LFPARTNERS BEFEKTETÉSI ALAPOK LUXEMBOURG GLOBÁLIS ALAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LFPARTNERS BEFEKTETÉSI ALAPOK LUXEMBOURG GLOBÁLIS ALAP"

Átírás

1 LFPARTNERS BEFEKTETÉSI ALAPOK LUXEMBOURG GLOBÁLIS ALAP Átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások ("UCITS") JEGYZÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ LFPARTNERS BEFEKTETÉSI ALAPOK GLOBÁLIS ALAP KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍREINEK A MEGVÁSÁRLÁSÁRA Címzett: APEX FUND SERVICES 2 boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg Telefon: (352) Fax: (352)

2 2 1. A JEGYZÉSI MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI 1.1. Megállapítottuk, hogy a Társaság a kollektív befektetési vállalkozásokra vonatkozó december 17-i luxemburgi törvény (a továbbiakban a "2010-es törvény") I. része értelmében átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásnak (a továbbiakban ("UCITS") minősül, társasági formája pedig kollektív befektetési értékpapírtársaság (société anonyme). Megállapítottuk továbbá, hogy a jelen jegyzési megállapodás (a továbbiakban "Jegyzési Megállapodás") célja az LFPARTNERS BEFEKTETÉSI ALAPOK LUXEMBOURG GLOBÁLIS ALAPJA által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírok jegyzése Ezennel az alábbi jognyilatkozatokat és szavatosságokat tesszük Önök felé: i. Lehetőséget kaptunk arra, hogy kérdéseket tegyünk föl a Társaság igazgatóságának (a továbbiakban "Igazgatóság") a Társaság által végzett üzleti tevékenységekkel, a kibocsátási feltételekkel, és a Társaságba történő befektetéshez kapcsolódó egyéb ügyekkel kapcsolatban, illetve lehetőséget kaptunk arra is, hogy beszerezzük azokat a további információkat, amelyek szükségesek a Prospektusban foglalt információk helytállóságának az ellenőrzéséhez a Társaságba történő befektetés előnyeinek és kockázatainak a felmérése érdekében; ii. iii. A szóban forgó befektetés adózási, jogi, deviza és egyéb gazdasági megfontolásaival kapcsolatban kizárólag a saját szakmai tanácsadóink tanácsaira és a velük folytatott egyeztetésekre hagyatkoztunk; Tisztában vagyunk azzal, hogy jelentős mértékű korlátozások vonatkoznak a kollektív befektetési értékpapírok átruházására, valamint hogy a Társaság alapító okirata (a továbbiakban "Alapító Okirat") és a Prospektus is tartalmazhat a kollektív befektetési értékpapírok visszaváltására vonatkozó korlátozásokat; iv. Megfelelő felhatalmazással és képesítéssel rendelkezünk ahhoz, hogy a Társaság kollektív befektetési értékpapír tulajdonosává váljunk, valamint hogy kötelezettséget vállaljunk a Társaságba történő befektetésre; v. a jelen Jegyzési Megállapodást és a jelen szavatosságokat és jognyilatkozatokat a nevünkben aláíró személy(ek) megfelelő felhatalmazással rendelkezik(nek) ezek aláírására, és a jelen Jegyzési Megállapodás jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettséget keletkeztet velünk szemben, amely kikényszeríthető a benne foglalt feltételeknek megfelelően; vi. A jelen Jegyzési Megállapodás aláírása és végrehajtása, a Társaság kollektív befektetési értékpapírjegyzésére vonatkozó kötelezettségvállalás és maga a jegyzés, az Alapító Okirat és a Prospektus szerint kötelezettségeink teljesítése, és a tervezett tranzakciók végrehajtása sem jelenleg, sem a jövőben nem ütközik semmilyen ránk vonatkozó irányadó instrumentum, vagy általunk megkötött vagy ránk nézve kötelező lényeges megállapodás vagy más instrumentum, illetve bármilyen ránk vonatkozó engedély, franchise, ítélet, végzés, törvény, szabály vagy rendelet rendelkezéseibe, és nem is okozza ezek megszegését. vii. viii. ix. Az általunk a pénzügyi helyzetünk és az üzleti tapasztalataink vonatkozásában a Társaság részére átadott információk a jelen dokumentum hatályba lépésének a napján helytállóak, pontosak és teljes körűek, és amennyiben a Társaság kollektív befektetési értékpapírként történő bejegyzésünket megelőzően bármilyen változás következne be ezen információkba, az ilyen felülvizsgált és javított információkat haladéktalanul, írásban átadjuk a Társaság részére; Tisztában vagyunk vele, hogy sem a kezdeményező, sem az Igazgatóság nem tesz ígéretet, jognyilatkozatot vagy garanciát az alábbiakra: (i) a Társaságba történő tőkebefektetés biztonsága; (ii) a Társaság nyereséges működése; vagy (iii) bármilyen konkrét befektetési megtérülés elérése vagy valószínűsége; Vállaljuk, hogy az esedékessé váláskor tejesítjük a jegyzéssel kapcsolatban felmerülő minden fizetési kötelezettségünket; x. Tudomásul vesszük, hogy a kollektív befektetési értékpapírok sem eddig, sem ezután nem kerülnek nyilvántartásba vételre az Egyesült Államok évi, többször módosított Értékpapírtörvénye szerint, és a kollektív befektetési értékpapírokat sem közvetve, sem közvetlenül nem lehet kibocsátani vagy értékesíteni az Egyesült Államokban, vagy bármilyen Egyesült Államok-beli személynek; xi. xii. Tudomásul vesszük, hogy a Társaság sem eddig, sem ezután nem kerül nyilvántartásba vételre az Egyesült Államok évi, többször módosított Befektetési vállalkozásokról szóló törvénye szerint; Nem minősülünk sem az Egyesült Államok-beli személynek, sem pedig az Alapító Okirat illetve a

3 xiii. xiv. xv. Prospektus szerinti tiltott személynek (a továbbiakban "Tiltott Személy"); A jelen Jegyzési Megállapodás kötelező érvényű ránk nézve. Tisztában vagyunk vele ugyanakkor, hogy a Társaság, vagy a kollektív befektetési értékpapírok adminisztrációjáért felelős megbízottja (a továbbiakban "Adminisztrátor") indoklás nélkül, részben vagy egészben elutasíthatja a jelen jegyzési megbízást, továbbá, hogy a Társaságnak vagy az Adminisztrátornak jogában áll információkat, dokumentumokat vagy más anyagokat kérni vagy beszerezni a jelen jegyzési tranzakció kedvezményezettjének az azonosítása érdekében, további bármilyen dokumentumot, amely a Társaság vagy az Adminisztrátor megítélése szerint szükséges a jogi és szabályozói kötelezettségei teljesítéséhez illetve a velünk való kapcsolattartáshoz. Ebben a körben különösen kijelentjük, hogy teljesítünk minden jogosultsági feltételt. A Társaságnak jogában áll kötelező visszaváltást kérni az adott napon érvényes visszaváltási árfolyamon. Kötelesek vagyunk kártalanítani a Társaságot az esetlegesen elszenvedett veszteségekkel szemben. A jegyzési megbízás halasztható addig a napig, amikor a Társaság vagy az Adminisztrátor beszerzett minden szükséges információt a Társaság és/vagy az Adminisztrátor számára kielégítő formátumban. Az esetlegesen a jegyzés formális elfogadását megelőzően teljesített fizetések összege egy nem-kamatozó számlán kerül elhelyezésre. A jelen Jegyzési Megállapodást postai úton vagy telefaxon, míg a jegyzési megbízásokat Swiften keresztül kell elküldeni. A Társaság és az Adminisztrátor nem vállal felelősséget a telefax útján küldött jegyzési megbízások elfogadásáért. Vállaljuk, hogy a saját költségünkre, haladéktalanul elküldjük a Jegyzési Megállapodás eredeti, aláírt és keltezett példányát a Társaságnak vagy az Adminisztrátornak sürgős vagy elsőbbségi postai küldeményként. A Társaság vagy az Adminisztrátor elutasíthat bármely beérkezett jegyzési megbízást vagy törölhet bármely faxon elfogadott jegyzési megbízást, amennyiben az eredeti jegyzési űrlap nem érkezik meg hozzájuk a megfelelő értékelési napot követő öt (5) luxemburgi banki munkanapon belül. Az eredeti űrlap hiánya nem használható fel a Társasággal vagy az Adminisztrátorral szemben. Vállaljuk, hogy kártalanítjuk a Társaságot a jegyzések törléséből eredő bármely veszteséggel szemben. A Társaság vagy az Adminisztrátor telefax, , közönséges postai küldemény és/vagy (amennyiben Luxemburg törvényei és rendeletei ezt előírják) ajánlott postai küldemény formájában folytatnak levelezést velünk a saját kockázatunkra, a jelen Jegyzési Megállapodásban rögzített címünkre (vagy bármely más olyan címre, amelyet a jövőben bármikor közlünk a Társasággal vagy az Adminisztrátorral). Tudomásul vesszük, hogy a Társaság vagy az Adminisztrátor által küldött minden levelezés attól a naptól minősül érvényesnek, amikor azt elküldték a fent említett címre, és az elküldés feltételezett dátuma jelenik meg a Társaságnál vagy az Adminisztrátornál maradó példányon (vagy a küldeményjegyzéken). xvi. A Társaság bármely tranzakciójával kapcsolatos bármely kérésünket vagy panaszunkat írásban vagyunk kötelesek megküldeni a Társaságnak vagy az Adminisztrátornak. xvii. xviii. A Társaság és az Adminisztrátor összehasonlítják a hozzájuk eljuttatott küldeményeken szereplő aláírásokat a telephelyükön tárolt aláírás-mintákkal, azonban ennél részletesebb vizsgálatot nem kötelesek végezni. A jogilag kötelező érvényű szabályozás kivételével a Társaság és az Adminisztrátor kizárólag tevési kötelezettséget vállal, és kizárólag súlyos kötelezettségszegés esetén visel felelősséget. Amennyiben az aláírás első ránézésre megegyezik a telephelyükön tárolt aláírás-mintákkal, a Társaság és az Adminisztrátor nem vállal felelősséget az azon tényből eredő károkért, hogy hamis aláírások szerepeltek a Társaságnak vagy az Adminisztrátornak adott megbízásokon. A Társaság és az Adminisztrátor megbízhat az alábbi aláírásban anélkül, hogy azt részletesebben megvizsgálná, és nem vállal semmilyen felelősséget a legitimáció hiányából vagy a fel nem tárt hamisításból eredő károkért. xix. A fentieket nem érintve a Társaság és az Adminisztrátor nem vállal felelősséget a saját magam vagy a nevemben eljárni jogosult harmadik felek felhatalmazásának az eredetiségében vagy érvényességében lévő hiányosságokból közvetlenül vagy közvetetten eredő károkért. xx. A Társaság vagy az Adminisztrátor fenntartja a jogot, hogy elutasítsa a bármely olyan féltől érkező megbízás feldolgozását, akinek a személyazonossága vagy engedélyei a Társaság vagy az Adminisztrátor számára nem megfelelően igazoltak. 3

