LFPARTNERS BEFEKTETÉSI ALAPOK LUXEMBOURG GLOBÁLIS ALAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LFPARTNERS BEFEKTETÉSI ALAPOK LUXEMBOURG GLOBÁLIS ALAP"

Átírás

1 LFPARTNERS BEFEKTETÉSI ALAPOK LUXEMBOURG GLOBÁLIS ALAP Átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások ("UCITS") JEGYZÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ LFPARTNERS BEFEKTETÉSI ALAPOK GLOBÁLIS ALAP KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍREINEK A MEGVÁSÁRLÁSÁRA Címzett: APEX FUND SERVICES 2 boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg Telefon: (352) Fax: (352)

2 2 1. A JEGYZÉSI MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI 1.1. Megállapítottuk, hogy a Társaság a kollektív befektetési vállalkozásokra vonatkozó december 17-i luxemburgi törvény (a továbbiakban a "2010-es törvény") I. része értelmében átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásnak (a továbbiakban ("UCITS") minősül, társasági formája pedig kollektív befektetési értékpapírtársaság (société anonyme). Megállapítottuk továbbá, hogy a jelen jegyzési megállapodás (a továbbiakban "Jegyzési Megállapodás") célja az LFPARTNERS BEFEKTETÉSI ALAPOK LUXEMBOURG GLOBÁLIS ALAPJA által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírok jegyzése Ezennel az alábbi jognyilatkozatokat és szavatosságokat tesszük Önök felé: i. Lehetőséget kaptunk arra, hogy kérdéseket tegyünk föl a Társaság igazgatóságának (a továbbiakban "Igazgatóság") a Társaság által végzett üzleti tevékenységekkel, a kibocsátási feltételekkel, és a Társaságba történő befektetéshez kapcsolódó egyéb ügyekkel kapcsolatban, illetve lehetőséget kaptunk arra is, hogy beszerezzük azokat a további információkat, amelyek szükségesek a Prospektusban foglalt információk helytállóságának az ellenőrzéséhez a Társaságba történő befektetés előnyeinek és kockázatainak a felmérése érdekében; ii. iii. A szóban forgó befektetés adózási, jogi, deviza és egyéb gazdasági megfontolásaival kapcsolatban kizárólag a saját szakmai tanácsadóink tanácsaira és a velük folytatott egyeztetésekre hagyatkoztunk; Tisztában vagyunk azzal, hogy jelentős mértékű korlátozások vonatkoznak a kollektív befektetési értékpapírok átruházására, valamint hogy a Társaság alapító okirata (a továbbiakban "Alapító Okirat") és a Prospektus is tartalmazhat a kollektív befektetési értékpapírok visszaváltására vonatkozó korlátozásokat; iv. Megfelelő felhatalmazással és képesítéssel rendelkezünk ahhoz, hogy a Társaság kollektív befektetési értékpapír tulajdonosává váljunk, valamint hogy kötelezettséget vállaljunk a Társaságba történő befektetésre; v. a jelen Jegyzési Megállapodást és a jelen szavatosságokat és jognyilatkozatokat a nevünkben aláíró személy(ek) megfelelő felhatalmazással rendelkezik(nek) ezek aláírására, és a jelen Jegyzési Megállapodás jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettséget keletkeztet velünk szemben, amely kikényszeríthető a benne foglalt feltételeknek megfelelően; vi. A jelen Jegyzési Megállapodás aláírása és végrehajtása, a Társaság kollektív befektetési értékpapírjegyzésére vonatkozó kötelezettségvállalás és maga a jegyzés, az Alapító Okirat és a Prospektus szerint kötelezettségeink teljesítése, és a tervezett tranzakciók végrehajtása sem jelenleg, sem a jövőben nem ütközik semmilyen ránk vonatkozó irányadó instrumentum, vagy általunk megkötött vagy ránk nézve kötelező lényeges megállapodás vagy más instrumentum, illetve bármilyen ránk vonatkozó engedély, franchise, ítélet, végzés, törvény, szabály vagy rendelet rendelkezéseibe, és nem is okozza ezek megszegését. vii. viii. ix. Az általunk a pénzügyi helyzetünk és az üzleti tapasztalataink vonatkozásában a Társaság részére átadott információk a jelen dokumentum hatályba lépésének a napján helytállóak, pontosak és teljes körűek, és amennyiben a Társaság kollektív befektetési értékpapírként történő bejegyzésünket megelőzően bármilyen változás következne be ezen információkba, az ilyen felülvizsgált és javított információkat haladéktalanul, írásban átadjuk a Társaság részére; Tisztában vagyunk vele, hogy sem a kezdeményező, sem az Igazgatóság nem tesz ígéretet, jognyilatkozatot vagy garanciát az alábbiakra: (i) a Társaságba történő tőkebefektetés biztonsága; (ii) a Társaság nyereséges működése; vagy (iii) bármilyen konkrét befektetési megtérülés elérése vagy valószínűsége; Vállaljuk, hogy az esedékessé váláskor tejesítjük a jegyzéssel kapcsolatban felmerülő minden fizetési kötelezettségünket; x. Tudomásul vesszük, hogy a kollektív befektetési értékpapírok sem eddig, sem ezután nem kerülnek nyilvántartásba vételre az Egyesült Államok évi, többször módosított Értékpapírtörvénye szerint, és a kollektív befektetési értékpapírokat sem közvetve, sem közvetlenül nem lehet kibocsátani vagy értékesíteni az Egyesült Államokban, vagy bármilyen Egyesült Államok-beli személynek; xi. xii. Tudomásul vesszük, hogy a Társaság sem eddig, sem ezután nem kerül nyilvántartásba vételre az Egyesült Államok évi, többször módosított Befektetési vállalkozásokról szóló törvénye szerint; Nem minősülünk sem az Egyesült Államok-beli személynek, sem pedig az Alapító Okirat illetve a

3 xiii. xiv. xv. Prospektus szerinti tiltott személynek (a továbbiakban "Tiltott Személy"); A jelen Jegyzési Megállapodás kötelező érvényű ránk nézve. Tisztában vagyunk vele ugyanakkor, hogy a Társaság, vagy a kollektív befektetési értékpapírok adminisztrációjáért felelős megbízottja (a továbbiakban "Adminisztrátor") indoklás nélkül, részben vagy egészben elutasíthatja a jelen jegyzési megbízást, továbbá, hogy a Társaságnak vagy az Adminisztrátornak jogában áll információkat, dokumentumokat vagy más anyagokat kérni vagy beszerezni a jelen jegyzési tranzakció kedvezményezettjének az azonosítása érdekében, további bármilyen dokumentumot, amely a Társaság vagy az Adminisztrátor megítélése szerint szükséges a jogi és szabályozói kötelezettségei teljesítéséhez illetve a velünk való kapcsolattartáshoz. Ebben a körben különösen kijelentjük, hogy teljesítünk minden jogosultsági feltételt. A Társaságnak jogában áll kötelező visszaváltást kérni az adott napon érvényes visszaváltási árfolyamon. Kötelesek vagyunk kártalanítani a Társaságot az esetlegesen elszenvedett veszteségekkel szemben. A jegyzési megbízás halasztható addig a napig, amikor a Társaság vagy az Adminisztrátor beszerzett minden szükséges információt a Társaság és/vagy az Adminisztrátor számára kielégítő formátumban. Az esetlegesen a jegyzés formális elfogadását megelőzően teljesített fizetések összege egy nem-kamatozó számlán kerül elhelyezésre. A jelen Jegyzési Megállapodást postai úton vagy telefaxon, míg a jegyzési megbízásokat Swiften keresztül kell elküldeni. A Társaság és az Adminisztrátor nem vállal felelősséget a telefax útján küldött jegyzési megbízások elfogadásáért. Vállaljuk, hogy a saját költségünkre, haladéktalanul elküldjük a Jegyzési Megállapodás eredeti, aláírt és keltezett példányát a Társaságnak vagy az Adminisztrátornak sürgős vagy elsőbbségi postai küldeményként. A Társaság vagy az Adminisztrátor elutasíthat bármely beérkezett jegyzési megbízást vagy törölhet bármely faxon elfogadott jegyzési megbízást, amennyiben az eredeti jegyzési űrlap nem érkezik meg hozzájuk a megfelelő értékelési napot követő öt (5) luxemburgi banki munkanapon belül. Az eredeti űrlap hiánya nem használható fel a Társasággal vagy az Adminisztrátorral szemben. Vállaljuk, hogy kártalanítjuk a Társaságot a jegyzések törléséből eredő bármely veszteséggel szemben. A Társaság vagy az Adminisztrátor telefax, , közönséges postai küldemény és/vagy (amennyiben Luxemburg törvényei és rendeletei ezt előírják) ajánlott postai küldemény formájában folytatnak levelezést velünk a saját kockázatunkra, a jelen Jegyzési Megállapodásban rögzített címünkre (vagy bármely más olyan címre, amelyet a jövőben bármikor közlünk a Társasággal vagy az Adminisztrátorral). Tudomásul vesszük, hogy a Társaság vagy az Adminisztrátor által küldött minden levelezés attól a naptól minősül érvényesnek, amikor azt elküldték a fent említett címre, és az elküldés feltételezett dátuma jelenik meg a Társaságnál vagy az Adminisztrátornál maradó példányon (vagy a küldeményjegyzéken). xvi. A Társaság bármely tranzakciójával kapcsolatos bármely kérésünket vagy panaszunkat írásban vagyunk kötelesek megküldeni a Társaságnak vagy az Adminisztrátornak. xvii. xviii. A Társaság és az Adminisztrátor összehasonlítják a hozzájuk eljuttatott küldeményeken szereplő aláírásokat a telephelyükön tárolt aláírás-mintákkal, azonban ennél részletesebb vizsgálatot nem kötelesek végezni. A jogilag kötelező érvényű szabályozás kivételével a Társaság és az Adminisztrátor kizárólag tevési kötelezettséget vállal, és kizárólag súlyos kötelezettségszegés esetén visel felelősséget. Amennyiben az aláírás első ránézésre megegyezik a telephelyükön tárolt aláírás-mintákkal, a Társaság és az Adminisztrátor nem vállal felelősséget az azon tényből eredő károkért, hogy hamis aláírások szerepeltek a Társaságnak vagy az Adminisztrátornak adott megbízásokon. A Társaság és az Adminisztrátor megbízhat az alábbi aláírásban anélkül, hogy azt részletesebben megvizsgálná, és nem vállal semmilyen felelősséget a legitimáció hiányából vagy a fel nem tárt hamisításból eredő károkért. xix. A fentieket nem érintve a Társaság és az Adminisztrátor nem vállal felelősséget a saját magam vagy a nevemben eljárni jogosult harmadik felek felhatalmazásának az eredetiségében vagy érvényességében lévő hiányosságokból közvetlenül vagy közvetetten eredő károkért. xx. A Társaság vagy az Adminisztrátor fenntartja a jogot, hogy elutasítsa a bármely olyan féltől érkező megbízás feldolgozását, akinek a személyazonossága vagy engedélyei a Társaság vagy az Adminisztrátor számára nem megfelelően igazoltak. 3

4 2. BEFEKTETÉS AZ LFPARTNERS BEFEKTETÉSI ALAPOK LUXEMBOURG GLOBÁLIS ALAPJÁBA KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍREK SZÁMA vagy ÖSSZEG ISIN "A" osztályú Kollektív befektetési értékpapírok EUR Intézményi befektetők LFPARTNERS BEFEKTTÉSI ALAPOK LUXEMBOURG GLOBÁLIS ALAP.... LU "B" osztályú Kollektív befektetési értékpapírok HUF Kisbefektetők LFPARTNERS BEFEKTTÉSI ALAPOK LUXEMBOURG GLOBÁLIS ALAP.... LU "C" osztályú Kollektív befektetési értékpapírok USD Intézményi befektetők LFPARTNERS BEFEKTTÉSI ALAPOK LUXEMBOURG GLOBÁLIS ALAP.... LU Tudomásunk szerint az Alap kizárólag névre szóló kollektív befektetési értékpapírokat fog kibocsátani. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem kerül sor fizikai kollektív befektetési értékpapírok átadására. Ehelyett az Adminisztrátor rögzíti a megbízást a Társaság kollektív befektetési értékpapírkönyvében. Ezt követően a Prospektusban rögzített határidőig megküldik részünkre a Társaság kollektív befektetési értékpapírkönyvében nyilvántartásba vett kollektív befektetési értékpapírjainkra vonatkozó visszaigazolást. 5

5 3. KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ MEGÁLLAPODÁS Tudomásul vesszük, hogy a jelen Megállapodás és a benne foglalt jogok és kötelezettségek kötelező érvényűek ránk és jogutódainkra nézve, és a Társaság javára kötik a jogutódainkat. 4. ENGEDMÉNYEZÉS TILALMA Tudomásul vesszük, hogy egyik fél sem jogosult átruházni vagy engedményezni a jelen Jegyzési Megállapodást, hacsak a Prospektus vagy az Alapító Okirat ezt lehetővé nem teszi. 5. KÁRTÉRÍTÉS A Társaság vagy az Adminisztrátor nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a saját maguk vagy a nevükben eljárni jogosult harmadik felek cselekvőképtelenségéből erednek, feltéve, hogy a Társaság vagy Megbízottja erről nem kapott előzetes írásbeli értesítést. Vállaljuk, hogy kártalanítjuk és mentesítjük a Társaságot és az Adminisztrátort minden olyan panasszal, követeléssel, perrel, díjjal, költséggel, kárral, veszteséggel vagy egyéb fizetett összegekkel vagy felmerült kötelezettségekkel szemben, amelyek a Társaságnál vagy az Adminisztrátornál az általunk adott megbízások teljesítésével összefüggésben merülnek föl. 6. ADATVÉDELEM Tudomásul vesszük, hogy a fent igényelt személyes adatok átadása szükséges a jegyzési megbízás végrehajtásához. Amennyiben megtagadjuk ezek átadását, a Társaság vagy az Adminisztrátor elutasíthatja a jegyzési megbízást. Tudomásul vesszük, hogy az (elsősorban a személyazonosságunkra, címünkre, személyes jogállásunkra és családi állapotunkra vonatkozó) személyes adataink, illetve az eszközeinkre és a nevünkben végrehajtott tranzakciókra vonatkozó konkrét információk rögzítésre kerülhetnek a Társaság vagy az Adminisztrátor egy vagy több adatbázisában, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. A fent említett jogszabályok értelmében a Társaság vagy az Adminisztrátor kiszervezheti az ilyen adatok feldolgozását vagy tárolását. Kifejezetten felhatalmazzuk a Társaságot vagy az Adminisztrátort, hogy összegyűjtse és feldolgozza a ránk vonatkozó, a jelen pontban hivatkozott személyes adatokat. Tudomásuk vesszük, hogy hozzáférhetünk a ránk vonatkozó adatokhoz, és helyesbíthetjük az azokban szereplő esetleges pontatlanságokat. A Társaság és az Adminisztrátor a befektetési alapok regisztrációjának a kezelése, a tranzakcióink végrehajtása, a szerződéses kapcsolatok kezelése, és általában a kötelezettségei teljesítése és a nekünk nyújtott szolgáltatások javítása érdekében tarthatja nyilván vagy dolgozhatja föl a személyes adatainkat. 7. IRÁNYADÓ JOG ÉS ILLETÉKESSÉG A jelen megbízási űrlap végrehajtásának és értelmezésének irányadó joga minden tekintetben a Luxemburgi Nagyhercegség joga. A Felek a jelen megbízási űrlapból vagy azzal kapcsolatban felmerülő minden jogvitát, ellentétet vagy követelést Luxembourg város kerületi bíróságai joghatóságának vetnek alá. 8. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG Amennyiben a jelen jegyzési űrlap bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül bármely vonatkozó törvény vagy egyéb jogszabály értelmében, akkor a felek az ilyen rendelkezést semmisnek minősítik olyan mértékben, amennyiben az ellentétes a jelen jegyzési űrlappal, és módosítják olyan módon, hogy megfeleljen a szóban forgó törvénynek vagy egyéb jogszabálynak. A bármely jogszabály értelmében érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősülő rendelkezés nem befolyásolja a jelen űrlap többi rendelkezésének az érvényességét vagy végrehajthatóságát. KELT: ALÁÍRÁS:.. A Befektető vagy a társaság képviselőjének teljes neve (nyomtatott nagybetűvel) és beosztása A Társaság ezennel elfogadja a jelen Jegyzési Megállapodásban foglalt jegyzést. KELT:.. 6

6 1. sz. MELLÉKLET A KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍROKAT JEGYZŐ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 1 - HA A KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍROK JEGYZŐJE JOGI SZEMÉLY Jegyző neve Képviselője Felhatalmazott tisztségviselő(k) aláírása Felhatalmazott tisztségviselő(k) neve Felhatalmazott tisztségviselő(k) beosztása Székhely (kézbesítési megbízott és postafiókcím nem elfogadható) cím Telefonszám Telefax szám Levélcím (amennyiben eltér a székhelytől) Kapcsolattartó(k) neve (amennyiben eltér a felhatalmazott tisztségviselő(k)től) Szervezet típusa Bank Befektetési társaság Biztosítótársaság Nyugdíjalap Holdingtársaság Egyéb. Tevékenység jellege Végső kedvezményezett: A Kérelmező a nevére bejegyzett kollektív befektetési értékpapírok kedvezményezettje IGEN NEM 7

7 2 - HA A KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍROK JEGYZŐJE TERMÉSZETES SZEMÉLY Jegyző neve Lakcím (kézbesítési megbízott és postafiókcím nem elfogadható) cím Születési dátum Állampolgárság Levélcím (amennyiben eltér a lakcímtől) Foglalkozás Végső kedvezményezett: A Kérelmező a nevére bejegyzett kollektív befektetési értékpapírok kedvezményezettje IGEN NEM 3 A KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍROKAT JEGYZŐ SZEMÉLY BANKI ADATAI Bank neve Bank címe SWIFT kód Jegyző bankszámlaszáma Visszaváltás vagy osztalékfizetés esetén a fenti banki adatokat kell használni. Amennyiben eltérés mutatkozik bármely fizetési megbízásban foglalt banki adatok és a fent rögzített banki adatok között, az Adminisztrátor és/vagy a Társaság fenntartja a jogot, hogy felfüggessze a kifizetést mindaddig, amíg a Jegyző bármelyiküknek bizonyítja, hogy a kollektív befektetési értékpapírkönyvbe bejegyzett kollektív befektetési értékpapíros a számla kedvezményezettje. 8

8 2. sz. MELLÉKLET A PÉNZESZKÖZÖK FORRÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK PÉNZESZKÖZÖK FORRÁSA CSAK TERMÉSZETES SZEMÉLY ESETÉN KELL KITÖLTENI Kérjük, jelölje meg a befektetendő pénzeszközök forrását. Az Adminisztrátor fenntartja a jogot, hogy a Jegyző iratokkal (pl. jövedelemigazolás, mérleg, banki kimutatás) bizonyítsa a pénzeszközök forrását. Kártérítésként kapott összeg Befektetésből származó jövedelem (pl. kamat, osztalék) Biztosítási kötvény vagy határozott idejű befektetés lejárata Üzletrész-értékesítés Befektetés/ingatlan értékesítéséből származó nyereség Megtakarítások Ajándék Hitel Nyugdíj Öröklés / célvagyon-kifizetés Egyéb (kérjük, részletezze). Fizetés vagy jutalom 9

9 3. sz. MELLÉKLET FIZETÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK FIZETÉSI ADATOK Vállalom/vállaljuk, hogy legkésőbb az Alap Adminisztrátora által visszaigazolt, releváns Kereskedési Napot követő 3 munkanapon belül, a banki díjak levonása nélkül, közvetlen banki átutalással átutalom/átutaljuk az esedékes összeget az Alap javára. Közvetlen banki átutalással történő fizetés (bank neve és címe). Számlatulajdonos neve Fizetés értéknapja FIZETÉSI INFORMÁCIÓK LFPARTNERS BEFEKTETÉSI ALAPOK LUXEMBOURG GLOBÁLIS ALAP Levelező bank: EUR USD HUF CITIBank NA New York Deutsche Bank Frankfurt Unicredit Bank Hungary SWIFT: DEUTDEFF CITIUS33 BACXHUHB Kedvezményezett bank neve: RBC Investors Services Bank SA RBC Investors Services Bank SA RBC Investors Services Bank SA SWIFT: FETALULL FETALULL FETALULL Kedvezményezett számlatulajdonos neve: LFPartners Investment Funds Coll. Acc. LFPartners Investment Funds Coll. Acc. LFPartners Investment Funds Coll. Acc. LU LU LU IBAN: Megjegyzés: LFPARTNERS BEFEKTETÉSI ALAPOK LUXEMBOURG GLOBÁLIS ALAP jegyzése LFPARTNERS BEFEKTETÉSI ALAPOK LUXEMBOURG GLOBÁLIS ALAP jegyzése LFPARTNERS BEFEKTETÉSI ALAPOK LUXEMBOURG GLOBÁLIS ALAP jegyzése 10

10 4. sz. MELLÉKLET PÉNZMOSÁS ELLENI INTÉZKEDÉSEK A vonatkozó pénzmosás elleni szabályok és előírások teljesítése érdekében Önnek az alábbi információkat kell közölnie: 1 MAGÁNSZEMÉLYEK Kérjük, nyújtsa be az alábbiak egyikét: az útlevele hiteles*1 másolatát; vagy a személyigazolványa (mindkét oldal) hiteles*1 másolatát 2 INTÉZMÉNYI BEFEKTETŐK Kérjük, nyújtsa be az alábbiakat: az aláírásra jogosult személyek jegyzékének eredetijét vagy hiteles*1 másolatát a rajta szereplő személyek személyazonosító igazolványának vagy útlevelének hiteles másolatával együtt ÉS az engedély vagy felhatalmazás másolatát; ÉS a pénzmosás elleni nyilatkozatot (AML - a sablont ld. az 5. sz. MELLÉKLETBEN). az alábbiak közül kettőnek az eredeti vagy hiteles*1 másolatát: az alapító okirat, a memorandum, a társasági szerződés, a célvagyon létesítő okirata vagy alapszabálya vagy bármely ezekkel egyenértékű létesítő okirat legújabb változata; három (3) hónapnál nem régebbi cégkivonat; vagy a legutóbbi auditált pénzügyi kimutatások. *1 hiteles valamely egyenrangú országban működő pénzintézet, nagykövetség/konzulátus, közjegyző, cégbíróság, más illetékes bíróság vagy bármely más, okiratok hitelesítésére feljogosított hatóság által hitelesített okirat, amelyet elismer a Társaság vagy az Adminisztrátor, összhangban a Befektető lakóhelye szerinti országban hatályos sajátos szabályokkal. A hitelesítő hatóság pecsétjének jól láthatóan szerepelnie kell az okiratok minden egyes példányán. Amennyiben a Befektető egy magánkézben lévő társaság, betéti társaság, célvagyon vagy ezekkel egyenértékű jogi személy, a mögöttes kollektív befektetési értékpapírok, vagyonkezelő, meghatalmazott, igazgató, letéteményes vagy más kedvezményezett azonosító okmányait is be kell nyújtani. A Társaság vagy az Adminisztrátor fenntartja a jogot, hogy saját mérlegelési jogkörében eljárva további dokumentumokat kérjen be Öntől azt megelőzően, hogy elfogadná az Ön Társaságba történő befektetését, ideértve minden dokumentum fordítását és hitelesítését is. A Társaság vagy az Adminisztrátor felfüggesztheti a Kollektív befektetési értékpapírok jegyzését illetve a megnyitott számlákat mindaddig, amíg kielégítő módon meg nem bizonyosodnak arról, hogy teljesültek a luxemburgi törvényekben előírt azonosítási követelmények. 11

11 5. sz. MELLÉKLET PÉNZMOSÁS ELLENI NYILATKOZAT CSAK INTÉZMÉNYI BEFEKTETŐK ESETÉN KELL KITÖLTENI Kelt: A nyilatkozattevő gazdasági társaság teljes neve: Cím: Ország: Ezennel kijelentjük, hogy a [társaság neve] egy [ország] országban bejegyzett gazdasági társaság. A [felügyeleti szerv] által felügyelt bejegyzett gazdasági társaságként kötelesek vagyunk betartani a [ország] pénzmosás elleni ("AML") törvényeit. Megerősítjük, hogy rendelkezünk olyan írott Szabályzatokkal, Eljárásokkal és Dokumentációs Követelményekkel, amelyek célja a vonatkozó helyi és nemzetközi AML törvények, rendeletek és követelmények betartása. Az AML Szabályzataink, Eljárásaink és Dokumentációs Követelményeink kiterjednek (legalább) az érintett befektetők személyazonosságának ellenőrzésére, a vagyon forrásának azonosítására, a szankciók szűrésére, a nemzetközi terroristákat tartalmazó listákon alapuló szűrővizsgálatok elvégzésére, a munkavállalók AML képzésére, a gyanús tevékenységek bejelentésére az illetékes hatóságok felé, és a nyilvántartások legalább öt (5) évig történő vezetésére onnantól, hogy megszűnik a kapcsolat egy befektetővel. Megerősítjük, hogy elvégezzük a releváns AML és "Ismerd meg az ügyfeled" ellenőrzéseket az LFPARTNERS BEFEKTETÉSI ALAPOKBA befektető személyek vonatkozásában. Az esetleges jogi korlátozásokra is figyelemmel megerősítjük továbbá, hogy amennyiben a bűnüldözési szervek vagy a felügyeleti szerv vizsgálatot folytatna, az Apex Fund Services vagy a vizsgálatot végző felügyeleti szerv rendelkezésére fogjuk bocsátani a releváns ügyféladatok másolatát. Kijelentjük, hogy kérésre haladéktalanul átadjuk az azonosító okmányok másolatát az Apex Fund Servicesnek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt információk szigorúan bizalmasak, és kizárólag Önök által, a cégük pénzmosás elleni kötelezettségeinek a teljesítésével kapcsolatban használhatók fel, és nem használhatók fel semmilyen más célra. Aláírás: Név: Beosztás: Fiók/Osztály/Divízió: 12

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások Hatályos: 2012. július 1-től Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. Az Igazgatóság a 16/2-2/2009.sz. határozattal jóváhagyta. Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE. között

AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE. között SZERZŐDÉSSZÁM: AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS [ ] és AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE között AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T a 2014. április 14. napja után megkötött szerződésekre A korábbi 50/2010.sz határozattal elfogadott és azóta többször módosított Általános Üzletszabályzat

Részletesebben

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei GlobalFX INVESTMENT ZRT. (1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.) Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. november 01. Módosítási adatlap Változatszám Dátum Módosította Módosítás

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú bankgarancia vállalására vonatkozó megbízási szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. november 03. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. november 03.

Részletesebben

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA I. AZ FHB KERESKEDELMI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ADATAI Cégnév: FHB Kereskedelmi

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2014.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Üzleti titok és banktitok Üzleti titok Banktitok Fizetési titok Információ adása Adatkezelés, adatvédelem

TARTALOMJEGYZÉK. Üzleti titok és banktitok Üzleti titok Banktitok Fizetési titok Információ adása Adatkezelés, adatvédelem é ö á Á Á Á á ó á á ú á á á á á ó Í é ö ü á é ó 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések Üzletszabályzat jogi jellege, hatálya Üzletszabályzat alkalmazása Üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2012. július 1. napjától 1 / 53 Tartalomjegyzék I. Általános Rendelkezések... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Szerződéses fogalmak, meghatározások... 4 3.

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú bankgarancia vállalására vonatkozó megbízási szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében Általános Üzletszabályzat 22. sz. melléklete Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú garancia vállalására vonatkozó megbízási szerződésben (továbbiakban: Szerződés)

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. március 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA... 1 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014.07.10-től megkötött szerződésekre Nyilvántartásba vétel: Miskolci Bíróság mint Cégbíróság a 05-02-000186 cégjegyzékszámon Székhely: 3849 Forró, Fő

Részletesebben

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva a 35/2004.(10.26.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 44/2004.(12.08.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 5/2005.(03.31.)

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú garancia vállalására vonatkozó megbízási szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 5502 Gyomaendrőd ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2013. február 1-től Hatályba helyezte a Takarékszövetkezet Igazgatósága 10/2013. (01.28.) számú határozatával. Módosításokkal

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Általános Üzletszabályzatot az Igazgatóság a.. számú határozatával aktualizálta, és egységes szerkezetbe foglalta. Hatályos:

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA Igazgatóság által jóváhagyva: 2013. április 19-én 42/2013. sz. határozattal Hatályba helyezve: 2013. május 01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 17/2014 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 1/2015 számú Ügyvezetői

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 2010 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A.

Részletesebben