centrope Regionális Fejlesztési Monitoring Fókuszjelentés a területi integrációról. Vezetoi összefoglaló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "centrope Regionális Fejlesztési Monitoring Fókuszjelentés a területi integrációról. Vezetoi összefoglaló"

Átírás

1 centrope Regionális Fejlesztési Monitoring Fókuszjelentés a területi integrációról. Vezetoi összefoglaló

2 centrope partner Ausztria Burgenland állami tartomány Alsó-Ausztria állami tartomány Bécs város és állami tartomány Eisenstadt város St. Pölten város Csehország Észak-moráviai régió Brno város Vysočina régió (megfigyelői státusz) Magyarország Győr-Moson-Sopron megye Vas megye Győr város Sopron város Szombathely város Szlovákia Pozsony önigazgatási régió Trnava önigazgatási régió Pozsony város Trnava város centrope Agency centrope Koordinációs Iroda: Europaforum Wien, centrope helyi irodák: Osztrák iroda: Regionalmanagement Burgenland, Vienna Business Agency, Regionalmanagement Niederösterreich, Cseh iroda: HOPE-E.S., v.o.s., Magyar iroda: CEURINA NKft, Szlovák iroda: Slovenský Dom centrope, A centrope capacity Regionális Fejlődési Monitoring kísérleti projektjének konzorciuma Osztrák Gazdaságkutatási Intézet Mendel Egyetem Brno, Üzleti és Gazdaságtudományi Kar Szlovák Tudományos Akadémia, Gazdaságkutató Intézet Magyar Tudományos Akadémia, Regionális Kutatások Központja, Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Nemzetközi Gazdaságtudományok Bécsi Intézete 2012 A teljes jelentés letölthető a oldalról. Az Európai Unió CENTRAL EUROPE alapjának támogatásával. Impresszum A centrope capacity partnerség nevében kiadja a centrope ügynökség. A tartalomért felelős: Petr Rozmahel (coordinator), Ludek Kouba (MENDELU), Karol Frank (EU-SAV), Peter Huber (WIFO), Lados Mihály (MTA RKK NYUTI), Poman Römisch (wiiw) Szerkesztette: Johannes Lutter, Europaforum Wien Layout és illusztrációk: claramonti grafik, Bécs. Nyomda:Simply More Printing, Bécs

3 Tartalom Bevezetés: Területi integráció madártávlatból 02 Kulcsfontosságú eredmények: Erős európai integráció bővíthető belső összeköttetések 03 Közvetlen külföldi befektetés: mit mutatnak az egyes közvetlen külföldi befektetés-projektek 04 Határokon átívelő vállalati együttműködés: az interjúadatokból levonható következtetések 07 Regionális külkereskedelem 10 A munkaerő mobilitása a centrope térségben 13 Politikai következtetések 17 Közvetlen külföldi befektetések 17 Munkaerő-mobilitás 20 centrope

4 Bevezetés: területi integráció madártávlatból Jelen beszámolóban területi integráció alatt gazdasági integrációt értünk az EU négy szabadságelvének (vagyis az áruk, a tőke és a szolgáltatások szabad áramlása illetve a személyek szabad mozgása az európai gazdasági térségen belül) megfelelően. Mindenekelőtt a centrope-régiók területi integrációját vizsgáljuk madártávlatból, különös tekintettel a térség országai között megvalósuló területi integrációra. Másrészt górcső alá vesszük az Európai Unióba (EU) illetve a világ többi részébe történő területi integrációt, de nem fókuszálunk az egyes projektek vagy régiók részletes leírására. A területi integráció fentiekben vázolt interpretációja azzal magyarázható, hogy a gazdasági elméletek számos okot neveznek meg annak indoklására, miért gyakorol pozitív hatást az ily módon értelmezett integráció a gazdaságra. Fokozza a versenyt a cégek, a régiók és az országok között, lehetővé teszi a nagyobb mértékű szakosodást bizonyos termékek és szolgáltatások vonatkozásában, lehetőséget nyújt a gazdasági egységek méretében rejlő költségelőnyök kiaknázására, javítja a termelési tényezők hatékonyabb elosztását, továbbá lehetőséget teremt olyan humán interakciókra, amelyek ösztönzik a tanulási folyamatokat. Mindezek a tényezők javítják a régiók versenyképességét és jövedelmi szintjét. Ebből adódóan a közvetlen külföldi befektetések illetve a külkereskedelem kiterjedésére és struktúrájára, valamint a centrope-térség különböző területei között zajló munkaerő-piaci mozgásokra fókuszálunk. Ezeket az információkat a határokon átívelő munkaerő-piaci mozgással illetve a régión belüli vállalati együttműködéssel kapcsolatos elvárásokra vonatkozó interjúadatokkal támasztjuk alá, hogy mélyebb betekintést nyerjünk az előnyökben rejlő lehetőségekbe, és reálisabb képet alkothassunk a régió erőteljesebb integrációját akadályozó tényezőkről. A brosúra, amit a kezében tart egy összegzést ad a Fókuszjelentés a területi integrációról c. jelentésről, amely a centrope Regionális Fejlesztési Monitoring kísérleti projekt keretein belül került kidolgozásra. A jelentés teljes verziója ingyenesen letölthető: 02

5 Kulcsfontosságú eredmények: Erős európai integráció bővíthető belső összeköttetések A jelen tanulmányban tárgyalt témák terjedelme ugyan erősen változik, és az eredmények mind a régión belüli, mind a többi régió felé irányuló mozgások esetében (a javak, a tőke áramlása és a munkaerő-mozgás tekintetében) eltérő képet és árnyalatnyi különbségeket mutatnak, mégis érdemes néhány általános következtetést ismertetni. Az első megállapítás: a centrope az elemzett folyamatoktól függetlenül gyorsan integrálódott a világgazdaságba és az EU gazdasági rendszerébe. A centrope mint több országot magába foglaló térség az EU átlagánál gyorsabban vagy ahhoz hasonló ütemben valósítja meg az integrációt a határokon átívelő folyamatok tekintetében, bár a régió új tagállamokban található nagy területei csak két évtizeddel ezelőtt kezdtek integrálódni az európai gazdaságba. A második: komoly különbségek tapasztalhatók a régión belüli integrációs folyamatban. Mindezek jól tükrözik, és néha meg is haladják a jövedelmi viszonyokban és a gazdasági feltételekben mutatkozó lényeges eltéréseket. Például az idegen országban született lakosok átlag feletti aránya a centrope-on belül kizárólag annak köszönhető, hogy a centrope ausztriai részén magas a külföldön született lakosok hányada, miközben a beáramló közvetlen külföldi befektetések magas aránya főként az új tagállamoknak és Bécsnek köszönhető. Hasonlóképpen: a külkereskedelemtől való erőteljes függőség a centrope ipari régióinak exportfüggőségével magyarázható, miközben mindez nem érvényes az erősebben agrár- és szolgáltatásorientált régiókra. A harmadik felismerés: a centrope-on belüli kapcsolatok egy világosan körvonalazott hierarchikus mintát követnek. Ezt jól példázza a határokon átívelő migráció és a régión belül végrehajtott befektetések rendszere. A régiók közötti migráció jelentős mértékben a centrope ausztriai részei felé irányul, miközben a bejövő befektetések a centrope ausztriai részei felől az új tagállamok felé irányulnak, fordított irányú mozgás alig figyelhető meg. A negyedik: míg a centrope összességében megfelelő módon integrálódott az EU-ba és a világgazdaságba, a belső integráció sokkal kevésbé hangsúlyos. Mindez a kereskedelem kivételével gyakorlatilag az összes folyamatra igaz. Megállapításaink a centrope világgazdaságban mutatott versenyképességét illetően jelzésértékűek beleértve az egyes régiókat is, amelyek egyértelműen kihasználják komparatív előnyeiket. Ugyanakkor a centrope belső integráltságának alacsony foka felveti azt a kérdést, hogy a politika kötelessége-e vagy csupán lehetséges feladata a régió belső integrációjának fokozása, és (igen válasz esetén), mely területeken van leginkább szükség az említett lépésekre. E kérdések megvitatásához elengedhetetlen a centrope-on belül zajló, határokon átívelő folyamatok részletesebb elemzése, mivel az integráció struktúrája jelentős eltéréseket mutat e folyamatok, az egyes ágazatok és a régiók tekintetében. 03

6 Közvetlen külföldi befektetés (FDI): mit mutatnak az egyes közvetlen külföldi befektetés-projektek Csúcs-telephely a befektetések számára Ha az 1 millió lakosra eső közvetlen külföldi befektetések alapján hasonlítjuk össze a centrope-ot az EU többi régiójával, világosan látszik, hogy ez a térség az FDI egyik legkedveltebb célpontja az EU-n belül, különösen a pozsonyi régió, Győr-Moson- Sopron megye és Bécs. 261 NUTS 2 régió EU-szintű összehasonlításában a pozsonyi régió az FDI legnépszerűbb célpontja: egymillió lakosonként FDI -projekttel a as időszakban, Bécs pedig a EU NUTS 3 régió összehasonlításában (1. táblázat) 16 centrope NUTS 3 régió közül 5 (pozsonyi régió, Győr-Moson-Sopron megye, Bécs, Vas megye és a trnavai régió) az első 10%-ban szerepel az FDI célpontját jelentő NUTS 3 régiók között, további három pedig (Dél-Csehország Bécs körzete és St. Pölten) a legjobb 25% között található, és csak kettő (Waldviertel és Közép-Burgenland) van az átlag alatt. Bár kiemelten magas a centrope vonzereje a közvetlen külföldi befektetések tekintetében, azok megle- hetősen eltérő mintákat követnek az egész régióban. Mindez a működési feltételek terén megmutatkozó különbségekkel magyarázható. A régióban végrehajtott közvetlen külföldi befektetéseket öt különböző ágazatra bontva (építőipar és egyéb szolgáltatások, cégközpontok és üzleti szolgáltatások, kiskereskedelem és kapcsolódó szolgáltatások, magas és közepes technológia-igényű iparágak illetve az alacsony technológiaigényű iparágak és a villamosság 1. táblázat), látható, hogy a legtöbb projektre az építőipar és a hozzákapcsolódó szolgáltatások területén került sor (217 ilyen projekt valósult meg az összesen 793-ból 2003 és 2010 eleje között). Kevesebb projektet (188) jegyeztek fel a kiskereskedelemben és a szállításban, 178 befektetést hajtottak végre a cégközpontokkal kapcsolatban, az üzleti szolgáltatások terén és az innovációs szektorban, 144 projektet a magas és közepes technológia-igényű iparágakban illetve 76-ot az alacsony technológia-igényű termelő ipari ágazatokban. E befektetések centrope-on belüli elosztása ugyanakkor nem azonos mintát követ. Az FDI-projektek nagy többségének kivitelezésére a két fővárosban, Pozsonyban és Bécsben került sor. Mindez a bécsi és a pozsonyi régiót a kiemelt városi agglomerációk közé emeli a különböző szolgáltatási ágazatokat érintő FDI tekintetében (Pozsony a 3. helyet foglalja 04

