Üzletpolitika és Eljárási Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzletpolitika és Eljárási Szabályzat"

Átírás

1 Üzletpolitika és Eljárási Szabályzat Frissítés és hatálybalépés ideje: november Bekezdés Bevezető rendelkezések 1.1 A cég küldetése WowWe csapat alapelve Küldetésünk olyan digitális eszközök, játékok és támogatórendszerek létrehozása, melyek elősegítik a személyek közötti valódi és értelmes módon történő kapcsolatfelvételt, beszélgetések és közlések létrejöttét. Célunk, hogy elősegítsük a barátságon alapuló, korrekt, mókás, őszinte és a WowWe használatára méltó kapcsolatok kialakulását. Elköteleztük magunkat amellett, hogy ügyfeleinket felbecsülhetetlen értékű WowWe élményekhez juttassuk és terjesztőinknek vonzó lehetőséget kínáljunk Partnervállalkozások Magatartási Szabályzata A WowWe minden Független Marketing Partnervállalkozása magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi Partnervállalkozások Magatartási Szabályzatát: 1. WowWe Partnerként becsületes és tisztességes módon járok el az ügyletek során. 2. Üzleti tevékenységemet oly módon folytatom, hogy az jóhíremet és a WowWe által megalapozott pozitív hírnevet öregbítse. 3. Udvariasan és tisztelettel járok el minden olyan személlyel, akivel a Független Partnervállalkozásom működése révén kapcsolatba kerülök. 4. Nem veszek részt olyan tevékenységekben, melyek a WowWe-re vagy saját magamra szégyent hoznak, illetve nem kritizálom a WowWe-t, annak munkatársait sem más Partnervállalkozásait. 5. Annak előmozdítása érdekében, hogy a WowWe-vel kapcsolatban pozitív tapasztalatuk legyen, Ügyfeleim és más Partnervállalkozások részére történő folyamatos segítségnyújtással és támogatással továbbra is aktívan elősegítem a WowWe fejlődését. 6. Nem teszek, és nem mondok semmi olyat, amiről okkal feltételezhető, hogy becsmérlően hat a WowWe-re vagy csökkenti, illetve csorbítja annak és az általuk kínált szolgáltatásoknak a jóhírét, beleértve, de nem kizárólagosan olyan közlések tételét, melyek esetlegesen negatívan befolyásolják üzletkötőiket és másokat, akik részesei vagy érintettjei a szolgáltatásnak. 7. Nem tüntetem fel hamis színben a WowWe termékeit, szolgáltatásait vagy a Kompenzációs Tervet. 8. Nem szponzorálok és kísérletet sem teszek arra, hogy WowWe Partnervállalkozást közvetlenül vagy közvetetten más hálózatos marketing programba szponzoráljak vagy megtévesztő, illegális ügyletek vitelére bírjam. 9. Észben tartom azt, hogy még a személyes tapasztalataim és a WowWe termékekből, szolgáltatásokból vagy programokból származó előnyeim is értelmezhetők jogosulatlanul tett, minősítő kijelentések terjesztésének. 10. Megértem és egyetértek azzal, hogy kizárólagos felelősséggel tartozom minden pénzügyi és/vagy jogi kötelezettségért, melyet üzleti tevékenységem folytatása során

2 Partnervállalkozásként vállalok, és eleget teszek minden követelésnek és kötelezettségnek melyet a Partnervállalkozás megkíván. 11. Erőteljesen de becsületes módon veszek részt a versenyben és tisztelem az egyéb hálózatos marketing résztvevőit. Nem toborzok más hálózati marketingcégek forgalmazóinak vagy ügyfeleinek listáján szereplő egyéneket, és nem irányzok elő vásárlást vagy toborzást kizárólag egyéb más vállalat ügyfelei vagy forgalmazói felé. Nem használok fel olyan reklámanyagokat, melyek más cégek tulajdonát képezik. 2. Bekezdés Áttekintés Partnervállalkozási Szerződésbe foglalt Üzletpolitika és Kompenzációs Terv Ez az Üzletpolitika és Eljárási Szabályzat a jelen, illetve a WowWe, Inc. (Társaság) által, a saját hatáskörében megváltoztatott formában a Partnervállalkozási Szerződés ( Partnervállalkozási Szerződés ) nélkülözhetetlen részét képezi. Ezen Szabályzat egészében a Szerződés kifejezés, mint gyűjtőnév, az alábbi dokumentumokat foglalja magában: Partnervállalkozási Jelentkezés és Megállapodás, jelen Üzletpolitika és Eljárási Szabályzat, a WowWe Marketing- és Kompenzációs Terve és a WowWe Társasági Bejegyzési Űrlapja (ha releváns). Ezek a dokumentumok hivatkozásként beépülnek a Partnervállalkozási Szerződésbe Üzletpolitika és Eljárási Szabályzatba (mindegyik a jelenlegi formájában, a WowWe által módosított alakban) és azoknak szerves részét képezik. Minden Partnervállalkozás saját maga felelős azért, hogy az Üzletpolitikát és az Eljárási Szabályzatot elolvassa, megértse, betartsa és meggyőződjön arról, hogy ismeri annak aktuális változatát és működése során aszerint jár el. Új Partnervállalkozás szponzorálása vagy beléptetése esetén a beléptető Partnervállalkozás felelőssége az, hogy az Üzletpolitika és Eljárási Szabályzat és a WowWe Marketing- és Kompenzációs Terv legfrissebb változatát a Partnervállalkozási Szerződés aláírása előtt a jelentkező partner rendelkezésére bocsássa Az Üzletpolitika Célja A WowWe egy közvetlenül értékesítő cég, amely digitális kommunikációs/prezentációs termékeket és szolgáltatásokat kínál Független Partnervállalkozások közvetítésével. Fontos tudni, hogy az Ön és az Ön alatt lévő Partnervállalkozások sikere a termékeink és szolgáltatásaink marketingjével foglalkozó egyének tisztességétől függ. A Partnervállalkozás és a WowWe, Inc. ( WowWe ) között fennálló kapcsolat egyértelmű meghatározása és az elfogadható üzleti magatartásra vonatkozó iránymutatás megadása érdekében a WowWe létrehozta a Szerződést. A WowWe Partnervállalkozások kötelesek megfelelni a Szerződésben rögzített Feltételek minden rendelkezésének, illetve a WowWe-vel kapcsolatos tevékenységükre és magatartásukra vonatkozó összes szövetségi, állami, vidéki, területi és helyi törvénynek. Mivel előfordulhat, hogy ezen gyakorlat szabványai közül néhány ismeretlen, nagyon fontos a Szerződés elolvasása és betartása. Kérjük, figyelmesen nézze át az Üzletpolitika és Eljárási Szabályzat című anyagot. E dokumentum magyarázza és szabályozza a kapcsolatot Ön, mint független szerződő fél és a Társaság között. Ha bármely irányelvvel vagy szabállyal kapcsolatban kérdése merül fel, ne késlekedjen válaszért folyamodni Szponzorához vagy a WowWe-hez.

3 2.3 Változtatások a Megállapodásban Mivel szövetségi, állami, vidéki, területi és helyi törvények, illetve az üzleti körülmények is bizonyos időközönként változnak, a WowWe fenntartja a jogot, hogy saját hatáskörében, egyoldalúan módosítsa a Szerződést, valamint a termékei és szolgáltatásai árát is. A Partnervállalkozási Szerződés aláírásával, a Partnervállalkozás vállalja, hogy elfogad minden WowWe által alkalmazott kiegészítést vagy módosítást. A Szerződés módosításai a Partnervállalkozásokhoz eljuttatott értesítéssel lépnek hatályba. A módosításokról szóló értesítést a hivatalos WowWe Anyagokon közzé kell tenni. A megváltozott szabályzat teljes példányát a Társaság az alábbi módszerek közül egy vagy több módon minden Partnervállalkozáshoz eljuttatja vagy hozzáférhetővé teszi: (1) Közzéteszi a Társaság hivatalos honlapján (2); elektronikus üzenettel ( ); (3) igény szerint faxon; (4) hangüzenetként; (5) a Társaság időszakos kiadványaiban; (6) termékrendelésekhez vagy jutalékhoz csatolva; (7) rendkívüli küldeményként. Amennyiben a Partnervállalkozás továbbra is folytatja a WowWe-hez kapcsolódó üzletszerű tevékenységet vagy a Partnervállalkozás prémiumot vagy vesz fel, e cselekedetekkel minden módosítást elfogadottnak minősít. 2.4 Késedelem A WowWe nem vállal felelősséget kötelezettségeinek késedelmes vagy hibás teljesítéséért, ha a teljesítés a Társaság ésszerű befolyásán kívül eső ok miatt kereskedelmi szempontból kivitelezhetetlen. Ide értve, korlátozás nélkül, az Internet kapcsolat megszakadását, valamely félnél fellépő beszállítói nehézségeket, sztrájkot, munkaerő problémákat, lázadást, háborút, árvizet, hurrikánt, tüzet, halálesetet vagy kormányhatározatot, ill. kormányrendeletet. 2.5 Üzletpolitikák és Rendelkezések Elkülönülése Ha a Szerződés bármely rendelkezése aktuális vagy később megváltoztatandó formájában érvényét veszti, illetve bármely oknál fogva kikényszeríthetetlenné válik, csak a rendelkezés érvénytelenné vált része(i)t kell elkülöníteni és a megmaradó rendelkezések érvényesek és hatályosak maradnak és úgy kell értelmezni őket, mintha az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen előírás soha nem képezte volna részét a Szerződésnek. 2.6 Jogról való Lemondás A Társaság soha nem mond le arról a jogáról, hogy ragaszkodjon a Szerződésben foglaltakhoz és az üzleti magatartásra alkalmazandó jogszabályoknak való megfeleléshez. Ha a WowWe nem gyakorolja a Szerződésben kikötött valamely jogát, vagy valamely Partnervállalkozás vonatkozásában nem ragaszkodik szigorúan a Szerződésben foglalt kötelezettség vagy előírás betartásához, illetőleg ha a Szerződésben rögzítettektől eltérő szokás és gyakorlat működik a felek között, az nem jelenti azt, hogy a WowWe lemond azon jogáról, hogy a Szerződésben foglaltaknak való pontos megfelelést megkövetelje. A WowWe jogról való lemondása kizárólag akkor érvényes, ha azt a Társaság valamely illetékes tisztségviselője írásban megteszi. Ha valamely Partnervállalkozás szerződésszegést követ el a WowWe-vel szemben és a WowWe ezen szerződésszegésből eredő jogainak gyakorlásáról lemond, az a későbbi szerződésszegések tekintetében nem befolyásolja és nem érinti a WowWe jogait, sem egy másik Partnervállalkozás jogait és kötelezettségeit, illetve a WowWe szerződésszegésből