4 2. BEFEKTETÉS AZ LFPARTNERS BEFEKTETÉSI ALAPOK LUXEMBOURG GLOBÁLIS ALAPJÁBA KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍREK SZÁMA vagy ÖSSZEG ISIN "A" osztályú Kollektív befektetési értékpapírok EUR Intézményi befektetők LFPARTNERS BEFEKTTÉSI ALAPOK LUXEMBOURG GLOBÁLIS ALAP.... LU "B" osztályú Kollektív befektetési értékpapírok HUF Kisbefektetők LFPARTNERS BEFEKTTÉSI ALAPOK LUXEMBOURG GLOBÁLIS ALAP.... LU "C" osztályú Kollektív befektetési értékpapírok USD Intézményi befektetők LFPARTNERS BEFEKTTÉSI ALAPOK LUXEMBOURG GLOBÁLIS ALAP.... LU Tudomásunk szerint az Alap kizárólag névre szóló kollektív befektetési értékpapírokat fog kibocsátani. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem kerül sor fizikai kollektív befektetési értékpapírok átadására. Ehelyett az Adminisztrátor rögzíti a megbízást a Társaság kollektív befektetési értékpapírkönyvében. Ezt követően a Prospektusban rögzített határidőig megküldik részünkre a Társaság kollektív befektetési értékpapírkönyvében nyilvántartásba vett kollektív befektetési értékpapírjainkra vonatkozó visszaigazolást. 5

5 3. KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ MEGÁLLAPODÁS Tudomásul vesszük, hogy a jelen Megállapodás és a benne foglalt jogok és kötelezettségek kötelező érvényűek ránk és jogutódainkra nézve, és a Társaság javára kötik a jogutódainkat. 4. ENGEDMÉNYEZÉS TILALMA Tudomásul vesszük, hogy egyik fél sem jogosult átruházni vagy engedményezni a jelen Jegyzési Megállapodást, hacsak a Prospektus vagy az Alapító Okirat ezt lehetővé nem teszi. 5. KÁRTÉRÍTÉS A Társaság vagy az Adminisztrátor nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a saját maguk vagy a nevükben eljárni jogosult harmadik felek cselekvőképtelenségéből erednek, feltéve, hogy a Társaság vagy Megbízottja erről nem kapott előzetes írásbeli értesítést. Vállaljuk, hogy kártalanítjuk és mentesítjük a Társaságot és az Adminisztrátort minden olyan panasszal, követeléssel, perrel, díjjal, költséggel, kárral, veszteséggel vagy egyéb fizetett összegekkel vagy felmerült kötelezettségekkel szemben, amelyek a Társaságnál vagy az Adminisztrátornál az általunk adott megbízások teljesítésével összefüggésben merülnek föl. 6. ADATVÉDELEM Tudomásul vesszük, hogy a fent igényelt személyes adatok átadása szükséges a jegyzési megbízás végrehajtásához. Amennyiben megtagadjuk ezek átadását, a Társaság vagy az Adminisztrátor elutasíthatja a jegyzési megbízást. Tudomásul vesszük, hogy az (elsősorban a személyazonosságunkra, címünkre, személyes jogállásunkra és családi állapotunkra vonatkozó) személyes adataink, illetve az eszközeinkre és a nevünkben végrehajtott tranzakciókra vonatkozó konkrét információk rögzítésre kerülhetnek a Társaság vagy az Adminisztrátor egy vagy több adatbázisában, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. A fent említett jogszabályok értelmében a Társaság vagy az Adminisztrátor kiszervezheti az ilyen adatok feldolgozását vagy tárolását. Kifejezetten felhatalmazzuk a Társaságot vagy az Adminisztrátort, hogy összegyűjtse és feldolgozza a ránk vonatkozó, a jelen pontban hivatkozott személyes adatokat. Tudomásuk vesszük, hogy hozzáférhetünk a ránk vonatkozó adatokhoz, és helyesbíthetjük az azokban szereplő esetleges pontatlanságokat. A Társaság és az Adminisztrátor a befektetési alapok regisztrációjának a kezelése, a tranzakcióink végrehajtása, a szerződéses kapcsolatok kezelése, és általában a kötelezettségei teljesítése és a nekünk nyújtott szolgáltatások javítása érdekében tarthatja nyilván vagy dolgozhatja föl a személyes adatainkat. 7. IRÁNYADÓ JOG ÉS ILLETÉKESSÉG A jelen megbízási űrlap végrehajtásának és értelmezésének irányadó joga minden tekintetben a Luxemburgi Nagyhercegség joga. A Felek a jelen megbízási űrlapból vagy azzal kapcsolatban felmerülő minden jogvitát, ellentétet vagy követelést Luxembourg város kerületi bíróságai joghatóságának vetnek alá. 8. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG Amennyiben a jelen jegyzési űrlap bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül bármely vonatkozó törvény vagy egyéb jogszabály értelmében, akkor a felek az ilyen rendelkezést semmisnek minősítik olyan mértékben, amennyiben az ellentétes a jelen jegyzési űrlappal, és módosítják olyan módon, hogy megfeleljen a szóban forgó törvénynek vagy egyéb jogszabálynak. A bármely jogszabály értelmében érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősülő rendelkezés nem befolyásolja a jelen űrlap többi rendelkezésének az érvényességét vagy végrehajthatóságát. KELT: ALÁÍRÁS:.. A Befektető vagy a társaság képviselőjének teljes neve (nyomtatott nagybetűvel) és beosztása A Társaság ezennel elfogadja a jelen Jegyzési Megállapodásban foglalt jegyzést. KELT:.. 6

6 1. sz. MELLÉKLET A KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍROKAT JEGYZŐ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 1 - HA A KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍROK JEGYZŐJE JOGI SZEMÉLY Jegyző neve Képviselője Felhatalmazott tisztségviselő(k) aláírása Felhatalmazott tisztségviselő(k) neve Felhatalmazott tisztségviselő(k) beosztása Székhely (kézbesítési megbízott és postafiókcím nem elfogadható) cím Telefonszám Telefax szám Levélcím (amennyiben eltér a székhelytől) Kapcsolattartó(k) neve (amennyiben eltér a felhatalmazott tisztségviselő(k)től) Szervezet típusa Bank Befektetési társaság Biztosítótársaság Nyugdíjalap Holdingtársaság Egyéb. Tevékenység jellege Végső kedvezményezett: A Kérelmező a nevére bejegyzett kollektív befektetési értékpapírok kedvezményezettje IGEN NEM 7

7 2 - HA A KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍROK JEGYZŐJE TERMÉSZETES SZEMÉLY Jegyző neve Lakcím (kézbesítési megbízott és postafiókcím nem elfogadható) cím Születési dátum Állampolgárság Levélcím (amennyiben eltér a lakcímtől) Foglalkozás Végső kedvezményezett: A Kérelmező a nevére bejegyzett kollektív befektetési értékpapírok kedvezményezettje IGEN NEM 3 A KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍROKAT JEGYZŐ SZEMÉLY BANKI ADATAI Bank neve Bank címe SWIFT kód Jegyző bankszámlaszáma Visszaváltás vagy osztalékfizetés esetén a fenti banki adatokat kell használni. Amennyiben eltérés mutatkozik bármely fizetési megbízásban foglalt banki adatok és a fent rögzített banki adatok között, az Adminisztrátor és/vagy a Társaság fenntartja a jogot, hogy felfüggessze a kifizetést mindaddig, amíg a Jegyző bármelyiküknek bizonyítja, hogy a kollektív befektetési értékpapírkönyvbe bejegyzett kollektív befektetési értékpapíros a számla kedvezményezettje. 8

8 2. sz. MELLÉKLET A PÉNZESZKÖZÖK FORRÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK PÉNZESZKÖZÖK FORRÁSA CSAK TERMÉSZETES SZEMÉLY ESETÉN KELL KITÖLTENI Kérjük, jelölje meg a befektetendő pénzeszközök forrását. Az Adminisztrátor fenntartja a jogot, hogy a Jegyző iratokkal (pl. jövedelemigazolás, mérleg, banki kimutatás) bizonyítsa a pénzeszközök forrását. Kártérítésként kapott összeg Befektetésből származó jövedelem (pl. kamat, osztalék) Biztosítási kötvény vagy határozott idejű befektetés lejárata Üzletrész-értékesítés Befektetés/ingatlan értékesítéséből származó nyereség Megtakarítások Ajándék Hitel Nyugdíj Öröklés / célvagyon-kifizetés Egyéb (kérjük, részletezze). Fizetés vagy jutalom 9

9 3. sz. MELLÉKLET FIZETÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK FIZETÉSI ADATOK Vállalom/vállaljuk, hogy legkésőbb az Alap Adminisztrátora által visszaigazolt, releváns Kereskedési Napot követő 3 munkanapon belül, a banki díjak levonása nélkül, közvetlen banki átutalással átutalom/átutaljuk az esedékes összeget az Alap javára. Közvetlen banki átutalással történő fizetés (bank neve és címe). Számlatulajdonos neve Fizetés értéknapja FIZETÉSI INFORMÁCIÓK LFPARTNERS BEFEKTETÉSI ALAPOK LUXEMBOURG GLOBÁLIS ALAP Levelező bank: EUR USD HUF CITIBank NA New York Deutsche Bank Frankfurt Unicredit Bank Hungary SWIFT: DEUTDEFF CITIUS33 BACXHUHB Kedvezményezett bank neve: RBC Investors Services Bank SA RBC Investors Services Bank SA RBC Investors Services Bank SA SWIFT: FETALULL FETALULL FETALULL Kedvezményezett számlatulajdonos neve: LFPartners Investment Funds Coll. Acc. LFPartners Investment Funds Coll. Acc. LFPartners Investment Funds Coll. Acc. LU LU LU IBAN: Megjegyzés: LFPARTNERS BEFEKTETÉSI ALAPOK LUXEMBOURG GLOBÁLIS ALAP jegyzése LFPARTNERS BEFEKTETÉSI ALAPOK LUXEMBOURG GLOBÁLIS ALAP jegyzése LFPARTNERS BEFEKTETÉSI ALAPOK LUXEMBOURG GLOBÁLIS ALAP jegyzése 10

10 4. sz. MELLÉKLET PÉNZMOSÁS ELLENI INTÉZKEDÉSEK A vonatkozó pénzmosás elleni szabályok és előírások teljesítése érdekében Önnek az alábbi információkat kell közölnie: 1 MAGÁNSZEMÉLYEK Kérjük, nyújtsa be az alábbiak egyikét: az útlevele hiteles*1 másolatát; vagy a személyigazolványa (mindkét oldal) hiteles*1 másolatát 2 INTÉZMÉNYI BEFEKTETŐK Kérjük, nyújtsa be az alábbiakat: az aláírásra jogosult személyek jegyzékének eredetijét vagy hiteles*1 másolatát a rajta szereplő személyek személyazonosító igazolványának vagy útlevelének hiteles másolatával együtt ÉS az engedély vagy felhatalmazás másolatát; ÉS a pénzmosás elleni nyilatkozatot (AML - a sablont ld. az 5. sz. MELLÉKLETBEN). az alábbiak közül kettőnek az eredeti vagy hiteles*1 másolatát: az alapító okirat, a memorandum, a társasági szerződés, a célvagyon létesítő okirata vagy alapszabálya vagy bármely ezekkel egyenértékű létesítő okirat legújabb változata; három (3) hónapnál nem régebbi cégkivonat; vagy a legutóbbi auditált pénzügyi kimutatások. *1 hiteles valamely egyenrangú országban működő pénzintézet, nagykövetség/konzulátus, közjegyző, cégbíróság, más illetékes bíróság vagy bármely más, okiratok hitelesítésére feljogosított hatóság által hitelesített okirat, amelyet elismer a Társaság vagy az Adminisztrátor, összhangban a Befektető lakóhelye szerinti országban hatályos sajátos szabályokkal. A hitelesítő hatóság pecsétjének jól láthatóan szerepelnie kell az okiratok minden egyes példányán. Amennyiben a Befektető egy magánkézben lévő társaság, betéti társaság, célvagyon vagy ezekkel egyenértékű jogi személy, a mögöttes kollektív befektetési értékpapírok, vagyonkezelő, meghatalmazott, igazgató, letéteményes vagy más kedvezményezett azonosító okmányait is be kell nyújtani. A Társaság vagy az Adminisztrátor fenntartja a jogot, hogy saját mérlegelési jogkörében eljárva további dokumentumokat kérjen be Öntől azt megelőzően, hogy elfogadná az Ön Társaságba történő befektetését, ideértve minden dokumentum fordítását és hitelesítését is. A Társaság vagy az Adminisztrátor felfüggesztheti a Kollektív befektetési értékpapírok jegyzését illetve a megnyitott számlákat mindaddig, amíg kielégítő módon meg nem bizonyosodnak arról, hogy teljesültek a luxemburgi törvényekben előírt azonosítási követelmények. 11

11 5. sz. MELLÉKLET PÉNZMOSÁS ELLENI NYILATKOZAT CSAK INTÉZMÉNYI BEFEKTETŐK ESETÉN KELL KITÖLTENI Kelt: A nyilatkozattevő gazdasági társaság teljes neve: Cím: Ország: Ezennel kijelentjük, hogy a [társaság neve] egy [ország] országban bejegyzett gazdasági társaság. A [felügyeleti szerv] által felügyelt bejegyzett gazdasági társaságként kötelesek vagyunk betartani a [ország] pénzmosás elleni ("AML") törvényeit. Megerősítjük, hogy rendelkezünk olyan írott Szabályzatokkal, Eljárásokkal és Dokumentációs Követelményekkel, amelyek célja a vonatkozó helyi és nemzetközi AML törvények, rendeletek és követelmények betartása. Az AML Szabályzataink, Eljárásaink és Dokumentációs Követelményeink kiterjednek (legalább) az érintett befektetők személyazonosságának ellenőrzésére, a vagyon forrásának azonosítására, a szankciók szűrésére, a nemzetközi terroristákat tartalmazó listákon alapuló szűrővizsgálatok elvégzésére, a munkavállalók AML képzésére, a gyanús tevékenységek bejelentésére az illetékes hatóságok felé, és a nyilvántartások legalább öt (5) évig történő vezetésére onnantól, hogy megszűnik a kapcsolat egy befektetővel. Megerősítjük, hogy elvégezzük a releváns AML és "Ismerd meg az ügyfeled" ellenőrzéseket az LFPARTNERS BEFEKTETÉSI ALAPOKBA befektető személyek vonatkozásában. Az esetleges jogi korlátozásokra is figyelemmel megerősítjük továbbá, hogy amennyiben a bűnüldözési szervek vagy a felügyeleti szerv vizsgálatot folytatna, az Apex Fund Services vagy a vizsgálatot végző felügyeleti szerv rendelkezésére fogjuk bocsátani a releváns ügyféladatok másolatát. Kijelentjük, hogy kérésre haladéktalanul átadjuk az azonosító okmányok másolatát az Apex Fund Servicesnek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt információk szigorúan bizalmasak, és kizárólag Önök által, a cégük pénzmosás elleni kötelezettségeinek a teljesítésével kapcsolatban használhatók fel, és nem használhatók fel semmilyen más célra. Aláírás: Név: Beosztás: Fiók/Osztály/Divízió: 12

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be az Elfogadóhelyen

Részletesebben

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK -

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - 2. számú Melléklet JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - I. ROMÁNIAI JOGI SZEMÉLYEK A. Részvénytársaságok és egyes állami vállalatok

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29.

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11.

Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE JOGI SZEMÉLY KÉPVISELŐJE Utónév (Keresztnevek): Vezetéknév: Születési hely: Személyi igazolvány/útlevélszám: Lejárati dátum: Lejárat nélküli Lakcímkártya szám: Állampolgárság

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 001/2015. számú igazgatósági Hitelkockázat-kezelési Szabályzat K3. számú melléklet Hitelkérelmekhez bekérendő dokumentumok köre Információk / Dokumentumok (Régi ügyfelek

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

SZERZŐDÉS. cég:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság )

SZERZŐDÉS. cég:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság ) SZERZŐDÉS amely létrejött a és cég:. Cg:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság ) Ungváriné Fenyves Beáta ( szül: Heves, 1961.03.22,an: Vona Veronika) 3360 Heves, Brassói út 36. (a továbbiakban: Könyvvizsgáló

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP (NONPROFIT SZERVEZETEK RÉSZÉRE) mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - bírósági végzés száma: - -

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP (NONPROFIT SZERVEZETEK RÉSZÉRE) mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - bírósági végzés száma: - - I. ALAPADATOK I.1. A Szervezet alapadatai név és szervezeti forma: székhely: telephely: levelezési cím: tevékenység megkezdése (év): kapcsolattartó személy neve: beosztása: telefonszám: mobil telefonszám:

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is.

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., HSZ Szolgáltatási Szerződés Személyi tanúsítvány v2.7, Budapest SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A szerződés azonosítója:... Nyilvános közigazgatásban is felhasználható,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás Értékpapír transzfer és átutalási megbízás 1. Ügyfélre vonatkozó adatok Az Ügyfél a nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a QUAESTOR Értékpapír Zrt. f.a. által az Ügyfélről nyilvántartott alábbiakban

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

(FATCA* NYILATKOZAT) Természetes személy részéről. Nyilatkozó adatai

(FATCA* NYILATKOZAT) Természetes személy részéről. Nyilatkozó adatai A Számlatulajdonos 1 (Ügyfél) amerikai egyesült államokbeli kapcsolatra utaló nyilatkozata a 2014. évi XIX. számú törvényben foglaltaknak való megfelelés céljából. (FATCA* NYILATKOZAT) Természetes személy

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról A Kormány a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben foglalt felhatalmazása alapján megalkotta a 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletét a fizetési számla váltásáról (továbbiakban:

Részletesebben

ADATLAP KKV VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Bt, egyéni vállalkozó

ADATLAP KKV VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Bt, egyéni vállalkozó CIB Lízing Csoport H-1138 Budapest, Váci út 140. Telefon: (36-1) 485-9861, 485-9863, 485-9739. Telefax: (36-1) 489-6718 BCI Italian Banking Group Registry Code No. 20024 I. ÜGYFÉL INFORMÁCIÓK Cégnév (rövidített

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7630 Pécs, Bor u. 67. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2011. december 1.

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Jogi személy számlatulajdonos esetében

Részletesebben

Részvényesi Nyilatkozat

Részvényesi Nyilatkozat Részvényesi Nyilatkozat Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be a Lebonyolítóhoz a Vételi Jog Gyakorlásáról

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206;

Részletesebben

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT Ajánlatszám/ kötvényszám: Kockázatviselés kezdete: (Biztosító tölti ki!) (Biztosító tölti ki!) Szerződő adatai: Születéskori neve: Születési ideje: év hó nap Biztosított

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT 1. Cél A TIENS népes családjának bővítése és adatainak rögzítése a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok és a TIENS saját belső szabályainak figyelembe vételével. 2. Új

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

Brókeri adatlap 1 / 6. 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez. 1. Kötendő szerződésekkel kapcsolatos adatok. 2. Vállalkozás adatai SPM

Brókeri adatlap 1 / 6. 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez. 1. Kötendő szerződésekkel kapcsolatos adatok. 2. Vállalkozás adatai SPM Brókeri adatlap 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez Jelen adatlap kitöltésével Ön: felhatalmazza az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepét és az AXA Biztosító Zrt-t (továbbiakban: AXA),

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2016.04.04-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén NN Biztosító Zrt. Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni. Szerződésszám: Biztosított adatai e: Bejelentő adatai Telefonszáma: e: Igényt bejelentő aláírása: Szerződött partner

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról Tisztelt Ügyfeleink! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a

Részletesebben

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18.

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18. START Garancia Zrt. Panaszkezelési Szabályzat Budapest, 2010. november 18. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szabályzat célja és hatálya A START Garancia Zrt. - továbbiakban Start Zrt. - Panaszkezelési

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR Tisztelt Sberbank Magyarország Zrt.! Alulírott 1, a 2014. évi XL. törvény 2 6.

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

a f e n t i s z e r z ő d é s a z o n o s í t ó v a l r e n d e l k e z ő k ö l c s ö n s z e r z ő d é s h e z

a f e n t i s z e r z ő d é s a z o n o s í t ó v a l r e n d e l k e z ő k ö l c s ö n s z e r z ő d é s h e z 1. S Z Á M Ú M Ó D O S Í T Á S a f e n t i s z e r z ő d é s a z o n o s í t ó v a l r e n d e l k e z ő k ö l c s ö n s z e r z ő d é s h e z A jelen szerződésmódosítás (a továbbiakban: Szerződésmódosítás)

Részletesebben

Ügyfél művelet módok

Ügyfél művelet módok Ügyfél művelet módok Az Aegon Ügyfelei az alábbi módokon végezhetnek műveleteket a forgalmazási tevékenység : személyesen, személyesen, online ügyfélszolgálaton, postai úton, faxon, emailben, telefonon,

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR)

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Pályázatkezelési Rendszer Felhasználási Szabályzata (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Lebonyolító: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be az Elfogadóhelyen

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program (KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001) keretében beszerzett házi komposztáló edényeknek a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

1. oldal. együttes elnevezésük szerint: Szerződő Felek között, alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

1. oldal. együttes elnevezésük szerint: Szerződő Felek között, alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 1. oldal Szerződésszám: 2016-DS/ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Fokozott biztonságú elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó bizalmi szolgáltatásokhoz és nem minősített időbélyegzés szolgáltatáshoz igénybevételéhez

Részletesebben

KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP

KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Jogszabályi hivatkozás: 65/2009. (XII. 17.) IRM rendeletet Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Hatályba lépés: 2010.01.01. Szervkód:

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Ügyintézési rendelkezések és alaprendelkezés megtétele ügyintéző segítségével A Szolgáltató az Igénybevevő alaprendelkezését az első személyes

Részletesebben

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel...

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel... Kérjük, a kitöltött nyilatkozatot a következő címre küldje el! Címzett: KELER Zrt. 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11. NYILATKOZAT (magánszemélyek részére) Alulírott,........(név) részvényes...... (lakcím/székhely)

Részletesebben

Hatályos: március 7-dikétől Készítés időpontja:

Hatályos: március 7-dikétől Készítés időpontja: 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ Hatályos: 2017. március 7-dikétől Készítés időpontja: 2017.02.02. SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ, MEGHATALMAZÁSSAL TÖRTÉNŐ ÜGYINTÉZÉSHEZ

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette: Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:.

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

A vállalkozó személyi adatai

A vállalkozó személyi adatai Szervkód: KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE TÖRZSLAP A kérelem beadásának dátuma: A csatolt pótlapok száma: év hó nap A: db B: db C: db D: db A vállalkozó személyi adatai 1. Neve: 2. Születéskori neve:

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben