Külkereskedelmi ügylet: minden üzleti kapcsolat, ha a résztvevők vagy a résztvevők vállalkozásai nem azonos ország magán- vagy jogi személyei.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Külkereskedelmi ügylet: minden üzleti kapcsolat, ha a résztvevők vagy a résztvevők vállalkozásai nem azonos ország magán- vagy jogi személyei."

Átírás

1 Külkereskedelmi technikai ismeretek Szőke Hajnalka jegyzete Külkereskedelmi ügylet: minden üzleti kapcsolat, ha a résztvevők vagy a résztvevők vállalkozásai nem azonos ország magán- vagy jogi személyei. Külkereskedelmi ügylet 3 szakaszból áll: 1. ügylet előkészítése 2. szerződéskötés 3. szerződés teljesítése (ügylet lebonyolítása) Nemzetközi szerződések, egyezmények, megállapodások eredményeként a korlátokat felszámolják (export-import engedélyek korlátozása, eü.-i előírások, devizaengedélyek, adminisztratív protekcionizmus): Rövid és hosszú távon szerződések, egyezmények, megállapodások segítségével az országok elősegítik a külkereskedelmi kapcsolatokat. Ezek lehetnek bi- vagy multilaterálisak, továbbá nyíltak vagy zártak a későbbi becsatlakozás lehetőségének megtartásától vagy kizárásától függően. Szerződések szerkezete: - preambulum (bevezetés): együttműködés területe - tárgyaló rész (fő rész): együttműködés tárgya, feltételei, viták rendezési elve - záró rendelkezés: hatályba lépés időpontja (ratifikáció), felmondás, megszűnés körülményei Kereskedelmi szerződés: 3 fő klauzulát (kikötést) tartalmaznak: - legnagyobb kedvezményes elbánás elve: kijelölt együttműködési területeken a szerződő felek megadnak egymásnak minden olyan kedvezményt, melyet korábban más országoknak szerződésben már megadtak vagy a jövőben meg fognak adni. - egyenlő elbánás elve: a szerződő fél állampolgárait és jogi személyeit a hazaiakkal azonos elbánás illeti meg. Gyakran alkalmazzák ezt az adózásra vonatkozóan. - viszonosság elve: a szerződő felek egyike akkor hajlandó a másik számára valamilyen kedvezményt megadni, hogyha a másik fél részéről ez viszonzásra talál. Ezen elv alá tartozó együttműködési területeken a felek nem kívánják más országoknak ugyanezt a kedvezményt megadni. Egyezmények - Szabadkereskedelmi egyezmények: Országok közti kereskedelem élénkítése a célja, legfőbb eszköze az egymás közötti kereskedelmi akadályok felszámolása. Pl.: EFTA, CEFTA, NAFTA - Kettős adózást kizáró egyezmények: Egyszeri adóztatás az egyenes adókra, azaz vagyon és jövedelem alapján beszedett adókra illetve áruk esetében a hozzáadott értékadóra vonatkozhatnak. Jövedelemadó megfizetése a 1

2 jövedelemszerzés helyszínén, vagyonadó a földrajzi elhelyezkedés szerinti országban. Az árukat a végső fogyasztás helyszínén adóztatják. - Nemzetközi áruegyezmények: a fontos nyersanyagok kereskedelmét szabályozzák így, multilaterális alapon a legjelentősebb termelők és vásárlók között. Cél a spekulánsok által okozott jelentős áringadozások kiküszöbölése. Megállapodások - Árucsere-forgalmi megállapodás: Országok számára problémát okoz, hogy bizonyos országokkal folytatott külkereskedelmük export és import oldala jelentős különbséget mutat. Pl.: Mo. Kína. Ilyenkor az országok importkontingenseket állapítanak meg, melyekben rögzítik az áruforgalom szerkezetét, volumenét vagy értékét. Cél: kemény áruk importja és puha áruk exportja. - Kemény áru: azok a termékek, melyek iránt nagy a kereslet az országban, kínálatuk viszont korlátozott, mert az adott ország nehezen jut hozzá. - Puha áru: azok a termékek, amelyekből nagy a kínálat az országokban, könnyen beszerezhetők, ezért nehezen adhatók el. - Barter megállapodás: Árucsere, a lebonyolított forgalmat gyakran klíringdevizában tartják nyilván. - Klíring megállapodás: A felek egymással folytatott külkereskedelmi forgalmuk értékét klíringszámlán vezetik, a számla egyenlegét az év végén határozzák meg és egyenlítik ki. A pénznem lehet az egyik ország hivatalos fizetőeszköze, de lehet virtuális pénz is. - Kooperációs megállapodás: Államok közötti hosszabb távú kutatás-fejlesztési, termelési és piaci együttműködéseket szabályoznak. Pl.: közös vállalatok alapítása, technológiai és szellemi termékek átadása, tudományos tev. közös végzése. - Beruházás védelmi megállapodás: a külföldi tőkebefeketetések védelme. Mindkét fél biztosítja, hogy a partnerország a tőkeexportőrök vagyonát nem sajátítja ki, annak védelmére garanciát vállal. Nemzetközi szervezetek GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) WTO (World Trade Organisation) Európai Unió: - áruk szabad mozgása (megszűnik az EU-n belül az export-import, helyette közösségi eladás, közösségi vásárlás) -kölcsönös elismerés elve (egyik tagország szabályai szerint forgalomba hozott árut egyetlen más országban sem szabad korlátozni, még akkor sem, hogyha ott szigorúbbak a szabályok) EU-ban a külkereskedelem csak akkor értelmezhető, hogyha a nemzetközi ügylet egyik szereplője EU-n kívüli ország személye vagy vállalkozása. 2

3 Ügylettípusok sokfélék, bonyolódhatnak is és több is kombinálódhat, illetve a helyszín és a technika miatt is lehetnek különleges ügyletek (tőzsdei, árveréseken és versenytárgyalásokon kötött ügyletek). Ügyletszervezés: -direkt export-import (termelő maga köti meg a külkereskedelmi szerződést) -indirekt (saját országbeli külkereskedőnek adja el a termékét) Nemzetközi adásvétel Export-import ügyletek: alaptípus. Az eladó(exportőr) meghatározott áruk szállítására/szolgáltatások nyújtására, a vevő (importőr) ennek átvételére és a szolgáltatás kifizetésére vállalkozik. A szerződők egyike külföldi vagy EU esetén nem EU tagországbeli. Szellemi termékek adásvétele (licencia, know-how ügyletek): adásvétel tárgya lehet áru vagy szellemi termék is. Jogvédelem: Szerzői jogvédelem (irodalmi, művészeti, tudományos alkotások) Iparjogvédelem (találmányok, újítások, ipari minták, védjegyek, szoftverek, eredet megjelölések) Üzleti életben az iparjogvédelem alá tartozó szellemi termékek adásvétele szokásos: - licencia (szabadalmaztatott műszaki eljárások, de ált. csak a használati joguk) - know-how ügyletek (nem szabadalmaztatott műszaki tudás) Ellenérték kifizetése: - egyszeri fizetés egy összegben (lump sum, royalty) - licencia díj folyamatos fizetése (running royalty) - fix összegű eladási ár, részletfizetéssel kombinálva - fix összegű vételár, függetlenül a termeléstől és a licencia tényleges értékétől Licencia szerződések típusai: - kizárólagos licencia: sem a licenciaadó nem használja, sem más - egyszerű licencia: licencadó is felhasználhatja és harmadik személynek is átadhatja - köztes megoldás: licencadó is hasznosíthatja, de harmadik személynek nem adhatja át - területi korlátozások: pl. egy adott országra kizárólagos licencia, míg másokra csak egyszerű A licencia szerződések fontos részét képezi a titoktartási kötelezettség és szabályozzák a licencia továbbfejlesztésére vonatkozó jogosultságot is. 3