4 eredő jogai gyakorlásának késedelme vagy elmulasztása sem érinti a WowWe egy későbbi szerződésszegés kapcsán birtokolt jogait. A Partnervállalkozás igénye vagy a WowWe ellen benyújtott keresete nem alapoz meg mentességet attól, hogy a WowWe a Szerződés bármely kikötésének betartását kikényszerítse. 3. Bekezdés Partnervállalkozássá Válás 3.1 Partnervállalkozássá Válás Feltételei A WowWe Partnervállalkozásává váláshoz minden jelentkezőnek a következő kritériumoknak kell megfelelni: 1. A tartózkodás helye szerinti nemzeti, állami, vidéki vagy helyi törvények szerint nagykorú; 2. A tartózkodás helye szerinti nemzeti, állami, vidéki vagy helyi törvények szerint érvényes adóazonosítóval rendelkezik. (például az amerikai állampolgárok társadalombiztosítási vagy szövetségi adószámot mutatnak be); 3. Megvásárolja a WowWe Partnervállalkozási Üzleti Rendszert (Észak Dakotában szabadon választható); és 4. Hiánytalanul kitöltött és aláírt Partnervállalkozási Szerződést (csak eredeti példány másolat nem elfogadható) nyújt be a WowWe-hez vagy Független Kereskedelmi Partnervállalkozásként csatlakozik a WowWe honlapján keresztül. A Társaság fenntartja a jogot, hogy új Partnervállalkozási Üzleti Központ létrehozásához bármely Partnervállalkozási Szerződést elutasítsa Partnervállalkozási Üzleti Rendszer (ABS): $69.95 Annak érdekében, hogy új Partnervállalkozások ismerkedjenek meg a WowWe termékekkel, szolgáltatásokkal, értékesítési technikákkal, értékesítést elősegítő eszközökkel és egyéb dolgokkal, a Társaság előírja, hogy az érintett Partnervállalkozások megvásárolják a Partnervállalkozási Üzleti Rendszert ( ABS ) (Észak-Dakotában szabadon választható). A beszerzési áron történő ABS megvásárlásától eltekintve senki sincs arra kötelezve, hogy WowWe termékeket, szolgáltatásokat vagy értékesítést elősegítő eszközöket vásároljon vagy egyéb díjat vagy honoráriumot fizessen azért, hogy Partnervállalkozás legyen. Az ABS egy online eszköz, amely Személyre Szabott Honlapot és Back Office Rendszert valamint egy alapvető Kereskedelmi és Marketing eszközöket tartalmazó online Tréning Programot foglal magában, hogy segítséget nyújtson a Partnervállalkozásoknak a saját WowWe vállalkozásuk felépítésében. Az ABS eredeti vételára $50.00, ami $10.00-ra van leárazva, ha egyidejűleg kiskereskedelmi termék vásárlása is történik. Az ABS diszkont áron való beszerzéséhez szükséges, hogy a Jelentkező az ABS-hez kapcsolódó terméket (vagy termékeket) vásároljon. Az ABS vásárlásakor kereskedői jutalék nem számolható el Új Partnervállalkozás Beléptetése A WowWe honlapján keresztül kényelmes online felvételi eljárást kínál az új Partnervállalkozásoknak.

5 Gazdasági Társaság Beléptetése Gazdasági társaságok, beleértve a korlátolt felelősségű társaságot, betéti társaságot, egyéni vállalkozót [UK, ill. US jogrendszer definíciója szerint], lehetnek a WowWe Partnervállalkozásai és ezek a gazdasági társaságok egy cégnév alatt működhetnek. Ha egy új Partnervállalkozás tulajdonlása és működése a fent említett módon valósul meg, a jelentkezés dátumát követő 30 (harminc) napon belül a Gazdasági Társaság Bejegyzési Dokumentumainak (Gazdasági Társasági Űrlap és Társasági Szerződés) benyújtása szükséges. Ha a Partnervállalkozás bármely részvényese, tulajdonostársa vagy tisztségviselője önmagában is egy gazdasági társaság, akkor a Partnervállalkozás létrehozásához kért adatokat ezen részvényestől, tulajdonostárstól vagy tisztségviselőtől is be kell kérni Partnervállalkozás Juttatásai Amint a Partnervállalkozási Szerződést a WowWe elfogadta, a Marketing- és Kompenzációs Terv juttatásai és a Partnervállalkozási Szerződés az új Partnervállalkozás által hozzáférhetővé válik. A juttatások az alábbi jogokat testesítik meg: 1. WowWe termékek és szolgáltatások Partnervállalkozási áron történő vásárlása; 2. A WowWe termékek és szolgáltatások eladásának marketingje és promotálása után a megkötött üzletekből nyereségrészesedés jár; 3. Részesedés a WowWe Marketing- és Kompenzációs Tervében (jogosultság fennállása esetén prémium és jutalékrészesedés); 4. Más egyének vagy gazdasági társaságok Partnervállalkozásként történő beléptetése a WowWe vállalkozásba, ezáltal a Marketing Organizáció kiépítése és előrejutás a WowWe Marketing- és Kompenzációs Tervében; 5. Időszakos WowWe szakirodalom és egyéb WowWe kommunikációs eszközökhöz való hozzáférés; 6. Ha releváns, megfelelő részvételi díj kifizetése ellenében részvétel a motiváló és elismerő célzatú, WowWe által szponzorált támogatási programokban, szolgáltatásban. 7. Partnervállalkozásoknak szóló, WowWe által szponzorált promóciós és ösztönző versenyeken és programokon való részvétel A WowWe Vállalkozás Megújítása A Partnervállalkozási Szerződés érvényességének időtartama az elfogadás dátumától számított egy (1) év, amit a WowWe évről-évre automatikusan megújít mindaddig, amíg a Partnervállalkozás nem szegi meg a Társaság Feltételeit és/vagy Üzletpolitikáját és Eljárási Szabályzatát, valamint nincs elmaradása az esedékes díjakkal és kifizetésekkel. 4. Szakasz WowWe Vállalkozás Működtetése 4.1 WowWe Marketing- és Kompenzációs Terv Betartása Általános Rendelkezések

6 A WowWe hivatalos szakirodalmában meghatározottak értelmében a Partnervállalkozásoknak be kell tartani a WowWe Marketing- és Kompenzációs Tervének rendelkezéseit. A Partnervállalkozások nem kínálhatják a WowWe-hez kapcsolódás lehetőségét semmilyen más rendszer, program keretében vagy a hivatalos WowWe szakirodalomban meghatározott marketingmódszertől eltérően vagy ezek kombinációjaként. A Partnervállalkozások semmi olyan módon nem kérhetnek vagy támogathatnak más jelenlegi vagy jövőbeli ügyfelet vagy Partnervállalkozást a WowWe-ben való részvételre, ami a hivatalos WowWe szakirodalomban foglalt programtól eltér. A Partnervállalkozások nem kérhetnek, vagy ösztönözhetnek más jelenlegi vagy jövőbeli ügyfelet vagy Partnervállalkozást, hogy a hivatalos WowWe megállapodásoktól és szerződésektől eltérő más megállapodást vagy szerződést végrehajtsanak annak érdekében, hogy WowWe Partnervállalkozásokká váljanak. Hasonlóképpen, a hivatalos WowWe szakirodalomban meghatározott, javasolt vagy megjelölt vásárlásokon és befizetéseken túl, Partnervállalkozások nem kérhetnek, vagy ösztönözhetnek más, jelenlegi vagy jövőbeli ügyfelet vagy Partnervállalkozást arra, hogy vásárlást, fizetést intézzenek személy vagy gazdasági társaság felé azért, hogy részt vehessenek a WowWe Marketing- és Kompenzációs Tervben. 4.2 Hirdetés és Marketing Általános Rendelkezések Minden Partnervállalkozás védi és öregbíti a WowWe és annak termékeinek a hírnevét. A WowWe marketingjének és reklámozásának, a WowWe lehetőségnek, a Marketing- és Kompenzációs Tervnek, valamint a WowWe termékeknek és szolgáltatásoknak összhangban kell lenni a közérdekkel, és távol kell állni mindennemű udvariatlan, megtévesztő, félrevezető etikátlan vagy erkölcstelen magatartástól vagy gyakorlattól. A WowWe minden Partnervállalkozást óva int attól, hogy egy esetleges jelöltet egy bizonyos kereskedelmi csapathoz azzal csábítson át, hogy jutalék-kifizetésről szóló másolatokat vagy jutalék-kimutatások másolatait mutatja meg neki. A Partnervállalkozás nem faxolhatja el, nem küldheti el ben vagy postán, illetve egy esetleges jelölttel nem láttathat jutalékkifizetésről szóló csekk/kimutatás másolatot. Ez szabálytalan átcsábításnak minősül és a Társaság valamint a kormányzati hivatalnokok szemében súlyosan illegális tevékenységet takar. A WowWe szigorú üzletszabályzattal rendelkezik a hamis és túlzott jövedelemigények tételéről, illetve a termékei/szolgáltatásai hamis színben való bemutatásáról. A WowWe Társaság elfogadott reklámleírása tiltja, hogy valamely Partnervállalkozás a hirdetéseiben használja a WowWe nevet, kivéve, ha erre kimondott felhatalmazása van. Mind a termékek, mind a szolgáltatások, illetve az óriási WowWe lehetőség promotálása során a Partnervállalkozásoknak a WowWe által előállított értékesítést elősegítő és támogató anyagokat kell használni. E követelmény magyarázata egyszerű. A WowWe körültekintően alkotta meg termékeit, termékcímkéit, a Marketing- és Kompenzációs Tervét és a promóciós anyagokat, így biztosítván azt, hogy a WowWe minden vonatkozásban tisztességes, hiteles, alapos és megfelel a rengeteg és komplex jogi követelménynek. Ha a WowWe Partnervállalkozások lehetőséget kapnának saját értékesítést elősegítő eszközök és promóciós anyagok kidolgozására (ami az Internetes hirdetést is magában foglalja), nem szólva feddhetetlenségükről és jószándékukról, majdnem teljes bizonyossággal megjósolható, hogy akaratukon kívül megsértenének számos, a WowWe-t érintő rendelkezést vagy törvényt. Az áthágások, bár számuk valószínűleg elenyésző, minden Partnervállalkozást érintően kockáztatnák a WowWe vállalkozást. Így tehát a Partnervállalkozások nem készíthetik el a saját szakirodalmukat, hirdetéseiket, értékesítést

7 segítő és promóciós anyagaikat, névjegykártyáikat vagy Internetes honlapjukat, hacsak felhasználás előtt erre a Társaságtól írásbeli engedélyt nem kaptak. Ez vonatkozik többek között árucikkekre és kiegészítőkre, mint pl. kalapok, pólók, stb. A Partnervállalkozás írott értékesítést elősegítő eszközöket, promóciós anyagokat, hirdetéseket és egyéb szakirodalmat elfogadásra nyújthat be a Társasághoz. Ha a Partnervállalkozás nem kap írásbeli jóváhagyást az anyagok felhasználására, a kérést megtagadottnak kell tekinteni Elektronikus Marketing A Partnervállalkozások a WowWe előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem reklámozhatják a saját Partnervállalkozásukat vagy a WowWe céget, annak termékeit vagy marketing tervét és nem használhatják a WowWe nevet semmilyen elektronikus médiumban vagy közvetítésben, ide értve az Internetes honlapon vagy egyéb módon történő hirdetést is. Az írásbeli hozzájárulást a WowWe saját belátása szerint megtagadhatja. Ha az írásbeli engedélyt a WowWe megadta, akkor a Partnervállalkozásnak be kell tartani a WowWe által megadott előírásokat, beleértve, de nem kizárólagosan a következő kikötéseket: (a) A Partnervállalkozás nem tehet kutatásnak, felmérésnek vagy nem hivatalos közlésnek álcázott ajánlatot vagy felhívást, ha a valós szándék termékek és szolgáltatások eladására vagy Partnervállalkozások támogatására szólít fel; (b) a jóváhagyott honlapot működtető Partnervállalkozásoknak, akár gyűjtenek személyes információt az egyéni ügyfelekről, akár nem, a honlapon az ügyfél által jól látható helyen közzé kell tenni, hogy a tőlük származó információkat milyen módon használják fel; (c) az online módon gyűjtött személyes információkat megosztó Partnervállalkozások kötelesek lehetőséget biztosítani az egyéni fogyasztóknak arra, hogy megtiltsák az ilyen jellegű információ harmadik félnek történő átadását és (d) ha bármely fogyasztó igényli, hogy az ő személyes adatait ne adják ki másoknak, a Partnervállalkozásoknak azonnali hatállyal eleget kell tenni ennek a kérésnek (e) a Partnervállalkozásoknak be kell tartani minden elektronikus kommunikációra vonatkozó törvényt és rendeletet; (f) a Partnervállalkozások nem oszthatnak meg tartalmakat elosztólisták használatával és a listákon nem lehetnek olyan személyek, akik nem adtak felhatalmazást arra, hogy ebben a folyamatban részt vegyenek; (g) a Partnervállalkozások nem oszthatnak meg törvénybe ütköző, zaklató, rágalmazó, becsületsértő, gyalázkodó, félelemkeltő, káros, vulgáris, obszcén vagy egyéb más módon kifogásolható anyagot vagy olyat, ami polgári jogi kötelezettséget keletkeztet vagy más módon megsérti bármely alkalmazandó helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi jog szabályát; és (h) a Partnervállalkozás sem közvetlen sem közvetett módon nem küldhet tömeges kéretlen e- maileket olyan személyeknek, akikkel korábban nem volt vagy jelenleg nincs fennálló személyes vagy üzleti kapcsolata. A Partnervállalkozások nem használhatnak, illetve nem tehetnek kísérletet semmilyen WowWe kereskedelmi név, védjegy, szolgáltatási név, szolgáltatási márka, terméknév, a Társaság neve vagy bármi ebből származó dolog, Internet domain névként való bejegyzésére. Ezen túl, a Partnervállalkozások előzetes jóváhagyás nélkül nem jegyeztethetnek be, illetve nem tehetnek bejegyeztetésre irányuló kísérletet semmilyen elektronikus levélcímre, a Társaság kereskedelmi nevére, védjegyére, szolgáltatási nevére, szolgáltatási márkájára, terméknevére a Társaság nevére vagy bármi ebből származó dologra. Ha a Partnervállalkozás nem kap külön írásbeli engedélyt ennek elfogadásáról, akkor a kérést megtagadottnak kell tekinteni Védjegyek és Szerzői Jogok

8 Minden a WowWe által használt kereskedelmi név, védjegy és szolgáltatási név a WowWe kizárólagos tulajdonát képezi. Előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül a WowWe senkinek nem engedélyezi a kereskedelmi nevei, védjegyei, konstrukciói vagy szimbólumai használatát, ide értve a WowWe Partnervállalkozásokat is. A Partnervállalkozások eladási vagy terjesztési céllal nem hozhatnak létre felvételen rögzített Társasági rendezvényt, és nem mondhatnak beszédet a WowWe előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül és a Partnervállalkozások eladási vagy személyes felhasználás céljából sem készíthetnek másolatot a Társaság által kiadott audio- vagy videofelvétel előadásokról. A WowWe és más a WowWe által felvett név védett név, védjegy és a WowWe kereskedelmi neve. Mivel ezek a nevek a WowWe számára jelentős értéket képviselnek, a Partnervállalkozások kizárólag saját használatra, egyértelműen meghatározott felhasználási módon vehetik igénybe őket. Az alább felsorolt kivételektől eltekintve tilos a WowWe név használata minden olyan terméken, amit nem a Társaság állított elő: Partnervállalkozás Neve Független WowWe Partnervállalkozás A telefonkönyv üzleti vagy lakossági szekciójában a Partnervállalkozásnak saját név alatt, Független WowWe Partnervállalkozásként kell feltüntetnie magát. A Partnervállalkozások nem helyezhetnek el WowWe névvel vagy logóval ellátott reklámot a telefonkönyvben. A Partnervállalkozások nem mutatkozhatnak be a telefonban WowWe-ként vagy WowWe Társaságként vagy olyan más formában, ami a hívót arra engedi következtetni, hogy a WowWe Társaság központi irodáját hívta Média és Médiamegkeresések A Partnervállalkozások nem válaszolhatnak a WowWe termékeit, szolgáltatásait vagy a független WowWe üzletet érintő médiamegkeresésekre. Bármely médiumtípus által történő megkeresést azonnal a WowWe Kommunikációs Osztályára kell irányítani. Ez az üzletpolitika azt hivatott biztosítani, hogy pontos és egységes információ jusson el a nyilvánossághoz és így alakítható ki a megfelelő társasági arculat is. A Partnervállalkozásoknak szigorúan tilos képviselni a WowWe-t bármilyen nyilvános médiumban, ezen túl tilos többek között, de nem kizárólagosan a hírközlések, cikkek, vezércikkek, nem fizetett hirdetések, informáló reklámnak/újságcikknek álcázott reklámok sajtótermékekben való elhelyezése valamint televízióban, kábelen vagy rádióprogramban való megjelenés azzal a céllal, hogy hirdesse vagy reklámozza a WowWe-t, annak termékeit; kivéve azt az esetet, amikor a WowWe mindezt írásban jóváhagyta. Az erre irányuló kérést a médiamegjelenést megelőzően legalább 30 (harminc) nappal korábban, írásban kell benyújtani a WowWe Kommunikációs Osztályára. Ez az üzletpolitika azt hivatott biztosítani, hogy a WowWe és Partnervállalkozásai pontos, jogszerű és egységes társasági arculattal jelenjenek meg Kéretlen Levél- és Faxüzenetek A jelen szakaszban biztosított kivételektől eltekintve, a Partnervállalkozások a WowWe tevékenységük ellátása körében nem használhatnak, vagy továbbíthatnak kéretlen faxüzeneteket, tömeges eket, kéretlen eket vagy spameket. A kéretlen faxüzenet és a kéretlen fogalma alatt faxon vagy elektronikus levélben továbbított üzenet értendő, különösen olyan bárkihez eljuttatott anyag vagy információ, amely reklámozza, promotálja a WowWe-t, annak termékeit, Kompenzációs Tervét vagy a Társaságot, kivéve az alábbi eseteket: (a) az adott személy előzetes kérése vagy engedélye alapján; vagy (b) a Partnervállalkozással kialakult üzleti vagy személyes kapcsolatban álló fél.

9 A kialakult üzleti vagy személyes kapcsolat kifejezés alatt korábbi vagy jelenleg fennálló olyan kapcsolatot értünk, mely szabad elhatározással, kétoldalú kommunikáció során alakult ki a Partnervállalkozás és az érintett személy között (a) a személy által kezdeményezett, Partnervállalkozás által kínált termékek iránti érdeklődés, jelentkezés, vásárlás vagy üzleti tranzakció során; vagy (b) olyan személyes ill. családi kapcsolat áll fenn a felek között, melyet korábban egyik fél sem szakított meg. Ezen túl, a fogadó fél előzetes beleegyezése nélkül tilos közvetlenül vagy közvetetten a lead generálás, marketing vagy reklám- küldése olyan személynek vagy társaságnak, amely a WowWe-re vagy annak honlapjaira, termékeire, szolgáltatásaira hivatkozik. Csak miután egy jövőbeli ügyfél vagy Partnervállalkozás részletes információt kért vagy beleegyezett abba, hogy további információt kapjon a WowWe-ről, akkor lehet a WowWe-re vagy annak honlapjaira, termékeire, szolgáltatásaira utalni ben, és akkor is csak oly mértékben, hogy a jövőbeli ügyfél vagy Partnervállalkozás kielégítő választ kapjon a kérdésére. A WowWe-hez eljuttatott jelenlegi vagy jövőbeli panaszok kezelése a következő módon történik: 1. Bármilyen a Go Daddy (vagy más Internet Hosting szolgáltató) által a WowWe-nek jelentett SPAM panaszt kivizsgálják és tisztázzák, a vizsgálat eredménye 5 napon belül a Go Daddy-hez (vagy az érintett Internet Hosting szolgáltatóhoz) kerül. 2. Ha a Partnervállalkozás nem tudja bizonyítékokkal alátámasztva igazolni, hogy a SPAM panasz/ nem valós, akkor a Partnervállalkozási Szerződése megszűnik. Megjegyzés: Ha panasz merül fel, az érintett Partnervállalkozáson (nem a WowWe-n) nyugszik a bizonyítás terhe, hogy igazolja, hogy a panasz nem valós. A Partnervállalkozásoknak naprakész naplót kell vezetni minden elküldött és bejövő üzenetről (optin/optout). Szükségük lehet erre az információkövetésre ha panasz érkezik és el akarják kerülni a szerződés megszűntetését. 4.3 Prémiumvásárlás Tilalma Prémium vásárlása szigorúan tilos! Prémium vásárlása alatt a következőket értjük: (a) egyének, társaságok Partnervállalkozásként vagy ügyfélként való felvétele anélkül, hogy tudnának róla és/vagy aláírnák a Partnervállalkozási Szerződést (b) egyén vagy társaság Partnervállalkozásként vagy ügyfélként csalárd módon történő felvétele; (c) nem létező egyének vagy társaságok (fantomok) Partnervállalkozásként vagy ügyfélként történő felvétele vagy annak megkísérlése; (d) Partnervállalkozás vagy ügyfél által vagy az ő nevében történő hitelkártya használat, ha a Partnervállalkozás vagy az ügyfél nem a kártya tulajdonosa; (e) WowWe termék vagy szolgáltatás vásárlása egy másik Partnervállalkozás vagy ügyfél nevében vagy egy másik Partnervállalkozás személyi azonosítójával jutalékra vagy prémiumra való jogosultság szerzése céljából Változások a WowWe Vállalkozásban Általános Rendelkezések Minden Partnervállalkozásnak haladéktalanul értesítenie kell a WowWe-t minden olyan információ változásáról, amit a Partnervállalkozási Jelentkezési Lap és a Szerződés tartalmaz.

10 A Partnervállalkozások módosíthatják a fennálló Partnervállalkozási Szerződésüket (pl. a Társadalombiztosítási számot Szövetségi személyi igazolványra cseréli vagy a tulajdonlás formáját egyéni vállalkozóról a Partnervállalkozás által birtokolt gazdasági társasággá alakítja) oly módon, hogy írásban benyújtják a hiánytalanul kitöltött Partnervállalkozási Jelentkezési Lapot és a Szerződést, valamint a megfelelő kísérő dokumentumokat Társjelentkezők Csatlakozása Ha egy már létező WowWe vállalkozáshoz társjelentkező (akár egyén akár gazdaság társaság) csatlakozik, a Társaság írásbeli kérelmet, hiánytalanul kitöltött Partnervállalkozási Jelentkezési Lapot, valamint a jelentkező és a társjelentkező társadalombiztosítási számával és aláírásával ellátott Szerződést kér. A A WowWe Vállalkozás Eladása, Átruházása vagy Engedményezése című szakasz megsértését elkerülendő, az eredeti jelentkező az eredeti Partnervállalkozási Jelentkezési Lapon is és a Szerződésben is aláíró fél marad. Ha az eredeti Partnervállalkozás meg kívántja szünteti a kapcsolatot a Társasággal, akkor vállalkozását az Üzletpolitika és Eljárási Szabályzat szerint kell átruházni vagy engedményezni. Ha ezt az eljárást nem tartják be, a vállalkozást az eredeti Partnervállalkozás visszavonásával törlik. Az összes prémium és jutalék az eredeti Partnervállalkozás tagsági azonosítóján megadott helyre kerül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen bekezdés által engedélyezett módosítások nem teszik lehetővé a szponzor személyének cseréjét. A szponzorációról szóló változások alább, a Támogató Személyének Változása című szakaszban szerepelnek. Minden egyes igényelt változtatás ötven dollár ($50.00) vissza nem térítendő adminisztrációs díj megfizetésével realizálható, amit az írásbeli kérelemhez és a hiánytalanul kitöltött Partnervállalkozási Szerződéshez kell mellékelni. A WowWe saját hatáskörében, a WowWe vállalkozásban történő bárminemű változás bejegyzése előtt közjegyző által hitelesített dokumentumokat kérhet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a WowWe-nek a kérelem kézhezvételétől számított harminc (30) napra van szüksége az adatok feldolgozására Szponzor Személyének Változása A Marketing Organizációk feddhetetlensége és a Partnervállalkozások munkája védelme érdekében a WowWe kifejezetten ellenzi a szponzorálás megváltoztatását. A szponzoráló személy feddhetetlenségének fenntartása a Partnervállalkozások és a Marketing Organizáció sikerességének kulcsa. Ennek megfelelően, a WowWe vállalkozás egyik szponzortól egy másikhoz való átkerülése ritkán engedélyezett. A szponzorálás változtatására irányuló kérelmet írásban, a Partnervállalkozások Szolgálati Osztályára kell benyújtani és az átigazolás okát meg kell adni. Átigazolás kizárólag az alábbi két (2) körülmény fennállása esetén kerül megfontolásra: 1. Tisztességtelen indok vagy etikátlan szponzoráció esetén a Partnervállalkozás kérheti, hogy egy másik szervezethez kerüljön úgy, hogy a teljes Marketing Organizációja érintetlen marad. Minden olyan átigazolásra irányuló kérelem, amelyben tisztességtelen felvétel gyanúja merül fel, egyesével kerül elbírálásra. 2. Az átigazolni szándékozó Partnervállalkozás hiánytalanul kitöltött és aláírt Szponzorációs Átigazoló Űrlapot nyújt be, mely tartalmazza a közvetlen Partnervállalkozásai beleértve minden olyan felet, akinek bevételére az átigazolás hatással van írásbeli hozzájárulását. Fénymásolt vagy bélyegzővel történő aláírás nem elfogadható. A Partnervállalkozások aláírásait közjegyzővel hitelesíttetni kell. Az átigazolást kérő Partnervállalkozás $25.00 adminisztrációs és adatfeldolgozási díj megfizetésére kötelezett. Ha az átigazoló Partnervállalkozás szeretné áthelyezni a saját

11 Marketing Organizációjához tartozó valamely más Partnervállalkozást is; minden, a szervezeti struktúrában alatta elhelyezkedő érintett Partnervállalkozáshoz el kell juttatni egy hiánytalanul kiöltött Szponzorációs Átigazolási Űrlapot és azt a $25.00-os díj (vagyis az átigazoló Partnervállalkozásnak és a Marketing Organizációjához tartozó Partnervállalkozásnak egyenként $25.00-os, a WowWe-nek fizetendő költséggel kell számolni) mellékelésével együtt a WowWe-hez el kell küldeni. A szervezeti struktúrában az érintett Partnervállalkozások alatt elhelyezkedő Partnervállalkozások csak akkor lesznek áthelyezve az átigazoló Partnervállalkozással együtt, ha ezen szakasz minden rendelkezése teljesül. A WowWe-nek a Szponzorációs Átigazolási Űrlap kézhezvételétől számított harminc (30) napra van szüksége a kért változások feldolgozásához és jóváhagyásához Láncolati Rend Megváltozása A WowWe fenntartja a jogot, hogy a rendszerbe került Partnervállalkozás láncolati rendben történő elhelyezését akár a jelentkező által betáplált, akár a számítógépes rendszerből eredő hiba miatt az első belépést követő 72 óra időtartamig (három (3) munkanap) megváltoztassa. Ha 72 (hetvenkét) órán beül erre vonatkozó kérelem érkezik, a hiba javításra kerül és a változtatásért a WowWe nem számol fel díjat. A WowWe fenntartja a jogot, hogy az ilyen jellegű változtatásokat a belépést követő egy (1) héten belül elvégezze. 72 óra (3 munkanap) elteltével azonban a változtatás elvégzésére irányuló kérelem nem biztos, hogy végrehajtható. Ha mégis, akkor a Belépő a változtatás elvégzése előtt $25 díjat köteles fizetni Kilépés És Újra Jelentkezés A Partnervállalkozás a saját WowWe vállalkozása önkéntes kilépésével és inaktivitásával (vagyis nem értékesít WowWe terméket vagy szolgáltatást, nem végez szponzorálást, nem vesz rész a WowWe gyűlésein, közreműködik egy más típusú Partnervállalkozásban vagy másik WowWe vállalkozást működtet) törvényesen megváltoztathatja az organizációkat hat (6) teljes naptári hónapra. 6 hónapos inaktivitási időszakot követően a korábbi Partnervállalkozás új szponzor alatt újra jelentkezhet. A WowWe kivételes esetben megfontolja, hogy lemond a hat hónapos várakozási időről. A kilépésre vonatkozó kérelmeket írásban kell benyújtani a WowWe-hez Nem Jogos Igények és Perek Kártalanítás A Partnervállalkozás teljes körűen felelős minden WowWe terméket, szolgáltatást, a Marketing- és Kompenzációs Tervet illető olyan szóbeli és írásban tett kijelentéséért, mely kimondottan nincs benne a WowWe anyagokban. A Partnervállalkozás egyetért azzal, hogy kártalanítással tartozik a WowWe és annak igazgatói, tisztségviselői, munkavállalói és ügynökei felé és az ítéleteket, polgári jogi büntetéseket, visszatérítéseket, ügyvédi költségeket, perköltségeket illetően mentesíti őket a felmerülő felelősség alól, valamint a WowWe által, a Partnervállalkozás jogtalan ténykedése vagy más szerződésszegése kapcsán elveszített üzletek miatt, (b) Partnervállalkozás nevében indított eljárás miatt és (c) az alkalmazandó nemzetközi, szövetségi, állami vagy helyi törvény, illetve rendelet megsértéséért vagy be nem tartásáért. Jelen rendelkezés túléli a Partnervállalkozási Szerződés megszűnését.

12 4.5.2 Bevétellel Kapcsolatos Kijelentések Leendő Partnervállalkozások beléptetése hevében néhány Partnervállalkozás időnként hajlamos arra, bevételekkel kapcsolatos kijelentéseket tegyen vagy keresetet igazoló dokumentumokat mutasson be. Ez nemkívánatos eredményre vezet, hiszen az új Partnervállalkozás hamar csalódott lehet, ha az ő eredményei nem olyan jelentősek és nem olyan gyorsan jelentkezők, mint amit mások produkáltak. A WowWe meggyőződése az, hogy a WowWe-n keresztül elérhető bevétel összege önmagában is elég jelentős ahhoz, hogy kiemelkedő vonzóerőt biztosítson, nincs szükség a mások által elért bevételek közzétételére. Ezen túl, a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság és számos régió globálisan rendelkezik olyan törvényekkel vagy rendeletekkel, melyek szabályozzák vagy egyenesen tiltják bizonyos típusú bevétellel kapcsolatos kijelentések megtételét. Jóllehet a Partnervállalkozások úgy vélik, hogy hasznos a csekkmásolatok bemutatása vagy saját, ill. mások keresetének közzététele, ám az ilyen hozzáállásnak olyan jogi következményei vannak, melyek negatív hatással bírnak a WowWe-re, illetve a kijelentést tevő Partnervállalkozásra is, kivéve azt az esetet, ha a bevételről szóló kijelentés vagy a keresettel kapcsolatos állítás megtételével egyidejűleg a törvény által megkívánt egyéb közlés is megtörténik. Mivel a WowWe Partnervállalkozások nem rendelkeznek a szükséges adatokkal ahhoz, hogy jogi következmények nélkül tegyenek kijelentést a bevételekről; a Partnervállalkozás, amikor WowWe lehetőséget vagy Marketing- és Kompenzációs Tervet mutat be, vagy arról tárgyal egy jövőbeli Partnervállalkozással, nem tehet utalást jövedelemre, nem tehet bevétellel kapcsolatos kijelentéseket, illetve nem beszélhet a saját WowWe jövedelméről (ide értve a csekkek, csekkmásolatokat, bankkivonatokat vagy adóbevallások bemutatását). Feltételezett bevételre vonatkozó példák, melyek a Marketing- és Kompenzációs Terv működésének magyarázatához szükségesek és kizárólag matematikai előrevetítéseken alapulnak, használhatók a jövőbeni Partnervállalkozások tájékoztatása során, akkor, ha az ilyen felételezett példákat használó Partnervállalkozás egyértelművé teszi a jövőbeni Partnervállalkozás(ok) számára, hogy az ilyen jellegű kereset csupán feltételezett Adókedvezmény Vagy Adójóváírási Igények Jóllehet egy otthoni vállalkozás birtoklása és működtetése lehetővé teheti a Partnervállalkozásoknak, hogy a törvény által biztosított adócsökkentéssel éljenek a jövedelemadó bevallásuk elkészítése során; számtalan törvény foglalkozik a megengedett adócsökkentéssel. A Partnervállalkozások a WowWe-vel kapcsolatban nem élhetnek semmiféle adójóváírási vagy potenciális adómegtakarítási igénnyel, de támogatást nyújthatnak egy jövőbeli partnernek vagy WowWe Partnervállalkozásnak abban, hogy a megengedett adócsökkentéssel kapcsolatban egy adószakértő véleményét kikérjék A WowWe Lehetőség Hamis Bemutatása A WowWe Partnervállalkozások független szerződéskötő felek és nem a WowWe munkavállalói, partnerei, jogi Partnervállalkozásai vagy franchise átvevői. A WowWe által kínált Független Partnervállalkozási Lehetőség kapcsán felmerülő mindennemű marketing és toborzási munka (beleértve, de nem kizárólagosan korlátozva szórólapokra, levelekre, e- mailekre és reklámelhelyezésekre) semmilyen módon nem állíthatja azt, vagy utalhat arra, hogy ez a pozíció egy állás, hogy a Partnervállalkozás munkavállaló vagy hogy a Partnervállalkozás fizetést vagy munkabért fog kapni. A Független Partnervállalkozási

13 pozíció nem értelmezhető úgy, hogy munkavállalói-munkáltatói, ügynöki, társulási vagy vegyes vállalati viszony jön létre a résztvevők, a szponzorok és a WowWe között Kereskedelmi Outletek és Kiárusítások Kereskedelmi Outletek A Partnervállalkozások kiállíthatnak vagy értékesíthetnek WowWe termékeket, szolgáltatásokat, vagy szakirodalmat kiskereskedelmi- vagy szolgáltatóegységben, feltéve, hogy a Partnervállalkozást és a helyszínt jóváhagyták. A Partnervállalkozásoknak írásban kell megkeresniük a Partnervállalkozási Szolgálati Osztályt a jóváhagyás elnyeréséért. A WowWe fenntartja a jogot arra, hogy bármely olyan helyszín jóváhagyását elutasítsa, melyet nem vél megfelelőnek a termékei, szolgáltatásai vagy a WowWe lehetőség bemutatására Kereskedelmi Kiállítások, Vásárok és Egyéb Értékesítési Fórumok A Partnervállalkozások kiállíthatnak és/vagy árulhatnak WowWe termékeket és szolgáltatások kereskedelmi kiállítások és szakmai vásárok keretében. Mielőtt azonban foglalót fizetnek a rendezvényszervezőnek az eseményen való részvételért, feltételes jóváhagyás megszerzése céljából a Partnervállalkozásnak írásban fel kell venni a kapcsolatot a Partnervállalkozási Szolgáltatási Osztállyal, mivel a WowWe üzletpolitikája szerint rendezvényenként csak egy (1) WowWe üzlet részvétele lehetséges. Az adott eseményre a végleges jóváhagyást az a Partnervállalkozás kapja, amelyik elsőként nyújtja be a rendezvény reklámját, mind a Partnervállalkozás, mind a rendezvényszervező által aláírt szerződés másolatát és az arról szóló nyugtát, hogy a stand foglalásáért szükséges foglalót megfizették. Jóváhagyást csak a szóban forgó eseményre lehet megkapni. A jövőben rendezendő más eseményen való részvétel jóváhagyására irányuló kérelmeket ismételten be kell nyújtani a Partnervállalkozási Szolgáltatási Osztálynak. Ezen túl a WowWe fenntartja a jogot, hogy minden olyan rendezvényen való megjelenésre vonatkozóan elutasítsa a jóváhagyás megadását, melyet nem tart megfelelő fórumnak a WowWe termékek, szolgáltatások vagy a WowWe lehetőség promotálásához. Minden olyan promóciós anyagot, melyet ilyen jellegű eseményen kívánnak terjeszteni, a rendezvény megkezdése előtt áttekintésre és írásbeli jóváhagyás megszerzése céljából be kell nyújtani a Megfelelési Osztályra. Az elfogadást követően a szöveget nem lehet megváltoztatni anélkül, hogy újra benyújtották volna az anyagot áttekintésre. A WowWe Üzletpolitikája és Eljárási Szabályai betartásának ellenőrzése céljából ilyen jellegű eseményeken igénybe veheti próbavásárlók szolgáltatásait Érdekösszeütközések Kéretlenül Történő Bevonás A WowWe Partnervállalkozások szabadon részt vehetnek multilevel vagy hálózatos marketing-vállalkozásokban vagy élhetnek ilyen marketing lehetőségekkel (gyűjtőnéven: hálózatos marketing). A jelen Szerződés fennállása alatt és annak megszűnését követő egy éven belül azonban azon tagok kivételével, akiket a Partnervállalkozás személyesen vont be a WowWe-be, nem toborozhat más WowWe Partnervállalkozásokat semmilyen másik

14 marketing hálózatba. A toborzás alatt valós vagy megkísérelt felhívás, felvétel, bátorítás vagy arra tett erőfeszítés értendő, hogy bármilyen más módon, akár közvetlenül vagy harmadik fél bevonásával befolyás gyakorlása történik egy másik WowWe Partnervállalkozásra, annak érdekében, hogy tagja legyen egy másik multilevel marketing, hálózatos marketing vagy direkt értékesítési üzletnek vagy részt vegyen abban. Ez a magatartás toborzást valósít meg, még akkor is, ha a Partnervállalkozás csupán reagál egy másik Partnervállalkozás érdeklődésére. A Partnervállalkozások a WowWe ügyfeleinek és más Partnervállalkozásoknak sem értékesíthetnek, vagy kísérelhetnek meg értékesíteni semmilyen WowWe konkurens terméket vagy szolgáltatást. Minden olyan termék vagy szolgáltatás, mely ugyanabba a generikus csoportba sorolható be, mint a WowWe termék vagy szolgáltatás, konkurensnek minősül. A Partnervállalkozások nem mutathatnak be WowWe termékeket vagy szolgáltatásokat más termékekkel vagy szolgáltatásokkal együtt úgy, hogy az bármilyen módon megzavarja vagy félrevezeti a jövőbeli ügyfelet vagy Partnervállalkozást és arra enged következtetni, hogy a WowWe és a nem WowWe termékek és szolgáltatások között kapcsolat van. A Partnervállalkozások nem ajánlhatják a WowWe lehetőséget, termékeket vagy szolgáltatásokat olyan jövőbeli vagy meglévő ügyfeleknek vagy Partnervállalkozásoknak, akik kapcsolatban vannak bármilyen más, nem WowWe programmal, lehetőséggel termékkel vagy szolgáltatással. A Partnervállalkozások nem ajánlhatnak semmiféle nem WowWe lehetőséget, terméket vagy szolgáltatást a WowWe-hez kapcsolódó megbeszélésen, szemináriumon, gyűlésen vagy közvetlenül ilyen jellegű esemény után Láncolati (Származtatási rend) Jelentések A Láncolati Jelentések a Partnervállalkozások által hozzáférhetők és megtekinthetők a WowWe hivatalos honlapján. A Partnervállalkozás saját Láncolati Jelentéséhez való hozzáférés jelszó által védett. Minden Láncolati Jelentés és a benne foglalt információ bizalmas és a WowWe személyes információját és üzleti titkát képezi. A Láncolati Jelentéseket a WowWe a legnagyobb bizalom mellet, és kizárólag azzal a céllal bocsátja a Partnervállalkozások rendelkezésére, hogy segítse az egyes Partnervállalkozások alatt elhelyezkedő szervezeteket azok WowWe vállalkozásának fejlesztésében. A Partnervállalkozások a saját Hálózatépítési Jelentéseiket a hozzájuk tartozó Partnervállalkozások támogatása, motiválása és képzése során használja fel. A Partnervállalkozás és a WowWe megegyezik abban, hogy ha a jelen megállapodás bizalmi és titoktartási kikötései sérülnek, a WowWe a Partnervállalkozásnak nem biztosítja a Láncolati Jelentésekhez való hozzáférést. A Partnervállalkozás sem saját, sem más személy, vállalkozás, egyesület, vállalat vagy más társaság nevében nem teheti meg az alábbiakat: 1. Sem közvetlenül, sem közvetve senkinek és semmilyen vállalkozásnak, egyesületnek, vállalatnak vagy más társaságnak nem adhat ki olyan információt, melyet a Láncolati Jelentés tartalmaz 2. Sem közvetlenül, sem közvetve senkinek és semmilyen vállalkozásnak, egyesületnek, vállalatnak vagy más társaságnak nem adhatja meg a Láncolati Jelentésekhez tartozó jelszavát vagy hozzáférési kódját. 3. Nem használhatja fel a Láncolati Jelentés információit a WowWe-vel való versengés céljából vagy egyéb okból, ha az az ok nem a saját WowWe vállalkozása promotálása vagy támogatása. 4. Semmilyen formában nem toborozhat, illetve nem kérhet fel a Láncolati Jelentésben megnevezett Partnervállalkozást vagy ügyfelet arra, hogy megkísérelje befolyásolni

15 vagy rábírni a Partnervállalkozást vagy ügyfelet arra, hogy a WowWe-vel fennálló üzleti kapcsolatát megváltoztassa. A Társaság kérésére minden jelenlegi és korábbi Partnervállalkozás visszaszolgáltatja a Társaságnak az eredeti Láncolati Jelentést és annak minden másolatát. 4.8 Más szolgáltatások és Termékek A WowWe Partnervállalkozások élhetnek azzal a jogukkal, hogy más cégek szolgáltatásait és termékeit értékesítsék. Ugyanakkor e termékek és szolgáltatások közvetlenül vagy közvetetten történő promóciója kizárólag az adott Partnervállalkozás által szponzorált WowWe Partnervállalkozások felé lehetséges. 4.9 Keresztbe-szponzorálás A ténylegesen megtörtént vagy megkísérelt keresztbe történő szponzorálás szigorúan tilos. A keresztbe-szponzorálás azt jelenti, hogy egy olyan egyén vagy társaság folyamodik felvételért, akinek már van aktív, írásba foglalt WowWe Ügyfél vagy Partnervállalkozási Szerződése, vagy akinek az előző hat (6) naptári hónapos időtartam alatt volt ilyen szerződése egy másik szponzorációs ágon belül. Szigorúan tilos házastárs vagy rokon, illetve kereskedelmi nevek, kitalált vállalkozásnevek, álnevek társaságok, vállalkozások, alapítványok, szövetségi személyi igazolvány számok vagy nem valós személyi igazolvány számok jelen rendelkezést kikerülő célzattal történő használata. A Partnervállalkozások nem alázhatnak meg, hitelteleníthetnek el és nem rágalmazhatnak más WowWe Partnervállalkozásokat azzal a céllal, hogy Partnervállalkozást az első Partnervállalkozás Marketing Organizációjába csábítsanak át. Ez a rendelkezés nem tiltja meg a WowWe vállalkozás WowWe Üzlet Értékesítése, Áthelyezése Vagy Engedményezése szakasz szerint történő áthelyezését. Ha keresztbe-szponzorálásra fény derül, azonnal fel kell hívni rá a Megfelelési Osztály figyelmét. A WowWe fegyelmi eljárást indíthat az ellen a Partnervállalkozás ellen, amelyik megváltoztatta a szervezetet és/vagy azon Partnervállalkozások ellen is, amelyek elősegítették vagy részt vettek a keresztbe-szponzorálásban. A WowWe ezen túl a sérelmezett magatartást tanúsító Partnervállalkozás egész lefelé menő láncolatát vagy annak egy részét áthelyezheti annak eredeti lefelémenő láncolatához, ha a Társaság úgy ítéli meg, hogy így méltányos és kivitelezhető is. Ugyanakkor a WowWe-nek nem kötelessége elmozdítani a keresztbeszponzorált Partnervállalkozás lemenő láncolatát. Az organizációval kapcsolatos végső döntés meghozatala a WowWe kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Partnervállalkozások lemondanak minden WowWe ellen irányuló, a keresztbe szponzorált Partnervállalkozás lemenő láncolatához kapcsolódó döntésből származó igényükről és kereseti alapjukról Hibák és Kérdések Ha a Partnervállalkozásnak kérdése van, vagy úgy gondolja, hogy hiba lépett fel a jutalékok, prémiumok, a Láncolati Jelentések, díjkiszabások kapcsán, akkor a Partnervállalkozás a szóban forgó hiba vagy eset időpontját követő 60 (hatvan) napon belül írásban jelenti azt. A WowWe nem vállalja a felelősséget semmi olyan hibáért, mulasztásért vagy problémáért, melyet 60 (hatvan) napon belül nem jelentettek a Társaság felé.

16 Kormányjóváhagyás vagy Hozzájárulás Nemzeti, szövetségi, tartományi, állami és kormányzati szabályozó szervek nem fogadnak el vagy nem támogatnak direkt értékesítési cégeket vagy programokat. Ezért a Partnervállalkozások nem tüntethetik fel, ill. utalhatnak arra, hogy a WowWe vagy annak Marketing-és Kompenzációs tervét a kormányhatóság elfogadta, hozzájárult vagy más módon megerősített Jelentkezések és Rendelések Visszatartása A Partnervállalkozások nem manipulálhatják az új Partnervállalkozások vagy ügyfelek beléptetését. A Partnervállalkozási Szerződéseket és az Ügyfélszerződéseket, a Partnervállalkozás aláírását vagy az ügyfél által történt leadást követő hetvenkét (72) órán belül el kell juttatni a WowWe-hez vagy fel kell venni a számítógépes rendszerbe Azonosítás Minden Partnervállalkozásnak a Partnervállalkozási Jelentkezési Lapon és a Szerződésben meg kell adni a WowWe felé a társadalombiztosítási számát, vagy a szövetségi munkáltatói azonosítóját. Belépés esetén a Társaság egy egyedi Partnervállalkozási Azonosítóval látja el a Partnervállalkozást, mely alapján azonosítani lehet azt. E szám használatával lehet rendeléseket leadni vagy nyomon követni a jutalékot és a prémiumot Jövedelemadó Minden Partnervállalkozás nemzeti hovatartozástól vagy tartózkodási helytől függetlenül felelős a helyi állami/tartományi és szövetségi/nemzeti adó megfizetéséért minden olyan jövedelem után, melyet Független Partnervállalkozásként szerzett. Amennyiben a WowWe vállalkozás adómentes, a Szövetségi adóazonosítót el kell juttatni a WowWe-hez. A WowWe az amerikai állampolgárokat minden évben ellátja egy IRS 1099 MISC [adóbevallási] Űrlappal (nem alkalmazotti státuszban álló juttatása) Független Szerződő Fél Státusz A Partnervállalkozások független szerződő felek és nem egy franchise vagy üzleti lehetőség vásárlói. A WowWe és annak Partnervállalkozásai között létrejövő szerződés nem hoz létre munkáltató/munkavállaló, társulási vagy vegyes vállalati kapcsolatot a Társaság és a Partnervállalkozás között. A Partnervállalkozás a szolgáltatásai, illetve a szövetségi vagy állami adózás szempontjából nem tekinthető munkavállalónak. A Partnervállalkozások felelősek a helyi, állami és szövetségi adó megfizetéséért minden olyan illetmény után, melyet a Társaság Partnervállalkozásaként kerestek. A Partnervállalkozásnak nincs (kifejezett vagy beleértett) joga arra, hogy a Társaságnak kötelezettséget szerezzen. A Partnervállalkozás maga határozza meg saját céljait, munkaidejét, értékesítési módszerét mindaddig, amíg betartja a Partnervállalkozási Szerződés rendelkezéseit, a jelen Üzletpolitikai s Eljárási Szabályzatot és az alkalmazandó törvényeket Biztosítás Elképzelhető, hogy a szerződő fél biztosítást kíván kötni a vállalkozására. Lépjen kapcsolatba biztosítási tanácsadójával, hogy meggyőződjön arról, hogy üzleti tulajdona védelem alatt áll.

17 Ez gyakran elintézhető egy a jelenlegi lakástulajdonos házirendjéhez csatolt egyszerű Üzleti tevékenység jóváhagyásával Törvényeknek És Rendeleteknek való Megfelelés Helyi Rendeletek Számos városnak és megyének saját törvényei vannak, melyek bizonyos otthon folytatott vállalkozásokat szabályoznak. Az esetek többségében ezek a rendeletek nem alkalmazhatók a Partnervállalkozásokra, azok üzleti természete miatt. Ugyanakkor a Partnervállalkozásoknak be kell tartani azokat a törvényeket, melyek vonatkoznak rájuk Nemzetközi, Szövetségi, Állami és Helyi Törvények Betartása A Partnervállalkozásoknak vállalkozásuk vezetése során be kell tartani a nemzetközi, szövetségi, állami és helyi törvényeket és előírásokat Kiskorúak A saját államában vagy lakóhelyének országában kiskorúnak tekintett személy nem lehet a WowWe Partnervállalkozása. A Partnervállalkozások nem léptethetnek be, és nem toborozhatnak kiskorúakat a WowWe programba Személyenként/Partnervállalkozásonként Egy WowWe Vállalkozás A Partnervállalkozások egyéni vállalkozásként, társulásként, részvényesként, megbízottként vagy kedvezményezettként működhetnek illetőleg így birtokolhatnak jogos vagy méltányos tulajdonrészt kizárólag egy (1) WowWe Üzleti Központban. A Partnervállalkozások több Fogyasztói fiókot nyithatnak Családtagok Vagy Partnervállalkozásba Bevett Tagok Cselekményei Ha a Partnervállalkozó közvetlen háztartásának valamely tagja részt vesz olyan tevékenységben (és ezt a Partnervállalkozás nevében teszi), mely sérti a Szerződés rendelkezéseit, akkor az ilyen tevékenység a Partnervállalkozás által elkövetett szerződésszegésnek minősül és a WowWe Üzletpolitikai Szabályzata értelmében fegyelmi eljárást kezdeményezhet a Partnervállalkozás ellen. Hasonlóképpen, ha egy személy, aki bármilyen módon kapcsolatba hozható egy vállalattal, társulással, szövetkezettel, kft-vel vagy más társasággal (gyűjtőnéven partnervállalkozásba bevett tag ), megsérti a Szerződést akkor ez a cselekmény(ek) a társaság által elkövetett szerződésszegésnek minősül és a WowWe fegyelmi eljárást kezdeményezhet a társaság ellen Dokumentumok Lekérése A Partnervállalkozástól érkező, számlamásolatra, jelentkezésre, Láncolatépítési Jelentés másolatára vagy egyéb dokumentum másolatára vonatkozó igény teljesítése $10 (tíz dollár) adminisztrációs költséget von maga után. Ez a díj fedezi a postázás és az akták közül való előkeresés, valamint a dokumentumokról való másolatok készítésének költségeit.

18 A WowWe Vállalkozás Eladása, Átruházása vagy Engedményezése Jóllehet a WowWe vállalkozás magántulajdonban lévő, függetlenül működtetett vállalkozás, eladása, átruházása vagy engedményezése bizonyos korlátozások alá esik. Ha egy Partnervállalkozó el kívánja adni a vállalkozását, a következő feltételeknek kell megfelelni: 1. A létező szponzorációs láncolat védelmét mindig fenn kell tartani, így a WowWe vállalkozás továbbra is az eredeti szponzorációs láncolaton működik. 2. Mielőtt az eladás, átruházás vagy engedményezés a WowWe által elfogadható és véglegesíthető, az eladó Partnervállalkozás a WowWe felé fennálló minden tartozását rendezi. 3. Ahhoz, hogy a WowWe vállalkozás eladható, átruházható vagy engedményezhető legyen, az eladó Partnervállalkozásnak hitelképesnek kell lenni, és nem sértheti a Szerződés egyetlen rendelkezését sem. A WowWe vállalkozás eladása előtt erről a szándékáról az eladó Partnervállalkozás értesíti a WowWe-t. Az adásvétel teljes lebonyolítása és a szerződés aláírásakor a felek egy WowWe Eladási és Átruházási Űrlapot nyújtanak be a WowWe-hez ellenőrzés céljából. A WowWe fenntartja a jogot, hogy olyan további dokumentációt kérjen, ami szükséges lehet az eladó és vásárló közötti tranzakció vizsgálatához. A WowWe harminc (30) nappal a szükséges dokumentumok felektől történő átvétele után, saját hatáskörén belül jóváhagyja, vagy megtagadja az eladást, átruházást vagy engedményezést. Ha a felek nem kapják meg a WowWe jóváhagyását, akkor nem jöhet létre üzlet. A már meglévő WowWe vállalkozás vevője átveszi az eladó Partnervállalkozás kötelezettségeit és pozícióját. A WowWe vállalkozását eladó Partnervállalkozás az eladást követően legalább hat (6) teljes naptári hónap lejárta előtt nem folyamodhat újra WowWe Partnervállalkozási újrafelvételért. A vevő elfogadja, hogy WowWe Partnervállalkozás lesz és köti minden szabály, illetve a jelen Szerződés is. Az értékesítési forgalmat és a Partnervállalkozást az előre ismertetett állapotban kell átruházni. A szponzorációs láncolatban a WowWe vállalkozás eladása vagy átruházása következtében nem történhet változás WowWe Vállalkozás Tagoktól való Elkülönítése A WowWe Partnervállalkozások időnként férj-feleség társulásként, hagyományos társulásként, társaságként vagy szövetkezetként működnek. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy a házasság válással végződik, illetőleg a társaság, társulás, kft vagy szövetkezet (ez utóbbi három a továbbiakban gyűjtőnéven, mint társaságok szerepel) megszűnhet; intézkedni kell arról, hogy az elkülönülés vagy a vállalkozás feloszlása sikeresen megtörténjen annak érdekében, hogy az szponzorációs láncolatban feljebb és lejjebb elhelyezkedő tagok érdekeit és bevételét ne befolyásolja hátrányosan a változás. A válás lezárásáig vagy a társaság végleges megszűnéséig a feleknek az alábbi működési módszerek közül el kell fogadni egyet. 1. Az egyik fél, a másik(ak) beleegyezésével, írásbeli átruházás megkötését követően folytathatja a WowWe vállalkozás működtetését. Ezen megállapodásban az üzleti jogok gyakorlását feladó házastárs, részvényesek, tagok, partnerek vagy szövetkezeti tagok

19 meghatalmazzák a WowWe-t, hogy közvetlenül és kizárólag a másik házastárssal vagy az üzleti jogok gyakorlását nem feladó részvényessel, partnerrel vagy szövetkezeti taggal együttműködve folytassa tevékenységét. 2. A felek együttesen is folytathatják a WowWe vállalkozás működtetését szokásos üzleti alapon, ilyenkor a WowWe által kifizetett összes járandóság a közös néven futó Partnervállalkozás vagy a társaság nevére kerül jóváírásra és a felek a WowWe-től függetlenül megállapodnak egymással az összeg felosztását illetően. 3. Ha a felek nem tudnak közösen megállapodni abban, hogy a vállalkozást hogyan osszák fel egymás között, akkor a válás vagy a megszűnés lezárásáig, a Társaság a korábbi állapotnak megfelelően, vagyis a válás vagy megszűnés megindítását megelőző időszakban fennálló helyzet szerint kezeli azt. Válás esetén a WowWe bírósági úton adja át a vállalkozást. Váló házaspárok vagy megszűnő társaságok esetén az azok lefelé menő üzleti láncolata semmiképpen sem osztható fel. Hasonlóképpen, a WowWe semmilyen körülmények között nem osztja meg a jutalékot és a prémiumot a váló házastársak vagy a megszűnő társaságok tagjai között. A WowWe vállalkozásonként csak egy (1) lefelé menő üzleti láncolatot ismer el és jutalékciklusonként csak egy (1) jutalék folyósításáról rendelkezik A jutalék folyósítása mindig ugyanannak a személynek vagy társaságnak történik. Abban az esetben, ha a váló felek vagy a megszűntetési eljárás nem oldja meg a jutalékelosztás és az üzlet tulajdonlásának kérdését, akkor a Partnervállalkozási Szerződés a felek akarata ellenére megszűnik. Ha egy korábbi házastárs vagy korábbi társasági partnervállalkozás teljesen lemondott az eredeti WowWe vállalkozásban meglévő összes jogáról, ezt követően szabadon, választása szerint bármelyik szponzor láncolatába beléphet mindaddig, amíg teljesíti a Kilépés És Újrajelentkezés szakaszban meghatározott várakozási időszak feltételeit. Ilyen esetben azonban, a korábbi házastárs vagy társaság nem birtokol jogokat sem a korábbi organizációja valamely Partnervállalkozásában, sem korábbi ügyfeleihez kapcsolódóan. Ugyanúgy kell kialakítaniuk az új vállalkozást, mint ahogy azt bármely másik új Partnervállalkozás tenné Szponzorálás és Beléptetés Minden hitelképes, aktív Partnervállalkozás rendelkezik a szponzorálás, illetve a mások WowWe-be való beléptetésének jogával. Minden jövőbeli Partnervállalkozás alapvető joga, hogy megválassza a saját Beléptetőjét. Ha két (2) Partnervállalkozás jelzi ugyanazon új Partnervállalkozás beléptetését, a Társaság az első beérkezett jelentkezést tarja mérvadónak Halmozás A halmozás szigorúan tilos. A halmozás kifejezés alatt a következőket értjük: (a) a Partnervállalkozási Szerződést nem sikerül továbbítani a WowWe-hez, vagy ugyanezen dokumentum aláírását követő három (3) munkanapot meghaladóan visszatartják azt; (b) a Szerződések besorolása vagy manipulálása a WowWe Marketing- és Kompenzációs Terve értelmében történő javadalmazás maximalizálása céljából; vagy (c) pénzügyi segítség nyújtása új Partnervállalkozásnak a WowWe Marketing- és Kompenzációs Terve értelmében történő javadalmazás maximalizálása céljából; (d) az adóazonosítónkénti egy (1) vállalkozás szabály megsértése.

20 4.25 Jogutódlás A Partnervállalkozó halála vagy akadályoztatása esetén örökösei átvehetik a vállalkozását. A megfelelő jogi dokumentumokat be kell nyújtani a Társasághoz annak igazolására, hogy az átruházás megfelelően történik. Ennek értelmében, a Partnervállalkozásnak ügyvéd segítségét kell igénybe venni, hogy végrendeletet vagy egyéb halál esetére szóló rendelkezést készíttessen. Ha a WowWe üzletet végrendelettel vagy halál esetére szóló rendelkezéssel ruháznak át, a kedvezményezett megszerzi az elhunyt Partnervállalkozásának Marketing Organizációjához tartozó prémiumés jutalék beszedésének jogát, feltéve, hogy az alábbi kritériumoknak megfelel. Az örökös 1. Aláírja a Partnervállalkozási Szerződést 2. Megfelel a szerződésben foglalt szabályoknak és előírásoknak; és 3. Rendelkezik a Kompenzációs Tervben rögzített, egyes szinteken elvárt képesítésekkel. A WowWe vállalkozásból származó prémium és jutalék örökösöknek való kifizetése a jelen szakasz értelmében, egyszeri átutalással történik. Az örökösök a WowWe rendelkezésére bocsátanak egy értesítési címet, ahova a WowWe az összes prémiumról és jutalékról szóló csekket elküldi. Ha a vállalkozást több örökösre hagyták, akkor nekik gazdasági társaságot kell alapítani, és szövetségi adószámot kell igényelni. Ebben az esetben a WowWe az összes prémiumot, jutalékot és egy 1099-es számú adóbevallási űrlapot a társaságnak címezve eljuttatja Átruházások Partnervállalkozó Halála Esetén Történő Átruházás Ahhoz, hogy a WowWe vállalkozás végrendelet útján történő átruházása megvalósuljon, az örökösnek a következő iratokat kell eljuttatni a WowWe-hez: (1) eredeti halotti anyakönyvi kivonat; (2) az örökös WowWe jogosultságát megalapozó végrendelet vagy halál esetére szóló rendelkezés közjegyző által hitelesített példánya; valamint (3) hiánytalanul kitöltött és aláírt Partnervállalkozási Szerződés Partnervállalkozás Akadályoztatása Esetén Történő Átruházás Ahhoz, hogy a WowWe vállalkozás akadályoztatás miatt történő átruházása megvalósuljon, a jogutódnak az alábbi dokumentumokat kell eljuttatni a WowWe-hez: (1) megbízásról szóló dokumentum közjegyző által hitelesített példánya vagy más olyan irat, amely jogot biztosít a megbízottnak arra, hogy a WowWe vállalkozás ügyeit intézze; valamint (3) hiánytalanul kitöltött, a megbízott által aláírt Partnervállalkozási Szerződés Telemarketing Mind a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság, mind a Szövetségi Kommunikációs Bizottság rendelkezik telemarketinges gyakorlatot korlátozó törvényekkel. Mindkét szövetségi hivatal (csakúgy, mint számos állam is) rendelkezik ún. ne hívj szabályzattal, ami a telemarketinges törvényeik részét képezi. Jóllehet az adott személy nem tekinti magát telemarketingesnek a szó hagyományos értelmében, ezek az előírások tágan definiálják a telemarketingest és a telemarketinget, így egy nem szándékosan intézett telefonhívás olyasvalaki felé, akinek száma szerepel a szövetségi ne hívj listán, jogsértést alapozhat meg.

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV A jelen Üzletszabályzat és Kompenzációs terv tartalmazza azokat az előírásokat és eljárásokat, amelyek a Képviselő az Endless Biotech Hungary Kft-vel,

Részletesebben

ACN SZABÁLYZAT. ACNP&P-HU-2.1 Érvényes 2015. augusztus 1-től.

ACN SZABÁLYZAT. ACNP&P-HU-2.1 Érvényes 2015. augusztus 1-től. ACN SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. CIKK - MEGHATÁROZÁSOK... 5 II. CIKK FORGALMAZÓI STÁTUSZ LÉTREHOZÁSA ÉS FENNTARTÁSA... 7 II.1. Ön és az ACN jogviszonya... 7 II.2. Hogyan válhat Független

Részletesebben

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Az iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Bevezetés A jelen módosított és újrafogalmazott Kereskedési- és Számla Szerződés ( Kereskedési Szerződés

Részletesebben

Vevőkre, Szállítókra és Üzleti partnerekre vonatkozó Adatvédelmi Kódex

Vevőkre, Szállítókra és Üzleti partnerekre vonatkozó Adatvédelmi Kódex Vevőkre, Szállítókra és Üzleti partnerekre vonatkozó Adatvédelmi Kódex Bevezetés A D.E MASTER BLENDERS 1753 a D.E MASTER BLENDERS 1753 Magatartás Kódexében rögzítettek szerint elkötelezte magát Vevői,

Részletesebben

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete Üzletviteli Szabályzat Az Aranyívek ígérete Üzleti tevékenységünk teljes egésze azon alapul, hogy etikusak, becsületesek és megbízhatóak vagyunk. A jó hírnév megteremtése időbe telik. Nem propagandaterjesztők

Részletesebben

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek A Business Box Kft. (székhely: 1037 Budapest, Királylaki út 60, cégjegyzékszám: 01-09-872391; közösségi adószám: HU13772011)

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V.

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V. Magyarország Általános felhasználási feltételek TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amszterdam, Hollandia és annak valamennyi leányvállalata (együttesen Tartalom TomTom ) 1 Hatály... 3

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 MEGJEGYZÉS: Valamennyi Termék illetve Szolgáltatás értékesítésének kifejezett

Részletesebben

Hatályos: 2015.03.04-től

Hatályos: 2015.03.04-től MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Kártyaszerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató Etikai kódex 2013 Tisztelt Kollégák! Az elmúlt 200 évben erős kapcsolatokat építettünk ki ügyfeleinkkel, részvényeseinkkel és a közösségekkel oly módon, hogy kiváló szolgáltatásokat nyújtottunk, és a legmagasabb

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva a 35/2004.(10.26.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 44/2004.(12.08.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 5/2005.(03.31.)

Részletesebben

ÜZLETÉPÍTŐI ÉS NEMZETKÖZI SZPONZORI SZERZŐDÉS MAGYARORSZÁG

ÜZLETÉPÍTŐI ÉS NEMZETKÖZI SZPONZORI SZERZŐDÉS MAGYARORSZÁG ÜZLETÉPÍTŐI ÉS NEMZETKÖZI SZPONZORI SZERZŐDÉS MAGYARORSZÁG Ez az Üzletépítői és Nemzetközi Szponzori Szerződés a Nu Skin International, Inc., Utah államban bejegyzett társaság, 75 West Center Street, Provo,

Részletesebben

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Az Klapp Társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a Klapp Társkereső Tagok részére az interneten

Részletesebben

1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4

1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKÜGYFELEINKNEK TARTALOMJEGYZÉK 1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4 7 ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

Szerződési feltételek

Szerződési feltételek Szerződési feltételek 1. BEVEZETÉS 1.1 Az alábbi tagsági feltételek kötelező érvényű szerződést képeznek az RCI Europe ( RCI vagy mi ) és azon személyek között, akik jogosultsággal rendelkeznek vagy rendelkeztek

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell Üzleti magatartási kódex Egységes honeywell Vezérigazgatónk levele Kedves Munkatársaink! Miközben a Honeywell folyamatosan növekszik, töretlenül összpontosítanunk kell céljainkra, valamint elkötelezetten

Részletesebben

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások Hatályos: 2012. július 1-től Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától . ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. május 2. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. Az Üzletszabályzat személyi, tárgyi hatálya... 3 2. Az Ügyfél fogalma... 3 3. Képviselet, azonosítás,

Részletesebben

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Az Klapp Társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a Klapp Társkereső Tagok részére az interneten

Részletesebben

Commercial Banking Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata

Commercial Banking Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata Magyarország ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 1 ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Commercial Banking Befektetési Szolgáltatási a (Hatályos: 2015. június 28. napjától) Jelen ot befektetési szolgáltatás

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T a 2014. április 14. napja után megkötött szerződésekre A korábbi 50/2010.sz határozattal elfogadott és azóta többször módosított Általános Üzletszabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK EPS Általános Beszerzési Feltételek Page 1 of 9 1. Definíciók; megállapodott feltételek: a továbbiakban a Vevő jelentése: az Alcoa Inc. vagy minden olyan vállalat, amely (a) az Alcoa Inc leányvállalata,

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan)

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.wezzpage.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek: Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat (kelt: 1993. 04. 19.) 901/1997/F. számú ÁPTF

Részletesebben

THE SPIRIT THE LETTER

THE SPIRIT THE LETTER THE SPIRIT THE LETTER TARTALOM A KÓDEX >> A GE etikai kódexe 01 THE SPIRIT >> Kire vonatkoznak ezek a szabályzatok? 02 A munkavállalók kötelezettségei 03 A vezetők teendői 04 Legyen a feddhetetlenség szószólója

Részletesebben