7 Közvetlen külföldi befektetés (FDI): mit mutatnak az egyes közvetlen külföldi befektetés-projektek el, Bécs a 13. az építőipar és a szolgáltatási szektorban végrehajtott közvetlen külföldi befektetéseket tekintve; Pozsony a 7., Bécs a 8. helyen áll a cégközpontokat érintő közvetlen külföldi befektetések vonatkozásában; a kiskereskedelem és a szállítás terén pedig Pozsony az 1., Bécs a 12. helyen áll). Ebből is látszik az erőteljes szolgáltatási orientáltság és a fontos kapufunkció a két fővárosban végrehajtott közvetlen külföldi befektetések tekintetében. Ezzel szemben a termelő jellegű FDI-projektek inkább a centrope új tagállamaira jellemzők. A kevésbé urbanizált, de erőteljesen iparosított térségekben (pl: Győr-Moson-Sopron és Vas megyében, Trnavában és Dél-Csehországban) valósultak meg ilyen projektek, függetlenül attól, hogy milyen mértékben technológiafüggő iparágakról volt szó. A termelői szektorban eszközölt közvetlen külföldi befektetések terén ezek a régiók kivétel nélkül az első 5%-ban találhatók az 1303 NUTS 2 régió között, ahol közvetlen külföldi befektetésekre került sor a magas technológia-igényű iparágakban. Az alacsony technológia igényű FDI befogadó régiók között egyedül Dél- Csehország nem tartozik a legjobb 5%-ba. Ebből adódóan az FDI a centrope gazdasági fejlődésének fontos forrását jelenti. Ez elsősorban a világgazdaságba történő mély integrációnak köszönhető. Mindegyik centrope régióban Németország az első vagy második legjelentősebb befektető, és a centrope-ban végrehajtott közvetlen külföldi befektetési projektek majdnem negyede német gyökerekkel rendelkezik. Egyes FDI projektek szempontjából az USA a 2. legfontosabb ország 116 projektjével, illetve Közvetlen külföldi befektetés-projektek az EU-27 régiókban, projektek 1 millió lakosonként, 2003-tól 2010 márciusáig (1. ábra) Forrás: fdimarkets.com, saját számítások. 05

8 Közvetlen külföldi befektetés (FDI): mit mutatnak az egyes közvetlen külföldi befektetés-projektek a centrope-ban megvalósított összes FDI 15%-ával. Az USA Dél-Csehországban a legfontosabb befektető. A belső integráció kevésbé hangsúlyos, illetve strukturális szempontból meglehetősen hierarchikus. Bár Ausztria a harmadik legfontosabb befektető a centrope-ban, ritka a centrope új tagállamaiból kiinduló és valamely másik centrope-ot érintő közvetlen külföldi befektetés. Kizárólag Dél-Csehország hajt végre ilyen jellegű komoly befektetéseket. 06 Közvetlen külföldi befektetések ágazatonként százalékos kimutatásban a centropetérség egészében, 2003 és 2010 között (1. táblázat) Építőipar & kapcsolódó szolgáltatások Cégközpontok, üzleti szolgáltatások, innováció Forrás: fdimarkets.com, saját számítások, HQ= cégközpontok Magas és közepes technológia-igényű iparágak Alacsony technológiaigényű iparágak és a villamosság Az együttműködés terjedelme és formája a CENTROPE-térség vállalatai között régiónként (2. táblázat) Export Együttműködés ebből Összesen Külföldi kapcsolt vállalkozások Alvállalkozás franchise Teljes gazdaság Kiskereskedelem és szállítás Projektek száma centrope a centrope térséghez viszonyított százalékos arány Burgenland 0,9 0,0 1,4 2,6 0,5 Alsó-Ausztria 4,6 3,0 9,0 11,8 8,5 Bécs 44,2 58,3 11,1 5,3 37,2 Dél-Csehország 9,7 7,7 20,8 10,5 8,5 Győr-Moson- 6,0 7,1 22,9 31,6 9,0 Sopron Vas 3,2 0,0 13,2 9,2 2,1 Pozsony 28,6 23,2 6,9 13,2 26,6 Trnava 2,8 0,6 14,6 15,8 7,4 Egyéb jellegű együttműködés Győr-Moson- Sopron 18,5 14,7 3,2 7,2 5,8 Vas 15,4 9,8 2,8 4,7 3,3 Bécs 23,1 13,7 9,7 5,1 3,1 Burgenland 14,0 7,0 4,9 2,8 2,8 Alsó Ausztria 17,0 11,7 10,5 8,1 4,9 Dél-Csehország 35,6 11,1 7,6 3,5 0,5 Pozsonyi régió 17,1 6,8 4,3 1,8 1,2 Trnavai régió 13,2 3,0 1,7 1,0 0,3 Összesen 20,4 10,2 6,5 3,9 2,4 Forrás: FAMO/AFLA adatok, saját számítások

9 Határokon átívelő vállalati együttműködés: az interjúadatokból levonható következtetések A nemzetközi piacokba való integráció fontosabb, mint a centrope-on belüli együttműködés. A cégek együttműködési tevékenységéről készült széles skálájú vizsgálatok megerősítik ezeket az eredményeket. Ezen adatok alapján a centropetérség egy erősen nyitott régió a vállalatok export- és együttműködési tevékenysége tekintetében (2. táblázat). A jellemző módon inkább hierarchikus kapcsolatokkal rendelkező vállalatok többsége számára fontosabb az európai piacokra illetve a világpiacra történő integráció, mint a centrope-régión belüli együttműködés. A gazdasági társulások (egyszemélyes társaság vagy egyéb vállalatokkal közösen alkotott vegyesvállalat formájában) tekinthetők a legfontosabb együttműködési formának a centrope-térségen belül. A centrope-régió megkérdezett vállalatainak 6,5%-a legalább egy külföldi kapcsolt vállalkozással vagy vegyesvállalattal rendelkezik, összesen 1,126 ilyen kapcsolatról számoltak be a centrope több, mint 4000 vállalatát érintő felmérésben. Az alvállalkozói és a franchise rendszer valamint az együttműködés egyéb formái ezzel szemben kevésbé fontosak. A centrope-térség vállalatainak 3,9%-a legalább egy franchise- vagy alvállalkozói szerződést kötött egy külföldi partnerrel, és 2.4%-a valósítja meg az együttműködés valamely más formáját. Az adatok szerint az együttműködési formák között 637 volt franchise illetve 354 a külföldi partnerekkel folytatott egyéb jellegű együttműködés. A régióban végrehajtott közvetlen külföldi befektetések illetve együttműködési tevékenységek többségét a piaci jelenlét motiválja. Az együttműködés elkezdésének (vagy a befektetésnek) két legfőbb oka az ügyfelekhez való közelség és a külföldi piacban rejlő potenciál. A régió kínálta költségelőnyök állnak a harmadik helyen, illetve olyan jellegű okok következnek a sorban azonos különbséggel, mint a hálózati előnyök (pl. a szállítói hálózatok a régión belül), a versenytársak által követett stratégiákra adott válasz, valamint a piacra történő belépéssel összefüggő akadályok leküzdése. Ezzel szemben az együttműködés technológiai vagy humán erőforrás alapú ösztönzői a tulajdonnal kapcsolatos valamint az egyéb együttműködéssel foglalkozó lista végén találhatók. A szakképzett munkaerőhöz való hozzáférés a harmadik legkevésbé fontos ok illetve a külföldi kutatás-fejlesztési kapacitás a legkevésbé lényeges szempont. Mindez a technológiai alapú okok meglepően alacsony szintjét mutatja. 07

10 Határokon átívelő vállalati együttműködés: az interjúadatokból levonható következtetések Ugyanakkor a régióban együttműködési tevékenységet folytató vállalatok közül csak kevésnek vannak problémái a kooperációval. Az együttműködés valamely formáját megvalósító vállalatok csupán 8.0%-ának vannak jelenleg gondjai a legfontosabb problémával kapcsolatban, vagyis a váltási árfolyamkockázatot és a mentalitásbeli különbségeket illetően. Az általános árfolyamkockázat, a mentalitásbeli különbségek és a nyelvi akadályok jelentik a legfontosabb problémát az együttműködésben részt vevő vállalatok szerint. Ugyanakkor jelentős különbség mutatkozik a különböző típusú vállalatok között az együttműködés jellegét illetően, továbbá a kooperációra ösztönző tényezők és az említett problémák vonatkozásában. Különösen a kicsi és fiatal vállalatok képeznek speciális csoportot a határokon átívelő együttműködési tevékenység tekintetében. Ezen cégek együttműködési tevékenysége az átlagnál gyakrabban fókuszál a centrope-térségen belüli együttműködésre, illetve ezen vállalkozások számára a piacra történő belépés valamint a technológiai okok fontosabb tényezőnek számítanak a kooperáció elkezdésekor, mint a többi vállalat esetében. Ezek a vállalatok gyakrabban számolnak be arról, hogy problémákkal küzdenek az együttműködés terén. Elsősorban a jelenleg is együttműködési tevékenységet folytató, kevesebb, mint 10 munkavállalót foglalkoztató kis vállalatok több, mint 12%-a szembesül a jogi feltételrendszer, az együttműködési minőség és a kulturális különbségek okozta problémákkal. A nagy vállalatok kisebb jelentőséget tulajdonítanak a piaci jelenlétnek, és nagyobb hangsúlyt fektetnek a költségekre a kooperáció motivációs tényezői között. Ezen cégek számára a külföldi piacban rejlő potenciál és az ügyfelekhez való közelség a költségelőnyök mögött helyezkedik el az együttműködésre ösztönző elemek sorában. Az említett vállalkozások nagyobb hangsúlyt fektetnek a szakképzett munkaerőhöz való hozzáférésre. Ezenkívül saját bevallásuk szerint általában kevesebb problémájuk akad az együttműködéssel, mint a kisebb vállalatoknak. Továbbá van még néhány fontos különbség az ágazatok és a tulajdonformák között. A belföldi tulajdonban levő cégek és a több üzemből álló vállalatok cégközpontjai aránytalanul gyakran vesznek részt kutatás-fejlesztési együttműködésben és építőipari vállalkozásokban (amelyek piaci kiterjedése korlátozottabb, mint a termelő tevékenységet folytató cégeké), de a részben vagy teljes mértékben külföldi tulajdonban levő vállalatok gyakrabban hajlandók együttműködni valamely más centrope-országgal, mint harmadik országból származó partnerekkel. enter the growth market. enter centrope. 08

11 Határokon átívelő vállalati együttműködés: az interjúadatokból levonható következtetések Az együttműködést ösztönző tényezők a vállalatok nagysága alapján (2. ábra) Piaci potenciál külföldön Ügyfelekhez való közelség Költségelőnyök külföldön Hálózati előnyök külföldön A piacon való megjelenítést nehezítő akadályok leküzdése A versenytársak stratégiájára adott válasz A szállítás biztosítása A külföldi munka csak befektetéssel biztosítható Szállítás a hazai piacra Piaci jelenlét harmadik országban Jogi előnyök A közszféra elérése ügyfélként Adók, támogatások A szakképzett munkaerőhöz való hozzáférés Egyéb K+F kapacitás külföldön 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0, vagy több munkavállaló munkavállaló munkavállaló 0 9 munkavállaló S: FAMO/AFLA adatok, saját számítások. Megjegyzés: a táblázat azoknak a vállalatoknak az arányát mutatja, amelyek a felsorolt kategóriákat nevezték meg fontos motívumként, a válaszok nem zárják ki egymást. 09

12 Regionális külkereskedelem A centrope nagyfokú kereskedelmi integrációja. Külkereskedelmi szempontból a centrope-térség egyrészt erősen exportorientált régiókból áll (Dél- Csehország, Győr-Moson-Sopron, Vas és a trnavai régió), másrészt olyan régiókból tevődik össze, amelyek kisebb aktivitást mutatnak a külkereskedelem terén vagy azért, mert inkább a szolgáltatások felé orientálódnak, mint a pozsonyi régió vagy Bécs, vagy kevésbé iparosodottak, mint Burgenland. Összességében a kereskedelmi minták és a külkereskedelem mértéke közvetlen összefüggést mutat a centroperégiókban eszközölt közvetlen külföldi befektetések típusával. Az exportorientált régiókban elsősorban a termelői szektorban kerül sor közvetlen külföldi befektetésre. A multinacionális cégek elkötelezettsége ezekben a régiókban egyértelműen a kedvező termelési feltételeknek, a nyugati határ közelségének és a viszonylag alacsony bér- és termelési költségeknek köszönhető. Bár a legtöbb terméket, amelynek gyártása a közvetlen külföldi befektetés keretében történik, Európa vagy a világ különböző országaiba exportálják, ami világosan kiderül a kereskedelmi statisztikákból is. Kis mértékben mindez érvényes a pozsonyi régióra, amely annak ellenére, hogy főváros viszonylag komoly bevételekhez jutott a termelői ágazatban végrehajtott közvetlen külföldi befektetéseknek köszönhetően. A régiók általános külkereskedelme főként közepes-magas illetve közepes-alacsony képzettségű szakemberek által gyártott termékekre épül, ami összhangban van a közvetlen külföldi befektetések jellegével; Nyugat-Dunántúl szintén tekintélyes mennyiséget exportál a jelentős technológia-igénnyel készült termékekből. Ebből adódóan az európai szabványok szerint jónak mondható a centrope-térség kereskedelmi integrációja. Külkereskedelmi szempontból a centropeországok sokkal fontosabbak egymás számára, mint ahogy azt a GDP sugallja. Miközben a centrope országok az EU GDP-jének kevesebb, mint 3%-át biztosítják, a centrope-térség az EU-27-országokba irányuló exportjának 12-40%-át a többi centroperégióba irányítja. A földrajzi közelség természetesen fontos szerepet játszik, akárcsak a történelmi szálak vagy egy csaknem közös nyelv, például Szlovákia és Csehország esetében, ahol a kereskedelmi integráció erősebb, mint bárhol másutt a centrope-térségben. 10

13 Regionális külkereskedelem A centrope régiók exportja az EU-27 és a centrope országokba, a GDP százalékos arányában kifejezve (3. táblázat) Burgenland EU-27 26,9 28,9 30,3 30,1 30,8 31,9 32,5 32,9 33,9 35,3 28,7 CZE 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,6 1,9 1,5 HUN 1,7 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,5 1,6 1,8 1,3 SVK 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,8 Alsó-Ausztria EU-27 26,2 29,0 31,3 32,1 32,1 33,0 32,5 33,5 34,0 36,4 28,6 CZE 1,0 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,2 1,7 HUN 1,9 2,1 2,1 2,0 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 2,1 1,5 SVK 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,9 0,8 1,0 1,2 0,9 Bécs EU-27 11,5 13,1 13,7 14,2 14,6 15,4 15,2 15,1 15,4 16,3 13,3 CZE 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 1,1 0,9 HUN 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,7 SVK 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 Délkelet-Csehország EU-27 40,7 46,4 48,2 45,5 48,5 57,4 56,9 59,6 62,6 68,7 56,0 AUT 2,9 3,2 3,2 3,0 3,5 3,9 3,6 3,5 3,4 3,8 3,1 HUN 0,7 0,9 0,9 1,2 1,1 1,6 1,7 1,9 2,1 2,1 1,6 SVK 3,8 4,1 4,4 4,1 4,4 5,3 5,7 5,7 6,3 7,4 5,8 Nyugat-Dunántúl EU-27 71,0 81,3 85,4 80,4 64,9 73,6 83,3 94,1 95,9 98,8 81,1 AUT 7,3 7,3 6,5 5,6 5,6 4,9 4,5 4,6 4,2 5,0 3,9 CZE 1,0 1,4 1,7 1,7 1,7 2,1 3,3 4,4 5,1 5,4 3,2 SVK 0,7 0,7 1,0 1,1 1,5 1,5 2,8 4,4 5,4 6,1 5,2 Pozsonyi régió EU-27 23,0 30,0 29,6 27,7 30,5 30,2 27,4 30,6 31,5 34,3 27,0 AUT 2,7 3,8 3,6 3,4 3,3 4,4 3,7 3,6 3,6 4,5 3,6 CZE 5,7 7,3 7,2 6,1 6,1 5,9 5,7 6,0 5,6 6,5 5,1 HUN 1,6 2,2 2,1 2,1 1,7 1,7 2,1 2,6 2,5 3,0 2,2 Nyugat-Szlovákia EU-27 52,6 60,7 64,3 65,9 70,8 68,5 70,0 73,5 78,8 86,4 74,0 AUT 4,4 5,2 5,4 5,2 5,7 5,3 5,1 4,1 4,6 5,0 4,4 CZE 9,2 9,6 9,7 9,4 8,5 8,4 9,3 10,0 9,8 11,5 10,2 HUN 2,2 2,7 3,3 3,5 3,6 3,7 4,3 4,7 5,3 6,3 5,6 Forrás: Eurostat, saját számítások. 11

14 Regionális külkereskedelem CENTROPE régióból másik CENTROPE régióba irányuló export (4. táblázat) Burgenland Niederösterreich Wien GDP %-a centrope 0,7 0,8 0,7 1,0 0,4 0,5 Részesedés a teljes exportból Dél-Kelet-Csehország 24,8 28,1 25,7 27,7 25,0 29,3 Nyugat-Dunántúl 38,9 20,2 40,5 20,3 39,5 20,3 Pozsonyi Régió 11,2 15,9 10,2 15,5 10,8 15,3 Nyugat-Szlovákia 25,1 35,8 23,5 36,5 24,6 35,1 Dél-Kelet-Csehország Nyugat-Dunántúl Pozsonyi Régió GDP %-a centrope 3,6 4,6 3,6 4,9 2,9 2,4 Részesedés a teljes exportból Burgenland 2,4 1,9 5,3 2,1 3,9 4,4 Alsó-Ausztria 14,9 11,4 33,7 13,3 23,0 25,7 Bécs 17,8 13,8 44,3 16,2 23,4 25,7 Dél-Kelet-Csehország 6,1 10,3 40,1 32,8 Nyugat-Dunántúl 3,1 4,5 3,3 18,3 Pozsonyi Régió 19,2 21,2 7,4 39,8 9,5 11,3 Nyugat-Szlovákia 42,5 47,2 Nyugat-Szlovákia GDP %-a centrope 4,0 4,1 Részesedés a teljes exportból Burgenland 3,6 2,9 Alsó-Ausztria 22,4 18,1 Bécs 26,7 21,8 Dél-Kelet-Csehország 38,5 39,1 Nyugat-Dunántúl 8,9 18,1 Forrás: Eurostat, saját számítások. 12

15 A munkaerő mobilitása a centrope-térségben A migrációs minták a brain drain veszélyét mutatják. Miközben a közvetlen külföldi befektetések és a kereskedelem előtt tornyosuló akadályok már az EU-csatlakozást megelőzően elhárultak a centropetérségben, a határokon átívelő munkaerő-mobilitásra vonatkozó intézményi korlátozások az utóbbi időkig akadályozták a munkaerő mozgását a régióban. Ennek ellenére átlagosnak mondható a külföldiekkel szemben tanúsított nyitottság a centrope-térségben. Mivel Ausztriában magas a külföldi születésű lakosok aránya, összességében a centrope-térség teljes munkaképes populációjának 8.1%-ról mondható el, hogy külföldön született. Mindez csak kevéssel alacsonyabb az EU-országok 8,6%-os átlagánál. A centrope-térség belső kapcsolatrendszere ugyanakkor meglehetősen gyenge a munkaerőpiaci migráció tekintetében. A centrope-térség NUTS2 régióinak valamelyikében lakó személyek mintegy 1,2%-a született a lakhelyül szolgáló centrope-országon kívül. Még Bécsben is csak a lakosság 2.6%-a született valamely más centrope-országban. Bár a munkaerőpiaci integráció valamivel egyértelműbben nyomon követhető az ingázás terén, a régió még messze van az igazi integráció szint- jétől. A centrope egyik NUTS2-régiójában dolgozó alkalmazottak 1.8%-a ingázott a határon túlra ben. Ez az érték 0.7%-kal meghaladja az EU27-es átlagot illetve az első 10-ben elhelyezkedő Európai NUTS 2-régió között található centrope-térségeket a határon túlra történő ingázás vonatkozásában. Ez az arány jóval azon ingázási érték alatt van, amely olyan erősen urbanizált régiókról feltételezhető lenne, mint amilyen a centrope-térség, feltéve, ha a régió egy országot fedne le. Ugyanakkor a nemzeti határok még mindig jelentős akadályt képeznek a határon túlra irányuló munkaerő-mobiltiás tekintetében a centrope-térségben. Továbbá: a határon túlra történő ingázás és migráció egy meglehetősen hierarchikus mintát követ a régióban. Különösen a határon túli migráció vonatkozásában volt érvényes, hogy a mozgás jelentős részben az új tagállamok felől Ausztriába irányult, nagyon csekély mértékű volt a migráció az új tagállamok által képviselt régiók között, valamint rendkívül alacsony mértékű volt a migráció Ausztriából az új tagállamok irányába. A helyzet némileg különbözik az ingázás vonatkozásában. A történelmi kapcsolatoknak köszönhetően valamivel hangsúlyosabb a határon túlra történő ingázás az új tagállamok között (elsősorban Szlovákiából Csehországba, illetve Magyarországra is), ebben a vonatkozásban Ausztria kevésbé jól integrált. Eltekintve a centrope magyarországi régiója felől 13

16 A munkaerő mobilitása a centrope-térségben Ausztriába irányuló ingázástól, amelynek részleges liberalizálása speciális intézményi határozatok révén megtörtént, az Ausztria irányába történő határon túli ingázás meglehetősen alacsony mértékű, illetve a határon túlra történő ingázás a centrope-térség ausztriai részéről az új tagállamokba szinte nem is létezik. A centrope tehát még messze van a kétoldalú ingázástól valamint a cirkuláris és időszakos munkaerő-mobilitásra jellemző migrációs folyamatoktól, amelyek különösen jellemezték a regionális fejlődést számos esettanulmányban. A régió egészének nézőpontjából sokkal fontosabb az Európa egyéb részeibe (illetve a világ többi részébe) történő kivándorlás, mint a belső migráció és az ingázás. A centropetérség valamely országában született személyek körülbelül 10%-a jelenleg valamely másik EU27-országban él (lásd 4. ábra). Amíg néhány eredményre a munkaerő mobilitását érintő, csak nemrég megszüntetett intézményi akadályok, valamint a centrope-térség ausztriai része és az új tagállamok között ténylegesen meglévő bérkülönbségek miatt lehetett számítani (amely a centrope ausztriai régióiból az új tagállamok felé irányuló mozgást anyagi szempontból kevésbé teszi vonzóvá), a tanulmány egyik legaggasztóbb felfedezése az agyelszívás magas foka a régióban. Bár a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya magasabb a centrope-térségbe vándorlók között, mint az anyanyelvűek körében, a centrope-térség EU27-országaiban élő, külföldi születésű lakosok körében nem éri el az átlagot a felsőfokú végzettségű személyek aránya. Ráadásul majdnem kétszer olyan magas a felsőfokú végzettségűek aránya a centrope-országokból érkező bevándorlók között, mint az összes centrope-régió bevándorlói körében, kiévve a szlovákiai részt. A tehetségekért folytatott világméretű verseny tekintetében a centrope ebből adódóan csekély mértékű versenyképességgel rendelkezik. Nincs bizonyíték a centropeon belüli munkaerő mobilitás növekedésére. Valószínűleg nem fognak megváltozni ezek a tények azoknak a május elsején hatályba lépő intézményi változtatásoknak köszönhetően sem, amelyek a centrope-térségen belül történő munkaerő-áramlást szabályozzák. Az ingázási és migrációs hajlandósággal kapcsolatos adatok azt bizonyítják, hogy alacsony a régió migrációs potenciálja óta csökkent, és gyakran a centrope-térségen kívül eső országokba irányul végén az új tagállamokban a munkaképes korú lakosság 1,1%-a tartotta fontosnak a határon túli mobilitást. Ez az érték alacsonyabb volt, mint Bécsben (ahol a lakosság 3,1%- ának volt ilyen jellegű kívánsága). A mobilitás vágyát valamilyen konkrét lehetőség ismeretében megfogalmazó személyek mintegy egyharmada szeretne Ausztriába költözni. Az Auszriába irányuló ingázás az egyetlen terület, ahol valamilyen változás várható a korábbi mintákhoz képest. Ebben a vonatkozásban gyenge növekedésre lehet számítani. Továbbá: a centrope új tagállamaiból kivándorolni szándékozók nagy csoportot alkotnak, akiket erőteljes mértékben vonzanak a fogadó országban fennálló jobb gazdasági körülmények, miközben az osztrák munkavállalók döntésében fontosabb szerepet játszik a tapasztalatszerzés. Ezzel szemben teljesen eltérőek a motivációk azok esetében, akik nem hajlandók költözni. A külföldi munkavállalás elutasításának legfontosabb okai között személyes tényezők és a munkavállalás nem pénzügyi természetű költségei említhetők, mint például a család és a személyes kapcsolatok elvesztésétől való félelem, a hazaszeretet illetve a lényeges helyi tényezők ismerete. Az anyagi jellegű tényezők között csak az ingatlantulajdon (egy ház, egy otthon vagy egy kert 14

17 A munkaerő mobilitása a centrope-térségben tulajdonlása) és a humántőkébe eszközölt befektetések hiánya, például az idegennyelv-tudás hiánya, tekinthető lényeges faktornak. Azok a munkavállalók, akik a centrope-országokban történő munkavállalást preferálják, többnyire a földrajzi közelség és a magas bérszínvonal miatt szeretnének a szóban forgó országban dolgozni. Egy konkrét ország választását befolyásoló számos egyéb fontos motívum, mint például a nyelvtudás, a célországban letelepült családtagok, rokonok és barátok hasonló mértékben fontos a centrope-térségbe tartozó és a centrope-régión kívüli országok esetében. Az összes, humántőke megszerzésével kapcsolatos fontos ok, mint például a nyelvtanulási szándék, vagy az oktatási illetve továbbképzési lehetőségek inkább a centrope-térségen kívül található országokba történő migráció irányába hatnak. Ebből adódóan azok a munkavállalók, akiket elsősorban a humántőke megszerzése motivál, kevésbé vonzó célállomásnak tekintik a centrope-országokat, mint a többi EU 27 országot. A külföldön született, CENTROPE-országokból származó munkaképes korú és az EU 27 Nuts 2 régióiban lakó munkavállalók aránya (2007) (4. ábra) Határon átnyúló ingázás Forrás: ELFS, Megjegyzés: Németország és Írország nem szerepel a listán a hiányzó adatok miatt, munkaképes korú populáció = 14 és 64 év közti lakosok. 15

18 A munkaerő mobilitása a centrope-térségben Bildungsstruktur der EinwanderInnen, AuswanderInnen und vor Ort Geborenen (Abbildung 5) 100% 90% 80% 14,5 17,2 34,2 11,2 15,8 27,5 11,0 18,2 30,6 13,0 26,2 12,0 70% 60% 50% 40% 59,7 46,3 41,9 70,1 59,4 53,6 58,0 55,1 53,6 64,9 54,2 60,2 30% 20% 10% 25,9 36,5 23,9 18,7 24,8 19,0 31,0 26,7 15,9 22,1 19,6 27,9 0% Anyanyelvűek Külföldön születettek Kivándorlók Anyanyelvűek Külföldön születettek Kivándorlók Anyanyelvűek Külföldön születettek Kivándorlók Anyanyelvűek Külföldön születettek Kivándorlók Ausztria Cseh Közt. Magyarország Szlovákia Alacsony Közepes Magas Forrás: ELFS (2007), saját számítások Megjegyzés: Kivándorlás az országos adatok alapján. 16

19 Politikai következtetések: A közvetlen külföldi befektetések Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a centrope-térség egy rendkívül nyitott régió. A térségben működő vállalatok illetve a régióban élő lakosság többsége számára az európai és a globális piacokra történő mélyebb integráció fontosabb, mint a centrope-térségen belüli integráció. Következésképpen a régió még messze van a szoros köteléktől, valamint azoktól a nem hierarchikus, régión belüli hálózatoktól, amelyek a technológiára és a tapasztalatcserére fókuszálnak, ami az olyan régiókkal, mint például a Szilikon-Völgy vagy Kis-Olaszország kapcsolatos esettanulmányok szerint gyakran a regionális siker meghatározó elemének tekinthető. Ez azonban nem jelenthet komoly problémát, mivel a centrope-térség egy kis régió, amely számára a világgazdaságba történő integrálódás sokkal fontosabb a belső integrációnál. A fentiekben említett különleges eseteket másoló stratégia követése valószínűleg kevés sikerrel kecsegtet, mivel ezeket a példákat nehéz utánozni. A centrope-térségen belüli integráció elmélyítésével kapcsolatos pragmatikusabb felfogásnak a korlátozott számú politikai kezdeményezésre kell fókuszálni, amelyek a régió szempontjából különleges jelentőségű problémák megoldására törekszenek. enter the growth market. enter centrope. 17

20 Politikai következtetések: A közvetlen külföldi befektetések centrope mint a közvetlen külföldi befektetések (FDI) célpontjának marketingje Eredményeink azt jelzik, hogy az FDI bevonzása egészséges stratégia a centrope számára, amely révén biztosítható a gazdasági növekedés és fejlődés. Ebből adódóan van némi potenciál olyan közös kezdeményezések számára, amelyek a centrope-ot a közvetlen külföldi befektetések célpontjaként próbálják népszerűsíteni. Valójában e kezdeményezések során figyelembe kell venni az FDI-ért a centrope régiók által folytatott versenyt. A centrope-régiók vagy országok ugyanis nem hajtanak végre befektetéseket más centrope-régiókban, inkább egymással versenyeznek a világ más részeiből érkező közvetlen külföldi befektetésekért. Az egyik megoldás az lenne, hogy figyelembe vesszük az FDI-típusok heterogenitását, mivel például Bécs vagy a pozsonyi régió az eltérő funkcionális specializációnak köszönhetően olyan FDI-struktúrával rendelkezik, amely erőteljesen fókuszál a cégközpontokra, az üzleti és innovációs szolgáltatásokra, míg Győr-Moson-Sopron, Vas, Trnava, Dél-Csehország illetve esetleg Alsó-Ausztria és Burgenland főként a termelő tevékenységet folytató multinacionális vállalatok odacsalogatásáért harcol. Másik lehetőség szerint az FDI-ért folytatott küzdelem nemcsak a centropera korlátozódik, hanem a centrope-régiók az öszszes többi régióval is versenyeznek. Így az Az egyik lehetőség a régió közvetlen külföldi befektetések szempontjából heterogén jellegére való fókuszálás. említett kezdeményezések magas árbevételt eredményeznek majd, ha a közvetlen külföldi befektetéssel kapcsolatos döntések korai stádiumaiban születnek meg, amikor a vállalatok kiválasztanak egy nagyobb régiót, amelyen belül befektetést szeretnének végrehajtani és/vagy amikor a figyelem az FDI-piac egyes részeire irányul (pl. országokra vagy ágazatokra), ahol csak kevés FDI származik távoli országokból. A centrope mint a közvetlen külföldi befektetések célpontját jelentő régió vonzerejének növelése A marketingen kívül a régió meglevő FDIvonzerejét is fenn kell tartani. Ezzel kapcsolatban az újabb tanulmányok számos, a közvetlen külföldi befektetések szempontjából lényeges elemet határoztak meg. Ezek között említhetők a jó szállítási infrastruktúra, az ipari klaszterek és/vagy a külföldi cégek által alkotott, már létező klaszterek, a lakosság képzettségi szintje, az adókulcsok és a belföldi piacok nagysága. A vállalatok vezetői gyakran említik a piac méretét vagy a piacok növekedési potenciálját, a gyártási költségeket, a szállítók jelenlétét, az egyetemeket, a kutatást és a lakosság képzettségét az FDI fontos tényezői között. Az említett meghatározó elemek közül sok (például az adópolitika, a munka- illetve gyártási költségek, valamint a piac mérete) nem politikafüggő, illetve a centrope-régiók ellenőrzésén kívül esik. Egyéb tényezők, mint például az infrastruktúra, az oktatás, a nyelvi készségek, ezzel szemben politikai kontroll alatt állhatnak, bár nehéz befolyást gyakorolni ezekre az elemekre a határokon átívelő regionális politika eszközével. Végül néhány tényező, amelyekkel kapcsolatban a határokon átívelő együttműködés némi eredményt hozhat. Ilyen az ipari klaszterképzés, egyéb multinacionális cégek és beszállítók jelenléte, amelyeknek érdemes figyelmet szentelni a határokon átívelő stratégiák kidolgozásakor. 18

Munkaügyi Együttműködési Fórum

Munkaügyi Együttműködési Fórum Munkaügyi Együttműködési Fórum OSZTRÁK-MAGYAR INTEGRÁCIÓS MONITOR 2012 L&R TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET Lechner, Reiter und Riesenfelder Sozialforschung OEG A-1060 Bécs, Liniengasse 2A/1 TEL: +43 (1) 595 40

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT. Pankotay Fruzsina Magda BA

OTDK-DOLGOZAT. Pankotay Fruzsina Magda BA OTDK-DOLGOZAT Pankotay Fruzsina Magda BA 2013 A FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ OSZTRÁK MAGYAR SZLOVÁK HATÁRTÉRSÉGBEN THE OPPORTUNITIES FOR YOUNG PEOPLE TO BECOME ENTREPRENEURS IN THE AUSTRIAN-HUNGARIAN-SLOVAKIAN

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

Innováció a Nyugat-Dunántúlon

Innováció a Nyugat-Dunántúlon Innováció a Nyugat-Dunántúlon 2007 A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre MTA Regionális Kutatások Központja Pécs Győr, 2007 Innováció a Nyugat-Dunántúlon,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon

EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK LOSONCZ MIKLÓS EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon 2006 Tartalom Bevezetés................................................................... 3 1.

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés)

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés) Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPress, Szeged. 175-200. o. 9. A hazai ipari parkok

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Levelező tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Levelező tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Levelező tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A VÁLLALKOZÁSOK ALAPÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI MAGYARORSZÁGON ÉS NAGY-BRITANNIÁBAN

Részletesebben

A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében

A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (101 121. o.) A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében BENKE ZOLTÁN

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (34 56. o.) Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete CSONKA LÁSZLÓ

Részletesebben

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul I. HELYZETELEMZÉS 1. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETKÉP 1.1. FÖLDRAJZI HELYZET Magyarország közepesen fejlett közép-európai ország, 2000-ben a vásárlóerő paritáson számolt egy főre jutó GDP-je az EU átlag

Részletesebben

RÉGIÓK ÉS NAGYVÁROSOK INNOVÁCIÓS POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON RÉGIÓK ÉS NAGYVÁROSOK INNOVÁCIÓS POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON SZERKESZTETTE GROSZ ANDRÁS RECHNITZER JÁNOS MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS

Részletesebben

2014. évi SBA-tájékoztató

2014. évi SBA-tájékoztató HU Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság 2014. évi SBA-tájékoztató MAGYARORSZÁG Összefoglaló Magyarország KKV-szektorának teljesítménye 2013-ig nem volt képes teljes mértékben magához térni a 2008-ban

Részletesebben

Munkaerő-piaci mobilitás Magyarországon

Munkaerő-piaci mobilitás Magyarországon Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskolája Munkaerő-piaci mobilitás Magyarországon PhD-értekezés SEBŐK MARIANNA Témavezető: DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN egyetemi

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1

Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1 Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1 Békés Gábor és Muraközy Balázs MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2011. szeptember 8. Készült a TÁMOP-2.3.2

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Győr, 2008 1 Megrendelő: Vállalkozó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a HHP Contact Tanácsadó Kft. vezetésével - a Győri Építész

Részletesebben

Dél-Alföld Intelligens Innovációs Szakosodási Stratégiája

Dél-Alföld Intelligens Innovációs Szakosodási Stratégiája Dél-Alföld Intelligens Innovációs Szakosodási Stratégiája Készítették: Bagdi Ferenc Gyulai Tamás Maróti Péter Dr. Molnár István Szigethy László 2013. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés He ly z e t j e l e n t é s a z e-ga z da s á g f e j l e t t s é g é r ő l: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés 2007. November 23. A Kutatási Jelentés hátteréül szolgáló tanulmányt a

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben