségtan célkitűzése A sugárvédelem alapelvei, dóziskorlátok A sugáregészségtan célja az ionizáló és nemionizáló sugárzások hatásának megismerése az emberi szervezetben - annak érdekében, hogy

Részletesebben

Az ultrahang szerepe az abdominálisretineált here diagnosztikájában

Az ultrahang szerepe az abdominálisretineált here diagnosztikájában Az ultrahang szerepe az abdominálisretineált here diagnosztikájában Dr. Polovitzer Mária (1), Dr. Sulya Bálint (2), Dr. Bartók Márta (1), Dr. Morvai Zsuzsanna (1) Heim Pál Gyermekkórház Röntgen/Ultrahang

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

CCSVI. Történelmi és tudományos háttér

CCSVI. Történelmi és tudományos háttér CCSVI Történelmi és tudományos háttér Prof. Paolo Zamboni érsebész Felesége SM beteg Hipotézis: Vénás keringési zavar Vaslerakódás Érfalkárosodás Sejtpusztulás Autoimmun folyamat SM Az agy vénás rendszere

Részletesebben

MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában

MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában Gion Katalin 1, 2; Szabovik Géza 3; Palkó András 2 Diagnoscan Magyarország Kft. Affidea Csoport 1; SZTE Radiológiai Klinika 2;

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

A mellékvese és a retroperitoneum képalkotó diagnosztikája

A mellékvese és a retroperitoneum képalkotó diagnosztikája Dr. Palkó András A mellékvese és a retroperitoneum képalkotó diagnosztikája Vizsgáló módszerek: natív röntgen (felvétel, átvilágítás, tomogr.) kontrasztanyagos röntgen (incl. angiographia) ultrahang (b-mód,

Részletesebben

Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei

Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei Garami Miklós 15 Egészség-Gazdaságtani Szimpózium Hozzáférhetőség a magyar egészségügyben ELTE TáTK, 2013 május 31 Az egészségügyi teljesítmény dimenziói

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

szerepe a gasztrointesztinális

szerepe a gasztrointesztinális A calprotectin és egyéb biomarkerek szerepe a gasztrointesztinális gyulladásos betegségek differenciál diagnosztikájában 1 Halmainé Kiss Ilona, 2 Rutka Mariann, 1 Földesi Imre Szegedi Tudományegyetem 1

Részletesebben

11.00-12.00 Gyakorlat Az orvos-beteg viszony jelentősége az orvosi munka szempontjából.

11.00-12.00 Gyakorlat Az orvos-beteg viszony jelentősége az orvosi munka szempontjából. 2012-2013 Intézet neve: Belgyógyászati Intézet A tárgy neve: Belgyógyászati propedeutika Évfolyam/félév: III. évfolyam, 1. félév Óraszám/félév- előadás: 30 (2/hét) - gyakorlat: 15x2 óra Előadások helye,

Részletesebben

MELLKASI ULTRAHANGVIZSGÁLATOK. KIS ÉVA Semmelweis Egyetem ÁOK Budapest I. sz. Gyermekklinika

MELLKASI ULTRAHANGVIZSGÁLATOK. KIS ÉVA Semmelweis Egyetem ÁOK Budapest I. sz. Gyermekklinika MELLKASI ULTRAHANGVIZSGÁLATOK KIS ÉVA Semmelweis Egyetem ÁOK Budapest I. sz. Gyermekklinika MELLKASI ULTRAHANGVIZSGÁLATOK A legtöbb mellkasi kórkép diagnosztizálásához elegendő a röntgenfelvétel Néha az

Részletesebben

Kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok a gyermekgyógyászati gyakorlatban

Kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok a gyermekgyógyászati gyakorlatban MRT XXVIII. Kongresszusa, Budapest, 2016. június 23-25. Kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok a gyermekgyógyászati gyakorlatban Harkányi Zoltán Heim Pál Gyermekkórház, Radiológiai Osztály, Budapest CEUS

Részletesebben

Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek

Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek Radioizotópok orvosi, gyógyszerészi alkalmazása Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek Dr. Voszka István Az alkalmazás alapja:- A radioaktív izotóp ugyanúgy viselkedik a szervezetben, mint stabil

Részletesebben

CT-vizsgálati protokollok harmonizációja és a páciens-dózisterhelés felmérése

CT-vizsgálati protokollok harmonizációja és a páciens-dózisterhelés felmérése Az 1800-as évek végén, a röntgensugárzás felfedezésével csaknem egy időben, megállapítást nyert, hogy a besugárzás élő szervezetre gyakorolt hatása károsító is lehet, így bőrpírt és gyulladást idéz elő.

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

INVAGINÁCIÓBAN MEGJÓSOLHATÓ-E A DEZINVAGINÁCIÓ SIKERESSÉGE A KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK ALAPJÁN?

INVAGINÁCIÓBAN MEGJÓSOLHATÓ-E A DEZINVAGINÁCIÓ SIKERESSÉGE A KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK ALAPJÁN? INVAGINÁCIÓBAN MEGJÓSOLHATÓ-E A DEZINVAGINÁCIÓ SIKERESSÉGE A KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK ALAPJÁN? DR.VÁRKONYI ILDIKÓ KLINIKAI FŐORVOS, DR.NYITRAI ANNA KLINIKAI SZAKORVOS, DR.KIS ÉVA PHD EGYETEMI DOCENS 1. Invaginációban

Részletesebben

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet)

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) I. Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist az ép

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2425-06 Klinikum a képalkotásban modul. 1. vizsgafeladat. 2012. június 13.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2425-06 Klinikum a képalkotásban modul. 1. vizsgafeladat. 2012. június 13. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Az anamnézis felvétel sajátosságai tüdıbetegségek esetén

Az anamnézis felvétel sajátosságai tüdıbetegségek esetén Az anamnézis felvétel sajátosságai tüdıbetegségek esetén Dr. Szőcs Gabriella, Dr. Szabó Zoltán DE OEC Belgyógyászati Intézet Anamnézis Jelen panaszok Családi anamnézis Elızı betegségek Foglalkozás Szociális

Részletesebben

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 Klinikaigazgató: Klinikai főorvos: Szakorvos: Szakorvos jelölt: Központi gyakornok: Tanulmányi felelős: Dr. Szilasi Mária egyetemi docens Dr. Fodor Andrea

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK

MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2011. január 1-től) 7515* Kemoterápia, bevacizumab+folfox4 protokoll szerint... 1 7518* Kemoterápia, bevacizumab+xeliri protokoll szerint... 3 (2011. július 1-től) 7271*

Részletesebben

1.5. Szolgáltatási keretösszeg A képalkotó diagnosztikai vizsgálatok egy biztosítási évben átvállalt maximális térítési összköltsége.

1.5. Szolgáltatási keretösszeg A képalkotó diagnosztikai vizsgálatok egy biztosítási évben átvállalt maximális térítési összköltsége. BI548 / 20141201 K1333 Várólista - képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó csoportos egészségbiztosítás különös feltételek Jelen feltételek hatályba lépésének időpontja: 2014. december 1. A

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézete által a 2005/2006-os tanévre meghirdetett szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézete által a 2005/2006-os tanévre meghirdetett szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézete által a 2005/2006-os tanévre meghirdetett szakdolgozati és TK témák Jelölés nélküli témák mindhárom szak hallgatóinak meghirdetve. édőnő szakos hallgatóknak,

Részletesebben

Izotópvizsgálatok urológiában. Szabó Zsuzsanna PTE Nukleáris Medicina Intézet

Izotópvizsgálatok urológiában. Szabó Zsuzsanna PTE Nukleáris Medicina Intézet Izotópvizsgálatok urológiában Szabó Zsuzsanna PTE Nukleáris Medicina Intézet Vesevizsgálatok Statikus vizsgálat: veseszcintigráfia + számítógépes arányképzés. Dinamikus vizsgálat: kamera-renográfia + Furosemid-diuresis

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁOK, RADIOLÓGIAI KLINIKA, SZEGED

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁOK, RADIOLÓGIAI KLINIKA, SZEGED A mellkas vizsgálata II. rész Nagy Endre SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁOK, RADIOLÓGIAI KLINIKA, SZEGED FELÉPÍTÉS parenchyma: alveoloacinaris rendszer, a. és v. pulmonalis interstitium: támasztó rendszer és

Részletesebben

Az Implantológia radiológiai vonatkozásai Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.fogaszati-radiologia.hu

Az Implantológia radiológiai vonatkozásai Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.fogaszati-radiologia.hu Az Implantológia radiológiai vonatkozásai Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.fogaszati-radiologia.hu Röntgenvizsgálat célja Diagnosztika/tervezés Műtét közben ellenőrzés Követéses vizsgálat Felvételi

Részletesebben

Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével. Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ

Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével. Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ Radiológia anno Radiológia mostanság.. UH 3D,4D CT multislice (6-256) MRI

Részletesebben