4 Nyitott licencia szerződés: Ugyanarra a területre a licencadó nem adja el másnak a jogosultságot és maga sem lép fel versenytársként. Ezt az EU nem tiltja. Zárt licencia: a felek megakadályozzák más térségek licencia vevőit illetve a párhuzamos importőröket abban, hogy az adott terméket a piacon eladják. Ezt az EU tiltja. Reexport típusú ügyletek Reexport: legalább 3 ország kereskedőit kapcsolja össze, az egyik ország kereskedője egy másik országban vásárolt árut egy harmadik országban ad el. 3 fajtája van: - klasszikus reexport: áru továbbadása viszonteladói szerepkörben. Célja a profitszerzés. - tranzit ügylet: célja a vevő és eladó között formálisan vevőként illetve eladóként megjelenő kereskedőnek és papírjainak a felhasználása. Célja valamilyen állami tilalom megkerülése. - switch ügylet: tárgya államközi bilaterális klíringkapcsolatokban a deviza diszponibilitás (klíringdevizakövetelés) adásvétele, áruügyletek révén. Célja a követelések vagy tartozások felszámolása. Eu-n belül a 3 tagország közötti viszonteladás nem reexport, az háromszögügylet. Az ügylet főszereplője, kezdeményezője, szervezője és gyakran finanszírozója is a reexport kereskedő. A reexportőr miben különbözik a viszontkereskedőtől? - mindig külföldön vásárol és külföldön értékesít, de mindig másutt vesz, ahol elad. - ugyanazt az árut adja tovább, amit megvett, rendszerint változatlan formában - Íróasztal kereskedő, az árut nem látja, csak a a papírjait - nincsenek tartós üzleti kapcsolatai, ezek rendszerint esetiek - rendszerint nem specializálódik egyes árufajták adásvételére - ügyletkötései nem feltétlenül legálisak, ezért igen kockázatosak - cél: a profitszerzés, haszonügyletnek is hívják. Áru útja szerint: - direkt: áru nem halad át a reexportőr oszágán -indirekt: áru érinti a reexportőr országát. Legalitás szerint: -nem leplezett -nem titkolt -tiltott: termék eladója tilthatja (pl.: embargó miatt), ezért a reexportőr az árut semlegesíti, újracsomagolja, eredeti származásra utaló jeleket eltünteti, új áruokmányokat állítja ki. Ezt a reexportőr országában vagy kikötőkben, közlekedési csomópontokon vagy vámszabadterületeken tudja elvégezni. 4

5 Reexport kockázatai: - árukockázat: áru a nyakán marad - árkockázat: profit reményében importál, de csak alacsonyabb áron tudja exportálni, mint ahogy vette. Hasonló a helyzet, ha előre elad fix áron olyan árut, amit még nem tudott megvenni. - fedezetlenség kockázata: előre eladott árut mégsem tudja megvásárolni. - indiszkréció kockázata: titkolt vagy tiltott reexportnál mégis kiderül (áruból, csomagolásból, munkatársak fecsegéséből stb.) A reexportot alapesetben a reexportőr finanszírozza, gyakran nem a saját tőkéjéből, hanem akkreditívvel vagy back to back hitelezéssel. Tranzitügylet Olyan reexport típusú ügylet, ahol valamilyen külső ok rendszerint állami szabályozás bírja rá az export-import ügylet résztvevőit egy harmadik országbeli kereskedő formális beiktatására. Ehhez 2 feltétel szükséges: - tranzitkereskedő olyan ország kereskedője legyen, ahová lehetséges árut importálni az eladó országából és ahonnan ezt lehet exportálni a vevő országába. - Tranzitkereskedő hajlandó legyen színlelni mindkét ügyletkötést, formálisan előbb vevőként majd eladóként fellépve. Hajlandó legyen mindehhez a nevét és papírjait adni és jutalékfizetés ellenében akár a lebukás kockázatait is vállalni. Ügylet folyamata: - eladó és vevő szóban megkötik az adásvételi ügyletet. Csak szóban! - eladó és vevő kiválasztja az alkalmasnak tűnő tranzitkereskedőt és megállapodnak szóban a feladatairól, jutalékról, fizetésről stb. - tranzitőr formálisan importszerződést köt az áru tényleges eladójával és exportszerződést a tényleges vevővel - semleges kéz külföldi speditőr fogadja az exportőr saját okmányaival címére feladott árut - speditőr kicseréli az eredeti exportokmányokat a tranzitkereskedő hozzá érkező okmányaival. Esetleg semlegesíti is az árut (újracsomagoltatja) majd a tranzit kereskedőt megjelölve feladóként újra feladja a tranzitőr okmányaival az árut az importőr címére. Tranzitkereskedő és reexportőr különbségei: - reexportot a közvetítő kezdeményezi, a tranzitügyletbe a közvetítőt a tényleges felek utólag kapcsolják be 5

6 - a reexportőr számos olyan kockázatot vállal (árukockázat, késedelmes szállítás kockázata, árkockázat, fizetési kockázat), amit egy tranzitkereskedő soha - a reexportőr finanszírozza is viszonteladói tevékenységét (vagy ő találja meg a megfelelő finanszírozási formát), a tranzitkereskedő soha nem finanszíroz - a reexportőr haszna jó esetben az eladási ár és a vételár különbségéből fakad, a tranzitkereskedő mindenképp megkapja a kialkudott jutalékot - a reexportőrt csak titkolt (illegális) reexportnál fenyegeti az indiszkréció kockázata, a tranzitkereskedőt mindig. A tranzitügylet a vámok lebontásával, a nemzetközi kereskedelem liberalizálódásával eltűnőben van. Switch ügylet A switchelés lassan történelmi kategória, a bilaterális államközi klíring megállapodások megszűntével az ügylet nem is lesz értelmezhető. Elsőre az ügylet igen sok hasonlóságot mutat a reexporttal, hiszen egyik ország áruja egy másik ország kereskedőjének közreműködésével egy harmadik országban talál vevőre. A közvetítő és a kezdeményező a switch kereskedő. Switch és reexport közötti különbségek: - Az ügylet egyik lába mindig egy klíringkapcsolatban van. A switch kereskedő országának az eladó vagy a vevő országával kell ilyen kapcsolatban állnia, hogy switchelés -ről beszélhessünk. A switch kereskedő (aki formálisan reexportőr) az egyik országban klíringdevizában árut vásárol és a másik országban konvertibilis valutában ad el vagy fordítva. Valójában azonban országának deviza diszponibilitását (klíringdeviza-követelését) értékesíti vagy tartozását törleszti áru reexportja révén. Bilaterális klíringkapcsolat esetén 2 állam az importált áruk ellenértékét nem konvertibilis devizában fizetik ki, hanem kitalált elszámoló egységben, klíringdevizában. Az exportáruk ellenértékét a számlavezető banknál klíringdevizában írják jóvá és ez a klíringdeviza követelés (klíring devizadiszponibilitás) csak a másik ország áruinak megvásárlására használható fel. Három ügylettípus révén lehet megvalósítani: 1 1. Kijöveteli switch (retour ügylet): Switch kereskedő országának az adott bilaterális klíringkapcsolatban követelései vannak. Ha ez több éven keresztül sem egyenlítődik ki, akkor a hitelező ország követelései befagynak. Ilyenkor a switch kereskedő harmadik országban keres olyan kereskedőt, akinek szüksége van a 6

7 tartozó ország árujára. Megveszi tőle klíringben ezt az árut és konvertibilis valutáért eladja a vevőjének. A vevő csak akkor kapható erre, ha így olcsóbban kapja meg, mintha közvetlenül venné meg az eladó országtól. A klíringdevizában lévő importár és a konvertibilis valutában kifejezett exportár negatív különbsége a díszázsió. Ennek mértéke attól függ, mennyire van rászorulva egy hitelező ország arra, hogy veszteségesen megszabaduljon a klíringdeviza-követeléseitől. 2. Bemeneteli switch (aller ügylet): A és B ország közötti klíringkapcsolatban B tartósan adósi pozícióban van. Tartozását azonban nem tudja kiegyenlíteni, ezért felajánlja A országnak, hogy az általa kiválasztott árut harmadik országban konvertibilis valutáért megveszi és klíringtartozása fejében számára eladja. B érdeke az, hogy klíringdevizában számolva több tartozását egyenlíthesse ki, a felár (ázsió) itt is erőviszonyok kérdése. 3. Körswitch: itt kiegyenlített a két ország közti áruforgalom, de a kereskedők profitszerzési céllal összekötik a bemeneteli és kijöveteli switch ügyleteket annak érdekében, hogy több konvertibilis devizára tegyenek szert, mint amennyit befektettek. Nemzetközi csereügyletek Csereügylet (barter): minden olyan adásvétel, ahol az exportáru ellenértékét az áru vevője áruval fizeti meg, azaz árut árura cserélnek. Barter: klasszikus cserekereskedés, naturális árucsere. Egyáltalán nincs pénzmozgás, az árut 100%-ban áruval kell ellentételezni és harmadik felet nem kapcsolnak be, szigorúan bilaterális megállapodás. Kompenzációs ügylet: olyan csereügylet, ahol a kétirányú áruszállítások értékét valutában is kifejezik. A kétirányú árumozgást viszont mindig egyetlen szerződésben szabályozzák. Árucsere mértéke szerint van teljes és részleges kompenzáció. Teljes kompenzáció, amikor az exportőr az általa szállított áru ellenértékéért teljes egészében árut vásárol a vevőjétől. Részleges, amikor ez csak részben történik meg a különbséget vevője konvertibilis valutában fizeti. Teljes kompenzáció és a klasszikus barter közti különbség: - a szerződést itt konvertibilis valutában kötik meg és az áruszállítást is konvertibilis valutában számlázzák - nem feltétlenül 2 kereskedő cserél árut, a viszontvásárlási kötelezettség 3. félnek is átengedhető De: aki előbb szállít, nagyobb kockázatot vállal. A birtokon kívül kerülés kockázatainak mérséklése 7

8 Az előszállítást vállaló fél számára a partnere valamilyen biztosítékot nyújt (bankgarancia, bankkezesség, konvertibilis valutaletét, jelzálog stb.), azaz semleges kezet kapcsolnak be (pl. egy jó bonitású speditőr). Mind a barter, mind a teljes kompenzáció öltheti háromszögügylet vagy többlábú kompenzáció formáját is, ilyenkor az egyik résztvevő egy barter kereskedelemre specializálódott kereskedőház vagy egy bank kereskedelmi részlege. Résztvevők száma szerint lehet önkompenzáció: ketten cserélnek árut vagy többlábú ügylet: kettőnél többen. Hátrányai: - nincsenek szinkronban az eladni és vásárolni akart áruk - az előbb szállító fél addig nem juthat pénzhez, amíg az ellentételt meg nem kapja és értékesíti ez több hónap is lehet, főleg, hogyha a viszontvásárlás nehezen értékesíthető áruból történik. Ilyenkor értékesítési veszteséggel is számolni kell. Viszontvásárlás Csereügylet korszerű és népszerű formája. A szerződő felek mindig 2 adásvételi szerződést kötnek. A két szerződés egymást feltételezi. Aki előbb exportál, az rendszerint külön keret-megállapodásban arra kötelezi magát, hogy árujának meghatározott százalékáért vevőjétől árut vásárol vagy vásároltat. Lehet, hogy nincs is külön keretszerződés, csak szándéknyilatkozat, ez 3. félre nem ruházható át. A viszontvásárlás is lehet teljes kompenzáció, ilyenkor az eladó ugyanannyi konvertibilis valutát kap a vevőjétől, mint amennyit később viszontvásárlásért partnerének visszafizet. Itt többlábú teljes kompenzációs viszontvásárlás valósul meg. A kompenzációhoz képest a párhuzamos ügylet előnyei: - Az elsőként exportáló vállalatnak nem szükséges refinanszírozó hitelt felvennie. - Árucsere kettéosztása áru-pénz, illetve pénz-áru szakaszokra, így igénybe vehetnek állami segítséget is (exporthitel). - A szerződésileg elkülönülő ügyletkötések a kívülállók számára a kapcsolt ügylet jelleget elleplezik. - Az előszállító cég kockázatai mérséklődnek, áruja ellenértékét áruvásárlástól függetlenül megkapja. - Ha a viszontvásárlás jogát harmadik félnek átengedik, az első szerződés részletei előle elzárhatók. - A csereügylet két különálló szerződése lehetővé teszi, hogy nem teljesítés vagy hibás teljesítés miatt külön pert lehessen indítani. Az ellenügyletek sajátos változata a junktim ügylet, itt az exportőr előbb visszavásárol és ezt kifizeti, majd ezután szállít. Cserepartnere így hamarabb hozzájut a pénzhez, amivel őt kifizeti. Offset ügylet 8

9 Eredetileg hadászati, űripari, repülőgép ipari ügyletek elnevezése. A csúcstechnológiát képviselő termékek eladója nemcsak vállalja, hogy az ellenérték egy részéért annak áruit megvásárolja és piacot talál neki, hanem az ellenérték másik részét pedig a cserepartner országában beruházza, általában annak infrastruktúrája fejlesztésére fordítja. Visszavásárlás Csereügyletek hosszú lejáratú formája (buy back). Lényege: a gyárakat, bányaberendezéseket exportáló (fejlett) ország a berendezés értékét a fejlődő országban a berendezéssel előállított eredménytermékkel fizeti meg. Ezek nagy értékű ügyletkötések. pay as you earn visszavásárlás lebonyolításában többen vesznek részt pl.: bankkonzorcium. Az ilyen ügyletek hosszú távúak éven belül térül meg. Buy back és viszontvásárlás közti különbségek: - nagyobb az érték - hosszabb az 1. áru szállítása és a2. áru visszavásárlása közti időtartam - visszavásárolt áru mindig az eredeti eredményterméke - visszavásárolt áru értéke nagyobb túlkompenzáció A buy back a működő tőke exportot helyettesíti, amikor arra a fogadó ország oldaláról nincs lehetőség. Ezek a csereügyletek nemzetközi termelési kooperációkká alakulhatnak át. Két fő terület: 1. nyersanyagok kitermeltetése, energiahordozó előállítása céljából 2. feldolgozó- és szolgáltatóipar (vegyipar, gépkocsigyártás) Négy szerződéskötést feltételez: 1. Projektre, licenciára, know-how-ra vonatkozó exportszerződést 2. projektexport finanszírozására vonatkozó konzorciális hitel-megállapodást vállalatokkal és bankokkal 3. eredménytermék visszavásárlására vonatkozó importszerződést 4. két adásvételi szerződés elválaszthatatlanságát rögzítő keretmegállapodást Visszavásárlás értékét tekintve: - túlkompenzáció (visszavásárlás értéke meghaladja a szállított berendezés értékét, pl.: szén, gáz, olaj) - teljes kompenzáció (nyersanyagok kitermelése, fogyasztási cikkek, vegyipar) - részleges kompenzáció: visszavásárlás értéke kevesebb, mint a berendezés értéke (feldolgozóipar). Szerződéskötési sajátosságok a nemzetközi cserekereskedelemnél Az ügyletkötési szándékok 90%-a meghiúsul, ezért a nemzetközi cserekereskedelemnek közvetítő központjai alakultak ki (Bécs, London, Frankfurt, Szingapúr stb.) 9

10 Végig kell gondolni: - Mennyire fontos az árucsere keretében megvalósítható export/import? - Mekkora áldozatot érdemes vállalni azért, hogy ez megvalósuljon? - Milyenek a csereáruk keresleti-kínálati viszonyai, konkurensek? - Milyenek a cserepartnerek alkupozíciói (állami előírások)? - Mekkorák a politikai kockázatok, finanszírozási terhek? Viszontvásárlás mértéke kompenzációs ráta Barter és teljes kompenzáció kivételével az a kérdés, hogy milyen értékű viszontvásárlásra kötelezett a partner? Ez 3 tényezőtől függ: - importhoz rendelkezésre álló konvertibilis valuta mennyiségétől - import állami tervezettségétől (engedélyköteles import esetén) - importáru fontossága a vevő számára Szerződéses árak kompenzációs cserearányok ártámogatások Csereügyletnél mindig két adásvételi árat kell kialakítani. Nyersanyag-kereskedelemnél a világpiaci árak egyértelműen meghatározhatók, dokumentálhatók, ezek könnyen és gyorsan értékesíthetők. Buy back ügyleteknél a szerződéskötéskor nem határozzák meg a visszavásárolandó áruk árát, csak a későbbi ármeghatározás elvét rögzítik. Az egyes termékek árszintje a nemzetközi cserekereskedelemben rendszerint magasabb, mint a normál export/import ár, ezért ezek az áruk szabad piaci viszonyok között csak veszteséggel adhatók el. Ezzel a veszteséggel az exportáru árának kialakításánál ártámogatás címén számolni kell. Sok esetben a visszavásárolt árut kereskedőház bekapcsolásával lehet csak eladni. Ezért az exportáru árának kialakításánál számolni kell a finanszírozási költséggel, csereáru értékesítésével kapcsolatos kiadásokat és az ártámogatást is, amit a kereskedőház kap veszteségtérítésre. Kötbérfizetési kötelezettség Az exportőr kötbért fizet, amennyiben viszontvásárlási kötelezettségét elmulasztja. Ezt konvertibilis valutában kell fizetni és a viszontvásárlási kötelezettség 5-15%-a. Transzferzáradék A szerződő felek külön megállapodnak abban is, hogy a viszontvásárlási kötelezettség harmadik félre átruházható-e. Egyéb tipikus ügyletkötési feltételek 10

11 Újraeladási tilalom vagy piaci korlátozás: csereáru exportőrének érdeke lehet, hogy hagyományos exportpiacain megtiltsa terméke értékesítését. Mentesítő záradék: mindkét fél érdeke, hogy kikösse, amikor a viszontvásárlásra kötelezett fél kötbérfzetés nélkül elállhat kötelezettsége teljesítésétől. Eltűrési jutalék : egyes országok exportőrei csak akkor adják hozzájárulásukat a viszontvásárlási kötelezettség átengedéséhez, ha a 3. országban működő képviselőjük külön jutalékot kap piaczavarásért. Nemzetközi cserekereskedelem szintjei 3 szint: - vállalatok közötti csereügyletek - államok közti bilaterális árucsere-forgalmi és klíring megállapodások - bankok közötti barter megállapodások Nemzetközi csereügyletek külön kategóriája a nemzetközi adósságcsere-ügyletek: egy adott országgal vagy annak vállalataival szemben fennálló külföldi követeléseket cserélnek ki (jelentős értékvesztéssel) az országban működő vállalatok részvényeire. Az adósság ellentétele lehet exportáru is. Egyéb külkereskedelmi ügyletek 1. Franchise A franchise adó értékesítési know-how-val rendelkezik, ennek használati jogát engedi át a franchise vevőnek, annak tevékenysége fölött folyamatos ellenőrzést gyakorolva. pl.: szállodai, éttermi szolgáltatások, javító-tisztító szolgáltatások, gépkocsi kölcsönzés stb. - Termék- és védjegyhasználati franchise: a vevő a terméket a franchise adó előírásai szerint állítja elő, és azt az ő védjegyével, általa kialakított eljárási rend szerint forgalmazza. Ha csak a termékre vonatkozik: termelési franchise, ha az értékesítésre: értékesítési franchise. - Üzleti szolgáltatásokra vonatkozó franchise: teljes körű know-how, ahol a fentieken túl marketing, minőségbiztosítási know-how is benne van. Franchise szerződés tartalma Ebben megengedi a franchise vevőnek az egységes névhasználatot, különböző szimbólumok, védjegyek, marketing know-how használatát. Szerződés lényege a felhasználási engedély. A szerződés egységes, nem személyre szabott! Fontos, hogy a franchise vevő az eladó által kidolgozott sikeres üzletvitel vagy szolgáltatás használati jogát vásárolja meg! Pontos know-how van a franchise kézikönyvben, amit az eladó folyamatosan ellenőriz. Szerződés időtartamának, rendes és idő előtti felmondásának lehetősége, szerződésbontás következményeinek szabályozása, versenyhelyzet (pl.: területvédelem) szabályozása, kölcsönös szolgáltatások részletezése, üzletvezetésre vonatkozó előírások, franchise adó ellenőrzési joga, ellenérték. 11

12 EU-ban a franchise szerződések versenykorlátozó megállapodásnak számítanak, de csoportmentességet élveznek. Vállalkozási ügyletek Tevékenységkifejtő ügyletek egyik típusa a vállalkozási ügylet, ahol valaki valamely dolog megtervezésére, annak elkészítésére, kivitelezésére, üzembe helyezésére vállalkozik. A lényeg valamilyen eredmény, új dolog létrehozása. A másik résztvevő a szolgáltatás átvételére és az ellenérték kifizetésére kötelezi magát. A vállalkozási szerződéseknél a hangsúly a dolog előállításának folyamatán van, megrendelő és vállalkozó között jönnek létre. 1.Fővállalkozás A fővállalkozó tevékenysége során igénybe vehet alvállalkozókat. Ez az export-fővállalkozás. Az export-fővállalkozó szerződik a vállalt feladat végrehajtására a külföldi megbízóval. Ő mindennemű felelősséget vállal az általa bevont alvállalkozók teljesítményéért. (alvállalkozók nem vagy hibás, késedelmes teljesítéséért is ő felel kötbér, goodwill (üzleti név) károsodása). Az export-fővállalkozások esetében a fővállalkozó valamilyen külföldi beruházásra (gyár, erőmű, kórház) vállalkozik, ezek mindig egyedi jellegűek. A folyamat végállomása lehet kulcsrakész (turn key) létesítményátadás és lehet termék a kézben (product in hand), működő létesítmény átadása. Ilyenkor az exportőr hosszú lejáratú céghitelt nyújt (forfait ügylet, bankkonzorcium finanszírozása), ezt projektfinanszírozásnak hívjuk. A létesítményexport nagy értékű és hosszú lejáratú szerződést jelent. Ez hosszadalmas folyamat: - versenytárgyalás (tenderfelhívás) - számos biztosíték adása és kapása (bánatpénzpótló bankgarancia, jó teljesítést nyújtó bankgarancia, előlegvisszafizetési bankgarancia) Ebben projektmenedzsment és műszaki tanácsadó cégek segíthetnek. Ármeghatározás: - átalányár: vállalkozó meghatározott áron vállalja a teljesítést kockázatos! - fix ár(lump sum): megrendelő az ár részletezését ismeri, előre nem látható változásokból adódó pozitív vagy negatív eredményt a szerződő felek megosztják - költség+haszon ár (cost and fee): a vállalkozó tényleges költségét térítik meg és előre meghatározott nyereséget fizet (fix v. százalék). A létesítményexportra vonatkozó szerződést kísérheti kiegészítő szerződés is: fenntartási-üzemeltetési szerz., javítási szerz., menedzsmentszerződés stb. 12

13 2. Bérmunka ügyletek Az egyik országbeli termelő megbízza a másik országbeli termelőt, hogy az általa rendelkezésre bocsátott alapanyagot félkész vagy késztermékké dolgozza fel. Itt a bérmunkát vállaló eredmény megvalósításra vállalkozik. A bérmunka tárgya a bérmunkáltató tulajdonában lévő alapanyag. A bérmunkavállaló bérmunkadíjat kap, ez lehet devizafizetés, előállított késztermék, többletként szállított alapanyag. Bérmunkaexport: aktív bérmunka, a feldolgozó fél a hozzáadott munkáját exportáljaa visszaszállítandó késztermékben. Bérmunkaimport: az alapanyag tulajdonosa külföldi munkát importál a késztermékben. Passzív bérmunka. Aktív bérmunka jellemzői: - nincs alapanyag-beszerzési kockázat - nem kell finanszírozni az alapanyagot - nem kell a késztermék értékesítésével foglalkozni - nem kell az értékesítés valamennyi kockázatát vállalni - feldolgozóipari kapacitások saját alapanyag hiányában is értékesíthetők - korszerű know-how-hoz, speciális gépekhez, műszerekhez lehet jutni Passzív bérmunka jellemzői: - saját feldolgozóipari kapacitások hiányába is lehet késztermék értékesítésével foglalkozni - piaci konjunktúra esetén külföldi többletkapacitás vehető igénybe, ami könnyen lemondható - kihasználhatók a 2 ország közötti bérszínvonal különbségei - igénybe vehető olyan külföldi know-how, amely a saját országban nem áll rendelkezésre. Megbízási szerződések szolgáltatásra kötött ügyletek Az adásvételi ügyletek tárgya lehet valamilyen értékkel bíró szolgáltatás is, pl.: ügynöki, képviseleti tevékenység vagy bizományossal, tőzsdei brókerekkel kötött szerződés, szállítmányozó, reklámtevékenységet, kiállítást szervező cég, pü.-i szolgáltatást vállalnak pénzintézetek. A szolgáltatási szerződések közös jellemzője, hogy a szolgáltatást nyújtó szerződéses partnere érdekében fejti ki tevékenységét. Tevékenységének célja a megbízó által kívánt eredmény elérése, de ennek megvalósulását szerződésszerű teljesítésként nem vállalja. A megbízó díjat fizet. A szolgáltatást nyújtó mindig a megbízónak a szerződésben rögzített utasítási szerint jár el és a megbízó érdekeit kell képviselnie titoktartási kötelezettség. 13

14 1. Képviseleti szerződés Kereskedelmi képviseletre vonatkozik: exportőrt külföldi piacán a másik ország üzletembere képviseli. Az ügynök illetve képviselő tipikus jutalékos közvetítő kereskedő: megbízója nevében és számlájára végzi. Ügynök (alkusz): eseti megbízás alapján dolgozik, a feleket összehozza, ezzel tevékenysége lezárult. Képviselő: olyan ügynök, akit megbízójához tartós megbízási szerződés köt. Tevékenysége sokrétű: akvizíciós tevékenység, ápolja a vevőkapcsolatokat, reklámoz, mintaraktárakat, bemutatótermet tart fenn, műszaki vevőszolgálatot végez, hatósági kapcsolatokat ápol stb. Képviseleti jogú ügynök jogot kaphat ügyletkötésre is, pl.: bróker. A képviselőt a képviseleti szerződés kizárólagos képviseleti joggal ruházhatja fel, azaz területvédelmet élvezhet (olyan ügyletkötések után is megilleti a jutalék, ahol nem is működött közre.) Megbízóként ezt óvatosan célszerű éves forgalomhoz kötni. Jogi szabályozásokat az EU harmonizálta: - képviselői jutalék egy része a közvetített ügylet megkötése után azonnal esedékes, mindegy, mikor fizet a vevő. Ha mégsem fizet, a képviselőnek vissza kell fizetnie a jutalékot. - Képviselői szerződés felmondása is szabályzott (1. évben 1 hónap, 2. évben 2 hónap, de max. 6 hónap) Képviseleti szerződés egyéb megszüntetése - a szerződést a képviselő mondja fel - a megbízó a képviselő hibájából mondja fel - a képviseleti szerződést közös egyetértéssel egy harmadik félre ruházzák át. - a szerződés lejáratát követő egy éven belül nem érvényesítik Idő előtt felbontott szerződésesetén a képviselő kártérítést követelhet az elveszített jutalékért, de csak akkor, ha nem az ő hibájából mondták fel a szerződést. A szerződés felbontása után max. 2 évig lehet megtiltani a képviselőnek, hogy konkurenseket képviseljen a területén, ez a konkurenciazáradék. Jutalékra a képviselő a képviseleti szerződés felmondása után is jogosult, ezt a jutalékkompenzációs igényt szerződésben kizárni nem lehet. Ez a legutóbbi 5 év alatt fizetett jutalék átlaga. 2. Bizományi szerződés A bizományos adásvételi ügyleteket közvetít. Az általa közvetített ügyletet saját nevében köti meg, de megbízója kockázatára és számlájára. Három szereplő van: megbízó, bizományos és üzleti partnere. Az adásvételre vonatkozó bizományi szerződés meghatározói: 14

15 - limitár - bizományos díjazása - bizományos felelőssége - bizományi raktár fenntartásának kérdése Limitár: a megbízó rendszerint meghatározza. Exportnál a legalacsonyabb ár, amelyen a bizományos még értékesítheti megbízója áruját. Importnál a legmagasabb ár, amin a bizományos még megveheti az árut. A bizományos a jó kereskedő gondosságával köteles megkötni a szerződést. Tevékenysége után bizományi díjat kap, ha az adásvétel eredményesen teljesült. Költségtérítést is csak akkor kaphat, ha a szerződés a megbízó hibájából nem teljesül. A bizományi díj vetítési alapja a limitár mellett lehet a tényleges eladási vagy vételár. (utóbbi nem szerencsés). A többletbevételből vagy megtakarításból előre meghatározott arányban részesíti, ez a nyereségérdekeltséggel kombinált bizományi ügylet. Ösztönző lehet a differenciált jutalékkulcsokat tartalmazó bizományi szerződés. A bizományost megilleti az önszerződés joga, azaz bizományosból a megbízó vevőjévé vagy eladójává változhat. Ha nem talál vevőt, neki kell megvennie megbízója áruját. A bizományost delkredere (del credere) felelősség terheli. Az általa kiválasztott harmadik fél szerződésszegéséért megbízója felé helyt kell állnia. Ezért kérhet külön delkredere jutalékot. Lízing A lízing magyarul gépbérlet, haszonbérlet. A bérlő egy adott berendezést, gépet, tartós fogyasztási cikket nem megvásárol, hanem azt a termelőtől, kereskedőtől vagy leggyakrabban egy erre specializálódott lízingtársaságtól bérbe veszi. A bérleti időre tehát a jószág tulajdonjoga és használati joga elválik. A lízing fajtái: belföldi nemzetközi - ingó - ingatlanlízing 1. határidős 2. megújuló: a bérlő a lejáró szerződést megújíthatja és a bérelt berendezést újabbra cserélheti - közvetlen: a bérbevevő közvetlenül az adott dolog termelőjével vagy kereskedőjével áll kapcsolatban - közvetett: közéjük 3. személyként egy lízingcég (gyakran egy bank) lép be. 15

16 operatív (működési) lízing: a terméket a tulajdonos élettartamán belül többször is bérbe adja. A karbantartási, javítási feladatokat és az üzemeltetés szokásos kockázatait a bérbeadó vállalja. Ez rendszerint közvetlen lízing. finanszírozási (pénzügyi) lízing: itt a bérbeadó voltaképpen hitelező. A lízingvevő kiválaszt egy terméket és azt részére a bérbeadó bérbe adja. A termék csak egyszer adható bérbe, azt élettartama végéig ugyanaz a lízingvevő használja, a berendezés karbantartásáért is ő felel. A lízingdíj a bérleti idő lejártáig a lízingadó tökéjének teljes megtérülését és nyereségét is biztosítja. A bérleti idő lejártakor a lízingvevő jelképes áron megkapja az adott dolog tulajdonjogát is. visszlízing: sale and lease back a tulajdonos eladja tulajdonát, de az adásvételi szerződéssel egyidejűleg ugyanerre a dologra bérleti (lízing) szerződést köt. (ugyanúgy használja tovább a gépet, de az értékesítésből tőkéhez jut, a lízingdíjat pedig költségként számolja el.) Mindig közvetlen lízing. Külkereskedelmi ügyletek előkészítése és megvalósítása Külkereskedelmi ügylet: A külkereskedelmi szerződés előkészítése, megkötése, teljesítése. A külkereskedelmi szerződés előkészítése: az eladó és vevő minden olyan tevékenysége, amely a szerződés létrejöttét eredményezi (piackutatás, reklám, ajánlati tevékenység, vásárokon való részvétel, személyes tárgyalások stb.) Első kérdés: Megjelenjék-e egyáltalán termékeivel/szolgáltatásaival külföldön egy vállalat? A döntést segítik a marketingkutatás és a SWOT analízis. Marketingkutatás: -szekunder: statisztikák, tanulmányokkülönféle beszerezhető írásos infók (ország GDP-je, demográfiai összetétele stb.) -primer: helyszíni piackutatás megfigyeléssel, kérdezőbiztosokkal, teszteléssel SWOT analízis Belső adottságok: - erősségek (strengths): jó versenyképesség, megfelelő pü.-i források, technológiatulajdonos, vevőkör jó véleménye stb. - gyengeségek (weaknesses): nincs világos stratégiai irány, gyengülő piaci pozíciók, sebezhetőség a konkurenciaharcban, túl szűk termékkínálat, kívánatosnál kisebb nyereség stb. Külső tényezők: - lehetőségek (opportunities): új vevőcsoportok kiszolgálása, új piacok, piaci szegmentumok, kiegészítő termékek bevonása, gyorsabb piaci növekedés stb. - fenyegetések (threats): új versenytársak megjelenése, helyettesítő termékek megjelenése, lassabb piaci növekedés, vevőigények megváltozása stb. A külső piacokra való kilépés formái (nem törvényszerű ez a sorrend): 16

17 aktív bérmunka áruexport passzív bérmunka licencia eladás franchising külföldi termelés Hol és hány piacon dolgozzék egy vállalkozás? Számos objektív okból (termék korlátozott szállíthatósága, eltérő klimatikus viszonyok stb.) egyes térségekbe, országokba a termék el sem juttatható. A meglévő piacoknál piaci szegmentumokat kell képezni. 1. Exportpiaconként differenciált marketing (minden országban más, drága) 2. Koncentrált (régiócentrikus) nemzetközi marketing (régiónként más stratégia) 3. Globális marketing ( az egész világot egységes piacként kezeli, sem a terméket, sem a hozzá fűződő kommunkiációt nem differenciálja) Versenymagatartás Versenystratégiánál tudni kell, hogy az adott termékben milyen a piaci versenyszituáció, kik a versenytársak, mit tesznek, milyen üzleti kondíciókat ajánlanak. Így lehet támadó vagy védekező stratégiát választani. Marketing-mix Termékpolitika (a vállalaok a termék- és szolgáltatáskínálatukat a mindenkori piaci igényekhez igazítják: termék fejlesztése, termékválaszték alakítás, termékek piaci bevezetése és kivonása) Árpolitika ( termék árazása, a lehetőüségeket behatárolják az állandó és változó költségek, illete a nyereség is: költségvizsgálatok, listaárak kialakítása, hitelek és engedmények megfogalmazása, csomagár-képzés) Értékesítési út (folyamat, mely alatt a termék eljut a fogyasztóhoz, a vállalat értékesítési hálózata, melyet saját eladószemélyzet vagy piaci közvetítők segítségével működtet: logisztika, hálózatépítés, bolti, online, személyes eladás, raktározás stb.) Eladásösztönzés (marketingkommunikáció feladata a fogyasztók tájékoztatása a termékről/ szolgáltatásról, hogy a vevő kedvező képet alakíthasson ki a vállalatról, ösztönözze az eladásokat, befolyásolja a fogyasztó véleményét és viselkedését: hirdetés, Public Relations, promóció, reklám költségvetés, hatás- és hatékonyság vizsgálatok). (5. P: csomagolás) Piackutatás Külföldi makrokörnyezet: a vállalkozás nem tudja befolyásolni, ez számára adottság. - Politikai és jogi környezet: politikai kockázat nagysága és a jogi előírások eleve kizárhatnak bizonyos piacokat. Az EU-n belül a közösségi vívmányok révén erőteljesen egységesül, bár vannak jelentős különbségek (pl.: vállalatalapítás) - Gazdasági környezet: az exportpiacok makrogazdasái folyamatai és adottságai; egyes államok gazdasági tárgyú szerződései; integrálódási folyamatok; GATT-hoz, WTO-hoz való csatlakozás; nemzetközi áruegyezményekről szóló szabályozások (kávé, tea, cukor esetében). 17

18 - Kulturális, szociális: Nyelvhasználat, vallás, kulturális értékek meghatározhatják az áru színét, csomagolását, alakját, hozzá fűződő kommunikációt stb. Külföldi mikrokörnyezet: egy-egy vállalkozás piaca. Fontos kérdések: kik a piaci szereplők? mit tesznek? A piac résztvevői a szállítók ( és azok szállítói), a vevők (és azok vevői) valamint a versenytársak. A piaci kapcsolatrendszerekre vonatkozó piaci információk nélkülözhetetlenek. Kétszintű a piackutatás: külföldi kereskedővevő és a végfelhasználó-fogyasztó igényeit is fel kell mérni. Piackutatás kérdései A külkereskedelmi ügylet szakaszai - Mekkora a piaci potenciál? (mekkora az adott termékből a fizetőképes kereslet) - Mekkora a piaci volumen? (mekkora a ténylegesen megvásárolt árumennyiség?) - Mekkora lehet a saját piaci részesedés? (telítetlen piac esetén a piaci potenciál és a piaci volumen különbsége) - Mekkora a saját értékesítési volumen? ( összes saját ügyletkötés az adott piacon). 1. Ügyletkötés előkészítése: vevői ajánlatkérés, eladói ajánlatok, ellenajánlatok, alku 2. Szerződéskötés: a megszületett kompromisszumok írásba foglalása, dokumentumok, áruminták mellékelése 3. Ügylet lebonyolítása: szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése: eladó leszállítja az árut, vevő átveszi és kifizeti, esetleges reklamációk rendezése. A külkereskedelmi szerződés előkészítése: ajánlati szakasz A külkereskedelmi ügylet kezdeményezése: - ajánlatkéréssel (vételi ajánlattal): a potenciális vevő levélben jelzi a potenciális eladók felé vásárlási szándékát (RFQ: request for quote, RFP: request for proposal). - eladói ajánlattal: az eladó hirdetésben, katalógusban, kereskedelmi levélben és számos más formában jelzi eladói szándékát. A mindenkihez szóló ajánlat a figyelemfelkeltést szolgálja, komoly üzletkötési szándékát az eladó rendszerint kereskedelmi levélben jelzi. Ajánlati kötöttség Az a nyilatkozat minősül ajánlatnak: - komoly eladási (vagy vételi) szándékot jelez - jogi kötelezettségvállalást céloz - olyan egyértelműen tartalmazza a megkötendő szerződés feltételeit, hogy a címzett egyetértő válaszával a szerződés létrejöhet Ajánlat típusai 18

19 Kötelező ajánlat érvényességi ideje: Az ajánlati kötöttség megszűnik: - kötelezettség nélküli ajánlat: csak figyelemfelhívás. Akkor kötelezettség nélküli, hogyha azon ez a kifejezés szerepel. - Kötelező: minden ajánlat kötelező, ha azon az ellenkezője nem szerepel. Lehet pro forma számla is. - szóban állási /lejárati határidővel: ajánlati kötöttség az adott dátumon megszűnik - szóban állási határidő nélkül is kötelező az ajánlat, ha azon a kötelezettség nélküli megjegyzés nem szerepel. Az ilyen ajánlatra ésszerű időn belül kell válaszolni. Jelenlevők között az ajánlatra még a jelenlét során válaszolni kell, a telefonos ajánlatra is ez vonatkozik. a kötöttségi idő elteltével ha a visszavonásról szólóértesítés legkésőbb az ajánlattal együtt megérkezik a címzetthez az ajánlat elutasításával ellenajánlat formájában adott válasszal Az ajánlati szakaszban opciót lehet kérni és adni. Ez a megállapodott időpontig választási lehetőséget biztosít. Az ajánlat tartalma A későbbi szerződés minden feltételét tartalmaznia kell: - áru minősége - mennyiség - ajánlati ár - tervezett ügyletkötés valutája - fuvarparitás - áru csomagolása - szállítási határidő - fizetés időpontja, fizetési mód - árut kísérő eladói műszaki vavőszolgálati tevékenység - szerződésre irányadó jog Ajánlatok értékelése Komoly vételi szándék esetén egyszerre több szállítótól kell ajánlatot kérni (ne túl soktól, mert az nagy kereslet látszatát keltheti). Az ajánlatok összehasonlításának bonyolultsága attól is függ, milyen vásárlási szituációban van a vevő. - új termék: egyedi vagy eddig még nem vásárolt terméket akar venni. Alapos piaci információkat, döntés-előkészítést igényel. Hosszú a vásárlási döntési folyamat. - legjobb szállítót találni: vevő szállítócserét kíván végrehajtani vagy a beszerzési utat akarja lerövidíteni. Ez kockázatos. 19

20 - legjobb üzleti feltételeket megkapni: tartós eladó-vevő kapcsolat esetén kedvezőbb üzleti kondíciók kiharcolása. Közbeszerzések szabályozása az európai belső piacon A nagy értékű vásárlások a nemzetközi kereskedelemben is szabályozott formában, versenytárgyalásokon zajlanak, ahol a vevő ajánlattételi felhívásban és a tenderfüzetben közzéteszi vételi szándékát. Az EU-ban közösségi forrásokból és állami pénzekből megvalósuló közbeszerzéseket értékhatárok felett közösségi irányelvek szabályozzák. Ezeknek a célja a diszkriminációmentesség és az áruk, szolgáltatások szabad áramlása. Alku Az alku az üzletkötések természetes velejárója. Az eladó és vevő közötti személyes kapcsolatok az lkufolyamatban válnak erőteljessé: - érzelmi dimenzióban: el kell nyerni a tárgyalópartner szimpátiáját - értelmi dimenzióban: érvekkel kell meggyőzni a vevőt - akarati dimenzióban: eladásra ösztönző én-hajtóerővel kell rendelkezni Nagy értékű projektek külkereskedelmében a vásárlási döntéseket bevásárló csoportok hozzák. A vásárlócsoporton belüli szerepkörök: - termék felhasználója (termék értékesítője vagy a műszaki szakember) - vevő (az üzletember, aki a szerződést megköti) - befolyásoló - döntéshozó - ajtónálló (aki továbbítja vagy megszűri az eladótól érkező információkat vállalatán belül). A bevásárló csoporttal gyakran az eladói csoport tárgyal. Kulturális különbségek a nemzetközi életben: az idegen kultúrák jelenségeit fel kell ismerni és meg kell ismerni. A nonverbális információk helytelen értelmezése üzleti kudarcokhoz vezethet. Kifejezetten tisztelni szükséges a partner országának hagyományait, vallási különbségeket. Az üzletemberek túlnyomó többségének tevékenységét üzleti tisztesség vezérli. Fontos, hogy tudjuk a határt az üzleti ajándék és a megvesztegethetőség között. A külkereskedelmi szerződés létrejötte és feltételei Az alku eredményeként megszületett kompromisszumot az üzletfelek jogi formába öntik és megkötik a szerződést. Bármilyen formájú írásos megállapodás szerződésnek minősül, ha az egyértelműen tanúsítja a felek közös akaratát. Az alábbi formái vannak: 20

NEMZETKÖZI KERESKEDELMI ÜGYLETEK

NEMZETKÖZI KERESKEDELMI ÜGYLETEK KÜLKERESKEDELMI ÜGYLETEK ÁTTEKINTÉSE NEMZETKÖZI KERESKEDELMI ÜGYLETEK külkereskedelmi ügylet vállalkozási ügyletek egyszerő különleges áruügyletek áruügyletek export import csereügylet reexport típusú

Részletesebben

Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés

Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés Okmányos inkasszó Fizetési mód, a beszedési megbízások egyik változata: az eladó azzal bízza meg bankját, hogy az exportáru ellenértékét

Részletesebben

kik a piaci szereplık? mit tesznek? PIACI SZEREPLİK A NEMZETKÖZI ZI KERESKEDELEM

kik a piaci szereplık? mit tesznek? PIACI SZEREPLİK A NEMZETKÖZI ZI KERESKEDELEM A NEMZETKÖZI ZI KERESKEDELEM RÉSZTVEVİI Törzsök Éva RÉSZTVEVİK Termelık Kereskedık Szállítmányozók Fuvarozók Kikötık Raktárházak Bankok Biztosító társaságok Kereskedelmi kamarák Engedélyezı hatóságok Vámhatóságok

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti T 269-06/2/1A A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Nemzetközi magánjog 2.

Nemzetközi magánjog 2. Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék Nemzetközi magánjog 2. Knapp László knapplaszlo@freemail.hu Tananyag Vörös Imre: A nemzetközi gazdasági

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti É 269-06/2/1A A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Pénzügyi lízing. Széchenyi István Egyetem KGYK. Sándorfi András

Pénzügyi lízing. Széchenyi István Egyetem KGYK. Sándorfi András Pénzügyi lízing Széchenyi István Egyetem KGYK Sándorfi András Lízing története, fogalma Papok-földművesek Urak-rabszolgák II. Világháború után Amerikában 70-es évektől hazánkban A lízing olyan bérbevételi,

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

Nemzetközi kereskedelmi ismeretek

Nemzetközi kereskedelmi ismeretek 1 Nemzetközi kereskedelmi ismeretek 2009 2 BEVEZETŐ A jegyzet a hallgatókkal megismerteti a nemzetközi kereskedelem ügylettípusait, a nemzetközi kereskedelemben résztvevő szereplőket, valamint azokat a

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

A 13 klauzula az eladó kötelezettségének és kockázatának a sorrendjében:

A 13 klauzula az eladó kötelezettségének és kockázatának a sorrendjében: Incoterms 2000 Habár 2011. január 1-jétől hivatalos a 2010-es Incoterms, a 2000-es nem vesztette el érvényességét, mert a szerződő felek szabadon dönthetnek, hogy melyik kiadásra hivatkoznak a szerződésben.

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

- Milyen információk szükségesek a marketing döntések megalapozásához?

- Milyen információk szükségesek a marketing döntések megalapozásához? 1. - A kereskedelem helye, szerepe a nemzetgazdaságban, kapcsolata a többi nemzetgazdasági ággal. A privatizáció lényege, célja, folyamata. A kereskedelmi privatizáció jellegzetességei, problémái. - A

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek

Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 2 Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 1) - Ismertesse a fuvarozói és a szállítmányozói felelősség közötti különbséget! A fuvarozó fogalma. A fuvarozó felelőssége árukárért

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

A rendelet hatálya Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Általános rendelkezések 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 13/1997. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1 a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza 2011. május 19. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Marketing I. X. előadás. Beszerzési magatartás és ipari marketing. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT

Marketing I. X. előadás. Beszerzési magatartás és ipari marketing. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT Marketing I. X. előadás Beszerzési magatartás és ipari marketing Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT Amiről ma szó lesz 1. Az ipari piac sajátosságai 2. A beszerzési döntés folyamata 3.

Részletesebben

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban 1. FORGALMAZÁSI SZERZŐDÉS A forgalmazási szerződés fogalma A szállító meghatározott ingó dolognak (terméknek) a forgalmazó részére történő eladására, a forgalmazó

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Faktorálás (1) Faktorálás (2) Közvetett hitelezési formák - Faktorálás - Forfetírozás - Lízing 2010.09.29. 5. hét

Faktorálás (1) Faktorálás (2) Közvetett hitelezési formák - Faktorálás - Forfetírozás - Lízing 2010.09.29. 5. hét Közvetett hitelezési formák - Faktorálás - Forfetírozás - Lízing 5. hét 2010.10.05. 1 Faktorálás (1) XIX. sz. vége USA (textil és ruházati ipar) ekkor a faktor szó még ügynököt, bizományost jelentett.

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Faktoring-,forfait-,lízing-ügyletek 62. lecke Faktoring ügylet

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Éves beszámoló összeállítása I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Alapfogalmak Vállalkozás működés Eredmény Eredmény csökkentő tételek Eredmény növelő tételek Költségek Ráfordítások Fogalmi

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

Eszközgazdálkodás II.

Eszközgazdálkodás II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Eszközgazdálkodás II. 2 Vállalkozás eszközei (ismétlés) Befektetett eszközök (> 1 év) Egy évnél hosszabb ideig Értékük folyamatosan térül meg (elhasználódás)

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések. 5. előadás. A lízing

Pénzügyi szolgáltatások és döntések. 5. előadás. A lízing Pénzügyi szolgáltatások és döntések 5. előadás A lízing Az előadás részei a lízing általános fogalma lényegesebb közgazdasági jellemzői a gyakorlatban előforduló fontosabb lízingfajták az operatív lízing

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az 12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az alábbi gondolatok kidolgozását tartotta szükségesnek:

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II.

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok magánjoga Patrocinium Budapest, 2015

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2659-06 Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági folyamatok irányítása 2659-06/3 A nemzetközi

Részletesebben

Fizetési eszközök a nemzetközi kereskedelemben

Fizetési eszközök a nemzetközi kereskedelemben Fizetési eszközök a nemzetközi kereskedelemben Fizetési eszközök Minden külkereskedelmi szerződésnek lényegi része, hogy a szerződő felek egyike elad valamit a másik félnek és ezért ellenszolgáltatást

Részletesebben

INCOTERMS 2000. Az INCOTERMS jelentése és története

INCOTERMS 2000. Az INCOTERMS jelentése és története INCOTERMS 2000 Az INCOTERMS jelentése és története Az INCOTERMS a fuvarparitás meghatározására szolgáló nemzetközi szabvány, a logisztikai szállítmányozási tevékenységek során. A kifejezés az angol International

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

Tevékenység költségei

Tevékenység költségei Tevékenység költségei Kiadás, ráfordítás, költség Kiadás: minden kifizetés, amely csökkenti a pénzeszközöket Ráfordítás: A vállalkozás eredményét csökkenti. Költség: a költség a tevékenység/termelés során

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK amely létrejött a Learnair Képzési Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Learnair) és a Felhasználó között, a LIVI 24 Program felhasználási jogáról. Fontos tudnivalók: A Learnair

Részletesebben

A számlán nem szerepelhet semmilyen rövidítés, és minden számlának tartalmaznia kell az alábbi információkat:

A számlán nem szerepelhet semmilyen rövidítés, és minden számlának tartalmaznia kell az alábbi információkat: Tisztelt Partnerünk! Az orosz vámhatóság 2010-ben jelentős szigorításokat vezetett be a vámkezelésben. Annak érdekében, hogy a küldemények megfeleljenek az orosz vámkövetelményeknek, és elkerüljük a fennakadásokat,

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása Mezőgazdasági export finanszírozása Az Eximbank előfinanszírozó termékeivel a mezőgazdasági-exportteljesítést megelőző időszakra vonatkozóan nyújt finanszírozást a kis-, közép- és nagyvállalatok részére

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

BESZEDVÉNY DOCUMENTARY COLLECTION, CASH AGAINST DOCUMENTS = CAD

BESZEDVÉNY DOCUMENTARY COLLECTION, CASH AGAINST DOCUMENTS = CAD OKMÁNYOS BESZEDVÉNY DOCUMENTARY COLLECTION, CASH AGAINST DOCUMENTS = CAD OKMÁNYOS BESZEDVÉNY ICC szokvány szabályozza Az 1958-ban kiadott szokvány legutóbbi változata a Beszedésre vonatkozó egységes szabályok

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek INCHEM ZRT. Industrial Chemicals 1. Ajánlat, megrendelés 1.1. Az Inchem ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők. 1.2.

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára 2007. DECEMBER 31.-RE VONATKOZÓAN SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI! Az adatokat a jelzett év végi adatok alapján, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

A klauzulák fajtái a költség átszállása alapján

A klauzulák fajtái a költség átszállása alapján INCOTERMS története A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of Commerce, ICC) 1936-ban hozta létre ezeket a nemzetközi kereskedelemben alkalmazandó standardokat. A nemzetközi fejlődést

Részletesebben

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások A pénzügyi közvetítő rendszer 7. előadás 1 A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata A közvetítő rendszer piacok, egyének, intézmények és szabályok rendszere Biztosítja a gazdaság működéséhez

Részletesebben

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI Érvényes: 2015.01.15-től visszavonásig 1. Általános feltételek: Az árajánlat elfogadására vonatkozó feltételek: Ajánlatunk áttekintése, majd

Részletesebben

1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban!

1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban! III. GYAKORLÓ FELADATOK 1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban! T 1. Beruházások K T 1. Műszaki berend. K T 2. Áruk K 1a 500 1b 500 Ny 2.000

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

1. A kereskedőváltás folyamata

1. A kereskedőváltás folyamata 1. A kereskedőváltás folyamata A villamos energiát versenypiacon vételező felhasználók szabadon dönthetnek arról, hogy melyik kereskedőtől vásárolják meg a működésükhöz szükséges villamos energiát. A felhasználók

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében, illetve használatában levő jármű-flotta javítási - karbantartási feladatainak ellátása.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében, illetve használatában levő jármű-flotta javítási - karbantartási feladatainak ellátása. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében, illetve használatában levő jármű-flotta javítási - karbantartási feladatainak ellátása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015.

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015. Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai Miért (nem) Magyarországon? 53. Közgazdász vándorgyűlés Logisztikai szekció Miskolc, 2015. szeptember 4. 2015. Tartalom Az e-kereskedelem növekedési

Részletesebben

ÁLLAMKÖZI KAPCSOLATOK KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK VÁLLALATKÖZI NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK 2010.09.12.

ÁLLAMKÖZI KAPCSOLATOK KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK VÁLLALATKÖZI NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK 2010.09.12. KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK 1 NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZÜKSÉGESSÉGE Egymásra utaltság (természeti erıforrások hiánya) Méretgazdaságosság (technikaitechnológiai fejlıdés) Komparatív elınyök 2 NEMZETKÖZI GAZDASÁGI

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.10.26. (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ Jelen terméktájékoztatóra vonatkozóan a Terméktájékoztató egyszerű (plain vanilla) devizaárfolyam opciós ügyletekhez elnevezésű terméktájékoztatóban

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41499 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti,

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14.

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14. Devizaárfolyam, devizapiacok 2006. november 14. Az árfolyam fajtái 1. Az árfolyam a nemzeti pénz csereértéke Deviza = valutára szóló követelés Valutaárfolyam: jegybankpénz esetében Devizaárfolyam: számlapénz

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: Kávézói együttműködési tervezet 1 Mely létrejött egyrészről a Másrészről a EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kastély) Cím: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben